Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 24 januari 2014

Appelsap


Skipr verraste ons gisteren met ‘Merlijn Trouw wordt directeur DeSeizoenen’:
‘Merlijn Trouw, sinds 2008 bestuurder van gehandicaptenzorginstelling OlmenEs te Appelscha, wordt per 1 mei 2014 algemeen directeur bij gehandicaptenzorgorganisatie DeSeizoenen. Hij volgt Philipp Jan Flach op, die in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis per 1 mei de directie gaat versterken.

Trouw gaat in zijn nieuwe functie samenwerken met Peter Lensselink, financieel directeur en medeoprichter van DeSeizoenen. Welke rol Flach in de directie van het onlangs door de MC Groep overgenomen Slotervaartziekenhuis gaat vervullen is nog niet bekend, zegt Hans Dorrestein, woordvoerder van het Slotervaartziekenhuis. De raad van commissarissen en de directieleden beraden zich nog op de precieze indeling van het bestuur.

Antroposofische identiteit

Willem de Boer, voorzitter van de raad van commissarissen van DeSeizoenen zegt over de aanstaande directeur Trouw: “Voor DeSeizoenen zijn de antroposofische identiteit, de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening en strak financieel beleid de pilaren die het succes van de organisatie bepalen”. “DeSeizoenen kan zich geen beter geschikte opvolger voorstellen van Philipp Jan dan Merlijn Trouw. Merlijn heeft de afgelopen jaren bij OlmenEs laten zien dat het werken vanuit de antroposofische mensvisie niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, maar ook kan samengaan met een gezonde exploitatie.”’
Op de website van DeSeizoenen staat een persbericht met bovenstaande uitspraken. Daarin zegt Willem de Boer ook het volgende:
‘Wij wensen Merlijn veel succes bij het verder invullen en vormgeven van de zorgverlening bij DeSeizoenen en de ondersteunende diensten van Care Shared Services.’
Eronder staan algemene gegevens:
‘DeSeizoenen is een zorgorganisatie actief op het gebied van zorg, leven en werken voor cliënten met een verstandelijke beperking, meervoudige handicaps en/of gedragsproblematiek. De zorg wordt geboden vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontplooiing en welbevinden van cliënten centraal staan. DeSeizoenen is actief in Bosch en Duin (Stichting Hermes Huis), Eindhoven (Gennep), Heerlen (Corisberg), Loenen/Zutphen (Verdandi), Olst (Overkempe), Oploo (Bronlaak) Roggel (Elivagar).

Care Shared Servies is een organisatie gespecialiseerd in het leveren van ondersteunende, administratieve en faciliterende diensten aan kleine en middelgrote zorginstellingen. Het hanteert een “shared service” concept, waardoor de prijs voor de zorgorganisaties beperkt kan blijven.’
Over Merlijn Trouw had ik het nog uitvoerig op vrijdag 1 oktober 2010 in ‘Spotlights’. Dan nu weer even terug naar school De Lans in Brummen, waarmee ik in ‘Pijn’ op maandag 20 januari opende en dat ook in ‘Blokkeren’ op donderdag 16 januari aan bod kwam. Die eerste keer kon ik melden:
‘Bij het “Nieuwsoverzicht” is onder de titel “Door het oog van de naald“ te lezen over “Reorganisatie op school De Lans. Update 11 januari 2014. De Lans leeft!”’
Intussen is er een ‘Reorganisatie op school De Lans. Update 20 januari 2014’. Daarin valt te lezen:
‘De mist trekt op...
Wij zien een aantal wegwijzers staan. Mensen kiezen de richting die zij willen gaan...
* De afdeling “Kop van Deelen” behoort niet meer bij de Lans, maar bij het Hoenderlo College. De leerlingen zijn definitief uitgeschreven.
* Ouders hebben een campagne gestart voor behoud van de Lans als zelfstandige vrije school voor speciaal onderwijs.
* Vanuit Athena zal onderzoek gedaan worden bij de ouders wat hun keuze is.
* Een medewerker schrijft een open brief aan de Onderwijsspecialist. Meer info: Nieuws/ Open brief
* De Onderwijsspecialist kiest ervoor om geen vrije school onder zijn paraplu te nemen.
* Stichting Athena kiest de veilige weg: het financiële risico dat men zou lopen bij een doorstart van De Lans als zelfstandige school is te groot.
* Waar kiezen beide besturen wel voor? De fusie van de Lans met de Anne Flokstra School tot één nieuwe school.
* Ook de medewerkers van De Lans zullen in de komende tijd persoonlijke keuzes maken. Het sociaal plan is nagenoeg voltooid.
* Is er een alternatief?
Bron: medewerker bijeenkomst 20 januari 2014, met Hans Jansen, interim bestuurder
Ga voor meer informatie naar: Nieuws/ Fusietraject. Hier vindt u ook de meest recente nieuwsbrieven.’
Maar die genoemde ‘Nieuws/ Open brief’ is er niet. Onder ‘Nieuws/ Fusietraject’ vind ik alleen dit:
‘Traject Fusie De Lans - Anne Flokstra School

Hieronder in het kort het traject m.b.t. de beoogde fusie. Bron medewerker bijeenkomst 20.01.2014 met de interim bestuurder Stg Athena, Hans Jansen
* Onder fusie verstaan wij: de scholenfusie. De twee scholen gaan “in elkaar op”.
* Er wordt een schoolplan geschreven, waar medewerkers en ouders bij betrokken worden.
* Hierin moet de synergie van beide scholen tot uitdrukking komen.
* Binnenkort wordt er een presentatie gehouden voor ouders en medewerkers over de resultaten van de werkgroep “Identiteit en onderwijs”. Zie agenda.
* Er worden gesprekken gevoerd met ouders om hun keuze in beeld te brengen. Op de Lans is daarvoor de heer Vincent van Dam aangetrokken.
* Over alle verdere details informeren wij u via de nieuwsbrieven.’
Die nieuwsbrieven zijn op de website helaas niet te vinden. Er is alleen een ‘Schoolkrant’ van voorjaar 2013. Dus dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Dan iets anders. Gisteren meldde Estafette de biologische eetwinkel op Facebook:
‘Nog een paar weekjes en dan zijn de zakjes zaadgoed van De Bolster B.V. - biologische zaden weer te koop in onze winkels. Stoer dat deze specialist in biologische zaden de Ekoland Innovatieprijs 2014 heeft gewonnen! Gisteravond was de prijsuitreiking op de Biovak-beurs in Zwolle. Biodynamische boerderij GAOS in Swifterbant is overigens op de derde plaats geëindigd. Niet gek: twee van onze leveranciers in de top 3.’
Dat brengt me weer een keer bij de website van Odin, met het wekelijkse Odinieuws. Dat zijn zeer leesbare nieuwsbrieven, met veel informatie dat anders achter de producten schuilgaat. Op 13 december 2013 zette men Odinbaas Koos Bakker in het zonnetje:
‘2013 was het jaar van de participatiesamenleving, een nieuwe koning en een nieuwe paus. Maar het was ook het jaar van de koudste lente in veertig jaar en voor Odin improviseren met de fruittas vanwege de late, schaarse fruitoogst. Samen met Odin-directeur Koos Bakker maken we de balans op: “de opgave is niet cynisch te reageren op hoopvolle tijden.”

Op wat voor jaar kijk je terug?

“Al met al was het een vruchtbaar jaar, waarin veel nieuwe, hoopvolle initiatieven ontkiemd zijn. De landbouw van de toekomst wordt steeds meer een gemeenschapsopgave, waarbij niet alleen de boer maar de hele keten betrokken is. Er is meer burgerzin gekomen, een soort bewustzijnsshift. Het verrast me niet, maar stemt mij hoopvol en blij.”

Waar denk je dat die ontwikkeling vandaan komt?

“Het is de tijdsgeest. Vroeger zei men: laat de markt het maar oplossen, of de overheid. Nu gaan we er steeds meer zelf voor staan. De boer en participerende burger realiseren het samen. De eerste aanzetten bijvoorbeeld hebben we dit jaar gedaan met Toekomst Zaaien en de Odin-bijen. Voor de toekomst zie ik mogelijkheden op het gebied van voorlichting en kennis, zaadvaste rassen, en vruchtbare bodems door compost. Het zijn allemaal thema’s die wereldwijde problematiek raken.”

Toch de “participatiesamenleving” dus...

“Als daarmee bedoeld wordt zoals ik zojuist beschreef dan klopt dat. Maar het is wel een woord dat cynisch gebruikt kan worden. De opgave is juist om niet spottend of cynisch te reageren op deze ontwikkelingen. Deze vernieuwing vraagt om aandacht en verzorging, geduld en volharding. Ik denk dat het er de komende tijd op aankomt het ontkiemende te verzorgen en niet te laten verpieteren. Dus niet vluchtig zijn, maar volhouden. In deze tijd haken we al gauw af als iets even niet leuk is. Maar wat belangrijk en goed is, komt niet vanzelf en blijft niet vanzelf.”

Wat betekent dat voor de Odin-tas?

“Het is iedere week opnieuw een besluit van onze abonnees om de fiets te pakken voor de Odin-tas. Dat is een vorm van trouw en betrokkenheid die ik zeer waardeer. We willen die trouw ook in 2014 waarmaken door goede producten te verzorgen. Het zijn prachtige waarden waaruit de tas voortkomt. Op haar beurt biedt de tas houvast, in een ritme dat de natuur voor ons bepaalt. Die behoefte leeft volgens mij in de maatschappij: om in de bedding van het natuurlijke onze zinvolle plek weer te vinden.”

Heb je zelf nog goede voornemens?

De filosofie kent twee soorten toekomst: futurum en adventum. Futurum – “wat zal zijn” – herleidt de toekomst uit wat was: je bekijkt het patroon en trekt de lijn rechtlijnig door. Dat is een heel andere betekenis dan adventum: “wat komen gaat”. Het verwachtingsvolle dat er iets uit de toekomst naar ons toe wil komen. Rudolf Steiner zegt dat ook: denk niet dat de wortel of de paardenbloem hetzelfde is als vorig jaar. Hij is totaal nieuw. Zoals er ook dagelijks nieuwe gedachten ontstaan. Dat is mijn voornemen: openstaan voor wat komen wil.”’
Op 3 januari berichtte het Odinieuws over ‘Groene kool uit het Zeeuwse land’:
‘Het nieuwe jaar is net een dag oud als we in de vroege ochtend met Leo de Visser bellen. De Zeeuwse teler van biodynamisch bedrijf Eindelienge maakt juist de groene kool voor de Odin-tas gereed. Tussen het snijden door wil hij met plezier iets over de oogst vertellen. Maar voor de kooktips moeten we bij zijn vrouw zijn...

De jaarwisseling zit er nog maar net op, of de Zeeuwse boer is alweer volop in de weer. Samen met zijn vrouw Mieke en schoonzoon Martin Brouwer teelt Leo op het eiland Walcheren diverse soorten grove groenten. “Gisteren, op nieuwjaarsdag, was ik jarig. We hadden veel bezoek, dus er werd niet veel gewerkt. Behalve het verzorgen van de paarden, koeien en kippen natuurlijk. “Vandaag is het tijd om met de medewerkers de groene kool voor Odin te oogsten.

Natte voeten

“Ik ben ze nu aan het snijden, dat is dit keer meer werk dan normaal. De oogst is goed, maar door de regenperiode rond oktober heeft de kool wat schade opgelopen. Hij is niet echt verzopen, maar heeft wel met natte voeten gestaan. Dat betekent meer vieze bladen. Die halen we er met de hand af en dan zijn ze klaar om richting Odin te gaan.” Oogsten doet Leo zoals altijd met hulp van paardenkracht. “De paarden lopen met de kar mee over het land. De volle kisten gaan op de kar, de lege weer eraf om opnieuw te vullen. Zo schuiven we steeds door. Het is net een trein die langzaam over het land trekt.”

Ouderwets met appelsap

Groene kool is een smakelijke, maar niet heel populaire groente. Heeft Leo nog tips voor mensen die er moeilijk raad mee weten? “Ouderwets vind ik het lekkerst. En het geheim is een beetje appelsap erbij koken. Wacht even, mijn vrouw zegt iets...” Mieke de Visser neemt lachend de telefoon over van haar man: “wok de reepjes kool tien minuten in olie en laat dan nog een minuut of vijf stoven met een scheutje appelsap. Niet teveel, want de groente slinkt nog en dan wordt het te vochtig. Zo puur vinden wij het ’t lekkerst. Maar je kunt de bladeren bijvoorbeeld ook kort koken en vullen met gehakt en rijst uit de oven.”

Voornemens

Nu we Mieke toch spreken, heeft Eindelienge nog bijzondere plannen voor 2014? Mieke: “We hopen dat het ietsje rustiger wordt. Onze schoonzoon Martin neemt langzaamaan steeds meer werk over. We zijn toch een dagje ouder, Leo werd gisteren 62. Onze dochter heeft een biologische kapsalon in Goes, dus het werk hier zal Martin vooral gaan doen.” Met de paarden? “Ja, dat zeker. En Leo is er ook de mens niet naar om ineens stil te gaan zitten, ik denk dat hij altijd betrokken blijft. Misschien wordt hij uiteindelijk wel een soort klusjesman van het bedrijf.”’
Een week later, op 10 januari, was het de beurt voor ‘Even voorstellen: onze nieuwe teler’. Waaruit bleek wat voor soort leven helemaal schuil kan gaan achter de voeding:
‘Wat zoekt een jonge Nederlandse vrouw alleen op het Spaanse platteland? Als kind wist Elly Sleumer het al: “Ik wil boerin worden.” Rond haar dertigste ruilde ze haar carrière in het hotelwezen in voor een onzeker bestaan in het binnenland van Andalusië. De dorpelingen verklaarden de jonge Hollandse voor gek, maar dertig jaar later staat haar biologische bedrijf als een huis. We stellen onze nieuwe teler graag aan u voor.

Begin dertig was Elly toen ze besloot haar leven drastisch om te gooien en in haar eentje een leeg stuk land in Spanje te kopen. Inmiddels woont ze alweer dertig jaar op haar boerderij met tien hectare land in het dorpje Alora (provincie Malaga). Haar bedrijf Nature Present is een groot succes, vanaf april zal het volledig Demeter gecertificeerd zijn. Sinds mei 2013 levert zij aan Odin sinaasappels, granaatappels en zoete bataat.

Hoe kwam je tot dat besluit?

“Ik was 32 en had een redelijke carrière in het restaurant- en hotelwezen, maar als kind al zei ik tegen mijn moeder: ‘Later wil ik met een boer trouwen.’ Dat was niet gelukt, dus besloot ik zelf boerin te worden. Ik kocht de finca in 1981. Het was eigenlijk niet meer dan een leeg stuk land met wat amandelbomen en olijfbomen in een ruig landschap. Beetje bij beetje ben ik het op gaan knappen. Ik richtte een biologische coöperatie op en in 1993 begon ik mijn eigen bedrijf: Nature Present, ‘cadeau van de natuur’.”

Je had geen enkele landbouwervaring. Hoe pakte je dat aan?

“Toen ik de grond kocht, ben ik naar de landbouwhogeschool in Wageningen gestapt: ‘wat kan ik hier het beste planten?’ Zij adviseerden me citroenen en dat heb ik gedaan. Later kwamen daar andere gewassen bij. Ik wist wel meteen dat ik geen chemische middelen wilde gebruiken. Van het boeren wist ik verder niks, maar achteraf bleek dat mijn geluk te zijn. Zo heb ik als pionier vanaf het begin biologisch gewerkt. In het Spaanse dorp verklaarden ze die Hollandse met haar chemievrije methode voor gek.”

Was dat niet lastig: als vrouw en boerin alleen in Spanje?

“Ik wilde sowieso graag naar een warm land en ik was al vaker in Torremolinos geweest, dat was toen nog een soort hippieparadijs. Ik kwam inderdaad als vrouw alleen, maar ik heb me nooit iets aangetrokken van die machocultuur. Met de coöperatie had ik zelfs 325 Spaanse boeren onder mijn hoede, moet je voorstellen.”

Dus je droom is uitgekomen?

“Zeker! Je kunt echt je droom verwezenlijken, ook als vrouw alleen. Als je maar weet wat je wilt. Uiteindelijk vond ik ook nog een man met wie ik drie kinderen kreeg, maar de relatie was van korte duur. Twee van mijn kinderen willen het bedrijf straks overnemen, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ik doe waar ik plezier aan beleef en dat voelt fantastisch.”

Tip van Elly: in de Odin-tas Klein deze week zoete bataat van Nature Present. Daarover tipt Elly: “van de bataat kun je een mooie hangende kamerplant krijgen. Zet de bataat rechtop in een glas water met 4 tandenstokers in de onderkant, zodat hij niet helemaal tegen de bodem komt. Zet het glas in de zon en zie ’m groeien!”

NB: geïnteresseerden zijn van harte welkom bij Elly. Tegen halve dagen werk krijgt u een kamer met badkamer en gebruik van keuken. Wie niet werken wil/kan, mag verblijven tegen een zeer redelijke prijs. Info via: consument@odin.nl’
Weer een week later, op 17 januari, schreef men in ‘Niet plukken, maar meppen’ over een oude bekende in het biologisch-dynamische landschap:
‘Toen Odin-abonnee Peter de Goede las over de olijfpluk bij Eelco Schaap, was hij meteen enthousiast. Afgelopen december vertrok hij samen met zijn vrouw Astrid naar landgoed Dominio Vale do Mondego voor een weekje plukken onder de Portugese winterzon. Ze werkten met lokale plukkers, genoten van de kookkunsten van Eelco en leerden de traditionele oogstmethode. “De lokale mensen vonden dat we het goed deden!”

Afgelopen zomer plaatsten we een oproep van olijfolie-leverancier Eelco Schaap, die lezers uitnodigde 0p zijn biodynamisch landgoed in Serra da Estrela. Tien Odin-abonnees meldden zich aan om te helpen bij de traditionele olijfoogst. Onder hen de Noord-Hollandse Peter de Goede en zijn vrouw Astrid, zelf al achttien jaar trouw Odin-abonnees.

Hadden jullie al eerder olijven geplukt?

“Nee! We lazen de nieuwsbrief en waren eigenlijk meteen enthousiast. De week voor ons waren er acht Nederlandse vrijwilligers, maar Astrid en ik hebben alleen met de lokale bevolking geplukt. Ze vonden dat we het goed deden. Met de hele groep gingen we de terrassen af. Eerst werden de bomen gesnoeid en liet men de takken op netten op de grond vallen. Vervolgens sloegen wij met een stok per tak de olijven eruit. Dit ‘olijven meppen’ was de taak van de mannen. Astrid ging met de vrouwen mee. Zij legden de netten onder de takken en visten alle twijgjes tussen de olijven uit en deden ze in zakken.”

Niet plukken, maar meppen dus?

“Eigenlijk wel, dat is de traditionele manier in die regio. Astrid en ik zijn ons wel gaan realiseren wat een zorg en mankracht er in zo’n fles olijfolie zit, ongelofelijk. Eelco wil zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Het was mooi om te zien dat hij ook veel investeert in de samenwerking. Hij vraagt mensen uit naburige dorpjes, die het werk goed kunnen gebruiken. Aan het begin en eind van het seizoen organiseert hij een barbecue voor alle medewerkers, dat wordt erg gewaardeerd.”

Herkennen jullie je in Eelco’s visie?

“Mijn vrouw werkt op een vrijeschool en ik heb een ayurvedische praktijk, dus we herkennen ons in de antroposofische, holistische gedachte. Tijdens de heerlijke maaltijden die Eelco kookte, hadden we daar geanimeerde gesprekken over. Zelf zijn we sinds we achttien jaar geleden met de Odin-tas begonnen, vertrouwd geraakt met het biodynamische. Met de tas maak ik een planning voor de week en ook de recepten gebruik ik veel. Ik heb een map waarin ik ze per groente orden. Als ik de map opensla bij de A, heb ik direct alle andijvie-recepten. Heel handig. Ik kijk wel met ayurvedische ogen: is het recept goed gekruid en klopt de combinatie?”

En hoe scoort Odin op de ayurvedische schaal?

“De recepten zijn vaak goed gekruid, met gember of komijn bijvoorbeeld. Dat is belangrijk voor de spijsvertering. Vanuit de ayurveda gezien is het niet goed om groente met fruit te combineren, omdat dat in de maag gaat gisten. Dankzij de Odin-tas zijn we ook vegetariërs geworden. Ik vind dat de kwaliteit er door de jaren heen alleen maar op vooruitgegaan is. Heel soms zit er wel eens een rupsje in de sla, maar dat mag ook wel.”

Ook geïnteresseerd in een verblijf bij Eelco Schaap en Karin Sligting? Info via www.dominiovaledomondego.com’
Na deze fikse uitstap naar landbouw en voeding, nu de kunst, of liever gezegd de opleiding in met deze nieuwe website:
‘Welkom bij de opleiding voor Docent dans/euritmie. Wil je les gaan geven in een bewegingskunst én zoek je spirituele verdieping, dan ben je hier aan het juiste adres.

Op onze internationaal gerichte opleiding kun je voltijd (vier jaar) en deeltijd (zes jaar) studeren. In beide gevallen behaal je een bachelordiploma dat in heel Europa erkend wordt.
Lees meer op “Onze opleiding”

Na de opleiding

We leiden je op tot docent dans/euritmie. Na de opleiding kun je werken in het basis- en voortgezet onderwijs (op vrijescholen en in het reguliere onderwijs). En kun je als zelfstandig euritmist lesgeven aan volwassenen of je richten op de podiumkunst. Daarnaast zijn er mogelijkheden om door te studeren tot euritmie-therapeut.
Laat je inspireren op de pagina “De passie van de euritmisten”.

Euritmie

Euritmie is een moderne bewegingskunst die binnen de danswereld een geheel eigen plaats inneemt. Met euritmie is je totale wezen – lichaam, ziel en geest – je instrument. Door euritmie kom je in contact met de spirituele waarden die in ons bestaan verborgen liggen. Binnen het onderwijs wordt euritmie gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van het kind.
Lees meer op “Onze opleiding”

Bekijk de film over onze opleiding

De lessen

Op onze opleiding krijg je naast de vakken pedagogiek en euritmie, ook poëtica, menskunde, klank en improvisatie, spraak, muziek, antroposofie en anatomie.
Lees meer op “Onze opleiding”

Onderdeel van Hogeschool Leiden

Onze opleiding (voorheen euritmieacademie Den Haag) is nauw verbonden met de opleiding Docent muziek en de vrijeschool-pabo. Alle drie zijn we onderdeel van Hogeschool Leiden, die in het hart van de studentenstad Leiden ligt, op slechts 10 minuten loopafstand van het station.

Naar Leiden

Dit voorjaar verhuist onze opleiding van Den Haag naar de studentenstad Leiden. Alle Open Dagen vinden daar al plaats, en ook het aanmelden loopt nu al via “Leiden”.
Bij “Contact & Open Dagen” vind je alle adressen.

Kleinschalig maar ook internationaal

Door het kleinschalige en persoonlijke karakter van onze opleiding is er een levendige sfeer. Daar de helft van de studenten uit het buitenland komt, is de oriëntatie zeer internationaal.’
Het is onvermijdelijk om nu weer terug te gaan naar de vrijescholen, want daarover is nog meer nieuws te melden. De Vereniging van vrijescholen schreef op dinsdag 21 januari op Facebook:
‘Het Platform VO (voortgezet onderwijs) organiseert op 19 maart 2014 een conferentie voor leerkrachten in het voortgezet vrijeschoolonderwijs. De conferentie vindt plaats op de Stichtse Vrije School in Zeist. Vanaf 30 januari aanstaande kunnen leerkrachten uit het vrijeschoolonderwijs zich aanmelden voor deze conferentie. Conferentie vrijescholen VO 2014 – Vereniging van vrijescholen
Daar is meer te lezen:
‘Het plenaire programma wordt afgewisseld met parallelsessies, bestaande uit vak- en werkgroepen. De aanvang is om 09.15 uur, aanmelden kan tot 10.00 uur. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Vanaf 30 januari aanstaande kunnen leerkrachten uit het vrijeschoolonderwijs zich aanmelden voor deze conferentie. De inschrijving zal tot 27 februari geopend zijn. Bij diverse vak- en werkgroepen geldt een maximum voor het aantal deelnemers. Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven voor een vak- of werkgroep. Houd de website in de gaten en meld u op tijd aan!’
Er is weer eens gefilmd op een vrijeschool. Dit keer door Ede-TV. Zie ‘Bezoek aan vrije school De Vuurvogel (EDE TV nieuws 20-01-2014), gepubliceerd op 19 jan 2014’:
‘Basisschool De Vuurvogel is geen reguliere basisschool, maar een vrije school. Maar wat houdt dat eigenlijk in. Wij namen een kijkje op deze school en spraken ondermeer met de directeur. Zo hanteert deze school bijvoorbeeld niet de veelbesproken Cito toets.’

Vandaag liet Dichtbij.nl uit Capelle en Krimpen aan den IJssel weten dat ‘Rudolf Steinerschool start tweede kleutergroep’:
‘Vanwege de groeiende toestroom van kleuters start de Rudolf Steinerschool in Krimpen aan den IJssel een tweede kleutergroep. Ouders kiezen steeds vaker voor onderwijs waarbij het kind en de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staan.

Op woensdag 5 februari zal onderwijswethouder Lex Hofstra om 10.30 uur de nieuwe kleutergroep officieel openen. Kinderen in de kleuter- en peuterleeftijd uit Krimpen aan den IJssel en omgeving worden met hun ouders uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

De kinderen kunnen genieten van een poppenvoorstelling in de grote zaal van het schoolgebouw aan de Memlingstraat 2. Naast feestelijke lekkernijen voor alle kinderen, krijgen de jongste kinderen een klein presentje als aandenken.’
Zo, en nu naar het buitenland. Naar Zwitserland, waar de Algemene Antroposofische Vereniging weer eens enkele nieuwe berichten op haar website heeft gezet. Zoals dit van penningmeester Justus Wittich op 3 januari, over ‘Bausanierung: Kanton Solothurn hilft bei der Sanierung’.
‘Kurz vor Weihnachten erreichte das Goetheanum die Mitteilung, dass der Kanton Solothurn die Sanierung der Außenhülle des denkmalgeschützten Goetheanum finanziell unterstützen wird.

In einem Regierungsratbeschluss des Kanton Solothurn vom 9. Dezember 2013 wird nicht nur festgestellt, dass das Goetheaum heute “vom Bund [...] als Objekt von nationaler Bedeutung eingestuft” wird, es wird auch hinsichtlich der kantonalen Denkmalpflege ein Beitrag aus dem Lotteriefonds des Kantons für die Sanierung der “Gebäudehülle” des Goetheanum in Höhe von bis zu 392.000 Franken in den Jahren 2014 und 2015 gesprochen. Damit leistet der Kanton Solothurn einen Beitrag in Höhe von 23 Prozent an den beitragsberechtigten Kosten der Außensanierungen in Höhe von 1,7 Mio. Franken (Gesamtkosten rund 3,8 Millionen Franken).

Im Regierungsratsbeschluss wird zudem ein zusätzlicher Beitrag durch das schweizerische Bundesamt für Kultur, Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege, “voraussichtlich” in Aussicht gestellt.

Aufgrund früherer Erfahrungen und der Finanzlage des Kantons waren in der Finanzierungsplanung der Sanierung bisher vorsichtshalber keine Beiträge der Denkmalpflege eingestellt worden. In der Sicherung der Baufinanzierung haben wir dadurch jetzt die zehn Millionen-Franken-Linie mit 10.028.000 Franken erreicht.

Für die kalkulierten Gesamtbaukosten in Höhe von 13,5 Millionen Franken wollen wir versuchen, während des Baufortschritts 2014 und 2015 die restlichen Gelder aufzubringen. Eine Bauzeitung wird dann im Frühjahr von den laufenden Umbauten, den Schwierigkeiten durch die unerwartete Asbestbelastung des eisernen Vorhangs und Baufortschritten berichten. Weiterhin sind jeden ersten Samstag im Monat Bauführungen für interessierte Mitglieder möglich.

Justus Wittich, Vorstand am Goetheanum
Vorabdruck aus “Anthroposophie weltweit” Nr. 1-2/2014’
Dat zal een zucht van verlichting geven! Op 17 januari bedankte dezelfde penningmeester voor de ruime opbrengst van zijn kerstactie, in ‘Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft: Dank für die Weihnachtsspende’.
‘Anfang Dezember wandte ich mich als Schatzmeister mit einem Brief an alle Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ging wie in jedem Jahr darum, ob aus der Gemeinschaft der Mitglieder in Mitteleuropa eine zusätzliche freie Spende für die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft zum Jahresende möglich ist. Die Summe dieser Spenden ist oft entscheidend, ob das Budget des Goetheanum, der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, am Jahresende ausgeglichen ist.

Bis zum 17. Januar hat die Buchhaltung rund 386.000 Franken für die Weihnachtsspende verbuchen können – und noch ist die Buchhaltung nicht abgeschlossen. Es scheint, dass insgesamt die notwendigen Einnahmen erreicht werden. Im Namen des Vorstands möchte ich sehr herzlich für diese Unterstützung danken.

Beim Unterschreiben der vielen Hunderten von Spendenbescheinigungen frage ich mich oft, aus welchen konkreten Umständen jetzt diese kleine oder große Spende wieder möglich geworden ist. Ebenso wichtig sind die guten Gedanken derjenigen, die gern helfen würden, aber aus den konkreten Umständen heraus es nicht können – und dies dann manchmal sogar in sehr anrühernden Briefen zum Ausdruck bringen.

Justus Wittich, Vorstand am Goetheanum (Schatzmeister)
Vorabdruck aus “Anthroposophie weltweit” Nr. 1-2/2014’
Samen met Michaela Glöckler schreef hij op 20 januari ‘Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft: Ostertagung zu den Kernaufgaben’.
‘100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist die Frage nach individueller und so­zialer Friedensfähigkeit virulent. Die Ostertagung “90 Jahre Leben mit dem Impuls Weihnachtstagung. Arbeitsperspektiven für das kommende Jahrzehnt” von 17. bis 20. April am Goetheanum widmet sich vor diesem Hintergrund den Errungenschaften der Bewusstseinseelenzeit.

Die Bewusstseinsseelen-Entwicklung bringt den einzelnen Menschen ganz “zu sich”. Positiv bedeutet dies die Absage an jede Form von Fremdherrschaft und Autoritätsgläubigkeit. Das Verehrungsbedürfnis der Seele richtet sich nicht mehr auf Menschen und Menschengruppen, sondern sucht sachliche Nahrung in individuellem Erkenntnis- und Wahrheitsstreben. Negativ jedoch birgt sie die Gefahr der inneren Isolierung und Einsamkeit, gefolgt von Unsicherheit, Misstrauen und Angst. So ist verständlich, dass seit dem 15. Jahrhundert soziale Unruhen, kriegsähnliche Zustände und Kriege zugenommen haben.

Entwicklungsmomente

Zu Beginn des Bewusstseinsseelenzeitalters, am 6. Januar 1413, inmitten des Hundertjährigen Krieges 1339 bis 1453, wird Jeanne d‘Arc geboren. Sie steht vom 13. Lebensjahr an unter der Inspiration des Erzengels Michael, siegt mit 16 Jahren vor Orleans, wird 1431 als Hexe verbrannt, 25 Jahre später als Märtyrerin rehabilitiert und 1922 heilig gesprochen: Urbild eines geistgeführten, nur sich und seinem Gewissen folgenden Menschen. 200 Jahre später macht die “Fama Fraternitatis” die Runde, die sich an die Fürsten Europas wendet und erstmals die Bruderschaft der Rosenkreuzer öffentlich anzeigt mit ihrem Leitspruch: “Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per Spiritum Sanctum revivscimus.”

Nach 500 Jahren Bewusstseinsseelen-Entwicklung bricht der Erste Weltkrieg aus, 25 Jahre später der zweite, deren apokalyptische Ursachen und Folgen insbesondere die europäische Entwicklung belasten. Diese Ursachen und Folgen sind sozialistische und ethnisch-national motivierte Ideologien und der Hass auf die potenzielle Macht des Individuums, das den Autoritäten zu entgleiten droht. “Gemeinnutz geht vor Eigennutz” – eine Nazi-Parole wie diese klingt zwar “sozial”, löscht aber bei Bedarf die Intentionen des Individuums aus. Der Anthroposophischen Gesellschaft und ihrem Wirkenszentrum, der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, gibt Rudolf Steiner klare Hinweise, wie der individuelle Schulungsweg und die soziale Entwicklung konstruktiv Hand in Hand gehen können. Der Impuls der Weihnachtstagung 1923/24 setzt hierfür einen bewussten Ausgangspunkt, ja, einen “Welten-Zeitenwende-Anfang” im Zeichen von Ich-Geburt und bewusster Gemeinschaftsbildung.

90 Jahre hat dieser Impuls inzwischen gewirkt. Es ist bisher gelungen, allen inneren und äußeren Angriffen zum Trotz die integrierenden Kräfte in der anthroposophischen Bewegung in Führung zu halten. Sie zu stärken und die Technik ihrer Anwendung eingehend für das kommende Jahrzehnt zu beraten, ist Kernanliegen der Ostertagung 2014 am Goetheanum.

Vorabdruck aus “Anthroposophie weltweit” Nr. 1-2/2014
Flyer
Gisteren kwam weekblad ‹Das Goetheanum› op Faecbook met dit bericht over ‘Die Zukunft der AG’:
‘Zum dritten Mal in Folge findet diesen Februar im Steiner-Haus Stuttgart ein Jugendtreffen zur Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft statt. Vom 22. bis 23. Februar werden die Teilnehmenden sich mit der Frage nach der ‹Bedeutung der Esoterik für mich und die AG› auseinandersetzen. Was ist Esoterik? Was verstand Rudolf Steiner darunter? Welche Rolle spielt Esoterik in meinem Leben und wie lebt sie in der AG? Den Schwerpunkt des Treffens bildet der persönliche Austausch, das Gespräch auf Augenhöhe. So können bestehende Initiativen sich vernetzen oder neue Arbeitszusammenhänge entstehen. Darüber hinaus wird es auch einen Vortrag und praktische Arbeitsgruppen geben, in denen gemeinsam ‹seelisches Beobachten› geübt wird. Tagungskosten gibt es keine, Fahrtkostenzuschuss ist möglich. Anmeldungen an: michaelschmock@web.de oder anke_steinmetz@freenet.de · CC’
Daarmee ben ik bijna aan het einde van mijn bericht vandaag. Alleen nog dit van Jostein Saether. Hij is hier vaste gast, want ik laat hem regelmatig aan het woord. Op 19 januari had hij sinds langere tijd weer eens een nieuw bericht op zijn weblog gezet. Het was een soort voortzetting van wat ik hier op zondag 23 december 2012 in Belasting’ van hem had weergegeven. Afgelopen zondag schreef hij over ‘Christian Rosenkreutz – Legende oder Wirklichkeit?’
‘Gedanken aus der “Weihnachtswerkstatt eines Dramatikers” zum 400. Jahrestag der Fama Fraternitatis

Es ist schon länger her, dass ich irgendwelche Lebenszeichen von mir auf diesem Blog gab. Dies bedeutet nicht, dass ichim Leerlauf gewesen bin. Stattdessen bin ich im letzten Monat zusätzlich zu den gewöhnlichen familiären und alltäglichenAufgaben mit einem neuen Projekt beschäftigt. In der Tat bin ich im Prozess des Schreibens eines Theaterstücks überdie Reise von Christian Rosenkreutz in den Orient auf der Basis von Fama Fraternitatis, die vor genau 400 Jahren veröffentlicht wurde. Fama Fraternitatis – über die ich bereits drei lange Artikel geschrieben habe – erschien ohne Angaben des Autors im Jahre 1614. Es handelt sich um eine kurze Darstellung der Lebensgeschichte des legendären Mönchs “Frater CR”, der versucht, das Wissen zu vermitteln, das er in den Nahen Osten, Arabien, Nordafrika und Spanien erworben hat, welches er aber wegen der Engstirnigkeit der europäischen Forscher scheitert, an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Einige Jahre nach seiner Rückkehr nach Deutschland gründete CR deshalb eine geheime Bruderschaft, um die umfassende Weisheit, die er während der mehr als fünfjährigen Reise gesammelt hatte, zu schützen. Zusammen mit seinen engen Mitarbeitern baute er einen geheimen Kulturzentrum auf, genannt “Sancti Spiritus”.

Pralaya – Wiedergeburt aus dem Chaos

Die jüngste Advents- und Weihnachtszeit bildete sich für mich als eine Art innere Auseinandersetzung mit meinem Lebenund als eine Zusammenfassung der Erfahrungen und Erkenntnisse mit Schlussfolgerungen, die auf neue individuellen Zielefür das kommende Jahr hinsteuerten. In mancher Hinsicht erlebte ich diese Wochen als ein “Pralaya” mit dem Abschluss von allem Alten und einer Wiedergeburt aus dem Chaos. In der hinduistischen Kosmologie ist “Pralaya” ein Begriff für einen Äon, ein Zeitalter der Auflösung, der verschiedene Phasen angibt, in denen keine anhaltende evolutionäre Aktivität in Bezug auf die verschiedenen Formen oder Zusammenhänge vorkommen. Dass solche Phasen von seelisch erlebtem Endpunkt sowohl Verwirrung und Depression beinhalten kann, weiß ich aus der Vergangenheit. Für die vertraute Umwelt kann es eine Herausforderung sein, mit einer Person zusammen zu sein, wenn solche Phasen auftreten.

Diesmal bin ich von jedem Kontakt mit Menschen geschickt abgebogen, die angesichts dieser persönlichen Umbildung hätten verlegen werden können. Also wurden alle traditionelle Weihnachtsbesuche bis auf das Wenigste beschränkt und alles überlegte Zusammensein mit Freunden, die sonst um Silvester stattgefunden haben, dieses Mal aufgegeben. Stattdessen verbrachte ich Zeit damit, sowohl zu lesen, zu studieren und eine kleine “mittelalterliche Reise” mit der ängsten Familie vorzunehmen, um nachstehend mit dem neuen Drama-Projekt zu beginnen. Um nicht in den historischen Studien gänzlich hingerissen zu werden, las ich Dag Hammarskjölds “Vägmärken” in deutscher Übersetzung und begann, das Buch Anna, die Schule und der liebe Gott meines zeitgenössischen deutschen Lieblingsphilosophen Richard David Precht zu lesen. Somit fand ich eine Bestätigung meiner eigenen Beziehung zur modernen Mystik und begegnete einer zutreffenden Gesellschaftsverständnis, die eine für die Zukunft begeisternde Bildungsvision aufzeichnet.

Eine karmisch-psychologische Betrachtung

Dass man sich für die Ereignisse und die Geschichte des 20. Jahrhunderts eingehend interessieren müsse, um Ideen und Perspektiven für das 21. zu entwickeln, ist eine Bedingung, die ich für relevant finde. Auch in der Beschäftigung mit Themen und Aufgaben, die das anthroposophische Umfeld und seine Chancen einer zukünftigen Erweiterung berühren, kann es interessant und informativ sein, sich mit der anthroposophischen Geschichte seit Rudolf Steiners Tod zu befassen. Deshalb las ich während der Weihnachtswochen das Buch Das Rätsel des Urvorstandes, das im Jahr 2007veröffentlicht wurde und vom Schweizer Eurythmisten, Waldorflehrer und Unternehmensberater Erdmuth Grosse geschrieben ist. Er ist der Sohn von Rudolf Grosse, der als Geschäftsführer [Jostein bedoelt voorzitter, MG] der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach in den 1970-80-Jahren war. Erdmuth Grosse zeigt im Detail mit ausführlichen Personenschilderungen und Zitaten aus zugänglichen Zeitdokumenten die vielen Konflikte auf, die zwischen den ersten Vorständen entstanden, die Rudolf Steiner selbst lanciert hatte. Grosse erzählt auch eingehend über die krisenbeladenen Verzweigungen zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft, die viele Länder und auch die nordischen Länderbetrafen im Kontext der Ereignisse von 1935 und des Gerichtsverfahrens um die Gültigkeit der Herausgabe von Steiners Nachlass nach dem Zweiten Weltkrieg.

Viel in den Charakteristiken Erdmuth Grosses kenne ich aus früheren Buchveröffentlichungen und aus persönlichen Berichten der anthroposophischen Pioniere, die ich gekannt habe und mit denen ich über diese tragischen Umstände mehrmals sprach. Grosse bringt aber einige Aspekte und Nuancen hinzu, die ein neues Licht auf die vielen Konflikte und die persönlichen Beziehungen wirft – insbesondere zwischen Marie Steiner, Ita Wegman und Albert Steffen. Der Autor nennt sein Buch “eine karmische-psychologische Betrachtung”. Obwohl ich auch über diese intime Aspekte der internen anthroposophischen Geschichte aus früheren Büchern ein ausführliches Kenntnis habe, ist es gut, sie hier an einem Ort gesammelt zu haben. Eine der wenigen Mängel an dem Buch ist, dass solche karmischen Verweise nicht mit genauer Angabe wiedergegeben sind, wo sie erstmals aufgetreten sind und auf wen sie tatsächlich zurückgehen. Eine gründliche Berücksichtigung der eigenen karmischen Angaben von Steiner und alles, was um dieses komplexe und in der anthroposophischen Bewegung zum Teil umstrittene Thema im Nachhinein entstanden ist, würde von großem Wert sein für die anthroposophische Geschichtsforschung und für diejenigen, die sich für diese teilweise verzwickten Zusammenhänge interessieren.

Verknüpft mit diesem Studium wurde es mir klar, dass Albert Steffen später und nach den Todesfällen Ita Wegmans und Marie Steiners – er hatte verschiedene schmerzhafte Konflikte mit beiden von ihnen gehabt – versuchte, seine Beziehung zu ihnen in seiner literarischen Tätigkeit aufzuarbeiten. Das Drama “Alexander Wandlung” von 1953, die ich gekauft und jetzt vorhabe, zu lesen, ist ein Ergebnis dieser seinen persönlichen Abrechnung karmischer Motive. Nachdem ich zu Weihnachten über diese vielen Fragen, über die Umstände und Schattierungen nachgedacht, und ein paar von ihnen in die Meditation mitgenommen hatte, geschah es, dass ich den Impuls bekam, ein Drama über Christian Rosenkreutz zu schreiben. Ich las meine Artikel durch, las nochmals die Übersetzung der Fama und fing sodann einfach mit der ersten Szene an, die ich im Kloster “St. Georgien” in der Stadt Stein am Rhein im Jahr 1394 verlege.

In weniger als einer Woche schrieb ich die ersten beiden Akte mit insgesamt 22 Szenen mit Ereignissen in der damals kleinen deutschen mittelalterlichen Stadt – in der Nähe, wo der Rhein seinen zweiten oberen Lauf aus dem Bodensee beginnt –, Ereignisse in der Hafenstadt Genua, an Bord eines Segelschiffes am Mittelmeer, im Hafen von Famagusta auf Zypern und an verschiedenen Orten in Palästina und Arabien. Weil es um ein Schaupiel geht, habe ich mithilfe der Phantasie verschiedene Rollen erfunden, die nicht in Fama vorkommen, wo ja nur männliche Personen erscheinen. So habe ich neben einigen seiner Klosterbrüder, der Abt und der Prior auch einige Familienmitglieder konzipiert, darunter seine Schwester und eine Cousine, die nicht auf dieser Reise mitgehen, jedoch aber in seinen Träumen und Visionen, die die äußere Dramatik begleiten, auftreten. Seemänner, Kapitäne, ein Kaufmann, eine Seidenhändlerin, zwei Straßenräuber, ein Bibliothekar, zwei Frauen, die Christian bei einer Karawane begleiten, Beduinen und weitere gelehrte Araber sind einige der Charaktere, die auftauchen.

Um mich mit dem jüdischen, persischen und arabischen Denken des späten 14. Jahrhunderts in diesem Zusammenhang vertraut zu machen, kam ich dazu, Handschriften aus dieser Zeit und zwar gründlicher als zuvor zu studieren. Zumal viele von solchen heute online verfügbar sind, ist es eine Freude, in den Illustrationen, Initialen und Texte dieser Art einzutauchen. Infolgedessen kam ich zum ersten Mal in Verbindung z.B. mit dem so genannten Buch der heiligen Dreifaltigkeit, das in den frühen 1400er in deutscher Sprache geschrieben ist. Die Bilddarstellung anfangs ist aus dieser Handschrift entnommen. In einer Szene in meinem Drama sitzt Christian und kopiert eine Seite mit Text und Bildern aus einer persischen Handschrift, wo eine Legende über Alexander den Großen wiedererzählt wird. Das Bild reproduziert Alexander auf einem weißen Pferd sitzend, wenn er mit einem Baum mit zwei Stämmen spricht, die miteinander verflochten sind. Die Form der Bäume ist in den beiden sonst kulturell ganz unterschiedlichen Motiven auffallend ähnlich.

Das Voynich-Manuskript

In diesen Studien entstand die Frage noch einmal, ob das Wissen und die Weisheit, die Christian Rosenkreutz während seiner Reise gesammelt hatte, aber aufgrund verschiedener Umstände, die in dem Schauspiel gezeigt werden, trotz der Geheimhaltung während der 15. und 16. Jahrhunderte in die europäische Kultur eingesickert haben könnten. Also fuhr ich fort, in verschiedenen Handschriften zu “blättern” und “fiel” somit nichts ahnend über das sogenannte Voynich-Manuskript. Die Forscher glauben, dass das Voynich-Manuskript (Voynich MS) ein mystischer Bildband – ein sogenannter Codex – ist, der in einer unbekannten oder codierten Sprache in den frühen 15. Jahrhundert geschrieben ist. (Das Manuskript kann in seiner Gesamtheit hier angeschaut werden: http://www.jasondavies.com/ Voynich / #f1r/0.5/0.5/2.50)

Es ist nach dem polnischen Buchhändler Wilfred M. Voynich (im heutigen Litauen geboren) benannt. Er fand es in Italien im Jahre 1912; zwei Jahre später emigrierte er in die Vereinigten Staaten. Die Handschrift wird derzeit in der Bibliothek an der Yale University aufbewahrt. Das Manuskript hat 234 Seiten, aber erkennbar mehrere Seiten sind im Laufe der Zeit verschwunden. Eine Theorie ist, dass das Buch 365 Seiten gehabt habe. Bis heute war niemand in der Lage, ein einziges Wort in dem Buch zu entziffern oder die im Buch vorhandenen vielen Abbildungen von Pflanzen, kosmologischen Zeichnungen und möglicherweise physiologischen Prozessen oder spirituellen Visionen zu erklären. Einige seriöse Forscher, die versucht haben, den Text zu entschlüsseln, vermuten, dass die Handschrift nur Unsinn einer Art mittelalterlichen Quacksalbers ist, der seine Patienten beeindrucken oder das Manuskript als eine magische oder alchemistische medizinische Anleitung verkaufen wollte.

Ein Brief vom 1666 folgte mit dem Handschrift, von Johannes Marcus Marci de Cronland aus Böhmen geschrieben – damals Rektor der Karls-Universität in Prag. Er wurde an den gelernten Jesuit Athanasius Kircher in Rom gerichtet. Der Absender bittet Kircher, das Manuskript zu entschlüsseln und schrieb, dass es einst von Kaiser Rudolf II. von Böhmen für 600 Golddukaten gekauft worden war. Der Brief erwähnt auch Roger Bacon, ein Franziskaner, der im 13. Jahrhundert lebte, als der angebliche Autor des Manuskripts. – Da der Inhalt der Handschrift bis heute nicht ermittelt werden konnte, wurde die Datierung bisher meist stützend auf die Illustrationen gemacht. Basierend auf Hinweise von Kleidung und Frisur der abgebildeten Menschen, meist nackter weiblichen Figuren, und einiger anderen Hinweise, haben die meisten Experten das Voynich-Manuskript auf den Zeitraum 1450-1520 datiert. Zuerst im Jahr 2009 wurde eine Kohlenstoffdatierung von Instituten in Chicago und Arizona aus Proben von vier verschiedenen Pergamentseiten durchgeführt. Das Alter des verwendeten Pergaments wurde mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Zeitraum 1404-1438 festgesetzt. Es geht hervor, dass alle Seiten vermutlich der gleichen Herkunft stammen. Darüber hinaus haben Experten aus dem McCrone Research Institute in Chicago festgestellt, dass die Tinte nicht viel später angeführt wurde.

Ein Bild zeigt die abschließenden Details der Verteidigungsmauer einer Burg, die es zu dieser Zeit nur in Norditalienexistierte. Einige Wissenschaftler interpretieren dies dahin, dass der Autor des Manuskripts mit dieser Region verbunden gewesen sein könnte. Die letzte Seite hat mehrere unbekannte Wörter mit dem lateinischen Alphabet geschrieben, etwas, was nach Spanien, Frankreich oder Norditalien zeigen kann. Dies könnte auch eine Beifügung sein, die von Menschen gemacht wurde, die später in Kontakt mit der Handschrift kamen. Es wird behauptet, dass es keine Struktur in dem Text gibt, die eindeutig irgendeiner bekannten Sprache ähnelt. Einige Sprachwissenschaftler glauben, dass sie Ähnlichkeiten zu Chinesisch und Arabisch gefunden haben.

Christian Rosenkreuz höchstpersönliche Notizbuch?

Dass sichtbare Fehler wie Löschungen von Wörtern usw. fehlen, ist etwas, was die Theorie einer unsinnigen Text unterstützt. Einige Forscher glauben jedoch, Änderungen von Buchstaben zu erblicken, die Korrekturen sein können. Wenn es ein sinnloser Text ist, kann er mit einer Schablone mit Löchern durchgeführt worden, dadurch, dass sie über eine Platte von Buchstaben gelegt und verschoben wurde, in denen die sichtbaren als Wörter notiert wurden. Gegen solch einer schnellen Handhabung spricht die Tatsache, dass der Text an einigen Stellen voller Wiederholungen (gleiche Wort dreimal in Folge) wimmelt, und, dass einige Worte sehr ähnlich sind, manchmal 3-4 mal auf der gleichen Linie. Wörter mit 1-2 Buchstaben fehlen fast vollständig. Einige Buchstaben erscheinen des Öfteren am Anfang oder am Ende eines Wortes und andere Buchstaben nur in der Mitte eines Wortes. Einige Wissenschaftler mutmaßen, dass der Autor einen Text geschrieben habe, der nur an einer Schriftsprache erinnert, möglicherweise nur, um das Buch als ein Rezeptbuch zu verkaufen, da etwa die Hälfte der Abbildungen möglicherweise heilenden Kräutern reproduzieren. Alle diesen Pflanzenseiten werden mit einmaligen Worten eingeleitet, die an anderer Stelle in der Handschrift nicht erscheinen, die den Pflanzennamen ausdrücken könnten. Keiner von ihnen sind jedoch mit Sicherheit erkannt worden. Es gibt nur wenige, die an heute existierenden Pflanzen erinnert.

Ich habe mehrere Berichte gelesen – meist in Englisch – über Deutungsversuche dieser außergewöhnlichen Handschrift und verschiedene Übersichten z.B. der gründlichen Blogger Elias Schwerdtfeger. Als ich nun während etwa einer Woche mit dem Voynich-Manuskript gelebt und mit dem Transkriptions-Alphabet gespielt habe – der sogenannten EVA (European Voynich Alphabet) – der meist verwendet wird, und zu welcher es eine entsprechende Computerschrift existiert (EVA Hand 1), entdecke ich, dass die Beschäftigung mit Christian Rosenkreutz Reise in den Orient möglicherweise zur Lösung des Rätsels und der Decodierung des Manuskripts beigetragen könnte. EVA geht vom europäischen Denken und Schreiben aus, und man versucht, die Schrift in Parallelität mit den Illustrationen zu entziffern. Wenn die Seiten so betrachtet werden, wie sie mit den Bildern in Blickfeld gebunden sind, beginnt die Schrift von links, wie es in europäisch basierter Schrift üblich ist. Es scheint, als ob kein Wissenschaftler darauf gekommen ist, das Buch auf den Kopf zu drehen, um dadurch mit Hilfe eines arabischen Alphabets aus der Zeit um 1400 als Leitfaden zu entziffern.

Zwei Tage der Beschäftigung in dieser Richtung mit maltesischer Sprache, die einen arabischen Dialekt zu Grundlage hat, brachte mich in eine völlig andere Richtung als diejenige, mit der, die traditionellen Versuche seit hundert Jahren ohne Erfolg gekämpft haben, um das Voynich-Manuskript zu interpretieren. Ich habe mich die sogenannte Kalligraphie-Schrift aus Maghreb (Maghribi-Duktus) näher angesehen, die in Nordafrika und im muslimischen Spanien verwendet wurde, und die ihre Schulen einschließlich in Fès hatte, wo Christian Rosenkreutz während drei Jahre studiert haben soll. Jetzt spiele ich mit einem neuen Zeichensatz, die ich als CRVA (Christian Rosenkreutz Voynich Alphabet) bezeichne. Nach der Verwendung dieses nur auf ein paar Worte und mit Übersetzungen versucht habe, erscheinen z.B. plötzlich Begriffe wie ist, da sein, haben (Maltesisch: huma), zu sein, zu werden (Maltesisch: ikunu) und enthält alle (Maltesisch: jkuna).

Ist es möglich, dass das Voynich-Manuskript Christian Rosenkreuz eigenhändige Notizbuch sei, das von seinen kosmischen Beobachtungen, meditativen Betrachtungen der männlichen Ätherleiber und die Beobachtungen von medizinischen Kräutern während seiner orientalischen Reise handelt? Ist das Buch in einem vereinfachten, möglicherweise verkürzten Arabisch geschrieben? Oder hat der Autor die arabische Schrift auf Latein oder in zeitgenössischem Deutsch eingesetzt? Die Fortsetzung der Arbeit in dieser Richtung auf arabischen, möglicherweise persischen Schriftarten bauend könnte ein Durchbruch sowohl in der Untersuchung dieses außergewöhnlichen Werks als auch in der Forschung zur Christian Rosenkreutz-Gestalt geben. Was mein Drama mit dem Arbeitstitel “Ibibik” (das ist der türkische Name für den Wiedehopf, der in einer persischen Legende auftritt, die er auf seiner morgenländischen Reise liest) möglicherweise von weiteren Enthüllungen und Entdeckungen bringen könnte, bleibt abzuwarten.

Abbildungen:
Oben: Illustration aus dem “Buch der heiligen Dreifaltigkeit”. Quelle: http://www.cedrusmonte.org/introduction.html
Mitte: Eine Textseite mit Aquarell im sogenannten “Kräuterteil” (F34R). Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F34r.jpg
Unten: Ein Textseite mit Aquarell im sogenannten “anatomischen Teil” des Voynich-Manuskripts (f78r). Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voynich_Manuscript_%28141% 29.jpg

2 opmerkingen:

Ramon DJV zei

Heette de Vuurvogel Ede vroeger niet gewoon Vrije School Ede?

Het is opvallend dat drie vrijescholen hun naam veranderd hebben en alle drie voor dezelfde naam hebben gekozen: De Vuurvogel.

Dit deden zowel vrijeschool Zoetermeer, Ede als Driebergen.

Vooral voor de laatste komt dit waarschijnlijk wel goed uit, nu blijkt dat daar allerlei foutloopt.

Zoe ook: Misleiding van overheid en instanties


Misschien is het - in navolging van de vele brieven die hier m.b.t. de malaise bij de Zutphense vrijescholen worden gepubliceerd - geen slecht idee om ook een brief van het Driebergense vrijeschoolbestuur weer te geven.

Context m.b.t. die brief heb ik in het artikel School torpedeert vader weergegeven.
Onder het artikel staat de link naar de brief van het schoolbestuur.pieter ha witvliet zei

Wat wil Ramon de Jonghe/Verachtert:
lees meer

zie meer

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)