Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 22 december 2011

Nabetaling


Terwijl de vaste kamercommissie momenteel debatteert met de staatssecretaris over de situatie bij de Zonnehuizen en bij haar meer duidelijkheid probeert te krijgen, is er nieuws vanuit de Zonnehuizen zelf, van de interim-bestuurder en de bewindvoerder. Het belangrijkste nieuws daarvan is het volgende:
‘Met nadruk stellen we dat Zonnehuizen op dit moment niet failliet is. De machtiging zal uiteindelijk pas worden gebruikt op het moment dat het UWV de gelden zal terugbetalen. Dat is pas over een aantal weken het geval en dan zal Zonnehuizen wel in staat van faillissement verkeren.’
Eerst een bericht van gisteren:
‘Betaling resterende deel salaris is mogelijk in begin van het nieuwe jaar

21 december – Het bericht over de betaling van de salarissen en eindejaarsuitkering heeft veel losgemaakt.

Zowel intern alsook bij de media. Geheel begrijpelijk, want het bericht is heel vervelend.

Veel vragen worden gesteld naar de betaling van het resterend deel. Jullie krijgen hoe dan ook het resterende deel uitbetaald. Zojuist hebben de banken aangegeven het mogelijk te maken dat in de eerste of tweede week van 2012 het resterende deel betaald kan worden.

Om in aanmerking te komen voor de betaling van het resterende deel in de eerste of tweede week van het nieuwe jaar dienen medewerkers een machtiging te ondertekenen. We werken vanmiddag uit hoe dit proces het beste kan verlopen. Uiterlijk morgenochtend laten wij jullie weten wat, wanneer en op welke manier je iets dient te ondertekenen.

Ook worden veel vragen gesteld over de hoogte van het nettobedrag dat deze week wordt uitgekeerd. Helaas kunnen we dit niet exact aangeven aangezien dit bedrag voor iedereen verschillend zal zijn. Dit heeft te maken met de verschillende regelingen die voor individuele medewerkers van toepassing zijn. Ik kan niet anders dan jullie verzoeken de salarisbetaling af te wachten.

Ook wil ik nogmaals benadrukken: Wat er ook gebeurt, de zorg en onderwijs op en vanuit de verschillende locaties gaan door! Onzeker is nog onder welke vlag en met welke partners dat zal plaats vinden.

Hierover worden door de bewindvoerder Marie-José Cools en mij momenteel gesprekken gevoerd met verschillende partners. Wij verwachten jullie hier in de loop van volgende week nader over te kunnen informeren.

mede namens Marie-José Cools, bewindvoerder

Charles Laurey
Bestuurder a.i.’
Vandaag volgde hierop dit bericht:
‘Betaling resterende deel salaris in begin van het nieuwe jaar

22 december – Toelichting procedure

Zoals wij gisteren aankondigden is betaling van het resterende deel van het salaris en de eindejaarsuitkering over december 2011 mogelijk in de eerste of tweede week van het nieuwe jaar. Hiervoor dienen ook jullie actie te ondernemen. Met dit bericht informeren we jullie hierover.

Wil je in aanmerking komen voor betaling in begin van het nieuwe jaar, lees dan dit bericht aandachtig door en volg de instructies!

Achtergrond

We schetsen je eerst de achtergrond. Deze is best ingewikkeld. Maar om te weten waarom je nu een machtiging moet ondertekenen, heb je deze informatie nodig.

De banken zijn bereid om aan de bewindvoerder geld te lenen voor de betaling van het resterende deel van de salarissen en eindejaarsuitkeringen. Zonnehuizen zelf heeft dat geld niet.

De bewindvoerder krijgt het geleende bedrag te zijner tijd weer terug van het UWV. Het UWV betaalt dat bedrag natuurlijk maar één keer uit en wil daarvoor een garantie. Ook wil het UWV de hoogte van het uit te keren bedrag kunnen controleren.

Machtiging

Daarom dient iedere medewerker die het resterende deel van het salaris en de eindejaarsuitkering in de eerste of tweede week van januari 2012 wil ontvangen de machtiging te tekenen en uiterlijk 29 december ingeleverd te hebben. Alleen in dat geval zal de nabetaling in de eerste of tweede week van januari 2012 plaatsvinden.

De machtiging kun je hier downloaden.

Het is natuurlijk niet verplicht de machtiging te ondertekenen en terug te sturen. Ook als je dit nu niet doet, zul je het resterende deel ontvangen. In dat geval zal het UWV voor betaling conform de garantieregeling zorg dragen, maar dan op een substantieel later moment.

Linksom of rechtsom: je resterend salaris over december 2011 wordt betaald.

Instructie
De tekst van de machtiging is helaas erg ingewikkeld.
Daarom volgt hierna een korte toelichting en instructie:
– Bovenaan de machtiging dien je in blokletters je naam en je Nederlandse (woon/correspondentie) adres in te vullen;
– Ook dient het BSN nummer te worden ingevuld. Dit is het vroegere sofi-nummer, dat op het rijbewijs of paspoort is terug te vinden;
– Vervolgens worden datum, plaats en handtekening gezet.

De machtiging lever je uiterlijk 29 december 2011 in bij je leidinggevende of manager of bij degene die door hen is aangewezen om de machtigingen in ontvangst te nemen.

We raden je aan een kopie van de ingestuurde machtiging te behouden.

Afwezig

Voor medewerkers die nu door ziekte of vakantie afwezig zijn, geldt dat zij de ingevulde machtiging ook aan hun leidinggevende kunnen mailen of faxen. Ook dit dient uiterlijk 29 december 2011 te gebeuren. Deze uitzondering geldt alleen voor medewerkers die niet aanwezig zijn.

Het papieren exemplaar dient dan alsnog aan de leidinggevende overhandigd te worden. Dat dient uiterlijk op 15 januari 2012 gebeurd te zijn.

Inhoud machtiging

In de machtiging komt het woord faillissement voor.

Met nadruk stellen we dat Zonnehuizen op dit moment niet failliet is. De machtiging zal uiteindelijk pas worden gebruikt op het moment dat het UWV de gelden zal terugbetalen.

Dat is pas over een aantal weken het geval en dan zal Zonnehuizen wel in staat van faillissement verkeren.

Vragen?

We zijn ons ervan bewust dat dit een ingewikkeld bericht en complex proces is. Zeker nu met de feestdagen en veel vrije dagen voor de deur. De bewindvoerder en bestuurder a.i hebben er alles aan gedaan om tot een zo spoedig mogelijke nabetaling te kunnen realiseren. Helaas kan dat niet anders dan op deze wijze.

Op intranet wordt een lijst met vragen en antwoorden geplaatst die betrekking hebben op dit bericht. Deze lijst wordt regelmatig ge-update.

Blijft jouw vraag onbeantwoord, stuur je vraag dan per mail naar informatiepunt@zonnehuizen.nl. Dit mailadres wordt beheerd door HR.

Ook zullen op korte termijn informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij ook het UWV aanwezig zal zijn voor het beantwoorden van vragen.’

6 opmerkingen:

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)