Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 20 augustus 2015

Herschikken

Het is momenteel overal te lezen. Op AntroVista bijvoorbeeld. Motief op de website van de Antroposofische Vereniging meldt vandaag ‘Nieuwe scholen in de maak’:
‘Nog drie dagen (tot en met zondag 23 augustus) mag er gestemd worden op nieuwe schoolontwerpen voor Amsterdam, door de eigen burgers ingediend. Stemmen mag iedereen. Onder de meer dan honderdtwintig voorstellen zijn ook drie vrijeschool-gerelateerde initiatieven.

De gemeente startte dit voorjaar de “challenge” voor het project Onze Nieuwe School. De belangstelling was overweldigend. De verkiezing deze week moet leiden tot de 35 meest gewilde, die zich eind augustus mogen presenteren aan deskundigen. De deskundigen zelf kunnen hier nog maximaal vijftien voorstellen aan toevoegen – die bijvoorbeeld te weinig stemmen hebben gekregen en toch zeer de moeite waard zijn. Van dit totaal zullen tien tot vijftien plannen tot de “broedkamer” worden toegelaten, waarin deze ideeën een nadere uitwerking krijgen met behulp van experts.

Uiteindelijk blijven in de “kraamkamer” de drie tot vier meest kansrijke initiatieven over die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Een bijzonderheid is wel dat er alleen via social media gestemd kan worden: Facebook en twitter, maar dan op de website van Onze Nieuwe School. Daarmee wordt meteen ook het draagvlak voor het voorstel duidelijk. Er mag op meerdere plannen tegelijk gestemd worden.

De drie vrijeschool-initiatieven zijn:
De Wijde Blik is voor kleinschalig basisonderwijs op vrijeschoolbasis in een natuurlijke omgeving in Amsterdam of omgeving, met als inspiratiebron de Werfklas in Culemborg (#37).
Kairos College is voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Amsterdam-Noord door middel van een doorlopende leerlijn van 2,5 tot 18 jaar oud, samen met Kairos vrijeschool Amsterdam-Noord (#39).
Kadervrijeschool Amsterdam is voor kinderen met een vmbo-k advies en biedt een breed profiel aan degenen die niet theoretisch zijn ingesteld (#50).’
De actuele stand van Onze Nieuwe School is momenteel:
‘Vrije School VMBO-kaderopleiding 327 stemmen
Kairos College 398 stemmen
De Wijde Blik 902 stemmen’
Twee weken eerder, op 5 augustus, meldde Motief aldaar ‘Verkoop zorgboerderijen Lievegoed’:
Zorginstelling Lievegoed in Bilthoven meldde op 4 augustus op zijn website dat Hoeve Kraaiveld in Woudrichem wordt verkocht. “Vorig jaar is deze voorziening gestart in overleg met diverse partijen, waaronder het ministerie van VWS.” Maar van de acht ingevulde plaatsen kon er slechts één worden gefinancierd, “door hiaten in de zorg”. De zorgboerderij lijdt een verlies dat niet op te vangen is.

De instelling laat over zichzelf verder weten: “Daarbij verkeerde Lievegoed de afgelopen maanden in financieel zeer zwaar weer. Daardoor is Lievegoed niet langer in staat de risico’s rondom de onduidelijke financiering van Kraaiveld te dragen. Lievegoed zal hoe dan ook afscheid nemen van locatie Kraaiveld.”

Dezelfde dag meldde RTV Utrecht dat ook De Hondspol in Driebergen moet sluiten, de tweede van de vijf andere zorgboerderijen van Lievegoed. Dat is een van de oudste in Nederland, waar acht mensen met een beperking wonen en tientallen andere cliënten aan dagbesteding doen.

“Volgens de organisatie kan de boerderij niet meer betaald worden omdat de overheid wil dat meer patiënten thuis geholpen worden. ‘Dat betekent dat je met dure locaties achterblijft waar vroeger patiënten nog in een fantastische omgeving konden wonen’, vertelt Jannie Bosscher van de zorginstelling”, aldus RTV Utrecht op zijn website.

Een van de medewerkers, Marcel Schoenmakers, wil samen met collega’s de boerderij overnemen en een doorstart maken. Hij krijgt daarvoor twee maanden de tijd, anders verkoopt Lievegoed de Hondspol op 1 oktober aan de meest biedende partij. De bewoners verhuizen in ieder geval naar zorgboerderij Nieuw-Rijsenburg.

RTV Utrecht: “Bij de zorgboerderij vallen overigens geen ontslagen, het voltallige personeel gaat volgend jaar mee naar de nieuwe locatie. Wel stuurt Lievegoed 70 andere personeelsleden de laan uit.”’
Op 4 augustus had ook Lievegoed zelf dit onder de aandacht gebracht in ‘Boerderij Hondspol op RTV Utrecht’:
‘Boerderijmedewerkers van boerderij de Hondspol zijn via social media en de winkel een initiatief gestart om de boerderij over te nemen. Lievegoed is helaas genoodzaakt om deze boerderij te verkopen als gevolg van financiële problemen. De zorg gaat wel gewoon door, zij het op een andere plek. Het initiatief van de boerderijmedewerkers heeft tot veel publiciteit geleid. Onder andere RTV Utrecht kwam filmen.

Verkopen Hondspol

Lievegoed verkeerde de afgelopen tijd in financieel zwaar weer. Met banken, zorgverzekeraars en andere belangrijke betrokkenen is een herstelplan opgesteld met een aantal maatregelen om Lievegoed weer toekomstbestendig te maken.

Een van die maatregelen is dat wij afscheid moeten nemen van een aantal boerderijlocaties, waaronder de Hondspol. Een ingrijpende en verdrietige maatregel omdat de Hondspol al bijna 30 jaar een prachtige en fijne plek is voor cliënten, medewerkers en mensen uit de omgeving.

Toekomst bewoners en cliënten dagbesteding

Momenteel wonen er 8 cliënten met een verstandelijke beperking op de Hondspol. Daarnaast komen er nog eens 38 cliënten met verstandelijke beperking naar de Hondspol voor dagbesteding.

De bewoners en de cliënten van de dagbesteding van de Hondspol zullen begin 2016 verhuizen naar Nieuw Rijsenburg, een eveneens prachtige boerderij van Lievegoed een aantal kilometers verderop gelegen. Deze boerderij staat momenteel leeg en zal worden verbouwd en aangepast aan de wensen en behoeften van bewoners. Een werkgroep van cliënten, ouders en zorgmedewerkers denkt mee over de verhuizing en de invulling van de dagbesteding op de nieuwe locatie.

Medewerkersactie om Hondspol over te nemen

De boerderijmedewerkers van de Hondspol zijn een initiatief gestart om de boerderij te kunnen overnemen. Via Facebook en de winkel hebben ze een oproep gedaan aan klanten en bekenden van de boerderij(winkel) om mee te denken over initiatieven om de boerderij te kunnen behouden. Het bericht is via Facebook al meer dan 1000x gedeeld en er zijn vele tientallen reacties binnengekomen, van steunbetuigingen tot concrete ideeën.

Reactie Lievegoed op medewerkersactie

Lievegoed is positief over de actie. Hilde Hooijman, bestuurder a.i. Lievegoed: “Ik vind het een mooi en dapper initiatief van de boerderijmedewerkers. Het zou bijzonder zijn als de Hondspol op deze manier toch in een andere vorm behouden kan blijven voor de mensen die de boerderij een warm hart toedragen.”

Filmpje RTV Utrecht

Bekijk hier het filmpje van de Hondspol dat RTV Utrecht heeft gemaakt.’
Asta Diepen Stöpler van ‘Nieuwsbode Heuvelrug’ schreef op 4 augustus ‘Nieuwe eigenaar gezocht voor De Hondspol’:
‘De tijd dringt voor boerderij De Hondspol. Op 1 oktober komt het bord “Te koop” op het erf. Dan gaat deze biologisch-dynamische zorgboerderij in de verkoop. “Wij willen de boerderij overnemen samen met investeerders”, zegt Huig van de Graaf, woordvoerder van de werkgroep “Tot behoud van Zorgboerderij De Hondspol”.

Wat is er aan de hand? De Hondspol is eigendom van Lievegoed Bedrijven. Deze antroposofische instelling biedt landelijke zorg aan verslaafden en aan mensen met een lichamelijke en/of landelijke beperking. Huig legt uit: “Helaas verkeert Lievegoed al lang in financiële problemen. Daarom is onder meer besloten De Hondspol te verkopen, inclusief veestapel. Al dertig jaar biedt deze zorgboerderij zinvol werk en dagbesteding aan 25 cliënten. Zij krijgen binnenkort een nieuwe plaats op boerderij Nieuw-Rijssenburg, een uitstekende locatie van Lievegoed. Over hen hoeven we ons gelukkig geen zorgen te maken.”

Huig is kaasmaker. Samen met veehouder Marcel en enkele parttimers zorgt hij voor de productie van zuivel, vlees, eieren, groenten en fruit. Boerderij De Hondspol is bijzonder. “Het is een biologisch-dynamische boerderij en die zijn schaars in ons land. Je moet aan veel regels voldoen om jezelf biologisch-dynamisch te mogen noemen.”

Investeerders

“We hebben 60 melkkoeien, 60 mestvarkens, 150 kippen, plus een mooie groentekas en 2 hectare groentetuin. Een schitterend geheel dat we graag willen behouden. Maar we hebben slechts 2 maanden om met een goed businessplan en financieringsvoorstel te komen, willen we een kans maken. Daarom is er de werkgroep ‘Tot behoud van De Hondspol’.

We zoeken een of meer investeerders die de boerderij willen kopen om vervolgens aan ons te verhuren. Wij zijn allemaal agrarisch ondernemer en we zien uitstekende kansen voor biologisch-dynamische producten op een zelfstandige Hondspol. Ook we willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier werkervaringsplaatsen geven, net al nu.

Wij zijn een interessante partij, want De Hondspol is al jaren een goed lopend bedrijf met ervaren, enthousiaste ondernemers. Binnen een straal van 15 kilometer leveren we onze producten aan biologische winkels en restaurants. Ook de boerderijwinkel draait goed. Drie dagen kunnen mensen hier yoghurt, melk, kwark, karnemelk, kaas, groente en fruit kopen.”

Openingstijden

Openingstijden woensdag en vrijdag 10.30-16.00 uur en zaterdag 9.30-13.30 uur. Via diverse webwinkels kunnen producten van De Hondspol besteld worden, zie http://www.lievegoed-bedrijven.nl.

Hulp is welkom

De werkgroep “Tot behoud van De Hondspol” roept mensen op om mee te denken over goede toekomstmogelijkheden. Van veel kanten krijgt de werkgroep hulp bij het maken van een businessplan, financieringsvoorstellen en dergelijke. Maar meer hulp is welkom. Op de Facebook-pagina staat alle informatie. Mailen kan via via wnelson@lievegoed.nl.

De Hondspol, Gooijerdijk 20, Driebergen.’
Op 28 februari had ik het in ‘Klacht’ voor het laatst over het Hermes Huis. Op 31 juli meldde RTV Utrecht echter ‘Langer verscherpt toezicht op Hermes Huis’:
‘De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) houdt het Hermes Huis in Bosch en Duin nog vier maanden langer onder verscherpt toezicht. De inspectie laat vrijdag weten dat de instelling voor verstandelijk gehandicapten wel verbeteringen heeft aangebracht, maar dat het nog niet genoeg is.

Overleg, medicatieveiligheid en dossiers zijn beter in orde, maar er is nog steeds te veel ziekteverzuim. Ook is nog niet voldoende zichtbaar dat de uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen is verbeterd, aldus de IGZ over de instelling die werkt op antroposofische basis.

De inspectie stelde de stichting eind vorig jaar onder verscherpt toezicht omdat cliënten risico zouden lopen op gezondheidsschade, de cliëntdossiers niet op orde waren en de dagbestedingsactiviteiten niet genoeg toegesneden waren op de wensen en behoeften van cliënten.

De inspectie sprak toen ook van een “dramatische personeelsbezetting tijdens de zomerperiode” en van tekortkomingen bij het nachtelijk toezicht. In het Hermes Huis wonen twaalf mensen met een beperking.’
De Stentor kwam op 14 augustus met ‘Vrije school Zutphen mag verbouwen’:
‘De langverwachte herschikking van vrije scholen in Zutphen kan in gang worden gezet. De gemeente Zutphen gaat akkoord met het ontwerp voor de locatie van de basisschool aan de Valckstraat. Over de herstructurering van het vrije schoolonderwijs in Zutphen wordt al jaren gesproken.’
Een dag later wist AntroVista hierover samenvattend te berichten in ‘Herschikken in Zutphen’:
‘Het ging niet zonder slag of stoot, maar in Zutphen is de herschikking binnen de vrije scholen een feit. Tot voor kort waren er drie basisscholen: De Berkel, De IJssel en De Zwaan. De laatste twee gaan met ingang van dit jaar samen verder onder de naam De Zonnewende en zijn tijdelijk gehuisvest in het gebouw van De IJssel aan de Henri Dunantweg.

Intussen wordt het gebouw van De Zwaan aan de Valckstraat verbouwd en uitgebreid, waardoor straks alle leerlingen van De Zonnewende daarin een plaats kunnen vinden. De basisschool van De Berkel zal vervolgens gebruik gaan maken van het gebouw dat zij achterlaten.

De bovenbouw van de Berkel blijft aan De Weerdslag; de leerlingen van de dependance aan de Dieserstraat zullen er na de herschikking bij intrekken. De scholen hebben daardoor straks nog op twee locaties basisonderwijs en op één plaats voortgezet onderwijs.

De gemeente Zutphen heeft inmiddels met de plannen ingestemd en stelt 2,6 miljoen euro beschikbaar voor het project.

www.destentor.nl/~vs-mag-verbouwen
www.vrijeschooldezonnewende.nl/weekbericht
www.berkelbasisonderwijs.nl
www.berkelvo.nl

En tenslotte is er voor degenen die een echte staatsvrije vrijeschool prefereren nog School de Hofakker in het buitengebied tussen Zutphen en Vorden. http://schooldehofakker.nl
Op 12 augustus kwam ‘Nieuwsblad de Kennemer’ via de website ‘Dichtbij.nl’ met ‘Vrijeschool heeft aanzuigende werking op jong gezin’:
‘De ouders van inmiddels ruim tachtig kinderen zijn geïnteresseerd in het initiatief om in Castricum of Uitgeest een vrijeschool op te richten. Het ouderinitiatief wil twee kleuterklassen starten en zoekt nog kinderen van 3 en (bijna) 4 jaar oud.

“Vrijeschoolonderwijs is een ontzettend rijke vorm van onderwijs”, zegt Carrie Duijn (28, Uitgeest), samen met Jacqueline Braak (33, Castricum) initiatiefneemster. “Het onderwijspakket is heel breed. Kinderen krijgen niet alleen lezen en rekenen, maar leren ook tuinieren, dansen, zingen, toneelspelen, schilderen en vreemde talen.”

Carrie is jurist en zelf moeder van een meisje van 1,5 jaar. Dat zij zich nu al bezighoudt met de schoolkeuze van haar dreumes is niet zo vreemd. “Ik hoorde dat de procedure voor het oprichten van zo’n school erg veel tijd in beslag neemt. We kunnen nu al volop aan de bak. Dat verandert als de school er eenmaal is, dan laten we het los. Jacqueline en ik zullen verder niet beleidsmatig bij de school betrokken zijn.”

Carrie heeft zelf niet, zoals je zou verwachten, op een vrijeschool gezeten. “Toen ik klein was, was de onderwijskwaliteit er wat minder. Inmiddels heeft dit type onderwijs een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De Cito-scores zijn landelijk zelfs bovengemiddeld. Maar dat is niet de reden dat ik kies voor de vrijeschool. Ik heb me verdiept in de verschillende onderwijstypen, heb bijvoorbeeld ook zo’n marktje van de vrijeschool in Bergen bezocht. En deze school sprak mij ontzettend aan. Ik vind de uitgangspunten erg mooi, ik gun mijn kind deze vorm van onderwijs.”

Buurtschool

Maar is een kind niet gewoon het gelukkigst op de school om de hoek? Waar het spontaan met een vriendje naar huis kan lopen en er niet eerst agenda’s moeten worden getrokken en breng- en haalafspraken moeten worden gemaakt? “Ach, ik zie het probleem niet zo. Vanuit Beverwijk, om maar iets te noemen, ben je in tien minuten rijden in Uitgeest, mocht de school daar komen. Elders in het land rijden ouders trouwens rustig veertig minuten om bij zo’n school te komen. Een kind kan toch ook met de buurtkinderen spelen, dat doet mijn dochter nu al. En die zitten ook niet allemaal op de dichtstbijzijnde school.”

Locatie

Mede-initiatiefneemster Jacqueline, werkzaam als studiebegeleidster, ontmoette Carrie via de Vereniging voor vrijescholen. “Zij had de dag vóór mij eenzelfde soort mail gestuurd als ik. Namelijk of ze daar nog iemand kenden in deze regio die ook iets wilde. Ja dus!”

Waar de school komt te staan, ligt nog open. “We zijn in gesprek met een aantal gemeenten. Ze zijn heel positief, maar kunnen pas helpen als er genoeg aanmeldingen zijn. De stichtingsnorm komt er in deze regio op neer dat je 150 aanmeldingen nodig hebt om te kunnen starten. Je moet namelijk binnen vijf jaar op 200 leerlingen zitten.”

Hoewel sommige gemeenten, zoals Castricum, te maken hebben met flinke vergrijzing en dus nu al weten dat zij bestaande scholen moeten sluiten, staan zij niet negatief tegenover het initiatief, weet Carrie. “Een vrijeschool bedient een groot gebied, we hebben aanmeldingen uit heel Kennemerland. Van Akersloot tot Velsen-Noord en van Heemskerk tot IJmuiden. Maar ook ouders uit Amsterdam melden zich. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die uit deze regio komen en ouders hier hebben wonen. Zij willen graag terug en schrijven hun peuter daarom nu al bij ons in. Wat voor een gemeente natuurlijk een interessant gegeven is. Het toont aan dat de vrije school een aanzuigende werking heeft.”

Speelochtenden

De initiatiefnemers hopen aankomend schooljaar aansluiting te vinden bij een bestaande school. Het streefmoment om tot een zelfstandige school te komen, is augustus 2017. Om iedereen kennis te laten maken met het concept, organiseren zij enkele speelochtenden (9.30 tot 11.30 uur). Kijk voor de data en locaties op www.vrijeschooluitgeest.nl of www.vrijeschoolcastricum.nl of Facebook’
In ‘De Brug Utrecht’ stelde Marianne Klebach de vraag ‘Volgend schooljaar ook een Vrije School in Leidsche Rijn?’ Als antwoord schreef zij op 15 augustus:
‘Een team van enthousiaste ouders neemt het initiatief om een vrijeschool op te starten in Leidsche Rijn. De nieuwe school wil in het schooljaar 2016-2017 haar deuren openen. Landelijk neemt de interesse voor vrijescholen toe, zo ook in Leidsche Rijn. Het vrijeschoolonderwijs onderscheid zich door de veelzijdigheid van het lesaanbod. Naast de bekende vakken wordt veel aandacht besteed aan creativiteit en de eigen ontwikkeling van het kind.

Om de nieuwe school daadwerkelijk te realiseren zijn nog meer geïnteresseerde ouders nodig. De initiatiefgroep roept daarom ouders op hun interesse kenbaar te maken op de website www.vrijeschoolutrechtwest.nl. Voor meer info: zij zijn op 5 september te vinden op de Uitmarkt in winkelcentrum Vleuterweide en 24 september vindt de eerste informatieavond plaats. Tijd, locatie en data voor meer informatieavonden worden bekend gemaakt op de website.’
Bij zorgboerderij ‘Urtica/De Vijfsprong’ te Vorden (Gld.) is sinds 23 juni te lezen dat er een ‘Enthousiaste nieuwe directeur-bestuurder gezocht’ wordt:
‘Onze huidige directeur-bestuurder, Ed Taylor, gaat per 1 januari van zijn welverdiende pensioen genieten. Daarom zijn wij per 1 november a.s. of op een nader in overleg vast te stellen datum op zoek naar een ervaren directeur-bestuurder (m/v).

De directeur-bestuurder inspireert en geeft leiding aan een gezonde verdere ontwikkeling van Urtica-De Vijfsprong. Met aandacht voor de identiteit en de kracht van de woon-werkgemeenschap en goed verbonden met de externe omgeving en partners. Wilt u de vacature lezen? Dat kan hier.’
Op dezelfde website werd op 5 augustus het bericht ‘Horeca op de Kas in Zutphen’ geplaatst:
‘Binnenkort (naar verwachting half september 2015) is de verbouwing van De Kas (de voormalige Kaardebol) in Zutphen gereed. Dan heeft de coöperatie Atelier3D eindelijk een eigen onderkomen na de brand in de winter van 2013-2014. De Kas Zutphen wordt dan dus de thuisbasis van Atelier3D. Ook Urtica de Vijfsprong is al vanaf de start van Atelier3D coöperatielid. Onze Jan van der Hoek is mede bestuurslid van de coöperatie.

Voor mensen die het niet weten: “De Kas” ligt aan de Harenbergweg 1 in Zutphen en bestaat straks uit een modern duurzaam hoofdgebouw, een voormalige plantenkas, een middeleeuws erf en ruim 2ha tuinen. Op het buitenterrein vinden verschillende activiteiten plaats gericht op natuur en milieueducatie, ecologie, historie etc. Door leden van Atelier3D en hun partners, waaronder Natuurmonumenten, worden regelmatig evenementen georganiseerd die honderden bezoekers trekken. Deze zijn mede mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers.

In de voormalige plantenkas is een prachtige tropische vlinderkas ondergebracht met informatiecentrum. Onze huiswerkploeg is daar laatst ook op bezoek geweest en keek de ogen uit! In het hoofdgebouw komen een veldwerklokaal, een kookstudio en een “Grand Café”. Ook zijn er verschillende vergaderruimten.

Het Grand Café, dat dus de lunches gaat verzorgen, maar ook gewoon koffie en thee zal schenken aan bezoekers, opent in oktober haar deuren. Aan Driekant en aan Urtica De Vijfsprong is gevraagd om te participeren in dit Grand Café. Dat zou ook een goede werkplek kunnen bieden aan zorgvragers, die nog altijd willen werken in de horeca. Het is laagdrempeliger dan de Keuken van Hackfort en de werktijden zijn niet tot diep in de avondlijke uren.

Onze participatie staat naast het werven van geld via kas-delen. Iedereen kan een “Kas-deel” kopen en krijgt dat in de loop van twee, drie of vijf jaar terugbetaald met rente. Er is zelfs de mogelijkheid om het kas-deel terugbetaald te krijgen in natura: dan krijg je een bon die je kunt verzilveren met boodschappen bij de Driekant, in de Vijfsprongwinkel of natuurlijk in het Grand Café op de Kas.

We zien veel mogelijkheden en doen graag mee! En voor mensen die dit initiatief een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen: schaf voor je zelf een “kas-deel” aan. Het levert een hoge rente op en je draagt bij aan een duurzaam & sociaal initiatief. Verdere info vindt u hier.’
Ik ga verder met landbouw. ‘Al ruim 200 aanmeldingen voor de Bio1000’ liet Bionext weten op 14 augustus:
‘Op zaterdag 10 oktober 2015 gaan duizend mensen, die zich betrokken voelen bij biologisch in een Bio1000 met elkaar in gesprek over de toekomstagenda van de biologische landbouw en voeding. Na een wervingsperiode van 2 weken is inmiddels 20 % van de 1000 plekken gevuld. Boeren, burgers en andere betrokkenen kunnen zich de komende tijd nog aanmelden.

De biologische landbouw en de verkoop van biologische voeding groeit stevig en de verwachting is dat die groei de komende tien jaar onverminderd aanhoudt. Des te meer reden om te kijken of we op de goede weg zijn. De vraag die tijdens de Bio1000 centraal staat is “Waarom biologisch?”

Geïnteresseerden kunnen meer lezen en zich opgeven via www.bio1000.nl. De Bio1000 wordt georganiseerd door de biologische sector.

Waarom meedoen?

Elke dag, elke keer als je eet, kies je hoe ons landschap eruit ziet, of er bijvoorbeeld nog koeien in de wei lopen. Als consument en als ondernemer maak je elke keer keuzes: waar en wat koop je, waar investeer je in en wat mag het kosten? Wat heb je aan voeding te kiezen op scholen, in ziekenhuizen en in verzorgingshuizen? Wie betaalt de prijs voor milieuvervuiling en ongezond eten? Kies je als consument voor producten uit het seizoen en de eigen omgeving? Produceer je als boer voor de regio of voor verre markten? Wil je weten wie jouw voedsel eet of produceert? Of vind je het belangrijk dat je weet dat “het goed zit”? Allemaal kwesties waarover je kunt meepraten tijdens de Bio1000.

Praat mee en meld je aan

Bij dit gesprek zijn 1000 stoelen beschikbaar. Deze worden verdeeld, waarbij er geloot wordt als er meer belangstellenden zijn dan plekken binnen een categorie:
- 300 consumenten
- 300 boeren en tuinders
- 100 producenten en handel
- 100 winkeliers en horeca
- 100 betrokkenen uit maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, onderwijs, overheid, financiële en gezondheidssector
- 100 tafelsecretarissen, voor het proces en de verslaglegging

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier via www.bio1000.nl/aanmelden. Daar kun je ook aangeven in welke categorie je wilt deelnemen.’
Op 16 juli was ‘Strategie bijeenkomst over vervolg octrooiactie’ daar in het nieuws:
‘Op 7 juli heeft Bionext met stakeholders uit de sector gesproken over het vervolg van de octrooicampagne Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven. De aanwezigen zijn bijgepraat over de lobbystrategie van Bionext en er is gebrainstormd over een vervolg op de succesvolle paprika- actie. De aanwezigen waren het met Bionext eens dat het belangrijk is om de campagne internationaal verder uit te rollen. Doel hiervan is de octrooiproblematiek in meer EU landen op de kaart te zetten. Na de uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het Europees octrooibureau is de noodzaak voor een wijziging van de Europese octrooiwetgeving verder toegenomen. In die uitspraak staat namelijk dat ook eigenschappen van klassiek veredelde planten geoctrooieerd kunnen worden.

Gelukkig staat de Nederlandse politiek aan onze kant. Staatssecretaris Dijksma heeft onlangs in een brief aan de kamer bevestigd dat ze verdergaande wijzigingen door wil voeren in het octrooirecht ten gunste van de veredelaars (kwekers). Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, in de eerste helft van 2016, wil Dijksma het onderwerp in Europa breed politiek op de kaart zetten. Op maandag 13 juli is het onderwerp op verzoek van Dijksma besproken in de Raad van landbouwministers in Brussel.’
En een maand eerder, op 17 juni, ‘De biologische winkels en winkelformules bundelen hun krachten’:
‘De winkelformule Estafette en Natuurwinkel hebben zich vanaf juni 2015 aangesloten bij de Biowinkelvereniging. Het bestuur van de Biowinkelvereniging, dat tot nu alleen openstond voor zelfstandige biowinkelondernemers, wordt uitgebreid met bestuursleden van de drie winkelformules Ekoplaza, Estafette en Natuurwinkel. Dankzij deze geïntensiveerde samenwerking met de winkelformules vertegenwoordigt de Biowinkelvereniging, met nu circa 180 leden, meer dan 50% van de Biologische speciaalzaken.

Door deze nieuwe ontwikkeling kan de vereniging nog beter opkomen voor de belangen van de biologische speciaalzaak en meer activiteiten organiseren voor haar leden. In 2015 staan onder meer extra promotieactiviteiten tijdens de Bio10daagse (17-26 september) op het programma en een vernieuwing van de biowinkelverkiezing die in september van start gaat. Samen met de winkelformules zullen nieuwe gemeenschappelijke projecten voor de biologische winkels opgezet worden vanuit de Biowinkelvereniging.

De Biowinkelvereniging is een van drie aangesloten verenigingen onder ketenorganisatie Bionext. Meer informatie: www.biowinkelvereniging.nl
27 juli kwam men met ‘Stem op de Bionext-advertentie “De natuur heeft geen eigenaar”’:
‘De campagne van Bionext tegen octrooien op natuurlijke planteneigenschappen is genomineerd voor de NRC Charity Award 2015. Uit 217 inzendingen is de advertentie “De natuur heeft geen eigenaar” door de vakjury geselecteerd. Vanaf vandaag kan het publiek stemmen op de advertentie via http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/239/bionext. Als Bionext de meeste publieksstemmen haalt, wint ze advertentieruimte ter waarde van € 75.000,- bruto mediawaarde in NRC Handelsblad, nrc.next of NRC Weekend.

Bedrijven als Syngenta en Monsanto vragen steeds vaker octrooi aan op natuurlijke eigenschappen van groentes. Daarmee worden ze eigenaar van alle zaden, vruchten en planten met deze eigenschap en mogen andere bedrijven deze eigenschap niet meer vrij gebruiken. Het gaat al lang niet meer alleen om gentech-gewassen, ook op klassiek veredelde gewassen worden steeds vaker octrooien aangevraagd. Een ontwikkeling waarover veel wetenschappers, politici, veredelaars, telers en burgers zich zorgen maken. Bionext voert actie tegen deze octrooien en wil dat de Europese wetgeving wordt aangepast. Een octrooi op een eigenschap die gewoon in de natuur voorkomt, zou niet mogelijk moeten zijn!

Monsanto’s broccoli met een langere steel, een tomaat die minder water bevat, of Sygenta’s paprika die resistent is tegen de witte vlieg: allemaal voorbeelden van verleende octrooien op eigenschappen die bij deze planten ook in de natuur voorkomen. Sinds de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau begin dit jaar heeft uitgesproken dat octrooien op klassiek veredelde gewassen toegestaan zijn, worden hier steeds meer aanvragen ingediend. Octrooien belemmeren de innovatie, omdat het plantaardig materiaal niet meer vrij beschikbaar is voor andere veredelaars. Op de langere termijn neemt daarmee de diversiteit aan rassen voor onze voedselproductie af. Dat leidt tot minder keuze voor boeren en consumenten en brengt uiteindelijk de voedselzekerheid en agro-biodiversiteit in gevaar.

De advertentie van Bionext over octrooien is gemaakt door Studio Baard, een klein en prikkelend Haags communicatiebureau. De NRC Charity Award jury, bestaande uit Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC), Astrid Prummel (hoofdredacteur Adformatie), Edward van de Ridder (eigenaar/strateeg NOISE) en Pim Gerrits (creative director Lemz) selecteerde de Bionext-advertentie uit 217 inzendingen.

Meer lezen over de campagne kan op www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit.’
Tot slot, en dan is het weer genoeg, Biojournaal vandaag met ‘Oogst van start bij Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight. “Onze BD-tafeldruiven zijn afhankelijk van alléén zonnewarmte”’:
‘Vrijdag 21 augustus begint de druivenoogst in de serres van Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight. “Het is zover. De lekkerste biologisch-dynamische tafeldruiven van Nederland zijn rijp, sappig en overheerlijk. De druivenwinkel aan de Zwethkade-zuid 45 in Den Hoorn is vanaf 21 augustus elke werkdag en op zaterdag geopend”, vertelt Hilde Jansen van Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight.

Ze geeft aan dat de aanvang van de druivenoogst sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. “De druiven groeien weliswaar in druivenserres, maar onze druiven zijn afhankelijk van alléén zonnewarmte. Het begin van de druivenoogst is dan ook moeilijk te plannen. En als het dan zover is dan is het ook meteen heel druk, want de druivenoogst duurt slechts drie maanden. De Blauwe Frankenthalers zijn het eerst rijp, dus daar beginnen we vrijdag mee. En iedereen mag natuurlijk eerst proeven.”

Voor meer informatie: www.druivenkwekerij.nl

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)