Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 30 november 2012

Koe-knuffelen


Vandaag meer wat strooigoed, om in de sfeer van Sinterklaas te blijven. Het mag dan nog 30 november zijn, maar op de website van Urtica/De Vijfsprong in Vorden (Gld) staat onder ‘Actuele ontwikkelingen’ al het nieuws van 1 december:
‘Bezoek 2e kamerlid, wethouders en raadscommissie

De heer Otwin van Dijk, 2e kamerlid voor de PvdA, komt naar de Vijfsprong. Tegelijk zullen ook de wethouder van de gemeente Bronckhorst, mevrouw Stevens, de raadscommissie-zorg van de gemeente Bronckhorst alsmede de wethouder van de gemeente Olst-Wijhe, de heer Otterloo, plus enkele raadsleden van die gemeente mee komen. Op 17 december zijn deze mensen bij ons op bezoek.

Zij worden ontvangen door onze voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. dr. H. van Andel. Het programma van die middag is:
– Rondleiding op de Reeoordweg
– Korte inleiding (Ed Taylor, directeur-bestuurder)
– Interview van Henk Poppenk (zorgcoördinator) met enkele zorgvragers (een lid van de cliëntenraad, een zorgvrager GHZ en één uit de langdurige GGZ)
– Gesprek met de heer Van Dijk, de wethouders en de raadscommissies over de komende maatregelen en over de mogelijke alternatieven

Wij ronden dit bezoek af met een uitstapje aan onze Brasserie De Keuken van Hackfort.

Koninklijke onderscheiding voor Karel Freeve

Op zijn 64e verjaardag was Karel (F.), onze instellingsarts, een grote verrassing toebedacht. De plannen waren door zijn kinderen gesmeed en ook de Vijfsprong heeft aan het tot stand komen van deze verrassing zijn bijdrage geleverd. Op het verjaardagsfeestje kwam de burgemeester. Hij speechte er vrolijk op los, speldde Karel de koninklijke onderscheiding op zijn revers.

Later gaf de stad Zutphen het volgende persbericht uit: 
Donderdag 29 november heeft drs. K.C. Freeve uit handen van burgemeester J.A. Gerritsen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als huisarts in Zutphen. De heer Freeve (64) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Freeve krijgt de onderscheiding omdat hij als huisarts en als initiatiefnemer van maatschappelijke activiteiten gedurende vele jaren ruimte heeft gegeven aan nieuwe ontwikkelingen, regionaal, landelijk en internationaal. Hij heeft er met name aan bijgedragen dat Zutphen als een stad met antroposofische signatuur bekend werd in Nederland. 
Wij feliciteren Karel natuurlijk van harte met deze onderscheiding!

Koe-knuffelen!!

Het kan echt. En nog wel met onze eigen “Boer Willem”. Ter verbetering van de inkomstenstroom voor de Stichting De Vijfsprong heeft onze boer Willem allerlei activiteiten bedacht. Op www.boerwillem.nl kunt u dat ontdekken! En voor wie graag eens door Willem wil worden rondgeleid zonder daarvoor uit zijn stoel te hoeven komen, kijk op de website van Boer Zoekt Vrouw: http://boerzoektvrouw.kro.nl/extra/rondkijken-op-de-boerderij/kijk-rond-op-willems-zorgboerderij/default.aspx

Kerstspel op Hackfort

Het diner is geheel en al uitverkocht! De brieven voor het arrangement op donderdag 20 december waren koud de deur uit of de mailbox van de Brasserie puilde uit. Helaas voor de mensen die niet zo snel konden beslissen: het diner zit vol. Maar bij de opvoering in de zaal is nog beperkt plek voor wat mensen. Opgeven voor het diner gaat dus niet meer, wel voor het bijwonen van het Kerstspel in de Westerholtzaal. Mail naar (info@keukenvanhackfort.nl).

En kun je onverhoopt niet op 20 december? Niet getreurd. Dan is er nog een 2e uitvoering. Die is een dag eerder, op dezelfde tijd (19.30 uur) in de zaal van de Pentaan (Reeoordweg 2a te Vorden). Vanaf 19.00 uur is er koffie.’
Nog meer klein nieuws komt uit Haarlem. Gisteren verscheen op de website van Dichtbij.nl dit bericht van ‘dichtbij-meeschrijver’ Sachavandijke, getiteld ‘Eerste “Green Canteen” van Nederland geopend’:
‘Op maandag 29 oktober werd op de Rudolf Steinerschool in Haarlem de eerste “Green Canteen” van Nederland geopend; een kantine met het Green Label certificaat van Jongeren Milieu Actief.

Bijzonder is dat het beheer in handen is van jongeren met een beperking van het nabijgelegen Ferm Rozemarijn en dat alle producten 100 % biologisch en duurzaam zijn. Zo zijn er Bio-dynamische lolly’s te koop en worden er heerlijk belegde broodjes, sappen en croissants aangeboden. Al deze producten zijn seizoens- en of streekproducten en worden geleverd door de winkel en bakkerij; Rozemarijn Santé, wat beiden ook werkplaatsen voor jongeren met een beperking zijn.

Na een welkomstwoord van directeur Jos Reckman en een uitleg door Arne Savelkoel, hoofd dagbesteding van Rozemarijn, werd de kantine door de heren officieel geopend door het symbolisch lostrekken van twee aan elkaar gebakken croissants. Als “taartje op de cake” kreeg de school uit handen van Arlinde Plom van Jongeren Milieu Actief en initiator van het “Green Canteen project” als allereerste school in Nederland het “Green Label” certificaat uitgereikt.’
De website van de Stad Tiel publiceerde woensdag dit verhaal over ‘Wethouder op werkbezoek’:
‘Wethouder Ruud Vermeulen en de gemeenteambtenaar Ton Warsen waren vrijdag 23 november op werkbezoek bij de Johannesschool in Tiel. De vrijeschool groeit al geruime tijd en telt nu 107 leerlingen. In het afgelopen jaar werd een aanbouw en verbouwing gerealiseerd met financiële ondersteuning van de gemeente.

Na een gesprek met schoolleiding en medezeggenschapsraad werd de wethouder rondgeleid op school. Naast het goede onderwijs in taal en rekenen staat de vrijeschool bekend voor veel creativiteit – en dat was ook nu te zien. Schilderijen van de kinderen, bordtekeningen van de leraren, euritmie door de kleinen, een rap over het verdwenen Flipje door klas 3/4 en twee blokfluitstukken van klas 5/6 zorgden voor een blijvende indruk. De kinderen van de tweede klas verrasten de wethouder met de vraag “Wat is eigenlijk een wethouder?” – Deze vraag liet de wethouder weer een keer terugkeren in zijn oude rol van docent en zo stond hij voor de klas zijn werk uit te leggen – de kinderen waren heel tevreden met zijn antwoord.’
Minder vrolijk nieuws had De Stentor gisteren, getuige ‘Basisschool De Berkel in Zutphen verdwijnt’:
‘Het basisonderwijs op de locatie van vrije school De Berkel in Zutphen verdwijnt. In de toekomst vindt vrije school basisonderwijs alleen nog plaats op de huidige locaties van basisscholen De Zwaan en De IJssel. Al het voortgezet onderwijs van de vrije school wordt samengebracht aan de Weerdslag in Zutphen.

Dat is althans de keus die bestuurder Lizzy Plaschek van Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland (VSNON) heeft gemaakt. VSNON is het overkoepelend bestuur van basisscholen De Berkel, De IJssel, De Zwaan en voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zutphen.

Onlangs werd bekend dat het vrije schoolonderwijs in Zutphen op de schop gaat. Het aantal basisschoollocaties wordt de komende jaren teruggebracht van drie naar twee, terwijl het voortgezet onderwijs wordt samengebracht aan de Weerdslag. Daarmee moet het onderwijs voor de toekomst worden veiliggesteld. Op de huidige weg doorgaan zou op termijn tot een faillissement kunnen leiden.

In eerste instantie lagen drie varianten op tafel. Plaschek heeft nu haar keus, een zogenoemd voorgenomen besluit, bekend gemaakt. Het komt er op neer dat in de toekomst het basisonderwijs blijft plaatsvinden op de locaties De Zwaan (Valckstraat) en De IJssel (Henri Dunantweg). Het gebouw van De Zwaan wordt gerenoveerd. De locatie waar nu basisschool De Berkel in zit, wordt in de toekomst gebruikt voor voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs is nu nog verdeeld over twee locaties in Zutphen.

Het besluit is inmiddels ter advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De raad van toezicht neemt in december een definitief besluit.

Hoe de verandering praktisch vorm wordt gegeven, moet nog nader worden uitgewerkt. De gedetailleerde planning is eind januari klaar. Streven is om per 1 augustus 2013 te starten met de overgang van drie naar twee zogenoemde stromen. De operatie moet 1 augustus 2015 zijn afgerond. Uitgangspunt is dat klassen en leerkrachten bij elkaar blijven en dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat leerlingen uit één gezin op verschillende locaties terecht komen.’
Als je dit weet, ben je ook niet meer zo verbaasd om vanavond op de website van Metronieuws te lezen ‘Schoolbesturen onder verscherpt toezicht inspectie’:
‘Negen besturen van basis- en middelbare scholen zijn sinds begin oktober onder verscherpt financieel toezicht geplaatst door de Inspectie van het Onderwijs. Een woordvoerder van de inspectie bevestigde vrijdag berichtgeving daarover van de Algemene Onderwijsbond. De status van de scholen ging naar “verhoogd risico”.

Zes van de betrokken schoolbesturen zijn de Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland in Bilthoven, Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland in Zutphen, Stichting Vrije School Michaël Bussum, Stichting Aletta Jacobs College in Hoogezand, Het Baken in Almere en Stichting Zaam in Zaandam, Amsterdam en Monnickendam.

De twee laatstgenoemde schoolorganisaties waren voorheen onderdeel van de Amarantis Onderwijsgroep, die al langer op de lijst staat. De namen van de drie andere besturen kunnen nog niet bekendgemaakt worden. Ze hebben bezwaar aangetekend bij de inspectie.’
Omroep Gelderland voegde hier vanavond aan toe ‘Scholenstichting Zutphen onder toezicht’:
‘De Onderwijsinspectie heeft Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland uit Zutphen onder verscherpt financieel toezicht gesteld. Dat bevestigt de inspectie vrijdag tegen de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De stichting heeft vier scholen in Zutphen en zou haar financiën niet op orde hebben. Voor de Zutphense school geldt de status “verhoogd risico”. Er bestaat nog een zwaardere vorm van toezicht, namelijk “hoog risico”. Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland was niet bereikbaar voor commentaar.’
Ik had het woensdag in ‘Barometer’ over de Steinerschool De Zonnewijzer in Wijgmaal. Ik verzuimde melding te maken van dit bericht van afgelopen zaterdag 24 november in Het Nieuwsblad door Isabel van Tendeloo, ‘Steinerschool bestaat 30 jaar’:
‘Leuven – Steinerschool De Zonnewijzer in Wijgmaal viert dit jaar haar dertigste schooljaar.

Het jubileum wordt het hele jaar door gevierd. Op 19 september werd het feestjaar afgetrapt met een voordracht over de hedendaagse impuls van de steinerpedagogie. Dit weekend volgt het tweede grote evenement, namelijk de jaarlijkse geschenkenmarkt. Al dertig jaar wordt deze beurs met veel enthousiasme door de ouders georganiseerd.

Bovendien zijn er op 24 en 25 november heel wat activiteiten voor kinderen. Vanavond om 20 uur brengen de leerlingen onder leiding van de muziekleraren bijvoorbeeld een samenzang. Op zondag brengt de school voor de kinderen poppenkast en zijn er kinderateliers, zoals bijenwassenkaarsen maken of kandelaars kleien.

Meer info vind je op www.steinerschoolleuven.be
Nu de naam van Steiner is gevallen, kan ik ook wijzen op de nieuwe ‘Gesamtverzeichnis Rudolf Steiner Verlag’. Altijd handig om bij de hand te hebben. En wat we in december zeker niet moeten vergeten, is wat het Ita Wegman Institut van Peter Selg nu op zijn website heeft staan:
‘Erscheint im Dezember 2012 im Verlag des Ita Wegman Instituts:

Viele Jahre hat Peter Selg an einer umfangreichen Darstellung gearbeitet, die den Werdegang Rudolf Steiners und die Entfaltung seines Werkes in neuer Weise sichtbar macht. Die nun vorgelegten, lang erwarteten drei Bände erschließen im Detail die innere Kontinuität einer unvergleichlichen Lebensarbeit in einem «Zeitalter der Extreme». Sie bringen in dokumentarischer Weise, ohne Pathos und Verklärung, die Haltung zum Vorschein, mit der Rudolf Steiner in seiner Zeit – inmitten unzähliger Widerstände und Hindernisse – aufrecht stand und sich für dasjenige einsetzte, was er als fortschreitende Strömung der Menschheitsentwicklung sah. Die Publikation ermöglicht einen neuen Zugang und eine neue Beziehung zu seiner geistigen Gestalt, zu seinem Wesen – und zum Wesen desjenigen, was er existentiell vertrat und mit dem Begriff «Anthroposophie» verband. Sie wurde für die Zukunft der anthroposophischen Bewegung verfasst und damit auch für die Anthroposophische Gesellschaft, für die einzelnen Gründungen und freien Initiativen – zugleich für jeden Menschen, der ernsthaft nach dem Begründer der anthroposophischen Geisteswissenschaft fragt.

RUDOLF STEINER. 1861-1925
Lebens- und Werkgeschichte

Von Peter Selg

Band 1: 1861-1914

880 Seiten mit 95 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-905919-46-2
CHF 86 / EUR 69

Band 2: 1914-1922

704 Seiten mit 71 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-905919-47-9
CHF 74 / EUR 59

Band 3: 1923-1925

568 Seiten mit 54 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-905919-48-6
CHF 74 / EUR 59

Kassette mit Band 1-3:

2.152 Seiten mit 220 Abbildungen
ISBN 978-3-905919-27-1
CHF 210 / EUR 169’
Het is niet voor armlastige mensen... Nu ja, dat waren die twee delen van Helmut Zander ook niet.
.

34 opmerkingen:

Anoniem zei

Dag Michel,

Steinerschool de Zonnewijzer bestaat al 30 jaar, maar het scheelde niet veel of het was gedaan met de school.

Laatste kans voor school met lijfstraffen

Einde steinerschool Leuven?

Wat betreft het onderzoek van de VUB, waaraan in een door de politieke partij Groen verspreid de steinerschool wordt gelinkt aan dat onderzoek, kan ik zeggen dat de steinerscholen niets met dat onderzoek te maken hebben.

Het is Groen dat via de media een vriendendienst bewijst aan de Leuvense steinerschool, want die zit om leerlingen verlegen.

Leerlingenuitstroom steinerschool Zonnewijzer Leuven

Als je graag meer wil weten van de geschiedenis van steinerschool de Zonnewijzer, kan je deze historiek raadplegen. Hij gaat tot 2006, dus de voorbije jaren waarin de school bijna haar erkenning als school verloor, zijn er niet in opgenomen.

Historiek steinerschool Zonnewijzer Leuven

Anoniem zei

Ik zie net dat ik in mijn reactie hierboven een woord vergeten ben.

'Wat betreft het onderzoek van de VUB, waaraan in een door de politieke partij Groen verspreid PERSBERICHT de steinerschool wordt gelinkt aan dat onderzoek, kan ik zeggen dat de steinerscholen niets met dat onderzoek te maken hebben.'


pieter ha witvliet zei

Wie zoals ik het schotschrift van Ramon de Jonghe/Verachtert ‘Focus op de steinerschool’ grondig gelezen heeft en van commentaar voorzien en dat ook doet met de artikelen op zijn ‘schot’blog, weet dat de reactie van Verachtert geen ander doel dient, dan nog even te wijzen op ‘school met lijfstraffen’ en ‘school bijna gesloten’.
Het gaat er de Jonghe/Verachtert slechts om Steiner, de antroposofie en de vrijeschool op een zo negatief mogelijke manier af te schilderen.
Op mijn blog http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/11/29/wat-op-deze-blog-te-vinden-is/ heb ik daar talloze voorbeelden van gegeven: van verdraaiingen van woorden van Steiner tot het regelrechte voorliegen van de officiële vrijeschoolinstanties in Nederland.
Voor wie dat nog niet genoeg is, kijkt eens op:
http://kloptdatwel.nl/2012/07/11/euritmietjes/

Anoniem zei

Pieter,

Voorliegen? Waarom zou ik? Ik hoef de antroposofische zaak helemaal niet in een slecht daglicht te plaatsen, want ik heb daar geen belang bij. Bovendien doet ze dat voortdurend zelf op zo'n manier dat critici alleen maar hoeven toe te kijken. Jij en je echtgenote zijn de laatste jaren - met jullie acties tegen mij en andere critici - ook niet echt een uithangbord waar de antroposofische beweging blij mee kan zijn. Jullie brengen 'jullie antroposofie' op zo'n manier dat buitenstaanders wel twee keer nadenken voor ze zich met antroposofie gaan bezighouden. Wees blij dat ik in gesprek ga met antroposofische instanties, want als jullie los gaan, beschadigen jullie de antroposofische beweging nog harder dan nu al het geval is.

Over liegen gesproken. Vreemd dat je het over 'jouw blog' gaat hebben, terwijl dat blog in eerste instantie toebehoort aan ene Joost Alfrik, wat overigens zowel jouw nickname is als die van je echtgenote Catherine Witvliet-De Mooij.

Het is hier na te lezen: Antroposofisch leraar ontpopt zich tot stalker

pieter ha witvliet zei

‘voorliegen, waarom zou je’
Dat vraag ik me ook af, maar je doet het wel: http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/11/01/ramon-de-jongheverachtert-of-hoe-een-hoogtepunt-tegelijk-een-dieptepunt-is/

Over mijn blog: Ik heb inderdaad een tijdje een pseudoniem gebruikt: Joost Alfrik.
Die is inmiddels verdwenen, zoals je had kunnen begrijpen, ook daarvan staat iets op mijn blog.
Ik heb je al diverse malen gezegd dat mijn vrouw met mijn activiteiten niets van doen heeft.
Ik heb je ook even zovele keren gevraagd haar overal buiten te laten.
Maar integriteit staat niet in je woordenboek, lijkt het.

De gotspe van je antwoord vind ik wel: ‘wees blij dat ik in gesprek ga met antroposofische instanties’.
Welke instanties zijn zo gek om dat te doen: in gesprek gaan met iemand die het heeft over ‘goeroe Steiner’; ‘antroposofenbunker’ (Goetheanum); Marie Steiner als ‘dansmarike’ enz. enz.
Welke instanties?????? Als ze er al zijn: dat ze snel wijzer mogen worden…………….

Anoniem zei

Pieter,

Jij beweert dus dat je vrouw Catherine dat pseudoniem Joost Alfrik niet heeft gebruikt? Dat ik me vergis?

Is zij je dan niet te hulp geschoten wanneer je het in discussies hard te verduren kreeg?

Vreemd. En 'Willem', een zogenaamd 'familielid' heeft zeker ook niet vanuit het Novalis College berichten gestuurd? :-)

pieter ha witvliet zei

Jij beweert dus dat je vrouw Catherine dat pseudoniem Joost Alfrik niet heeft gebruikt?
JA-Catherine staat overal buiten.

Dat ik me vergis?
JA, je hebt maar wat bedacht.

Is zij je dan niet te hulp geschoten wanneer je het in discussies hard te verduren kreeg?
NEE, bovendien heb ik het nog in geen enkele discussie hard te verduren gehad. Mijn kennis en ervaring zijn voldoende om de enkele blaffertjes op afstand te houden.

En 'Willem', een zogenaamd 'familielid' heeft zeker ook niet vanuit het Novalis College berichten gestuurd?

Weet ik niet, ik ken Willem verder niet.

Anoniem zei

Pieter,

Je hebt me al eens verteld dat er niemand anders betrokken is bij de activiteiten van 'Joost Alfrik'.

Nochtans meen ik bij die Joost Alfrik twee verschillende manieren van schrijven te herkennen.

Wees nu eens eerlijk. Als je vrouw die ander niet is, wie dan wel? Of weeral een vergissing van mij dat er nog iemand anders is buiten jij die onder de naam Joost Alfrik schrijft?

pieter ha witvliet zei

Je stelt maar vragen en je ziet, je krijgt overal antwoord op.
Jij antwoordt echter niet op die ene vraag die ik je stel: welke antroposofische instanties?

Nogmaals, maar nu echt voor de laatste keer: mijn vrouw heeft met mijn blogactiviteit niets, maar dan ook niets van doen.

Het pseudoniem Joost Alfrik heb ik een een jaar lang gebruikt. Genoeg om te onderzoeken of ik, volgens jouw zeggen, 40 jaar in een leugen heb geleefd als vrijeschoolleerkracht.
De uitkomst staat voor mij meer dan vast: nee, ik heb niet in een leugen geleefd.
Die leugen wil jij graag zien en ziet die ook omdat je een leugenachtige bril draagt.

Joost Alfrik is exit-er is ook geen ander persoon die onder deze naam schrijft.

Ik, Pieter HA Witvliet, blijf jou kritisch volgen.
Is je kritiek terecht: je zult mij niet horen.

Is deze in mijn ogen onterecht, dan zal ik daar mijn mening tegenover zetten.

Ik ben nog steeds bereid de discussie met je aan te gaan, zowel op mijn blog, waar ik je zelfs schrijfruimte heb aangeboden, maar waar je je niet meldt, als ook op jouw blog, waar ik echter niet welkom ben.

Inmiddels ben ik begonnen achtergronden van het vrijeschoolonderwijs te belichten, zowel theoretisch als vanuit de praktijk:http://vrijeschoolpedagogie.wordpress.com/

Michel Gastkemper zei

Waar mijn weblog al niet goed voor is. Beide tegenstrevers zijn hier tenminste ‘on speaking terms’, waarbij ik begrijp dat dit bijzonder is. Daaraan bied ik graag ruim baan. Ik voel me als Noorwegen die als vredesbemiddelaar twee onverbeterlijk strijdende partijen tot elkaar poogt te brengen...

Anoniem zei

Pieter,

Je zegt: 'Het pseudoniem Joost Alfrik heb ik een een jaar lang gebruikt.'

Daar voeg je aan toe: 'Joost Alfrik is exit-er is ook geen ander persoon die onder deze naam schrijft.'

Nu wordt het toch ingewikkeld, vind ik.

Je zou het pseudoniem Joost Alfrik een jaar hebben gebruikt, maar ik heb Joost Alfrik voor het eerst op mijn site zien verschijnen op 9 januari 2009. Dat is net geen twee jaar geleden.

Bovendien spreekt die Joost Alfrik over jou in de derde persoon en noemt hij je een collega.

Ene Koen stelt op 19/01/2011 op mijn site volgende vraag:

' ” Even off topic ”

De website – ikdenkerhetmijnevan.blogspot.com- behoort in dit bericht toe aan ene “pieter ha witvliet”.

En onder het artikel op deze site “Leerplan volgen?” verwijst ene “j.alfrik” mij door naar diezelfde blogspot.

Who is who folks ?'

Waarop Joost Alfrik (jij dus)op 24/01/2011 antwoordt:

'Ik zie hier geen vraag aan mij gesteld. Dat ik naar een blog of website verwijs, lijkt mij vrij normaal. Dat gebeurt hier toch voortdurend?'

Op 31/01/2011 maak je het dan blijkbaar nog bonter door over jezelf in de derde persoon te gaan spreken en aan te geven dat jullie (Pieter Witvliet en Joost Alfrik)wel eens samenkomen. En nu zeg je dat er geen jullie is?

Hier na te lezen: Reacties op brief van de dag

j.alfrik zegt:
31/01/2011 om 14:52

Waar het om gaat is, dat wij, als collega’s en ervaren vrijeschoolleerkrachten, tegenwicht willen bieden aan de vaak onzinnige beweringen op je site.(...)

Pieter wil hier zijn naam niet meer zien, ivm het lage peil van je misbruikrubriek.

Maar verder denkt hij van harte mee over hoe wij hier de waarheid omtrent de Waldorfschool rechtdoen.

Dat wij ook af en toe bij elkaar komen en dan wellicht eens iets verzenden van een gelijk IP-adres, doet aan de inhoud van de discussie toch niets af.
Het wordt je te heet onder de voeten en zo kom je mooi van ons af.
Als je echt een ruggengraat hebt, verwijder je dit niet en ga je gewoon de discussie met mij aan, in de wetenschap dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.(...)

Wat is dit voor ongein?

Anoniem zei

2009 in mijn laatste reactie hierboven moet uiteraard 2011 zijn.

pieter ha witvliet zei

Kom, kom, Michel, ‘on speaking terms’……..Dat zou zo zijn als Verachtert zou willen discussiëren op zijn blog of op het mijne, waar ik hem zelfs schrijfruimte heb aangeboden. Maar dat doet hij niet, want hij houdt niet van meningen die de zijne weerleggen, als leugenachtig ontmaskeren, of in ieder geval nuanceren. In dit opzicht verschilt hij weinig van zijn evenknie Andreas Lichte in Duitsland, die van alles roept, maar mijn reacties heel bewust buiten de discussiedraad houdt. Beide critici waken er angstvallig voor een link naar mijn blog te plaatsen, zo hun lezers betuttelend. Daar mogen alleen steunbetuigingen komen, lijkt het.
Verachtert wil alles wat Steiner, antroposofie en daarmee vrijeschool betreft, op één hoop gooien: het deugt niet. In woorden van gelijke strekking liet jij je onlangs ook nog uit, Michel.
En waar hij kan, komt hij dat etaleren, zoals hier, bij jouw opmerkingen over de Leuvense kleuterklas. Laat ik het eens een keer plat zeggen: hij komt een geurspoor achterlaten, azijn pissen.
Waarom geen opmerking over hoe fijn dat zou zijn voor alle kleuters, als zij n.a.v. dit Brusselse onderzoek misschien allemaal in de toekomst weer kindvriendelijker speelgoed krijgen. En wat geweldig dat de vrijescholen dit al jaren in de praktijk brengen. Maar dat horen we van Verachtert niet. Nee, die Leuvense school moest bijna gesloten worden, dat wel.
Dat Verachtert hier nog even mijn pseudoniem ter sprake brengt, vooruit. Hij heeft zijn antwoord gekregen.
Maar zoals je ziet, hij gaat door met op dit thema te borduren, want de vraag die ik hem heb gesteld, is lastig, daarop komt dus geen antwoord:
Dit was de vraag:
Welke antroposofische instanties zijn zo gek om dat te doen: in gesprek gaan met iemand die het heeft over ‘goeroe Steiner’; ‘antroposofenbunker’ (Goetheanum); Marie Steiner als ‘dansmarieke’ enz. enz.
Welke instanties??????
Zou ik deze vraag op Verachterts blog hebben kunnen stellen, dan was er ook geen antwoord gekomen, maar een reeks tegenvragen, of ‘dan had ik het niet begrepen,’of, ‘dan was er aan mijn betoog kop noch staart te vinden’, of, ‘’dan had ik het niet goed gelezen’.
Ik ben benieuwd welk antwoord hier volgt.pieter ha witvliet zei

@Ramon,
Zoals gezegd: Joost Alfrik: exit
https://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/11/02/steinerschool-com-criticus-joost-a-opgepakt/

ik vraag je voor de d e r d e keer:
welke antroposofische instanties zouden jou serieus nemen:
'goeroe Steiner, der Rudi; antroposofenbunker; de klonen van Steiner, Steiners goeroestatus, de sekte antroposofie, kwakzalverbank Triodos*
*(nog niet zo lang geleden uitgeroepen tot duurzaamste bank ter wereld), enz.

Michel Gastkemper zei

Beste Pieter,
Als ik probeer de neutrale bemiddelaar te zijn waar ik het eerder over had, dan moet ik zeggen dat jullie je allebei tot nu toe opstellen als een partij die zijn gelijk probeert te halen. Voor beide partijen valt daar overigens iets voor te zeggen. Alleen helpt dat helemaal niets, want dan is de ander per definitie de verliezende partij, of minstens de partij die ongelijk heeft, en die gaat dat natuurlijk nooit toegeven. Dan ben ik liever de onverbeterlijke optimist die vooruit kijkt, naar wat in de toekomst mogelijk is, wat we nu nog niet halen, maar hopelijk wel binnen afzienbare termijn, in ieder geval nog wel in dit leven. En dan is het beter de dingen uit het verleden te vergeten, te vergeven zou Marie Steiner zeggen, en met een schone lei te beginnen aan wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt. Dat is een grote sprong die daarvoor gemaakt moet worden, over de eigen schaduw, zoals tegenwoordig zo vaak gezegd wordt. Helemaal niet makkelijk. Maar doe je dit niet, dan blijf je in de oude onveranderlijke modus die helemaal niets oplevert, dat weet je al van tevoren. Ik wil niet de moralist uithangen, maar dit heb ik ondertussen wel geleerd. Ik blijf hopen op verandering en verbetering!

Voor alle duidelijkheid: ik denk hierbij niet alleen aan jou, maar net zo goed ook aan Ramon. Hij uit zich inderdaad vaak wel heel erg negatief, maar soms heeft hij ook gewoon een punt, dat is niet te ontkennen. Je kunt zijn bemoeienissen ook lezen als betrokkenheid, al nemen die een nogal vreemde vorm aan. Waarom zou hij anders al die moeite blijven doen, zich al die inspanningen blijven getroosten? Er zijn wel leuker dingen om je mee bezig te houden, denk ik dan. Dingen waar je vrolijk van wordt, die je stemming en gezondheid niet ondermijnen. Het is dus ook een keuze die hij maakt. Waar ik hierbij speciaal aan denk, is waar Ramon in zijn eerste reactie naar verwijst. Lees bijvoorbeeld de historiek van de steinerschool De Zonnewijzer in Leuven, of ook de gedachtewisseling met bestuurslid Stijn Turcksin in september bij ‘Leerlingenuitstroom steinerschool Zonnewijzer Leuven’. Ik ben benieuwd of er intussen een gesprek tussen beiden heeft plaatsgevonden.

Anoniem zei

@ Pieter,

Me baserend op de contacten met antroposofische instanties ga ik ervanuit dat ze me serieus nemen. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat oprecht is, maar ik kan er momenteel niks anders van maken. Als jij aanwijzingen hebt dat dat niet zo is, mag je me die laten weten.

Ik heb je verhaaltje over je einde als Joost Alfrik gelezen, maar ook daar begin je onder de naam Joost Alfrik weer over Pieter Witvliet.

Wat toch vreemd is, niet?

Idem dito wanneer je op mijn site als Joost Alfrik over Pieter Witvliet begint te praten (zie mijn vorige reacties).

Volgens mij is dat misleiding.

Je hebt zo ook een keer een citaat weergegeven alsof het van mij kwam, terwijl jij dat geschreven had.

Dit soort zaken komen je geloofwaardigheid niet ten goede.

En al zeker niet wanneer je dan ook nog eens om de haverklap mijn naam in titels en blogberichten gaat exploiteren.

Maar je geeft zelf al aan waar het je om te doen is door te zeggen:

'Ik, Pieter HA Witvliet, blijf jou kritisch volgen.'

Vind je het dan nog verrassend dat je stalker wordt genoemd (en niet alleen door mij)?

Antroposofisch leraar ontpopt zich tot stalker


@ Michel

Je zegt: 'Waarom zou hij anders al die moeite blijven doen, zich al die inspanningen blijven getroosten?'

Omdat het onderwerp antroposofie en steiner/vrijeschool mijn pad heeft gekruist en nog steeds van binnenuit de antroposofische beweging de vraag komt (ja, je leest het goed) om mijn verslaggeving verder te zetten.

Bedankt voor de bemiddelende rol, maar als ik Pieters laatste berichten lees, vrees ervoor dat Pieter in een stadium is gekomen dat hij niet meer terug kan.

Hij heeft zich in een vrij oncomfortabele positie gewrongen door te ontkennen dat zijn echtgenote op mijn weblog heeft gepost. Daardoor komt het wel over alsof hij onder een nickname over zichzelf zit te praten.

Mij lijkt toegeven dat je vrouw je helpt minder erg dan moeten toegeven dat je over jezelf in de derde persoon zit te praten.

In ieder geval is m.i. de enige uitweg: open kaart spelen.

Voor het overige zie ik de acties van Pieter met lede ogen aan en hoop dat hij een keer met een consistent verhaal komt i.p.v. steeds maar wild rond zich heen te slaan.Anoniem zei

@ Pieter

Het spijt me, maar ik kan het niet mooier zeggen dan het is: je blijft maar doorgaan met liegen.

Ik vraag me af hoelang je nog gaat volhouden dat ik geen link naar je blog durf te plaatsen?

Je vindt er hier enkele die ik naar je blog heb geplaatst:

Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen

(...) De door Rudolf Steiner geïnspireerde auteurs die niet tevreden zijn met mijn vertaling en zich blijkbaar opwerpen als spreekbuis voor de steinerschool, zoals bovengenoemde Pieter Witvliet, kwamen in een poging om Steiners citaat positief te duiden met een – voor mensen die beweren opvoeder te zijn – weinig stichtelijk stukje schrijfwerk, getiteld: Ramon de Jonghe – “De pot op”.
‘Hoe het ook zij: het gaat om de teneur: wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz. ‘ (bron) (...)

En hier heb je zelf op mijn blog een link geplaatst naar jouw blog:

Link naar zijn eigen blog door Witvliet geplaatst op Steinerscholen.com

En hier heb je er nog eentje komen plaatsen:

Nog een link naar zijn eigen blog door Witvliet geplaatst op Steinerscholen.com

En er zijn er nog te vinden.

Dus, wat loop je nu eigenlijk steeds te roepen? :-)


pieter ha witvliet zei

‘partijen die hun gelijk proberen te halen’:
Wanneer iemand beweert dat ze in Engeland rechts rijden en een ander, die er geweest is, zegt dat ze daar links rijden, dan is dat niet een kwestie van gelijk proberen te krijgen, maar een kwestie van gelijk hebben: ze rijden daar links.
Als Verachtert beweert dat kinderen op de vrijeschool leren lezen met de alfabetletter-de K uitgesproken als kaaa, dan leest hij de aanwijzingen van Steiner niet goed. En als ik beweer dat het aanleren van letters via de klankmethode gaat, dan is dat zo, omdat het zo is.
Wat betreft het ‘toegeven’, daarin heb je gelijk: dat gaat Verachtert nooit doen, want dan valt het hele fundament van zijn kritiek weg-zie hieronder: ik moet met een consistent verhaal komen. Ik verzeker je dat mijn bijdragen over de pedagogie alle consistente verhalen zijn, vanuit de optiek ‘dit is vrijeschoolonderwijs’.
Ik zie ook heel duidelijk dat er alleen vrede onder de mensen is die van goede wil zijn. Maar die wil zie ik bij Verachtert niet, wat dat betreft ben ik minder optimistisch dan jij; Verachtert wil het liefst dat alles wat Steiner en antroposofie betreft, er niet meer toedoen. (afgeschaft, verboden? Als racistische beweging? Naar de prullenmand als pseudowetenschap)
Er heerste bijna een jubelstemming in zijn bericht over de sluiting van de school in Terneuzen; een paar maanden later gevolgd door een bericht dat ook het gebouw werd afgebroken.
Met Andreas Lichte werd er bijna gejuicht dat de Zonnehuizen verdwenen. Verachtert is in zijn element op sites als die van de Ruhrbarone, klopt dat wel, vereniging tegen de kwakzalverij, Skepp enz.
Waarom hij zich hier meldt, laat zich raden. Niet voor niets bestaat de uitdrukking ‘wolf in schaapskleren’.
Inmiddels heeft Verachtert gereageerd: je ziet, geen antwoord op mijn vraag-wel weer een lang afleidingsverhaal.pieter ha witvliet zei

@Ramon,
Wat ik al voorspelde: geen antwoord op mijn 3 keer gestelde vraag.
Het blijft bij ‘antroposofische instanties’, bij ‘ van binnenuit de antroposofische beweging’
Is het zo moeilijk die te benoemen met de naam waaronder ze officieel bestaan.
Dus ‘van binnenuit de antroposofische beweging- je leest het goed- vraagt men om verslaglegging met de kreten:
'goeroe Steiner, der Rudi; antroposofenbunker; de klonen van Steiner, Steiners goeroestatus, de sekte antroposofie, kwakzalverbank Triodos*
*(nog niet zo lang geleden uitgeroepen tot duurzaamste bank ter wereld), enz.

Mag je er soms de hofnar zijn?

Voor hoe naïef houd jij het lezerspubliek hier eigenlijk?

pieter ha witvliet zei

in mijn reactie van 5 dec 15.27 moet het "zie hieronder" zie hierboven zijn

Michel Gastkemper zei

Beste Pieter,

Ik had op 5 december nog maar nauwelijks mijn reactie geplaatst, of Ramon was er alweer als de kippen bij om op dezelfde ingeslagen weg door te gaan. Wat bij jou op 6 december weer een soortgelijke reactie uitlokte. Maar dat bedoelde ik juist: dat is een doodlopende weg, op die manier kom je nooit verder. En natuurlijk is het zo dat ze in Engeland niet rechts, maar links rijden. Maar daar gaat het niet om. Er zijn nog zo veel andere zaken die spelen waarbij je niet kunt uitmaken of het zwart of wit is, maar waar het van je standpunt afhangt hoe het eruitziet. Ramon heeft nu eenmaal een ander standpunt. Het probleem is wel dat dit vaak extreme vormen aanneemt.

En een ander probleem bij hem is dat niet altijd duidelijk is welk perspectief hij kiest. De ene keer hij een voorstander van een wetenschappelijke benadering, de andere keer wil hij als een activist of journalist bepaalde fenomenen aan het licht brengen, de derde keer stelt hij zich op als een ombudsman of hulpverlener die onvoorwaardelijk de kant kiest van degene die bij hem om hulp komt vragen. De objectiviteit die hij in het eerste geval eist, is bij het tweede sterk in het geding en alleen met veel moeite te zoeken; in het derde geval doet hij dingen waarbij ik me afvraag of hij mensen op die manier niet van de regen in de drup helpt.

Daarom heb ik ook een keer het bericht ‘Ramon De Jonghe’ gemaakt. De discussie die daar te vinden is ontstond zomaar spontaan in een heel ander kader, en was gedurende drie dagen intensief (en uitvoerig). Maar die liet wel heel mooi zien dat Ramon ondanks alle beweringen van het tegendeel vaak heel inconsequent is. Zijn insteek daar was een wetenschappelijke, maar toen ik hem op meerdere feitelijke onjuistheden wees, ging hij daar niet adequaat op in en erkende hij deze niet. Hij begon dan steeds weer over iets anders, alsof hij hoe dan ook zijn gelijk moest halen en geen duimbreed kon wijken van de positie die hij oorspronkelijk had ingenomen, alsof hij degene die hij als zijn zegsman had gekozen niet mocht afvallen. Opvallend was ook zijn beroep op autoriteiten, alsof hij steeds steun van anderen nodig had en zijn eigen opinie of opvatting niet genoeg was, dat zijn eigen argumenten niet sterk genoeg waren om zijn punt te kunnen maken.

Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat hij zelf juist vertoont wat hij antroposofen vaak aan ondeugden verwijt. Dat hij met andere woorden meer ‘antroposoof’ is dan hij zelf zou toegeven, het gaat alleen de andere kant op. Een vorm van projectie zogezegd. Zoals eerder gezegd, ik wil geen scherprechter of moralist zijn, maar deze dingen vallen me op. En ik denk ook dat dat zo is, doordat ik ze in mezelf herken. Het zijn trekjes die ik ook zelf kan vertonen en waar ik uit probeer te blijven. De volharding en energie van Ramon nemen hem zeer voor me in, vandaar dat ik op zoek ben naar de plek die hem toekomt.

pieter ha witvliet zei

@Michel,
'Een vorm van projectie,' zeg je. Dat vond ik begin november ook al:http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/11/01/ramon-de-jongheverachtert-of-hoe-een-hoogtepunt-tegelijk-een-dieptepunt-is/

Anoniem zei

Grappige analyse van mijn activiteiten, Michel.

En deels kan ik ze wel onderschrijven. Maar het is toch niet zo vreemd dat ik vanuit verschillende perspectieven schrijf? Dat hangt meestal af van door wie of wat ik ben uitgenodigd/getriggerd om iets te schrijven.

Wat die discussie over antroposofie en racisme/fascisme betreft: ik ben de eerste om toe te geven (en dat heb ik vier jaar geleden ook al gedaan toen Floris Schreve op mijn site verscheen) dat ik me als het over antroposofie en racisme gaat liever beroep op mensen die daar meer kaas van hebben gegeten dan ik. Er zijn in dat geval autoriteiten/kenners genoeg (Staudenmaier, Lichte, Schreve, Zander,...) die heel wat meer te vertellen hebben over racisme/fascisme binnen de antroposofie en waarvoor ik me niet schaam om die te citeren.

Wat mij nog altijd het meest interesseert is de discrepantie tussen wat de antroposofische school beweert te doen/zijn en wat in deze school in werkelijkheid gebeurt. Idem dito voor de rest van de antroposofische beweging. Beschrijven van toegepaste antroposofie vind ik belangrijker dan beschrijven van de theorie, al is het tweede soms nodig om het eerste te duiden.

Als je me ergens wil plaatsen, kan ik je daar wel bij helpen: ik ben in de eerste plaats iemand die verslag uitbrengt van zaken waarvan ik meen dat anderen er iets aan kunnen hebben. Wat ik te vertellen heb, kan ik volledig onafhankelijk doen van welke instantie of belangengroep ook. Het is louter mijn eigen individuele motief. Uiteraard is het voor groeperingen lastig om daar de hand op te leggen.

Als je het wil hebben over inconsequenties of gemaakte fouten die je in tekst van me zou hebben aangetroffen, staat je dat vrij. Ik ben niet degene die staat te roepen dat hij de waarheid in pacht heeft of dat hij het allemaal weet. Ik heb door mijn ervaringen in de antroposofische beweging en mijn onderzoek naar de antroposofie al wel kennis opgedaan (en deels neergeschreven), maar ik kan en wil nog heel veel leren.

Zo ben ik oprecht benieuwd waar de antroposofische beweging geld gaat blijven halen? Met wat ze van binnenuit genereert geloof ik niet dat ze kan overleven.

Anoniem zei

Wat Pieter Witvliets geroep over dat ik niet naar zijn blogje zou linken betreft, kwam ik nog iets van hem tegen waarin hij die leugen die hij over me verspreidt zelf ondergraven heeft, haha. Hoe dom kan je zijn?

Pieter Witvliets reactie op zijn blog


(...) steinerschoolgefocust - 13 mei 2012 om 7:56 AM

AANVULLING: 13-05-2012

Vanaf 09-05-2012 plaatst de Jonghe op zijn blog links naar de mijne.(...)

pieter ha witvliet zei

Toen was het ook even geen leugen, maar,later:

http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/09/27/ramon-de-jongheverachtert-of-het-vervolg-van-manipulatie-en-suggestie/

Eerlijk gezegd dacht ik dat je je in deze reactie kwam verontschuldigen tegenover alle lezers die je hier voor de gek hebt gehouden door te beweren-wat ik zo heb genoemd-de hofnar te zijn van de antroposofische beweging in België.

http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/12/12/ramon-de-jongheverachtert-nar-van-antroposofische-beweging-in-belgie/

Op mijn 3x gestelde vraag (zie terug in de draad)is geen antwoord gekomen.

Anoniem zei

Goh Pieter man,

Je laatste stukje op je blog is weer een meesterwerkje waar je als ervaren vrijeschoolleraar zeker trots op zult zijn. :-)

Vooral de titel is weer bijzonder spitsvondig, zoals je mijn naam erin hebt verwerkt. Echt verrassend.

Je kunt ondertussen je geesteskinderen al tot een echt boek bundelen. En dan noem je dat boek toch 'Antroposofie - een inspiratie'. Een eigen boekwerk is toch veel leuker dan als sidekick enkele anekdotes te mogen aanbrengen in een boek zoals 'Rekenen in beweging', niet?

Maar genoeg gelachen nu. Ik ga aan het werk, want ik wil het deze maand nog over de Triodos gaan hebben op Steinerscholen.com.

Reserveer dus maar alvast een pakkende titel voor op je blog. Iets met een naam in of zo!

pieter ha witvliet zei

Eerlijke bankwijzer
http://www.eerlijkebankwijzer.nl/banken-vergelijken/

Anoniem zei

Aan zulke linken heb je weinig.De initiatiefnemers van die site behoren tot het doelpubliek van Triodos Bank.

In België heb je overigens Fair Fin, partner van Netwerk Vlaanderen dat maar al te graag vriendjes is met Triodos Bank.

Fair Fin is vrij positief in de beoordeling van Triodos, maar merkt toch het volgende op:

(...) FairFin evalueert het beleid van Triodos Bank rond vrijheid en democratie als onvoldoende, om één reden:

Onvoldoende sterke criteria: het beleid van Triodos Bank sluit niet uit dat er geïnvesteerd wordt in bedrijven die repressieve regimes voorzien van (aanzienlijke) steun, behalve wat betreft Birma.(...)

Maar om terug te koppelen naar een recente reactie van me op een ander stuk op deze blog, waar ik de vraag stel waar de antroposofische beweging geld gaat blijven halen (ze genereert m.i. uit zichzelf niet genoeg), denk ik dat de Triodos wel deel gaat uitmaken van het antwoord.

Nu de overheid de geldkraan aan het dichtdraaien is, moet het geld van elders komen. En het lijkt er tegenwoordig op dat je je als onderneming gewoon moet voorstellen als een bedrijf met goede bedoelingen (greenwashing)om mensen in de geldbuidel te doen tasten.

Voor de ondernemer die beweert iets goed voor de wereld te doen, zijn het gouden tijden: WWF, Greenpeace, Triodos Bank, WKRC...

Heel veel 'filantropen' die vandaag de dag veel geld vangen. :-)

Gelukkig zijn er nog journalisten die het lef hebben om daar iets van te zeggen. Neem nu het wereldwijd bekende WWF. Wie kan daar nu iets op tegen hebben dat een organisatie voor dierenwelzijn opkomt?

Der Pakt mit dem Panda, was uns der WWF verschweigt

En wat is nu de connectie van het WWF met de Triodos Bank?

pieter ha witvliet zei

In mijn reactie van 6 dec. vroeg ik mij af of de Jonghe soms de hofnar mag zijn van de antroposofische beweging in België.
Uit het antwoord van de beweging dat een bestuurslid stuurde op een vraag:

"Ik heb nooit eerder van mijnheer de Jonghe gehoord."

Anoniem zei

Ik ken ook niet alle bestuursleden van de AViB, maar als het bestuur mij niet zou kennen, verzorgen ze hun administratie niet goed. :-)

Ik kwam overigens dit nog tegen van Joost Alfrik:

'Ik raad je aan naar het blog van mijn collega Pieter HA Witvliet te gaan: ikdenkerhetmijnevan.blogspot.com
Hij heeft daar een begin gemaakt met een uiteenzetting van Steiners mensbeeld, op een manier, die voor iedereen is na te volgen.'

http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/leerplan-volgen/#comment-4

Je doet alsof je Joost Alfrik bent en je samen met jezelf als collega om zes uur 's ochtends bij jou thuis achter de pc zit? :-)

Michel Gastkemper zei

Kom kom Ramon, nu weten we het wel. Niet steeds op dezelfde trom slaan... Het is nu wel duidelijk hoe het zit en vanaf welk moment dat zo is. Zie ook de reacties bij ‘Belasting’ op 23 december 2012. Dit commentaar van hem bij jou is van meer dan een jaar geleden. Pieter is genoeg door het stof gegaan. Het krijgt nu iets van mentaal pijnigen door jou, misschien zelfs een zeker sadisme, en dat is juist wat we in de samenleving niet willen en daarom tegengaan. Dus dan moeten we het hier zeker niet ook doen.

Anoniem zei

Geestig Michel, heel geestig om iemand sadisme in de schoenen te schuiven.

Maar hoe komt het dat jij het zo erg vindt dat ik Pieter compromitterende tekst onder zijn neus wrijf, omdat ik graag zou willen dat Pieter toegeeft dat hij en zijn vrouw onder hetzelfde pseudoniem hebben geschreven?

Was jij het niet die Pieters lasterblog in de kijker zette, terwijl dat blog hoofdzakelijk bestaat uit denigrerende teksten over mij?

Daar heb ik jou nog niks over horen zeggen?

Maar goed, Pieter is een (zichzelf niet als dusdanig benoemde) antroposoof en ik niet. Meer uitleg hoeft daar denk ik niet bij te worden gegeven.

En als jij weet hoe het precies zit met dat pseudoniem Joost Alfrik, leg het mij dan eens uit. Want Pieter geeft niet thuis.

Michel Gastkemper zei

Dat zit heel eenvoudig, Ramon. Iedereen die hier komt kan lezen en daarmee begrijpen hoe de vork in de steel zit. Als jij dat niet begrijpt, ben je niet aan het goede adres. Ik weet wel dat Pieter en jij allebei onverbeterlijk naar elkaar toe zijn. Maar ga dat dan ergens anders uitleven, niet hier. Daar is deze weblog niet voor. Dit moet genoeg duidelijkheid voor je zijn. En kom nu niet met allerlei (gespeelde) verontwaardiging aanzetten, want daar voel ik niks voor.

Anoniem zei

Ik ben helemaal niet verontwaardigd, Michel.

Het spijt me, maar wat je vertelt, klopt niet. Dat hele geval rond dat pseudoniem Joost Alfrik is gewoonweg niet duidelijk omdat Pieter blijkbaar geen duidelijkheid wil daarrond.

En als jij het beter hebt begrepen dan ik, ben ik oprecht bereid om naar je te luisteren. Desnoods reageer ik onder het stuk waar je aandacht besteedt aan de weblog van Pieter, (mocht je dat een betere plaats vinden).

Als je liever hebt dat leugens blijven bestaan en ik geen vragen meer mag stellen over inhoud van je blog of over deelnemers aan discussies, dan schik ik me.

Wat jij wil.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)