Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 20 mei 2013

Eetcafé


Op afgelopen donderdag 16 mei berichte ik in ‘Verlaten’ over een magazine over zorginstelling Zonnehuizen. Inmiddels is op de website van zowel Zonnehuizen als LSG-Rentray het volgende te vinden over dit ‘Magazine ZO’:
‘ZO is een magazine over de roerige afgelopen 24 maanden van Zonnehuizen. Het magazine is geschreven voor medewerkers, voor ouders, voor cliënten en voor relaties. Het magazine geeft een breed publiek inzage in de gebeurtenissen rondom het faillissement, het geloof en ongeloof van betrokkenen, het groeiende vertrouwen en het harde werken van medewerkers, de hindernissen en de gezamenlijke trots op de huidige organisatie.

Het magazine ZO is geschreven door Annemarie Haverkamp, journalist en schrijver. Ze schreef onder meer Dolgelukkig zijn wij over de dilemma’s rond de geboorte van haar gehandicapte zoon Job. Zie ook haar blog op www.koekemokke.nl.

Het magazine ZO kunt u hier downloaden.’
Nu kunt u het ook zelf lezen. Zoals ik donderdag al schreef, is het echte nieuws hierin de komende sluiting van de Michaelshoeve. Bij de Stichting Vrijescholen Athena staat onder nieuws al sinds 13 maart een persbericht te lezen, dat pas met de wetenschap van het voorgaande zin krijgt. Het heet ‘(V)SO De Lans gaat samenwerken met Anne Flokstraschool’:
‘Scholen speciaal onderwijs bundelen krachten
Samenwerking tussen School De Lans en de Anne Flokstraschool

Scholen voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden School De Lans (Brummen) en de Anne Flokstraschool (Zutphen) onderzoeken de mogelijkheid om intensief te gaan samenwerken. Dit zorgt voor een betere borging van het speciaal onderwijs aan deze doelgroep in de regio Zutphen.

De invoering van de wet Passend Onderwijs en de krimp van het aantal leerlingen in de regio kunnen in de toekomst tot een mogelijke terugloop van het aantal leerlingen op de scholen leiden. Om daarop voorbereid te zijn, vinden beide scholen het wenselijk om te onderzoeken hoe zij de krachten kunnen bundelen. In de nabije toekomst werken alle scholen voor speciaal én regulier onderwijs in de regio samen in een samenwerkingsverband. Samen dragen zij zorg voor het bieden van een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen.

Om de expertise en het aanbod van het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen ook in de toekomst te behouden, zoeken de besturen van School De Lans en de Anne Flokstraschool samen naar een oplossing.

Na verkennende gesprekken en een onderzoek naar onder meer de achtergrond van beide scholen, is er een intentieverklaring opgesteld om de toekomst van School De Lans samen met de Anne Flokstra school vorm te geven. Het ondertekenen van de intentieverklaring voor samenwerking is de volgende stap. Daarna volgt een inhoudelijk onderzoek waarin de inhoud van de samenwerking verder wordt verkend.’
De school De Lans bevindt zich meteen naast, om niet te zeggen op het terrein van de Michaelshoeve, maar is volledig zelfstandig. Dit alles betekent ook dat de aflevering van De Hokjesman op 21 februari over ‘De Antroposofen’ de zwanenzang was van de Michaelshoeve. Een herdenkingsmonument, verzorgd door de VPRO. Overigens blijkt deze van de acht afleveringen op Uitzending Gemist de op één na meest bekeken te zijn. Het haalt bijna veertigduizend keer bekijks, om precies te zijn 39.376; alleen ‘De Volendammers’ haalt meer, namelijk 47.177. – Ik kan u een nieuwe website voorstellen, ‘Welkom bij Sijthoff’:
‘Hiernaast de buitenkant van het Sijthoffgebouw, hierboven een aantal foto’s van de sloop van de binnenkant van dit gebouw. Deze sloop is de eerste fase van de grote verbouwing waardoor het gebouw geschikt wordt voor de doelstellingen van de Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (SCOL). Het ontmoeten kan plaats vinden in het eko-eetcafé of tijdens een van de culturele of andere activiteiten die in de Cultuurzaal worden plaats gaan vinden. De sloop is inmiddels (eind maart) achter de rug, zodat met de opbouw kan worden gestart. Het is de bedoeling dat in juni zal worden begonnen met de inrichting. De opening is gepland op 30 augustus.

Ook deze site is in een opbouwfase. Om die reden werkt nog niet alles, waaronder de agenda.’
Wat het verband is met antroposofie? We lezen bij ‘In ontwikkeling’ van 3 april onder meer over een ‘bijzondere flashmob’. Dat was de ‘Euritmie Flashmob Leiden 2012’ op 20 april van dat jaar op het stationsplein van Leiden.
‘Sijthoff is in ontwikkeling. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de vormgeving van het gebouw, aan de invulling van een programma en aan de financiering van het project.

Voor de verbouwing was al een aantal activiteiten in Sijthoff gerealiseerd. In september 2012 was Sijthoff twee dagen een gelukspunt op de geluksroute die in Leiden was georganiseerd (zie archief) en was Sijthoff opgenomen in de Kunstroute (er hing werk van Wik de Jong). Daarnaast zijn verschillende workshops gegeven door Jan de Boon, waren er kunstgesprekken o.l.v. Han van Ouwerkerk, waren er bijeenkomsten en lezingen met Roswitha Storm en heeft Manja Wodowoz-de Boon een bijzondere flashmob georganiseerd.

Verbouwing

Begin maart is begonnen met de sloop van de binnenkant van het Sijthoff gebouw. De verlaagde plafonds zijn verwijderd, een verhoogde vloer is afgevoerd, diverse wanden zijn in een container beland. Het verwijderen van later aangebrachte bouwsel leverde verschillende verrassingen op. Achter een wand bleek een mooie deur schuil te gaan, onder een houten vloer was nog de oorspronkelijke bestrating aanwezig en in de Cultuurzaal zijn de goten met leidingen die naar de drukpersen liepen, weer zichtbaar geworden. Een tegenvaller is dat een deel van het dak aan de achterkant er slecht aan toe is. Daarnaast was het spannend om te ontdekken hoe de kelder, die op de tekeningen zichtbaar was, er uit zou zien. Een groot deel is prima, in een kleiner deel ligt puin van eerdere verbouwingen. Dat moet nog geruimd worden waardoor het mogelijk wordt om een opslagruimte voor het eetcafé te realiseren. Begin april is de aannemer gestart om van de vele ruimtes, soms van bijzondere vorm, een overzichtelijk, harmonieus en functioneel geheel te maken. Op de begane grond komen de Cultuurzaal en het eetcafé met de daarbij behorende ruimtes, op de eerste verdieping is een aantal studentenkamers met keuken, woonkamer en badkamer gepland.

Als alles volgens de planning verloopt, zal de aannemer de verbouwing in juni opleveren. Daarna zal het gebouw ingericht worden zodat het in augustus af is.

Informatie over de verhuur van de studentenkamers is te vinden onder “vacatures”.

Opening

Op 30 augustus, nog net in het staartje van de zomervakantie, zal het vernieuwde gebouw officieel geopend worden door burgemeester Lenferink. Ook op 31 augustus en 1 september zullen er activiteiten zijn ter gelegenheid van de opening van Sijthoff.’
‘Sijthoff wil een plek zijn waar activiteiten plaatsvinden waardoor mensen elkaar ontmoeten, hun ideeën uitwisselen en talenten laten zien. Het aspect van ontmoeten staat centraal bij Sijthoff: iedereen in Leiden en omstreken die zich aangesproken voelt is welkom om activiteiten te bezoeken, er aan deel te nemen en heeft ook de mogelijkheid om zelf activiteiten in Sijthoff aan te bieden. Activiteiten kunnen plaatsvinden op het gebied van de meest uiteenlopende onderdelen van kunst en cultuur, waaronder tentoonstellingen, concerten, kleinkunst, dans, zang, politiek café, lezingen, cursussen, vertellingen en dergelijke.

Een aantal leden van het RembrandtForum Leiden (RFL) is mede-initiatiefnemer in de ontwikkeling van Sijthoff. De activiteiten van het RembrandtForum Leiden zullen t.z.t. ondergebracht worden in de programmering van Sijthoff. In het afgelopen halve jaar heeft RembrandtForum Leiden al een aantal activiteiten in het gebouw van Sijthoff georganiseerd. Op een apart tabblad wordt uitgebreider ingegaan op het RFL.

Om de genoemde activiteiten onafhankelijk van subsidies van de overheid te kunnen ontplooien, wordt de bovenverdieping verbouwd tot studentenkamers en zal een eko-eetcafé gerealiseerd worden. De mogelijkheden om ecologisch te eten in Leiden zijn zeer beperkt. Het eetcafé zal dus zeker in een behoefte voorzien. Daarnaast verwachten we dat de combinatie van eetcafé en culturele activiteiten elkaar versterken.

Wilt u meer weten over de achtergronden van Sijthoff, lees dan de Doelstellingen’
Op de website van ‘Wijkvereniging Pieterswijk’ vind ik in  een oude aflevering van de ‘Hart van de stadkrant’, namelijk ‘Editie April 2012’, een bericht van Erik van ’t Hoff en Manja Wodowoz over ‘Voormalig Sijthoffgebouw Doezastraat’:
‘De afgelopen maanden is de bedrijvigheid aan de Doezastraat 1B flink toegenomen. De stichting SCOL (Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden) ontwikkelt er een gesprekscentrum. Na de zomer begint de verbouwing. Er komt een ecologisch eetcafé met daarachter een zaal voor 60-80 mensen: ruimten waarin de ontmoeting centraal staat. De stichting SCOL gaat in het nieuwe centrum nauw samenwerken met het Rembrandt Forum Leiden. Het programma zal diverse groepen in Leiden aanspreken: exposities, workshops, politieke discussies, lezingen, muziek- en dansuitvoeringen. De initiatiefgroep wil de levensvatbaarheid van de antroposofische visie op natuur, mens en maatschappij toetsen aan het hele scala aan visies in de moderne samenleving. Dat betekent dat activiteiten van alle geledingen van de samenleving in en rond het pand een plek kunnen krijgen: politiek, sociaal, cultureel en spiritueel. De zorg voor onze leefomgeving komt o.a. tot uiting in het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen voor de verbouwing en inrichting van het pand, en in het serveren van voedsel van uitsluitend biologische en biologisch-dynamische oorsprong in het eetcafé.

In de komende maanden zullen er wat kleinschalige ontmoetingen, workshops en vergaderingen plaatsvinden. Mocht u een activiteit willen aandragen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen.

Let op onze publicaties onder de naam Sijthoff of kom gerust langs om te informeren hoe het er mee staat. De officiële opening wordt verwacht in de lente van 2013.’
Dat is dus een half jaar later geworden. Een nieuwe website is er ook voor Info3. Alweer?, hoor ik u denken (zie bijvoorbeeld ‘Vlucht’ op 17 april 2011). Maar dat was te verwachten, na de vernieuwingen die op 20 december 2012 in ‘Blauwdruk’ ter sprake kwamen. Het ziet er nu zo uit. Op de homepage vinden we onder het thema ‘Lebensfäden’ ook een artikel van Ramon Brüll, getiteld ‘Wilhelm Schmundt. Der “grosse Lehrer”’:
‘Er schrieb Physikalische Miniaturen (Dornach 1971) und Zeitgemäße Wirtschaftsgesetze (Achberg 1975) sowie zahlreiche andere sozialwissenschaftliche Werke: Wilhelm Schmundt, ein liebenswürdiger, bescheidener Mensch. Nun taucht der Name Wilhelm Schmundt wieder auf, in Zusammenhang mit dem Rummel um die neue Beuys-Biografie von Hans Peter Riegel. Zum Artikel
Het gaat om een artikel dat in ‘Verlaten’ op 16 mei in verband met een nieuwe biografie over Joseph Beuys wel even werd genoemd, maar dat ik daar niet heb overgenomen. Dat doe ik dan maar nu, ook omdat daarin zo mooi een stuk antroposofische geschiedenis aan bod komt:
‘Wilhelm Schmundt muss um die 80 gewesen sein, als er mit einem Pflaster auf der Nase auf einer der sozialwissenschaftlichen Tagungen in den 1980ern in Achberg erschien – die Folge eines Sturzes mit dem Fahrrad auf abschüssiger Straße in seinem Wohnort Hannover. Beuys soll ihn mal “unseren großen Lehrer” genannt haben. Das war während einer der großen Jahrestagungen der Aktion Dritter Weg und dem Aufleben des Dreigliederungsimpulses in der Post-68er Zeit. Tatsächlich hatte Schmundt ein gewisses An- und Aufsehen mit seinen Vorträgen und späteren Veröffentlichungen erregt. Es ging um einen neuen Weg, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge “zurecht zu denken”. Nun taucht der Name Wilhelm Schmundt wieder auf, in Zusammenhang mit dem Rummel um die neue Beuys-Biografie von Hans Peter Riegel. In der Spiegel-Besprechung von Ulrike Knöfel wird Schmundt als “Anthroposoph und Ex-Nazi” bezeichnet, und im übernächsten Satz heißt es, “Beuys nannte ihn ‘unseren großen Lehrer’”.

Nun mag Schmundt den Nazis auf den Leim gegangen sein, was übrigens keineswegs belegt ist. Uwe Werner nennt in Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus eine Eingabe, die Schmundt 1941 bei führenden Stellen des National-Sozialistischen Regimes gemacht hat, um für die Ideen Rudolf Steiners zu werben – eine Tatsache, die eher von Naivität als von überzeugter Anhängerschaft zeugt. Jedenfalls hatten die Ausführungen in der Achberger Zeit, die ich miterlebt habe und auf die sich Beuys bezieht, nichts, aber auch gar nichts mit braunem Gedankengut zu tun. Wenn Schmundt für den einen oder anderen ein “großer Lehrer” war, so waren es ausschließlich seine Visionen einer neuen Gesellschaftsform, die evolutionär, nicht revolutionär zu erreichen wäre, und in denen ein neues Denken über und ein anderes Umgehen mit Geld eine zentrale Rolle spielten. Wie sehr das damals schon Not tat, kann man vielleicht erst heute, nach 30 Jahren vollumfänglich nachvollziehen. Dass sich Beuys davon anregen ließ und sich ausnahmsweise selbst als Schüler, nicht als Lehrer empfand, spricht für, nicht gegen ihn. Eine Verbindung zwischen der Lehrerschaft und der Nazizeit zu unterstellen, ist dagegen schlicht boshaft.

Mit Schmundts Geldtheorie konnte ich selbst damals wenig anfangen. Sie kam mir wie eine Synthese der Steinerschen Wert- und Geldkreisläufe aus dessen Nationalökonomischem Kurs mit Elementen einer semi-staatlich gelenkten Planwirtschaft vor. Allerdings hat Schmundt die mögliche Rolle der (organisierten!) Konsumentenschaft sowie die Aufgaben von “Assoziationsbanken”, die eine ausgleichende Funktion zwischen den unternehmerischen Interessen zu gewährleisten hätten, berücksichtigt. Er stand damit in einem heftigen Widerspruch zu den Auffassungen des Wirtschaftswissenschaftlers Hans-Georg Schweppenhäuser (Das kranke Geld, Die Macht des Eigentums), der sich ebenfalls auf Steiner bezog und dessen berufliche Karriere ebenso wie die Wilhelm Schmundts von einer leitenden Stellung in der Elektrizitätsversorgung gekennzeichnet war: In beider Erfahrungswelt hatte man die Verbraucher im Wortsinn “an der Strippe”, eine Konstellation, die für ein modernes Unternehmertum nicht gerade repräsentativ ist. Einen heftigen Streit zwischen beiden habe ich noch lebhaft in Erinnerung: Schweppenhäuser brauste auf, Schmundt blieb bedächtig. – Obwohl ich Schmundt für mich selbst nie als “großen Lehrer” bezeichnen würde (dafür waren mir seine Einsichten in den Geldkreislauf zu profan), muss ich zugeben mehrfach erlebt zu haben, wie die Lektüre seiner Bücher in Seminaren und Arbeitskreise ungemein anregend war und zu einem lebhaften Gedankenaustausch führte. Und das war genau das, was Wilhelm Schmundt beabsichtigte: Ein neues, meditatives Denken anzuregen, auch und gerade in Wirtschaftsfragen.

Der Text erschien zuerst im Rahmen meiner wöchentlichen Kolumne “Gut gebrüllt” in unserem Newsletter INMEDIA+ // Bewegungsmelder.’
Ook Michael Mentzel van ‘Themen der Zeit’ is nog niet klaar met deze kwestie. Eergisteren publiceerde hij daar ‘Noch einmal Beuys – Weder rechts noch links’, dat ook de geschiedenis induikt:
‘In einem Leserbrief an den Spiegel hat sich der Diplom-Sozialwissenschaftler Herbert Schliffka zu der am 13. Mai erschienenen Rezension der Beuys-Biographie von Hans Peter Riegel geäußert. Mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlichen wir den Text auch an dieser Stelle.

Herbert Schliffka

Da der Spiegel die von Hans Peter Riegel verfasste “Biographie” über Beuys unkritisch rezensiert hat, fördert er die Verharmlosung von rechtsradikalen Ideologien und Aktivitäten. Denn, wenn nachweislich freiheitlich-demokratisches Gedankengut als ein solches beschrieben wird, das dem rechtsradikalen nahe steht, dann werden die Grenzen verwischt. Wenn Freiheits- und Demokratiefreunde als Nazifreunde diffamiert werden, wird rechtes Gedankengut fahrlässig verharmlos, weil es in Verbindung mit der Freiheits- und Demokratieidee aufgewertet wird.

Mit den beiden Bundestags-Direktkandidaten Joseph Beuys und dem Anthroposophen Otto Schily arbeitete ich 1980 als Vorstandsvorsitzender der neugegründeten Grünen Partei in Düsseldorf zusammen. Ich erlebte Beuys wöchentlich bei den Kreisverbandssitzungen. Obwohl er schon ein weltweit bekannter Künstler gewesen ist, war er nicht überheblich. Wir konnten ihn als einen, außergewöhnlich liebenswürdigen Menschen erleben. Individuelle Freiheit und die Liebe zu den Menschen in ihrer Entwicklung, das waren Antriebsfedern für seine Aktivitäten zur Neugestaltung der Gesellschaft. Als Bildhauer begriff er diese als eine zu gestaltende “soziale Skulptur”, an deren Herausbildung jeder Mensch beteiligt – also “ein Künstler” – ist.

Ich gehörte zu der in Achberg gegründeten “Aktion Dritter Weg” (A3W), einer Gründungsorganisation der Grünen, die dort als “Achberger Kreis” bekannt war, weil August Haußleiter sie so bezeichnet hatte. Seit 1978/79 beteiligten sich “die Achberger” gemeinsam mit der von Joseph Beuys initiierten “Freie Internationale Universität” (FIU), an der Gründung der Grünen.

Eine gemeinsame ideelle Grundlage war der “Aufruf zur Alternative” jenseits von Kapitalismus und Kommunismus. Er erschien am 23.12.1978 als Beitrag von Beuys in der Frankfurter Rundschau. Der auf der Grundlage der Gedanken von Wilhelm Schmundt verfasste Aufruf zeigt eindeutig, dass das völlige Gegenteil von einem nationalistischen oder gar totalitären Gesellschaftssystem angestrebt wird. Die Verwirklichung von individueller Freiheit, Demokratie und einer solidarischen globalen Wirtschaft wird angestrebt.

Was die Demokratie betrifft, zeigt dies das von Beuys 1971 gegründete und 1972 auf der Documenta 5 ausgestellte “Büro für Direkte Demokratie” und die ab 1983 in Achberg gegründete “Aktion Volksentscheid”, an deren Wirken Beuys beteiligt war. Sie führte zum Aufbau der neueren Demokratie-Bewegung, die eine komplementäre Demokratie anstrebt, in der die bloß parlamentarische Gesetzgebung durch eine Volksgesetzgebung in drei Verfahrensschritten (1. die freie außerparlamentarische Gesetzes-Initiative, 2. das Volks-begehren, 3. der Volksentscheid, nach vorheriger freier und gleichberechtigter Information), ergänzt wird.

Enthält die von Hans Peter Riegel verfasste “Biographie” über Beuys auch die oben angedeuteten ideellen Grundlagen für die Aktivitäten von Beuys oder enthält sie im Prinzip nur die Aussage, dass jeder Mensch – also auch Beuys – es im Nachkriegdeutschland mit vielen “Altnazis” und national gesinnter Menschen zu tun hatte? Das teilt uns Ulrike Knöfel in ihrer Rezension nicht mit.

Muss man in einer Beuys-“Biographie” die Untaten dieser Menschen, denen man begegnen musste, wenn man die Gesellschaft neu gestalten wollte, auf 596 Seiten aufzählen, damit auch ihre späteren Taten in diesem Licht erscheinen? Das sollte sich H. P. Riegel und potentielle Leser vor dem Kauf seines Buches fragen. Nehmen wir hier z.B. nur August Haußleiter, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der CSU und späteren Mitbegründer der Gründungsorganisation der Grünen AUD.

Es ging im Gründungprozess der Grünen kein Weg an ihm vorbei, weil es am Anfang hauptsächlich sein Werk war, die vielen grünen, alternativen und bunten Splitterparteien, sowie die außerparlamentarischen Organisationen gegen AKWs, für Umweltschutz, für Frieden usw. in der Grünen Partei zu vereinen. Und die vom “Achberger Kreis” eingebrachte Idee der “Einheit in der Vielfalt” machte es möglich, dass die großen ideologischen Gegensätze, die in der Anfangszeit der Grünen vorhanden waren, so lange überbrückt werden konnten, bis der Parteibildungsprozess gelang.

Die Gegensätze erstreckten sich vom rechten Rand, vertreten durch Nationalrevolutionäre, über national gesinnte, konservative Umweltschützer, Jungdemokraten, linke Sozialdemokraten, undogmatische Linke bis hin zu einem starken linken Rand, an dem sich kommunistische Revolutionäre, besonders von den maoistisch geprägten “K-Gruppen” einmischten.

Beuys und seine Achberger Freunde waren von bürgerlich und sozialdemokratisch gesinnten, bloßen Umweltschützern weit entfernt. Aber mehr noch waren sie von totalitären und autoritären Ideologien des rechten und linken Randes entfernt. Dies wird man in dem wahrheitswidrigen, diffamierenden und sensationserheischenden Pamphlet von H. P. Riegel nicht finden. Anders als bei ihm werden diese Unterschiede kenntnis- und detailreich im Buch von Silke Mende tatsachengerecht beschrieben. Die überarbeitete Fassung ihrer Dissertation über die “Geschichte der Gründungsgrünen” erschien 2011 unter dem Titel “Nicht rechts, nicht links, sondern vorn”. Beuys war vorn – Avantgarde! Er wusste: Die Ursache liegt in der Zukunft.’
En om helemaal zeker te zijn hier een heel vroege reactie op een van de webloggen van Gerhard Schuster, Zapata33.com. (Veel uitgebreider nog is dit te vinden op zijn ‘Gangandi Greidi’-weblog, op 13 mei in ‘Beuys Biographie – Ein Frontalangriff auf die Wahrheit’.) Hij maakte zich meteen al op 12 mei kwaad, in een bericht getiteld ‘Beuys – Ein würdeloser Geburtstagsgruß’:
‘Wenn ein Mensch so charakterisiert wird, dass alles alles wofür er eintrat, ihm abgesprochen wird, alles wogegen er stand, ihm unterstellt wird, wenn dabei mit Lügen, Verzerrungen und Verleumdung operiert wird, dann kann man das, was da stattfindet nicht anders als einen Angriff nennen!

Ein solcher Angriff findet sich in der morgen erscheinenden Ausgabe des Spiegel gegen Joseph Beuys. Man konnte das Heft schon heute im Internet lesen, am 12. Mai, Beuys’ 92. Geburtstag. Ein unwürdiger Akt!

Was im Spiegel zu lesen ist, ist die Rezension eines Buches von Hans-Peter Riege, das den vermessenen Titel “Beuys: Die Biographie” trägt. Das Buch – herausgegeben im Aufbauverlag – kommt erst in einer Woche in den Handel, konnte also hier noch nicht in den Blick genommen werden. Was allerdings von Ulrike Knöfel ohne kritische Distanz davon im Spiegel wiedergegeben wurde, reicht, um zu erkennen, wie hier ein Mensch nicht nur verkannt wird, sondern dieser Mensch regelrecht in seiner inneren Wahrheit zerstört werden soll.

Aber es ist in den wenigen mit dem Titel “Kunstborn” überschrieben und als “Zeitgeschichte” markierten Seiten des Spiegel-Artikels nicht nur Joseph Beuys das Opfer. Auch Wegbereiter und Weggefährten und ein wichtiger Ort seines Wirkens werden in ein so vollkommen falsches (braunes) Licht gerückt, dass der, der es nicht besser weiß, vollkommen in die Irre geführt wird.

Der im Spiegel als “Heimstätte für offenbar viele Menschen mit [Nazi]Vergangenheit” beschriebene und genannte Ort ist Achberg, womit das dort ansässige “Internationale Kulturzentrum” gemeint ist, wo ab 1973 der auch erwähnte “Ständige Jahreskongress Dritter Weg” stattfand. An diesen Zusammenkünften nahmen hunderte Menschen teil, die eine gesellschaftliche Alternative in den Blick fassen wollten. Im Mittelpunkt standen die Ideen des Prager Frühlings (“Freiheit, Demokratie, Sozialismus”), deren Repräsentanten, nachdem sie nach dem 21. August 1968 die CSSR verlassen mussten, in Achberg eine geistige Heimat fanden, um dort mit anderen sozialen Bewegungen, auch der im Spiegel mit stereotypen Aussagen charakterisierten anthroposophischen in Austausch zu treten. Hier haben für Beuys wichtige Begegnungen mit Menschen und Ideen stattgefunden. Der im Spiegel als Ex-Nazi verunglimpfte Wilhelm Schmundt war Physiker und Soziologe, der in Weiterführung der Darlegungen Rudolf Steiners zu einer “Dreigliederung des sozialen Organismus” eine der wichtigsten Grundlagen für das Denken von Joseph Beuys wurde. Was davon “ewiggestrig” sein soll, kann man selbst in Erfahrung bringen, wenn man den auch heute noch hochaktuellen Aufruf zur Alternative liest. Kennt man diese Zusammenhänge und auch etwa die Idee der direkte Demokratie, für die Beuys “volkspädagogisch” einzutreten versuchte, ist es absurd zu meinen, dass er letzlich – darin “Steiner und dessen verqueren Idealen” folgend – eine “totalitäre Gesellschaft” angestrebt habe. Das vollkommene Gegenteil ist zu erkennen, blickt man mit unbefangenem Denken auf Steiner wie auf Beuys!

* * *

Ich kann hier nicht im Einzelnen auf die Dinge eingehen, zumal auch die sog. “Biographie” noch gar nicht erschienen ist. Damit man sich aber ein umfassenderes Bild auch zu dem in dem Spiegel-Artikel thematisierten Verhältnis Beuys’ zu Achberg machen kann, sei noch ergänzend auf einen Tagungungsbericht verwiesen, der im Jahr 2004 entstanden ist. Die Tagung trug den Titel “Joseph Beuys und seine Quellen” und war Teil einer Reihe von Veranstaltungen zum 33-jährigen Bestehen des “Internationalen Kulturzentrums Achberg”.’
Het is maar dat u het weet!
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)