Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 6 december 2011

Schuldvraag

En zo komen we weer uit bij de Tuilerieën...

Wat is er vandaag voor nieuws over de Zonnehuizen? In ieder geval is er nog geen faillissement uitgesproken, waar de Volkskrant gisteren op hintte (zie ‘Scoren’). Vandaag is tussen twee uur en half vier de stemming in de Tweede Kamer over de moties die ik zondag noemde in ‘Beraadslaging’. In dat anderhalve uur staan ‘Vragenuur, Regeling van werkzaamheden, Stemmingen’ op het programma, dus zal de ellenlange stemlijst in het laatste half uurtje of zelfs nog minder moeten worden afgewerkt. Maar daarin zijn die kamerleden ongetwijfeld heel behendig. Ons gaat het dus om dit agendapunt:
‘24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zonnehuizen

31 839, nr. 150 – de motie-Leijten over de kwaliteit van zorg
31 839, nr. 151 – de motie-Leijten over een onderzoek naar verdwenen miljoenen
31 839, nr. 152 (ingetrokken) – de motie-Leijten over verantwoordelijkheid in de zaak Stichting Zonnehuizen
31 839, nr. 153 – de motie-Bouwmeester over verscherpt toezicht van de IGZ
31 839, nr. 154 (ingetrokken) – de motie-Bouwmeester over het falen van het toezicht op Stichting Zonnehuizen
31 839, nr. 155 (ingetrokken) – de motie-Bouwmeester over dwang- en drangmaatregelen’
Als ik de ingetrokken moties weglaat, blijven slechts deze drie over:
‘De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de staatssecretaris in antwoord op schriftelijke vragen stelde dat financiële moeilijkheden en ontslag van medewerkers een risico vormen voor de kwaliteit van zorg;
van mening dat zorgafhankelijke kinderen en volwassenen alsmede de zorgverleners niet de dupe mogen worden van financiële problemen van de zorgaanbieder;
verzoekt de regering, de kwaliteit en de continuïteit van zorg van Zonnehuizen te garanderen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat uitgezocht moet worden waar het publieke geld dat is verdwenen bij Zonnehuizen is gebleven;
constaterende dat tot op heden geen onderzoek is ingesteld;
verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er een onderzoek komt dat erop is gericht de verdwenen miljoenen terug te krijgen en de verantwoordelijken te achterhalen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat cliënten recht hebben op goede, verantwoorde, veilige zorg in een goede, verantwoorde en veilige omgeving;
overwegende dat hoewel de NZa stelt dat bij stichting Zonnehuizen premiegelden niet onrechtmatig besteed zijn, de gelden niet doelmatig besteed zijn omdat zowel de kwaliteit van de zorg als de kwaliteit van de (woon)omgeving niet op orde zijn;
overwegende dat de staatssecretaris stelt dat er sprake is van een goed verbeter- en zorgplan en dat cliënten en hun ouders zich geen zorgen hoeven te maken over de continuïteit van zorg;
overwegende dat er geen geld beschikbaar is voor de noodzakelijke verbeteringen en er signalen zijn dat de kwaliteit van de zorg op dit moment nog niet op orde is;
verzoekt de regering,
– stichting Zonnehuizen onder verscherpt toezicht van de IGZ te stellen en de Kamer maandelijks te informeren over de stand van zaken, de verbeteringen van kwaliteit van zorg en woonomgeving;
– afspraken te maken met de aangestelde bewindvoerder dat geen beslag kan en mag worden gelegd op gelden die cliënten van rechtswege toekomen en op gelden die noodzakelijk zijn voor goede en veilige zorg,
en gaat over tot de orde van de dag.’
Het stelt allemaal heel weinig voor. De eerste twee moties zullen waarschijnlijk worden aangenomen en de laatste afgewezen. Of de staatssecretaris legt het verzoek om een verscherpt toezicht naast zich neer. Die derde motie is eigenlijk overbodig. Nou ja, van deze politici moet je het niet echt hebben. Zoals vanochtend uit De Stentor duidelijk werd, in een artikel van Jarno Bleumink en Niek Megens, getiteld ‘Medewerkers Zonnehuizen: “faillissement onafwendbaar”’. Dit is een resumée van de stand tot nu toe, met weinig tot geen nieuws, maar wel even handig voor het overzicht en de duidelijkheid:
‘Medewerkers van antroposofische zorginstelling Zonnehuizen uit Zeist maken zich ernstige zorgen over de continuïteit van de zorg. Die is volgens hen niet gegarandeerd.

“Surseance van betaling is aangevraagd en een faillissement lijkt onafwendbaar”, staat in een brandbrief die medewerkers van de Michaelshoeve in Brummen naar staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten hebben gestuurd. Zonnehuizen heeft in deze regio ook vestigingen in Olst, Borculo, Loenen en Zutphen.

De medewerkers van de Michaelshoeve doen een dringend beroep op de staatssecretaris van Volksgezondheid. “U kunt ons lot en het lot van onze cliënten niet in de handen leggen van zorgkantoren, schuldeisers en banken. Vandaar deze brief aan u. Een brandbrief om steun, hulp en alles wat u ons kan bieden om er zorg voor te dragen dat wij de zorg, rust, veiligheid en warmte kunnen blijven bieden aan onze cliënten.” Ook maken de werknemers zich zorgen over het voortbestaan van de antroposofische zorg.

De medewerkers hekelen de vertraging die is ontstaan bij de mogelijke overname van de Michaelshoeve door jeugdzorginstelling LSG Rentray als gevolg van de surseance. “Het is voor ons onverteerbaar dat zo’n kans op de waarborg van zorg en werkgelegenheid nu ernstig in het gedrang komt.” Een woordvoerder van Rentray zegt dat er nog steeds gesprekken worden gevoerd.

Veldhuijzen van Zanten schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat zij geen rol ziet voor de overheid bij het oplossen van de financiële problemen. Ook maakt de staatssecretaris zich nog geen zorgen over de continuïteit van de zorg. “Het betrokken zorgkantoor heeft een adequaat terugvalplan opgesteld.”

Zonnehuizen is een landelijk werkende organisatie die zorg biedt aan mensen met een ontwikkelingsstoornis. Onlangs werd bekend dat Zonnehuizen over 2010 met een tekort kampt van meer van 18 miljoen euro. De situatie zou over 2011 nog slechter zijn.’
Vooral wrang is de reactie van een ‘ongeruste ouder’ vanochtend onder het artikel:
‘Het blijft een in en in trieste situatie. Wij als ouders kregen zaterdag een brief van het bestuur waarin stond dat ze uitstel van betaling hadden aangevraagd. Beetje water na de wijn want dit was dágen ervoor al in de krant te lezen. En zo moeten wij ouders steeds maar alles uit de krant lezen! Hoeveel moeite is het om ouders gewoon op de hoogte te houden? Het gaat wel om onze KINDEREN en dat zijn dan ook nog “speciale kinderen” waarbij duidelijkheid, structuur en veiligheid een basis behoefte zijn. Daar word momenteel compleet aan voorbij gegaan.

De medewerkers bleven tot nu toe gemotiveerd maar dat begint al aardig af te zakken. Zo werd er op de groep niet eens Sinterklaas gevierd en elke keer als de kinderen vroegen “vieren wij pakjesavond op de groep?” kregen ze te horen dat dat nog niet duidelijk was. Tot gister dus bleek dat er niets was. Dus ook de medewerkers verliezen focus en wij als ouders kunnen niet anders dan wachten, wachten, wachten, want je kan je kind niet zomaar ergens anders onderbrengen met de enorme wachtlijsten die overal zijn. SCHANDALIG is deze situatie!!!’
Over die andere grote instelling van de Zonnehuizen in het oosten des lands meldde De Stentor gisteren in ‘Overkempe: zwarte cijfers en goede zorg’:
‘Stichting Zonnehuizen uit Zeist verkeert momenteel in financieel ongekend zwaar weer, kampt met een miljoenentekort.

Woon-werkgemeenschap Overkempe aan de Koekoeksweg in Olst, is onderdeel van datzelfde Zonnehuizen. “Met Overkempe gaat het gewoon erg goed. Alleen onze moederorganisatie zit in zwaar weer”, zegt Rob de Breij, locatiemanager Overkempe. “Voor ons is belangrijk dat wij zorg bieden, volgens de antroposofische methode. En dat doen we goed, dat zegt ook de inspectie. Financieel zijn we gezond. De exploitatie van Overkempe schrijft zwarte cijfers, zoals dat heet.”

Toch betekent dat niet dat er geen vuiltje aan de lucht is. Als de moederorganisatie onverhoopt ten onder gaat, zal ook Overkempe dat merken. Althans, op de achtergrond. De Breij legt het uit aan de hand van de vlag bij de hoofdingang van Overkempe. Nu wappert er een banier van Zonnehuizen. “De vraag is: welke vlag hangt in de mast? Die van Zonnehuizen of een andere organisatie?”

Lees meer in de Stentor van maandag 5 december...’
En dan hebben we nog die grote instelling van de Zonnehuizen in het zuiden des lands, Bronlaak, die gisteren al zo in het nieuws was, in ‘Scoren’. Vandaag schrijft Kliknieuws Boxmeer hierover in ‘Onzekerheid over toekomst Bronlaak’. Ook hierin weinig nieuws, vooral de Volkskrant van gisteren wordt gevolgd, maar wel een overzichtelijke stand van zaken, met een speciale toets aan het eind, over een mogelijk opknippen van de Zonnehuizen in delen:
‘Nu interim-bestuurder Charles Laurey van Zonnehuizen er niet in is geslaagd een oplossing te vinden voor de in grote financiële problemen verkerende antroposofische instelling, ligt het lot in handen van de bewindvoerder.

Laurey moest vorige week uitstel van betaling aanvragen voor de organisatie, waartoe ook Bronlaak in Oploo behoort. “Hoe zeer ik dit besluit ook betreur, een andere oplossing blijkt niet mogelijk”, aldus Laurey.

Schuldenlast

Uit de woensdag gepubliceerde jaarrekening van 2010 blijkt dat Zonnehuizen in dat jaar 18,3 miljoen euro verlies heeft geleden. Voor 2011 wordt over een verlies tussen 3 en 6 miljoen euro gesproken. Zonnehuizen, waar 800 mensen met een verstandelijke beperking wonen en nog eens 2200 dagcliënt zijn, heeft 1300 medewerkers onder wie ruim 300 bij Bronlaak.

Uit de stukken van 2010 blijkt verder dat voormalig bestuurder Yvon ten Brummelhuis (oud-directeur van Bronlaak-Heimdal, red.) sinds haar gedwongen vertrek in de herfst van 2009 een gouden handdruk van totaal ruim 250.000 euro heeft gekregen. Drie leden van de intussen afgetreden Raad van Toezicht gaven zich in 2009 18.000 euro extra per persoon, voor “hun inzet voor het herinrichtingproces”, wat neerkomt op het ontslag van Ten Brummelhuis.

Bestuurder ad-interim Laurey laat juristen uitzoeken of de in mei van dit jaar vertrokken bestuurder Frans Broekhuizen strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het wanbeleid. Hetzelfde geldt voor teruggetreden Raad van Toezicht.

Brandbrief

Medewerkers van Zonnehuizen maken zich zorgen over de toekomst van de cliënten, hun eigen werkgelegenheid en het voortbestaan van de antroposofische zorg. In een brandbrief vragen ze steun aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. Om een vinger aan de pols te houden heeft de staatssecretaris Zonnehuizen onder intensief toezicht van de gezondheidsinspectie geplaatst. Volgens Veldhuijzen van Zanten hoeven ouders en cliënten zich geen zorgen te maken over de vraag of zijn tijdens de feestdagen nog wel zorg zullen ontvangen.

De bewindvoerder bekijkt of Zonnehuizen afstevent op een faillissement, of dat het instituut – mogelijk opgeknipt in delen – kan worden verkocht. De optie van verzelfstandiging van gezonde onderdelen, waartoe volgens ingewijden Bronlaak behoort, is bij veel medewerkers van het instituut in Oploo een wensscenario. Inmiddels is een steunstichting opgericht, die zich sterk gaat maken om Bronlaak af te splitsen van Zonnehuizen en terug te keren naar zelfstandigheid.’
De Telegraaf besteedde vanochtend ook aandacht aan de Zonnehuizen, en gaat door op het thema van een ‘volledige overname’, in ‘Schuldvraag niet eerste zorg voor Zonnehuizen’:
‘De eerste prioriteit is de continuïteit van zorg en onderwijs van Zonnehuizen waarborgen, daarna wordt pas gekeken hoe en door wie de financiële wanorde is veroorzaakt. Dat zegt interim-bestuurder Charles Laurey van de antroposofische zorginstelling dinsdag. Zonnehuizen vroeg vorige week uitstel van betaling aan.

De instelling beheert zes huizen voor volwassenen en 14 kinder- en jeugdinstellingen door heel Nederland. Er werken honderden mensen. “Het is heel belangrijk dat we een goede oplossing vinden voor de werknemers en cliënten. Het dagelijkse werk gaat gewoon door”, aldus Laurey. De medewerkers zijn volgens hem naast verdrietig en boos ook enorm betrokken en strijdlustig.

Diverse zorgondernemers hebben zich bij Zonnehuizen gemeld om de instelling in zijn geheel of delen ervan over te nemen. “Onze inzet is een volledige overname, ik hoop dat er een dezer dagen meer duidelijkheid over is”, aldus de bestuurder.

Bij de instelling is in een paar jaar tijd een financieel tekort van 17 miljoen euro ontstaan. Een advocatenkantoor is momenteel aan het bekijken of er juridische stappen mogelijk zijn tegen oud-bestuursleden en de voormalige raad van toezicht. Er loopt al een onderzoek naar mogelijk wanbeheer onder het oude bestuur.’
En dan hebben we natuurlijk nog Tommy Wieringa – hem kennen we van 14 en 15 mei 2009 in ‘Schijn’ en ‘Roman’, en van twee jaar later, op 1 mei van dit jaar, in ‘Hoofdkwartier’. Hij kon het niet nalaten om in zijn vaste column vandaag in de papieren editie van ‘De Pers’ weer eens uit te halen. Ook dit is makkelijk ‘Scoren’. De column is getiteld ‘Geestelijk leven’:
‘In de Volkskrant van gisteren stond een interview met Jan Marten Boon, vader van een geestelijk gehandicapte dochter. De antroposofische zorginstelling waar zij woont, wordt met sluiting bedreigd vanwege wanbeheer. Jan Marten Boon is een bezorgde vader, hij zegt: “De bestuurders en toezichthouders profileerden zich allemaal als bewuste – vaak antroposofische – mensen die het beste met de wereld voor hadden. Zo praten ze, maar het zijn maar woorden.

Het gaat om wat ze doen, en hun daden zijn allerminst antroposofisch. Zij hebben er een rotzooi van gemaakt.”

Ook in Amsterdam ging een Vrije School bijna ten onder aan bestuurlijke chaos – de school werd beoordeeld als zeer zwak en onder curatele gesteld.

In 2007 stelde de onderwijsinspectie dat veertien van de veertig Vrije Scholen “zeer zwak” waren. Onderwijskundige Hilde Steenhuizen concludeerde in haar promotieonderzoek dat kinderen op Vrije Scholen ten opzichte van kinderen op gewone scholen een cognitieve achterstand hebben die zij niet meer inlopen. Wel scoren ze beter op vuurspringen en nat-op-nat schilderen.

Ik ben gedurende acht jaar onderwezen door bewuste, vaak antroposofische mensen die het beste met de wereld voor hadden. Zij bezaten een rijk geestelijk leven. Zo rijk, dat zij dingen zagen die voor anderen onzichtbaar bleven. Boven deze materiële wereld uit zweefde een geesteswereld – een heel aantal van hen “schouwde” in die wereld en gaf wat ze daar zag weer door aan ons. Zo moesten wij bij sommige lessen de ramen sluiten omdat anders ‘de geest’ het lokaal zou verlaten.

De leerkrachten waren meer dan onderwijzend personeel, het waren zieners, zij bemiddelden tussen ons en de bovenwereld, waar lichtwezens en donkere krachten met elkaar streden. Zo vast was hun geloof dat ze je naar huis stuurden als je bijvoorbeeld je hoofd had kaalgeschoren (puberteit); zo hadden de kwade krachten immers onbelemmerd toegang tot het kinderhoofd.

Bij Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofische beweging, openbaarde zich al op 7-jarige leeftijd een grote gevoeligheid voor het bovenzinnelijke – de geesteswereld was voor hem even reëel als de materiële.

De vertrouwdheid met het spirituele is een kerneigenschap van de antroposofie. Het trekt zoekers aan, mensen die het aanleren van vaardigheden alleen te weinig vinden voor hun kinderen. Er moeten versjes en herfsttafels bij, en een dagelijkse ochtendspreuk gericht aan de “Godesgeest”: “Ik schouw diep in de ziel / die binnenin mij leeft. / De Godesgeest, hij weeft / in zon- en zielelicht, / in wereldruimte buiten, / in zielediepten binnen...

Koekoek.

Voorstanders van de antroposofie roemen de creativiteit, de zachtheid en de warmte van de Vrije School. Zelf heb ik ervaren dat die zachtheid en die warmte in schril contrast stonden met de soms hardhandige en vaak hardvochtige geloofsijver van de antroposofische priesters aan wie wij waren toevertrouwd.

Tommy Wieringa is auteur van onder meer de roman Caesarion.’
Juist hierdoor valt het op dat in alle berichtgeving tot nu toe over het fiasco bij de Zonnehuizen dit soort dingen achterwege zijn gebleven als niet ter zake doende. Nog afgezien van het feit dat het wel een héél bepaalde voorstelling van zaken is. Die voor Tommy Wieringa persoonlijk wel moge gelden, daar wil ik niets aan af doen. Maar om dat dan weer meteen hierop te moeten plakken, dat heeft iets banaals. Nu is het banale Tommy Wieringa niet vreemd natuurlijk. In zijn romans weet hij dat tot grote hoogte op te stuwen. Maar in deze column lukt dat nog niet erg.


Update 15.45 uur:

Over de moties is zonet door de Tweede Kamer gestemd. Alleen de eerste is aangenomen, de andere twee zijn verworpen.
.

30 opmerkingen:

matthijs zei

Dit is een verder gaande reactie op het antwoord aan anoniem thema Beraadslaging.

Stel een vraag!

Aansluitend op de Lievegoed-impuls, zie jaarverslagen e.d., die verwijst roept op naar moreel handelen.
Lievegoed sprak: 'Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen, dat je die vragen durft volte houden vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op en weg, die je dan vaak op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.' Nalezen Lezingen en essays 1953-1986 ISBN 90-6038-239-0/CIP

Gratis download in 3 dagen na verschijning 3.000 downloads, nu 8261

http://durftevragen.com/download/boeken/durftevragen-boek.pdf

De basisgedachte is dat er overwaarde is. Vanuit die gedachte en het handelen dat daaruit volgt namelijk durf te vragen, zijn tal van nieuwe sociale activiteiten, bedrijfjes enz. ontstaan, opgezet en tot ontwikkeling gekomen en is er langzamerhand een uitgebreid netwerk ontstaan.

In o.a. http://waarmakerij.nl/ Nijmegen worden Waarmaakdagen georganiseerd, waar nieuwe maatschappelijk producten of ideeën worden getoetst en eventueel door gekoppeld worden aan al ontwikkelde initiatieven in het netwerk of support kunnen vragen enz. Er lopen ook o.a. diverse zorgtrajecten, maar je vernieuwen met een ander keus is ook een perspectief!

Voor elke beginnende ondernemer geldt geld.
Dat is risicovol en lastig te verkrijgen, begin eens andersom.
Het land staat vol lege kantoorruimten, bedrijven, particulieren hebben zolders en kelders vol spullen, vind de weg die te werven gekoppeld aan het initiatief wat je wil realiseren, bureaus,laptop's, printers, beamer enz. staan te verstoffen. Het kan met een overtuigend initiatief.

1000 pallets en evenveel stoeptegels nodig, het kan, gratis voor project Huis van Overvloed, pallets worden gratis thuisbezorgd door het palletbedrijf.
Maak het onmogelijk geachte mogelijke, geloof in je kracht, wees dankbaar voor de kracht van anderen.

Doe als Rudolf Steiner deed, bouw met 23 verschillende nationaliteiten je eigen ontworpen clubhuis dwars door de crisis heen, gebruik wel duurzame brandvrije materialen

wordt vervolgd tekst past niet in het vakje

matthijs zei

vervolg 2.
Mensen enthousiast maken voor je initiatief en hun kennis en kunde inzetten, durf te vragen.
Het pand de Waarmakerij is gratis ter beschikking gesteld door een woningbouwvereniging.
De inrichting is via schenking verworven, er zijn flexibelle werkplekken met Wi-Fi waar je achteraf de waarde van bepaald in een dienst of in munten.

Momenteel loopt o.a. een project Huis van Overvloed, dit gaat het toekomstige 'initiatiefcentrum' worden voor nieuwe projecten, meewerken denken, denkend meewerken, het kan.

Recent werkte ik met twee jonge vrijetijds- managers mee om de lokale variant van het landelijke initiatief Nederland in Dialoog te organiseren.
1 Gesprek om voor te stellen, kennis te maken. Vraag aan mij wil jij de pers en de werving doen? Ja. Terug op het fietsje denk ik wat heb ik nu toch gedaan? Ja gezegd, wat nu?
Handelen en een weg vinden en vooral enthousiast blijven voor het idee dialoog, het kan.
1 Keer per week een uurtje contact voor de stand van zaken, vervolgens werk je digitaal verder en de boel staat op de grond.
Bedrijven, instellingen, organisaties leveren gratis ruimte en de blauwe grootgrutter levert gratis koffie thee en versnaperingen en er is weer een initiatief geleverd voor alle burgers van de stad, zonder neurosen en €urozen, het kan, willen is kunnen.

Op 20 mei 2011 neem ik deel aan de slotconferentie Our Common Future 2.0 Roadmaps for our future society in de Eusebius kerk in Arnhem.
Meer dan 1000 mensen zijn aanwezig op deze dag vol werkgroepen en ontmoetingen.

Kern is de presentatie van het boek Duurzaam denken doen.
Uitgever Kluwer stelt aan de deelnemers een GRATIS exemplaar ter beschikking, ISBN 978 90 13 09008 6 of E-book 978 90 13 09243 1

Ruud Lubbers schreef het voorwoord en hield een babbel.
De arts Gro Harlem Brundtland en de econoom R. Lubbers…tellen de 'zegening' van deze publicatie: de inspiratie en de klemmende uitnodiging tot actie. Dat gaat om het realiseren van waarden, van duurzame ontwikkeling en diversiteit, en…van de vreugdevolle viering van het leven.

Our Common Future 2.0 is een innovatief crowdsourchingproject rond duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim 400 mensen, verdeeld over 19 thema-teams, is in korte tijd een toekomstvisie ontwikkeld op 19 belangrijke maatschappelijke thema’s, die medewerking is VRIJWILLIG.
Uit heel Nederland is meegewerkt leeftijd 17 tot 77 jaar, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Ongeveer 32 duizend uur denk- en werkkracht zit in het boek.
Wie verdieping zoekt website van het project www.ourcommonfuture.nl GRATIS

Het idee is ontstaan toen Jan Jonker Radboud Universiteit het boek our commmon future uit 1987 weer eens uit de kast haalde. Zou het niet mooi zijn na een kwart eeuw opnieuw een visie te geven op duurzaamheid voor de komende 25 jaar? Dromen zijn niet altijd bedrog. Nie lullu poetse!

Waren daar 'altemet' ook sofen bij? Sinds het verlaten van de 'roze sfeer in zijde of (geiten-)wol en de kenmerkende alpino of vervangende hoed' is dat lastig te zeggen, zelfs de klederdracht lijkt te zijn verlaten en tot 'damals' te behoren.
Ik heb ook geen Weleda of Wala geuren waargenomen, wat bijdraagt aan de lichamelijke verzorging en welzijn.

Ik ben al ruime tijd 'rand-soof' zonder klederdracht maar wel met Rudolf Steiner als 'innerlijke vriend', dat wil zeggen dat ik de visie heb dat de antroposofische impuls, fff citaatje, zoals te doen gebruikelijk bij mijn blog berichtjes;
'Want dat is het wezen van de antroposofie, dat haar eigen wezen in en uit datgene bestaat, wat wezenlijk is aan de mens…2 februari 1913', lijkt gedateerd, maar wie met eeuwigheid rekent zegt; recent zei Rudolf nog…zie hiervoor.
Eerdere ervaringen maar zeker zo’n Zonnehuiskwestie stelt mij de vraag of ik überhaupt nog wel lid wil zijn van de Antroposofische Vereniging, waar de begin- en eindverantwoording ligt voor de impuls die door de Zonnehuizen wordt vertegenwoordigd.

Daar wil je toch lees verder volgend bericht.

matthijs zei

vervolg 3
Daar wil je toch niet mee verbonden zijn moet ik dan uit 'karmisch lijfsbehoud' lid blijven, nee toch.

In het bovenstaand verhaal herken ik geestelijke impulsen het onderscheid is dat het in een antroposofisch kader draait om 'Mens ken U zelve!' ofwel zelfbewust vanuit een geestelijke impuls moreel handelen, naar jezelf, medemens en planeet aarde en omgeving. Een zeldzame combinatie en zeker voor in het kader van 24 daguren.
Mij gaat ook weleens een lichtje op, maar gezien in mijn levenslijn, betrof het meestal zo’n moment waarop ik mijn schedeldak aan een openstaand keukendeurtje stootte en ik helder licht waarnam.
Rudolf Steiner had zelf een geheel vrijlatende houding. In gesprek met Wassily Kandinsky in de wandelgangen tijdens de kleurvoordrachten. Meneer Kandinsky U bent schilder, U weet dit, niks bindende werving.

In mijn eerste ontmoeting thuis bij Liane Colot d’Herbois schilderes, die op kleurgebied een belangrijke impuls vertegenwoordigt, zegt ze direct 'You have to give lessons darling'.
Dat ben ik dan ook jaren gaan doen op toen Vrije Hogeschool in Driebergen aan de scholingscursus antroposofie.
Als je het gewicht inziet van haar impuls dan is het (ver-) wonderlijk, dat ik met zero aan kennis en nauwelijks ervaring geadviseerd wordt les te geven?
Bij een navolgende ontmoeting reageerde ze op een boekbespreking van mij in het ledenblad over Rudolf Steiner en de grafische kunst. "You have to be a writer darling".
Nou ja, zo zit ik maar vrolijk te bloggen, maar wordt de lezer vrolijk en niet in het minst Michel? In het dagelijks leven zou ik zeggen wel een opdringerige gast.

Luister b.v. naar de toespraak die Steve Jobs enkele jaren voor zijn dood, al bezaaid met kanker, uitsprak op Stanford University. Zijn visie op de dood als metafoor van het leven, als jezelf feitelijk op die drempel staat, die overgang komt hem voor als een geweldig avontuur, dood en leven als totaal concept.
Hoe hij kijkt naar zijn ontslag bij Apple jaren voor hij weer terug kwam "the best thing that could happen" zegt hij over zijn ontslag als oprichter van Apple.

Ik Trendwatch nog even verder, ik hoop dat lezers en vooral Zonnehuizers uit dit geheel een sprankje kerstlicht en hoop kunnen ontlenen, de ballen voor je weet wel…da’s Haags enfin 'macht kein flauss aus' zei van Louis van Gaal.

A simple idea. An enormous opportunity.

In the late 1980’s, Dr. Karl-Henrik Robèrt, a Swedish doctor and cancer scientist, was treating a lot of children with cancer. He couldn’t help but notice how their families, care providers and the community came together quickly and efficiently with compassion and coordinated resources to try and make a difference. This was in stark contrast to the emerging confusion and debate over the health of the planet.

While examining cells from one of his cancer patients under the microscope, Dr. Robèrt was struck with a very simple, but very powerful idea. What if we could use our agreement on the basic understanding of cells as a platform to understanding the requirements for the continuation and wellbeing of human life? From the perspective of that smallest unit of life, that merges us in a way that goes beyond politics and belief systems, we could build consensus among governments, business people and environmentalists what must at least be agreed to safe guard prosperous life.

Dr. Robèrt drafted a first version of such a 'consensus document' and sent this draft to a broad cross-section of scientists, including over 50 ecologists, chemists, physicists and medical doctors in Sweden and asked for their input. Twenty-one drafts later, there was at last consensus about what is in principle needed to sustain the human civilization on earth. With the support of His Majesty the King of Sweden, Karl XVI Gustaf, this 'consensus document' and accompanying audio tape was sent to every household and school in Sweden.

The Natural Step was born.

Michel Gastkemper zei

Ach, als je zelf zo de vraag stelt, beste Matthijs, dan denk ik dat het hoog tijd wordt dat je zelf een weblog begint! Hier kom je niet goed tot je recht... en je hebt zo veel te vertellen. Daar moet je ruimte voor creëren.

matthijs zei

vervolg 4

The Natural Step was born.
Following this consensus document, Dr. Robèrt worked out a first version of system conditions for sustainability and a planning method that later evolved into and became known as The Natural Step Framework (or the Framework for Strategic Sustainable Development).
Dr. Robèrt published these results in 1992 in a book called “The Necessary Step”. He also employed a team who began building the non-for-profit organisation The Natural Step with the purpose of facilitating the further development and application of the TNS Framework.

Nu is er in aansluiting op 'A simple idea' een aansluiting gevonden bij Blekinge insitute of technologie in Karlskrona Zweden. http://www.bth.se/ste/tmslm.nsf/pages/msls_home

'The question of reaching sustainability is not about if we will have enough energy, enough food, or other tangible resources - those we have. The question is: will there be enough leaders in time?'

Dr. Göran Broman and Dr. Karl-Henrik Robèrt, programme founders van de opleiding Master's in Strategic Leadership towards Sustainability (MSLS)

Daar heeft mijn dochter Michaëla wel zin in, sponsoren via de IONA stichting o.a. ex-directeur Bronlaak Wim van de Brug sponsoort.

Met 26 nationaliteiten zit zij in deze opleiding.

Omdat er een band is, is het deels persoonlijk, het zou overbodig kunnen zijn, ik hoef haar niet te promoten in tegendeel,daar zorgt zij zelf voor b.v. door een interview in de Motief, de Margriet,YouTube enz.
Ik plaats dit omdat ik het zie als een indicator.

Uit het wereldnieuws krijg je dag na dag de beleving dat landen in strijd zijn, als het niet met wapens is, is het met geld, goederen of morele onderdrukking enz.
Er zijn tal van niet antroposofische bewegingen, die wereldwijd verbindingen leggen en mensen van uiteen lopende kleur en geur, culturen, ideeëngoed, arm of rijk, christen of islamiet, joods of Palestijn enz. laten samenwerken aan doelstellingen.

Hope builds bridges, fear builts walls.
Las ik eens op de langgerekte voor de V.N. illegale betonnen 'Sharon muur' toen ik aan Palestijnse zijde op weg was naar het graf van Lazarus en de grotwoning van Maria en Martha om te ervaren of er nog opstandingskrachten in de lucht hingen.
Geen toerist te bekennen daar en ook gratis, ik vroeg aan een Palestijn of ik in de grotwoning kon overnachten, no problem big smile.

Tijdens de laatste klimaattop in Cancun, niet verwarren met yab-yum da’s dicht, lagen Amerika en China dwars.
Michaëla bracht jonge Chinezen en jonge Amerikanen bijeen en toonde aan dat zij prima tot samenwerking en afspraken konden komen. Heersende machtsbelangen zijn vaak blokkerende factoren voor vernieuwing.

Michaëla is o.a. nast student;
a co-chair of Rio+20s and a founding member. gevestigd in New York o.a. gesubsidieerd door de V.N.

Michaela’s mission is to contribute to a more sustainable society of zoals haar lijfspreuk is 'Be the change you want to see in the world',naar Mahatma Gandhi.

Rio+20s is a Brussels based youth led NGO that exists to facilitate youth participation in lead up to UN CSD 2012 and the immediate months afterwards….

Meedoen kan via internet o.a. video-calls, fysieke ontmoetingen, bouw een internationaal netwerk op en poets tegelijkertijd de wereld op, ga naar

http://rioplustwenties.org/

Everyone has the capacity to change things and this event is one that will help shape the future. This makes it exciting.

How you get involved is up to you. Whether it is making posters in your school, writing a letter to your local newspaper / politician or signing the Game Change petition to put pressure on our governments–there are thousands of ways and the only limit is your imagination.

Get your kicks on route 66, ofwel keep on moving!

matthijs zei

Ja Michel ik heb een al tijden slapend blog ingericht.
Jij bent de oer-initiatief nemer van een blog wat ik volg en ben niet erg van de ja nee reactie of hakketak, actie reactie gedoe of galspuierij.
Ik heb nog niet het gevoel aan jou afgemeten dat ik dagelijks zo kan berichten als jij doet. Het is heel oké wat je verzorgd en wil je blog graag respecteren en niet op jouw stoel zitten. Zo groot is de Antroposofie in de Pers markt nu ook weer niet. Verbinding géén verstrooing, zou ik zeggen, groet!

R. van Dijk zei

Toevallig had ik net die column van Tommy Wieringa gelezen, want ik kreeg hem toegestuurd van Google Alerts. Ik heb nog gedacht: zal ik er op reageren? Maar laat ook maar, de tenen trekken me zo al krom genoeg.

matthijs zei

Ik heb wel genoten van dat verhaal van duikboottommy dat geeft sowieso een ander perspectief op de wereld, je kunt hem ook in een kader zien.
Om die kromme tenen weer recht te masseren een andere bekende BN'-ster, dat levert dan een gelijk spel op.

Column Halina Reijn is thuis. 23 juli 2011 Volkkrant.
Ik doe de kop en de staart, zoek de rest in het archief pagina 15 Intermezzo.

titel; De eerste schooldag.

Kop: Op zo'n 50 meter afstand van het katholieke schoolgebouw dwong ik mijnouders de zesdehands roestige hippie-Eend tot stilstand te brengen en me eruit te laten. Het idee dat mijn klasgenoten mijn bebaarde kunstenaarsvader en mijn in paarse gewaden geklede hennamoeder in het ronkende voertuig zouden zien aankomen tuffen, dreef me tot wanhoop.
Teleurgesteld maar liefdevol als altijd zwaaiden mijn ouders mij liefdevol uit. Met knikkende 7-jarige kinderknietjes en een lijkbleek macrobiotisch gezichtje liep ik het schoolplein op.
Mijn frisse medeleerlingen stonden allemaal bruinverbrand en gehuld in zomerse Oilily- en Lacosta-kleding stralend met elkaar te praten...

staart:En Halina, waar ben jij allemaal geweest dan deze zomer? Verzenuwd stond ik op van mijn stoel en schreeuwde met gesloten ogen en veel te luide stem: Costa del Sol, juffrouw. Daar schijnt de zon altijd. Het was doodstil na deze verrassingsaanval. Zelfs de juffrouw wist op deze strijdkreet niets te zeggen. Opgelucht zakte ik terug op mijn stoel en keek vol trots naar Joris. O. vandaar dat je zo bruin bent zeker, zei hij en twintig kinderen staarden naar mijn spierwitte benen. Een daverende lachsalvo maakte een abrupt einde aan mijn triomf-moment. Het wespennest kwam tot leven en mijn ouder besloten nog dezelfde avond mij over te plaatsen naar de Vrije school, waar alle kinderen raar zijn en merkkleding taboe is. Waar Joris Thor heette en Stephanie Bloem. Elke vrije eerste schooldag vertelde ik vol trots over onze wilde zomerse avonturen in de tuin en de kinderen luisterden aandachtig,, met mijn ouders oude Eend voor de deur.

Frans Wuijts zei

Matthijs: die suggestie van Michel een eigen blog te beginnen, dan wel je slapende blog wakker te maken, ondersteun ik. Of je hebt tijd over, of er bruist veel in je. Beide kan ook. Dus ga op weg naar onafhankelijkheid, vrijheid en zelfstandigheid in de wereld van de bloggers! Volg de sociologische basiswet! Je gaat vast gelezen worden.

Anoniem zei

Wieringa: Voorstanders van de antroposofie roemen de creativiteit, de zachtheid en de warmte van de Vrije School. Zelf heb ik ervaren dat die zachtheid en die warmte in schril contrast stonden met de soms hardhandige en vaak hardvochtige geloofsijver van de antroposofische priesters aan wie wij waren toevertrouwd.'

'Rudolf Steiner vond dat het onder omstandigheden wel een keer zinvol kon zijn om een beetje te ranselen of te tuchtigen (prügeln) (1). (1) H. Zander, Anthroposophie in Deutschland, Vandenhoek & Ruprecht 2007'

Link: Opsluiten van kinderen

matthijs zei

Frans, het bruist, dat heb je goed herkend!

Gisteravond meende ik dat het tijd was om eens te reflecteren op mijn publicaties enerzijds en op wat mijn boodschap is.
Dit werd ingegeven door de 'Belgische interuptie', waarmee plots de doelstelling van het blog geraakt werd, en op het schermglas een individueel straatgevecht dreigde te ontbranden, waar beide heren blijkbaar al langer instinken, voer dialoog en geen discusssie, daar zijn twee verliezers en uiteindelijk 1 zgn.winnaar de blogbeheerder kan er immers de stekker uittrekken.

Ook jij raakt weer een kern van de zaak Zonnehuizen en de vraag naar de rol van de antroposofische vereniging.
Driegeleding is, blijkt mij uit eerdere reacties van jou, een thema te zijn.
Dat is één van de acpecten die, driegeleding, een breed gedragen volksbeweging zou dienen te zijn en juist b.v. Zonnehuizen zou, met de intentie een 'cultuureiland' te zijn,daar een voortrekkersrol in kunnen vervullen, und so weiter und so weiter.
Het is blijkbaar wensdenken binnen het antroposofisch kader.

Ik herken veel meer driegeleding impulsen 'in de grote boze wereld'daar heb ik hier bovenstaande berichten enkele voorbeelden van gegeven.

In mijn reflectie gisteravond ontstond gewoon weer een nieuw artikel, het rolt spontaan uit de pen, het bruist ja! In crisis was toch de trias crisis, keuze, kans?
De vraag hoe creeër je draagvlak? Dit blog?

De Zonnehuizen vormt nu een hot-item, een blog opzetten is een fluitje, volgers werven kost mijns inziens 3 jaar. Te lang voor een poging iets in beweging te krijgen richting Zonnehuizen.

Michel ken ik alleen als journalist-schrijver in de Sampo en de krantjes die daar uit volgden en publicaties in boeken.
In de Sampo zag ik bij the way meer Michel, waarmee ik het belang van het blog niet wil ontkrachten.

In wielertermen gezegd, blijf ik de Poulidor (de eeuwige tweede) toen Anquetil stervende was grapte hij, nu ben ik eindelijk eens niet de tweede man.

Groetjes. België heeft aan op het glas geklopt, die Sint en Piet zijn mogelijk een schoorsteen vergeten, daar zou de Prügelprijs van de eeuw in kunnen.

Anoniem zei

Wieringa schreef: "Ook in Amsterdam ging een Vrije School bijna ten onder aan bestuurlijke chaos"
Las dat er ook in Zutphen van alles aan de hand is op bestuurlijk niveau op de vrijeschool daar. Sluiting school, bestuurder weg?

Anoniem zei

die Wieringa toch: 'In 2007 stelde de onderwijsinspectie dat veertien van de veertig Vrije Scholen “zeer zwak” waren. Onderwijskundige Hilde Steenhuizen concludeerde in haar promotieonderzoek dat kinderen op Vrije Scholen ten opzichte van kinderen op gewone scholen een cognitieve achterstand hebben die zij niet meer inlopen. Wel scoren ze beter op vuurspringen en nat-op-nat schilderen.'

Wel scoren ze beter op vuurspringen en nat-op-nat schilderen. :-)

matthijs zei

vandaag op de front-site van Ole Blente.
Es wäre jedoch das Furchtbarste, dass, wenn die Welt schreien wird -und das wird sie in verhältnis­mässig nicht langer Zeit tun - zu ihrer eigenen Rettung nach der Auferstehung des mitteleuropäischen Geisteslebens, dass dann in Mittel­europa die Menschen, … die dann an wichtiger geistiger Stelle stehen - diesen Ruf nicht verstehen könnten.

Rudolf Steiner an einer internen Tagung der AG in Stuttgart, September 1923.

Ik probeer een beeld te vormen van Prüglen en waar dat voor staat.
Zo kwam ik met dank aan de Belgische dit tegen.

Wat aangeeft, bovenstaand citaat, welke prangende vraag achter het Zonnehuisdrama werkelijk ligt, gebrek aan geestelijk licht.
Onderwijl op kanaal politiek 24 een parlementair onderzoek. Met een meer dan geweldige Nelie Smit Kroes, rationeel en reflectief denken in innerlijke rust.
Vooral uitblinkend in het terugspelen van een begrip en dan aan vraagsteller zeggen wat is uw invulling.
Het viel wel mee. Zegt de vrager.
Nelie Hangt ervan af hoe uw definitie is van viel wel mee.

Anoniem zei

"Wel scoren ze beter op vuurspringen en nat-op-nat schilderen. :-)"
Jammer dat Wieringa niet op de hoogte is van het aantal (zeer) zwakke vrijescholen eind 2011. Dat is een klein aantal. Geloof dat er nog 1 school zeer zwak is. Daarmee scoren de vrijescholen onder landelijk gemiddelde per richting.

Zie ook persbericht op site Ver. Vrijescholen:

PERSBERICHT: Ministerie van OCW complimenteert vrijescholen!


Vrijescholen in het basisonderwijs presteren binnen onderwijsnorm


Het aantal zwakke en zeer zwakke vrijescholen in het primair onderwijs blijft dalen. In een recent jaarlijks gesprek met de directie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin vertegenwoordigers van de Vereniging van vrijescholen de stand van zaken bespreken, wordt deze positieve ontwikkeling duidelijk bevestigd. De Vereniging heeft complimenten in ontvangst mogen nemen voor de sterke positie die de vrijescholen in het primair onderwijs op dit moment innemen. Deze herpositionering biedt een nieuw perspectief voor vrijescholen om te participeren binnen de huidige onderwijsdiscussie.


In 2006 heeft de Vereniging van vrijescholen in samenwerking met diverse deskundigen de Taskforce Zwakke Scholen opgericht met als doel een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om uiterlijk in 2011 het aantal zwakke en zeer zwakke vrijescholen in het primair onderwijs geminimaliseerd te hebben. Het geeft aan dat de taskforce zich een reëel en haalbaar doel gesteld heeft.


De voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, Leo Stronks, is zeer verheugd over het succes van de taskforce en complimenteert de betrokken deskundigen en in het bijzonder de teams en directies van de vrijescholen in het primair onderwijs, die met grote inzet dit succes hebben gerealiseerd. Dit toont de vitaliteit en veerkracht van het vrijeschoolonderwijs. Wij zien dat deze inzet niet gepaard gaat met een aantasting van ons brede onderwijsaanbod."

Michel Gastkemper zei

Dat was inderdaad het nieuws op 14 februari in ‘Getwitter’.

matthijs zei

deel 1
BELGISCH PRÜGELN

Präsens, prügele mich, prügelst dich, prügelt sich, prügelen uns, prügelt euch, prügelen sie.

Vertaalt en betekenis; strijden, vechten, knokken, matten= schaakblad en op het matje roepen.
Prügeln kunnen wij dus allen, het is niet voorbehouden aan Rudolf Steiner of Belgen.

Waar staat Prügeln voor in het Duits taalgebied? Een kleine exercitie en selectie.
Uit recent, Handelsblatt. Kop. Jugendliche verprügelten Mann aus Streitlust
…Sie hatten den 29-Jährigen in der Nacht zu Samstag im U-Bahnhof Friedrichstraße unvermittelt angegriffen und schwer verletzt. Nach mehreren Kopftritten war der Mann bewusstlos liegen geblieben…Er muss sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten…

Uit recent, der Westen. Duisburg. Kop. Falsche MSV-Ordner verprügelten Zuschauer bei Pokal-Halbfinale
…Der Mann, der zusammengeschlagen wurde, hatte auf einer Treppe nur gefragt, ob er einmal vorbei dürfe – da hat er schon den ersten Schlag ins Gesicht abbekommen. Weitere folgten. Kurz darauf lag er am Boden. Die Täter haben ihn dann noch getreten, schildert der Augenzeuge die schrecklichen Erlebnisse…

INTERMEZZO
Mijn onderzoeksvragen. Hoe staat het met België? Hoe karakteriseert een Belg zich? Wat zegt de Nederlandse ambassadeur in Brussel van België?

Peter vander Meersch. Hoofdredacteur en Belg. NRC 8 april 2011.
Kop: De tragiek van België

Hoe is de stand in België?
…Dat is de tragiek in België. Niet in staat te splitsen, niet in staat om samen te blijven. Om met de woorden van de gewezen minister van Buitenlandse zaken en huidige commissaris Karel de Gucht te zeggen: België zal een permanente diplomatieke conferentie blijven.
Of anders gezegd: Ceci n’est pas un pays.

De ambassadeur spreekt.

België zegt de Nederlandse ambassadeur in Brussel Henne Schuwer, is anders dan je denkt. België is ook niet zomaar wat je ziet. 'Ceci n’est pas une pipe. Ceci n’est pas La Belgique'.
…even verder in het artikel…Het grootste misverstand over België, zegt Schruwer, is: dat we elkaar verstaan en dus ook begrijpen. ..
…Een zakelijk gesprek van een half uur met een Belg die je nog niet kent, kun je net zo goed niet hebben. Aan de andere kant kom je niet snel bij een Belg binnen. Ik heb altijd goeie, hartelijke contacten met mijn buren. Maar het leidt er nooit toe dat we bij hen thuis een borrel drinken.

Ceci n’est pas une pipe, verwijst naar een schilderij met een pijp met deze tekst, geschilderd door René Margitte. Geboren in Lessins nabij Liège.
Opvallend zou ik denken.
Da’s nou jammie, jammie, als Neder-Belg refereren aan een François-Belg!

Magritte had het karakter waar bovenstaande Peter aan refereert.
Niet in staat te splitsen, niet in staat om samen te blijven.
Een mooie vrouw valt te begeren, zou ik zeggen.
Oeps, geeft gelijk de maat van mijn innerlijke ontwikkeling aan, mmm!
Voor René Magritte niet, zag hij een schoonheid, dan wenste hij dat zij een standbeeld was, zag hij een standbeeld van een mooie vrouw dan…U raadt het al, wenste hij dat het een standbeeld was.
Deze dubbelheid merkte ik al direct op bij mijn 1e reactie op anoniem.
Door Michel benoemt als; 'onze Belg daar is-ie weer'.

Tommy Wieringa geeft een heel ander beeld: Een jonge vrouw is een overwinning op de tijd. Een vreugdevolle overwinning, die niet kan worden opgeëist.
Inspiratie notitieregel voor mogelijk nieuwe roman.

matthijs zei

deel 2
WE PRÜGLEN iets verder. Wat verstaat Rudolf Steiner onder Prügeln?
Zou hij ons kunnen aanraden er bij onze kinderen en volwassenen flink de prügel uit de kast te halen en er eens op los te Prügeln?

Gerade ein Mensch (bedoeld is Rabindranath Tagore, of Thakur (Calcutta, geboren 7 mei 1861 - overleden 7 augustus 1941 en daarvoor Nobelprijswinnaar Literatuur) ), der also jetzt einer der gelehrten Aziaten, der gelehrten Inder ist, überall inEuropa herumreist, erzählt, daß die ganze Erziehung eigentlich darauf angelegt war, die Kinder fortwährend zu verprügeln.

Also das ist nicht bloß eine europäische Eigentümlichkeit.

Gerade aus dieser Lebensbeschreibung ersieht man, daß die Aziaten auch furchtbar verprügelt worden sind.
Nun, nicht wahr, der Tagore ist dann Dichter geworden, alles mögliche geworden, dadurch kommt das jetzt nicht mehr so klar zum Vorschein.

Aber wenn einer als Kind fortwährend verprügelt wird, dann wirkt das nicht bloß - gerade weil der Kopf nicht fortwährend tätig ist beim Kind -, auf den physischen Leib, sondern das wirkt auf den
astralische Leib.
Und die Folge davon ist, daß der astralische Leib wird wie ein verprügelter Hund.
Sie können ganz genau einen verprügelten Hund von einem liebevoll aufgezogenen Hund unterscheiden.

TOELICHTING
Een kind is nog zeer ontvankelijk voor omgevings invloeden. Vandaar dat wijze Belgen spreken van Millieu beschadigde kinderen, het hoofd het denkorgaan is nog niet vol ontwikkeld tot 'stuurman/vrouw'.
Het astraallichaam is het lichaam welk 2 kanten opkijkt, 1e kant, is naar de geest.
Door die werking kan het zich veredelen of ontwikkelen, kortom daar wordt jezelf en voor de ander een beter mens van.
Je bent gezond en hebt zin in het leven. B.v. om naar België te gaan of met Tommy samen in de gele duikboot naar de Vrije School.
Het omgekeerde, 2e kant, kan ook, ik kan bewust of onbewust mij laten sturen in een richting, dat heet verleiden, verlokken of juist verharden, verzuren, houdt ik geen maat, dan verloeder ik, verpieter ik ook fysiek .
Dan word je koopziek, verslaaft aan…dit of dat, angsten, zelfverwaarlozing en zit je alleen of met lotgenoten onder de kerstboom.

Het astraallichaam kan ik o.a. ook zien als mijn persoonlijke *dierentuin, datgene wat allemaal in mij zit zoals…Sluw als een vos, sterk als een beer, leven als een hond, kakelen als een kip, sissen als een slang en ga zomaar door. Hier kwik, kwek en kwakt het. Het gedrag wordt gekenmerkt door veelpraterij, naäpen, intimideren en je haalt rattestreken uit , zoals op de Zonnehuizen.
Het beeld van de hond, sluit aan op hij/zij heeft een leven als een hond, een hondenleven hebben.

So ist es aber auch beim Menschen. Beim Menschen ist es auch so, daß wenn er als Kind verprügelt wird - das spätere Leben mag ihn ein bißchen couragierter machen, aber sein astralischer Leib bleibt verprügelt das ganze Leben hindurch, weil der noch auf der *tierischen Stufe steht.
Wat niet betekent dat er geen ontwikkeling mogelijk is!
Daarom genezend opvoeden en de kracht van salotugenese-het zelfgenezend vermogen- van de mens. Die zich bijvoorbeeld laat kennen daar waar een ernstige zieke in weerwil van een diagnose toch geneest.

matthijs zei

deel 3
Rudolf Steiner stelt hier duidelijk dat een verprügelt kind mogelijk een beetje weerbaarder wordt, maar het astraallichaam, ook drager van het bewustzijn, schade oploopt voor het leven.
De blik op de wereld en jezelf verengt en er kan zich uiten in angsten, astma, kokerkijken…
NIET TOT EEN PEDAGOGISCH PLEIDOOI VOOR PRÜGELN OF HET TOEPASSEN ERVAN!
Dat mensen tekorten hebben, incluis mijzelf en vrije school leerkrachten, ja.

Ja, sehen Sie, meine Herren, da werden Sie aber gewahr, wie in diesen astralischen Leib nicht nur die physischen Prügel hineingehen. Die physischen Prügel erzeugen höchstens Striemen.
Der physische Eindruck ist es nicht, der den astralischen Leib verprügelt macht, sondern der moralische* Eindruck.

Kijk Rudolf Steiner wijst erop dat Prüglen zich fysiek ten hoogste uitdrukken in zichtbare striemen.
Die striemen verprügeln het astraal lichaam niet, maar de morele indruk. Een nieuw aspect.

Morele krachten zijn scheppende krachten, anders gezegd het ontbreken van morele krachten werkt ziekmakend. In dit geval...past Ehrfurcht.

Het rijk van de geest kan slechts betreden worden door de poort van de deemoed.
Elke kritiek, elk richtend oordeel verdrijft evenzeer de krachten van de ziel op weg naar hoger, dieper inzicht, als dat elke toegewijde Ehrfurcht haar ontwikkeld, leert Rudolf Steiner ons.

Ehrfurcht kan ik intuitief in vullen als b.v. heilige vrees, vrees en eerbied, respect voor hogere zaken.

Ik zet 3 jokers in om het begrip te verduidelijken.

Ihr Fleisch erreicht Allah nicht, noch tut es ihr Blut, sondern eure Ehrfurcht ist es, die Ihn erreicht. In der Weise hat Er sie euch dienstbar gemacht, auf dass ihr Allah für Seine Rechtleitung preiset.
Und gib denen frohe Botschaft, die Gutes tun. (Koran Sure 22, 37[2])

In Koran lezen we exact dezelfde stappen die Rudolf Steiner aangeeft! Van alle markten thuis die man, de koran ook!
Der physische Eindruck ist es nicht, der den astralischen Leib verprügelt macht, sondern der moralische Eindruck, de Ehrfurcht.

Ehrfurcht ist der Angelpunkt der Welt, Ehrfurcht gegenüber der Natur, dem Mitmenschen und Gott. (Johann Wolfgang von Goethe)
Ehrfucht heeft de kwaliteit van een drempelbegrip en raakt aan het omvatten van de schepping.

Wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, ist seelisch bereits tot. (Albert Einstein)
Ontbreken de morele krachten van Ehrfurcht en verwondering en hun werking dan leidt dit tot zieledood.

In diesem astralischen Leib tragen wir unseren moralischen Eindruck vom ganzen Erdenleben mit. Und es ist schon so: Der eine ist verprügelt worden in der Kindheit; er hat später einen astralischen Leib wie ein verprügelter Hund.
Der andere hat seine Erzieher verprügelt - es gibt ja auch solche -, der hat einen astralischen Leib wie ein *Löwe. Man schaut innerlich so aus - man könnte auch sagen, seelisch, sagen wir astralisch, weil seelisch schon ein ganz abstraktes Wort geworden ist und die Leute sich nichts mehr dabei denken…
*zo sterk als een leeuw, zegt de taal.

Seelisch, ziel verwijst naar 3-ledig mensbeeld en staat centraal in o.a. de opvoedkunst.
Astraal, astralisch verwijst naar 4-ledig mensbeeld staat centraal in o.a. het medische.
Dat is het leuke, antroposofie verrijkt met een aardige uitbreiding van ons lichaam.
Gratis zonder lidmaatschap, werving of selectie. Je kunt er gewoon nee of ja tegen zeggen.
Kijk eens met een andere bril naar het leven, zo’n bril zit echter niet in het verzekeringspakket, self-made is de trend, sinds de Verlichting of sinds Adam en Eva het Paradijs verlieten op gezag van God.

joost zei

@anoniem-reactie van 7 dec.2011 8.57

Wat op de Zonnehuizen gebeurt, beleef ik als diep triest. Wat over de handelwijze van een aantal mensen naar buiten komt, is in mijn blik-als het allemaal op waarheid berust-verwerpelijk.
Dat het om een instelling gaat die vanaf het antroposofisch gedachtengoed wil werken, wil niet zeggen dat door de wantoestanden de antroposofie niet zou deugen. Of haar grondlegger: Rudolf Steiner.
Dat sommigen-ook in ander verband-de antroposofie en Steiner als verantwoordelijke boosdoeners voor wantoestanden willen houden, geef je al aan met de link die je plaatst.
Verder kom je met volkomen uit de context gerukte zinsneden van Steiner, die je- dat zou kunnen komen door je bezoek aan bovenbedoelde blog, ook nog eens onvolledig weergeeft.
De zin die Steiner onmiddellijk laat volgen is: ABER MANN SOLL DOCH DAS IDEAL BEFOLGEN, ES ZU VERMEIDEN.
Wil je nog meer voorbeelden zien van half-onvolledig en verdraaid citeren, kijk dan hier:
http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2011/11/13/parafrase-of-citaat/

Anoniem zei

@Matthijs

Zie ik nu nationalistische tendensen bovenkomen? Wat hebben de Belgen met dit alles te maken?

matthijs zei

reactie op 8-12-2011
Belgen zijn tof, Europeanen en wereldburgers, bovendien zijn ze niet gespeend van humor.
België heeft alleen al door Jan ridder Hoet (Leuven, 23 juni 1936) stichter, bezieler en animator van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent.
Reden van bestaan.

Ik heb al jarenlang oud en nieuw gevierd met vrienden in Thuin.

In het organische gemeentehuis, architekt Johann Riseeuw, van Ommen met een Belgische vrouw Maria Heerkens een grote muurschildering gemaakt geïspireerd op het gemeentewapen dat verwijst naar de H.Brigida van Kildare, patrones van Ierland een verwijzing naar de Kelten, die daar ooit vertoefden. Mjn dochter is naar haar vernoemd Brigitta Cecile Maria.

Verder lezen; De legende van Bride van de eilanden, opgetekend door Fiona Macleod. Uitgeverij Chistofor. Het speelt zich af op het eiland IOANA, waar de stichting IONA Amsterdam naar is vernoemt en dit boekje utgaf ter gelegenheid van het twaalfjarig bestaan.
Leve België dus en de Belgen.

matthijs zei

Die muurschildering was op een bepaald moment geheel beschadigd, door daklekkage was regenwater over het met red cedar afgetimmerde dak en bovenwand gelopen, ravage!
Een peperduur professioneel restauratieteam heeft toen restauratie gepleegd.
Kijk welke nog levende artiest hi-hi, kan dat zeggen!
Crisis kan leiden tot waardevermeerdering.

matthijs zei

Op Bronlaak werden ivm de uitbreiding rücksichtlos 2 groote en grootse fresco's van Liane Colot d'Herbois vernietigd. Een Parcival thema schitterd opgenomen in de architectuur, komend uit een lange gang zag je het centrale Parcival thema het verschijnen van de Graal, eenmaal naderbij zag je alle daarbij betrokken personen.
In het toenmalige Pinksterhuis zag je Het centrale Pinkstergebeuren samen genoeg waarde om het huidige begrotingstekort te dichten.

Kan de stoel waar Lievegoed of zijn echtgenote op zat en andere zaken van kunstbezit niet naar de veiling om het gat te dichten en behoud te verzekeren.

Een jurkje van Marlin Monroe brengt inmiddels een vermogen op.

matthijs zei

Het moet dan wel een ander type stoel zijn dan, waar dhr. Lievegoed,een'reguliere' stoel,waarvan hij van zei, daar kan ik wel in zitten maar daar rust mijn etherlichaam niet op uit.

Wat te denken van die ongeveer kleine 20 aktetassen die Maarten Donker chauffeur/secretaris altijd voor hem klaarzette.
's Ochtend kwam dhr. Lievegoed dan aan, met de vraag waar gaan we heen Maarten?
Maarten laadde de voor die dag benodigde tassen in. We gaan eerst naar de Erasmus, oké en zo begon de werkdag.
Die aktetasjes, als toch geen museum op stapel staat, kun je 'sale and leaseback' verkopen en het begrotingsgat wordt een gaatje.
Netwerk genoeg in het bedrijfs-,universitaire leven en particulieren.

matthijs zei

België in de lift.
Zonnehuizen en Belg en wereldburger Jan Hoet

Over Jan Hoet’s, vanuit kunsthistorisch oogpunt belangrijkste project: 'Chambres d'Amis' in Gent (1986) het heden en Zonnehuizen. Een project waarin de kunst letterlijk uit het museum brak.

Onder fikse kritiek van politiek, media, kunstacademie docenten, museum voor hedendaagse kunst in Gent die een bedreiging voelden uitgaan van kunstenaars als o.a. Panamarenko, Joseph Beuys, die op het punt stonden bestaande en heersende kaders te doorbreken.
Heersende machten in culturele forten, tempels zoals museums voelden een op handen zijnde aanval op hun bestaansrechten.

Jan Hoet was benaderd om in samenwerking met de grote Amerikaanse musea in Bali een groots nieuw museum te bouwen en in te richten.
Daarvoor zou een grote historische 'Vogelaar wijk' moeten worden gesloopt. Dat kon volgens Jan wel anders. Als proefproject richtte hij 'Chambres d'Amis' te Gent in.

Een tentoonstelling waar de toeschouwer in het kunstwerk staat, zodat je verschillende perspectieven in kan nemen t.o.v. het kunstwerk.
In tegenstelling tot b.v. een schilderij in een museum waar je positie tegenover staan is.

Jan heeft een haat-liefde verhouding tot musea, zijn impuls rustte op het inzetten van, een neutrale ruimte, een actieve ruimte, de ruimte van het dagelijks leven, daar hoorde kunst thuis.
Hij kwam als kunstliefhebber wereldwijd in diverse ateliers, daar ontdekte hij het belang van de ruimte achter het kunstwerk, achter de kunstenaar.

Maatschappelijk werden grenzen gebroken, de Tsjernobyl ramp vond plaats de invloed werd op 2 mei 1986 o.a. in Nederland en België gemeten. Plotseling werd de private sfeer bedreigd.
Big Brother kwam op televisie, het private werd publiek.
Jan stelt als voorbeeld: Meest private is de auto, je hebt een mooie radio/cd, goede stoelen, rijdt 1.000 kilometer per dag, er staan strepen op de weg er zijn stoplichten, je lijkt voortdurend beschermd.
In huis is televisie, facebook, telefoon, internet enz. daar komt voortdurend invloed uit de wereld binnen.
Jan signaleert een keerpunt, het private is publiek, het publieke is privaat.

Jan werft in Gent en selecteert 150 private huizen met bewoners uit alle lagen van de bevolking, hoog opgeleid tot werkloos, rijk en arm.
Voorwaarde is dat het huis 3 maanden te bezoeken moet zijn. Hij regelt voor elk huis een wachter voor de ontvangst van bezoekers.
51 internationale kunstenaars presenteerden hun werk in tientallen privéhuizen en -appartementen.
Namen o.a. Marcel Broodthaers, Jan Fabre, Panamarenko, Michelangelo Pistoletto, Lucio Fontana, Mario Merz, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Ed Kienholz, Bruce Nauman. Beuys overleedt.
Jongste deelnemer Rob Scholte, bekend van de aanslag en de kunst.
Getroffen door een aanslag 24 november 1994, een handgranaat onder zijn BMW, vermoedelijk bedoeld voor advocaat Oscar Hamerstein identieke auto, dader onbekend .
Hij maakte een klok met klepel die op de deelnemende huizen werd bevestigd, de wind zorgde voor de klingels. Ook leuk in jouw buurt als kerstgroet? Is nog actief Silk Cuts laatste werken.

Het hoort bij mijn mooiste herinneringen aan België en ik ben 2 maal een paar dagen gaan genieten, het was een fantastische inspirerende ervaring. Ik ging met een ander perspectief naar huis.
De invloed was groot, ter plaatse wisselden we draagbaar meubilair en wanddecoraties van onze 2 hotelkamers uit.
Met wat Gents bier kom je makkelijker 'out off the box' en kijkt men niet zo zwaarmoedig als je met een stoel loopt te sjouwen.

Heb je een bekende met een flink gevulde boekenkast, verras hem met eigen kunst, die je dan in verschillende boeken stopt met de tekst voor je verjaardag van mij! Eens wordt het ontdekt.

matthijs zei

deel 2 België op de kaart.
Dit project Chambres des Amis won de prijs voor beste Europese tentoonstelling van het jaar.

Deel uit interview; knack.be cultuur.
Heeft de kunst nog toekomst?

Jan Hoet: "Er is nog altijd toekomst. Zolang er de maatschappij is, zolang er mensen zijn, zal er kunst zijn, altijd. Er zal altijd een individu zijn dat de wereld bekijkt, becommentarieert en beoordeelt. Perfect is het nooit. Sinds de avant-garde is de kunst altijd gebouwd op de twijfel die men heeft tegenover de vorige generatie. En op die manier ontstaat er weer een nieuwe twijfel.
Maar vandaag bestaat de indruk dat we onszelf almaar blijven herhalen. En ook de kritiek is weggevallen."

Jan Hoet: "Cultuur is consensus. Lifestyle. Ik heb de indruk dat velen vandaag geen commentaar meer geven op de lifestyle, maar mee in de lifestyle zitten. Eindelijk verdienen we ook geld, eindelijk zijn we opgenomen, eindelijk zijn er mensen die alles gaan doen om ons een statuut te geven, enzovoort. Het is allemaal bescherming, verwendheid. De academies zijn overbevolkt, en wat doen ze daar? Allemaal spelen. Ze zijn niet bezig met het fundamentele van kunst".

Opmerkelijk verwant aan opmerkingen van mij en anderen over de Zonnehuizen.
Hoe is de zorg voor het fundamentele, antroposofie?
Waarom zijn er o.a. over het financiële geen vragen gesteld?

Jan Hoet 75 jaar, een kankerproces en een attaque verder, wil een zestigtal kunstenaars uitnodigen voor de biënnale die onder de bescherming staat van de Britse kunstenaar Damien Hirst, de man van de diamant-schedel weet je nog?.
"Ik wil een staalkaart tonen van de hedendaagse kunst uit Azië en het Westen", zegt hij.

Jan Hoet vertrekt eind oktober 2011 voor twee weken naar China.
Hij zal er anderhalve maand voor de opening in oktober 2012 opnieuw naartoe gaan om er te blijven tot een drietal weken na de opening.
De biënnale van Yinchuan in China vindt in 2012 plaats.
Zie http://www.macba.cat museu d,art contemporaine de Barcelona voor uitgebreid interview audio en video dan mps lectures jan hoet ± 45 minuten over 'Chambres d’Amis' , helaas zonder beelden

Het toont hoe tegen weerstanden en crisissen in uiteindlijk passies triomferen en hoe flexibel een mens kan zijn.
Welke kracht er is als je positief bent, ondanks een krachtige ziekte en een attack!

Anoniem zei

Wat zou die stoel van Lievegoed nog opbrengen? En zou die überhaupt wat opbrengen?

Maar mss wel een goed idee: een en ander gaan veilen. Vooral vastgoed. :-)

Vreemd verhaal van die aktentassen. Nam Lievegoed altijd zoveel tassen mee?

matthijs zei

Het kader van het blog is kritisch maar uit een positieve instelling.

Ik lees twijfel, achterdocht dit is mijn interpretatie van lezen.
Soms staat er meer tussen de woorden, dan in de woorden.

Anonimiteit helpt dan niet mee om de boodschap te verstaan.
Dit is mijn punt, niet van de blog-eigenaar.

Anoniem zei

Waar zit de 'blog-eigenaar' eigenlijk? Toch niet ondergronds aan het gaan, zoals tal van initiatieven die voorheen antroposofie trots in het vaandel droegen en nu de merknaam verstoppen? :-)

Vrij naar John Hogervorsts 'Antroposofisch taart eten'.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)