Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 3 maart 2013

Vlaamse versie


Op donderdag 28 februari, de laatste dag van de vorige maand, bracht Triodos Bank een persbericht uit dat door veel media werd opgepikt. Titel: ‘Triodos Bank sinds begin financiële crisis in 2008 meer dan verdubbeld in omvang’. Met als inhoud:
‘– Balanstotaal stijgt met 23% in 2012
– Kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 16%
– Totaal toevertrouwd vermogen groeit tot EUR 8 miljard
– Eigen vermogen stijgt met EUR 114 miljoen
– Hogere voorzieningen waren ook in 2012 nodig in de sector energieopwekking met biomassa
– Nettowinst stijgt met 31% in 2012
– Opening agentschap in Frankrijk

Triodos Bank is in 2012 sterk gegroeid. Het balanstotaal stijgt met 23% tot EUR 5,3 miljard. De kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 16%. Dit is minder dan verwacht. De doorlooptijd van nieuwe financieringen aan duurzame bedrijven en projecten is langer als gevolg van de economische recessie en ook door onzekerheid over overheidssteun aan sectoren zoals duurzame energie en cultuur.

Het totaal toevertrouwd vermogen bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, is gegroeid met 19% tot EUR 8 miljard.

De netto winst bedraagt EUR 22,6 miljoen, een stijging van 31% ten opzichte van 2011.
Het aantal klanten groeit met 23% tot meer dan 437.000.

Met de opening van een agentschap in Parijs zet Triodos Bank in 2013 de eerste stappen in Frankrijk. Triodos Bank heeft nu vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De opening van het Franse agentschap is een belangrijke volgende stap in de ambitie van de bank om een Europese bank te worden. De afgelopen acht jaar is via de Belgische vestiging een portefeuille met duurzame energie projecten in Frankrijk opgebouwd. Vanuit Parijs zullen deze activiteiten worden ondersteund en wordt de haalbaarheid voor de oprichting van een volledige bankvestiging in Frankrijk onderzocht.

Directievoorzitter Peter Blom: “Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is Triodos Bank meer dan verdubbeld in omvang en aantal klanten. Groei is voor Triodos Bank overigens geen doel op zich. Het gaat hier om groei als gevolg van het aantrekken van meer spaargelden en beleggingen. Daarmee duurzame bedrijven en projecten te financieren betekent meer impact. Steeds meer mensen en bedrijven voelen zich verbonden met een bank die geld op een bewuste manier inzet voor het financieren van positieve verandering. Het bewijst dat een andere manier van bankieren daadwerkelijk mogelijk én winstgevend is.”

Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2012 met EUR 114 miljoen (25%) gestegen, waarvan EUR 96 miljoen als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van de bank. Zij herkennen zich in de duurzame missie van de bank en waarderen ook de robuustheid van het bankmodel. Het aantal certificaathouders stijgt van 21.000 naar meer dan 26.000.

CFO Pierre Aeby: “Door het nieuwe aandelenkapitaal is onze core tier 1 ratio gestegen tot 15,9% eind 2012. Dit is ruim boven onze eigen norm. Het nieuwe kapitaal biedt een gezonde basis voor de verdere groei van onze kredietverlening. Triodos Bank blijft ruimschoots voldoen aan de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen, beter bekend als Basel III.”

De kwaliteit van de kredietportefeuille blijft ondanks de economische recessie over het geheel genomen goed. Uitzondering was de portefeuille in de sector energieopwekking op basis van biomassa. Deze sector heeft aanhoudend ernstig te lijden onder het sterk fluctuerende aanbod van grondstoffen en de grote prijsschommelingen als gevolg daarvan. Bovendien spelen kinderziektes in deze relatief nieuwe technologie de sector parten. Voor het grootste deel is voor die risico’s een voorziening getroffen. De tegenvallende prestaties van deze projecten zullen onze resultaten niet langer beïnvloeden. De toevoeging aan de voorzieningen is 0,67% van de gemiddelde kredietportefeuille (2011: 0,63%).

Lees het volledige persbericht over de jaarcijfers van Triodos Bank

Downloads
Jaarcijfers 2012 Triodos Bank PDF 63.7 KB’
Hier haakten dus veel media op in, waaronder de Volkskrant, De Telegraaf en Trouw. Het ANP had er namelijk diezelfde dag dit persbericht van gemaakt, getiteld ‘Triodos Bank breidt uit in Frankrijk’:
‘Triodos Bank gaat haar bedrijfsactiviteiten dit jaar uitbreiden naar Frankrijk. De opening van een Franse agentschap is een belangrijke volgende stap in de ambitie van de bank om een Europese bank te worden.

Dit heeft Triodos, die staat voor duurzaam en transparant bankieren, vandaag bekendgemaakt. “Het is niet zo dat Fransen meteen een rekening kunnen openen, maar via het agentschap willen we graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met kredietverlening. Als het goed is openen we dan over een jaar of twee een bankvestiging”, legt directievoorzitter Peter Blom uit.

Omdat de verduurzaming van de economie volgens hem in een stroomversnelling zit, is Triodos afgelopen jaar opnieuw sterk gegroeid. Over 2012 behaalde de bank een netowinst van €22,6 mln, een stijging van 31 procent ten opzichte van 2011. Het aantal klanten nam toe met 23 procent tot meer dan 437.000.

Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2012 met €114 mln (25 procent) gestegen, waarvan €96 mln gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. De bank heeft nu vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.’
De volgende dag, vrijdag 1 maart, voegde Johan Wiering van De Financiële Telegraaf er een artikel aan toe, ‘Triodos Bank blijft duurzaam groeien’. Het fotobijschrift luidde:
‘Directievoorzitter Peter Blom van Triodos Bank presenteerde de jaarcijfers in de oude tramremise in Amsterdam West. Deze wordt met steun van de bank verbouwd tot een centrum voor media, mode en ambachten.
Wiering schreef het volgende:
‘“Van de recente bankrun bij SNS Reaal en de discussie over de enorme hypotheekportefeuille van zijn dochter ASN Bank hebben we nauwelijks geprofiteerd. Maar dat willen we ook niet. We zien liever dat klanten bewust voor ons kiezen”, zo meldde topman Peter Blom van Triodos Bank gisteren in een toelichting op de jaarcijfers. En wat dat betreft heeft hij niet te klagen. Het klantenbestand van de duurzame bank is verdubbeld sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008.

In de media werd onlangs breed uitgemeten dat ASN Bank ongeveer 45% van zijn spaargeld gebruikt voor het verstrekken van hypotheken. Blom wil de zich evenals als duurzaam profilerende collega-bank niet afvallen, maar benadrukt wel dat Triodos Bank ook op dit vlak het verschil wil maken. “Wij geven een rentekorting op hypotheken met een lager energielabel.”

Lees het hele artikel vandaag in De Financiële Telegraaf
Ook Triodos Bank België bracht 28 februari een persbericht uit, dat meer toegesneden was op de situatie in België, ‘Triodos Bank is meer dan verdubbeld in omvang sinds begin bankencrisis 2008’. Hier haakte de Vlaamse krant De Standaard weer op in, met ‘Duurzame Triodos Bank groeit met bijna 15 procent in België’:
‘Het totale bedrag op alle Belgische spaarboekjes bij Triodos Bank België is in 2012 gestegen met 14 procent tot 1,1 miljard euro. Dat heeft de bank, die zichzelf promoot als duurzaam, bekendgemaakt. Ook het aantal klanten steeg met 14 procent tot 57.000.

“Dankzij de aanhoudende evenwichtige groei, zowel voor deposito’s als kredieten bedroeg de nettowinst 9,8 miljoen euro”, aldus Triodos Bank België. “In 2011 was dat nog 5,6 miljoen euro.”

“In 2012 groeide de kredietverlening opnieuw, in het bijzonder in de sectoren hernieuwbare energie, duurzaam vastgoed en sociale economie”, legt Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank in België, uit. “Zo vervullen we onze rol van financier van verandering, wat iedereen kan nagaan, aangezien we transparant zijn over de kredieten die we verlenen.”

Eerste kantoor in Parijs

Ook in andere landen groeit Triodos Bank, dat haar wortels in Nederland heeft, naar eigen zeggen gestaag. De bank onthulde dat het daarom dit jaar een eerste agentschap zal openen in de Franse hoofdstad Parijs. “Een volgende stap in de Europese groei van de duurzame bank”, stelt Triodos. De bank heeft nu al vestigingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland.

Ook moederbedrijf Triodos Bank boerde goed in 2012. Daar steeg de kredietverlening met 16 procent. “En dat in een moeilijke economische context met veel onzekerheid over overheidssteun voor sectoren zoals hernieuwbare energie en cultuur”, klopt de bank zichzelf op de borst. De nettowinst bedroeg 22,6 miljoen euro, 31 procent meer dan in 2011. Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2012 met 25 procent gestegen tot 114 miljoen.

Groei geen doel op zich

Triodos Bank, dat zich richt op duurzaam en ethisch bankieren, benadrukt dat het sinds het begin van de bankencrisis in 2008 meer dan verdubbeld is in omvang. Toch stelt de bank dat groei geen doel is op zich.

Voor 2013 voorspelt Triodos Bank een verdere groei van 15 tot 20 procent, met dezelfde of een enigszins hogere nettowinst.’
Ook de website Fondsnieuws.nl kwam op 28 februari met een bericht over Triodos Bank, ‘Lichte stijging beheerd vermogen Triodos’, maar richtte zich daarbij op andere aspecten:
‘De beleggingsfondsen van Triodos hebben vorig jaar gemengde resultaten geboekt. Sommige themafondsen van Triodos hebben het lastig, onder meer vanwege het vervallen van belastingvoordelen. Fondsen die beleggen in aandelen doen het juist goed, en trekken veel vermogen aan. Dat geldt ook voor microkredietfondsen. Het beheerde vermogen steeg met 7 procent naar 2,2 miljard euro. Die stijging is veel kleiner dan de toename van 17 procent een jaar eerder. De netto-instroom bedroeg ruim 85 miljoen euro.

Afschaffing belastingvoordelen

Het beheerd vermogen van het Triodos Cultuurfonds, dat onder meer belegt in culturele projecten en musea, daalde met bijna 27 procent naar 121,5 miljoen euro. Het fonds boekte een rendement van 2,2 procent. Beleggers in het cultuurfonds konden tot 1 januari jl. profiteren van een fiscaal voordeel van maximaal 1,9 procent op het rendement. Beleggers in het Triodos Fair Share Fund, een microkredietfonds, zitten in hetzelfde schuitje. Ook voor hen is het belastingvoordeel vervallen. Toch nam het beheerd vermogen van dit fonds nog met een kwart toe naar 152,8 miljoen euro.

Groenfonds profiteert

Het Triodos Groenfonds profiteerde indirect van de afschaffing van belastingvoordelen. Dat fonds, dat wel onder een gunstige fiscale regeling blijft vallen, zag het beheerd vermogen weer licht stijgen naar bijna een half miljard euro. De voorgaande anderhalf jaar kampte het fonds nog met een flinke uitstroom.

Microkrediet

Het enige fonds dat het beheerde vermogen met een plus van 30,7 procent nog sterker zag groeien dan het Fair Share Fund was het Triodos Microfinance Fund, een microkredietfonds voor institutionele beleggers en private banking-klanten. Dat boekte een rendement van 8,7 procent. Ook de Triodos Sustainable Funds, die beleggen in aandelen en obligaties van beursgenoteerde bedrijven, deden het goed. Het beheerd vermogen steeg met 22,1 procent naar 506 miljoen euro, en de rendementen van de vier fondsen lagen tussen de 5,7 en 14,5 procent. Dat is een stuk hoger dan in 2011.

Nieuw biologisch fonds

Vanwege het succes van die fondsen wil Triodos starten “met een fonds dat investeert in de koplopers in de biologische en duurzame consumentenmarkt in Europa”, aldus directeur van Triodos Investment Management, Marilou van Golstein Brouwers.

Vastgoed slechtst

Het Triodos Vastgoedfonds presteerde het slechtst. Het fonds, dat belegt in duurzaam Nederlands vastgoed, boekte een negatief rendement van 12,5 procent. De slechte Nederlandse vastgoedmarkt speelt het fonds parten. Eerder deze maand besloot Triodos het fonds verder te laten gaan als “closed end-fonds”, vanwege de zorgelijke liquiditeitspositie.

Meer achtergronden Fondsnieuws: Triodos Vastgoedfonds verder als closed-end
Onder deze laatste link vinden we een bericht van 13 februari:
‘Triodos Investment Management wil de structuur van haar duurzame vastgoedfonds veranderen in een closed-end beleggingsfonds.

De handel in het aandeel Triodos Vastgoedfonds is “in het belang van de zittende aandeelhouders en gegeven de liquiditeitspositie van het fonds” voorlopig opgeschort. “Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt hebben wij geconcludeerd dat de open-end structuur van het fonds niet langer voldoet”, zegt fondsmanager Guus Berkhout. “De herstructurering brengt het fonds tevens meer in lijn met de huidige praktijk in de markt.”

In de beoogde closed-end structuur zullen de huidige karakteristieken van het fonds zoveel mogelijk overeind worden gehouden. Het is de bedoeling dat er elke dag handel mogelijk blijft zolang vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Een woordvoerder zegt niet aan te kunnen geven hoe lang het proces in beslag gaat nemen. “Wij willen zorgvuldig te werk gaan. Als er meer duidelijkheid is over de duur, zullen we dat melden op onze website.”

Bij een gesloten beleggingsfonds kan het fonds niet groeien zonder een aangekondigde aandelenemissie. Daardoor komt de koers van het aandeel in principe tot stand op basis van vraag en aanbod, en niet op basis van de totale waarde van de activa, zoals bij een open-end fonds. Er zijn echter ook tussenvormen mogelijk. Denk aan een closed-end fonds waarbij de koers toch op dagbasis tegen de intrinsieke waarde wordt vastgesteld. Aan zo’n tussenvorm denkt Triodos.

Het Triodos Vastgoedfonds werd opgericht in 2004 en gaat sinds de financiële crisis door een moeilijke periode als gevolg van de afwaardering van de Nederlandse vastgoedmarkt. Afgelopen jaar kwam het jaarrendement, inclusief alle kosten en de herbelegging van het dividend, uit op -12,46 procent.

Meer achtergrond op Fondsnieuws: “Wel degelijk vraag naar duurzaam vastgoed”
Al vóór het publiceren van de jaarcijfers was Triodos Bank België publicitair actief. Op 25 februari liet de bank weten ‘Naar een andere economie. Triodos Bank lanceert een geëngageerde campagne’.


We kennen deze al; dit is blijkbaar de Vlaamse versie:
‘Een andere economie: dat willen we allemaal. Menselijker, eerlijker, duurzamer. En dat is perfect mogelijk. Want ieder van ons kan iets in beweging zetten. Dat is de kernboodschap van de nieuwe campagne “Doe grootse dingen met je geld” die Triodos Bank vandaag lanceert. Met een videofilm, radiospots en via internet nodigt de campagne iedereen uit om deel te nemen aan de verandering.

De video “Doe grootse dingen” gaat in tegen het beeld dat de crisis alomtegenwoordig is en we ze enkel kunnen ondergaan. Integendeel: we leven in een fantastische tijd omdat we in staat zijn om de loop der dingen te veranderen.

Natuurlijk, de uitdagingen waar we voor staan zijn groot: de klimaatopwarming, de grondstoffenschaarste, de financieel-economische crisis... Maar daardoor krijgen we ook een andere kijk op onze manier van leven, en ontstaat er ruimte om die te veranderen.

Die verandering komt van onderaf. Steeds meer mensen realiseren zich dat ze met hun eigen initiatieven de samenleving kunnen versterken en meer levenskwaliteit voor iedereen creëren. Soms gaat het om persoonlijke keuzes, zoals het besluit om lokale of fairtradeproducten te kopen. Soms gaat het om grotere initiatieven, zoals een ondernemer die een duurzaam energiebedrijf opzet.

Klein of groot, al die keuzes en initiatieven brengen samen een beweging van verandering teweeg. Triodos Bank maakt daar deel van uit. De bank is ruim dertig jaar geleden opgericht vanuit het besef dat alleen een sociaal-ecologisch evenwichtige ontwikkeling duurzaam is.

De radiospot legt de link met bankzaken, want ook met je spaargeld kan je “grootse dingen doen”. Met de campagne wil Triodos Bank de groeiende dynamiek voor een andere economie onder de aandacht brengen. En vooral, iedereen zin geven om eraan mee te doen.

Over Triodos Bank

Triodos Bank nv werd opgericht in 1980 en is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. Triodos Bank financiert met het spaargeld dat klanten haar toevertrouwen bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op ecologisch, sociaal of cultureel gebied. De bank biedt ook duurzame beleggingsfondsen en duurzaam vermogensbeheer aan voor beleggers die bedrijven willen aanmoedigen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een wereldwijd netwerk van 22 toonaangevende duurzame banken. Samen promoten ze een positief alternatief voor het huidige financiële systeem. www.gabv.org

Relevante links

“Doe grootse dingen met je geld” op triodos.behttp://www.triodos.be/nl/particuliere...
Film op Youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=CGu9xp...
Film op Vimeohttps://vimeo.com/59834477
Triodos op Facebookhttp://www.facebook.com/triodos.be

Citaten

“Het verlangen om de dingen op een andere, meer menselijke, manier te doen is vandaag onmiskenbaar aanwezig. Zo zit de sharing-trend duidelijk in de lift: 20% van de Belgen heeft interesse in co-housing, 45% zou misschien, of zelfs graag, autodelen en 1 op de 2 Belgen wil samen spullen aankopen. En ondanks de crisis blijft ook de interesse in bio groeien. De helft van de Belgen koopt soms tot regelmatig biologische voeding. Cijfers uit het Fé. Vrouwen- en Mannenrapport © 2012. Representatieve enquête bij 4.143 respondenten 15+”

— Katja van Putten – Managing director Fé.

“Met het geld dat klanten ons toevertrouwen, financieren we al meer dan 30 jaar enkel bedrijven en activiteiten die goed zijn voor het milieu en de samenleving. Zo werkt duurzaam bankieren voor positieve verandering.”

— Olivier Marquet – Directeur Triodos Bank’
Alles mooi en prachtig. Maar wie de reactie van Kees Kromme gisteravond 2 maart 2013 20:22 bij Behagen’ van donderdag 28 februari heeft gezien:
‘een linkje naar een bericht over de triosbank, hier, misschien interessant om eens op nuances te onderzoeken’,
zal nog heel andere geluiden vernemen. Als je even verder zoekt, kom je ook uit bij Joop.nl, waar sinds eergisteren dit niet ondertekende bericht, ‘Triodos-bank financiert evangelisatie. Duurzame bank belegt in omstreden evangelisatiebeweging’, staat:
‘Triodos staat bekend als een bank die duurzaamheid en transparantie hoog in het vaandel heeft. Toch is het voor veel klanten een verrassing dat de bank ook evangelisatie financiert. Een van de beleggingen van de bank betreft de omstreden kerk “De Deur”.

De bank maakte deze week zeer gunstige jaarcijfers bekend en kondigt aan naar Frankrijk te zullen uitbreiden. De bank schrijft de groei toe aan de toenemende populariteit van duurzaamheid. Over 2012 behaalde de bank een nettowinst van 22,6 miljoen euro, 31 procent meer dan in 2011. Het aantal klanten nam toe met 23 procent tot meer dan 437.000. De bank wordt alom gezien als een “schone” bank die bijvoorbeeld niet investeert in kernwapens.

De Triodosbank, ooit in Nederland opgericht door antroposofen en aanhangers van de uit Duitsland afkomstige beweging De Christengemeenschap, financiert daarentegen tal van religieuze instellingen van uiteenlopende aard. Van de christelijke uitgeverij Christofoor tot en met de Islamitische Universiteit in Rotterdam.

Een van de showcases die de bank toont in het overzicht “Mijn Geld Gaat Goed” is Evangeliegemeente De Deur in Amersfoort. Deze organisatie heeft evangelisatie als doel. In een toelichting op Triodos-site staat:

“De afgelopen jaren heeft evangeliegemeente De Deur Amersfoort verschillende echtparen uitgezonden om van de grond af in een nieuwe gemeente te pionieren. Deze echtparen verhuizen naar een stad en beginnen daar een nieuwe kerk. Door middel van allerlei evangelisatieactiviteiten worden mensen uitgenodigd voor de kerkdiensten. Verder worden er regelmatig muziekavonden georganiseerd, waarbij geprobeerd wordt om ook de jeugd aan te spreken.”

De Deur is een omstreden kerk, een Nederlands filiaal van de Amerikaanse Potter’s House Christian Fellowship. De organisatie was in de jaren negentig berucht vanwege felle antihomo-campagnes en bijvoorbeeld het opzetten van afschrikwekkende horrorshows rond abortus. In 2008 ontstond er nog een rel over het homostandpunt rond de Nieuw-Zeelandse afdeling. In Nederland is De Deur beschuldigd van sektarisme en het financieel kaalplukken van de gemeenteleden.

Een woordvoerder van Triodos verklaart tegenover Joop dat de bank geen waardeoordeel wil geven over de activiteiten van relaties. “Wel is het zo dat wij duurzaamheid zien als een uiting van verbinding en daar hoort spiritualiteit ook bij. We realiseren ons dat er in de samenleving verschillende visies zijn op deze opvattingen, en dat mogelijk niet iedereen zich zal kunnen vinden in de opvattingen van de ander. Wij matigen ons daar geen waardeoordeel over aan. Vanzelfsprekend gaan wij er vanuit dat de door ons gefinancierde partijen handelen binnen de in ons land geldende kaders van wet- en regelgeving. Mochten daar vragen over rijzen, dan hoef je er niet aan te twijfelen dat wij ons bij desbetreffende partij informeren – en waar nodig onze relatie heroverwegen.”

De woordvoerder benadrukt dat Triodos als enige bank inzicht geeft in beleggingen en financieringen. “Het komt dan ook voor dat klanten vragen stellen over een gemaakte keuze.” Of dat ooit heeft geleid tot het terugdraaien van een relatie kon de woordvoerder niet zeggen.

Update 15:50 Citaat woordvoerder aangevuld’
Er staat een reactie van ‘Inez K. Jurgens’ van gisteravond 18:11 uur onder:
‘Het zou wel zo evenwichtig zijn geweest van Joop.nl om ook de door de Triodos Bank gefinancierde islamitische missiepost – de Islamitische Universiteit van Rotterdam – te belichten. Rector Ahmed Akgündüz voert in zijn boek Islamic Public Law (2011) ijverig onder meer de gronden aan waarop in een islamitische staat homoseksuelen van een hoog gebouw af mogen worden gesodemieterd en overspeligen mogen worden gestenigd: http://ikje.blogspot.nl/2013/02/heeft-ahmet-akgunduz-de-zegen-van.html [Grondig gedocumenteerd met noten en links]

Een man mag zijn vrouw slaan, volgens de rector, binnen de juiste voorwaarden. De genocide op Armeense Turken heeft nooit plaatsgevonden, aldus Akgündüz: deze bevolkingsgroep is netjes verhuisd volgens het islamitische recht, inclusief riante verhuisvergoeding; er zijn meer autochtone Turken omgebracht door Armeense Turken dan vice versa. Het is maar dat u het weet.

Verder nam de rector deel aan een bijeenkomst, terwijl tevoren in de publiciteit was geweest (het Parool) dat daar een belangrijke leider van de Grijze Wolven, Muhsin Yazicioglu, eveneens te gast zou zijn; en is hij vaker gesignaleerd in de hoek van extreem nationalistische clubjes. Vorig naar nog was een “cultureel centrum” genoemd naar Muhsin Yazicioglu te gast op de IUR: http://www.ahmetakgunduz.com/news/news-turkish/192-risale-i-nur-inda-slam-ve-bat-medeniyetinin-mukayesesi.html
Dezelfde ‘Inez K. Jurgens’ (een pseudoniem) schreef vandaag op haar (of zijn) weblog ook nog eens uitgebreid over ‘Triodos moet islamitische universiteit volgens zijn eigen criteria de wacht aanzeggen’.

Goed, genoeg Triodos, ander thema. Hoewel? Ik lees op de website van het Goetheanum van Sebastian Jüngel ‘Konferenz zum Grundeinkommen’ (vreemd genoeg gedateerd op 9 maart; maar u weet het: die dateringen zijn steeds met een flinke korrel zout te nemen):
‘Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wird nicht mehr nur diskutiert. In der Schweiz ist inzwischen eine Volksinitiative lanciert. Gleichwohl ist das Grundeinkommen umstritten. Am Goetheanum findet daher am 9. März 2013 eine Konferenz mit der Rückfrage statt: Macht das Sinn?

Die Idee ist einfach: Jeder Mensch hat das Recht auf ein Grundeinkommen, das verlangt schon die menschliche Würde. Die Fürsprecher in der Schweiz sehen daher im bedingungslosen Grundeinkommen ein Bürgerrecht. Das Grundeinkommen könnte bestehende Sozialleistungen ersetzen und würde wahrscheinlich zur Folge haben, dass die Erwerbseinkommen um die Höhe des Grundeinkommens sinken. Dieser gesunkene Anteil in den Lohnkosten würde nach Meinung der Fürsprecher erlauben, höhere Steuern im Produktpreis zu erheben, so dass diese Preise im Durchschnitt gleich bleiben und die Kaufkraft stabil bleibt. Ein großer Teil der Summe für das Grundeinkommen wäre damit finanziert. 75000 Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz haben die Volksinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen bereits unterschrieben, weitere 45000 Unterschriften müssen für den Erfolg der Initiative bis Spätsommer noch gesammelt werden. Einer der Kritikpunkte ist, dass ein Einkommen ohne Gegenleistung auf Kosten der Leistungsbereitschaft geht.

Für Paul Mackay, Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum, ist die Sinnfrage in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen Anlass für eine Konferenz am Goetheanum. Mit dabei sind unter anderem Ursula Piffaretti, Mitglied im Initiativkomitee für das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz, Ueli Mäder, Professor für Soziologie an der Universität Basel, und die Sozialarbeiterin und Autorin Judith Giovannelli-Blocher. In zwei Podiumsgesprächen und einem Plenum wird es darum gehen, die Grundeinkommensidee kontrovers zu diskutieren und auf ihren Sinngehalt zu hinterfragen.

Während der Konferenz findet die Premiere des 33-minütigen Films “Stimmen zum Grundeinkommen:  von Hildegard Feinäugle und Enno Schmidt statt.

Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Programm auf der Website der Sektion für Sozialwissenschaften
Zoals intussen gewoonlijk, zijn er meer interessante berichten te vinden bij het Goetheanum. Zoals deze, ook van Sebastian Jüngel, van 8 maart (jawel), ‘Frauentag am Goetheanum’:
‘Zum Frauentag am 8. März 2013 gibt es am Goetheanum zwei Sonderführungen: Sie sind denjenigen Frauen gewidmet, die in der Pionierphase der Anthroposophie als Unterstützerinnen und Mitarbeiterinnen mitwirkten.

Marie Steiner, Ita Wegman, Margarethe Hauschka sind allgemein bekannt: Ohne sie gäbe es keine Sprachgestaltung, keine Anthroposophische Medizin und keine Rhythmische Massage. Darüber hinaus gibt es viele Frauen, die ebenfalls aktiv waren, von denen man aber wenig weiß.

Esther Gerster ist für die Führungen am Goetheanum verantwortlich. Ihr ist wichtig, zu vergegenwärtigen, wer vor rund 100 Jahren am Entstehen des Goetheanum und seines Umfeldes beteiligt war. Und das waren “außer Rudolf Steiner und bekannteren Persönlichkeiten viele – besonders Frauen, die Grundlegendes ermöglicht haben”. Der internationale Frauentag am 8. März ist ein guter Anlass, auf die Pionierinnen der Anthroposophie hinzuweisen.

Ingrid Gutmann macht mit ihrer Führung um 14 Uhr den Anfang; sie ist Assja Turgenieff (1890-1966) gewidmet. Die Grafikerin hat nicht nur an den Bauplänen des Ersten Goetheanum mitgezeichnet, sie hat – auf Grundlage einer von ihr entwickelten Schrägschraffurtechnik in Glas – die Radierungen für die farbigen Glasfenster des Zweiten Goetheanum ausgeführt. Daher gehören zur Führung auch das damalige Werkstattgebäude, das sogenannte Glashaus, heute Sitz der Naturwissenschaftlichen Sektion und der Sektion für Landwirtschaft, sowie der Große Saal, wo die von Turgenieff geschliffenen Fenster eingepasst sind.

Esther Gerster wird in ihrer Führung um 16 Uhr auf diejenigen Frauen hinweisen, die den Bau finanziell unterstützten und ihn mit ausgestalteten. So halfen beispielsweise die Berner Mäzeninnen Lucie Bürgi-Bandi (1875-1949), Marie Hirter-Weber (1854-1946 ), Maria Schieb (1862-1948 ) beim Finanzieren, Nelly Grosheintz-Laval (1875-1955) beim Zur-Verfügung-Stellen des Geländes und Mieta Waller-Pyle (1883-1954), die – schnitzend, malend und eurythmisierend – ihren Beitrag leistete. Zur Führung gehört auch der Ausstellungsraum mit der von Hildegard Boos-Hamburger rekonstruierten Deckenmalerei des Ersten Goetheanum.’
En dat dit, van dezelfde auteur op 1 maart, ‘Erste Ausgabe der BauZeitung’:
‘Im Oktober 2011 erschien der Spendenaufruf zur Sanierung des Goetheanum. Nun wurde die BauZeitung wieder belebt, um von den Ereignissen rund um die Planung und Sanierung zu berichten. Die erste Ausgabe erscheint zum 9. März 2013 und ist schon jetzt online verfügbar.

Seit Erscheinen des Spendenaufrufs im Oktober 2012 sind erste Schritte realisiert worden. Laut Baubeschluss des Vorstands am Goetheanum geht es dabei zunächst um die sicherheits-bezogenen Sanierungsaufgaben wie Dach, Fassade und Bühne.

Bevor die Maßnahmen “sichtbar” werden, sind viele Planungen notwendig. Bereits im Februar 2013 wurde der Auftrag an die örtliche Dachdeckerfirma unterschrieben, sodass der Schiefer für das Dach des Goetheanum zum Ende der Frostperiode in Norwegen bestellt werden kann. Außerdem wurden Planungen für die Bühne vorgenommen, die sich beispielsweise auf den Bühnenboden, die Züge und den Brandschutz beziehen. Für all das gibt es nun einen genauen Zeitplan der Arbeiten.

Näheres über den sozialen Prozess, in dem das Bauvorhaben steht, und Details zu den Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang der Bühne des Großen Saals sind in der ersten Ausgabe der BauZeitung zu finden.

BauZeitung Nr. 1 (März 2013)
En dan niet direct op de website van het Goetheanum, maar op die van een van de aanpalende vaksecties, is dit bericht ‘Bericht Landwirtschaftliche Tagung 2013’ te vinden:
‘Maya Graf, als Präsidentin des Nationalrates höchste Schweizerin und gleichzeitig Biobäuerin, begrüsste 568 Menschen aus 33 Ländern, die sich zum Thema “Allianzen für unsere Erde” im Goetheanum in Dornach/Schweiz trafen. Jean-Michel Florin von der Sektionsleitung für Landwirtschaft beschrieb den Weg vom Berührtsein von der Welt zu aktivem Handeln in der Welt.

Impuls-Referate des philippinischen Umweltaktivisten Nicanor Perlas legten jeden Morgen eine Grundlage für 16 verschiedene Allianz-Labore, welche am Beispiel verschiedener biologisch-dynamischer Arbeitsfelder die schwierige Kunst der Allianzbildung behandelten. Fach- und Berufsgruppentreffen bearbeiteten zentrale biologisch-dynamische Themen. Als ermutigende Beispiele für gelungene Allianzen berichteten acht Menschen aus verschiedensten biodynamischen Kontexten und Ländern von ihren Erfahrungen.

Hans Rudolf Herren stellte die riesigen weltweiten landwirtschaftlichen Probleme auf Grund des Weltagrarberichtes dar. Rajagopal aus der Landlosenbewegung in Indien bot noch eine weitere Facette des Themas: die scheinbar aussichtslose Situation von Millionen landloser Familien kann nur durch riesige, kreative und mutige Allianzen und Aktionen (Marsch von 50‘000 Menschen gegen Delhi) gewaltlos verändert werden.

Lars-Åke Karlsson aus Finnland, ehemaliger UNO-Friedenstruppenoffizier, heute Priester der Christengemeinschaft, trug zum Thema Allianzen eindrücklich den Friedensaspekt hinzu, welcher dauerhaft aus persönlichem innerem Engagement und dem vertieften und empathischen Hinhören auf die wirklichen Anliegen des anderen möglich wird.

Constanza Kaliks von der Jugendsektion erläuterte, wie Seefahrer nach aussen unerschrocken und offen in das Unbekannte vordringen und gleichzeitig Geistesforscher wie Nicolaus Cusanus nach innen an der Erweiterung des Weltbildes arbeiten können. Patrick Holden, Direktor des Sustainable Food Trust in England schilderte Konstellationen, in denen unmöglich geglaubte Allianzen auch mit “schwierigen” Entscheidungträgern möglich werden können. Gleichzeitig wurde klar, dass es ganz auf die innere Haltung, das flexible, aber unbeugbare Rückgrat jedes einzelnen von uns ankommt. Es gibt kein Ausweichen aus der ganz persönlichen Verantwortung für die Welt und das Ganze.

Dies betonte auch in der Abschlussrede Ueli Hurter, Co-Leiter der Sektion für Landwirtschaft, indem er auf die tägliche Situation der Bauern einging, welche zwischen der Hofarbeit, dem Vermarkten ihrer Produkte und dem Engagement für die Welt oft in Gefahr geraten, zwischen Innen und Aussen nicht das ausgewogene Mass zu finden und sich aufzureiben. Trotzdem kommt heute niemand mehr an der Dringlichkeit vorbei, biodynamische Höfe nicht nur als Kulturinseln, sondern auch als Ausgangs- und Vernetzungspunkte für gesundende Weltallianzen zu sehen.

Die Landwirtschaftliche Tagung 2014 wird das Thema “Tier” in den Mittelpunkt stellen.

Regina Haller/Hartmut Heilmann’
Weer terug naar Nederland. Op donderdag 21 februari had ik in ‘Retour’ vrijeschoolnieuws uit Zutphen, met een bericht uit De Stentor over een aankomende ‘Manifestatie bij vrije school De Berkel’:
‘Bij vrije school De Berkel aan de Weerdslag 14b in Zutphen vindt zondag 3 maart een manifestatie plaats als protest tegen het besluit van het bestuur om het gebouw te gaan gebruiken voor voortgezet onderwijs. Het bestuur van de vrije scholen in Zutphen besloot eind vorig jaar om het aantal basisschoollocaties terug te dringen van drie naar twee.’
Dat is dus vandaag. Hoogste tijd om daar weer eens poolshoogte te nemen. Hoe staat het er momenteel voor? Ik vind alleen nieuws op de website van Vrije School Nu (op de homepage ongedateerd, maar ongetwijfeld van eind februari):
‘Beste bezoeker van deze website,
Welkom op de website van de initiatiefgroep Vrije School Nu!

Wij zetten ons in voor een duurzaam alternatief voor het door de bestuurder van VSNON genomen besluit om een van de p.o. locaties (de Berkel) in Zutphen te sluiten. Een besluit dat veel (financiële) risico’s en lange periode van onrust kent. En ook een besluit dat niet op een breed draagvlak kan rekenen en waarbij onnodig gemeenschapsgeld gebruikt wordt. Er zijn namelijk goedkopere alternatieven die passen binnen de gestelde randvoorwaarden.

Een realistisch alternatief is de situatie dat alle drie de p.o. scholen open blijven, en meer op eigen benen komen te staan. Door het bovenschools bestuur en management fors in te krimpen, drukken die kosten veel minder zwaar op de begroting van de afzonderlijke scholen, wordt het ook een reëel alternatief. En elke school kan meer uit gaan van eigen kracht, kwaliteit en creativiteit, en heeft een eigen signatuur passend bij de gemeenschap van de school. Hierover willen wij in gesprek met ouders van de drie p.o. scholen. (Mocht je iemand weten die mee wil denken, laat het ons weten via het emailadres gesprek@vrijeschoolnu.nl.) Dit omdat de bestuurder helaas op geen enkele manier een gesprek aan wil gaan over een passend en realistisch alternatief. We hopen dat dit binnenkort wel gaat gebeuren.

In het kort... Wat is er aan de hand?

Het gaat ons niet – zoals velen denken – om de pijn van het afscheid van de Berkelschool. Het gaat ons om de manier waarop het besluit tot stand kwam, het nog steeds ontbreken van een goede onderbouwing en geen oog hebben voor andere realistische alternatieven.

Wat opvallende zaken van nu:

–          – Komend schooljaar wordt op voorhand met een kleuterklas minder gestart, en
            – ouders van de Morgenster (dreumes/peuters) krijgen te horen dat er geen plek meer is, en
            – ouders van peuters krijgen te horen dat er stop is voor kleuters op de Zwaan en Berkel.
Wij vinden dat je zo bijdraagt aan de krimp van vrije schoolonderwijs.
Op 16 januari vertelde de bestuurder nog “We moeten aan de slag met communicatie en marketing” voor nieuwe aanwas. Vreemd dat er geld en tijd aan communicatie en marketing besteed gaat worden, terwijl de aanwas nu al op bovenstaande wijze beperkt wordt.

– De opheffingsnorm voor Zutphen voor een p.o. school is 151 leerlingen, Navraag bij diverse scholen leert dat scholen met nog veel minder leerlingen al jaren blijven voortbestaan. Onlangs adviseerde de onderwijsraad om de landelijke opheffingsnorm te verhogen tot 100 leerlingen (bron). Daar zitten alle drie de Vrije basisscholen in Zutphen zeer ruim boven. En onlangs was nog in het nieuws dat veel scholen krimpen, maar Vrije scholen juist tegen de trend in groeien (+22% in 8 jaar; bron).

Terwijl het bestuur een school wil sluiten vanwege financiële redenen, is het tegelijk voornemens het budget voor bovenschools management te verhogen. Dit is tegenstrijdig.

Hieronder op deze pagina een overzicht van een aantal opmerkelijke zaken rondom het besluit van het bestuur. (Download deze opmerkelijke zaken als PDF-document)

Namens de initiatiefgroep (wie zijn we en wat willen we),
Rik Plakke
Jet Drent
Luciën Koridon
Constantijn Bonebakker
Antoine van der Helm’
Die link naar het document over ‘Opmerkelijke zaken van nu (eind februari)’ leidt tot het volgende, waarbij steeds de vierdeling ‘Aspect’, opvatting van het ‘Bestuur’, opvatting van de ‘Initiatiefgroep’ en ten slotte een ‘Toelichting’ door de laatste wordt gegeven:
‘Aspect: Risico’s
Bestuur: Voorwaarde bestuur: Besluit is voordelig, snel en zeker.
Initiatiefgroep: Niet het voordeligst, niet het snelst en niet het meest zeker.
Toelichting: Op 31 januari werd nogmaals duidelijk dat het besluit helemaal niet snel gerealiseerd wordt. Eindsituatie is er pas in 2015. Ook de exploitatieresultaten zijn – mede hierdoor – flink slechter dan scenario 3. Deel van het terrein van de Zwaan is overloopgebied van de Berkel, waardoor er op de begane grond mogelijk geen lokalen (kunnen) zijn. Reactie van het waterschap die hier over gaat is nog niet bekend gemaakt. Ondanks het advies van de GGD en deze onzekerheden heeft de bestuurder toch voor scenario 2 gekozen. Zie ook de brief aan en van de GGD. Ook is nog steeds niet duidelijk of het gebouw van de Zwaan gerenoveerd wordt of toch nieuwbouw, een variant die eerder als te risicovol werd beoordeeld.

Aspect: Onderbouwing met cijfers, berekeningen en risico’s
Bestuur: Geen inzage.
Initiatiefgroep: Wel gevraagd, maar niet gekregen.
Toelichting: Al in november vroeg de initiatiefgroep naar onderbouwing met cijfers. Maar we hebben nooit een volledige set van berekeningen gezien. Dat lijkt ons bij een besluit van deze omvang essentieel. Wat zijn nu per scenario de bouwkosten, de exploitatiekosten, de verhuiskosten, de tijdelijke kosten, inrichtingskosten en de risico’s? En welke kosten worden nu wel of niet gedekt door de gemeente en waarom? Zie bijv. de brief aan de RvT en reactie op “vragen en antwoorden” op de website. Een aantal door ons gebelde schooldirecteuren zet vraagtekens bij het sluiten van een school met 200 leerlingen. En onlangs was nog in het nieuws dat veel scholen krimpen, maar Vrije scholen juist tegen de trend in groeien (+22% in 8 jaar).

Aspect: Grote maatschappelijke onrust in de wijk
Bestuur: Er is/komt overlast.
Initiatiefgroep: Er is/komt geen overlast (met nieuw fietspad direct ontsloten naar de ringweg).
Toelichting: De bestuurder stelt dat handhaven Berkelonderbouw, en nieuwbouw voor bovenbouw naast de huidige bovenbouw aan de Weerdslag, leidt tot “ongewenste verhoging maatschappelijke druk”. Bij navraag bij de gemeente blijkt dat er geen klachtenrapportage is. Ook de wijkagent spreekt niet over een problematische situatie. Als er al signalen zouden zijn gaan die in de richting van activiteiten in de avonduren, wanneer er in de bovenbouw activiteiten zijn en door overlast van hangjongeren. Op de ouderavond van 16 januari heeft de bestuurder ook gezegd dat er geen rapportage is die de overlast onderbouwt. Opmerkelijk is dat bij het genomen besluit niet gerept wordt over toenemende activiteit, en mogelijke overlast in de buurt van de lokatie Valckstraat [Zwaan, MG]. Omliggende bewoners zijn zich hier aan het roeren.’

Aspect: VO populatie
Bestuur: VO populatie neemt toe
Initiatiefgroep: VO populatie neemt toe, maar daalt ook weer snel, waarom wordt dat niet verteld?
Toelichting: Waarom wordt de prognose voor aantallen VO leerlingen op Weerdslag niet gepresenteerd? Graag ook de correctie aangeven als gevolg van een andere organisatie van de reggestroom waardoor aantallen nog sneller zullen dalen. Dan is duidelijk dat al heel snel het aantal VO-leerlingen helemaal niet zo veel meer zijn, en er al helemaal geen sprake is van (vermeende) extra overlast van extra VO leerlingen in scenario 3, en dit punt nauwelijks meer een argument is. Zie het document “vragen en antwoorden”.

Aspect: Democratisch proces
Bestuur: Het besluit is democratisch tot stand gekomen
Initiatiefgroep: De ouders in de werkgroep Toekomst zaten daar op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiging van ouders.
Toelichting: Er wordt achteraf een beeld geschetst dat met het instellen van de werkgroep toekomst een democratische traject is doorlopen. De deelnemers van de werkgroep zaten daar op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordigers.

Aspect: VO moet uitbreiden in PO-gebouw
Bestuur: VO kiest voor uitbreiding in het PO-gebouw
Initiatiefgroep: Plan voor uitbreiding VO-gebouw ligt al jaren klaar, en VO heeft geen bezwaar tegen uitbreiding op eigen VO-terrein
Toelichting: De voorbereidingen voor uitbreiding VO op eigen terrein zijn al jaren geleden begonnen, de voorbereiding van de bouw kan op korte termijn afgerond worden en de bouw kan daarna beginnen. Op de ouderavond van 16 januari heeft de rector van het VO aangegeven ook akkoord te kunnen gaan met een uitbreiding op eigen terrein, waarmee de noodzaak voor het VO om uit te breiden naar de PO locatie de Berkel vervalt.

Aspect: Verhuisbewegingen
Bestuur: Mogelijk extra verhuisbeweging
Initiatiefgroep: Wel meerdere verhuisbewegingen, 3 jaar lang onnodig onrust; kinderen weg van de Vrije school; minder aanwas van nieuwe kinderen.
Toelichting: Na het besluit blijkt toch, zoals eerder aangegeven aan de bestuurder, dat er meerdere verhuisbewegingen noodzakelijk zijn in scenario 3 [ik neem aan dat hier bedoeld wordt scenario 2, MG]. Dit kan ouders ertoe brengen om met hun kind niet mee te gaan en het Vrije School onderwijs te verlaten. De Zwaangemeenschap moet tijdelijk elders gehuisvest worden, de IJssel gemeenschap zal daarna wellicht (deels) naar de gerenoveerde Zwaan moeten verhuizen en de Berkel gemeenschap naar de IJssel. Of de Berkel zal worden opgesplitst over Zwaan en IJssel. Helder is dat er maar heel weinig ouders met hun kind van de Berkel naar de Zwaan of omgekeerd zullen verhuizen.
Bij scenario 3: minder verhuisbewegingen nodig, en kortere tijd onrust. Indien alle 3 de scholen open zouden kunnen blijven is er uiteraard nog de minste (lees: geen) onrust.

Aspect: GGD
Bestuur: GGD advies niet meegenomen in besluit.
Initiatiefgroep: GGD advies: eerst onderzoek, dan pas besluit nemen.
Toelichting: De GGD doet momenteel onderzoek naar de luchtkwaliteit op de locatie Valckstraat (de Zwaan) vanwege de drukke weg die erlangs loopt en heeft geadviseerd een besluit uit te stellen tot na het onderzoek.

Aspect: Drie realistische scenario’s...
Bestuur: Mocht de lokatie Valckstraat toch niet een passende lokatie zijn voor onderwijs dan vraagt de bestuurder een nieuw, vierde scenario op een andere lokatie
Initiatiefgroep: Er waren 3 realistische scenario’s; waarom dan niet uitvoering van scenario 3?
Toelichting: Bestuurder heeft eerst aangegeven dat er 3 realistische scenario’s zijn. Later introduceert zij een nieuw scenario mochten scenario 1 en 2 afvallen. Dat roept het beeld op dat scenario 3 nooit een keuze mocht zijn.

Aspect: Draagvlak
Bestuur: Het besluit moet een zo’n groot mogelijk draagvlak hebben.
Initiatiefgroep: Het besluit is niet breed gedragen (de Toekomstgroep, de GMR en MR IJssel zijn het onderling niet eens geworden, de MR Berkel heeft tegen het besluit geadviseerd).
Toelichting: En er is geen draagvlak bij een groot deel van de Berkel-ouders

Aspect: Geloofwaardigheid (1)
Bestuur: Publicatie van document “Vragen en Antwoorden” voor ouders met een digitale achterstand
Initiatiefgroep: Berkel-ouders hebben deze vragen niet gesteld; deze vragen zijn grotendeels verzonnen.
Toelichting: De Berkel-ouders zouden onvoldoende geïnformeerd zijn omdat ze de informatie op papier ontvangen. Het document “vragen en antwoorden” is in scene gezet door de bestuurder. Draagt het verzinnen van vragen (alsof die door Berkel ouders gesteld zouden zijn) bij aan draagvlak en begrip?

Aspect: Geloofwaardigheid (2)
Bestuur: Scenario 3 is op 28 januari (memo van de bestuurder “vragen en antwoorden”) niet meer realistisch
Initiatiefgroep: Scenario 3 is op 16 januari nog wel realistisch
Toelichting: Hoe kan het dat er altijd over 3 realistische scenario gesproken wordt, en ineens rond 31 januari scenario 3 niet meer realistisch is. Is dit nog geloofwaardig? Zie reactie op “vragen en antwoorden” op de website.

Aspect: Geloofwaardigheid (3)
Bestuur: Bestuurder stelt op 12-10-12 harde randvoorwaarden aan haar besluit.
Initiatiefgroep: Waarom gelden deze gestelde randvoorwaarden niet meer voor haar besluit?
Toelichting: Reactie op memo “vragen en antwoorden” op de website.

Aspect: Gemeentebelang
Bestuur: Bestuurder geeft aan dat de stichting VSNON zelf haar keuze zal en gaat bepalen.
Initiatiefgroep: Ineens blijkt er na de besluitvorming een gemeentebelang te zijn, en een belang dat ook nog meeweegt. Vragen hierover blijven onbeantwoord. De gemeente heeft er groot belang bij dat ... (lees verder ->)
Toelichting: De gemeente heeft er groot belang bij dat de Vrije School in de locatie de Zwaan blijft, zij is eigenaar van dit pand. Anders heeft de gemeente met een leeg pand te maken, die vanwege de ligging moeilijk tot onverkoopbaar is, met alle kosten van dien. Dit is ook de reden dat de gemeente het budget voor uitbreiding van het VO beschikbaar stelt voor renovatie of nieuwbouw aan de Valckstraat voor PO onderwijs. Vraag is wel of de gemeenteraad met deze andere aanwending van middelen akkoord zal gaan. Vragen zijn o.a.: Waarom moeten we nu wel rekening houden met het gemeentebelang? Welke voordeel zit daar (blijkbaar) aan voor de Stichting? Wat is het gewicht van dit aspect bij het afwegen van alle aspecten? Waarom is dit aspect niet in november/december genoemd? Wat is nu precies het belang van de gemeente? En waarom wordt dat nu pas naar voeren gebracht?

Aspect: Argumenten advies werkgroep Toekomst niet openbaar
Bestuur: Bestuurder heeft geen bezwaar tegen het openbaar maken van argumentatie van het advies
Initiatiefgroep: Tot nu toe geen verslag gezien
Toelichting: Zie verslag 16 januari

Aspect: Berkel-argumenten
Bestuur: Het bestuur heeft het advies van de Berkel MR niet ontvangen
Initiatiefgroep: Het advies van de Berkel MR is niet opgenomen in het advies van de GMR.
Toelichting: De bestuurder krijgt geen inzage in de afwegingen van een belangrijk advies Zie verslag 16 januari

Aspect: Geschiktheid gebouw
Bestuur: PO gebouw goed in te richten voor VO
Initiatiefgroep: PO gebouw is bijzonder voor PO
Toelichting: De architectuur van de Berkel p.o. is bij uitstek geschikt (net als die van de IJssel) voor de (onderste klassen van) de onderbouw, waarbij de Berkel veel ruimte kent voor typische Vrije School activiteiten als bewegend leren, toneel, euritmie en koor. Een grote zaal van dezelfde kwaliteit zal niet gerealiseerd worden in de gerenoveerde Zwaan. De rector van de bovenbouw vertelt op  16 januari dat hij nog geen  enkel idee heeft hoe de PO berkel geschikt te maken voor het VO.’

Aspect: Dynamische oordeelsvorming
Bestuur: Het besluit komt tot stand door dynamische oordeelsvorming
Initiatiefgroep: Waaruit blijkt dat? Waar zijn dan de gevraagde feiten die hiervoor nodig zijn?
Toelichting: ...

Aspect: Oorzaak financieel tekort weggenomen?
Bestuur: Financieel gezond door besluit
Initiatiefgroep: Bovenschools te duur
Toelichting: Het tekort van de stichting is grotendeels te wijten aan (financieel) wanbeheer van voormalige bestuurders, en het feit dat het bovenschools management (nog steeds) te veel kost en teveel top-down bepaalt.

Aspect: Tobiasgaard
Bestuur: Tobiasgaard blijft behouden
Initiatiefgroep: Tobiasgaard is nooit genoemd als onderdeel van een scenario. Waar komt dit opeens vandaan?
Toelichting: ...

Aspect: Scenario 2 is voordeliger
Bestuur: Het aantal verhuisbewegingen is onderwerp van nadere studie.
Initiatiefgroep: Als het aantal verhuisbewegingen onduidelijk is, hoe weet je dan dat het financieel beter besluit is?
Toelichting: Zie reactie op de memo “vragen en antwoorden” op de website’
Vooral dat punt ‘Gemeentebelang’ doet opkijken. Je zou zeggen dat daar op een of andere manier het springende punt moet liggen waarom de dingen zo gaan als ze gaan. Wie zoekt dit nu eens goed verder uit? Welke journalist duikt er echt in en haalt de onderste steen boven?
.

5 opmerkingen:

cheese curve zei

leuk dat je eea even uitgezocht hebt Michel, ik wist dat ik bij jou aan het goede adres was (;-)

Toevallig had ik net bij Triodos om subsidie gevraagd voor een antroposofisch initiatief. Dat werd afgewezen, maar ze wezen er ook tegelijk op welke grote wereldwijde projecten ze wel in Egypte gingen vieren. Toen kwam even de slogan van Albert Heyn bij me op van -we blijven op de kleintjes letten.-

John Wervenbos zei

Wellicht kan de Iona Stichting iets voor je betekenen Kees?

Michel Gastkemper zei

John! Als ik goed geteld heb, was dit je 499e reactie... je gaat natuurlijk helemaal aan kop. De volgende wordt er dus een met een gouden randje!

cheese curve zei

John de Iona stichting vond het initiatief te regionaal, dus 0 op het rekest. Behalve dan dat blijkt dat iemand er een zogenaamd geoormerkt bedrag heeft uitstaan, die toch nog onze kant zou kunnen uitkomen,

ik vraag me trouwens af hoe ik me kan abonneren als er een reactie komt, vroeger was dat wel zo, nu kan ik het betreffende knopje niet meer vinden...

K zei

Correctie: het 'Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi', het cultureel centrum genoemd naar hotshot Muhsin Yazıcıoğlu van de Grijze Wolven, nam deel aan een conferentie in hoogstwaarschijnlijk Turkije, waar rector Ahmet Akgündüz van de Islamitische Universiteit (IUR) van Rotterdam spreker was. Men bezocht dus vrijwel zeker niet de IUR. De conferentie werd georganiseerd door 'Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı' (Hamidiye Cultuur en Educatie Stichting), een pleitbezorger van het gedachtegoed van de Turkse geestelijke Said Nursi alias Bediuzzaman.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)