Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 23 mei 2013

Halveren

Het is opnieuw tijd voor vrijeschoolnieuws, ik heb weer wat verzameld. Bijna een week geleden, op vrijdag 17 mei, meldde Jule Peeters van De Limburger ‘Vrije school Broekhin 31 aanmeldingen’:
 De vrije school waar Broekhin volgend schooljaar voor het eerst mee start, heeft 31 aanmeldingen ontvangen. De middelbare school spreekt van “een prachtig aantal”. Uit de hele provincie zijn aanmeldingen gekomen. In Limburg had alleen Maastricht tot op heden een middelbare vrije school.

De onderwijsvorm is gericht op de individuele ontplooiing en creativiteit van de leerlingen. Broekhin legt op dit moment een heemtuin, een houtwerkplaats en een nieuw, extra groot leslokaal aan voor de vrije school. De scholieren krijgen de eerste twee jaar een volledig eigen lesprogramma. Speciaal voor de vrije school heeft Broekhin een nieuwe klassendocent aangesteld. Andere leraren van Broekhin zijn bijgeschoold om les te kunnen geven op de vrije school.’
Dit is al van wat oudere datum, maar nog altijd actueel. Afkomstig van een speciaal weblog, ‘Spelen in het groen Rondom Widar’:
‘Het begon met een droom... Wat zou het mooi zijn om rondom de vrije school Widar in Delft een groen schoolplein te creëren. Veel tegels eruit, hoogteverschillen maken, mooie plekken ontwikkelen en ruimte om kinderen echt te laten spelen. In deze blog een overzicht van de ontwikkelingen van 2006 tot nu. Nog geen compleet verhaal, maar een mooi beeld van een aantal gebeurtenissen. Veel plezier.’
Het laatste bericht is van zondag 17 maart en is getiteld ‘Klussen Rondom Widar – 17 maart 2013’:
‘Vandaag met een grote groep mensen, ouders en leerkrachten, aan het werk geweest Rondom Widar. Wat een enthousiasme en wat een activiteiten. Er is weer veel werk verzet vandaag. Ontzettend leuk dat er veel nieuwe ouders bijgekomen zijn vanuit de kleuterklassen. Welkom! En iedereen natuurlijk héél hartelijk bedankt! Een mooie dag om op terug te kijken.’

‘Video over het de plannen van Basis School Wonnebald met betrekking tot de realisatie van een nieuw groen (voor)schoolplein. Het plein zal toegankelijk zijn voor de buurt en is met een grote ouderbetrokkenheid gerealiseerd. Video is gemaakt voor de nieuwsbrief van de Haagse Educatieve Agenda van de Gemeente Den Haag. www.wonnebald.nl’
Als maker tekent de Gemeente Den Haag. Wat wil je nog meer! Dinsdag 21 mei liet RTV Noord weten ‘Groep ouders wil vrije school in Nieuw-Scheemda’:
‘Een vrije school in Nieuw-Scheemda: dat is de wens van een groep ouders van jonge kinderen, die in en rond het dorp wonen. De huidige lagere school in het dorp, openbare basisschool Meester Sportel, verdwijnt na de zomervakantie omdat er te weinig leerlingen zijn. Het pand moet een nieuwe invulling krijgen. De gemeente Oldambt heeft aangegeven graag een plan te ontvangen vanuit de samenleving.

Een drietal ouders heeft die kans aangegrepen. Ze denken dat vrijeschoolonderwijs, waarbij ook de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind veel aandacht krijgt, juist in een plattelandsgebied veel leerlingen zal trekken.’
Daar kwam gisteren van Arnoud Bodde van RTV Noord dit bij, ‘Vrijescholenstichting enthousiast over plan in Nieuw-Scheemda’:
‘De Stichting Vrijescholen Athena is enthousiast over het initiatief van ouders in Nieuw-Scheemda om in het dorp een vrije school te beginnen. Een groep ouders is druk bezig om te inventariseren of er draagvlak is voor vrijeschoolonderwijs in het plattelandsgebied rondom Nieuw-Scheemda. Ze zouden graag een dependance starten onder de paraplu van de vrije lagere school in Groningen, die onder de Stichting Athena valt.

“Daar waar mogelijk zullen we ondersteuning leveren. Dit is een mooi initiatief”, zegt directeur/bestuurder van Athena, Geert Looyschelder. “We gaan binnenkort met deze ouders om de tafel.” De huidige lagere school in het dorp, openbare basisschool Meester Sportel, verdwijnt na de zomervakantie omdat er te weinig leerlingen zijn. De gemeente heeft eerder in het dorp al aangegeven graag een plan te ontvangen voor de invulling van het gebouw.

Naast vrije school Widar in Groningen, valt ook een aantal lagere vrije scholen in Drenthe en Friesland onder de Stichting Athena. Een vrije lagere school in Nieuw-Scheemda zou de tweede zijn in de provincie Groningen.’
Eergisteren schreef dezelfde stichting Stichting Vrijescholen Athena op zijn Facebookpagina:
‘Yoeri Albrecht, directeur debatcentrum De Balie in Amsterdam, is vol lof over zijn vrijeschooltijd. Vandaag (dinsdag 21 mei) zegt hij in NRC Handelsblad op de vraag wat voor lessen hij van thuis heeft meegekregen:

“Liefde voor de natuur en voor cultuur. Daar heeft de vrijeschool waar ik van mijn vierde tot mijn achttiende op zat, ook aan bijgedragen. Ik vond het er fantastisch, heb me er ontzettend thuis gevoeld. Als je in de adventtijd ’s ochtends de school binnenkwam, brandden er kaarsen en klonk muziek. Aan het begin van de zomer gingen we op een zandvlakte buiten de stad een Sint-Jansvuur maken en broodjes bakken. Man, man, man! En knollen uithollen met Sint-Maarten. De hele klas rook dan naar knol en wortel. Een heerlijke school, waar je leerde genieten van het leven en je contact met de wereld werd verrijkt. Letterlijk, omdat je zoveel met je handen deed. Ik weet nog precies hoe het voelde en klonk, dat vetkrijt krassend over ruw papier. (...)

Ik heb enorm veel aan die antroposofische opvoeding gehad. Steiners idee dat jij als individu jezelf schept als mens in vrijheid, dat je je eigen biografie schrijft en daar bewust keuzes in moet maken, vind ik heel erg goed en helpt me bij mijn werk in De Balie. Voor antroposofen is het heel gewoon om naar de wereld te kijken via de kunst, en dat is iets wat ik bij de programmering dagelijks toepas.”’
Het interview door Brigit Kooijman verscheen in de rubriek ‘Thuis& – elke week een interview over familie en gezin’ met als titel ‘Mij inleven in andermans standpunt is wezenlijk’. Daarin vertelt Yoeri Albrecht ook over zijn ouders:
‘Mijn ouders waren geen hippies, verre van. Ik zie hen als “Bildungs-burgers”, mensen die groot belang hechtten aan opvoeding en educatie. Ze waren antroposofen, mijn opa en oma van vaderskant hadden Rudolf Steiner nog gekend. We woonden in Amsterdam-Zuid. Mijn moeder was – en is – een nette mevrouw, half-Italiaans, dochter van een ambassadeur. Ze is geboren in Tanganyika, Brits Oost-Afrika. Mijn vader noemde zich “Kaufmann”. Hij komt uit een familie van Duitstalige Russische kooplieden die handelden op de Oostzee en met de Kaukasus. In mijn ouderlijk huis staan spullen uit exotische oorden als Samarkand en Tblisi.”

Hoe zou u uw vader omschrijven?

“Als een intellectueel. Voor hij in zaken ging, was hij advocaat, maar liever stak hij zijn tijd in zijn vele maatschappelijke functies. Hij heeft voor de VVD in de Provinciale Staten gezeten, was voorzitter van de biologisch-dynamische landbouwvereniging en heeft zich in de jaren zestig en zeventig erg ingezet voor de restauratie van de Amsterdamse binnenstad. Er dreigde grootschalige sloop, samen met een aantal anderen heeft hij ervoor gezorgd dat dat niet is gebeurd.”’
Dus typisch een geval van een appel valt niet ver van de boom. Op de Facebookpagina van de Dordtse Vrije School las ik eergisteren:
‘De inspectie heeft vandaag (21 mei 2013) de school bezocht: het basisarrangement van de DVS is opnieuw verlengd! Er waren heuse complimenten, wat tips en een enkel minpuntje. Dat nemen we weer mee in het werk voor de komende tijd.

De scores van de DVS zijn op orde en de laatste periode is door het hele team van de school bergen werk verzet om een stevig fundament te leggen voor een goed kwaliteitsbeleid. Het inspectierapport is over enkele weken beschikbaar.’
Ook eergisteren, maar dan op de Facebookpagina van de eerdergenoemde ‘Vrijeschool Widar Delft’, gek genoeg, want het gaat over de vrijeschool in Den Bosch:
‘Uitnodiging voor “De beproeving van de ziel” door het Drempeltheater

Ter gelegenheid van het afscheid van Martine van Duijnhoven op Vrije school De Driestroom
Je bent van harte uitgenodigd om samen met Martine te komen kijken op zaterdag 15 juni om 14.00 uur.
Het tweede mysteriedrama heet: “De beproeving van de ziel”, er naar kijken is voeding voor de ziel!
Aanvang 14.00 uur inleiding door Jelle van der Schuit
14.30-16.00 uur opvoering van een aantal scenes uit de beproeving van de ziel

Waar: Waalstraat 30 Den Bosch
Graag zoveel mogelijk parkeren op Rivierenplein

Informatie en aanmelding:
afscheid-martine@vsdedriestroom.nl’
Bij Basisschool De Driestroom zelf vind ik hier nog niets over. Bij het Drempeltheater trouwens ook niet. Een treurige mededeling vandaag op de Facebookpagina van ‘Antroposofie en het Kind’:
‘Mededeling: Ontmoetingsdag afgelast...

Na wikken en wegen en veel overleg hebben we moeten besluiten om de ontmoetingsdag van aankomende zondag niet door te laten gaan. De Lente-ontmoetingsdagen kenmerken zich door het park-picknick-en-kleedjes-gevoel en dat gevoel is met dit onbestendige, koude weer ver te zoeken. Aankomende zondag wordt er zeer, zeer slecht weer verwacht.

In ons 10-jarige bestaan is dit de eerste keer dat we een ontmoetingsdag moeten afblazen en het valt ons zwaar. Een ontmoetingsdag organiseren kost maanden werk. Het niet door laten gaan van deze dag is heel jammer. Maar alle energie die erin gestopt is in het water zien vallen als we de dag wél door laten gaan, is misschien nog meer jammer.

Het afblazen van de ontmoetingsdag is niet alleen jammer maar vooral ook een grote teleurstelling voor iedereen die goederen heeft verkocht of gekocht via het Prikbord. Dat beseffen wij ons goed. Wij stellen voor om alles te bewaren en in september mee te nemen. Mocht dat niet lukken vinden we het door deze omstandigheden eenmalig ook goed om de reeds afgesproken transacties buiten de ontmoetingsdag om af te handelen.

Het Prikbord zullen we, direct na het delen van deze aankondiging, sluiten voor nieuwe topics. Het Prikbord blijft voorlopig op het forum staan. Wij begrijpen dat deze mededeling teleurstellingen zal opleveren maar hopen op begrip voor onze beslissing.

Warme groet, beheer en organisatie Ontmoetingsdagen.’
Vandaag ontdekte ik ook dat mijn voorspelling op 13 april in ‘Leuk’ is uitgekomen. Die ging over het verschuiven van de tentoonstelling in De Kunsthal in Rotterdam, ‘Rudolf Steiner. Alchemie van het alledaagse’. Nu geeft de website aan:
‘9 november 2013 t/m 12 januari 2014’
Dat is weer twee weken later: alleen de openingsdatum, de slotdatum is dezelfde gebleven. Nu duurt de tentoonstelling nog maar twee maanden. Oorspronkelijk waren dat er vier, hij is dus gehalveerd. – Op de website van de Antroposofische Vereniging, die overigens zijn tijdelijk karakter nog niet heeft opgegeven, zijn een paar nieuwe berichten te vinden. Bovenaan staat sinds gisteren ‘Aankondiging jongerenactiviteiten in Leiden’:
‘Wie wil meedoen met organiseren van avonden voor jongeren?

Maandagavond 27 mei van 19.30 tot 21.30 uur: voorbereiding van vier Sijthoff-bijeenkomsten in Leiden dit najaar. Plaats: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11.

Op 30 augustus vindt de opening plaats van Sijthoff in Leiden, het initiatief van het Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (zie http://sijthoff-leiden.nl). Jongerenactiviteiten in het kader van de Antroposofische Vereniging hebben daar al een paar keer provisorisch plaatsgevonden.

De gunstige gelegenheid, namelijk een studentenstad met veel antroposofische opleidingen en activiteiten, alsmede deze geschikte locatie, willen we benutten om dit najaar vier avonden in Sijthoff te organiseren waarbij jongeren en antroposofie centraal staan. Wie wil meedoen met organiseren? Maandagavond 27 mei van 19.30 tot 21.30 uur is een voorbereidingsbijeenkomst voor de organisatie van deze vier Sijthoff-avonden in Leiden.

Hierbij betrokken zijn Roswitha Storm en Fred Beekers vanuit Sijthoff, en Hanneke de Leeuw, Jesse Mulder en ondergetekende vanuit het bestuur van de Antroposofische Vereniging. Maar we zoeken versterking en input van met name jonge mensen met hun vragen, om deze avonden in Sijthoff te organiseren.

Een mailtje naar jongeren@antroposofie.nl waarin je je komst aankondigt wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,
Michel Gastkemper
Bestuurslid Antroposofische Vereniging, portefeuille jongeren

Bereikbaarheid Hogeschool Leiden met Openbaar Vervoer

Bussen vanaf Leiden Centraal tussen 18.50 en 19.15:
– 30, 31 richting Katwijk
– 43 richting Den Haag Centraal
– 57 richting Lisse
Uitstappen halte “Zernikedreef”’
Daaronder, met als datum vandaag, ‘Bibliotheekmedewerker (m/v) Den Haag gezocht’:
‘In verband met het vertrek van de huidige functionaris zoekt de Antroposofische Vereniging in Nederland per 15 augustus 2013 een Bibliotheekmedewerker (m/v) voor 10 uur per week.
De bibliotheek is gevestigd in Den Haag. 
Wij vragen:
– een voltooide bibliotheekopleiding (MBO)
– ervaring in een soortgelijke functie
– ervaring met geautomatiseerde informatiesystemen in het bibliotheekwerk (AdLib)
– verbinding met antroposofie
– kennis van de antroposofische literatuur
– minimaal passieve kennis van de Duitse taal
– flexibele en sociaal vaardige persoonlijkheid

Salariëring geschiedt volgens de CAO-Welzijn (€ 1.873 / € 2.557 bij fulltime dienstverband).

Sollicitaties vóór 1 juli zenden aan:
Antroposofische Vereniging in Nederland
Boslaan 15
3701 CH Zeist
o.v.v. sollicitatie
of per e-mail aan: maykemarechal@antroposofie.nl

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de bibliothecaris: Annemieke Blöte, 070-3540118, of met de directeur van het bureau van de Antroposofische Vereniging, Mayke Marechal, 030-6918216’
Het derde nieuwe bericht, ‘Sergej Prokofieff sinds maart rustend bestuurslid’, kwamen wij in een ander verband al eerder tegen, op 18 februari in ‘Vergrootglas’. De tekst hier luidt:
‘Sergej Prokofieff heeft vanwege zijn ziekte niet aan de jaarvergadering 2013 van de Algemene Antroposofische Vereniging in maart in Dornach (Zwitserland) kunnen deelnemen. Hij schreef eerder naar aanleiding hiervan: “Helaas zijn in de laatste tijd ernstige complicaties opgetreden in mijn gezondheidstoestand, die verschillende consequenties met zich meebrengen voor mijn activiteit als Vorstandslid [bestuurslid] en als lid van het Hogeschoolcollege. In overleg met mijn collega’s in de Vorstand heb ik besloten vanaf de komende jaarvergadering (2013) de status van rustend [Duits: ‘emeritiert’] Vorstandslid aan te nemen.”

Sergej Prokofieff schreef verder dat hij geen activiteiten meer in het Goetheanum zal ondernemen en dat hij van alle interne informatie en correspondentie zal afzien. Ook zal zijn e-mailadres aan het Goetheanum worden verwijderd en zal hij brieven en faxen, hoezeer hem dat ook spijt, niet meer beantwoorden. Persoonlijke ontmoetingen, gesprekken en lezingen zijn voorlopig niet meer mogelijk.

Prokofieff hield de hoop dat het houden van voordrachten hem in de toekomst weer vergund zal zijn, maar nu moet hij zich alleen concentreren op zijn werk als schrijver. Dit deed hij in de afgelopen twee jaar van zijn ziekte ook. Ten slotte sprak hij in zijn brief zijn allerhartelijkste dank uit naar de vele vrienden uit de gehele wereld, die hem vanaf het begin in zijn worsteling met de ziekte hebben ondersteund en gedragen.’
Als laatste vandaag dan weer een vrijeschoolbericht, vandaag in De Stentor, ‘Budget voor plan vrije scholen’:
‘De stichting voor vrije scholen in Zutphen (VSNON) krijgt groen licht van het Zutphens college van B en W om 2,6 miljoen euro, die eerder beschikbaar was gesteld voor uitbreiding voor het voortgezet onderwijs, anders te besteden. Dat hebben burgemeester en wethouders deze week besloten.

Het geld wil het stichtingsbestuur onder meer gebruiken om het aantal basisschoollocaties terug te dringen van drie naar twee. De IJssel aan de Henri Dunantweg en De Zwaan aan de Valckstraat blijven bestaan; het gebouw van De Berkel aan de Weerdslag wordt in de toekomst gebruikt voor onderwijs aan bovenbouwleerlingen.

Om dit mogelijk te kunnen maken, verzocht VSNON de gemeente om het budget dat eerder was toegekend voor uitbreiding van het voortgezet onderwijs hiervoor te mogen aanwenden. De penibele financiële situatie van VSNON en een dalend leerlingaantal waren hiervoor de voornaamste aanleiding.

Ook werd om een huurvergoeding gevraagd voor de huisvesting van de ongeveer driehonderd bovenbouwleerlingen in het gebouw aan de Isendoornstraat (kosten 1 ton per jaar) totdat clustering van het voortgezet onderwijs aan de Weerdslag heeft plaatsgevonden. Het college wil hier niet aan meewerken.’
Hier zit nog veel meer aan vast. Maar dat ga ik vandaag niet meer uit de doeken doen. Later misschien. Lees anders ‘Voortgezet’ op 1 februari nog eens terug en ‘Vlaamse versie’ op 3 maart. Of ‘Praatjes’ op 12 maart, hoewel ik ook daar beloofde er later op terug te komen... Maar dat heb ik dan wel op 23 maart in ‘Belastingontwijking’ gedaan. En als meest recent bericht hierover hebben we op 4 april nog ‘Certificeren’.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)