Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 30 november 2012

Koe-knuffelen


Vandaag meer wat strooigoed, om in de sfeer van Sinterklaas te blijven. Het mag dan nog 30 november zijn, maar op de website van Urtica/De Vijfsprong in Vorden (Gld) staat onder ‘Actuele ontwikkelingen’ al het nieuws van 1 december:
‘Bezoek 2e kamerlid, wethouders en raadscommissie

De heer Otwin van Dijk, 2e kamerlid voor de PvdA, komt naar de Vijfsprong. Tegelijk zullen ook de wethouder van de gemeente Bronckhorst, mevrouw Stevens, de raadscommissie-zorg van de gemeente Bronckhorst alsmede de wethouder van de gemeente Olst-Wijhe, de heer Otterloo, plus enkele raadsleden van die gemeente mee komen. Op 17 december zijn deze mensen bij ons op bezoek.

Zij worden ontvangen door onze voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. dr. H. van Andel. Het programma van die middag is:
– Rondleiding op de Reeoordweg
– Korte inleiding (Ed Taylor, directeur-bestuurder)
– Interview van Henk Poppenk (zorgcoördinator) met enkele zorgvragers (een lid van de cliëntenraad, een zorgvrager GHZ en één uit de langdurige GGZ)
– Gesprek met de heer Van Dijk, de wethouders en de raadscommissies over de komende maatregelen en over de mogelijke alternatieven

Wij ronden dit bezoek af met een uitstapje aan onze Brasserie De Keuken van Hackfort.

Koninklijke onderscheiding voor Karel Freeve

Op zijn 64e verjaardag was Karel (F.), onze instellingsarts, een grote verrassing toebedacht. De plannen waren door zijn kinderen gesmeed en ook de Vijfsprong heeft aan het tot stand komen van deze verrassing zijn bijdrage geleverd. Op het verjaardagsfeestje kwam de burgemeester. Hij speechte er vrolijk op los, speldde Karel de koninklijke onderscheiding op zijn revers.

Later gaf de stad Zutphen het volgende persbericht uit: 
Donderdag 29 november heeft drs. K.C. Freeve uit handen van burgemeester J.A. Gerritsen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als huisarts in Zutphen. De heer Freeve (64) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Freeve krijgt de onderscheiding omdat hij als huisarts en als initiatiefnemer van maatschappelijke activiteiten gedurende vele jaren ruimte heeft gegeven aan nieuwe ontwikkelingen, regionaal, landelijk en internationaal. Hij heeft er met name aan bijgedragen dat Zutphen als een stad met antroposofische signatuur bekend werd in Nederland. 
Wij feliciteren Karel natuurlijk van harte met deze onderscheiding!

Koe-knuffelen!!

Het kan echt. En nog wel met onze eigen “Boer Willem”. Ter verbetering van de inkomstenstroom voor de Stichting De Vijfsprong heeft onze boer Willem allerlei activiteiten bedacht. Op www.boerwillem.nl kunt u dat ontdekken! En voor wie graag eens door Willem wil worden rondgeleid zonder daarvoor uit zijn stoel te hoeven komen, kijk op de website van Boer Zoekt Vrouw: http://boerzoektvrouw.kro.nl/extra/rondkijken-op-de-boerderij/kijk-rond-op-willems-zorgboerderij/default.aspx

Kerstspel op Hackfort

Het diner is geheel en al uitverkocht! De brieven voor het arrangement op donderdag 20 december waren koud de deur uit of de mailbox van de Brasserie puilde uit. Helaas voor de mensen die niet zo snel konden beslissen: het diner zit vol. Maar bij de opvoering in de zaal is nog beperkt plek voor wat mensen. Opgeven voor het diner gaat dus niet meer, wel voor het bijwonen van het Kerstspel in de Westerholtzaal. Mail naar (info@keukenvanhackfort.nl).

En kun je onverhoopt niet op 20 december? Niet getreurd. Dan is er nog een 2e uitvoering. Die is een dag eerder, op dezelfde tijd (19.30 uur) in de zaal van de Pentaan (Reeoordweg 2a te Vorden). Vanaf 19.00 uur is er koffie.’
Nog meer klein nieuws komt uit Haarlem. Gisteren verscheen op de website van Dichtbij.nl dit bericht van ‘dichtbij-meeschrijver’ Sachavandijke, getiteld ‘Eerste “Green Canteen” van Nederland geopend’:
‘Op maandag 29 oktober werd op de Rudolf Steinerschool in Haarlem de eerste “Green Canteen” van Nederland geopend; een kantine met het Green Label certificaat van Jongeren Milieu Actief.

Bijzonder is dat het beheer in handen is van jongeren met een beperking van het nabijgelegen Ferm Rozemarijn en dat alle producten 100 % biologisch en duurzaam zijn. Zo zijn er Bio-dynamische lolly’s te koop en worden er heerlijk belegde broodjes, sappen en croissants aangeboden. Al deze producten zijn seizoens- en of streekproducten en worden geleverd door de winkel en bakkerij; Rozemarijn Santé, wat beiden ook werkplaatsen voor jongeren met een beperking zijn.

Na een welkomstwoord van directeur Jos Reckman en een uitleg door Arne Savelkoel, hoofd dagbesteding van Rozemarijn, werd de kantine door de heren officieel geopend door het symbolisch lostrekken van twee aan elkaar gebakken croissants. Als “taartje op de cake” kreeg de school uit handen van Arlinde Plom van Jongeren Milieu Actief en initiator van het “Green Canteen project” als allereerste school in Nederland het “Green Label” certificaat uitgereikt.’
De website van de Stad Tiel publiceerde woensdag dit verhaal over ‘Wethouder op werkbezoek’:
‘Wethouder Ruud Vermeulen en de gemeenteambtenaar Ton Warsen waren vrijdag 23 november op werkbezoek bij de Johannesschool in Tiel. De vrijeschool groeit al geruime tijd en telt nu 107 leerlingen. In het afgelopen jaar werd een aanbouw en verbouwing gerealiseerd met financiële ondersteuning van de gemeente.

Na een gesprek met schoolleiding en medezeggenschapsraad werd de wethouder rondgeleid op school. Naast het goede onderwijs in taal en rekenen staat de vrijeschool bekend voor veel creativiteit – en dat was ook nu te zien. Schilderijen van de kinderen, bordtekeningen van de leraren, euritmie door de kleinen, een rap over het verdwenen Flipje door klas 3/4 en twee blokfluitstukken van klas 5/6 zorgden voor een blijvende indruk. De kinderen van de tweede klas verrasten de wethouder met de vraag “Wat is eigenlijk een wethouder?” – Deze vraag liet de wethouder weer een keer terugkeren in zijn oude rol van docent en zo stond hij voor de klas zijn werk uit te leggen – de kinderen waren heel tevreden met zijn antwoord.’
Minder vrolijk nieuws had De Stentor gisteren, getuige ‘Basisschool De Berkel in Zutphen verdwijnt’:
‘Het basisonderwijs op de locatie van vrije school De Berkel in Zutphen verdwijnt. In de toekomst vindt vrije school basisonderwijs alleen nog plaats op de huidige locaties van basisscholen De Zwaan en De IJssel. Al het voortgezet onderwijs van de vrije school wordt samengebracht aan de Weerdslag in Zutphen.

Dat is althans de keus die bestuurder Lizzy Plaschek van Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland (VSNON) heeft gemaakt. VSNON is het overkoepelend bestuur van basisscholen De Berkel, De IJssel, De Zwaan en voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zutphen.

Onlangs werd bekend dat het vrije schoolonderwijs in Zutphen op de schop gaat. Het aantal basisschoollocaties wordt de komende jaren teruggebracht van drie naar twee, terwijl het voortgezet onderwijs wordt samengebracht aan de Weerdslag. Daarmee moet het onderwijs voor de toekomst worden veiliggesteld. Op de huidige weg doorgaan zou op termijn tot een faillissement kunnen leiden.

In eerste instantie lagen drie varianten op tafel. Plaschek heeft nu haar keus, een zogenoemd voorgenomen besluit, bekend gemaakt. Het komt er op neer dat in de toekomst het basisonderwijs blijft plaatsvinden op de locaties De Zwaan (Valckstraat) en De IJssel (Henri Dunantweg). Het gebouw van De Zwaan wordt gerenoveerd. De locatie waar nu basisschool De Berkel in zit, wordt in de toekomst gebruikt voor voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs is nu nog verdeeld over twee locaties in Zutphen.

Het besluit is inmiddels ter advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De raad van toezicht neemt in december een definitief besluit.

Hoe de verandering praktisch vorm wordt gegeven, moet nog nader worden uitgewerkt. De gedetailleerde planning is eind januari klaar. Streven is om per 1 augustus 2013 te starten met de overgang van drie naar twee zogenoemde stromen. De operatie moet 1 augustus 2015 zijn afgerond. Uitgangspunt is dat klassen en leerkrachten bij elkaar blijven en dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat leerlingen uit één gezin op verschillende locaties terecht komen.’
Als je dit weet, ben je ook niet meer zo verbaasd om vanavond op de website van Metronieuws te lezen ‘Schoolbesturen onder verscherpt toezicht inspectie’:
‘Negen besturen van basis- en middelbare scholen zijn sinds begin oktober onder verscherpt financieel toezicht geplaatst door de Inspectie van het Onderwijs. Een woordvoerder van de inspectie bevestigde vrijdag berichtgeving daarover van de Algemene Onderwijsbond. De status van de scholen ging naar “verhoogd risico”.

Zes van de betrokken schoolbesturen zijn de Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland in Bilthoven, Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland in Zutphen, Stichting Vrije School Michaël Bussum, Stichting Aletta Jacobs College in Hoogezand, Het Baken in Almere en Stichting Zaam in Zaandam, Amsterdam en Monnickendam.

De twee laatstgenoemde schoolorganisaties waren voorheen onderdeel van de Amarantis Onderwijsgroep, die al langer op de lijst staat. De namen van de drie andere besturen kunnen nog niet bekendgemaakt worden. Ze hebben bezwaar aangetekend bij de inspectie.’
Omroep Gelderland voegde hier vanavond aan toe ‘Scholenstichting Zutphen onder toezicht’:
‘De Onderwijsinspectie heeft Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland uit Zutphen onder verscherpt financieel toezicht gesteld. Dat bevestigt de inspectie vrijdag tegen de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De stichting heeft vier scholen in Zutphen en zou haar financiën niet op orde hebben. Voor de Zutphense school geldt de status “verhoogd risico”. Er bestaat nog een zwaardere vorm van toezicht, namelijk “hoog risico”. Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland was niet bereikbaar voor commentaar.’
Ik had het woensdag in ‘Barometer’ over de Steinerschool De Zonnewijzer in Wijgmaal. Ik verzuimde melding te maken van dit bericht van afgelopen zaterdag 24 november in Het Nieuwsblad door Isabel van Tendeloo, ‘Steinerschool bestaat 30 jaar’:
‘Leuven – Steinerschool De Zonnewijzer in Wijgmaal viert dit jaar haar dertigste schooljaar.

Het jubileum wordt het hele jaar door gevierd. Op 19 september werd het feestjaar afgetrapt met een voordracht over de hedendaagse impuls van de steinerpedagogie. Dit weekend volgt het tweede grote evenement, namelijk de jaarlijkse geschenkenmarkt. Al dertig jaar wordt deze beurs met veel enthousiasme door de ouders georganiseerd.

Bovendien zijn er op 24 en 25 november heel wat activiteiten voor kinderen. Vanavond om 20 uur brengen de leerlingen onder leiding van de muziekleraren bijvoorbeeld een samenzang. Op zondag brengt de school voor de kinderen poppenkast en zijn er kinderateliers, zoals bijenwassenkaarsen maken of kandelaars kleien.

Meer info vind je op www.steinerschoolleuven.be
Nu de naam van Steiner is gevallen, kan ik ook wijzen op de nieuwe ‘Gesamtverzeichnis Rudolf Steiner Verlag’. Altijd handig om bij de hand te hebben. En wat we in december zeker niet moeten vergeten, is wat het Ita Wegman Institut van Peter Selg nu op zijn website heeft staan:
‘Erscheint im Dezember 2012 im Verlag des Ita Wegman Instituts:

Viele Jahre hat Peter Selg an einer umfangreichen Darstellung gearbeitet, die den Werdegang Rudolf Steiners und die Entfaltung seines Werkes in neuer Weise sichtbar macht. Die nun vorgelegten, lang erwarteten drei Bände erschließen im Detail die innere Kontinuität einer unvergleichlichen Lebensarbeit in einem «Zeitalter der Extreme». Sie bringen in dokumentarischer Weise, ohne Pathos und Verklärung, die Haltung zum Vorschein, mit der Rudolf Steiner in seiner Zeit – inmitten unzähliger Widerstände und Hindernisse – aufrecht stand und sich für dasjenige einsetzte, was er als fortschreitende Strömung der Menschheitsentwicklung sah. Die Publikation ermöglicht einen neuen Zugang und eine neue Beziehung zu seiner geistigen Gestalt, zu seinem Wesen – und zum Wesen desjenigen, was er existentiell vertrat und mit dem Begriff «Anthroposophie» verband. Sie wurde für die Zukunft der anthroposophischen Bewegung verfasst und damit auch für die Anthroposophische Gesellschaft, für die einzelnen Gründungen und freien Initiativen – zugleich für jeden Menschen, der ernsthaft nach dem Begründer der anthroposophischen Geisteswissenschaft fragt.

RUDOLF STEINER. 1861-1925
Lebens- und Werkgeschichte

Von Peter Selg

Band 1: 1861-1914

880 Seiten mit 95 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-905919-46-2
CHF 86 / EUR 69

Band 2: 1914-1922

704 Seiten mit 71 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-905919-47-9
CHF 74 / EUR 59

Band 3: 1923-1925

568 Seiten mit 54 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-905919-48-6
CHF 74 / EUR 59

Kassette mit Band 1-3:

2.152 Seiten mit 220 Abbildungen
ISBN 978-3-905919-27-1
CHF 210 / EUR 169’
Het is niet voor armlastige mensen... Nu ja, dat waren die twee delen van Helmut Zander ook niet.
.

woensdag 28 november 2012

Barometer

We gaan vandaag uitpakken met waar ik het op 15 augustus al over had in ‘Dansen op de banken’: de film ‘Cloud Atlas’, die morgen in première gaat. Maar eerst wat andere hoognodige dingen. In willekeurige volgorde. Om te beginnen deze tekst en bewegende beelden gisteren op de website van de Belgische ‘De Morgen’, ‘Veel plastic in kleuterklassen ongezond’, met een glansrol voor Steinerschool ‘De Zonnewijzer’ in Wijgmaal, ten noorden van Leuven:
‘Te veel plastic in de kleuterklassen is ongezond. Het plastic in onder andere speelgoed, banken en stoeltjes geeft stoffen af die het risico op kanker, astma of suikerziekte verhogen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel. In Steinerscholen proberen ze al lang zo veel mogelijk plastic te weren en met natuurlijke materialen te werken.’
Het fragment duurt slechts anderhalve minuut, dus u kunt rustig even kijken (ik heb geprobeerd het hier ertussen te plaatsen, maar dat lukt jammer genoeg niet; ik begrijp niet waarom niet). Dan twee Antroposana-berichten. ‘Gezondheid voor de toekomst’ stond op donderdag 22 november op de website:
‘Antroposana vierde 17 november 2012 haar 7-jarig bestaan met de boekpresentatie van “Gezondheid voor de toekomst”. Graag presenteren wij aan u dit juweeltje: “Gezondheid voor de toekomst”. Het bevat openhartige persoonlijke ervaringen van patiënten en eye-openende interviews met artsen, therapeuten en onderzoekers.

“Gezondheid voor de toekomst” biedt een brede en eigentijdse blik op de antroposofische gezondheidszorg met een doorkijkje naar de toekomst.

Bestelinformatie:

Het 72 pagina’s tellende, rijk met portretten en plantenbeelden geïllustreerde boek kost €12,50 (incl. verzendkosten). Leden van Antroposana kunnen het boek bestellen voor € 10.

U kunt het boek bestellen door uw bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL54 TRIO 0212 4823 19 ten name van Antroposana te Zeist, onder vermelding van Jubileumboek, uw naam, postcode en huisnummer.’
Een dag eerder werd ‘De zorgverzekering 2013 – nieuw: keuze uit 2 soorten aanvullende verzekering’ geplaatst:
‘De polissen voor de ziektekostenverzekering 2013 zijn bekend. U kunt via de collectiviteit van Antroposana kiezen uit 2 soorten aanvullende verzekeringen. Te weten: 
– De Antroposanapolis, met vergoedingen voor antroposofische geneesmiddelen door Duitse apotheken geleverd. En een gedeeltelijke vergoeding voor behandeling in enkele buitenlandse klinieken.
– De algemene Aanvullende Verzekering, met een breed pakket aan vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen en –geneesmiddelen.

Met 10% korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Lees meer...
Op 5 november in ‘Wereldbevolking’ kwam het ‘te koop’ staande dorpje Hamingen in Drenthe ter sprake. Vandaag heeft de Volkskrant het er weer over (niet online). Verslaggeefster Ana van Es toog erheen en trof daar een bekende aan:
‘Het mooiste huis van Hamingen is een monument. Hier woont Jaap van der Haar (60), nu vooral bekend als penningmeester van GroenLinks. De instelling voor verslavingszorg in het dorp, dat is zijn levenswerk. Van der Haar is ook de man die in twintig jaar tijd bijna heel Hamingen opkocht.’
Non Nobis heet de stichting die de huizen beheert. En dan komt ook ‘Lievegoed’ (voorheen de ‘Lievegoed Zorggroep’) om de hoek kijken:
‘Non Nobis confronteerde de verslavingsinstantie met een “veel te grote huurverhoging”, zegt bestuurder Mark Reitsma van Lievegoed. Bovendien wil Non Nobis niet opdraaien voor de kosten van een renovatie. Daarom is de verhuizing aanstaande, naar een boerderij in het Friese Ravenswoud. Misschien is het ook wel goed om een streep te zetten onder het verleden, zegt Reitsma. “Ik wil niet betrokken zijn bij de geschiedenis van Hamingen.”’
Dezelfde Reitsma komen we tegen in het verslag dat gisteren op de website van Lievegoed (ik schreef nog op 20 oktober over de vernieuwing van deze website in ‘Fatsoen’) werd geplaatst, ‘Debat 22 november: Antroposofie met het oog op een gezonde samenleving’:
‘Op 22 november organiseerde Lievegoed in Amsterdam het debat Antroposofie, met het oog op een gezonde samenleving. Een debat over definities van welzijn, geluk en groei in een sterk veranderende maatschappij. Het was een inspirerende middag. De inleiding werd verzorgd door Herman Wijffels. Hij sprak over de verschuiving van het industriële, atomistische denken naar een eenheidswereldbeeld waar bewustzijn, verbinding en netwerken centraal staan.

Vervolgens werden Ad Bergsma en Jacqueline Boerefijn geïnterviewd door gespreksleider Jacobine Geel over geluksbeleving en geluksonderwijs. Mark Reitsma, bestuurder van Lievegoed, gaf in zijn bijdrage aan hoe goed antroposofische zorg past in deze ontwikkelingen. Maar ook hoe lastig het is te werken aan gezondheid in een systeem wat ziektebestrijding financiert.

Een panel, bestaande uit Jaap Koot, Bert Vroon, Guus van der Bie en Aglae Alleman kreeg prikkelende stellingen voorgelegd over de huidige gezondheidszorg en de meerwaarde van antroposofie. Het publiek kon meestemmen door middel van een digitaal stemsysteem. Met een opkomst van meer dan 100 mensen, inspirerende sprekers, een interessante discussies en een goede sfeer kunnen we spreken van een geslaagde middag.

Bekijk de fotopresentatie. Binnenkort vind u hier een verslag van het debat. Fotopresentatie (725,9 KB)
Spelfouten kan iedereen maken, maar het ziet er toch een beetje slordig uit... Het is ‘vindt u’ met een t, ‘een systeem dat’ en niet wat, en ‘een interessante discussie’ zonder meervouds-s op het eind. We gaan verder met Triodos Bank, die een week geleden, op donderdag 22 november, kwam met het persbericht ‘Jellie Banga is per 1 maart 2013 benoemd tot Chief Operating Officer (COO) Triodos Bank’:
‘Per 1 maart 2013 zal Jellie Banga toetreden tot de internationale directie (Executive Board) van Triodos Bank. Jellie Banga gaat de functie van Chief Operating Officer (COO) vervullen. Zij volgt Michael Jongeneel op, die begin van dit jaar is benoemd tot directeur van Triodos Investment Management. De Executive Board van Triodos Bank bestaat per 1 maart a.s. uit Peter Blom (CEO), Pierre Aeby (CFO) en Jellie Banga (COO).

Jellie Banga (1974) studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Groningen en werkte de afgelopen 14 jaar bij ING. Sinds 2010 is zij directeur Products & Operations Zakelijke Kredieten van ING Bank Nederland. Daarvoor was zij onder andere secretaris van de Raad van Bestuur van ING Groep.

Vanuit haar brede ervaring zal Jellie Banga een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank. Ze wordt binnen Triodos Bank verantwoordelijk voor de centrale Operations, ICT en de internationale coördinatie van de sterk groeiende Personal Banking activiteiten.

Jellie Banga: “Ik ben blij dat ik de kans krijg als COO een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank en daarmee aan een duurzamere maatschappij en wereld.”’
Dan nog een paar boeken. Verschenen is ‘Jaarfeesten’ van Rudolf Steiner:
‘In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michaël in de tweede helft van het jaar. Steiner biedt een verrassende kijk op deze markeringspunten in het jaar, en laat het spirituele karakter ervan sterk naar voren treden. In deze bundel voordrachten vindt de lezer een nieuwe toegang tot het al te bekende van de overgeleverde vormen, of juist een ingang voor een nieuwe, eigen aanpak. Een jaarfeest dat opnieuw nadert, roept steevast de vraag op naar de achtergrond en de diepere betekenis ervan. Steiners verklaringen inspireren en bieden alle ruimte om deze feesten naar eigen inzicht te vieren. In hun nawoord gaan Marieke Anschütz-Schoorel en Hester Anschütz op vrije en persoonlijke wijze in op verschillende aspecten van de voordrachten. Zij zijn beiden heel vertrouwd met de genoemde feesten, zowel vanuit de inhoud als vanuit de praktijk.

1e druk, gebonden, 335 blz., € 24,50 ISBN: 9789060385708’
En in het Duits is er deze uitgave ‘Gesellschaft für Theosophische Art und Kunst – 1911. Dokumente und Interpretationen zur Geschichte und Gegenwart eines Impulses’ door Jonas von der Gathen, Edda Nehmiz, Bodo von Plato, Jan Pohl, Robin Schmidt, Johan Sommer, Johannes Voigt en Uwe Werner:
‘1911 unternahm Rudolf Steiner den Versuch, eine «Arbeitsweise» für eine Reihe von Künstlerinnen und Künstler zu inaugurieren, die nur auf dem Grundsatz der «Anerkennung der geistigen Welt als der Grundwirklichkeit» basiert. Es sollte die «absolut in Freiheit gehaltene Arbeit» der Beteiligten so zusammengefügt werden, dass überall die «Selbstständigkeit alles geistigen Strebens» gefördert werde. Zudem sollte auf die «Prinzipien des Werdens» gebaut werden. – Es war der Versuch, unter der Inspiration des Geistes von Christian Rosenkreutz eine soziale Form für die Anthroposophie zu schaffen. In Beiträgen von Jan Pohl, Robin Schmidt, Uwe Werner und einem Rundgespräch werden die Hauptergebnisse eines Forschungskreises der Forschungsstelle Kulturimpuls zusammengefasst sowie einschlägige Dokumente, Materialien und Quellen publiziert. Sie möchten den historischen Zusammenhang sowie die Richtkraft dieses Versuchs für heutige spirituelle Unternehmungen erschließen.

Preis: 19,00 €, Weitere Urheber: Schmidt, Robin, ISBN 978-3-7235-1470-2, Erschienen: 3.10.2012, Illustrationen: mit zahlreichen Abbildungen, Einband: kartoniert, Format: 14,8 x 21 cm, Seiten: 156’.
Bij dezelfde uitgeverij is trouwens eerder ook dit verschenen, ‘Rudolf Steiners Versuch einer Stiftung für Theosophische Art und Kunst. Eine Betrachtung nach 100 Jahren’ door Virginia Sease:
‘Unter den vielen Initiativen von Rudolf Steiner, die sichtbare, tragende Impulse hervorgerufen haben, gab es eine, die in der geplanten Form sich nicht entwickeln durfte. Nach einem Jahrhundert will die vorliegende Betrachtung sich diesem Ereignis vor allem in Bezug auf drei Aspekte widmen. Zum einen erlebt man in dem Stiftungsversuch die Kunst des «Interpretierens» nach rosenkreuzerischer Art. Gerade sie kann eine entscheidende Note in unserer Beziehung zur Welt bilden. Zum anderen erwacht man zu einem Verständnis der Tatsache, dass auch der beste Versuch, selbst wenn er von einer sehr hochstehenden Individualität unternommen wird, dazu verurteilt ist, keine Früchte hervorzubringen, wenn nicht alle Beteiligten ihre persönliche Wunschnatur überwinden können. Letztendlich können wir aus unserer menschlich-irdischen Perspektive nicht vorhersagen, ob nicht manche Keime, die latent in dem Versuch lagen, in der Zukunft Momente der Blüte, der Reifung, der Fruchtbarkeit hervorbringen werden.

Preis: 19,00 €, ISBN 978-3-7235-1457-3, Erschienen 20.11.2011, Illustrationen: m. Abb., Einband: Buch, Format: 21,5 x 14,8 cm, Seiten: 132’
Handig om te weten is dat de bewuste voordracht (of toespraak) van Rudolf Steiner op 15 december 1911 in het Nederlands is vertaald en opgenomen in ‘Esoterische scholing’, een boek waarvan een belangrijk deel op internet is te vinden (wel bijna honderd pagina’s, dus een derde deel). Nu we weer terug in het Nederlands zijn, kunnen we ook wel weer eens kijken hoe het met het euritmieboek is gesteld. De stand was blijkens ‘Excellent’ op 27 september, dus twee maanden geleden, tegen de veertienduizend euro, met 204 bestelde boeken, terwijl bijna het driedubbele nodig was, namelijk circa 35 duizend euro. En wat lezen we nu?
‘In de barometer is de actuele stand weergegeven:

de groene kolom betreft de intekening voor 289 boeken;
de rode kolom het totaal aan schenkingen: € 8.815
de blauwe kolom het totaal aan leningen: € 4.700.

Totaal bedrag: € 24.916

Er is circa € 14.900 beschikbaar, zodat de eerste 298 pagina’s gelay-out kunnen worden.
Er is nog € 5.084 nodig voordat het groene licht gegeven wordt om te gaan drukken.

Deze pagina is geactualiseerd op: 26 november 2012’
Dat is niet veel meer, dat moet te doen zijn. Wie helpt dit initiatief voor het einde van het jaar gerealiseerd? Goed, dan nu eindelijk naar het aan het begin beloofde ‘Cloud Atlas’. Van het boek naar de film. Andre Nientied schreef vandaag op nu.nl deze recensie, ‘Cloud Atlas – Andy & Lana Wachowski & Tom Tykwer’:
‘Ambitieuze maar ook pretentieuze film waarin zes verhalen en genres door elkaar heen lopen en Tom Hanks en Halle Berry zes rollen spelen. Bekijk video

De bestseller Cloud Atlas (2004) van David Mitchell bestaat uit zes onderling verbonden verhalen die niet alleen in periode maar ook in stijl verschillen. Het vuistdikke boek zou “onverfilmbaar” zijn, maar die waarschuwing was niet besteed aan Andy en Lana – die voor zijn seksoperatie nog Larry heette – Wachowski (The Matrix-trilogie) en Tom Tykwer (Lola Rennt).

Wildeman Hanks

De Wachowski’s stortten zich op de verhalen die het verst in verleden dan wel toekomst liggen. Allereerst een episode die zich anno 1849 afspeelt op een schip; voorts een Matrix-achtig sf-verhaal over een Koreaanse kloon die een restaurant voor de revolutie verruilt; en ten slotte een postapocalyptische verhaal waarin Tom Hanks een wildeman speelt die bezoek krijgt van de opvallend goedgeklede Halle Berry.

Magnum opus

Tykwer regisseerde de episodes die het dichtst bij het heden staan. Een aanstormend componist (Ben Whishaw) schrijft anno 1936 zijn magnum opus, en noemt het Cloud Atlas. Een journaliste (Halle Berry) onderzoekt anno 1975 de veiligheid van een kerncentrale. En een uitgever (Jim Broadbent) slaat anno 2012 op de vlucht voor schuldeisers en belandt in een streng bewaakt bejaardentehuis.

Duizelingwekkend

De opeenvolging van verhalen en genres – van kostuumfilm via komedie en thriller naar sf-film – maakt het zien van Cloud Atlas een duizelingwekkende ervaring. Enig houvast bieden Tom Hanks en Halle Berry, die net als andere acteurs (Broadbent, Hugo Weaving), in elke episode een rol hebben, maar dat werkt ook afleidend: je gaat al snel op zoek naar de vermomming waarachter ze nu weer schuil gaan.

Het bijna drie uur durende epos Cloud Atlas verdient bewondering voor de ambitie en het lef waarmee het is gemaakt. Maar de diepzinnige boodschap (alles is met elkaar verbonden en wat we in het ene leven doen werkt door in het andere) wordt er zo nadrukkelijk in gehamerd dat de film er paradoxaal genoeg juist oppervlakkig door wordt. Karma, reïncarnatie – we geloven het op een gegeven moment wel.

Pretentieuze puzzelfilm

Uiteindelijk is Cloud Atlas een pretentieuze puzzelfilm (“waar zijn Tom Hanks en Halle Berry?”). Het gezap tussen de verschillende verhalen is op den duur ook frustrerend. Toch zou het te makkelijk zijn om deze bijzondere filmervaring af te doen als een mislukking, want Cloud Atlas is op zijn minst de meest interessante mislukking van het jaar. Blijf zitten voor de aftiteling om te zien wie welke rollen speelde.’
Enthousiaster was Laura Kempenaar op 7 november in ‘Cloud Atlas – recensie’ op moviesecene.nl:
‘Meerdere regisseurs maken een avontuurlijke mix.

De boekverfilming Cloud Atlas is niet bepaald een alledaagse stukje cinema. Het is een prent die bestaat uit allemaal fragmenten die uiteindelijk één verhaal vormen, maar dan weer niet op de manier zoals te zien was in bijvoorbeeld Love Actually. Nee, de drie regisseurs van deze film, Tom Tykwer (Lola Rennt) en Andy en Lana Wachowski (Matrix, V for Vendetta) hebben een onsamenhangend verhaal samenhangend gemaakt, zonder alle eindjes aan elkaar te knopen.

Op reis

In Cloud Atlas zien we steeds dezelfde – fantastische – acteurs in andere settings en jaartallen. Hieronder Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent en Hugo Weaving. Een blik op IMDb [de International Movie Database, MG] verraadt al dat er veel verkleedpartijtjes zijn. Alleen al Berry speelt maar liefst zes rollen, waaronder eentje van blanke vrouw. Juist omdat de verhalen zich in zoveel tijdperken afspelen, zien we steeds andere kostuums: van de volle VOC-look tot hypermoderne truien uit de toekomst. Alleen al die metamorphoses en het indrukwekkende acteerwerk maken Cloud Atlas een zeer interessante film, maar er is veel meer. Deze prent voelt alsof je op reis gaat zonder voorbereiding. Je bent op onbekend terrein en kunt niets anders doen dan het allemaal over je heen laten komen. Er gebeuren allerlei dingen, maar pas aan het einde, als je je wat langer in het land bevindt, dan begrijp je wat er eerder bedoeld werd.

Connecties

In deze verfilming is het eerst moeilijk te bevatten wat er op beeld gebeurt, maar het brein doet er gedurende de bijna drie uur die volgen alles aan om connecties te maken. Toegegeven, die drie uur aan film is een hele zit en er wordt veel geduld van de kijker gevergd, maar naarmate de film vordert, wordt het steeds makkelijker om de eindjes aan elkaar te knopen en wordt geduld beloond. Gelukkig is het niet zo dat daarom alleen de tweede helft van de film mooi is, want er wordt in elke scène wel een problematiek aangesneden die in het hedendaagse leven nog steeds waarheid is.

Tijdsbeeld

Het is moeilijk om uit te wijden over de boodschap of de verhalen die Cloud Atlas de kijkers meegeeft, omdat dit enerzijds de kijkervaring erg kan beïnvloeden of het verhaal kan weggeven, maar ook omdat er onderwerpen behandeld worden die heel persoonlijk zijn. Bijvoorbeeld het geloven in reïncarnatie of ware liefde. Eigenlijk komen alle facetten van het leven in Cloud Atlas voor en het leuke is dat elk tijdsbeeld bijna een ander filmgenre lijkt te representeren. In één van de toekomstverhalen wordt een soort romantische film voorgeschoteld, maar ook een actiefilm en er is zelfs een verhaal dat absoluut als comedy omschreven mag worden. Toch wordt de film niet heel onsamenhangend of onbegrijpelijk door al die stijlen, genres, personages en periodes en het is erg knap hoe de drie regisseurs dat bij elkaar hebben weten te houden.

Conclusie

Mensen die het boek hebben gelezen, vragen zich wellicht af of de film wel te bevatten is voor kijkers die het boek misschien niet eens kennen. Gelukkig is dat wel het geval. Het is heel bijzonder om als kijker bij wijze van spreken scherven voorgeschoteld te krijgen, die naarmate de tijd vordert in elkaar beginnen te passen. Het zal voor elke bioscoopbezoeker verschillen of die vaas of spiegel helemaal kan worden gemaakt, maar dat geeft niet. Elke scherf in Cloud Atlas is het namelijk dubbel en dwars waard om bekeken te worden.’
Gisteren kwam ook Metronieuws met een recensie (zonder auteursnaam), ‘Cloud Atlas is feestje voor Tom Hanks en Halle Berry’, waarin de ervaringen van de acteurs zelf centraal staan:
‘Wonderfilm. Tom Hanks en Halle Berry spelen ieder zes rollen in mysterieuze drama Cloud Atlas.

Acteurs zijn gek op uitdagingen, toch? Dus het idee om zes karakters te spelen in verschillende tijdsperiodes – van 1800 tot honderden jaren in de toekomst – moet Tom Hanks, Halle Berry en hun collega-acteurs die samen de cast van Cloud Atlas vormen als muziek in de oren hebben geklonken. Toch? “Nee hoor, het was afzien geblazen”, zegt Hanks met een grijns.

Maar even serieus, het neerzetten van al die personages – en alle make up die erbij kwam kijken – ontmoedigde Halle Berry geenszins. Integendeel. “Ik vond het geweldig. Ik bedoel, wanneer krijg je als zwarte vrouw de kans om een Joodse vrouw in 1930 te spelen? En een Aziatische man! Dat gaat me in de rest van mijn carrière echt niet meer gebeuren.”

Iets waar Hanks in ieder geval totaal niet wakker lag is of Cloud Atlas – een behoorlijk ingewikkelde film die bijna drie uur duurt – al dan niet een commercieel succes wordt. “Ik heb al meer films gemaakt waarbij dat bijzonder onzeker was. Het is moeilijk te voorspellen, soms slaat het aan en soms niet”, stelt hij. “Castaway bijvoorbeeld (succesvolle film uit 2000 waarin Hanks een man speelt die strandt op een verlaten eiland) spotte met alle wetten. Wie gaat er naar een film over een kerel die geen woord zegt en waarin alle actie bestaat uit vallende kokosnoten? Maar wat moet je? Alleen maar films maken die een gegarandeerd succes zijn? Luister, we hadden hier ook kunnen zitten om over Forrest Gump 6 te praten. Wie wil er de rest van zijn leven op een hit voortborduren? Ik niet.”

Voor Halle Berry is Cloud Atlas dus een beetje een bitterzoete ervaring. Ze is zoals gezegd bang dat ze nooit meer een film als deze mag maken. “Ik vind het fantastisch dat het risico is genomen”, zegt ze over de buiten grote studio’s om gefinancierde 100 miljoen dollar kostende film die werd geregisseerd door Lana en Andy Wachowski (The Matrix) en Tom Tykwer (Lola Rennt). “En ik vind het nog fantastischer dat ik er in zit.”

Cloud Atlas gaat donderdag in première.’
En wat vond dan Jens Heisterkamp van Info3 ervan? Hij schreef al op 26 oktober ‘Mysterien-Kino in “Cloud Atlas”’ (de film ging in Duitsland een maand eerder in première):
‘Am 15. November läuft in Deutschland der Film “Cloud Atlas” an. “Alles ist verbunden”, lautet der Untertitel dieses mit Spannung erwarteten Werkes, das der bekannte deutsche Regisseur Tom Tykwer (“Lola rennt”, “Das Parfüm”) zusammen mit Lana und Andy Wachowsky (“Matrix”) gedreht hat. Ein Film, der spirituelle Motive weiter im Mainstream verbreiten wird.

Einen Oskar hat dieser Film wohl jetzt schon sicher – den für die beste Maske. Denn die Expertinnen für das Verändern von Gesichtern haben weiß Gott in diesem Film Großartiges geleistet: Sie verwandeln das Gesicht von Hugh Grant vom eiskalten Atomkraft-Leiter zum kriegslüsternen Stammeshäuptling, sie lassen Hugo Weaving vom futuristischen Bösewicht zu einem Drachen von Altenpflegerin werden und nicht zuletzt metamorphosieren sie – abgesehen von sämtlichen anderen Hauptfiguren – einen brillierenden Tom Hanks in nicht weniger als sechs Rollen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

Das sagt zugleich auch schon etwas über die ungewöhnliche Komplexität dieses Films, der immer wieder die Grenzen seines Genres zu sprengen droht. Denn es ist nicht nur ein Motiv, es sind sechs verschiedene Geschichten, die der Film in starken emotionalen Bildern erzählt.

Ein Kaleidoskop in Zwiebelschichten

Im ersten Drittel wird das Publikum mehr als einmal überrascht sein, wenn nach ein paar Minuten, man hat sich gerade auf das Gezeigte eingestellt, wieder ein ganz neuer Film zu beginnen scheint: Ein einsamer, alter Erzähler macht den Anfang, dann folgen Bilder einer Seefahrer-Geschichte aus der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts, abgelöst von einem Drama zwischen zwei Musikern im England der 1930er Jahre, wobei einer von ihnen ein Reisetagebuch aus der ersten Geschichte entdeckt... Zeitsprung in die 1970er in den USA: Die engagierte Journalistin Luisa Rey deckt unter Lebensgefahr die dunklen Machenschaften um ein Atomkraftwerk auf – ausgelöst durch die Begegnung mit einer inzwischen gealterten Figur aus der zweiten Geschichte. In einem Plattenladen hört sie zufällig eine Aufnahme des außerordentlichen Cloud Atlas-Sextetts, ein Musikstück, das im zweiten Handlungsstrang entsteht. – Weiter nach London in die Jetzt-Zeit: Ein gealterter Verleger, der soeben durch einen ungeheuerlichen Vorgang – ja, das war schon wieder Tom Hanks! – zu unerwartetem Reichtum kommt, landet auf der Flucht in einem Altenheim, aus dem kein Entrinnen mehr möglich scheint. Die ur-komische Geschichte seines Ausbruchs wird später verfilmt (wer spielt wohl die Hauptrolle?!) und inspiriert in der fünften Film-Zwiebelschicht, die in einer totalitären Zukunft spielt, eine Arbeits-Klonin mit menschlichen Zügen zum Befreiungskrieg gegen ein mörderisches System. In diesem Science-Fiction-Handlungsstrang mit seinem vielen Action-Szenen ist vor allem die Handschrift der Wachowsky-Geschwister spürbar. In einer letzten Geschichte schließlich spielt die Handlung in einer post-apokalyptischen, von brutalen Stammeskriegen geprägten Kultur, wo ein Wesen als Gottheit verehrt wird, das sich als niemand anderer herausstellt als Somni, Heldin des Befreiungskampfes aus der vorangegangenen Episode. Sechs Geschichten, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben außer ein paar spärlicher horizontaler Klammern, die sich aber nicht nacheinander entfalten, sondern gleichzeitig – und überall tauchen Tom Hanks, Halle Barry, Hugh Grant und all die anderen Gesichter wieder auf, wundersam verwandelt – die Kunst der Maske eben.

Der ewige Kampf zwischen Unterdrückung und Freiheit verbindet die sechs Geschichten ebenso wie die Macht der Liebe: der junge Rechtsanwalt beispielsweise und seine Zuneigung zu einem entlaufenen Sklaven auf dem Seeweg von Australien zurück nach Amerika; die kongenial aufeinander zulaufende und dann abrupt sich in Hass wendende Verstrickung eines homosexuellen Künstlers mit einem alternden Komponisten; unerklärliche Liebe und ein Vertrauen, das nicht aus Begegnungen in diesem Leben herrühren kann, spielen ebenso bei der Bekämpfung des korrupten Atombetriebs eine entscheidende Rolle wie auch in der Widerstandsgeschichte gegen das Konsumterror-Regime, das ins Asien des 23. Jahrhunderts führt.

Tykwers Lebensmotiv

Sogar wer die Romanvorlage von David Mitchell bereits kennt, wird es gleich nach dem Ende dieses Films mit seinen opulenten zwei Stunden und vierzig Minuten Spielzeit noch einmal genauer wissen wollen: Wie hängt denn nun eigentlich dieses durcheinander gewürfelte Kaleidoskop von Schicksalen zusammen? Wer war da eigentlich wer? Und was hat es mit dem geheimnisvollen Muttermal in Form eines Kometen auf sich, das bei manchen auftaucht? “Unsere Leben und unsere Entscheidungen, jede Begegnung eröffnet eine neue, mögliche Richtung”, sagte eine der Figuren im Film. Damit klingt das wohl entscheidende Motiv an, das Regisseur Tom Tykwer von seinen künstlerischen Anfängen an umtreibt und das erstmals in Form der drei völlig verschiedenen Erzähl-Varianten bei Lola rennt zum Ausdruck kam. Ähnlich wie es damals in der Berliner Kleinkriminellen-Story die jeweiligen Entscheidungen der Protagonisten waren, die den weiteren Verlauf entscheidend verschoben, sind es bei Cloud Atlas nun die gleichen Figuren, die sich in unterschiedlichen Zeitkontexten vor ähnliche Herausforderungen gestellt sehen – und je nach Entscheidung weiterkommen in ihrer Entwicklung oder auch scheiternd zurückfallen.

“Unsere Leben gehören nicht uns, wir sind verbunden mit anderen, in Vergangenheit und Gegenwart. Und mit jedem Verbrechen und mit jedem Akt der Güte erschaffen wir unsere Zukunft” – dieses Vermächtnis, das die Heldin Somni der Welt hinterlässt, fasst wohl auch die tiefste Überzeugung von Tom Tykwer zusammen, der bereits in seinem Frühwerk Der Krieger und die Kaiserin das Motiv von Wiedergeburt und Schicksal anspielte. Aber eben nicht im Sinne eines unausweichlichen Fatums, sondern als Chance freier Entwicklung, die von der Entscheidung des Menschen abhängt.

Alles ist verbunden und unser Leben reicht über die Grenzen von Geburt und Tod hinaus, so lautet die zentrale Botschaft dieses Films. Cloud Atlas lässt dieses große Motiv in künstlerisch unaufdringlichen Andeutungen das sein, was es wohl immer sein wird: ein Rätsel, ein Mysteriendrama.

28.11., 18.00 Uhr: Jens Heisterkamp zu Gast bei Kult.Radio – das Märchenradio im Gespräch mit Ronald Richter über Cloud Atlas.
22.11., 20.00 Uhr: Jens Heisterkamp zu Gast bei Radio EnlightenNext im Gespräch mit Tom Steininger über Cloud Atlas, die menschliche Seele und das Schicksal nach dem Tod. http://www.enlightennext.de/radio-enlightennext/’
Veel eerder, in Info3 van juni 2003, had Jens Heisterkamp het ook al over ‘Mysterien-Kino. Spiritualität als Filmthema’:
‘Mit großer Selbstverständlichkeit tauchen in einem Film wie Matrix Orakel, Einweihung und übernatürliche Kräfte auf. Längst hat das kommerzielle Kino die Spiritualität als Motiv entdeckt, das die Menschen umtreibt. Jens Heisterkamp versucht einen Überblick zu geben. Sollte Ihr Lieblingsfilm noch nicht dabei sein – wir freuen uns über jeden Hinweis.

Du bist der Auserwählte, spricht Morpheus zu dem zunächst ungläubigen Neo(phyten) in der ersten Folge der Matrix. Solche und ähnliche Versatzstücke aus der Welt des höheren Wissens sind für Kinogänger längst nichts Ungewohntes mehr. Im Gegenteil: in den letzten fünfzehn Jahren kamen in auffälliger Dichte populäre Filme auf den Markt, in denen spirituelle Themen verarbeitet werden. Übersinnliche Wesenheiten und Kräfte hielten Einzug in Hollywood, das nachtodliche Leben und die Reinkarnation tauchte auf den Filmleinwänden auf. Würde man das Genre von Fanatasy-Verfilmungen mit ihren oft initiatorischen Erzählgerüsten (jüngst etwa den Herrn der Ringe oder Harry Potter) hinzunehmen oder gar den ganz eigenen Kosmos der oft esoterisch durchsetzten Science-Fiction-Filme mit einbeziehen, würde sich das Spektrum der spirituellen Filmthemen ins Unabsehbare weiten. Es sind, in Annäherung gesprochen, die 90er Jahre, in denen sich eine von Westen kommende, neue Form populärer Spiritualität in der Öffentlichkeit Bahn brach und neue Themen auch für die Unterhaltungsindustrie lieferte. Im Folgenden sei eine erste Übersicht versucht, die ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit eher zum Austausch und weiteren Suchen anregen möchte.

Engel, trocken und einfühlsam

Im Jahre 1987 griff der renommierte Regisseur Wim Wenders in seinem Film Der Himmel über Berlin ein elementares spirituelles Motiv auf. Schon zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer gehen Bruno Ganz und Otto Sanders als Engel über den Todesstreifen, als wäre er Luft. Ohne Flügelschmuck, aber mit langen Mänteln und Haarzöpfchen versehen, verkörpern sie die unsichtbaren Begleiter des Menschen, die in Kunst und Literatur seit geraumer Zeit wieder präsent werden. In einer Mischung aus Einfühlsamkeit und deutscher Trockenheit zeigen sie bei Wenders, wie Engel uns Menschen Beistand leisten wollen. Sie lauschen unseren Gedanken und sind in unserem Inneren anwesend. Bruno Ganz und Otto Sanders setzen schauspielerisch um, was man aus Rudolf Steiners Darstellungen über die Engel kennt, die in den Gedanken und Gefühlen der Menschen so etwas wie einen “physischen Leib” haben, in dem sie selbst zu Bewusstsein kommen. Trotz dieser intimen Nähe zu den Mensch können, dürfen beziehungsweise wollen die Engel aber nicht in unsere Freiheit eingreifen – einen Jugendlichen, der sich in Verzweiflung von einem Hochhaus stürzt, kann der Engel nicht daran hindern, sondern muss die Tat schmerzerfüllt mit ansehen.

Weltweit populär wurden die Engel im Film allerdings erst elf Jahre später mit einer Hollywood-Adaption des Wenders-Filmes, der das Geschehen nach Los Angeles, in die Stadt der Engel verlegte (USA, Regie Brad Silberling, 1998) Diesmal war die Hauptrolle mit Nicolas Cage als Engel besetzt, der aus Liebe zu einem Menschen (Meg Ryan) die Ewigkeit aufgibt und selbst zum Menschen wird – um dann auch alle Tiefen des Menschseins, Leiden und Verlust, erleben zu müssen. Während Cage – schon durch die tragische Handlung – eher den “erhabenen” Aspekt der Engel repräsentiert, die im mächtigen Chor am Strand des Pazifiks den Sonnenaufgang feiern, hatte zuvor bereits John Travolta in der Komödie Michael (USA 1996) eher auf ironische Weise den Himmelsboten gemimt, der die Freuden des Irdischen kennenlernt und auch Geschmack an Zigaretten und Alkohol findet.

Die Anwesenheit der Toten

Neben der Renaissance der Engel hat seit dem Erscheinen des Buches Leben nach dem Leben von Raymond Moody kaum ein anderes Thema das materialistische Menschenbild so ins Wanken gebracht wie das der Nahtodes-Erlebnisse. So fand auch dieses Thema Eingang in Hollywood: In dem Film Im Zeichen der Libelle beispielsweise (Originaltitel: Dragonfly, USA 2001) verliert ein von Kevin Costner gespielter Arzt seine Frau. Sie versucht sich aber offenbar mit Hilfe von Botschaften mitzuteilen, die Kinder auf seiner Intensivstation im Zustand des klinischen Todes empfangen. Eine Häufung merkwürdiger Zeichen bringt den bisher überzeugten Materialisten dazu, die Botschaft der Spuren, die ihm seine verstorbene Frau zum Ort ihres Todes legt, aufzusuchen. Eine erstaunliche Entdeckung wartet am Ende dieses trotz mancher übertriebener Mittel doch beeindruckenden Filmes.

Mehr in die Richtung eines Mystery-Thrillers hat der vielversprechende indisch-britische Nachwuchsregisseur Night Shyamalan seinen Film The Sixth Sense (USA 1999) angelegt, in dem ein kleiner Junge von Botschaften aus der Welt der Verstorbenen verfolgt wird. Hier taucht die in der Reinkarnationstherapie oft bearbeitete Problematik auf, wonach die Gestorbenen nach dem Tod häufig nicht realisieren, dass sie überhaupt tot sind (siehe dazu die verschiedenen Beiträge von Marianne Carolus in Info3). Shyamalan setzt dieses Thema in einer nie auf Effekte versessenen Art einfühlsam um. Insbesondere der geniale Schluss des Film sorgt dafür, dass der Zuschauer sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen wird.

Fasst man den Rahmen etwas weiter – allerdings unter bewusster Aussparung des Horror-Genres mit seinen “Untoten” – dann wird die Palette der Filme, in denen es um die Welt der Toten geht, noch größer: So erzählt beispielsweise Bringing out the Dead von Martin Sorcese (USA 1999), in dem diesmal nicht Robert de Niro als “Taxi-Driver”, sondern Nicolas Cage als Krankenwagenfahrer durch die Nacht rast, von einem Sanitäter, der von den Erscheinungen der Toten verfolgt wird, die er trotz aller Anstrengung nicht mehr retten konnte. Auch in der fast vollständig unbekannt gebliebenen ersten Regiearbeit des Schriftstellers Paul Auster, spielt ein Krankenwagen eine zentrale Rolle: die ins Wunderbare führende Geschichte des Films entpuppt sich am Ende als Verarbeitung eines Sterbe-Erlebnisses (Lulu on the Bridge). Auch in einem der Filme des “Dogma”-Regisseurs Lars von Trier geht es um eine Gestorbene im Krankenhaus-Millieu. Und American Beauty schließlich, der Oscar-Preisträger von 1999, beginnt ganz selbstverständlich als Lebensrückblende aus der Perspektive der Hauptfigur, die am Ende des Films sterben wird.

“Medium Film” und Spiritualität

Die Tatsache, dass es im Film wie um alle menschlichen Themen auch immer wieder um ausgesprochen spirituelle Motive geht, ist nicht ganz so beliebig, wie es zunächst scheint. Es gibt nämlich eine intimere Verbindung von übersinnlichem Erleben und Film, die mit dem Verhältnis des Sehsinns zum übersinnlichen Erleben zu tun hat. Dazu muss man sich nur klarmachen, dass es neben dem gewohnten sinnlichen Betrachten auch ein nicht-sinnliches Anschauen gibt, bei dem das “Objekt” der Anschauung keine vorliegend-gegebenen Elemente enthält, sondern bei dem dieses Objekt selbst erst durch die Aktivität des “Anschauenden” aufgebaut wird – und nur so lange angeschaut werden kann, als die innere Aktivität anhält. Wenn etwa in der Meditation ein inneres Bild aufgebaut wird, gilt auch hier: das Bild existiert nur so lange die Aufmerksamkeit gebündelt wird.

Daneben gibt es Fälle des unwillkürlichen Auftretens von Imaginationen etwa im Falle von spontanen Reinkarnationserinnerungen oder bei Nahtodeserfahrungen, sofern hier bildhafte oder bildverwandte Sequenzen auftreten. So verwundert es nicht, dass in der Spiritualität für die Art der Verbindung mit übersinnlichen Gegenständen oder Wesen häufig Ausdrücke verwendet werden, die analog dem Sehen und der Erfassung von Bildern sind. Übersinnliche Erkenntnis und das “Schauen” gehören eng zusammen. Nicht umsonst spricht man von “geistiger Schau” oder vom “Inneren Auge” oder von “Visionen” (Schauungen) – übersinnliche Ein-Sichten werden in Bildmetaphern wiedergegeben.

Im Film lässt sich nun relativ leicht auf technische Weise konstruieren, was in der übersinnlichen Imagination und Visualisierung durch innere Arbeit geschieht. Hier liegt daher natürlich gleichzeitig die größte Ambivalenz dieses Mediums, dem schon Rudolf Steiner 1922 eine nachhaltige “Mechanisierung der seelisch-geistigen Konstitution des Menschen” attestierte. Neuerdings äußert sich beispielsweise der buddhistische Regisseur Dzonsar Jamyang Khyentse Rinpoche, der den humorvollen Film Spiel der Götter (1999/2000) produziert hat (bei dem in einem tibetischen Kloster das Fußballfieber ausbricht), in ähnlichem Sinne. Er spricht von der Möglichkeit einer “realen Illusion” im Kino (nach Thilo Götze Regenbogen: Dialektik des Mitgefühls. Buddhismus im Film, Marburg 2002)

Reinkarnation im film

Auch das Auftauchen von Eindrücken früherer Erdenleben vollzieht sich oft in Bildern, im “Aufblitzen” signifikanter Einzelheiten oder der Synchronizität bestimmter Ereignisse – allesamt Qualitäten, die sich in der Bilderwelt des Films hervorragend ein- und umsetzen lassen. In gewisser Weise enthält natürlich jeder Film von Casablanca bis zu Titanic implizit das Prinzip von Reinkarnation und Karma, insofern jede Geschichte menschlicher Beziehungen durch die rätselfhaften Anziehunskräfte, glücklichen Wendungen und tragischen Verwerfungen bestimmt ist, die von uns als Bausteine des Schicksals aufgegriffen werden. Es gibt auch eine Form des Auftretens des Karma-Gedankens im Film, die ausdrücklich mit einer Verdichtung dieses Antriebsgrundes menschlicher Beziehungen arbeitet: das beste Beispiel dafür bietet der originelle deutsche Regisseur Tom Tykwer, bei dem der Karma-Gedanke als Erklärungshintergrund dessen aufdämmert, was Goethe bereits in Form der “ungeheueren Begebenheit” als Konzeptionspunkt einer Novelle bezeichnet hatte.

Tom Tykwer gelang nach zwei weniger bekannten Kinofilmen mit seinem nur 60 Minuten dauernden Film Lola rennt (Deutschland 1998, mit Franka Potente in der Hauptrolle) der Durchbruch. Der Film ist übrigens mit einem eindringlichen Soundtrack unterlegt, an dem der deutsche Rapper Thomas D. mitwirkte und der im Jahre 2002 mit seiner CD Lektionen in Demut Spiritualität pur in die deutsche Pop-Musik einbrachte. Das Konzept von Lola rennt liegt in der Idee, dass sich in einer ausweglos erscheinenden Ausgangssituation nicht etwa nur eine mögliche, sondern sehr verschiedene Handlungs- und Lösungsmodelle finden lassen, je nachdem, welche Ideen und welche Phantasie und welche Entscheidungsintensität die Beteiligten einbringen. In drei mal 20 Minuten zeigt der Film somit drei verschiedene Varianten der Lösung einer unmöglichen Situation. Im einen Extrem endet sie in Unglück und Tod, im anderen Extrem mit einem Happy End. Tykwer betont schon hier deutlich die Freiheitskomponente des menschlichen Schicksals: Schicksal ist nichts festgelegtes, sondern besteht in Aufgabenstellungen, zu denen sich die vom ihm Angesprochenen frei verhalten können.

Sehr beeindruckend ist dabei eine zunächst unwesentlich wirkende Nebensequenz des Films: dreimal begegnet die rennende Lola an einer Straßenecke einer unscheinbaren Frau; jedes Mal verhält sie sich anders auf den erfolgten Zusammenstoß mit der Eilenden: einmal extrem unfreundlich, das andere Mal eher verständnisvoll. Nun eine geniale Idee Tykwers: jedesmal nach dieser Situation blendet er eine spotlight-artige Aneinanderreihung von Szenen und Stationen ein, die das weitere Leben dieser Frau betreffen, wie es sich von diesem Augenblick an entwickelt: im einen Extrem sieht man eine Sequenz, die über eine langweilige bürgerliche Existenz zum Tod führt, im anderen Extrem ein interessantes, erfülltes Leben. Die Schicksalsfäden aller Menschen, so will Tykwer andeuten, sind untergründig miteinander verknüpft. Und weiter: jede Entscheidung ist frei, hat aber auch ihre Folgen bis ins Unabsehbare.

In seinem auf Lola rennt folgenden Kinofilm mit dem Titel Der Krieger und die Kaiserin wird die Wiederverkörperungsidee offen als zentrale Idee ausgesprochen. Der Film beginnt wieder mit einer “ungeheuren Begebenheit”, wobei diesmal ein flüchtender Kleinkrimineller einem sterbenden Verkehrsopfer durch einen gewagten Schnitt an er Luftröhre das Leben rettet. Die Gerettete (wieder gespielt von Franka Potente als depressiv wirkende Psychiatriepflegerin) versucht nun mit allen Mitteln, ihren Retter wieder zu finden. Tykwer lässt die “Kaiserin” auf der Suche nach ihrem “Krieger” mitten in die Wirren eines – dann auch noch scheiternden – Überfalls geraten. In einer der Schlüsselszenen des Films spricht sie es aus, dass sie sich aus einem früheren Leben kennen.

Auf die metaphysisch wirkende Schicht seiner Arbeiten angesprochen, die auch in seinem bislang letzten Film Heaven deutlich wurde, hat sich Tykwer einmal als “spirituellen Atheisten” bezeichnet und damit ganz gut die Position eines modernen, spirituell denkenden Menschen charakterisiert, der sich nicht mehr in den klassischen religiösen Systemen verortet.

Schuld und Verstrickung

Eine etwas andere Nuance für den Gedanken von Reinkarnation und Karma ergibt sich aus dem Motiv von Schuld und Verstrickung. In dem Film Schatten der Vergangenheit (Originaltitel Dead again, 1991, Regie und Hauptdarsteller Kenneth Branagh) wird daraus ein “karmischer Krimi”. Im Sinne der Reinkarnationstherapie könnte man bei dieser Geschichte von einer “Anhaftung” als Hauptproblem sprechen: das unheilverkündende Auftreten von Klingen und insbesondere Scheren deutet an, dass es offenbar eine böse Vorgeschichte gibt. Wir begegnen einer verwirrten, sprachlosen Frau im Zustand der Amnesie, die unter unerklärlichen Angstzuständen leidet. In einem früheren Leben wurde sie, wie sich mehr und mehr herausstellt, durch die Stiche einer Klinge ermordet. Das Opfer reinkarnierte sich unmittelbar darauf wieder, ebenso wie auch der vermeintliche Mörder, ihr Ehemann, der im früheren Leben (fälschlich, wie sich herausstellt) zum Tode verurteilt wurde. Im diesmaligen Leben tritt er zunächst als ihr Beschützer auf, löst aber immer wieder die unerklärlichen Angstzustände aus. Der wirkliche Mörder von damals ist heute ein alter Mann, der nun fürchtet, von seinem reinkarnierten Opfer entdeckt zu werden. Sein diabolischer Plan besteht darin, die Angst des ehemaligen Opfers vor dem mutmaßlich wiederverkörperten Täter (und damaligen Ehemann) für seine Zwecke zu nutzen – zum Glück ein Unterfangen, das – natürlich – in letzter Minute misslingt.

Obwohl dieser Film das Reinkarnationsmotiv eher für einen ausgefallenen Plot instrumentalisiert als ihn wirklich zu gestalten, arbeitet er doch einen interessanten Gesichtspunkt heraus, der für viele karmische Verstrickungen gilt: die Gefahr nämlich, dass sich bestehende Verwirrungen einfach wiederholen, dass man in alten Mustern gefangen bleibt, wenn die Beteiligten nicht mit Bewussstein an ihren Beziehungen arbeiten.

Um den Aspekt von Schuld und Verstrickung geht es auch in einem anderen spirituellen Film, der dieses Motiv eigentlich gar nicht zum Thema hat, aber doch auf originelle Weise berührt: In Joel Schumachers Flatliners (1997 mit Julia Roberts) versucht eine Gruppe junger Mediziner, sich gezielt in ein Kurzeitkoma zu bringen und dadurch Aufschluss über ein Leben nach dem Tod zu erlangen: “Die Religion hat versagt, die Philosophie hat versagt, nun wird die Naturwissenschaft die Antwort geben”, sagt einer der “Flatliners”. Jeder der nach und nach in den kontrollierten klinischen Tod beförderten Jungmediziner macht dabei ein spezifisches Erlebnis durch, das aber eine Gemeinsamkeit aufweist: bei allen meldet sich am Tor zur “anderen Seite” (neben einer je persönlichen Vision der kosmischen Ganzheit) eine unerledigte Schuld aus dem zurückliegenden Leben: so werden zwei der Experimenteure von Erinnerungen gepeinigt, in der Schulzeit Mitschüler gequält bzw. gehänselt zu haben. Das Thema “Nahtod-Erlebnisse” vermischt sich so unter der Hand mit dem Karma-Motiv, dem Zurückkommen der Folgen des eigenen Handelns. So erleidet beispielsweise der Hauptprotagonist am Ende nachtodlich den tödlichen Sturz vom Baum eines Schulkameraden, für den er selbst verantwortlich war.

Gang ins Jenseits

Einen Film, der zum überwiegenden Teil in der nachtodlichen Welt spielt, hat Vincent Ward gedreht. Unter dem von Shakespeare entlehnten Titel What Dreams may come (USA 1998, deutscher Titel: Hinter dem Horizont wird ein von Robin Williams gespielter Arzt durch einen Autounfall abrupt ins Jenseits befördert, das uns der Film in einer überbordenden Farbfülle darstellt: der Mann findet sich in den Bildphantasien seiner Frau wieder, die sie als Malerin auf Leinwände zu bannen sucht.

Der Film hat seine stärksten Szenen in jener Phase, als der Verstorbene sich noch nicht ganz im Klaren darüber ist, dass er tot ist und seiner gewohnten Welt, besonders seiner geliebten Frau, noch immer anhaftet, ihr bei der Bewältigung ihrer Trauer helfen will. Die Frau erlebt dies immer als Augenblicke der Anwesenheit ihres Mannes, die sie aber doch nur noch schmerzlicher den Verlust spüren lassen. Da das Ehepaar zuvor bereits seine beiden Kinder durch einen Autounfall verloren hatte und die Frau sich in beiden Fällen die Mitschuld an den Unglücken gab, nimmt sie sich aus Verzweiflung schließlich selbst das Leben – und landet in dem, was man gewöhnlich die Hölle nennt. Ihr Mann entschließt sich, seine Frau dort zu suchen und zu erlösen. In einer modernen Variante der Geschichte von Orpheus und Euridike steigt Robin Williams in die Unterwelt hinab – und findet tatsächlich seine Frau.

Hier konkretisiert sich eine der zentralen Aussagen dieses Filmes: die Hölle, in der sich die Frau befindet, ist nicht eine von einer äußeren Gerechtigkeit auferlegte Welt der “Strafe”, sondern sie besteht im Leiden an unserer eigenen Beschränktheit. Die Hölle besteht hier in nichts anderem als in den Realität gewordenen falschen Gedanken – im Bild des Films sind es die zerfallenen Reste der häuslichen Heimat, die die Ehefrau durch ihr Anklammern an die eigenen Selbstvorwürfe buchstäblich ruiniert hat. Der Film endet im Sinne des Reinkarnationsgedankens nicht ganz schlüssig: die Wiederverkörperung erscheint nur als eine selbstgewählte Möglichkeit für das Ehepaar, das, was im vergangenen Leben nicht geglückt ist, noch einmal zu versuchen. Die Kinder des Ehepaares jedoch “dürfen” bereits in der jenseitigen Welt, im Paradies bleiben. Am Ende sehen wir die beiden Protagonisten als Kinder wiedergeboren, die sich über ein gemeinsames Motiv beim Spiel wiedererkennen.

Auf ganz andere Weise hat dieses “Wiedererkennen” nach der Reinkarnation der Film Kundun von Martin Scorsese (1998) dokumentiert. Die historisch orientierte Geschichte des derzeitigen Dalai Lama beginnt mit der Wiederauffindung der nach dem Tode reinkarnierten Heiligkeit, dem von den hohen Würdenträgern einige Gegenstände des verstorbenen Dalai Lama gezeigt werden. Das “richtige” Kind ist daran erkennbar, dass es “seine” Gegenstände aus den angebotenen Dingen herausfindet.

Der inhaltlich konsequenteste Film zum Thema Reinkarnation freilich stammt nicht aus Hollywood und ist hierzulande fast unbekannt geblieben. Er stammt von dem argentinischen Regisseur Eliseo Subiela und trägt den Titel No te mueras sin decirme a dónde vas (“Stirb nicht ohne mir zu sagen wohin du gehst”, Argentinien 1995). Der Film beginnt mit einer Rückblende ins 19. Jahrhundert und mit Szenen aus dem Leben des Erfinders Edison, der nicht nur die Glühlampe und das Mikrophon, sondern auch den ersten Apparat für die Laufbildprojektion geschaffen hat. Regisseur Subiela lässt Edison in Südamerika wiedergeboren werden. Im Hintergrund der Handlung sehen wir, wie ein Kino gerade schließt, weil die großen Zeiten der Lichtspielhäuser vorbei sind. Dafür arbeitet die wiederverkörperte Entdeckerseele an neuen Erfindungen: ein Gerät zur Aufzeichnung von Träumen. Tatsächlich gelingt es ihm, Träume aufzufangen. Es zeigen sich Bilder einer wunderschönen, singenden Frau, der ehemaligen Ehefrau Edisons.

Die Grundidee des Films liegt nun darin, dass diese Frau sich dem Weg in eine neue Verkörperung verschlossen hat, weil sie die Verlusterfahrung beim Tode ihres geliebten Mannes, der im letzten Leben vor ihr starb, nicht verkraftet hatte. Sie lebt nun eine Zeit lang in einer Art von gespenstischem Schattendasein neben dem Erfinder im modernen Buenos Aires. In einer beeindruckenden Szene des Films wird gezeigt, wie die Frau in der geistigen Welt an einen Ort kommt, wo Menschen mit den verschiedensten geschichtlichen “Kostümen”, Kleidern und Trachten mit lächelndem Gesicht von ihr fortströmen. Auf ihre Frage, wohin denn all diese Menschen gehen, kommt die Antwort: “Zur Geburt!” – Schließlich kann auch sie die Kraft finden, ihren erneuten Weg zur Erde zu gehen – eine gleichermaßen überraschende, anrührende und schlüssige “Lösung” beschließt den Film. Elision Subiela, der unter seinen zahlreichen tiefsinnigen Filmen auch das Motiv einer möglichen Wiederkehr von Jesus mit all ihren Verwicklungen aufgegriffen hat, gelingt mit diesem Film trotz einiger auch (gewollt) komischer Elemente eine sehr ernsthafte filmische Darstellung des Reinkarnationsthemas. Der Film ist häufiger in Programmkinos oder in den dritten Fernsehprogrammen zu sehen.

Ausblick

Kein anderes Medium reizt so wie der Film mit seinen Schnitt-Techniken, seinen Vor- und Rückblendungen dazu, die Durchsetzung des Physischen mit dem Geistigen sinnlich darzustellen. Insofern könnte der Film gerade auch das Medium sein, um das Thema Reinkarnation zu behandeln. Verglichen mit der überbordenden Fülle an Filmproduktionen machen Reinkarnation und Spiritualität allgemein jedoch bisher nur einen geringen Teil davon aus. Die Durchführung der Motive ist dabei durchaus unterschiedlich zu beurteilen neben sehr schlüssigen Filmen nach Inhalt und Form fehlt es bei anderen – wie zum Beispiel am Ende von Hinter dem Horizont – an der Konsequenz. Insgesamt hat man noch den Eindruck eines ersten Herantastens an dieses gewaltige Thema. Das liegt sicher auch daran, dass bisher praktisch keine literarischen Vorlagen (Romane) zur Verfügung stehen, die sonst gern für Verfilmungen herangezogen werden.

Auffällig ist andererseits, wie die wenigen ganz klaren Bezugnahmen auf das Reinkarnationstehma in Schatten der Vergangenheit, Stirb nicht ohne mir zu sagen... und Hinter dem Horizont an das Thema herangehen: stets so nämlich, dass sie die Schwierigkeit einer Geistseele bei der neuen Inkarnation als Gestaltungsidee aufgreifen: ein traumatischer, gewaltsamer und unverarbeiteter Tod, ein Nicht-Geborenwerden-Wollen und einen Suizid. Dies zeigt eine Parallele zur Reinkarnationstherapie, die heute ebenfalls – in einem therapeutischen Sinne – durch das Anknüpfen an unverarbeitete Prozesse zwischen den Inkarnationen an einem neuen Bewusstsein für Wiederverkörperung und Schicksal arbeitet. Mit Sicherheit wird uns hier das Kino der nächsten Jahre noch zahlreiche Überraschungen in Richtung des “Mysterien-Spielfilms” präsentieren.

Anmerkung
Dieser Text geht auf eine Vorlesung zurück, die der Autor an der Alanus-Hochschule Bonn/Alfter hielt.’

vrijdag 23 november 2012

Seculier


De uitkomst van de verkiezing tot ‘Duurzaamste merk van Nederland’? (Zie ook ‘Beton’ van precies een week geleden.) Ik maak weer gebruik van het Biojournaal, dat eergisteren schreef ‘“Winnen van publieksprijs geeft toch aan dat je op de goede weg bent”. EkoPlaza winnaar verkiezing “Duurzaamste merk van Nederland 2012”’:
‘EkoPlaza is winnaar geworden van de verkiezing “Duurzaamste merk van Nederland”. Dit is dinsdag 20 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke afsluiting van het Nationaal Sustainability Congres.

Nieuwkomer KRNWTR sleepte de tweede plaats in de wacht. KRNWTR is een relatief jonge organisatie die werkt aan bewustwording rond watergebruik en stimuleert de consumptie van kraanwater in de Horeca en festivals. Op deze manier wil zij een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalberg die flessenwater met zich meebrengt. Oud-gediende Dr. Hauschka eindigde op een mooie derde plaats. Dr. Hauschka maakt al vanaf haar begin in 1967 cosmetica en verzorgingsproducten op antroposofische wijze.

De verkiezing “Duurzaamste merk van Nederland” is een initiatief van Allesduurzaam.nl. Dit jaar werd de competitie voor de derde maal georganiseerd. “Duurzaamste merk van Nederland” is een online stemming onder bezoekers van Allesduurzaam. Stemmers wordt gevraagd een motivatie achter te laten. Opvallend is dat dit op grote schaal en zeer uitgebreid gebeurd. Daarmee biedt deze verkiezing aan deelnemende merken waardevolle informatie en onderscheidt het zich van andere online-enquêtes. Het succes van de verkiezing inspireert Allesduurzaam weer om deze rol van intermediair tussen merken en klanten uitdrukkelijker op zich te nemen. Op deze manier kan een website als Allesduurzaam bijdragen aan het verder ontwikkelen van duurzame producten en diensten.

De prijs, een beeld van kunstenaar Daan de Leeuw, werd overhandigd door Hans Nijnens, directeur van Weleda. Weleda was de winnaar van de eerste twee edities van de prijs. Nijnens refereerde tijdens de uitreiking aan de publiciteit en inspiratie die het winnen van de prijs met zich gebracht. “Het winnen van een publieksprijs geeft toch aan dat je op de goede weg bent”, aldus Nijnens.

In totaal zijn er in een maand tijd 6966 stemmen. Bert Vink, Hoofdredacteur van Allesduurzaam citeerde tijdens de uitreiking een aantal van de motivaties. Volgens Vink valt uit de reacties op te maken dat de consument vooral vertrouwen heeft in, en op zoek is naar merken waarbij duurzaamheid in het DNA van het bedrijf verankerd is. Duurzaamheid is geen marketingtool, geen afdeling of bijzaak. Duurzaamheid komt van binnen en dat wordt door de consument zeer gewaardeerd en herkend. Dat is wat deze verkiezing feilloos heeft aangetoond.’
Op de foto is te zien: ‘Erik Does en Erik-Jan van den Brink namen de award graag in ontvangst.’ Een andere follow-up is dit persbericht van Albert Heijn op 15 november, ‘“Beste appel van Nederland” Dalinco exclusief bij Albert Heijn verkrijgbaar’:
‘Vanaf maandag 19 november is “De beste appel van Nederland”, Dalinco, exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn. “Begin deze maand wonnen we de prijs voor de beste appel, een prijs waar we enorm trots op zijn. En het is natuurlijk helemaal geweldig dat hij straks in de winkels ligt en heel Nederland hem kan kopen”, aldus Harrie van Elzen van de Boomgaard. Aangezien het een jonge appel is en de oogst nog klein is, ligt de appel voor een periode van ongeveer vijf weken in de winkels.

Beste appel van Nederland

1 november jongstleden koos een smaakjury van Nieuwvers.nu met culinair journalist Felix Wilbrink (De Telegraaf), restaurateur Ingrid van Eeghem (de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven) en versadviseur Dik Vogelaar (Look at Fresh) uit de inzendingen van zeventien innovatieve, duurzame telers de lekkerste appel. De Dalinco kwam als de absolute winnaar uit de bus. Wilbrink: “Alsof je in de zomer bijt! Hij heeft zoveel smaken, dat hij werkelijk overal lekker bij is. Je wilt er onmiddellijk nog één.” Van Eeghem noemde de winnaar een “gastronomische eyeopener” en gaf aan de appel te willen gebruiken in haar restaurant.

Bij Albert Heijn verkrijgbaar

Direct na de verkiezing kwamen er enorm veel vragen binnen waar en wanneer de appel te koop is. De Dalinco zal vanaf 19 november exclusief verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn. De Boomgaard levert al jaren als vaste teler aan Albert Heijn. De appel is ongeveer vijf weken verkrijgbaar, aangezien het nog een jonge appel met een beperkte oogst is. De appel wordt per vier stuks verkocht voor een prijs van 2.50 euro.’
We lazen over deze Dalinco al op 8 november in ‘Appels’. Maar recentelijk, eergisteren namelijk, schreef Foodlog heel verhelderend ‘De Beste Appel van NL: gewoon bij AH’:
‘Harrie van den Elzen leverde al sinds 1998 bekende appelrassen aan Albert Heijn. Toen hij besloot mee te doen aan de NieuweVerse verkiezing van de Beste Appel van Nederland, gaven zijn kinderen hem het zetje: “pa, doe nou de Dalinco”. En zo kwam het.

Harrie leverde zijn biologisch-dynamische appelen – hij is echt een pionier op dat gebied – al langer aan Albert Heijn. Kort nadat hij gewonnen had in de proeverij die NieuwVers van 7-9 ’s ochtends in de Philips Fruittuinen hield, ging de telefoon. Of AH zijn, nog maar kleine, oogst van Dalinco appelen mocht kopen.

Het is al een beetje de omgekeerde wereld.

AH had het lef om een tot nu toe onbekende appel in te kopen. Het is niet “een appel”, maar een Dalinco. En het is niet “een Dalinco”, maar dé Dalinco van Harrie van den Elzen uit het dorp Zeeland, niet ver van Eindhoven in Brabant. Als je hem wilt proeven, moet je niet te lang wachten. De voorraad is namelijk maar beperkt.

Hij ligt vorstelijk middenin het recent door Albert Heijn recent vernieuwde appel- en perenschap waarin iedere appel een sticker heeft die vertelt hoe hij heet en hoe hij smaakt. De Dalinco smaakt... als de beste.

In deze video vertelt Felix Wilbrink – voorzitter van de jury die de Dalinco tot Beste Appel van NL koos – hoe Harrie’s appel smaakt’.
Nog meer middenstandsnieuws bij Estafette. Die schrijft namelijk op zijn nieuwspagina over de ‘Geslaagde oprichtingsbijeenkomst Coöperatie Odin UA’:
‘Ongeveer 100 oprichtende leden kwamen dinsdagavond 13 november naar Cultuur- en Congres-centrum Antropia in Driebergen-Rijssenburg voor de oprichtingsbijeenkomst van de Coöperatie Odin. De bijeenkomst was niet bedoeld als ledenvergadering, maar als een soort doopceremonie. Het programma bestond uit een mix van pianomuziek, sprekers, euritmie en ontmoeting. Na afloop kregen alle aanwezige leden een uniek genummerd boekje “Oorsprong en streven” mee naar huis, als herinnering aan deze startavond (op-richtende leden die niet aanwezig konden zijn, krijgen het boekje nagestuurd).

Wat ons betreft was het een geslaagde avond, die hopelijk een mooie opmaat zal blijken te zijn voor de verdere opbouw van de coöperatie. Klik hier om meer te lezen over onze organisatievorm.’
De link leidt tot deze extra informatie ‘Over Estafette Odin’:
‘Ons bedrijf telt op dit moment ongeveer 300 medewerkers die zich verspreid over het land inzetten voor biologisch-dynamische en biologische kwaliteitsvoeding. Dat doen ze op het distributiecentrum in Geldermalsen, maar ook verspreid over het land in een van de biologische eetwinkels van Estafette. Klik hier om meer over de activiteiten van Estafette Odin BV te lezen.

Estafette Odin BV is een ketenorganisatie van en voor samenwerkende producenten, detail- en groothandel en consumenten in biologisch-dynamische en biologische voeding. De organisatie werkt met een omzetbegroting van circa € 25 miljoen, heeft een gezonde balans en veel ontwikkelingskracht.

De basis voor Estafette Odin BV is in 1983 gelegd met het oprichten van Odin. De uitgangspunten van toen zijn nog steeds actueel:
– een gezonde landbouw met respect en zorg voor de aarde;
– een aanbod van kwalitatief hoogwaardige voeding met respect voor de mens en diens gezondheid;
– een gezonde economische praktijk met respect voor mens, grondstoffen en de aarde.
Deze uitgangspunten komen terug op alle etiketten van Odin-producten met de tekst: Vitale voeding, vruchtbare aarde, vernieuwende economie.

Van commanditaire vennootschap naar coöperatie

Sinds de oprichting in 1983 heeft Odin en later Estafette Odin als commanditaire vennootschap geopereerd. Deze juridische ondernemingsvorm was gekozen omdat wij in deze rechtsvorm het beste ons streven ten behoeve van dit ideaal konden realiseren vanuit de impuls voor sociale driegeleding en vernieuwing van het economisch leven. We hebben al die jaren gewerkt aan een nieuwe verhouding tussen dienstbaar ondernemerschap enerzijds en persoonlijk commercieel gewin. Onder andere door af te zien van persoonlijke aanspraken op het bedrijfskapitaal en dit kapitaal te neutraliseren. Dit laatste is gerealiseerd door het bedrijfsvermogen onder te brengen in een stichting.

Gezien de groei en ontwikkeling van het bedrijf in de laatste jaren, maar ook vanwege de toenemende bewustwording onder consumenten en de urgente maatschappelijke noodzaak om nieuwe associatieve samenwerkingsvormen in de economie steeds meer concreet in de praktijk te brengen, is met het oog op de toekomst in 2012 onze ondernemingsvorm aangepast. De stichting waarin het bedrijfsvermogen was ondergebracht, heeft zich omgevormd in een coöperatie. Coöperatie Odin is nu de enig aandeelhouder van Estafette Odin BV, waarin de 18 Estafettewinkels en de Odin-groothandel te Geldermalsen zijn ondergebracht. Met de oprichting van Coöperatie Odin verenigen zich mensen die willen samenwerken om de voedselvoorziening en voedselproductie langs gezonde weg tot stand te laten komen: ondernemers, kapitaalverschaffers, consumenten, medewerkers, leveranciers, producenten, belanghebbenden en anderen die zich betrokken voelen.

De directie van Estafette Odin BV wordt gevormd door Theo Boon, Ben Gevonden, Frank Niemeijer en Koos Bakker.’
Met het vele ‘wij’ en ‘ons’ in de tekst lijkt het bijna wel een familieonderneming. Misschien is dat ook wel zo, met een hoog ‘ons kent ons’-gehalte. Nu ook als follow-up Duitstalig middenstandsnieuws, zeker nadat ik er op 12 november in ‘Slavernij’ aandacht aan besteedde. De nieuwsvoorziening wordt opnieuw verzorgd door Biojournaal, die gisteren liet weten ‘Alnatura-directeur Rehn wil niet verkopen aan Migros’:
‘Alnatura heeft onlangs in samenwerking met Migros haar eerste biologische supermarkt geopend in Zwitserland. Götz Rehn, oprichter en directeur van Alnatura, gaf donderdag 8 november tijdens een persconferentie in Frankfurt aan dat hij de keten “in welke vorm dan ook” niet zal verkopen aan Migros.

Eind augustus is in Zurich-Hongg de eerste winkel in Zwitserland geopend. Migros is franchisepartner. Daarop kwamen journalisten met de vraag of er ooit een volledige overname in zit. Rehn was daar duidelijk over: “Ik heb mijn bedrijf niet opgericht om het te verkopen.”

Hij kondigde ook aan dat Alnatura in het fiscale jaar 2012/2013 tien nieuwe supermarkten zal heropenen en dat er 20 verbouwd gaan worden.

Bron: Immobilien Zeitung’
Als we ons nu weer op de Duitstalige markt gaan richten, heb ik nog het een en ander voor u. Op 21 september voerde ik voor het laatst Jostein Saether hier ten tonele, in ‘Lotusbloemen’. Hij is stug doorgegaan met publiceren in het Noors, Engels en Duits. Gisteren verscheen van hem ‘Säkulare Anthroposophie’. Vandaag ook in de Engelse versie, ‘Secular anthroposophy’, maar wij houden het maar gewoon bij het Duits:
‘Anthroposophie im Jahre 1912 und in 2012 – handelt es sich um die gleiche Angelegenheit?

Wieder zu Hause in meinem freiwilligen deutschen Exil, lese ich, was einige sogenannte Anthroposophen über sich selbst, über die “Anthroposophie” und über ihre Entwicklung im vergangenen Jahrhundert schreiben. Denn es ist genau vor einem Jahrhundert, dass Rudolf Steiner mit einer “dekadent” entwickelten Theosophischen Gesellschaft brach, und eine anthroposophische Gesellschaft gründete auf internationaler Ebene in der deutschen Stadt Köln. Der Begriff “dekadent” ist ganz ernst gemeint und tritt vor kurzem auf in einem Artikel geschrieben von Hartwig Schiller, Generalsekretär der deutschen Landesgesellschaft der Anthroposophischen Gesellschaft. Er schreibt:
“In den letzten Dezembertagen des Jahres 1912 vollzog Rudolf Steiner nicht bloß eine Vereinsgründung mit revidierten inhaltlichen Zielen, die sich aus der dekadenten Entwicklung der Theosophischen Gesellschaft ergab. Es handelte sich weder um eine lokale Gründung noch eine regionale Organisation. Es ging um die Gründung der ersten, einzigen und weltweit wirksamen Anthroposophischen Gesellschaft, an der zahlreiche Vertreter vieler Nationen teilhatten. Rudolf Steiner vollzog den Schritt einer geistigen in das konkrete Leben hineinwirkenden Begründung mit den Vorträgen über «die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe».”
Schiller ist überrascht, wie wenig “Bewusstsein für diesen historischen Vollzug entwickelt worden ist” unter Anthroposophen heute. Einige glauben, dass eine Ortsgruppe gegründet wurde, andere vermuten der Errichtung einer deutschen Landesgesellschaft. Die meisten glauben jedoch, dass die Weihnachtstagung in 1923-24 der Beginn der Anthroposophischen Gesellschaft wäre. Schiller stellt fest, dass diese Ansicht einen tragischen “Irrtum” sei, und fügt hinzu, dass mit dieser Fehlinterpretation die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft eine wichtige Referenz verlieren in Bezug auf ihre eigene Geschichte, um Hindernisse aus dem Weg zu “Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung” zu räumen.Schiller entwickelt dann in der ersten von drei geplanten Feature-Artikeln im monatlichen Mitteilungsblatt der deutschen Landesgesellschaft seine Perspektive auf die Anthroposophische Gesellschaft und ihre Chancen für Gemeinschaftsbildung heute und in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund einer multitausendjährige Geschichte der geistigen Impulse, die Steiner in den oben erwähnten Vorträgen vorstellt. Ich werde nicht Schillers große Hoffnungen hier wiederholen. Steiners erwähnte Vorträge stehen auch online zur Verfügung.

Im Internet habe ich außerdem eine lesbare Darstellung in schwedischer Sprache gefunden, wo Steiners Beziehung zur Theosophischen Gesellschaft und die Ereignisse von 1912 behandelt werden. Es ist von Henning E. Sandström geschrieben, der auch ein Buch über das Menschenbild der Quäker veröffentlicht hat. Seine Studie über Steiners Christologie trägt den Titel Skapande Logos: en introduktion till Rudolf Steiners kristologi. Die Schrift, die 130 Seiten hat, wurde im Jahr 2007 in der Arbeitsrapportserie einer Hochschule in Ost-Norwegen – Høgskolen i Østfold – veröffentlicht. Wenn Schiller Sandström gelesen hätte, würde er entdeckt haben, dass die Gesellschaft, die in Köln gegründet wurde, nicht einen offiziellen Status bekam, sondern erst später im selben Jahr in Berlin konstituiert wurde! Sandström hat diese Information vom renommierten Autor Christoph Lindenberg in seiner umfassenden Steiner-Biographie erhalten. Es ist zu erwarten, dass traditionsbewusste Anthroposophen weiterhin verschiedene Arten von hundertjährigen Jubiläen bis mindestens 2025 feiern werden, da es dann hundert Jahre seit Steiners Tod verlaufen sein wird. Jedes kommende Jahr wird es also gute Aussichten geben, sich mit “anthroposophischen” Lorbeeren zu bekränzen, denn Steiner war sehr unternehmungslustig in den Jahren, die auf 1912 folgten. Im jetzigen Jahr ist hundert Jahre gegangen, seitdem die Eurythmie entstand, und im vergangenen Jahr war es 150 Jahre seit Steiners Geburt, der übrigens ein umstrittenes Thema geblieben gewesen ist, weil bestimmte Zweideutigkeiten seines Geburtsdatums vorhanden waren.

Ich auch denke, dass ein genaues Verständnis von sogenannten historischen Entwicklungsschritten – also die tatsächlichen Handlungen von Individuen und Gruppen, die “guten” und “bösen” Veränderungen bewirken – zu Selbstverständnis und zu Unterstützung des Selbsterkenntnis beiträgt. Deshalb haben wir Archäologen, Historiker und andere Wissenschaftler, die verschiedene Bereiche der Evolution und der Geschichte erkundigen wollen. Im sogenannter anthroposophischen Selbstverständnis ist auch eine historische Genauigkeit der Details und der Perspektive auf die großen Linien nötig. Hartwig Schillers Beitrag ist hier sicherlich für viele “Anthroposophen” wichtig, aber die Frage ist: Können solche zusammenfassende Wiederholungen möglicherweise zu hoch anpeilen und das Ziel verfehlen, wenn ihre Autoren nicht auf Übertreibungen und Verallgemeinerungen verzichten können, oder etwas Wichtiges nicht erwähnen? Wie können wir uns auf die “Quintessenz der Anthroposophie” in einem bestimmten historischen Moment ansteuern?

In Bezug auf Steiner und die Schaffung seiner Anthroposophie wurde es bisher sehr stark auf seine Bemühungen als Individuum geschaut und weniger auf seine Beziehungen zu anderen Menschen, und welche Auswirkungen sie auf die Entstehung des “Anthroposophischen Projekts” hatten. Als ein Beispiel dafür, könnte ich Bücher erwähnen des russischen Schriftstellers Sergei Prokofieff, der Vorstandsmitglied am Goetheanum ist. Zuerst die Bücher von J. Emanuel Zeylmans van Emmichoven und Peter Selg mit biografischen Analysen anhand zahlreicher Dokumente und erhaltenem Korrespondenz haben das historische Material für “anthroposophische Selbstbefähigung” erweitert. Steiner hatte an seiner Seite viele Frauen als Mitarbeiterinnen in dem Projekt, seine Anthroposophie in die Welt zu bringen. In Köln nahm Mathilde Scholl (1868-1941) auf eine verantwortungsbewusste Weise teil, um den Weg für den Übergang von Theosophie zu Anthroposophie zu ebnen.

Hundert Jahre später ist unter anderem die junge Franziska Bücklers verantwortlich für eine Veranstaltung im September dieses Jahres gewesen, wo über 20 anthroposophische Zweige dazu beitrugen, dieses hundertjährige Jubiläum zu feiern.  “Jetzt in 2012 wurde rückbesonnen, geprüft und neu impulsiert”, schreibt Bücklers auf einem Bericht in der erwähnten Mitteilungen der deutschen Landesgesellschaft vom November. Zusammen mit anderen “Anthroposophen” im bevölkerungsreichsten Bundesland in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, wollte sie gerade die unverzichtbare Stellung der Zweige in der Anthroposophischen Gesellschaft profilieren. Die Zweige und Arbeitsgruppen machen ein Comeback und schaffen “ein gesunder Blutkreislauf, welcher auf den Gesamtorganismus belebend wirkt”, schreibt sie und setzt fort: “Anthroposophie braucht als eine Inkarnationsbedingung einen Leben sprühenden Leib.” Wenn die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft, die gleichzeitig eventuell auch Mitglieder der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft sind, sich nach innen und nach außen präsentieren, tun sie dies oft im Zusammenhang mit dem Ideal, im Namen der guten Sache zu wirken. Ein kurzer Blick auf die verschiedenen Internet-Portale kann insofern einen interessanten Überblick solcher Selbstbilder geben, die manchmal nah an einem “schmeichelhaften Porträt” kommen – in Norwegen reden wir hier von Glanzbild, glansbilde. Die Anthroposophische Gesellschaft in Norwegen beschreibt sich selbst wie folgt:
“Die Anthroposophische Gesellschaft ist ein Treffpunkt für Menschen, die den Dialog und die Gemeinschaft mit anderen suchen, die sich mit Anthroposophie über Berufs- und Lebenssituationen hinaus beschäftigen. Durch Studienarbeit,Vorträge, Seminare und andere Aktivitäten, gibt die Wirksamkeit der Gesellschaft die Gelegenheit dazu, die Anthroposophie kennen zu lernen.”
Ich bekomme hier den Eindruck, dass es angenommen wird, dass “die Anthroposophie” ein äußerer Faktor ist, der existiert, und deshalb untersucht und diskutiert werden kann. In diesem ersten ihrer Präsentationsseiten ist Rudolf Steiner als Urheber “der Anthroposophie” nicht erwähnt. Ist das nicht eine Vernachlässigung seines definitiven Wunsches, mit ihr als “Namensträger” immer verbunden zu bleiben? Auf der Website der schwedischen Landesgesellschaften ist die Wahl der Worte, um ihre Offenheit “für alle, die Anthroposophie, kennen lernen wollen” zu beschreiben, mit der norwegischen Präsentation fast identisch. Auch hier wird am Anfang keinen Bezug zu Rudolf Steiner gemacht. Auf der Website der dänischen Gesellschaft finde ich die folgende Angabe:
“Anthroposophie ist eine wissenschaftliche und künstlerische Bewegung, die auf eine bestimmte Einsicht baut: Dass der Mensch in seinem innersten Wesen ein Geistwesen sei, und, dass das er in seiner Ganzheit von Leib, Seele und Geist besteht.”
Die Dänen sind allerdings bedachtsam darauf, gleich auf Rudolf Steiner als “der Gründer der Anthroposophie” hinzuweisen. Ihre Aussage, dass “ein Bewusstsein von übersinnlichen Realitäten das Verständnis für die durch die Sinne erfassbare Wirklichkeit erweitern kann” und dadurch den einzelnen Menschen stärken und das Kulturleben befruchten kann – es wird z. B. auf die dänischen Waldorfschulen und die biodynamische Landwirtschaft hingewiesen –, definiert nicht, zu wessen Bewusstsein es hingezeigt wird. Die gewöhnliche Auffassung in der anthroposophischen Szene ist, dass man “Bewusstsein” von den geistigen Zusammenhängen hat, wenn man das Werk von Steiner gelesen oder studiert hat. Dass Steiner ein erweitertes Bewusstsein über diese Dinge besaß, und aus ihr seine Anthroposophie schuf, wird leicht damit zusammengemischt, dass es für einen selbst genügen würde, von seinem Bewusstsein darüber zu wissen, damit die selbsterarbeitete “Studie-Anthroposophie” das Leben befruchten und zu neuer kultureller Wirksamkeit beitragen könne. Auf den erwähnten nordischen Websites wird auf das Goetheanum und die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, die auf Rudolf Steiner zurückgeht, hingewiesen. Auf ihre Seiten finde ich unter der Rubrik Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft eine Darstellung, wo er anfangs auch nicht erwähnt wird:
“Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft verbindet heute viele hundert Gruppen, Zweige und Ländergesellschaften. Sie werden von spirituell interessierten und engagierten Menschen in 78 Ländern auf allen Kontinenten gebildet. Anthroposophie versteht sich als Wissenschaft des Geistes, in der Anthroposophischen Gesellschaft geht es um das Leben, die Fragen und Vorhaben ihrer Mitglieder.”
Auf der Unterrubrik Anthroposophie finde ich eine Beschreibung davon, was die Sprecher des Goetheanum ansehen, dass Anthroposophie sei:
“Mit dem 21. Jahrhundert haben Religion und kulturelle Tradition ihre Aufgabe, dem Leben Sinn und Orientierung zu verleihen, an den einzelnen Menschen übergeben. Wir Menschen sind damit in vollem Umfang unserer Existenz bei uns selbst angekommen. Die Grösse und Herausforderung unserer Zeit besteht darin, dass nun jeder Mensch vor der Aufgabe steht, sich selbst Leitlinien für sein Handeln und Denken zu geben, will er sich in den Angeboten der materiellen Welt nicht verlieren. 
Dabei bricht häufig das Bedürfnis auf, ein bewusstes Verhältnis zur geistigen Welt zu gewinnen. Eine Erkenntnisart zu entwickeln, durch die die Wirklichkeit einer geistigen Welt konkreter erfahren werden kann und die in ihrer inneren Gediegenheit der Naturwissenschaft verwandt ist – das war die Lebensleistung Rudolf Steiners. Diese Anthroposophie (Bewusstsein des Menschentums) kann nicht nur dem einzelnen Menschen Orientierung geben, sondern bringt Impulse für alle Gebiete der Kultur. Sie hat vielen bedeutenden Persönlichkeiten ermöglicht, ihren Kulturleistungen und Ideen neue Horizonte zu eröffnen. Die aus der Anthroposophie hervorgehenden Leistungen auf den Gebieten von Pädagogik, Medizin, Landbau und Architektur finden weltweite Beachtung. Dies gilt vor allem seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, als spirituelles Gedankengut in der Öffentlichkeit zusehends zur Selbstverständlichkeit wurde. Die über 10.000 anthroposophischen Einrichtungen wie Kliniken, Schulen, Höfe und Heime finden in allen Erdteilen Anerkennung. Kulturinitiativen in sozialen Brennpunkten wie Südafrika, Südamerika oder im Mittleren Osten entstehen, und die Verleihung des alternativen Nobelpreises an zwei anthroposophische Kulturträger zollte dieser Tatsache unerwarteten Respekt. Die Anthroposophische Gesellschaft bietet weltweit Raum und Gelegenheit für spirituelle Entwicklung, künstlerische Entfaltung und zivilgesellschaftliches Engagement.”
Dies sind großartige Worte, die hundert Jahre anthroposophischer Geschichte zu komprimieren versuchen. Steiner betonte immer wieder, dass Anthroposophie sich nur durch Wahrhaftigkeit zeigen könne. Erst wenn wir uns damit gewöhnen, uns zu den Tatsachen der physischen Welt, und was sie von Wahrheit aufweist, zu verhalten, können wir einen Zugang zu den Wahrheiten der geistigen Welt bekommen. Weil wir dort nur ein Verhältnis zur Wahrheit bekommen, falls wir einen angeeigneten Usus gegenüber derselben mitbringen. (GA 220). Keine menschlichen Verhältnisse lassen sich hervorbringen, ohne dass es Ehrlichkeit statt Lügenhaftigkeit bis ins Innerste herrscht. Und Wahrheit muss unter Menschen in allen Situationen herrschen (GA 192). Gibt es etwas Unwahres in der oben zitierten Beschreibung des Goetheanum von Anthroposophie? Lass mich nur den ersten Satz nochmal hervorheben: “Mit dem 21. Jahrhundert haben Religion und kulturelle Tradition ihre Aufgabe, dem Leben Sinn und Orientierung zu verleihen, an den einzelnen Menschen übergeben.”

Es steht geschrieben, dass “Religion und kulturelle Tradition” etwas “übergeben” haben. Ich lasse es gehen, dass einzelne Leser möglichenfalls mir vorhalten werden, dass ich Haarspalterei betreibe: Wenn ich auf die ganze Welt schaue, Bücher über das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts lese, im Gespräch mit Menschen über ihre Situation und Erfahrungen in diesem Zeitraum stehe und die neuesten Nachrichten über die kriegerischen Auseinandersetzungen zum Beispiel im Nahen Osten berücksichtige, stelle ich mir die Frage: Ist dieser Satz wirklich wahr? Hat Religion im Allgemeinen tatsächlich für einzelne Individuen ihre Aufgabe übergegeben, das Leben Sinn und Richtung zu verleihen? Welche Religion ist hier gemeint? Das Christentum? Die Auffassung desselben der katholischen Kirche? Des Papstes? Ist auch der Islam gemeint? Die Auffassung des Hamas von ihm? Und was ist mit dem Kampf von al-Qaida für die islamische Tradition? Was ist mit der Sufi-Tradition? Hat kulturellen Traditionen faktisch ihre Aufgabe, das Leben Sinn und Richtung zu verleihen, irgendeinem einzelnen Menschen übergeben? Welche Traditionen sind gemeint? Auf welche Traditionen wird es bezogen? Ist es nicht vielmehr so, dass Religion, kulturelle Traditionen und unzeitgemäßem Denken oft verhindert haben und religiöse Befürworter vielerorts noch mit ihren Grundsätzen und sogar mit gewaltsamen Mitteln gegen Individuen, die ihre individuelle Beziehung zum Geistigen entwickeln wollen, losgehen? Denken wir an die Auseinandersetzungen über Die satanischen Verse von Salman Rushdie und das Todesurteil (Fatwa), das über ihm im Jahr 1989 verhängt wurde!

Ist dieser Satz des Goetheanum möglicherweise ein Euphemismus für die sogenannte Säkularisierung, die sich im 20.Jahrhundert dramatisch beschleunigt hat? Und die heute eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass der Einzelne, sich spirituell zu orientieren, beginnen kann, ohne Rückgriff auf traditionelle religiöse Autoritäten zu nehmen. Säkularismus bedeutet den Prozess, der in Europa im 17. Jahrhundert anfing, wo die Rolle der Religion in einer Gesellschaft mehr und mehr reduziert wurde. Historisch gesehen, bedeutete dies, dass Eigentum, Macht, Aufgaben oder Autorität der religiösen Institutionen durch konfessionell unabhängige Institutionen übernommen wurden. Auf Norwegisch wird auch Verweltlichung (verdsliggjøring) dafür verwendet. Seit den 1920er Jahren wird der Begriff Säkularisierung für die Befreiung des individuellen, des kulturellen und des sozialen Lebens von religiösen Autoritäten und Normen benutzt. Falls die Vertreter des Goetheanum dies denken, und dass Anthroposophie hier als eine Alternative aufkommen könnte, warum schreiben sie es denn nicht?

Mit Anthroposophie verstand Rudolf Steiner eine wissenschaftliche Untersuchung der geistigen Welt, dass in seinem Betrachtungsweise die Einseitigkeiten sowohl in der reinen Naturerkenntnis und in der ordinären Mystik durchschaut, bevor sie einen Versuch vornehmt, in die geistige Welt einzudringen, während sie die aktiven Kräfte der Seele entwickelt, die die Möglichkeit eines solchen Eindringens erlaubt, und die im normalen Bewusstsein und im normalen Wissenschaft nicht existieren (GA 35). Auf der Website des Goetheanum ist diese Aussage von Steiner als Zitat wiedergegeben, ohne Bezugnahme darauf, ob eine solche Aktivierung der Seelenkräfte bei einzelnen Menschen in den vergangenen hundert Jahren aufgetreten sind, oder, wie sie aufgetreten sein würden. Wieder erscheint es meines Erachtens, als ob es ausreichend sein würde, dass Steiner allein diese Aktivierung seiner Seele ausbildete. Werden alle, die diesen historischen Schritt bei ihm studieren, und die sich “Anthroposophen” nennen, mit in einer Rückspülung hineingenommen, die so beträchtlich ist, dass sie als Wiederbelebung des kulturellen und geistigen Lebens für immer funktioniere?

Es ist nichts gegen die Genialität und die Einzigartigkeit Steiners bei der Gestaltung seines historisch überlegenen Werks einzuwenden. Ganz im Gegenteil. Seine Rolle als der erste Erzeuger der Anthroposophie war und bleibt einzigartig.Natürlich war Steiner ein Genie in vielen Bereichen. Dessen ungeachtet war er ein Mensch, der Schwächen und Beschränkungen hatte, die in seinem karmischen d. h. schicksalsbezogene Geschichte begründet waren. Wir wissen etwas über sie, wenn wir dem anvertrauen würden, was er selbst dazu angedeutet hat, was auch seine Nachfolger und Deuter aufgezeigt und in vorhandener Literatur zugänglich gemacht haben.

Mein Punkt ist, dass Steiners Anthroposophie der Beginn einer Anthroposophie-Entwicklung war, dass wir zu erwarten haben, dass sie in den kommenden Jahrhunderten und Jahrtausenden fortsetzen würde. Ähnlich wie die Philosophie entstand vor dem Hintergrund eines klassischen Hellsehen, die vorher existierte, aber dann allmählich verschwand, so entstand Steiners anthroposophische Geistesforschung vor dem Hintergrund der modernen Philosophie und der Wissenschaft.

So wie der Anthroposophie-Begriff nach Steiners Tod traditionell verwendet worden ist, bezeichnet sie größtenteils eine säkulare Anthroposophie, die entstanden ist. Auf der einen Seite wünschen sich viele, die sich mit Steiners Werk befassen, sich vom einen und dem anderen in seinem Wortlaut und in den inhaltlichen Dingen zu befreien, die sie jetzt als unzeitgemäß erleben. Gleichzeitig bleiben viele an seinen Arbeitsmethoden und Empfehlungen hängen, die einer konkreten Zeitsituation mit spezifischen Menschen betrafen. Es wird von repräsentativer Seite in der Anthroposophischen Gesellschaft erklärt, dass sie bis zum heutigen Tag noch die volle Gültigkeit haben würden. In diesem Spagat zwischen Befreiung und Retention, scheint es, als wenn es vergessen wird, dass nur ein Individuum selbst Anthroposophie hervorbringen kann. Und wenn Anthroposophie in Gemeinschaft entstehen soll, muss man sich so auf einander einstellen, dass die Kraft der Einzelseele für eine spirituelle Ebene freigesetzt wird. Ob in den anthroposophischen Zweigen dies geschehen ist und geschieht, bleibt durch verfügbare Reports zu prüfen, wenn solche vorhanden sind, oder durch Austausch mit lebenden Mitgliedern.

Anthroposophie kennzeichnet also für mich Steiners Eintritt in einem allgemeinen Hellsehen-Bewusstseins, das in der Zukunft stetig wachsen wird, wenn andere fähig werden, ihre Seelen zu aktivieren, so dass etwas Geistiges individuell bewusst wird. Diejenigen, die diese Betrachtungsweise nicht akzeptieren, tarnen einen grundlegenden Aspekt von Steiners Präzisierungen dessen, was Anthroposophie besagt. Im Grunde sollten wir zunächst über Anthroposophie in bestimmter Form sprechen, wenn es mehrere Anthroposophien als die eine gäben, die Steiner als der erste brachte. Seine Anthroposophie, die in der Tat die einzige ist, die wir so weit in dieser Fülle kennen, ist und bleibt seine und muss mit seinem Namen geknüpft bleiben, so wie er es mit Nachdruck wollte. Vermutlich und hoffentlich wird diese erste Anthroposophie noch lange weiter zu einer Menge neuer Ideen und Projekte begeistern – etwas, was wir heute in vielen Ländern außerhalb Europas sehen. Aber “die Anthroposophie” als Ideensammlung wird immer weniger in der Lage sein, einzelne Menschen zu begeistern, wenn nicht mehr und mehr Menschen kommen, die Anthroposophie mit individuellem Stempel auf der Grundlage eines neuen spirituellen Bewusstseins und einer neuen Geistesforschung entwickeln. Eine wesentliche Aufgabe für solche aktiv, spirituell forschenden Anthroposophen wäre dann, zu bestätigen oder Einwände geben zu Dingen, die Steiner hervorbrachte, und die in der Öffentlichkeit oft verspottet werden, weil nicht erkannt wird, in welchem geistigen Umfeld sie entwickelt wurden. Hier genügt es, die biologisch-dynamischen Präparate zu nennen, die ständig von Kritikern als etwas, was eine Torheit sei, vermerkt werden.’
Nog kritischer toont zich Ansgar Martins. Op 31 oktober liet ik hem al ‘Knallen’. Nu heeft Michael Eggert gisteravond een recensie gepubliceerd van het daarin genoemde boek, onder de volumineuze titel ‘Abschied von Kreuzfahrtschiff Anthroposophie. Zu Ansgar Martins “Rassismus und Geschichtsmetaphysik. Esoterischer Darwinismus und Freiheitsphilosophie bei Rudolf Steiner”’:
‘Auf hoher See

Der viel zu früh verstorbene amerikanische Romancier David Foster Wallace hat in “Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich” seine persönlichen Schrecken auf einer eine Woche währenden Luxuskreuzfahrt in der Karibik beschrieben. Er ist als Stranger in a strange land inmitten einer Gesellschaft auf hoher See gelandet, der er nicht entfliehen, deren Verhaltenskodex er aus Unkenntnis, Verweigerung und Verstörtheit er aber auch nicht entsprechen kann. Das beginnt beim Ententanz-Kurs für 500 erwachsene Männer und endet keinesfalls bei eleganten Dinners. Eigentlich ist schon die Grundfrage, warum er sich freiwillig auf eine solche Unternehmung einlassen hat, nicht einsichtig, wenn jeder ihm erklärt, diese Zeit an Bord werde benötigt als “wohlverdiente und längst überfällige Belohnung für irgendwelche Belastungen der vergangenen Wochen/Monate/Jahre oder aber als letzte Chance zum Aufladen irgendwelcher psychovegetativer Batterien oder gar beides zusammen.” (S. 45)

Während Wallaces Buch zu einem urkomischen Bericht zwischen inkompatiblen Lebensentwürfen wird, positioniert sich Ansgar Martins – durchaus ernsthaft und ironiefrei, aber auch als Stranger in a strange land – als Betrachter einer Anthroposophischen Gesellschaft, die ihren Kapitän Rudolf Steiner auch 100 Jahre nach dessen Wirken als sakrosankt und unfehlbar ansehen möchte, ungeachtet der zahllosen, Jahrzehnte andauernden Diskussionen etwa über dessen rassistische Bemerkungen. Martins geht das Kreuzfahrtschiff einmal der Länge nach ab – entlang der Entwicklungs- und Deutungsphasen ihres Kapitäns – und entfaltet dabei seine These, dass die “gewissen Stellen” im Werk Steiners keine einzelnen populistischen Entgleisungen gewesen sein können, sondern mit einer sich wandelnden, aber doch zentralen Teleologie im Werk Steiners zusammen hängen – der Weiter- und Höherentwicklung des Individuums im Sinne eines “esoterischen Darwinismus”.

Der deutsche sittliche Hochsinn

Martins berichtet zunächst den Forschungsstand in Bezug auf rassentheoretische Aussagen Rudolf Steiners, d.h. Rassismus “aufgrund der Abwertung von Rassen und Völkern und der Überhöhung der weißen Rasse, namentlich der Deutschen”. Dabei spielen der hier zitierte Zander und der amerikanische Historiker Staudenmaier eine zentrale Rolle. Auch Staudenmaier vereinfacht die Rolle der Rezeption Steiners im Nationalsozialismus nicht- es habe sowohl “folgenschwere Feindschaft”, “Distanz und Resonanz” gegeben “und eine vereinfachende Deutung verkennt leicht die Spannungen zwischen beiden Polen”.
Ähnlich differenziert geht Martins in seinem Buch vor.

So greift er auf die Biografie Steiners zurück, vor allem auf “seine intellektuelle Sozialisation im Vielvölkerstaat Habsburg” (S. 22). Während des Studiums bezeichnete sich Steiner in seinem Selbstbild selbst als Teil “der deutsch-nationalen Bewegung” und sah für die Deutschen eine “‘geistige’ Aufgabe und ‘Kulturmission’” (GA 30, 1884, Martins S. 24).

Als Redakteur der Deutschen Wochenschrift (1888) häufte Steiner “offenherzig Stereotyp um Stereotyp” (S. 25) an und schrieb vom Deutschen als “von sittlichem Hochsinn” durchtränkt, während er den Franzosen mit ihrer “Frivolität” und “Liberalität” nichts als “klügelnde(n) Verstand” unterstellte. In einer Rezension entglitten Steiner trotz seiner Ablehnung des Antisemitismus und jedes “Rassenkampfes” dennoch Äußerungen wie die, “Das Judentum als solches” habe “keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens”. (S. 28) Die peinlichen Belehrungen des jüdischen Hausherrn Ladislaus Spechts durch den jungen Steiner, der im Haus ein und aus ging, hat Steiner in seiner Autobiografie ganz unbefangen wiedergegeben: “Aber es war bei dem Hausherrn, dem ich sehr zugetan war, eine gewisse Empfindlichkeit vorhanden gegen alle Äußerungen, die von einem Nicht-Juden über Juden getan wurden (S. 29)”. Was nur zu verständlich war.

Der unbedingte Individualist

In seiner Weimarer Zeit wandelte sich Steiner zwischenzeitlich zum “atheistischen Anarchisten”, beschäftigte sich mit Haeckel und Nietzsche und begann, seine “Philosophie der Freiheit” zu konzipieren. Darin bejahte er einerseits die Möglichkeit eines “unbedingten Individualismus”, sah den Menschen andererseits auch als ein Gattungswesen mit “Charaktereigentümlichkeiten der Gemeinschaft”. Steiners Haltung ist nach Martins Meinung demnach ambivalent: “Tatsächlich postulierte Steiner (...) die Koexistenz beider Kategorien” (S. 32 ff), nämlich einer biologistisch determinierten und einer individualistischen, die sich aus rassischen und nationalen Festlegungen befreit.

In der Folge geht Martins auf die Entwicklung der Theosophischen Gesellschaft und auf den Begriff der Esoterik im allgemeinen ein, vor allem aber auf Blavatsky. Denn hier wurden seit 1875 ideologische Bausteine formuliert, die auch zur Lehre von den “Wurzelrassen” führten: “Die Wurzelrassenlehre stellte letztlich Ernst Haeckels Sozialdarwinismus “vom Kopf auf die Füße” (...) – nicht das “Höhere” entwickelte sich aus dem “Niedrigen”, sondern das “Niedrige” entstehe als Degeneration einstmals höherentwickelter “Rassen”“ (S. 45). Blavatsky hatte keinerlei Probleme, daraus eine Rechtfertigung für den “Dezimierungsvorgang” abzuleiten “unter jenen Rassen, deren Zeit um ist”. Sie rechtfertigte damit vor allem die Exzesse der damaligen Kolonialisten.

Der Theosoph

Nach der Jahrhundertwende fand Steiners viel diskutierte Wendung zu den Theosophen statt. Steiner übernahm die theosophische Wurzelrassenlehre teilweise und inkongruent. Er verwendete den Rassebegriff in der Folge mal mehr biologistisch, mal eher im Sinne von Kulturepochen. Er konzipierte die Lehre Blavatskys im Sinne von Fortschreibungen um, was Martins in Details ausführt. Vor allem verknüpft er den Reinkarnationsgedanken mit der Wurzelrassenlehre in dem Sinne, dass der Mensch “so alle Stufen menschheitlicher Entwicklung durchleben” (Steiner nach Martins, S. 55) könne.

In den folgenden Jahren, in denen Steiner allmählich seine kosmologische “Geheimwissenschaft” ausarbeitete, hat sich an dem Gedanken einer Befreiung von determinierenden rassischen, sprachlichen und nationalen Eigenschaften durch einen individuellen Entwicklungsprozess im Sinne einer esoterischen Schulung nichts geändert. Man kann diese Haltung wie Peter Staudenmaier als “Zukunftsvision jenseits der Rassenunterschiede mit einem evolutionären Rassismus verknüpft” (Staudenmaier nach Martins, S. 59) verstehen. Es gibt zu dieser Zeit eine Fülle meist sehr bedenklicher ähnlicher Konstrukte bei anderen Autoren. Ab 1904 kam zu diesem Modell noch Steiners Lehre der Herkunft der Rassen aus der untergegangenen Atlantis hinzu. Die verschiedenen Ur-Rassen lebten nebeneinander, entwicklungsfähige Eliten neben “verkümmerten Menschen” (S. 61). 1905 führte Steiner diese Idee immer weiter aus, wobei er bedauerlicherweise auch die Hautfarbe aus der Wurzelrassenlehre ableitete. In einem Vortrag 1904 rechtfertigte Steiner sogar die indische Kastengesellschaft. Die nach-atlantische Entwicklung lief in Steiners Augen eurozentrisch auf die “germanisch-englische Unterrasse” zu. Im Gegensatz zu den “fortgeschrittenen” ließ Steiner (GA 54, 154) den Begriff der “untergeordneten Rassen” fallen, in denen man “Stufen früheren Menschendaseins” zu erkennen habe. Die kaukasische (weiße) Rasse sei diejenige, die zur Ausbildung “des logischen Denkens” befähigt sei, während insbesondere Indianer, “Neger” und Malaien zurück blieben. Zwar betonte Steiner, dass man aufgrund der wiederholten Erdenleben diese Phasen durchlaufen würde (“wie nicht der eine verurteilt ist, bloß in einer primitiven Rasse zu leben.” Steiner nach Martins, S. 73), was aber an der Diskrimierung an sich natürlich nichts ändert. Ab 1906 begann Steiner, das bisherige Schema der Entwicklung der Rassen zu relativieren; nicht jede der gegenwärtigen und zukünftigen Wurzelrassen sei “eine “Rasse” im “eigentlichen” Sinne” (Martins. S. 77): 
“Die Menschheit wird in der Zukunft in Teile gegliedert sein, die man nicht mehr wird als “Rassen” bezeichnen können” (Steiner nach Martins, S. 77). Aber dennoch entglitten ihm wenig später Äußerungen über die “degenerierten Astralleiber der asiatischen Stämme”, nämlich der Hunnen, die in Mitteleuropa den “Aussatz” hervorgerufen hätten. 1907 beschreibt er Afrikaner, die “kupferroten Indianer” und Asiaten als entwicklungsunfähig” (Martins, S. 79), und belegt sie gleichzeitig mit angeblichen seelischen Eigenschaften. Die esoterische Evolutionslinie läuft eindeutig auf die weiße, mitteleuropäische Bevölkerung zu: “Den Teil der Menschen, der anfängt, das Prinzip des Mannas auszubilden, finden Sie bei der kaukasischen Rasse.” (GA 101, nach Martins, S. 81).

Des weiteren

Ab 1908 rückt Steiner diesen elitär-esoterischen Entwicklungsgedanken wieder in eine andere Richtung und betont nun, er spräche von “Kulturentwicklungsperioden”, das eigentliche Rassische sei überlebt. Trotz aller Relativierung und trotz Einbezug des Reinkarnations- und Entwicklungsgedankens ändert sich an Steiners Stigmatisierung der bis heute in “zurückgebliebenen Rassen” inkarnierten Menschen nichts: “Keine Seele ist an einen zurückgebliebenen Leib gebunden, wenn sie sich nicht selber bindet” (GA 104, 89, nach Martins, S. 86).

In der Vortragsreihe “Die Mission einzelner Volksseelen...” (1910) verknüpft Steiner seine Entwicklungslehre mit Engelshierarchien, bindet aber nun auch planetarische Aspekte ein. 1912 bezeichnet Steiner den Rassentheoretiker Gobineau als “großen, genialen Mann” (Steiner, nach Martins, S. 107). Wiederholt schreibt er Luzifer “die Differenzierung des Menschen in Rassen” (Steiner nach Martins, S. 108) zu. 1914, zu Kriegsbeginn, sieht er den Krieg als Verschwörung gegen den deutschen Geist, den “spirituellen Leitstern Europas” (Martins, S. 112). Um 1916 intensivierte sich Steiners Kontakt zum Verschwörungstheoretiker Karl Heise, der an das Wirken “geheimer okkulter Logen” glaubte, die von Amerika aus “die Weltherrschaft anstrebten” (Martins, S. 114). Heises nach dem Krieg publiziertes und mit einem Vorwort Steiners geadeltes Buch enthielt eindeutig antisemitische Spekulationen. Steiner dagegen unternahm nach dem 1. Weltkrieg wieder eine Kehrtwendung, indem er den Nationalismus verurteilte – als “Opposition gegen das Geistig- Seelische” (Steiner nach Martins, S. 118). 1919 wurden Weltgegenden, geographische Orte, zum Ziel der Inkarnation von Individuen, denn die Seelen richteten sich “nicht mehr nach Rasseneigentümlichkeiten” (Steiner nach Martins, S. 119).

Der Ältere

In den 20ern finden sich einerseits Bemerkungen Steiners über intelligente Blonde und angeblich senile Asiaten, andererseits betonte Steiner gegenüber Hans Büchenbacher, dass es in der anthroposophischen Gesellschaft keinen Antisemitismus gäbe- obwohl Büchenbacher genau das beklagt hatte. Aber 1922, nach alledem, ließ sich Steiner dennoch in haarsträubender Weise über “Neger” aus (“wie überhaupt jetzt die Neger in die Zivilisation von Europa hereinkommen”, Steiner GA 348, 189). Eine weit verbreitete Lachnummer ist der Einfluss der “Negerromane” auf schwangere Frauen (“da entsteht durch rein geistiges Lesen von Negerromanen eine ganze Anzahl von Kindern in Europa, die ganz grau sind, Mulattenhaare haben werden”, dito). Steiner legte dann in den nächsten Monaten in den Arbeitervorträgen kräftig nach in Bezug auf von Trieben beherrschte Neger und träumende Asiaten, aber auch kindliche Amerikaner. Dann fiel auch der heute so oft zitierte Satz (GA 349, 62 nach Martins, S. 133): “Die weiße Rasse ist die zukünftige, die am Geist schaffende Rasse.”

Steiner blieb sich in dieser Hinsicht bis zum Schluss treu. 1924 betonte er wieder einmal, dass die “Mission des Judentums” erfüllt sei, agitierte gegen jüdische Ärzte und wünschte, dass “die Juden durch Vermischung mit den anderen Völkern in den anderen Völkern aufgehen” (Steiner nach Martins, S. 135).

Im weiteren geht Martins auf die Rezeption Steiners nach dessen Tod ein, streift die nationalsozialistische Zeit und beklagt die Verdrängung der rassistischen Ideen Steiners in der Nachkriegszeit bis zu den Arbeiten von Arfst Wagner und Uwe Werner. Dank deren Arbeiten wird heute allmählich die teleologische Entwicklungstheorie Steiners mit ihren angeblichen geistigen Eliten infrage gestellt. Der sich vielfach wandelnde Steiner hat – wie die genaue, zeitlich schrittweise Darstellung Martins belegt – bestimmte rassistische Stereotypen manchmal revidiert, meist aber nur mit immer neuen Aspekten angereichert. Martins nennt das die “ambivalenten Züge seines Denkens”. Heute ist es überfällig, in der Rezeption Steiners diesen nicht als Säulenheiligen zu überhöhen, sondern die Elemente seines Weltanschauungskosmos, die nicht nur überlebt, sondern von vornherein inakzeptabel waren, kritisch zu sichten. Dazu gehören, wie Martins zum Schluss ausführt, Steiners Deutschtümelei, seine Sicht auf das Judentum als rückständige Kulturerscheinung, die Rassentheorien mit ihrer weißen Elite, die biologistischen und seelisch-geistigen Zuschreibungen, die angeblichen Rassen- und Völkermissionen. Martins betont, dass Steiner wegen seiner oft gerade in heiklen Fragen äußerst widersprüchlichen Äußerungen von allen möglichen Interessengruppen vereinnahmt werden kann- auch von “Anthroposophiekritikern, die Steiner auf seine rassistischen Äußerungen reduzieren” (Martins, S. 143).

Resumee

Man muss Ansgar Martins für diese glasklar geschriebene, harte, aber sehr kluge Arbeit danken, die zweifellos Maßstäbe setzt. Man muss auch danken, dass er eine mit etwa 150 Seiten gut lesbare Arbeit über das Thema liefert. Mir persönlich ist bislang nicht deutlich gewesen, dass die geschilderte Problematik tatsächlich alle Schaffensphasen Steiners durchzieht. Der emanzipierte Anthroposoph wird damit umgehen lernen müssen. Hundert Jahre danach ist es wohl dringend an der Zeit. Die Logbücher des Kapitäns müssen neu durch gesehen werden, das Schiff ist auf Grund gelaufen, die Passagiere sollten sich an den angebotenen Menüs nicht ohne Umsicht den Bauch voll schlagen. Rudolf Steiner ist aus mehreren Gründen kein Konsumgut: Nicht wegen seiner tatsächlichen Tiefen, und auch wegen der spezifischen Untiefen. Sonst geht es den Lesern wie den Kreuzfahrern auf David Foster Wallaces Schiff:

“Für richtigen Hunger gibt es auf einer Luxus-Kreuzfahrt eigentlich keinen Anlass, aber sobald man sich einmal an sieben, acht Mahlzeiten pro Tag gewöhnt hat, mahnt auch der Magen pünktlich und mit dem demselben schaumigen Leeregefühl Nachschub an.”’
Je hoeft natuurlijk niet alles wat hier staat voor zoete koek te slikken. Ik keek bijvoorbeeld op van dit zinnetje: ‘In einem Vortrag 1904 rechtfertigte Steiner sogar die indische Kastengesellschaft.’ Nu wil het toeval dat deze voordracht al in mei vorig jaar ter sprake kwam op ‘De grote Rudolf Steiner Citatensite’ van Ridzerd van Dijk. Hij begon op 10 mei 2011 met ‘Rudolf Steiner – Aan deze strenge dwang ligt een diepe zin ten grondslag...’, de dag daarna gevolgd door ‘In het zweet zijns aangezichts oefent de mens deugden’, dan ‘De militaire kaste: moed, dapperheid, zelfverloochening’, om op 13 mei 2011 te eindigen met ‘Wat op de ene trede als goed geldt, heeft de andere als kwaad te vermijden’. Bij deze laatste bijdrage heb ik enkele kanttekeningen geplaatst die ter plekke nagelezen kunnen worden. Dus om dit nu Steiner plompverloren in de schoenen te schuiven, dat is ook een beetje van dik hout zaagt men planken. Maar niettemin geloof ik graag dat Ansgar Martins een belangrijk boek heeft geschreven en zal ik er graag kennis van nemen. – Dan kom ik bij de laatste tekst voor vandaag. Ook weer niet een van de kortste. Ik kwam hem eergisteren tegen op de website van het tijdschrift ‘Driegonaal’. Hij heet ‘Het verscheurde land’ en is ook interessant in het licht van het voorgaande; door hoofdredacteur John Hogervorst wordt deze bijdrage als volgt ingeleid:
‘Opnieuw beheersen vijandelijkheden in het Midden-Oosten het wereldnieuws. Het conflict tussen Israël en zijn buurvolken lijkt onoplosbaar. De wil om tot vrede te komen is niet erg sterk, in elk geval niet sterk genoeg. Angst leidt tot verharding leidt tot machtspolitiek. Angst leidt ook tot wanhoop en dwaze acties. Uiteindelijk zijn echter zelfs uitzichtloze conflicten oplosbaar.

Het onderstaande artikel van Cornelis Boogerd publiceerden we in 2006 (Driegonaal, 28e jrg. nr. 5). Het biedt inzicht in de aard en wortels van het conflict van “het verscheurde land”.

Het conflict in het Midden-Oosten
Armageddon of Chanoeka?

Cornelis Boogerd

In de afgelopen zomer kwamen de vijandelijkheden in het Midden-Oosten opnieuw tot uitbarsting. De ontvoering van twee Israëlische soldaten door Hezbollah werd door Israël hoog opgenomen en na de aanvallen op de Gazastrook, nam Israël ook Libanon onder vuur. Zo leidde de ontvoering tot honderden doden, een miljoen vluchtelingen en de grootschalige vernieling van de infrastructuur van de Gazastrook en Libanon. De uitschakeling van de elektriciteitscentrale in Gaza betekent een catastrofe voor de bevolking, die nog veel meer doden kan veroorzaken dan de ruim 200 mensen, die het Israëlische leger doodde in de actie “Summer Rain”. De “missie” van Premier Olmert in Libanon hield ook in: de vernietiging van de VN-post op 26 juli, het bombarderen van vluchtelingen en hulpverleners, het gebruik van verboden wapens, en het veroorzaken van een enorme olieramp voor de kust. Volgens de Israëlische historicus Tom Segev [1] was deze actie al veel eerder gepland en maakt deze deel uit van een verdergaand machtspolitiek streven.[2]

Israël is losgeslagen. Zelf houdt het duizenden gevangenen zonder vorm van proces vast, waaronder enkele honderden kinderen, en doodt het Palestijnen naar believen.[3] De oorlogsdreiging is met de wapenstilstand nog geenszins verdwenen. De uiteindelijke spanningshaard is de confrontatie met Syrië en Iran. Daarin kan ook Europa meegetrokken worden, dat de vredestroepen moet leveren, die als het erop aankomt tegen Hezbollah en Israël moeten gaan optreden.[4] Het gevaar van een grootschalige internationale escalatie van de situatie in het Midden-Oosten is nog altijd niet denkbeeldig. De VS ondersteunen Israël openlijk. Andere westerse landen riepen slechts slapjes op tot matigheid. Een resolutie van de VN tegen het geweld in Libanon werd door de VS met een veto geblokkeerd en de resolutie die uiteindelijk werd aangenomen dient vooral de belangen van Israël en de VS.[5] Hoe heeft het zover kunnen komen?

Een joodse staat

Het thema Israël is direct verbonden met de vraagstukken rond het Joodse volk. Na de Holocaust lukte het de Zionistische beweging, om van het westen steun te krijgen voor een Joodse staat. De voorbereidingen voor de Joodse staat gaan echter verder terug in de tijd. Al tijdens de eerste wereldoorlog wilden de bankiers die het Zionisme ondersteunden een Joodse staat.[6] Rudolf Steiner verwachtte daarvan niet veel goeds. Niet omdat hij tegen het Jodendom was, maar omdat hij meende, dat de koppeling van etniciteit aan staatsmacht weinig goeds zou brengen. De herinnering aan de holocaust bewerkstelligt, begrijpelijk maar ter wille van het heldere oordeel belemmerend, dat kritiek op de Joodse staat direct als antisemitisme wordt afgedaan. Het is echter van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen Jodendom en zionisme. Er zijn ook verschillende stromingen in het Jodendom, die zich van het zionisme distantiëren.[7]

Met de staat Israël zijn ontwikkelingen verbonden, die de wereld tot op de dag van vandaag zeer belasten zoals het vraagstuk van de Palestijnen. Dat vraagstuk is weer verbonden het ontstaan én het suggereren van terroristische bewegingen en de ongelimiteerde oorlog daartegen en dus ook met de aanslagen op 11 september 2001, de vergaande verslechtering op het gebied van de mensenrechten, de Patriot Acts in de VS, de oorlogen in Iraq en Afghanistan. De wereld lijkt in de houdgreep gehouden door een kleine staat met een machtige vriend. Zowel in de VS als in Israël zijn er bovendien vele mensen, die een totale oorlog (Armageddon) als een voorbode van de komst van de Messias zien.

Spelen met vuur

De geschiedenis is bekend: De joodse staat Israël werd in 1948 opgericht, na terroristische acties van Joodse milities.[8] Ruim 3 miljoen inwoners van Palestina werden uit hun land verdreven, zij en hun nakomelingen leven nog steeds als vluchtelingen in de omringende landen en proberen hun recht op terugkeer te verdedigen. Met grootschalige hulp van het westen groeide de staat Israël echter uit tot de vijfde militaire macht ter wereld. Daartoe behoort ook het arsenaal aan kernwapens, dat hen tot de zesde kernmacht maakt. Israël weigert het bezit van kernwapens te erkennen en ondertekende dus ook het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) niet. De internationale gemeenschap heeft Israël daar nimmer op aangesproken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Iran, dat géén kernwapens heeft en wél het NPV ondertekende.[9] Israël weet zich blijkbaar boven de internationale gemeenschap verheven, met steun van met name de VS: alle VN-resoluties tegen Israël werden door de VS met een veto geblokkeerd. De macht van de Israëlische lobby in de USA reikt dan ook ver. Een recente studie van de hoogleraren John Mearsheimer en Stephen Walter[10] toonde aan, hoe ver die macht gaat: de buitenlandse politiek van de VS wordt in hoge mate door deze lobby gedirigeerd, evenals de media. Vanwege die reden moest hun studie in Groot-Brittanië worden gepubliceerd. De reacties op hun studie bevestigden hun conclusies.

Israël voelt zich machtig en probeert zijn positie in het Midden-Oosten nog verder uit te breiden. Het is echter de vraag, of Israël en het Joodse volk baat zullen hebben bij deze streefrichting. Zij die tot nu toe profiteren van het bestaan van Israël, zouden in veranderende omstandigheden wel eens van gedachten kunnen veranderen. Dan is het lot van Israël bezegeld. In ieder geval worden de haat, de angst, de vastberadenheid en morele legitimiteit van het verzet tegen Israël, door het huidige Israëlische streven alleen maar verder aangewakkerd.

Verschillende stromingen

Daarmee herhaalt de geschiedenis zich. Inherent aan de Joodse geschiedenis en religie zijn twee gevoelens, die veel Joden ervaren: slachtoffer en tegelijk uitverkorene te zijn. Deze gevoelens maken het echter moeilijk, om een evenwichtige relatie op te bouwen met niet-joodse medemensen.

Zeker heeft de diaspora, die het joodse volk onderging, veel leed gebracht, waarvan de Holocaust in Nazi-Duitsland een zwart dieptepunt vormt. Levend tussen andere volkeren waren er tot op de dag van vandaag twee stromingen: degenen die sterk aan de eigen gemeenschap vasthielden, en anderen, die zich met het land waar ze leefden willen verbinden en zich openden voor hun medeburgers. De gevolgen van beide houdingen waren vergaand, zodat er ook interne conflicten uit voortkwamen. Een ander probleem is de vraag, wie het Jodendom eigenlijk uitmaken: gaat het om een etnische groepering, of om een religieuze gemeenschap? Ook daar wordt verschillend over gedacht en dat heeft consequenties voor bijvoorbeeld de sociale plaats, die een bewoner van de staat Israël inneemt. De etnische visie gaat er vanuit, dat iemand een Jood is, wanneer hij een Joodse moeder heeft. Zo zijn er vele etnische Joden, die niet het Joodse geloof praktiseren, de zogenaamde seculiere Joden. De etnische herkomst van de huidige Joden is echter zeer onzeker.[11]

Niets geleerd

Ondanks het zware lot, dat veel Joden trof, doet een eenzijdig slachtofferbeeld ook geen recht aan de geschiedenis. In 2002 verscheen een nieuw boek van de Russische Nobelprijswinnaar Alexander Solsjenitzyn.[12] Hij is bekend geworden door zijn gedetailleerde onthullingen over de Goelag-Archipel in de voormalige Sovjet-Unie. Zijn nieuwe boek is even onthullend en gedetailleerd. Uit honderden getuigenverslagen, met name ook uit Joodse kringen, blijkt dat de Sociaal Democratische Partij, de voorloper van de in 1917 opgerichte Communistische Partij, met geboortehulp van de Joodse Arbeiderspartij is ontstaan. Zonder de inzet van de Joodse strijdgroepen, zou Rusland niet in de eerste wereldoorlog meegetrokken zijn, en zou er geen oktoberrevolutie in Rusland hebben plaats gevonden, betoogt Solsjenitzyn. Groepen uit de Joodse gemeenschap in de Sovjet-Unie hebben daarna energiek en op grote schaal deelgenomen aan de uitmoording en onderdrukking van de Slavische bevolking en de christelijk-Slavische cultuur. In de Oekraïne werden 6 miljoen Slavische boeren omgebracht. Deze acties hebben de basis gelegd voor de progroms, die later tegen de Joodse burgers in de Sovjet-Unie werden uitgevoerd. Natuurlijk waren slechts bepaalde stromingen die deel uitmaakten van de Joodse gemeenschap op de geschetste manier actief, maar de gevolgen van hun handelen werkten echter op de hele Joodse gemeenschap terug.

Ook was er strijd tussen deze aan het communisme geliëerde groepen Joden, die in de Sovjet-Unie een Joodse staat wilden, en de Zionistische beweging, die een Joodse staat in Israël wilde oprichten.

Het boek van Solsjenitzyn wordt in Rusland met honderdduizenden verkocht. In het westen wordt het doodgezwegen. Waarom? Is het Joodse volk daarmee gebaat? Is het antisemitisch om kritiek te hebben op terreur en machtsmisbruik? Zijn de getraumatiseerde Joodse medemensen er niet mee geholpen, om met hen samen algemeen-menselijke rechtsnormen te realiseren, die niet alleen hun slachtoffers beschermen, maar ook henzelf? Met name daarin heeft het westen gefaald. De onvoorwaardelijke steun voor de Joodse staat Israël is een beeld voor het morele deficit van het westen, onder andere ten opzichte van het Palestijnse volk. Is er nog een weg terug? Is er nog een weg vooruit?

Chanoeka in plaats van oorlog

Het lot van het Joodse volk is een raadsel, waarmee niet alleen de Joden worstelen. Vanuit een anthroposofisch gezichtspunt is het Joodse volk voorbestemd geweest, om de incarnatie van Christus mogelijk te maken. Christus is de levende bron van het rechtsleven, dat de verhoudingen tussen de mensen ordent op basis van vrijheid, gelijkwaardigheid en broederlijkheid. Vanaf het jaar zeventig na Christus werd het Joodse volk in de diaspora gedreven, en moest het zich tussen andere volkeren staande houden. Overal als vreemdelingen levend, vaak veracht, gevreesd, of ook met meer gastvrijheid getolereerd en zich vermengend. Uit het Joodse volk zijn vele grote geesten voortgekomen, die de mensheid vrucht hebben gebracht. Wat kan de toekomst zijn van dit volk? Vindt die toekomst een grotere hoop in het scheppen van steeds meer macht, het verstoten van de bewoners van Palestina, en deze te dwingen tot het lot, dat het Joodse volk zelf juist wilde ontlopen? Of kan het vreemdeling-zijn tussen andere volkeren tot nieuwe inzichten leiden over het samenleven in culturele verscheidenheid?

In deze discussie is in Joodse kringen zelf ook een kentering gaande. Steeds meer Joden zien in, dat zij meer respect en perspectief vinden in de ervaringen van de diaspora. Zoals rabbi David Goldberg uitvoerig betoogt in zijn boek The divided Self.[13] Ook vele orthodoxe Joden zien het forceren van de staat Israël als in strijd met hun geloofswaarden. Zij richten zich naar het Chanoekafeest, het feest van het lichtwonder, in plaats van naar oorlog. In hun visie wordt hen pas een eigen land gegeven door God zelf. Tot die tijd is het de Joden verboden om zich van macht of geweld te bedienen. Wat zou er kunnen ontstaan, wanneer de Joodse gemeenschap zijn ervaringen met machteloosheid en vreemdeling-zijn zou omvormen tot initiatieven voor een wereldwijd rechtsleven, dat aan ieder individu een veilige en waardige plaats in de samenleving biedt? Aanzetten in de eigen Joodse religie zijn daarvoor zeker te vinden.

Vrijwillige innerlijke diaspora

Dat is de fundamentele keuze, die ook de staat Israël en haar bewoners niet kunnen ontlopen. Die is belangrijker dan de eis van erkenning van een staat zonder grondwet en zonder vastgelegde grenzen. Geen enkele oorlog of bezetting heeft in het Midden-Oosten vrede gebracht: de PLO ontstond als reactie op de bezetting van Palestina, Hezbollah werd opgericht na de bezetting van Libanon in 1982. Vraagstukken van recht en macht, etnisch-religieus zelfbelang of gelijkwaardigheid van alle mensen, gaan de hele mensheid aan. Vindt een volk zekerheid achter een hoge muur, met een oppermachtig leger, of een etnisch burgerschap,[14]  dan zullen andere medemensen gedwongen zijn, om het lot van een diaspora uit te lijden, waar ze ook wonen. Of zij zullen dezelfde keuze maken, en ook proberen met oorlog en geweld de macht te veroveren.

Het is met name Europa, dat initiatieven zou moeten nemen om rechtvaardige verhoudingen in de wereld na te streven. Dat kan alleen, wanneer de bevolking zich vrij maakt van belangenlobbies, en de machthebbers daarop aanspreekt. Dat werk begint echter bij ons zelf. In hoeverre hebben wij vooroordelen overwonnen? In hoeverre zijn wij bereid, om het gesprek aan te gaan met andersdenkenden? In die zin wordt van iedere tijdgenoot gevraagd, om een beetje Joods lot op zich te nemen: dat wil zeggen, om een vrijwillige diaspora ten opzichte van de eigen innerlijke bindingen aan te gaan, en mensheids-mens te worden.

Noten:

[1] Interview Tom Segev, Israël hat nur auf eine Gelegenheit gewartet, Der Spiegel, 19-7-2006

[2] Wie de ontwikkelingen volgt zal inzien dat van Amerikaans-Israëlische zijde geen interesse is in een vreedzame en stabiliserende oplossing. Herhaalde voorstellen tot vrede en samenwerking door Iran en Saoedie-Arabië werden genegeerd. De sterke Israëlische lobby in de VS probeert ook te verhinderen, dat de VS en Iran tot een directe samenwerking komen. Dat zou Israël voor de VS strategisch minder relevant maken. Israël heeft er groot belang bij, dat de spanning tussen de VS en Iran in stand gehouden wordt. De goed geïnformeerde journalist Seymour Hersh verklaarde de achtergrond van de oorlog: Hezbollah zou eerst uitgeschakeld moeten worden, om rugdekking te geven voor een aanval op Iran (Hersh in The New Yorker van 14 augustus j.l.). Een andere interpretatie is, dat Israël hoopt dat Syrië en Iran zich zouden mengen in het conflict. De stemming in Israël is nu bedrukt, vooral omdat de doelen niet bereikt zijn. Uit die spanning kan echter een volgend initiatief broeien, wanneer mensen als Netanyahu daarvan profiteren (zie ook noot 7).

Interessant is in dit verband het feit, dat een dag voor het uitbreken van het confict de oliepijpleiding werd voltooid, die vanuit het Kaspische zeegebied via Azerbejdzjan, Georgië en Turkije naar de Middellandse Zee voert. Daarmee wordt Rusland dus omzeild. Een onderwaterleiding moet een directe verbinding naar Israël leggen, die verlengd wordt naar Eilat aan de Rode Zee. Zo is Israël niet alleen verzekerd van de aanvoer van olie maar controleert het ook de doorvoer naar Azië. Het Oosten van de Middellandse Zee wordt zo een gebied van grote strategische betekenis. In de media horen wij niets daarover. (Michael Chosudovsky, The war on Libanon and the Battle for oil, 26-7-2006 op www. globalresearch.ca)

[3] De ontvoering van de Israëlische tankbestuurder door de Palestijnen was een reactie op de ontvoering van twee Palestijnse burgers de dag ervoor. De media en westerse politici verzuimen dat te vermelden.

[4] Het is in dit verband verontrustend, dat Olmert met name Duitsland graag wil betrekken in een troepenmacht, die Hezbollah moet uitschakelen. Bovendien is het onduidelijk, met welk mandaat die troepen daar naartoe gaan. Bij een conflict met Syrië en Iran raken ook Europa en de NATO in de vuurlinie.

[5] De resolutie geeft Hezbollah de schuld van de oorlog, en gaat uit van het recht op zelfverdediging van Israël, ook op vreemd grondgebied. Dat kan dus van alles inhouden. De miljardenschade en de kosten van een troepenmacht moeten weer betaald worden door de wereldgemeenschap. Hezbollah wordt in de resolutie opgeroepen, zich te ontwapenen, wat ze niet zullen doen.

[6] In het midden van de eerste wereldoorlog keerden joodse bankiers en industriëlen zich ineens tegen Duitsland. Dit vanwege een Britse toezegging, dat ze Palestina zouden krijgen in ruil voor het betrekken van de VS in de oorlog, de zogenaamde overeenkomst van Balfour. De bepalingen van het Verdrag van Versailles, waarin Duitsland als grote schuldige van de oorlog werd aangewezen vormden mede een voedingsbodem voor de opkomst van het nationaal-socialisme.

[7] Zie bijvoorbeeld www.jewsagainstzionism.org – nimn.org – JewsnotZionists.org

[8] Midden in het oorlogsgeweld van afgelopen zomer was er in het King David Hotel in Jeruzalem een tweedaagse feestelijke herdenking van de moordactie door de Israëlische terreurgroep Irgun op 22 juli 1946. Onder leiding van de latere premier Menachin Begin werd datzelfde hotel toen opgeblazen, waarbij 92 mensen omkwamen. De daders deden zich (ook toen al) als Arabieren voor. De feestelijkheden werden geleid door rechtse ex-premier Benjamin Netanyahu.

[9] Een pikant gegeven in deze hetze is, dat de US een reactor en de brandstof leverden voor een kernreactor in Teheran, in de tijd dat de Sjah nog een bondgenoot was in de koude oorlog. Ook daarover schrijft de gangbare pers niet.

[10] John Mearsheimer & Stephen Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy, The London Review of Books, 2006.

[11] De term antisemitisme wordt in dit verband op een wonderlijke manier gebruikt. De Arabische volkeren, van Saudie-Arabië tot aan Marokko, zijn etnische semieten.  Degenen, die als etnische Joden worden aangeduid, zijn waarschijnlijk voor 95% afkomstig uit de regio boven de Kaukasus, meent o.a. de Hongaarse Jood Arthur Koestler (in: The 13e thribe – 1976) en zijn nakomelingen van het finn-agoerische volk der Khazaren, dat zich zich in de 7e eeuw vanuit politieke overwegingen tot het joodse geloof bekeerde. De overige 5% van de Joden, ook wel Sephardim Joden genoemd, stammen van een groep, die tot het einde van de 15e eeuw in Spanje leefde. Genetisch onderzoek heeft tot nu toe geen eenduidig beeld gegeven. Zo zijn de Palestijnen genetisch gezien bijna identiek met bepaalde groepen van de huidige Joden. Deze vragen kunnen vanuit een anthropologisch gezichtpunt interessant zijn. Voor de vormgeving van het rechtsleven zou de etnische afkomst in de huidige tijd echter geen enkele rol meer mogen spelen.

[12] Alexander Solsjenitzyn, 200 Jahre zusammen – die russisch-jüdische Geschichte 1795–1916, München 2002.

[13] David Goldberg, The divided Self, London 2006.

[14] Zo is het Joden in Israël verboden, om met niet-Joden te trouwen. In deze oorlog: van de 43 burgers, die in Israël gedood werden tijdens de oorlog, zijn er 18 van Arabische afkomst. De toegang tot schuilbunkers was alleen aan joodse burgers voorbehouden. Ook de acties voor slachtofferhulp, die joodse organisaties in de wereld houden, zijn alleen voor joodse burgers in Israël bedoeld. Dit in tegenstelling tot Hezbollah, die alle groeperingen in Libanon helpt.

(Dit artikel verscheen in Driegonaal, 28e jrg., nr.5, november 2006)’

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)