Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 3 maart 2015

Hoofdschudden

Er is nieuws, zo meldt de website van Antroposofische Vereniging, verzorgd door Motief, het maandblad voor antroposofie. Vandaag werd een ‘Tijdelijk onderkomen Lievegoed University’ bekend:
‘Na de verwoestende brand in de Witte Villa van enkele weken geleden, is er nu een tijdelijk onderkomen gevonden voor de Bernard Lievegoed University (de voormalige Vrije Hogeschool). De studenten van de Lievegoed University volgen hun lessen voorlopig in het voormalige gebouw van de Hogeschool Helicon aan de Socrateslaan in Zeist. Tot 2013 werd hier de opleiding tot leraar basisonderwijs voor vrijescholen aangeboden, die inmiddels bij de Hogeschool Leiden is ondergebracht (net als de andere opleidingen van Hogeschool Helicon).

Frappant is dat Helicon in het verleden ook enkele semesters een oriëntatiecursus in hetzelfde pand aanbood, die vergelijkbaar was met het oriëntatiejaar van de toenmalige Vrije Hogeschool. Het ging daarbij echter niet om een cursus van een jaar, maar van drie maanden. Behalve vakken die concreet gericht waren op het kiezen van de juiste studie, werden daar ook uiteenlopende kunstzinnige vakken in het curriculum aangeboden.

De studenten van de Lievegoed University kunnen de rest van het schooljaar aan de Socrateslaan terecht. De opleiding deelt het pand met Het Kleine Volkje, een organisatie voor kinderopvang die hier sinds 2014 gehuisvest is.’
Een ander nieuwsbericht aldaar van vandaag is ‘Samenwerking Weleda en Natuurmonumenten’:
‘Biodiversiteit is een hot item en terecht, want veel planten- en diersoorten worden bedreigd.

Zo zijn er bijvoorbeeld door bebouwing, versnippering van natuurgebieden en intensieve veeteelt nog maar weinig wilde bloemen en kruiden in de Nederlandse graslanden te vinden. Dat leidt er weer toe dat bepaalde planten, zoals Arnica en het driekleurig viooltje steeds minder voorkomen. Ook veel diersoorten hebben het moeilijk, zoals vlinders, de kiekendief en de spreeuw.

Weleda, producent van antroposofische geneesmiddelen en verzorgingsproducten, erkent dit probleem en slaat de handen ineen met Natuurmonumenten om een bijdrage te leveren aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. De beide organisaties zijn een partnership aangegaan en de eerste stap hiervan is een actie rondom de verkoop van Weledaproducten, waarmee Natuurmonumenten in staat gesteld wordt om gebieden aan te kopen en om te vormen tot bloemrijke weides. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld voormalige landbouwgebieden die middenin een natuurgebied liggen of daaraan grenzen.

Voor elk verkocht product in de periode van 2 tot en met 20 maart, doneert Weleda een bedrag waardoor Natuurmonumenten in staat is om 1 vierkante meter bloemrijke natuur te ontwikkelen. Het doel is om hiermee in totaal 100.000 m² bloemrijke natuur te realiseren. Voor consumenten die ook in hun eigen tuin aan de slag willen om de biodiversiteit te vergroten, heeft Weleda een lijstje met handige tuiniertips opgesteld.’
Dezelfde website bracht een week geleden, op 25 februari, het bericht een ‘Nieuw concept van gezondheid’:
‘Een nieuw concept van gezondheid en hoe dat kan werken in de praktijk werd door Dr. Machteld Huber, arts en senior-onderzoeker van het Louis Bolk Instituut in Driebergen, voorgesteld op de conferentie “Jij maakt het uit”. Deze vond plaats op zaterdag 14 februari 2015 te Amsterdam en had als thema: “Professionele authenticiteit in de gezondheidszorg”. Met als bijbehorende vragen: “Hoe verbind jij jouw eigenheid en identiteit aan je professionele inzet?” en “Welke inspiratie en handvatten biedt antroposofie?” De conferentie werd georganiseerd door de medische sectie van de Antroposofische Vereniging.

Dat nieuwe gezondheidsconcept, voortgekomen uit recent en breed gewaardeerd onderzoek van Machteld Huber, luidt: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Het verslag van haar lezing is als PowerPoint-presentatie na te lezen op de website van de conferentie.
Het februarinummer van Motief, met als thema “Meer zingeving in de spreekkamer”, opent met een interview met Machteld Huber onder deze titel. Dit nummer is breed verspreid en te vinden op diverse plekken in wachtkamers, therapeutica en instellingen in de antroposofische gezondheidszorg.’
Vandaag kwam ook het ‘Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg’ met zijn ‘Nieuwsbrief – maart 2015’, ‘Bekijk de nieuwsbrief online’. Op de website van het lectoraat is de ‘Nieuwsbrief lectoraat’ ook te vinden, namelijk als ‘03-2015 nr 18 Met o.a. Promotieonderzoek Wil Uitgeest, Netwerk Oncologie en onderzoek Beeldvormende bespreking’:
‘Van onze onderzoeker(s)

Bang voor kleur?!
Hoe pas je verantwoord een kleur toe die ook nog gezond makend is? Onderzoeker Wil Uitgeest vertelt hierover in het kader van haar promotieonderzoek.

Congres

Terugblik 14 februari 2015: Conferentie ‘Jij maakt het uit’
Op zaterdag 14 februari 2015 organiseerde een groep van samenwerkende organisaties (NVAZ, AViN, EMC, AAG en het lectoraat) een conferentie als een festival over professionele authenticiteit in de gezondheidszorg. Het was een inspirerende dag.

Medewerkers

Personele wijzigingen
– Nieuwe medewerkers: Carolien Huizinga en Lisanne Visser.
– Vertrek Pamela Browne
– Esther Kok naar Bristol
– Verschillende studenten komen stage lopen bij het lectoraat
Lees meer over onze personele wijzigingen.

Onderzoek

Lectoraat en NVAA dragen bij aan internationale standaard
Het “Netzwerk Onkologie“ (Forschungsinstitut Havelhöhe, Berlijn) ontwikkelde een documentatiesysteem voor de internationale registratie van antroposofische zorg aan patiënten met kanker. Het lectoraat en de NVAA sluiten zich hierbij aan. Lees meer

Onderzoek Beeldvormende bespreking
In opdracht van Lievegoed startte het lectoraat eind 2014 met een onderzoek naar patiëntervaringen met de beeldvormende bespreking (in de GGZ). Lees meer

Overig kort nieuws

Lees meer over de actuele stand van zaken van onderstaande projecten:
– Samenwerking met Weleda en lectoraat Biodiversiteit
– Heeft u ook hooikoorts voor graspollen? We zoeken nog mensen voor ons onderzoek.
– Club van 100

Nieuwe publicaties

– Zelfevaluatierapport 2014
– Rapport “Complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen, Eerste Nederlandse inventarisatie” verschenen
Meer weten?
De NVAZ, die hier op 20 februari uitgebreid aan bod kwam in ‘Community AG’, meldt ‘Therapeuticumdag 2015’:
‘Op zaterdag 28 maart wordt voor het eerst in jaren weer door de NVAZ een Therapeuticumdag georganiseerd. Alle medewerkers van de Therapeutica zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Datum: Zaterdag 28 maart 2015.
Locatie: Therapeuticum Utrecht, Dekhuyzenstraat 60 te Utrecht.
10.30: Inloop met koffie en thee.
11.00: Start Programma.

Programma:

11.00 uur: Aanvang met een opmaat

11.15-13.00 uur: Ochtendprogramma: uitleg over de zorgprogramma’s van de Hogeschool Leiden door o.a. Erik Baars en medewerkers en praktijkbesprekingen door o.a. Marijke van der Veen (huisarts Therapeuticum Haarlem) en Marco Ephraïm (huisarts Therapeuticum Aurum te Zoetermeer)

13.00 uur: De lunch wordt verzorgd door de NVAZ (voor aanmelden zie nadere informatie pagina 2).

14.00-15.30 uur: Workshops van 2 x drie kwartier, waarvan u er twee kunt volgen, de workshops worden verzorgd door:
– Paul Schmitz, verpleeghuisarts: Ouderdom en Dementie en de vraag hoe je zelf oud wilt worden.
– Edmond Schoorel, kinderarts  en Heleen Heringa, GZ-psycholoog: Omgaan met Wet Jeugdzorg, hoe blijf je geïnspireerd?
– Christina van Tellingen, consultatief arts: De patiëntenbespreking.
– Madeleen Winkler, huisarts: De fondsen in Therapeutica. Hoe ondersteunen we patiënten in niet vergoede therapieën?

Tips and Tricks voor elkaar.

– Erik Baars c.s Hogeschool Leiden: Zorgprogramma’s nader uitgewerkt, voorbeelden, opstapjes, onderzoek.

15.30: Plenaire afsluiting: discussie en take home messages.
16.00: Afsluiting.

Wij hopen op deze dag deelnemers vanuit de verschillende Therapeutica te mogen begroeten,

Namens de NVAZ,
Ted van Schie, Age van der Veer, Madeleen Winkler, John Benjamin, Peter Staal

Nadere informatie

Adres: Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN Utrecht, betaald parkeren in de buurt!

Aanmelden: I.v.m. catering graag voor 20 maart opgeven bij het secretariaat NVAZ, via mailadres secretariaat@nvaz.nl. Graag aantal/na(a)m(en) deelnemers vermelden.

Kosten: De kosten betreffen organisatiekosten en zijn inclusief biologische maaltijd. De NVAZ heeft besloten in verband met haar financiële situatie dat projecten ‘selfsupporting’ moeten zijn. Therapeuticum Utrecht stelt de ruimte ter beschikking.

Betaling: Graag 25 euro per persoon overmaken naar NVAZ rekeningnummer: NL24TRIO 0212193120 onder vermelding van: naam deelnemer(s) en naam Therapeuticum.’
‘Dinsdag 24 februari – Berlijn kampt met een mazelenepidemie. Er zijn de afgelopen maanden net zoveel mensen besmet als vorig jaar in heel Duitsland. De Duitse minister van volksgezondheid Hermann Gröhe constateert dat het niet is gelukt om de ziekte uit te roeien, zoals het plan was. Vermoedelijk hebben immigranten uit het voormalige Joegoslavië het virus meegenomen naar de Duitse hoofdstad.

Tijdens de Balkanoorlog werden veel mensen niet ingeënt en daar ondervindt Berlijn nu de gevolgen van. Nu steeds meer mensen de mazelen hebben, laait de discussie op over verplicht inenten. Gröhe noemt het niet langer een taboe om over een verplichte inenting na te denken. Vorige week is een jongetje van anderhalf in een Berlijns ziekenhuis aan de mazelen overleden. De lokale gezondheidsautoriteiten adviseren met nadruk alle kinderen in te enten. Veel Berlijners zijn daar tegen. Het druist in tegen de vrije wilsbeschikking, vinden ze. Vijf procent van de Duitsers weigert daarom kinderen in te enten. De tegenstanders van de vaccinatie denken dat er schadelijke stoffen in de vaccinatie zitten. Met een gezonde leefstijl zou je ook kunnen voorkomen dat je ziek wordt, denken ze. En er zijn mensen die het idee hebben dat vooral de mensen en bedrijven achter de medicijnen er beter van worden.
NOS 23-2-2015
Dat bracht het ‘Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland’ ertoe op 26 februari te schrijven over ‘Beratung und Aufklärung statt Impfzwang’:
‘Anthroposophische Medizin setzt auch bei den Masern auf einen individuellen Impfentscheid

Seit einigen Monaten treten in Berlin verstärkt Masernfälle auf. Seitdem hat sich eine lebhafte Debatte um eine mögliche verpflichtende Masern-Impfung für Kleinkinder entwickelt. Inzwischen hat das Bundesgesundheitsministerium aber auch klargestellt, dass es keine konkreten Pläne zu einer Masern-Impfpflicht gebe.

Die Anthroposophische Medizin vertritt zum Thema Schutzimpfungen eine differenzierte Position, die auch für die Masern-Impfung gilt: Impfungen stellen eine freiwillige Form der Krankheitsprophylaxe dar, über die – zu Recht – individuell entschieden werden sollte. Anthroposophische Ärzte/Ärztinnen beraten die Eltern unabhängig und ausführlich und beziehen alle Erkenntnisse, die über Impfungen bei Kinderkrankheiten vorliegen, mit ein. Auch Fragen nach den langfristigen (immunologischen) Auswirkungen einer Impfung werden in Ruhe besprochen – und zwar im jeweiligen Einzelfall. Eine generelle Impfpflicht lässt sich mit dieser Perspektive nicht vereinbaren. Anthroposophische Ärzte/Ärztinnen sind deshalb für die Respektierung der individuellen elterlichen Impfentscheidung nach ausführlicher ärztlicher Aufklärung. Diese Position steht auch im Einklang mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das der Einführung einer Impfpflicht hohe Hürden entgegenstellen würde.

Im internationalen Vergleich zeigt sich Folgendes: Masern treten weiterhin in ganz Europa auf, dabei sind zunehmend Erwachsene betroffen. Heute weisen in Deutschland viele Erwachsene zwischen 18 und 45 Jahren keine verlässliche Masernimmunität auf.  Masern traten und treten entgegen anderslautenden Pressemitteilungen auch kontinuierlich weiter in den USA auf. Daran haben auch verpflichtende Impfnachweise an US-amerikanischen Schulen nichts geändert.

Beratung statt Verpflichtung

Statt Pflichtimpfungen zu diskutieren, setzt die Anthroposophische Medizin vor allem auf den Ausbau einer ausführlichen und unabhängigen Beratung und Aufklärung. “Nur eine differenzierte ärztliche Aufklärung über das jeweilige Krankheitsbild einschließlich der möglichen Nebenwirkungen kann den Eltern bei einer verantwortlichen Entscheidungsfindung helfen”, sagt der Münchner Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Georg Soldner von der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD). In diese Richtung zielt ja auch der Vorstoß der Bundesregierung, die in ihren Entwurf zum Präventionsgesetz eine verpflichtende Beratung zum Impfen aufgenommen hat. Wie ausführlich und differenziert diese Beratung in der Praxis dann aussehen wird, bleibt abzuwarten – der Vorschlag selbst geht aber in die richtige Richtung. “Die Eltern können nur dann eigenverantwortlich entscheiden, wenn offen und ehrlich über Vorteile und Risiken von Schutzimpfungen informiert wird”, so Soldner weiter.

Individuell beraten und entscheiden

Die Anthroposophische Medizin nimmt die individuelle Aufklärung – vor allem auch zu einem sinnvollen Zeitpunkt einer Impfung – aus gutem Grund sehr ernst: Eine Impfung stellt immer einen Eingriff in das kindliche Immunsystem dar. Gerade bei einem Baby, bei dem das Immunsystem noch nicht ausgereift ist, kann nach dem jetzigen Wissensstand aber noch nicht abschließend definiert werden, welche Konsequenzen dieser Eingriff langfristig für das Immunsystem haben kann. Studien konnten zudem zeigen, dass ein sehr früher Impfzeitpunkt zu einem nachhaltig schwächeren Impfschutz führen kann. Mittlerweile mehren sich die Verdachtsmomente, dass gerade der häufige Einsatz von Antipyretika und Antibiotika sowie die Dichte der Schutzimpfungen im frühen Kindesalter die Entwicklung und Individuation des Immunsystems auch negativ beeinflussen können.’
Nog meer medisch nieuws vinden we in de rubriek ‘Aus dem Leben am Goetheanum’ op 19 februari op de gelijknamige website van de Algemene Antroposofische Vereniging, geschreven door Sebastian Jüngel, ‘Medizinische Sektion: Vorschlag für Leitungsnachfolge’:
‘Michaela Glöckler wird anlässlich ihres 70. Geburtstags im Herbst 2016 die Leitung der Medizinischen Sektion in jüngere Hände übergeben. Das Kollegium der Medizinischen Sektion, die Internationale Koordination Anthroposophische Medizin, hat die Ärzte Matthias Girke als Leiter und Georg Soldner als Stellvertreter vorgeschlagen.

Seit 2010 befasst sich die Internationale Koordination Anthroposophische Medizin (IKAM) mit der Frage einer Nachfolge für Michaela Glöckler. Im Herbst 2014 bat Michaela Glöckler die Mitarbeiterschaft der anthroposophisch-medizinischen Bewegung, mögliche Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. In der Klausur vom 30. Januar bis 1. Februar schlugen die Mitglieder von IKAM einmütig Matthias Girke als Sektionsleiter und Georg Soldner als stellvertretenden Sektionsleiter vor. Matthias Girke ist Leitender Arzt am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin, Georg Soldner ist Kinderarzt aus München und ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland.

In einem Brief an die Mitarbeitenden der anthroposophisch-medizinischen Bewegung laden die Mitglieder von IKAM dazu ein, “diesen Vorschlag zu überdenken”, und Michaela Glöckler fordert dazu auf, gegebenenfalls “Gesichtspunkte oder Alternativen” zu benennen, “die wir berücksichtigen sollten, bevor die Entscheidung fällt”. Bei positiver Resonanz wird die IKAM Matthias Girke für die Sektionsleitung und Georg Soldner als Stellvertreter dem Hochschulkollegium und der Goetheanum-Leitung zur Berufung vorschlagen.

Michaela Glöckler leitet seit 1988 die Medizinische Sektion. Sie hat die Sektionstätigkeit sowohl international als auch hinsichtlich der Berufsfelder weiterentwickelt. Außerdem sorgte sie seit 2002 für eine internationale postgraduierte Weiterbildung zum Anthroposophischen Arzt; 2015 findet das International Postgraduate Medical Training (IPMT) in 19 Ländern statt. Darüber hinaus ist Michaela Glöckler der Aufbau einer gesunden Sozialstruktur innerhalb der anthroposophischen Bewegung ein großes Anliegen.’
Terug naar Nederland. Boekhandel ‘De Nieuwe Boekerij’ in Zeist heeft vandaag ‘3 maart boekpresentatie E. Schoorel’:
‘Boekpresentatie en lezing Edmond Schoorel
Beeldschermbeelden, opvoeden in het digitale tijdperk.

Televisies, computers, laptops, tablets en smartphones! Beeldschermen zijn overal en hebben enorme aantrekkingskracht op onze kinderen. Wat te doen? Hoe ga je hiermee om?

Ben je wel eens bezorgd over de avonturen van (je) kinderen of leerlingen op het internet? Vraag je je wel eens af of je nog wel een geschikte opvoeder bent in deze snelle digitale wereld? Probeer je ook een evenwicht te vinden tussen modern en kritisch? Heb je wel eens gehoord dat tv kijken en op de computer spelen niet gezond is voor kinderen, maar weet je niet waarom? Kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld waar veel gebruik wordt gemaakt van digitale communicatie. Overal om hen heen zijn televisies, computers, laptops, tablets en smartphones.

Edmond Schoorel, antroposofisch kinderarts en verbonden aan het Kindertherapeuticum in Zeist, geeft in zijn nieuwe boek Beeldschermbeelden, opvoeden in het digitale tijdperk een rondleiding langs de achtergronden, werkingen en bijwerkingen van de moderne media. Als je vindt dat je tegenwicht moet geven, geeft hij daarvoor richtingaanwijzers. Als je de moderne media omarmt, laat hij je meedenken over de gevolgen voor de opvoeding.

Dinsdagavond 3 maart presenteert Edmond Schoorel zijn nieuwe boek in onze winkel en zal hij een inleiding geven over dit onderwerp.

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis. Wel graag aanmelden via info@denieuweboekerij.nl of 030-6923250
Plaats: De Nieuwe Boekerij, Voorheuvel 76, Zeist’
Een week later is er daar alweer iets nieuws, ‘11 maart Lezing over Mondriaan’:
‘Woensdag 11 maart Lezing Piet Mondriaan

Léon Hanssen schreef De schepping van een aards paradijs, over het leven en werk van Piet Mondriaan in de periode 1919-1933. Het zijn de jaren van zijn klassieke abstracte schilderstijl, gekenmerkt door zwarte verticale en horizontale lijnen en rechthoekige vlakken in de primaire kleuren of in zwart, wit of grijs.

Het boek levert behalve de biografie van Mondriaan een treffend beeld van een turbulent tijdvak: de jaren tussen het eind van de Eerste Wereldoorlog en de machtsovername van Adolf Hitler in januari 1933. Plaats van handeling is de stad die Mondriaans hart had gestolen: Parijs!

Léon Hanssen is als cultuurhistoricus verbonden aan de universiteit van Tilburg als hoogleraar Life Writing & Cultural Memory. Op woensdag 11 maart komt hij bij ons spreken over zijn Mondriaan biografie.

Datum: 11 maart 2015
Locatie: De Nieuwe Boekerij, Voorheuvel 76 Zeist
Aanvang: 20.00 uur (winkel open 19.30 uur)
Toegang: € 7,50
Reserveren: info@denieuweboekerij.nl / t 030 6923250’
Een maand geleden, op 4 februari, schreef ik in ‘Beïnvloedbaar’:
‘Juist vandaag verscheen op de website van “News Network Anthroposophy Limited (NNA)” “Im Innern ein Feuer der Begeisterung für die Waldorfschule: Autobiografie zeigt Verdienste von Stefan Leber auf”, geschreven door NNA-Korrespondent Wolfgang G. Vögele’.
Twee weken later, op donderdag 19 februari was daar een nieuw bericht te vinden, ‘Waldorfschulbewegung trauert um einen ihrer bedeutendsten Pioniere’, ditmaal geschreven door Cornelie Unger-Leistner:
‘Stefan Leber, einer der bedeutendsten Pioniere der deutschen Waldorfschulbewegung in der neueren Zeit, ist am 18. Februar im Alter von 78 Jahren verstorben. Dies teile der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) in Stuttgart mit. “Stefan Leber prägte die Waldorfschulbewegung wie kaum ein zweiter”, betont der BdFWS.

Leber, 1937 in Stuttgart geboren, war Schüler der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe. Mit sechzehn Jahren verließ er die Schule und machte eine Lehre als Klischeeätzer. Die Prägung durch einfache Lebensverhältnisse und das proletarische Umfeld auf der einen und die Begegnungen mit Anthroposophen, Wirtschaftsleuten und Priestern der Christengemeinschaft auf der anderen Seite sei ihm ein Leben lang erhalten geblieben, heißt es in der Erklärung des BdFWs. Diese beiden Strömungen in seinem Leben erklären auch sein Interesse für neue Welt-, Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen.

Nach der Lehre folgte ein Studium der Politologie, Soziologie und Philosophie in Berlin. Dort traf er mit vielen Persönlichkeiten zusammen, die – wie er selbst – die Waldorfschulbewegung später entscheidend prägen sollten, z.B. mit Manfred von Mackensen und Christoph Gögelein. Nach dem Studium besuchte Stefan Leber das Lehrerseminar in Dornach, danach arbeitete er von 1962 bis 1973 an der Pforzheimer Waldorfschule.

“Lex Waldorf”

Noch während der Pforzheimer Zeit wurde Leber verstärkt in Stuttgart beim BdFWS tätig, 1971 wurde er Mitglied im Vorstand. 1973 zog er mit seiner Familie nach Stuttgart und wurde Dozent am Lehrerseminar, wo er mit Ernst-Michael Kranich, Olaf Oltmann und Wolfgang Schad zusammenarbeitete.

In den 1970er Jahren gelang Leber zusammen mit Günter Altehage und Manfred Leist in Baden-Württemberg ein bildungspolitischer Durchbruch: Die “Lex Waldorf” hat bis heute Bestand und regelt die Gleichstellung der Waldorfschulen als sogenannte Ersatzschulen mit eigener pädagogischer Prägung.

Leber publizierte über zwanzig Titel zu vielen gesellschaftlich relevanten Themen wie Pädagogik und Menschenkunde, zur Sozialgestalt der Waldorfschule, zu Fragen der Staats- und Wirtschaftsordnung oder auch zu Reinkarnation und Karma. Seine Kurse im Seminar für Waldorflehrerbildung seien “unverwechselbar” gewesen, seine Vorträge und Beiträge auf den Tagungen der Waldorfschulbewegung “humorvoll, anekdotisch, weltoffen”, heißt es in der Mitteilung des BdFWS weiter.
Op 24 februari schreef Jostein Saether op zijn weblog over ‘Der lange Schatten der anthroposophischen Bewegung’:
‘In einem lange ersehnten Austausch mit meinem ehemaligen Verleger ist mir überaschenderweise klar geworden, dass mein drittes Buch Ganz Auge und Ohr nur 75 Exemplare verkauft hat. So wurde mir bestätigt, dass ich einer am wenigsten gelesenen Autoren in der anthroposophischen Szene bin. Mittlerweile bin ich aber auch einer der meistumstrittenen und meistdiskutierten lebenden Anthroposophen. In diesem aussagekräftigen Wiederspruch darf es deshalb erlaubt sein, nach 4 Jahren der Erscheinung (das Buch wurde im Frühjahr 2011 publiziert) ein wenig Werbung für diese schriftstellerische Rarität zu machen. Ich tue es mit einer Rezension von Rainer Herzog, der für einige bewanderte Online-Leser bekannt ist als ein im sogenannten Egoistenblog von Michael Eggert engagierter Debattierer.

Eine Buchbesprechung
von Rainer Herzog

In dem 3. Buch des norwegischen Autors Jostein Sæther geht es vor allem um die unterschiedlichen “Lager” und Strömungen der gegenwärtigen anthroposophischen Bewegung sowie den damit verbundenen Konflikten. Das Buch ist eine Zusammenstellung aus Blog- und Zeitschriftenartikeln Sæthers aus den Jahren 2006-2009 –, dadurch, dass viele Kapitel (JS nennt sie “Sequenzen”) recht kurz sind, lässt es sich gut auch “so nebenbei” lesen.

Das Buch beschreibt u.a. die Texte, Bücher und gedanklichen Haltungen von anderen, teilweise “umstrittenen” (aber was heißt das heute schon...?) anthroposophischen Autoren, wie Sebastian Gronbach, Mieke Mosmuller, Holger Niederhausen, Judith von Halle, u.a.

Sæther gelingt es in den, wie ich finde, besten Stellen des Buches, kenntnisreich die besondere Eigenart dieser Autoren aufzuzeigen, er lässt den Leser teilhaben an einem inneren Ringen mit der Gedankenwelt des Anderen. Hierbei erlebe ich den Autor einerseits als offen und neugierig andererseits auch als sehr klar und direkt in seiner eigenen, häufig kritischen Positionierung. Man lernt durch seine Essays andere Bücher und Autoren kennen und kann sich selbst entscheiden, ob oder welche Richtung man selbst weiterverfolgen will.

Sehr überzeugend und interessant (da ich persönlich z.Zt. intensiv mit ähnlichen Fragestellungen lebe) habe ich die Kritik an dem “integralen” Info3-Autor Sebastian Gronbach erlebt, der nach seinem “Erleuchtungserlebnis” die realen geistigen Wesen und Welten der Anthroposophie als bloße “poetische Beschreibungen spezifischer Formen und Zustände der menschlichen Innenwelt” klassifiziert.

An einigen Stellen im Buch zeigt sich immer mal wieder eine melancholische oder resignative Seite des Autors, vor allem wenn es um die Nichtanerkennung seiner Karmaarbeit geht. Die Stärke des Buches liegt für mich auch darin, dass Jostein Sæther “allgemeine Geisterkenntnisse” immer wieder auf ihre konkrete Erlebbarkeit hinterfragt: Wenn z.B. Andreas Neider von dem “realen geistigen Dialog” mit Steiner spricht (ähnlich wie M. Mosmuller) und über einen gutgemeinten, aber eben nur allgemeinen Appell nicht hinauskommt, findet Jostein Sæther m.E. exakt den richtigen Ton, die richtige Schärfe:

“Solche allgemeinen Anspielungen sind im privaten Bereich schon in Ordnung, aber heute taugen sie zu nichts mehr, falls man mit der Anthroposophie etwas öffentlich erreichen möchte. Hier muss man konkret und ichbezogen sein! Das ist ein Problem der anthroposophischen Gesellschaft mit deren Hochschule, dass sie nur einen – gestorbenen – Geistesforscher ‘hat’ (S.139).”

Jostein Sæther appelliert in seinem Buch an eine individualisierte, eigene und experimentelle Anthroposophie, an ein eigenes Forschen anstelle eines sich-berufen auf Tradition und GA. Dennoch ist er von einer relativierenden Haltung etwa eines Gronbach weit entfernt, man kann seine tiefe Verbundenheit zum anthroposophischen Schulungsweg und zu Steiner eindeutig erkennen.

Was mich manchmal an der Lektüre etwas “gestört” hat, war der irritierende Eindruck, dass Jostein Sæther sich trotz seiner eigenen geistigen Erfahrungen so sehr auf, wie ich finde, allzu offensichtliche Oberflächlichkeiten und den damit verbundenen Debatten überhaupt einlässt, manchmal etwas zu gründlich: Warum muss man etwa, wie in diesem Buch, einem H. Niederhausen mehr als 25 Seiten Aufmerksamkeit geben?

Egal, “Ganz Auge und Ohr” ist m.E. ein lesenswertes, toll geschriebenes und sehr persönliches Buch eines hochinteressanten und sehr sympathischen anthroposophischen Geistesforschers.

Dieser Aufsatz erschien als Kundenrezension beim Online-Shop Amazon am 22. November 2013.’
Tot slot vandaag een fel bericht van Michael Eggert op zijn website, getiteld ‘Die Dornacher “Lügenpresse”-Kampagne’. Het gaat niet om een officieel orgaan van de Algemene Antroposofische Vereniging, maar om een particulier initiatief, dat een oude titel opnieuw gebruikt:
‘Auch im Blatt “Nachrichten für Mitglieder” (4/2015), herausgegeben von Roland Tüscher und Kirsten Juel spiegeln sich inner-anthroposophische Trends. Weite Teile davon betreffen die typischen internen Auseinandersetzungen, die sich wie eine Perlenkette durch die gesamte, hundertjährige Geschichte dieses Vereins ziehen – denkbar irrelevant für den Rest der Welt, aber symptomatisch für eine Mitgliedschaft, die sich leidenschaftlich und irrational vor allem mit sich selbst beschäftigt. Die Folge dieser ewigen Querelen ist die Abkopplung selbst von den tätigen, in der Gesellschaft und Öffentlichkeit stehenden Tochter-Unternehmen – seien es Firmen, Schulen, Heilpädagogik, Landwirtschaft oder Medizin. Offenbar benötigen größere Teile der Mitgliedschaft diese emotional geführten Kämpfe für ihr Selbstverständnis. Daher werden sie nicht selten mit einer bizarren Inbrunst geführt.

Auch die seriösen anthroposophischen Zeitschriften wie Info3, Die Drei und Das Goetheanum verweigern sich meist auch nur der Wahrnehmung dieser Selbstzerfleischungen – geschweige denn dass sie dergleichen intensiver thematisieren wollten. So nimmt es nicht wunder, dass eine auf Attacke getrimmte Autorin wie Irene Diet bei diesen Zeitschriften mit neuen, wirren Angriffen auf die Herausgabe text-kritischer Schriften Rudolf Steiners durch Christian Clement (SKA) abgeblitzt ist. In den “Nachrichten” dagegen hat sie in oben genannter Ausgabe erneut Gehör gefunden.

Diet kritisiert eine Besprechung Johannes Kierschs in “Das Goetheanum”, in der dieser die intellektuelle Redlichkeit auch von Anthroposophen gefordert hatte, das Selbstverständnis Rudolf Steiners in seinen Schriften und Vorträgen mit in die Betrachtung einzubeziehen: “Dann werden wir, wie es die kritische philologische Forschung heute verlangt, die Äußerungen eines Autors nicht vorschnell auf der Basis seines Selbstverständnisses interpretieren, so, wie die ältere anthroposophische Forschung das Werk Rudolf Steiners aufgrund von dessen Darstellung in der Autobiographie ‘Mein Lebensgang’ beleuchtet, sondern so, wie sie sich in den Stufen ihrer Entfaltung im historischen Kontext zeigen. Wir werden dabei traditionelle Vorstellungen, die wir lieb gewonnen haben, der kühlen Ernüchterung zu opfern haben, die im Prozess der distanzierten Beschreibung durch den geschulten historischen Beobachter eintreten kann. Was dabei übrig bleibt, wird womöglich emotional weit weniger befriedigend sein als das Althergebrachte.”

Dagegen läuft Diet, wie es der Konsens der kultischen Verehrung Steiners erfordert, Sturm. Sie behauptet, eine textkritische Betrachtung habe keinen wissenschaftlichen Charakter, sei “Willkür”, Clement habe vor, “Rudolf Steiner zu relativieren und über weite Strecken in Frage zu stellen”, ja die “Denkbarkeit” von dessen Schriften werde durch die Reflexion über diese Texte “aufgelöst”: “Anstatt die Texte zu denken, wird der Leser auf eine historische Quell-Textsuche abgelenkt.” Dass das Denken über das Denken Steiners Denken verhindere, ist tatsächlich ein bizarrer Vorwurf, auf den man wenig entgegnen kann, solange man über einen Rest von Logik verfügt.

Aber es geht noch weiter. Arnold Sandhaus baut in einem Beitrag ein paranoides Schema auf, in dem er eine “Vereinheitlichung” der gesamten anthroposophischen Presse durch den lange verstorbenen Vorsitzenden Manfred Schmidt-Brabant (dem seinerzeit aus Verschwörungs-Theoretiker-Kreisen Mitgliedschaft in einer Loge vorgeworfen wurde) behauptet – daher würden solche Pamphlete wie der von Diet nicht gedruckt: “Wie erschreckend weit diese Vereinheitlichung seitdem fortgeschritten ist, zeigen die Zeitschriften Das Goetheanum, Die Drei, Anthroposophie und Info3 im Moment durch ihren Umgang mit der Initiative Christian Clements. Während es doch wirklich genug Anhaltspunkte gibt, die eine kritische Auseinandersetzung mit der SKA rechtfertigen, ja, mehr als notwendig machen, sind die Reihen im inzwischen entstandenen anthroposophischen Mainstream fest geschlossen.” Woher der Wind bei Sandhaus weht, erkennt man in seinem Resümee: “Erstaunlich in dieser Hinsicht ist die immer stärker zu Tage tretende Mentalitätsparallele zwischen der grossen Presse und der kleinen, anthroposophischen” auch an seiner irrationalen Vermengung mit einem angeblichen “Amerikanismus” des behaupteten “Mainstreams”. Das Ganze ist natürlich ein Versuch, die “Lügenpresse”-Kampagne der Pegida, Dügida, Kögida, usw.-Rechten auf die anthroposophische Bewegung zu übertragen. Die seltsame In-Verbindung-Setzung von aufklärerischen, textkritischen Steinertexten mit einem populistischen Anti-Amerikanismus, dazu die alten Kampflinien von verschwörungs-theoretischen Vorstellungen einer Unterwanderung und Gleichschaltung der Anthroposophischen Gesellschaft deutet darauf hin, dass sich hier die reaktionären Kreise artikulieren, die Anthroposophie als Kult huldigen und sie als solchen bewahren wollen.

Diesen kultischen, rein selbstbezüglichen Charakter der so verstandenen Anthroposophie betont und behauptet auch der Herausgeber des Blattes, Roland Tüscher in einem weiteren Beitrag, indem er ausführt, die Erkenntnis-Voraussetzungen von Anthroposophie entzögen sich dem Denken: “Die Anthroposophie vertritt eine wissenschaftliche Methode, die sich aus einem Kern bzw. Ausgangspunkt ableitet, der in sich selbst begründet ist, und hierbei seine geistige Natur offenbart. Diese Voraussetzungslosigkeit des Ausgangspunktes jeglicher Erkenntnis ist in Steiners erkenntnistheoretischen Grundwerken Wahrheit und Wissenschaft, sowie Philosophie der Freiheit nachgewiesen. Diese wissenschaftliche Methode nimmt daher für sich in Anspruch, sichere Erkenntnis ermöglichen zu können.” Eine so verstandene “Erkenntnis”, die nur in sich “selbst begründet” ist – somit denkend nicht erkennbar – hat dann aber Glaubens-Charakter und wäre die Begründung einer Sekte.

Das populistische Anhängen an die “Lügenpressen”-Kampagnen der Ewiggestrigen und der Versuch, Anthroposophie als kultische Geistseher-Gemeinschaft zu interpretieren, zusätzlich politisch in einem politischen Anti-Amerikanismus verschwörungs-theoretischer Art zu verankern, kann man nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen.’

7 opmerkingen:

sassoc zei

Ik zag het ook @ Eggert-Blog.

Wat moeten we ervan denken : Jostein Saether en Irene Diet ? Mega-lange flappen tekst, warrige verwijzingen, onduidelijke argumenten vliegen hene en weer. Meer dan een dagtssk om het allemaal uit te pluizen, bij te houden.
En dan ineens : een reactie van Clement, feller dan ooit.

Uitstekend van Michael G. om het hier te plaatsen. Chronicle. iets tegen divergerede meningen, natuurlijk.
En toch : vooralsnog is niet te zien waar alle stampij toe leidt : niet naar meer esoterie (dacht ik ?).

sassoc zei

correctie : niets ! als in :
Chronicle. niets tegen divergerede meningen, natuurlijk.

matthijs zei

"Man sehe dies nicht als Widerspruch zu dem oben Gesagten. Die SKA fragt in der Tat nicht, ob Rudolf Steiner Hellseher war oder nicht; sie thematisiert aber durchaus die Natur des Hellsehens als einen integralen Teil des anthroposophischen Selbstverständnisses und sucht Steiners Aussagen dazu, sofern sie rational nachzuvollziehen sind, historisch und systematisch an vergleichbare Modelle in der abendländischen Geistesgeschichte anzuknüpfen. Insofern tritt also die SKA ihrem Gegenstand näher, als es die traditionelle kritische Bibelforschung zu tun gewohnt ist. Sie führt das Element der Kritik nicht nur von aussen an die Inhalte der Anthroposophie heran, sondern zugleich, quasi von innen heraus, an die Quelle, das Innerste, das Allerheiligste dieser Weltanschauung, versucht ihren Gegenstand also gewissermaßen durch konzeptionelle Rekonstruktion von innen heraus zu verstehen." Bron: Von Wölfen und Viren egoistenblog.blogspot.nl

Hier staat in de woorden van Christian Clement dat er niet alleen kritiek vanuit een toeschouwers-perspectief- van buitenaf kijkend naar…de tekst- kritiek wordt geleverd op de inhoud van de antroposofie, hier nog met de oude schrijfwijze –Ant hroposophie – , maar ook tegelijkertijd, vanuit een deelnemersperspectief – van binnenuit, wat hier de betekenis heeft van staande in de geestwereld, schouwende, als een integraal bestanddeel van het zelfverstaan in de antroposofische samenhang.
Tenminste zou ik verwachten, maar dat is niet wat er staat!
Quasi*van binnenuit!
Wat volgt is een woordenlabyrint.
Christian wil immers dat reconstrueren wat eerst door hemzelf op abstract, intellectueel niveau in gewone taal wordt uit-Één-gehaald, in filosofische taal gedemonteerd.
De werkwijze bij de tekstanalyse is Deconstructie en Constructie, waarbij de Geest al uit de fles respectievelijk uit de tekst is.

Jacques Derrida exploiteerde het filosofische-historische begrip 'Dekonstruktion' stammend van Martin Heidegger e.a. tot de begrippenparen 'Konstruktion' en 'Destruktion' en gaf deze betekenis voor de literatuur en het analyseproces van teksten, waarmee hij zich afzette tegen de hermeneu-tische theorieën; kunst van het uitleggen, duiden en verklaren van tekst en kunst.
Een reeks stromingen ontstond tijdens de 1960-er jaren in de filosofie, filologie; taal, historie en cultuurhistorisch interpreteren van teksten.

Methodisch vind door de samensteller Christian een 'konzeptionelle Rekonstruktion' plaats om het in zekere mate door een innerlijk verstaan te begrijpen, er vindt een poging plaats - een 'versuch' om door reconstructie van Rudolf’s teksten het innerlijke, het 'Allerheiligste van de Wereldbeschouwing' te verstaan.
Een 'Versuch' is een handeling door welke men iets wil verkondigen, beproeven en bewijzen wil en dat wil maar niet door de teksten heenlichten.

De Geest die uit de fles is laat zich niet verleiden terug te keren in de omslotenheid van de gedekonstrueerde teksten.
De troost is dat de Geest o.a al ontsloten en neergelegd is in de gedrukte werken van Rudolf Steiner en U die Geest slechts zelfstandig denkend, voelend, met een onbevangen houding, als 'work-in-progress' ontsluiten kunt.
Een omweg door 'het labyrint van dwarrelteksten' is géén noodzakelijkheid!

Alle 'Reuring' die de werk-missie van Christian omgeeft, kan ik bij geen publicatie van uitgevers die in de tak Antroposofie uitgeven in die mate terugvinden.
Het is tekenend dat zijn werk geenszins een verbindende werking heeft en het scheiden der geesten de boventoon voert.
Het tijdperk van Dekonstructie?

matthijs zei

Ter kennisgeving, met dank aan Christian Clement.

Christian Clement hat einen neuen Kommentar zum Post "Die Dornacher "Lügenpresse"- Kampagne" hinterlassen:

bester matthijs,

Mit "endlose Wiederholungen" bezog ich mich auf Michel Gastkempers Blog, wo Sie übrigens, im Kontekt Ihrer nicht enden wollenden Tiraden gegen meine Arbeit, jüngst ganz richtig geschrieben haben:

"Michael (Eggert)’s blog is een toneel voor zelfbespiegeling en een 'gratis antroposofisch theater' een arena voor spektakel, bij gestaan door zijn Muze."

Willkommen im anthroposophischen Sensationstheater!

cheese curve zei

Leuk Matthijs dat Clement de moeite doet om nederlandtqlige tekst van je te lezen!

matthijs zei

Ja Cheese, dat gaat met o.a https://marylou.byu.edu/ supercomputer, er is meer immers bij elke studie vormt Missiewerk een vaste sociale plicht, tegenwoordig komen de twee Mormonen niet meer aan de deur. Wereldwijd zijn alle teksten ingevoerd en vertaald in landseigen-taal. Huidige President Monson: 'Welcome to conference'", Church News, 4 October 2014, deelt daar mee dat er dan 88.000 Missionarisen vanaf 18 jaar t/m 25 twee jaar op Missie met een 'welgevulde' I-Pad, waarmee via sociale-media contacten worden gelegd ipv de vroegere deurbel.
In Amerika is het daarna trouwen, werken voor gezin en hypotheek.
Eén maal per jaar is er een groot voetbaltournooi 'The Holy War' genaamd.
Dat missen we nou in de Antroposofie met je I-Pad 'Wie erlangt man' uitventen of onze eigen scheppingsbijbel 'Die Geheimwissenschaft' aan de vrouw/man brengen in één van de 176 naties.
Lekker naar Tuvalu, het eerst eiland wat verdwijnt bij klimaatverandering, daar moeten 'klanten'zijn te vinden.

About the Fulton Supercomputing Lab
FSL Mission: To facilitate and enhance computationally-intensive research at BYU by providing reliable, state-of-the-art, high performance computing resources to faculty and students.

matthijs zei

Reinig eerst de eigen Tempel

Joseph Smith - founding father van de later-day-saints eigenaar van de BYUniversiteit - did not need original manuscripts. He, was able to bypass them to go to the original source—the inspiration of the Holy Ghost that enlightened the original biblical writers.

Joseph Smith – profeet – gebruikt géén originele manuscripten, zijn bron lag bij de Heilige Geest, dezelfde Geest die eerder de oorspronkelijke schrijvers van de Bijbel waren, Joseph deed er drie jaar over.

…"The Prophet’s work on the New Translation lasted roughly three years, from the summer of 1830 to the summer of 1833"…
"Joseph Smith occasionally talked about why a new inspired translation of the Bible was needed.
On one occasion he commented, "Many important points, touching the salvation of man, had been taken from the Bible, or lost before it was compiled."
In an editorial in the Church’s newspaper in 1834, the Prophet – Joseph S.- said:
"From what we can draw from the scriptures relative to the teachings of heaven we are induced to think, that much instruction has been given to man since the beginning which we have not".Does that mean the instruction was never put in the Bible, or does it mean it was taken out? It probably means some of both"…etc.

…When Joseph Smith made his New Translation, he did not annotate the changes to tell us why he made them. Likely several types of changes were made, for various reasons…etc

Het ware wenselijker geweest eerst 'De eigen Tempel' te reinigen, dan Rudolf Steiner's werken tot object van wetenschappelijk onderzoek te maken, terwijl de eigenheid van het geschreven werk van Rudolf een geesteswetenschappelijk karakter heeft en Rudolf nu juist met een geesteswetenschappelijk 'instrumentarium' vernieuwingen heeft doorgevoerd op alle mogelijke levensgebieden. Veelvuldig heeft hij aangegeven dat het natuurwetenschappelijk denken weliswaar een basis vormt – in termen van vaardigheden – om door te ontwikkelen, om te vormen naar een geesteswetenschappelijke methodes en inzichten.
Met een 'Trial-and-error-Methode', ontleent aan Charles Darwin’s onderzoek, Ernst Haeckel vormde uit zijn Evolutietheorie de biogenetische Grundgesetz 1866..
Deze methode is in de kern, in wezen een selectie-theorie-lat-selectio, tot uit-/afscheiding.

*De in de ontwikkeling van het menselijk denken - in het bijzonder in de filosofie – gebruikte methode kunnen we als een bijzonder variant van de 'Trial-and-Error-Methode' duiden, ontleent aan Karl L. Popper’s Was ist Dialektik? Uni Klagenfurt Karl-Popper-Library.

Christian Clement noemt dit een Methode (sein spezifischer textkritischer Ansatz. M. Eggert), zonder deze in de vorm van een handboek te willen omschrijven, te verduidelijken.
Wetenschap zo bedrijven, blijft een vorm van nijvere huisvlijt waarmee onwetenden te verleiden zijn.
Geldt een wetenschappelijke methode die niet getoetst kan worden, waarbij dataverzamelings-en analysetechnieken niet beoordeeld kunnen worden wel als wetenschap/geesteswetenschap?
K. L. Popper stelt;De mensen schijnen de neiging te hebben om een probleem; ofwel door het opstellen van een theorie - 'Trial-ad-Error-Metheode' te reageren en daar vooral aan vast te blijven houden.
Indien zij vals is, zullen zij liever met de theorie te gronde willen gaan, dan dat zij de theorie opgeven.

"Methode von Versuch und Irrtum: Es ist die Methode, kühne Hypothesen aufzustellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben."
- Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung.

Het effect van Christian’s handelswijze-/-werkwijze roept diverse kritieken op, die niet eenvoudigweg als dogmatisch, Bodosofen, inneranthroposphisch e.a kunnen worden weggewoven.
Het zou voor hem pleiten indien hij de diverse op schrift gestelde kritieken eens openlijk met zijn ideogenetische Methode te belichten

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)