Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 31 juli 2015

Onheilstijding


Op 8 juli begon ik ‘Uitsluitingsmechanismen’ over Harimada Kusuma. De dag daarop liet het Rudolf Steiner College in ‘Hart van Nederland’ weten:
‘Vandaag hebben we de muzikale protestmars gelopen tegen het besluit dat onze muziek docent Harimada Kusuma ons land moet verlaten. Heel veel leerlingen, ouders, muzikanten en zangers liepen mee. Twee leerlingen, de initiatiefnemers van de mars, hebben 7000 handtekeningen aan Burgemeester Aboutaleb aangeboden. Hart van Nederland (SBS 6) maakte er een item over. Bekijk het hier.
Op 17 juli berichtte Donna van der Kolk in Metro ‘Geliefde muziekdocent Kusuma moet toch het land uit’:
‘De ruim 7.000 handtekeningen die leerlingen van het Rotterdamse Rudolf Steiner College ophaalden tegen de uitzetting van hun muziekdocent Harimada Kusuma mochten niet baten. Over twee weken moet de geliefde muziekleraar het land toch definitief verlaten, meldt RTV Rijnmond vrijdagochtend.

Strijd gestreden

Kusuma krijgt geen verblijfsvergunning omdat hij op economisch en cultureel gebied te weinig zou bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Keer op keer werd een verblijfsvergunning geweigerd. De muziekdocent heeft zijn strijd hier te mogen blijven naar eigen zeggen gestreden. Op drie augustus vliegt hij terug naar Indonesië.

Lees ook: Rotterdamse leerlingen in actie voor muziekdocent

“Op dit moment denk ik: ik ben er klaar mee, ik kan die onzekerheid die ik de afgelopen drie jaar had niet meer aan,” zegt hij in een radio-interview met RTV Rijnmond. “Maar het is zwaar dat ik terug moet. Bijna onmenselijk, vind ik. Ik heb hier in de 12 jaar dat ik hier was jaar veel opgebouwd.”

Actie

Hoewel hij zelf de strijdbijl heeft begraven, hoopt hij dat de actie van leerlingen, ouders en collega’s vorige week nog verandering in de situatie kan brengen. “Dat hebben ze hopelijk niet allemaal voor niets gedaan. Maar ook dan weet ik niet of ik terugkom, want hoe zeker is het dan dat ik mag blijven?”

Werkaanbiedingen

Eén lichtpuntje voor Kusuma: van collegamuzikanten in Indonesië die op de hoogte zijn van zijn situatie heeft hij al verschillende aanbiedingen gehad om te komen werken en muziek te maken.’
Op 3 juli maakte ik in ‘Geest-oefenen’ melding dat ‘Lievegoed gered van faillissement’ is. De dag daarop besteedde ook website AntroVista hier aandacht aan, met ‘Lievegoed reorganiseert opnieuw’. Die schreef hierover:
‘Afgelopen maand is zorgaanbieder Lievegoed (bijna 40 locaties voor psychiatrie, verslavingszorg en heilpedagogie) ternauwernood ontkomen aan een faillissement. Het Financieel Dagblad gaf bericht over liquiditeitsproblemen met een omvang van bijna zes miljoen euro.

In een brief aan ouders van cliënten kondigt het bestuur een reddingsplan aan. Meerdere partijen zouden bereid zijn om hulp te bieden. De huisvesting wordt meer gecentraliseerd, panden worden verkocht en een nog onbekend aantal arbeidsplaatsen komt te vervallen.

Ook in 2014 heeft Lievegoed gereorganiseerd. Het aantal bedden werd gereduceerd en 27 van de 350 banen vervielen.’
Opmerkelijk was de reactie onder dit bericht op 6 juli van Ella Francken:
‘Van de ongeveer 630 medewerkers vliegen er 125 uit. Voor enkelen is misschien herplaatsing mogelijk. Door financiële onoplettendheid en hoogmoedswaanzin is het de dood of de gladiolen geworden. Het zijn dus de gladiolen geworden. Triest dat de erfenis van Bernard Lievegoed, die veel heeft geschreven over organisatiestructuren binnen antroposofische organisaties, totaal niet wordt begrepen bij bestuur en management.

Ella Francken, medewerker de Borgstichting en de Joriskring.’
Gisteren, 30 juli, maakte Michiel Schaaij van Nieuwsblad De Kaap een nieuwe onheilstijding bekend in ‘Noodkreet van geplaagde zorgboerderij Hondspol’:
‘Driebergen – Zorgboerderij De Hondspol aan de Gooijerdijk dreigt kopje onder te gaan. Eigenaar is de door financiële problemen geplaagde Lievegoed zorgorganisatie in Bilthoven en die wil van De Hondspol af.

Klanten van de biologische winkel bij de zorgboerderij hebben te horen gekregen dat vanaf oktober het vee wordt verkocht en de tuinderij onbewerkt blijft. Inmiddels is er bij De Hondspol een werkgroep opgericht die een poging wil doen om de zorgboerderij te redden.

Vorig jaar kwam Lievegoed ook al in acute geldproblemen, waarna het aantal bedden moest worden teruggebracht en 27 banen werden geschrapt. Afgelopen juni werd duidelijk dat het financiële lek bij de landelijke zorgverlener nog steeds niet boven was. Een dreigend faillissement kon ternauwernood worden afgewend. Banken en zorgverzekeraars sprongen financieel bij en er werd een reorganisatieplan aangekondigd. De Driebergse zorgboerderij lijkt nu kind van de rekening te gaan worden.

Medewerkers hebben zich inmiddels verenigd in de werkgroep tot behoud van boerderij De Hondspol. Ze gaan op zoek naar financiers en naar goede ideeën om het bedrijf van de ondergang te redden. Het bestuur van Lievegoed heeft de werkgroep tot oktober de tijd gegeven om met een sluitend ondernemingsplan te komen. Initiatiefnemer Cees van den Broek ‎van de Driebergse Eurowinkel heeft inmiddels laten weten dat hij wil meedenken over de redding en over het opzetten van een crowdfundingsactie. Burgemeester en wethouders zien de dreigende sluiting van De Hondspol met lede ogen aan, maar hebben geen financiële middelen om te hulp te schieten.

“We zouden het buitengewoon spijtig vinden als deze plek en deze manier van zorg verlenen teloor zou gaan”, zegt wethouder Henk Veldhuizen (CDA). Hij wil gaan bekijken of de gemeente steun kan verlenen. “Niet met geld, maar als we op een andere manier kunnen helpen dan doen we dat graag.” Collega-wethouder Hans Nijhof (Groen Links/PvdA) gaat contact opnemen met de Lievegoedorganisatie. Hij wil weten wat er met de huidige cliënten van de Driebergse zorgboerderij gaat gebeuren. “Het gaat om mensen die gebaat zijn bij rust en regelmaat en die verkas je niet zomaar even naar een andere plek”, aldus Nijhof. “We moeten de continuïteit van zorg goed regelen en voor de betrokken cliënten hoop ik dat dat op dezelfde locatie zal zijn.”

De Hondspol is een van de oudste zorgboerderijen in Nederland. Er wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking, gecombineerd met psychische problematiek of autisme. Lievegoed zegt de eerste en enige organisatie in Nederland te zijn die met zorgwerknemers biologische producten levert aan de consument. De koeien van De Hondspol dragen horens, staan buiten in het weiland of lopen vrij rond in de stal. Van de melk worden kaas, yoghurt en andere zuivelproducten gemaakt. Verder worden er op De Hondspol groenten en fruit verbouwd en verkoopt de boerderijwinkel eigen biologisch-dynamisch vlees en vleeswaren.’
Op 27 mei maakte ik in ‘Participatieproces’ melding van het nieuwsbericht ‘Verscherpt toezicht Huize Valckenbosch opgeheven, nieuwe afdeling “Eva Mees”’. Ik kan daar sinds 10 juli aan toevoegen ‘Verbeterproces Leendert Meeshuis zet door: verscherpt toezicht opgeheven’. Antroz publiceerde namelijk dit persbericht:
‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpte toezicht op het Leendert Meeshuis, onderdeel van Antroz, opgeheven. De Inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen meer zijn en dat er goed gestuurd is op het leveren van goede kwaliteitszorg.

Verbetering zorgkwaliteit en communicatie

Op 17 juni jongstleden heeft de Inspectie het Leendert Meeshuis bezocht om de stand van zaken te beoordelen. De Inspectie oordeelt dat er hard gewerkt is. De thema’s “kwaliteit en veiligheid”, “cliënt-dossier”, “medicatieveiligheid” en “vrijheidsbeperking”, eerder door de Inspectie aangeduid als “voor verbetering vatbaar”, zijn nu beoordeeld als goed.

De komst van de nieuwe vestigingsmanager per 1 maart 2015 geeft medewerkers rust. De medische dienst is uitgebreid en de communicatie met de artsen is goed. Ten aanzien van de deskundigheid van medewerkers oordeelt de inspectie dat het Leendert Meeshuis goed bezig is met de verdere implementatie van het scholingsbeleid.

Project Zorgzaam Warande

De kwaliteitsverbetering binnen Antroz heeft een sterke impuls gekregen door het project Zorgzaam Warande. Hiermee is Warande in 2012 begonnen, met als doel om de zorg verder te professionaliseren. Daarbij gaat het om methodisch werken bij de zorgverlening en om het ondersteunen van medewerkers met een duidelijke verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Zorgzaam Warande heeft mede bijgedragen aan het ontstaan van een cultuur waarbinnen medewerkers deskundig en met aandacht zorg verlenen. In samenspraak met de cliënt wordt zo passende en integrale zorg verleend.

Op 15 april jl. is de somatische afdeling van het Leendert Meeshuis verhuisd naar Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist. Daar is een volledig opnieuw ingerichte afdeling betrokken die de naam “Eva Mees” heeft gekregen en vanuit de antroposofische identiteit zorg levert in het Verpleeghotel. Ook dit is een van de uitkomsten van de verregaande samenwerking tussen de stichtingen Antroz en Warande.’
Op 26 juli verscheen een nieuw bericht, ‘Rookontwikkeling Leendert Meeshuis snel opgelost’:
‘In een vleugel van het Leendert Meeshuis is vanochtend vroeg om 3 uur rookontwikkeling ontstaan, vermoedelijk in de oplader van het noodstroomaggregaat, met als gevolg rook op een van de afdelingen. De BHV-er heeft snel en adequaat gehandeld. De 11 bewoners van de afdeling zijn ongedeerd, ze zijn direct overgebracht naar andere afdelingen binnen het Leendert Meeshuis. Er was daarvoor voldoende ruimte. Om 5.15 uur was de situatie opgelost.

Update 15.00 uur

Zondag in de loop van de middag zijn de 11 bewoners die overgebracht waren naar andere afdelingen binnen het Leendert Meeshuis, weer teruggekeerd naar hun eigen kamer. De rookontwikkeling die in de nacht van zaterdag op zondag was ontstaan is beperkt gebleven en daardoor was een paar uur luchten voldoende om de afdeling weer schoon en veilig te maken.

De oorzaak van de rookontwikkeling was in de ochtend al weggenomen en daarom is in goed overleg met de brandweer en de specialist ouderengeneeskunde de afdeling weer in gebruik genomen en zijn de bewoners in alle rust teruggekeerd naar hun eigen kamer.’
Op 16 maart 2012 had ik het in ‘Vrijplaatsen’ over de Iona Stichting, waarin onder meer dit ter sprake kwam:
‘Voorzitter Michiel ter Horst nam het initiatief tot een Nederlandse vertaling van de werken van Dionysius Areopagita, die de rijkdom van de Griekse filosofie in het Christendom incorporeerde en daarmee grandioze concepten introduceerde, zoals het verhullende en onthullende karakter van onze voorstellingen van de engelenwereld in driemaal drievoudige hiërarchische ordening.’
In de brochure van Uitgeverij Christofoor met de ‘Aanbieding najaar 2014’ stond op bladzijde 13 te lezen over ‘Dionysius de Areopagiet. Verzamelde werken’:
‘De raadselachtige Dionysius heeft vanaf de zesde eeuw filosofie en theologie in Oost en West beïnvloed. Neoplatonisme en christelijke traditie smeedde hij naadloos aaneen. Zijn Negen Engelenkoren werden en worden altijd weer uitgebeeld. Kerkbouw en iconenkunst weerspiegelen zijn gedachten. Gebrandschilderde kerkramen breken, voortbouwend op Dionysius, het licht in talloze verbeeldingen om ons vandaar mee omhoog te voeren naar het ene goddelijke licht. Ook uit de moderne theologie, filosofie en kunst is zijn diepste inzicht niet weg te denken. Dionysius, die in zijn verbeelding de leerling van Paulus is, richt zich op “de onbekende God” en neemt zijn lezers in een prachtig beschouwelijk ritme mee naar de sfeer “waarover het beter is te zwijgen”. Eerste volledige Nederlandse vertaling door Michiel ter Horst.

ISBN 978 90 6038 691 0 Omvang: ca. 512 blz. Flexicover, 15,5 x 21,5 cm Prijs: € 29,90 NUR 730 Verschijnt: oktober 2014’
Dat is blijkbaar niet gehaald. Want onlangs werd het symposium ‘Over God valt niets te zeggen’ bekend gemaakt:
‘Symposium op 12 december (9.30) 10.00-17.00 in de Rode Hoed te Amsterdam, waarbij het Corpus Dionysiacum als “Dionysius de Areopagiet, Verzamelde Werken” in eerste complete vertaling in het Nederlands zal verschijnen.

Symposium met medewerking van
Antoine Bodar, priester, kunsthistoricus, auteur, televisiejournalist, hoogleraar.
Ben Schomakers, classicus, filosoof, wiskundige, vertaler, auteur
Carlos Steel, emeritus hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
Christine Gruwez, cultuurfilosofe (toezegging nog onder voorbehoud)
Désanne van Brederode, filosofe, auteur
Dirk Rutte, lichtkunstenaar (gevraagd)
Michiel ter Horst, vertaler van Dionysius Areopagiet Verzamelde Werken
Pieter Jan Olthof, dirigent
Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie,
Rudi te Velde, hoogleraar filosofie, betrekkingen tussen Christendom en Wijsbegeerte.

Symposium onder auspiciën van de Iona Stichting’
De Christengemeenschap liet op 7 juni het ‘Overlijden Jaap Verhagen’ weten:
‘Op donderdag 4 juni 2015 is in zijn woonplaats Den Haag overleden
Jaap Verhagen
* 30 september 1939 te Amsterdam
geestelijke met emeritaat

Jaap Verhagen ontving op 6 februari 1999 in Stuttgart de priesterwijding. Hij werd uitgezonden naar de gemeente Rotterdam, waar hij tot aan zijn emeritering ‒ eind 2009 ‒ heeft gewerkt.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 8 juni om 15.30 uur op Begraafplaats Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 40, 2564 GT Den Haag.
De Mensenwijdingsdienst voor de overledene wordt gehouden op zaterdag 13 juni om 10.30 uur in de Michaëlkerk, Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam. Aansluitend aan deze dienst zal er een gedenkstonde zijn.’
Therapeuticum Helianth’ schreef op 30 juni om 23:08 op Facebook:
‘Vanmiddag 30 juni is Drs. Jan van Dam overleden. 1967 begon hij in de V. de Vriesstraat met de huisartsenpraktijk welke 1980 Therapeuticum Helianth werd. Ondanks zijn voortschrijdend ziekteproces heeft hij een maand geleden de opening van de nieuwe praktijk kunnen bijwonen. Met dankbaarheid voor zijn werk zullen wij hem gedenken.’
Op 9 mei kon ik in ‘Strandjutten’ laten weten dat de biografie ‘Andreas Burnier, metselaar van de wereld’, geschreven door Elisabeth Lockhorn, in augustus zou verschijnen. Inmiddels is dat blijkens dezelfde website ‘oktober 2015’ geworden. Qua verhuisbewegingen is er ook weer het een en ander te melden. Op 3 juli had ik in ‘Geest-oefenen’ de verhuizing van de NVAZ. Op 21 juli werd deze ‘Nieuwe hoofdlocatie’ van het EMC gemeld:
‘Per 21 juli 2015 is de hoofdlocatie van het Edith Maryon College gevestigd op de 1e etage van het Helicon Gebouw aan de Socrateslaan 22 A, 3707 GL in Zeist. In dit organisch vormgegeven gebouw, prachtig gelegen in het groen, zijn reeds diverse interessante bedrijven gevestigd. Verder heeft het gebouw een prachtige theaterzaal en is er de mogelijkheid tot zalenhuur.’
Ook Antroposana meldde eerder deze maand:
‘Wij zijn met ingang van 9 juli 2015 verhuisd. Vanaf dinsdag 14 juli staan wij weer te woord vanaf ons nieuwe adres. Telefoonnummer (085) 77 31 440. U bereikt ons op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur.’
Tegenwoordig wordt als adres vermeld: Boslaan 15, 3701 CH Zeist. Op dezelfde contactpagina staan ook als ‘Bestuur en medewerkers’:
‘Hans Bastianen – penningmeester
Andreas Reigersman – bestuurslid
Wieneke Groot – bestuurslid
Marjolein Doesburg-van Kleffens – bestuurslid’
Antroposana kent al geruime tijd interessante nieuwspagina’s, met allerlei nieuws uit de zorg. Zoals dit over ‘Interview Loek Winter’:
‘Vrijdag 24 juli – In de Telegraaf vandaag een interview met zorgondernemer Loek Winter. Eind vorig jaar verzorgde Winter met zijn DC Groep een doorstart van het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Eerder redde hij met zijn MC Groep het Slotervaartziekenhuis, de IJsselmeerziekenhuizen en ggz-instelling De Zonnehuizen in Zeist.

Verder bezit hij diagnostische centra en woonvoorzieningen. Hij is bescheiden over zijn rol bij in crisis verkerende zorginstellingen. “Het is niet zo dat ik de boel kom redden, maar eerder dat de curator onderweg naar het ziekenhuis me opbelt.” Volgens Winter koopt hij niet alleen financieel zwakke zorginstellingen. “Het Slotervaart is namelijk een kwalitatief goed ziekenhuis, maar er waren problemen met het aandeelhouderschap.”’
‘Er liggen uitbreidingsplannen klaar op Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. “We willen onder meer onze zaalaccommodatie gaan uitbreiden. Je moet nu erg vroeg zijn met reserveren, vooral van september tot en met juni. We hebben echt meer ruimte nodig, we moeten nu nog te vaak nee verkopen. Verder ligt er een plan voor een groter restaurant. Ook willen we het lesgebouw met twee zalen gaan uitbreiden en liggen er plannen voor een nieuwe schuur voor het landgoed”, vertelt Ronnie Horstman, stichtingbestuurder bij Kraaybeekerhof.

Als eerste is de schuur voor de tuingroep aan de beurt, zo geeft hij aan. “Daar werken zo’n 20 vrijwilligers. Op de plek van de schuur willen we twee leslokalen realiseren. En wanneer we het restaurant verbouwen is het fijn dat we één van de leslokalen kunnen inrichten als restaurant.” Ronnie is sinds 2011 werkzaam voor Kraaybeekerhof. “Ik wilde graag de ‘flow’ op gang krijgen om het allemaal samen te doen. Er is inmiddels veel bedrijvigheid op Kraaybeekerhof. Het is geweldig om te zien hoe het hier nu gonst en mooi om iedereen hierin mee te krijgen.” Hij heeft veel contact met de studieleiders. “Ik heb vooral een coördinerende rol, waarbij het draait om initiëren en verbinden.”

Restaurant

Ronnie is onder meer erg trots op het restaurant van Kraaybeekerhof. “Echt alles is biologisch, dat is voor ons heel essentieel. Er werken in totaal drie koks in ons restaurant. Doordeweeks verzorgen zij overdag de lunches van de groepen. ’s Avonds eet je er een twee, drie- of zelfs vijfgangendiner. Het mooie is dat koks Paul en Marlon zelf ook onze driejarige deeltijd opleiding Natuurvoedingskundige volgen. Wat ze hierbij geleerd hebben, zie je nu in heel veel dingen terug.”’
Het Louis Bolk Instituut maakte een maand geleden, op 30 juni, ‘Lageweg en Zwart nieuwe leden RvT’ bekend:
‘Per 1 juli 2015 wijzigt de samenstelling van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut. Willem Lageweg en Anne Jan Zwart zijn de nieuwe leden.

Op 1 juli 2015 start Willem Lageweg als lid van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut. Ook Anne Jan Zwart is nieuw lid en recent toegetreden tot de Raad, waarvan Pieter van Geel sinds 2013 voorzitter is.

Persoonlijke affiniteit

Willem Lageweg (1951) is sinds 2006 directeur van MVO Nederland. Daarnaast is hij voorzitter van de social enterprise Women on Wings en lid van de SER Commissie MVO Internationaal. Als boerenzoon heeft hij een sterke affiniteit met landbouw. Bij MVO Nederland nam hij diverse initiatieven op het gebied van gezondheid in samenwerking met het bedrijfsleven. “Bij het Louis Bolk Instituut komen deze thema’s samen in onderzoek en advies. Daarom zet ik mij graag voor hen in met mijn kennis en uitgebreide netwerk.” Lageweg treedt per 1 juli 2015 aan.

Huidige samenstelling van de Raad van Toezicht

Ook Anne Jan Zwart (1955) is nieuw lid en begin 2015 toegetreden. Zwart is DGA bij het bedrijf Ecostyle. De twee toegetreden leden volgen de leden Hanno Niemeijer en Antoine van den Burg op, die acht jaar verbonden zijn geweest aan de Raad. Akke van der Zijpp en voorzitter Pieter van Geel behouden hun functie. Voor meer informatie, raadpleeg de overzichtspagina over de RvT.’
En is er ondertussen niets nieuws te melden over vrijescholen? Natuurlijk wel. Op de website vrijeschoolbeweging.nl is het nodige te vinden. Bijvoorbeeld dat op 17 juli in nrc.next het artikel ‘Want hier is de sfeer warm, en zijn er (bijna) geen computers’ verscheen, geschreven door Geertje Tuenter en Hsin-Chi Berenst:
‘Op de Vrije School Brabant is fluitles verplicht. En bij De Vuurvogel corrigeert de lerares zingend twee kleuters die in een speeltoestel klimmen. Een kindvriendelijke benadering werkt beter, vinden ze er.

Groep 3 van de Vrije School Brabant in Eindhoven werkt vandaag aan hun fluit. Met piepkleine vijltjes maakt een groepje zevenjarigen een eerste gaatje in een bamboebuis. Die fluit moet de hele schoolcarrière mee: 29 achtstegroepers verzamelen zich even later in de gymzaal van de school. Samen met hun leraar spelen ze een meerstemmig lied. Hele artikel lezen voor € 0,25?
Op 21 juli werd dit artikel ook in NRC Handelsblad gepubliceerd, maar daar onder de titel ‘Je eigen fluit snijden, en op schoolreis biologisch eten’. Het werd geflankeerd door ‘Een alternatief voor de nieuwe toetsterreur’ van Martine Kamsma. Ze zijn niet gratis online te lezen. (Het riep diverse ingezonden brieven op. Zoals eentje van de bekende Anton van Hooff, die zich op 27 juli ook online luidkeels liet horen. Zijn reactie op de ‘on-vrijeschool’ is van dik hout zaagt men planken.) AntroVista liet zich ook niet onbetuigd. Die meldde bijvoorbeeld op 8 juli over ‘Vrijeschool Castricum / Uitgeest’:
‘Ook in Kennemerland, de regio tussen Alkmaar en Haarlem, werkt een initiatiefgroep van ouders aan de oprichting van een nieuwe vrijeschool. Het doel is om medio 2017 met de school te beginnen. Daarvoor komt de groep graag in contact met ouders met jonge kleuters. Meer informatie vindt u op onderstaande websites en facebookpagina.
www.vrijeschooluitgeest.nl
www.vrijeschoolcastricum.nl
www.facebook.com/InitiatiefVrijeSchoolCastricumUitgeest
En op 16 juli dat ‘Limburgse vrijescholen groeien’:
‘In het hele land blijft het vrijeschoolonderwijs groeien. Het aantal scholen neemt toe en ook het aantal leerlingen per school. De vijf vrijescholen in Limburg melden een groei van maar liefst 113 leerlingen.
www.1limburg.nl/~vrije-scholen-groeien
Via deze link valt onder meer het volgende te lezen:
‘Limburg heeft vijf vrije scholen, die allemaal onder de stichting Pallas vallen. De Bernard Lievegoedschool in Maastricht en de vrije school Heerlen krijgen het komend schooljaar 25 kinderen extra. Rudolf Steiner in Venlo krijgt er 24 leerlingen bij, Christophorus in Roermond breidt uit met 22 leerlingen en het leerlingenaantal bij Talander in Sittard stijgt met 17 leerlingen naar in totaal 85.’

4 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Een reactie over de kwestie Kusuma. Ik begrijp de gronden van het weigeren van de verblijfsvergunning niet, omdat niet aangegeven wordt waarom Kusuma 'op economisch en cultureel gebied te weinig zou bijdragen aan de Nederlandse samenleving'. Hier een snelkoppeling naar die Hart van Nederland uitzending die wel werkt: ‘Onze muziekleraar moet blijven!’. Volgende week vrijdag zal ik vragen aan een vrijeschool lerares die bij het Rudolf Steiner College werkt hoe de vork bij deze zaak precies in de steel zit. Dan zie ik haar in deze school bij een programmacommisievergadering van de Antroposofische Vereniging Rotterdam in de nieuwe vestiging van het schoolcollege aan de Tamboerstraat, alwaar de Vereniging vanaf september haar intrek zal nemen. Zelf zal ik de verenigingsavonden voorlopig niet meer kunnen bijwonen vanwege werkzaamheden. Daarover schrijf ik iets meer in mijn blogbericht: Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) (Cahier, 4 september 2015).

John Wervenbos zei

Oeps, deze zou het dan wel moeten doen: Onze muziekleraar moet blijven - Hart van Nederland

Michel Gastkemper zei

Heeft het bericht in Motief deze maand over Kusuma het raadsel kunnen oplossen en je vraag beantwoord, John?

John Wervenbos zei

Dank je Michel. Heb het interessante nieuwsartikel over Kusuma, afgedrukt op bladzijde 8 van Motief (september 2015 nummer), met belangstelling gelezen. Het IND blijkt in deze zaak een inflexibel machtsbolwerk kennelijk gehouden aan ijzeren en starre regels en wetten gehanteerd door de ministeries Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Kan me goed voorstellen dat Kusama uiteindelijk de eer aan zichzelf houdt. Samen met een aantal mensen beleef ik dit per saldo als onrecht. Zijn talenten heeft hij de afgelopen jaren goed kunnen ontwikkelen en ontplooien in Nederland. Hopelijk kan hij nu in ieder geval in Indonesië toch nog wezenlijke culturele bijdragen gaan leveren; dat zou al met al wellicht op langere termijn misschien meer dan een schrale troost kunnen vormen. Het komt me overigens voor dat het in Indonesië zeker ook in de 21e eeuw behoorlijk gist. ‘k Vraag me af of in dat land een Antroposofische Vereniging bestaat en hoe met een Antroposofische Beweging aldaar gesteld is.

Een school is trouwens in mijn optiek weldegelijk een culturele instelling, maar goed dat beoordeel ik vanuit een optiek van een driegeleder, die onderscheid maakt tussen de maatschappelijk segmenten (1) economisch leven, (2) staats- en rechtsleven en (3) cultureel leven.

Ik zou het trouwens wel interessant vinden als het tijdschrift Motief op enig moment (weer?) aandacht besteed aan de positie van antroposofie, niet alleen in ongeorganiseerd maar ook in georganiseerd verband, in de landen die eens een kolonie van Nederland waren en waarmee Nederland tegenwoordig zoveel migratieverkeer heeft.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)