Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 23 december 2011

Uitkering

De verwarring is groot, zo bleek gisteren uit ‘Nabetaling’. Zijn de Zonnehuizen nu failliet of niet? Volgens de interimbestuurder en bewindvoerder nu nog niet, maar wel over een paar weken. Maar bestaat dat wel, een uitgesteld faillissement? Je bent failliet of niet, en dat is dan onherroepelijk. Het gaat juist om dat ene moment, waarop het faillissement officieel wordt uitgesproken. Dat is van levensbelang voor de schuldeisers. Is dat moment eenmaal daar, kun je vrijwel altijd naar je geld fluiten. Vóór dat moment is er nog iets te regelen of af te spreken. Ik ben niet deskundig op dit gebied, maar heb de neiging, gezien de situatie en de beschikbare informatie, te zeggen dat er sprake is van een technisch failliet, maar nog geen juridisch failliet. En waarom dit zo wordt gedaan en de bewindvoerder hieraan meewerkt? Wie het weet, mag het zeggen.

Nieuwe berichten zijn er inmiddels ook. Eerst was er gisteravond De Gelderlander, met ‘Deze maand minder salaris personeel Bronlaak’:
‘De ruim 300 medewerkers van woon- en werkgemeenschap Bronlaak ontvangen deze maand minder dan de helft van het salaris. Zonnehuizen, de zorgkoepel waaronder Bronlaak valt, heeft nu niet genoeg geld in kas om alle salarissen te betalen.

Bronlaak-directeur Chrit Joosten kan wel melden dat de medewerkers de eindejaarsuitkering krijgen en dat in de eerste week van 2012 de rest van de salarissen wordt betaald. “Die garantie is er”, zegt Joosten die zich momenteel met louter crisismanagement bezighoudt. “We leven hier van uur tot uur. Eerder was toegezegd dat de lonen in december volledig zouden worden betaald. Het niet betalen ervan zorgt weer voor onrust. Want kom je aan iemands salaris dan kom je aan iemands bestaan.”

Joosten zegt dat de zorg van de 200 Bronlaak-bewoners na weken van onzekerheid niet in gevaar is. “Maar onrust onder personeel, wordt ook door bewoners opgemerkt. Bewoners blijven we op het hart drukken dat ze niet bang hoeven zijn dat ze hier niet kunnen blijven. En dat ze de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben.”’
Daarna volgde tegenstrijdige berichtgeving. Zo meldde De Stentor gisteravond ‘Potje voor Zonnehuizen-medewerkers die krap bij kas zitten’:
‘De antroposofische zorginstelling Zonnehuizen heeft een potje beschikbaar voor medewerkers die financieel in de problemen komen doordat deze maand het salaris niet volledig wordt uitbetaald.

Dat antwoordde staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) donderdagavond op vragen van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer boog zich over de penibele financiële situatie van Zonnehuizen uit Zeist. De landelijk opererende Zonnehuizen, met onder meer vestigingen in Borculo, Brummen, Zutphen, Loenen en Olst, verkeert al enkele weken in surseance van betaling.

Deze week werd bekend dat Zonnehuizen, dat zo’n 2300 medewerkers heeft, te weinig geld in kas heeft om het personeel in december volledig uit te betalen. Zonnehuizen beheert zes huizen voor volwassenen en veertien kinder- en jeugdinstellingen.’
Maar vanochtend sprak RTV Utrecht dit tegen in ‘Vakbond: Zonnehuizen over paar weken failliet’:
‘Stichting Zonnehuizen in Zeist is over een paar weken failliet. Dat zegt vakbond Abvakabo/FNV. De bond baseert zich op een gesprek met de bewindvoerder, eerder deze week.

“De bewindvoerder heeft letterlijk gezegd dat er op dit moment een faillissement ligt bij het UWV”, zegt woordvoerder Sengül Sözen van de bond. “Het feit dat ze het salaris niet kon betalen, zegt volgens mij voldoende”.

Het personeel krijgt deze maand door de financiële problemen de eindejaarsuitkering en een deel van het salaris. De rest van het salaris is door een afspraak met het UWV gegarandeerd, schrijft het bestuur aan de tweeduizend werknemers.

Tweede Kamer

Donderdag was er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de antroposofische zorginstelling. De SP wilde dat er een potje komt voor de personeelsleden, maar staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid zei dat ze dat niet kan doen.

Zonnehuizen heeft een schuld van tientallen miljoenen euro’s door wanbeleid door het vorige bestuur. Het huidige bestuur zoekt naar overnamekandidaat. Of dat lukt is nog onduidelijk. Volgens de staatssecretaris is de instelling in overleg met acht kandidaten.’
Vanochtend kwam ook CNV Publieke Zaak met een nieuw bericht, ‘Informatie UWV medewerkers Zonnehuizen’:
‘Uitkeringsinstantie UWV houdt drie bijeenkomsten voor personeel van Zonnehuizen. CNV Publieke Zaak raadt de medewerkers aan naar deze bijeenkomsten te gaan.

Tijdens deze algemene informatiebijeenkomsten zal onder meer informatie worden verstrekt over de loongarantieregeling van het UWV en kunnen algemene vragen worden beantwoord. De bijeenkomsten worden gehouden op:

Dinsdag 27 december 10.00 – 12.00 uur locatie: Zeist, Raphaëlzaal
Woensdag 28 december 10.00 – 12.00 uur locatie: Bronlaak, Pinksterhuis – grote zaal
Donderdag 29 december 10.00 – 12.00 uur locatie: Michaelshoeve – grote zaal.
Iedereen is vrij om te kiezen welke dag en locatie het beste uit komt.

Stand van zaken

De vakbonden en de bewindvoerder van Zonnehuizen spreken elkaar regelmatig over de laatste stand van zaken rond het dreigende faillissement van deze zorginstelling. Een faillissement is anders dan een overname. Dan gaan werknemers mee naar de nieuwe organisatie, maar bij een faillissement is ontslag heel reëel. Als blijkt dat de schulden van de werkgever zo groot zijn dat de curator de achterstallige lonen niet meer kan betalen, neemt het UWV deze verplichting over. Onder bepaalde voorwaarden hebben werknemers dan recht op financiële vergoedingen zoals achterstallig loon, emolumenten, onkostenvergoedingen en verhuiskostenvergoeding.

Betaling salarissen/eindejaarsuitkering

De bewindvoerder heeft toegezegd dat de medewerkers het resterende deel van het salaris over december 2011 uitbetaald krijgen. Dit gebeurt in de eerste of tweede week van 2012. Daarvoor moeten medewerkers een machtiging ondertekenen. Er komt nog duidelijkheid over wanneer en op welke manier medewerkers iets dienen te ondertekenen.

Bestuurder Karin Kasper betreurt de grote onzekerheid, maar wil duidelijke en eerlijke informatie geven aan haar leden. “We zien echt dat er hard gewerkt wordt aan de toekomst van Zonnehuizen. Ik heb veel respect voor het werk van de ondernemingsraad en de loyaliteit van het personeel.”’
KansPlus sprak zich deze morgen ook over de situatie uit.
‘KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn dé vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

Grootste organisatie

Met ongeveer 70 ledengroepen, 10.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers is KansPlus de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.’
Jo Terlouw van KansPlus maakt een voorlopige balans op in ‘Kamerdebat en de Zonnehuizen, goed voor elkaar?’
‘De tijd tikt door, al maanden verkeert de Zonnehuizen in financiële problemen, uitstel van betaling, op het randje van een faillissement?

– Salarissen van medewerkers worden niet volledig betaald.
– Zorgkantoren/verzekeraars schorten bevoorschotting op.
– De Staatssecretaris van VWS, regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner wachten af en beroepen zich op het regeerakkoord.
– Inspectie ziet toe.
– Bankiers maken zich zorgen om geld en vastgoed, maken zij zich ook zorgen om mensen met een verstandelijke handicap?

De marktwerking moet volgens VWS het financiële probleem van de Zonnehuizen maar oplossen, de overheid treedt immers terug.

De Staatssecretaris van VWS wenst niet financieel bij te springen, zij is naar eigen zeggen geen bankier. Hoe zat dat alweer met banken en de overheid?

Natuurlijk de Staatssecretaris is bezorgd... en natuurlijk het CDA is bezorgd, natuurlijk de VVD zegt ook bezorgd te zijn.

Wie er echt bezorgd zijn?

Mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders, broers en zussen. Wordt de kwaliteit, continuïteit en veiligheid wel gegarandeerd?

En ja, ook die medewerkers die wel werken maar niet volledig betaald worden.

Wat hebben we het toch goed voor mekaar!

Goed voor elkaar in deze dagen en ook volgende week en daarna?’
 
Update 12.05 uur:

Ik had het artikel van Sandra Olsthoorn gisteravond in Het Financieele Dagblad gemist. Dat heeft als titel  ‘Geen noodpotje voor personeel Zonnehuizen’:
‘Er komt geen noodpotje voor medewerkers van zorginstelling Zonnehuizen die in problemen komen omdat ze deze maand niet hun hele salaris krijgen. Kamerleden vroegen daarom in een debat over de noodlijdende organisatie, die sinds eind vorige maand in surseance van betaling is.’
Ik had hier een paar keer voorspeld dat gisteren het faillissement zou worden uitgesproken. Dat is niet bewaarheid geworden. Maar dat kon ook niet, want faillisementen worden door de rechtbank altijd op dinsdag uitgesproken.

In een week tijd zijn er drie bijeenkomsten voor medewerkers van de Zonnehuizen geweest (zie ‘Einde’), waarop iedere werknemer is geïnformeerd; de laatste was gistermiddag. Iedereen krijgt ontslag op Derde Kerstdag, als de Zonnehuizen officieel failliet worden verklaard, en kan vervolgens naar zijn eigen baan solliciteren bij de overname door derde partijen.


Update 18.00 uur:

Peer Meesters zijn we hier vaker tegengekomen. In ‘Meesterschap’ op 11 september, ‘Mismanagement’ op 13 september, ‘Vastgoed’ op 8 november en ‘Toezichthouderschap’ op 7 december. Een half uur geleden publiceerde hij een column die hij schreef over ‘Zonnehuizen’:
‘Op 1 januari ben ik, Peer Meesters, 13 jaar in dienst van NU’91. In deze 13 jaar heb ik veel meegemaakt; heel veel mooie momenten waarop ik collectief dan wel individueel heel veel voor leden kon betekenen maar ook een aantal hele lastige dossiers. Hierbij was het zaak om de vervelende gevolgen voor medewerkers zoveel als mogelijk te beperken. Deze zaken vereisten vaak heel veel tijd en energie maar achteraf was dat het me steeds meer dan waard, zeker omdat terugkijkend de gevolgen meestal erg mee zijn gevallen.

Nu ben ik ook bij zo’n vervelende zaak betrokken. De Zonnehuizen, een instelling die actief is in de gehandicaptenzorg en de GGZ en werkt op antroposofische basis, heeft surseance van betaling aan moeten vragen. Een faillissement zou zo maar eens de volgende stap kunnen zijn. De afgelopen tijd heb ik veel bij de Zonnehuizen aan tafel gezeten. In eerste instantie nog voor een doorlopend sociaal plan maar steeds meer werd duidelijk dat de Zonnehuizen zich hier niet aan zouden kunnen houden. Vervolgens werden er een aantal addenda afgesproken waarin we de overgang van delen van de Zonnehuizen naar andere partijen en het afslanken van de “achterblijvende” organisatie regelden. Lastige besprekingen maar... ze leiden tot een resultaat.

Afgelopen weken werd meer en meer duidelijk dat de situatie voor de Zonnehuizen zo ernstig was dat een surseance van betaling nog de enige optie was. De betaling van de eindejaarsuitkering en de salarissen in december zouden zelfs al tot problemen kunnen leiden. Gelukkig dachten de Zonnehuizen goed mee en zorgden ze ervoor dat iedereen in ieder geval zijn eindejaarsuitkering zou ontvangen en, daarover werden afspraken gemaakt met het UWV, ook het gehele salaris al is het dan wel op een later moment.

Inmiddels is er een hele vervelende situatie ontstaan. Van de medewerkers van de Zonnehuizen wordt verwacht dat zij zich keihard in blijven zetten voor de cliënten. Nu ben ik zelf ook Z-verpleegkundige en weet ik zeker dat zij dit zullen doen. Echter, hun toekomst is wel zeer onzeker geworden. Bij een faillissement zal zeker worden geregeld dat de zorg wordt gecontinueerd. Logisch zou het zijn wanneer dit ook door de medewerkers wordt gedaan die dit nu ook doen. Zeker is dit echter niet en ook niet onder welke voorwaarden dit dan moet gebeuren. Voor de mensen die niet werkzaam zijn in het primaire proces is het mogelijk nog onzekerder. Het is maar helemaal de vraag of zij straks nog een baan zullen hebben.

Ik kan me voorstellen dat de medewerkers van de Zonnehuizen hier slapeloze nachten van hebben, sterker nog, hier lig ik ’s nachts ook wakker van!

Ik, en met mij heel NU’91, vind dat de medewerkers van de Zonnehuizen niet het slachtoffer mogen worden van het falend management dat er tot voor kort in de Zonnehuizen is geweest. Ieder uur dat mensen keihard werken voor het welzijn van cliënten hoort te worden uitbetaald, liefst ook zo snel mogelijk. Voor alle overuren die er nog staan en vakantiedagen geldt uiteraard hetzelfde!

De komende dagen staat Nederland in het teken van het kerstfeest en oud en nieuw. Voor de medewerkers van de Zonnehuizen zullen dit echter hele donkere dagen worden... Laten we hopen dat het nieuwe jaar nieuwe kansen voor hen biedt en dat de gevolgen voor de medewerkers tot het uiterste beperkt worden zodat we ook over dit lastige dossier, wanneer we er straks op terugkijken, kunnen zeggen dat de gevolgen achteraf mee zijn gevallen.

Ondanks alles wens ik alle betrokkenen goede feestdagen. Ik zal de komende dagen aan jullie denken.

Peer Meesters,
Belangenbehartiger NU’91 regio Zuid’

10 opmerkingen:

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Matthijs,

Goed gezien dat het inderdaad om meer dan een geldprobleem gaat. Het is een veel diepgaander, structureel probleem dat m.i. samenhangt met het onvermogen tot participatie.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

'Antro's in de pers', zegt ze. Schitterend!

Ondertussen zijn Zonnehuizen failliet. http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/12987/Zonnehuizen-is-failliet.htm

Ik kan me nu iets voorstellen bij 'kermis in de hel'.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)