Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 8 december 2009

Kerstpakket

December, tijd voor kerstpakketten. Ik vond een mooie voor u in Zevenbergen (onder de rook van de Moerdijkbrug) bij ‘Slijterij Nelis en Pieters Wonen & Koters’. ‘Welkom bij J.H. relatiegeschenken’ staat erboven:

‘Slijterij Nelis en Pieters Wonen & Koters, bundelen hun krachten. Onder de naam “J.H. relatiegeschenken” gaan wij kerstpakketten en relatiegeschenken verzorgen. Per pakket doneren wij € 1,- aan zorgboerderij De Zwanenhoeve in Zevenbergen. Mede hierdoor kunnen zij met uw hulp hun goede werk voortzetten. Ook enthousiast geworden, neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Hellen Alders-Franken & Jan-Cornelis Lips’

Zo’n initiatief moet je toch steunen? Over ‘Zorgboerderij De Zwanenhoeve’ staat er dit:

‘Net buiten Zevenbergen aan de provinciale weg richting Langeweg/Wagenberg ligt zorgboerderij De Zwanenhoeve. De Zwanenhoeve is een boerderij waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en/of werken.

Onder begeleiding worden alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij gedaan, zoals werken in de tuin en op het land, verzorgen van de dieren, onderhoudswerkzaamheden, weven, huishoudelijke taken en het werken in de boerderijwinkel, waar o.a. de eigen producten worden verkocht. Uitgangspunten die in het werk worden gehanteerd zijn:

Zinvol bezig zijn, al werkend (nieuwe) dingen leren, het gezonde in de mens aanspreken, aandacht voor de mens als individu en als medemens en het beleven van het wel en wee op een boerderij. Het werken in en met de natuur komt niet alleen naar voren in het werk, maar ook in het vieren van jaarfeesten in de verschillende seizoenen. In het wonen wordt naast het bieden van een eigen vertrouwde woonplek ook aandacht geschonken aan vrijetijdsbesteding, cultuur en sport. Waar mogelijk maakt men daarvoor gebruik van bestaande voorzieningen.

Op deze wijze wil De Zwanenhoeve voor mensen met een verstandelijke beperking een waardevolle plek zijn.’

Dat klinkt al behoorlijk antroposofisch. Enig speuren bevestigt dat beeld. Zo schreef Kees den Exter op 24 maart in ‘BN/DeStem’ over een Markant woonhuis bij De Zwanenhoeve’:

‘Nu het uit de steigers komt, blijkt het appartementengebouw bij zorgboerderij De Zwanenhoeve in Zevenbergen een markant element in het landschap te zijn. Het nieuwe gebouw bevat zeven appartementen voor de verstandelijk gehandicapten die dagelijks in de weer zijn in en om de Zwanenhoeve. Het complex is gebouwd in opdracht van de Stichting Woningbouw Zevenbergen (SWZ), die het verhuurt aan de Stichting Kiemkracht De Zwanenhoeve, die het gebouw gaat exploiteren.

Het gebouw is gemaakt naar een ontwerp van architect Wim van Oorschot van Quadrant Architecten uit Zevenbergen. Die spreekt van “antroposofische ofwel organische architectuur”. Hij verduidelijkt: “De mens centraal en teruggrijpen naar de natuur. Sommigen gaan daarin zo ver dat ze de vorm kiezen van een slakkenhuis. Zo ver ben ik niet willen gaan.”

Van Oorschot: “Ik heb gekozen voor traditionele materialen als baksteen, naturel hout en keramische pannen, maar tegelijk een niet-traditionele vorm met bijvoorbeeld vloeiende gootlijnen, die zorgen voor beweging in het dakvlak.” Terugrijpen op de natuur komt volgens van Oorschot ook op een andere manier tot uiting: “Via een grote dakkapel treedt er veel daglicht binnen in de centrale hal. Met behulp van een grondpomp halen we in de zomer verkoeling uit de grond en in de winter verwarming.” Het pand is gerealiseerd door aannemersbedrijf Zwaluwe uit Zevenbergenschen Hoek.

Directeur Henk Hendrikx van de Stichting Woningbouw Zevenbergen denkt dat het gebouw rond 1 mei opgeleverd kan worden.’

Afgelopen woensdag 2 december berichtte BN/DeStem dat de ‘Zwanenhoeve is gered’:

‘De West-Brabantse jeugdzorgorganisatie De Zuidwester neemt zorgboerderij De Zwanenhoeve onder haar hoede. “Daar ben ik heel gelukkig mee”, zegt Cees van Geffen van de nieuwe Raad van Toezicht.

Die Raad was al een tijdje naarstig op zoek naar een partner om de zorgboerderij overeind te houden. Van Geffen: “Er waren forse schulden die ook nu nog niet helemaal gedekt zijn. In ieder geval kan het appartementencomplex dat al sinds mei klaar is, binnenkort bewoond worden.”

Eigenaar Stichting Woningbouw Zevenbergen wilde het complex niet verhuren omdat er teveel onduidelijkheid was over het reilen en zeilen bij de zorgboerderij. Van Geffen: “Nu is er wel duidelijkheid. De ouders hebben groen licht gegeven.”

Op de zorgboerderij in Zevenbergen wonen en werken dertien verstandelijk gehandicapten. Donderdag meer in BN/DeStem.’

Romain van Damme deed nog dezelfde dag (maar wel heel laat) nader verslag met ‘Licht op groen voor De Zuidwester’. Daarin is ook een, zij het kleine, rol weggelegd voor ‘De Lievegoed Zorgroep uit Utrecht’. Want: ‘De Zwanenhoeve werd de afgelopen jaren op antroposofische wijze geleid.’ En: ‘Die zienswijze willen we niet verlaten. Daar waar het kan, blijven we de antroposofie trouw’:

‘Jeugdzorgorganisatie De Zuidwester gaat in zee met zorgboerderij De Zwanenhoeve in Zevenbergen. “De ouders hebben het licht op groen gezet. Er waren geen tegenstemmers”, zegt Cees van Geffen van de nieuwe Raad van Toezicht, die sinds enkele maanden op zoek was naar een partner. Die partner is nodig om de zorgboerderij overeind te houden. Volgens Van Geffen was het geen gemakkelijke klus.

“Er was een fors tekort ontstaan en zorginstellingen zitten in deze tijd niet te wachten op schulden. Nog niet alle schulden zijn gedekt. Voor twintig procent moet nog een oplossing gezocht worden.” Het personeel van de Zwanenhoeve wil zich nog beraden over de nieuwe situatie. Van Geffen: “Dat begrijp ik wel. We zullen de maand december gebruiken om individueel met de personeelsleden van gedachten te wisselen.”

Naast het West-Brabantse De Zuidwester had ook De Lievegoed Zorgroep uit Utrecht belangstelling voor de tien jaar oude Zwanenhoeve. Van Geffen: “Er is gekozen voor De Zuidwester omdat die een stevig fundament kan leggen.” De Lievegoed Zorggroep was eerder gevraagd de zorgboerderij door een moeilijke periode te loodsen. De problemen ontstonden na het opstappen van de oude Raad van Toezicht na enkele botsingen met de ouders van de verstandelijk gehandicapten die op de boerderij werken. De Zwanenhoeve werd de afgelopen jaren op antroposofische wijze geleid. Een filosofie die er vooral op gericht is je ware zelf te ontplooien. Kleinschaligheid past daarbij. “Die zienswijze willen we niet verlaten”, zegt Cees van Geffen. “Daar waar het kan, blijven we de antroposofie trouw. Het moet wel binnen de kwaliteitseisen passen. Ook daar zal nog uitvoerig over gesproken worden.”

Nu de kogel door de kerk is, wordt er binnenkort een huurovereenkomst met de Stichting Woningbouw Zevenbergen getekend. Dan kan per 1 januari het nieuwe appartementencomplex op het terrein aan de Langeweg in Zevenbergen eindelijk bewoond worden door verstandelijk gehandicapte medewerkers van de zorgboerderij. Het complex was al in mei klaar. De SWZ liet toen weten pas een overeenkomst te tekenen, als op bestuurlijk niveau alles goed geregeld was.

Cees van Geffen: “Gelukkig kunnen we nu verder. Al moet er nog wel veel werk verzet worden. Daar willen we deze maand voor gebruiken, zodat we 1 januari echt aan de slag kunnen met De Zuidwester.”

Veel drukker wordt het op de zorgboerderij, waar nu dertien mensen wonen en werken, in de nabije toekomst niet. Cees van Geffen: “Het blijft kleinschalig. Als er zich meer cliënten aandienen, wordt dat goed bekeken. Misschien groeien we door naar twintig mensen. Dan is het goed te runnen. Ook op financieel gebied. Maar massaler wordt het absoluut niet.”’

Vandaag nog kwam Romain van Damme hierop terug, in ‘Toekomst is nu het belangrijkste’. Er moest wat rechtgezet worden, en dat doet initiatiefnemer Cees Kooijmans zelf:

‘Niet de West-Brabantse jeugdzorgorganisatie De Zuidwester neemt de zorgboerderij De Zwanenhoeve in Zevenbergen onder haar hoede, zoals vorige week abusievelijk in deze krant vermeld werd.

De nieuwe partner van de zorgboerderij aan de rand van Zevenbergen heet óók De Zuidwester, maar is gehuisvest in Middelharnis op Goeree-Overflakkee. De Zuidwester is een stichting die vooral actief is in Zuid-Holland en Zeeland en onder andere mensen met een verstandelijke handicap aan werk helpt. “Dat sluit dus prima aan op onze zorgboerderij, waar mensen met een verstandelijke handicap werken”, zegt Cees Kooijmans. Samen met zijn vrouw Ineke Cornelissen richtte hij tien jaar geleden de Zwanenhoeve op. In de afgelopen tien jaar was het niet altijd even gemakkelijk de zorgboerderij overeind te houden. Dat leidde twee jaar geleden zelfs tot een faillissement, maar een doorstart redde de zorgboerderij aan de Langeweg.

Cees Kooijmans: “We hebben inderdaad een partner hard nodig. Uiteraard het liefst iemand die de lijn van de afgelopen tien jaar voortzet.” Naar verluidt is niet iedereen gelukkig met de huidige gang van zaken, maar Cees Kooijmans wil zich daar niet op richten.

“Ik wil me nu richten op de toekomst. Van geen enkele ouder heb ik trouwens gehoord dat ze er tegen zijn. Binnenkort komt er nog een informatiebijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij de zorgboerderij.” Belangrijk voor Kooijmans is dat de antroposofische werkwijze op de zorgboerderij niet verloren gaat.

“In die werkwijze staat de mens centraal. Dat past uiteraard prima bij deze zorgboerderij en de mensen die hier werken.” Kooijmans is ook uitermate blij dat het appartementencomplex binnenkort bewoond wordt. Dat complex stond al maanden leeg omdat de Stichting Woningbouw Zevenbergen geen overeenkomst wilde sluiten. Nu er meer duidelijkheid is over de toekomst, wil de SWZ de overeenkomst wel tekenen.’

1 opmerking:

Anette Jansen zei

Wat een mooi kerstpakketten initiatief! Ik ben blij dat ik dit jaar ook mijn kerstkado kon doneren aan en goed doel via http://www.chapeaukado.nl/. Helemaal in het kader van de kerstgedachte!

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)