Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 17 juni 2011

Verwaarlozing


Nog meer rampspoed voor de Zonnehuizen in Zeist. Mijn laatste melding was van maandag 6 juni, ‘Expansiedrift’. Vanochtend kwam de NOS met het bericht ‘Tehuis in Zeist moet afdelingen sluiten’:
‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de situatie bij Stichting Zonnehuizen in Zeist. Het tehuis voor kinderen met een licht verstandelijke handicap of psychische problemen, is verwaarloosd en onveilig, zegt de Inspectie. Ook de kwaliteit van de zorg zou te wensen over laten.

“We zijn er ernstig van geschrokken”, zegt Joke de Vries, hoofdinspecteur van verpleging en langdurige zorg van de Inspectie voor de Gezondsheidszorg. Vorige maand bezocht de Inspectie het Klinisch Centrum Jeugd in Zeist nadat er klachten waren binnen gekomen over de locatie.

Uitgewoond

“De kinderen leven in een volstrekt uitgewoond gebouw, met hele steile trappen waar ze zo af kunnen vallen. Er zijn ook geen goede vluchtroutes voor als er brand uitbreekt”, zegt de Vries.

Ook de opleiding van het personeel is volgens De Vries niet op orde. “Ze kunnen niet goed met de kinderen omgaan, met name als deze agressief worden. In combinatie met de verwaarloosde huisvesting kan dat tot heel gevaarlijke situaties leiden.”

Sluiting

Stichting Zonnehuizen moet nu binnen vier weken twee afdelingen in Zeist sluiten en een andere afdeling opknappen. Ook moet er een manager aangesteld worden.

“Toen wij zagen hoe ernstig de situatie was, hebben we meteen contact opgenomen met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Inmiddels is er een nieuwe Raad van Toezicht en ook een interim-bestuurder die toeziet op alle ontwikkelingen”, zegt De Vries.

Vorige week werd bekend dat Zonnehuizen grote financiële problemen heeft. Landelijk moeten er honderd banen verdwijnen.’
Op de radio kwam Joke de Vries zelf aan het woord, zo is na te luisteren in ‘Kinderen zitten er in “volstrekt uitgewoonde gebouwen”’:
‘Joke de Vries, hoofdinspecteur verpleging en langdurige zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is erg geschrokken van de situatie bij Stichting Zonnehuizen in Zeist.’
Persbureau Novum maakte er het volgende bericht van, onder de titel ‘IGZ sluit deel jeugdtehuis Zeist’:
‘De Stichting Zonnehuizen in Zeist moet twee afdelingen van het Klinisch Centrum Jeugd sluiten. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloten na een bezoek aan het tehuis. De huisvesting en kwaliteit van zorg zijn ernstig verwaarloosd en onveilig.

IGZ bracht een bezoek aan het tehuis na klachten over de locatie. Op de afdelingen worden kinderen met een lichte verstandelijke handicap of psychische problemen behandeld. Volgens de inspectie is sprake van een zeer zorgwekkende situatie.

Ruimtes zijn vaak onpraktisch en onveilig. Er is sprake van ernstig achterstallig onderhoud en bovendien te weinig toezicht. “Schrijnend is dat de kantoren er wel goed onderhouden uitzien”, schrijft IGZ in een rapport. Ook de organisatie en aansturing schieten tekort. Zo hebben medewerkers te weinig kennis van zorg en medicijnen.

Twee afdelingen worden nu maximaal vier weken buiten gebruik gesteld. Het gebouw moet opgeknapt en leefbaar worden gemaakt, eist de inspectie. Ook moet Zonnehuizen een nieuwe bestuurder en manager aanstellen. Vorige week werd al bekend dat de stichting in grote financiële problemen verkeert. Zonnehuizen heeft door het hele land 2085 medewerkers in dienst en heeft een budget van ruim 92 miljoen euro.’
Ander opvallend nieuws vandaag staat in het Leids Dagblad. Op dinsdag 12 april had ik het in ‘Sluiting’ onder meer over Hogeschool Helicon. Op het eind schreef ik:
‘Ik mis ook een bericht over het samengaan van Hogeschool Helicon met Hogeschool Leiden. Dat is wel mondeling meegedeeld, heb ik uit betrouwbare bron, maar schriftelijk is daar nog niets over te vinden. Maar dat duurt dan ook nog wel een jaartje, eer het zover is. Het is dus geen Utrecht geworden, waar eerder sprake van was.’
‘Hogeschool Leiden neemt de pabo-opleiding voor vrije scholen van Hogeschool Helicon uit Zeist over. In verband met een grote instroom van nieuwe studenten wil de school een voormalig universiteitsgebouw van de faculteit geneeskunde overnemen.

Waarschijnlijk is de overname van de pabo uit Zeist begin 2012 rond en volgt de feitelijke verhuizing naar Leiden op een later moment. “Er moet nog een logische overgangsdatum voor de studenten worden gezocht”, zegt de woordvoerster.

Hogeschool Leiden verwacht het nieuwe studiejaar te beginnen met zo’n negenduizend studenten. Dat is veel meer dan tot voor kort werd verwacht. “Die grote toestroom staat nog los van de overname van de Helicon-opleiding. Het gaat om inschrijvingen voor onze overige opleidingen.”

Om de groei op te vangen wil het college van bestuur uitwijken naar een naastgelegen oud universiteitsgebouw, dat al eens eerder door de hogeschool is gebruikt. Het gaat om het pand waar vroeger het Anatomisch Museum en het Pathologisch Laboratorium in hebben gezeten.

De universiteit is bereid mee te werken aan het plan van de hogeschool. “We zijn heel voorzichtig in gesprek”, zegt Frans Dekker van het universitaire vastgoedbedrijf. ,”In principe zeggen we ‘ja’. De hogeschool moet nu zelf kijken of ze het redden om het plan uit te voeren.”’
Op de website van Hogeschool Helicon is inmiddels ook het ‘Jaarverslag 2010’ geplaatst:
‘Hogeschool Helicon bestaat uit Pabo Hogeschool Helicon, de Opleiding docent dans/euritmie en de Opleiding docent en muziek. Onder de titel “Onderzoekend – onderscheidend – overtuigend” presenteert het College van Bestuur van de hogeschool het jaarverslag 2010. U kunt het jaarverlsag 2010 hier downloaden’
Daarin schrijft Bas Holvast, voorzitter College van Bestuur, op bladzijde 3,
‘(...) dat het huidige College van Bestuur van mening is, dat het zelfstandig voortbestaan van Hogeschool Helicon niet langer uitgangspunt en doelstelling moet zijn van het bestuurlijk handelen. Het uiteindelijke doel dient te zijn dat de continuïteit van de hogeschool, zowel inhoudelijk als zakelijk, voor de lange termijn gewaarborgd blijft. Vanuit die visie is het College van Bestuur ervan overtuigd dat Hogeschool Helicon zich beter kan aansluiten bij een andere hogeschool, waarbij de eigen identiteit van de school en haar opleidingen gewaarborgd dienen te blijven.

Een zelfstandig voortbestaan van Helicon is voor de langere termijn om meerdere redenen niet wenselijk. Allereerst is de omvang (circa 250 studenten) hiervoor te gering. Daarbij komt dat in het verslagjaar voor het derde opeenvolgende jaar een negatief financieel resultaat is geboekt, hetgeen tot een verdere daling van het vermogen heeft geleid. (...)

In het bovenvermelde onderzoeksproces is met een groot aantal partijen gesproken over mogelijkheden tot samenwerking. Medio 2011 is de stand van zaken zodanig dat wordt onderzocht of Hogeschool Helicon zich integraal kan aansluiten bij Hogeschool Leiden. Het College van Bestuur is van mening dat binnen Hogeschool Leiden de voorwaarden aanwezig zijn die kunnen leiden tot continuïteit op zowel het zakelijke als het inhoudelijke vlak, onder meer doordat er binnen Hogeschool Leiden reeds een succesvolle opleiding op antroposofische basis (kunstzinnige therapie) bestaat. Aansluiting hierbij van de drie opleidingen van Hogeschool Helicon zou een even praktische als vanzelfsprekende stap zijn.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)