Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 9 december 2011

Grootst


Afgelopen maandag 5 december plaatste ik in een update bij ‘Scoren’ deze oproep:
‘werkt iemand in deze groep bij de Zonnehuizen, of kent iemand een medewerker? KRO Brandpunt komt graag in contact met je, ivm een mogelijk faillissement dat vandaag (51211) wordt uitgesproken.’
Op de website van Brandpunt is inmiddels te lezen over ‘Mismanagement in de zorg’:
Zodra de uitzending online beschikbaar is, kun je hem hier bekijken.
Uitzending: zondag 11 december 2011, 22:15 uur op Nederland 2.

Groot, groter, grootst. Dat was het credo in de zorgsector de afgelopen jaren. Fusies en samenwerkingsverbanden zouden leiden tot betere en efficiëntere zorg. Maar nu de ene na de andere mega-instelling failliet gaat, nemen de zorgen toe: wat gaat er gebeuren met het verplegend personeel en de patiënten? Liesbeth Staats maakt een ontluisterende reconstructie van de ondergang van Stichting Zonnehuizen; goed voor 2800 patiënten. Een verhaal over tientallen miljoenen die zijn verdampt en falende managers die met een riante vergoeding via de achterdeur worden afgevoerd.’
Je wordt er niet vrolijker op. Maar wat ik er maandag nog niet bijverteld heb, en me ook nu pas duidelijk is geworden, is dat dezelfde Liesbeth Staats degene was die de oproep maandag op LinkedIn zette, en zij dus Vrije School Alumni is. Dat blijkt ook uit haar profiel: ze deed van 1986 tot 1992 VWO op de vrijeschool in Leiden en Den Haag. Hoe dan ook, het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) voelde zich vandaag blijkbaar genoopt het volgende persbericht alvast op haar website te plaatsen:
‘Betreft: situatie stichting Zonnehuizen

Met grote bezorgdheid volgt het bestuur van de NVAZ de ontwikkelingen bij stichting Zonnehuizen, de grootste lidinstelling van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.

Tot onze grote spijt moeten ook wij vaststellen dat de situatie zeer ernstig is. Momenteel opereert een bewindvoerder en zelfs een faillissement kan niet worden uitgesloten. In relatief korte tijd is stichting Zonnehuizen in financieel zwaar weer verzeild geraakt: voor zover ook wij hebben kunnen vaststellen moet dit helaas worden toegeschreven aan inadequaat toezicht op een bedrijf en management dat niet “in control” bleek. Wij betreuren de situatie die ontstaan is zeer voor de betrokken cliënten en hun families, zo ook voor het personeel dat zich zoveel jaren professioneel heeft ingezet.

Stichting Zonnehuizen is de oudste antroposofische zorgaanbieder en kan terugzien op een rijke traditie. Wij hopen oprecht dat een doorstart van deze prachtige organisatie in welke vorm dan ook mogelijk blijft met behoud van de zo inspirerende antroposofische identiteit.

Uit het land bereiken ons veel bezorgde vragen. Wij kunnen die geheel begrijpen.

Allereerst moet geconstateerd worden dat de zorg bij stichting Zonnehuizen niet ter discussie staat. De inspectie heeft slechts in een uitzonderingssituatie een maatregel genomen. De cliëntenzorg gaat onverminderd en gekwalificeerd verder.

De kwaliteit en professionaliteit van de andere antroposofische zorgaanbieders in Nederland staat evenmin ter discussie. Integendeel: inspectie en zorgkantoren zijn zeer tevreden over de zorg zoals geleverd door de zorgaanbieders uit het antroposofische veld.

Volgens onze informatie zijn de andere antroposofische zorginstellingen financieel gezond en is er geen sprake van verscherpt toezicht door de inspecties.

De NVAZ is een samenwerkingsverband van de antroposofische zorg, waarbij de institutionele zorgaanbieders, de beroepsverenigingen en de therapeutica zijn aangesloten. In die zin bewaken wij kwaliteit en professionaliteit van de zorg onder onze leden ,maar kunnen wij geen verantwoording nemen voor het door individuele leden gevoerde beleid.

Wij hopen oprecht voor alle betrokkenen dat voor stichting Zonnehuizen, haar cliënten en personeel een inspirerende toekomst geboden kan worden.

Namens het bestuur van de NVAZ
Drs. A. Vroon, voorzitter NVAZ
Mevr. Drs. M. Winkler, secretaris NVAZ, tevens antroposofisch arts.’
Een heel ander bericht (of ook niet?) bereikte mij vanuit Zwolle, ‘Paradijsspel op Vrije School Michaël’:
‘Op 18 december wordt op de Vrije School Michaël het Paradijsspel opgevoerd.

In de middeleeuwen werden gebeurtenissen uit de bijbel voor de ongeletterde burgers voorgespeeld. Eerst gebeurde dat in de kerk maar later verplaatsten zich de opvoeringen naar gelagkamers of platte wagens. Het Paradijsspel dat op 18 december gespeeld wordt is een eeuwenoude versie uit het Hongaars-Oostenrijkse grensgebied. Hier hebben boeren dit spel honderden jaren ongewijzigd gespeeld. Daarom kiezen wij ervoor deze versie voor u te spelen.

De verleiding door de duivel, het eten van de appel en de verdrijving uit het paradijs. Wie kent niet het verhaal over Adam en Eva? Bekende beelden uit het boek Genesis, die samen de schepping en de zondeval omvatten. In eerste instantie lijkt dit een verhaal te zijn over het overtreden van een regel en het ontvangen van een straf hiervoor. Maar wie verder kijkt ontdekt dat het spel over iets anders gaat, acceptatie.

We moeten als mens accepteren dat we leven moeten tussen goed en kwaad, zowel om ons heen als in ons zelf. We mogen het kwaad niet aan zijn lot overlaten maar hem helpen zijn plaats te leren kennen. Het is in het spel goed te zien dat de duivel ons probeert af te houden van de aardsheid die we nodig hebben. Kijk maar eens hoe lichtvoetig die lucifer is, die wil duidelijk niet dat we aarden.

Kom aanstaande zondag naar onze school en laat u meevoeren naar het paradijs, proef die appel en laat u aarden.
Historisch Mysterie spel
Waar: Vrije School Michaël, Bachlaan 8
Wanneer: Zondag 18 december 17.00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage’

42 opmerkingen:

Anoniem zei

Bert Vroon, voorzitter van de NVAZ en ook al ervaring in fraudezaken.

HBO-fraudezaak

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Geweldige kikker, haha.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Matthijs,

Dat miljoen handtekeningen is al lang overhandigd aan de EU-commissie.

Het democratisch principe gaan invoeren op wetenschappelijk gebied of hoe men probeert om de wichelroedeloper in ere te herstellen. ;-)

Link naar Irrationele antroposofische geneesmiddelen

Michel Gastkemper zei

Beste Matthijs,
Kijk aan, Anoniem heeft je meteen geantwoord. Ik kan eraan toevoegen: bekijk eens ‘Gewonnen’ op 7 april. En vergeet De Digitale Verbreding op 25 mei niet!

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Matthijs,

Die arts waardoor je bent behandeld, was dat niet Tonny Bakhoven?

http://weblog.steinerscholen.com/2011/10/15/antroz/#comment-5766

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Beste Michel,

In je laatste blog van 9 dec. 2011 leg je een link tussen de NVAZ en het paradijsspel. Kan je die link ook expliciet maken want nu komt het op me over alsof die er wel is maar dat de lezer die zelf mag bepalen!
Dat het niet goed gaat bij de Zonnehuizen lijkt me duidelijk maar ik zou daar als buitenstaander niet zomaar een wijzende vinger bij willen opheffen om te wijzen naar de bestuurders. Zij zijn wel eindverantwoordelijk en die verantwoording moeten ze ook nemen maar soms zitten zaken ingewikkeld in elkaar. Een rechter zal daar dan aan te pas moeten komen om een oordeel te vellen, naar mijn mening.
Groet, WH

Michel Gastkemper zei

Beste WH,
Nee hoor, dat is te veel gezegd, dat ik een link leg tussen de NVAZ en het Paradijsspel, het is meer een knipoog naar de berichten ervoor. Als er al sprake is van een relatie, dan eerder tussen de verleiding die de eerste mensen van toen niet konden weerstaan met de huidige verleiding van groot, groter, grootst waarvoor sommige mensen blijkbaar vallen.

Anoniem zei

Dag Gastkemper,

Het lijkt er op dat er een paar mensen geofferd worden, onder het mom van vroeger waren ze heilig en nu een gevaar voor de beweging, om daar het paradijs bij te knipogen lijkt mij broeder moord.

Het haalt de aandacht wel een beetje af van het gedane misbruik en de in het ongewisse zijnde ouders en bewoners van de Zonnehuizen.

Wat daar zou het in de eerste instantie over moeten gaan.

De mensen!

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Michel Gastkemper zei

Beste Matthijs,
Maak je niet dik over deze Anoniem. Hij heeft zich elders weleens voorgesteld, vorige week nog hier. Het is betreurenswaardig wat hij schrijft en logisch dat hier een hoop frustratie uit voortgekomen is. En over zijn anonimiteit laat hij zich hier enigszins uit. We zullen hem in de reacties vast wel terug blijven zien komen, om zijn eitjes en eieren te kunnen droppen.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Gastkemper probeert steeds maar weer de anonimiteit van slachtoffers en andere mensen die uit veiligheidsoverwegingen anoniem reageren prijs te geven (=in gevaar brengen). Als antroposoof kan hij blijkbaar niet anders bij de schade toegebracht door zijn geloofsgemeenschap nog een schepje bovenop te doen.

Geen of een slechte journalistiek dus, want een journalist ontziet (cf Wikipdia, lemma journalist)'de privacy van slachtoffers, nabestaanden, patiënten, verdachten, veroordeelden en eventueel anderen door de algemene herkenbaarheid van betrokkenen in de berichtgeving te vermijden in al die gevallen waarin deze personen onevenredig nadeel van herkenbaarheid zullen ondervinden en voor zover het vermijden van herkenbaarheid niet in strijd is met het belang van een adequate berichtgeving.'

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Dag Gastkemper, Matthijs en anoniem.

Anonimiteit heeft zo zijn voor en nadelen, natuurlijk is spreken met eigen naam prettiger.
Voor mij persoonlijk heb ik de keus gemaakt dit anoniem te doen. Ik heb een lieve partner en de zorg van vier lieve kinderen.

Michel haalde al het betreurenswaardige aan, om even daarvoor te zeggen, maak je niet dik Matthijs over deze anoniem,om daarna te eindigen met eieren en eitjes droppen.

Het met inleven benoemde betreurenswaardige,lijkt nu geveinsd Michel.

Het haalt wel de aandacht een beetje af van het gedane misbruik en de in de ongewisse zijnde ouders en bewoners van de Zonnehuizen

Want daar zou het in de eerste instantie over moeten gaan.

De mensen!

Michel Gastkemper zei

Kijk, hieruit blijkt nu weer het probleem met het reageren slechts onder ‘Anoniem’. Gebruik dan een ‘nickname’. Want nu doen de reacties voorkomen dat er meerdere Anoniemen zijn, en die zijn dus slecht uit elkaar te houden. Dan is het natuurlijk vervelend om op één hoop gegooid te worden! Een zekere mate van hygiëne in de communicatie is wel zo prettig. En hebben wij, lezers, een beetje een idee met wie we te maken hebben, want dan kunnen we de diverse deelnemers tenminste onderscheiden.

Anoniem zei

Michel Gastkemper, 'de persmachine van de Zonnehuizen begint nu eindelijk op stoom te komen'.

Anoniem zei

Hier heeft Gastkemper een punt, wat opgelost moet worden.

Maar het haalt wel de aandacht een beetje af van het gedane misbruik en de in de ongewisse zijnde ouders en bewoners van de Zonnehuizen.

Want daar zou het in de eerste instantie over moeten gaan.

De mensen!

Michel Gastkemper zei

Maar als u nu eerst eens iets specifieker wordt, dan weten we tenminste waarover we het hebben. Het laatst mij bekend geworden geval van mishandeling en/of misbruik, dat anderhalf jaar geleden speelde en waarvan ik niet heb kunnen terugvinden of er op de aanklacht een rechterlijke uitspraak is gevolgd, heb ik aangekaart in ‘Malaise’. Gaat het daarom, of ook nog over iets anders? Want anders blijven we maar op deze manier in kringetjes ronddraaien en dat schiet niet echt op.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Dag Michel,

Er is een petitie, waarin misbruik en misstanden binnen de Zonnehuizen worden beschreven.

http://onmacht.punt.nl/index.php?r=1&id=479913&tbl_archief=1

Ook is er het geval wat in Hart van Nederland werd getoond, waarin ouders werden bedreigt met uitzetting uit de ouderlijke macht als men een klacht zou indienen bij de Zonnehuizen.

http://www.hartvannederland.nl/nederland/utrecht/2011/misstanden-in-tehuis-zeist/#.TgBsTq4sa2s;hyves

Soms kiezen mensen er voor niet de gerechtelijke weg te kiezen, uit angst of na een bedreiging of anders.
Daarmee is de misstand of het misbruik nog niet de conclusie waardig het weg te zetten als niet gebeurd.

Michel Gastkemper zei

Beste Matthijs,
Het probleem is eerder dat Anoniem tot nu toe verschillende gezichten heeft getoond. Een cynisch gezicht, een begrijpend gezicht, een om meeleven vragend gezicht. Als iemand een cynisch gezicht toont, ga ik me echt niet meelevend opstellen, dat heeft geen zin. Zo iemand oogst wat hij zaait. Maar als het twee of drie verschillende personen zijn, dan wil ik best onderscheid maken. Maar dan moet zo iemand zich ook onderscheidend tonen. De cynicus heeft er geen belang bij als cynicus herkend te worden, dus dan hangt het van de ander(en) af. Maar er zijn ook mensen die als één persoon al die verschillende gezichten hebben (dat is op zichzelf niet zo heel vreemd), en die er ook voor kiezen deze echt uit te leven. Dan krijgt dit iets schizofreens. Maar goed, hoe het ook zij, het ligt aan de ene of meerdere Anoniems zelf. Soms lijken ze op onze bekende Ramon De Jonghe, dan lijken ze weer slechts een kloon van onze Ramon te zijn, en misschien is het Ramon zelf wel die anoniem reageert. Alles kan. Daar moet je in het internettijdperk mee leren omgaan. En al stelt iemand zich bijzonder irritant op, dan zou ik zo iemand toch niet zomaar willen buitensluiten. Hoewel ook dat kan.

Anoniem zei

Ik vink gewoon een van de mogelijkheden aan die Gastkemper me geeft op deze blog.

Kies een identiteit
Google-account
Nadat je je reactie hebt verzonden, word je gevraagd je aan te melden.
OpenID
Naam/URL
Anoniem
REACTIE PUBLICEREN VOORBEELD

Als Gastkemper een probleem heeft met anoniem reageren, moet hij die mogelijkheid maar uitschakelen en niet zeuren over mensen die nog de inspanning leveren om te reageren.

Ramon De Jonghe? Haha.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Michel Gastkemper zei

Beste Anoniem van 11.27 uur,
Die petetitie van Ada Busman en Marion Greveling is van 3 maart 2009; over de Zonnehuizen wordt daar niet gerept. Wel in de reacties daaronder. Daar is ook sprake van wat ik op 16 september in ‘Malaise’ beschrijf. De uitzending van ‘Het hart van Nederland’ is van 20 juni 2011 en blijkbaar naar aanleiding van het bezoek van de inspectie in mei van dit jaar, dat toen net bekend was geworden. Daarover schreef ik op 11 juli in ‘Plan van aanpak’ en vervolgens op 31 augustus in ‘Augustusoogst’. Maar dit specifieke geval kende ik nog niet. Ik hoop dat daar inmiddels een goede oplossing voor is gevonden.
Overigens blijkt het in deze gevallen niet alleen een specifiek probleem van de Zonnehuizen te zijn, maar van Jeugdzorg in het algemeen en ook van verwijzende instanties zoals de William Schrikker Stichting. Daarmee wordt het natuurlijk niet minder erg. Een schuld toewijzen wordt wel lastig en alleen een priemende vinger naar de Zonnehuizen wijzen lijkt me niet helemaal terecht. Tegelijk ben ik me bewust dat zulke nuances niet aan iedereen zijn besteed. Zeker niet als je in zo’n moeilijke situatie zit.

Michel Gastkemper zei

Beste Anoniem van 11. 54 uur,
Het probleem is niet om anoniem te reageren, dat is prima. Ik begrijp dat daar goede redenen voor kunnen zijn. Maar kies dan een of ander pseudoniem of schuilnaam, die kan elke keer onder de reactie gezet worden. Als ik met iemand serieus in gesprek wil gaan, moet ik weten of ik die persoon al eerder heb gesproken of niet. Anders kan ik het gesprek niet voortzetten. Wanneer er meerdere Anoniemen zijn, kan ik niet goed uitmaken met wie ik te maken heb. Ik geloof niet dat ik het duidelijker dan dit kan zeggen. Maar wilt u het ook verstaan?

Anoniem zei

Dag Michel,

Bedankt voor de reactie, mijn reactie duurde even ik moest de kost verdienen.

De reacties in de petitie gaan voor een groot deel over de Zonnehuizen, je merk terecht op dat je niet alleen naar de Zonnehuizen kunt wijzen, op andere plekken gaat het ook mis.
De berichtgeving op jou site gaan nu veel over de Zonnehuizen, je bied daardoor de ruimte om het ook meer specifiek te hebben over wat mis zit in de Zonnehuizen.

De casus in Hart van Nederland, geeft een misstand weer in de Zonnehuizen, die niet werd opgemerkt, de ouders voelden zich niet gehoord door zowel de Zonnehuizen als de William Schrikker Stichting
Opmerkelijk hierin is dat de eerdere bestuurder van de Zonnehuizen, Yvon ten Brummelhuis tijdens de klachten van de ouders werkte als bestuurder van de William Schrikker Stichting.
Hier mag men vraag tekens bij plaatsen, nu de rol van ten Brummelhuis geen mooie blijkt te zijn.
Zelf hoop ik ook dat dit tot een ieder tot een goed einde is gebracht.

Onderstaande reactie die op jou site binnen kwam vraagt ook om een goed oplossing, het raakte me.

Anoniem zei

Mijn kind, met wie ik na een scheiding enkele jaren geen contact had, door tegenwerkende manipulerende ex, zat een tijd bij Zonnehuizen voor behandelingen, ik weet dat het kind mij enorm mist, maar Zonnehuizen had letterlijk schijt aan mijn smeekbeden of ik een keer mocht langskomen om te praten, als gescheiden ouder zonder contact met je kind, hebben ze bij Zonnenhuizen geen boodschap aan het gegeven dat vader en kind elkaar missen, ik heb me altijd aan de wet gehouden en geen omgangsverbod, ben van het kastje naar de muur gestuurd! ben bij het onderzoek als vader totaal buiten spel gezet, hoezo, ouderparticipatie, hoezo kindvriendelijk, hoezo antroposofisch???? de arrogantie waarmee zij omgaan met een ouder die zijn kind mist...om kotsmisselijk van te worden!!! hoe DURVEN jullie van een kind hoge prestaties te verwachten als dat kind psychische pijn heeft omdat ie vader mist, stelletje arrogante hufters!
13 december 2011 15:05


Misschien kunt jij er wat mee.

En misschien tot een volgende keer.
Groet.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

De humor is de wereld nog niet uit geblogt Matthijs, gelukkig!

Anoniem zei

Michel,

Je hebt een punt door te stellen dat je niet goed weet wie wie is wanneer meerdere anonieme reageerders opdagen.

Je lost het goed op door bij die anonieme reacties het uur van reageren te zetten, maar dat is wel omslachtig voor degene die op een anonieme reactie wil reageren.

Wie een nickname wil gebruiken heeft daar de mogelijkheid voor. Jij zou de mogelijkheid anoniem reageren kunnen uitschakelen, zodat bezoekers op naam moeten reageren (kan dan nog altijd een nickname worden gebruikt).

Om het andere bezoekers en jou niet te moeilijk te maken zal ik mijn best doen om er op toe te zien dat wanneer ik anoniem reageer er al geen andere bezoeker anoniem in de discussie aanwezig is.

Groeten,
de andere anoniem (van 11.54) ;-)

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Dag Matthijs,

Er is een aantal keer geprobeerd de anonimiteit te kraken en suggesties te doen wie de anonieme persoon zou zijn.
Dat is niet zoals het hoort.

Er is een aantal keren een oplossing aan gedragen om de verwarring die anoniem reageren hier heeft veroorzaakt te doen laten stoppen.

Je steekt in voorgaande reactie de draak met anoniem reageren, weliswaar op humoristische wijze.

Maar besef en respecteer ook de reden waarom mensen anoniem willen blijven.Mijn reden om anoniem te reageren heb ik eerder duidelijk aangegeven Matthijs.

Groet
Anoniem van de reactie van 21:29uur

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Goedemorgen Matthijs,

Het is geen spel. Respecteer alsjeblieft de mogelijkheden van dit blog. Ook die om al dan niet anoniem te reageren, zoals ik in mijn reactie van 11.54 aangeef.

Ik weet ook niet wie jij bent.

Groet,
een kritische geest

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)