Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 5 december 2011

Scoren


Het houdt maar niet op met de Zonnehuizen. Alsof er niets anders gebeurt. Maar het is waar, dit gaat nu even voor. Er is ook veel behoefte aan, blijkt uit de bijzonder hoge bezoekcijfers hier de laatste week, evenals de lange leestijd. Maar wat wil je, met zo veel leesvoer. Vandaag is overal de brandbrief van de medewerkers van de Zonnehuizen in het nieuws, die ik gister al opnam op het einde van ‘Beraadslaging’. Een enkele domoor schrijft ‘Bestuur Zonnehuizen schrijft brandbrief’ (namelijk Zorgvisie). Maar het is waar, de persmachine van de Zonnehuizen begint nu eindelijk op stoom te komen, na weken en maanden van inactiviteit. Vandaag niet alleen een heus persbericht ‘Noodkreet medewerkers Zonnehuizen aan staatssecretaris’, maar men heeft zelfs ook alle vorige verklaringen weer prominent op de website gezet:
‘– 4 december 2011: Statement Zonnehuizen
En dat is natuurlijk best wel handig. Men begint het al aardig te leren, de media te bespelen! Het belangrijkste nieuws van vandaag is het (opnieuw) paginagrote artikel in de Volkskrant. Alleen in de papieren en digitale editie, niet vrij op de website. Wederom van Merijn Rengers en John Schoorel, die, het moet gezegd, zich ondertussen rehabiliteren van de misgreep die ik hekelde in ‘Malaise’ op 16 september. Maar dat was hun eerste artikel erover, en zij hebben zich inmiddels hersteld. Overigens met een artikel dat niet bepaald vleiend is voor de Zonnehuizen, tenminste, niet voor de bestuurders. De andere kant van de medaille is dat het zo wel heel makkelijk scoren is, met het geluid van slechts één geïnterviewde, zonder tegengeluid of wederhoor.

Nu is het zo dat de website van ‘Platform VG Rijnmond’ een uurtje geleden dit artikel heeft overgenomen (met of zonder toestemming staat er niet bij, ik vrees het laatste), zodat het nu wel vrij op internet is te vinden. Dus nu voel ik me ook niet langer gebonden en kan ik ‘Managers gaan, mijn dochter blijft’ ook wel hier plaatsen. Overigens schrijft de Volkskrant er bij om wie het eigenlijk gaat: ‘Jan Marten Boon, vader van gehandicapte in zorginstelling Zonnehuizen’. Dat ontbreekt bij ‘Platform VG Rijnmond, de collectieve belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking’. Het meest opmerkelijke aan het artikel staat meteen in de eerste zin. Ik heb daarvan nog nergens een bevestiging kunnen vinden:
‘Vandaag wordt besloten of de antroposofische zorginstelling Zonnehuizen in Zeist failliet gaat. In het machtsspel worden de gehandicapten vergeten, zegt Boon. “De komende dagen zijn beslissend voor de toekomst van mijn dochter.”

“Mijn dochter Barbara is 43 en geestelijk gehandicapt. Ze woont en werkt al 25 jaar op Bronlaak, een locatie van de bijna failliete antroposofische zorginstelling Zonnehuizen. Vorige week is er uitstel van betaling aangevraagd. De komende dagen zijn beslissend voor de toekomst van de Zonnehuizen en voor de toekomst van mijn dochter.

“Barbara was 12 toen ze uit huis ging. Ze was een hoopje mens toen ik met haar aankwam in Zeist, bij wat nu Zonnehuizen heet. We werden ontvangen door een van de dochters van Bernard Lievegoed, de grondlegger van de antroposofische zorg in Nederland. We wisten direct dat we op de goede plek waren.

“Ik ben zelf geen antroposoof, maar vind het fantastisch zoals er vanuit die filosofie met gehandicapten wordt omgegaan. Barbara is erdoor opgeleefd. Zij heeft eerst in Zeist gewoond, en is toen ze volwassen werd verhuisd naar Bronlaak.

“Bronlaak was tot vier jaar geleden een goed functionerende zelfstandige instelling, maar is door de vorige directrice – die zich later voorzitter van de raad van bestuur ging noemen – in een fusie met de Zonnehuizen gerommeld. Dat was het begin van alle problemen. Ik zat in de cliëntenraad, en heb over bijna niets anders dan tekorten en bezuinigingen gepraat.

“De belofte van de fusie was dat het goedkoper en efficiënter zou worden. We waren te klein, zei de vorige directie. We zouden worden opgeslokt. Maar Bronlaak bestond al zestig jaar en had met 200 cliënten, 400 man personeel en een terrein van 21 hectare in Oploo (Noord-Brabant) precies de juiste omvang. Het is een klein, mooi en overzichtelijk dorp.

“Inmiddels moeten wij als ouders nadenken over hoe om te gaan met een faillissement, zien we de onrust onder het personeel, en worden straks de gebouwen verkocht om schulden af te lossen. En dat allemaal omdat de bestuurders bedrijfje gingen spelen in de geestelijke gezondheidszorg.

Machtsspel

“Laat ik een klein voorbeeld geven. Wij maken als ouders geld over naar Bronlaak, zodat mijn dochter kan zwemmen en paardrijden. In mei vertelde Barbara opeens dat dat was gestopt. Wij zijn verhaal gaan halen, en dat geld bleken ze op het hoofdkantoor gebruikt te hebben om openstaande rekeningen elders in de organisatie te betalen. Dat lijkt mij fraude. Dat je de gaten die je zelf hebt laten vallen, gaat dichten met geld van de gehandicapten.

“Wat mij enorm steekt, is dat in het hele spel om macht en geld niemand praat over de gehandicapten. Alles gaat over de hoofden heen van de mensen die de zorg zo nodig hebben. En over de hoofden van hun ouders, broers en zussen. De menselijk maat is nergens te bekennen. Dat zeg ik niet alleen namens mijzelf of namens Barbara. Zo denken heel veel ouders erover.

“Ik ben 71 jaar, heb aan Nyenrode gestudeerd en ik ben mijn hele leven ondernemer geweest in de internationale houthandel. Dat wij een gehandicapte dochter hebben, heeft grote invloed op mijn leven, tot op de dag van vandaag. Daarom steekt het des te meer dat er bij Zonnehuizen zo slecht met geld en met mensen is omgegaan.

“Omdat ik in de cliëntenraad zat, heb ik met alle (oud-)bestuurders die nu in opspraak zijn geraakt te maken gehad. Vooral met Yvon ten Brummelhuis, de vorige bestuurder van Bronlaak, van wie ik tot mijn woede vorige week hoorde dat ze een afkoopsom van een kwart miljoen had meegekregen. De cliëntenraad heeft zeer vaak gevraagd naar haar afvloeiingsregeling, maar die was geheim.

“Een kwart miljoen! Ze is een kille vrouw en een slechte directrice. Zij heeft ons in de fusie geduwd die heel slecht was voor Bronlaak, zij kreeg een zak geld mee en zij heeft nu weer een belangrijke functie elders in de zorgsector.

“Dat baart mij grote zorgen, want waarom zou ze het nu wel goed doen? Datzelfde geldt voor de toezichthouders. Die hebben het laten ontsporen, zichzelf extra geld toegekend, en willen nu niets terugbetalen.

“Idem voor de vorige bestuurder, Frans Broekhuizen. Over hem wordt gezegd dat hij onbewust onbekwaam was. In 2010 riep hij nog dat het veel minder slecht ging dan iedereen dacht. Dat Zonnehuizen er bovenop zou komen. Intussen was de administratie een rotzooi, en werd er naar de cliënten en de cliëntenraad niet geluisterd.

“De bestuurders en toezichthouders profileerden zich allemaal als bewuste – vaak antroposofische – mensen die het beste met de wereld voor hadden. Zo praten ze, maar dat zijn maar woorden. Het gaat om wat ze doen, en hun daden zijn allerminst antroposofisch. Ze hebben er een rotzooi van gemaakt.

“Beleidsmakers, managers en bestuurders – zij komen en gaan. Mijn dochter blijft. Mijn schoonmoeder is 101, en dat zie ik mijn dochter ook halen. Zij is ijzersterk en rookt en drinkt niet. Zij is haar hele leven, tientallen jaren lang, afhankelijk van de zorg die wij als samenleving voor haar willen organiseren.

“Net als wij, als ouders. Wij hebben levenslang, zeggen wij wel eens. Natuurlijk zullen wij ons wapenen en alles doen om ervoor te zorgen dat ons kind het goed heeft. We gaan nu flink drammen om Bronlaak weer zelfstandig te maken. We hebben juridisch advies ingewonnen en een speciale steunstichting opgericht, zodat we sterk staan tegenover een eventuele curator.

“Intussen is niet te begrijpen dat er zo achteloos en onzorgvuldig met gehandicapten en zorginstellingen wordt omgegaan. Dat went nooit.’

Update 16.20 uur:

Op LinkedIn gaat in de groep van ‘Vrije School Alumni’ nu deze vraag rond:
‘Oproep: werkt iemand in deze groep bij de Zonnehuizen, of kent iemand een medewerker? KRO Brandpunt komt graag in contact met je, ivm een mogelijk faillissement dat vandaag (51211) wordt uitgesproken.
Ik ontvang graag een bericht!’
Ik zal ook nog even wat ik gisteren al vermeldde hier noemen:
De antroposofische zorginstelling Zonnehuizen hangt faillissement boven het hoofd. Werknemers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten willen dit hoe dan ook voorkomen en voeren actie. Abvakabo FNV steunt hen hierbij.’
Overigens vraagt ook vakbond ‘NU’91’ om ‘Steun medewerkersen cliënten Zonnehuizen’.
 .

16 opmerkingen:

matthijs zei

Leuk hoor die vakbonden, die horen niet bepaald tot het ras van herders de 'wakkere lieden'.
Al vroeg zijn zij betrokken geraakt bij de ontwikkelingen, met als resultaat sociaal plan.
Waarvan het nu maar de vraag is of de interim-bestuurder daar gelden voor heeft gereserveerd.
Het is 'Titanic-time'.
Hadden de vakbonden niet verder kunnen doorpakken?

Ik zie op dit blog weinig actie. Onder zoveel medewerkers-/sters, ouders/verwanten die weer relaties hebben enz.
Moet het mogelijk zijn de zaak te kantelen. Ik zie géén tekenen dat de zegen van 'boven' gaat komen.
In mijn visie dient de actie van onderaf te komen.

Chinezen zijn misschien niet per definitie geinteresseerd in zorg, maar wel in een wereldwijd netwerk en Zonnehuizen is een ingang naar een wereldwijd netwerk.
Een dochter met een wereldwijd netwerk, die nu o.a. duurzaam consultant is bij Saab, daar lopen 2 chinezen rond met een flinke zakken geld.
Dit is maar een voorbeeld van hoe je binnen netwerken vanuit de basis actie kunt ondernemen, daar heb ik al hints voorgegeven binnen jouw blog en we hebben er samen een lichtje voor ontstoken!

Een bureau als Berenschot stelt bijvoorbeeld dat zij in staat zijn op heel kort termijn een organisatie financieel te kunnen doorlichten.
Recent heeft een medewerker een dissertatie geschreven, gericht op overhead, universiteit Groningen.
Hij definieert de overhead, omdat daar landelijk divers met de invulling wordt omgegaan. Uit landelijk onderzoek in met de Zonnehuizen vergelijkbare instellingen komt hij uit op een percentage, uit mijn hoofd 4%, vele malen lager dan Zonnehuizen en veel lager dan de vakbonden hiervoor in deze blog opgeven.
De hele managementlaag valt in zijn visie binnen de overhead.
Sla eens na hoe stichting Philidelphia = broederliefde is vergaan, eenzelfde tekort als Zonnehuizen maar wel een veelvoud aan omzet, dan besef dat er nauwelijks een optie is de zaak te redden. Overigens is deze stichting ontstaan uit een vraag van ouders!
Deze casus laat zien hoe gemakkelijk bestuurders en toezichthouders wegkomen na ee faillisement.
Elco Brinkman, Ernst Hirsch Ballin, Theo Kralt ex-voorzitter NCRV, Frits Brink ex-burgermeester en best verdienende manager fluiten vrolijk verder. In de beeindigingsovereenkomst is een clausule opgenomen die décharge verleent voor gedane zaken, anders gezegd gevrijwaard voor het verleden dus geen juridische of financiele verantwoording. In die zin wordt het begrijpelijk dat het ex-bestuur mogelijk vertrokken is met zo'n overeenkomst, 'old-boys'netwerk. Waarom zou je op verzoek vrijwillig gelden terugstorten?
Kenmerkend is dat medewerkers geen mond mochten open doen, ondermeer om de zaak geen schade te doen!
Kijk zo ben je gevrijwaard van actie's vanuit de werkvloer!
Moreel besef of militaire strategie?
Antroposofische kernwaarden of juridiseren van een organisatie?
Kwestie van kiezen, maar vooral van bevragen!

Ik ga er nog eens een nachtje overslapen.

matthijs zei

Ik kan het niet loslaten, een teken om op mij zelf te letten en bij de les van het leven te blijven.

Ter completering van vorig bericht.
In augustus 2008 bleek Philidelphia in financiële problemen: het tekort (INCLUSIEF DE RESERVERINGEN VOOR HET SOCIAAL PLAN) was in december 2008 ongeveer 23 miljoen €uro op een totaal omzet van ongeveer 300 MILJOEN €URO (2006).
...De crisis bij Philidelphia viel samen met de kredietcrisis, die maakte dat het onroerend goed moeilijker te verkopen was.
Zie Macho's in de Zorg 15 maart 2009 VARA ZEMBLA.

Er zijn meerder instellings voorbeelden waarin het model Raad van Toezicht niet werkt. Nu heeft elk model zijn beperkingen, maar hier tekenen zich situaties af waarin de kloof werkvloer bestuur dominante kenmerken vertoont, zie ook de vorige instelling van de heer Charles Laurey of welzijnsorganisatie Alcides in Amsterdam, 1300 mensen op straat zonder werk!

Toezicht is zo'n wijdverbreid fenomeen geworden dat het wel lijkt of de ene helft van de Nederlanders zich bezig houdt met de vraag hoe de andere helft functioneert of zou moeten functioneren.
Het bracht de vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink in zijn jaaarverslag 2003 tot het oordeel dat toezichthouders vooral de proffessionele uitvoerders voor de voeten lopen als die hun werk moeten doen.

Overigens groet ik de famillie Boon en Barbera, die hebben al heel vroegtijdig kunnen weten, dat de huidige situatie een voorspel heeft gekend...de rest valt onder mijn juridische beperking,om het vervolg kenbaar te maken. Huilen is nu mogelijk te laat, nu ook de minister de hand op de knip houdt.

Ik kijk liever vooruit naar wat nu kan, dan naar zo'n Kamergebeuren wat alleen achteruitkijkt en uiteindelijk een politiek antwoord oplevert.

matthijs zei

Vanwege mijn verwijzing naar Chinezen.
Citaat van Sun Tzu uit mijn collectie.

'Wat voortkomt bij het voeren van een oorlog is vluchten, insubordinatie(weigering van opdracht), verval, vernietiging, chaos en de totale nederlaag.
Deze 6 situaties zijn geen natuurlijke catastrofes maar de nalatigheid van de commandant'.

Even nagekeken wie Sun was, past goed bij Sunhouses=Zonnehuizen.
uit Wikipedia.

Een verhaal is dat hem, nadat hij zijn werk aan de koning had gepresenteerd, werd gevraagd of zijn tekst op iedereen kon worden toegepast. Nadat hij dit had bevestigd kreeg hij de opdracht de 180 concubines van de koning te trainen.
Dit lukte hem in één sessie met behulp van een rigoureuze methode: toen de concubines zijn orders een tweede maal niet opvolgden liet hij twee van hen (die hij tot aanvoerder had benoemd) onthoofden. Daarna voerden de concubines de opdrachten perfect uit.

Hoeveel hoofden rollen in, bij de Zonnehuizen?
Hoeveel individuele mensen,werk-biografieën, worden 'onthoofd'?
Keurig geregeld door de vakbonden in het sociaal-plan? Zit daar ook een toeleiding naar arbeid in, naar 1 van de 400.000 banen die premier Mark Rutte tijdens de verkiezings debatten heeft toegezegd?

Sollicitatietip; in de reguliere zorg is heil-pedagoog of sociaal-therapeut totaal géén begrip. Ergens bij brief honderd, belde een P&O stagiare, die hebben nog inzet, met de vraag: waar dat wel voor stond.
Gebruik dus regulier jargon voor reguliere functie's!

Anoniem zei

Gastkemper, jouw werkgever (NVAZ) zit toch in dat gebouw van de Zonnehuizen (naast de Triodos Bank), niet?

Je hebt toch je taak als publiciteitsmedewerker van de Zonnehuizen niet terug opgenomen? ;-)

Michel Gastkemper zei

Ah kijk, daar hebben we onze wakkere vriend uit de Belgische contreien weer. Die vooral héél anoniem wil blijven, omdat hij blijkbaar niet persoonlijk voor zijn mening durft uit te komen. Is het dan toch te moeilijk om op een normale manier, met naam en toenaam zoals ieder ander hier doet, aan het internetverkeer deel te nemen? Iemand die alleen anoniem optreedt, is eigenlijk een reactie niet waard. Zeker niet als zijn commentaren alleen op sneren uitdraaien. Maar dit biedt me nu even de gelegenheid tot een toegift. Want hij helpt in ieder geval met zijn trouwe bezoeken wel mee de bezoekersaantallen hier tot ongekende hoogten op te stuwen: gisteren zeshonderd bezoekers. Dat is bijna een record. Dat stond namelijk op naam van ‘Duinbrand’ op 28 augustus 2009: 750 bezoekers (zie ‘Breaking’ op 14 april 2010).

Anoniem zei

Ha Gastkemper, weer geprobeerd om op slinkse wijze een tipje van de sluier van de anonimiteit op te lichten? Het zal wel typische antroposofische journalistiek zijn, want normaal beschermt een beetje journalist een bron als die anoniem wenst te blijven.

Maar je ontkent dus niet dat je, ondanks dat je toen die resem misbruikzaken in de Zonnehuizen aan het licht kwamen bent opgestapt, ook momenteel via de NVAZ nog banden hebt met de Zonnehuizen?

matthijs zei

Als ik dit als buitenstaander lees, kan ik het niet volgen of duiden.
Je begint als een vriend die langs loopt; Ha Gastkemper, ik lees dat als vriendelijk nl. Ha en afstandelijk gelijk nl. Gastkemper.

Als ik een tipje oplicht van een sluier b.v. bij een eurithmiste dan zie ik iets, spreekwoordelijk geldt dit ook je ziet iets.

Tipje van de sluier van de anonimiteit, wat zie je dan?
Ik zou zeggen weer anonimiteit en daarbij kijkt je dan slinks. Logisch 2 keer anoniem is 0 niks of minstens niet kenbaar.

Het gaat erom dat je iets ziet of herkend.

Slinks betekent vals, veradelijk onduidelijk waar je dat in ziet en niet herkenbaar.
Bronnen worden genoemd en weergeven en zijn in principe voor ieder toegangkelijk.

Langzaam aan trek je zulke rookwolken op, dat ik me afvraag kun je nog iets waarnemen?
Ik ken je achtergrond niet, dit blog verdraagt kritiek op goede gronden, uit een positieve houding.

Het zou passend zijn dit goed te lezen en in je op te nemen en de liefde die je voor jezelf hebt te wenden in respect voor waar hier naar wordt gestreeft.
Iedereen kan met rotte eieren gooien, dat is geen kunst en het stinkt flink.

Keep on smiling anonymus.

Michel Gastkemper zei

Beste Anoniem,
Als u wilt kunnen blijven reageren, zult u wel de elementaire fatsoensregels in acht moeten nemen. Vergeet niet dat u hier slechts te gast bent. En wat naast de vorm de inhoud betreft: ik kan me niet heugen dat u hier een bron bent geweest voor welk feit dan ook. Tot nu toe heb ik van u alleen ongefundeerde verdachtmakingen vernomen. Argumenteren is bepaald niet uw sterkste kant. Nu hoeft niet iedereen alles te kunnen, maar dan op zijn minst graag fatsoenlijk gebruik van de Nederlandse taal. Die is te mooi om er zo onbesuisd mee om te gaan.

Anoniem zei

Michel Gastkemper zei...

'Als u wilt kunnen blijven reageren, zult u wel de elementaire fatsoensregels in acht moeten nemen.'

Elementaire fatsoensregels?


Michel Gastkemper zei...

'Ah kijk, daar hebben we onze wakkere vriend uit de Belgische contreien weer. Die vooral héél anoniem wil blijven, omdat hij blijkbaar niet persoonlijk voor zijn mening durft uit te komen. Is het dan toch te moeilijk om op een normale manier, met naam en toenaam zoals ieder ander hier doet, aan het internetverkeer deel te nemen? Iemand die alleen anoniem optreedt, is eigenlijk een reactie niet waard.'

@matthijs

Gatkemper zit er zo'n beetje mee in zijn maag dat hij gelinkt wordt aan de Zonnehuizen. Je vindt het niet terug op de introductiepagina van deze blog, maar hij is daar jaren begeleider geweest in de periode dat daar veelvuldig misbruik voorkwam (maar was zich wss van geen kwaad bewust). Zijn huidige werkgever heeft standplaats op hetzelfde adres als de Zonnehuizen, wat betekent dat onze gastheer allesbehalve een neutraal persoon in de berichtgeving over de Zonnehuizen kan worden genoemd.
Daar is niks mis mee en daarom begrijp ik niet goed waarom hij er niet gewoon voor uitkomt dat hij uit de hand van de antroposofische gezondheidszorg eet? Iedereen mag toch zijn brood verdienen?
Alleen wordt het op de duur als antroposoof wel moeilijk om ervoor uit te komen met en voor wie je werkt, want zoals het er nu bij de Zonnehuizen uitziet is er sprake van criminele feiten. En de Zonnehuizen is toch nog altijd een geesteskind van Bernard Lievegoed. Hij is daaraan verbonden, toch?
Ik heb jouw reacties op deze blog gevolgd en als ik het goed heb gezien, wil jij graag dieper graven. Hoe zie jij bijvoorbeeld het verband tussen Bernard Lievegoed en wat zich allemaal heeft afgespeeld in zijn creatie (die overigens heel lang is geleid door zijn echtgenote)? Wat vindt iemand die daar vanuit geestelijk opzicht naar kijkt daarvan?

matthijs zei

scoren met anoniem kan een spelletje zijn, maar is altijd een keuzemoment of je meedoet.

Het is als met knikkeren of welk spel ook. Je speelt het spel met regels, desnoods eigen regels, die dienen wel bekend te zijn aan de spelers.

Je kunt als éénling een spel spelen tegen alle regels, dat lukt enige tijd.

Kijk naar het bestuur en toezichthouders Zonnehuizen!

Dan komt een moment dat spelers bewust worden van je gedrag en loopt het vertrouwen weg.

Je staat alléén, met wellicht een flinke zak knikkers of duiten, maar medespelers vind je niet meer.
Dan kun je vuur gaan spugen, storm veroorzaken, mensen zwartmaken, maar medespelers vind je niet meer, die verwijderen zich van je en zo wil je niet onder de kerstboom zitten.

Een goed gesprek kan helpen, niet een gesprek met je 'lovers', maar juist met een mens die je liever ontwijkt en toch een deel van jouw ontwikkeling heeft gevolgd.
Zo werp je een licht op wie je bent en hoe je handelt.

Hulp kun je tegenswoordigs ook 'inkopen'bij een zorgverlener-/-ster, een 'foute' vriend kan je echter ook een weg wijzen.

Luisteren in je omgeving is een goed begin zoals elke vorm van ontwikkeling bij jezelf begint in een omgeving die iets voor je betekent.

Head up, keep cool man or woman, don't worry be happy.
Vanavond stralen de sterren weer ook voor jou!

matthijs zei

Beste anoniem en Michel.

Ik ken heel goed de incestzaken op de Zonnehuizen. Ik ben daar als sociaal-therapeut voor betrokken bewoners actief in geweest.

Ik ga géén discussie aan met anoniem over Michel.
Het is géén openbaring dat Michel in de Zonnehuizen heeft gewerkt.
Ik ga niet meer reageren op deze schrijver.

Ik ben geen omnivoor die alles consumeert, this is not my piece of cake.
In mijn voorgaand bericht heb ik alles neergelegd wat ik heb te melden.

Anoniem zei

@Matthijs

Zonde dat je op die vraag i.v.m. Bernard Lievegoed niet wil ingaan. Had bv. graag geweten hoe jij als antroposoof de invloed van Lievegoed duidt.
Een van zijn andere geesteskinderen, het NPI, is een tijdje geleden ook al failliet gegaan. Ik moet nu aan het antroposofisch karmabegrip denken en hoe daar vanuit de beweging naar gekeken wordt als Lievegoed, als oprichter van de Zonnehuizen, ter sprake komt (en Van Bemmelen niet te vergeten, want die had ook zijn aandeel in het Zonnehuis).
Ik heb altijd geleerd dat iets goed blijft voortbestaan en dat iets dat niet deugt gedoemd is om te verdwijnen. Het zaad dat op de rotsen valt etc.. (figuurlijk bedoeld)

Waarschijnlijk te moeilijk onderwerp.

Anoniem zei

@Matthijs

Incestzaken?

matthijs zei

Ik wil nadrukkelijk melden, dat wat ik heb gesteld bij mijn laatste bericht van 17.00 uur aan anoniem en Michel, ook geldend is als U mij buiten deze blog om benaderd.

Dit blog is het terrein waar het spel plaatsvindt en het is aan Michel de houder van deze blog de genoemde grenzen te stellen.

Als U nu boze wolven,'nare antro's' of 'sofen' als donkere krachten en duistere wolken op U ziet afkomen, met besmette verledens en wat dies meer zij.

Bedenk dan wat U zelf oproept! Spiegeltje spiegeltje aan de wand, kijk er eens 5 minuten in stilte in!

matthijs zei

Ik heb altijd geleerd dat iets goed blijft voortbestaan en dat iets dat niet deugt gedoemd is om te verdwijnen.

Dit onderwerp is éénvoudig te duiden.

Er was eens een bijl in gesprek met een boom. De bijl sprak;"Ik kan jou omhakken, jij mij niet!".
De boom sprak; "Bedenk dan wel dat het hout van jouw steel gemaakt is van mijn tak!".

uit de Mysterie drama's van Rudolf Steiner. uit het hoofd getypt.

Anoniem zei

Wees gerust: ik benader je niet. Ik ben de recherche niet. Indien je weet hebt van incest of misbruik geldt er wel meldplicht.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)