Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 21 december 2011

Salaris

Er bereiken mij berichten dat in ieder geval een deel van de medewerkers van de Zonnehuizen deze maand, in weerwil van wat eerder was toegezegd, slechts gedeeltelijk salaris krijgt. Renske Leijten begon er gisteravond al over te twitteren:
‘Personeel Zonnehuizen krijgt deze maand maar deel salaris. Dupe van dreigend faillissement. Dit was niet de afspraak, dus debat!
Echt zo een rotstreek: je personeel, dat zucht onder faillissement, 4 dagen voor kerst zeggen dat salaris niet betaald wordt #Zonnehuizen
@raydekok wat mij betreft trekt staatssecretaris haar portemonnee
@EVDB21 @PeerMeesters begrijp je cynisme. Ik ga staatssecretaris naar Kamer roepen. Wat mij betreft trekt ze portemonnee voor salaris
Nu net kwam er deze tweet bij:
‘morgen debat over Zonnehuizen en gedeeltelijke loonbetaling! Staatssecretaris moet nu echt in beweging komen
‘De SP wil een spoeddebat in de Tweede Kamer over zorginstelling Zonnehuizen in Zeist. Het personeel krijgt deze maand door de financiële problemen slechts een deel van het loon. Volgens de SP was het salaris van de medewerkers gegarandeerd. De partij wil opheldering van de staatssecretaris. Zonnehuizen is bijna failliet en kampt met een schuld van tientallen miljoenen euro’s.’
Er was de afgelopen week meer nieuws in verband met de Zonnehuizen. Vorige week donderdag 15 december meldde ik aan het eind van ‘Einde’ een ‘Noodkreet familievereniging Overkempe’ bij RTV Oost. Een dag daarna berichtte De Stentor ‘Familievereniging Overkempe vraagt om hulp politiek’:
‘De familievereniging van woon- en werkgemeenschap Overkempe in Olst roept de politiek op om zich nadrukkelijk te bemoeien met de huidige situatie.

De moederorganisatie van Overkempe, Stichting Zonnehuizen, verkeert al enkele weken in staat van surseance vanwege grote financiële problemen. “Overkempe is een instelling waar uitstekende zorg wordt verleend en die een positieve exploitatie heeft. Toch zijn ook de cliënten van deze instelling meegesleurd in deze ellende”, zegt de vereniging die de familie van Overkempe-cliënten vertegenwoordigd. “Politiek, help ons in het belang van de zwaksten in de samenleving!”, is de noodkreet.

Overigens wijzen ook de familieleden er op dat de bewoners nu nog steeds kunnen rekenen op goede verzorging, zoals de locatiemanager van Overkempe laatst ook al liet weten tegenover de Stentor. “Daarvoor hebben wij als ouders en wettelijk vertegenwoordigers enorm veel respect. Bij hen is echter ook de rek er op een zeker moment uit.”

Belangrijk is dat de zorg aan de cliënten hoe dan ook door gaat, ook bij een faillissement. Dat is de zorgplicht van de overheid en zorgkantoren. De cliëntenraad spant zich er voor in om de belangen van de bewoners in een eventueel nieuwe situatie zo goed mogelijk te behartigen.’
Dezelfde vrijdag in de middag kwam De Stentor met het bericht ‘Uitstel betaling Zonnehuizen: geen kerstbomen op Overkempe’:
‘De surseance van betaling van moederorganisatie Stichting Zonnehuizen heeft voor woon- en werkgemeenschap in Olst toch directe gevolgen.

Want door de financiële problemen van Zonnehuizen wordt er geen geld beschikbaar gesteld waarmee Overkempe kerstbomen kan aanschaffen. Dat laat de familievereniging van Overkempe weten.

“Spijtig genoeg zouden de bewoners door dit soort kleine zaken merken dat het anders is dan anders”, aldus de vereniging op de eigen website. Daarom wordt gevraagd of bedrijven of particulieren wellicht kerstbomen willen sponsoren. “Heeft u als bedrijf of particulier interesse om de bewoners van Overkempe ook dit jaar te laten meedelen in het ‘lichtfeest van de kerstdagen’ door middel van een sponsorbijdrage, dan zouden wij dat fantastisch vinden. Wilt u een bijdrage doen, dan kunt u dat doorgeven via het contactformulier. Wij zenden u dan de mogelijkheden voor het storten van een bijdrage toe.”

Het contactformulier is te vinden op de website van de familievereniging, klik daarvoor hier.
Dat dit succes heeft gehad, bleek gisteren in ‘Toch nog kerstbomen voor Overkempe’:
‘Volgens de familievereniging van woon- en werkgemeenschap Overkempe in Olst zijn er “dankzij de grote betrokkenheid van een aantal particulieren en bedrijven” dit jaar toch kerstbomen beschikbaar voor de huizen van de cliënten.

Door de surseance van betaling was vanuit moederorganisatie Stichting Zonnehuizen geen geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de bomen.

De familievereniging riep onlangs particulieren en bedrijven op of zij misschien konden helpen, zodat er toch kerstbomen zijn. “De oproep van de familievereniging om een gebaar te maken voor de bewoners in deze moeilijke tijd, is succesvol geweest. Door meerdere giften en een ‘leuke prijs’ door de leverancier, zijn er met de feestdagen toch kerstbomen in de huizen. Namens de bewoners hartelijk dank hiervoor”, aldus de familievereniging.’
Afgelopen zaterdag 17 december kwam De Gelderlander met nieuws uit Bronlaak, ‘Cliëntenraad wil dat Bronlaak alleen verder gaat’:
‘Woon- en werkgemeenschap Bronlaak moet los worden geweekt van de veertien jeugdcentra van de noodlijdende zorgkoepel Zonnehuizen. De Oploose zorginstelling met 200 cliënten en ruim 300 medewerkers moet samen verder met de andere vijf volwassenen-instellingen van Zonnehuizen. Dat is volgens Eddy Oude Vrielink en Marijke Tonnaer, beiden lid van de Bronlaak-cliëntenraad, de enige manier om Bronlaak weer financieel gezond te maken. “En om snel weer de rust terug te brengen bij Bronlaak”. Ze wijzen daarmee de oplossing van interim-bestuurder Charles Laurey van de hand. Laurey stelde al meerdere malen dat Zonnehuizen, dat kampt met een tekort van ongeveer 20 miljoen euro en waarvan wordt verwacht dat het faillissement binnenkort wordt uitgesproken, als geheel verder moet.
De cliëntenraad heeft Laurey er op gewezen de meerwaarde ervan niet in te zien.

De vijf andere instellingen waarmee Bronlaak verder wil zijn gevestigd in Heerlen, Roggel, Eindhoven, Olst en Loenen. De zes centra verlenen 500 volwassenen zorg.’
Vanuit Zweden ontving ik een hartenkreet van Fridus Vis, die een resumée geeft van zijn eigen ervaringen in Overkempe:
‘Tien jaar ben ik inmiddels weg bij de stichting Michaelshoeve-Overkempe, na er vanaf de oprichting ruim tien jaar gewerkt te hebben. In de ondersteunende dienst overigens, maar vanuit een grote betrokkenheid bij het wel en wee van de bewoners en de achtergronden van de instelling. Eén van de mooiste werkplekken die ik heb mogen hebben. Ik ben ermee gestopt omdat het me onmogelijk werd gemaakt mijn taak / opdracht op een verantwoorde wijze uit te voeren. Ik kon het echter niet nalaten het wel en wee van de organisatie en de bewoners te blijven volgen.

Helaas leverde dat zelden positieve gevoelens op... woede slechts en elk nieuw bericht over de gang van zaken veroorzaakt opnieuw boosheid.

Het begon allemaal als een kleinschalige gemeenschap van bewoners, medewerkers, opwonenden (medewerkers die op het terrein woonden) en liefst ook de buren van buiten het terrein. De toenmalige directie woonde ook op het terrein, maar was vrijwel nooit aanwezig bij gemeenschappelijke activiteiten. Na verloop van tijd bleek de directie niet capabel genoeg om de instelling het hoofd boven water te doen houden, vooral niet toen de tweede bouwfase vorm kreeg. Een vlucht naar de Michaelshoeve was het gevolg... In dat al lang bestaande instituut was de kunde vast wel aanwezig... toch? Integendeel! Daar was het al een complete ramp, maar niemand geloofde het.

Mijn kinderen zijn met vele anderen op Overkempe opgegroeid. Een bijzonderder plek kun je je nauwelijks indenken om je jeugd door te brengen. Ze hebben er heel goede herinneringen aan en voor hen is het accepteren van een verstandelijk gehandicapte medemens de normaalste zaak van de wereld. Die kleinschaligheid en de omgekeerde integratie, dat waren de pijlers en die kunnen dat in de toekomst ook weer zijn, daar geloof ik in!

Terecht worden er pogingen ondernomen om bestuurders / directie van de Zonnehuizen aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade. Het is alleen jammer dat dat nu pas gebeurt... Zij zijn niet de enige schuldigen en vele zichzelf verrijkende en niet-capabele / bij-gebrek-aan-gewicht-omhoog-gevallen “managers” zijn hen voorgegaan. Een uitspraak die de manager facilitaire zaken en zorg (jaha, die onmogelijke combinatie is ook nog uitgevonden) deed: “je zelfzorg is onvoldoende”. Hij bedoelde dat de ontvanger van de boodschap, in tegenstelling tot hemzelf, niet geïnteresseerd was in meer... meer... meer (geld naar alle waarschijnlijkheid). En dat was voldoende voor een negatieve beoordeling in een functioneringsgesprek. Kent u het verschil tussen een functionerings- en beoordelingsgesprek?

Ik beschrijf nu alleen hoe het toeging op Overkempe, dan wel de stichting Michaelshoeve-Overkempe. Van andere instellingen weet ik wel het nodige, maar slechts uit de tweede hand... De verschillen zijn echter niet noemenswaardig.

Overkempe in Olst is destijds ingericht vanuit de “omgekeerde integratie” gedachte: er waren groepswoningen met een huisoudste, die vanuit de geïntegreerde gezinswoning de verantwoordelijkheid voor de zorg in die groep droeg. Daarnaast waren er medewerkerswoningen van de woningbouwvereniging waar ook, zelfs bij voorkeur, mensen “van buiten” konden wonen (maar alleen als je maximaal 2,6 kind had, meer paste er niet in helaas). Dit alles als alternatief voor de overheidseisen van die tijd: de muren en de hekken rond de instellingen slechten. De bewoners moesten de samenleving in! In plaats van zich op die omgekeerde integratie te concentreren en te laten zien wat die waard was, werd er na enige jaren achter de overheidsuitspraken aangehold. De overheid loopt per definitie achter de feiten aan en dus ga je achteruit...

Inmiddels is het parool: kleinschalig en (omgekeerde) integratie. Wat zou Overkempe nu een voorbeeldfunctie hebben kunnen vervullen als niet...

Ook bewoners die absoluut niet in een rijtjeshuis zouden kunnen functioneren (en daar ook zeker niet gelukkiger van zouden worden) zouden in het dorp gaan wonen, in de van de woningbouwvereniging gehuurde huizen. (Interessant gegeven in die tijd was dat de directeur van de woningbouwvereniging zich ook al niet van zijn beste kant liet zien... Dhr. P. ...en zijn achternaam betekent “geld”, kwam enige malen in het nieuws vanwege ondoorzichtige en naar zelfverrijking riekende praktijken.)

Dat dat enorme extra kosten met zich meebracht, werd terzijde geschoven. Het eigen terrein en de nog nieuwe gebouwen daarop...? “Onderhoud kost te veel. Op den duur laat ik het gewoon overnemen door de woningbouwvereniging... Die zorgt er dan verder wel voor.” Even vergetend dat er dan een enorm kapitaal aan vastgoed onder de bestaansmogelijkheden weg wordt gehaald. Maar goed, de uitspraak was dan ook van een “allopathische” locatiemanager, die niet begreep dat slecht onderhoud en vieze interieurs meer tot gevolg hebben dan een slecht uiterlijk en onhygiënische toestanden. Wat ze wel heel goed begreep is hoe je zoveel mogelijk jezelf en je familie van geld moet voorzien.

En dan was er nog een bestuurder die het allemaal wel goed vond wat er gebeurde. Hij had ook zo zijn ambities: groter groeien! Niet vanuit kwade bedoelingen, misschien zelfs vanuit een ideaal. Maar als je intussen de boel onder je laat doorwoekeren, dan wordt het niet wat! Waren er klachten over het functioneren van het locatiemanagement, dan moest men maar klagen bij hetzelfde management, waarop er vervolgens (als je daar al de moed toe had) in ieder geval een aantekening op je staat van dienst kwam te staan en er vooral ook niets gebeurde. Het locatiemanagement had altijd gelijk en wist het veeeel beter dan al die onbenullige medewerkers!

En boven dit alles vonden we het bestuur, een bestuur dat streefde naar “besturen op afstand”! Begrijpelijk, want in die tijd waren er nog niet zulke enorme “onkostenvergoedingen”, toch? Het betekende echter – en vermoedelijk was dat ook het uitgangspunt – dat de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen binnen de instelling nooit bij het bestuur kwam te liggen. De bestuurder was verantwoording verschuldigd aan het bestuur, niemand anders. Tja, welk een beperkt inzicht in de organisatie krijg je dan... Slechts dat wat de bestuurder het bestuur vertelt... Het gaat dus altijd goed! Een klacht over het functioneren van directie of bestuurder werd dan ook steevast terugverwezen naar de bestuurder (en eventueel het locatiemanagement).

Tja, uitvergrotend van een incapabele directie (die per definitie niet luistert naar wat mensen met kennis van zaken te vertellen hebben, maar meer vertrouwt op dure externe “adviseurs”), langs een zichzelf verrijkende locatiemanager die altijd gelijk heeft, via een mislukt groter-worden-ideaal van de bestuurder naar de overname door de Zonnehuizen, kom je vanzelf uit op onbeheersbare financiële problemen.

Hoe onvoorstelbaar ook: binnen de wereld van de Anthroposofie / Heilpedagogie spelen zich dezelfde merkwaardige op geld en macht gebaseerde spelletjes af als in de grote boze buitenwereld. En daar hadden we met z’n allen nooit op gerekend.

Ik hoop van ganser harte dat het de ouders en medewerkers van Overkempe lukt de zaak over te nemen. Toen ik er in het begin van de afgelopen zomer was, werd me uit de verhalen snel duidelijk dat dat eigenlijk de enig zinvolle oplossing zou zijn: opnieuw beginnen, terug naar de kleinschaligheid en de principes waarop Overkempe is gebouwd opnieuw zichtbaar maken. Het is me inmiddels onmogelijk om daar (fysiek aanwezig) aan mee te werken, maar oh, wat zie ik een mogelijkheden en wat zou ik daar graag aan meewerken!

Nooit meer fouten zoals de twee bordjes op de parkeerplaats: “gereserveerd voor patiëntenvervoer”... geplaatst in opdracht van één of andere facilitair manager na de overname door de Zonnehuizen die duidelijk niet weet waar hij mee bezig is (en de bordjes staan er na twee jaar nog steeds). Schaam je diep voor deze belediging aan de bewoners van Overkempe!’
 
Update 12.45 uur:

Mijn Vakbond CNV Publieke Zaak plaatste net dit bericht over ‘Aangepaste salarissen Zonnehuizen’:
‘De medewerkers van GGZ-instelling Zonnehuizen krijgen in december maar een deel van hun salaris. Het overige deel volgt later.

Het salaris en ook de eindejaarsuitkering van de medewerkers is gegarandeerd, maar op dit moment heeft Zonnehuizen niet genoeg geld in kas om de volledige bedragen te betalen. Daarom is besloten een deel van het salaris uit te betalen en de rest op een later moment.

Zonnehuizen zit vanwege grote financiële problemen in een surseance van betaling. Het is niet bekend wanneer de rest van het salaris uitbetaald wordt.

Meer informatie
Zonnehuizen heeft een aantal documenten gemaakt met meer informatie voor de medewerkers. Die kunt u hier downloaden.

Ik zal deze teksten zo meteen ook hier publiceren.


Update 16.25 uur:

Het bericht bij CNV Publieke Zaak in de bovenstaande update is inmiddels verdwenen en vervangen door een nieuw en uitgebreider bericht op een andere plek, ‘Kamerdebat situatie Zonnehuizen’, waar de downloads nu te vinden zijn:
‘Op donderdag 22 december is er om 17.00 uur een debat in de Tweede Kamer over de situatie bij GGZ instelling Zonnehuizen. De medewerkers van Zonnehuizen krijgen in december maar een deel van hun salaris. Het overige deel volgt later.

CNV Publieke Zaak bestuurder Karin Kasper roept de leden die werken bij Zonnehuizen op om, als het werk dat toestaat, naar het kamerdebat te komen.’

Update 12.50 uur:

‘Bericht voor medewerkers Kind- en Jeugdzorg, Volwassenenzorg en Staf & Ondersteunende diensten
Versie: definitief 20-12-2011
Verspreiden via intranet of communicatiemailbox

Aangepaste betaling salaris van december en eindejaarsuitkering

Tijdens de periode van surseance wordt het volledige salaris van december en de volledige eindejaarsuitkering gegarandeerd. Aan het eind van deze week (week 51) wordt een deel hiervan uitbetaald. De betaling van het resterende deel volgt op een later moment. Met dit bericht wil ik jullie hier nader over informeren.

Waarom nu slechts gedeeltelijke betaling?
Zonnehuizen heeft op dit moment onvoldoende middelen om zowel de salarissen als eindejaarsuitkeringen volledig uit te betalen.
Medewerkers uit de Kind- & Jeugdzorg, Volwassenenzorg en Staf & Ondersteunende diensten ontvangen deze week een betaling welke lager zal zijn dan een regulier bruto maandsalaris. Ik herhaal: het resterende deel gaan jullie gegarandeerd ontvangen. Alleen zal dat op een later tijdstip zijn. Voor medewerkers uit de eenheid Onderwijs geldt een specifieke situatie, waarover zij afzonderlijk geïnformeerd worden.

Wat wordt nu uitbetaald: het salaris of de eindejaarsuitkering?
In december ontvang je je eindejaarsuitkering aangevuld met een klein deel van je bruto salaris. Hoe het netto bedrag eruit ziet verschilt van persoon tot persoon i.v.m. fiscale redenen. In de samenstelling van het bedrag dat deze week wordt uitbetaald hebben we rekening gehouden met het belang van de medewerkers. We hebben besloten om in ieder geval dat deel te betalen dat niet onder de garantieregeling van het UWV valt. Uitleg over de garantieregeling vind je in de vraag- en antwoordlijst.
Medewerkers met een 0-urencontract krijgen hun uren die zij in november hebben gewerkt betaald in december evenals hun eindejaarsuitkering.

Wanneer wordt het resterende bedrag uitbetaald?
Helaas kunnen we op dit moment geen garantie geven over het tijdstip van betaling van het resterende deel. Zodra we nieuws hebben informeren we jullie hierover.

Moet jij nu actie ondernemen om de betaling van het resterende deel veilig te stellen?
Nee dat hoeft nu nog niet. Zonnehuizen heeft met het UWV een zogenaamde verkorte procedure afgesproken. Zonnehuizen levert alle relevante informatie aan bij het UWV. Medewerkers dienen daarvóór dan een verklaring te tekenen dat zij akkoord zijn met de opgegeven bedragen. Deze verklaring wordt door ons opgesteld en voor goedkeuring en ondertekening aan jou voorgelegd, waarna betaling door het UWV kan plaatsvinden. Dit betekent dat er helaas ook tijd mee gemoeid is om dit allemaal te realiseren. Laten we er met elkaar alles aan doen om de informatie zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Maar tijdens de informatiebijeenkomsten is toch verteld dat je het salaris en de eindejaarsuitkering zou krijgen?
Klopt, dat heb ik verteld en dat zeg ik nu nog steeds: het salaris en de eindejaarsuitkering is gegarandeerd. Alleen is, hoe zeer me dit ook spijt, het tijdstip waarop je dit krijgt anders dan dat we ten tijde van de informatiebijeenkomsten konden voorzien.

Vragen?
Onderaan dit bericht vind je een lijst met vragen en antwoorden die betrekking hebben op dit bericht. Deze lijst wordt regelmatig geupdate. Blijft jouw vraag onbeantwoord, stuur je vraag dan per mail naar informatiepunt@zonnehuizen.nl. Dit mailadres wordt beheerd door HR.

Hoe verder?
Ik realiseer me dat dit het zoveelste bericht is dat onzekerheid en emoties zal oproepen. Ook ik vind het triest dit aan jullie te moeten berichten.
Mocht het uitblijven van een volledige betaling op dit moment voor jou tot directe financiële problemen leiden, meld dit dan ook via bovengenoemd mailadres. Wij kunnen je in dat geval voorzien van een brief waarin de ontstane situatie wordt uitgelegd. Deze brief kun je overhandigen aan bijvoorbeeld je eigen hypotheekverstrekker of verhuurder.

mede namens Marie-José Cools, bewindvoerder

Charles Laurey
Bestuurder a.i.’
 
Update 13.00 uur:

En dit is de ‘Zonnehuizen QA decemberbetaling definitief’:
‘Vragen en antwoorden m.b.t. de salarisbetaling in december 2011 voor de eenheden Kind & Jeugd, Volwassenenzorg en Staf & Ondersteunende diensten

Waarom worden de salarissen en eindejaarsuitkering op dit moment niet volledig betaald?
Zonnehuizen heeft op dit moment onvoldoende middelen om zowel de salarissen en eindejaarsuitkeringen volledig uit te betalen.
Zonnehuizen ontvangt tijdens de periode van surseance vanuit de zorgkantoren een financieel voorschot om de zorg uit te kunnen voeren. Hieruit moet ook de betaling van de salarissen en eindejaarsuitkeringen plaatsvinden. Maar dit voorschot is helaas niet voldoende om op dit moment zowel de salarissen als eindejaarsuitkeringen volledig te betalen.

Wat wordt nu uitbetaald: het salaris of de eindejaarsuitkering?
In december ontvang je je eindejaarsuitkering aangevuld met een klein deel van je bruto salaris. Hoe het netto bedrag eruit ziet verschilt van persoon tot persoon i.v.m. fiscale redenen. In de samenstelling van het bedrag dat in week 51 wordt uitbetaald, hebben we rekening gehouden met het belang van de medewerkers. We hebben besloten om in ieder geval dat deel te betalen dat niet onder de garantieregeling van het UWV valt. Het UWV zou de eindejaarsuitkering maar voor een ¼ deel uitbetalen bij betalingsonmacht van Zonnehuizen. Doordat Zonnehuizen nu de eindejaarsuitkering zelf betaalt, is dat volledig zeker gesteld.

Wat betekent de garantieregeling van het UWV in dit kader?
Mocht Zonnehuizen niet in staat blijken om de salarisverplichtingen aan de medewerkers te voldoen dan neemt het UWV die verplichting over. Onder de garantieregeling van het UWV valt echter maar een klein deel van de eindejaarsuitkering. De rest zouden medewerkers in dat geval niet meer betaald krijgen. Doordat Zonnehuizen nu zelf de eindejaarsuitkering uitbetaalt, wordt deze situatie voorkomen. De verplichting tot het betalen van het resterende deel van het salaris van december wordt in het geval dat Zonnehuizen zelf niet meer kan betalen, volledig overgenomen door het UWV.

Hoe kan ik op mijn salarisstrook zien welk bruto bedrag ik niet heb ontvangen?
Dit staat weergegeven onder de post “bruto diversen”.

Wie gaat het bedrag dat ik nu niet betaald krijg dan betalen?
Zonnehuizen gaat dit bedrag of een deel ervan alsnog betalen. Als dit niet lukt, zal het UWV dit bedrag gaan betalen.

Wanneer wordt het ontbrekende bedrag betaald?
Helaas kunnen we op dit moment geen garantie geven over het tijdstip van betaling van het resterende deel. Zodra we nieuws hebben, informeren we jullie hierover.

Moet ik nu actie ondernemen om de betaling van het resterende deel veilig te stellen?
Nee, dat hoeft nu nog niet. Zonnehuizen heeft met het UWV een zogenaamde verkorte procedure afgesproken. Zonnehuizen levert alle relevante informatie aan bij het UWV. Medewerkers dienen daarvóór dan een verklaring te tekenen dat zij akkoord zijn met de opgegeven bedragen. Deze verklaring wordt door ons opgesteld en voor goedkeuring en ondertekening aan jou voorgelegd, waarna betaling door het UWV kan plaatsvinden. Dit betekent dat er helaas ook tijd mee gemoeid is om dit allemaal te realiseren. Laten we er met elkaar alles aan doen om de informatie zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Hoe zit het met de IZZ-premie?
De IZZ-premie is door Zonnehuizen nog niet voor alle locaties afgedragen. Dit heeft geen consequentie voor de dekking van de verzekering voor medewerkers. Er is namelijk een “uitloopperiode” van 6 maanden. Dit betekent dat de zorgverzekeringen tenminste 6 maanden na de laatste betaling nog op de gewone voet doorlopen. Er is dan ook geen acuut probleem.

Hoe zit het met de pensioenpremie?
Zonnehuizen heeft het grootste gedeelte van de pensioenpremies over 2011 betaald. Het UWV zal het gedeelte dat nog niet betaald is alsnog aan de pensioenuitvoerder betalen. Hierdoor ontstaat er geen gat in de opbouw van het pensioen.

Zijn de wijzigingen in de CAO GGZ doorgevoerd in december?
Ja, deze worden in december doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen van de CAO GGZ:
– Een verhoging van de schaalbedragen met 0,75% met terugwerkende kracht tot 1-8-2011 voor werknemers in dienst op 1 december 2011.
– Een eenmalige uitkering van 0,25 % van twaalf maal het op 1 november 2011 geldende maandsalaris met een minimum van €25,- euro. (Voor de werknemer die in de periode vanaf 1 december 2010 tot en met 30 november 2011 in deeltijd heeft gewerkt of een deel van die periode in dienst is geweest en/of onbetaald verlof heeft genoten, vindt een berekening naar evenredigheid plaats. )
– Verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 december 2011 met 0,5% structureel naar 6,25%.

Ik heb me opgegeven voor de regeling fiscale uitruil van reiskosten. Is deze regeling uitgevoerd in december?
Ja, de regeling fiscale uitruil van reiskosten is volledig uitgevoerd in december. Dit betekent dat medewerkers die zich daarvoor hebben opgegeven gewoon zoals gepland profiteren van een netto voordeel.

Ik heb me opgegeven voor deelname aan de spaarloonregeling of een extra storting in de spaarloonregeling in december. Is deze regeling uitgevoerd in december?
Ja, alle opgegeven stortingen in de spaarloonregeling zijn uitgevoerd in december. Dit kon alleen maar in december omdat de spaarloonregeling per 1 januari 2012 komt te vervallen. Het was dus de laatste mogelijkheid om hier nog gebruik van te maken.

Ik heb me opgegeven voor het fiscale voordeel van mijn vakbondscontributie. Is dit meegenomen in de salarisbetaling van december?
Ja, dit is uitgevoerd in december. Dit betekent dat medewerkers die zich hiervoor opgegeven hebben een netto voordeel hebben.

Ik heb me opgegeven voor het fiscale voordeel van een beroepsvereniging. Is dit meegenomen in de salarisbetaling van december?
Ja, dit is uitgevoerd in december. Dit betekent dat medewerkers die zich hiervoor opgegeven hebben een netto voordeel hebben.

Ik heb me opgegeven voor een storting van PBL-/LFB-uren naar een levenslooprekening. Is dit uitgevoerd in december?
Ja, voor de medewerkers die hiervoor gekozen hebben, is dit uitgevoerd.

Worden declaraties betaald in december?
Declaraties die tijdig ingeleverd zijn en door de leidinggevenden voor akkoord ondertekend zijn, worden in december uitbetaald. Dit betreft onder andere declaraties van reiskosten of scholing die door de medewerker vooruit betaald is.

Krijgen medewerkers met een 0-urencontract hun gewerkte uren betaald?
Medewerkers met een 0-urencontract krijgen hun uren die zij in november hebben gewerkt, betaald in december evenals hun eindejaarsuitkering. De uren die nu in december gewerkt worden door medewerkers met een 0-urencontract worden in januari uitbetaald. Indien Zonnehuizen niet meer in staat zou zijn om deze betaling te garanderen, neemt het UWV deze betaling over.

Worden meeruren/overuren die in december worden gemaakt uitbetaald?
Alle meeruren/overuren die medewerkers in loondienst in de maand december draaien op verzoek van hun leidinggevende om continuïteit van zorg te waarborgen, worden uitbetaald. Uitbetaling hiervan vindt plaats in de maand januari. Indien Zonnehuizen niet meer in staat zou zijn om deze betaling te garanderen, neemt het UWV deze betaling over.

Tijdens de informatiebijeenkomsten is toch verteld dat het salaris en de eindejaarsuitkering uitbetaald zouden worden?
Klopt, dat is verteld en dat geldt nu nog steeds: het salaris en de eindejaarsuitkering zijn gegarandeerd. Alleen is het tijdstip waarop je dit krijgt anders dan dat ten tijde van de informatiebijeenkomsten kon worden voorzien.

Door het uitblijven van de betaling kan ik niet aan mijn verplichtingen voldoen
Mocht het uitblijven van een volledige betaling op dit moment voor jou tot directe financiële problemen leiden, meld dit dan via het mailadres informatiepunt@zonnehuizen.nl. Wij kunnen je in dat geval voorzien van een brief waarin de ontstane situatie wordt uitgelegd. Deze brief kun je overhandigen aan bijvoorbeeld je eigen hypotheekverstrekker of verhuurder.

Waar kan ik terecht met vragen?
Indien je vraag na het lezen van dit overzicht nog niet beantwoord is, stuur je vraag dan per mail naar informatiepunt@zonnehuizen.nl. Dit mailadres wordt door HR bemand.’
 
Update 13.20 uur:

Via Twitter verneem ik dit:
‘Donderdag 22 december 17:00 uur debat @tweedekamer over #Zonnehuizen
 
Update 13.30 uur:

Bevestiging van het bovenstaande vind ik op de website van de Tweede Kamer onder donderdag 22 december bij ‘Commissievergaderingen’:
‘Tijd: 17:00 -18:00 uur
Plaats: Thorbeckezaal
Soort: Algemeen overleg

Update 17.10 uur:

Een voorbeeld van hoe nieuws rondgaat. Verschillende media hebben inmiddels melding gemaakt van de gedeeltelijke salarisuitbetaling van de Zonnehuizen deze maand. Zo meldde Skipr een kwartier geleden ‘Personeel Zonnehuizen krijgt minder salaris’:
‘Medewerkers van de in financiële moeilijkheden verkerende zorginstelling Zonnehuizen moeten het in december met minder salaris stellen. Zonnehuizen betaalt nu een deel, de rest volgt later. Dit meldt het FD op basis van een bericht dat de organisatie aan de medewerkers heeft gestuurd.

De zorginstelling verkeert sinds vorige week in surséance van betaling en een faillissement lijkt onafwendbaar. Op dit moment is er niet genoeg geld in kas om alle salarissen te betalen. De medewerkers krijgen nu eerst de eindejaarsuitkering, aangevuld met een deel van het brutosalaris. De rest van het salaris volgt later.

Garantie
Deze handelwijze duidt er volgens het FD op dat de organisatie al rekening lijkt te houden met een faillissement. Bij een faillissement is de uitbetaling van een eindejaarsuitkering namelijk niet gegarandeerd en dat zouden de medewerkers dus mislopen. Het salaris wordt door het UWV wel zeker gesteld.’
Sandra Olsthoorn van Het Financieele Dagblad had inderdaad twee uur geleden een bericht gemaakt, nadat het FD eerst een half uur deze weblog had zitten lezen, getiteld ‘Personeel Zonnehuizen krijgt deel salaris niet’ (overigens valt op dat Skipr schrijft dat de surseance vorige week is verleend, dat moet natuurlijk vorige maand zijn; dezelfde fout maakt Sandra Olsthoorn, zodat men niet zelf heeft nagedacht, maar alleen heeft overgeschreven):
‘Medewerkers van de in financiële moeilijkheden verkerende zorginstelling Zonnehuizen moeten het in december met minder salaris stellen. Zonnehuizen betaalt nu een deel, de rest volgt later. Dat blijkt uit een bericht dat de organisatie aan de medewerkers heeft gestuurd.

(...) De organisatie lijkt zo al rekening te houden met een faillissement. In dat geval is de uitbetaling van een eindejaarsuitkering namelijk niet gegarandeerd en dat zouden de medewerkers dus mislopen. Het salaris wordt door het UWV wel zeker gesteld.’
De zinsnede ‘De organisatie lijkt zo al rekening te houden met een faillissement’ komt ook niet uit de lucht vallen. Donderdag 15 december kondigde ik al in ‘Einde’ aan dat het faillissement waarschijnlijk morgen aan het eind van de middag officieel bekend zal worden gemaakt. Vlak voor Kerstmis, inderdaad. Dan nemen bijna alle ouders, familie en verwanten hun kind, pupil, volwassen familielid of bewoner mee naar huis en blijft de onrust zo veel mogelijk beperkt. Afgezien natuurlijk van de mediastorm die zal opsteken. En kan men op maandag 2 januari in een totaal andere organisatie beginnen met scherven oprapen en puin ruimen, een illusie armer.


Update 20.00 uur:

Sandra Olsthoorn van het FD heeft inmiddels haar tekst gecorrigeerd (Skipr nog niet): 
‘De zorginstelling verkeert sinds enkele weken in surséance van betaling en een faillissement lijkt onafwendbaar.’

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is om te huilen, wat er voor spanningen zijn.
Ouders, blijf staan en ga defuseren mogelijk maken!

marleen zei

Bedankt voor je blog Michel. Ik volg deze de laaste maanden op de voet mbt de informatie over Zonnehuizen. Complimenten hoe je alles weergeeft. Ik heb tot voor kort op de Michaelshoeve mogen werken en voel me nog zeer betrokken bij mijn oud collega's. Met pijn in het hart zie ik hoe alles ten onder gaat.......

Michel Gastkemper zei

Dank je, Marleen. Je bent niet de enige. Ik heb nog niet eerder zo lang achter elkaar zo veel bezoekers gehad.
Ik voel me ondertussen soms net een rouwverwerker en stervensbegeleider... maar die moeten er ook zijn. Het is treurig, ja, heel treurig.
Maar wie weet wat er in het nieuwe jaar her en der uit de as verrijst. Wat zei Goethe ook alweer? De dood is een kunstgreep van de natuur om nieuw leven te baren. Of iets van die strekking.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Matthijs zegt: 'Hoe onvoorstelbaar ook: binnen de wereld van de Anthroposofie / Heilpedagogie spelen zich dezelfde merkwaardige op geld en macht gebaseerde spelletjes af als in de grote boze buitenwereld. En daar hadden we met z’n allen nooit op gerekend.'

En daar zal men nu 'met z'n allen' flink over gaan nadenken. En dan de vraag: 'Welke heer hebben wij gediend?'

Niks zo onhandig als een slapende massa die wakker wordt. Dat is zoals een reus die zich opricht.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)