Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 27 april 2016

Landing

Op deze koude Koningsdag, waarop de regen gelukkig niet zo erg huishield als gevreesd, heb ik een aantal nieuwswaardige berichten. Om te beginnen wat op 25 april op motief.online werd gemeld. Dat waren drie berichten, met bovenaan ‘Website antroposofie.nl volledig vernieuwd’:
‘Sinds maandag 25 april is de website antroposofie.nl volledig vernieuwd. Tot dan toe huisde op dit domein de website van de Antroposofische Vereniging, inclusief Motief.

Die opzet is veranderd. Het is nu een landingspagina geworden, met een drieledig doel. Om te beginnen centraal korte algemene informatie over wat antroposofie is:

“Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld. De antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen en probeert die te beantwoorden door een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping.

De maatschappelijke impact van antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg in al zijn facetten.”

Verder is er aan de linkerkant Antroposofie Magazine, het nieuwe publiekstijdschrift over antroposofie, en rechts de Antroposofische Vereniging. Via deze weg kan men bij beide met een simpele klik direct belanden.

Wie op Antroposofische Vereniging klikt, vindt daar uiteraard de nodige informatie over deze vereniging. Maar naar beneden scrollend komen ook Motief, de Bibliotheek en de Hogeschool tevoorschijn.

Er net boven worden “Ledenactiviteiten” vermeld:

“Informatie over de activiteiten georganiseerd door en voor leden, zoals vanuit de diverse ledengroepen, is te vinden op de website van Motief: de actuele landelijke evenementen en een overzicht van de lokale ledenbijeenkomsten door het gehele land.”’
Hieronder staat ‘Nieuwe bestemming Helicongebouw Zeist’:
‘Op 5 maart was de feestelijke opening van het Helicongebouw in Zeist. De naam Helicon stamt uit de tijd dat de lerarenopleiding voor vrijescholen nog Hogeschool Helicon heette. Want die was gehuisvest in dit gebouw sinds medio jaren tachtig, toen de nieuwbouw aan Socrateslaan 22A werd betrokken. Na het vertrek van de lerarenopleiding zomer 2013 om verder door het leven te gaan als Vrijeschool Pabo aan Hogeschool Leiden was het de vraag wat er met het pand ging gebeuren.

Eerst werd het pand beneden verbouwd, om onderdak te kunnen bieden aan kinderopvang ’t Kleine Volkje. Die trok er twee jaar geleden al in. Daarna hebben ook andere vaste gebruikers hun intrek genomen in het gebouw. Een nieuwe samenhang van gebruikers zorgt voor een nieuwe levendigheid in een omgeving die bij velen bekend is als conferentieruimte voor tal van antroposofische evenementen.

Helicon is een karakteristiek organisch vorm gegeven gebouw met twee verdiepingen en meer dan twintig ruimtes, met ieder hun eigen sfeer. Het heeft een mooie tuin met vijver en werkplaats rondom. De in het oog springende architectuur biedt drie aan elkaar gekoppelde zevenhoeken met taps toelopende daken. Ook is er een volwaardige theaterzaal aanwezig, voor podiumkunsten, zoals toneelkunst, kooroptredens, concerten en dergelijke.

Het gebouw is volop in ontwikkeling. Diverse bedrijven huren een vaste ruimte in het gebouw. Daarnaast zijn er incidentele huurders voor een dag of dagdeel, met de mogelijkheid om zelf voor koffie en thee te zorgen in de aanwezige keukens of de catering te laten verzorgen.

Op de eerste zaterdagmiddag in maart werd het Helicongebouw aan de Socrateslaan feestelijk geopend door Zeister wethouder Marcel Fluitman. Hij verzorgde de officiële opening met een toespraak en onthulling van het naambord met het nieuwe logo van dit karakteristieke gebouw. Docent Frans Lutters van de Stichtse Vrije School vertelde een inspirerend verhaal over de berg Helicon in de Griekse mythologie, compleet met de negen kunstmuzen en de zonnegod Apollo (de zon scheen inderdaad). Vervolgens waren er mooie optredens van het Socrateskoor en werd de middag afgesloten door cabaretière Dorine Wiersma met snedige, scherpzinnige en hilarische liedjes.

Talrijke bezoekers kwamen een kijkje nemen, behalve direct omwonenden, die uit Zeist en omstreken, maar ook uit heel het land. Ze volgden een lesje pilates, kwamen te weten wat homeopathie nou eigenlijk is, werden geïnspireerd door mooie kunst en architectuur, kortom: maakten kennis met de vele organisaties in het gebouw, van coaches tot en met acupuncturisten en een veelzijdige verloskundige. In de hal was een markt met kramen van lokale winkeliers en bedrijven: van boeken tot en met stenen, van schilderijen tot biologische groente.’
Als derde en laatste die dag het hier vorige keer in ‘Ornitosofen’ al genoemde bericht dat ‘Filosoof en Mani-kenner Roland van Vliet overleden’ is:
‘Op maandag 18 april is Roland van Vliet op 55-jarige leeftijd overleden, nadat hij afgelopen winter ernstig ziek was geworden.

“De filosoof Roland van Vliet (38) bestudeerde de manicheïsche teksten die deze eeuw uit het woestijnzand zijn opgegraven. Zijn doel: een filosofische reconstructie van de inhoud van de leer van Mani. Hij kwam tot de conclusie dat het manicheïsme opvallend modern is. Deze maand verschijnt bij Uitgeverij Kok-Kampen een boek waarin Roland van Vliet zijn bevindingen heeft opgetekend. “Rudolf Steiner kon zich inderdaad een manicheeër noemen.”

Zo begon in maart 1999 “Opstaan uit het hersenzand”, een interview door Jelle van der Meulen met Roland van Vliet in Motief nummer 17.

Triodos Bank vermeldt over hem: “Onderwijs (Cultuur en welzijn)

Roland van Vliet runt het Filosofisch Instituut voor Persoonlijk Meesterschap en Ethische Communicatie Manisola. Manisola is werkzaam op verschillende locaties in Nederland. De praktijk geeft advies in onder meer spiritueel leiderschap en ethische communicatie. Daarnaast geeft Roland van Vliet filosofisch consult, trainingen en seminars voor organisaties, voordrachten, loopbaanbegeleiding, socratisch gesprek, mediation en organiseert reizen. Bovendien treedt Van Vliet op als Stand Up Filosoof, waarbij hij uitdagende vragen van het publiek beantwoordt door ze mee te nemen op een filosofische ontdekkingsreis.”

In dagblad Trouw verscheen op 23 oktober 2012 een kort interview door Wilfred van de Poll, waarin Roland van Vliet vertelt “Je innerlijke ik vind je al na tien minuten”:

“Al heel vroeg leerde ik de ongedeelde aandacht kennen. Dat was mijn eigen ontdekkingstocht, niemand wees me erop. Ik kwam uit een gezin van zes kinderen, er waren veel spanningen thuis. We woonden in de buurt van Eindhoven, er is daar veel natuur. Ik ontvluchtte de spanningen door in het bos te lopen. Dat doe ik nu trouwens ook, lopen in het bos, terwijl u met me belt. Heel mooi. Ik zie overal herfstbladeren...”

“Een aandachtskracht werd in mij wakker. Ik ervoer verbondenheid met alles. Als er niets is tussen jou en de zon, tussen jou en de bomen, dan dringt de mysterieuze schoonheid van de wereld pas echt tot je door. Op een keer, ik moet 18 zijn geweest, fietste ik ’s ochtends vroeg door het bos. Toen werd ik vervuld van een onmetelijke liefde.”

“Ik had er toen de woorden niet voor. Later ben ik die ervaring Christus gaan noemen. Ik ontleende daar zoveel vreugde aan dat ik mij de hele tijd ben gaan oefenen in ongedeelde aandacht. Dan voel je: ik ben zelf heer over mijn bewustzijn. Ik kan niemand ergens de schuld van geven. Dan kun je aan je vrijheid werken.”

Maarten Muns schreef op 18 november 2013 op Nemo Kennislink in “Manicheïsme was ‘christelijker’ dan gedacht”:

“Het Manicheïsme was een belangrijke stroming binnen het christendom die tot in de Middeleeuwen veel aanhangers had. Wat we ervan weten was altijd grotendeels gebaseerd op het werk van christelijke kerkvaders. Onderzoek van VU-promovendus Roland van Vliet geeft nieuwe inzichten in deze eeuwenoude religie.”

Toon Schmeink maakte een kort verslag van het “Promotieonderzoek van Roland van Vliet. ‘Manicheïsme is tot in het hart christendom’” voor Motief 179 van februari 2014. Dat is hier te lezen: Promotie.

Op zondag 29 mei zal in Driebergen een herdenkingsbijeenkomst voor Roland van Vliet worden gehouden.

Roland van Vliet (geboren 1960) studeerde af aan de Pedagogische Academie in Eindhoven. In 1994 werd hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam doctorandus in de filosofie. Hij was mede-oprichter van het Origenes-Instituut in 1994. In 2014 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte aan de VU op het onderwerp “gnostisch adoptionisme in de manicheïsche christologie”. Van Vliet publiceerde diverse boeken, zoals Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde (Kok, Kampen 1999), Wie denken de mensen dat Ik Ben? – Christologie van de liefde (Christofoor, Zeist 2005) en recent De filosofie van het Ik (ASP, Brussel 2015).’
Op 25 april publiceerde Ruud Thelosen op zijn weblog ‘Solidaire economie’ een verslag van ‘Een andere economie is mogelijk!’ Hij schreef:
‘Ter gelegenheid van de nieuwe uitgave van de “Ökonomischer Kurs” van Rudolf Steiner die nu verschenen is onder de titel “Economie. De wereld als één economie” heeft uitgever en publicist John Hogervorst dit voorjaar een twintigtal bijeenkomsten georganiseerd door heel Nederland.

Op 19 april verzorgde hij in dat kader ook een lezing op het Novaliscollege in Eindhoven. In aanwezigheid van zo’n 40 belangstellenden heeft John een uiteenzetting gegeven van de visie van Rudolf Steiner op de economie, zoals die ook in de voordrachten en vragenbeantwoording in het boek naar voren komt. Steiner kiest voor een fenomenologische aanpak van economische verschijnselen omdat de economie volledig het resultaat is van menselijk handelen. In de economie gaat het om de productie en verspreiding van goederen en diensten voor de hele mensheid. Hoe we dat doen en met welke grondstoffen en hulpmiddelen is ook mensenwerk.

John maakt een terugblik om op een concrete en objectieve manier een product zoals een pot pindakaas te vervolgen vanaf je bord tijdens het ontbijt bij de consument tot en met de winning van grondstoffen (noten) in de natuur door boeren ergens ver weg op aarde. Alles overziende realiseer je je dan pas hoeveel mensen en middelen er wereldwijd bij betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat dagelijks in onze behoeften wordt voorzien. Het is daadwerkelijk een wereldomvattend proces en we kunnen in onze tijd daarom ook terecht spreken van een wereldeconomie. Op een andere manier zou je kunnen zeggen dat je tegenwoordig in de economie altijd voor een ander werkt. Dat schept verbindingen en is dus een sociale bezigheid, we zijn daarin ook solidair met elkaar. Dat moet dus ook het uitgangspunt zijn in de economie. Hoe organiseren we het economische proces zodat we niemand op aarde tekort doen en zonder de natuur en de aarde te schaden? Het doel is dus een duurzame en solidaire economie te realiseren, voor de mensen nu én toekomstige generaties. De moderne visies zoals een circulaire economie of Cradle tot Cradle benadering streven hetzelfde na.

Rudolf Steiner constateerde ook al in zijn tijd (rond 1920) dat het kapitalistische systeem al grote nadelen had. Hij zag al hoe in de natuur roofbouw gepleegd werd op landbouwgrond, bossen en mijnen ter verkrijging van grondstoffen en hoe mensen onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden ingezet werden in fabrieken en bedrijven. In de geest van zijn tijd pleitte hij ook voor een soort socialistische benadering van de economie waarbij de grond en kapitaalgoederen niet in privébezit mochten zijn maar geneutraliseerd en in handen van de gemeenschap of samenleving. Hij was geen voorstander van staatseigendom zoals de marxisten en communisten. Het huidige eigendomsrecht is eigenlijk een heel oud (en achterhaald?) principe dat we te danken hebben aan de Romeinse tijd zo’n tweeduizend jaar geleden. Daar ontstond in het recht het eigenbelang en particulier eigendom. Dit rechtsprincipe is aan vernieuwing onderhevig en moet aangepast worden aan de huidige nieuwe tijd. Wel particulier bezit van privéspullen, maar niet meer van collectieve goederen zoals landbouwgrond, bossen en weiden en kapitaalgoederen. Zo kenden we in Europa lange tijd de Commons als gemeenschappelijke weidegronden, waar de gemeenschap zorgde voor beheer en onderhoud. Wetenschapper Elinor Ostrom kreeg in 2009 als eerste vrouw de Nobelprijs voor de economie voor haar grondige studie van het beheer van deze Commons.

Anders dan in de huidige economie waar het uitgangspunt de concurrentie is, pleitte Steiner juist voor samenwerking en overleg tussen alle economische partijen. Concurrentie kan ertoe leiden dat het recht van de grootste en sterkste gaat overheersen. Je kunt minder draagkrachtige bedrijven het faillissement in duwen of door de mogelijkheid van een financiële overname kun je je opponenten overnemen en zo onschadelijk maken. Uiteindelijk zien we in veel branches en sectoren een beperkt aantal ondernemingen die door hun omvang en macht de markten/consumenten domineren. In wat Steiner een associatieve economie noemde moet er gelegenheid zijn om in verschillende overlegorganen de belangen en kennis van producenten, handelaren en consumenten samen te brengen, af te wegen en besluiten te nemen over kwaliteit , hoeveelheden en prijzen van producten. John geeft als voorbeeld het huidige Japan waar als zo’n 25 procent van de producten gemaakt wordt in opdracht van consumentenkringen. Dat is dus vraag- en juist niet aanbodgestuurd. Onze westerse economie is juist sterk aanbodgestuurd en wordt door middel van enorme reclame- en marketinginspanningen geprobeerd consumenten te verleiden deze producten aan te schaffen. Bij een mismatch tussen vraag en aanbod leidt dat echter tot grote verspillingen. In de economie gaat het om schaarse goederen en dus is zorgvuldigheid (lees efficiency en effectiviteit) noodzakelijk. Bij vraag-gestuurde productie is dat veel vanzelfsprekender.

Overleg en uitwisseling in grote diverse groepen mensen blijkt wel degelijk interessante resultaten op te leveren. In het boek The Wisdom of Crowds wordt aangetoond dat een heterogene groep tot betere oordelen en schattingen komt dan een homogene groep deskundigen. De Amerikaanse economisch journalist en onderzoeker James Surowiecki heeft daar vele voorbeelden van beschreven. http://bedrijfskunde-economie.blogspot.nl/2014/12/wisdom-of-crowd.html

Voor wie zou kunnen denken dat een overlegeconomie ouderwets en achterhaald gezien het falen van alle historische communistische voorbeelden kan toch verwezen worden naar twee moderne wetenschappers Michael Albert en Robin Hahnel, die in hun theorie van Parecon (samentrekking van participatieve economie) ook uitgaan van economische overlegkringen. http://solidaire-economie.blogspot.nl/2015/05/parecon-is-het-alternatief-voor.html

In de Nederlandse biologische dynamische Landbouw en dankzij de inspanningen van o.a. Odin/Estafette worden ook voedingsmiddelen geleverd via zogenaamde groenteabonnementen. Daarbij kunnen consumenten vooraf aangeven wat hun behoefte aan etenswaar zal zijn. Een toezegging vooraf om bepaalde producten in de nabije toekomst af te gaan nemen.

Een ander belangrijk punt is de totstandkoming van prijzen en de zoektocht naar de juiste en transparante prijs. In de definitie van Steiner (29 juli 1922): “Een prijs is de juiste prijs wanneer iemand voor een product dat hij vervaardigd heeft, zoveel als tegenwaarde ontvangt dat hij al zijn behoeften (en die van zijn naasten) kan bevredigen totdat hij opnieuw een product zal hebben vervaardigd”.

Dus niet terugkijkend hoelang het geduurd heeft en naar alle productiekosten, maar hoelang er nodig is voor het volgende exemplaar. Deze definitie is echter niet erg praktisch als we bedenken hoeveel mensen en middelen bij ieder product betrokken zijn. Je kunt echter geen scherpe grenzen trekken en dus worden het oneindige rekensommetjes. De juiste prijs is daarmee feitelijk een onmogelijke opgave. Openheid en transparantie met betrekking tot prijzen is echter wel haalbaar en wenselijk. Daar moeten en kunnen we mee beginnen zodat alle economische partijen voortdurend streven naar verdere efficiency (minimale verspilling) en effectiviteit (schaalvergroting en innovatie) zonder afbreuk te doen aan mens en natuur.

Na een korte koffiepauze was er gelegenheid om vragen te stellen. Het aanwezige publiek maakte daar dankbaar gebruik van. Vragen als:

“Is de mensheid als het gaat om bewustzijnsontwikkeling al toe aan een associatieve economie”?
“Hoe berekent John als uitgever (Nearchus) zelf de juiste prijs van een nieuw uitgegeven boek”?
“Wat vind je van het nieuwe boek van Joris Luyendijk en het boek Kapitaal van Thomas Piketty”?
“Is er in de visie van Steiner ook een belangrijke plaats voor regionale en lokale producten”?

Dankzij John werd het een boeiende avond, die de mensen hopelijk weer wat houvast heeft gegeven.’
Op de website van de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders) vond ik in de kolom rechtsonder bij ‘Nieuws’ een paar interessante zaken. Om te beginnen deze ‘Algemene Ledenvergadering NVAZ’:
‘Zeist, 22 april 2016

VOORAANKONDIGING Algemene Leden Vergadering NVAZ

Geachte leden van de NVAZ,
Op dinsdag 14 juni 2016 houdt de NVAZ de ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Aanvang: 19.00 uur; vooraf (18.15 uur) is een lichte maaltijd beschikbaar.
Locatie: Helicongebouw, Socrateslaan 22a 3707 GL Zeist

• Graag aanmelden (!) via secretariaat@nvaz.nl . Wilt u dan ook laten weten of u gebruik maakt van de maaltijd om 18.30 uur?

Zoals gebruikelijk zal de ALV bestaan uit twee delen, een inhoudelijk deel en een formeel deel.

In het eerste inhoudelijke deel willen wij de ruimte geven aan de werkgroep die met de directie van Weleda de afgelopen maanden gewerkt heeft aan de profilering Antroposofische Gezondheidszorg. Dit is een vervolg geweest op het project dat in 2014 vanuit de Sector Beroepsverenigingen gestart is onder de naam “Transitie in de zorg”. Het belangrijkste onderwerp was en is het profileren van de AG door middel van gerichte PR producten en activiteiten. In 2015 is bij twee gerenommeerde reclamebureaus over dit onderwerp gesproken en dit heeft geresulteerd in een tweetal offertes. De directie van Weleda in de personen Marc van Boven en Richard van der Hoek hebben vervolgens aangeboden om hun kennis en ervaringen in te zetten om ons verder te brengen en de nodige, hoge aanloopkosten te besparen. Vanaf november heeft een NVAZ brede werkgroep met vertegenwoordigers uit alle sectoren gewerkt aan de profilering. Deze werkgroep met Marc en Richard zal op de ALV verslag doen aan de leden van het resultaat en er zal ruimte zijn om vragen te stellen en in gesprek te gaan over het vervolg.

In het tweede formele deel zal in ieder geval het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 aan de leden worden voorgelegd.

Een nadere AGENDA volgt met als bijlagen een verslag van de werkgroep Profilering Antroposofische Gezondheidszorg, de jaarrekening en het concept jaarverslag.

Tot slot willen wij u al attent maken dat de tweede ALV dit jaar plaats zal vinden op dinsdag 13 december.

Met hartelijke groet, namens het NVAZ-bestuur,
Ted van Schie,
voorzitter.’
Bij de nieuwsfeiten is ook ‘Opleiding Antroposofische Geneeskunde voor artsen en tandartsen’:
‘Download bijlagen: Opleiding_Antroposofische_Geneeskunde_voor_artsen_en_tandartsen__2016-2017.pdf’
Mij verbaast vooral dat deze opleiding ook expliciet bedoeld is voor tandartsen. Dat heb ik nooit eerder gelezen.
‘De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen en de Academie Antroposofische Gezondheidszorg organiseren in 2016/2017 de

Interdisciplinaire Basismodule
Antroposofische Gezondheidszorg

De Interdisciplinaire Basismodule is het eerste onderdeel van de

Opleiding Antroposofische Geneeskunde voor artsen en tandartsen

De Academie start weer met een interdisciplinaire basismodule van twee dagen per maand in de periode september 2016 tot en met juni 2017. De Opleiding Antroposofische Geneeskunde duurt in totaal vier jaar. Het voltooien van de Basisopleiding is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de driejarige Vervolgopleiding.

Data: tien tweedaagse bijeenkomsten van september 2016 tot en met juni 2017; exacte data vindt u op de website van de Academie: www.academieag.nl
Locatie: Kraaybekerhof, Driebergen-Rijssenburg
Kosten: € 2.990,= incl. koffie, thee en lunch
Leiding: Guus van der Bie, arts; Hannie Bakker, fysiotherapeut, biografisch coach
Info & aanmelding: George Maissan, arts; tel. 06 – 53830140
E-mail: opleiding@nvaa.nl’
Ik vind die tandartsen niet terug op de website van zowel NVAA (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen) als AAG (Academie Antroposofische Gezondheidszorg). Ze worden daar zelfs niet eens genoemd... dus wat is er aan de hand? Nog meer nieuws bij de NVAZ, namelijk ‘Conferentie Natuurlijke Geboorte Zorg 31 mei 2016 http://natuurlijkegeboortezorg.nl/.’ Daar lezen we:
‘Conferentie natuurlijke geboortezorg
31 mei 2016 Weleda, Zoetermeer

Keuzes rondom zwangerschap en geboorte
Hoe verhoudt spiritualiteit zich tot de technische mogelijkheden?

Doel conferentie: Conferentie wil zicht bieden op keuzes die ouders kunnen maken rondom de zwangerschap en geboorte. De invloed van processen in de natuur en de technieken die de cultuur met zich meebrengt. Tevens zorgt de conferentie voor ontmoeting over de beroepsgrenzen heen, geeft inhoudelijke inspiratie en gelegenheid verder te bouwen aan Natuurlijke Geboortezorg vanuit antroposofische gezichtspunten.

Organisatie: Werkgroep Natuurlijke Geboortezorg. Deze werkgroep biedt scholing voor aandachtige geboortezorg met oog voor de wereld van geborenen en ongeborenen en baseert zich op antroposofische mensvisie.

Programma:
14.30 inloop met koffie en thee
15.00 Lezing Bart Maris, gynaecoloog
16.00 1e Workshopronde: 2 workshops + 2 rondleidingen
17.00 Soep met brood
18.00 2e workshopronde: 2 workshops + 2 rondleidingen
19.15 2e Lezing Bart Maris
19.45 Plenaire afsluiting
20.00 naar huis (met verrassing)

Workshops:
1. Verdieping van de lezing, met Bart Maris, gynaecoloog
In deze workshop wordt gelegenheid geboden thema’s uit de lezing te verdiepen. Welke vragen kan men zich stellen bij zaken als ivf, echogebruik of abortus.

2. Hoe kom je tot evenwichtige oordeelsvorming? Met Marja Brakman, senior verloskundige
Ouders moeten heel veel keuzes maken. Hoe kunnen wij hen daar bij helpen om tot een evenwichtig oordeel te komen? We gaan proberen door middel van oefeningen een verbinding te krijgen tussen verstand en gevoel, tussen hoofd en hart. Welke waarden hebben deze en hoe komen we tot een wel overwogen beslissing.

3. Rondleiding tuin, met de tuinman van Weleda
Rondom het gebouw van Weleda liggen de tuinen waar medicinale kruiden en planten groeien. De tuinman zal u rondleiden en extra stilstaan bij planten die in de geboortezorg een speciale plaats innemen. Zoals Goudsbloem (calendula) voor babyhuidverzorging, wildemanskruid (pulsatilla) en citroenmelisse (melissa), tegen zwangerschapsmisselijkheid.

4. Rondleiding bereidingsapotheek, apotheker Weleda
Nadat Calendula geoogst is, wordt zij op geheimzinnige wijze gepotentieerd. U krijgt een klein inkijkje in dit proces en mag aansluitend uw eigen calendula zalf maken, handig voor kleine (schaaf)wondjes.

5. “Ik kies voor blijde verwachting”, met Maria Bom
Blij verwachten, vol enthousiasme afwachten wie er gaat komen en hoe dat zal zijn. Met de verwachtingsvolle blik als van een kind op Sinterklaas, en even goed voorbereid (met lied en schoen en wortel), zo zou Maria het iedereen gunnen. Wat is daar voor nodig? En wat kunnen wij daar aan bijdragen voor het kraambed? Hoe versterken wij de verwachtingsvolheid en waar doen we hem misschien de das om?

6. Werken met pastel, met Elzelien Jansen
Om dichter bij de beleving te komen van het tere pasgeborene, het onverdichtte misschien nog ongeborene, gaan we tastend (eerste zintuigervaring op aarde) op weg met softpastel krijt. Elzelien geeft concrete aanwijzingen waarmee het innerlijk beleven eerst opgeroepen wordt waarna het al werkend vrij naar voorbeeld steeds meer een innerlijk weten wordt.

Sprekersoverzicht

Bart Maris: 1956 in Wageningen geboren, na het eindexamen (Arnhem) volgde het propedeutische jaar op de Vrije Hogeschool in Driebergen (Prof. Lievegoed). Een jaar praktikum in de verpleging in het Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (D), daarna geneeskundestudie in Utrecht. Specialisatie gynaecologie in Herdecke en Hagen, onderbroken door 2x ½ jaar werken met het Duitse Notärztekomitee in Namibia en Irak. Gepromoveerd over ritmen en chaos in de fetale hartfrequentie. Sinds 1992 vrij gevestigt als gynecoloog eerst in Osnabrück, en vanaf 1997 in een antroposofisch therapeutikum in Krefeld. Getrouwd, vier kinderen. Meerdere boeken geschreven, zie op www.fels-maris.de. Meer lezen van dr. Maris

Maria Bom: 1957 geboren, MBO sociale dienstverlening, Kraamzorg 2003, Voortgezette Opleiding antroposofische verpleegkunde (2008), Module antroposofische ouder- en kindzorg (2009). Werkzaam als zzp-er Kraamzorg Geborgen Verzorgen 2005 – heden) in Rotterdam. Directeur Opleiding Natuurlijke Kraamzorg (2010-heden). www.geborgenverzorgen.nl www.natuurlijkekraamzorg.eu

Marja Brakman
Meer informatie volgt

Elzelien Jansen
Meer informatie volgt

Inschrijven
Klik hier
Deze conferentie wordt mogelijk gemaakt door: Weleda Benelux’
Ander nieuws op het gebied van de gezondheidszorg vind ik bij Antroposana. De website meldde een maand geleden ‘Vertrek bestuurslid Andreas Reigersman’:
‘Vrijdag 25 maart – Na acht-en-een-half jaar zal Andreas Reigersman afscheid nemen.

“Ik ben destijds ingestapt om vooral te zorgen voor een zo goed mogelijke dekking voor de antroposofische en kwalitatief goede complementaire geneeskunde op Nederlandse zorgverzekeringen.”

Hier ging een forse inspanning in zitten en ondanks een klimaat van tegenwind is het tot noch toe gelukt de eigen Antroposanapolis met een passende dekking te realiseren. Dit kwam niet in de laatste plaats door zijn verzekerings- en bankachtergrond.

In de laatste jaren is er veel veranderd. Antroposana kreeg geen subsidie meer, maar redde zich prima door een beperkt aantal speerpunten te formuleren waar vooral de leden iets aan hebben: nieuw elan voor Stroom, een eigentijdse website en de Antroposanapolis.

Natuurlijk is hier nog meer in te ontwikkelen en zijn er nog veel ambities. Maar er is nu ook een volgende professionaliseringsfase bereikt en daarmee kan er ook weer ruimte gemaakt worden voor nieuwe bestuurskracht. Een nieuw bestuurslid is dan ook van harte welkom.

Andreas zal zich gezien zijn kennis en ervaring wel blijven inspannen voor de toekomst van de Antroposanapolis. Op de ledenraadsvergadering van 2 juli 2016 zal Andreas aftreden.’
Tot slot, het is tenslotte Koningsdag, deze melding gistermiddag in de Zutphense Koerier onder de titel ‘Viertal Zutphenaren krijgt koninklijk lintje uitgereikt’:
‘Burgemeester Carry Abbenhues reikte afgelopen dinsdagochtend in de Burgerzaal een Koninklijke Onderscheiding uit aan vier inwoners van de gemeente Zutphen. Koning Willem-Alexander heeft hen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.’
Het gaat ons hier om de laatste in de rij:
‘Last but not least kreeg Jonno van der Werf een koninklijke onderscheiding. De 62-jarige Zutphenaar is sinds 1993 werkzaam in de Antroposofische bibliotheek. Thans draagt hij als beheerder onder meer zorg voor de collectievorming, correspondentie en financiën. Daarnaast organiseert hij er allerlei activiteiten. Volgens ingewijden draagt Van der Werf “de bibliotheek in hoofd en hart”.’

3 opmerkingen:

John Wervenbos zei

De nieuwe website (1) antroposofie.nl. Op het eerste gezicht lijkt de focus op de startpagina meer in algemene zin op antroposofie gericht, hoewel met een verwijzing de Nederlandse Vereniging, AViN, ook snel in beeld verschijnt: (2) antroposofischevereniging.nl Steekt deze verenigingssite nu ook in een ‘nieuw jasje’? In mijn ogen wel. Maar ik moet zeggen dat ik de verenigingssite de afgelopen tijd niet heb bezocht. Die nieuwe versie is misschien eerder geïntroduceerd? Ik weet het niet.

De begeleidende tekst bij de rubriek Actualiteiten onderaan de website antroposofie.nl valt me inhoudelijk bezien extra in het oog. Het gaat me hier om de eerste twee zinnen in dat tekstkader:

Antroposofie loopt niet met zichzelf te koop. Wel kan het overal gevonden worden, als je maar goed kijkt of zoekt. […]”

Dat ‘(niet) met zichzelf te koop lopen’ is de afgelopen decennia een serieus issue geweest in en rond de Antroposofische Vereniging in Nederland. Sterker nog, een aantal antroposofen vond dat antroposofie door de vereniging, in een staat van (zelf)verzaking (zelf)verloochening verkerend, in feite in de uitverkoop werd gedaan. Met name Jonas van der Sloot bracht die opvatting indertijd nadrukkelijk en onomwonden onder woorden. Er werd in dat kader zelfs aan een alternatieve vereniging gedacht. Zie onder andere een nieuwsbericht van Elma Draayer hierover van vijftien jaar terug: Fundi's en realo's morren door over Steiners erfgoed (Trouw, 27 maart 2001). Hoe Van der Sloot hier tegenwoordig over denkt weet ik niet, toen was hij 33, nu is hij pakweg 48 jaar oud.

En dan is daar natuurlijk ook (3) Motief Online. Ik verwelkom de nieuwe bladen en de nieuwe initiatieven en vind het een goede zaak dat een medium als internet, tegelijk als extra publicatiemiddel, hierbij actief wordt ingezet. Er zal altijd wat te wensen blijven, en het is een goed om die wensen kenbaar te maken en daar niet geheimzinnig over te doen, maar de ingeslagen richting is mijns inziens goed. Een stap vooruit.

John Wervenbos zei

De tekst (mijn reactie) rammelt hier en daar. Jammer dat er geen edit functie is ingebouwd voor reflectanten. Nu ja, het zij zo.

John Wervenbos zei

Wat ik vind van het nieuwe tijdschrift Antroposofie Magazine?

Daarover ben ik nog niet uit. Laat het op me afkomen en werk in de allereerste plaats mijn eigen agenda af. Maar in ieder geval sta ik er in principe positief tegenover, want antroposofie dient echt geactualiseerd te worden en in de wereld te staan, geen geïsoleerd, ingekapseld plekje in de samenleving in te nemen.

Met een goed tijdschriftartikel kan een onderwerp of thema op doelmatige, relevante en betekenisvolle wijze worden geactualiseerd, kan met bepaalde (voor)kennis worden aangeknoopt bij actuele gebeurtenissen of voorvallen of aan een actuele stand van zaken. Zo krijgen (1) (voor)kennis en (2) (gedeelde) actualiteit, je kunt het ook een gedeelde werkelijkheid noemen, samen een bepaalde meerwaarde.

Iets over mijn eigen leesstijl, ik ben niet alleen een lezer maar in al mijn vezels ook een schrijver. 'k 'Moet' wat met (relevante) informatie en met eigen en andermans levenservaringen. Als ik een populair-wetenschappelijk tijdschrift inkijk, zoals ik bijvoorbeeld vanochtend deed met een Nederlandstalige versie van het tijdschrift New Scientist, vraag ik me altijd af of het me prikkelt, of ik de inhoud relevant en interessant genoeg acht voor verdere verdieping en belichting, kortom of het me aanzet tot eigen vervolgonderzoek, want een mens kan altijd bijleren en zaken completer maken, omdat de kennis en de vermogens van de mensheid als geheel, welke meer is als de som van de enkelingen, de delen tezamen, voortdurend voortschrijden, altijd in ontwikkeling blijven.

Daarvan laat ik me niet weerhouden door een sektarische of elitaire basishouding, die bijvoorbeeld spreekt uit (1) een idee, dikwijls is dat een waanidee, van belangrijkere dingen iets af te weten dan menig ander - een ander die ik bovendien meestal niet echt ken - of uit bijvoorbeeld (2) een vooringenomen afwijzende houding tegenover materiële voorstellingen van zaken of uit (3) een afkerige houding ten aanzien van atheïstische wereldbeelden en uitgangspunten. Om maar wat te noemen, het lijstje kan natuurlijk worden uitgebreid.

By the way, de inhoud van nummer 33, 2016, van het tijdschrift New Scientist beviel, prikkelde en inspireerde me.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)