Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 9 november 2012

Nevenfuncties

NRC Handelsblad komt net met een vervolg op wat ik op dinsdag 6 november in ‘Opzeggen’ kon melden. In ‘Zorginstelling Zonnehuizen was gewaarschuwd voor faillissement’ schrijven Antoinette Reerink en Jeroen Wester van de redactie Economie op de website van deze krant:
‘De voormalige top van zorginstelling Zonnehuizen (92 miljoen omzet, 2.300 medewerkers) is ruim van tevoren gewaarschuwd voor een faillissement, blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Zonnehuizen, een landelijke opererende instelling voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische bijstand die eind vorig jaar bankroet ging, kwam in problemen door veel te snelle groei, slechte informatiesystemen en zwak management.

Zonnehuizen, dat inmiddels een doorstart heeft gemaakt met hulp van ondernemer Loek Winter en jeugdzorginstelling LSG-Rentray, werd tussen 2005 en 2008 driemaal zo groot als gevolg van snel opeenvolgende fusies met andere antroposofische zorginstellingen. Dat werd zo slecht gecoördineerd dat adviseur en huisaccountant PricewaterhouseCoopers reeds in 2009 in een vertrouwelijk rapport alarm sloeg vanwege “ernstige risico’s voor de continuïteit”.

Rapport schetst vernietigend beeld

Het rapport, waar deze krant over beschikt, schetst een vernietigend beeld van de organisatie. De administratie was een puinhoop, de zorginstelling had slecht zicht op de verleende zorg, op de facturering, de waarde van het vastgoed en de kredietportefeuille. Vaak wist men intern niet tegen welke rente leningen waren afgesloten. De informatiesystemen waren zwak waardoor de leiding beperkt zicht en beperkt grip op de organisatie had. Bovendien leek er helemaal geen plan te bestaan om alle nieuw verworven instellingen tot één nieuwe organisatie te smeden.

Ondanks wachtlijsten en vrijwel gegarandeerde omzet ging Zonnehuizen in een beschutte afgeschermde markt eind vorig jaar bankroet. Zonnehuizen, dat hoofdzakelijk uit AWBZ-premies wordt gefinancierd, leed volgens de laatst bekende cijfers over 2010 18 miljoen euro verlies op een omzet van 87 miljoen euro.

Top Zonnehuizen verzweeg gevoelige informatie

Het ministerie van Volksgezondheid onderzocht wat de rol is geweest van het eigen departement en allerhande toezichthouders en zorgverzekeraars bij de déconfiture. Daaruit bleek eind vorige week dat Zonnehuizen de Inspectie van de Gezondheidsdienst niet informeerde over de ernstige financiële situatie. Ook de voormalige raad van toezicht van Zonnehuizen zou zijn opvolgers een te rooskleurig beeld hebben geschetst. De leiding van Zonnehuizen verloor uiteindelijk het vertrouwen van toezichthouders en/of de ondernemingsraad en cliëntenraad van Zonnehuizen.

Toenmalig bestuursvoorzitter Frans Broekhuizen weigert commentaar. De oud-directeur (salaris 223.459 euro plus auto van de zaak met cataloguswaarde 43.635 euro) had naast zijn baan bij Zonnehuizen twaalf (betaalde) nevenfuncties. Hij heeft zich nu als schuldeiser bij de curator gemeld vanwege de vertrekpremie die nog niet is uitgekeerd. Broekhuizen is niet ingegaan op het morele appèl van zijn tijdelijke opvolger om van die premie af te zien. Voormalig voorzitter van de raad van toezicht, John Luijten, wenst evenmin op vragen in te gaan.’
‘Resultaten van het onderzoek naar de rol die de zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben gespeeld bij de financiële problemen van Stichting Zonnehuizen.’
Dit is overigens niet het door NRC Handelsblad genoemde vertrouwelijke rapport uit 2009 van adviseur en huisaccountant PricewaterhouseCoopers.


Update 14.30 uur:

In de papieren krant vandaag van dezelfde auteurs een tweepagina-artikel in het economiekatern onder de titel ‘Zonnehuizen verblind door medeleven’. Dit opent met:
‘Kleinschalig, wederzijds respect, dienstbaar, warmte en openheid. De kernwaarden van Stichting Zonnehuizen zijn vanaf oprichting in 1931 gebaseerd op de inzichten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Het lijkt een mooie combinatie.

Zonnehuizen, een landelijke opererende instelling voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische hulp, is gespecialiseerd in de opvang van mensen met een ontwikkelingsstoornis. De organisatie bouwt in de loop der jaren een naam op voor kinderen, verstandelijk gehandicapten en jongeren die elders niet langer kunnen worden geholpen.

De instelling heeft wachtlijsten en zicht op een gegarandeerde omzet die uit de collectieve middelen wordt betaald. Uiteraard is de stichting niet op winst gericht, dat mag niet met de AWBZ-premiegelden waaruit de zorg van Zonnehuizen hoofdzakelijk betaald wordt. Dit lijkt de ideale omgeving voor een instelling die in de eerste plaats zorg wil verlenen.

Toch “slaagt” de organisatie erin om eind vorig jaar failliet te gaan.’
Volgt een heel exposé waaraan dit zou liggen. Er is hiervoor met veel mensen gesproken. Op het eind komt ook een voormalig leidinggevende aan het woord:
‘John Benjamin, destijds directeur bij Zonnehuizen, vindt het nog steeds onverklaarbaar hoe het kan dat accountants, zorgverzekeraars en toezichthouders al in 2009 een financiële chaos zagen zonder er consequenties aan te verbinden. “Ik heb zelf bij veel gesprekken met de zorgkantoren gezeten. Ik merkte dat we allemaal zo ontzettend fatsoenlijk en inlevend zijn, dat problemen als het ware met de mantel der liefde toegedekt werden.”’

4 opmerkingen:

Ramon DJV zei

Hoi Michel,

Ik zie dat je tekst overneemt van NRC. Heb jij daarvoor eerst toelating moeten vragen?

Want ik heb begrepen dat die krant nogal scherp toeziet op gebruik van hun artikels en dat wie tekst wil overnemen daar zelfs voor moet betalen.

Mvg.
Ramon

Michel Gastkemper zei

Dag Ramon,
Weer welkom op Antroposofie in de pers na ruim een jaar! (Je was hier in juli 2011 voor het laatst.)
NRC Handelsblad plaatste vroeger artikelen uit de papieren krant op de website (tot 14 december 2010, zie hier). Maar sinds de komst van de nieuwe, jou welbekende hoofdredacteur Peter Vandermeersch in september 2010 is dit veranderd. Er wordt een scherpe scheiding gemaakt tussen de gratis openbare website en de papieren (en ook digitale) krant. Lees dit bericht van 12 oktober 2010 van de chef Internet van NRC Media van destijds, Ernst-Jan Pfauth. Omdat wat op de website verschijnt openbaar en gratis is, neem ik daarvan graag over, met alle bronvermeldingen en links uiteraard. NRC Handelsblad heeft hierbij voor een duidelijk ander beleid gekozen dan de andere kranten, die op internet actief gebruikers opsporen en daarbij ook kleine webloggers zoals ik aanspreken, omdat zij niet willen dat artikelen van hen integraal worden overgenomen.

cheese curve zei

ju;i 2011? een grapje zeker

http://antroposofieindepers.blogspot.nl/2012/07/ramon-de-jonghe.html

Michel Gastkemper zei

Beste Kees,
Dat is toch serieus bedoeld en geen grap. Dat bewuste bericht van 1 juli, inderdaad ‘Ramon de Jonghe’ getiteld, was slechts een weergave van een discussie die zich in de drie voorafgaande dagen op LinkedIn bij de Vrije School Alumni had afgespeeld. Dus niet ‘live’ op Antroposofie in de pers. Ook bij de diverse reacties op dit bericht was Ramon er niet bij; dat deed hij alleen op LinkedIn. Vandaar mijn welkomstgroet.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)