Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 6 maart 2017

Spelen met vuur

In twee weken tijd is er weer veel nieuws opgedoken. Laten we maar meteen met het meest schokkende beginnen. Vandaag meldde Motief ‘Antroposofisch arts certificaat ontnomen en geroyeerd als lid’:
“Met ontzetting heeft het bestuur van de NVAA kennis genomen van de, in de door SBS op zondag 5 maart getoonde, handelswijze van een van haar leden.” Zo begint een verklaring op 6 maart van Madeleen Winkler, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA).

Het ging om een uitzending van het programma Undercover in Nederland van SBS6 op zondagavond. In een aankondiging liet de zender van tevoren weten dat men met de verborgen camera onder meer op bezoek was geweest “bij een BIG-geregistreerde arts, Roger C. Volgens hem bestaat kanker helemaal niet en artsen in het ziekenhuis interpreteren alles verkeerd. Roger C. gaat zo ver in zijn uitspraken dat hij zelfs vertelt dat Minister Schippers van Volksgezondheid moet worden opgehangen.”

Dit gaat volledig in tegen wat de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen voorstaat: “De NVAA heeft een uitgebreid kwaliteitsbeleid, waarin begrepen de gedragsregel ‘niet-reguliere behandelwijzen’ van de KNMG en doet er alles aan om de kwaliteit van haar leden te borgen. Zo is er naast de reguliere BIG-herregistratie een verplichte antroposofisch-medische nascholing en worden de leden elke 5 jaar gevisiteerd.”

In het persbericht van de NVAA wordt gesproken van pendelen, namelijk dat deze praktijk onverenigbaar is met de geneeskunde die zij vertegenwoordigt: “De antroposofische geneeskunde is een verruiming van de reguliere geneeskunde, doordat zij naast de gebruikelijke behandelprotocollen ook de geestelijke ontwikkeling van de mens serieus neemt en betrekt in het opstellen van een behandelplan. Pendelen heeft als irrationele methode daarin geen plaats.”

Dit persbericht staat ook op de website van de Nationale Zorggids (NZG). Daar treedt echter verwarring op door vermenging met een ander item uit deze uitzending, waarbij een eerder veroordeelde ex-arts van Sylvia Millecam ten onrechte toch nog praktijk blijkt te houden. Deze is echter geen lid van de NVAA, zoals de NZG abusievelijk meent in zijn berichtgeving. De overgenomen tekst uit het persbericht is op zichzelf juist:

“Antroposofische geneeskunde heeft niets te maken met het afwijzen van levensreddende behandelingen, zoals bijvoorbeeld tegen kanker, maar zal zich juist richten op het (onder-)steunen van mensen die een reguliere behandeling (tegen kanker) ondergaan.

De NVAA distantieert zich nadrukkelijk van de uitlatingen waarmee door deze collega in woord en gedrag collega-artsen en de minister geschoffeerd werden in de betreffende uitzending. De NVAA wil op geen enkele manier geassocieerd worden met artsen die op deze wijze handelen en deze handelwijze en uitlatingen zijn dan ook voor het NVAA-bestuur aanleiding geweest om de arts met onmiddellijke ingang zijn certificaat antroposofisch arts te ontnemen en hem te royeren als lid.”
Eerder nieuws was minder schuldig. Drie berichten op 2 maart, als eerste ‘Estafette wordt Odin, de supermarkt met idealen’:
“Coöperatieve groothandel Odin gaat alle Estafette-winkels omvormen. De winkels zullen allemaal de naam Odin gaan dragen. Daarnaast kiest Odin ervoor haar winkels voortaan coöperatieve supermarkt te noemen.” Zo stond al in januari te lezen op de website AGF van de branche-organisatie voor aardappelen, groente en fruit. Men zou zich ook niet langer meer afzetten tegen de benaming supermarkt. Klanten beschouwen Odin steeds meer als supermarkt, omdat ze ook daar terecht kunnen voor al hun boodschappen.

Het resulteerde op 22 februari in een flinke reportage in de Volkskrant. ‘Biologische winkelketen Odin introduceert lidmaatschap’. “De ledenprijs is het meest zichtbare bewijs van de transformatie die de biologische Estafette-winkels ondergaan. Vijftien van de negentien winkels zijn inmiddels juridisch vertimmerd tot een coöperatie, waarvan je als klant lid kunt worden.”

Woensdag 1 maart publiceerde Biojournaal ‘Coöperatieve opzet Odin Estafette stuwt omzet bio-AGF’. Het stelt dat gereduceerde winkelprijzen in de winkels van Estafette tot een grotere omzet van biologische groenten en fruit leiden.

“Deze nieuwe opzet moet de winkels van Estafette een betere concurrentiepositie geven. Bijvoorbeeld ten opzichte van biologische concurrenten als Ekoplaza en Natuurwinkel, maar vooral tegenover het groeiende, vaak goedkopere biologische aanbod in reguliere supermarkten.”

De website van Odin legt uit hoe het werkt. “Voor 100 euro (die je ook in termijnen kunt betalen) kun je een participatie in de coöperatie nemen en draag je bij aan een duurzame voedselketen. Meer participaties kan ook, echter met een maximum van tien. Zeg je op, dan ontvang je de inleg van de participatie(s) weer retour.”

Odin is de supermarkt met idealen. “Idealen. Niet elke supermarkt heeft ze. Maar bij Odin hebben we ze wel. Aan onze idealen kun je zien wat we écht belangrijk vinden. Waar we elke dag voor gaan. Wij geloven dat je met elke euro die je uitgeeft aan boodschappen een keuze maakt. En mede bepaalt hoe de wereld eruitziet. Kies voor een eerlijke, gezonde en duurzame wereld. Met Odin. Natuurlijk kan het!”
Het tweede ging over ‘Orgaandonatie en auto-immuunziekten in het magazine Stroom online van Antroposana’:
“Orgaandonatie is een beladen onderwerp. Omdat je er niet goed over na kunt denken zónder je voor te stellen hoe het is als je dood bent. En toch kun je daar niet onderuit, want alleen door alle kanten van dit dilemma te belichten kun je tot een weloverwogen ‘ja’ of ‘nee’ komen. Moet je nu wel of geen orgaandonor worden? Een verkenning van de aardse, hemelse (en wellicht helse?) aspecten.”

Artikelen uit Stroom, zoals het bovenstaande over orgaandonatie verschijnen nu direct op de website van Antroposana, onder de noemer Stroom online. Stroom is het magazine van Antroposana, de gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Uit het meest recente nummer, het eerste van 2017, zijn op de website bijvoorbeeld ook boeiende artikelen te vinden over auto-immuunziekten. Zoals over het verband tussen auto-immuunziekten, allergieën en de ik-organisatie van de mens.

Vier keer per jaar verschijnt dit ledenblad met interessante artikelen over deze vorm van gezondheidszorg. Het magazine ligt bij alle antroposofische gezondheidscentra in Nederland in de wachtkamer. Wie lid wordt van Antroposana krijgt het magazine gratis thuis. Een los nummer is aan te vragen bij secretariaat@antroposana.nl. Dit ontvangt u geheel gratis.

Antroposofische gezondheidszorg is een zinvolle aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, met wie talrijke verbindingen worden onderhouden. De achtergrond van de artsen en therapeuten hoeven niet gedeeld te worden om er baat bij te hebben; antroposofische geneeskunde werkt even goed bij mensen die daar niets van weten. Antroposofische zorgverleners zijn verenigd in de brancheorganisatie NVAZ.

De veelgestelde vragen over antroposofische gezondheidszorg vindt u hier.
En het derde betrof ‘Levenskrachten en preparaten’:
Een onderzoeksproject over het gebruik van BD-preparaten wereldwijd werd door Petra Derkzen gepresenteerd tijdens de Winterconferentie 2017 van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging). Deze conferentie werd gehouden op 24 februari op het bd-opleidingscentrum Warmonderhof (onderdeel van MBO Groenhorst) in Dronten onder de titel ‘Levenskrachten en preparaten’.

Op de website van de BD-vereniging is een verslag van deze dag opgenomen. In deze vereniging werken ruim 1550 basisleden en 340 beroepsleden samen aan vitale voeding en een fraai landschap. De kern van de vereniging wordt gevormd door de uitwisseling tussen de leden en wederzijdse hulp die zij elkaar bieden.

Het verslag vermeldt over het onderzoeksproject dat de persoonlijke biografie als uitgangspunt is genomen om het werk van degenen die geïnterviewd werden te plaatsen. Daardoor worden varianten in het werk met BD-preparaten begrijpelijk. De powerpint-presentatie is te bekijken en het hele rapport te lezen: BD preparaten en persoonlijke ontwikkeling.

De bijdrage van Benno Otter ging over levenskracht, huidvorming en ik-aanleg. Een exposé over de zeven levensprocessen vormde de basis om de levensprocessen op een boerderij te onderzoeken. De zeven levensprocessen – ademhaling, verwarming, voeding, in- en uitscheiding, instandhouding, groei en voortplanting – werden in verband gebracht met menselijke activiteiten. Het overzicht is hier te bekijken: De zeven levensprocessen.

Elders op de website worden de biologisch-dynamische preparaten nader beschouwd:

“Het preparatengebruik in de BD-landbouw ondersteunt alle levensprocessen in de wijde omgeving en werkt weldadig op alle natuurrijken: elementaarwezens, planten, dieren en de mensen. De BD-preparaten zijn samenstelling van plantaardige en dierlijke delen. Wat de natuur niet als vanzelfsprekend samenvoegt, wordt nu door de mens als iets totaal nieuws aan de aarde gegeven, door koemest, bergkristal en geneesplanten een dierlijke omhulling te geven.

Rudolf Steiner wijst in de Landbouwcursus (1924) op de bijzondere werking van de preparaten. Door deze bijzondere zorg in de landbouw worden de grond en de planten gevoeliger voor kosmische invloeden. Er ontstaat een intensief contact met de kosmische levenskrachtenwereld, wat maakt dat de plant zich vanzelfsprekender naar zijn eigen oerbeeld kan verwezenlijken. De aarde komt als het ware dichter bij de hemel.”

“Ritme is een sleutelbegrip om de werking van de biologisch-dynamische preparaten te begrijpen.” Dat vertelt Jan Graafland, tuinder bij Weleda in Zoetermeer in de nieuwe thema-uitgave. Mest in koeienhoorns, duizendblad in een hertenblaas, kamille in een stuk darm, de bd-preparaten lijken soms wat weg te hebben van oude alchemistische praktijken. Waarom ze juist heel modern zijn, de afbraakprocessen bij compostering versnellen en het eindresultaat daarvan verbeteren, dat is te lezen in deze publicatie “Levenskrachten en preparaten”.

In 48 pagina’s worden de toepassingen en achtergronden van de preparaten, die in de biologisch-dynamische landbouw een essentiële plek innemen, geschilderd.
Ook Antroposofie Magazine weerde zich de afgelopen periode duchtig. Met in ‘Uitgelicht’ vandaag deze ‘Flowform-stroming’:
Vier gepensioneerde waterliefhebbers ontwikkelden een combinatie van een flowform (een waterschaal die het water in een liggende lemniscaatvorm laat stromen) en een vistrap, waarmee vissen langs een stuw naar hun paaiplaatsen kunnen zwemmen. Een fishflowform, een wereldprimeur in Nederland.

Een vistrap is in Nederland op vele plaatsen te vinden, maar een combinatie een vistrap en een flowform is nieuw En het was nog niet zo eenvoudig om te maken. Voormalig Rijkswaterstaatsmedewerker Bart Wesseling en kunstenaar Paul van Dijk vertellen in AM over hun zoektocht naar de ideale 'fishflowform'. “Een vistrap is bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen; vissen kunnen namelijk niet tegen een stuw op zwemmen, omdat die afstand te hoog is. Een vistrap naast de stuw maakt het voor vissen mogelijk in kleine trapjes omhoog te komen. Een verticale beweging. Maar het water in een flowform stroomt in een horizontale beweging. Hoe krijg je dat samen?

Positieve effecten voor ecosysteem

Wat de hypnotiserende lemniscaatvormige stroming in het water in de flowform precies met water doet, is buiten deze meetbare parameters nog een groot raadsel. Ook hoe deze beweging in het water in een flowform ontstaat, is nog niet in formules gevangen. “Met de bestaande wetenschappelijke onderzoeksmethoden kun je deels verklaren wat er in een flowform gebeurt,” aldus Hans. “Je kunt bijvoorbeeld stroomsnelheid meten en hoe snel het zuurstofgehalte in het water toeneemt.”

In de jaren ’80 werd al uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het ecosysteem van het water, dat door een flowform is gestroomd, vervolgt hij. “In een beekgedeelte waar flowforms waren aangebracht, waren de planten geneigd krachtiger te bloeien en de zaadvorming was er sterker. De planten in de beek zonder flowforms lieten sterkere groei van stengel en blad zien.

Crowdfunding

Naast het ontwerpen van de fishflowform moesten ze op zoek naar de nodige financiën. Met hulp van schenkingen van Triodos Foundation, ASN-Foundation, Fred Foundation en een crowdfunding actie is een bedrag van 22.000 euro, die de stichting zelf moest zien te vinden, bij elkaar verzameld. “Met dit geld draaien we op een minimum, dus wie ons nog wil steunen, kan bij de crowdfunding actie terecht,” zegt Wesseling. Zelf ontvangen de heren overigens niets voor hun werk. “Het is alles liefdewerk-oud papier.”

Met het onderzoeksplan op papier en de financiën op zak kwam er als een geschenk uit de hemel de mogelijkheid om de fishflowform in openbare Nederlandse wateren te realiseren. Waterschap De Dommel wilde de fishflowform in een innovatieve vistrap bij het Brabantse Soerendonk integreren. “Een fantastisch moment, dit waterschap heeft echt zijn nek durven uitsteken,” zegt Wesseling.

Het hele artikel is te lezen in AM05 dat 3 maart 2017 is verschenen
Bij de ‘Actualiteiten’ vinden we vandaag ‘AM nummer 5 is verschenen!’ met deze inhoud:
Op vrijdag 3 maart verscheen het vijfde nummer van Antroposofie Magazine. Deze keer staat het thema Zorg centraal. In de afgelopen jaren is het zorglandschap steeds meer ingericht op de zelfstandigheid van de patiënt. Het prettige daaraan is, dat je zelf de regie in handen kunt houden als je ziek wordt. Dat geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld te kiezen voor een antroposofische behandeling. Maar heb je inderdaad zo veel zeggenschap als de overheid beweert? We spraken erover met hoogleraar gezondheidsrecht en advocaat Jaap Sijmons. “We moeten de patiënt niet alleen mondiger, maar ook vaardiger maken,” stelt hij in ons themakatern.

Bij jezelf komen met euritmietherapie

We nemen een kijkje in de praktijk van twee euritmietherapeuten. Dansliefhebbers kennen euritmie als podiumkunst, maar dat dit therapeutisch ingezet kan worden, is minder bekend. Voor ouderen bijvoorbeeld, kan het psychische vitaliteit en levendigheid op gang brengen. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kan euritmie een tegenwicht bieden voor het toegenomen beeldschermgebruik.

Zo komen de kinderen beter in hun lijf te zitten. "Computers zijn handig, maar de omgang ermee doet slechts beperkt aanspraak op het menselijke gevoel,” legt euritmietherapeute Manja Wodowoz uit. “Euritmie geeft ruimte aan het hart.”

Pasen: feest van dood en opstanding

In onze rubriek ‘Feest’ besteden we deze keer aandacht aan Pasen, het lentefeest waarbij alles draait om de vernieuwing van het leven. Wat in de winter dood was, ontkiemt en groeit in de lente. Ook tijdens Pasen staan we stil bij dood en opstanding, over sterven en opnieuw verrijzen. Het leven dat dan de dood overwint, is een onvergankelijke kracht in de mens.

Balans tussen rauw, rijp en rot

“Hoe rauwer, hoe gezonder,” zeggen de zogenaamde raw-foodies. Zij voelen zich energieker en ervaren een ‘lichtere staat van zijn’ dankzij het eten van uitsluitend rauw voedsel. Voedingsdeskundige Petra Essink zet de voor- en nadelen van dit voedselpatroon op een rijtje en stelt dat iedereen zijn persoonlijke balans tussen rauw, rijp en rot moet vinden.

En verder onder andere:
- Het levensverhaal van Chrystal Lab-onderzoeker Paul Doesburg, mede-auteur van ‘Barstensvol leven’.
- Met straatfotografie op zoek naar het bijzondere van het alledaagse.
- Het geheim van de fishflowform: lemniscaatvormen doen iets goeds voor het water.

Geen abonnement? Het nieuwe nummer is verkrijgbaar in diverse boekhandels in Nederland. Vraag er anders even naar bij je boekhandel. Deze kan de uitgave bestellen via VMBpress.
Op 2 maart was het ‘Spelen met vuur tijdens pinksterdagen’:
Geestverwanten uit de hele wereld ontmoeten – is daar een mooier moment voor dan tijdens de Pinksterdagen? Van 2 tot en met 6 juni organiseert de Christengemeenschap een grote internationale Pinksterconferentie in Den Bosch. De conferentie is niet alleen voor leden van de Christengemeenschap bedoeld, iedereen die interesse heeft is welkom!

Pinksteren is het feest van de Geest. In het Nieuwe Testament kun je lezen dat de leerlingen van Jezus op de dag van het Pinksterfeest bijeen waren en hoe er tongen als van vuur aan hen verschenen, die zich over hen verdeelden en op elk van hen afdaalden. Zij werden allen door heilige Geest vervuld... Deze conferentie is bedoeld om dat vuur te ontsteken bij de aanwezigen, en kreeg als thema dan ook ‘Spelen met vuur’ mee.

Je kunt er niet alleen voordrachten, presentaties en werkgroepen bijwonen, er is ook gelegenheid om kennis te maken met initiatieven die zijn ontstaan vanuit de Christengemeenschap en de antroposofie. Deze initiatieven worden ‘vuurplaatsen’ genoemd., voorbeelden ervan zijn: ‘anders omgaan met geld’ en ‘bewuster en spiritueler omgaan met sterven.’ Verder zal Otto Scharmer spreken over het ontwaken van de intelligentie van het hart voor de hele sociale omgeving, vertelt Ignaz Anderson over Jeroen Bosch en Constanza Kaliks spreekt over een cultuur van vrede, die haar fundament heeft in het menselijke ‘ik’.

Op dezelfde locatie wordt tegelijkertijd ook een Youth Festival gehouden voor 14-25 jarigen, met speciale workshops en voordrachten, maar ook kun je sporten, dansen of leren boogschieten. Natuurlijk mag een kampvuur niet ontbreken! Voor kinderen van 10-14 jaar is er op het kampterrein Berka in Drenthe een internationaal kinderkamp, exclusief voor kinderen van deelnemers aan de Pinksterconferentie. Het belooft een superleuk programma te worden met gezellige activiteiten in de Ruinense bossen.

Het volledige programma en aanmeldformulier vind je op pinksterconferentie2017.org. Hier vind je ook allerlei informatie over overnachtingsmogelijkheden tijdens de conferentie.
Dezelfde dag plaatste mijn collega Cisly Burcksen een weblog over ‘Ontluiken’:
Hoewel het officieel nog winter is, krijg ik al echt een voorjaarsgevoel als ik op straat loop en onderweg sneeuwklokjes zie. Vandaag zag ik zelfs al voor het eerst krokussen: nog hele dunne, groene sprietjes, maar toch met een onmiskenbaar paarse krokusgloed. Al heb ik nog zo’n sombere bui, van dat ontluikende leven op straat word ik blij. Je ziet wat aldoor al sluimerde onder de grond, wat daar bezig was te groeien, te rijpen… en dan ineens komt het tot bloei. Ineens wordt zichtbaar wat in het verborgene leefde.

Zo gaat het eigenlijk ook met het maken van een tijdschrift. Elk idee voor een interview, reportage of thema-artikel is een zaadje. Dat ontspruit terwijl onze auteurs de teksten schrijven. Met de letters op het beeldscherm of op een eerste printje in de eindredactieperiode zie je het al een beetje tot bloei komen. Als alle teksten binnen zijn, gaan de vormgevers ermee aan de slag. Soms stellen ze een vraag om helder te krijgen wat het beeld bij de tekst moet uitdrukken. Soms verzinnen ze het ook helemaal zelf. Stukje bij beetje zien we door de opgemaakte artikelen hoe het daadwerkelijke blad eruit zal gaan zien. We werken er met elkaar aan als radertjes in een uurwerk, en uiteindelijk valt alles op z’n plek.

Elk artikel begint met een vaag idee. Om het in de redactievergadering te kunnen bespreken, moet je het al concreter maken. Je moet de anderen er immers van kunnen overtuigen waarom het een goed idee is om hier een artikel over te maken. Dan moet je mensen opdracht geven: daarvoor moet het idee nog verder ingevuld worden. Wat wil je weten? Wat is de kernvraag die in het artikel beantwoord wordt? Wanneer je zelf een tekst schrijft, zie je het ontluiken van het idee wat stapsgewijzer tot stand komen. Je verzamelt informatie en vaak springen er meteen dingen uit: dàt wil ik vertellen. Je maakt een opzet met steekwoorden en zinnen, die je steeds verder invult. In de eindfase van het schrijven verschuif je nog eens een alinea of schaaf je de formulering nog wat bij.

Ik vind het gaaf om te zien als een auteur met die contouren een verhaal schetst waarvan je denkt: ‘ja, zo had ik het bedoeld!’ Dat idee had ik bijvoorbeeld bij het artikel over flowforms dat in het nieuwste nummer van AM staat. Op de redactie kregen we een mailtje van de initiatiefnemers van het fishflowformproject. Konden wij hier wat aandacht aan besteden? Kort daarna hoorde ik één van hen spreken op een congres. Hij won me voor zich met zijn deskundigheid en enthousiasme: als we dàt eens in het blad zouden kunnen belichten... Onze vaste medewerker voor de rubriek ‘Idealen realiseren’ heeft naar dat naar mijn idee uitstekend gedaan in haar artikel. Het is een toegankelijk verhaal geworden, hoewel het toch over een best wel ingewikkeld bèta-onderwerp gaat. Precies wat ik voor ogen had!

Cisly Burcksen is neerlandicus en werkt als redacteur bij Antroposofie Magazine.
Website AntroVista bevatte op 25 februari deze aankondiging, ‘Inspraakavond AViN Bibliotheek’:
Wij ontvingen het volgende bericht:

Uitnodiging inspraakavond toekomstbeleid bibliotheek 16 maart

Veel bibliotheken zijn aan het onderzoeken hoe ze zich het beste kunnen verhouden tot de vele maatschappelijke veranderingen en hoe ze het beste oud en nieuw publiek kunnen bereiken en bedienen.

Dat geldt ook voor onze landelijke bibliotheek. Bestuur en bibliotheekmedewerkers zijn hiermee bezig en willen graag met betrokken leden in gesprek over de toekomstvisie die zich nog aan het vormen is. Daartoe nodigen bestuur en medewerkers u graag uit voor een open gespreksavond in de Riouwstraat in Den Haag, op donderdag 16 maart, van 19.30 uur tot 21.15 uur.

Graag van te voren hiervoor aanmelden bij secretariaat@antroposofie.nl. Ook kunt u desgewenst uw eigen visie of ideeën van te voren naar ons toesturen via info@bibliotheekavin.nl of per post naar Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag, t.a.v. Annemieke Blöte, Bibliotheek AViN

Pim Blomaard en Annemieke Blöte

www.antroposofischevereniging.nl/bibliotheek/

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op de site van De vrienden van de landelijke antroposofische bibliotheek: https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com
Dan is er ook dit:
De laatste stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk homeopathie-onderzoek: Nederlandse vertaling van het rapport ‘WissHom’ van mei 2016.
Te vinden op de website https://homeopathie.nl/:
De actuele stand van onderzoek in de homeopathie

In dit verslag over de stand van het homeopathie-onderzoek worden de onderzoeksgebieden health services research, gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies, meta-analyses en fundamenteel onderzoek samengevat.

Dit moet een bijdrage leveren aan de discussie binnen de homeopathie over de noodzaak van onderzoek, over de betekenis van individuele onderzoeksgebieden en -methoden en hun rol voor de toekomstige onderzoeksstrategie.

Maar ook voor de discussie binnen de totale geneeskunde en voor het publiek stellen wij deze actuele stand van het wetenschappelijk onderzoek ter beschikking.

Terwijl de conventionele ontwikkeling van medicamenten op onderzoek berust, dat zich dan in de geneeskundige praktijk moet bewijzen, is de homeopathie in eerste instantie een succesvolle geneeskundige praktijk, die zich in het wetenschappelijk onderzoek moet bewijzen. Health services research studies in de homeopathie in de dagelijkse praktijk vertonen klinisch relevante verbeteringen van symptomen en levenskwaliteit, vaak vergelijkbaar met die van conventionele therapieën; maar er worden minder bijwerkingen gemeld. In de helft van alle gezondheids-economische evaluaties gaat de homeopathie met minder kosten gepaard. Een causaal verband tussen geneesmiddeltherapie en therapieresultaat kan om methodologische redenen echter uit deze studies niet worden afgeleid.

De hier onderzochte gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies (uitsluitend methodologisch hoogwaardige studies in geïndividualiseerde homeopathie met hoge potenties) geven, in overeenstemming met vroegere onderzoeken, aanwijzingen voor een superioriteit van klassieke homeopathie in vergelijking met placebo, dus voor een specifiek effect van hoge potenties. Een definitief wetenschappelijk oordeel is wegens de heterogene verzameling van studies en het geringe aantal kwalitatief hoogstaande studies echter momenteel niet mogelijk.

Een beoordeling van de meta-analyses in de homeopathie laat overwegend statistisch significante resultaten ten opzichte van placebo zien, die op een specifieke werkzaamheid van gepotentieerde geneesmiddelen wijzen. Afhankelijk van de gebruikte selectiecriteria worden hierbij verschillende studies in de evaluatie opgenomen. Het merendeel van de studies, ook van de methodologisch hoogwaardige, wijst in alle onderzochte reviews (incl. Shang et al.) op de superioriteit van de homeopathische therapie ten opzichte van placebo. Deze bevindingen worden door de auteurs van de desbetreffende meta-analyses ten dele sterk gerelativeerd. De aangevoerde voorbehouden, b.v. ten aanzien van de studiekwaliteit, beantwoorden hierbij niet altijd aan de gebruikelijke wetenschappelijke standaarden en daarnaast wijzen ze met nadruk op een verondersteld gebrek aan plausibiliteit van de werkzaamheid van hoog-gepotentieerde geneesmiddelen.

In het fundamentele onderzoek bevinden zich veel kwalitatief hoogwaardige studies, die specifieke effecten ook voor hoge potenties lieten zien, daaronder inmiddels ook onafhankelijk gerepliceerde experimentele modellen. Voor het fysisch-chemisch-farmaceutische evenals voor het biologische werkingsprincipe zijn er eerste empirische aanwijzingen, maar nog geen volledig doordachte theorie.

Een samenvattende beoordeling van klinische onderzoeksgegevens bewijst in voldoende mate dat een homeopathische behandeling een therapeutisch nut (effectiveness) heeft.

De resultaten van talrijke placebogecontroleerde studies evenals experimenten uit het fundamentele onderzoek spreken daarnaast voor een specifieke werking (efficacy) van gepotentieerde geneesmiddelen.

Met het oog op de toekomst zijn er veel belangrijke open onderzoeksgebieden – met name:
• Fundamenteel onderzoek ter optimalisering van de laboratoriummodellen en ter begrip van het werkingsprincipe
• Onafhankelijke replicaties van studies in klinisch en fundamenteel onderzoek
• Onderzoek van de homeopathische zorg in de dagelijkse praktijk, ook in combinatie met conventionele geneeskunde
• Gezondheids-economische analyses, die kosten en baten evalueren (kosteneffectiviteit)

Presidium van de Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie (WissHom) Köthen (Anhalt), mei 2016
De geneeskunde komt straks nog terug. Maar eerst dit.
Steiner, Rudolf: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie

Im Juni 1910 war Rudolf Steiner einer Einladung der Skandinavischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft gefolgt, um einen Vortragszyklus über «Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie» zu halten. Vortragsort war das Nobel-Institut in Oslo (damals: Kristiania). Die Vorträge umfassen eine systematische und maßgebliche Darstellung Rudolf Steiners über «Volksgeister» und «Zeitgeister» als in der geschichtlichen Evolution wirksame Wesenheiten der geistigen Hierarchien.

Der Text der Vorträge erschien zuerst 1911 «nach einer vom Vortragenden nicht durchgesehenen Nachschrift» als Manuskriptdruck XIII in der Reihe der Vortragszyklen. Später hat Rudolf Steiner die 1. Auflage eingehend durchgesehen, zahlreiche Korrekturen vorgenommen und 1918 um eine Vorrede ergänzt. Der Wortlaut der von Steiner durchgesehenen Ausgabe, als 2. Auflage 1922 erschienen, liegt dem Text in der Gesamtausgabe zugrunde. Die überarbeitete 6. Auflage enthält neu eine Darstellung der Textgrundlagen, ein Verzeichnis sämtlicher Korrekturen Steiners und einen vollständig neu bearbeiteten Kommentar.

Elf Vorträge, Oslo (damals: Kristiania)
7. bis 17. Juni 1910 (Zyklus 13)
Herausgeber: Cornelius Bohlen
Rudolf Steiner Gesamtausgabe
GA 121, Seiten: 304, Gebunden mit Buchschleife
6. Auflage 2017
978-3-7274-1211-0
Rudolf Steiner Verlag
Lieferbar in 2 bis 5 Arbeitstagen

Preis: CHF 62.00 / EUR 54.00
De uitgeverij laat weten over deze ‘Neuedition GA 121’:
‘Rudolf Steiners Vortragszyklus «Die Mission einzelner Volksseelen», der sogenannte Volksseelenzyklus, ist in einer Neuausgabe erschienen, der ein besonderer Stellenwert zukommt. Sie folgt der 2., von Steiner überarbeiteten Auflage und weist zum ersten Mal in einem Stellenverzeichnis alle eigenhändigen Korrekturen nach, die Rudolf Steiner am Manuskriptexemplar angebracht hat, sowie alle weiteren Korrekturen späterer Herausgeber. Damit wird es möglich, den seltenen Fall einer von Rudolf Steiner persönlich vorgenommenen Redaktion einer Vortragsnachschrift mitzuverfolgen. Dies ist nicht nur von editorischem Interesse, sondern berührt einen zentralen Punkt im Umgang mit Rudolf Steiners Werk, das zum großen Teil aus von ihm nicht redigierten Vortragsnachschriften besteht. Dabei geht es nebst der Präzision der stenografischen Mitschriften auch um die Situationsgebundenheit der Vorträge, die von Ort, Zeit, latenten Fragen des Publikums und der aktuellen geistigen Konstellation bestimmt wird, was der gedruckte Wortlaut nicht immer wiedergeben kann. Wo eigenhändige Durchsichten Rudolf Steiners fehlen, ist eine Lektüre gefordert, die gedanklich nachzuschaffen hat, was in mehr erzählend-schildernder Gestalt erscheint – mit dem Ergebnis, dass das Zitieren aus Steiners Vorträgen durch das Einbringen selbst erarbeiteter Evidenzen ersetzt werden könnte.’
We gaan verder:
Mitteilungen | März 2017
Sonderausgabe zum Zukunftsprozess der Anthroposophischen Gesellschaft

«In der Zukunft wird es so sein, daß alle Aufgaben, die der Einzelne hat, Aufgaben der Gemeinschaft sein werden, und daß jeder die Aufgaben der Gemeinschaft zu seinen eigenen machen muß. Aber so etwas kann man nicht organisieren, sondern nur assoziieren.» Rudolf Steiner, in einer Fragenbeantwortung während der Freien Antbroposophischen Hochschulkurse in Stuttgart am 20. März 1921, GA 217a

Inhalt
Zwischenbericht
aus dem Zukunftsprozess der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland

Stimmen
zur Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft

Gespräche
mit Friedrich Glasl, Monika Elbert, Gottfried Stockmar, Mechtild Oltmann-Wendenburg, Thomas Kracht, Dirk Kruse, Petra Kühne, Johannes Kiersch, Rudolf Gädeke, Franziska Bücklers, Johannes Greiner, Wolfgang Gutberlet, Sebastian Boegner, Lydia Fechner, Claudia Grah-Wittich, Hanjo Achatzi

Perspektiven
zur Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland
(Zusammenfassung aus den Protokollen der Zukunftskonferenz vom 6. November 2016 in Kassel)

Dateien: 1703_agid_mitteilungen_ysq.pdf
Ook verschenen:
Anthroposophy and Science
An Introduction
Peter Heusser

This book is the first thorough introduction into the scientific basis of anthroposophy and anthroposophical medicine in the context of academic science. On a sound epistemological basis and in the context of current debates it analyses basic concepts of physics, chemistry, genetics, morphogenesis, biology, neurobiology, psychology, and philosophy of mind, with an emphasis on the problems of life, mind-body interactions, and free will. The result is a non-reductionistic anthropology acknowledging the emergent properties of body, life, soul, and spirit as equally real entities. This concurs with the basic concepts of anthroposophy and anthroposophical medicine, the justification of which is discussed in relation to the history and methodology of science as well as evidence based medicine.
Over de auteur:
Peter Heusser is a medical doctor with a comprehensive experience in practicing, teaching and research in anthroposophical medicine, first at the University of Bern and in Swiss national research projects. He is now Professor for the Theory of Medicine, Integrative and Anthroposophical Medicine, and Head of the Institute for Integrative Medicine at Witten/Herdecke University, Germany.
En over het boek zelf:
Book (EPUB)

ISBN:
9783653950472

DOI:
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06753-8

Availability:
Available

Subjects:
1. Theology and Philosophy

Formats:
1. EPUB
2. PDF
3. Hardback

Redeem Token

Prices
Recommended Retail Price
CHF** SFr.71.65EURD** €66.64EURA** €67.20EUR* €56.00GBP* £45.00USD* $72.95
Buy eBook

Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 368 pp.
Ik vermoed dat het dit boek is:
Anthroposophische Medizin und Wissenschaft
Beiträge zu einer integrativen medizinischen Anthropologie
Mit einem Geleitwort von Eckhart G. Hahn

1. Ndr. der 1. Aufl. 2011. 272 Seiten, 2 Tab., kart.

Peter Heusser

Zum Inhalt
Anthroposophische und naturwissenschaftliche Konzepte in der Medizin – gegen- oder miteinander?

Zahlreiche Studien belegen: Der Wunsch nach komplementären medizinischen Methoden wächst. Oft suchen die Patienten hier, was sie in der Schulmedizin vermissen. Werden dort die Phänomene von Leben, Seele und Geist ursächlich auf die Wechselwirkung von Molekülen zurückgeführt, machen komplementärmedizinische Richtungen auch immaterielle Wirkprinzipien geltend. Daran entzünden sich viele Kontroversen – und eine Zusammenführung beider Sichtweisen fehlt bisher weitgehend.

Peter Heusser zeigt am Beispiel der anthroposophischen Medizin, dass eine zeitgemäße, wissenschaftlich belegbare Gesamtsicht des Menschen möglich ist, die materielle und immaterielle Faktoren gleichermaßen anerkennt. Anhand von Rudolf Steiners erkenntniswissenschaftlichen Schriften und Goethes naturwissenschaftlicher Erkenntnismethode beleuchtet er Grundkonzepte der modernen Medizin und weist auf: Eine geisteswissenschaftliche Erweiterung der Naturwissenschaft ist unumgänglich. Seit Jahren mit großem Einsatz in der anthroposophischen Medizin und universitären Lehre und Forschung tätig, zeigt der Autor, wie eine in sich differenzierte, aber einheitliche medizinische Anthropologie und eine integrativmedizinische Therapieforschung im Sinne einer evidenzbasierten Medizin ausgebaut werden können, um dem berechtigten Bedürfnis der Patienten nach umfassender Betreuung gerecht zu werden.

Das Buch richtet sich an alle Ärzte und Wissenschaftler, insbesondere mit Schwerpunkt Anthroposophische Medizin, Komplementärmedizin und Integrative Medizin sowie Wissenschaftstheorie und Medizingeschichte.

Keywords: Anthroposophie, Komplementärmedizin, Integrative Medizin, integrative medizinische Anthropologie, Rudolf Steiner, Johann Wolfgang von Goethe

Neuerscheinung vom
15. Dezember 2010
D: € 49,99
A: € 51,40
ISBN:
978-3-7945-2807-3 (Print)
978-3-7945-6638-9 (eBook PDF)
€ 49,99
incl. MwST
excl. Versand
En niet dit:
Heusser, Peter
Anthroposophie und Wissenschaft
Eine Einführung |
Erkenntniswissenschaft, Physik, Chemie, Genetik, Biologie, Neurobiologie, Psychologie, Philosophie des Geistes, Anthropologie, Anthroposophie, Medizin

Dieses Buch ist die erste gründliche Einführung in die Wissenschaftsgrundlagen der Anthroposophie und der anthroposophischen Medizin im Kontext der akademischen Wissenschaft. Dabei ermöglicht die Erkenntniswissenschaft Rudolf Steiners eine bisher kaum beachtete solide Grundierung der modernen Wissenschaften. Physik, Chemie, Genetik, Morphogenese, Biologie, Neurobiologie, Psychologie, Anthropologie und Philosophie des Geistes werden durch sie ihrer reduktionistischen Form entkleidet und bilden so die empirische Grundlage eines neuen, geistgemäßen wissenschaftlichen Verständnisses von Mensch und Natur. Das wird an aktuellen Grundfragen nach dem Wesen der Substanz, des Lebens, der Wechselwirkung von Leib und Seele und der Freiheit des menschlichen Geistes aufgezeigt. Das Resultat ist eine nicht-reduktionistische Anthropologie, die die emergenten Eigenschaften von Körper, Leben, Seele und Geist als verschiedene, aber gleichermaßen reale Wesensschichten des Menschen anerkennt. Das ist kongruent mit den grundlegenden Konzepten der Anthroposophie und anthroposophischen Medizin, aber auch mit der klassischen Anthropologie des Abendlandes. Es wird gezeigt, wie sich diese Anthropologie historisch und erkenntnismethodisch in die moderne Anthroposophie weiterentwickelt hat, und wie sich deren Erkenntnisresultate zur modernen naturwissenschaftlichen Forschung verhalten, besonders in der Medizin. Das Buch ist auch als Wissenschaftsgrundlage der Pädagogik sowie anderer Fachgebiete geeignet, die es mit dem Menschen als Ganzem zu tun haben.

Titelnummer: 1568
ISBN: 978-3-7235-1568-6
Lieferbarkeit: lieferbar

Produktdetails

Seiten:
400
Einband:
Geb.
Abmessungen:
15,8 x 23 cm
Gewicht (in Kg):
0.88
Abbildungen:
Auflage:
Lizenzausgabe
Erscheinungsjahr:
2016
Sprache:
deutsch
Of zou het toch hetzelfde zijn? Ik weet het niet. Maar ik denk het niet. In ieder geval is het totaal verschillend van hoe we vandaag begonnen.
.

11 opmerkingen:

Antroposofia.be & Steinerscholen.com zei

Ik had een dag voor antroposofisch arts Roger Crijns geroyeerd werd, aangekondigd dat dit ging gebeuren. Het is een beetje vergelijkbaar met wat Christof Wiechert overkwam toen die het ware gelaat van de antroposofie toonde. Wiechert is toen weggepromoveerd richting Dornach. Iets gelijkaardigs zal men ook wel voor Crijns in petto hebben. Hij verdwijnt gewoon achter de schermen.
Crijns is bij antroposofen een graag gezien spreker en leidt naar eigen zeggen ook antroposofische artsen op. Hij was vorig academiejaar nog docent op de Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg, partner van de NVAA.
Dat net Madeleen Winkler het persbericht uitbrengt is wel helemaal te gek. Winkler kwam een paar jaar geleden nog vertellen dat ouders die hun kinderen graag een kinderziekte laten krijgen best een antroposofisch arts zoeken. Het is toch steeds hetzelfde met antroposofen: ze propageren intern helemaal iets anders dan wat ze naar buiten toe verkondigen. Dat bewijst toch dat ze zelf weten dat wat ze doen niet helemaal koosjer is, niet?
Over Crijns heb ik nog een en ander weten te vinden: http://www.antroposofia.be/ramondejonghe/undercover-in-nederland-betrapt-kwakzalvers/

pieter ha witvliet zei

Iedereen heeft het recht op zijn mening, ook Ramon De Jonghe/Verachtert . Maar een beschuldigend vingertje opheffen vraagt wel een bepaalde moraliteit en doet hier wel hypocriet aan: De Jonghe overtreedt met het grootste gemak de wet op de privacy, op het fotorecht en op het auteursrecht.

En wat is er eigenlijk 'leuk' aan de verschijning van iemand die dagelijks duizenden vrijeschoolleerkrachten beledigt door hen te verwijten dat ze kinderen indoctrineren, d.w.z. hun hoogste goed - hun toekomstige vrijheid - met voeten treden?
Die vrijwel dagelijks met zijn bijzondere methode Steiner (een charlatan), de antroposofie (een virus), de vrijescholen (zieke ideeën in antroposofische schijnwoorden verpakt: vrijeschoolonderwijs) als een manneke komt beledigen?

Michel Gastkemper zei

Dat ‘leuk’ van mij aangaande het weerzien met Ramon sloeg op een reactie ergens anders, Pieter. Hij had een opmerking en een vraag, waar ik graag op inging. Ik heb in het verleden vaak genoeg met Ramon in de clinch gelegen en hem ook wel eens uitgefoeterd, maar dat is geen reden om hem niet opnieuw te begroeten. Vooral niet als hij zich ‘normaal’ gedraagt, wat dan ook weer, zie de aanhalingstekens, een rekbaar begrip is. En ja, hij heeft stevige kritiek die vanuit een bepaald perspectief niet (altijd) terecht is. Vanuit een ander perspectief misschien wel. Van mij mag hij. Met al onze schermutselingen heb ik wel een band met hem opgebouwd. En dan kan ik me gewoon verheugen over het weerzien, da’s menselijk.

pieter ha witvliet zei

Het gaat natuurlijk niet 'om stevige kritiek, al dan niet terecht'. Eerlijk debatteren over zaken die je aangaan, kan boeiend, verhelderend en leerzaam zijn. Daarmee heb ik geen enkele moeite. Het gaat mij om zijn methode. Laat ik de listige leugens nemen.
Ik schrijf ergens: Wat heeft een kind van 11 aan de wetenschap dat wat hij over Perzië heeft gehoord, plaatsvond van 5067-2907 v. Chr. en dat het een Tweelingencultuur was? NIETS!

Wat maakt De Jonghe daarvan als kop boven een artikel?
'Wat heeft een kind aan de wetenschap'.
Nergens kun je de tekst terugvinden, waaruit hij dit heeft gehaald: geen bronopgave! Maar zijn artikel gaat wel over de vrijeschool!

Dat is om te suggereren dat dit schooltype niets om wetenschap geeft.
Dat is dus om de vrijescholen negatief neer te zetten.
Dat is geen kwestie meer van 'stevige kritiek', maar van regelrechte leugen en laster.

Een leuke ontmoeting?

pieter ha witvliet zei

Rectificatie:
Tekst en bron (nu) zichtbaar. Titel nog net zo misleidend!

Michel Gastkemper zei

Ja, dat is iets anders. Daar had ik het ook niet over. Maar jij zit dan ook op een heel ander spoor, Pieter. Jij vecht een polemiek uit met Ramon en dat gaan van hard tegen hard. Jij vindt dat je als verdediger van vrijeschool en antroposofie moet optreden. Dat vind ik prima en ook legitiem, maar ik heb die neiging minder.
Op zich hecht ik niet zo aan Ramons oordeel en stoor me er ook niet erg aan. Hij gaat zijn gang maar. Ik kijk liever naar waar zijn kritiek terecht is en of je ook nog aan verbetering daarvan kunt doen. Daar heb ik wat aan.
En wat die leuke ontmoeting betreft: ik heb Ramon helaas nog nooit in levenden lijve mogen ontmoeten. Eén keer was er kans op, jaren geleden, maar dat ging helaas niet door. Ik hoop er nog altijd op! Ik leer liever iemand echt kennen, met al zijn contradicties. Want zoals een Anoniem elders hier net schreef: wat moet hij een gepassioneerd mens voor antroposofie zijn.

Michel Gastkemper zei

Overigens, om terug te keren naar het eerste onderwerp van mijn blogbericht, is er sinds 15 maart een interessante verklaring te lezen op de website van de bedoelde huisarts. Niet helemaal wat je zou verwachten. Of misschien juist ook wel. Het blijft spelen met vuur.

Michel Gastkemper zei

Ik zit een beetje te prutsen: het staat erop sinds 12 maart. Dat staat er duidelijk bij, onderaan.

John Wervenbos zei

Item kwakzalvers. Walgelijke praktijken. Zum kotzen. De tv-uitzending in kwestie valt op internet te bekijken: Kwakzalvers – Aflevering 136 – Undercover in Nederland (kijk.nl; zondag, 5 maart 2017). Heb het vandaag bekeken. Naar mijn idee is Roger Crijns een bedrieger en een kwakzalver. Of hij als bedrieger, tegelijk zichzelf bedroog als dwaler, of in zekere mate zelf eigenlijk wel beter wist en weet, vormt voor mij een onderzoeksvraag. Op gebied van kankerbehandeling paste Crijns de zogeheten Nieuwe Germaanse Geneeskunde als alternatieve geneeswijze toe. Deze leer werd geïntroduceerd door de Duitse arts Ryke Geerd Hamer. ‘In 1986 werd Hamer verboden zijn artsenpraktijk verder (voort) te zetten.’ Hier een merkwaardig tv-interview welke Hamer jaren geleden werd afgenomen: Interview met Dr Ryke Geerd Hamer - Kanker geneesbaar (Youtube; Nederlands ondertiteld). In de tv-uitzending van Undercover in Nederland zie je Crijns met de medische these van Hamer in de weer gaan met een pendel, waarbij hij zich beroept op zogenaamde antwoorden van geestelijke wezens op medische vragen. Met antroposofie en antroposofische geneeskunde heeft dit niets uitstaande, hoezeer Crijns dat ook voorwendt of meent. Ik acht het volkomen terecht dat Crijns door de NVAA het certificaat antroposofisch arts is ontnomen en geroyeerd is als lid. Je mag je wel afvragen of het NVAA dit al niet eerder wist.

Item antroposofie en wetenschap. Interessant. In de reactieruimte onder Hugo Verbrugh’s lezenswaardige column Wetenschappers, gij zijt gelijk de goden (De Ster Online, 28 februari 2017) gaf ik reeds aan dat Rudolf Steiner over het ontstaan van wetenschap bijna 107 jaar geleden de volgende wetenswaardige lezing ten beste gaf: Zur Aufgabe der fünften Kulturepoche (GA 124; 1910).

Antroposofia.be & Steinerscholen.com zei

@John

Roger Crijns beoefent inderdaad ook de Nieuwe Germaanse geneeskunde, maar is in mijn ogen evenzeer antroposoof en antroposofisch arts. Ik weet uit eerste hand dat er antroposofisch 'artsen' (of moet ik zeggen: kruidengenezers) zijn die ook zonder vergunning de geneeskunde bedrijven. ik weet et niet, maar ik vermoed dat Crijns zijn praktijken wel zal voortzetten. Ofwel gaat hij gewoon zijn wijsheden doorgeven aan wie niet vies is van zijn pseudowetenschap.

@Michel

Hoezo, je hecht niet aan mijn oordeel? Dat een antroposoof dit zegt van een niet-antroposoof, toe nu? Ik heb nochtans een zevenjaarsfase bij jullie in de sekte gezeten en kan nu vanop veilige afstand het strijdtoneel overschouwen. En ik weet hoe belangrijk voor jullie schouwen is. Is zelfs tot wetenschap verklaard. :-)

Zolang we nog om een an ander kunnen lachen, zit het wel goed. Fijn dat je toch de moeite opbrengt om te kijken of je iets aan mijn teksten kunt hebben. Ik heb ook wel eens iets van een antroposoof gelezen waarvan ik dacht dat het geen antroposoof kon zijn. Neem nu de door de Koninklijke Bibliotheek geëerde Pieter Witvliet. Ik dacht toen ik voor het eerst zijn literatuur onder ogen kreeg dat hij een antroposofisch dichter was die toevallig steeds over Rudolf Steiner en mij verhaalt. Niet dus. Hij zegt namelijk uitdrukkelijk dat hij niet zoiets als een antroposoof is en Witvliets antroposofische dichtkunst is ook niet aan mij gericht. Hoewel je met het gebruikte vocabularium best wel een Amsterdams rapnummer zou kunnen maken. :-)

Gekken bij de vleet

In een afgelegen verre kamer
Van zijn scheefgetrokken hersenpan
Bonkten kwelgeesten met een houten hamer
Denk niet dat dat niet kan

Steeds weer hoorde hij de stemmen
Gezucht van te veel dooien
Gooi toch los die remmen
Zo ging hij alras over de rooie

De veters op de rug in ’t jasje
Dat de lust tot hand’len ontnam
Toch volgde nog een te gek pasje
Legde valium in de kont hem lamJohn Wervenbos zei

Op een gescand A4-tje valt af te lezen hoe Crijns ‘vier vormen van geneeswijzen’ in samenhang denkt en kwalificeert (sic). Zie halverwege de webpagina Roger Crijns: wat zijn gezondmakende en ziekmakende krachten in ons? (frissewind.nl). Als ik het goed begrijp mag Crijns lopende een onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg zijn dokterspraktijk in principe voorlopig voortzetten.

Uit: Omstreden Leidschendamse arts uit Undercover in Nederland kan gewoon doorwerken: 'Onderzoek loopt' (Midvliet, 9 maart 2017)

“[…] Inspectie: 'Onderzoek afwachten'
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is bezig met een onderzoek naar C. 'Wij kunnen daarom inhoudelijk nog niet veel zeggen op dit moment', zegt een woordvoerder desgevraagd. Dat de Leidschendamse arts na de opmerkelijke televisiebeelden onmiddellijk wordt verwijderd uit het BIG-register, waardoor hij niet meer als arts mag werken, is niet aan de orde: 'Daarvoor is eerst een uitspraak van de tuchtrechter nodig', verklaart de woordvoerster. Zo'n uitspraak kan lang op zich laten wachten. In de tussentijd kan C. dus 'gewoon' aan het werk blijven? 'Ja, dat klopt', zegt de woordvoerster. 'We zijn bezig met de signalen die we hebben gekregen. Bijvoorbeeld de beelden die Undercover in Nederland aan ons heeft gegeven. Al die signalen bekijken wij zorgvuldig en we nemen het zeer serieus.' […]”

Overigens acht ik Crijns’ uitlatingen over Edith Schippers in moreel opzicht eveneens zeer verwerpelijk.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)