Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 20 oktober 2013

Beeldmerk

Opnieuw onderwijs tot onderwerp vandaag, net als op 8 oktober in ‘Nobelprijs’. Eerst maar een heuglijke nieuwe loot aan de stam afkondigen, de weblog ‘Onderwijs en Opvoeding in Beeld. Een bundeling van artikelen over het onderwijs en opvoeding waarbij de antroposofie in veel gevallen een uitgangspunt is.’ Aan de stam die ‘Antroposofie in de pers’ is, bedoel ik, want deze heeft dezelfde opzet, maar dan voor een deelgebied. Met ook aanwezigheid op Facebook, waar vandaag werd gemeld:
‘Dit blog is ontstaan omdat er een informatiebron mist die kort en bondig samenvattingen maakt van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de opvoeding van kinderen en tegelijk een link heeft met de antroposofie. De artikelen die worden geplaatst zijn: nieuwsberichten, columns, voordrachten, werkstukken, interviews en nog veel meer.

Dit blog zal alleen kunnen blijven bestaan met voldoende inzendingen, adviezen en suggesties. Schroom dus niet en mail uw inbreng naar: oobeeld@gmail.com. Mocht blijken dat er iets op werd geplaatst waarvoor rechten gelden, laat dit dan weten zodat het kan worden verwijderd.

Een hoop leesplezier toegewenst,
Onderwijs en Opvoeding in Beeld (OOBeeld)’
Het begon allemaal op 22 september, zonder uitleg of wat dan ook, er stond alleen bij: ‘Geplaatst door Marijn van Heesewijk’. Sindsdien zijn er 23 berichten verschenen, en vandaag heb ik deze weblog aan mijn ‘blogroll’ (hier helemaal onderaan) toegevoegd. Blijkens LinkedIn is Marijn van Heeswijk ‘Leerkracht bij Dordtse Vrijeschool’, sinds augustus 2011 aldaar in het basisonderwijs en MR lid. Dit doet me eraan denken dat ik moet melden wat daar op dinsdag 29 oktober plaatsvindt, ‘Euritmievoorstelling in Dordrecht’:
‘Tournee Sjostakovitsj Euritmie-ensemble Oktober/November 2013

Glossolalie van Andrej Belyj door Sjostakovitsj Euritmie-ensemble (Rusland/Nederland)

Met het oog op het honderdjarige jubileum van de euritmie in 2012 heeft het Sjostakovitsj Euritmie-ensemble een nieuw programma uitgebracht. Er werd gezocht naar een thema dat in samenklank zou staat met de oorsprong van de euritmie. Zo kwam men op het werk van Andrej Belyj “Glossolalie” waar hij in machtige beelden de oorsprong van de klank en van de taal beschrijft.

Andrey Bjelyj, (26-10-1880 - 8-1-1934)

Andrey Bjelyj was al op jonge leeftijd als een groot schrijver in Rusland bekend. Op het hoogtepunt van zijn roem vertrok hij met zijn toenmalige vrouw, Asja Toergenjev, naar West-Europa en vond in Rudolf Steiner zijn geestelijke leraar. Hij werd een van zijn naaste leerlingen. Zeer vele voordrachten woonde hij bij en werkte mee aan de bouw van het eerste Goetheanum.

In 1916 keerde hij naar Rusland terug. In de chaos van deze woelige tijd schreef hij in 1917 in Sint-Petersburg volgens zijn eigen woorden zijn “meest gelukte poema” – “Glossolalie”. “Glossolalie” is een vertelling van de schepping van de wereld vanuit de klank. Een poging om de diepe geheimen, die de taal in zich bergt, te onderzoeken en te doorgronden. Dit is een weg om weer in verbinding te komen met het wezen van de klank, van het woord. Dit werk is duidelijk geïnspireerd op de kosmogonie van Rudolf Steiner.

Dankzij het inspirerende spel van Richard Ramsbotham worden de biografische momenten uit het leven van de dichter Andrej Bjelyj geleidelijk verweven met de meeslepende beelden uit de wereldontwikkeling. De Russische en de Engelse taal wisselen elkaar af.

Euritmie: Marina Akkerman, Elisabeth Appenrodt, Martje Brandsma (alleen in Dornach), Olga Drugova, Natascha Loshchenova, Rafael Reno, Galina Slutch, Asja Starostina.
Spraak/toneel: Richard Ramsbotham, Nina Samochina.
Muziek: Ilja Movtsjan (viool), Anton Pavlovsky (cello) en Elena Popkova (piano).
Belichting: Anri Makharadze & Arthur Polderman
Dinsdag 29 oktober 20.00 uur Dordrecht, Energiehuis, Noordendijk, 148, 3311 RR Dordrecht, Entree: € 20,00, Info/reservering: 078 890 33 10’
Ik kan dan meteen ook wel berichten over het boek van Imke Jelle van Dam over honderd jaar euritmie op de website van het Euritmie Impresariaat:
‘De afgelopen jaren stonden in het teken van het samenstellen van een boek over de geschiedenis van de euritmie in Nederland. Nu het moment nadert dat het boek fysiek wordt, gaan de gedachten uit naar een boekpresentatie. Natuurlijk mag daar de euritmie niet in ontbreken. Lisa Dunker, Gia van den Akker en Emilie van der Held zijn bereid gevonden daar invulling aan te geven. Zij kiezen iets uit het programma uit 1921 of 1922 toen de euritmie in Nederland voor het eerst in de openbaarheid kwam. Voorts een muziekstuk, dat in 1990 in Zwolle is opgevoerd door de demonstratiegroep van het Nederlands Eurythmie Ensemble, waar Lisa en Gia destijds deel van uitmaakten. Op die lentedag is de kiem gelegd voor het Euritmie Impresariaat Nederland. Tot slot zal hedendaagse muziek worden gebracht en zal ook de woord-euritmie aan bod komen.

Zondagmiddag 22 december 2013 (exacte tijd nog niet bekend). Euritmie Academie Den Haag, Riouwstraat 1. Er is plaats voor maximaal 100 bezoekers. Eind november wordt het definitieve programma vastgesteld. Aanmelding vanaf begin december. (Dit wordt nader bekend gemaakt).’
Goed, na dit uitstapje weer terug naar het onderwijs. Vandaag kwam Stichting Vrijescholen Athena op zijn facebookpagina met ‘Een nieuwe vrijeschool in Oost-Groningen?’
‘“De Nieuwe Basis” wil per september 2014 een Vrije School realiseren in het leegstaande schoolgebouw in Nieuw Scheemda. Wij willen vrijeschoolonderwijs op een centraal gelegen plattelandsschool met ruimte en buitenlucht, persoonlijke aandacht voor de kinderen en goed kwalitatief onderwijs! Naast het realiseren van deze vrijeschool onderzoeken wij ook de mogelijkheid deze school te combineren met buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf voor kinderen van werkende ouders.

Alle informatie over het vrijeschoolonderwijs vindt u op de website www.watisdevrijeschool.nl. Deze site is speciaal geschreven voor ouders die overwegen hun kinderen op een vrijeschool te plaatsen en graag meer zouden weten over de visie en de praktijk van de vrijescholen. Stichting Vrijescholen Athena, de overkoepelende organisatie van 14 vrijescholen in Noord- en Oost-Nederland, ondersteunt ons initiatief.

Zou u uw kind graag aanmelden voor zo’n Vrije Plattelandsschool in Nieuw Scheemda als deze mogelijkheid bestond? Het is voor ons belangrijk op korte termijn te weten hoeveel (toekomstige) ouders deze mogelijkheid zullen omarmen en waar ze vandaan komen. Ook willen we uw wensen en meningen horen om onze plannen goed op jullie vraag te kunnen afstemmen. Stem daarom nu, en laat van u horen! Zie voor meer informatie: http://www.denieuwebasis.nl/
Er is ook een Facebookpagina van De Nieuwe Basis. Men meldde daar op 9 oktober:
‘Inmiddels staat de teller op 94 waarvan 56 aangeven zeker te zijn en 38 het serieus overwegen of nog vragen hebben. http://denieuwebasis.nl/reactiekaart.jpg
Ik heb verzuimd een berichtje van 11 september op de Facebookpagina van Stichting Vrijescholen Athena hier te vermelden, en hoe kort ook, dat is zonde, dus hierbij alsnog:
‘Voetballer Robin van Persie, hockeyer Teun de Nooijer, bakker Willem Jakobsen, acteur Waldemar Torenstra, nucleair geneeskundige Simone Jap-a-Joe, winkelmedewerker Gerrit de Vries, schrijfster Désanne van Brederode, beleidsmedewerkster op het Ministerie van Justitie Hanna Staarink, allen zaten ooit op de vrijeschool. Beroemde of minder bekende Nederlanders, dat doet er niet toe. Maar toch is het leuk om op een Engelstalige site een opsomming te zien van allerlei bekende oud-vrijescholieren of vrijeschoolouders; zie: http://thewaldorfs.waldorf.net/
Over Athena gesproken: op 11 oktober 2013 17:34 schreef een zekere ‘Tom’ bij het bericht ‘Nobelprijs’ van 8 oktober over het vertrek van Geert Looyschelder aldaar:
‘@ Stichting Vrijescholen Athena:

Snel – en dus niet alleen in zijn berichtgeving – is Geert zeker! Niet alleen naar buiten toe is nu pas duidelijk dat Geert gaat, ook binnen Athena was het niet eerder bekend. Althans voor medewerkers en ouders van school De Lans met alle nare gevolgen van dien. Hoezo? Wel daar speelt het volgende:

Athena staat op het punt deze laatste zelfstandige school voor speciaal onderwijs op vrijeschool grondslag niet meer te ondersteunen en op te laten gaan in een reguliere zml school: een voorbereiding op een scholenfusie is door Geert met veel voortvarendheid en weinig raadpleging van medewerkers en ouders in gang gezet na dreigende sluiting van de Michaëlshoeve in Brummen (De Lans is gehuisvest op het terrein van de Michaelshoeve en heeft de helft van haar leerlingen van het instituut).

Zojuist – ik schrijf 4 uur geleden – heeft de heer Candell van Intermetzo aan de medewerkers laten weten dat de Michaelshoeve inderdaad per 1 januari dicht gaat (maar daar zal Michel vast nog wel iets over laten weten).

Pittige afweging om een dergelijke school te laten fuseren en bij een grote reguliere stichting voor speciaal onderwijs onder te brengen. Fusie, met alle problematiek van het overeind houden van de eigen vrijeschool-identiteit van dien. Te nemen beslissingen hierover: gepland NA 1 november en dus NA Geert zijn vertrek. We zullen het moeten doen met een interim die er 3 maanden zit. Ik denk dat er nog wel een keer een berichtje zal verschijnen over dit stukje antroposofie in de pers (of is het de mangel?).

Dus, inderdaad snelle Geert, maar altijd accuraat? Nou ja, dat zou misschien ook wel wat teveel gevraagd zijn...’
Het was School De Lans die een glansrol speelde in de VPRO-documentaire ‘De Hokjesman’ bij de aflevering over ‘De antroposofen’. Net als de nabijgelegen Michaelshoeve, waarover ik eerder opmerkte dat die dus vóór opheffing een mooi visueel monument had gekregen. Geldt dat nu ook al voor De Lans? (Overigens meldde De Hokjesman‏ op 15 oktober op Twitter: ‘Vrienden! Na 8 maanden H’sums gedoe is de kogel door de kerk: De @Hokjesman gaat door. Slechts 6 afleveringen maar toch. Vanaf sept. 2014’.) Ik ben dus onverwijld naar de website van De Lans gegaan, die kort geleden helemaal vernieuwd bleek. Onder ‘Nieuws’ vond ik enkele nieuwsbrieven, zoals deze ‘nieuwsbrief speciale editie’, namelijk ‘Nieuwsbrief nr.2 Onderzoek samenwerking Anne Flokstraschool en De Lans 10 juli 2013’. Ik had die mogelijke samenwerking al op 20 mei in ‘Eetcafé’ gemeld. Nu schreef men:
‘Beste ouders / verzorgers en medewerkers,

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de voortgang van het onderzoek naar de samenwerking van de Anne Flokstraschool en school De Lans. In de eerste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de twee scholen vanuit een projectorganisatie, met een stuurgroep en drie werkgroepen de samenwerking onderzoeken. De werkgroepen nemen verschillende scenario’s van samenwerken in overweging, waarbij onder andere gekeken wordt naar toekomstige leerlingenaantallen en de verdeling van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Stand van zaken onderzoek

Verdere uitwerking van de verschillende scenario’s wijst uit dat een scholenfusie van De Lans naar de Anne Flokstraschool op dit moment de meest wenselijke vorm van samenwerken is. Een definitief besluit wordt hierover in het najaar genomen. De werkgroepen hebben dit voorlopig advies aan de stuurgroep vastgesteld op basis van:

– de gedeelde visie van de Anne Flokstraschool en school De Lans op onderwijskwaliteit en daarmee de meerwaarde van de samenwerking onder één gezamenlijk bestuur voor (voortgezet) speciaal onderwijs;

– de dalende leerlingenaantallen in de regio Zutphen en Brummen en op school De Lans. Een belangrijke oorzaak voor de terugloop op school De Lans is dat jeugdzorginstelling Michaelshoeve per 1 januari 2014 gesloten wordt. Een scholenfusie zou de positie van het (voortgezet) speciaal onderwijs inhoudelijk en financieel kunnen versterken.

Huisvesting

De stuurgroepleden blijven in overleg met de gemeente Brummen en Zutphen over de huisvestingsmogelijkheden. Onderzocht wordt wat de beste oplossing zal zijn voor de huisvesting van de leerlingen van zowel het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs. Het komende schooljaar blijft school De Lans in ieder geval op de locatie in Brummen gehuisvest. Hiermee wordt de continuïteit van het onderwijs gegarandeerd. Voor de leerlingen zal het komende jaar nauwelijks iets veranderen, zoals gemeld tijdens de ouderavond op De Lans van 20 juni. Vervolgacties Het voorlopig advies van een fusie van beide scholen wordt op verzoek van de stuurgroep nader uitgewerkt.

De werkgroep Onderwijs en identiteit gaat zich onder andere bezighouden met:
– het uitwerken van één organisatiestructuur voor de fusieschool;
– het uitwerken van één gezamenlijke identiteit voor de fusieschool. Dit doet zij samen met een werkgroep, waarin ouders en medewerkers breed vertegenwoordigd zijn;
– het opstellen van een “kijkplan” voor het schooljaar 2013-2014. Hierin krijgen school De Lans en de Anne Flokstraschool de opdracht om op verschillende terreinen bij elkaar een kijkje te nemen.

De werkgroep Personeel en medezeggenschap zal de personele samenstelling van het team voor de fusieschool en de afstemming met de sociale kaders van De Onderwijsspecialisten nader uitwerken. De financiële positie wordt verder geïnventariseerd door de werkgroep Financiën en beheer. Het definitieve besluit over de fusie wordt naar verwachting begin november 2013 genomen.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

De samenwerking tussen de beide scholen heeft ook gevolgen voor de leerlingenstroom in de regio. De bestuurders overleggen met de partners in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs over de gevolgen van deze samenwerking.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de schooldirecteuren:
Anne Flokstraschool, Rinze Wartena, directeur Anne Flokstraschool, r.wartena@anneflokstraschool.nl
School De Lans, Jac Net, directeur De Lans, secretariaat@schooldelans.nl

In oktober ontvangt u de volgende nieuwsbrief.’
Die is intussen verschenen, ‘Nieuwsbrief 4 oktober 2013’, met daarin opgenomen een ‘MR-ouderbrief’ van 4 oktober, met een ‘Verslag van de ouderavond van 24 september jl.’ Eerder had de ‘Nieuwsbrief 19 juli 2013’ een ‘Ouderbrief medezeggenschapraad’ van 17 juli weergegeven, met daarin een ‘Korte samenvatting van de ouderavond van 20 juni jl.’ en een ‘Uitnodiging voor een ouderavond op dinsdag 24 september’. MR voorzitter Jörn Hengstenberg schreef verder over ‘Het vertrek van de Michaelshoeve en de toekomst van de Lans’:
‘Sinds het faillissement van de Zonnehuizen eind 2011 een feit was, werd de toekomst van de Michaelshoeve onduidelijk. Inmiddels is duidelijk dat de kinderen die nu op de Michaelshoeve wonen, gedurende het komende schooljaar 2013-2014 naar een of meerdere andere locatie(s) zullen verhuizen. Het aantal leerlingen op de Lans zal hierdoor sterk dalen, klasgenoten zullen van elkaar afscheid moeten nemen en door het verhuizen van de Michaelshoeve zal de vraag naar de toekomst van de Lans ook bij de achterblijvende leerlingen rijzen. Al met al een spannende tijd voor alle betrokkenen.

We willen u er op attenderen dat de toekomst van de Michaelshoeve en de toekomst van de Lans los van elkaar staan. Het is belangrijk dat we gezamenlijk zorgen dat de komende tijd van veranderingen gedragen wordt. Bovenaan staat dat onze kinderen met plezier naar school blijven gaan en dat u vertrouwen blijft hebben in de meester of juf die uw kind begeleidt en de zorgvuldigheid waarop de school de veranderingen leidt.

Wij willen u dan ook nog eens extra uitnodigen om uw bijdrage te leveren. Laat uw zorgen, vragen en ideeën horen, zodat we de veranderingen samen kunnen maken (reacties graag via de mail aan: MRdelans@gmail.nl of aan j.hengstenberg@schooldelans.nl).’
Dan heb ik een bericht van 11 oktober van ‘Weblog Zwolle’, getiteld ‘Zwolse Vrijeschool VO wordt: “Michael College”’:
‘De Zwolse vrijeschool VO heeft sinds vorige week een naam: “Michael College”. De naam is bedacht door de moeder van één van de leerlingen. Het Michael College, vrijeschool voor mavo, havo en atheneum is een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Zwolle. In augustus dit schooljaar is het Michael College van start gegaan met dertig leerlingen in klas 7.

Er is een visie, er staat een gebouw, er zijn leerlingen, er zijn docenten en er is een naam voor de school. De school wil nu ook graag een mooi, uitnodigend, karakteristiek beeldmerk! Het Michael College heeft veel aandacht voor kunstzinnige ontwikkeling en talenten. De school biedt betekenisvol onderwijs dat uitdaagt en ondernemend is. Aansluitend hierop is het Michael College op zoek naar mensen die ideeën hebben voor een beeldmerk dat bij een school als het Michael College past en het beeldmerk voor de school willen ontwerpen.

Gezocht wordt naar een beeldmerk dat een relatie heeft met:
– Michael (College)
– Vrijeschool
– Zwolle e.o.
– “Worden wie je bent” 
Het beeldmerk zal onder andere gebruikt worden voor een bord aan de gevel van de school, de website en uitingen op papier. Er is tot 15 november tijd om een ontwerp in te sturen. Een deskundige jury zal een keuze maken. De winnaar krijgt een weekendje Berlijn: overnachting, vervoer en bezoek aan een museum! Wie neemt deze uitdaging aan?

De inzending kan verstuurd worden naar: Michael College Zwolle, t.a.v. dhr. R. Leber, Lassuslaan 230, 8031 XM Zwolle, info@vrijeschoolvozwolle.nl
En dan is het natuurlijk onvermijdelijk om ook weer naar Zutphen terug te keren. Wanneer waren we daar voor het laatst? Dat moet op 29 september in ‘Publieksprijs’ geweest zijn. Ik had een kritische reactie van Jos Boer op het ageren van de ouder-actiegroepen rond de vrijescholen in Zutphen. Die overigens meteen van repliek gediend werd. Wat is er sindsdien gebeurd? Voor de duidelijkheid laat ik een aantal relevante berichten chronologisch volgen. Om te beginnen uit het weekbericht van school De Zwaan op 5 september (dat overigens nu niet zomaar meer op de website te vinden is, maar ik heb zo mijn methodes om daar toch achter te komen...), ‘Kunnen loslaten om het nieuwe te verwachten’:
‘Na een zonnige zomer zijn we al weer een week naar school geweest. De start van dit schooljaar was tevens de start van het proces om van drie naar twee locaties te gaan. Immers dit jaar zijn er maar twee eerste klassen: een op De Berkel en een op De Zwaan. De eerste klassers zijn op De IJssel over het touw gesprongen om vervolgens met de kleuterjuffen en de 1e klas juffen respectievelijk naar De Berkel en Zwaan te gaan. Daarbij zijn ze door alle ouders, kinderen en leerkrachten van De IJssel uitgezwaaid. Op hun “nieuwe” school zijn ze hartelijk ontvangen. Er werd uiteraard hier en daar een traantje weggepinkt door ouders. Het is immers niet gemakkelijk om je oude vertrouwde school te verlaten. Ik hoop dat alle nieuwe ouders zich snel thuis voelen op De Zwaan en dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt. In mei zitten we waarschijnlijk al in onze tijdelijke locatie, zodat de bouw aan onze school kan beginnen. Dat zal veel van ons vragen. Ik geloof en vertrouw dat het goede zijn weg vindt. Ik wens jullie, namens het team, een heel inspirerend maar vooral verbindend schooljaar toe.

Ceciel’
Ceciel is Ceciel Wolfkamp, schoolleider van De Zwaan. Vlak voor de zomervakantie had zij samen met Gijs Langeslag van De Berkel nog geschreven over ‘Kleuterklassen 2014 en daarna’:
‘Nu het steeds duidelijker wordt dat we echt van 3 naar 2 schoolgemeenschappen overgaan, zijn er vragen ontstaan hoe het in de toekomst eruit gaat zien t.a.v. de samenstelling van de kleuterklassen. Hierbij is de vraag zelfs hoe dat zit in 2017. Dat is erg moeilijk want de kinderen die dan 4 zijn worden nog geboren. Als uitgangspunt hebben wij bij de bestaande klassen gezegd dat de leerkrachten zoveel mogelijk bij hun kinderen moeten blijven. Bij de nieuwe klassen en de nieuw te vormen klassen wordt dit natuurlijk anders. Dit betreffen de kleuterklassen en de 1e klassen.

De schoolleiding is druk bezig samen met de kleuterleerkrachten om zich te verdiepen in deze problematiek. We hebben nog geen definitieve oplossing maar er zijn 1e gedachten geformuleerd.
a. We proberen om zoveel mogelijk gezinnen op dezelfde school te houden en te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen, kijken we waar de broertjes en zusjes in de hogere klassen naar toe gaan of reeds zitten.
b. We proberen een evenwichtige samenstelling te krijgen voor de toekomstige 1e klassen wat de omvang betreft. (Zoals het er nu naar uit ziet verwachten we in het schooljaar 2014 2 eerste klassen van elk ongeveer 30 kinderen. Mochten er toch voldoende kinderen zijn voor een 3e eerste klas, dan worden er twee eerste klassen op locatie Valckstraat gehuisvest.)
c. We willen een evenwichtige opbouw qua leeftijdsgroep in een klas proberen te bereiken.
d. We willen een evenwichtige samenstelling van jongens en meisjes in een klas krijgen.

Dit zijn criteria waarlangs we kijken. Natuurlijk hopen we op realiteitszin van de ouders in deze en dat ook zij kijken in het kader van het welbevinden van hun kind(eren) en de scholen. Immers, we willen gezonde schoolgemeenschappen vormen met de herstructurering van onze scholen. Hiernaast zijn er natuurlijk individuele situaties die een aanpassing vragen van de herijking van de uitgangspunten. Hiervoor zal zeker aandacht zijn. Direct na de zomervakantie gaan we dit gecompliceerde traject inzetten.

Ceciel Wolfkamp en Gijs Langeslag.’
Op 26 september kwam er via het weekbericht dit ‘Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad’:
‘Dit keer is er veel te lezen: We plaatsen een open brief, die ons is gestuurd door Jos Boer. We praten over de functie van de Ouderbijdragen. We hebben helaas maar enkele mededelingen over het proces van 3 naar 2. Maar wel weer verheugend nieuws over onze nieuwe man in de GMR. Open daarom alle bijlagen bij dit weekbericht! Daarna kun je verder lezen op de website van de Zwaan.

Colette Schelfhorst’
Die Open Brief van Jos de Boer kennen wij al; die had ik immers op 29 september in ‘Publieksprijs’. De eerste link leidt naar deze ‘informatie nav de MR vergadering 16-09-13’ (zie ook hier):
‘Verspreiding van MR-informatie:

Vanaf nu zullen wij de notulen en de agenda op ons deel op de website van de Zwaan plaatsen en een mededeling daarover doen in het weekbericht. Vanaf nu gaan wij ook onze notulen gericht delen met de GMR, de andere MR-en en via Ceciel met het MT. Natuurlijk blijven we belangrijke items uitlichten in de bijlagen bij het weekbericht. Heb je er vragen over of wil je er iets over zeggen, graag! Je kunt daarmee terecht bij onze secretaris. Sinds de vergadering is dat Natasja van Dijk. Colette blijft het voorzitterschap vervullen.

GMR:

Zoals waarschijnlijk bekend is, vaardigt de MR een ouder en een personeelslid af in de GMR. Vaak is dat iemand vanuit de MR zelf. Wij hebben gekozen voor een andere invulling. Vanaf deze week is Tobias Reijngoud onze afgevaardigde vanuit de oudergeleding in de GMR. Tobias is journalist, heeft zelf de vrije school in Zutphen doorlopen en ouder van een kleuter uit de klas van Enny. We zijn blij om hem, met zijn kritische houding, in de GMR te hebben. Om de transfer tussen MR en GMR helder en up to date te houden hebben Marjolijn en Tobias in de cyclus van MR en GMR-vergaderingen vaste overlegmomenten.

Scholing:

Timo, Marjolijn en Natasja zullen naar het WMS-congres gaan op 26 november. Ook zal er een studiedag komen voor alle medezeggenschapsgeledingen en het MT van VSNON. De afspraken hiervoor zijn nog niet helemaal rond.

Van 3 naar 2:

Communicatie:
We hebben in de vergadering aangedrongen op berichtgeving vanuit het MT over het proces van 3 naar 2. We vinden het de hoogste tijd voor een update.

Ceciel kon ons melden dat er op tijdelijke basis een extern en onafhankelijk iemand wordt aangetrokken die de communicatie gaat verzorgen. Het MT is zich terdege bewust dat er op dit vlak veel voor verbetering vatbaar is, wat wij graag beamen. Wij vinden het belangrijk te horen dat er iemand gezocht wordt buiten de scholengemeenschap, zodat onafhankelijkheid gewaarborgd is. Dat het alweer een kostenpost is, dat is waar. Maar ons verzekerd zien van regelmatige en correcte informatie zal veel helderheid en een duidelijke richting kunnen gaan geven.

Het bouwproces:
De MR heeft op verschillende momenten adviesrecht tijdens het bouwproces. In het tijdspad zal inzichtelijk worden gemaakt wanneer de GMR en de MR daarover geadviseerd worden. We gaan er van uit dit binnen zeer korte tijd te ontvangen!

Ouderbijdrage:

We willen iedereen oproepen na te denken over de functie van de ouderbijdrage in onze school en de directe positieve invloed voor het onderwijs aan onze kinderen. In de bijlage is daar meer over te lezen.

Jos Boer:

Bijgevoegd vind je een open brief die Jos Boer ons heeft gestuurd. Jos heeft in de werkgroep financiën en in de MR gezeten. Wij vinden dat zijn brief een verhelderende bijdrage levert tav het proces in de afgelopen maanden. Daarom sturen we zijn brief graag aan jullie door.

En verder:

Onze vergaderingen zijn openbaar. Wel willen we dat je vooraf bij de secretaris meldt dat je de vergadering bij wilt wonen. Dat kan tot 1 dag voor de vergadering. Heb je een agendapunt in te brengen, dan kan dat door 1 week voorafgaand aan de vergadering deze schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden.

Onze volgende vergadering is op 14 oktober, we starten om 19.30 uur.

Alle verder informatie over de MR en de laatste vergadering is te vinden op de website van de Zwaan. Door op deze site de knop “organisatie” aan te klikken, kom je vanzelf de MR tegen.

Namens de MR,
Colette Schelfhorst
vz

bijlagen:

1. Brief gezamenlijke MR-en over de ouderbijdrage
2. Brief Jos Boer’
Onderaan staat vermeld:
‘In de MR hebben zitting: Petra van der Velde, Annemiek Stout en Timo Salman als afgevaardigden vanuit het team. Vanuit de oudergeleding zijn dat Marjolijn Opdam, Natasja van Dijk en Colette Schelfhorst. Namens MR de Zwaan hebben Sigrid Blokker (personeel) en Tobias Reijngoud (ouder) zitting in de GMR.’
Die brief over de ouderbijdrage met dezelfde datum van 26 september luidt als volgt:
‘Beste Ouders,

Als Medezeggenschapsraad hebben we instemmingsrecht over de besteding van de ouderbijdrage. Onze ouderbijdragen worden besteed aan materialen en middelen om juist het specifieke van het vrije schoolonderwijs vorm te geven.

Iedereen heeft ongeveer een week geleden de informatie over de ouderbijdrage gekregen, met daarbij de oproep om de vrijwillige ouderbijdrage te geven. Met het betalen van deze bijdrage ga je een verbinding aan met de school van je kind. Je investeert letterlijk en gericht in het onderwijs van je kind. Je helpt immers mee, om het mogelijk te maken dat je kind goed en volledig vrije school onderwijs kan krijgen, inclusief de bijbehorende materialen en dat de jaarfeesten zo rijkelijk gevierd kunnen worden.

De MR hoort graag terug wat er leeft onder de ouders. Leven er nog andere ideeën over de besteding van de ouderbijdrage? Voor ons is de besteding van de ouderbijdrage onderwerp van gesprek in de vergaderingen dit jaar met de directie. We willen dat het besteed wordt op een manier die past bij de visie van de school. We willen graag dat ouders meedenken en ook financieel bijdragen aan het mogelijk maken van de extra’s. Nu en in de toekomst.

In de mailwandelgangen rouleert een oproep om de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar niet te betalen. Wij roepen op goed na te denken over het onderwijs dat gegeven wordt op school. Over de specifieke invulling van het onderwijs én over de consequenties van het (dreigen met) niet betalen van de ouderbijdrage als je gehoor geeft aan de wens van deze initiatiefgroep.

Wij kunnen en willen niet accepteren dat er een uitholling wordt voorgesteld van het vrije schoolonderwijs, uit respect voor de leerkrachten die het onderwijs vorm geven. We kunnen het niet accepteren uit onze directe zorg voor de kinderen die in het onderwijs leren volwaardige en eigen denkende burgers te worden met mededogen voor hun omgeving.

Namens de MR-en,
Jeroen Wolf, vz Vrije school de IJssel
Colette Schelfhorst, vz Vrije school de Zwaan

MR de Berkel heeft laten weten eerst te willen vergaderen over de inhoud van deze brief alvorens een beslissing te nemen over een ondertekening. Zij vergaderen aanstaande maandag. Gezien de actualiteit van het onderwerp hebben we gemeend daar niet op te wachten.’
Op 3 oktober was in het weekbericht onder meer te lezen:
‘Afwezigheid

Vanaf volgende week ben ik een aantal weken afwezig om een reis naar Azië te maken. Het is niet prettig om op dit moment, nu er nog zoveel onrust is, er een paar weken tussen uit te gaan. Mijn gezondheid geeft echter aan dat dit nodig is. Gedurende mijn afwezigheid zullen de volgende leerkrachten aanspreekpunt zijn:
– Els Godefroy voor praktische klas-overstijgende zaken
– Sigrid Blokker voor overige “onderbouw-vragen” die niet door de klassenleerkracht beantwoord kunnen worden
– Enny Post voor vragen betreffende de kleutergroepen
– Op de IJssel zal Ed Vervloet mij vervangen.
Omdat de extra werkzaamheden binnen de stichting voor mij niet meer behapbaar zijn naast de gewone werkzaamheden, zal er de komende tijd extra ondersteuning komen.

Ed Vervloet zal in ieder geval tot aan de kerstvakantie de dagelijkse leiding van de IJssel overnemen. Hij zal zich niet bezig houden met het proces “Van drie naar twee” en maakt geen deel uit van het MT. Ik blijf eindverantwoordelijke voor De IJssel. Ik zal meer aanwezig zijn op De Zwaan en vandaar uit het hele proces “Van drie naar twee” samen met Gijs Langeslag (directeur Berkel) vorm gaan geven.

Begin december ga ik met ouders die nu kinderen in de kleuterklas hebben van De IJssel gesprekken voeren om samen te kijken welke oplossing er het beste past als er in december 2014 drie kleuterklassen op locatie De Zwaan komen en drie kleuterklassen op locatie De IJssel.

Het besluit om naar twee locaties te gaan is onomkeerbaar. Ik weet dat dit voor veel ouders nog steeds pijn doet en dat er veel onbegrip is. Het hele proces “van drie naar twee” vraagt veel van u als ouders en van ons als medewerkers en van de bestuurder. We hebben elkaar daarin hard nodig.

Voor de kinderen kan het een feest zijn om straks op twee prachtige locaties elkaar te ontmoeten. Daarbij hebben zij het nodig dat wij als volwassenen het goede voorbeeld zijn. Ik wens hen dat toe.

Op maandag 18 november ben ik weer aanwezig. Ik wens iedereen een hele goede Michaëlstijd toe.

Ceciel

Bericht van de MR:

Ook deze week geven we veel leesvoer mee! Voor de 2e keer in het bestaan van de MR-Zwaan zijn we benaderd met een open brief. Zwaan-ouder Aart Cooiman reageert op de brief van Jos Boer. Als MR de Zwaan hebben we op 1 december 2012 positief geadviseerd aan de GMR tav het besluit om van drie naar twee scholen te gaan met daarbij een aantal kanttekeningen. We staan daar nog steeds achter en handelen in ons werken vanuit dit besluit. Bij het tot stand komen van de werkelijke advisering hebben we ouders opgeroepen met ons mee te denken. Er kwamen welgeteld 2 Zwaanouders. Argumenten die toen zijn aangedragen zijn ook deels terug te vinden in ons advies. Natuurlijk zijn we bereid om een ander geluid mee te sturen met het bericht van de MR. Evenals de open brief van Jos Boer, zoals we vorige week plaatsten bij het weekbericht. Het is echter niet ons streven vanaf nu een doorgeefluik te zijn van open brieven.

Namens de MR, Colette Schelfhorst vz.’
In die brief van Aart Cooiman staat het volgende:
‘In het weekbericht van donderdag 26-9-2013 is een open (propagandistische) brief geplaatst van een ouder van onze school. Het is diverse medeouders en groepen medeouders met een boodschap herhaaldelijk verboden om deze boodschap via/gehecht aan het weekbericht te verspreiden. De boodschap van Jos Boer staat inmiddels op de website van onze school, iets wat voor iedere andere ouder van school is verboden. In het kader van de wet gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie is het dus vanaf heden voor IEDERE ouder van school mogelijk om zijn/haar boodschap via/ gehecht aan het weekbericht te verspreiden en vermeld te worden op de website van de school.

Dit is een situatie die ik betreur. Het weekbericht en de website van school veranderen op deze manier in een discussieplatform, iets waarvoor zij niet zijn bedoeld. Jos Boer had, net als alle andere ouders met een boodschap, de gelegenheid om zijn bericht via de beschikbare klassenlijsten te verspreiden en/of een eigen website op te zetten en daar zijn verhaal op te publiceren, daarvan heeft hij uit eigen verkiezing geen gebruik gemaakt. Wél eist hij herhaaldelijk om op de website van de initiatiefgroep Voor onze vrije scholen te mogen publiceren, een vreemd verzoek. Ter illustratie: de VVD publiceert ook niet op de website van de PvdA.

Bovendien is het niet de taak van de MR om brieven van ouders te verspreiden, het is de taak van de MR om alle informatie betreffende de school bij het bestuur op te vragen en die informatie openbaar te maken, het bevorderen van openheid en onderling overleg, het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling, het bevorderen van de veiligheid in en rondom de school en in specifieke situaties die precies omschreven zijn in de wet WMS gebruik te maken van haar instemmings- of adviesrecht.

De MR vertegenwoordigt wettelijk gesproken ALLE ouders en personeelsleden van de school en niet alleen diegenen met een bepaalde mening. De MR vertegenwoordigt uitdrukkelijk NIET het bestuur en de directie. De publicatie van de brief van Jos Boer is een typisch geval van vriendjespolitiek, iets waartoe de MR zich niet zou moeten verlagen.

Vervolgens verlaagt de MR zich samen met de directie tot het publiceren (in/gehecht aan het weekbericht en de website van de school) van een reactie op roddels, deze roddels zijn vooraf niet op waarheid gecheckt maar zonder navraag als waarheid gelanceerd, een verwijtbare daad en onnodig polariserend. Bij navraag zou gebleken zijn dat de ouderbijdrage niet wordt geweigerd (dit kan niet eens want de ouderbijdrage is vrijwillig), maar opgeschort omdat een groep ouders bezig is om een andere vorm van besteding van de ouderbijdrage vorm te geven, waarin de ouders de zeggenschap krijgen over de besteding van dit schenkgeld dat nu op de grote hoop verdwijnt en waarvan niet te traceren is of het daadwerkelijk wordt besteed waarvoor het is bedoeld.

In de afgelopen jaren is er een enorme geldstroom verdwenen aan onnodige afkoopregelingen en bekostiging van een absurd aantal interimmanagers vanwege wanbestuur, waardoor erg veel schenkgeld verloren is gegaan. Deze groep ouders wil dat dit in de toekomst beter wordt geregeld en roept iedereen op zijn/haar ouderbijdrage op te schorten totdat deze betere vorm van beheer en besteding van de ouderbijdragen op een goede manier is geregeld. Dat is heel iets anders dan de MR en de directie suggereren, zij maken zich door deze publicatie schuldig aan het onnodig zwart maken van een deel van haar achterban/cliënten. Het is niet de bedoeling dat de MR strijd voert met haar eigen achterban, zij vertegenwoordigt iedereen! De directie voert deze onnodige strijd tegen haar eigen cliënten, een bizarre situatie. De ouderbijdrage is volledig vrijwillig, bedoeld voor het bekostigen van de typische vrije school vakken en materialen waarvoor de school geen bekostiging van de rijksoverheid ontvangt en niet bedoeld om de gevolgen van wanbestuur te financieren.

Overigens gaat het om een groep ouders die 53% van alle basisschool leerlingen van de Vrije School Zutphen vertegenwoordigt, een meerderheid die niet bestaat uit een verzameling handtekeningen van sympathisanten, maar die daadwerkelijk 53% van deze leerlingen vertegenwoordigt. Een meerderheid waar eindelijk eens naar geluisterd zou moeten worden.

Ik betreur het zeer deze zaken te moeten constateren en verwacht dat de MR zich vanaf heden tot haar door de wet WMS gespecificeerde taken zal beperken. De directie roep ik op zich niet meer te verlagen tot het zonder navraag publiceren van roddels, dat is een directie onwaardig.

Met vriendelijke groet,
Aart Cooiman
oud vrije school leerling, vrije school ouder sinds 1992 van inmiddels 9 vrije school leerlingen’
Vervolgens verscheen op de website van De Zwaan onder ‘Nieuws’ deze ‘Brief van de directie van de PO scholen’:
‘Geplaatst op: 10 oktober 2013

Geachte ouders,

Afgelopen periode heeft u weinig van ons gehoord. Het is stil geweest rond de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs en de uitwerking van het project “van 3 naar 2”. Dat wil echter niet zeggen dat we stil zitten. Wat speelt er allemaal op dit moment?
Leest u hier verder...’
We lezen onder het briefhoofd van ‘Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland’ verder het volgende:
‘Wat ons bindt

We merken dat de commotie rondom het besluit “Van 3 naar 2” leidt tot een enorm energieverlies in de gemeenschap. Hier zijn de kinderen, de leerkrachten en de ouders de dupe van. We zoeken momenteel naar een manier waarop we met elkaar in gesprek kunnen gaan over dat wat ons bindt: namelijk goed vrijeschool onderwijs voor onze kinderen voor nu en in de toekomst.

Het besluit van 3 naar 2

Er zijn mensen die het niet eens zijn met het besluit om van 3 naar 2 locaties te gaan om zo de financiële positie van de scholen en de kwaliteit van het vrijeschool basisonderwijs te waarborgen. Wij realiseren ons dat we het nooit iedereen naar de zin kunnen maken, dat hoort nou eenmaal bij besturen. Daarbij moeten we zowel de korte als de lange termijn voor ogen houden. Onze wens is om het vrijeschool onderwijs in Zutphen verder te versterken. De genomen besluiten bieden in deze tijd van bevolkingskrimp daartoe de mogelijkheid. Het is ons tot nog toe niet gelukt om iedereen achter dit besluit te krijgen.

De bouw

Sinds kort zijn we met het kernteam bouw begonnen. We maken nu een analyse van de ruimtebehoefte op de locaties VO en PO. Dit is de tweede stap die nodig is om van de gemeente groen licht te krijgen voor de verdere stappen. Daarna gaan we een architect selecteren en een programma van eisen uitwerken. Het programma van eisen doen we samen met gebruikers. De herhuisvesting van VO en PO is een groot project waar in de komende tijd veel aandacht naar uit gaat. We hebben al van diverse ouders de vraag gehad of ze kunnen meepraten hierin. Dat gaat zeker gebeuren; we werken aan een passende manier om dat te doen.

De uitvoering van 3 naar 2

Er komt veel kijken bij de praktische uitvoering van de overgang van drie naar twee locaties. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van klassen, de inventaris, de organisatorische zaken, de medezeggenschap, de naamgeving en de verhuisbewegingen. We werken aan een proces en communicatieaanpak hiervoor.

Ouderbijdrage

De formulieren zijn met de kinderen meegegeven. Met uw bijdragen kunnen we die activiteiten organiseren die ons vrijeschool onderwijs zo uniek maken. In verband met de voorbereiding van de begroting, willen we graag weten welke kwaliteiten wij dit schooljaar weer kunnen inzetten voor de kinderen. Ook als u niet in staat bent een bijdrage toe te zeggen, ontvangen we uw formulier graag terug.

We praten u de komende tijd regelmatig bij over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de directie van de PO scholen,
Lizzy Plaschek, bestuurder VSNON

Heeft u reacties op deze brief, dan graag naar bestuurskantoor@vsnon.nl’
Op dezelfde ‘Nieuws’-afdeling verscheen een week later deze tekst over het ‘Waarborgen Uniciteit Kind’:
‘Geplaatst op: 17 oktober 2013

De ontwikkelingen van de laatste twee jaren op de Vrije Scholen in Zutphen kunnen worden gezien als een crisis die oproept om te onderzoeken wat er wezenlijk gewild wordt in het Vrije School onderwijs in Zutphen. In de zomer zijn wij op initiatief van twee van ons als kring bij elkaar gekomen en op onderzoek gegaan met deze vraag. Ons oordeel is nu dat de crisis op de school een teken is dat er meer bewustzijn nodig is, en ontwikkeld wil worden, over de wil van het kind. We hebben het idee dat dit juist op de Vrije Scholen in Zutphen goed ontwikkeld kan worden. We hebben deze conclusie voorgelegd aan verschillende ouders, leerkrachten en management, en onze analyse wordt steeds herkend.

Lees hier verder...’
De tekst gaat als volgt verder:
‘Initiatief vanuit antroposofische beweging voor de Vrije Scholen in Zutphen

“Het waarborgen van de uniciteit van het kind”

Voor leerkrachten, ouders, medewerkers en management van de Vrije Scholen, onder- en bovenbouw én andere belangstellenden uit de stad

[hier volgt het reeds hierboven geplaatste]

Vanuit onze initiatiefkring is er nu het voornemen om een aantal avonden (en in mei een grotere bijeenkomst) vorm te geven, waarop we ingaan op de wil van het kind en de ontwikkeling van “wilsstroom” op de Vrije Scholen in Zutphen. We hebben onderzocht of hier bij ouderinitiatiefgroepen, leerkrachten of management bezwaar tegen is, en tot nu toe was dat niet het geval. We hebben juist bijval gekregen voor dit initiatief.

We streven ernaar een gezamenlijke ontdekkingstocht mogelijk te maken, naar wat de wil dan eigenlijk is, en hoe daarmee in de Vrije School wordt gewerkt en wat er dan voor de toekomst nodig en mogelijk is. We stellen ons voor dat ouders en leerkrachten hierover iets kunnen vertellen vanuit eigen ervaring, en we willen ook vanuit onze groep een inhoudelijke bijdrage bieden.

Aankondiging eerste bijeenkomsten (in de volgende weekberichten volgt nog wat meer informatie):
– Dinsdag 19 november, 19.45-22.00 uur, grote zaal de Berkel onderbouw
De biografie van de scholen: wat spreekt daaruit voor de toekomst? Wat betekenen de scholen voor de stad?

– Dinsdag 10 december, 19.45-22.00 uur, grote zaal de IJssel onderbouw
In de levensloop van het kind en de volwassen mens: hoe wordt een kind zichtbaar in zijn uniek zijn, dat later in zijn levensloop verder te voorschijn zal komen? Hoe kun je waarnemen dat het goed gaat met je kind?

We zien uit naar jullie belangstelling en inbreng op deze avonden! Mocht je vragen, opmerkingen of een aanbod hebben, dan horen we dat graag, via ingrid@bouwenmetmensen.nl.

Karel Post Uiterweer, Jan Saal, Jac Net, Ingrid Busink, Angelique Steensma’
Na deze vloedgolf aan berichten vanuit het schoolkamp, schakel ik vervolgens over naar het ouderfront. Dat heeft natuurlijk ook nog wat te zeggen. De oudergroep ‘voor onze vrijescholen’ plaatste op de nieuwsafdeling van zijn website deze ‘Nieuwsbrief 13 oktober: Over de sfeer op onze scholen’. Daarin staat:
‘Zoals bekend ligt er een conflict tussen de meerderheid van de basisschoolouders en bestuur/RvT. In de afgelopen weken heeft dit conflict helaas ook tussen ouders onderling tot een sfeer van strijd geleid.

Een vijftal ouders schreef hierover een open brief. Daarin staat veel waar wij ons van harte bij aansluiten. Ook wij denken dat je “bij moeilijke momenten in het samenleven kritisch mag (of moet) zijn maar dat je oprecht en liefdevol blijft naar jezelf en de ander.” Maar verderop in de brief lezen we: “Volgens ons is het blijvende verzet tegen de komende veranderingen destructief voor de scholen, de leerkrachten, de sfeer op de scholen en beschadigt daarmee onze kinderen.” Weer worden ouders die kritisch zijn tot probleem gemaakt. Dat vinden wij niet terecht. Een stichting waar zo veel strijd en onbegrip tussen ouders ontstaat, wordt gewoon niet goed bestuurd.

Onlangs gaf de MR van de Zwaan via het weekbericht aan Jos Boer de gelegenheid om zijn brief breed te verspreiden. Dit heeft boosheid en onbegrip opgeroepen. Het eveneens plaatsen van de reactie van Aart Cooiman, een week later, doet daar niets aan af. Graag willen wij een brief met je delen die door een andere Zwaanouder aan de directie is verzonden. Deze brief legt ons inziens de vinger op de zere plek en legt de verantwoordelijkheid daar waar zij thuishoort.

De huidige sfeer van strijd tussen ouders onderling is in onze visie het gevolg van verdeel en heers beleid van het bestuur. Sommige ouders worden geprezen en actief betrokken, terwijl andere ouders zwart worden gemaakt en aan de zijlijn worden gezet. Het is tekenend dat het bestuur het uitleggen en uitdragen van het gekozen beleid over laat aan enkele ouders die het bestuur steunen of zelfs aan (G)MR leden wiens taak dat helemaal niet is. Zo hebben enkele ouders wezenlijke bijdragen geleverd aan de brief die voor de zomer vanuit de bestuurder is rondgestuurd. Dat staat hen uiteraard vrij, maar wij vinden dat het bestuur op deze manier strijd tussen ouders aanmoedigt. Het bestuur zou juist moeten voorkomen dat ouders tegenover elkaar komen te staan, bijvoorbeeld door het proces stop te zetten en een externe, onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen.

Er rust nu een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de Raad van Toezicht, het bestuur, de GMR en de MR-en. Zij zullen, ieder vanuit de eigen rol, daadkracht moeten tonen om een debacle voor het vrije school onderwijs te voorkomen. Hierbij behoren de oudergeledingen van de (G)MR conform de wet alle ouders te vertegenwoordigen en niet alleen de ouders die het bestuur steunen. Er zal recht moeten worden gedaan aan de oproep van een meerderheid van de basisschoolouders aan de RvT.

Wil je weten wat wij concreet gaan doen in de komende periode? Hou dan je mailbox in de gaten. In de komende nieuwsbrieven zullen we je informeren over onze verdere plannen.

Met vriendelijke groet,
Namens de samenwerkende groepen initiatiefnemers van de Zwaan, de Berkel en de IJssel,

Fred Leffers, Ronald van ’t Hul en Stijn van der Ree’
Die genoemde twee brieven, behalve die van Jos Boer en Aart Cooiman, kende ik nog niet. De brief van een vijftal betrokken ouders luidt als volgt:
‘Zutphen, 26 september 2013

Beste ouders,

De onderbouw van de Vrije Scholen in Zutphen zit midden in een veranderingsproces. De veranderingen brengen onrust en onzekerheid met zich mee en roepen weerstand op. Als betrokken ouders van Zwaan, IJssel en Berkel schrijven wij deze brief omdat we vinden dat deze weerstand nu tot een actie leidt die wij destructief vinden. We doelen op de oproep om de ouderbijdrage in te trekken.

Met deze brief willen wij ons grote verlangen uitspreken om met onze hoofden, harten en handen een beweging te maken die werkelijk ten goede komt aan de ontwikkeling van onze kinderen, hun leerkrachten en onszelf.

In het hele verandertraject zijn de keuzes zoals ze gemaakt zijn, kritisch tegen het licht gehouden. Dit kritisch wegen is op alle lagen in de stichting gebeurd: de beleidsmakers, de MR-en en de GMR en door diverse kritische ouders en leerkrachten, in diverse werkgroepen en protest- en initiatiefgroepen.

Vervolgens is er een besluit genomen. De keuzes zoals ze gemaakt zijn alsook de wijze waarop erover gecommuniceerd is, daarop is van alles af te dingen. Het is een veelbewogen proces gebleken met veel complexe kanten. Het besluit is niet een besluit gebleken waarachter een ieder zich makkelijk kan scharen. Het is onze wens om toch met elkaar over de weerstand heen te stappen. Een aantal belangrijke beslissingen zijn genomen en zal niet worden teruggedraaid.

Hoe verhouden we ons tot deze werkelijkheid?

En nog belangrijker: welk gedragsvoorbeeld willen we onze kinderen meegeven? Waarschijnlijk wil een ieder zijn kind mondigheid en weerbaarheid meegeven. Daarnaast hopen we ook dat we onze kinderen kunnen leren om met liefde naar de mens naast hen te kijken en begrip te tonen. Wij denken dat het wijs is om kinderen voor te leven dat je bij moeilijke momenten in het samenleven kritisch mag (of moet) zijn maar dat je oprecht en liefdevol blijft naar jezelf en naar de ander.

Helaas is er op onze scholen steeds meer een sfeer van strijd ontstaan. Een sfeer waarin een kritische opvatting of het hebben van een ander uitgangspunt niet meer gepaard gaan met liefde en respect voor de ander. De boosheid gaat momenteel dwars door de hele stichting en het leidt tot splitsing, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de oproep om de ouderbijdrage niet te betalen. We denken dat een ieder zijn of haar uiterste best moet doen om dit tij te keren.

Wat wij willen is een andere beweging. Een beweging die groei bevordert en gezond maakt. Vanuit het vertrekpunt dat het maken van keuzes zoals de afgelopen tijd gebeurd is, voor het voortbestaan van de Vrije School in Zutphen een bittere noodzaak is. We blijven graag uit het welles-nietes spel waarin we als gemeenschap steeds meer belanden. We willen graag een dimensie toevoegen aan de polarisatie die momenteel plaats vindt. Wij willen bijdragen aan een goed pedagogisch klimaat waarin onze kinderen opgroeien. Dat bindt ons, laat dat onze gezamenlijke leidraad zijn.

Volgens ons is het blijvende verzet tegen de komende veranderingen destructief voor de scholen, de leerkrachten, de sfeer op de scholen en beschadigt daarmee onze kinderen. Wij nodigen daarmee een ieder uit om mee te werken aan het opbouwen van een mooie Vrije Scholengemeenschap in Zutphen en samen met elkaar te gaan werken aan een nieuw perspectief.

Ben je het eens met de strekking van deze brief ? Dan vragen we je hem door te sturen aan andere ouders van de drie Vrije Scholen die je kent. Wil je ons feedback geven stuur dan een mailtje naar de ondertekenaars van deze brief.

Moge dit huis een plaats zijn
waar generaties elkaar ontmoeten,
waar jonge mensen ontdekken wie ze werkelijk zijn,
zich in liefde met de wereld verbinden
in staat zijn om de levenstaak op zich te nemen
die in vrijheid ooit werd gekozen.
Open naar buiten in ontmoeting naar anderen.
Sterk naar binnen in hechte gemeenschap.
Wat bindt is het beeld van de mens in ontwikkeling
waar komt hij vandaan, waar gaat hij naar toe?
Te midden van chaos en twijfel
in een strijd met als inzet de mens:
moge het ideaal van een menselijke toekomst
ons blijvend bezielen.
Wij willen werken vanuit wijsheid om vragen te horen,
vanuit eerbied voor elk levenslot,
vanuit geestdrift om idealen te wekken
bij jonge mensen die door hun handelen
ons een blik op de toekomst bieden.
Zo moge dit huis een plaats zijn
waar hemel en aarde elkaar kunnen raken.

[Grondsteenspreuk Vrije School Zutphen - bovenbouw]

Met hartelijke groet,

Mincka van Houten. mmmvanhouten@upcmail.nl
Jorien Quirijnen jorienquirijnen@gmail.com
Robert Denessen Robert@Denessen.net
Michiel Schwencke m.m.schwencke@hetnet.nl
Jan Roelofs jan.roelofs@euronet.nl’
De andere brief is heel anders van toon, en wel een beetje erg persoonlijk, maar dat is wellicht in dit stadium onvermijdelijk:
‘Brief van een Zwaanouder aan de directie

27 september 2013

Toelichting van de schrijver:

“Omdat ik (wij) niet willen dat de kinderen er last van krijgen omdat ouders onderling wat verdeeld zijn, vind ik het goed dat de brief openbaar wordt maar dan zonder naam of pseudoniem.”

Beste Ceciel,

Ik ben erg teleurgesteld in zowel de werkwijze als (propaganda) communicatie keuzes die de vrije school maakt op dit moment. Na een oproep van een meerderheid van de achterban om nog eens goed na te denken over de keuzes om een locatie te sluiten, wordt deze terzijde geschoven. Of het besluit nu goed of slecht is, zo ga je niet met elkaar om in een gemeenschap! Als daarna een actiegroep een noodkreet doet, maak je deze zwart via de officiële kanalen. Je moest je diep schamen.

Waarom deze benauwde manier van werken en communiceren, niet deze actiegroep maar de stichting zorgt voor een 2-deling. De actiegroepen krijgen nauwelijks de ruimte om hun geluid kenbaar te maken, maar wanneer er een open brief komt die past in het gedachtegoed van de stichting gaat het mee met een mailing aan alle ouders. Zo neem je je eigen achterban toch volstrekt niet serieus.

Ik heb mijzelf steeds rustig gehouden en ben niet eens zo zeer tegen het inkrimpen uit principe. Als pragmatisch mens sta ik redelijk open voor dit soort zaken, al heb ik de petitie voor de zomer wel getekend. Ik ben namelijk echt niet overtuigd van de uitleg die gegeven is. Maar nu deze heksenketel steeds meer begint te borrelen, vind ik toch echt dat de school buiten haar boekje gaat en haar eigen gemeenschap niet serieus neemt.

Wie bepaalt deze strategie die zorgt voor deze 2deling? Je kunt het de ouders niet kwalijk nemen dat zij zich niet gehoord voelen wanneer er na zo’n stevig signaal als voor de zomer geen passende respons komt. Na de beledigende actie om de open brief en mailing te gebruiken om de actiegroepen van respons te voorzien terwijl hen geen podium wordt gegeven, kan ik mij goed voorstellen dat heel veel ouders nog bozer worden dan dat ze al zijn. Wanner deze strijd escaleert is het bestuur hier zelf verantwoordelijk voor! Dit is toch alles behalve verzoenend werken maar dit verwacht je wel van de actiegroep. Wie denkt het bestuur wel dat zij is?

Beste Ceciel, sta je echt achter deze koers van handelen of komt dit enkel van de bestuurders? Een andere vraag, waarom hebben wij als antroposofische scholengemeenschap niet een bestuurder die zo in het leven staat? Ik maak mij ernstig zorgen over het reilen en zeilen van de bestuurlijke lagen van onze vrije school, we zijn immers een gemeenschap.

De docenten doen goed hun werk ondanks het onvoorstelbare bestuurlijke wangedrag van hun bestuurders. Ik hoop dat je iets doet aan deze schandalige manier van werken. Straks heb je een nieuw gebouw maar geen leerlingen meer, omdat deze op een andere nieuwe vrijschool zitten. De leuze dat het proces onomkeerbaar is is onzin, dat weet iedereen die weet hoe de wereld werkt en die kan nadenken. Ik weet dat wanneer je aan de knoppen zit alles kan, ook het bouwproces stoppen. Het is dus een keuze om ondanks de groeiende weerstand door te douwen. Daarmee is alle weerstand die komt ook een keuze en de 2-deling die daarbij hoort ook. Ik vraag mij serieus af welke belangen er nu precies worden gediend hier.

Afrondend,
Ik hoop dat je je ervan bewust bent dat de oudergroep die nu actie voert geen onwetende ouders zijn, maar ouders die kennis van zaken hebben. Je kunt via gerechtelijke weg misschien gelijk hebben gekregen omdat formeel de juiste weg is bewandeld. Maar hoe erg heb je gelijk wanneer de helft van de gemeenschap op haar achterste benen staat en op het punt is aangekomen dat zij zelf een school willen oprichten. Dan ben je niet zo goed bezig als scholengemeenschap meen ik.’
De onduidelijkheid rond de ouderbijdrage werd mede door de initiatiefgroep zelf veroorzaakt, zoals zij aangaf in haar nieuwsbrief op 8 oktober in ‘Meer over de ouderbijdrage’:
‘Ons bericht van 19 september jl. over de ouderbijdrage heeft bij een aantal ouders vragen opgeroepen. In deze nieuwsbrief willen we graag een toelichting geven.

De aanleiding

In de afgelopen maanden hebben veel ouders ons gevraagd hoe het zit met de besteding van de ouderbijdrage. De behoefte die ouders daarbij nadrukkelijk uitspraken was dat de ouderbijdrage volledig moet worden besteed aan specifieke vrije school voorzieningen die niet door het Rijk worden vergoed. Voorbeelden zijn het gebruik van natuurlijke materialen, het vieren van jaarfeesten, natuurlijke inrichting van het schoolplein, typische vrije school vakken als euritmie, speciale vakleerkrachten en bezoeken aan educatieve centra zoals de Kaardebol.

Wat is het probleem?

Na enig speurwerk en navraag doen is niet duidelijk geworden of de inkomsten uit de ouderbijdrage ook echt uitsluitend worden besteed aan extra voorzieningen, zoals de wet voorschrijft. De toelichting vanuit de directie geeft hierover onvoldoende helderheid. Ook is onduidelijk of de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden vooraf om instemming gevraagd is over de hoogte en de precieze besteding van de ouderbijdrage (artikel 40 wet medezeggenschap scholen).

Wat streven we na?

Wij willen graag invulling geven aan de signalen van ouders over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage moet uitsluitend gebruikt worden voor extra’s die passen bij het vrije schoolonderwijs. Ouders moeten bij de besteding van hun bijdrage de belangrijkste stem hebben, geadviseerd door leerkrachten.

Er zijn allerlei ideeën hoe bovengenoemd streven concreet kan worden ingevuld. Zo hebben veel andere scholen onder de eindverantwoording van de medezeggenschapsraad een oudervereniging of een ouderraad die de inkomsten uit de ouderbijdrage beheert. Ons inziens zou hiermee tegemoet worden gekomen aan de wensen van veel ouders.

Wat vragen we?

Graag willen we het bovenstaande goed controleren en bespreken met de medezeggenschapsraden. Om de ideeën ook echt een kans te geven willen we je vragen om de toezegging van de ouderbijdrage nog even aan te houden.

Hoe zat het nu met die vorige nieuwsbrief?

Toen we de oproep deden om de ouderbijdrage op te schorten, hadden we nog niet voldoende uitgewerkt wat we precies voor ogen hebben met de ouderbijdrage. Toch wilden we snel een bericht uitdoen omdat de brieven over de ouderbijdrage al werden verspreid. Het spijt ons als we met dit bericht verwarring hebben veroorzaakt.

We hopen nu wel duidelijkheid te hebben gegeven over ons standpunt ten aanzien van de ouderbijdrage. Binnenkort volgt een nieuwsbrief waarin we ingaan op onze bevindingen en plannen op andere terreinen.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, leg ze dan gerust aan ons voor door deze e-mail te beantwoorden. Je hoort dan zo snel mogelijk van ons.

Met vriendelijke groet,

Namens de samenwerkende groepen initiatiefnemers van de Zwaan, de Berkel en de IJssel,
Aart Cooiman (Zwaan)
Ronald van ’t Hul (Berkel)
Stijn van der Ree (IJssel)’
Tot slot, afkomstig van dezelfde website ‘Voor onze vrijescholen’ en geplaatst op 18 oktober, ‘Laatste nieuws: Samenwerking initiatiefgroepen krijgt structureel vorm’:
‘Over onze plannen

In de laatste weken voor de zomervakantie is een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen tussen ouders van de Zwaan, de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen (IJssel) en de initiatiefgroep Vrijeschoolnu (Berkel). Na de zomer hebben we besloten om deze samenwerking structureel vorm te gaan geven.

Daartoe hebben we een viertal werkgroepen samengesteld waarin ouders van verschillende scholen met elkaar samenwerken, te weten:

Werkgroep Besluitvorming/cultuur

Doel is het intern en extern (laten) toetsen van de wijze van besluitvorming en de bestuurscultuur. Hierbij zullen tevens mogelijkheden voor ingrijpen van buitenaf worden onderzocht.

Werkgroep Politiek

Doel is de kansen in de (gemeente) politieke route te benutten zodat de drie basisscholen behouden blijven terwijl het voortgezet onderwijs snel de beloofde nieuwbouw krijgt. Daartoe willen we de gemeente duidelijk maken dat de huidige plannen niet goed zijn, dat er geen draagvlak voor is en dat er goede alternatieven zijn.

Werkgroep PR

Doel is het organiseren van de communicatie naar alle betrokken partijen.

Werkgroep Aansluiten bij andere stichting

Doel is de drie basisscholen onder te brengen bij een andere stichting zodat zij kunnen voortbestaan. Mocht het bestuur dit blijven afhouden, dan zal een nieuwe vrije school in Zutphen worden opgezet onder de vlag van een andere stichting. Nog voor het einde van het jaar zullen we hierover een informatieavond organiseren.

Naast het werkoverleg binnen de werkgroepen is er regelmatig een overkoepelend overleg waar iedere werkgroep iemand naar afvaardigt. Dit overleg is bedoeld om de lijnen uit te zetten en met elkaar af te stemmen.

Zag je in het rijtje hierboven een werkgroep die jouw interesse heeft en waar je je misschien bij aan wilt sluiten? Of heb je anderszins vragen of opmerkingen? Neem dan contact op door deze e-mail te beantwoorden. Je hoort dan zo snel mogelijk van ons.

Met vriendelijke groet,
Namens de samenwerkende groepen initiatiefnemers van de Zwaan, de Berkel en de IJssel,

Fred Leffers, Ronald van ’t Hul en Stijn van der Ree’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)