Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 26 april 2014

Koningsdag

O jee, had ik op 19 december 2013 in ‘Programmacoördinator’ nog geschreven, in de hoop dat ik helemaal bij was:
‘Het was op donderdag 25 juli in “Tekenen“ dat ik voor het laatst melding maakte van een Nieuwsbrief van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden dat onder leiding staat van lector Erik Baars.’
Het ging op die decemberdag om nr. 13 van november vorig jaar. Lees ik vandaag op Koningsdag op het twitteraccount van lector Erik Baars:
‘Nieuwsbrief 15 lectoraat AG verschenen: o.m. wetenschappelijke congressen, klinisch onderzoek en publicaties http://lnkd.in/dDjxR2v
Blijk ik de nieuwbrief van februari overgeslagen te hebben...
02-2014 nr 14 Met o.a. Promotieonderzoek cliëntervaringen met AG en 2 wetenschappelijke congressen over AG (juni 2014).’
Sommige dingen zijn niet goed meer in te halen. Daarom meteen door naar deze vijftiende nieuwsbrief van april 2014, ‘Bekijk de nieuwsbrief online’ (die ik overigens nog niet op de website tussen de nieuwsbrieven vermeld zie staan, maar dat kan natuurlijk ook door Koningsdag komen):
‘Klinisch onderzoek naar antroposofische gezondheidszorg

Van onze onderzoeker Esther Kok

Sinds juni 2013 ben ik werkzaam bij het lectoraat als epidemioloog en houd ik mij voornamelijk bezig met het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek. Mijn belangrijkste projectonderwerpen op dit moment zijn:
– alternatieven voor antibiotica
– hooikoorts effectonderzoek (Citrus/Cydonia comp. en euritmietherapie)
– uitwendige therapie bij artrose en
– het mazelenonderzoek.

Het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid van de behandelingen die de antroposofische gezondheidszorg rijk is, is naar mijn idee erg belangrijk voor de brede acceptatie van de antroposofische gezondheidszorg. Ik hoop met goed wetenschappelijk onderzoek hieraan bij te kunnen dragen.

Het mazelenonderzoek

In de herfst van 2013 is er in Nederland sinds lange tijd weer een mazelenepidemie geweest. Naast andere groepen krijgen ook veel “antroposofische kinderen” de ziekte, omdat ze hier niet tegen ingeënt zijn.

Onderzoeksvraag afkomstig uit het werkveld

Een van de redenen van het niet inenten tegen mazelen is dat ouders en artsen, op basis van eigen observaties het vermoeden hebben, dat er een relatie is tussen het doormaken van mazelen en het optreden van ontwikkelingsstappen bij de kinderen. Dit vermoeden is echter nooit goed onderzocht. Ook ontbreekt objectief onderzoek naar het optreden van mazelen, de effecten van het doormaken van de ziekte, de ervaring met de begeleiding ervan door antroposofische artsen en de vaccinatiegraad m.b.t. mazelen en andere infectieziekten.

Het lectoraat, daartoe uitgenodigd door en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) en antroposofisch kinderarts E. Schoorel heeft daarom het initiatief genomen het mazelenonderzoek te starten (meer informatie over de inhoud en opzet van het onderzoek vindt u op onze website).

De eerste resultaten

Op dit moment hebben rond de 120 ouders van kinderen de eerste online vragenlijst ingevuld en zullen in de komende periode nog worden verzocht om een tweede online vragenlijst in te vullen. De analyse van de verzamelde data zal in de zomermaanden van 2014 plaatsvinden. De eerste resultaten zullen worden gepresenteerd op het 4th International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine te Leiden.

Als vervolg op het mazelenonderzoek is het lectoraat in samenwerking met het RIVM en GGD Haaglanden bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor de start van een gezamenlijk project gericht op het doormaken van infectieziekten, vaccinaties en de gezondheid op lange(re) termijn.


Programma symposium “Innovatie in de antroposofische gezondheidszorg” beschikbaar!

We bewegen in Nederland op het moment van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Dat houdt in dat zowel patiënten als zorgverleners vanuit eigen initiatieven deelnemen aan het inrichten van zorg.

Inhoud van het symposium op 23 mei 2014

We presenteren op het symposium welke kwaliteiten, organisatievormen en manieren van communicatie van belang zijn om als antroposofisch gezondheidscentrum op deze verschuiving in de maatschappij te reageren. Het resultaat van anderhalf jaar onderzoek in vier therapeutica komt aan bod, waarbij zowel de kwaliteit van zorg als de organisatie van de multidisciplinaire zorg centraal stond. Therapeuten en artsen vanuit de betrokken therapeutica delen hun ervaringen en leermomenten met u tijdens de workshops. De onderzoekers plaatsen de resultaten in een breder perspectief en nemen u mee de toekomst in.

Programma
Bekijk het programma.

Aanmelden
Meld u voor 9 mei 2014 aan via het Online inschrijfformulier

Meer informatie?
Meer informatie leest u op de website.


Workshops bekend van congres “De bijdrage van AG aan de ontwikkeling van IM”

Het congres over AG en Integrative Medicine is nog actueler geworden door het verschijnen van het signalement “Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg” van ZonMW. Met het oog op evidence-based complementaire zorg formuleerde ZonMw vijf thema's als vertrekpunt voor een kennisprogramma over complementaire zorg:
– kennisinfrastructuur,
– monitoring en registratie,
– methodologieontwikkeling,
– interventieonderzoek en
– gezondheidszorgonderzoek.
Tijdens het congres komen deze onderwerpen aan bod.

Workshops

Inmiddels zijn ook de workshops bekend waarin de deelnemers in twee rondes kennismaken met onderzoek naar en de praktijk van AG en IM:

1ste ronde

1. Using the merger integration model and its checklist to develop an integrativ medicine service (Claudia Witt)
2. What is the mind (“Geist”)? (Peter Heusser)
3. Whole medical systems: scientific and regulatory issues (Harald Hamre)
4. Psychiatrie vanuit integraal en antroposofisch perspectief (Marko van Gerven & Rogier Hoenders)
5. AG en IM Huisartsenzorg (Peter Staal & Elkana Waarsenburg)
6. De relatie van Evidence Based Medicine en ervaringswetenschap in de reguliere geneeskunde (Guus van der Bie)
7. Zorgprogramma ontwikkeling in drie fasen (Erik Baars & Anne Ponstein)
8. Zorgprogramma en behandelmodule muziektherapie bij gehechtheidsproblematiek (Odulf Damen & Martin Niemeijer)

2de ronde

1. Cambrella – The roadmap for European CAM research (Benno Brinkhaus)
2. How can we overcome our differences? An interdisciplinary method towards personalized treatment (Loes van den Heuvel & Kore Luske)
3. Case-study methodology (Gunver Kienle)
4. AG en IM Kindergeneeskunde (Edmond Schoorel & Ines von Rosenstiel)
5. Patiëntervaringen met AG en IM (Evi Koster & Miek Jong)
6. Antimicrobial resistance: can Complementary and Alternative Medicine help solving the problem? (Esther Kok, Barbara Gravendeel, Willem van Leeuwen)
7. Antroposofische behandeling voor de patiënt met kanker (Anja de Bruin)
8. Onderwijs in AG en IM (Guus van der Bie & Frans Kusse)

Meer informatie

Lees meer over de begeleiders van de workshops op onze website. Informatie over de inhoud van de workshops volgt binnenkort. Daarnaast vindt u op op de website achtergrondinformatie over de sprekers van het congres. Of lees er de andere informatie over het congres, zoals bijvoorbeeld het programma.

Aanmelden

U kunt zich tot 1 juni aanmelden via het online inschrijfformulier.


4th International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine

De voorbereidingen voor het 4de internationale wetenschappelijke congres over antroposofische gezondheidszorg zijn in volle gang.

Het laatste nieuws

– Het programma is inmiddels vrijwel rond.
– Deelnemers komen op dit moment vanuit 20 verschillende onderzoeksinstellingen.
– Er zullen meer dan 50 wetenschappelijke presentaties over AG gegeven worden.
– Deze wetenschappelijke presentaties hebben onder meer betrekking op: antroposofische geneesmiddelen, onderwijs, kennistheorie en antropologie, mistelpreparaten, monitoring, niet-medicamenteuze therapieën, praktijkmethoden, en de systeembenadering van de AG.
– Er zijn 11 verschillende workshops over: spiritualiteit, medische antropologie, onderwijs en onderzoek, antroposofisch geesteswetenschappelijk onderzoek en regulier onderzoek, case-studies (methodologie en klinische praktijk), communicatie en taal, wat is de geest?, hoe antroposofische concepten meetbaar maken met vragenlijsten en meetinstrumenten, onderzoek naar AG praktijkmethoden (diagnostiek, richtlijnen, zorgprogramma’s), geneesmiddelenonderzoek, en onderzoek naar niet-medicamenteuze therapieën (kunstzinnige therapie, euritmietherapie, etc.)
– In drie plenaire bijeenkomsten leren we de deelnemers en de internationale AG onderzoeksgroepen en hun werk beter kennen, en discussiëren we met elkaar over de positie en ontwikkeling van AG en de bijdrage van onderzoek hieraan.
– Diverse beroepsgroepen hebben accreditatiepunten toegekend.
– De website van het congres wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien.

Komt allen!

Kortom, bent u ook geïnteresseerd in deze thematiek? Meld u dan vandaag nog aan via het online inschrijfformulier. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

We verwelkomen u graag op donderdagavond 26 juni!


Samenwerking binnen hogeschool Leiden

De mogelijkheden tot samenwerking binnen hogeschool Leiden zijn groot.

Andere lectoraten

Het lectoraat AG werkt binnen het cluster Zorg samen met het lectoraat Eigen Regie van lector John Verhoef. Binnenkort zal er binnen dit cluster ook een lectoraat WMO ingericht worden. Maar ook buiten het eigen cluster werken we samen. Zo voeren we een onderzoeksproject uit naar de ontwikkeling van alternatieven voor antibiotica. Dit doen we samen met de lectoraten Biodiversiteit (lector Barbara Gravendeel) en Innovatieve Moleculaire diagnostiek (lector Willem van Leeuwen) (en het Louis Bolk Instituut).

Daarnaast bieden ook de lectoraten Waarde(n) van vrijeschool onderwijs, GGZ, Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Onderzoeksmethoden en Technieken en PR en Social Media goede mogelijkheden tot samenwerking.

Meer informatie over de lectoraten van hogeschool Leiden leest u op de website van de hogeschool.

Opleidingen

Er is een vanzelfsprekende samenwerking met de opleiding kunstzinnige therapie (zo nemen verschillende docenten deel aan de kenniskring van het lectoraat). Daarnaast zijn er binnen het cluster Zorg mogelijkheden tot samenwerking met de opleidingen Fysiotherapie en Verpleegkunde.

Andere opleidingen die aanknopingspunten voor samenwerking bieden, zijn onder meer de opleidingen Vrije School Pabo, Management in de zorg, Bioinformatica, Communicatie, Toegepaste Psychologie en Informatica.

Meer informatie over de verschillende opleidingen van hogeschool Leiden leest u op de website van de hogeschool.


Art Therapy Practice Research Network (ATPRN)

Onderzoekers Annemarie Abbing en Evi Koster bezochten op 4 april het symposium van the Art Therapy Practice Research Network (ATPRN), onderdeel van The British Association of Art Therapists (BAAT).

Veranderende onderzoekskoers

Voorheen richtte de BAAT zich vooral op het willen aantonen dat art therapy werkt. Hiervoor zijn diverse RCTs uitgevoerd. Dit werd in toenemende mate ervaren als een verarming, waardoor de BAAT nu een andere koers kiest. Evaluatiestudies zijn nog steeds belangrijk, maar hieraan moet wel een hypothese gekoppeld worden over wat er binnen de “black box” van de therapeutische interventie plaatsvindt. De ATPRN beschouwt case studies als een goede manier om de black box te openen, de inhoud te beschrijven en een hypothese over het werkingsprincipe te ontwikkelen.

Er moet dus een proces van hypothesevorming vooraf gaan aan het toetsende onderzoek, een inductieve fase.

Van deductief naar inductief

De omslag van de deductieve naar de inductieve benadering van onderzoek werd in dit kader besproken. Bij een deductieve benadering wordt vanuit een theorie een hypothese gesteld en deze wordt daarna bewezen of verworpen door middel van toetsend onderzoek (zoals de RCT). In art therapy onderzoek wordt nu steeds meer nadruk gelegd op de inductieve benadering: vanuit observaties in de praktijk worden patronen gezien, die de basis van de hypothese vormen, welke vervolgens leidt tot de theorie. En op basis van de theorie vindt toetsend onderzoek plaats.

Dit is vergelijkbaar met wat het lectoraat eerder beschreef over de route van PBE (Practice Based Evidence) naar EBP (Evidence Based Practice) (Route kaart praktijkonderzoek Antroposofische Gezondheidszorg 2012).

Case studie onderzoek en patiëntenperspectief

Case studies staan voorop in dit proces en dragen bij aan theorievorming over hoe art therapy werkt, zeker als er gebruik wordt gemaakt van multiple cases. Het doen van case studies in de eigen praktijk werd besproken, evenals het kiezen van uitkomstmaten en meetinstrumenten.

Het patiëntenperspectief wordt sterk betrokken in het onderzoek van de ATPRN. Dit kwam naar voren in de voordrachten over het gebruik van video-opnamen in onderzoek en Evidence-Based co-design, waarbij de ervaringen van patiënten, zorgverleners en management via discussie, observatie en gefilmde interviews worden verzameld.

Er is een basis gelegd voor samenwerking tussen het lectoraat en de BAAT in de nabije toekomst. Het lectoraat start in het najaar 2014 met een cursus over case studies voor het AG veld.’


Overig kort nieuws

Onderzoek

Werving van patiënten voor hooikoortsonderzoek (CiSAR) in volle gang
Waardenonderzoek – stand van zaken
ZonMw signalement over onderzoek complementaire zorg geeft positief signaal af
Onderzoeksbehoeften van AG-veld voor volgende lectoraatsperiode geïnventariseerd tijdens platformbijeenkomst
– Filmpje “Haalbaarheidsonderzoek veiligheid en effecten van plantenstoffen“ (zie minuut 3.27-4.45 voor de bijdrage van Erik Baars).

Nieuwe publicaties

– Koster, E.B., Ong, R.RS., Heybroek, R., Delnoij, D.M.J. and Baars, E.W. (2014) The consumer quality index anthroposophic healthcare: a construction and validation study BMC Health Services Research, 14:148
– Ponstein, A.S., Zwart, C. (2014) Anthroposophic Health Care Clinical Roundup Selected Treatment Options for Depression Alternative and complementary therapies vol. 20 no. 1 (57)’
Bekijk ik nu echter de vorige nieuwsbrief, die van februari dus, dan vind ik die toch ook nieuwswaardig. Dus daar gaat die nog even:
‘Promotieonderzoek naar cliëntervaringen met AG

Van onze onderzoeker Evi Koster

Thema

“Sinds 2012 ben ik bezig met een promotie onderzoek naar cliëntervaringen met de antroposofische gezondheidszorg (AG). Het systematisch documenteren van deze ervaringen is belangrijk voor de verantwoording van de kwaliteit van de AG, omdat het patiëntenperspectief in de evaluatie van behandelingen steeds belangrijker wordt.”

CQ-Index

“Een belangrijke mijlpaal in dit onderzoek en voor de AG als geheel is de totstandkoming van de CQ-Index Antroposofische Gezondheidzorg in 2012. Hiermee kunnen cliëntervaringen gestandaardiseerd gemeten worden waarbij zoveel mogelijk recht is gedaan aan het specifieke karakter van de AG.”

Toekomst

“Naast de vragen over reguliere zorg zijn hierin aanvullend vragen opgenomen over bijvoorbeeld de eigen herstelkrachten van het lichaam, de actieve bijdrage aan de eigen gezondheid en de attitude en begeleiding van de arts. Door validering van dit instrument worden de uitkomsten van metingen (mits uitgevoerd door een geaccrediteerde meetorganisatie) door overheid en zorgverzekeraars erkend.

Naast deze kwantitatieve manier van het meten van cliëntervaringen richt mijn onderzoek zich ook op het in kaart brengen van klantervaringen door middel van kwalitatieve data. Door rechtstreeks met open vragen naar de ervaringen met ontvangen zorg te vragen, krijgen we een diepgaander inzicht in wat er voor cliënten werkelijk belangrijk is en wat er naar hun eigen oordeel bijdraagt aan kwalitatief goede zorg. Op die manier kunnen we onder andere de meetinstrumenten die nodig zijn voor de evaluatie en verantwoording van de zorg in de toekomst verder verbeteren.

Op dit moment ben ik druk met het schrijven aan het volgende artikel. Ik hoop in 2015 te kunnen promoveren.”

Evi Koster is verbonden aan het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden.


Innovatie in de antroposofische eerstelijnsgezondheidszorg

Ja, ook binnen de antroposofische gezondheidszorg werken we aan vernieuwingen. Ontdek deze tijdens het symposium op 23 mei 2014. Want een viertal therapeutica hebben gewerkt aan het ontwikkelen van zorgprogramma’s voor:
– Kanker
– Onbegrepen buikklachten bij kinderen
– Hart en vaatziekten
– Stress gerelateerde klachten

Kom ook en ontdek meer over het proces en de bevindingen

Het wordt een inspirerend congres waar kennisdeling centraal staat. De vier therapeutica verzorgen een workshop over het ontwikkelproces en hun bevindingen. En er zijn presentaties van Erik Baars en Adriaan Bekman. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van een handboek. De vier therapeutica die hieraan werken zijn:
– Aurum
– Helianth
– Mercuur
– Widar

Het project kwam tot stand dankzij financiële steun van ZonMw en ondersteuning van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en het IMO.

U komt toch ook?

Mis het niet en meldt u voor 9 mei aan. Dit kan binnenkort via het online formulier op de website.

Datum, tijd en locatie
Vrijdag 23 mei 2014
Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 te Leiden
Meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Henk Verboom. Voor organisatorische vragen over het congres kunt u terecht bij Rachel Heybroek-Bellwinkel.


Congres
“De bijdrage van Antroposofische Gezondheidszorg aan de ontwikkeling van Integrative Medicine”

Donderdag 26 juni 2014, 10.00-17.30 uur

Bent u benieuwd naar wat de antroposofische gezondheidszorg bij te dragen heeft aan de ontwikkeling van Integrative Medicine? Kom dan naar ons congres op 26 juni 2014.

Wij bieden u...

Tijdens dit congres gaan we in op de stand van zaken van de ontwikkeling van Integrative Medicine (IM) en de bijdrage van antroposofische gezondheidszorg (AG) hieraan. De plenaire lezingen gaan in op de wetenschap en het beleid. In de workshops is er tevens aandacht voor IM en AG in de zorgpraktijk.

Het programma vindt u op de website van het congres.

Dit congres is open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, waaronder onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, beleidsmakers en zorgverzekeraars.

U komt toch ook?

Geïnteresseerd in deze thematiek? Meldt u dan vandaag nog aan via het online inschrijfformulier

Integrative Medicine ontwikkelt zich wereldwijd

Integrative Medicine (IM) is een wereldwijd groeiende beweging, die zich langzaam maar zeker ook in Nederland uitbreidt en waaraan de Antroposofische Gezondheidszorg (AG) nadrukkelijk wil en kan bijdragen. IM is in essentie gebaseerd op vier pilaren:
– de gelijkwaardige arts/ therapeut-patiëntrelatie,
– de actieve rol van de patiënt in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces,
– het inzetten van “evidence-based” veilige en effectieve complementaire zorginterventies in combinatie met reguliere therapieën, en
– het werken in een zogenaamde healing environment.

Sinds 2000 bestaat er in de Verenigde Staten het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine (IM) die werken aan de ontwikkeling, wetenschappelijke verantwoording en implementatie van IM in de gezondheidszorg. Inmiddels omvat het consortium 57 “academic medical centers” waaronder bv. de Harvard Medical School en de John Hopkins University. Ook in andere delen van de wereld, Europa en Nederland is er steeds meer interesse in IM bij beleidsmakers, wetenschappers, zorgprofessionals en patiënten. Zo verscheen in 2011 het signalement “Effectiviteit van complementaire zorginterventies” van ZonMW waarin tot meer onderzoek naar complementaire zorginterventies wordt opgeroepen.

De bijdrage van de Antroposofische Gezondheidszorg

De Antroposofische Gezondheidszorg (AG) geeft al meer dan 90 jaar praktische invulling aan IM. AG heeft zich in deze periode zowel kwantitatief als kwalitatief goed en snel ontwikkeld. Binnen de AG wordt de kennis van de reguliere geneeskunde en de kennis van de antroposofische geesteswetenschap geïntegreerd t.b.v. de gezondheidszorg praktijk. De AG behandeling, het gebruik en de selectie van geneesmiddelen en andere therapieën, is sterk geïndividualiseerd en is gericht op het op gang brengen van een 'proces van ontwikkeling' in en het versterken van het natuurlijke zelfhelende vermogen van de patiënt. Ontstaan in Centraal-Europa, wordt AG momenteel beoefend, onderzocht en onderwezen in de meeste landen in Europa en in meer dan 80 landen in de wereld.


4th International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine

Bent u een wetenschapper of zorgprofessional en werkt u in de antroposofische gezondheidszorg (AG)? Wilt u de laatste publicaties en ontwikkelingen m.b.t. onderzoek naar AG horen en met (internationale) collega’s in gesprek over kennisontwikkeling in de AG? Kom dan naar ons congres van 26-28 juni 2014.

Wij bieden u een internationaal platform

Wij bieden u een internationaal platform voor het presenteren van wetenschappelijke resultaten in de AG en het bediscussiëren onderzoeksgerelateerde beleidskwesties. Dit alles ten behoeve van het wetenschappelijk werk en de sociale samenhang van de AG.

Dit congres is open voor mensen die werkzaam zijn in de Antroposofische Gezondheidszorg, als onderzoeker, zorgprofessional en/of docent.

De inhoud van het programma bepaalt u zelf mee

De ingediende abstracts dienen als basis voor de samenstelling van het programma van het “4th International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine”. Als u nu uw abstract indient, kunt u nog een bijdrage leveren. Dit kan nog tot 8 maart 2014.

Het programma – voor zover bekend – vindt u op de website van het congres.

U komt toch ook?

Geïnteresseerd in deze thematiek? Meldt u dan vandaag nog aan via het online inschrijfformulier


Overig kort nieuws

Onderzoek

Dankzij u is het mazelenonderzoek een feit
Start onderzoek Hooikoorts en Euritmie
– Placebo-gecontroleerd onderzoek naar de effecten van Citrus/Cydonia comp. bij hooikoorts goedgekeurd door METC en start in mei 2014.
– Student Communicatie doet in periode februari-juni 2014 onderzoek naar de waarden van de AG en het oordeel van “reguliere patiënten” over deze waarden.’
Dat is al met al wel weer genoeg over antroposofische gezondheidszorg, wat mij betreft. Hoewel... ik heb ook nog dit, ‘Lievegoed werkt ambulant’ van 23 april:
‘Rijsenburg, een van onze GGZlocaties, zet de stap naar volledig ambulante behandeling.

Op deze zorgboerderij in Driebergen biedt Lievegoed geestelijke gezondheidszorg aan jongvolwassenen. In de therapeutische gemeenschap werken ze een of meerdere dagen aan herstel van psychische problematiek. Waar we dat voorheen combineerden met een opname, doen we dat tegenwoordig in een volledig ambulant behandelprogramma.

De groep cliënten die deze week nog was opgenomen op de boerderij, zet het laatste deel van hun behandeling voort in het ambulante programma. Met deze nieuwe opzet maakt Nieuw Rijsenburg een belangrijke stap in het uitbreiden van ambulante geestelijke gezondheidszorg.’
‘De politie doet onderzoek bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Bilthoven, in de hoop meer informatie te krijgen over de dood van oud-minister Els Borst. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Ook de antroposofische ggz-aanbieder Lievegoed heeft een vragenlijst van de politie ontvangen, zo meldt het AD. De instelling zit in Bilthoven op een steenworp afstand van het huis van Borst, aan de Ruysdaellaan. De krant noemt het “opvallend” dat de vragenlijst pas eind vorige week binnen kwam, terwijl de politie al langer op zoek is naar “verwarde man”, die rond het tijdstip van de moord bij de woning van Borst is gesignaleerd.

Geen aanwijzingen

Vooralsnog heeft Lievegoed geen aanwijzingen dat deze “verwarde man” afkomstig is uit de zorginstelling. De politie heeft evenmin een idee wie de verwarde man is, die in de weken voor de dood van Borst bij haar zou hebben aangebeld, om naar het adres van Wim Kok te vragen. Van een in het rood geklede vrouw, die op de avond van het overlijden van Borst bij haar huis is gezien, is nog evenmin een spoor gevonden. Er zijn nog altijd 25 tot dertig rechercheurs bezig met de zaak.’
En misschien hoort dit ook wel bij gezondheidszorg, Rudolf Steiner met ‘Gezondmakend onderwijs – antroposofische pedagogie en didactiek’, de nieuwe uitgave van Pentagon:
‘Wat is de ziekmakende en wat de gezondmakende werking van opvoeding en onderwijs voor de volwassen leeftijd? Steiner schetst wat de gevolgen zijn van juist of verkeerd pedagogisch handelen. Vanuit jarenlang psychologisch onderzoek is allang bekend dat ervaringen uit de kindertijd en jeugd de oorzaak kunnen zijn van lichamelijke en psychische klachten op volwassen leeftijd. Goed onderwijs is beslissend voor de rest van het mensenleven. Hoe je een goede, gezondmakende school inricht vertelt Steiner in deze voordrachtenreeks uit 1922/23.

Met de gereproduceerde bordtekeningen. Met nawoorden van Thomas Kelling, arts, en Jacques Meulman, psycholoog.

bekijk de inhoudsopgave ->
Prijs: € 35,-
448 pagina's,
GA 303
ISBN 978-94-90455-63-7’
Zo maken we automatisch de overgang naar de pedagogie, met ‘Kamperen voor één plaatsje in Steinerschool’, van Lieven van Imschoot op dinsdag 22 april:
‘Op het Munteplein in de Merelbeekse deelgemeente Munte kamperen sinds vorige week woensdag enkele ouders met hun caravan, camper of, tentje. Ze willen hun kind per se inschrijven in de Landelijke Steinerschool. De directrice laat weten dat er maar één plaats vrij is.

De eerste caravan kwam woensdag aan. Mathieu en Harlinde uit Maarkedal willen er hun dochter Rosanne inschrijven in de Steinerschool. “Ik werk hier in de streek, en mijn vrouw wilde dichter bij de E40 wonen”, zegt Mathieu. “En we wilden onze dochter het liefst inschrijven in een Steinerschool.”

“We kunnen zestien leerlingen inschrijven per geboortejaar, maar er zijn al vijftien broertjes en zusjes die voorrang krijgen,” deelt directrice Yoke Neirynck mee. “In de toekomst zouden we naar vier extra plaatsen per geboortejaar kunnen gaan,maar dat gaat nu nog niet”, legt ze uit.

De kamperende ouders hebben intussen een wachtlijst opgesteld en aan de schoolpoort uitgehangen. Elke ouder die er bij komt, kan zich onderaan de lijst toevoegen. De kleine Rosanne staat bovenaan de lijst en de directrice van de school.

Klik hier en lees meer in editie De Gentenaar van Het Nieuwsblad.
Die laatste zin snap ik niet, ‘De kleine Rosanne staat bovenaan de lijst en de directrice van de school’, en ik kan er ook niet achter komen wat het dan wel moet zijn. Dan maar naar ‘Dressuurtalent Marie Kleinepier: in voetsporen Anky’ door Ton Broekhuisen van Metronieuws.nl op 23 april:
‘Marie Kleinepier (Rotterdam / 13 jaar / brugklas Rudolf Steiner College) geldt als dressuurbelofte. Grote voorbeeld: Anky van Grunsven. Met onafscheidelijke Welsh pony Jasmine sleepte Marie al diverse prijzen in de wacht.

Marie: “Naast wekelijkse trainingen bij Barbara Koot en Bob ten Wolde, train ik bij Talenten Trainings Centrum Zuid-Holland. Daar leer ik met name proefgericht rijden. Met ook aandacht voor mental coaching, voeding en social media. Na zilver in de klasse M2 D/E, wil ik later dit jaar hoge ogen gooien tijdens de Hippiade in Ermelo (klasse Z1).”’
Er is vandaag nieuws bij ‘Voor onze vrijescholen’:
‘26 april 2014

School met goede leider geeft goede lessen

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt: hoe beter de schoolleiders, des te beter de lessen zijn. En hoe beter het schoolbestuur, hoe beter de schoolleiders.

Zie voor meer informatie onze nieuwsbrief van 25 april of het nieuwsbericht van de onderwijsinspectie.’
Daarin gaat het verder:
‘Voor onze vrijescholen
Berichtgeving bestuurder blijkt onjuist en onvolledig

Niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

School met goede leider geeft goede lessen

Hoe beter de schoolleider, hoe beter de lessen. En hoe beter het bestuur, hoe beter de schoolleider. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in recent onderzoek. Als schoolleiders en bestuur beter presteren, dan werkt dat door in de klas.

Hoe staan wij hierin?

Het onderzoek van de inspectie steunt ons in de overtuiging dat we niet de ogen kunnen sluiten voor de bestuurlijke situatie binnen de stichting VSNON. Zoals we al schreven in de brief die we op 10 juli 2013 onder ouders hebben verspreid: “Een ongezond klimaat op het ene niveau in de organisatie werkt altijd door in de andere niveaus, uiteindelijk ook in de klassen.”

In vorige nieuwsbrieven beschreven wij wat wij tegen zijn gekomen in de afgelopen anderhalf jaar. We dachten het dieptepunt gehad te hebben met de sinterklaasbrief van de bestuurder en de kerstbrief van de Raad van Toezicht, maar in de afgelopen weken zijn wederom opmerkelijke zaken naar voren gekomen.

Berichtgeving bestuurder blijkt onjuist en onvolledig

In de schoolbulletins van 3 april 2014 lezen we dat er vertraging is opgelopen in het bouwproces “o.a. door maatschappelijke ontwikkelingen”. Zo zou de gemeente haar regels ten aanzien van het gebruik van onderwijshuisvesting door kinderopvangcentra per 1 januari hebben aangescherpt. Navraag bij de gemeente leert echter dat het beleid van de gemeente al jarenlang vastligt en niet is aangepast. Ook de beweringen van de bestuurder over het ruimtelijk programma van eisen blijken niet te kloppen. De gemeente schrijft ons dat zij, in tegenstelling tot wat de bestuurder beweert, geen ruimtelijk programma van eisen met status van de bestuurder hebben ontvangen. Op wat “bespreekversies” na is er GEEN ruimtelijk programma van eisen bij de gemeente ingediend. Dat de stichting VSNON meermaals onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt aan ouders en medezeggenschapsorganen, vinden wij schokkend. Wij hebben hierover dan ook een brief gestuurd aan de medezeggenschapsorganen met de vraag om dit grondig te onderzoeken en aan te kaarten bij de Raad van Toezicht.

Vaste contracten voor bestuurder en directeur

In hetzelfde bulletin lezen we ook dat de Raad van Toezicht (RvT) de bestuurder een vast contract heeft gegeven. Ondanks het feit dat vorig jaar een meerderheid van alle basisschoolouders de RvT heeft opgeroepen om dat niet te doen, ondanks aanwijzingen voor onprofessioneel gedrag van deze bestuurder en ondanks alle niet beantwoorde vragen en niet nagekomen beloften. Zo kwam er nooit een antwoord op indringende vragen van de MR Zwaan en hebben wij geen vervolg gezien op de aankondiging in de zomer van vorig jaar om in gesprek te gaan met ouders.

De RvT legitimeert het vaste contract voor de bestuurder door te verwijzen naar een “interne procedure” en een “positief advies” van een assessmentbureau. Men communiceert niet wat die interne procedure inhield. Ook wordt niet gemeld om welk assessmentbureau het ging en hoe men zich heeft verwittigd van de onafhankelijkheid van dat bureau. Een degelijke assessment beoordeelt de kandidaat vanuit meerdere perspectieven en maakt gebruik van authentieke, levensechte situaties. Die zijn volop beschikbaar want de bestuurder werkt al twee jaar binnen de stichting. Zijn ouders, leerkrachten, medezeggenschapsleden en directieleden gericht gevraagd naar hun ervaringen met de bestuurder? Zijn referenties opgevraagd bij eerdere werkgevers? En is onderzocht welke concrete resultaten de bestuurder in de afgelopen twee jaar heeft geboekt die een vast dienstverband rechtvaardigen? Als dit allemaal gedaan zou zijn, zou dan ook het oordeel “positief” zijn gegeven?

Naast de bestuurder heeft ook de directeur van de Berkel een vast contract gekregen. Dit ondanks het feit dat zijn school naar het oordeel van de inspectie is afgegleden tot “zwak”. Dat de MR Berkel niet bij deze vaste benoeming betrokken is geweest (wat wel had gemoeten) werd tijdens de GMR vergadering van 11 februari jl. door de bestuurder en de aanwezige functionaris van het bestuurskantoor schouderophalend terzijde geschoven.

Bestuur en directie sluiten de gelederen

Enkele weken geleden bevestigde de directeur van de IJssel desgevraagd dat zij achter de sinterklaasbrief van de bestuurder staat. Op de vraag om de beschuldigingen te onderbouwen gaat ook zij niet in. Sterker nog, ze schrijft “Het MT heeft geen behoefte om hier op terug te komen of verdere uitleg te geven”. Is dit de reactie van een goede schoolleider?

Een en ander werd recent vervolgd met een uitnodiging voor een gesprek, gericht aan enkele individuele IJsselouders. De directeur van de IJssel wil als vertegenwoordiger van de – zelf niet aanwezige – bestuurder eenmalig in gesprek over de brief van 5 december. Tegelijkertijd lezen we in de toelichting op de uitnodiging dat op 27 februari vertegenwoordigers van alle MR-en, GMR-en, Raad van Toezicht, directie en bestuurder gezamenlijk besloten hebben “een PUNT te zetten achter het uitleggen van het democratisch genomen besluit en vooruit te kijken i.p.v. terug te kijken” (hoofdletters uit de e-mail). Uit de GMR vergadering van 11 februari begrepen we juist dat de meeting van 27 februari bedoeld was om te onderzoeken hoe de communicatie met de ouders en de initiatiefgroepen via mediation hersteld zou kunnen worden. Naar nu blijkt is echter in beslotenheid afgesproken om definitief niets te doen met alle inhoudelijke inspanningen van de initiatiefgroepen zoals een sluitende alternatieve begroting, onderzoeksgegevens inzake bevolkingsprognoses en voorstellen voor een ander beleid.

Wij ervaren dit als de zoveelste schoffering.

Parallelprocessen binnen VSNON

Hoe graag we dat ook willen, het functioneren van bestuur en directie kan niet los worden gezien van het dagelijkse gebeuren in de klassen. Het onderzoek van de inspectie toont dat aan. Voor ons geen verrassend resultaat, gezien de kennis en ervaring met parallelprocessen in organisaties, die beroepshalve bij diverse initiatiefgroepleden aanwezig is.

De term parallelprocessen verwijst naar de herhaling van interactiepatronen op verschillende niveaus in een organisatie. Binnen een organisatie beïnvloeden de verschillende niveaus (zoals bestuur, directie, team en klas) elkaar voortdurend. Als een bepaalde interactiewijze veel voorkomt op het ene niveau, vergroot dit de kans dat deze interactiewijze terugkomt op andere niveaus. Toegepast op scholen: een ongezonde bestuurscultuur werkt vroeg of laat door in de andere niveaus, uiteindelijk ook in de klassen. Zo hebben wij binnen de stichting te maken met een bestuurder die ouders met kritiek op haar beleid uit de weg gaat en hen beschuldigt van intimidatie. Op een ander niveau kan deze interactiewijze terugkomen, bijvoorbeeld in de manier hoe een directeur omgaat met incidenten in een bepaalde klas. Het kan dan zomaar zijn dat ouders die de problemen in die klas aan de kaak stellen omdat hun zoon of dochter er last van heeft, negatief bejegend en/of beschuldigd worden.

Goed bestuur doet gemiddeld genomen de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs toenemen en vice versa. Anders gezegd: als het ondanks bestuurlijke problemen toch goed gaat in de klas dan is dat een grote verdienste van de betreffende leerkracht en de betrokken kinderen en ouders! Maar als de druk oploopt of zich incidenten voordoen, bestaat het gevaar dat de situatie in de tot dan toe goed lopende klas alsnog de bestuurlijke problemen gaat weerspiegelen.

Tot slot

Een lang verhaal was het deze keer. Wij delen het met jullie omdat we vinden dat elke vrije school ouder het recht heeft om te weten met welk bestuur ze van doen hebben. En hoe belangrijk goed bestuur is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Namens de samenwerkende groepen initiatiefnemers van de Berkel en de IJssel,
Barend Gerretsen, Koen van der Hauw, Marc van Lier, Ronald van ’t Hul’
Ook Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord (zie eerder ‘Aart-zijn’ op 8 april) kwam op 19 april met een ‘Teleurstellend bericht’:
‘Na het goede nieuws van afgelopen week over de hoeveelheid officiële inschrijvingen, kregen we deze week een zeer teleurstellend bericht over de locatie voor de school: de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) trekt de toekenning voor de Klimopweg 150 in en kan ons geen ander zelfstandig pand toezeggen.

Uitvoerend bestuurder Ruud van Velthoven had de toekenning, na lang afwachten, op 27 maart verkregen met alle afspraken hierover op papier. Helaas komt de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling nu, geheel onverwacht, terug op deze besluiten. Alle ouders van de officieel aangemelde leerlingen voor schooljaar 2014-2015 zijn deze week van dit slechte bericht op de hoogte gebracht.

De initiatiefgroep was enorm geschokt en ontstemd dit nieuws. In september 2013 zijn er al toezeggingen gedaan door Stadsdeel Noord over het verkrijgen van een pand voor de school in oprichting. Sindsdien is er door alle partijen zoals al eerder aan u bericht constructief samengewerkt en stond iedereen achter het door Stadsdeel Noord aangedragen pand. Nu staan we dus geheel onvoorzien weer in een onzekere positie.

Gelukkig zijn er nog steeds mogelijkheden om de school toch te laten starten komend schooljaar. De meest haalbare mogelijkheid is tijdelijk “inwonend” bij een andere school. Dit is het pad dat het bestuur van de Geert Groote School momenteel onderzoekt. Het bestuur ziet hiervoor op korte termijn concrete mogelijkheden. De inschatting is dat we hier per 1 mei concreet nieuws over hebben.

Ondertussen zoeken wij als initiatiefgroep ook naar middelen en opties om hierin bij te dragen en onze stem te laten horen. We zijn onder andere in gesprek met OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) en hebben overleg met verschillende juristen. Omdat we de gang van zaken onjuist en onzorgvuldig vinden, zijn we meteen deze week begonnen met een actieplan om toch zo snel mogelijk als school wel een eigen pand te kunnen betrekken. Ook onderzoeken we in hoeverre de Klimopweg echt definitief van de baan is.

Een eerste stap is: we gaan een oudervereniging oprichten, zowel voor ouders van kinderen die al ingeschreven staan als voor toekomstige ouders. Op die manier vormen we een rechtspersoon en zijn we sterker georganiseerd. Heeft u interesse om een actieve rol te spelen in deze vereniging: laat het ons weten.

Verdere stappen worden onderzocht. We gaan na het paasweekend weer aan de slag.

Wij geven de moed nog niet op en hopen u zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven over de kansen voor de school.’
Eergisteren kwam hier het bericht ‘Vragen in de gemeenteraad’ bij:
‘Na het teleurstellende bericht over het terugtrekken van de toezegging voor het nieuwe schoolpand, zijn wij de afgelopen week druk bezig geweest met het onderzoeken en nemen van verschillende stappen. De SP en D66 stelden in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag 23 april vragen hierover aan de verantwoordelijke wethouder.

De vragen en antwoorden tijdens de raadsvergadering zijn terug te kijken op: http://amsterdam.raadsinformatie.nl/notucast/gemeenteraad_23-04-2014 vanaf 41:30 tot 51:20’
Christian von Arnim van News Network Anthroposophy Limited (NNA) meldde daarentegen op 22 april University in Beijing establishes Waldorf teacher training college’:
‘A Waldorf teacher training college has been established at a Beijing university. The University of Modern Administration, one of the first free universities in post-revolutionary China, together with the Chenzhigu (Spring Valley) Centre for Waldorf Education in Beijing officially unveiled the establishment of the college at a ceremony in March.

The opening speech was given by Prof. Yang Dongping from the Beijing Institute of Technology who is head of the “Education in the 21st Century” state organisation which is involved in working on the legislation for the Chinese education system. Yang is the main proponent of an independent education system in China and co-editor of the Chinese Yearbook of Educational Development. He is better known to the public at large for his appearance in the film Alphabet.

The new head of the college, Yu Ningyuan, said that the founder of Waldorf education, Rudolf Steiner, had first establish it in a school for the children of factory workers and emphasised the orientation towards the element of earth as the beginning of a coming civilisation of love.

In a congratulatory address, the German Embassy representative, Markus Bleinroth, attributed an important role to Waldorf education in China's development towards a knowledge-based society, pointing out that the children of two former German chancellors, Helmut Kohl and Gerhard Schröder, attended Waldorf schools.

The significance of the establishment of the Waldorf teacher training college for the development of the Chinese economy was underscored by the businessman Li Jian from Guangzhou (Lithium Force, electric cars), who emphasised the similarities between successful Japanese management methods and Waldorf education. He quoted the example of the great importance accorded to sensory experiences.

Martin Barkhoff, who lectures at the Spring Valley Centre, presented Waldorf education in the context of other global movements that can be traced back to Rudolf Steiner and explained their strict individualism, quoting Ibrahim Abouleish, founder of the Sekem initiative in Egypt, and Tho Ha Vinh of the Gross National Happiness Centre in Bhutan and the Presencing Institute, as examples.

The University of Modern Administration is located in an outlying district in the south-west of Beijing. It currently has 4000 students and plans to increase that number to 7000. Economics and administration are the main subjects of the current 24 colleges. The arts, applied sciences, education and nursing are also offered.

At present, Waldorf teacher training will continue to be offered only in the Spring Valley Centre near the Phoenix Mountains in north-west Beijing. The undergraduate course is intended to begin on the university campus in the autumn of 2016.

The Spring Valley Centre is one of the current twelve Waldorf-orientated training initiatives in China which collaborate in the China Waldorf Forum (CWF). In the academic sector, courses in Waldorf education were first held in 2000 at the Sichuan Normal University in Chengdu, the city of China’s first Waldorf school.’
Zie verder voor vrijescholen en China bijvoorbeeld ‘Van Brooklyn tot Honolulu’ op 30 januari van dit jaar. Na al deze pedagogische onderwerpen, ook nog wat nieuws over landbouw, met ‘Thema-uitgave van de BD-Vereniging loopt vooruit op het “Jaar van de Bodem”: Bodemvruchtbaarheid als Vrucht van de Landbouw’, gisteren op de website van Biojournaal:
‘Met Pasen verscheen de thema-uitgave Bodemvruchtbaarheid als Vrucht van de Landbouw. De verhalen en verslagen in deze rijk geïllustreerde brochure laten zien hoe een op het leven gerichte benadering van de landbouw leidt tot diep doorwortelde, vruchtbare grond. “Biologisch-dynamische landbouw maakt jonge gronden volwassener en verstarde, oude gronden jonger”, schrijft bodemkundige Jan Bokhorst in zijn bijdrage. De brochure is een thema-uitgave van Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging). De brochure loopt vast vooruit op het Jaar van de Bodem in 2015.

In de BD-Vereniging hebben boeren en landbouwadviseurs op zes werk- en studiebijeenkomsten met elkaar gesproken over hun benadering van bodemvruchtbaarheid. Deze bijeenkomsten hebben op verschillende bedrijven plaatsgevonden, zodat de opvattingen en theorieën ook direct in de praktijk getoetst konden worden. Op elk bedrijf is een profielkuil gegraven en bekeken. De gevonden inzichten werden op de winterconferenties van de BD-Vereniging in februari en maart 2014 gepresenteerd en uitgewerkt. Daar werden ook de kluiten bekeken die de deelnemers uit hun eigen akkers en weides hadden meegenomen. In de thema-uitgave zijn de resultaten en belevenissen te lezen en te bekijken.

Zo is op foto’s van profielkuilen te zien dat plantenwortels, wormen en poriën tot 70 cm diep aanwezig zijn in akkers die al tientallen jaren biologisch-dynamisch worden bewerkt. Piet van IJzendoorn, die in 1982 van start ging met gemengd bedrijf Zonnehoeve in Zeewolde, vertelt wat hij in de praktijk heeft gerealiseerd: hoewel hij op basis van bodemanalyses het advies kreeg fosfaat uit te rijden, deed hij dat niet. Na ruim 30 jaar blijkt de hoeveelheid organisch gebonden fosfaat op de akkers van Zonnehoeve bijzonder hoog te zijn. Verder komen aan de orde onder andere bodem-ademhaling, wisselwerking van koolstof en stikstof en bodemanalyse versus boerenanalyse. Een beschouwing over de landbouwcursus van Rudolf Steiner, boekbesprekingen en leestips completeren het geheel.

De thema-uitgave (52 pagina’s) is à 4,95 euro te bestellen via de website van de BD-Vereniging, en ook hier te downloaden of via deze pagina.

De BD-Vereniging verbindt boeren en burgers die het belang van een levende, duurzame landbouw onderkennen. Door het uitgeven van publicaties, het aanbieden van intervisie- en scholingstrajecten, het organiseren van excursies, draagt de BD-Vereniging bij aan de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die daarin belang stelt.’
Nieuws is er ook over Triodos Bank, wederom dankzij ‘Nieuwspost Heuvelrug’, die ik op zaterdag 12 april hierover aanhaalde in ‘Terugkeer’. Eergisteren schreef het bij monde van wethouder ‘Homan: Triodos moet parkeren op H26’:
‘Triodosbank moet zijn parkeergarage bouwen op snelwegboerderij Hoofdstraat 26. Iets anders kan niet, zegt wethouder Homan van de gemeente Heuvelrug, aan wiens gezag inmiddels wordt getwijfeld.

Homan werd dinsdag aan de tand gevoeld over een brief van Triodosdirecteur Bierman. De bankdirecteur zegt daarin liever af te zien van een plan om auto’s van werknemers en gasten van zijn toekomstig hoofdkantoor op landgoed de Reehorst op te bergen in een halfverdiepte parkeergarage op het perceel van Hoofdstraat 26, dat in bezit is van de gemeente Heuvelrug. Wethouder Homan heeft grootse plannen voor de zeven hectares van de voormalige boerderij, gebaseerd op die parkeergarage.

Maar die planvorming verloopt onduidelijk en traag. Volgens Bierman belemmert het geharrewar rond Hoofdstraat 26 de bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor, die nu al een jaar achter ligt op schema. “Verdere vertragingen en onzekerheden met de bijbehorende kosten zijn voor Triodos Bank niet meer te verantwoorden,” aldus Bierman in zijn brief, waarin hij zegt terug te vallen op het oorspronkelijke plan: een parkeerplaats achterop het eigen landgoed. Bierman wordt daarin gesteund door de Heuvelrugse fractie van D66, die nog voor hun verkiezingsoverwinning beloofden Hoofdstraat 26 niet om te toveren in een parkeerplaats.

Maar dat wil wethouder Homan juist wel. Volgens Homan moet Triodos eerst rustig afwachten tot de “gebiedsvisie” voor het hele stationsgebied officieel is vastgesteld door de gemeenten Zeist en Heuvelrug, in juli. Maar een plaatsje voor een parkeerplaats op eigen landgoed is er volgens Homan in die gebiedsvisie in elk geval niet ingeruimd. Homan vindt dat op het landgoed een “kwaliteitsslag” moet plaatsvinden, als compensatie voor de “zware bouwopgave” van het nieuwe hoofdkantoor. En in die kwaliteitsslag past niet het blik van honderden auto’s, die moeten maar op de weilanden van de boerderij naast het landgoed. “Er is geen ruimte op de Reehorst, dus kom je vanzelf op Hoofdstraat 26. Dat is de meest sjieke oplossing,” aldus Homan.

Dat de voorheen warme verhoudingen tussen Homan en Triodos intussen flink bekoeld zijn liet de wethouder ook merken met een sneer in de richting van Bierman en D66. “Er zijn verkiezingen geweest, kennelijk een moment om te kijken of het toch kan op de manier zoals zij het willen,” aldus Homan, doelend op het plan van Triodos zelf, dat hij “een parkeerplaats verstopt achter bosjes” noemde. “Maar dat is niet waar onze raad gelukkig van wordt. Op Hoofdstraat 26 moeten we sowieso parkeerruimte regelen voor ongeveer 200 auto’s. Dus wat is er tegen om die parkeerruimte te delen met Triodos, dat 450 parkeerplaatsen nodig heeft.” Homan ziet de parkeergarage als financieel fundament van het hele plangebied, en rekende dat de gemeenteraad voor: “Dan is een en een twee; een parkeergarage voor zo’n zeshonderd auto’s, netjes en keurig weggewerkt. Een en een is in dit geval vier.”

De gemeenteraad zat er met opgetrokken wenkbrauwen bij. D66-raadslid Kamp zei het gevoel te hebben dat het hele project “als zand tussen onze vingers doorglijdt”, en vroeg zich af of er wel wordt gecommuniceerd met Triodos, die als belangrijke investeerder van het gebied gezien wordt. Kamp: “Dus als die parkeergarage er niet komt, is dan het plan met Triodos van tafel?” Een antwoord daarop kwam er niet.

De gemeenteraadsleden toonden zich bovendien verbaasd dat Homan zo hoog van de toren blaast over het verstoppen van auto’s en blik, en tegelijkertijd voor de Landelijke Politiedienst in hetzelfde gebied gewoon een bovengrondse parkeerplaats laat aanleggen. Christenunie-raadslid Karssen vond dat “volstrekt niet elegant, en dat is zacht uitgedrukt”. Raadslid Kamp noemde het “wel heel erg merkwaardig dat er nu ineens auto’s bovengronds staan als u zoveel waarde hecht aan dat landgoed.”

SGP-raadslid Boonzaaijer zei het verder ook niet te waarderen als raadslid “uit de krant” te moeten vernemen dat er een parkeerplaats aangelegd wordt, of nog erger: gewoon te moeten constateren dat er een parkeerplaats ligt. “Het gaat nu echt alle kanten op, met als resultaat dat je ineens een parkeerplaats naast de oprit ziet liggen, en daar achteraf over wordt geïnformeerd. Het is toch onvoorstelbaar, onbegrijpelijk dat je als bestuurder zo omgaat met een gebied waar zo de focus op ligt.”

Volgens wethouder Homan is de politieparkeerplaats “zeker niet de kwaliteit die we daar wensen, maar het is maar tijdelijk”. Homan kon zich ook nog herinneren dat hij de gemeenteraad had geïnformeerd over de aanleg. “Ik meen u dat in vertrouwelijkheid te hebben meegedeeld. Weliswaar lag het parkeerterrein er toen al.” Op de hamvraag van Boonzaaijer wat de wethouder eigenlijk heeft toegezegd aan Triodos kon Homan wel onomwonden antwoorden: “Helemaal niets. Want dat kan ik niet zonder u.”

Daarop hield de gemeenteraad de kaken – afgezien van wat binnensmonds gemor – maar op elkaar. In de wandelgangen ging het gemor later verder, om te eindigen in de verzuchting dat het niet de moeite waard is een wethouder naar huis te sturen die nog maar een paar weken wethouder is.’
Hierna gaan we internationaal. Eerst dit bericht van Sebastian Jüngel, op 20 april in de rubriek ‘Aus dem Leben am Goetheanum’ op de website van het Goetheanum, met ‘Michaelische Weltbejahung’:
‘Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft machte im Rahmen ihrer Jahrestagung von 11. bis 13. April das Jahresthema ‹“Ich erkennet sich” im Lichte michaelischer Weltbejahung› greifbar: Wer mit seiner Identität im Reinen ist, kann auch mit anderen zusammenarbeiten.

Selbst Erfolg stellt einen vor ungeahnte Aufgaben: Anders als in der Zeit, als sich die Anthroposophische Medizin ihren Platz im Gesundheitswesen erkämpfen und verteidigen musste, haben heute Ärzte und Patienten zunehmend Interesse an der Anthroposophischen Medizin. Wegen des Mangels anthroposophischer Ärzte stellt sich für den Arzt Thomas Breitkreuz die Gretchenfrage: Soll ein Teil des anthroposophischen Heilmittelschatzes nicht-anthroposophischen Ärzten erschlossen werden?

Ohne die Methoden der biologisch-dynamischen Landwirtschaft ist im Weinbau praktisch nichts mehr möglich, so Jean-Michel Florin von der Sektion für Landwirtschaft. Ausgerechnet Wein! Und doch, so Florin: «Wenn wir gefragt werden, ob die Erde biologisch-dynamisch bearbeitet werden solle, können wir nicht ‹Nein!› sagen.» Um zu einer produktiven Haltung gegenüber solchen Aufgaben zu kommen, braucht es Klarheit über die eigene Identität. Denn wer sicher in seiner Identität ist, kann auch nach außen souverän sein.

Identität ergibt sich aus dem Spektrum ureigenster individueller Impulse, der etwaigen Einbettung in einen Mysterienzusammenhang wie Anthroposophische Medizin oder biologisch-dynamischer Landwirtschaft (den es mittels anthroposophischem Erkenntnisweg zu erarbeiten und zu pflegen gilt) und der Beziehung zum Christus-Ich, an die Virginia Sease vom Vorstand am Goetheanum erinnerte. Der Prozess der Bejahung beginnt mit dem Entschluss zur Inkarnation und setzt sich als Aufgabe in den weiteren Lebensumständen fort, Wirklichkeit als gegeben zu akzeptieren. Damit sind die Grundlagen gelegt, gegenüber dem anderen die eigene Identität zu halten und den anderen in seiner Qualität bestehen zu lassen, ohne mit ihm schon eins werden zu müssen. Umgekehrt muss der andere das, was die eigene Identität ausmacht, nicht teilen: Damit Cardiodoron hilft, muss man nicht wissen, was dahintersteht, oder Anthroposoph sein.

Hilfreich ist dabei die Fähigkeit, sich auf das Gegebene nüchtern einlassen zu können. Das wurde deutlich, als Renatus Ziegler im Zusammenhang der Steiner-Kritischen-Ausgabe des Frommann-Holzboog-Verlags klarmachte, dass die Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung ihre Aufgabe in Pflege und Erhalt des physischen Nachlasses Rudolf Steiners sowie in einer «radikalen Öffentlichkeit» («alles soll veröffentlicht werden») sehe, nicht aber in der Bewertung der Leistungen Dritter.

Indem man das Gegebene bejaht, ist Integration und Allianzbildung mit Menschen möglich, die Ähnliches – nicht notwendigerweise dasselbe – wollen, so Constanza Kaliks, Leiterin der Jugendsektion. Nun kann das Gegebene neu gegriffen werden. Im Verständnis dessen, dass alles, was aus dem Umkreis auf einen zukommt, zur eigenen Biografie gehört und Schicksal wird, erkennt man das zunächst Fremde als das Eigene an oder nimmt es als Aufgabe an. Rudolf Steiner umschrieb das so: «Der Mensch wird immer mehr Mensch, indem er Ausdruck der Welt wird [...]» Diese Art zu bejahen verbindet einen mit dem Herrn des Karma, Christus, und mit dem weltbejahenden Wesenszug Michaels.’
‘Zur Generalversammlung 2014 der Anthroposophischen Gesellschaft versammelten sich etwa 400 Mitglieder im Grundsteinsaal des Goetheanum. Paul Mackay und Justus Wittich leiteten das Treffen, das simultan ins Englische und Französische übersetzt wurde. Virginia Sease, Paul Mackay, Seija Zimmermann, Bodo von Plato und Joan Sleigh gaben den Rechenschaftsbericht des Vorstandes.

Vor der Beratung um den Antrag, die Artikel 2, 3 und 13 der Statuten zu ändern (Streichung der Nennung von Unterabteilungen und des Phil.-Anthroposophischen Verlages sowie der statutarischen Verankerung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft), wird der Geschäftsordnungsantrag von Ida-Marie Hoek auf Verschiebung der Abstimmung abgelehnt, wie auch der Geschäftsordnungsantrag auf Nichteintreten von Ingo Hackel, Klaus Landmark, Heidrun Scholze und Hansjoachim von Wick. Mit Mehrheit folgt die Versammlung dem Vorschlag des Vorstandes, die Statuten zu ändern.

Beim Antrag zum Erhalt des Hauses Haldeck in der bestehenden Form folgt die Mehrheit im Saal in geheimer Wahl dem Vorschlag der Antragsteller: 351 abgegebene Stimmzettel, 20 ungültige, 234 Ja-Stimmen, 97 Nein-Stimmen. Mit großer Mehrheit verwirft die Versammlung den eingebrachten Vorschlag, einen Vorsitzenden der Anthroposophischen Gesellschaft zu bestimmen. Der Antrag, die Holzplastik Rudolf Steiners probeweise auf die Bühne zu versetzen, wurde von den Antragstellern abgeändert in den Wunsch, eine Studienarbeit zum Aufstellungsort der Plastik zu befördern. Dem stimmte die Versammlung zu.

Die von Justus Wittich vorgelegte Jahresrechnung 2013 und Budget 2014 und von Urs Santchi vorgestellte Revision wird von der Versammlung mit großer Mehrheit angenommen. Urs Santchi, bzw. dessen Firma auch für das nächste Jahr mit der Revision zu beauftragen wird mehrheitlich angenommen. Die Versammlung entlastet mit klarem Mehr den Vorstand.

Ein ausführlicher Bericht und Kommentar zur Generalversammlung hat Sebastian Jüngel in Anthroposophie Weltweit Mai/2014 geschrieben. In der Juni-Ausgabe von Anthroposophie Weltweit folgen Dokumentationen zur Versammlung.’
Er is een nieuwe aflevering in de serie ‘Zur Geschichte der anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung’ van Lorenzo Ravagli (de laatste keer hier was op dinsdag 15 april in ‘Agenderen’). Op 17 april publiceerde hij ‘1935 | Ausschluss und Verbot’:
‘Im Februar 1935 erschien eine »Denkschrift über Angelegenheiten der Anthroposophischen Gesellschaft in den Jahren 1925 bis 1935«, zu deren Verfassern Paul Bühler (1903-1966), Curt Englert-Faye, Otto Fränkl, Emil Grosheintz (1867-1946), Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961), Hermann Poppelbaum, Paul Eugen Schiller (1900-1992), Günther Schubert und Jan Stuten (1890-1948) gehörten.

Der Titel »Kampfschrift« hätte diesem Pamphlet besser entsprochen, handelte es sich doch um eine äußerst tendenziöse Zusammenstellung von Geschichtsklitterungen und Polemiken, die einzig darauf abzielte, die Ausschlüsse auf der bevorstehenden Generalversammlung zu rechtfertigen. Das Fazit des Pamphlets bekräftigte noch einmal die im Jahr 1934 erfundenen linguistischen Regelungen der offiziellen Geschichtsinterpretation der Goetheanumleitung: »Der durch die ›Willenserklärung‹ eingeleitete Selbstausschluss des ›Übervorstands‹und der beiden Vorstandsmitglieder [gemeint sind Wegman, Vreede und ihre Paladine] nahm eine endgültige Form an, als im Laufe des Sommers 1934 die sogenannten ›Vereinigten Anthroposophischen Gruppen‹ gegründet wurden, die in so flagrantem Widerspruch zu der Konstitution der Gesellschaft stehen und aus so offener Feindschaft gegen die rechtmäßige Leitung der Gesellschaft hervorgegangen sind, dass an eine Verständigung mit den verantwortlichen Gründern nicht mehr gedacht werden kann. Abgesehen davon, dass ihre Gründung vom Vorstand nicht anerkannt werden kann, nehmen sie das Recht für sich in Anspruch, in ihre Reihen Menschen aufzunehmen, die nicht anerkannte Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft sind, aber von den Gründern als Anthroposophen betrachtet werden mit allen Rechten, die sonst nur den ordnungsmäßig aufgenommenen Mitgliedern zukommen. Frl. Dr. Vreede beteiligte sich an der Gründung und fungiert seitdem als Vermittlerin der Korrespondenz für diese Gruppen ... Auch Fr. Dr. Wegman anerkennt und unterstützt diesen widerrechtlichen Zusammenschluss. Hiermit haben sich Frau Dr. Wegman und Frl. Dr. Vreede in Wirklichkeit selber aus dem Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft ausgeschaltet.«

Die Kernbehauptungen, die »Vereinigten Anthroposophischen Gruppen« stünden »in flagrantem Widerspruch« zur Konstitution der Gesellschaft und seien aus offener Feindschaft »gegen die rechtmäßige Leitung der Gesellschaft« hervorgegangen, erweisen sich vor dem unparteiischen historischen Blick als unhaltbar. Der Konstitution der Gesellschaft war das Recht jedes Mitglieds eingeschrieben, sich mit anderen auf örtlichem oder sachlichem Felde zu Gruppen zusammenzuschließen und selbst die Aufnahme von Mitgliedern zu besorgen (§ 11 der Prinzipien), die Rede von der »rechtmäßigen Leitung der Gesellschaft« setzte die Anerkennung der »Unrechtmäßigkeit« der auszuschließenden Vorstandsmitglieder voraus, die aber erst von der Generalversammlung 1935 für rechtskräftig erklärt werden sollte und stellt somit eine petitio principii dar.

Zur Generalversammlung am 14. April 1935 lagen folgende Anträge vor: »Antrag I: Zwei Vorstandsmitglieder, Frau Dr. Ita Wegman und Frl. Dr. Elisabeth Vreede, welche ihre Missachtung des Gesellschaftswillens durch Handlungen zum Ausdruck gebracht haben, die den Charakter des Selbstausschlusses tragen, werden nicht mehr als Vorstandsmitglieder anerkannt.

Antrag II: Die Gründer und Vertreter der sogenannten ›Vereinigten Freien Anthroposophischen Gruppen‹, die Herren D.N. Dunlop, George Kaufmann, Dr. F.W. Zeylmans, P.J. de Haan, Jürgen von Grone, Dr. E. Kolisko, haben aufgehört, Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft zu sein.

Antrag III: Die Generalversammlung bittet den Vorstand, Landesgesellschaften und Gruppen, die sich zu den sogenannten Vereinigten Freien Anthroposophischen Gruppen zusammengeschlossen haben, nicht mehr als Teile der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft anzuerkennen, ohne dadurch den einzelnen Angehörigen einer solchen Gruppe die Mitgliedschaft zu entziehen.«

Außerdem ein Antrag auf Änderung der »handelsregisterlich« eingetragenen Statuten, der dem ersten Vorsitzenden das alleinige Recht auf Mitgliederaufnahme, einen Stichentscheid bei Stimmengleichheit sowie die rechtsverbindliche Alleinvertretung nach außen einräumte. Der neue § 11 stellte außerdem fest: »Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.«

Elisabeth Vreede und die sieben anderen Persönlichkeiten, die ausgeschlossen werden sollten, weigerten sich, an der Generalversammlung teilzunehmen. Vreede schrieb jedoch Albert Steffen einen Brief, der auf der Versammlung vorgelesen werden sollte, in dem sie ausführte, die »Weihnachtstagung« sei inzwischen nahezu vollständig zum Mythos geworden und wer sich auf sie berufe, um andere aus der Gesellschaft auszuschließen, ignoriere den »okkulten Akt«, den sie in Wahrheit darstelle.

Noch einmal zitierte sie den kanonischen Einsetzungstext aus dem Vortrag Steiners vom 12. August 1924 in Torquay, in dem es hieß: »Denn damit, dass ich selber Vorsitzender der Gesellschaft geworden bin, ist die anthroposophische Bewegung eins geworden mit der Anthroposophischen Gesellschaft. Das machte notwendig, meine lieben Freunde, dass zu Weihnachten in Dornach nicht ein Vorstand eingesetzt worden ist, der im äußeren, exoterischen Sinne ein Vorstand ist, sondern ein Vorstand wurde eingesetzt, der als esoterischer Vorstand zu betrachten ist, der für dasjenige, was er tut, nur den geistigen Mächten gegenüber verantwortlich ist, der nicht gewählt, der gebildet worden ist. ... Und dieser Vorstand ist dasjenige, was ich einen Initiativvorstand nennen möchte, ein Vorstand, der seine Aufgaben in dem sieht, was er tut. Daher sind auch nicht Statuten ausgearbeitet worden auf der Weihnachtstagung, wie sonst Statuten lauten, sondern es ist einfach gesagt worden, was da für ein Verhältnis sein soll von Mensch zu Mensch, zwischen Vorstand und andern Mitgliedern, den einzelnen Mitgliedern untereinander usw., was der Vorstand beabsichtigen wird. Das steht in demjenigen was kein Statut ist, was nur die Form von Statuten angenommen hat, was aber eigentlich eine Erzählung von dem ist, was man tun will. Alles war eben anders, als es sonst bei Gesellschaften ist.

Und das ist das Wesentliche, dass ... in die ganze Anthroposophische Gesellschaft nunmehr ein esoterischer Zug hineingekommen ist. Die ganze Bewegung, wie sie nunmehr durch die Gesellschaft fließt, muss einen esoterischen Charakter haben ... Dem Vorstand am Goetheanum werden nur die Impulse rein menschlichen Wirkens aus der geistigen Welt heraus maßgebend sein. Nicht Paragraph 1, Paragraph 2 und so weiter, sondern dasjenige, was wirkliches geistiges Leben ist, soll gefördert werden, rückhaltlos, ohne irgend etwas anderes dabei zu beabsichtigen.«

Albert Steffen spielte in seinen Ausführungen auf der Generalversammlung, welche die entscheidende Abstimmung vorbereiteten, mit der Dialektik der Ausschließung. »Die Gründung der Freien Anthroposophischen Gruppen«, führte er aus, »beruht darauf, dass sie glauben sagen zu können, dass wir hier ... uns vergehen gegen die Prinzipien der Weihnachtstagung. Und der Vorsitzende, er wird ja von diesen Persönlichkeiten als nicht mehr berechtigt angesehen, seine Funktionen zu erfüllen. Es ist hier gewissermaßen ein Ausschluss mindestens des Vorsitzenden vorhanden von seinen Funktionen. Wenn nun die Generalversammlung der Meinung ist, dass dieser Ausschluss, die Entziehung der Funktionen, zu Recht besteht, dann wird natürlich der Vorsitzende diese Meinung als ein Misstrauensvotum betrachten. Er wird die entsprechende Frage an die Generalversammlung stellen und er wird dann den Vorsitz niederlegen.«

Einmal mehr drohte Steffen mit seinem Rücktritt, einer Androhung, die sich in den vergangenen Jahren als probates Mittel erwiesen hatte, um die Zustimmung der Mitgliedschaft zu seinen Entscheidungen herbeizuführen. Demgegenüber muss festgestellt werden, dass die Gruppierungen, die nunmehr ausgeschlossen werden sollten, bis zuletzt auf der Einheit des Vorstandes in jenen Funktionen beharrt hatten, in die sie von Steiner eingesetzt worden waren, was natürlich Steffen selbst einschloss. Der Vorsitzende fuhr fort: »Das andere ist, ... dass die Gründung der Freien Anthroposophischen Gruppen etwas ist, was sich gegen die Weihnachtstagung vergeht, und dass dadurch ein Selbstausschluss von diesen betreffenden Menschen geschehen ist ... Also das ist die Alternative: ... entweder betrachten sie mich ausgeschlossen als Vorsitzenden, oder sie betrachten eben dasjenige, was damals geschehen ist, als einen Selbstausschluss der Persönlichkeiten.« Die Alternative: Zustimmung zur kontrafaktischen Behauptung, Steffen sei von den inkriminierten Parteien aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden, oder Zustimmung zur ebenso kontrafaktischen Behauptung, sie hätten sich selbst aus ihr ausgeschlossen. Tertium non datur. Dieses Tertium wäre aber das Gespräch und das Verzeihen gewesen, die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und sich in aller Verschiedenheit gegenseitig anzuerkennen. Das allein hätte dem Geist und Sinn der Weihnachtstagung entsprochen.

Wiederkehrende Rituale

An dieser Stelle lohnt sich ein Blick zurück in die Geschichte. In ihr findet sich nämlich eine exakte Parallele zu den Ereignissen von 1933-35, die sich rund drei Jahrsiebte früher, 1912-13, abspielte: bei der Trennung der Deutschen Sektion von der Theosophischen Muttergesellschaft. Damals existierte eine »freie anthroposophische Gruppe«, die von Steiner geleitete Deutsche Sektion, die der Auffassung war, Annie Besant, die Vorsitzende der Muttergesellschaft, habe sich durch ihr Verhalten als Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft disqualifiziert. Vorausgegangen waren die weiter oben geschilderten Konflikte um die Wiederkunft Christi und den für die Propagierung eines neuen Weltlehrers gegründeten »Orden des Sterns im Osten« und dessen Umtriebe in Deutschland sowie eine Reihe weiterer Ereignisse. Am 8. Dezember 1912 beschlossen damals die Mitglieder des Vorstands der Deutschen Sektion folgendes Telegramm an die Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft in Adyar zu senden: »Der ... Vorstand der Deutschen Sektion ... erkennt in dem Vorgehen der Präsidentin ... eine fortgesetzte objektive Verschleierung und Entstellung der Tatsachen, die dem obersten Grundsatz der Theosophischen Gesellschaft, der Forderung der Wahrhaftigkeit, widerspricht.

Auf Grund dieser Erkenntnis, dass die Präsidentin unausgesetzt und geradezu systematisch gegen den obersten Grundsatz der Theosophischen Gesellschaft (›Kein Bekenntnis über die Wahrheit‹) verstoßen und in Missbrauch und Willkür die Präsidialgewalt mit Behinderung positiver Arbeit ausgeübt hat, kann der versammelte Vorstand der Deutschen Sektion, nach genauester Prüfung der Dokumente nur im Rücktritt der Präsidentin die Möglichkeit des weiteren Fortbestandes der Gesellschaft sehen.« Rudolf Steiner argumentierte also damals, Annie Besant habe sich durch ihr Verhalten selbst aus dem Vorstand der Theosophischen Gesellschaft ausgeschlossen.

Der Vorstand der Deutschen Sektion verabschiedete am 8. Dezember 1912 außerdem einen Unvereinbarkeitsbeschluss: »Der Vorstand ... betrachtet die Zugehörigkeit zum Orden des Star of the East als unvereinbar mit der Mitgliedschaft der Theosophischen Gesellschaft und bittet die Mitglieder des Star of the East aus der Theosophischen Gesellschaft auszutreten. Der Vorstand der deutschen Sektion wird sich gezwungen sehen, Mitglieder, welche dieser Bitte nicht entsprechen, aus der deutschen Sektion auszuschließen.« Unterzeichner: der Generalsekretär (Rudolf Steiner), der Sekretär (Marie von Sivers). Dieser Beschluss, so hieß es in der Begründung, sei nicht wegen Meinungsverschiedenheiten oder abweichender Standpunkte verabschiedet worden, sondern weil die Verhaltensweise der Leitung des Ordens dem Vorstand unvereinbar erscheine mit dem ersten Paragraphen der Satzung der Theosophischen Gesellschaft. Also auch hier wurde das Argument des Selbstausschlusses ins Feld geführt.

Annie Besant drohte daraufhin am 14. Januar 1913 damit, der Deutschen Sektion die Stiftungsurkunde zu entziehen und stattdessen jenen deutschen Logen eine solche zu erteilen, die bereit seien, »innerhalb der Konstitution« der Theosophischen Gesellschaft zu arbeiten. Die Generalversammlung der Deutschen Sektion erklärte dazu am 2. Februar 1913: »Niemals hat die Deutsche Sektion, deren Vorstand oder Generalsekretär in irgend einer Weise die Konstitution der Theosophischen Gesellschaft verletzt. Der Beschluss des Generalrats, der zustande gekommen ist, bevor auch nur die veröffentlichten Dokumente geprüft werden konnten, muss als eine unerhörte Verletzung des Geistes und der Verfassung der Theosophischen Gesellschaft bezeichnet werden. Selbst das primitivste Wahrheits- und Gerechtigkeitsgefühl muss sich empören über die Art der Behandlung, die den begründeten Anklagen zuteil wurde, welche die Deutsche Sektion gegen das Verhalten der Präsidentin erheben musste. Um die Person des ihr unbequemen Generalsekretärs zu verdächtigen, ist Frau Besant kein Mittel zu schlecht: den Höhepunkt einer solchen schlauen Verunglimpfung aber erreicht die vor der Generalversammlung vorgebrachte, willkürlich erfundene und gegenüber den Tatsachen geradezu sinnlose Behauptung, dass Herr Dr. Steiner ›von den Jesuiten erzogen worden sei‹ mit daraus folgenden Insinuationen.

Die Deutsche Sektion hat nichts zu widerrufen und nichts zurückzunehmen. Es bleibt ihr daher nicht weiteres übrig, als die ihr von Frau Besant gestellte Alternative als einen Akt des Ausschlusses zu betrachten, der nur deshalb vollzogen wurde, weil die Deutsche Sektion es unternommen hat, für Wahrheit und Wahrhaftigkeit der Theosophischen Gesellschaft einzutreten.

Die Deutsche Sektion und ihre Mitglieder würden niemals aus eigenem Antriebe aus der Theosophischen Gesellschaft austreten. Und so, gewaltsam ausgeschieden, werden sie ihre Arbeit unbeirrt fortsetzen und jederzeit bereit sein, wieder mit der Theosophischen Gesellschaft zusammen zu arbeiten, sobald Wahrhaftigkeit, Vernunft, Ernst und Würde wieder an Stelle der heutigen Zustände getreten sein werden.«

Die Verleumdung, Steiner sei von den Jesuiten erzogen worden, war nicht die letzte, die er erdulden musste. Später sollte er von Jesuiten als abgefallener katholischer Priester, von der völkischen Bewegung als Jude, von Juden als Antisemit und von Katholiken als Kommunist verleumdet werden.

Auf den von der Deutschen Sektion konstatierten Selbstausschluss Annie Besants und die erhobene Rücktrittsforderung folgte, wie aus den Verlautbarungen hervorgeht, die Androhung des Ausschlusses durch Annie Besant, sofern die Deutsche Sektion nicht bereit sei, sich der Konstitution der TG, also ihr, zu unterwerfen, die von der Deutschen Sektion als Akt des Ausschlusses interpretiert wurde. Nachdem sie »gewaltsam« ausgeschieden worden war, konnte die Deutsche Sektion als Anthroposophische Gesellschaft ihre Arbeit fortsetzen.

Das Verschiedene im Ähnlichen

Abgesehen von den Parallelen gibt es aber auch Unterschiede. Denn 1912/13 hatten die gegen Annie Besant erhobenen Vorwürfe der Unwahrhaftigkeit einen substantiellen Gehalt, der die Rücktrittsforderungen rechtfertigte. Die Geschichte des Ordens des Sterns im Osten und Krishnamurtis haben Rudolf Steiner und der Deutschen Sektion auf lange Sicht Recht gegeben. Die Geschichte hat aber der Anthroposophischen Gesellschaft von 1934-35 und der Generalversammlung von 1935 gegen die Ausgeschlossenen nicht Recht gegeben, sondern sie hat jene wiederlegt. Die Anthroposophische Gesellschaft selbst war es, die in einer Generalversammlung 1948 die Beschlüsse von 1935 wieder aufhob, um einen Wiederanschluss der Ausgeschlossenen zu ermöglichen. Außerdem hatten die gegen die Minderheit erhobenen Anklagen keinen substantiellen Gehalt. Näher betrachtet erweisen sie sich als die Folge einer kollektiven Psychose, in die alle Beteiligten sich durch jahrelange Verfestigung von Antipathien und Vorurteilen hineingesteigert hatten, die am Ende für die Betroffenen geradezu apokalyptische Dimensionen annahm.

Einer der wenigen, die noch im April 1935 zur Besinnung aufriefen, war Ludwig Graf von Polzer-Hoditz, für den Rudolf Steiner 1917 ein Memorandum über die Dreigliederung verfasst hatte, das dieser Kaiser Karl überbringen sollte. Zudem war er der einzige deutsche Muttersprachler, dem Steiner das Recht zuerkannt hatte, Stunden für die Mitglieder der ersten Klasse der Hochschule frei – also ohne Zugrundelegung seiner nachgeschriebenen Vorträge – zu halten. Polzer-Hoditz verteidigte in seiner langen Rede Ita Wegman gegen die in der »Denkschrift« erhobenen Vorwürfe. Schon bald nach dem Tod Steiners, so Polzer-Hoditz, habe er erkannt, dass Marie Steiner und Steffen nicht ernsthaft bereit gewesen seien, mit Ita Wegman zusammenzuarbeiten.

Er zitierte, um dies zu belegen, eine Äußerung Steffens aus einem Gespräch im Jahr 1925. Steffen sollte ihn deswegen nach seiner Rede der »objektiven Verleumdung« bezichtigen. Eine solche Äußerung Steffens wird jedoch auch von Walter Johannes Stein bezeugt. Auch wenn man diese Quellen als nicht ausreichend verbürgt betrachten könnte, müsste man doch anerkennen, dass Steffen später Ita Wegman gesellschafts-öffentlich vorwarf, schon 1925 als Esoterikerin versagt zu haben (bei der Delegiertentagung am 29. November 1930). Von Anfang an, so Polzer-Hoditz, habe man sich mit Ita Wegman nicht verständigen, sondern von ihr absetzen wollen. Diese die Menschen beherrschende Stimmung habe all die Missverständnisse und Konflikte zur Folge gehabt, die später eingetreten seien. Schon vor dem Tod Steiners habe die Gegnerschaft gegen Ita Wegman bestanden, Steiner habe gelegentlich von einem »Kesseltreiben« gegen sie gesprochen, das dereinst die Gesellschaft zerstören werde. Polzer-Hoditz meinte, die gegen Ita Wegman vorgebrachten moralischen Verleumdungen seien im Grunde gegen Steiner selbst gerichtet gewesen, in ihnen habe sich ein versteckter, unbewusster Groll gegen die letzten Jahre Rudolf Steiners manifestiert, dessen Opfer Wegman geworden sei. Er könne einem Teil des zerfallenen Vorstandes nicht das Recht einräumen, alle Schuld auf den anderen Teil zu schieben und sich unter Berufung auf die Schlagworte »Methode, Unmethode, Urteilsbildung, Leistung« zu den einzigen zu erklären, die das Werk Steiners fortführen dürften. Was von Steffens Einwänden zu halten ist, lässt sich daran ermessen, dass er auch bestritt, Marie Steiner sei nicht willens gewesen, sich mit Ita Wegman zu »verständigen« – denn für ihre mangelnde Bereitschaft, im Vorstand mit- und zusammenzuarbeiten, liegen schriftliche Zeugnisse vor. Wie dem auch sei: die Abstimmung am 14. April 1935 war nicht mehr zu verhindern. Sie endete mit einer überwältigenden Mehrheit von 1691 Stimmen für den Ausschluss, gegenüber 76, die dagegen stimmten und 73, die sich der Stimme enthielten. Für die Änderung der Statuten stimmten 1692 der anwesenden Mitglieder.

Am 1. November 1935 wurde die Anthroposophische Gesellschaft durch die Nationalsozialisten in Deutschland verboten. Aber die Anthroposophische Gesellschaft hatte sich schon selbst zugrunde gerichtet. Von dem spirituellen Impuls, der sich 1923/24 mit ihr verbunden hatte, war 1935 – 33 Jahre, nachdem Steiner das Amt des Generalsekretärs der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft übernommen und damit der Anthroposophie auf Erden zur Geburt verholfen hatte – im Körper dieser Gesellschaft so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Konnte es nach einem solchen Kreuzestod eine Auferstehung geben?

Fortsetzung folgt’
En dan tot slot, Ansgar Martins, die eergisteren op zijn Waldorfblog ‘“Nationalist Cosmopolitanism”: Anthroposophen und der Erste Weltkrieg – ein Interview mit Peter Staudenmaier’ plaatste. Maar misschien moet ik er eerst bijzeggen dat nu eindelijk, na vier jaar, diens dissertatie in boekvorm is verschenen bij Brill. Dan weet u waar u hem moet plaatsen (hier is Staudenmaier al dikwijls langsgekomen, ik noem alleen even het eerdere interview van Martins met hem op 8 mei 2012 in ‘Aanleiding’, evenals ‘Antisemitisme’ op 29 september 2010, ‘Dissertatie’ op 6 oktober 2010 en ‘Scaligero’ op 19 maart 2012):
‘Between Occultism and Nazism
Anthroposophy and the Politics of Race in the Fascist Era
by Peter Staudenmaier (Marquette University)

The relationship between Nazism and occultism has been an object of fascination and speculation for decades. Peter Staudenmaier’s Between Occultism and Nazism provides a detailed historical examination centered on the anthroposophist movement founded by Rudolf Steiner. Its surprising findings reveal a remarkable level of Nazi support for Waldorf schools, biodynamic farming, and other anthroposophist initiatives, even as Nazi officials attempted to suppress occult tendencies. The book also includes an analysis of anthroposophist involvement in the racial policies of Fascist Italy. Based on extensive archival research, this study offers rich material on controversial questions about the nature of esoteric spirituality and alternative cultural ideals and their political resonance.

Status: Available
€149,00
$193.00
ISBN13: 9789004264076
Publication Year: 2014
Format: Hardback
Publication Type: Book
Pages, Illustr.: Approx. 430 pp.
Imprint: BRILL
Language: English
Main Series: Aries Book Series
ISSN: 1871-1405
Volume: 17’
Goed, daar gaat-ie dan. Het is weer eens lang en kritisch, heel kritisch (zoals gebruikelijk met deze twee mensen):
‘Im Sommer 1914 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Dieses Datum wie seine entsetzlichen und verheerenden Folgen haben sich auch tief in die Entwicklung und das Antlitz der Anthroposophie und ihres Gründers Rudolf Steiner (1861-1925) eingegraben. Dazu befragte ich Peter Staudenmaier (Juniorprofessor für Neuere deutsche Geschichte an der Marquette University – Milwaukee, Wisconsin), der kürzlich die erste umfangreiche kritische Geschichte der Anthroposophie im Nationalsozialismus publiziert hat.

Ansgar Martins: Die Anthroposophie entstand aus der deutschen Landessektion der Theosophischen Gesellschaft Adyar. Im Einklang mit der multinationalen theosophischen Agenda unter Annie Besant entwickelte Steiner eine Esoterik, die explizit an das “christliche Abendland” und die “deutsche Tradition” anknüpfte. Diese Tendenzen verselbstständigten sich immer mehr. Sie waren dann auch wichtige Motive bei der Trennung von Theosophie und Anthroposophie 1912/3. Welchen Einfluss hatte der keine zwei Jahre später ausgebrochene Erste Weltkrieg auf die Entwicklung dieser jungen esoterischen Bewegung?

Peter Staudenmaier: Der Weltkrieg hatte einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Anthroposophie als Weltanschauung und als Bewegung. Das war kein mitteleuropäischer Sonderfall; der Krieg stellte eine grosse Herausforderung für theosophische Strömungen in der ganzen Welt dar. Besants eigene Äusserungen zum Krieg lassen sich durchaus mit Steiners Vorstellungen vergleichen. Beide haben landläufige Klischees übernommen und ihren vermeintlich internationalen Lehren eine dezidiert nationale Färbung gegeben, selbstverständlich in entgegengesetzter Richtung. Für Steiner wie für seine Anhänger – von wenigen, meist französischen, Ausnahmen abgesehen – rief der Weltkrieg eine deutliche Verstärkung der schon vormals auffallend deutschbetonten Elementen im anthroposophischen Weltbild hervor. So wurden Sendungsbewußtsein und Einkreisungsängste verknüpft und gesteigert. Dabei war Steiners Sichtweise stets wechselhaft. Seine Erkenntnis der Kriegslage sowie seine Deutung der behaupteten “geistigen Hintergründe” des Kriegsgeschehens änderten sich von 1914 bis 1918 und darüber hinaus. Diese Wandlungen werden unter heutigen Anthroposophen oft nicht wahrgenommen. Für ein historisches Verständnis von Steiners Werdegang spielen sie aber eine wesentliche Rolle.

AM Steiner interpretierte den Krieg und Deutschlands Rolle weniger politisch als spirituell: Vor dem Hintergrund der ehernen kosmischen Evolution, in der die Missionen verschiedener Rassen und Nationen eine zentrale Rolle spielten. Was waren die Kernpunkte von Steiners Kriegsdeutung?

PS Der Grundgedanke kann treffend mit dem Begriff “nationalist cosmopolitanism” erklärt werden. Für Steiner bestand die deutsche Mission gerade darin, das Eng-Nationale zu überwinden und das Allgemein-Menschliche zu verkörpern. Dies bedeutete eine deutsche Vorreiterrolle in der Weltentwicklung. Anthroposophen begrüßten den Krieg als eine “Zeitenwende, die Deutschland und dem germanischen Volkstum die Führerschaft im Gesamtbereiche der menschlichen Geisteskultur bringen wird.” (Das Reich April 1916, S. 1) Steiner zufolge war der Krieg “im Karma der Völker begründet.” Es musste geschehen “zum Heile der Menschheit.” (Steiner, Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges, S. 19, 25) Als solche Standpunkte ab 1917 zunehmend unhaltbar wurden, kamen andere Töne zum Vorschein, und Steiner stellte die Mittelmächte als unschuldige Opfer eines lange vorbereiteten Planes vor, der Mitteleuropa zerstören und seine weltgeschichtlich entscheidende Aufgabe verhindern sollte. England, Frankreich, und Rußland wollten den Krieg und haben ihn geistig wie auch militärisch ausgelöst. Deutschland und Österreich wurde also ein Verteidigungskrieg aufgezwungen.

AM Auf welche Quellen basierte – sieht man vom pro-bellizistischen und deutschnationalen Klima jener Jahre ab – Steiners Urteilsbildung zum Kriegsgeschehen?

PS Das ist immer noch schwer zu sagen, trotz neuer Veröffentlichungen wie z.B. die Neuedition der späteren Kriegsvorträge (Steiner, Zeitgeschichtliche Betrachtungen, 2011); in dieser und anderer Hinsicht fehlen bisher die notwendigen Vorarbeiten – selbst die Textgrundlage der Steiner zugeschriebenen Aussagen bleibt in vielen Fällen merkwürdig ungeklärt. Offensichtlich aber hat er viel Kriegsliteratur gelesen und eine geistig überhöhte Unschuldthese daraus entwickelt. Bei aller esoterischen Einzigartigkeit stand Steiner damit keinesfalls allein; solche Auffassungen waren unter deutschen Intellektuellen weit verbreitet. In unzähligen Druckschriften dieser Jahre wurde der Krieg zum geistigen Wettstreit und Kampf gegen den Materialismus verklärt.

AM 1914 hat Steiner auch die von der Theosophie geerbte “Esoterische Schule” geschlossen – denn geheime irgendwie “freimaurerische” Organisationen waren als verschworene “Kriegshetzer” verdächtig, er selbst teilte diese Ressentiments über “okkulte Logen”. Spielten diese Verschwörungstheorien schon vor 1914 eine Rolle in seinem Werk? Wie kamen sie im Kontext des Ersten Weltkriegs auf?

PS Derartige Thesen in Steiners Schriften und Vorträgen vor 1914 sind mir unbekannt. Nach Kriegsbeginn sind sie aber recht schnell ins Blickfeld geraten; schon Ende September 1914 stand für Steiner fest, “daß dieser Krieg eine Verschwörung ist gegen deutsches Geistesleben.” (Steiner, Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges, S. 27) 1916 war dann die Rede von “westeuropäischen Geheimgesellschaften” und “okkulten Orden,” die den Krieg jahrzehntelang vorbereitet hätten (Steiner, Mitteleuropa zwischen Ost und West, S. 109-10); auch Freimaurer treiben dabei ihr unheilvolles Wesen. Im letzten Kriegsjahr und erst recht nach der deutschen Niederlage wurde dieses Thema zu einem Leitmotiv anthroposophischen Denkens; siehe beispielsweise die Vorträge vom Dezember 1918 in Steiner, Die soziale Grundforderung unserer Zeit, S. 64-68, 255, 320, usw. Das wohl bekannteste Beispiel dieses anthroposophischen Verschwörungsmythos – von Steiner inspiriert, unterstützt, und gefördert – ist das Buch von Karl Heise, Entente-Freimaurerei und Weltkrieg (Basel 1919). Dieses Werk leistete einen bedeutenden Beitrag zur Verbreitung von antisemitischen und antifreimaurerischen Feindbilder in der Weimarer Zeit. Andere Anthroposophen bemühten die gleichen unseligen Märchen. So wetterte Wilhelm von Heydebrand gegen englische Okkultisten, Freimaurer, Juden, und Sozialisten, die den Weltkrieg entfesselten, um die “Vernichtung Deutschlands” zu erreichen (Wilhelm von Heydebrand, “Ausführungen über gewisse Grundlagen der Politik” Das Reich April 1919, S. 112-16). Düster deutete von Heydebrand an, daß “die Freimaurer-Logen der Anglo-Amerikaner und ihre romanischen Anhängsel stark von einem intellektuell hochentwickelten Judentum durchsetzt sind.” (Wilhelm von Heydebrand, “Die schwarz-rot-gelbe Internationale und ihr Gegensatz” Dreigliederung des sozialen Organismus Nr. 9, 1919) In anthroposophischen Darstellungen des Weltkrieges kehren okkulte Verschwörungen immer wieder, eine Tradition, die sich vom Kriegsende bis heute hartnäckig erhalten hat, von Ludwig Polzer-Hoditz über Renate Riemeck bis Thomas Meyer usw.

AM Als der Erste Weltkrieg ausbrach, beschwor Rudolf Steiner anfänglich seine versammelten Anhänger, die gerade in Dornach den sog. “Johannesbau”, das “Erste Goetheanum” als Tempel des Steinerschen Geistes bauten, der Krieg sei ein tragisches Ereignis. Man müsse gegen die militärische Auseinandersetzung “einen Keim von Menschen mit brüderlicher Gesinnung über alle Nationen hinaus in uns selbst” heranbilden. Ausführungen in diese Richtungen kehren in Steiners Vorträgen routiniert wieder. Wie vereinte er diesen theosophischen Kosmopolitismus mit seinem Enthusiasmus für den deutschen Geist?

PS Aus Steiners Sicht gab es da keinen Widerspruch; der deutsche Geist war eben der auserkorene Träger dieses spirituellen Kosmopolitismus, der Inbegriff des Allgemein-Menschlichen. In der historischen Perspektive sind solche Glaubenssätze nicht besonders verwunderlich. Steiners Dornacher Kriegsrhetorik war sowieso der außergewöhnlichen internationalen Zusammensetzung des sich dort aufhaltenden Personals geschuldet. Das der “Johannesbau” überhaupt in der (neutralen) Schweiz entstand, und nicht in Deutschland, war eigentlich Zufall; er sollte ja in München gebaut werden. Der Münchener Bauplan wurde von den bayrischen Behörden erst Ende 1913 endgültig abgelehnt (wobei die Grundsteinlegung in Dornach schon im späten September 1913 erfolgte). Eine Vortäuschung war diese Beschwörung des internationalen Zusammenlebens allerdings nicht. In Steiners Augen gehörten die “Friedenssehnsucht” und der “Friedenswille” ganz einfach zur deutschen Strategie, das war fester Bestandteil seines Kriegsverständnisses. Deswegen begrüßte er z.B. das Friedensangebot der Mittelmächte vom Dezember 1916 als aufrichtigen Versöhnungsversuch und echte Chance für einen fairen und gerechten Verständigungsfrieden, unter völliger Verkennung der tatsächlichen Lage. (Siehe etwa den Vortrag in Basel vom 21. Dezember 1916, in der Erstausgabe der Zeitgeschichtlichen Betrachtungen (1966 bzw. 1983), S. 240-41 – ein Vortrag, der übrigens bezeichnenderweise in die Neuedition von 2011 nicht übernommen wurde.) Diese geschichtswissenschaftlich gesehen hoffnungslos naive Position wird erstaunlicherweise von heutigen Anthroposophen immer noch aufrechterhalten.

AM Steiner hat 1915 eine aggressiv nationalistische Schrift zur Apologie der deutschen Rolle verfasst, in der es hieß “Deutschlands Feinde”, hätten diesen Krieg seiner Nation “aufgezwungen”. Nach dem Krieg erschien keine Neuauflage, manche Quellen deuten an, er habe sich dezidiert dagegen ausgesprochen. Wie würden Sie diesen Vorgang interpretieren?

PS Nach der deutschen Niederlage im November 1918 hat Steiner seine Schrift Gedanken während der Zeit des Krieges von 1915 zwar bereut, offenbar aus Verlegenheit (Steiner, Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils, S. 46), aber inhaltlich ausdrücklich bestätigt (z.B. Steiner, Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus, S. 228-29; vgl. Steiner, Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung, S. 136). 1915 rechnete er schließlich nicht mit einer Niederlage der Mittelmächte. In der Zwischenkriegszeit wurde die Schrift nicht verleugnet, sondern vielmehr in den Kanon der grundlegenden Werke Steiners aufgenommen, so etwa bei Karl Heyer, Wie man gegen Rudolf Steiner kämpft (Stuttgart 1932); der Text wurde im Sammelband Rudolf Steiner während des Weltkrieges (Hg. Roman Boos, Dornach 1933) vollständig wiedergegeben. Außerdem waren Steiners Ideen ein Bezugspunkt für andere Schriftsteller aus dem esoterischen Umfeld, die sich ähnlicher Deutungsmuster bedienten. Einige Beispiele: Karl Heinz, Der Krieg im Lichte der okkulten Lehren: Ein Wort an die weiße Rasse (Breslau 1915); Friedrich Lienhard, Deutschlands europäische Sendung (Stuttgart 1915); Friedrich Rittelmeyer, Christ und Krieg (München 1916); Karl Heise, “Kriegs-Visionen” Zentralblatt für Okkultismus, August 1917, 72-76. Noch auffälliger ist das Nachleben dieser Art von aggressiv-nationaler Apologie in anthroposophischen Zusammenhängen ab 1918. Hier eine kleine Stichprobe:

Fritz Kipp, “Zum Gedenktag für die Opfer des Weltkrieges” Anthroposophie 4. September 1924; Jürgen von Grone, “Zum Tage von Versailles” Anthroposophie 7. Juli 1929; Ernst Moll, “Der Krieg in Ost und West” Die Christengemeinschaft März 1931; Jürgen von Grone, “Zum Kriegsausbruch 1914” Die Drei Januar 1964; Jürgen von Grone, “Rudolf Steiners Handeln im Dienste Mitteleuropas” Die Drei April 1969; Karl Buchleitner, Das Schicksal der anthroposophischen Bewegung und die Katastrophe Mitteleuropas (Schaffhausen 1997); Thomas Meyer, “Moltke, Steiner – und welche deutsche Schuld’?” Der Europäer Mai 2001; Andreas Bracher, Hg., Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges (Basel 2005).

AM Wie zentral war Steiners Beschäftigung mit dem Krieg für seine intellektuelle Biographie dieser Jahre? Er hat ja in diesen Jahren beispielsweise auch viel Zeit in die Überarbeitung und Aktualisierung seiner älteren Schriften investiert, die “Philosophie der Freiheit” etwa oder “Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahrhundert”.

PS Es war eher Steiners normale Arbeitsweise, sich gleichzeitig mit mehreren Projekten verschiedenster Art zu beschäftigen; das war keine Besonderheit der Kriegsjahre. Die Stelle des Weltkrieges in seinem Denken während dieser Zeit ist nicht zuletzt deshalb schwer einzuschätzen, weil viele seiner Vorträge vor allem aus dem ersten Kriegsjahr noch nicht veröffentlicht sind (siehe die redaktionellen Notizen zu der Neuausgabe von Steiner Zeitgeschichtliche Betrachtungen (2011), Bd. I, S. 449). Das unerwartete Ergebnis des Krieges führte anscheinend zu einem Umdenken und letzten Endes zu der Hinwendung zum Praktischen – Waldorfpädagogik, biologisch-dynamischer Landbau, anthroposophische Medizin, usw. – in den Nachkriegsjahren.

AM Welche Bedeutung hatte Steiners Metaphysik des Weltkrieges für die weitere Entwicklung der Anthroposophie 1918?

PS Eine wesentliche, aber keine eindeutige. Steiners Deutung der Ereignisse änderte sich im Laufe des Krieges, zunehmend gegen Ende der Kampfhandlungen. Das kommt vor allem an der Entstehung der “sozialen Dreigliederung” zum Ausdruck. Die beiden Memoranden, die Steiner im Sommer 1917 schrieb, welche die Grundlage der Dreigliederungsidee bilden, spiegelten in gewissem Sinne seine letzten Hoffnungen wider, die letzten Vorstellungen einer möglichen positiven Auswirkung des Krieges im Zeichen “Mitteleuropas.” Diese Memoranden waren aber gleichzeitig der Auftakt zu einer lang anhaltenden Polemik gegen “Wilsonismus” und “westliche Demokratie” und “Anglo-Amerikanertum” usw. — Themen, die den anthroposophischen Diskurs bis weit in die Weimarer Zeit hinein prägten.

AM Im anthroposophischen Gedächtnis ist es u.a. dieses Bild, die immer wieder pathetisch ausgemalt wird: Während man in Dornach die Kanonen von der Kriegsfront hört, bauen dort Anthroposophen und Steiner-Fans aus unterschiedlichen europäischen Nationen vereint am “Ersten Goetheanum”. Nun gibt es zwei unterschiedliche Interpretationen dieses Umstands. Einige Anthroposophen, wie Roman Boos, sahen darin einen Beweis dafür, dass Anthroposophen aus allen Ländern dank Steiner zum deutschen Geist fanden. Andere, wie Elisabeth Vreede, sahen in der faktischen Multinationalität der Goetheanum-Crew ein Exempel für die Erhabenheit der Anthroposophie über jeden Nationalismus. Was kann man aus der ambivalenten Deutung dieses Topos lernen?

PS Diese Ambivalenz ist in der Tat eine bemerkenswerte Folge der Frühgeschichte der anthroposophischen Bewegung. Letztendlich ist sie in der widersprüchlichen Einstellung zum Universalismus und zum Partikularismus begründet, welche Steiners Denken seit seiner Jugend im Habsburgerreich bezeichnete. Mit der Anthroposophie strebte Steiner eine grenzübergreifende Bewegung an, und er verstand seine Botschaft als eine universalistische. Dabei ist er in einem entscheidenden Punkt über seinen eigenen deutsch-österreichischen Hintergrund nie hinausgekommen: eine internationale bzw. multinationale Gemeinschaft stellte er sich als eine Art Völkervielfalt unter deutscher Hegemonie vor – einer geistigen Hegemonie, natürlich. Steiner dünkte sich über jeden Partikularismus, über jeden Nationalismus erhaben, blieb aber in einer nicht hinterfragten partikularen und nationalen Denkweise befangen, die er mit Universalismus verwechselte.

AM Immer wieder wird auch auf Steiners Beziehung zu Generalstabschef Helmut von Moltke verwiesen. Wie kann man sich beider Kontakt vorstellen und wie kam er zustande?

PS Moltkes Frau war eine engagierte Theosophin und Anthroposophin, und Moltke selber hegte ein ernsthaftes Interesse an esoterischen Themen. Steiner fungierte gelegentlich als sein spiritueller Berater. Der Chef des Generalstabes wiederum bot für Steiner eine Verbindung zu führenden Kreisen des Kaiserreichs. Moltkes Tod im Sommer 1916 kann man sogar als ersten erheblichen Wendepunkt in Steiners Kriegswahrnehmung sehen. Vor dem Kriegsausbruch war Moltke der maßgebliche Befürworter eines Präventivkrieges, nach dem Motto je früher desto besser. Nach der Marneschlacht wurde er, teilweise zu Unrecht, für die deutsche Niederlage verantwortlich gemacht. Steiner hat eine Mitschuld Moltkes am Kriegsausbruch unerschütterlich absgestritten, im vollkommenen Gegensatz zu den Tatsachen. Die Verbundenheit mit Moltke hat dann auch die weitere anthroposophische Beurteilung des Krieges beeinflusst, was die etwas willkürlichen Schuldzuweisungen nach November 1918 erklärt; Anthroposophen haben wahlweise Bethmann oder Jagow oder Falkenhayn verurteilt – nur nicht Moltke. Was aus nichtanthroposophischer Sicht bedeutsamer erscheint, ist das Auftauchen von esoterischen Komponenten in Moltkes Überlegungen zum Krieg. So schrieb er November 1914 – nach seiner Entlassung – in seinen “Betrachtungen und Erinnerungen”: “Dieser Krieg, den wir jetzt führen, war eine Notwendigkeit, die in der Weltentwickelung begründet ist.” (Helmuth von Moltke, Erinnerungen, Briefe, Dokumente 1877–1916, Stuttgart 1922, S. 13)

Der Krieg folge “höheren Gesetzen” und gehöre zu einem “Weltentwickelungsplan,” durch welchen “die Kulturepochen sich in fortschreitender Folge ablösen, wie jedes Volk seine bestimmte Aufgabe in der Weltentwickelung zu erfüllen hat und wie diese Entwickelung sich in aufsteigender Linie vollzieht. So hat auch Deutschland seine Kulturaufgabe zu erfüllen. Die Erfüllung solcher Aufgaben vollzieht sich aber nicht ohne Reibungen, da immer Widerstände zu überwinden sind; sie können nur durch Krieg zur Entfaltung kommen.” (ebd. S. 13) Sollte Deutschland “vernichtet” werden, “so wäre damit das deutsche Geistesleben, das für die spirituelle Weiterentwickelung der Menschheit notwendig ist, und die deutsche Kultur ausgeschaltet; die Menschheit würde in ihrer Gesamtentwickelung in unheilvollster Weise zurückgeworfen werden.” (S. 13-14) “Eine geistige Weiterentwickelung der Menschheit ist nur durch Deutschland möglich. Deshalb wird auch Deutschland in diesem Kriege nicht unterliegen, es ist das einzige Volk, das zur Zeit die Führung der Menschheit zu höheren Zielen übernehmen kann.” (S. 14)

Ein Jahr später, November 1915, hielt Moltke fest, “daß dieser Krieg einen der großen Wendepunkte der Weltgeschichte bedeutet, daß sein Ausgang entscheidend sein wird für die Richtung, die der Menschheitsentwicklung, der Menschheitskultur auf Jahrhunderte hinaus gegeben werden wird.” (S. 444) “Es handelt sich um etwas Höheres, darum, der gesamten Welt das führende deutsche Geistesleben zu erhalten. Deshalb ist es ein heiliger Krieg, den wir führen...” (S. 391) Was Moltke betrifft, scheint ausnahmsweise ein ziemlich breiter anthroposophischer Konsens zu herrschen, von Willy Lochmann bis Jens Heisterkamp. Das ist kein gutes Zeichen für die anthroposophische Geschichtsaufarbeitung.

AM Gab es auch andere hochrangige Militärs mit anthroposophischen Interessen?

PS Ja. Die Biographin von Werner von Blomberg zum Beispiel schreibt über dessen “Vorliebe für die Anthroposophie und Theosophie”: Kirstin Schäfer, Werner von Blomberg: Hitlers erster Feldmarschall (Paderborn: Schöningh, 2006), S. 46, 127. Man findet Ähnliches in anderen Zusammenhängen auch; der englische General J.F.C. Fuller war zeitweise ein Anhänger Aleister Crowleys.

AM Gegner der Anthroposophie bis in die Nazizeit hinein haben immer wieder behauptet, Steiner habe Moltke “okkult” manipuliert und dem deutschen Volk dadurch schaden wollen, ja er habe aktiv an der deutschen Niederlage mitgewirkt. Wieso war dies ein so beliebter Angriffspunkt?

PS Diese Anschuldigungen waren u.a. eine esoterisch verbrämte Variante der Dolchstoßlegende. Nach der deutschen Niederlage 1918 diente der inzwischen gestorbene Moltke leicht als Sündenbock, und man wollte unbedingt ein militärisches Versagen in irgendwas anderes verwandeln, um den Ruf der militärischen Führung zu wahren. Steiners vermeintlicher Einfluss bot eine geeignete Gelegenheit zur Denunziation. In Krisenzeiten sind “okkulte” Erklärungen ohnehin gefragt.

AM Welche Rolle spielte der Topos “Steiner während des Weltkriegs” umgekehrt: für Anthroposophen 1933-1945? Etwa für das Vorgehen gegen Nazigegner oder die Einschätzung des Zweiten Weltkriegs?

PS Das war ein beliebtes Thema nach 1933 bei führenden Anthroposophen wie Friedrich Rittelmeyer oder Erhard Bartsch, die Steiner zum heldenhaften Verfechter der deutschen Mission gegen die “okkulten Mächten des Westens” hochstilisierten (Erhard Bartsch, “Rudolf Steiner während des Weltkrieges,” Juli 1940, Bundesarchiv Berlin, NS 15 / 302: 57691; vgl. Friedrich Rittelmeyer an Erhard Bartsch, November 1934, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 90 P Nr. 33 / 3: 311, sowie Franz Krause, “Rudolf Steiner während des Weltkrieges” Das Goetheanum 26. November 1933). Der herausragende Vertreter dieser Argumentation war Jürgen von Grone, der wiederholt überschwengliche Texte über Steiners heroische Haltung im Ersten Weltkrieg veröffentlichte und an verschiedene Nazi-Größen sandte (z.B. Jürgen von Grone, “Rudolf Steiner und das Deutschtum” Korrespondenz der Anthroposophischen Arbeitsgemeinschaft April 1933; Jürgen von Grone, “Nachwort zu Versailles” Korrespondenz der Anthroposophischen Arbeitsgemeinschaft August 1933; Jürgen von Grone, “Generaloberst von Moltke im Kriegsausbruch” Korrespondenz der Anthroposophischen Arbeitsgemeinschaft Juli 1934; Jürgen von Grone, Denkschrift für Hermann Göring, Januar 1936, Bundesarchiv Berlin, R 58 / 6195: 382; Jürgen von Grone, “Vom Wirken Rudolf Steiners für das Deutschtum,” Februar 1936, Bundesarchiv Berlin, NS 15 / 303: 58270).

Sogar der Zweite Weltkrieg wurde nach dem gleichen Muster gerechtfertigt. Im Juli 1940 geißelte Grone die “englischen Logenkreisen” und “Geheimgesellschaften,” die den Krieg von 1914 durch “okkulte Methoden” angestiftet hätten um Deutschland auszurotten. Genau die gleichen Kräfte, schrieb Grone, seien an dem neuen Krieg schuld: die englischen “Freimaurerlogen” mit ihrem “angelsächsischen Rassenegoismus,” die “Hocharistokratie und Plutokratie,” “die Oberschicht der Lords und Gentlemen,” “die führenden Kreise der Hochfinanz” usw. Um die deutsche “Sendung” zu durchkreuzen habe England dem friedlichen Deutschland abermals einen Krieg aufgezwungen, “trotz weitestgehender Vorschläge und Bemühungen von seiten des Führers.” (Jürgen von Grone, “In Memoriam Juli 1914” Wir und die Welt Juli 1940, S. 282-89; vgl. Jürgen von Grone, “Herrschaftsziele des Empire: Vom Weltkrieg bis zum deutsch-englischen Krieg der Gegenwart” Wir und die Welt September 1940, S. 377-79, und Jürgen von Grone, “Krise und Umschwung: Ein Blick hinter die Kulissen” Wir und die Welt November 1942, S. 414-18)

AM Wie gehen englischsprachige Anthroposophen heute mit den deutschnationalen Tiraden Steiners und vieler seiner Anhänger um?

PS Diese Seite von Steiners Denken und Tun ist unter seinen englischsprachigen Anhängern weitgehend unbekannt, mit Ausnahme der anthroposophischen Verschwörungstheoretiker und Holocaustleugnern, die mit solchen Thesen ausgeprochen gern weiterfaseln und ihre eigenen Geschichtsentstellungen begründen. Aber okkulte Verschwörungsfantasien im allgemeinen finden immerhin eine rege Anhängerschaft unter englischsprachigen Anthroposophen, und selbst Steiners Kriegsvorträge werden neuerdings stärker rezipiert, wenn auch in etwas mangelhafter Übersetzung. Eine bedenkliche Editionspolitik ist dabei im Spiel. Die gegenwärtige englische Ausgabe von Steiners Zeitgeschichtlichen Betrachtungen wurde vom Londoner Rudolf Steiner Press 2005 neuverlegt, d.h. vor Erscheinen der neuen deutschen Fassung; die englische Neuauflage beruht also auf einer wenige Jahre später für ungültig erklärten Grundlage. Ausserdem wurden die englischen Bände ausgerechnet von Terry Boardman herausgegeben, einem anthroposophischen Verschwörungstheoretiker reinsten Wassers, der alberne Vorstellungen zu Allerlei verbreitet, nicht nur zum Weltkrieg. Man stelle sich vor, der Rudolf Steiner Verlag würde die Herausgeberverantwortung für eine Steiner-Vortragsreihe Dieter Rüggeberg anvertrauen. Das ist ungefähr das Niveau von Boardman. Noch extremer sind die Überzeugungen von englischen und amerikanischen Anthroposophen wie Robert Mason oder Nicholas Kollerstrom, die Aufsätze wie “The Auschwitz ‘Gas Chamber’ Illusion” propagieren.

Nun gibt es natürlich Ausnahmen, zum Beispiel Christoph Lindenberg, dessen Steiner-Biographie 2012 in englischer Übersetzung erschien (aber bisher anscheinend wenig gelesen wurde). Man möchte sagen können, für jeden Peter Selg und jeden Lorenzo Ravagli gebe es einen Christoph Lindenberg, aber soweit ich das überblicken kann, ist dies leider nicht der Fall. Und für jeden Haverbeck oder jeden Bondarew? Die altbekannte anthroposophische Schwierigkeit im Umgang mit der Geschichte, zumal der eigenen, kommt hier auf unerfreuliche Weise zum Tragen.

AM In der aktuellen Ausgabe der rechts-anthroposophischen Zeitschrift “Der Europäer” (Basel) erscheint ein Artikel mit dem Titel “Zum Begräbnis der deutschen Alleinschuld-These”. In Anthroposophistan nimmt man seit neuestem auch gern auf Christopher Clarks “The Sleepwalkers” (2012) bezug, das offensichtlich auch nicht davon ausgeht, Deutschland “allein” sei am Krieg Schuld gewesen. Aber: Ist das wirklich eine neue historische Position? Und: Kann man wirklich sagen, dass die wissenschaftliche Debatte neuerdings anthroposophische Bewertungen des Ersten Weltkriegs teilt?

PS Das ist keineswegs eine neue historische Position. Von einer Alleinschuld Deutschlands ist so gut wie kein Historiker je ausgegangen, solche Behauptungen wurden fachintern nie ernst genommen. Clarks Buch Die Schlafwandler gibt eine altbewährte historische These wieder. Daß dies von Steiners Anhängern derart missverstanden wird, zeigt die Realitätsferne anthroposophischer Diskussionen (das gleiche gilt freilich für so manch andere öffentliche Diskussion heutzutage, ob in Deutschland oder in den USA). Die Meinungen zum Ersten Weltkrieg, die von vielen Anthroposophen geteilt werden, bestehen zum großen Teil nicht einmal aus falschen Bewertungen, sondern einfach aus Legenden, die einer auch nur oberflächlichen geschichtlichen Analyse nicht standhalten. In diesem Sinne gehen anthroposophische Stellungnahmen an der wissenschaftlichen Debatte schlicht vorbei.

AM Welche Antworten zur “Kriegsschuldfrage” werden in der historischen Forschung zum Ersten Weltkrieg in der letzten Zeit geteilt und debattiert?

PS Die ganze Thematik ist nach wie vor Gegenstand einer lebhaften historischen Diskussion. Neue Forschungsergebnisse werden besprochen, neue Interpretationen erwogen, ältere Ansätze weiterentwickelt. Die “Kriegsschuldfrage” als solche ist mittlerweile eher eine Frage nach den Kriegsursachen geworden, nach der Entstehung und Entwicklung der unmittelbaren Gründe für den Kriegsausbruch. Sowohl Deutschland als auch Österreich-Ungarn nehmen da einen Hauptplatz ein, neben England, Frankreich, Rußland, und Serbien. Geschichtswissenschaftlich gesehen sind die gängigen anthroposophischen Weltkriegsmythen nichts als Ausflüchte, ein Kapitulieren vor der Komplexität der Geschichte. Verschwörungstheorien sind überhaupt ein Sammelsurium aller möglichen Vermutungen, Gerüchten, und Verzerrungen ohne logischen Zusammenhang, und es wäre wohl verfehlt, hier ein stimmiges Argument zu erwarten. Dennoch könnte eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der vielfältigen historischen Forschung zum Ersten Weltkrieg für Steiners Anhänger ein Anlass zum Nachdenken, zur Besinnung, Selbstreflexion, und Neuorientierung sein.

AM Vielen Dank für dieses Interview!

Peter Staudenmaier ist Juniorprofessor für Neuere deutsche Geschichte an der Marquette University (Milwaukee, Wisconsin). 2010 promovierte er an der Cornell University zum Thema “Between Occultism and Fascism: Anthroposophy and the Politics of Race and Nation in Germany and Italy, 1900-1945.”’

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)