Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 7 mei 2008

Fusiegeweld

Fusiegeweld houdt aan in de antroposofische gezondheidszorg. Vroeger had je de op zichzelf staande Bernard Lievegoed Kliniek voor antroposofische psychiatrie in Bilthoven. Na een fusie met Arta verslavingszorg in Hamingen, Zeist en Driebergen gingen beide organisaties samen verder onder de nieuwe naam Arta-Lievegoedgroep.

Een nieuwe fusie volgde in 2007, met de Ita Wegman Stichting voor vooral extramurale zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, met vestigingen in het hele land. Het geheel ging nu Lievegoed Zorggroep heten.

De woon-werkgemeenschap Bronlaak voor sociaaltherapeutische zorg in Oploo (N-Br) was in het verleden al gefuseerd met kinderdagcentrum Heimdal in Eindhoven, en heette sindsdien Bronlaak-Heimdal. Maar nadat de heilpedagogische instelling Zonnehuizen Veldheim-Stenia in Zeist zijn naam had veranderd in Zonnehuizen Kind en Jeugd, gingen ook deze twee grote conglomeraten samen verder door het leven. Sinds begin dit jaar draagt de nieuwe eenheid de eenvoudige verzamelnaam Zonnehuizen. Zij kent nu twee grote onderafdelingen, Zonnehuis Kind en Jeugd en Zonnehuis Volwassenen genaamd.

Een jaar geleden was er nog sprake van dat de twee locaties van Michaelshoeve-Overkempe in Brummen en in Olst voor respectievelijk heilpedagogie en sociaaltherapie zouden fuseren met de Raphaëlstichting met vestigingen in Noord- en Zuid-Holland. In het maandblad de Verbinding van het Heilpedagogisch Verbond, dat inmiddels is opgegaan in de Verbreding van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (die trouwens ook het ressultaat is van een fusie eind 2007, namelijk tussen dit Heilpedagogisch Verbond en de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg), was vorig jaar mei in de column op bladzijde 2, onder de titel ‘Fusiegolf’, te lezen:

‘En de Raphaëlstichting in Noord-Holland laat zich evenmin onbetuigd. Nadat vorig jaar een bestuurlijke fusie met het Rudolf Steiner Verpleeghuis in Den Haag tot stand is gekomen, zoekt recentelijk Michaelshoeve-Overkempe aansluiting bij deze grootste antroposofische zorgaanbieder in Nederland.’

Dat blijkt inmiddels weer helemaal veranderd. Want: ‘Stichting Michaelshoeve-Overkempe werkt toe naar een fusie met Zonnehuizen per 1 januari 2009’, zoals staat in een personeelsadvertentie van deze instelling op 6 februari in de Deventer Post. En, wat niet verbaast: ‘Stichting Michaelshoeve-Overkempe is volop in beweging’.

Ook de Volkskrant van 12 april bevat een personeelsadvertentie van deze stichting, voor een clustermanager. Hier wordt een tipje van de sluier opgelicht:

‘De Michaelshoeve in Brummen ontwikkelt zich in samenwerking met de Zonnehuizen naar een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen met twee behandelclusters (MVG en SGLVG).’

(MVG betekent: moeilijk verstaanbaar gedrag, en SGLVG: sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt.)

Het minste wat je ervan kunt zeggen: het doet dus wel wat, al dat fusiegeweld.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)