Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 3 oktober 2014

Verrijkt


De nieuwe en vernieuwde websites tuimelen deze herfst over elkaar heen. Om te beginnen de ‘Vereniging van vrijescholen’:
‘De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.’
Op 25 september werd er bericht over ‘Vrijeschool speciaal onderwijs Brummen maakt doorstart en film’:
‘School de Lans, vrijeschool voor speciaal Onderwijs (ZML cluster 3) in Brummen heeft in 2014 succesvol een doorstart gemaakt. De bestuurder en interim directeur van de school hebben een fusie weten te voorkomen en ingezet op het voortbestaan van de Vrijeschool voor speciaal onderwijs in Noord, Oost en Zuid Nederland.

De leerlingen van de Lans komen onder meer uit Arnhem, Apeldoorn, Deventer en zelfs uit Friesland. De school heeft daarmee een bovenregionale functie. School de Lans maakt onderdeel uit van Stichting Vrijescholen Athena.

Om de mogelijkheden van de school onder de aandacht te brengen, maakte de Lans een sfeervolle film over de dagelijkse praktijk op de school.

Interim directeur van de Lans, Vincent van Dam, over de film: “We zijn zeer gedreven in het aansluiten op de specifieke leer en ontwikkelingswens van de leerlingen. In het Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn we gericht op het zo specifiek mogelijk aansluiten op de uitstroom mogelijkheid van het kind. Door het praktisch vormend onderwijs zijn we in staat om leerlingen allerlei vaardigheden aan te bieden waar ze nu en later wat aan hebben. In de film krijgt men een inkijkje in hoe het er bij ons aan toegaat.”
‘Drie jaar geleden startte de Vrije School Den Haag als eerste vrije school in Nederland met das Bewegliche Klassenzimmer, vertaald als “klas in beweging”. Sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de onderste zintuigen staan bij dit onderwijs centraal.

Inmiddels is de eerste pilot fase voorbij en werken de klassen 1 en 2 in Den Haag met dit bewegingsonderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van ander meubilair en een kringopstelling.

De leidraad bij het opzetten van het bewegingsonderwijs is het boek van Martin Carle “Lernen in Bewegung, Das Bewegliche Klassenzimmer”. Het boek van Carle is nu vertaald in het Nederlands en wordt op 31 oktober aanstaande gepresenteerd in Den Haag. Professionals en belangstellenden zijn kunnen tijdens de presentatie kennismaken met het bewegingsonderwijs.’
En gisteren was dit het nieuws, ‘Nieuwe vrijeschool in Amsterdam-Noord’:
‘Amsterdam-Noord is sinds dit schooljaar een basisschool rijker: Vrijeschool Amsterdam-Noord. Op maandag 29 september was de feestelijke opening van de school. Zesentachtig leerlingen tussen de vier jaar en negen jaar zijn afgelopen maand gestart op de school. De vrijeschool is het resultaat van een ouderinitiatief dat zich afgelopen anderhalf jaar sterk heeft gemaakt voor de nieuwe school.

De komst van een vrijeschool in Amsterdam-Noord komt de diversiteit van het onderwijsaanbod ten goede, volgens Joost Korver, de bestuurder. Er is nu een brede schakering van basisscholen waaruit ouders kunnen kiezen, met onder andere Montessori, Jenaplan en Dalton onderwijs als optie. Deze diversiteit sluit goed aan bij de demografische ontwikkelingen in dit stadsdeel, dat veel jonge gezinnen trekt.

De start van een vrijeschool in Amsterdam-Noord sluit ook aan bij nationale en internationale trends: zowel in Nederland als in Europa en de VS groeien de leerlingenaantallen in Vrijescholen, ook wel “Waldorf education” genoemd. Vrijeschool Amsterdam-Noord is de derde basisschool voor vrijeschoolonderwijs in de stad.’
Ook nieuw, of vernieuwd, is ‘Vrijeschoolbeweging.nl’ (de komst ervan meldde ik al op 9 juni in ‘Massa’). In ‘Over ons’ schrijft men:
‘Vrijeschoolbeweging.nl is een initiatief van de Stichting voor Rudolf Steinerpedagogie, een steunstichting van vrijescholen. Met dit platform willen we de band tussen (oud-)ouders, (oud-) leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen bij de vrijeschool voelbaar maken. Zo kan samenhang ontstaan en een vriendenkring die de vrijescholen ondersteunt zich verder te ontwikkelen. Zo maken we samen de vrijeschool sterk en bieden ruimte voor groei.

Voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van de vrijeschoolbeweging.nl is een projectgroep van oud-vrijeschoolleerlingen ingericht. Die zoekt voor elke school een contactpersoon die mee wil werken aan het werven van abonnees en het genereren van kopij voor een digitaal platform. Als je zo iemand bent of kent, neem contact op!

De werkgroep
Roelof Jan Veltkamp
Martine Chandon Janssens
Stephan Jordan
Aliesje Schneijderberg
Melissa Degen

Roelof Jan Veltkamp

Ik ben al sinds mijn 27-ste actief binnen de vrijeschool. Intern als vrijwilliger, regisseur, leraar, ouder, redactielid en bestuurslid. Extern, als vertegenwoordiger ervan op ouderavonden, bij cursussen, als decaan, in overleg de gemeente, in communicatie en websites en ook naar de Taalunie over de spelling van onze schoolsoort (graag alles aan elkaar zonder hoofdletter!).

Ik ken veel vrijescholen van binnen en blijf graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hiervoor was ik afhankelijk van toevalligheden. Met vrijeschoolbeweging.nl wordt die informatie makkelijker bereikbaar.

Oud-leerlingen volg ik graag na hun schooltijd. Ik vraag ze regelmatig om mee te werken aan bijvoorbeeld studiekeuzedagen of onderzoeken. Dat mag andersom natuurlijk ook. Oud-ouders zoals ik zijn vaak dankbaar jegens de school van hun kinderen. Het is jammer dat de school geen blijvende relatie met ze onderhoudt. Een gemiste kans, vind ik. Met vrijeschoolbeweging.nl krijgt elke school die kans. Ik hoop dat ze hem gaan gebruiken!

Martine Chandon Janssens

Van oorsprong ben ik tot mijn spijt geen vrijescholier. Ik leerde de vrijeschool pas kennen toen ik mijn kleuterneefje naar het Sint Jansfeest begeleidde. Het beeld en de sfeer klopten enorm voor mij. Toen ik zelf moeder werd was de keuze voor een peuterspeelzaal en aansluitend de school voor mijn kinderen dus snel gemaakt. Het voelde voor mij als thuiskomen en mijn kinderen kregen optimaal de kans zich in vrijheid te ontwikkelen tot de prachtige tieners die ze nu zijn.

Het gebrek aan gelijkgestemden in de babytijd van mijn oudste loste ik op door het forum Antroposofie en het Kind op te richten, waar ouders, oud-vrijescholieren en vrijeschoolleerkrachten met elkaar praten over de keuze voor antroposofie in de opvoeding van je kinderen. Daarmee voel je je gesteund. De halfjaarlijkse ontmoetingsdagen van dit forum brengen virtueel contact en realiteit in evenwicht, je “ziet” elkaar daar ook echt.

Voor mijn eigen ontwikkeling zat ik in de pioniersgroep van de Academie voor Ouders, een plek waar de vrijeschoolpedagogie voor mij echt handen en voeten kreeg. Gedurende de onderbouwperiode van mijn dochters ben ik nauw betrokken geweest bij hun school, en ook nu ze beiden op de bovenbouw zitten, zet ik me met plezier als contactouder in.

De vrijeschoolbeweging heeft mijn hart en daarom verbind ik me graag aan dit mooie initiatief!

Stephan Jordan

Mijn kiem in de vrijeschool is gelegd in de kleuterklas in Driebergen, daarna heb ik een niet-vrijeschooltraject doorlopen vanwege de Montessori-roots in mijn familie. Na heel wat omzwervingen kwam ik op aanraden van een vriendin op een open dag van Helicon (nu vrijeschool Pabo) terecht. Ik kwam weer thuis. Hoewel het niet mijn intentie was om leraar te worden, doorliep ik toch de opleiding in z’n geheel en studeerde af op het onderwerp “mediawijsheid in de vrijeschool”.

Op Helicon nam ik kennis van de antroposofie, en het zaadje, ooit gelegd, ontkiemde. Ik genoot van alle rijkdom die voorhanden was en maakte al snel een reis naar Dornach, waar ik opnieuw een thuis ontdekte. Na de nodige verdieping sloot ik mij als jongerenlid aan bij de Antroposofische Vereniging en werd al na korte tijd benaderd om deel te nemen aan het nieuw te vormen bestuur. Daar maak ik tot op heden met veel plezier en toewijding deel van uit.

Vrijeschoolbeweging.nl is een initiatief van de Stichting voor Rudolf Steiner pedagogie, waar ik eveneens als bestuurslid aan verbonden ben. Ik kon mij direct met het project identificeren. Graag zet ik mijn kennis en kunde op het gebied van webontwikkeling in om te helpen bouwen aan dit geweldige platform.

Aliesje Schneijderberg

Van jongs af aan heb ik veel interesse gehad in taal. Lezen of schrijven is een mooie manier om tot rust te komen (ik ben vaak druk in de weer, maar waarmee – dat weet ik ook niet altijd). Daarom richt ik mijn aandacht graag op schrijven, en spelen met taal.

Ik zet mijn vaardigheden in voor projecten die op mijn pad komen, zo buig ik me over websites, boeken, scripties of nieuwsbrieven die redactie nodig hebben.

Van jongs af aan ook, ben ik verbonden met de vrijeschool. Ik ben er bijna overdreven trots op dat de vrijeschool deel uitmaakt van mijn identiteit. Daarom vind ik het zo leuk om deze twee onderdelen van mijn leven te combineren. Ik denk mee over de ontwikkelingen van de vrijeschoolbeweging.nl en wanneer ik maar kan buig ik me over de teksten. Kom maar op met die nieuwsbrief!

Melissa Degen

Vanaf de kleuterklas heb ik op de vrijeschool gezeten. Eerst in Voorschoten, later de basisschool in Leiden en vervolgens de middelbare school in Den Haag, waar ik mijn VWO heb afgerond.

Nu studeer ik psychologie in Nijmegen en ondanks dat het ver weg is, voel ik mij nog altijd verbonden met “mijn” oude vrijescholen. Daarom draag ik graag een steentje bij aan het project van de RSP.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van actualiteiten uit de regio.’
Gisteren meldde ‘Antroposana, Patiënten vereniging’ op Facebook:
‘We zijn begonnen met een pilot om iedere week nieuws (uit de nieuwsmedia) op onze website te zetten. Als service, omdat het kan
https://www.antroposana.nl/nieuws
Dat geeft meteen een stortvloed aan berichten, met gisteren:
‘Overstapseizoen weer aangebroken
Donderdag 2 oktober – Het overstapseizoen in de verzekeringsbranche is weer aangebroken: zorgverzekeraars maken hun premies voor volgend jaar bekend. Dat gaat traditiegetrouw gepaard met reclamecampagnes op tv en radio om klandizie te trekken.

Verzekeraar DSW beet het spits af en maakte bekend dat een basisverzekering bij hen volgend jaar 95 euro per maand kost, hetzelfde als dit jaar. Andere verzekeraars zullen naar verwachting niet ingrijpend sleutelen aan hun premie, waardoor Nederlanders die willen besparen vooral moeten puzzelen met de polisvoorwaarden. Zo’n 6,5 procent van de Nederlanders stapte vorig jaar over naar een andere verzekeraar, blijkt uit cijfers van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Hoewel de premie dit jaar naar verwachting gelijk blijft of iets stijgt, is er sinds enkele jaren veel concurrentie op de zorgmarkt. “Slapers”, mensen die nog “duur” zijn verzekerd, kunnen daardoor alsnog enkele honderden euro’s besparen door over te stappen naar een goedkopere concurrent.
Elsevier, 4-10-2014

Patiënt draait steeds vaker op voor nota
Donderdag 2 oktober – Eén op de negen zorgverzekerden draait op voor de kosten van medische behandeling, terwijl zij in de veronderstelling zijn dat die vergoed worden.

Een derde van de verzekerden moet zelfs de hele rekening betalen en twintig procent meer dan de helft. Dat blijkt uit onderzoek onder een groep van 11.000 mensen naar hun ervaringen met de zorgpolis 2013, uitgevoerd door de drie patiëntenkoepels NPCF, het Landelijk Platform GGz en Ieder(in). “Het pakt vervelend uit als blijkt dat de polis niet alle zorg vergoedt. Mensen moeten soms flink bijbetalen, terwijl ze daar niet op hebben gerekend. Dit is het gevolg van het feit dat verzekeraars met bepaalde behandelaars geen contracten meer afsluiten, terwijl de verzekerde dat niet weet”, stelt directeur Wilna Wind van de NPCF. De onverwachte kosten liepen bij een flink aantal verzekerden zo hoog op dat ze hun behandeling moesten staken of moesten overstappen naar een andere – minder vertrouwde – maar wél gecontracteerde zorgverlener.
Telegraaf, 2-10-2014

Medisch specialist liever zelfstandig
Donderdag 2 oktober – Medisch specialisten zullen nauwer moeten samenwerken met ziekenhuizen.

Door in loondienst te gaan werken zouden de zorgkosten aanmerkelijk lager uitvallen. Vrijgevestigde medisch specialisten zullen echter niet en masse in loondienst gaan werken nu ze een subsidie van 100 duizend euro kunnen krijgen om de overstap te bekostigen. De subsidieregeling die minister Schippers van Volksgezondheid heeft toegezegd, roept vragen op. Koepelorganisatie de Orde van Medisch Specialisten heeft nog geen zicht op het aantal specialisten dat de overstap overweegt.
Volkskrant, 1-10-2014

Koningin Máxima opent nieuw museum Micropia
Donderdag 2 oktober – Koningin Máxima opende op 30 september in Amsterdam een nieuw museum. Het museum kreeg de naam Micropia en is het eerste museum ter wereld dat de voor het blote oog onzichtbare wereld van microben zichtbaar wil maken.

Wandelend door het museum kun je algen, bacteriën en gisten bekijken door microscopen, krijg je te zien hoe melk of een hamburger langzaam bederven, en zie. De bouw van het museum kostte naar schatting $ 10 mln tot $ 12 mln, waarbij het bedrijfsleven aanzienlijk heeft bijgedragen. Onder meer bedrijven als DSM, Philips, Rabobank Amsterdam, Basf, Crucell en MSD hebben financieel bijgedragen. Ook brachten instituten als Wageningen UR, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en TNO expertise in bij Micropia. Het museum wil de kloof tussen wetenschap en publiek verkleinen. Ook moet het museum interesse bij scholieren en studenten opwekken om bètavakken gaan kiezen, met name op het gebied van microbiologie, biochemie en biotechnologie.
Het Financieele Dagblad, 1-10-2014’
En met vandaag:
‘Psychische stoornissen duur om te behandelen, maar duurder om te negeren
Vrijdag 3 oktober – Zorgverzekeraar Menzis heeft gemeld dat per 1-1-2015 slechts bij uitzondering behandelingen van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis nog langer dan een jaar mogen duren. Zorgverzekeraar Achmea kondigt zelfs aan dat in de nabije toekomst een klinisch psychotherapeutische behandeling ervan niet langer zal worden gefinancierd.

Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en hun behandelaars lijken vogelvrij nu evidence-based behandelingen dreigen te worden geschrapt uit het pakket van de zorgverzekeraar. Dit ondanks het feit dat recent wetenschappelijk onderzoek aantoont dat psychotherapeutische behandelingen van persoonlijkheidsstoornissen effectief en efficiënt zijn. In de Volkskrant gaan de psychiaters Theo Ingenhoven, Herman Groen en Ad Kaasenbrood uitgebreid in op de gevolgen van deze ontwikkeling.
Volkskrant 3 oktober 2014

CZ sluit minder contracten met behandelaars van stoornissen
Vrijdag 3 oktober – Vanaf 1 januari doet Zorgverzekeraar CZ geen zaken meer met een grote groep behandelaars van psychische stoornissen.

Van 58 behandelaars voor ernstige eetstoornissen, krijgen nog maar 39 een contract. Wanneer patiënten willen dat CZ de rekening vergoedt, moeten zij naar één van de gecontracteerde behandelaars. Dit heeft CZ, de op twee na grootste verzekeraar, op 2 oktober aangekondigd.
NRC Handelsblad 2-10-2014’
Op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland vinden we deze aankondiging van het oktobernummer van Motief, maandblad voor antroposofie, getiteld ‘Rudolf Steiner en antroposofie. Kunst van het gewone’:
‘Motief #186

Kunst van het gewone: een inleiding
In de Rotterdamse Kunsthal is de spraakmakende expositie “Alchemie van het alledaagse” te zien. Deze gaat over een van de invloedrijkste vernieuwers van de 20ste eeuw: Rudolf Steiner (1861 tot 1925). Gerard Reijngoud schreef een inleiding voor deze speciale Motief, die als spin-off van deze grote tentoonstelling, geheel is gewijd aan “kunst van het gewone”.

Nieuws

Na 25 jaar geeft bestuursvoorzitter Michiel ter Horst van de Rudolf Steiner Vertalingen het stokje over. Clarine Campagne en Stephan Jordan gaan zich inzetten voor de AViN- jongerenactiviteiten. Nieuw platform vrijeschoolonderwijs. Flowforms voor waterbeheer. Meer nieuws over een seminar van de ledengroep Filosofie-Antroposofie.

Pedagogie
– Kinderen en hun levensfasen ofwel Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
– Hoe blijft je kind overeind te midden van informatietechnologie?

Gezondheid
– In de praktijk van een antroposofisch huisarts.
– Hoe werken antroposofische therapieën?
– Een kunstzinnig therapeute en een verpleegkundig specialist GGZ vertellen.

Landbouw
– De veelbelovende toekomst van de BDlandbouw
– Nieuwe ideeën op boerderij ’t Leeuweriksveld
– Odin Estafette: voedselketen terug naar consument
– Natuurvoedingsdeskundige over verteren en spijsverteren
– De grondbank en Stichting Grondbeheer

Algemeen
– Mensvisie, meditatie en karma
– Jaarfeesten vieren

Jonge mensen
– Wat lastig onder woorden te brengen is.
– Spiritueel met de dingen omgaan

Sociale kunst
– Werken aan je biografie
– Organisaties in beweging

Beeldende kunst
– Vormgeving, houding en levenshouding

Podiumkunsten
– Over de kracht van podiumeuritmie
– De kunst van de koorzang
– Alchemie van het motief

Natuurwetenschap
– Fenomenologie: bewuste eenwording met de natuur

Wiskunde
– Baksteen & voetbal wiskundig verrijkt’
AntroVista kwam op 1 oktober met de ‘Krant van een betere wereld’:
‘De Arnaud Joannes Stichting belicht “de onbekende Rudolf Steiner”: in een krant die in de komende weken in een oplage van 33.000 exemplaren in Nederland en België verspreid wordt, staat het werk van Rudolf Steiner als econoom en maatschappijvernieuwer centraal.

De 24 pagina’s tellende krant wordt onder meer verspreid via vrijescholen en winkels en wordt bijgesloten in verschillende antroposofische bladen. De krant bevat artikelen over onder meer de financiële crisis, eerlijke economie, directe democratie en vrij onderwijs, interviews met Koos Bakker, John Hogervorst, Arjen Nijeboer en Biba Schoenmaker en vertelt ook over hoopvolle initiatieven verspreid over de hele wereld. www.ajstichting.nl
John Hogervorst schrijft vandaag op Facebook:
‘En kijk wat daar op de stoep staat: zo’n 10.000 exemplaren van de eenmalige Krant van een betere wereld: Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer. Boordevol artikelen, interviews en berichten over een rechtvaardige economie, een volwassen democratie en een vruchtbaar cultuurleven. In de komende weken worden in totaal 33.000 exemplaren van de krant verspreid – daarvan zijner op dit moment al 11.000 de deur uit. Een initiatief van de Arnaud Joannes Stichting www.ajstichting.nl
‘de actuele liefdesimpuls als creatieve kracht van sociale idealen
een weekendseminar met Yeshayahu Ben-Aharon,
3, 4 en 5 oktober in Amsterdam

Veel mensen maken zich zorgen om wereldwijde vraagstukken als de groeiende kloof tussen arm en rijk, oorlogen en vernietiging van het milieu. Politici handhaven hun machtsposities, bankiers blijven zich verrijken, religieuze leiders volharden in overtuigingen en wetenschappers bieden geen echte oplossingen voor onze eigenlijke problemen. Structuren lijken niet te willen veranderen. Misschien is het nu de hoogste tijd om het heft in eigen handen te nemen door te zien wat jou raakt en te staan voor wat jij belangrijk vindt?

De impuls van de creatieve liefde die het sociale leven verandert en opnieuw vormgeeft, is werkzaam is in de zich ontwikkelende aarde, in de natuur buiten de mens en in de mens. Deze impuls wordt beschreven door spirituele wetenschappers als Rudolf Steiner (1861-1925), Ben-Aharon en vele andere moderne spirituele leraren en vernieuwers.

In de Christelijke terminologie wordt deze impuls omschreven als de Christus, de levende vernieuwende Geest van de aarde en de mensheid.

Dus, hoe leren we onze nieuwe en creatieve potentie te ontdekken, te activeren en in de praktijk te brengen? Hoe worden we medescheppers van deze Geest van de wereld? En hoe kunnen we dat toepassen in ons dagelijkse privé en sociale leven?

Yeshayahu Ben-Aharon*, activist, filosoof en geesteswetenschapper, werkt meer dan 30 jaar met deze spirituele impuls (die hij uit eigen ervaring kent) die het individuele en het sociale leven verandert en transformeert. In zijn lezingen en meer nog in zijn workshops kun je ervaren wat er leeft en werkt van hart tot hart tussen mensen als de kracht die een nieuwe, leven gevende, moderne gemeenschap kan bouwen.

Dit seminar wil een bijdrage zijn om het vernieuwende, levendige en geestelijke tussen mensen praktisch te maken op een verbindende manier, om zo binnen jezelf, je relatie of de gemeenschap van binnenuit tot vernieuwing te komen. De voertaal is Engels.

Programma:

Vrijdagavond lezing:

Mens op de drempel, een moderne inwijdingsweg.
Het dagelijkse leven is een constant proces van inwijding. Een veranderingsproces van groei, beproevingen en transformatie van gewoontes, normen en afspraken. Onze hele wereld is in een proces van verandering en wording, evolutie is overal. De geest, de ziel van de mens, de cultuur en samenleving moet mee veranderen. Dit noemen we “mens op de drempel” de drempel naar volwassenheid, verantwoordelijkheid en creativiteit in het algemeen, in de natuur en in de dagelijkse samenleving.

Zaterdag workshop:

“Trans-humanism, Singularity and the Spiritual Event of the Present Time”.
De moderne technologie leidt ons meer en meer naar een samensmelting van het menselijk lichaam, ziel en verstand met intelligente technologie (kunstmatige intelligentie) en dit heet “de technologische singularity”. Dit proces is niet te stoppen of uit de weg te gaan. Net als elektriciteit, auto's en computers een existentieel onderdeel van ons leven zijn geworden, zo zal deze ontwikkeling dat ook gaan zijn. De enige echte vraag die we ons moeten stellen is: Hoe creëren we, evenwijdig aan dit proces, een zodanige transformatie van de creatief en spirituele menselijke natuur, dat deze het menselijk leven zoveel meer betekenis geeft dan deze kunstmatige intelligentie? Kan de creativiteit van de mens verder reiken naar nieuwe ontdekkingen van hoger bewustzijn, liefde en schoonheid? Onderling en in het universum? Of is deze kunstmatige technologie het hoogst haalbare?

De workshop zal starten met de vertoning van de film Transcendent Man (about Ray Kurzweil and the vision of technological singularity)

Zaterdagavond Lezing:

De Creatieve Sociale ontmoeting met de ander.
De hedendaagse menselijke ontmoeting kan de meest creatieve en verheven gebeurtenis worden, een echt transformatieproces van ons wezen en bewustzijn. Als ik de diepere en hogere essentie van de ander leer ervaren en ook mijzelf ervaar door die ander zijn liefhebbende aandacht, kunnen we op een totaal nieuwe manier beginnen samen te 'ademen'. Zo kan de menselijke ontmoeting een cruciale ervaring worden van nieuw leven en nieuwe hoop voor de toekomst.

Zondag workshop:

Spiritueel activisme, creatieve wording als levenswijze.
Het oefenen in het ontwikkelen van creatieve sociale vaardigheden, een cruciale beleving van nieuw leven en nieuwe hoop voor de toekomst.

Praktisch:

De lezingen starten om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:15 uur.
De workshops starten om 10:00 uur en eindigen rond 17:00 uur.
De zaal is open om 9:30 uur.
Lunch zelf meenemen.

Kosten

De lezingen op de vrijdag- en zaterdagavond kosten elk € 25,- en zijn afzonderlijk te bezoeken. De workshops op de zaterdag en de zondag kosten elk € 65,- en staan ook op zichzelf. Wil je het hele weekend aanwezig zijn, dan kost dat € 160,-.
Mocht het zo zijn dat je wel wilt komen, maar niet het volle bedrag kunt betalen, dan kun je dat ook aangeven.
Eventuele winst wordt gebruikt voor de vertaling van boeken van Yeshayahu Ben-Aharon.

Aanmelden:

Om mee te kunnen doen is het belangrijk om van te voren te betalen en je aan te melden via de link: Klik hier om je aan te melden.
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer:
NL82 TRIO 0198 5645 46
t.n.v. Stichting Goj te Zwolle
o.v.v. De spirituele impuls van de huidige tijd
Let op: u kunt alleen meedoen als u zich heeft aangemeld via bovenstaande link.
Pas na betaling bent u echt ingeschreven.

Locatie:

Geert Groote onderbouw
Hygiëaplein 47, 1076 RS Amsterdam


*Yeshayahu Ben-Aharon is filosoof, geestwetenschapper en activist, en stichter van de Harduf kibboetz, het “Global Network voor driegeleding”, de “Israeli Civil Society”, de “Global School voor geesteswetenschap” en het “Global Event College”. Hij onderwijst, schrijft en geeft wereldwijd lezingen over de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn op het gebied van wetenschap, geesteswetenschappen, sociale en historische gebeurtenissen.

Het meest bekend is hij zowel door zijn baanbrekend onderzoek over de Spirituele Gebeurtenis van onze tijd als door zijn expertise in de fenomenologie van Edmund Husserl, de filosofie van het poststructuralisme en postmodernisme en de hedendaagse natuurwetenschappen. Hij staat bekend als een authentiek onderzoeker op het gebied van het Goetheanisme en de geesteswetenschap zoals door Rudolf Seiner gegrondvest. Zijn creatieve essays over de kunst, filosofie en wetenschap zijn een inspiratiebron voor de “Orust Art & Event” festivals (Zweden) sinds 2011. Zijn meest recente boeken zijn: De Gebeurtenis in Wetenschap, Geschiedenis, Filosofie en Kunst (2011) en Geesteswetenschap in de 21’ste eeuw: Het transformeren van het kwaad, het ontmoeten van de ander en wakker worden voor de wereldwijde inwijding van de mensheid (2013). Wereldwijd geeft hij lezingen en workshops die erop zijn gericht mensen te inspireren elkaar te helpen hun idealen te vinden en te verwerkelijken.

Voor meer info over zijn boeken: http://antropocalypse.blogspot.nl/2013/11/yeshayahu-ben-aharon.html

Facebook: https://www.facebook.com/ybenaharon?fref=ts
https://www.facebook.com/yeshayahu.benaharon?fref=ts

Blog: http://www.event-studies.org/

Download Flyer klik hier
Ik had het over nieuwe en vernieuwde websites. Dan moet ik ook deze twee noemen. Philia de Vries maakte een paar dagen geleden op de besloten Facebookgroep ‘Vrijeschool’ het volgende bekend:
‘Ter inspiratie, toen een paar muziek docenten op de muziekschool werkeloos werden, gingen ze naar de directeur van Vrije school Haarlem. Deze nieuwe muziekschool is binnen korte tijd al een heel groot succes! Muziekschool, Haarlem, Vrijeschool, www.vrijemuziekschoolspaarne.nl/
We lezen daar:
‘Hartelijk welkom op de site van de Vrije muziekschool Spaarne! 
Mijn naam is Mirjam Karres, ik ben pianiste, pianodocente en initiatiefnemer van het opzetten van de Vrije muziekschool in het gebouw van de Rudolf Steiner school in Haarlem. 
Vanaf 1 september 2014 zullen de deuren zich openen voor alle liefhebbers die bij ons een muziekinstrument willen leren bespelen. Met trots presenteer ik u ervaren docenten die met vakmanschap en liefde voor de muziek hun kennis willen delen en overdragen.

De Vrije muziekschool is een openbare muziekschool, voor iedereen, jong en oud, van binnen en buiten de Vrije school. De meeste docenten hebben ook affiniteit met het Vrije schoolonderwijs. Leerlingen die graag liedjes willen spelen die ze kennen uit de klas zullen hiervoor de mogelijkheid krijgen. Ook zullen wij als docenten daar waar dat wenselijk is de jaarfeesten van de Vrije school ondersteunen.

Bij het opzetten van zo’n initiatief horen ook dromen, wat zou het leuk zijn als er een Vrije school orkest komt... of kamermuziekgroepen, bandjes... We gaan met enthousiasme van start en zullen met deze intentie alle dromen proberen te verwezenlijken!

Op 22 november 2014 zullen de leerlingen van de Vrije muziekschool gaan optreden in de grote zaal en laat iedereen horen wat ze in korte tijd al hebben geleerd. Inloop 15.30 uur, aanvang: 16.00 uur.

We hopen u allen te zien!
Hartelijke groet,
Mirjam Karres’
‘Vind jij het leuk om toneel te spelen, te zingen en te dansen, en ben je op zoek naar een plek waar je dat samen met vrienden en vriendinnen ècht goed kunt leren? Of droom je er van om later professioneel acteur, zanger of danser te worden? Of worden er bij jou op school bijna geen creatieve vakken meer gegeven? Dan is de Vrije Theaterschool er voor jou!

De Vrije Theaterschool is de nieuwste theaterschool van Den Haag, en dé plek waar op een gezonde manier met talent wordt omgegaan. Vanaf 1 oktober 2014 kun je bij ons terecht voor onder andere:

Lesklassen (6-22 jaar)

In een lesklas krijg je een jaar lang wekelijks acteer-, zang- en dansles van professionele theaterdocenten. Lesklassen zijn er voor iedereen van 6 tot en met 22 jaar; je hoeft er geen ervaring voor te hebben en je hoeft er geen auditie voor te doen. 
Vind Hier De Lesklas Die Bij Je Past En Schrijf Je In! 
Lesklassen 
Wil je eerst zelf beoordelen of een lesklas op de Vrije Theaterschool iets voor je is? Kom dan gratis en vrijblijvend met een les meedoen of er bij kijken; je bent van harte welkom!

Productieklas (12+)

In de productieklas werk je onder leiding van een regisseur, een muzikaal leider en een choreograaf een jaar lang aan een echte (muziek-) theatervoorstelling. Deze voorstelling zal aan het einde van het jaar in een theater in Den Haag te zien zijn! Om aan de productieklas mee te doen moet je 12 jaar of ouder zijn en moet je auditie doen.

Geïntereseerd? Meld Je Aan Voor De Audities! 
Productieklas

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de Vrije Theaterschool, kunnen we je helpen bij het kiezen van een klas of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Wij hopen je binnenkort op de Vrije Theaterschool te mogen verwelkomen!’
‘De omzet van bio-dynamische voeding, die Nederlandse handels- en verwerkingsbedrijven met een Demeterlicentie hebben gerealiseerd, is in 2013 met 15 procent toegenomen naar 15 miljoen euro*. Daarmee wordt een trend zichtbaar waarbij de Demeterbranche vanaf 2010 duidelijke groei vertoont.

Ook het aantal Demeterboerderijen en hun areaal vertonen de laatste jaren een stijgende lijn. In Nederland steeg de totale oppervlakte van de land- en tuinbedrijven die bij Stichting Demeter zijn aangesloten (zowel gecertificeerde bedrijven als bedrijven in omschakeling) met 15 procent in de afgelopen 5 jaar. Er zijn nu 122 boeren en tuinders aangesloten en zij bewerken 5333 hectare.

Bijna 10 procent van het totale biologische areaal in Nederland wordt nu bewerkt door bedrijven met een Demeterkeurmerk. Demeter gaat verder dan “gewoon biologisch”, dus de Demeternormen en richtlijnen vormen een aanvulling op de Europese wetgeving voor biologische landbouw.

Stichting Demeter heeft het afgelopen jaar in samenwerking met de natuurvoedingsbranche via filmpjes en winkelpromoties extra geïnvesteerd in communicatie van de meerwaarden van het keurmerk via de slogan “Leven begint met Demeter”. Het resultaat van deze inspanningen om het keurmerk zichtbaarder te maken, sluit aan bij een toenemende ontvankelijkheid van consumenten voor producten uit een landbouw die koploper is wat betreft bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn, reductie antibioticagebruik, biodiversiteit en productkwaliteit. Handelaren en retailers die actief zijn in de natuurvoedingssector onderkennen de behoeftes van hun klanten aan deze meerwaarden en besteden meer aandacht aan een Demeterassortiment.

Demeter is een internationaal keurmerk. Wereldwijd waren er in 2013 4800 bio-dynamische bedrijven in 48 landen. Het totale areaal was 153.246 hectare. Verreweg het grootste deel van het areaal, 45 procent, ligt in Duitsland. Nederland staat op de zevende plek.

Demeterproducten zijn in Nederland voor het overgrote deel te koop via de biologische speciaalzaken (natuurvoedingswinkels). Daarnaast zijn veel bio-dynamische boerderijen gericht op rechtstreeks contact met de consument via boerderijwinkels, groenteabonnementen, boerenmarkten, webwinkels en bezorgdiensten. Enkele producten worden verkocht in supermarkten en worden gebruikt in catering en restaurants. Ze zijn dan niet altijd als Demeterproduct herkenbaar.

De Demeter Monitor is een gezamenlijke uitgave van Stichting Demeter met de BD-Vereniging en het bio-dynamisch opleidingscentrum Warmonderhof. Alle drie de organisaties zagen het aantal deelnemers (respectievelijk licentiehouders, leden en leerlingen) in 2013 groeien.

*De licentiehouders die bij Stichting Demeter zijn aangesloten geven door hoeveel omzet zij realiseren uit de verkoop van Demeterproducten. Deze omzetten worden jaarlijks op dezelfde wijze geregistreerd en geven derhalve een duidelijke trend aan van de verkopen in Nederland onder Demeter Keurmerk. In 2013 is deze geregistreerde omzet gestegen van 13 naar 15 miljoen euro. Niet alle producten van Demeter landbouwbedrijven met dit keurmerk worden op de markt gebracht. Omdat er nog onvoldoende vraag naar is gaan ze gaan dan mee in de stroom van 'gewoon biologisch' en komen niet in de omzetcijfers terug. Ook onverpakte Nederlandse AGF-producten van Demeter-bedrijven blijven buiten beschouwing omdat de telers hun licenties betalen op grond van arealen in plaats van omzetten. Deze cijfers zijn derhalve niet vergelijkbaar met de cijfers over consumentenbestedingen (984 miljoen euro) van de totale biologische branche, zoals gepubliceerd in de Monitor Duurzaam Voedsel 2013.

Klik hier voor de Demeter Monitor 2013.

Voor meer informatie: www.stichtingdemeter.nl
‘Donderdag 18 september werd in de Kunsthal Rotterdam een inspiratiemiddag georganiseerd rond biologisch-dynamische landbouw en voeding. De deelnemers kregen de kans om de tentoonstelling “Rudolf Steiner: Alchemie van het Alledaagse” te bezoeken. Ook werden diverse presentaties en lezingen gehouden. Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, ging tijdens het programma dieper in op de ontwikkeling van Demeter in Nederland. Zo besprak hij de die dag gepubliceerde Demeter Monitor 2013.

Klik hier om de fotoreportage van de inspiratiemiddag te bekijken.

Onder het mom van “Agriculture for the future” roemde Bert de mensen die werkzaam zijn binnen de biologisch-dynamische branche: “In de BD-landbouw zijn mensen actief die zoeken naar een andere verbinding en daarbij rekening houden met bodem, planten, dieren, mens en omgeving. Meedoen met deze stroming lijkt de enige manier om aan de financiële crisis te ontkomen.”

Inhaalslag

De voorzitter van Stichting Demeter riep verder op tot nog nauwere samenwerking om een open dynamische beweging te realiseren. “Dit is nodig omdat we deel uitmaken van een veel bredere agro-ecologische beweging.” Bert heeft ook veel bewondering voor de creativiteit van van veel BD-ondernemers. “Vanuit een open waarneming ontstaan goede ideeën.” Voorbeelden daarvan zijn de combinatie tussen landbouw en zorg, de abonnementssystemen en groenteclubs, compostering, zaadvaste rassen en collegiale ontwikkeling.

In de beeldvorming bleven BD-boeren volgens Bert lange tijd achter ten opzichte van de biologische collega’s. “Dit geheel ten onrechte, aangezien het plaatje over biologisch vaak juist gevoed werd door de BD-landbouw. Er is nu kans om een inhaalslag hierin te maken.”

Bert ging vervolgens wat dieper in op de inhoud van de Demeter Monitor. De omzetcijfers zijn positief: in de Monitor staat dat de omzet van bio-dynamische voeding, die Nederlandse handels- en verwerkingsbedrijven met een Demeterlicentie hebben gerealiseerd, in 2013 met 15% toegenomen is. “We meten deze omzet elk jaar op dezelfde manier en hierin is een stijgende trend te zien. Tevens is het aantal Demeterbedrijven de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Dit geldt ook voor het areaal”, aldus Bert. Het totale aantal bedrijven aangesloten bij Stichting Demeter in Nederland is van 2009 tot en met 2014 met 9,9% gestegen naar 122 (6 bedrijven in omschakeling).

Wat betreft het areaal zijn Demeter-bedrijven inmiddels goed voor 9,5% van het totale areaal waarop in Nederland volgens de biologische en BD-werkwijze gewerkt wordt. Bert benadrukte in zijn presentatie dat het gemiddelde areaal van BD-bedrijven groter is dan op biologische bedrijven: “Velen denken dat het andersom is. Uit de Monitor blijkt echter dat het beeld dat BD-bedrijven kleine bedrijven zijn niet klopt.”

www.stichtingdemeter.nl
Op 14 september deelde Walter Bunge van weblog ‘OnderSofen’ zowaar een ‘Compliment!’ uit:
‘Ik kan me niet heugen dat er in een nummer van Motief eerder drie volle pagina’s met ingezonden brieven stonden. En omdat ik in mijn naaste omgeving heb vernomen dat het belangrijk is, en goed werkt, om meer complimenten uit te delen zeg ik daarom: mooi dat er zoveel ingezonden brieven in Motief staan!

Deze rubriek is het belangrijkste bestanddeel van het tijdschrift. Dáár kunnen we proeven hoe andere leden naar de dingen kijken. Want het wordt in Zeist en omgeving wel eens over het hoofd gezien dat er ook buiten de “navel van antroposofisch Nederland” nog sofen zijn. Dat zijn vaak sofen die niet zonder inspanning “onder sofen” kunnen zijn. Er zijn namelijk plaatsen in Nederland waar géén ledenavonden zijn en net zo erg is het dat er op sommige plaatsen ledenavonden zijn waar je als lid niet bij zou willen zijn. (Natuurlijk, ik ga in deze laatste bewering af op ervaringen van anderen.) 
Een levendige rubriek met ingezonden brieven is een teken dat de boel nog niet helemaal zonder beweging en zonder leven is.

Je krijgt een beeld van waar men zoal mee bezig is en dat is altijd leerrijk. Kijk nu toch eens naar de inmiddels al zes afleveringen tellende reeks brieven onder het kopje “Karaktermoord”! Meerdere leden grepen naar de pen om uitvoerig en stellig hun straatje schoon te vegen in verband met een onverkwikkelijke affaire die zich ruim een kwart eeuw geleden onder sofen afspeelde en waarover kort geleden een boekje verscheen.

Het zou per slot van rekening ook wel heel onverdiend en naar zijn wanneer vanwege deze zaak enig smetje aan enig aura zou blijven kleven. Hun grote roerganger, de in sommige kringen haast heilige Bernardus Lievegoed, ging daar anders mee om. Het behoorde tot het door hem persoonlijk ontwikkelde instrumentarium om eerst vuile handen te maken en ze daarna gewoon schoon te wassen. Dat heeft een robuustheid die ik persoonlijk wel kan waarderen, al heeft het mij altijd verbaasd dat deze methodiek tot een “antroposofische” werd bestempeld.

Maar het gaat me op deze plek niet om de dadendrang van de briefschrijvers die zo bevreesd zijn om hun reputatie. Hoewel het op het puntje van mijn tong ligt om – natuurlijk retorisch – de vraag te stellen of er dan in de ogen van deze briefschrijvers in de afgelopen kwart eeuw geen andere, misschien meer wezenlijke zaken gepasseerd zijn waarover ze zich ook eens druk hadden kunnen maken?

In de brievenrubriek vond ik de meest interessante alinea van het septembernummer vanMotief, in een brief van Gerda Lubberink (pagina 32) die nog even stilstaat bij de afgelopen jaarvergadering en haar brief aldus beëindigt: “Een discussiepunt bleek de Hogeschool te zijn, die het hart van de vereniging werd genoemd. Hopelijk wordt deze Hogeschool, die pas in 1994 op initiatief van Paul Mackay in Nederland in het leven werd geroepen, niet verward met de Hogeschool die in 1923 door Rudolf Steiner werd opgericht. Deze school moest de ziel van de vereniging worden, maar bestond alleen bij zijn leven. Hij heeft geen opvolger benoemd.”

Kijk, dat is nou eens een vraagstuk! Benieuwd wie zich daar druk over gaan maken.’
Gisteren volgde daarop ‘Niet vloeken (en ook niet in de kerk)’:
‘In het septembernummer van Motief stelde Gerda Lubberink (zie het voorgaande bericht) de vraag of de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap zoals we die kennen, identiek is aan de Hochschule die Rudolf Steiner, tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923, oprichtte. (Ik gebruik voor die hogeschool de term Hochschule).

Je zou zeggen dat de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap die Paul Mackay, destijds voorzitter van de AViN, in 1994 in Nederland begon, iets anders is dan de Hochschule die Rudolf Steiner tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923 oprichtte. 1994 is geen 1923. Paul Mackay is geen Rudolf Steiner. En de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is geen Hochschule.

De Kerstbijeenkomst van 1923 behoort – ik duid het kort aan voor het hypothetische geval dat er hier een verdwaalde niet-antroposofische passant lezend aangetroffen wordt – tot het heiligste van het heilige binnen de antroposofie. Tijdens die bijeenkomst werd de antroposofische vereniging (her)opgericht, nadat Rudolf Steiner eerder dat jaar serieus overwoog om de boel de boel te laten. Op de puinhopen van een verbrand eerste Goetheanum en een antroposofische vereniging die bol stond van gekonkel, conflicten, onbegrip en onvermogen, besloot Rudolf Steiner tot wederoprichting van de antroposofische vereniging, met als kern de bedoelde Hochschule. Die Hochschule werd door Rudolf Steiner zelf geleid, op basis van zijn spirituele kwaliteiten (het enig denkbare fundament om een initiatief als deze Hochschule te kunnen leiden).

En het is zoals Gerda Lubberink in haar brief in Motief opmerkte: toen Rudolf Steiner in 1925 overleed, had hij geen opvolger als leider van de Hochschule aangewezen. Ik wil niet vloeken, en al zeker niet in de kerk. De vraag laat zich echter wel stellen: bestaat deze Hochschule anno 2014 nog? Dat de in 1994 opgerichte Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap niet identiek is aan de door Rudolf Steiner opgerichte Hochschule, kan géén vraag zijn - dat is gewoon niet het geval.

Ik ben daarom best benieuwd of de vraag die Gerda Lubberink stelde, in een komend nummer van Motief beantwoord gaat worden. Tot het zo ver is, moeten we het doen met het tekstje dat hierover op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland te vinden is: 
“Het doel van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap is: het doen van onderzoek op geestelijk gebied, het stimuleren en coördineren van dat onderzoek, en het verzorgen van opleidingen in de verschillende werkgebieden. De Hogeschool is ingebed in de Antroposofische Vereniging. De vereniging ziet het als haar taak de ontwikkeling van de hogeschool mogelijk te maken. De hogeschool wil de vereniging, de verschillende werkgebieden en de samenleving in zijn geheel, van dienst zijn met de resultaten van haar onderzoek. – De Hogeschool is gevestigd in Dornach; de werkzaamheid ervan vinden [! - WB] wereldwijd in verschillende netwerken plaats.

Rudolf Steiner richtte de Hogeschool in 1923 op. Hij bestaat uit een algemene sectie en tien vakgerichte secties. De inhoudelijke basis bestaat uit de meditatieve leergang, die Rudolf Steiner in 1924 heeft gegeven, de eerste serie van negentien zogenaamde “klassenuren”.

Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn: bekendheid met de belangrijkste inhouden van de antroposofie, bekendheid met de meditatieve praktijk in de zin van de antroposofie, bereidheid om samen te werken binnen het kader van de Antroposofische Vereniging, en in het vertegenwoordiger willen zijn van de antroposofie.”’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)