Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 7 januari 2014

Sponsoren


Het venijn zit hem in de staart. Ik zeg het maar alvast, bent u gewaarschuwd. Om te beginnen dit bericht in ‘West Twente’ gisteren, ‘Uitleg slimme kinderen’:
‘Welke middelbare school kies je als je kind zeer goed presteert, eigenlijk vorig jaar al klaar was met de lesstof en misschien ook nog muzikale, sportieve of creatieve talenten heeft? Hierover houdt de ouderwerkgroep Hoogbegaafden Onderwijs Regio Deventer (HORDe) donderdag 9 januari vanaf 19.30 uur een voorlichtingsavond in Vrije School De kleine Johannes aan de Oosterstraat 3 in Deventer.

Zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio geven informatie die zich specifiek richt op getalenteerde leerlingen uit de basisschoolgroepen 7 en 8 met een VWO- dan wel gymnasiumadvies. Deze scholen nemen ook leerlingen mee die het zullen hebben over uitdagingen aangaan en leren leren.

De deelnemende scholen zijn: De Boerhaave uit Deventer; Gymnasium Apeldoorn; De Waerdenborch uit Holten; Het Stedelijk Lyceum uit Zutphen; De Vrije School uit Zutphen; Het Isendoorn College uit Warnsveld; Het Greijdanus uit Zwolle.

Aanmelden voor de gratis toegankelijke bijeenkomst kan – maar hoeft niet – via info@horde-deventer.nl.’
Vandaag voegde de Vereniging van vrijescholen hier ‘Ook in Delft nieuwe vrijeschool voor voortgezet onderwijs’ aan toe:
‘Vanaf 1 september 2014 kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs ook in Delft terecht op een vrijeschool. Delft kent momenteel relatief veel “bijzondere” basisscholen, maar nog geen vernieuwend middelbaar onderwijs.

De initiatiefnemers van de nieuwe vrijeschool willen, met steun van de Vrije Scholen VO in Den Haag en Rotterdam, in het nieuwe schooljaar starten met twee klassen. Op 1 februari is er een open dag voor belangstellende ouders en leerlingen.

Bijlages:
Lees hierover meer in de Delftse Post
Website van de Vrije School VO Delft
Zie ook: initiatieven Amsterdam-Noord, Roermond, Zwolle, Rotterdam e.o.
AntroVista kwam met dit bericht al op zaterdag 4 januari. Een dag eerder had namelijk de ‘Delftse Post’ dit bericht ‘Delft krijgt Vrije School voor voortgezet onderwijs’ gepubliceerd:
‘Het Delfts onderwijs is vanaf 1 september 2014 een nieuwe schoolsoort rijker: de Vrije School VO Delft. De vernieuwende, kleinschalige middelbare school wil in het nieuwe schooljaar starten met twee klassen.

Nog geen middelbaar onderwijs

Delft kent momenteel relatief veel “bijzondere” basisscholen (Vrije school Widar, Freinet-scholen, Dalton, Jenaplan en Montessori), maar nog geen vernieuwend middelbaar onderwijs. Een initiatiefgroep wil daar verandering in brengen, ook omdat de belangstelling voor vrije scholen snel groeit. Het leerlingenaantal op vrije scholen (basis- en voortgezet onderwijs) steeg in Nederland afgelopen jaar met vijf procent. Opmerkelijk, omdat landelijk gezien het totale aantal leerlingen juist terugloopt.

Talenten

Op vrije scholen wordt, naast aandacht voor kennis, heel nadrukkelijk gewerkt aan de artistieke, fysieke en sociale talenten van leerlingen. Volgens Nelleke Guequierre en Albert Vlug, leden van de initiatiefgroep en ouders van drie kinderen op Vrije School Widar, zijn er verschillende succesfactoren voor de stijgende populariteit van vrije scholen. De kleinschaligheid is er daar één van. Vlug: “Ook helpt het enorm dat onderzoeken laten zien dat gemiddelde examencijfers van vrije scholen en de rapportages van de Onderwijsinspectie prima zijn. Voorheen werd er namelijk wel eens getwijfeld aan het niveau. Dat beeld is dus achterhaald; vrije scholen scoren bovengemiddeld.”

Hoofd, hart en handen

Bovendien weet een groeiend aantal ouders inmiddels dat “vrije school” niet betekent dat kinderen extra veel vrij gelaten worden. Wel richt vrijeschools onderwijs, met een klein, hecht team van docenten, zich sterk op hoofd, hart en handen: naast de leervakken krijgen leerlingen bijvoorbeeld vier uur per week kunst en leren ze veel praktische vaardigheden. Voor steeds meer ouders is dat reden om hun kinderen over te laten stappen van het traditionele onderwijs naar een vrije school.

Pionieren

Voordat de nieuwe Delftse Vrije School VO kan starten, moet er komende maanden veel gebeuren. Met steun van de Vrije Scholen VO in Den Haag en Rotterdam wil de nieuwe Delftse Vrije School VO aansluiten bij een al bestaande middelbare school in Delft. Daarbij kan de pionierende initiatiefgroep veel hulp van ondernemende ouders gebruiken.

De gemeente Delft staat neutraal tegenover het nieuwe initiatief, waaraan achter de schermen al maandenlang is gewerkt. Een eerste informatieavond bij Vrije School Widar leverde al veel positieve reacties op van ouders die het waarderen dat er straks meer te kiezen valt in Delft én het geloof dat het mogelijk is om op 1 september te starten. Ook al omdat dit schooljaar vergelijkbare Vrije Scholen VO, met slechts enkele maanden voorbereidingstijd, met succes zijn gestart in Roermond en Zwolle.

Open dag 1 februari

Op 1 februari is er een open dag voor belangstellende ouders en leerlingen. Meer informatie: www.vrijeschoolvodelft.nl
Van het onderwijs naar de landbouw. Op 2 januari stelde Bionext de vraag ‘Komt er een nieuwe biologische wetgeving?
‘Na een evaluatieproces van de bestaande biologische wetgeving door de Europese Commissie, ondermeer via een EU-enquête, is nu het wachten op het voorstel van de Commissie in februari of maart. Het verhaal wil dat EU Commissaris Ciolos vlak voor de parlementsverkiezingen een voorstel voor een geheel nieuwe biowetgeving goedgekeurd wil krijgen. Volgens de Commissie is de biologische wetgeving in de afgelopen jaren verwaterd en is het tijd om de wetgeving naar de biologische principes op te hogen. Ondermeer door alle ontheffingen stop te zetten, bijvoorbeeld voor veevoer en zaadgoed.

Bionext heeft de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt met IFOAM EU, de Europese koepel voor de biologische sector waar alle landen in vertegenwoordigd zijn. De IFOAM EU en Bionext zijn tot de conclusie gekomen dat een verdere versterking van de huidige biologische wetgeving, die in 2007 en 2008 is aangenomen, de beste route is om de biologische principes te versterken, in combinatie met een versterking van de controle en internationale samenwerking tussen certificerings- en controle-instanties. De procesgang rond een volledig nieuwe biologische wetgeving daarentegen zal de ontwikkeling van de biologische sector afremmen. Immers, bij onzekerheid over de uiteindelijke invulling van de wetgeving, zullen telers en verwerkers afwachten en dat schaadt de groei.

IFOAM EU heeft voor Oudjaar een brief gestuurd naar de Commissie met aanbevelingen om de bestaande wetgeving te versterken. Een belangrijk element daarin zijn aanbevelingen om het doel van 100% biologische productsamenstelling te bereiken, ondermeer door ook additieven en hulpstoffen in de biologische calculatie op te nemen, zoals bij gist en rozemarijn extract inmiddels het geval is. Daarnaast heeft IFOAM EU gedetailleerde adviezen uitgebracht namens de hele biologische sector in de EU welke derogaties stop gezet kunnen worden en welke derogaties omgezet zouden moeten worden naar permanente regels.

Ook staatssecretaris Dijksma heeft in een Algemeen Overleg haar zorgen geuit over de ambitie van de Commissie om voor een volledig nieuw bio wetgevingsvoorstel. Ook overheden in veel andere EU landen delen de zorgen van de biologische sector. Bionext zal in samenwerking met IFOAM EU en de Nederlandse overheid alles in het werk stellen om de Commissie te overtuigen dat de gewenste verbeteringen het best binnen de bestaande biowetgeving doorgevoerd kunnen worden.’
‘Biologisch-dynamische melkveehouders Jan en Connie Rutte schrijven regelmatig een blog voor de website van Zuiver Zuivel. Dit keer gaat de blog over de collegiale toetsing:

Collegiale Toetsing – 17 december 2013

Voor BD-boeren zijn er bepaalde regels om gecertificeerd te worden. De certificering regelt Stichting Demeter. Daarvoor wordt je als bedrijf jaarlijks gecontroleerd door Skal. Dat is het orgaan wat de controles regelt. Er komt dan een controleur die alles op jouw bedrijf bekijkt, voornamelijk de administratie. Daar ben je dan meestal wel een paar uurtjes zoet mee. Nieuw was een paar jaar geleden de Collegiale Toetsing. Tot nu toe was dat vrijblijvend. In de toekomst wordt dat waarschijnlijk ook gebruikt bij de certificering. De Collegiale Toetsing is, ons inziens, een soort studiegroep. Er komen een paar boeren bij elkaar en er is iemand die dat begeleid. Wij doen daar dus ook al een paar jaar, zolang het er al is, aan mee. Afgelopen week startte ons groepje. Drie boeren dus en een begeleider. Deze eerste keer kwamen ze bij ons.

Een boer kwam uit de Flevopolder van de Zonnehoeve en de ander kwam uit Sijbekarspel. Degene van de Zonnehoeve was daar verantwoordelijk voor de tuinderij. De ander had een zorgboerderij met zorgcliënten die daar 24 uur per dag, 7 dagen per week verblijven. Zij hebben een tuinderij met klein fruit zoals aardbeien, frambozen en allerlei soorten bessen. Dus wij waren de enige melkveehouders.

We begonnen met kennismaken bij een bakkie koffie. Daarna ging Jan met hen het landbouwpad af. Bedoeling is dat je dan de plekken laat zien die voor jou speciaal zijn. Het land met alles wat daarbij hoort is voor ons bedrijf heel belangrijk en dat willen we dan ook graag laten zien.

Juist ook in de derde polder zitten op dit moment, eigenlijk de hele winter door, ontzettend veel smienten, kievieten en ja ook ganzen. Er zitten wel groepen van enkele honderden smienten daar in het land en ook vooral in de sloot. En ook van de andere vogels zijn het grote groepen, als ze dan opvliegen is dat een heel mooi gezicht. Het is dus niet alleen in het voorjaar dat er veel vogels zijn, in de winter zijn er ook veel, alleen andere soorten.

Terug op de boerderij liet hij de potstal zien waar de melkkoeien staan en daarna de schuur met de kalfjes. Bedoeling is dat de anderen zich een beeld vormen over jouw bedrijf en over jou als boer. Toen was het zo'n beetje etenstijd en gingen ze naar binnen. Bij een broodje en een glas van onze overheerlijke biologisch-dynamische melk werd er verder gepraat. Dat ging dan voornamelijk over hoe de anderen ons bedrijf zien en naar wat er in hun ogen anders of beter zou kunnen. Ze vonden bijvoorbeeld dat we meer moeten laten zien wat we doen. Door bijvoorbeeld een bord aan de weg te zetten of een kunstzinnig object. Ook meer gebruik maken van organisch materiaal was een idee en ja, daarover zijn we al in gesprek met organisaties. Maar dat gaat allemaal erg langzaam. Verder vonden ze wel dat wij ons bedrijf op een bijzondere wijze voeren. Jan zegt altijd, ik ben gewoon boer, maar volgens deze andere boeren is dat echt BD.

Bij de Collegiale Toetsing horen ook zelfevaluatieformulieren. Gezamenlijk hebben we die doorgenomen en al deze voorgaande punten kwamen aan bod. Deze formulieren worden dan weer opgestuurd naar Stichting Demeter. Al met al is het leerzaam om hier aan mee te doen. Andere mensen hebben namelijk toch een andere kijk op jou bedrijf, juist als ze zelf in een andere tak van het boerenbedrijf bezig zijn. De volgende keer is de bijeenkomst bij de boer in Sijbekarspel, we zijn benieuwd.

Voor meer informatie: www.zuiverzuivel.nl
Gisteren maakte het ‘Demeter Journal’ op Facebook dit statement over ‘Die Demeter-Gemeinschaft feiert Jubiläum: 90 Jahre biodynamisch – der Kurs in die Zukunft’:
‘Rudolf Steiners Impuls von 1924 zum Gedeihen der Landwirtschaft fiel auf fruchtbaren Boden. Seitdem arbeitet eine starke Demeter-Gemeinschaft daran, dass eine gesunde Erde das trägt, wovon der Mensch leben kann. Heute und in Zukunft. Mit allen Kräften.’
We kunnen dit jaar dus nog meer jubilea van antroposofische initiatieven die negentig jaar worden verwachten. Maar eerst gaan we naar de politiek. Of is het de economie? In ieder geval kunnen we terecht bij Ruud Thelosen, die zich 3 januari op zijn weblog ‘Maatschappelijke Driegeleding’ afvroeg: ‘Socialist of Kapitalist?
‘Rudolf Steiner een Socialist?

In het omvangrijke werk van Steiner zul je allerlei uitspraken vinden die deze vraag bevestigend maar ook ontkennend beantwoorden. Het is een complex vraagstuk mede ook door de vraag hoe je socialisme definieert. Is socialisme een allesomvattende maatschappijvorm? Is het socialisme gelijk aan het marxisme dat stelt dat de economische verhoudingen de basisverhoudingen van de totale maatschappij bepalen (onderbouw) en waarbij het geestelijke culturele leven (bovenbouw) bepaald wordt door de economie. Hoe de mensen denken hangt af van wat ze te eten krijgen!

Naar mijn mening en voor zover ik het begrijp is Steiner een socialist en dan met name voor het economisch gebied. In zijn maatschappijvisie die ook wel sociale driegeleding wordt genoemd onderscheidt hij drie maatschappelijke gebieden van overheids-/rechtsleven, economisch leven en geestesleven. In ieder van die drie gebieden horen verschillende kernwaarden. In het rechtsleven (democratie) de gelijkheid, in het geestesleven, dat wetenschap, onderwijs en cultuur omvat hoort vrijheid te zijn en in de economie zou de broederschap of solidariteit het leidende beginsel moeten zijn. Het zijn inderdaad de drie basisprincipes van de Franse revolutie die hiermee hun eigenlijke bestemming krijgen.

Steiner was dus een socialist voor zover het de economie betreft, maar tegelijkertijd zou je hem ook een liberaal kunnen noemen omdat hij vrijheid in het geestesleven een absolute noodzaak vond. De wetenschap, het onderwijs en ook de kunst en cultuur kan alleen gezond gedijen bij vrijheid. Anders wordt het staatsgodsdienst, staatsopvoedkunst of staatswetenschap. Een alles overheersend dogma dat ziekmakend werkt. Steiner heeft het in een van zijn lezingen ook wel over “kazernes van wetenschap” als hij het heeft over universiteiten, waar met ijzeren discipline iedereen getraind en gedrild wordt in gangbare “opvattingen”. Afwijkende meningen en visies worden niet gewaardeerd en dus kan Schumpeters’ wetmatigheid van creatieve destructie zijn gezonde werk niet doen.

In zijn economische hoofdwerk “Kernpunten van het sociale vraagstuk” geeft Steiner een uitgebreide beschrijving van zijn ideale visie op de economie. Hij pleit voor een nieuwe organisatievorm die hij associaties noemt en enigszins verwant is aan wat wij kennen als coöperaties. In de economie draait het om schaarse goederen en diensten en dus moeten we heel zorgvuldig omgaan met alle energiebronnen, hulpstoffen, halffabricaten die we nodig hebben om bruikbare producten te maken voor consumenten. De productie en distributie moet dus efficiënt en effectief worden georganiseerd . Dat betekent zonder onnodige verspilling en met minimale verliezen (= efficiënt) en alleen die goederen of diensten op de markt brengen waar mensen ook behoefte aan hebben (= effectief of doelgericht) en tegen een prijs die mensen ook bereid zijn om te betalen. Dit is in essentie de kern van de economie. Om dat ook te kunnen realiseren zijn associaties nodig waarin alle economische partijen/belangen vertegenwoordigd zijn dus producenten, handelaren én consumenten. Alleen zij samen kunnen voor een bepaald gebied bepalen wat er nodig is en wanneer en van welke kwaliteit, functionaliteit en prijs. Samen kunnen zij eerlijk en rechtvaardig ervoor zorgen dat iedereen het beste krijgt onder de gegeven omstandigheden en dat is waar het in een sociale of solidaire economie om draait. In het staatssocialisme of communisme ten tijde van Mao in China en Stalin in Rusland bepaalde de staat/overheid door middel van jaarplannen wat en hoe de productie en handel georganiseerd moest worden met alle gevolgen van dien. Zo moest iedereen in China dezelfde kleding dragen en kreeg men de beschikking over dezelfde voedingsmiddelen. Deze uniformiteit of gelijkheids-dwang heeft tot geweldige tekorten en grote rampen geleid. Zo moet het dus zeker niet.

Steiner is net zo min voor een vorm van staatssocialisme als voor het moderne partijsocialisme, zoals dat tot nu toe in de sociaaldemocratie is ontwikkeld. Dat laatste noemt hij vaak dogmatisch en rigide. Sociaaldemocraten hebben namelijk de neiging de vrijheid en dus het vrije geestes- en maatschappelijke leven aan banden te willen leggen. Zij zien conservatieve en liberale partijen veelal als hun opponenten.

Wij in Europa en het westen zijn geneigd te denken dat het vrije markt kapitalisme het in alle opzichten beter doet. Vrijheid in de economie heeft ons inderdaad vele producten en innovaties opgeleverd. Er is “voor elk wat wils”, als je er tenminste het geld voor hebt. Toch leidt deze economische ordening tot enorme verspillingen, uitputting van grondstoffen en energiebronnen alsook grote aantasting van natuur en milieu. De economische vrijheid leidt vaak tot economische machtsvorming (monopolies of oligopolies) en machtsmisbruik (woekerprijzen) en uitbuiting(factor arbeid).

Steiner zocht naar een nieuw midden tussen staatssocialisme en vrije marktkapitalisme waarbij enerzijds alle creativiteit en innovatie moet kunnen leiden tot maximaal voordeel voor de samenleving (en economie). Hij was dus een fel tegenstander van patenten, octrooien en andere juridische beschermingsmethoden van ideeën. Daarnaast moet er tegelijkertijd heel sober en doelgericht geproduceerd en gedistribueerd worden. Gesloten economische kringlopen zijn daarvoor nodig. De samenleving (lees economie) is pas sociaal, als iedereen steeds over voldoende en de beste producten kan beschikken!

Anderzijds was Steiner ook een overtuigd socialist omdat hij net als Marx en andere socialisten vond dat de productiemiddelen (grond, gebouwen en machines) geen economische goederen mogen zijn die vrij verhandeld kunnen worden. Ze mogen ook niet in handen zijn van privépersonen. Ze behoren namelijk de hele samenleving toe. De beste oplossing is dan ook niet onteigening en nationalisatie zoals bij marxisten en communisten maar neutralisering, waarmee je ze onttrekt aan het economisch verkeer. Het eigendom en de zeggenschap over de productiemiddelen ligt dan bij organisaties in het geestesleven zoals stichtingen of coöperatieve verenigingen. Tijdelijk worden die in bruikleen (of pacht) gegeven aan de beste meest geschikte ondernemers en agrariërs die deze productief maken.

In een lezing op 3 november 1918 (GA 185) laat Steiner er ook geen misverstand over bestaan. Hij beschrijft daar letterlijk dat het socialisme de belangrijkste missie is voor de moderne mensheid ten tijde van het 5e na-Atlantische tijdperk van de bewustzijnsziel en pas tegen het jaar 4000 (na Christus) tot een vorm van afronding zal komen. We hebben gelukkig nog ruim de tijd maar de richting staat wel vast, namelijk socialistisch!’
Nu heb ik nog een aantal Duitstalige berichten. Zoals deze van Wolfgang Vögele bij ‘News Network Anthroposophy Limited (NNA)’, getiteld ‘Futurum Verlag wird unabhängig’:
‘Der Futurum Verlag, der seit Januar 2011 als Label-Verlag des Rudolf Steiner Verlags Basel geführt wird, soll aus diesem ausgegliedert und als GmbH neu gegründet werden.

Das dazu nötige Kapital sei vorhanden, erklärten Claudia Zangger und Jonathan Stauffer, die den Verlag übernehmen werden: “Der Verwaltungsrat der Rudolf Steiner Verlag AG unterstützt eine selbständige Weiterführung des Futurum Verlags durch eine faire und kooperative Gestaltung des Verkaufs.”

Beabsichtigt sind deshalb auch neue Formen der Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren, mit denen im November 2013 ein erstes orientierendes Gespräch stattfand. Sie sollen künftig stärker in die Verlagsentwicklung einbezogen werden, beispielsweise auch in die Entscheidung, ob ein Buchprojekt umgesetzt werden soll und kann. Beabsichtigt ist auch eine stärkere informelle Vernetzung der Autoren untereinander.

Futurum verlegt Bücher zu aktuellen Zeitfragen, Kunst- und Kulturgeschichte sowie Anthroposophie. Die unabhängige Internet-Enzyklopädie Wikipedia beschreibt den Anspruch des Futurum Verlags wie folgt: Er möchte mit seinen Publikationen nicht “fertige Rezepte und Scheinlösungen” anbieten, sondern “Keime für Zukunftsgestaltung setzen” und “ohne Belehrung anregende Diskurse ermöglichen”.’
Als dat maar goed gaat. Dezelfde dag kwam Wolfgang Vögele op dezelfde plek ook met ‘Steiner Archiv jetzt mit öffentlichem Lesesaal’:
‘Das Rudolf Steiner Archiv will seine Bestände stärker als bisher der Forschung zugänglich machen. Zu diesem Zweck wurde jetzt auch ein Lesesaal eingerichtet. Dies geht aus dem zweiten “Archivmagazin” hervor, das das Archiv im Dezember 2013 herausgegeben hat. Es verdeutlicht damit die seit dem Amtsantritt des neuen Archivleiters David Marc Hoffmann eingeleitete Neuausrichtung des Archivs hin zu mehr Transparenz und Öffentlichkeit.

Die neue Ausgabe des “Archivmagazins” steht im Zeichen der Grundsteinlegung des Ersten Goetheanums vor 100 Jahren. Die Grundsteinlegung am 20. September 1913 im schweizerischen Dornach – der Bau hätte ursprünglich in München errichtet werden sollen – gilt als wichtiges Ereignis im Leben Rudolf Steiners und der anthroposophischen Bewegung. Der Kunsthistoriker Roland Halfen hat auf 48 Seiten teilweise unbekannte Dokumente, Erinnerungen von Teilnehmern und mehrere auf das Thema bezügliche Ansprachen Steiners zusammengestellt.

Seit der Errichtung des monumentalen Doppelkuppelbaus auf dem Dornacher Hügel zogen die Aktivitäten der Anthroposophen vermehrt das Interesse der Zeitgenossen auf sich. Die Reaktionen reichten von Neugier bis zu offener Anfeindung. Nach fast zehnjähriger Tätigkeit dieser “Freien Hochschule für Geisteswissenschaft” fiel der künstlerisch wertvolle Bau einer Brandstiftung zum Opfer, dessen Urheber nie ermittelt werden konnte.

Der Inbetriebnahme des öffentlichen Lesesaals im Erdgeschoss des Hauses Duldeck ist ein eigener Bericht im Archivmagazin gewidmet. Dieser enthält eine umfangreiche Handbibliothek, die jetzt Forschenden und allen Interessenten zur Verfügung steht.

Das Archivmagazin gibt außerdem Auskunft zu den Editionsplänen des Steiner-Archivs.

Mit der Publikation von bisher 350 Bänden der Steiner-Gesamtausgabe hat das Steiner Archiv noch längst nicht den gesamten Nachlass veröffentlicht. Eine Hauptaufgabe bleibt die Gesamtedition von Steiners Korrespondenz (1800 Briefe von und an Rudolf Steiner), die noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Auch Hunderte von Notizbüchern und Tausende von Notizzetteln Steiners harren noch der Erschließung.

Zwei Beiträge diskutieren die aktuelle Zusammenarbeit des Rudolf Steiner Verlages mit dem Stuttgarter Frommann Holzboog Verlag bei der Herausgabe der ersten kritischen Ausgabe von Steiners Schriften. Ferner enthält das Archivmagazin Berichte zu bevorstehenden Neuerscheinungen der Gesamtausgabe – beispielsweise zu den Bänden “Arbeiterräte und Sozialisierung” (GA 331a) und “Kulturräte und Sozialisierung” (GA 331b), zu Neuauflagen, Neuerwerbungen und Ausstellungen.

Mit seiner Neuausrichtung möchte das Steiner Archiv eigenen Angaben zufolge eine vermehrte Akzeptanz als öffentliche Forschungsstätte erzielen.’
Een derde bericht uit dezelfde hoek verscheen op 31 december van 2013 onder de titel ‘Steiner-Biographie von Prof. Helmut Zander wird kritisch durchleuchet’, waar ook nog een Nederlands tintje aan zit:
‘Eine kritische Durchleuchtung der 2011 erschienene Steiner-Biographie von Religionswissenschaftler Prof. Helmut Zander ist jetzt im niederländischen Occident Verlag erschienen. NNA-Korrespondent Wolfgang G. Voegele hat sie sich angeschaut.

BAARLE NASSAU/NL (NNA) – Das Werk des Biologen und Waldorflehrers Holger Niederhausen ist die erste Auseinandersetzung mit Zanders Werk in Buchform. Niederhausen engagiert sich schon seit längerem im Internet als Kritiker von Zanders Veröffentlichungen, der im akademischen Mainstream als Steiner-Kenner gilt (siehe Link).

Wie schon Karen Swassjan, Lorenzo Ravagli, und Rahel Uhlenhoff in ihren Repliken auf Zanders Publikationen will auch Niederhausen nachweisen, dass Zanders historisch-kritische Methode Einseitigkeiten produziert, die das Bild von Steiner in der Öffentlichkeit verzerren. In den Beispielen, die Niederhausen anführt, geht es nicht nur um einzelne Irrtümer, sondern Niederhausen wirft Zander vor, Quellen im Sinn seiner Hypothesen zu manipulieren.

Mit seiner Zander-Kritik in Buchform möchte Niederhausen außerdem “etwas von der wahren Gestalt der Anthroposophie sichtbar machen.” Zu diesem Zweck stellt er Zanders Ausführungen meist ein Zitat von Rudolf Steiner gegenüber, damit möchte er dokumentieren, dass Zander Wortlaute Steiners unterschlagen, “weil aus ihnen die Wahrheit sofort hervorginge.” (29) Niederhausen unterstellt dem Religionswissenschaftler Absicht, ja einen regelrechten Hass auf die Anthroposophie, die seiner Auffassung nach in einer unbewussten “Furcht vor der geistigen Welt” begründet sei. Hier bezieht sich Niederhausen auf Steiner selbst, der zu seiner Zeit die Gehässigkeit mancher Kritiker auf deren unbewusste Furcht vor dem Übersinnlichen zurückgeführt hatte.

Niederhausens Feststellung, fast alle Zanderschen Deutungen hätten mehr oder weniger den Charakter einer Anschuldigung und Steiner werde als “ein machtorientierter, autoritärer Plagiator und Scharlatan” (404) dargestellt, ist nicht neu. Schon David Marc Hoffmann sprach von einer “Verdachtshermeneutik” in den Schriften von Helmut Zander. (Uhlenhoff, 2011, S. 91)

Bereits mit den ersten Worten des Buches unterstelle Zander Steiner eine bewusste Lüge, nämlich in Bezug auf sein Geburtsdatum (18). Damit erzeuge Zander beim Leser von vornherein Misstrauen gegenüber Steiners Charakter. Dieser aber sei von tiefster Wahrhaftigkeit gewesen, betont Niederhausen (21).

Zander bescheinige Rudolf Steiner außerdem nicht nur intellektuelle Inkompetenz, sondern stellt ihn immer wieder als innerlich zerrissene, haltlose Persönlichkeit dar: “Er ist unfähig, seine Aufgaben zu organisieren, und er hat sein Leben immer weniger im Griff.” (Zander, S. 59) Zanders “nonchalanter, jovialer Ton” (391) gleite allzu oft in Menschenverachtung ab, etwa wenn er Steiners gesundheitlichen Zusammenbruch 1924 mit den Worten beschreibt: “Aber Ende September war seine Batterie leer.” (Zander, S. 460 f.). Durchgehend äußert Niederhausen seine Betroffenheit, die er über Zanders Darstellungsweise empfindet und sieht dessen Werk im Kontext eines “Vernichtungsfeldzugs” gegen Rudolf Steiner und die Anthroposophie.

Akribisch setzt sich Niedernhausen auch mit bekannten Vorwürfen gegen Rudolf Steiner auseinander, z.B. hinsichtlich Steiners akademischem Abschluss. Zander vermittele den Eindruck, Anthroposophen hätten das Ergebnis von Steiners Promotion bisher ängstlich verschwiegen. In Wahrheit hatten diese schon vor 20 Jahren eine gründliche Dokumentation über Steiners Dissertation veröffentlicht (Rudolf Steiner Studien, Band V, 1991, S. 202). Dabei geht es um das Wort “rite” als Kennzeichnung von Steiners Dissertation, das Kritiker wie Zander als notenmäßige Bewertung deuten und daraus Steiners intellektuelle Unzulänglichkeit ableiteten. Obwohl im Protokoll des Promotionsverfahren stehe “Ein Praedicat wurde nicht beantragt”, sei für Zander klar: “Er bestand das Rigorosum (...), allerdings nur äußerst knapp mit der Bewertung ‘rite’.” (Zander, S. 504) Niederhausen verweist demgegenüber auf eine Einschätzung von Ludger Jansen vom Institut für Philosophie der Universität Rostock, der erläutert: “Es ist wahrscheinlich, dass es bei externen Prüfungen nur um die Feststellung genügend (rite) oder ungenügend ging.” Ein Werturteil sei damit nicht verbunden gewesen.

Niederhausens Buch ist eine emotionale Verteidigungschrift, er stellt sich vor Rudolf Steiner wie vor einen guten Freund, der von einem “Chefankläger” Zander vor Gericht gezerrt wird. Immer wieder appelliert der Autor an Moral und Wahrheitsliebe des Lesers, die er bei Zander offensichtlich vermisst: “Die Wirkung [von Zanders Steinerbiographie] auf den Wahrheitssinn eines Menschen, der diesen Sinn ausgebildet hat und die Wahrheit liebt (...) ist nahezu unbeschreiblich. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht.” (16). Bei Zander verbinde sich der Autoritätsanspruch der Wissenschaft mit dem der katholischen Kirche (390).

Prof. Zander repräsentiert eine hegemoniale konservative Kultur, der alles Neue schon verdächtig oder gefährlich erscheint. Von dieser sicheren Position aus ist es nicht schwer, weltanschauliche Minderheiten als Forschungsobjekte zu sezieren und sich damit im akademischen Kontext zu profilieren. Mit dem Mut der Verzweiflung wehrt sich Niederhausen gegen diese autoritäre Deutungshoheit des Schweizer Religionswissenschaftlers. Selbst wenn sein Engagement an Don Quichottes Kampf gegen die Windmühlen erinnert oder wie ein persönlicher Befreiungsschlag aussieht, verdient er doch Respekt. Niederhausens Ausdrucksweise ist unakademisch und leicht verständlich, seine Argumentation durchaus logisch und gewissenhaft. Auch wer schon frühere Widerlegungen der Zanderschen Arbeit durch andere Autoren kennt, wird in Niederhausens kritischer Studie manches Bedenkenswerte entdecken.

Holger Niederhausen, Unwahrheit und Wissenschaft. Helmut Zander und Rudolf Steiner. Occident Verlag Baarle Nassau (Niederlande) 2013.’
Dan vond ik gisteren op Facebook bij weekblad ‹Das Goetheanum› het volgende kleine berichtje, ‘Pauls treasures translated’:
‘Pauls Schätze sind noch immer ungehoben. Damit sich dies nach und nach ändert, hat die Paul-Schatz-Stiftung nun das Werk ‹Die Welt ist umstülpbar – Rhythmusforschung und Technik› in englischer Sprache publiziert. Das Buch führt durch den Lebensgang des Künstlers und Technikers und es veranschaulicht die Genese seiner zentralen Entdeckungen und Erfindungen, die auf der Umstülpbarkeit des Raumes basieren.’
Bij Google+ schreef hetzelfde weekblad daarentegen over een ‘Mysterienroman’:
‘Vor wenigen Wochen erschien der Roman ‹Hieronymus – über Kino und Liebe in Zeiten der Reinkarnation› von Andrea Salvodelli. Der Zürcher Tagesanzeiger widmete dem Buch eine umfangreiche Rezension, in der auch die Lebensgeschichte des Autors erzählt wird. Salvodelli habe in den Siebzigerjahren als große Filmhoffnung gegolten, sei darauf hin jedoch für vierzig Jahre von der Bildfläche verschwunden, um sich in Steiners Werk zu vertiefen. Die Frucht dieser Zeit sei ein Roman, der dem Anspruch gerecht werden soll, dass «ein richtig verfasstes anthroposophisches Buch ein Aufwecker des Geisteslebens im Leser sein soll», wie es in ‹Mein Lebensgang› heißt: http://buff.ly/1d5zr5f CC’
Eergisteren plaatste ‹Das Goetheanum› op Facebook dit redactionele woord van Wolfgang Held, ‘Das Unfassbare’:
‘Vor hundert Jahren brach er aus, der Erste Weltkrieg, der ‹Große Krieg›. Er stellte alles in den Schatten, was in den Geschichtsbüchern über Kriege zu lesen war. Es war der erste Krieg, in dem Mensch gegen Maschine kämpfte, in dem Giftgas mit dem Wind zum Gegner getrieben wurde, in dem man im Geratter der Salven den Schuss nicht mehr hören konnte. Es war der erste Krieg, der aus der Luft, der unter Wasser geführt wurde. «Der Tod schlug zu wie eine Fliegenklatsche» heisst es in einer Feldpost über die Unbarmherzigkeit und Belanglosigkeit dieses technisierten Schlachtens.

Seine Schatten warf er voraus, so notierte bereits 1887 Friedrich Engels, dass die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges auf drei bis vier Jahre gedrängt den ganzen Kontinent erfassen werden und Helmuth v. Moltke prophezeite einen «dreißigjährigen Volkskrieg», als hätte er die Zeit von 1914 bis1945 vor Augen. So unfassbar dieser Krieg ist, so unfassbar ist die Begeisterung in den Städten Europas zu Kriegbeginn, besonders der gebildeten Bevölkerung. «Endlich Krieg!» schreibt August Macke – welch ein Zeugnis aus einer sinnentleerten Zeit.

«Nie wieder Krieg!» war weltweit der Ruf, das Credo, das jede Nachkriegsgeneration für sich neu formulierte. Doch Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Heutige Kinder haben keine Grosseltern mehr, die Zeugen dieses Grauens waren. Sie sind immer weniger eine Nachkriegsgeneration. Herausforderungen wie der Welthunger, wie das Unrecht zwischen Nord und Süd, wie die Verständigung der Religionen könnten sie zur ersten Friedensgeneration werden lassen.

Wolfgang Held

Das Goetheanum abonnieren: http://buff.ly/1dtkGr6
En als we over oorlogen beginnen, kan deze er ook nog wel bij. Vandaag kwam ‘Rudolf Steiner: Schriften – Kritische Ausgabe. SKA’ op Facebook met dit bericht:
‘Gern weisen wir hiermit auf das neue Buchprojekt von Ansgar Martins und Info 3 hin:

Hans Büchenbacher. Erinnerungen 1933-1949

“Hans Büchenbacher sah als Vorstandsmitglied der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland bewusster als die meisten anderen Anthroposophen die Machtergreifung Hitlers schon früh als Weg in den Untergang.

In seinen nach dem Krieg verfassten ‘Erinnerungen’ kommentiert Büchenbacher schonungslos seine Beobachtungen und auch das Versagen der Anthroposophischen Gesellschaft einschließlich Teilen des Dornacher Vorstands angesichts des Nationalsozialismus.

Hans Büchenbacher, Offizier im Ersten Weltkrieg, von Rudolf Steiner zum Redner berufen, war Philosoph, Buchautor, Lehrer für Anthroposophie und u.a. Freund des in Auschwitz ermordeten Komponisten Viktor Ullmann. Er starb 1977 in der Schweiz.

Mit der wissenschaftlich edierten und ausführlich kommentierten Ausgabe macht der Mayer Info3 Verlag seine Erinnerungen fast 70 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes erstmals öffentlich zugänglich.

Für die Herausgabe wurde der junge Religionswissenschaftler, Waldorf-Blogger und Info3-Autor Ansgar Martins gewonnen, der in ausführlichen Anhängen zu Büchenbachers Erinnerungen die Situation der Anthroposophie zwischen 1933 und 1945 in größere kultur- und gesellschaftspolitische Zusammenhänge einbettet.

Als Zeitdokument und kritische Hintergrundanalyse bildet das Buch eine wesentliche Ergänzung bisheriger Arbeiten über Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus.

Vor allem aber zeichnet diese Herausgabe das liebevolle Porträt eines vergessenen, feinsinnigen anthroposophischen Denkers und ist in Teilen auch eine Rehabilitierung dieses für seine weltanschaulichen Freunde oft unbequemen Zeitgenossen.

Unsere Bitte an Sie:
Das Erscheinen des Buches ist für Frühjahr 2014 geplant. Für die Finanzierung der wissenschaftlich-archivarischen Arbeiten sowie für den Druck des Buches bitten wir nun um Ihre Unterstützung: Die Deckung der Kosten in Höhe von ca. 7.000 Euro ist angesichts des speziellen Themas allein durch den Verkauf des Buches nicht zu erwarten.

Helfen Sie deshalb durch Ihre Schenkung mit, dieses einzigartige Dokument in die Welt zu bringen! Eine Unterstützung ist in Beträgen zwischen 100,- und 1000,- Euro möglich. Jeder Schenkende wird im Anhang des Buches mit Dank erwähnt werden und erhält selbstverständlich ein Exemplar des Werkes.”

Wenn Sie das Projekt unterstützen möchten, setzen Sie sich mit dem Verlag in Verbindung: http://www.info3-magazin.de/buechenbacher/
Op de weblog van Ansgar Martins zelf, ‘Waldorfblog’, vinden we vandaag meer bijzonderheden, onder de titel ‘Neues Buch. Hans Büchenbacher: Erinnerungen 1933-1949’:
‘“Die Goetheanumleitung wird sich doch immer mehr und mehr identisch erklären mit dem Nationalsozialismus... Der Dr. Rascher, der gute Beziehungen hat zu dieser Richtung, wird jetzt funktionieren als derjenige, der nun in Deutschland die Dinge zu tun hat... Da geht schon die Richtung der Machthaber in Deutschland und der Leitung hier in der gleichen Linie. Das sind schwerwiegende Dinge.” 
– Ita Wegman an Fried Greuter und Michael Wilson, 14. Oktober 1933

Der Anthroposoph Hans Büchenbacher (1887-1977) hat an seinem Lebensabend “Erinnerungen” verfasst, die eine immer wieder hysterisch erwähnte, aber erst anfänglich aufgearbeitete Beziehungsgeschichte thematisieren: Die Beziehung von Anthroposophie und Nationalsozialismus. Mit großer Verbitterung beschrieb der promovierte Philosoph und glühende Steiner-Anhänger, was er als ideologischen (Selbst-)“Verrat” seiner geliebten Anthroposophischen Gesellschaft im nationalsozialistischen Deutschland erlebte. Der als “Halbjude” ab 1933 sukzessive aus dem Vorstand der deutschen Anthroposophen Gedrängte hatte ironischerweise bereits im Mai 1922 einen deutschnational motivierten Anschlag auf Rudolf vereiteln können.

Seine bewegte Biographie führt tief in den Untergrund des alternativkulturell-okkultistischen Labyrinths von Kaiserreich und Weimarer Republik – und in die abgründigen Positionen deutscher Anthroposophen im Hitler-Fieber, von denen manche gar das Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft durch die Nazis 1935 begrüßten, so Büchenbacher: “Dass die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland verboten worden sei, wäre ja schliesslich nicht schade, denn sie sei doch imgrunde nur ein Verein von alten Tanten gewesen. Aber jetzt würde eben eine richtige Anthroposophische Gesellschaft entstehen.” Aber Büchenbacher berichtet auch von antinazistischen Steiner-Schülern wie Johannes Hohlenberg, die sich, wie er selbst, 1933 oft nicht nur im Fadenkreuz des Judenhasses, sondern auch zunehmend im Konflikt mit ihren Glaubensgenossen wiederfanden. Schließlich warf Büchenbacher seinen Mitbrüdern Versagen vor dubiosen “okkulten Mächten” im Nazismus vor, die die kosmische Mission der Anthroposophischen Gesellschaft unheilbar aus der Bahn geworfen hätten. Die Erkenntnis sei nach 1945 Verdrängung gewichen – “Sie müssen das doch nicht mehr wissen”, hatte ihm 1946 Ernst Aisenprais offiziös verlauten lassen.

Büchenbachers Anschuldigungen und esoterische Spekulationen fordern eine historische und ideologiekritische Klärung heraus. Im Frankfurter Info3-Verlag werden 2014 Büchenbachers “Erinnerungen 1933-1949” veröffentlicht (hier zum Spendenaufruf). In fünf umfangreichen Anhängen habe ich die Ehre und das Vergnügen, eine weitere historische Einordnung vorzunehmen – zunächst wird das Buch auch eine erste Biographie dieses wendigen Denkers enthalten. Sein Weg führte vom freistudentischen Kreis um Philipp Berlin und Karl Korsch ins Zentrum der “Dreigliederungsbewegung”, vom scharfen binnenanthroposophischen Kritiker zum Vorsitzenden der Dornach-treuen Anthroposophen 1931, von der psychologischen Ästhetik Theodor Lipps’ zum Bemühen um eine philosophische Anthroposophie, die auch zu Schmuel Hugo Bergman, Herbert Witzenmann und Heinz Zimmermann ausstrahlte.

Büchenbachers Kontakte, etwa zu dem Mediziner und Nazi Hanns Rascher (Vater des berüchtigten KZ-Arztes Sigmund Rascher) werfen weiter die Frage nach Kontakt und Vernetzung zwischen anthroposophischen und völkisch-theosophischen Gruppen vor 1933 auf, die in einem weiteren Anhang angerissen werden. Anhang 3 und 4 gehen schließlich der anthroposophischen Geschichte in Deutschland und der Schweiz 1933-1945 nach. Büchenbachers Kommentare zu den sog. “nazistischen Sünden der Dornacher” erweisen sich dabei großenteils als belastbare Hinweise auf die Dynamiken der Anthroposophen im Schatten des Nationalsozialismus.

Hierzu liegen bereits fundierte Publikationen (vor allem Arfst Wagner 1991ff., Uwe Werner 1999, Peter Bierl 2005, Ida Oberman 2008 und Peter Staudenmaier 2010) vor. Diese scheinen aber zumindest in zweierlei grundsätzlicher Hinsicht ergänzt werden zu müssen: Im Hinblick auf die faktische Vielfalt der anthroposophischen Positionen zum deutschen Faschismus und unter Beachtung der personellen und Machtstrukturen, die sich 1933 in der Anthroposophie etablierten. Hierbei kommt dem erwähnten Rascher sowie Roman Boos (1889-1952), manischer Fan der “deutschen Erneuerung” in der Dornacher Zentrale, mehr als nur eine Schlüsselrolle im Herzen der organisierten Anthroposophie zu. Last but not least ist die Geschichte jüdischer Anthroposophen ungeschrieben: von kulturzionistischen Zirkeln und den kabbalistischen Interessen eines Albrecht Sellin, Adolf Arenson oder Ernst Müller (der im Sohar das “Geistige und Geistigste der Anthroposophie” sah) über zerrissene Figuren jüdischen Selbsthasses wie Ludwig Thieben, Norbert Glas oder Karl König zu Flucht, Emigration und Ermordung jüdischer Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft.

An und mit Büchenbacher lässt sich über ein halbes Jahrhundert anthroposophischer und eben auch: deutscher Geistesgeschichte schreiben. An Einzelbiographien und in der historischen Analyse zeigt sich, dass sicher geglaubte Fronten von rechts und links, von Wissenschaft und religiöser Inbrunst, von bürgerlicher Sicherheit und okkultistischer Avantgarde, Politik und Geisterseherei und schließlich von Mystik und Massenmord weit weniger aufrecht erhalten lassen, als uns das allen lieb wäre.

Helfen Sie mit, dieses Buchprojekts zu realisieren! Für die Drucklegung des Manuskripts bitten wir noch um Spenden.

6 opmerkingen:

matthijs zei

Reactie op; Gern (?) weisen wir hiermit auf das neue Buchprojekt von Ansgar Martins und Info 3 hin, zitat/geciteerd:
"An und mit Büchenbacher lässt sich über ein halbes Jahrhundert anthroposophischer und eben auch: deutscher Geistesgeschichte schreiben.
An Einzelbiographien und in der historischen Analyse zeigt sich, dass sicher geglaubte Fronten von rechts und links"…etc.

Zijn die fronten op rechts en links daadwerkelijk zo zeker te stellen?
Of geven historische bronnen een ander beeld? zie Link hieronder.

http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2012-07/weimarer-republik-nsdap-reichstagswahl

Inleiding tot het betreffende artikel.

"Machtergreifung" ist ein gängiger Begriff für den Prozess, an dessen Ende Adolf Hitler 1933 Reichskanzler ist. Ganz so, als hätten die Deutschen mit dem gescheiterten Kunstmaler aus Österreich wenig zu tun. Ganz so, als sei er unverhofft aus Braunau am Inn herangezogen wie ein Gewitter und habe die Macht mal eben ergriffen, um Europa ins Unglück zu stürzen.

Am 31. Juli 1932 geben 37,3 Prozent der Deutschen in freien Wahlen ihre Stimme der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), mehr als ein Drittel also. Spätestens jetzt ist Hitler nicht mehr nur ein Hinterzimmer-Schwadroneur, der es mit dem Antisemitismus ein wenig übertreibt. Er ist noch nicht der "Führer", aber er führt schon die stärkste Fraktion im Reichstag.
Einde inleiding vervolg zie Link.

"Über zerrissene Figuren jüdischen Selbsthasses" meldt het artikel in de voor laatste alinea.
Wie onderzoekt en schrijft-Über zerrissene Figuren antroposofischen Selbsthasses?

matthijs zei

1 van 2.Michel,ik wilde even checken of ik vervolreacties naar had aangevinkt.

Daarbij viel mijn oog op 'Helfen Sie mit, dieses Buchprojekts zu realisieren!
Für die Drucklegung des Manuskripts bitten wir noch um Spenden.’en direkt daaronder...
Geplaatst door Michel Gastkemper.

Ik ga je niet om een toelichting vragen.
Maar merk op dat, zo gesteld als boven, je dit boekproject mede steunt en onderschrijft.

Een bericht publiceren is één ding, de inhoud onderschrijven en ondersteunen een tweede...

Büchenbachers Anschuldigungen und esoterische Spekulationen fordern eine historische und ideologiekritische Klärung heraus', stelt de schrijver. Maar 'die Klärung' is al helder want,
'Büchenbachers Kommentare zu den sog. 'nazistischen Sünden der Dornacher' erweisen sich dabei großenteils als belastbare Hinweise auf die Dynamiken der Anthroposophen im Schatten des Nationalsozialismus'.
Tsa, indien de 'Anthroposophen' im Schatten zijn van het 'Nationalsozialismus' vertegenwoordigd deze stroming kennelijk het Licht???

matthijs zei

2 van 2.
Peter Staudenmaier (o.a.historisch publicist over dit thema) correspondeerde/mailde hier al eerder over in 2009.
'There is one fairly straightforward anthroposophist source regarding
Marie Steiner's reportedly sympathetic attitude toward Nazism. The post-war memoirs of anthroposophist Hans Büchenbacher, who came from a Jewish background and had to leave Nazi Germany, characterize Marie Steiner as "pro-Nazi"; these excerpts from Büchenbacher's memoirs were
reprinted in the anthroposophist magazine Info3 in April 1999, pp.
16-19. A brief discussion can also be found in Helmut Zander,
Anthroposophie in Deutschland, p. 249.'
Ene Eric reageert hierop als volgt; Eric wrote:
'In none of the currently available 1925-1949 letters by Marie Steiner in her archive, however does she ever expresses herself to be pro-Nazi as such.
The rest must be rumors that came via personal conversations'.

Peter Staudenmaier geeft er een genuanceerde reactie op.
'I think that is very likely. Anthroposophical correspondence at the time was rife with speculation and counter-speculation about supposed contacts with Nazis and the risks and benefits this might bring. 'Melodrama' is a good description of the general mood, both regarding internal anthroposophist disputes and regarding the wider political context. Various impressions about other anthroposophists seem to have been handed down by word of mouth and then sometimes took on a life of their own. It's also worth keeping in mind the extraordinarily high level of internal distrust, resentment, and recrimination within anthroposophical circles during this period, whether in Germany or Switzerland or elsewhere, with one faction finally expelling the other faction from the Anthroposophical Society in 1935. Marie Steiner was the leader of the faction that gained the upper hand at that point, though things shifted again after the war'.

Uit een korte biografie over Hans Büchenbacher door Heinz Zimmerman komt een ander beeld te voorschijn meer Licht dan Schaduw, op http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=106

matthijs zei

1. van 2.Als Zeitdokument und kritische Hintergrundanalyse bildet das Buch= Mailverkehr eine wesentliche Ergänzung bisheriger Arbeiten über Anthroposophen wie zum Beispiel Peter Staudenmaier und Ansgar Martin über der Zeit des Nationalsozialismus.

Peter Staudenmaier Jan 8 8:43 AM
Ansgar Martins let me know recently that the memoirs of Hans Büchenbacher will soon be published by Info3, an anthroposophist publisher in Germany. Though excerpts have appeared before, Büchenbacher's memoirs as a whole have never been published previously. They offer an important first-hand narrative of anthroposophist life in Nazi Germany.

Hans Büchenbacher (1887-1977) was a prominent leader in the early anthroposophist movement. He was editor of the official journal "Anthroposophie" and a personal student of Steiner. From 1931 to 1934 he served as chairman of the Anthroposophical Society in Germany. Though raised Catholic, Büchenbacher had partial Jewish ancestry and was considered a "half-Jew" by Nazi standards. He emigrated to Switzerland in 1936.

Büchenbacher's memoirs were written in the final years of his life. They provide a retrospective account of the behavior of his fellow anthroposophists during the Nazi era. It is not a flattering portrait. Many of his remarks are still quite bitter, decades later, and he adopts a conspiracist perspective at times. The text is nonetheless very revealing.

According to Büchenbacher, "approximately two thirds of German anthroposophists more or less succumbed to National Socialism." His memoirs report that various influential anthroposophists, whom he identifies by name, were "deeply infected by Nazi views" and "staunchly supported Hitler." Both Guenther Wachsmuth, Secretary of the Swiss-based General Anthroposophical Society, and Marie Steiner, the widow of Rudolf Steiner, are described as "completely pro-Nazi." Büchenbacher's memoirs lament the far-reaching "Nazi sins" of his Dornach colleagues.

In addition to publishing the memoirs themselves, Info3 will include a series of appendices prepared by Ansgar Martins, which should provide equally significant historical context. The publication is scheduled for later this year. Here is the announcement from the publisher:
http://www.info3-magazin.de/buechenbacher/
And here is a thorough discussion on Martins' blog: http://waldorfblog.wordpress.com/
Peter S.

Waar Eric nu als samoanCoconuts op reageert, het zijn géén 'peanuts'.

samoancoconuts Message 2 of 3 , Jan 8 6:30 PM Hello Peter,
Re."approximately two thirds of German anthroposophists more or less succumbed to National Socialism."

Wow, that's considerable more than your own much more modest estimates and pales compared to the slated figures the AS and it's former archival specialist dared to publicly (during a conference discussed on the list) challenge you with.

Hier reageert Peter op die vooraf eerst het bovenstaande bericht herhaalt.

matthijs zei

2. van 2.Hier reageert Peter op die vooraf eerst het bovenstaande bericht herhaalt.

Peter Staudenmaier
Message 3 of 3 , Today( 9-1-2014) at 7:30 AM Eric wrote zie boven.
> Re."approximately two thirds of German anthroposophists more or less
> succumbed to National Socialism."
I hope Info3 or/and Ansgar Martin (with his connection to the publisher) could forward an advanced copy to you for research purposes, or for you to write an article about it for Info3 or something like that..Eric
> Wow, that's considerable more than your own much more modest estimates
> and pales compared to the slated figures the AS and it's former
> archival specialist dared to publicly (during a conference discussed on
> the list) challenge you with.


That's definitely true; Büchenbacher's account is considerably harsher than my own in several respects. I think that is partly due to his individual experiences and perspective, and partly due to the nature of the archival sources my research is built around.


> I hope Info3 or/and Ansgar Martin (with his connection to the
> publisher) could forward an advanced copy to you for research
> purposes, or for you to write an article about it for Info3 or
> something like that...

I got a copy of the original typescript a couple years ago, thanks to a gracious source in Germany who has asked to remain anonymous. I quote a few passages from the memoirs in the Introduction to the revised book version of my dissertation. Ansgar Martins told me last summer that he was preparing the memoirs for publication, and I think it will provide an important vantage point on anthroposophy in the Nazi era. At the very least it is good to see some anthroposophists facing the subject and trying to take it seriously. Peter S.

Matthijs citeert deels Peter; Uiteindelijk is het goed dat enkele anthroposofen het onderwerp onder ogen zien en dit serieus nemen.

Michel Gastkemper zei

Dank je, Matthijs. Je geeft zelf hiermee eigenlijk al antwoord op de vraag die je mij stelde. Ik zie het ook zo.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)