Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 17 december 2009

Medium

Voor vandaag heb ik een aparte bijdrage. Het gaat misschien wel over de vraag: wat is antroposofisch? Maar met de kanttekening of er eigenlijk wel duidelijk een grens te trekken is tussen wat antroposofisch is en wat niet. Daaraan moest ik denken toen ik een aantal hoofdredactionele commentaren las vandaag. Van niet de minste media. Integendeel, van prominente, mainstream media: NRC Handelsblad, Trouw en Medisch Contact. Okee, het laatste medium is geen mainstream, maar dat is alleen maar doordat het in feite hét vakblad voor artsen is (van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Dus wel met gewicht.

Ik kan ze bijna allemaal hier helemaal zonder commentaar weergeven. Om te beginnen met NRC Handelsblad van vandaag. Die schrijft over ‘Intensieve slachtpartij’:
‘“Varkens moeten wroeten, kippen scharrelen en de koe moet in de wei.” Dit citaat is afkomstig uit het rapport van een ‘denkgroep’, dat in 2001 onder de titel Toekomst voor de veehouderij werd uitgebracht. Onder voorzitterschap van de man die als informateur de basis legde voor de vorming van het huidige kabinet, de CDA’er Wijffels, schetste dit gezelschap de contouren van deze bedrijfstak voor het jaar 2010. Dit was er een van: “Bij crises zoals mond-en-klauwzeer mogen gezonde dieren niet worden geruimd.” 
Gisteren heeft minister Verburg (Landbouw, CDA) in verband met de Q-koorts besloten dat alle drachtige geiten en alle bokken op besmette bedrijven, dus inclusief de gezonde dieren, moeten worden gedood. 
De denkgroep bestond behalve uit Wijffels, als voormalig Rabo-topman ooit “bankier van de boeren”, uit vertegenwoordigers van de agrarische sector, de wetenschap en het ministerie dat tevens opdrachtgever was. Negen jaar na het destijds door toenmalig minister Brinkhorst (D66) enthousiast onthaalde rapport is een eufemistische constatering dat het niet in alle opzichten is verwezenlijkt. De afgelopen jaren werden (vee)dieren in Nederland getroffen door gekkekoeienziekte, mond-en-klauwzeer, varkenspest, blauwtong, vogelpest en nu dus Q-koorts. We zijn nu miljoenen doodgemaakte koeien, kippen en ander pluimvee, varkens, schapen en geiten verder. De mens is, zoals nu bij de Q-koorts, niet aan de soms fatale gevolgen ontkomen. 
Het ruimen van dieren (nog een eufemisme) is iets wat consumenten, zowel vegetariërs als vleeseters, liever niet zien of soms van de minister niet mogen zien. Het veroorzaakte leed onder agrariërs en burgers is niet gering, hoewel soms ook een tikje overdreven voor wie beseft dat menig dier zijn bestaan slechts te danken had aan zijn geschiktheid om geconsumeerd en dus gedood te worden. Hij stierf wat eerder en werd niet gegeten. 
Los van te respecteren emoties over dierenleed is langzamerhand een vraag aan de orde die van andere aard is. Als aan de intensieve veehouderij economische overwegingen ten grondslag liggen, worden de voordelen dan langzamerhand niet overtroffen door de financiële nadelen? Het vroegtijdig doodmaken van dieren, de kosten van inentingen, het stilleggen van bedrijven, de compensatieregelingen voor de boeren, weegt dat op tegen de argumenten die pleiten voor het in stand houden van de intensieve veehouderij? 
Wijffels stelde destijds deze fundamentele vraag aan de orde, maar gaf er geen eenduidig antwoord op. 2010 was het jaar dat de denkgroep voor ogen stond toen zij haar contouren tekende. Nu we één jaar daarvoor aan de vooravond staan van een kennelijk noodzakelijke, nieuwe massamoord onder dieren, is de vraag het herhalen waard en nog steeds urgent.
De maatschappij, politiek Den Haag, is toe aan een fundamenteel onderzoek naar de redenen van bestaan van de bio-industrie in het door mens en dier druk bevolkte Nederland. Met inachtneming van sentiment én ratio.’
Nu is hier vaker ter sprake gekomen dat Wijffels een ‘halve antroposoof’ is. Maar hoe dan ook kunnen we vaststellen dat het antroposofisch gedachtegoed blijkbaar ook al tot het hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad is doorgedrongen. Waarbij ik ‘antroposofisch gedachtegoed’ hierbij gelijk zou willen staat aan zoiets als ‘gezond verstand’.

Dan naar Medisch Contact nr. 51/52 van 17 december 2009. Hier wordt het hoofdredactioneel wel ondertekend, het is immers een vakblad, door hoofdredacteur Ben Crul. Die schrijft op de pagina’s 2116-2117 over ‘Ideale toestand’:
‘Niemand van u zal arts of student geneeskunde zijn geworden om nou eens lekker te kunnen gaan vechten. Een dokter hoort beroepsmatig met het omgekeerde bezig te zijn. Niet mensen kapot maken, maar ze juist helen. Althans, een serieuze poging daartoe doen. Of hen in ieder geval helpen om vrede met hun aandoening te hebben. Je zou het wit van onze jas zelfs als symbool daarvan kunnen zien. Verlichting brengen voor die ene patiënt. 
In groter verband hebben we als groep ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We benutten die onvoldoende. Zijn te passief. Juist wij weten welke lichamelijke en geestelijke gevolgen oorlogshandelingen allemaal op mensen kunnen hebben. Artsen zijn doorgaans degenen die slachtoffers van geweld mogen oplappen en hebben dus recht van spreken. 
Bij slim gebruik hebben we ook wel degelijk invloed (bladzijde 2165). Preventieve gezondheidszorg gaat verder dan vaccineren of besmette drachtige geiten ruimen. Ook geweld maakt ziek. Gezondheid is universeel en door de zorg daarvoor hoog op de politieke agenda te plaatsen, kun je mensen en landen binden in plaats van hen uit elkaar te laten drijven. 
Voor een goede patiëntenzorg moet het op uw werkvloer liefst ook geen oorlogsterrein zijn. Conflicten, frustraties, ergernissen, misverstanden en vertrouwensbreuken: het werkt allemaal negatief op de patiënt, maar ook op u. Hoe heerlijk zou het toch zijn om te kunnen leven en dokteren in de ideale toestand van begrip, vertrouwen, harmonie, overeenstemming, aandacht en collegialiteit. In vrede dus. 
Maar om die situatie te benaderen moet u zelf ook goed in vel en kop zitten. Voor mij helpen de pedaalslagen van mijn racefiets daarbij, anderen in deze traditionele eindejaarsglossy hebben andere meditatieve en energieleverende bezigheden.

Mijn heilwens aan u voor 2010 – namens de hele redactie – kan natuurlijk niet anders zijn dan een welgemeend: Vrede zij met u.

Ben Crul’
Nu is dit hele nummer opmerkelijk. Het prettige is dat ze bij Medisch Contact op de website gewoon alle artikelen ter inzage geven. Ze hebben een toon die je gewoonlijk niet van de medische stand verwacht. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar deze ‘Portretten’:
‘In een orkest spelen is iets heel moois’
'Een goede samoerai pakt nooit het zwaard op.'
‘Na het rijden ben ik leeg en helemaal blanco’
‘Je duikt dieper in jezelf’
'De dingen zien zoals ze werkelijk zijn'
Zoals u wellicht weet zijn de drie grootste maatschappelijke gebieden waarop de antroposofie werkzaam is achtereenvolgens de gezondheidszorg, het onderwijs en de landbouw. Twee hebben we al gehad, nu het onderwijs nog. Daarvoor kunnen we aankloppen bij Trouw (het zou ook kunnen bij de Volkskrant, die immers de ‘Onderwijsagenda’ probeert vast te stellen en te bepalen – alleen zijn die artikelen nu nog niet algemeen toegankelijk). Trouw heeft namelijk afgelopen vrijdag op zijn website weer de schoolprestaties van alle middelbare scholen gepubliceerd. Vrijescholen springen daar nu niet of nauwelijks meer in negatieve zin uit. Dat was in het voortgezet onderwijs al nooit erg het geval. Maar het heeft ook te maken met een heel andere manier van beoordelen dan voorgaande jaren.

Eergisteren schreef Trouw hier zijn hoofdredactioneel commentaar over, met als titel Voor sluiten school is meer nodig dan slechte cijfers op kernvakken’:
‘Onderwijssocioloog Jaap Dronkers heeft een simpele methode om de kwaliteit van een school te bepalen. Als de gemiddelde eindcijfers op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde voldoende zijn, dan krijgt de school het predikaat goed. Zijn ze onvoldoende, dan is de school slecht. Trouw heeft gebruik gemaakt van Dronkers’ berekeningen bij de vernieuwde Schoolprestaties, die ze zaterdag presenteerde.
Grappig genoeg vind je hierin het minst van het ‘antroposofisch gedachtegoed’ in terug. Het blijft schipperen met ‘hoogste kwaliteit’ leveren en de ‘lat aan het eind hoger’ leggen. Maar wat dat dan allemaal in moet houden, daarover gaat het niet. Okee, Nederlands, Engels en wiskunde zijn belangrijk, evenals uiteraard rekenen en taal als basisvaardigheden. Maar welk doel je daarmee moet dienen, dat blijft vaag. Daarover zijn antroposofen toch een stuk minder vaag, die hebben een veel duidelijker beeld van wat ontwikkeling in kan houden. Maar of ze dat ook weten over te brengen, dat is dan weer de vraag...
.

36 opmerkingen:

barbara2 zei

hm und was ist nun, was anthroposophisches ausmacht?

Michel Gastkemper zei

Liebe Barbara,
Ich würde sagen: Sachen und Probleme nicht isoliert und für sich betrachten, sondern in einem grösseren Zusammenhang, bis zum geistigen Aspekt, im Menschen und im Weltall. Und das ist was passiert in diesen redaktionellen Hauptartikeln, da wird jedesmal die Sache in ein breiteres Umfeld gestellt. Mit gesundem Menschenverstand. Nicht bewusst auf geistiges, aber immerhin. So erlebe ich das.
Herzlich,
Michel

barbara2 zei

lieber michel,
danke für die erläuterung, ich war wohl nach der einleitung mit völlig falschen vorstellungen an die artikel gegangen
herzlich
barbara

Anoniem zei

Michel Gastkemper zegt: 'Daarover zijn antroposofen toch een stuk minder vaag, die hebben een veel duidelijker beeld van wat ontwikkeling in kan houden.'

Michel, het kan wel zijn dat antroposofen voor zichzelf een duidelijk beeld hebben i.v.m. ontwikkeling, maar naar de buitenwereld toe zijn ze daar m.i. nogal vaag over.

Zo worstelen antroposofen nog altijd met het gegeven dat ontwikkeling volgens antroposofische inzichten niet is los te koppelen van Steiners rassenleer.

Die zit doorheen heel het antroposofisch gedachtegoed geweven.

pieter ha witvliet zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Vreemd dat iemand die antroposofisch leraar is niet in staat is inhoudelijk te reageren, maar wel met een oneliner uitpakt om een ander oneliners te verwijten. :-)

Ook op vragen over antroposofisch onderwijs en de trieste gevolgen voor leerlingen komt geen inhoudelijk antwoord. Zelfs niet wanneer een concreet voorbeeld wordt aangehaald. Op Rudolf Steiners leest geschoeid

Ik vraag me af wat ouders die hun kind na het laatste jaar steineronderwijs zo zien schrijven zich toch wel moeten schamen dat ze niet hebben gezien dat hun kind geen behoorlijk onderwijs heeft gehad, niet?

Maar terug naar het topic dat Michel aankaart: de visie van antroposofen op ontwikkeling.

Steiners rassenleer - die dus samenhangt met de antroposofische visie op ontwikkeling - is uitvoerig besproken in diverse media en is tot op heden een heikel punt waarmee steinervolgelingen niet goed weten wat doen.

Voor het Nederlands taalgebied heeft Floris Schreve een flinke duit in het zakje gedaan met o.a. het uitspitten van het Rapport Van Baarda. Dat rapport, waarmee antroposofen hebben geprobeerd om het racisme in Steiners werk te minimaliseren, ziet enkele essentiële zaken uit Steiners racistische oeuvre over het hoofd. Schreve heeft die niet over het hoofd gezien en minutieus besproken. Je kunt het op Floris Schreves weblog nalezen. De rassenleer van Rudolf Steiner en het Rapport Van Baarda

Voor het Engelstalige publiek heeft vooral Peter Staudenmaier Steiners racisme aan de kaak gesteld. Race_and_Redemption_Racial_and_Ethnic_Evolution_in_Rudolf_Steiners_Anthroposophy

Maar ook in de bakermat van de antroposofie, in Duitsland, zijn verscheidene onderzoekers tot de conclusie gekomen dat de antroposofie stoelt op racistische denkbeelden. Schwarz-Weiss-Konstruktionen im Rassebild Rudolf Steiners

De Duitse overheid heeft ook enkele werken van Steiner als racistisch en desoriënterend voor jongeren bestempeld.

pieter ha witvliet zei

Je boft maar dat Michel je hier steeds maar je feuilletons laat schrijven: noem dat maar eens 'geen openheid'.

Vorige reactie verwijderd i.v.m. linkproblemen.

Reactie luidde:

voor nog meer ONELINERS van Ramon de Jonghe/Verachtert

pieter ha witvliet zei

Je boft maar dat Michel je hier steeds maar je feuilletons laat schrijven: noem dat maar eens 'geen openheid'.

Vorige reactie verwijderd i.v.m. linkproblemen.

Reactie luidde:

voor nog meer ONELINERS van Ramon de Jonghe/Verachtert

Anoniem zei

Op Rudolf Steiners leest geschoeid.

Pieter krijgt een vraag i.v.m. leesonderwijs op de antroposofische school en doet wat hij steeds doet: wegkijken.

Volgens mij kan het Pieter niks schelen dat er quasi analfabeten 'zijn vrijeschool' verlaten en nog minder dat ouders dat niet doorhebben. Maar Pieter doet wel vaker of zijn neus bloedt.

Benieuwd of wanneer iemand van zijn kleinkinderen geen drie zinnen zonder fouten kan schrijven hij ook nog zo stil gaat blijven. Nee, dan zal er wel commentaar komen.

Maar die leerling waarnaar ik refereer kan hem niks schelen, toch?


matthijs zei

"Zo worstelen antroposofen nog altijd met het gegeven dat ontwikkeling volgens antroposofische inzichten niet is los te koppelen van Steiners rassenleer", reactie op 14 december 2013 15:56

In 354 gepubliceerde boeken uit de zgn. Rudolf Steiner Gesamtausgabe volgt, dat het begrip Rassenlehre in het geheel NIET voorkomt, NIET geduid of omschreven wordt.
Het idee rassenleer en de indeling naar schedelvormen en/of huidskleuren stamt niet van R.Steiner, maar is een (natuur-)wetenschappelijke indeling.

matthijs zei

Voor de windmolens worden aangeblazen is het raadzaam het kader van de tijd en toen geldende cultuurnormen in acht te nemen.
NEGER, m. der schwarze, der mohr, aus franz. négre (lat. niger), erst im 18. jahrh. entlehnt und von Adelung aufgenommen: die neger von Afrika haben von der natur kein gefühl, welches über das läppische stiege. Kant 7, 435; die schwarze farbe der neger ist wunderbarer in ihrer art, als die weisze, braune .. andrer nationen. Herder id. 2, 29; das wollenhaar der neger. 41; die einen kleinen neger bei sich haben. Schiller 4, 337; ein fürchterlicher alter neger. H. v. Kleist 4, 146 Hempel; mädchen vom stamm der neger. 155 (vergl. Körner 99 ff.); Wieland gebraucht den plural schwachformig: aus einer wunderlichen eifersucht über die negern seines hofes.
ein volk von negerbildung. Herder id. 2, 35; sie (die gestalt) nähert sich der negerform. 2, 34; vom Gambia und Senegastrom fangen eigentlich die negergeschlechter an. 2, 35; die dicken lippen und platten nasen der negergestalt.
f. die schwarze, die mohrin: ihr seid gewisz ein weiszer, dasz ihr dieser stockfinstern nacht lieber ins antlitz schaut als einer negerin! H. v. Kleist 4, 148 H.; ein knabe ..., den H. auf unehelichem wege mit einer negerin erzeugt hatte. ebenda.uit GRIMM.

pieter ha witvliet zei

@RDJV
Die vraag heeft mij niet bereikt: je emails vallen onder 'spam'.
Dat 'volgens mij' is hier en hier
inhoudelijk weergegeven.

Anoniem zei

Pieter heeft het op mijn blog gelezen en nu zegt hij dat de vraag hem niet heeft bereikt. Zo ontloopt Pieter weer een keer inhoudelijk moeilijke vragen over onderwijs die hij niet kan beantwoorden (want uit de realiteit).

Aan de links die Pieter hierboven geeft, valt op te maken dat Pieter er weer een lasterblog bij heeft. Hij komt blijkbaar met 6 blogs niet toe om zijn scheldtirades te ventileren.

Maar goed, hij geeft - als binnen de antroposofische beweging gerespecteerd en gepromoot antroposofisch leraar - mooi weer wat je krijgt als je kritiek levert op een sekte en haar werkvelden.

@matthijs

Is het dan beter om van Steiners rassenmodel te spreken? Of weet jij een beter begrip voor de manier waarop Steiner de rassen indeelde?

Het klopt dat je Steiners racistische inzichten in het kader van de heersende tijdsgeest moet bekijken. Maar dat maakt ze niet minder racistisch. Omdat iets tot de cultuur behoort wil dat nog niet zeggen dat het ok is.

Er waren ten tijde van Steiner (en later)overigens wel verlichte geesten die niet meegingen in de opkomende rassenwaan van het Duitse Rijk, maar er zich tegen verzetten.

Dat Steiner mee in de pas liep bij de verheerlijking van de zogenaamde superieure Deutsche Geist is een ding. Dat hedendaagse antroposofen vandaag de dag die gedateerde Deutsche Geist nog integraal verspreiden is wat anders.
Michel Gastkemper zei

Beste Ramon,
Ik moet je corrigeren: ten tijde van Steiner was er geen Duits Rijk. Je doelt ongetwijfeld op het Hitlerbewind, maar dat kwam acht jaar na Steiners dood aan de macht.

Anoniem zei

Nee, Michel, ik doel niet op het Hitlerbewind.

Ik denk dat je iets te snel bent gekomen met je correctie. De benaming Duitse Rijk was officieel in voege van 1871 tot 1945.

Michel Gastkemper zei

Prima Ramon,
Dan is dat duidelijk. Ik ben dan echter wel benieuwd wat jij onder ‘opkomende rassenwaan van het Duitse rijk’ verstaat. Want dat associeer ik toch altijd met het zogenaamde Derde Rijk van de Nazi’s, van 1933 tot 1945.

matthijs zei

Deel 1 van 2.
De filosoof Kant heeft krachtig bijgedragen aan ons voorstellingsbeeld met betrekking tot de indeling in zogenaamde pure rassen de Nobele blonden, de koper roden, de zwarten en de olijf-gelen.
Uit het Grimm woordenboek onder RASSE,
Kant 10, 26; der begriff einer race enthält erstlich den begriff eines gemeinschaftlichen stammes, zweitens nothwendig erbliche charaktere des klassischen unterschiedes der abkömmlinge desselben.
Bij Contemporary Philosophical Debates http://plato.stanford.edu/entries/race/ vind ik deze samenvatting.
A strong and clear defense of monogenesis was provided by Immanuel Kant (1724–1804) in his essay "Of the Different Human Races," first published in 1775 and revised in 1777.
Kant argued that all humans descend from a common human "lineal root genus" in Europe, which contained the biological "seeds" and "dispositions" that can generate the distinct physical traits of race when triggered by divergent environmental factors, especially combinations of heat and humidity. This, combined with patterns of migration, geographic isolation, and in-breeding, led to the differentiation of four distinct, pure races: the "noble blond" of northern Europe; the "copper red" of America (and east Asia); the "black" of Senegambia in Africa; and the "olive-yellow" of Asian-India.

Bij de internationaal als belangrijk aangeschreven Stanford universiteit vind ik de vraagstelling; Bestaan er rassen? Uit hedendaagse onderzoeken blijkt dat er geen kenmerkende essenties als, geografische plaats, genealogy enz. zijn, die een basis leveren om een fysiek wetenschappelijke basisbepaling voor rassen te vast te leggen of op te stellen. (In tegenstelling tot wat Kant stelt en maatschappelijk nog steeds als beeldbepalend geld, vooral bij een inwoner uit Leuven)
Geconcludeerd wordt dat voor de indeling in groepen met rassenkenmerken; het rassenconcept, een mis match verschijnt tussen dit concept en de typerende referenten zoals hierboven door Imanuel Kant benoemd als 'nobel blond' etc.

Do Races Exist? Uit Contemporary Philosophical Debates.
Naomi Zack concludes: "Essences, geography, phenotypes, genotypes, and genealogy are the only known candidates for physical scientific bases of race. Each fails. Therefore, there is no physical scientific basis for the social racial taxonomy" (Zack 2002, 88).
…Such genetic isolation might refer to the Amish in America (Appiah 1996, 73) or to Irish Protestants (Zack 2002, 69), but they clearly cannot refer to those groupings of people presently subsumed under American racial census categories.
Because the concept "race" can only apply to groups not typically deemed races (Amish, Irish Protestants), and because this concept cannot apply to groups typically deemed races (African Americans, Whites, Asians, Native Americans), a mismatch occurs between the concept and its typical referent.
Thus, the concept of race must be eliminated due to its logical incoherence (Mallon 2006, 526, 533).


matthijs zei

Deel 2 van 2.
In de Die Theosophie des Rosenkreuzers stelt Rudolf Steiner in München op 4 Juni 1907, bijna 100 jaar eerder alvast dat het onderscheidden in relatie tot de rassen zal ophouden en daarentegen de individuele verschillen zullen toenemen.

…Es wird eine Zeit kommen, wo es keine verschiedenfarbigen Rassen mehr geben wird.
Der Unterschied in bezug auf die Rassen wird aufgehört haben, dagegen werden individuell die größten Unterschiede bestehen. Es wird dahin kommen, daß alle Rassen- und Stammeszusammenhänge wirklich aufhören. Der Mensch wird vom Menschen immer verschiedener werden. Die Zusammen-gehörigkeit wird nicht mehr durch das gemeinsame Blut vorhanden sein, sondern durch das, was Seele an Seele bindet. Das ist der Gang der Menschheits-entwickelung.
Bron: GA 99, Seite 129
Doch schon am Ende unseres 5. Zeitalters (huidige tijdperk) wird das Wort Rasse wieder allen Sinn verlieren. Die Menschheit wird in der Zukunft in Teile gegliedert sein, die man nicht mehr wird als Rassen bezeichnen konnen. GA 11: S. 209. Aus der Akasha-Chronik.
Daarin bespreekt Rudolf Steiner o.a. het boek esoterisch boedishme van A.P. Sinnett en zegt daarvan; Daar wordt de wereldontwikkeling zo voorgesteld, alsof de wereldkringlopen eeuwig op dezelfde wijze, met inbegrip van de rassen, zich zullen herhalen.
Dat is echter in het geheel niet het geval.
Ook dat wat getypeert verdient te worden als "rassen", ontstaat en vergaat.
Men kan de uitdrukking "rassen" slechts voor een bepaald tijdperk in de ontwikkeling van de mensheid kunnen toepassen. Voor en na dit tijdperk liggen ontwikkelingsvormen die geheel anders zijn dan die welke zich laten kenmerken als rassen. GA 11 S.209 Aus der Akasha-Chronik (1904-08)

matthijs zei

Ramon jij weet toch heel goed uit je onderzoek naar Daniël van Bemmelen dat de Vrije School van 1933 t/m 1945 werd verboden door het Nazibewind en meewerkende verraders?
Wie verdient in deze reacties de bokaal voor racisme?

Anoniem zei

Dat rassenwaan en Duitse Rijk meestal geassocieerd worden met Hitlers Derde Rijk zal wel komen doordat in die periode het 'hoogtepunt' van de rassenwaanzin was bereikt.

Maar die Duitse rassenwaan was wel begonnen ergens einde 19de eeuw. Von Liebenfels was met zijn ariosofie een van de pleitbezorgers van de suprematie van het Germaanse ras. Centraal stonden o.a. Germaanse goden, pseudowetenschap en mysticisme.

Op basis van Von Liebenfels (en vooral Von Lists) ideeën zijn eind 19de/begin 20ste eeuw verscheidene mystieke groeperingen ontstaan die de op hun beurt de basis hebben gevormd voor Hitlers visie. Thule, waarvan Steiner lid zou zijn geweest (Golden Dawn), is daarvan de bekendste.

matthijs zei

Dr. Steiner: Die Hauptsache ist, daß Sie sich erholen.Frisch werden! GA 300c Konferenzen.

Een 'HOOGTEPUNT'voor Ramon, laat je niet al te zeer in vervoering brengen door Grundrisse Ariosophanischen Geheimlehre uit 1925 en Maximilian I die de laatste Ariosophen op de keizerstroon genoemd wordt.Je kunt er naar streven de eerste Ariosoof in Leuven te worden, vanzelfsprekend!
Maar eerst dit.

Helena Petrovna Blavatsky 1831 – 1891 richtte in 1875 samen met Henry Steel Ole in New York de "Theosophical Society" op en in 1887 haar tijdschrift "Lucifer".
Het eerste principe van de "Theosophical Society" luidt: Den Keim eines allgemeinen Bruderbundes der Menschheit zu bilden, ohne Unterschied des Glaubens, der Nation, des Standes, des Geschlechtes.

Rudolf Steiner trekt dit leidende gegeven als punt 4 door verwoord in de zogenoemde 'statuten', die echter geen 'statuten' willen zijn, maar een weergave van wat uit zulk een puur menselijk, levend verenigingsverband kan voortkomen, wordt thans het volgende vastgesteld onder punt 4;
De Antroposofische Vereniging is geen geheim genootschap, maar volkomen openbaar. Zonder onderscheid van volk, stand, geloof, van wetenschappelijke of kunstzinnige overtuiging kan iedereen hiervan lid worden, die het voortbestaan van een institutie als het Goetheanum in Dornach als Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap als juist erkend. De vereniging staat afwijzend ten opzichte van elk sectarisme. De politiek beschouwt zij niet tot haar opgaven behorend.
Uit brieven aan de leden 1985 Uitgave Anthroposofische Vereniging in Nederland.

De website van het Goetheanum bekrachtigd dit nog eens met onderstaand citaat. http://www.goetheanum.org/Statuten.256.0.html
Auf der Basis der Prinzipien und Statuten kann die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft stets neu die Erfüllung ihrer Aufgabe anstreben, "die denkbar grösste Öffentlichkeit zu verbinden mit echter, wahrer Esoterik" (Rudolf Steiner, GA 260).

Anoniem zei

Omdat Michel naar het Derde Rijk verwijst en Matthijs naar de theorie verwijst.

“Anthroposophie und Nationalsozialismus: ’Die Waldorfschulen erziehen zur Volksgemeinschaft’

(…) Anthroposophen arbeiteten in allen für sie wichtigen Praxisfeldern mit nationalsozialistischen Organisationen zusammen, im Überblick:

– Waldorfschulen: „Das Motto der Waldorfbewegung im »Dritten Reich« lautete: »Die Waldorfschulen erziehen zur Volksgemeinschaft.«1 Ihrer Selbstdarstellung zufolge lieferte die anthroposophische Pädagogik einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des neuen Deutschlands durch »die Pflege des völkischen Gedankens und die Betonung des Wesens und der Aufgaben des deutschen Geistes« und stand damit »im Einklang mit der Grundgesinnung des nationalsozialistischen Staates«.2“3

– Anthroposophische Medizin: „Die Vereinigung anthroposophischer Ärzte stellte eine Hauptstütze der NS-treuen »Reichsarbeitsgemeinschaft für eine Neue Deutsche Heilkunde dar«.“4

– „Biologisch-dynamische“ Landwirtschaft: „1935 wurde der »Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise« korporatives Mitglied der nationalsozialistischen »Deutschen Gesellschaft für Lebensreform« (Motto: »Die Weltanschauung der Deutschen Lebensreformbewegung ist der Nationalsozialismus«).“5

(…) Credits: Die Darstellung der Geschichte der Anthroposophie im Verhältnis zum Nationalsozialismus ist eine Kurzzusammenfassung der Forschung von Peter Staudenmaier, seit August 2011 Professor für „Modern German History“ an der Marquette University. Haupt-Quelle ist Peter Staudenmaiers Beitrag: „Der deutsche Geist am Scheideweg: Anthroposophen in Auseinandersetzung mit völkischer Bewegung und Nationalsozialismus“, in: Uwe Puschner/Clemens Vollnhals (Hrsg.), „Die völkisch-religiöse Bewegung im Nationalsozialismus. Eine Beziehungs- und Konfliktgeschichte“,Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2012. Die Darstellung wurde von Peter Staudenmaier durchgesehen.”

Lees verder: Anthroposophie und Nationalsozialismus - Die Waldorfschulen erziehen zur Volksgemeinschaft

(PS: de applicatie op je blog die reacties toont werkt niet meer, Michel. Zo kan niet gekeken worden of er nieuwe reacties zijn bijgekomen.)

pieter ha witvliet zei

op Ramon de Jonghe/Verachterts leest geschoeid

Anoniem zei

Het valt me op dat Witvliet hier voornamelijk reclame komt maken door enkel en alleen te linken naar zijn kleurboek en dat niemand daar wat van zegt.

Op alle andere forums waar Witvliet dit deed heeft men hem daarop gewezen, behalve hier.

Ik heb altijd begrepen dat een linkverwijzing ter onderbouwing van je reactie ok is, maar niet als je alleen maar publiek komt ronselen voor je eigen site.

Ik weet nu ook wel dankzij een telefoontje met Witvliets vrouw dat hij graag op zijn eentje op zijn eigen stekkie zit, maar hij kan toch ook hier wel een keer sociaal zijn en gewoon hier zeggen wat hij te zeggen heeft, niet?matthijs zei

Over het leidende motief van Ramon geinspireert door St.Ignatius; Ad maiorem Dei gloriam inque hominum salutem-AMDG.

Waar staat Ramon zich openbarende als-Ruhrbarone der Zweite-voor in zijn veréénzelving en identificatie met Peter Staudenmaier en de stroming waar hij in en voor staat?

Hier worden zijn ware motieven zichtbaar "to go ad set the anthroposofical world on fire",wat o.a. verwijst naar de brandstichting van het eerste Goetheanum in de oudejaarsnacht 1922-'23.
Welke rol speelde de hier onder genoemde stromingen, die Ramon lijkt te delen,hierin?

Hoe voert hij dit-'go-and-set' uit? Door zich te laten inspireren door en te vereenzelvigen met de glorie van God.
Door op katholieke en jezuïtische wijze het welzijn van de mens en wereld te dienen.
Door navolging van katholieke en jezuïtische impulsen en met uitzondering en uitsluiting, van alles wat te maken heeft met de impuls die de naam antroposofie waardig is te dragen en vooral het uitsluiten en veroordelen van mensen die deze impuls ervaren als een noodzakelijkheid om vragen te stellen over de betekenis en impulskracht van mens en wereld.

De innovatieve impuls antroposofie is niet meer dan de brandstof waar Ramon zijn tank mee vult om vervolgens vuurspuwend al wat daaruit verschijnt ecologisch verantwoord af te branden en vervolgens de dragers van de impuls antroposofie te verwijten dat zij de brand veroorzaakten en hij terecht handelde.

Welk gedachtegoed is richtinggevend en ondersteunend voor Ramon?
Lees de kern van: Marquette University Vision Statement. Bron; http://www.marquette.edu/
Marquette University aspires to be, and to be recognized, among the most innovative and accomplished Catholic and Jesuit universities in the world, promoting the greater glory of God and the well-being of humankind.

Marquette graduates will be problem-solvers and agents for change in a complex world so in the spirit of St. Ignatius and Jacques Marquette, they are ready in every way "to go and set the world on fire." Take, Lord, and Receive.

Take, Lord, and receive all my liberty, my memory,
my understanding, and my entire will.
All I have and call my own.
Whatever I have or hold, you have given me.
I return it all to you and surrender it wholly
to be governed by your will.
Give me only your love and your grace
and I am rich enough and ask for nothing more.

St. Ignatius, from the end of the Spiritual Exercises.
http://norprov.org/spirituality/ignatianprayer.htm

matthijs zei

Omdat de biologisch-dynamische impuls mij al jaren aanspreekt toch Ramon's geleende Ruhrbarone bericht;Biologisch-dynamische“ Landwirtschaft:1935 enz. even nagezien en naar het huidige standpunt van Peter Stacheltier nee Staudenmaier en co-auteur gekeken in het slot van Ecofacism:Lessons from the German experience door Janet Biehl and Peter Staudenmaier.

"What prevents ecological politics from yielding reaction or fascism with an ecological patina is an ecology movement that maintains a broad social emphasis, one that places the ecological crisis in a social context. As social ecologists, we see the roots of the present ecological crisis in an irrational society--not in the biological makeup of human beings, nor in a particular religion, nor in reason, science, or technology. On the contrary, we uphold the importance of reason, science, and technology in creating both a progressive ecological movement and an ecological society. It is a specific set of social relations--above all, the competitive market economy--that is presently destroying the biosphere. Mysticism and biologism, at the very least, deflect public attention away from such social causes. In presenting these essays, we are trying to preserve the all-important progressive and emancipatory implications of ecological politics. More than ever, an ecological commitment requires people today to avoid repeating the errors of the past, lest the ecology movement become absorbed in the mystical and antihumanistic trends that abound today.
Leer van de fouten uit het verleden is een zinnige boodschap.

Die Weltanschauung der Deutschen Lebensreformbewegung ist der Nationalsozialismus heeft geen enkel verband met biologisch-dynamisch boeren.

Anoniem zei

Je kunt toch niet blijven wegkijken van de racistische invloeden binnen de antroposofische beweging door steeds maar weer denigrerend over mij te beginnen? Ik ben maar verslaggever. Ik ben niet degene die bv. Hitler viert zoals antroposofen van Demeter dat wel hebben gedaan.

matthijs zei

De meeste mensen leren door herhaling enkele niet.
Ramon ik herhaal;De innovatieve impuls antroposofie is niet meer dan de brandstof waar Ramon zijn tank mee vult om vervolgens vuurspuwend al wat daaruit verschijnt ecologisch verantwoord af te branden en vervolgens de dragers van de impuls antroposofie te verwijten dat zij de brand veroorzaakten en hij terecht handelde.
In andere woorden in beeldspraak;
Ramon snijdt één kilo uien in kleine stukjes, legt die op een schotel, plaatst deze in zijn koelkast.
Een dag later doet hij de deur open en ruikt een wolk van uien, die ook in zijn koekast hangt.
Hij wordt ontzettend boos op de koelkast.

Anoniem zei

Antroposofen beweren maar al te graag dat de nazi's tegen hen waren. Het is dan wel verwonderlijk dat Demeter met het maandblad over bd-landbouw meer Hitlers verjaardag viert.

Hitlers verjaardag in maandblad biologisch-dynamische landbouw

Anoniem zei

@Matthijs

Die vergelijking met die uien is echt belabberd.

Zeker als je weet dat gesneden uien niet mogen worden bewaard (behalve ingevroren), maar dadelijk moeten worden gebruikt. :-)

Je hoeft het toch niet zo persoonlijk te maken, Matthijs. Of ben jij van die strekking dat aan Rudolf Steiners ideeën en de wantoestanden die daaruit zijn voortgekomen niet mag geraakt worden?

Ik dacht dat je uit ander hout gesneden was. Dat je je niet zo sterk identificeerde met Steiners leer.

matthijs zei

Een knutselwerkje van assistent-professor Peter Staudenmaier met het doel Anthroposophy and Ecofascism aan elkaar te koppelen en de schaduw veroorzaakt door zijn Godsbeeld over de antroposofie te laten vallen.

matthijs zei

Hildegard Knef zong ooit;
Ich bin den weiten Weg gegangen
Ich bin den weiten Weg gegangen
Und oft im Kreis, und oft im Kreise
Ich bin den weiten Weg gegangen
Nur weise, nein weise wurde ich nicht.
Ik heb bijna dezelfde weg afgelegd als Rudolf Steiner,via esoterie,spiritisme, oosterse stromingen, theosofie, rozenkruizers naar antroposofie en al dat vallen en opstaan schept een band en verbinding voor het leven.

Anoniem zei

Knutselwerkje?

En dit dan?

„»Demeter« feierte die militärischen Siege Deutschlands in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges und lobte Hitler. Die Ausgabe von September 1939 wurde mit folgender Erklärung eröffnet: »Die Stunde der Bewährung ist angebrochen! Der Führer hat die Verteidigung der Ehre und der Lebensrechte des deutschen Volkes übernommen.« Ein Jahr später hieß es: »Das soll unser Ziel und unsere hohe Aufgabe sein, gemeinsam mit unserem Führer Adolf Hitler für die Befreiung unseres lieben deutschen Vaterlandes zu kämpfen!«“9

http://www.ruhrbarone.de/anthroposophie-und-nationalsozialismus-die-waldorfschulen-erziehen-zur-volksgemeinschaft/

Anoniem zei

Dat jij je goed voelt met die verbinding, Matthijs, hoeft toch niet te betekenen dat je voor sommige zaken je ogen moet sluiten?

Michel Gastkemper zei

Beste trouwe bezoekers, lezers en reageerders,
Ramon merkte het gisterochtend al op: de widget die de laatste reacties toont werkt niet meer. Ik heb hem helaas nog niet kunnen vervangen, want ik heb totnogtoe geen geschikte andere kunnen vinden. Suggesties hiervoor zijn welkom. De oude heb ik weggehaald, want die deed het toch niet meer. Hetzelfde geldt overigens voor de zoekfunctie bij dat rijtje; ook die heb ik weggehaald. Wel kan nog links bovenin via het zoekvenster gezocht worden, maar die toont meteen volledig alle berichten, in plaats van eerst alleen een overzicht. Tot ik weer werkende nieuwe widgets heb gevonden, zullen we het even hiermee moeten doen.

matthijs zei

Wednesday, December 18, 2013
Dat jij je goed voelt met die verbinding, Matthijs, hoeft toch niet te betekenen dat je voor sommige zaken je ogen moet sluiten? Zo is dat Ramon...
PRESS RELEASE
Article Published in the Guardian 15th December 2013: “Free Schools: why the fight goes on” by Zoe Williams

In an unashamedly partisan article, attacking free schools in general, the writer has chosen to repeat unfounded allegations made in a brief BBC South West news report on the opening of the Steiner Academy Frome.

The writer quotes from a statement made by a local resident opposing the new Academy. The writer describes those remarks as “mild”. In the interest of making her more general point, she then goes on to make an explicit link between Rudolf Steiner (miss-spelt “Rudolph”) & Nazism. Apart from the anachronism (Steiner died in 1925, a point conceded by the speaker she quotes), this linkage hides the fact that the Waldorf School founded by Steiner was closed by the Nazis as being inimical to their aims, prohibition on the admission of pupils being introduced in 1936 (www.waldorfanswers.org). Furthermore, the writer ignored information in the public domain from the Steiner Waldorf Schools Fellowship (www.steinerwaldorf.org), or similar organizations (www.ecswe.org). That these might be considered biased in favour of this form of education, is no defense when uncritical use is made of blogs & other sources in which there is extreme prejudice against everything Steiner Waldorf schools stand for. Andy Lewis, for example, is quoted without regard to the fact that he is an activist preparing a market for his book on the subject. Lewis has, by his own admission, never visited a Waldorf school. He, in turn, draws copiously from the writings of a minor USA-based academic & self-styled Anarchist historian, Peter Staudenmaier.
Staudenmaier recently stated in a lecture, “I’m a person who makes copious use of insinuation and innuendo in polemical contexts. I’m a big fan of using those as a way of getting a point across.” He is also someone who has been found for the invention of references that suit his tendentious purpose.
lees verder op; http://news.steinerwaldorf.org/

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)