Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 27 december 2011

Failliet

Dit is natuurlijk een mislukte foto, maar juist die past goed bij het bericht van vandaag.

Het nieuws van vandaag had ik vrijdag al aangekondigd in ‘Uitkering’. En tijdens mijn afwezigheid heeft Matthijs het vanmiddag even van me overgenomen, zie 27 december 2011 15:01. Wat rond het middaguur op de website van de Zonnehuizen verscheen, zal ik hier nog maar even herhalen, namelijk ‘27 december 2011: Rechtbank spreekt faillissement Zonnehuizen uit; uitzicht op overname Zonnehuizen’. Erboven stond vrolijk:
‘Zorg en onderwijs gaan door!

27 december 2011: Vandaag hebben de Bestuurder a.i. en de Bewindvoerder van Zonnehuizen de Rechtbank van Utrecht verzocht de surséance in te trekken en om te zetten in een faillissement. De rechtbank heeft dit verzoek ingewilligd en heeft het faillissement uitgesproken. Daarbij heeft de rechtbank mevrouw mr. Marie-José Cools als curator aangesteld.

De zorgkantoren en zorgverzekeraars continueren de betaling van de zorg voor de komende periode. Het faillissement van Zonnehuizen betekent dan ook niet dat er een einde komt aan deze bijzondere vorm van zorg en onderwijs. Integendeel. Wat er ook gebeurt: de zorg en onderwijs gaan door. Op dit moment is nog niet duidelijk onder welke vlag en met welke partners dat plaats gaat vinden.

Momenteel voert de curator intensief overleg met verschillende overnamepartners. Er zijn meerdere betrouwbare partijen die de zorg en onderwijs, of een deel daarvan, willen overnemen. Naar verwachting zullen de meeste medewerkers die werkzaam zijn in de directe zorg en onderwijs in dienst kunnen treden bij de partij die de zorg en onderwijs overneemt. Hierdoor blijven de cliënten de zorg en onderwijs ontvangen door voor hen bekende medewerkers.

Deze week worden cliënten, ouders en vertegenwoordigers en medewerkers nader geïnformeerd over de situatie.’
Natuurlijk veel nieuwsberichten hierover, in diverse media. Maar die hadden geen nieuws te melden, bovenop wat al in dit persbericht staat. Alleen de twee vakbonden CNV Publieke Zaak en NU’91 hadden meer te bieden. De eerste schreef ‘Zonnehuizen definitief failliet’:
‘De rechter heeft het faillissement van GGZ-instelling Zonnehuizen uitgesproken. Alle medewerkers krijgen een aangetekende brief van de curator met de consequenties van dit faillissement. Er is zicht op een doorstart.

De bewindvoerder en de Bestuurder van Zonnehuizen had de rechter gevraagd het faillissement uit te spreken. De rechter heeft dit nu ingewilligd. Met het faillissement kunnen de salarissen over januari worden uitbetaald (wordt overgenomen door uitkeringsinstantie UWV). De curator, Marie José Cools, gaat Zonnehuizen leiden. Het contract met de medewerkers wordt opgezegd. Het werk gaat wel gewoon door. De verwachting is dat de meeste werknemers in de directe zorg en onderwijs in dienst komen van de partij die Zonnehuizen overneemt. “We hebben een dringend beroep gedaan op de tijdelijke bestuurder van Zonnehuizen zo veel mogelijk mensen in dienst te houden”, aldus bestuurder Karin Kasper. “We zijn enorm betrokken bij de medewerkers. Voor hen waren het absoluut geen leuke feestdagen.”

De eerste link biedt namelijk nog extra informatie, hoewel die hetzelfde begint als het persbericht:
‘Zorg en onderwijs gaan door!

27 december 2011 – Vandaag hebben de Bestuurder a.i. en de Bewindvoerder de Rechtbank van Utrecht verzocht de surséance in te trekken en om te zetten in een faillissement. De rechtbank heeft dit verzoek ingewilligd en heeft het faillissement uitgesproken. Daarbij heeft de rechtbank ondergetekende mevrouw mr. Marie-José Cools als curator aangesteld. Vanaf dit moment zal Marie-José Cools de organisatie leiden en treedt Charles Laurey terug als Bestuurder a.i.

Wat betekent dat concreet voor de zorg en onderwijs op dit moment?
De zorg en onderwijs gaan door! De zorgkantoren en zorgverzekeraars continueren de betaling van de zorg voor de komende periode.

Wat betekent dat voor de zorg en onderwijs in de toekomst?
Momenteel voert de curator intensief overleg met mogelijke overnamepartners. Er zijn meerdere betrouwbare partijen die de zorg en onderwijs, of een deel daarvan, willen overnemen. Belangrijke uitgangspunten in de gesprekken met deze partijen zijn de garantie van continuïteit van kwaliteit van zorg en onderwijs vanuit een antroposofische identiteit.

Waarom een faillissement op dit moment?
Een faillissement op dit moment is noodzakelijk omdat daardoor de salarissen voor de maand januari zeker zijn gesteld doordat het UWV deze salarisbetaling overneemt.

Wat betekent dit voor jullie, medewerkers van Zonnehuizen?
Dit betekent dat het dienstverband dat je hebt met Zonnehuizen wordt opgezegd. Je zult hierover een dezer dagen een aangetekende brief van de curator ontvangen. Er wordt een opzegtermijn in acht genomen van 1 maand tot 6 weken. De opzegtermijn is onder andere afhankelijk van hetgeen afgesproken is in het arbeidscontract en de lengte van het dienstverband. Over deze periode van 1 maand tot 6 weken ontvang je je salaris. Deze betaling wordt door het UWV verricht. Het moment van betaling kan wel op een later tijdstip plaatsvinden.

De werkzaamheden zoals je die gewend bent uit te voeren, vinden gewoon doorgang. Let op: de verplichting om in de opzegtermijn gewoon door te werken geldt voor alle medewerkers, dus zowel voor medewerkers die een nieuw dienstverband krijgen bij de overnemende partij als voor medewerkers die geen nieuw dienstverband krijgen.

Naar verwachting zullen de meeste medewerkers die werkzaam zijn in de directe zorg en onderwijs grotendeels in dienst kunnen treden bij de partij die de zorg en/of onderwijs overneemt.

Met name voor een deel van de medewerkers in de staf- en ondersteunende diensten en voor medewerkers in de indirecte functies binnen het primaire proces zal helaas geen vervolg bij de overnamepartner mogelijk zijn.

Media
Het bericht van faillissement zal ongetwijfeld veel media-aandacht krijgen. We doen er alles aan om medewerkers, cliënten, ouders/vertegenwoordigers zo snel en duidelijk mogelijk te informeren. Maar aangezien het bericht na het uitspreken van het faillissement meteen openbaar is, zal het niet anders zijn dan dat een groep medewerkers, cliënten, ouders/vertegenwoordigers dit via de media zal vernemen. Dit is helaas niet te voorkomen.

Mocht je door de media benaderd worden, dan verzoeken we je daar niet op in te gaan maar hen te verwijzen naar Gerry Nutters, Hoofd Communicatie (gnutters@zonnehuizen.nl).

Hoe verder?
Dit bericht zal nog geen antwoord geven op al je vragen. Wij zullen er alles aan doen om jullie zo goed mogelijk te informeren, zowel via intranet, via je leidinggevenden als via informatiebijeenkomsten.

Op intranet vind je een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Blijft je vraag onbeantwoord, leg deze dan voor aan je leidinggevende of manager.

Tot slot
Ook nu weer doen wij een dringend beroep op jullie allen om er voor elkaar te zijn: niet alleen voor de kinderen, jongeren en volwassenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd maar ook voor je collega’s.

Met vriendelijke groet,
Charles Laurey, Marie-José Cools’

13 opmerkingen:

matthijs zei

De werkzaamheden zoals je die gewend bent uit te voeren, vinden gewoon doorgang.

Dit is de meest pijnlijke zin, tegen de verdere achtergrond van het blogbericht Failliet.

Hoe verhoud je je daar als medewerker/-ster toe?

Opnieuw de belofte van overname kandidaten, als een sooort baken van hoop.
Zonder namen te noemen behalve de IJsselmeerziekenhuizen man,van snijdertje naar investeerder.

Een trouwe Bronlaak bewoonster die mij op wisselende momenten belt en al jaren contact onderhoud, belde 2dagen geleden.

Ik stel haar in principe geen vragen over Bronlaak.

Zij belt vanwege Kerst en Nieuw Jaar en is bijzonder sensitief, toch maakt zij geen gewag van toestanden, omstandigheid is dat zij in een buitenhuis woont.

Een bewoonster die ten kantore vande ex-bestuurder een flammend betoog hield op eigen intiatief gericht tegen ons ontslag, in tegenstelling tot collega's uit de GEMEENschap!
En nog altijd dankbaar is voor het feit dat wij haar als huisouders hebben opgenomen.

De kracht van bewoners redde Bronlaak al eerder uit de misère.
Tot op 1 april 1980, ondanks de grappen die met deze datum zijn verbonden,in dienst en haalt Bronlaak uit het dal.

Het is kenmerkend dat bij de Zonnehuizen, de Antroposofische Vereniging en het NVAZ, of het bestuuur haar taken neerlegt ofwel vooral bezig is met het besturen van het besturen en the Gap met het werkvolk, leden ondertussen steeds groter is geworden.

Hoe dieper ik mij met deze zaken verbindt en mij informeer hoe idioter het wordt.

Als ik het individualiseer op personen i.p.v. systemen als het Raad van Toezicht model cq bestuur,
wordt het nog erger.

Troonzitter op de Lievegoed leerstoel Hans Reinders,gaat mee met de crisis die gaat over het 2e failliet, namelijk de inzichten die ontleent kunnen worden door zelfinzicht uit de bron van de Antroposofie.

Een Anoniem stelt daar in een eerdere subtiel vragen over aan Michel, deze Anoniem is een oplettende lezer.

Als liefhebber van heil-/sociaal therapie kom ik er zelfs toe om te stellen dat de beste oplossing is om er een reguliere instelling van te maken, tijdelijk personeel te leasen bij buurtinstellingen voor de voortgang.
Huidige personeel te sreenen op wat nodig is en voila een schoon schip en de mogelijkheid te gaan herbronnen!

Lastig voor de curator Marie José Cools om gebouwen met afgezaagde kozijnen en verdwenen hoekpunten te verkopen, indentiteit kan aardig de handel in de weg zitten!

De interim Charles kan nu rustig zijn Meavita proces bij de Ondernemingskamer afwachten.

matthijs zei

VERGETEN en CORRECTIE tot op 1 april 1980, ondanks de grappen die met deze datum zijn verbonden,treedt Wim van der Brug in dienst en haalt Bronlaak uit het dal.

matthijs zei

Het lijkt een beetje triki om als jongetje, die voornamelijk op straat zijn wijsheden op deed,om een hoogleraar professor de les te lezen.

Daarom een eerste grove schets, het kost mij uren om de benodigde informatie te verschaffen, te selecteren en te publiceren.

Onderwijl vraag ik me af wat doe ik, voor wie en waarvoor.

Een vriendin uit Zutphen zei ooit,ik vecht voor echt.
Dat zou een motto kunnen zijn.

Tekst in de stijgers.

De achtergrond is dat het onderstaande bijna 100 jaar na dato
van de grondlegging, waarin duidelijke contouren zijn gesteld plaatsvind!

Antroposofische Vereniging en haar werkveld Medische sectie waar de Heil-/sociaal-therapie deel van uitmaakt.

Naast de structurele bestuur onderwerpen is dit jaar gewerkt aan twee belangrijke onderwerpen, in de eerste plaats aan de verhoudingen tussen Vereniging, Hogeschool en de (esoterische) beweging met name de werkvelden.

Medische sectie
De Medische sectie stelt zich ten doel het op elkaar afstemmen en bevorderen van de inhoudelijke ontwikkelingen in de antroposofische gezondheidszorg.

Onderzoek
In 2010 werd in het kader van door de AViN gefinancierd geesteswetenschappelijk onderzoek:
Het vraagstuk van Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie afgerond met een eerste conceptpublicatie.

In 2010 werden zowel de Bernard Lievegoed leerstoel van Prof. Dr. Hans Reijnders en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg met lector Erik Baars positief geëvalueerd door het antroposofische gezondheidszorgveld en de financiers.

Voor beide leerstoelen is een nieuwe periode van respectievelijk vijf en vier jaar gefinancierd.

Bijeenkomsten voor klassenleden. Matthijs zegt: Culinair gesproken het kaviaar van de Vereniging.

De afgelopen jaren is met klassenleden, werkzaam in de gezondheidszorg, gewerkt aan draagvlak voor het werk in de Medische sectie.

Aanvankelijk werd overwogen dit werk te beëindigen, omdat er erg veel activiteiten georganiseerd worden.
Daarom is er in 2010 geen bijeenkomst geweest.
Dat bleek echter niet bevredigend, zodat er begonnen is met het voorbereiden van een volgende bijeenkomst in maart 2011.

http://www.antroposofie.nl/vereniging/over_de_vereniging/jaarrekening

Aanvullende of kritische reactie zijn bijzonder welkom, aan het document kan door anderen worden meegewerkt, ik regiseer dan.

Ik heb besloten om in mijn volgend leven dirigent te worden zodat ik dan geen beroepskeuze probleem heb en alles nog eens in dramatische muziekstukken ten gehore kan brengen.
Ik ben helemaal klaar voor het Nieuwe Jaar!

matthijs zei

In uitgave 20 NVAZ stelt Hans Reinders;
De betekenis van de antroposofische visie op goede zorg, wil ik maar zeggen, vereist niet dat je daarvoor iets expliciet 'antroposofisch' definieert.
Je kunt volstaan met vragen stellen bij datgene wat in de zorg algemeen wordt aanvaard.
Hoe beter je dat doet, hoe groter de impact van deze visie op het algemene begrip van 'Kwaliteit van Bestaan', ook al wordt die visie niet als zodanig gearticuleerd.

Voordeel is dat hij zo de curator Zonnehuizen in de kaart speelt.

Die staat voor de taak de Zonnehuizen uit te venten voor de tent echt failliet gaat.(inmiddels naar verwachting gebeurt, de curator stelt mij niet teleur, de interim wel).
Het is lastig om een dergelijke instelling met 'afgezaagde raamkozijnen' en andere versiersels aan de markt te verkopen.

Volg ik deze lijn dan ben je na het faillissement van de identiteit af en kun je totaal hervormen.
Typte ik gisteren.

matthijs zei

part 1.
In nr 20 Verbreding heeft Professor Hans Reinders het over de kwaliteit van bestaan of kwaliteit van leven.

Onderwijl richt hij bij de Theologische Faculteit Amsterdam een eigen stichting rond dit thema de gelden lopen via de Triodos bank, aardige geste goed voor je imago.

Wie is hij?
Hans Reinders is o.a. bijzonder hoogleraar Ethische aspecten van zorg- en hulpverlening vanuit de antroposofie, vanwege het Heilpedagogisch Verbond en cum laude afgestudeerd, flink gedateerd volgens Matthijs naar de vorm en naar de inhoud op deze site.

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/organisatie/bijzondere-leerstoelen/index.asp

Wil iemand hem even bellen voor correctie op 06-55 328 762 of stuur een mail j.s.reinders@vu.nl

Ik nomineer hem alvast tot ontzuiler van het jaar 2011.

Een uniek concept? Oordeel zelf.

Uit: stappen in zorgland 2002 Onderzoek in andermans werk.
Getypt in de rol van sociaal-therapeut, net gediplomeerd, en verzameld in 2002 om achtergronden van zorgontwikkelingen te kunnen plaatsen. Gewoon voor de lol, nu alleen met leesteken correctie.

Hoofdstuk 4 Kwaliteit van leven en kwaliteit van bestaan.

In de jaren '60 duikt in de zorg het begrip 'kwaliteit van leven' op.
De oorsprong van dit begrip ontstaat uit de waarneming van de levensomstandigheden van bewoners in instituten.
Vooral in Amerika ontstond kritiek op deze instituten.
In 1966 publiceerden Burton Blatt en Fred Kaplan een fotoboek over het leven van bewoners. Hun boek Christmas in Purgatory gaf een beeld van de onmenselijke toestanden in veel instituten.

Dit resulteerde in de jaren '60 en '70 in veel onderzoek naar de kwaliteit van de levensomstandigheden in instituten.
Butterfield (1968) publiceerde een overzicht van dit onderzoek in de jaren zestig. Hij kwam tot de conclusie dat er sprake was van een negatief effect van de leefomstandigheden in instituten op de intellectuele en persoonlijkheidsontwikkeling van de bewoners.

Hoewel het debat over de kwaliteit van leven in de zorg dus al in de jaren zestig ontstond, werd dit aan het eind van de jaren zestig overschaduwd door een nieuwe benadering, namelijk het normalisatieprincipe.

De eerste auteur die begin jaren zestig scherpe kritiek op de psychiatrie ( waar zwakzinnigenzorg onderdeel van was) formuleerde was de Amerikaanse socioloog Ervin Goffman die in 1961 zijn klassieker Asyums schreef.

Hij beschreef de inrichting als 'totale institutie'; 'een plek om te wonen en te werken, waar een groot aantal die in ongeveer gelijke situatie verkeren, voor een aanzienlijke tijd van de maatschappij afgesloten zijn en gezamenlijk een afgesloten en strak gereglementeerd leven leiden'.

Kenmerkend voor de totale institutie is ook dat werken, ontspanning en slapen, zaken die in het normale leven gescheiden zijn en met verschillende mensen plaatsvinden, hier allemaal gezamenlijk, in een grote groep gebeuren, op dezelfde locatie, in een strak tijdsschema en onder hetzelfde bureaucratische gezag.
Zo gauw de bewoner de totale institutie binnenstapt, 'begint hij aan een serie vernederingen, degradaties en schendingen van 'het zelf'.
Zijn zelf wordt systematisch en veelal onbedoeld gedood.

De bewoner is, aldus Goffman, niet gek, maar wordt in de inrichting stelselmatig gek gemaakt.

matthijs zei

part 2.
De in die tijd ontstane stroming van de antipsychiatrie met o.a. vertegenwoordigers als Ronald Laing, David Cooper, Thomas Szasz, Franco Basaglia, Jan Foudraine en andere wetenschappers als Carl Rogers, Erich Fromm, Theodore Adorno, Max Horkheimer; deels werkzaam aan het 'Institut für Sozialforschung', de zogenaamde 'Frankfurter Schule', mensen die in de jaren dertig vluchten naar New York en aan de Columbia University hun instituut voortzetten onder de naam 'Institute of Social Research', leverden een belangrijke bijdrage die zijn invloed doet gelden en waar in historische zin de huidige verandering in de zorg is toe te herleiden, die de patiënt als cliënt centraal stelt en de zelfontplooiing van het individu en de waarneming richtten op het zien en ontwikkelen van de positieve krachten van de mens in tegenstelling tot een benadering die de mens wil reduceren tot zijn beperking.

Markant gegeven is dat een de zich op de achtergrond afspelende Holocaust en de verwerking daarvan een belangrijke impuls vormde die o.a. de blik op zorg en de vormen van zorg beïnvloedde.

Voor het fascisme betekende handicap=arbeidsongeschikt=vernietiging.

In zijn oratie in 1980 stelde van A. van Gennep: Bij verschillende euthanasie acties werden meer dan 100.000 mensen vermoord, van wie circa 80.000 psychiatrische patiënten en zwakzinnigen. De kampen vormden als beeld een vergelijking met de toenmalige instituties zoals b.v. Goffman beschrijft.

Vanuit het 'Adolf Eichman proces' ontstond het beeld van de gevaren van het aangepaste individu en werd Eichman gezien/geïnterpreteerd als het symbool van de verwoording van de westerse maatschappij.
'Hij bestaat niet', schreef Harry Mulisch in zijn verslag van het proces.
'Hij bestaat allen door anderen…Hij is geen echt mens, maar hij heeft alleen de verschijningsvorm ervan. Hij is een dol geworden machine zonder machinist, in staat tot alles waartoe hij bevolen wordt'.
Zie ook Hannah Arendt De banaliteit van het kwaad en/of Das Bild der Hölle.

Het is een vloek in boeiende tijden te leven. Chineze zegswijze.

matthijs zei

part 3.
Dit leidde ook tot gevolgen voor het paternalistisch woordvoerderschap (bevoogdend tegenpool is zelfbeschikking), dat nu onder verdenking van de autoritaire afknelling van de ontplooiing van het individu kwam te staan, in aansluiting hierop werd de instituutsvorm gezien als een vorm van 'sociaal waardige euthanasie', opsluiting in instituten werd gezien als een meer gematigde vorm van deportatie.

In 1993 spreekt Joan Tronto in deze context over de autonomie en de kwetsbaarheid van iedere burger, immers wat gebeurd er als jezelf in de marge van de samenleving komt, door ziekte, handicap en daarmee beschouwd wordt als iemand met 'makke' en daarmee niet meer kan voldoen aan de norm van de veronderstelde standaardmens, het autonomie individu die vitaal, gezond, arbeidzaam en zelfstandig is.
Het autonome individu die niemand anders meer nodig heeft, geen behoefte aan zorg en ook niet op zorg kan worden aangesproken.
J. Tronto gaat uit van het omgekeerde, namelijk zorg is een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan.
Zonder zorg is samenleven niet mogelijk. Zij ziet de mens als zorgend wezen en als wezen dat op zorg is aangewezen. (J. Tronto. 1993.)

De morele componenten van zorg; Joan Tronto;

Aandacht:
Aandacht voor de ander als medemens, in de zin van het kunnen onderkennen van behoeften van anderen. Zorg is geen uitzondering, maar maakt deel uit van het menselijk bestaan, zowel in de zin van zorg verlenen als van zorg ontvangen. Zorg als wederzijdse relatie betekent dat mensen onderling aandacht voor elkaar hebben; goede zorg is aandachtige zorg.

Verantwoordelijkheid:
In de zin van de bereidheid zorgtaken op zich te nemen en de inzet om die uit te voeren.
Aandacht richt zich op de vraag, kan ik iets voor de ander betekenen?
Het perspectief is dus niet een waarnemersperspectief ( ik stond erbij en keek ernaar) maar deelnemersperspectief (kan ik iemands verhaal aanhoren, kan ik iets doen)

Competentie:
In de zin van het vermogen om goede, adequate zorg te bieden; en daadwerkelijk geboden wordt. Ben ik in staat iets voor iemand te betekenen?

Receptiviteit (responsiveness):
In de zin van adequate feedback op de manier waarop zorg daadwerkelijk geboden wordt.
Zit de zorgvrager wel op deze zorg te wachten?

matthijs zei

part 4. INTERMEZZO
In uitgave 20 NVAZ stelt Hans Reinders;
De betekenis van de antroposofische visie op goede zorg, wil ik maar zeggen, vereist niet dat je daarvoor iets expliciet 'antroposofisch' definieert.
Je kunt volstaan met vragen stellen bij datgene wat in de zorg algemeen wordt aanvaard.
Hoe beter je dat doet, hoe groter de impact van deze visie op het algemene begrip van 'Kwaliteit van Bestaan', ook al wordt die visie niet als zodanig gearticuleerd.

Voordeel is dat hij zo de curator Zonnehuizen in de kaart speelt.

Die staat voor de taak de Zonnehuizen uit te venten voor de tent echt failliet gaat.(inmiddels geschied) Het is lastig om een dergelijke instelling met 'afgezaagde raamkozijnen' en andere versiersels aan de markt te verkopen.
Volg ik deze lijn dan ben je na het faillissement van de identiteit af en kun je totaal hervormen.
Bij nabijgelegen instellingen lease personeel, m.n. 0-uur contracten en andere bijspijkerraars.
Die zet je in en dan maak je al of niet hernieuwde arbeidscontracten met huidige medewerkers/-sters onder nieuwe voorwaarden.

Bij crisis passen tijdelijke oplossingen en zo kan je je onder de huidige visie van H.Reinders vrijelijk ondernemen.

H. Reinders stelt; vereist niet dat je daarvoor iets expliciet 'antroposofisch' definieert.
Impliciet wat de andere kant is van expliciet, namelijk inhoud op basis van geesteswetenschap genaamd Antroposofie ontzuil je gewoon en doet datgene wat in de zorg algemeen wordt aanvaard.

Hij stelt zijn informatie en vraagstelling te ontlenen aan antroposofische kring?
Het tweede antwoord zegt ook uit die kring: 'Antroposofische zorg laat zich leiden door een bijzondere mensvisie die is ontleend aan de filosofie van Rudolf Steiner.'
Hier is aan de formulering wel wat af te dingen.

Antroposofische kring gaat er bij mij niet in, ik zit ook niet antroposofisch te typen, eet geen antroposofisch brood, geen antroposofische kalkoen en ik heb wat ik zelf triest vind geen antroposofische vriendin, geen antroposofische hond, geen antroposofische fiets en maak mij geen antroposofische zorgen bij een antroposofische kerstavond en ga van dit drama ook niet antroposofisch kotsen.

Nog een draak van een zin; Antroposofische zorg laat zich leiden door een bijzondere mensvisie die is ontleend aan de filosofie van Rudolf Steiner.

Geduldig lijden Matthijs samen met Lévi Weemoed.
Dames en heren, staat U allen klaar? Ga zitten met de handen in het haar: van vóór naar achter, doen we nog en keer.
Zit dan mistroostig bij de pakken neer.
Enz. ISBN 90-6005-130-0

Zulke denkfouten van een Professor, Hoogleraar, die demonstreert dat de inhoud al uit de woorden is verdwenen.
Daarmee heeft het geesteswetenschappelijk onderzoek door Rudolf Steiner tot uitdrukking komend in mensbeeld en filosofie inderdaad alles verloren en streeft de Professor naar de ontzuiling.

Doe is normaal man! Klinkt niet voor niets in de maatschappij het zet de ethiek van verloedering in.

Genomineerd tot ontzuiler van 2011.

matthijs zei

part 5
Professor Hans Reinders.
Genomineerd tot ontzuiler van 2011.

Hans tijd voor een wijntje met Bernard Held en Désanne van Brederode!

Gaat Hans Reinders hier nog uitkomen, uit de vraag naar identiteit die past bij Kwaliteit van Bestaan terwijl hij de Bernard Lievegoed Leerstoel bekleedt?
Nee, zeg ik dan.

Zou het bestuur van Het NVAZ zich wederom distanciëren?

Het probleem van de Heer Reinders lijkt mij te zijn of iets krasser hij is niet in staat met hulp van zijn
Antroposofische kring het gedachte goed te hertalen naar hedendaagse begrippen, anders gezegd de kunst van het verstaan te beoefenen!

Hij maakt dit zelfs expliciet met het volgende;
Omdat ik met deze laatste vraag vertrouwd ben, bedoelt is de christelijke ethiek, weet ik dat er in principe twee soorten antwoorden zijn.
Impliciet staat daar dan, omdat ik met antroposofie niet vertrouwd ben enzovoort.

Daarmee is de vraag gerechtvaardigd of de Bernard Lievegoed Leerstoel door de juiste persoon bekleed wordt?

De ontzuiling van instituten met het label antroposofie.

Hans Reinders creeërt voor zichzelf een spagaat door twee leerstoelen te bekleden en vindt een uitweg.

Twee leerstoelen 1 links en 1 rechts.
Voor een middenweg plukt hij de vruchten van beide door een eigen stichting op te richten. www.beeldenvankwaliteit.nl
Gewapend met antropologen onderneemt hij een kruistocht in zorgland.

Waar iedereen de weg kwijt lijkt te zijn, is het goed oogsten.

Christenen altijd al ondernement. Kijk eens hoe Jezus later Christus zijn team van apostelen met alle voorvallen en crisissen van modern management bestuurd?

Hij offert zich er zelfs voor op.Zeit Gij de koning der Joden?
U zegt het.
Dat is nog eens lef en staan voor je zaak, een heldendaad!
Hoe volg je een held en blijf je toch jezelf?

Door ons brein hebben we een hoop ellende kunnen aanrichten, vindt de net 80 jarige Jan Terlouw.
Om al die ellende op te lossen, zullen we ook die hersens moeten gebruiken. uit Filosofie Magazine nr. 10 december 2011.

Daar sloot en sluit Rudolf Steiner actueel op aan, door richting en inhoud te geven aan dat denken.
Filosofie van de Vrijheid.

matthijs zei

Part 6.
Uit: De wandeling van Erik Baars en Hans Reinders.
Verslag door Linda te Wierike (projectmedewerker NVAZ)in de Digitale Verbreding.

Erik Baars: 'Deze manier van naar onderzoek kijken herken ik wel. Ik ga uit van de driehoek wetenschap, theorievorming en methodologie. Dit heeft een conceptuele kant en ik redeneer graag.
Bijvoorbeeld over vragen als: wat is holisme en wat is reductionisme?
Wat is gezondheid en hoe bevorder je die?
Daar horen argumenten bij en ook een heel empirische kant, het toetsen van hypothesen.
Het gaat erom een goed concept te ontwikkelen dat innerlijk consistent is, dat aansluit bij andere theorieën en dat in overeenstemming is met de empirische feiten.

Dat is wat Hans ontzettend goed beschrijft'.

Matthijs zegt: Lees ik dit vanuit de opdracht die dit blog stelt, vanuit Antroposofie, kritisch met een positieve insteek.

Dan lees ik het als elkaar de veren in de kont steken.

Hans Reinders: 'Ik wil daar graag aan toevoegen dat ik soms antroposofen hoor praten die ik totaal niet begrijp.

Matthijs zegt: Handig is als je dan vragen stelt of zelf je inzicht in Antroposofie verdiept.

Zo leg je het eigen onbegrip en de verantwoording neer bij anderen en niet bij jezelf, een zwakte bod.

Mens ken U zelve is de aller eerste opdracht aan de mens en al helemaal voor een hoogleraar ethiek die zich straks uitspreekt over filosofie en theologie.

Matthijs zegt; nog een veer!

Dat heb ik bij Erik Baars totaal niet, want hij redeneert altijd.

Voor iemand als ik is dat prettig. Ik ben nooit zo bezig met theorievorming en het valideren daarvan.

Matthijs vraagt: Bent U dan een blindganger?

Matthijs zegt: Het hoger onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam faculteit Godgeleerdheid praxis, is zo als landelijk wordt aangenomen, daar al echt op een dieptepunt.

In de geesteswetenschappen vind ik het begrip theorie niet erg functioneel.

Het suggereert een stand van wetenschap waarin we sommige vragen niet meer stellen, want die zijn opgelost.

Matthijs zegt: Die suggestie maakt deze man zelf, dat wijst op een denkhoofd die niet handelt.

matthijs zei

Part 7.
Matthijs zegt: Die suggestie maakt deze man zelf, dat wijst op een denkhoofd die niet handelt.

Honderd en één publicaties lijken dat te weerspreken, maar dat komt uit datzelfde denkhoofd, die meent dat sommige vragen zijn opgelost en geen vragen meer worden gesteld.

Hoe ontstaan dan die publicaties? Door reproductie van wat al is?

Hij zou van uit zijn positie voorop dienen te lopen met het stellen van vragen.
Waarom vindt anders onderzoek plaats dat lijkt in deze context 'Not-done'.

Matthijs zegt: Dat is nu juist zo aardig van de schepping of een bevruchting, dat elke mens opnieuw begint en al vragend verder komt, met vallen en opstaan.

Als dat een adequaat beeld zou zijn, zouden we in de theologie en de filosofie veel verder moeten zijn dan een paar honderd jaar geleden.

Matthijs zegt: Deze tekst toont aan dat deze vriend in oorzaak en gevolg denkt.
Hij beschouwt zijn vakgebieden als een weg van A naar B and Back Again, zoals Andy Warhol al in 1975schreef in The Philosophy of Andy Warhol.

Een collega gaat verder.

Joseph Beuys in Jeder Mensch ist ein Künstler.

Der Mensch ist seinem Wesen nach zur Freiheit veranlagt.

In der Freiheit liegt seine Kreativität begründet, seine Fähigkeit, Schöpfer zu sein.

Daar zou heer Reinders in een sabbitical eens een jaar voor kunnen uittrekken om die vrijheid en creativiteit als bron in zichzelf te ontdekken.
Hij zou er zichzelf en de medemens een dienst mee bewijzen.

Antroposofie biedt daar handvatten voor die niet aan actualiteit hebben ingeboet en het zou passen bij een waardig bekleden van de Lievegoed leerstoel.

Onderzoeksvragen ontstaan in de praktijk van het leven.
Hier ligt een ethische vraagstelling voor, voor een gewoon hoogleraar Ethiek een eitje deze vraag aan zichzelf te stellen.
Zo schrijft hij mogelijk nog nieuwe geschiedenis.

Dat zie ik niet zo. Het gaat nog altijd om dezelfde vragen. We stellen ze alleen in een andere context.

Van de laatste alinea kun je met goede wil zeggen oké.

De daar aan voor afgaande alinea zouden we in de theologie en de filosofie veel verder moeten zijn dan een paar honderd jaar geleden, demonstreert totale onkunde en begrip.

In geloof in en voor ontwikkelings tendensen in wetenschap, kennis van menselijke ontwikkeling groei, crisis en saulutogenese (empowerment)en maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen in een historische context.

We hebben een modern brein, maar een vermoeide identiteit.

Stelt de Algerijnse Catherine Malabou, hoogleraar research in modern Europium philosophy.

Een IK-probleem dus zegt een SPW geschoolde Matthijs, maar wel altijd een 9 voor ijver en een 9 voor vlijt op de lagere school, die zich niet terug liet lezen in overige vakken, een zesjes ganger.

Deze kloof heb ik nooit kunnen begrijpen, ander dan dat ik ijverig naar de luchten zat te staren.

GENEESMIDDEL
Woorden uit de Engelse Romantiek door John Stuart Mill vastgelegd, ...seemed to be the very culture of the feelings, which I was in quest of.
In them I seemed to draw from a Source of inward joy, of sympathetic and imaginative pleasure, which could be shared in by all by all human beings.

Filosofie Magazine Nummer 10 jrg.20
Geeft inspiratie, uit een gesprek van Arnon Grunberg met Marc De Kesel hedendaags filosoof.
Jacques Lacan schreef een psychoanalytische theorie.

Dus ethiek begint volgens Lacan met luisteren naar gelul?

matthijs zei

Part 8.
Vervolg n.a.v.Kwaliteit van leven en kwaliteit van bestaan.
Uit Stappen in zorgland 2002 van Matthijs. Onderzoek in andermans werk.

In de jaren zestig duikt voor het eerst, zoals reeds genoemd, het begrip kwaliteit van leven op in de latere ontwikkeling krijgt dit als complement Het begrip kwaliteit van bestaan.
Kwaliteit van leven verwijst naar een bio-medisch begrip van bestaan, van menszijn, hiermee reduceren we menszijn tot de biologische basis, tot een biologisch iets als wij spreken over leven in plaats van over mensen, een gebied wat in het geding komt bij het beoordelen van "menswaardig bestaan" en "menswaardig leven en sterven".

Over deze zaken beslissen artsen, juristen en ethici, bijvoorbeeld rond vraagstukken van de prenatale diagnostiek en rond euthanasie.

In februari 2002. berichtte het tijdschrift Klik, dat de hoogste rechtbank in Frankrijk, het Hof van cassatie, een schadevergoeding toekende aan een zes jarige jongen met Down syndroom, omdat hij niet geaborteerd is
Eerder kregen de ouders al een fors bedrag, vanwege de "de medische fout".

Het begrip "kwaliteit van bestaan" verwijst naar een psycho-socio-cultureel begrip van menszijn
Om dit begrip kader te bieden wordt uitgegaan van een samenleving die een goede kwaliteit van bestaan nastreeft voor elke burger.

Hieronder wordt verstaan, dat men zelf vorm en inhoud geeft aan het eigen bestaan, volgens algemeen menselijke en specifieke uit de aard van de handicap voortvloeiende basisbehoeften, onder gewone omstandigheden en zodanig dat de betrokkene tevreden is met het eigen bestaan.

Bij het begrip "kwaliteit van bestaan" als "volwaardig burger" van de samenleving vormen normen en waarden middelen die zorgen voor integratie en socialisatie, zij zijn als het ware de kleuren op het palet waarmee wordt geschilderd.
Normen die betrekking hebben op samenleven zijn b.v. tolerantie, rechtvaardigheid, billijkheid, solidariteit en burgerschap.

Wil vernieuwing in de zorg niet het instituut met haar bewoners verplaatsen naar gezinswoningen in de buurt, zodat zij feitelijk nog niet buiten de instituutsgrenzen in de nieuwbouwwijk komen, dan vraagt dit aan de samenleving dat deze mensen tot hun recht laat komen in het kader van deze normen.
Zoals de ontwikkelingspsycholoog wel weet ontwikkel je je identiteit niet in een sociaal isolement.

Aanvulling.Inmiddels.

Ergens 2005, zijn er wetenschappelijk erkende onderzoeken gepubliceerd, die het mislukken van
integratie en normalisatie van verstandelijk gehandicapten of beperkte burgers aantonen.

Kort door de bocht gezegd de instellingen hebben hun hekken onzichtbaar naar de wijk verplaatst.
Van integratie in het gewone burger leven is geen tot nauwelijks sprake.
Behoudens bijvoorbeeld zoiets als een G-team bij het voetballen, maar daar voetballen alle 'zottekes'met en tegen elkaar, dat maakt geen normalisatie of integratie.

Alweer een gemiste kans "onze werk-en leefgemeenschappen' hadden die omgekeerde integratie al voor elkaar eer dit normalisatie integratie werd bedacht.
Er moest zonodig worden bestuurd met het door mij gewraakte Raad van Toezichtsmodel en daarop verdween zienderogen het 'gezins-model' uit Overkempe, uit Michaëlshoeve en uit Bronlaak.

Geprezen zei de koe, die dit aanschouwde, zij zei BOEH BOeh boeh!!!

matthijs zei

Helaas ga ik door het Zonnehuizen faillisement mijn daar met € 3.000
gevulde budgetje waarschijnlijk mislopen.

Daarmee had ik bij ethicus Hans Rijnders mooi wat college's voor kunnen lopen en kan ik mijn Circuleum Vitae wat luister bijzetten en opleuken!

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)