Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 5 februari 2014

Fout


‘Er is een kritieke fout opgetreden. The device is not ready.’
Dat zie je als je op de website van Warmonderhof gaat kijken. Gelukkig alleen op de homepage. Maar lastig blijft het. Daarom is er nu ook dit:
‘Welkom op de tijdelijke website van Warmonderhof. Omdat de provider van www.warmonderhof.nl een langdurige storing heeft, hebben we de belangrijkste informatie op deze website geplaatst.

Eerstvolgende informatiedag donderdag 20 maart 10.00 uur (graag vooraf aanmelden via Warmonderhof@groenhorst.nl)

Warmonderhof, onderdeel van Groenhorst, biedt sinds 1947 opleidingen voor biologisch dynamische land- en tuinbouw aan jongeren en volwassenen. Voor de mensen in de studentenleeftijd is er de voltijds opleiding (BOL). Voor deze groep hebben we huisvesting op eigen erf. Voor volwassenen is er een deeltijd opleiding (BBL).

Voor informatie kunt u ons op de volgende manieren bereiken:
Algemeen: Willeke de Lange (administratie), warmonderhof @ groenhorst.nl of 088 0205130
Bezoekadres: Wisentweg 10, 8251PC Dronten
Postadres: Postbus 369 8250AJ Dronten
Informatie BBL, Bart Willems: b.willems@groenhorst.nl of 06 53129756
Informatie Stichting Warmonderhof: Leon Veltman via 06 20625411
Informatie over de zaal en catering: Nelleke Gordijn of Maarten Roelofs, 0321 337090, warmonderhof@solcon.nl (adres: Wisentweg 12)’
Iets anders heel kritieks werd afgelopen vrijdag 31 januari bekend. De NOS meldde ’s middags ‘Eigenaar opvang weg na agressie’:
‘De eigenaar van een kinderopvangcentrum in Venray mag niet meer op het centrum komen. De gemeente grijpt in, omdat de vrouw agressief met de kinderen omging. Twee ouders meldden zich bij de politie met vermoedens van mishandeling. Daarop liet de gemeente het antroposofische kindercentrum Nissehof, waar zo’n 50 kinderen tussen de 0 en 13 jaar op zitten, inspecteren.

Bang

De vrouw pakte de kinderen hardhandig beet, schudde ze door elkaar en duwde ze hard terug in hun stoel. Zeker één van de kinderen liep daarbij blauwe plekken op. Ook was ze verbaal agressief tegen de kinderen. De kinderen op het verblijf waren bang voor de vrouw, zegt de gemeente. Ze voelden zich niet veilig op de opvang. Het toegangsverbod voor de eigenaar geldt in ieder geval een half jaar.

“Complexe zaak”

Wethouder Twan Jansen van Venray noemt het verbod een zware maatregel. “Het is een complexe zaak met ook veel menselijke aspecten. We hebben echter als gemeente het belang van de kinderen voorop staan. Die moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen, ook in een kinderdagverblijf. Als dat niet gegarandeerd is, kunnen we niet anders dan ingrijpen.” Nu de eigenaar niet meer op het kindercentrum komt is het er veilig, benadrukt de gemeente. De kwaliteit van de opvang “voldoet aan alle eisen”.’
Het was oorspronkelijk Omroep Limburg die vrijdag met het nieuws kwam, in ‘Gemeente Venray grijpt hard in bij kinderdagverblijf’:
‘De directrice van kinderdagverblijf de Nissehoff in Venray zou fysiek en verbaal geweld hebben gebruikt tegen kinderen. De vrouw mag daarom niet meer op de opvang komen wanneer daar kinderen aanwezig zijn. De gemeente heeft haar een verbod voor een half jaar opgelegd, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per overtreding.

Onderzoek door GGD

De gemeente heeft deze maatregel genomen naar aanleiding van een inspectierapport van de GGD. Daaruit blijkt dat de veiligheid van de kinderen sociaal en emotioneel niet gegarandeerd kon worden.

Kinderen onveilig

De directrice zou geregeld fysiek en verbaal geweld hebben gebruikt, waardoor de kinderen zich onveilig voelden. Ze zou ze door elkaar schudden en hard vastpakken, waardoor een van de kinderen blauwe plekken opliep. De kinderen zouden bang zijn voor de vrouw en gaan huilen als ze binnenkwam. Ook het personeel zou worden geïntimideerd.

Klachten ouders

De GGD deed het onderzoek na klachten van ouders. De Nissehoff in Venray is een kinderdagverblijf op antroposofische grondslag, voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. In totaal zitten er zo’n 50 kinderen.’
‘Kinderdagverblijf De Nissehoff in Venray gaat dicht als de directrice zich daar de komende zes maanden nog laat zien. De vrouw mag niet meer op de opvang komen omdat ze volgens de gemeente verantwoordelijk is voor een onveilig pedagogisch klimaat. Behalve de dreiging met sluiting is er ook een dwangsom van 10.000 euro per overtreding als de directrice toch opduikt bij De Nissehoff.

Geen aangifte

Tegen de vrouw is geen aangifte gedaan. De incidenten waarvan ze wordt verdacht, zijn volgens de gemeente niet ernstig genoeg. De vrouw zou drie kinderen uitgescholden, stevig vastgepakt en door elkaar geschud hebben waardoor één kind blauwe plekken opliep. De kinderen zouden bang zijn voor de vrouw en huilden als ze binnenkwam.

Personeel

Ook het personeel voelde zich geïntimideerd door de directrice van het kinderdagverblijf. Ongeveer de helft van de medewerkers van De Nissehoff zit ziek thuis.’

Update 6 februari, 12.25 uur:

Gisteravond is de situatie gewijzigd, zo meldde de NOS in ‘Venray sluit kindercentrum’:
‘De gemeente Venray heeft kindercentrum De Nissehoff per direct gesloten. De gemeente vindt dat het klimaat er niet langer veilig genoeg is voor de kinderen. Vorige week verbood de gemeente de eigenares van De Nissehoff nog in het antroposofische kindercentrum te komen. 
Ouders hadden zich bij de politie gemeld met vermoedens van mishandeling. De vrouw was verbaal agressief tegen de kinderen en schudde ze door elkaar. Zeker één van de kinderen liep daarbij blauwe plekken op. 
Meer meldingen 
Er zijn sinds vorige week meer meldingen van ouders binnengekomen. Ook zijn er, volgens een inspectierapport van de GGD, oplopende spanningen tussen de leiding en het personeel. Dat rapport is nog niet openbaar. Voor morgen en overmorgen is noodopvang voor de kinderen geregeld. Daarna moeten de ouders van de 50 kinderen zelf een oplossing zoeken.’
De gemeente heeft vandaag (donderdag dus) ‘Veelgestelde vragen over kindercentrum De Nissehoff’ op een rijtje gezet.

Update 6 februari, 14.55 uur:

De Telegraaf wist gisteravond nog meer te melden, in ‘Kindercentrum in Venray per direct gesloten’:
‘Het centrum mag van de gemeente weer open als het alsnog voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang, zei wethouder Twan Jansen van Venray woensdagavond tijdens een bijeenkomst, die werd bijgewoond door zo'n 50 ouders. Donderdag praat de gemeente met de tien medewerksters van het centrum. Onduidelijk is of zij door de maatregel hun baan kwijt zijn. De gemeente benadrukt dat de pedagogische kwaliteiten van de medewerkers niet ter discussie staan.

Onderzoeksrapport

De directrice van het centrum heeft woensdag een voorlopig onderzoeksrapport van de GGD gekregen. Daarin staat wat de GGD de afgelopen dagen en weken heeft geconstateerd op de Nissehof. De directrice noemt de beschuldigingen dat zij kinderen zou hebben mishandeld laster en leugens. Zij heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.’
Einde update.


Problemen zijn er ook in Breda. AntroVista meldde het gisteren al. Op de website van ‘Breda vandaag’ schreef Nadine Kieboom eergisteren ‘Rudolf Steiner School berispt om gedrag leraar’:
‘Twee leerkrachten van de Rudolf Steiner School in Breda worden door ouders beschuldigd van onacceptabel gedrag tegenover leerlingen. De leerlingen van de vrije school in de wijk Doornbos-Linie zouden worden blootgesteld aan kleinerend, intimiderend en denigrerend gedrag van leraren. Een van beide leraren werd eind vorig jaar met ziekteverlof gestuurd door de school.

Na een half jaar van gesprekken met leerkracht, directie en bestuur zonder enig resultaat heeft een moeder lessen van de leerkrachten opgenomen door een opnameapparaat in de tas van haar dochter te stoppen. Vervolgens trok ze aan de bel bij de landelijke klachtencommissie. Die heeft kennis genomen van de opnames en verklaarde de klachten gedeeltelijk gegrond.

Een van de twee docenten, een lerares, wordt verweten “in constante staat van irritatie” te zijn. Zo dreigde de lerares de leerling “zo verschrikkelijk op zijn falie te geven dat de leerling het zijn hele leven zal heugen”. Deze commissie verklaarde deze klacht gegrond. De lerares in kwestie is nog steeds werkzaam op de school.

De andere docent worden uitbarstingen, schreeuwpartijen en onacceptabel taalgebruik verweten. Omdat de leerkracht in november door de school tijdelijk met ziekteverlof is gestuurd, is deze klacht nog niet behandeld. Deze leraar komt sinds kort af toe weer kijken in de klas.

De school valt onder Markant Onderwijs. Bestuurder Paul Appel wilde maandag nog geen inhoudelijke reactie geven op de kwestie. Hij wil eerst alle betrokkenen gesproken hebben. Wel bevestigt hij dat er problemen zijn. “Hier wordt vrij veel aan gedaan.” Hij stelt komende maandag met een verklaring te komen.

Volgens de klachtencommissie had het bestuur deze leerkracht eerder moeten confronteren met de bandopnames en ook eerder met verlof moeten sturen. In plaats daarvan heeft bestuurder Paul Appel de betreffende moeder dringend verzocht de kinderen van school te halen vanwege de onhoudbare situatie. De commissie oordeelt dat de ouders ten onrechte zijn aangewezen als veroorzakers van het probleem.

Hoewel er klachten lopen bij twee leerkrachten, zouden meer ouders moeite hebben met de wijze waarop leraren lesgeven op de vrije school. De moeder, die anoniem wil blijven, heeft haar zoontje van 5 en dochter van 10 onlangs van school gehaald. Volgens haar durven de meeste ouders niet aan de bel te trekken. “Ze zijn bang dat hun kinderen het mikpunt worden van pesterijen door de leraren. In plaats van een klacht in te dienen, halen ze hun kinderen van school weg.”

De moeder vertelt alle wegen te hebben bewandeld. Zo heeft ze ook een vertrouwensinspecteur ingeschakeld. “Maar bij die instantie kun je niet meer dan je verhaal doen. Er wordt niks ondernomen.”

De directrice van de school was maandag niet in de gelegenheid te reageren.

UPDATE: Directrice Anja de Vos van de Rudolf Steiner School liet dinsdag weten nog niet inhoudelijk te willen reageren op deze kwestie. Zij komt eveneens maandag met een reactie naar buiten.’
Heel anders zijn de berichten uit Amsterdam (zie ook Van Brooklyn tot Honululu’ op donderdag 30 januari 2014). Carlijn Schepers schreef 31 januari op ‘Nieuw Amsterdams Peil’ (‘Nieuw Amsterdams Peil is een website voor nieuwsgierige Amsterdammers gemaakt door studenten van de opleiding Journalistiek en Media van de Universiteit van Amsterdam’) ‘Het kind centraal, niet de leerstof’:
‘Al bijna 350 kinderen staan op de wachtlijst voor een nieuwe vrije school in Amsterdam Noord. Dat meldde AT5 vorige week. Waarom is deze vorm van onderwijs zo populair? Een kijkje bij de enige vrije school van Amsterdam: de Geert Groote School in Zuid.

De kleuters zitten in een kring met hun handjes achter de rug. Sommige wippen op hun houten stoeltjes van plezier. Een blond jongetje met een groen gebreid vest staat ongeduldig in het midden. Hij moet raden wie de sneeuwbal heeft. Dan wijst hij het juiste meisje aan, die de sneeuwbal van stof met een grote lach achter haar rug vandaan tovert. Iedereen juicht.

Antroposofische leer

Dit tafereel vindt plaats op de Geert Groote School. Het is de enige vrije school van Amsterdam, met twee vestigingen in Zuid. In totaal zitten er zo’n 550 kinderen op en ze breiden nog uit. Aan een vrije school wordt onderwezen op basis van de antroposofische leer: niet alleen cognitieve vaardigheden zijn belangrijk. “De kinderen leren hier met hun hoofd, hart en handen”, zegt directeur Sascha Holthaus. “Ieder kind is uniek en krijgt de ruimte zijn eigen talent te ontwikkelen. Daarom hebben we veel creatieve vakken.”

“Welke dag is het vandaag?” vraagt de juf nadat ze met z’n allen een lied hebben gezongen. De vingertjes van de kinderen schieten de lucht in. “Vrijdag!”, roept de jongen die de beurt krijgt. “Schilderdag!”, vult een ander aan. Een meisje met een bos krullend haar zet de wijzer van de gouden klok op de juiste dag. Dan zingt de juf één voor één de namen van de kinderen en wijst ze naar hun plek aan de schildertafel.

“Er is, naast schilderdag, ook bakdag, tekendag, zingdag en euritmiedag”, vertelt Holthaus. “Het vak euritmie wordt alleen op vrije scholen gegeven. Met muziek van een pianist of harpist leren de kinderen wat ze horen zichtbaar te maken in bewegingen.”

Kronenfeest

Op de Geert Groote school wordt geteld van klas 1 tot en met 6, in plaats van groep 1 tot en met 8. “We creëren bewust een scheiding met de kleuterklassen. Bij de kleuters staat het spel centraal. En oudere en jongere kleuters zijn gemengd zodat ze van elkaar kunnen leren. Aan het einde van de kleuterperiode volgt het ‘kronenfeest’: een ritueel waarmee we de kinderen begeleiden naar de eerste klas.”

In een lokaal zijn ouders druk bezig de versiering van de ramen te schrapen. “Er is een hoge ouderparticipatie, een belangrijke bijdrage voor vrije school.” In een ander klaslokaal staan krijttekeningen van allerlei dieren op het schoolbord. Eronder staan hun namen: Katze, Maus... In het Duits? “Alle kinderen krijgen hier standaard vanaf klas 1 Engels. En soms dus ook Duits of Frans”, zegt Holthaus.

Seizoenstafels

Het gebouw van de school is bijzonder: bijna nergens zijn hoeken van negentig graden. “Het is een organische architectuur, die onder andere de fantasie van de kinderen moet stimuleren”, volgens Holthaus. De plafonds zijn puntig of zeshoekig. Zelfs het glas in de deuren is niet vierkant. Ook is er veel hout gebruikt. Daar ruikt het overal naar. In elk lokaal staan ‘seizoenstafels’, waarop met attributen het seizoen wordt uitgebeeld. Er zijn nu winterse taferelen te zien: sneeuwvlokken, dennenbomen en poppetjes met dikke winterkleding.

Een moeder met felrood haar heeft zojuist haar kinderen afgezet. Ze vertelt dat met de aandacht voor de seizoenen kinderen attent worden gemaakt op de wereld buiten de school. “Het gaat niet alleen om binnen tv kijken, de wereld is buiten.” Ze is enthousiast over de school. “Kijk wat een mooie natuur om het gebouw heen! Dat zie je toch bijna nergens in Amsterdam? Mijn kinderen hebben het erg naar hun zin. Ieder kind kan hier op zijn eigen manier leren.”

Heemkunde

Uit één van de klassen komt de geur van pinda’s en boter. De kinderen zijn druk in de weer met het maken van vetbollen voor vogels. Het is voor het vak “heemkunde”: onderzoek doen naar je leefomgeving, een soort aardrijkskunde. Holthaus: “De kinderen leren vanuit hun eigen belevingswereld om zich heen te kijken.”

Holthaus denkt dat de vrije school zo populair is, omdat kinderen zich er ook creatief ontwikkelen. “Misschien komt het wel omdat de samenleving steeds sneller wordt en kennis veel belangrijker. Bij ons staat het kind centraal, niet de leerstof. Veel ouders hebben een gevoel van opluchting als ze binnenlopen: door spelenderwijs te leren kan hun kind hier nog wat langer kind zijn.”’
Het Parool kwam diezelfde dag met ‘Noord heeft straks eigen vrije school’:
‘Noord krijgt een vrije school. Het bestuur van de Geert Grooteschool in Zuid, gestoeld op de antroposofische leer van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner, begint er een dependance, op verzoek van een groep ouders. Tot nu toe zijn 350 toekomstige leerlingen opgegeven. De gemeente is op zoek naar huisvesting. Ruud van Velthoven, uitvoerend bestuurder van Geert Groote, gaat het bestuur op zich nemen.

Klassieke lessen

Nicoline Vink, de initiatiefnemer in Noord: “Ik praat veel met vriendinnen over de scholen van onze kinderen. Het gaat dan vaak over verbeterpunten en het aanbod. Zo'n vrije school, dat leek ons wel wat. Het begon steeds serieuzer te worden en steeds meer mensen volgden. Het is blijkbaar iets wat veel ouders willen tegenwoordig. Het is een alternatieve vorm van onderwijs, maar ook de klassieke lessen worden gegeven. Dat spreekt ons aan.”

Maar de ouders in Noord hadden in eerste instantie helemaal niet de bedoeling een dependance naar het stadsdeel te halen. “Het begon allemaal erg kleinschalig. Het was puur om de interesse te peilen en uit te zoeken hoeveel vraag er nou werkelijk is naar zo’n school. In Noord zijn al 34 basisscholen, dus als je de gemeente bij het plan wilt betrekken, moet je wel kunnen aantonen hoeveel behoefte ouders hebben aan een nieuwe school.”

Talent

Een vrije school is een school waar veel aandacht wordt besteed aan lichamelijke en expressieve vaardigheden. Leerlingen krijgen seizoensgebonden onderwijs en worden pas getoetst als ze daar klaar voor zijn. In de onderbouw wordt de schoolklas gezien als een soort samenleving in het klein. Het uitgangspunt is dat leerlingen ook van elkaars talent kunnen leren, meer dan in het normale basisonderwijs.

Lees vandaag (31-1) meer in Het Parool.’
Dan meldde op 31 januari de vrijeschool in Den Haag ‘De essentie van het vrijeschoolonderwijs in een veranderende tijd’:
‘Lezing door Christof Wiechert, oud-voorzitter Internationale Pedagogische Sectie en oud-collega van de Vrije School Den Haag.

Tijden veranderen, dat is niet nieuw. In hoeverre veranderen mensen? In hoeverre veranderen de kinderen in hun ontwikkeling? Vragen die minder eenvoudig te beantwoorden zijn dan de eenvoudige vaststelling dat de tijden veranderen. Uit de statistische gegevens van kinderartsen is gebleken dat ook de kinderen van tegenwoordig net zo gezond ter wereld komen als 60 jaar geleden. Het zijn de invloeden vanuit een snel veranderende wereld waardoor het traditionele kindbeeld ter discussie staat. Deze veranderingen hangen samen met lifestyle en opvoeding. Op deze avond wordt ingegaan op vraagstukken die momenteel spelen in opvoeding en onderwijs.

De hoogleraren Luc Stevens en Gerd Biesta (Sterling University) hebben op dit moment de meest vooruitstrevende wetenschappelijke benadering van de pedagogie in Nederland. Zij staan een benadering van pedagogie voor, die enerzijds de democratische legitimatie van de “meetcultuur” in twijfel trekt (Biesta) en anderzijds een nieuw paradigma zoekt in de verhouding leraar leerling, onder het begrip “pedagogische tact.” (Stevens). Zij beiden staan, met vele andere wetenschappers, een nieuw pedagogisch paradigma voor.

De (vrije)scholen hebben de taak een visie te ontwikkelen op wat onderwijs zou moeten betekenen. Voor de vrijescholen betekent het vooral te onderscheiden wat van blijvende waarde is, en wat moet veranderen om het kind en de leerling vandaag de dag in zijn ontwikkeling te helpen.

Datum: 19 februari 2014
Tijd: 20.00 uur
Adres: De Vrije School Den Haag Abbenbroekweg/ ingang: Gerrit Kasteinweg 10
Toegangskaarten voor een serie van 3 lezingen: € 25,-
Losse lezing: € 10,-
Te koop bij de administraties Abbenbroekweg of Waalsdorperweg of reserveren per mail bij: info@vsdenhaag.nl
Do. 13 maart 20.00 uur lezing Jeanne Meijs aan de Waalsdorperweg 12
Wo. 2 april 20.00 uur lezing Mark Mieras aan de Waalsdorperweg 12’
Het volgende had ik al kort gemeld op vrijdag 24 januari in ‘Appelsap’. Maar er is meer te vertellen over de ‘Conferentie vrijescholen Voortgezet Onderwijs’, zo liet de Vereniging van vrijescholen eergisteren in een persbericht weten:
‘Op woensdag 19 maart aanstaande wordt de jaarlijkse conferentie voor leerkrachten in het voortgezet vrijeschoolonderwijs georganiseerd. De studiedag vindt dit jaar wederom plaats op de Stichtse Vrije School in Zeist. Leerkrachten komen jaarlijks op deze conferentie samen voor studie, verdieping en om van elkaar te leren. Het plenaire programma wordt afgewisseld met paralelsessies die uit zowel vakgroepen als werkgroepen bestaan.

De kwaliteit van de leerkracht

In de vrijeschool draait het om ontwikkelingsgericht onderwijs. Essentieel is daarbij de ontmoeting tussen de leraar en de leerling. De leraar is de bemiddelaar die leerlingen in contact brengt met bronnen van waarde. De leraar kan ook zelf zo'n bron zijn door een voorbeeld te zijn. ‘De kwaliteit van de leerkracht’ is in Nederland een belangrijk terugkerend thema. Tijdens de conferentie zullen vragen rondom vorming versus opbrengstgericht leren en de scholing van de leraar centraal staan.

Lees meer over het thema van dit jaar: “Bildung en LEER-KRACHT”.

Aanmelden

Leerkrachten uit het voortgezet vrijeschoolonderwijs kunnen zich tot 27 februari aanstaande aanmelden voor de conferentie. Let op: bij diverse vak- en werkgroepen zijn beperkte plaatsen beschikbaar.’
Onder de link vinden we deze beschouwing over het ‘Thema: “Bildung en leer-kracht”’:
‘In de Vrijeschool draait het om ontwikkelingsgericht onderwijs, essentieel is daarbij de ontmoeting tussen leraar en leerling. Met deze conferentie sluiten we aan op het in Nederland actuele thema van de kwaliteit van de leraar.

De Onderwijsraad heeft in 2011 het thema “Bildung” (vorming) op de agenda gezet met de publicatie van vier essays. www.onderwijsraad.nl In het essay met als titel Oriëntatie voor het leven. Vorming in het voortgezet onderwijs van Pieter Vos staat o.a. te lezen dat in het onderwijs steeds meer de nadruk is komen te liggen op opbrengstgericht leren waarin vooral het meetbare eindresultaat telt. Kennis moet bruikbaar, effectief en maatschappelijk relevant zijn. Verder wordt leren opgevat als “leren leren” of “levenslang leren”, waarbij vooral flexibiliteit en aanpassingsvermogen beklemtoond wordt.

Vos houdt een pleidooi voor vorming van de persoon met het oog op levensoriëntatie. Volgens hem komt het aan op de juiste condities voor een goed vormingsklimaat. Als één van de belangrijkste noemt hij “bevlogen leraren die inzetten op de pedagogische relatie met hun leerlingen om ze te vormen voor het leven”. Over vorming zegt hij verder; het is een proces, waarvan de leerling in toenemende mate 'eigenaar' is. Het is niet een leerprogramma dat de leraar uitvoert en dat cijfermatig getoetst kan worden, maar wordt bevorderd door een stimulerende omgeving waar de persoon van de leerling tot bloei kan komen.

Bildung en vrijeschool

Vos citeert Wil Derkse, volgens wie vormend onderwijs tot doel heeft mogelijkheden, interesses en vermogens in de leerling te wekken en te laten groeien in contact met bronnen van waarde. Daarbij heeft de leraar, die gedreven wordt door de wens om in zijn leerlingen cognitief en pedagogisch de juiste snaren te raken, een grote vormende waarde.

Deze omschrijving raakt in grote lijnen de essentie van het vrijeschool onderwijs. Aan de basis van de vrijeschool pedagogie staat een visie op de ontwikkeling van mens en wereld. Dit geeft houvast in de keus van “bronnen van waarde” passend bij de ontwikkeling stap die de leerling op een bepaald moment maakt.

Tijdens de conferentie van vorig jaar sprak Frans Lutters over de twee leermeesters van Parzival, Gurnemanz en Trevrizent. Van de eerste leerde hij alle concrete vaardigheden die hij nodig had voor het ridderschap. Van de tweede leerde hij over de geheimen van mens en wereld, over schuld en morele goedheid, over de ware minne en het verwerven van de graal. “Schools” leren enerzijds naast vorming voor het leven anderzijds.

Lopen we in de vrijescholen dus voorop wat de algemene vorming betreft?

Aandacht en ruimte voor kunstzinnige en muzische vakken, de periodes literatuur, muziekgeschiedenis, Parzifal en bouwkunde zijn bij uitstek vormend in bovenstaande zin.

Maar ook vrijescholen moeten voldoen aan de omvangrijke verantwoordingsplicht naar de overheid, ze staan op de scorelijsten en kwaliteitskaarten en worden beoordeeld via kwantitatieve criteria. De examenresultaten doen er toe. Het gevaar bestaat dat ruimte en tijd die vorming nodig heeft in de verdrukking komen.

Van cruciaal belang is de leraar.

Vos beschrijft in zijn essay dat goed onderwijs meer is dan een vak doceren. De leraar neemt ook altijd zichzelf als persoon mee. Volgens Vos bezit een goede leraar de nodige vakkennis op niveau en de mogelijkheid om met passie de kennis te didactiseren zodanig dat de leerlingen kunnen leren. Ook liefde voor en interesse in de leerlingen is van groot belang. Hij moet ze iets voor het leven willen meegeven, alleen dan kan hij bijdragen aan hun persoonsontwikkeling. Pieter Vos besluit zijn betoog dan ook zo: De vorming, die oriëntatie biedt voor het leven, is afhankelijk van relaties met betekenisvolle personen. De leraar is de bemiddelaar die leerlingen in contact brengt met bronnen van waarde. De leraar kan ook zelf zo’n bron zijn door een voorbeeld te zijn.

In vrijescholen wordt er gewerkt vanuit een visie op mens en wereld. Dit is geen kant en klare visie, wel biedt het een krachtige scholingsweg voor de leraar. De leerling staat centraal en de leraar is cruciaal.’
Deze opzet leidt tot het volgende ‘Programma en sprekers’:
‘Tijdens deze conferentie dag zullen de vragen rondom vorming versus opbrengstgericht leren en de scholing van de leraar centraal staan.

Opzet van de conferentie

– Inhoudelijke inleiding door Frans Lutters en Rob v.d. Meijden
– Twee rondes werk- en vakgroepen
– Verrassend intermezzo door Op Sterk Water
– Plenaire afsluiting met onder meer Robert Viëtor

Sprekers

Drs. Frans Lutters (1958) studeerde theologie en onderwijskunde en tevens aan de Vrije Pedagogische Academie. Hij is leerkracht aan de Stichtse Vrije School Zeist, onderzoeker en auteur van o.a. Het mysterie van de Graal en de Zeven vrije Kunsten( 2006) Assen; Wie is Harry Potter? ( 2011) Amsterdam, De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging (2002) Driebergen; Geboren aan het begin van het lichte tijdperk ( 2005) (biografie over vrijeschoolpionier Daniel van Bemmelen).

Robert Viëtor is directeur lerarenopleidingen Hogeschool Leiden. Hij zal spreken over de ontwikkeling van lerarenopleidingen en de ontwikkeling van het lectoraat waarde(n) van vrijeschoolonderwijs.

Intermezzo

Op Sterk Water: Met een theatertour langs meer dan 70 theaters per seizoen is Op Sterk Water de afgelopen jaren een graag geziene speler op festivals als Lowlands, Laughing Matters, en Zwartecross. Op Sterk Water verzorgde een gastoptredens bij Het Groninger Studenten Festival, Cameretten en het Leids Cabaretfestival. Daarnaast leverde de cabaretgroep bijdragen aan de radio-uitzendingen van Stenders Eetvermaak op 3FM en BNN Today op Radio1.

Op Sterk Water bestaat uit: Arjen Lubach, Roemer van der Steeg, Tim Zeegers, Dave Luza & Daniel Koopmans’
De Gelderlander verraste ons op 31 januari met ‘Eusebiuskerk wordt collegezaal voor universiteit’:
‘De Bernard Lievegoed University uit Driebergen gaat zich vestigen in Arnhem. De Arnhemse Eusebiuskerk wordt de collegezaal van deze nieuwe particuliere hogeschool. Dat heeft de onderwijsinstelling in Arnhem bekend gemaakt.’
Is dat niet verrassend?
‘De Bernard Lievegoed University is een nieuwe vorm van hoger onderwijs, zegt rector Jeroen Lutters. De instelling is in 2012 voortgekomen uit de voormalige Vrije Hogeschool in Driebergen en wil creatieve ondernemers afleveren. De vestiging in Driebergen blijft voorlopig als dislocatie gehandhaafd. Rector Lutters benadrukt dat zijn “universiteit” moet worden gezien als aanvulling op het bestaande onderwijs in hogescholen en universiteiten.’
Op 3 februari voegde De Gelderlander hier aan toe dat ‘Arnhem blij met komst universiteit in Eusebius’ is:
‘Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders is erg blij met de komst van de Bernard Lievegoed University naar Arnhem. “Wij hebben dat van begin af aan toegejuicht omdat het aansluit bij ons profiel als creatieve stad. Vanuit de gemeente bestaat al langer de wens om onderwijs in het centrum van de stad te huisvesten”, zo laten B en W weten.’
De Eusibiuskerk is vernoemd naar Eusebius van Vercelli uit de tijd van het vroege christendom, een tijdgenoot van keizer Julianus de Afvallige. De Gelderlander schreef verder:
‘De Bernard Lievegoed wil de Eusebiuskerk gaan gebruiken als collegezaal. Ook lanceerde de school een plan voor nieuwbouw op het Kerkplein.’
Dit is een goede reden om weer eens op de website van deze opleidingsinstelling te kijken, onder ‘Algemeen’:
‘De Bernard Lievegoed University is een innovatieve universiteit die zich richt op een levenlang leren en in samenwerking met bestaande universiteiten en hogescholen erkende diploma’s kan afgeven. Wij bouwen verder op het ontwikkelingsgerichte werk van Bernard Lievegoed en zijn opvolger Cees Zwart; beide hoogleraar sociale pedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Het onderwijsmodel is geënt op de biografische fasen van de mens; de culturele fasen van onze heterogene samenleving; en het natuurlijk ritme van de planeet als geheel. Ieder individu is vrij en is verantwoordelijk voor de eigen levensloop. Daarmee heeft ons onderwijsmodel veel overeenkomsten met hoger onderwijs gericht op Bildung, Liberal Arts en 21ste century skills.

De eerste fase is de pré-propedeuse-fase. Het onderwijs in het Bernard Lievegoed Liberal Arts College is met name gericht op de student als adolescent en besteedt veel aandacht aan brede culturele ontwikkeling en persoonlijke verdieping als een proces van Bildung.

De tweede fase is de bachelor-fase. De student specialiseert zich meer en legt zich toe op de professionele beroepspraktijk. De student van de Bernard Lievegoed University kan daarbij speciaal terecht bij de Bernard Lievegoed Leadership Academy die in samenwerking met de Alanus University een onderwijsmodel ontwikkelt vanuit 21st century skills.

De derde fase is de master en postinitiële-fase. De deeltijd student is werkzaam (of werkzaam geweest) in de beroepspraktijk en komt op basis van zijn levens- en werkervaring tot verdieping van zijn kennis om daarmee zichzelf en ander te verrijken. De University Services zijn het platform voor deze activiteiten die wortelen in de Liberal Arts & Sciences.

Hoogwaardig onderwijs is voor ons – i.t.t. research universities – de belangrijkste functie van een universiteit. Daarbij is het van belang onderzoeken, ontwerpen en ondernemen voortdurend te laten interacteren. Steeds weer gaat het om de integratie van wetenschap, kunst en ondernemen. Dat wij dat doen in een internationale context is als deelnemers aan een 21e eeuwse samenleving voor ons vanzelfsprekend. Overzicht instituten
Onder ‘Organisatie’ vinden we ‘Hoger onderwijs dat heel de mens aanspreekt’:
‘Wij geloven dat ieder mens een onuitputtelijke hoeveelheid talenten heeft. Die talenten verdienen het ontwikkeld te worden in de context van heel de mens. Waar het hoger onderwijs zich steeds meer is gaan specialiseren, kiest de Bernard Lievegoed University voor verbreding en verdieping. Inspiratie als bron van ontwikkeling.

Rector
Rector Bernard Lievegoed University Dr. Jeroen Lutters

Directie
Liberal Arts College: Drs. Gerrie Strik
Leadership Academy: interim Dr. Jeroen Lutters
University Services: interim Dr. Jeroen Lutters
Financiën: Naomi van der Horst BA

Wetenschap
Algemene wetenschap: Drs. Joris van Nieuwburg
Cultuurwetenschap: Drs. Gerrie Strik
Natuurwetenschap: Drs. Jurjen van de Groep
Sociale wetenschap: Etrona van der Heijden BA

Kunst
Beeldend: Peggy Ravoo
Theater & Film: Karianne den Boer
Dans: Maxi Hill
Muziek: Imre Ploeg

Ondernemen
Leiderschap & Organisatie: Drs. Clarine Campagne
Markt & Ondernemen: Hans Hoogerdijk BA
Decanaat: Drs. Saar Frieling

Ondersteuning
Hoofd bedrijfsbureau: Marrigje Nieuwenstein
Medewerker bedrijfsbureau: Eline Beukers
Medewerker onderwijsbureau: Jurjen van de Groep

Raad van Toezicht
Voorzitter: Dr. Adriaan Bekman
Lid: Prof. Dr. Arjo Klamer
Lid: Drs. Jose Teunissen
Lid: Drs. Harry Starren

Wetenschappelijke Raad
Prof. Dr. Cees Zwart
Prof. Dr. Arjo Klamer
Prof. Dr. Klaas van Egmond
Dr. Adriaan Bekman
Frank Willems (Hanzehogeschool)

Raad van de Kunsten
Gijs Frieling
Herman Bartelds
Selma Susanna
Jos Groenier

Vriendenkring
Jan Tulner
Henk Olyrhook
Cock van Woersem-Kortz
Betsie Govers
Claartje Rols
Marrigje Nieuwenstein

Comité van Aanbeveling
Voorzitter: Drs. Emilie Randoe
Prof. Dr. Arjo Klamer (Erasmus Universiteit)
Prof. Dr. Cees Zwart (Erasmus Universiteit)
Prof. Dr. Klaas van Egmond (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Klaas IJkema (Lonnrot University)
Prof. Dr. Jan Willem Erisman (Bolk instituut)
Prof. Dr. Gert Biesta (University of Stirling)
Prof. Dr. Rosi Braidotti (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Arthur Zajonc (Anherst College)
Lector Dr. Adriaan Bekman (Hanzehogeschool)
Lector Dr. Cees Sprenger (Politieacademie)
Lector Dr. Anke Coumans (Hanzehogeschool/HKU)
Lector Drs. Jose Teunissen (ARTEZ)
Lector Mr. Eric van de Luytgaarden (Hogeschool Zuyd)
Lector Frank Willems (Hanzehogeschool)
Onderzoeker Dr. Cees Leijenhorst (Radboud Universiteit)
Onderzoeker Dr. Bibi Straatman (ARTEZ)
Onderzoeker Drs. Hanke Drop (Hogeschool Utrecht)
Kunstenaar Herman van Veen (Podiumkunstenaar)
Kunstenaar Koen Jantzen (De Noorderlingen)
Kunstenaar Gijs Frieling
Kunstenaar Herman Bartelds
Kunstenaar Selma Susanna
Kunstenaar Jos Groenier
Kunstenaar Rosalind Veltman (Bureau Kelpie)
Kunstenaar Drs. Stijn Schreurs
Ondernemer Lideweij Edelkoort (Trend forecaster)
Ondernemer Drs. Harry Starren (Dutch Creative Industries)
Ondernemer Drs. Peter Blom (CEO Triodosbank)
Ondernemer Drs. Happy Megally (IMO)
Ondernemer Drs. Rogier Boon (Fonk)
Ondernemer Mr. Floris Lambrechtsen (Double Dividend)
Ondernemer Drs. Merlijn Trouw (CEO OlmenEs)
Ondernemer Drs. Dave Jongeneelen (Better Future)
Ondernemer Drs. Bernhard Kloke (IMO)
Ondernemer Thomas Vaasen Msc. (The Hub/ Blik-opener)
Ondernemer Frans de Lange (Vrij ondernemer)
Ondernemer Engbert Breuker (Blue Economy)
Ondernemer Adriaan de Man (Blue Economy)
Ondernemer Daphne Mol (Nederlands Watermuseum)
Ondernemer Anne Mieke Eggenkamp (Topteam Creative Industrie)
Docent Drs. Jan Ewout Ruiter (Leren Filosoferen)
Docent Drs. Frans Lutters (Stichtse Vrije School)
Docent Drs. Erno Eskens (ISVW)
Docent Frans van de Goorbergh (Hogeschool van Hall Larenstein)

Lectoraten i.o.
Liberal Arts: Dr. Jeroen Lutters
Bedrijvigheid i.o.: Drs. Rogier Boon
Recht i.o.: Mr. Eric van de Luytgaarden’
Dat is een hele rits. – Dan ga ik even terug naar maandag 20 januari met ‘Pijn’. Daarin stelde ik het DIAH voor. Maar Wanne Roetemeijer schreef in ‘Nieuwsblad De Kaap’ op 31 januari aanvullend ‘Patiënteninitiatief peilt grote behoefte antroposofisch huisarts in Driebergen’:
‘Zeker 700 patiënten in Driebergen geven aan een antroposofisch huisarts te willen. Dat blijkt uit een peiling door patiënten, verenigd in het Driebergs Initiatief Antroposofisch Huisarts (DIAH).

Na een periode van twaalf jaar ging eind vorig jaar Cor Dirks als (enig) antroposofisch huisarts in Driebergen met pensioen. Een opvolgend gecertificeerd antroposofisch huisarts is echter nog niet gevonden. Daarom heeft een groep Driebergenaren DIAH opgericht. Via de website www.diah.nl kunnen bewoners van Driebergen en omstreken een interessepeiling naar de behoefte invullen om zo het initiatief voor een nieuwe antroposofisch huisarts te ondersteunen. Dit kan nog tot 9 februari.

Al 700 mensen gaven hun steun

Binnen twee weken nadat de website op 17 januari jl. in de lucht was, gaven al bijna 700 mensen hun steun. De initiatiefnemers gaan ervan uit dat er in Driebergen uiteindelijk plaats is voor een volwaardige huisartsenpraktijk van minimaal 1800 patiënten. “Als op 9 februari het resultaat van de peiling bekend is, zal dit het zoekproces zeker bevorderen”, zegt Dafne Boukema, één van de initiatiefnemers.

Antroposofische instellingen

In Driebergen en naaste omgeving zijn veel door antroposofen opgerichte instellingen. Denk maar aan vrije school de Vuurvogel, de zorgboerderijen Wederkerigheid, de Hondspol en de Dijckhof, Huize Salvia, het Louis Bolk Instituut, Landgoed De Reehorst met Congrescentrum Antropia ,de Bernard Lievegoed University, Woonoord Kraaybeek en het Landgoed Kraaybeekerhof. Boukema: “Meer dan 1000 bewoners van Driebergen zijn hier direct aan verbonden of voelen zich betrokken: jonge mensen, gezinnen en gepensioneerden. Zij laten zich, net als ik, inspireren door antroposofie. Goede antroposofische gezondheidszorg, waarbij een holistische benadering centraal staat en het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangesproken, is van groot belang voor deze groep mensen. De vele positieve reacties op onze peiling spreken wat dat betreft boekdelen.”’
Tot slot keren we terug bij onze beroemde boer Willem. We verlieten hem op vrijdag 10 januari in ‘Kernwaarden’. Maar komen hem nu weer tegen in De Stentor op 4 februari (gisteren dus), met ‘Boer Willem vertelt zijn levensverhaal bij GroenLinks in Lochem en Gorssel’:
‘Willem Beekman (“Boer Willem” uit Boer Zoekt Vrouw) is hoofdpersoon op twee GroenLinks-bijeenkomsten in Lochem en Gorssel. In Tante Pos op 13 februari en de Gorsselse kerk op 28 februari. Beekman is kandidaat-raadslid voor GroenLinks, maar hij is gevraagd zijn levensverhaal te vertellen. Maar dat levensverhaal is ook zijn politieke verhaal. “Juist vanwege de manier waarop ik in het leven sta, mijn maatschappelijke betrokkenheid, mijn liefde en zorg voor mens, dier en natuur, wil ik de politiek namelijk in”, aldus Beekman. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.’

28 opmerkingen:

Ramon DJV zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Ramon DJV zei


(even opnieuw moeten posten, want mijn vorige reactie bevatte een verkeerde link)

Goed dat je momenteel niet wegkijkt van de wantoestanden in de antroposofische werkgebieden, Michel.

De 'vrijheid' die o.a. de antroposofische steiner/vrijeschool zo graag als uithangbord gebruikt, maakt flink wat brokken.

Want het gaat flink los in Venray. Ex-directrice en eigenaar van antroposofische kinderopvang Nissehoff gaat vechten tegen de ouders door klacht in te dienen.

Rudolf Steinerschool Breda kwam de voorbije week ook al in de krant met gelijkaardige zaken.

Ook in de vrijeschool Driebergen spelen momenteel feiten van intimidatie, manipulatie, misleiding en valse meldingen bij (overheids) instanties.

Een oud-leerlinge getuigt dat ze jarenlang is mishandeld en gepest, zelfs door leraren.

Ik gaf het eerder ook al aan onder je vorige bericht (Appelsap), maar daar kwam geen respons op.

Ik heb over de combinatie geweld en steiner/vrijeschool regelmatig gepubliceerd.

Zie onder getuigenissen

Agressie in antroposofische instellingen is een fenomeen dat al langer speelt. Vooral wanneer het gedachtegoed achter die instellingen, de antroposofie, onder vuur komt te liggen.

Oorzaken van die agressie heb ik ruimschoots in kaart gebracht en regelmatig geduid.

pieter ha witvliet zei

Wat wil Ramon de Jonghe/Verachtert:
lees meer


zie meer


Ook 'van Dale' verschaft nadere informatie bij 'schaaps' en/of 'wolfs'

Michel Gastkemper zei

Het is zelfs nog erger in Venray, Ramon, zoals AntroVista vandaag laat weten. Gisteravond berichtte de website van de NOS namelijk ‘Venray sluit kindercentrum’.
Dat er in Breda eerder al iets aan de hand zou zijn, heb ik niet meegekregen. Integendeel, zou ik zeggen. Lees bijvoorbeeld de reacties onder het artikel in ‘Breda vandaag’, zoals deze gisteren van Roland van Reenen, Manager bij Organic Food:
‘Beide kinderen van mij hebben bij deze leerkracht in de klas gezeten en hebben niets dan lof voor deze man! Ik ben zelf met hem met kamp mee geweest en er is geen betere leraar te bedenken dan hij. Tijdens een kamp ben je 24 uur per dag 5 dagen in de week betrokken en dan wordt de stabiliteit van een leraar behoorlijk getest. Ik vond het het meest indrukwekkende kamp wat ik ooit meegemaakt heb. Wat een vaderlijkheid spreidde deze man ten toon. Ik weet dat hij wel eens boos kan worden, maar dan hebben de kinderen het er echt naar gemaakt. Mijn dochter vertelt dat hij ooit fysiek door een leerling werd aangevallen en toen heeft hij zeer beheerst gereageerd! Ik vind het zeer moeilijk om deze aantijgingen te geloven en vooral de opmerking alsof ouders of kinderen bang zijn voor leerkrachten vind ik zeer ver gezocht! Ik vind het bijzonder vervelend dat een school waar wij zoveel goede herinneringen aan hebben op deze manier te grabbel wordt gegooid. Bovendien vind ik het onethisch om een dergelijk stuk op het net te plaatsen als het onderzoek niet eens afgerond is. Iemand met geluidsopname apparatuur opnemen vind ik een schending van de privacy. Bah!’

pieter ha witvliet zei

RAMON - Steiners goeroestatus; Marie von Sievers, de bijzit van de goeroe der antroposofen, Herr Doktor Steiner: een dansmarieke; de ‘sekte’ antroposofie. De antroposofie preekt overigens helemaal geen naastenliefde,zelfs geen liefde. Het is een koud, gevoelloos geloof DE JONGHE/VERACHTERT - heeft ‘geduid’. Die duiding is geheel in overeenstemming met wat Verachtert verklaard wil zien: zijn eigen opvatting dat Steiner, de antroposofie en de vrijescholen niet deugen.
Daarom o.a. is de nuancering vaak ver te zoeken, zoals in zijn duiding van straf .

Ramon DJV zei

Je hebt gelijk dat het nog erger is in Venray, Michel. Ondertussen is de kinderopvang gesloten en zijn er nog klachten bijgekomen.

De wethouder vindt het allemaal erg, omdat volgens hem de kinderopvang met goede bedoelingen is opgestart. Maar uiteraard kan hij ook niet naast de feiten kijken.

In Vlaanderen is er een uitdrukking die goed weergeeft dat goede bedoelingen hebben alleen niet voldoende is: 'De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen'.

Ik begin met het veelvuldig verschijnen van getuigenissen m.b.t. de handel en wandel van antroposofen zo geleidelijk aan het gevoel te krijgen dat de antroposofie en haar werkgebieden in de verdrukking zitten.

Volgens mij ben jij ook wel zo bij de pinken dat je beseft dat in dit digitale tijdperk waarin wij nu leven het nog moeilijk is om zaken onder de pet te houden en openheid van zaken de te bewandelen weg is.

Een voorbeeld daarvan vond ik bijvoorbeeld m.b.t. Warmonderhof/Groenhorst. Een oud-docent heeft een website http://www.deregentegenhouden.nl/ volgepend met allerlei wantoestanden die hij daar (en elders) doorheen zijn loopbaan heeft waargenomen. Echt schrijnend.

De verhalen lezen als een trein en er worden tal van bekende antroposofen bij naam en toenaam genoemd. Volgens mij heb jij daar wel wat aan, want ik heb begrepen dat jij wel van biografie/historiek houdt.

Verder kan ik je nog meedelen dat die zaken in Driebergen waarover ik heb gepubliceerd steeds gekker worden. Ik weet dat Driebergen gevoelig ligt, want daar heersen mensen zoals Scherpenhuisen-Rom, maar ik vermoed dat je erop een dag toch wel aandacht aan zal willen besteden. Tenminste als de ontwikkelingen zo verder gaan.

matthijs zei

Hoe zet Ramon een dwaalspoor uit? Koppel Warmonderhof aan een oud-docent en wantoestanden en een leugen is geschapen?

Citaat Ramon 06-02-2014:Een voorbeeld daarvan vond ik bijvoorbeeld m.b.t. Warmonderhof/Groenhorst. Een oud-docent heeft een website http://www.deregentegenhouden.nl/ volgepend met allerlei wantoestanden...
De regen tegenhouden is een eerbetoon aan:
Mevrouw Janneke Oosterhuis (oud-leerlinge Warmonderhof/AOC Flevoland/Groenhorst College/Aeres Groep), haar moeder mevrouw G. Oosterhuis-Arkema, de leerling Ch. Veldhuizen (leerling van de school 'de Rede' Eduvier Onderwijsgroep), zijn grootvader de heer Veldhuizen, zijn moeder mevrouw C. Veldhuizen, de heer Robin Ribbers (oud-leerling Warmonderhof/AOC Flevoland/Groenhorst College/Aeres Groep), mevrouw Heleen Gimbel (oud-leerling Warmonderhof/AOC Flevoland/Groenhorst College/Aeres Groep), mevrouw Hedy Feenstra (oud-leerling Warmonderhof/AOC Flevoland/Groenhorst College/Aeres Groep), haar moeder mevrouw Hanneke Willemse, haar vader de heer drs. W. Feenstra (klinisch psycholoog), de heer Yigal Boegborn (oud-leerling Warmonderhof/AOC Flevoland/Groenhorst College/Aeres Groep), zijn vader de heer N. Boegborn (oud-docent), zijn moeder mevrouw drs. S. Boegborn-Roos, mevrouw Carin Steinen (docente school 'de Rede' Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders/Eduvier Onderwijsgroep), mevrouw Joyce van Kerkhovesch (docente school 'de Rede' Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders/Eduvier Onderwijsgroep), de heer Aldert Gutter (oud-leerling Warmonderhof/Groenhorst College/Aeres Groep, tegenwoordig docent biologie), de heer dr Ton Baars (docent Warmonderhof/ AOC Flevoland/ Groenhorst College/Aeres Groep, tegenwoordig professor/hoogleraar aan de Universität Kassel/Witzenhausen, Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Biologisch Dynamische Landwirtschaft), de heer Jos Eekhout (docent praktijk akkerbouw Warmonderhof), de heer Eddy de Jong (oud-leerling Warmonderhof/Groenhorst College/Aeres Groep, tegenwoordig zelfstandig ondernemer), de heer Jakob Ganten (Vorstandsmitglied Demeter Bund e.V. University of Kassel, Department of Organic Agriculture), Jacobina Treurjenet (een jonge blonde Friezin die het dorp Wymbritseradiel van de ondergang redde), en vele anderen

matthijs zei

Op http://www.deregentegenhouden.nl staat een citaat uit Prediker vers 6/8.
Speciaal voor blogger's die al zwartkijkend tegen windmolens vechten en piketpaaltjes mijden.

Wanneer een mens lang leeft, laat-ie dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn.
Het licht is een genot, Wat eenweldaad voor de ogen zon te zien!

Ramon DJV zei

Praten over Warmonderhof/Groenhorst College/Aeres Groep, ook weer gevoelig voor Matthijs?

Voor sommige leerlingen gaat het toch soms ook goed, niet?

http://www.bdvereniging.be/dynamischperspectief/dp201303_3.pdf

De auteur van 'deregentegenhouden.nl'wijst voor de reden van slagen van die leerlingen richting 'instelling' van die leerlingen en afkomst. Bv. Pelle, de zoon van Jan Diek van Mansvelt wordt genoemd. Die zal wel geslaagd zijn, haha.

Maar Matthijs toch, je zou echt wat zorgvuldiger moeten leren lezen voor je me (weer een keer)probeert in diskrediet te brengen.

Ik zeg toch dat 'www.deregentegenhouden.nl'over wantoestanden bij Warmonderhof/Groenhorst College en elders gaat.

Staat overigens netjes op de homepage van de heer Kloosterman:

'Deze site, 'www.deregentegenhouden.nl' ,gaat over Misstanden bij het Regionaal Expertise Centrum Flevoland (REC-Flevoland), over Misstanden bij de Eduvier Onderwijsgroep (de vroegere Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ)) te Lelystad en Almere, over Misstanden bij de school 'de Rede' te Lelystad, over misstanden bij het Groenhorst College, ...'

Ik zie op de pagina's die over Warmonderhof/Groenhorst College/Groep Aeres gaan niets staan over eerbetoon. Wel zie ik op de eerste pagina een lijstje met namen van personen en instellingen die de auteur, de heer Kloosterman, noemt. Het lijkt op jouw lijstje, maar volgens mij meer volledig.

(...) Aldert Gutter, Eddy de Jong, Janneke Oosterhuis, Pelle van Mansvelt, Jakob Ganten, Hedy Feenstra, mevrouw Hanneke Willemse (moeder), de heer drs. W. Feenstra (vader en klinisch psycholoog), Heleen Gimbel, Martien Verhoeven, Maaike Boschloo, Jesse Boehmer, Annet van Laar, mevrouw Renee van Laar (moeder en docente beeldende vakken), Joan Ederveen, Bas Huisman, Maaike Willers, Anton van Genugten, Merle Koomans van den Dries, Kundry Elmen, Dee-dee, David Egelmeers, An Halfon, Korstiaan Teekens, de heer Douwe van der Werf, Marcel Oldenburger, ir. E. (Ernest) A. van den Boezem, ir. Geert-Jan van der Burgt, de heer Prof. Dr. Ton Baars (docent Warmonderhof/ AOC Flevoland/ Groenhorst College/Aeres Groep, tegenwoordig professor/hoogleraar aan de Universität Kassel/Witzenhausen, Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Biologisch Dynamische Landwirtschaft), de heer Jos Eekhout, Robin Ribbers Bc., Yigal Boegborn, de heer N. Boegborn (vader en docent), mevrouw drs. S. Boegborn-Roos (moeder), Hylke van dijk (Voorzitter van het College van Bestuur van het Groenhorst College (Aeres Groep)), de Besturenraad in Voorburg, F.W. (Frits) Fabriek (personeelschef en wethouder in Putten voor het CDA), de heer B. (Broer) Adema (Lid van het College van Bestuur van de Aeres Groep), de heer M.J. (Marinus) van Dam (centraal directeur), ing. J.Ph. (Hans) Engelvaart (CDA) oud-collega en tegenwoordig (2008) loco-burgemeester van de gemeente Dronten, de heer ir. E. Bosma (inspecteur onderwijs), de heer ir. M.A. de Vries (Hoofd Inspectie van het Onderwijs), ir. A.J. Essink (inspecteur van het onderwijs), Tom van Gelder (docent biologie en landschap), Ruud Hendriks, Bart Willems (docent groenteteelt), Frens Schuring (docent veehouderij), Jan van Keulen (voorzitter Groenhorst College), drs. ing. J. (Jacob) Reitsma van Witmarsum (voorzitter van het Bestuur van het Groenhorst College en burgemeester van Wymbritseradiel), drs. J.S.J. Hillen (fractiesecretaris CDA Tweede Kamer), Wymbritseradiel, de Ridders van de Orde van Oranje Nassau: 'En zij brachten een zwaard bij de koning', het eiland Schokland, Koning Willem III, Jacobina Treurjenet, Fryslân, UNESCO (...)

wordt vervolgd...

Ramon DJV zei

vervolg reactie 07/02/2014 1356h

Kloosterman windt er geen doekjes om en vertelt zonder omhaal wat hij heeft gezien in Warmonderhof:

(...) De werkelijke redenen
Gevolg is, dat de werkelijke redenen waarom leerlingen werden gedupeerd tijdens deze zogenaamde 'examineringen' nooit boven tafel zijn gekomen, en benoemd. Het betrof hier vooral het duperen van vrouwelijke leerlingen. Meisjes zouden toch kinderen krijgen, en niet met hun diploma gaan werken. Om die reden hadden zij een diploma dan ook niet nodig. Ook was er een voorkeur voor 'sterke' leerlingen, zowel fysiek, als geestelijk. Stotteren was een reden om leerlingen van school te sturen. Een zware kruiwagen met mest niet de stal uit kunnen rijden, was een reden om een 16-jarig meisje van school te kunnen sturen. Hier kwam naar voren de 'Arische' voorkeur bij een aantal van de medewerkers. Een belangrijke reden was ook het wel of niet mogen van leerlingen, de persoonlijke willekeur. Er was een leidende groep onder de medewerkers, zij die de dienst uitmaakten in deze, en een groep volgers, de meelopers. En leraren mochten graag vertellen dat het hier eigenlijk een hogere beroepsopleiding betrof, een Hogere Landbouwschool in plaats van een middelbare landbouwschool, en verwezen daarvoor naar de kwaliteit van de eindwerkstukken die het niveau van een hogere beroepsopleiding hadden, zo vertelden zij. Daarvoor was het natuurlijk belangrijk om nog een keer extra te selecteren in de fase van het eindwerkstuk. Het eindwerkstuk laten maken door twee of meer leerlingen verhoogde de kans op een subliem eindwerkstuk, een 'topstuk' waarmee men kon pronken. Leerlingen isoleren in deze fase maakte de selectie alleen maar makkelijker. Een werkstuk alleen gemaakt, is gauw minder dan een werkstuk wat gedrieën gemaakt is. Belangrijk was ook dat er niet te veel leerlingen met een dipoma uitstroomden, de markt voor biologsich-dynamische producten is niet al te groot, dus er moeten straks niet te veel mensen met een diploma rondlopen. De exclusiviteit van de opleiding was hiermee gegarandeerd. Véél eerstejaars, makkelijk om aan les te geven, goed voor de inkomsten, en dan naar de hogere jaren afromen, zodat we op het eind ook weer niet teveel eindwerkstukken hoefden na te kijken.

En de Inspectie van het Onderwijs? Die hadden niks door, die doezelden en snoezelden lekker verder.

Nooit zijn er excuses aangeboden aan de gedupeerde leerlingen en hun ouders, niet door het Groenhorst College en niet door de Inspectie van het Landbouwonderwijs. Er is ook geen enkele moeite gedaan om gedupeerden alsnog te helpen hun diploma te kunnen behalen. Zij mochten het zelf verder maar uitzoeken. (...) In mijn brief van 1 december 1999 aan de heer Bosma spreek ik over de onveilige situatie op school voor leerlingen en mij, en leg ik uit dat ik met dit soort zaken naar de directie van mijn school moet kunnen gaan. Toch moet ook ik mij veilig tot de inspectie kunnen wenden. Ik denk dat u in het algemeen slecht geïnformeerd wordt. Op het Groenhorst College word je in ieder geval ‘afgemaakt’ als je met de inspectie ‘praat’.(...)

wordt vervolgd...

Ramon DJV zei

vervolg reactie 07/02/2014 13:59h

Kloosterman blijkt ook juridisch te worden aangepakt door het Groenhorst College.

(...) Hylke had ook nog wel wat geld liggen om de juridische achtervolging op mij in te zetten, nogmaals voor de duidelijkheid: Overheidsgeld.(...)

Maar Kloosterman is een man die ondanks alle narigheid ook de humor niet vergeet. Over CDA'er en voormalig bestuurder Groenhorst College, Jacob Reitsma, zegt Kloosterman:

(...) Toen Jacob Reitsma uit Witmarsum, 20 november 2001 bij onze Koningin kwam om zijn lintje op te halen, stotterde hij zachtjes: "Ja maar, mmememevrouw de Koningin, we hebben het toch niet hehehelemaal goed gedaan, met de invoering van de Kwa-á-á-lificatiestructuur is er toch een hhóhhóhoop misgegaan". Hierop antwoordde onze Koningin: 'Kom hier fijne knul', en ze omhelsde Jacob Reitsma en gaf hem een lekkere knuffel. Hare Majesteit prikte hem het lintje 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau' op de borst. 'Au!', riep Jacob. 'Niet zeuren jongen!', en ze pakte haar zwaard en sloeg zijn sleutelbeen in tweeën (nou, net niet natuurlijk). 'Nu, hoor je er echt bij!', zei ze, en riep om de volgende.(...)

Volgens mij gaat de website 'deregentegenhouden.nl' over wantoestanden in instellingen en de politieke inmenging in die instellingen.

Hier zit eigenlijk een mooi artikel in.

matthijs zei

Op Ramon 13.59
Kloosterman windt er geen doekjes om en vertelt zonder omhaal wat hij heeft gezien in Warmonderhof:
...Het betrof hier vooral het duperen van vrouwelijke leerlingen. Meisjes zouden toch kinderen krijgen, en niet met hun diploma gaan werken. Om die reden hadden zij een diploma dan ook niet nodig.
Dit zijn VERONDERSTELLINGEN van de schrijver die de geschiedenis en ontwikkeling van Warmonderhof weerspreken,daar speelt het vrouwelijke element een baanbrekende rol.
"Voordat Warmonderhof van start ging is er een aanloop van 20 jaren BD landbouw geweest.
In 1927 begon de ontwikkeling van BD landbouw in Nederland met een aantal boerderijen in Zeeland, samen de NV Cultuurmaatschappij Loverendale.
1937 is ook een markeringspunt in de aanloopgeschiedenis.In dat jaar start Mieneke Rosenwald in Warmond BD tuinderij
'Teylingerhof'op het landgoed van haar ouders. Mieneke runt de tuinderij,haar zus heeft op hetzelfde terrein een kindertehuis. Mieneke heeft ter voorbereiding in Duitsland een BD opleiding gedaan. In datzelfde jaar 1937 starten nog een aantal BD tuinderijen en wordt de BD Vereniging opgericht…Het is een kwestie van tijd voordat Mieneke Rosenwald met haar hittenwagen en Klaas de boer met z’n ponywagen elkaar tegen komen en ze besluiten de verkoop van de beide bedrijven te combineren.
Ook persoonlijk klikt het, dus 1943 trouwen ze. In 1944 haalt Klaas de Boer zijn akte tuinbouwonderwijs…Willy Schilthuis zal tot 1965 een belangrijke peiler in het onderwijs zijn. Zij behaald daarvoor de benodigde bevoegdheden. De school krijgt dan ook de naam die er nu nog steeds is: Warmonderhof.
Geschoolde, gediplomeerde dames dus 'als je in de soep zit, zie je de ballen drijven!'

matthijs zei

Mijn reactie 7 februari 2014 12:17
Ramon hier de Link waar deze info staat: http://www.deregentegenhouden.nl/index.htm#Op verzoek van
( 28 mei 2010)Het meel is nog lang niet op .................
De schrijver van deze site weet zich geïnspireerd door o.a.
…het evangelie van Matthéüs (25:42): 'Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht.'

Een van de 'milestones' vindt zijn plaats in 1989.
De schrijver stelt, Ik-R.(hsc) (Reiger) Kloosterman-ben docent techniek aan een middelbare beroepsopleiding, de Biologisch-Dynamische Land- en Tuinbouwschool de 'Warmonderhof' te Kerk-Avezaath (bij Tiel).
Eén van onze leerlingen, Aldert Gutter, zakt voor zijn examen in 1989 enz...op 15 Maart 2000 gaat de schrijver er nog eens opnieuw mee aan de gang.
Het hele verdere georakel betreffen 'eeuwen-oude'gebeurtenissen die zich karakteriseren door gevoelens van miskennning, onderwaardering en de houding 'ik deug en de anderen deugen niet'.
Ik kan mij vinden in het door de schrijver als inspirerend aangehaalde citaat.
Louis van Gaal (leraar): 'Ben ik nou zo intelligent of zijn jullie zo dom.'
Ramon ik heb een dochter zich in 4 jaar enorm zien groeien en ontwikkelen op de Warmonderhof en
gesprekken gevoerd met medestudenten en docenten, ik ben zeker betrokken Ramon.
Het beste Groen leerbedrijf en De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft het veehouderij-bedrijf van opleidingsinstituut Warmonderhof aangewezen als 'Erkend Fokcentrum' voor het Blaarkoprund.

Ramon DJV zei

Eeuwenoud, Matthijs?

Kees Kloosterman schrijft op zijn site dat de zaken die hij beschrijft m.b.t. Warmonderhof, Groenhorst College, Aeres Groep, spelen in de peiode tussen 1985 en 2000.

Kloosterman wordt ondertussen nog wel vervolgd. Lijkt me actueel.

Wat is de link tussen Warmonderhof en de familie Hoogenboom, Matthijs?

matthijs zei

Casus 1; Aldert Gutter schrijft mij hier 15 maart 2000: 'Zoals beloofd hierbij een kopie van mijn diploma Warmonderhof'. Het examen vond plaats in juni 1989. 15 Maart 2000 zijn we dus al 11 jaar verder in de tijd. Een diploma heeft hij niet gekregen, hij doet mij zijn cijferlijst(!) toekomen. Er is hier sprake van een freudiaanse verschrijving door Aldert, en het laat zien hoe zeer hij heeft verlangd dit diploma te krijgen,aldus de schrijver op de "regen-site".

De realteit is dat deze Aldert NU werkzaam is als docent biologie in het onderwijs, werkt als reisleider en natuurgids, mycololoog is en op bestuursniveau actief in de Nederlandse Mycologische Vereniging en de 3 website's onderhoudt o.a eigen fotografie uit binnen- en buitenland van paddestoelen.

Casus 2: Wat is het dat deze collega's zo met deze jongen en zijn handicap omgaan. Het antwoord is eenvoudig. Stel dat deze jongen je in de klas een vraag stelt en stottert, hoe ga je hier dan mee om. Collega's weten zich geen raad met hun eigen houding! Het stoort je les natuurlijk! Dat was de reden dat Eddy weg moest.
Mensen met een handicap werden geweerd. Dat heeft Van den Boezem mij nog eens uitgelegd. Zijn kinderen zaten op de Vrije School in Tiel en mensen moesten niet denken dat de Vrije School voor kinderen met een handicap was, dus weg ermee, met die kinderen!
Schrijft de web-auteur.

De realiteit van deze Eddy NU is dat hij een schitterende houtwerker is en mooie produkten vervaardigd en de Zutphense Toekomstprijs 2007 ,a € 500,-won.

Ramon 'eeuwen-oud' dat is spreekwoordelijk. Verstaan is een kunst, willen verstaan een gave!

Ramon DJV zei

Ik denk dat ik je versta, Matthijs.

Je wil zeggen dat ondanks dat Warmonderhof, Groenhorst College, die gasten verschrikkelijk tekort heeft gedaan, ze erin het leven toch wat van hebben kunnen maken, niet?

Kloosterman komt op voor al die mensen die beschadigd zijn door o.a. Warmonderhof. Dat is op zich al bewonderenswaardig.

Maar zoals hij aangeeft m.b.t. een hooggeplaatst antroposoof, zeg ik ook wel eens: ondertussen zijn er weer een paar op 'zakenreis' naar Dornach. :-)

Ramon DJV zei

Nog even dit voor jou, Matthijs. omdat je beweert dat www.deregentegenhouden.nl een eerbetoon is.

Op de site is te lezen dat de auteur, Kees Kloosterman, verbonden was aan Warmonderhof/Groenhorst College in de periode 1985-2000).

Over de site zegt Kloosterman:

(...) Januari 1979 begon ik op een echte school. In 1985 ben ik naar een andere school gegaan en vanaf dat moment kwam ik in een andere wereld terecht. Een voor mij vreemde wereld, waar op een vreemde manier met mensen, collega's, leerlingen en ouders wordt omgesprongen. Een wereld van intimidatie, van machtswellust, van geilheid op bestuur en organisatie, van willekeur, van mensen het moeras in trappen, van mensen moedwillig hun diploma onthouden. We praten hierover onderwijs!!! Over leerlingen, over kinderen, over studenten, over mensen die straks in de maatschappij moeten gaan functioneren. En ik heb het hierover het moedwillig beschadigen van mensen. In de afgelopen 28 jaar heb ik zoveel mensen beschadigd zien worden, leerlingen, ouders, en collega's, dat ik besloten heb hierover te gaan schrijven. In principe schrijf ik over 'wat goed gaat en wat beter kan', met leerlingen heb ik dit altijd zo proberen te doen, en ik weet zeker dat ik hierbij ook fouten heb gemaakt.(...)

De regen tegenhouden - Voorraadvat

Eerbetoon, Matthijs?

matthijs zei

Jawel Ramon, koeien die het meeste bullen,geven de minste melk, anders gezegd;
Op de pagina waar je bovenstaande geciteerde tekst aan ontleend en je doelstelling; de praktijkschool Warmonder in diskrediet te brengen kracht wil bijzetten,refereer je aan een pagina waar Warmonderhof NIET genoemd wordt.
Je werkwijze is wederom het combineren van hele en halve waarheden met het doel antroposofie, wat daaruit voortkomt en actieve mensen te diskwalificeren en 'roddel-vretertjes' als fans te verzamelen ter ere van de zelfstreling en als poetsmiddel voor uw ego.
De regen tegenhouden - Voorraadvat, waar je aan refereert gaat over de navolgende instellingen.

Het openen van het vat ...
Deze pagina is een directe subpagina van 'www.deregentegenhouden.nl' en gaat over Misstanden bij het Regionaal Expertise Centrum Flevoland (REC-Flevoland) en de Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ) en de School 'de Rede' te Lelystad, over Onderwijs, over Jeugdzorg, en nog véél meer...Op 1 januari 2008 zijn de Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ) zijnde scholen voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) en kinderen met een handicap ('stoornis') in het Autistisch Spectrum, en de Stichting School voor Langdurig Zieke Kinderen Flevoland, de 'dokter Herman Bekiusschool' een bestuurlijke fusie aangegaan.

De nieuwe naam voor alles wat onder de Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ) REC-Flevoland en de Stichting School voor Langdurig Zieke Kinderen valt, gaat voortaan zijn de Stichting Eduvier Onderwijsgroep.

Niets over Warmonderhof veel gebrul,weinig melk!

Ramon DJV zei

Niets over Warmonderhof? Tja, blijf jij maar wegkijken, Matthijs. Ik heb je ooit scherper uit de hoek zien komen.

Op de pagina waarnaar ik refereer wordt wel degelijk naar Warmonderhof verwezen (zoals je in mijn eerdere reactie al hebt kunnen zien (periode 1985-2000 gaf Kloosterman les bij de antroposofische school Warmonderhof/Groenhorst College).

Kloosterman: (…) Ik heb de emotionele en de financiële schade gezien bij mensen. Weet u wat de financiële en de emotionele schade is, als je leerling bent, met een handicap in het autistisch spectrum, je een jaar en negen maanden door je school geweerd (geschorst) wordt, op oneigenlijke gronden? Weet u wat de schade is, als je ouder bent en je wordt door de school waar je kind op zit op laffe, laaghartige, en valse gronden aangemeld bij het Bureau Kindermishandeling, wat de schade is als je niet dat onderwijs krijgt waar je recht op hebt, maar door je huidige school wordt vastgehouden, omdat je geld in het laatje brengt voor die school. Weet u wat de schade is als je vier jaar lang gestudeerd hebt aan een MBO-opleiding en je je uiterste best hebt gedaan, als dan op laffe en gemene wijze aan jou het diploma wordt onthouden? Men spreekt hier dan óók over morele schade.

Leest u: http://www.deregentegenhouden.nl/Freedom_is_just_another_word_for.htm

Weet u wat de schade is als je door je werkgever op oneigenlijke wijze wordt buitengewerkt?(…)

Waar gaat de link waarnaar Kloosterman verwijst zoal over?

(…) Ik heb het etterende gezwel dat het Groenhorst College voor mij geworden was, maar zelf bij mij verwijderd. Ik heb besloten dat ik alles achter mij laat en ik wel iets anders ga doen.

Maar veertien dagen later ben ik een boek aan het schrijven over wat ik meegemaakt heb op het Groenhorst College.

(…) Op het Groenhorst College word je in ieder geval ‘afgemaakt’ als je met de inspectie ‘praat’. (…)

Hij heeft een boek geschreven en gepubliceerd over wat hij in die 15 jaar dat hij verbonden was aan Warmonderhof/Groenhorst heeft meegemaakt.

Hij kwam in een vreemde wereld terecht, weet je… :-)

matthijs zei

Michel vandaag is WEBSITE Warmonderhof weer oproepbaar/functioneel!

Reactie verwijderd omdat aanvankelijk de code niet was geaccepteerd.

Citaat uit pagina Voorraadvat; "In de afgelopen 28 jaar heb ik -heer Kloosterman schrijver van de site 'www.deregentegenhouden.nl' - zoveel mensen beschadigd zien worden, leerlingen, ouders, en collega's, dat ik besloten heb hierover te gaan schrijven.
In principe schrijf ik over 'wat goed gaat en wat beter kan', met leerlingen heb ik dit altijd zo proberen te doen, en ik weet zeker dat ik hierbij ook fouten heb gemaakt".

De Heer Kloosterman neemt in elk geval een bescheiden houding in t.o.v. zijn eigen schrijverijen en claimt niet op voorhand zijn eigen gelijk, dat komt mij over als een positieve karaktertrek.

Anders wordt dit als hij stelt, "In de afgelopen 28 jaar heb ik zoveel mensen beschadigd zien worden, leerlingen, ouders, en collega's..."

Hier wordt een zwakkere kant zichtbaar, waar hij kennelijk niet in staat is over handelswijzen te beschikken om in praktijksituaties zodanig te interveniëren dat herstel, verbetering optreedt voor 'beschadigde mensen', wier lot hij zich in al die jaren aantrekt.

De Heer Kloosterman verwijst naar verschillende gezagsdragers, bestuurders binnen de Aeres Groep*,en de bij mijn vorige reactie genoemde onderwijsinstellingen.

Voor het door hem gesignaleerde kwaad stelt hij vooral gezagsdragers en bestuurders aansprakelijk en/of verwijt collega's niet met hem gezamenlijk op te treden voor 'de beschadigde mensen'.

*Waar we onder http://aeresgroep.nl/ het kopje Groenhorst Dronten vinden welke verwijst naar de Warmonderhof.

Kortom; er is geen koe of wijf, of ze heeft wel een vlekje aan haar lijf.

Ramon DJV zei

Wat ik overigens interessant vind, is dat Kloosterman de linken met de politiek zo uitgebreid beschrijft. Vooral de CDA is goed vertegenwoordigd.

Als in het politieke landschap ergens veel antroposofen of sympathisanten zitten, is het toch wel bij het CDA, niet?

matthijs zei

CDA=Christen Democratische Antroposofen indien je het zo opvat Ramon heb je een score!

matthijs zei

Ramon de kwestie Hoe Houden Wij De Regen Buiten (H.W.D.R.B.) kunnen wij buiten onszelf neerleggen bij Lucifer.
In het bijzonder zijn/haar tong, kunstenaar Rudi van Wint†,locatie Knarredijk langs de A6 in de Flevopolder waar Dronten in ligt.

Citaat: De Tong van Lucifer is omstreden, het kunstwerk wordt wel eens gezien als 'duivels'.
Volgens de - overleden - maker staat het symbool voor de gevallen aartsengel Lucifer die spottend zijn tong uitsteekt naar God.
http://www.destentor.nl/regio/noordoostpolder/tong-van-lucifer-eist-leven-1.3002274

Citaat: Omdat de reusachtige ovaal wel iets weg heeft van een tong, bedacht de kunstenaar dat het een beeld van de tong van Lucifer zou kunnen zijn. De gevallen engel die naar de hemel likt.
Bovendien bedacht hij dat het mooi zou zijn wanneer het koper bij onweer de bliksem zou aantrekken, en dat dan de hele constructie in een ander beeld uit elkaar zou spatten. Dit idee is onderzocht en tot opluchting van de provincie Flevoland (de opdrachtgever voor dit beeld) onmogelijk gebleken. Tegenwoordig draagt het kunstwerk de naam 'De Tong'. Waarom? Om te voorkomen van Christenen zich gekwetst voelen.
http://www.flevopost.nl/nieuws/regio/119068/tong-met-geschiedenis-terug-op-knardijk.html

Hier ligt, buiten ons eigen handelen natuurlijk, vanzelfsprekend de bron van ongemakken in het Flevopolderland en in het bijzonder wordt het leven van de heer Kloosterman getroffen.
Met zo'n Luciferische Tong houdt het niet op met regenen!

matthijs zei

De Heer Kloosterman verwijst naar verschillende gezagsdragers, bestuurders binnen de Aeres Groep o.a.Groenhorst-Warmonderhof.

Voor het door hem gesignaleerde kwaad stelt hij vooral gezagsdragers en bestuurders aansprakelijk en/of verwijt collega's niet met hem gezamenlijk op te treden voor 'de beschadigde mensen'.

Dit verwijt past niet,tenzij je ermee rekent dat rechten en plichten geen deel uitmaken van de samenleving.

Wanneer ben je deelnemer?
Je bent deelnemer als je bij Groenhorst staat ingeschreven voor een mbo opleiding. Dat
betekent dat je een onderwijsovereenkomst getekend hebt voor die opleiding. Ben je bij de start van de opleiding jonger dan 18 jaar? Dan moet ook een ouder of wettelijke
vertegenwoordiger de onderwijsovereenkomst tekenen…etc

Wat staat er in het deelnemers-statuut?
In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) staat welke onderwerpen in elk geval in het
deelnemersstatuut moeten staan.De wetgever zegt dat in het deelnemersstatuut de
rechten en plichten van de deelnemers worden opgenomen.

Met dit deelnemersstatuut probeert Groenhorst te zorgen voor een goed leefklimaat in de school. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Algemene rechten en plichten, Begeleiding en advies, Toelating, Bezwaar en beroep, Financiën, Aan- en afwezigheid, Omgangsvormen, Klachten, Privacy, Inspraak,Vaststellen, wijzigen en publiceren van het statuut.

Wat is de samenhang met andere regelingen?
Het deelnemersstatuut dient te worden gezien in samenhang met o.a. Ik geef alléén die regelingen weer waar de heer Kloosterman uit Swifterband met www.deregentegenhouden.nl in zijn meer dan 25 jarige onderwijsscarriëre kennelijk géén kader ziet om zich in en binnen te bewegen.

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard:
Dat betreft klachten over het niet nakomen van afspraken, het niet of verkeerd nemen van beslissingen, het wel of niet toepassen van regels , bijvoorbeeld met betrekking tot toelating, verwijdering, lesuitval en stage.

Klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat: Dat betreft alle klachten van persoonlijke aard over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Regeling beroep examinering:
Dat betreft enerzijds klachten over maatregelen die de schooldirectie neemt , als er
onregelmatigheden zijn geconstateerd – bijvoorbeeld afkijken - tijdens schoolexamens of de centrale eindexamens.
Of dit betreft klachten over besluiten van de examencommissie of examinatoren in het
mbo op het gebied van beoordeling. De klachten in het mbo kunnen in tegenstelling tot klachten in het vmbo wel betrekking hebben op beoordelingen (cijfers) voor toetsen en examens.

Artikel 6 Toelating chronisch zieken en gehandicapten
1. Het bevoegd gezag mag jou bij de toelating niet weigeren, omdat je een chronische
ziekte of handicap hebt.
2. Heb je een chronische ziekte of handicap? Dan heb je recht op aanpassingen en / of extra
voorzieningen die nodig zijn voor het volgen van de opleiding.
3. Het bevoegd gezag is verplicht om voor deze aanpassingen en / of extra voorzieningen te
zorgen. Op voorwaarde dat deze aanpassingen en / of extra voorzieningen geen
onevenredige belasting voor de school betekenen, dit ter beoordeling van de
locatiedirecteur.
http://groenhorst.nl/~/media/Files/Documenten-voor-iedereen/Deelnemerstatuut%20mbo%20versie%207%20definitief11.ashx
http://www.aeres.nl/~/media/Files/Documenten-voor-iedereen/Klachtenprocedure2010.ashx
Zijn alle mogelijkheden, klachtenprocedures niet toereikend gebruik dan de klokkenluidersregeling - http://www.aeres.nl/~/media/Files/Aeres%20Groep/Klokkenluiderregeling_AeresGroep_2010.ashx-

http://www.bjzflevo.nl/home/kindermishandeling/wat_is_kindermishandeling_
Al deze regelingen kunnen de spreekwoordelijke regen tegenhouden!

matthijs zei

4.10.6 Dronten
Groenhorst Dronten (Warmonderhof) is een mbo‐locatie.
De locatie werkt vanuit de antroposofie en biedt de mbo‐opleidingen Biologische dynamische landbouw (BOL (voltijds) en BBL (deeltijd), van niveau 2 tot en met 4; Landbouw en zorg (BBL), niveau 3 en 4 en Natuurvoeding (BBL, niveau 3 en 4).

Resultaten 2012
Basisarrangement is vastgesteld.
Totaal aantal leerlingen is gestegen van 175 in 2011 naar 198 in 2012.
Aantal BOL‐leerlingen mbo gestegen van 80 naar 88.
Aantal BBL‐leerlingen mbo gestegen van 95 naar 110.
Extraneus: van 2 naar 3.
Financiële situatie is negatief als gevolg van hoge huisvestingslasten.
Jaarverslag 2012, d.d.5 juni 2013 Blz. 76 vd.van 363

Horizontale dialoog
De Warmonderhof houdt op verschillende manieren contact met de stichting en ondernemers:
> structureel: tweewekelijks op kleine schaal (docenten en boeren/tuinder), zeswekelijks op
bestuursniveau;
> 10‐tallen keren per jaar bezoeken en ontmoetingen in vergaderingen, in de winter komen
mensen voor activiteiten naar school;
> incidenteel voor een structureel gesprek (opleidingseisen, stageaangelegenheden).
******

4.7.4 Dronten (Groenhorst College/Warmonderhof Opleidingen/PTC+
Het aantal deelnemers BBL is ten opzichte van 2009 gedaald. Het aantal BOL- deelnemers blijft, tegen de verwachting in, ongeveer gelijk. Het aantal behaalde diploma's ligt ruim boven het landelijk niveau (78%), terwijl ruim 90% procent meteen na het behalen van het diploma een baan heeft en relatief weinig (15%) doorstroomt naar het hbo.
Bijna alle deelnemers volgen de enige landelijke opleidingen als eindopleiding voor zelfstandig of meewerkend ondernemerschap in de biologisch dynamische landbouw.
> De tevredenheid van de deelnemers over de opleiding (JOB monitor 2010) is groot. Jaarverslag Aeres Groep 2010 Blz. 45 van 266
HetHoudOpMetRegenen.

Michel Gastkemper zei

Gefeliciteerd Matthijs! Dit was al je vijfhonderdste reactie. Je bent nog geen koploper, dat is John met 67 reacties meer. Maar met dit tempo maak je een goede kans hem op termijn in te halen.

matthijs zei

Dank voor je opmerkzaamheid Michel!

Citaat: 'Maar met dit tempo maak je een goede kans hem op termijn in te halen'.

Voor het tempo van mijn reacties dien ik vooral Ramon te danken, een eer die hem gaarne toe doe komen.

Michel Gastkemper zei

Je hebt helemaal gelijk, ere wie ere toekomt.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)