Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 21 april 2012

Feedback

Twee weken geleden, op vrijdag 6 april, berichtte het Brabants Dagblad ‘Rechtszaak over sloop ’t Kabouterhofje in Uden’:
‘Het vroegere peuterspeelzaaltje ’t Kabouterhofje in de Udense wijk Raam staat op de nominatie om gesloopt te worden. De Stichting Ter bevordering van de Antroposofie vindt dat het karakteristieke gebouw – waar het fundament van de vrije school in Uden is gelegd – overeind moet blijven. De stichting is naar de rechtbank gestapt om bezwaar te maken tegen de sloopvergunning. De zaak dient donderdag 12 april.

Lees meer in het Brabants Dagblad van vrijdag 6 april 2012.
Een week later, op zaterdag 14 april, volgde ‘Uden trekt sloopvergunning ’t Kabouterhofje in’:
‘De gemeente Uden heeft de sloopvergunning van de voormalige vrije peuterspeelzaal 't Kabouterhofje in Uden ingetrokken. Daarom was er geen reden om de rechtszaak, omdat de Stichting Ter Bevordering van Antroposofie bezwaar maakte tegen de sloop, door te laten gaan.

Wethouder Thijs Vonk heeft besloten om met de stichting te gaan praten over het gebouwtje aan Bosveld. “We moeten elkaars verhaal horen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.” 
Lees meer in het Brabants Dagblad van zaterdag 14 april 2012.’
Gelukkig kon Klik Nieuws Uden op 13 april meer vertellen, in ‘Toekomst Kabouterhofje blijft onzeker’:
‘De sloopvergunning voor de voormalige peuterspeelzaal ’t Kabouterhofje aan Bosveld is door de gemeente Uden ingetrokken. Maar daarmee is sloop niet definitief van de baan, waarschuwt wethouder Thijs Vonk. Binnenkort praat hij met mensen van de Stichting ter bevordering van de Antroposofie. Zij willen sloop voorkomen. Na dat gesprek moet duidelijk worden of het pandje behouden blijft of alsnog wordt gesloopt.

Vanwege een nieuwe wet hoeft de gemeente niet nog eens een sloopvergunning aan te vragen. Volgens Vonk is een melding voldoende. Met het intrekken van de vergunning is de rechtzaak van 12 april, aangespannen door de bezwaarmakers, niet door gegaan. Zij wachten het gesprek af.

’t Kabouterhofje is ontworpen door Mickers Persoonlijke Architectuur en is “afgestemd op het gebruik van uitsluitend natuurlijke materialen. Er bevinden zich rechtstandige doorkijkjes waar de ouders echt voor door de knieen moeten. De achthoekige ruimte van de speelzaal symboliseert de geborgenheid en fijne omslotenheid van de huiskamer. Als je als volwassene eenmaal in 't Kabouterhofje binnengaat, dan begrijp je waarom die mensjes in peuterformaat daar telkens weer naar terug willen. Alsof ze niet uit het paradijs weg willen”, aldus de beschrijving op de website van de architect.

Kindcentrum

Maar ’t Kabouterhofje staat al sinds 2009 leeg en is sindsdien eigendom van de gemeente. De peuters spelen nu in het nieuwe pand De Ontmoeting aan de Bronkhorstsingel waarin ook Vrije School De Zevenster is gevestigd. ’t Kabouterhofje staat nu op het terrein van het nieuwe Kindcentrum Raam waar Uden speel en groenvoorzieningen wil aanleggen. “Technisch gezien staat het niet in de weg, maar als we het slopen kunnen we alles ruimer aanleggen. Het pandje heeft geen functie meer”, stelt Vonk.

Volgens de Stichting ter bevordering van de Antroposofie was ’t Kabouterhofje belangrijk voor de basis van de Vrije School in Uden en is het karakteristieke ontwerp de moeite waard om te behouden.’
En hier heb ik nieuws uit Zutphen speciaal voor mensen die denken dat vrijescholieren niet voetballen. Ze winnen zelfs een toernooi. De Stentor schreef namelijk eergisteren over ‘Zutphens schoolvoetbaltoernooi trekt 576 deelnemers’:
‘Voetbal is populair onder de basisscholieren. Dat bewijst het Zutphens Schoolvoetbaltoernooi woensdag op de zeven velden van Be Quick en Zutphania.

In totaal deden 576 leerlingen (uit groep 7 en 8) verdeeld over 54 teams mee. Onder jongens is het met 354 deelnemers iets populairder dan meisjes (222 speelsters). Het waren duidelijk geen watjes, want tijdens de regelmatige, soms fikse, regenbuien speelden ze gewoon door. De eerste prijs in groep 8 ging bij de jongens naar vrije school De Berkel. Van de meisjes won de Theo Thijssenschool. De winnaars in groep 7 waren de meisjes van de Lea Dasberg en de jongens van De Waaier.

Door een technische fout is bovenstaande tekst woensdagavond niet geplaatst. Excuses daarvoor. Red.’
Apart vrijeschoolnieuws bracht Erziehungskunst afgelopen dinsdag 17 april bij monde van Ghamin Siu van de ‘Stiftung zur Förderung der Waldorfpädagogik’, ‘China sucht dringend Klassenlehrer’:
‘Die chinesische »Stiftung zur Förderung der Waldorfpädagogik« wurde von einer halbstaatlichen Institution mit der Leitung eines pädagogischen Projekts beauftragt. Die Institution fördert die organische Landwirtschaft, den Erhalt und die Weiterentwicklung traditioneller chinesischer Medizin, die Verbesserung der Erwachsenenbildung und der Kindererziehung.

Die »Stiftung zur Förderung der Waldorfpädagogik in China« soll einen Plan für pädagogische Erneuerung ausarbeiten, der die Bildung eines Lehrerseminars sowie die Entwicklung eines Lehrplans und einer Modellschule umfasst. Dieses Projekt soll noch in diesem Jahr beginnen.

Stiftung zur Förderung der Waldorfpädagogik ist überzeugt, dass dieses Unterfangen positive Veränderungen herbeiführen wird und sucht dafür dringend erfahrene Waldorf-Klassenlehrer aus Europa, die für mindestens ein Jahr bei diesem Projekt mitwirken. Die Lehrerausbildung beginnt im Juli 2012, der Kindergarten und die ersten drei Schuljahre im September. Außerdem wird ein erfahrener Architekt gesucht, der ab September mitwirkt. Übersetzer für Deutsch und Englisch stehen zur Verfügung. Der Standort der Schule soll in Shijiazhuang sein (ca. 350 km südlich der Hauptstadt).

Erfahrene Waldorf-Klassenlehrer, die diese einzigartige Gelegenheit beim Schopf ergreifen wollen, melden sich bitte bald unter folgender Email-Adresse: league.st.ed(at)gmail.com
Ik weet niet sinds wanneer het op de website van Antropia staat, maar pas onlangs ontdekte ik dit bericht van Germien Cox over ‘Het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist’:
‘Driebergen-Zeist krijgt een nieuw station en het gebied eromheen wordt ingrijpend verbeterd. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, die veilig is en waar al het verkeer goed doorstroomt. De meest ingrijpende veranderingen:

– het aantal sporen wordt ter hoogte van het station uitgebreid naar vier, met een eilandperron daartussen;
– de N225 kruist straks het spoor met een tunnel;
– het busstation komt aan de noordkant (aan de kant van Zeist) van het station;
– er komt een nieuw stationsgebouw met fietsenstallingen onder het spoor;
– er komt een P+R-voorziening met 800 parkeerplaatsen;
– het station en het omliggende gebied krijgen een uitstraling die past bij de Stichtse Lustwarande.

De aanpassingen aan het spoor maken het station Driebergen-Zeist geschikt voor de nieuwe dienstregeling van 2020; er kunnen meer treinen rijden met grotere flexibiliteit. Doordat de Hoofdstraat onder het spoor doorgaat en de spoorwegovergang Odijkerweg wordt opgeheven, wordt de verkeerssituatie een stuk veiliger en kan het verkeer beter doorstromen. De files die er nu vaak staan, zijn dan hopelijk verleden tijd.’
Dit waren dan de korte berichten van vandaag. Nu de lange. Eerst de Nederlandstalige. ‘De Aardespiegel: hoe verder?’ schreef Jac Hielema eergisteren:
‘ontmoetingsdag met symposium-karakter op zaterdag 23 juni

Om een jaar De Aardespiegel te vieren en impuls te vernieuwen, organiseren we op zaterdag 23 juni een ontmoetingsdag voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Die dag hopen we op basis van een realistische voorstelling van zaken het vertrouwen tegen elkaar uit te kunnen spreken om nog jaar door te gaan, nog een jaar te werken om dat wat De Aardespiegel wil zijn, vorm en richting te geven. Want enerzijds ben ik me ervan bewust dat vorm en inhoud elkaar nog niet helemaal dekken. Maar anderzijds weet ik dat de potentie enorm is en dat dat wat in ons en tussen ons leeft, deels nog onder de oppervlakte, zou kunnen uitgroeien tot iets heel moois.

geldwerven

Op 23 juni zullen we ook de geldwerf-campagne afronden, die donderdag 19 april is gestart. Tot en met zaterdag 23 juni hopen we voor het jaargang 2012/2013 een bedrag binnen te halen van € 15.000. Dat is met het huidige aantal aanmeldingen € 50 per lezer. Maar omdat we voor dit jaar al genoeg geld binnen hebben, schuiven we een deel van de donaties die sinds 1 januari zijn binnengekomen door. Alles wat vanaf 1 maart gedoneerd is, schuift helemaal door. Op die manier starten we de campagne al met: € 517,50.

jaargang 2012/2013

Wat zijn de plannen van de kernredactie voor jaargang 2012/2013? 
Voordat ik daaraan toekom, wil ik eerst terug naar een jaar geleden. Want op zaterdag 16 april 2011 vond op initiatief van schrijver dezes een eerste bijeenkomst plaats in Amsterdam die zou leiden tot De Aardespiegel. Naast anderen waren toen aanwezig: Imke Jelle van Dam, nu bestuurslid van de Stichting ter bevordering van Geesteswetenschappelijke Onderzoeksjournalistiek, Stephan Geuljans, nu kernredacteur, en Werner Govaerts, nu vaste columnist en recensent.

Destijds schetste ik het oorspronkelijke plan: een wekelijkse email-krant en/of magazine, waarin de actualiteit vanuit de antroposofie wordt belicht in berichten (300 tot 500 woorden) en korte artikelen (hooguit 1200 woorden) aangevuld met recensies, columns, verslagen, reportages en interviews. Voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van antroposofische onderzoeksjournalistiek moest het doel zijn van dit initiatief. Mensen konden zich via een website aanmelden voor de krant en werden tegelijkertijd gevraagd om een geldbedrag te schenken. De auteurs en iedereen die bijdragen leverden aan de totstandkoming van de krant zouden volgens een bepaalde formule, die altijd weer in goed onderling overleg gewijzigd kon worden, elk hun deel krijgen van de schenkingen. Meerdere keren per jaar zouden schrijversdagen worden georganiseerd en één keer per jaar een ontmoetingsdag.

Ik verwachtte toen dat er voldoende auteurs zouden zijn die kortere en langere teksten zouden willen en kunnen schrijven, dat er vier of vijf mensen zouden zijn die met mij een initiatiefkring respectievelijk een kernredactie zouden willen vormen om De Aardespiegel vorm en richting te geven en al het dagelijkse werk te doen, en dat er zich in relatief korte tijd 500 schenkende lezers zouden aanmelden en in de loop van de daarop volgende twee, drie jaar nog eens 1500 of meer. Waren dat realistische verwachtingen?

van onrealistische voorstellingen naar reële beelden en begrippen

In de loop van de daarop volgende weken en maanden meldden Stephan Geuljans, Evelien Nijeboer, Ferdinand Zanda zich aan om met mij een initiatiefkring te vormen en als kernredactie al het dagelijkse werk te doen. Als initiatiefkring weten we intussen aardig samen te werken en iedere keer weer het midden te vinden met betrekking tot de op te lossen dagelijkse en minder dagelijkse vraagstukken. Als kernredactie hebben we de taak om elke twee weken (aanvankelijk elke week) een mooi nummer te produceren met eigen teksten en die van anderen, waarin vanuit de antroposofie wordt ingegaan op actuele vraagstukken en kunst. We bewaken de kwaliteit van de teksten, we redigeren, we maken ze op, zowel in “een overzichtelijke en gebruikersvriendelijke e-mail-magazine” als op “een mooi vormgegeven, overzichtelijke en gebruikersvriendelijke website”. Af en toe gaan we het veld in, we bezoeken symposia, mensen en hun initiatieven, doen er verslag van of we interviewen ze. Intussen organiseren we schrijversdagen, nu ook een ontmoetingsdag, en proberen we om ons heen een vaste kring van teksten producerende auteurs en teksten consumerende lezers die ervoor willen betalen te vormen.

De vraag echter is: kunnen we al het werk dat gedaan moet worden ook aan?

Achteraf is het een wonder dat het ons is gelukt om de eerste tien weken elke week weer een nummer te produceren en ook nog eens deel te nemen aan een symposium over Rudolf Steiners Filosofie van de Vrijheid en daar een special over te maken en ook nog eens twee schrijversdagen te organiseren en te doen. Maar in de loop van die eerste tien weken raakte de in de aanloop van het initiatief opgestuwde energie op, werd de stroom kopij van aanvankelijk enthousiaste auteurs minder en viel het aantal betalende lezers enigszins tegen. Tijd om zelf stukken te schrijven was er nauwelijks, laat staan om lezers- en geldwerf-campagnes op te zetten en uit te voeren en de auteurskring enthousiast te houden en uit te breiden. Tijd om mensen en hun initiatieven op te zoeken, ze te interviewen of er reportages van te maken, was er ook niet of nauwelijks. Niet alleen haalden we veel te veel werk op onze hals, ook lezers lieten blijken overvoerd te raken door de constante stroom teksten. Het terugbrengen van het ritme van De Aardespiegel naar eens in de twee weken, gaf zowel de redactie als de lezers en de auteurs ademruimte.

organische groei

Wat is onder de huidige voorwaarden wel haalbaar?

Want intussen vormt zich toch een kring van betrokken auteurs en lezers rond de kernredactie. En aangezien we organisch willen groeien, dat wil zeggen dat we ons laten leiden door wat zich vanuit de periferie aandient, terwijl wij als kernredactie ons daar dienstbaar aan opstellen, is het goed zo. De potentie is enorm, dat merken we steeds weer, al samenwerkend en uit reacties van lezers en schrijvers, maar: hoe zetten we die om in werkelijkheid?

Wekelijks een krant verzorgen bleek na tien weken al een onmogelijke missie onder de toenmalige voorwaarden, maar een tweewekelijks ritme is onder de huidige voorwaarden eigenlijk ook niet goed mogelijk, met name omdat er minder schrijvers zijn dan we dachten. Het technisch en organisatorisch voor elkaar krijgen van een nummer per twee weken, vergt nog steeds zoveel tijd en energie, dat er nauwelijks ruimte is voor eigen onderzoek en/of zelf schrijven. En we zouden zo graag nog meer het veld in willen, mensen en hun initiatieven opzoeken, reportages maken en interviews doen. Tegelijkertijd is er zoveel actualiteit dat eigenlijk belichting behoeft. Wat is actualiteit? De feiten en gebeurtenissen die via de gewone media tot ons komen? Of ook waarnemingen die ons raken en niet meteen in het nieuws komen? Weliswaar duiken uit onverwachte hoeken steeds weer nieuwe auteurs op, die prachtige artikelen schrijven, maar dat lukt vaak niet in 1200-1500 woorden, zoals we aanvankelijk wilden. Waarom niet? Omdat we bij de lezers geen voorkennis van de antroposofie vooronderstellen, en toch vanuit de antroposofie schrijven. Echter in de verwachte hoeken blijken helemaal niet zoveel auteurs te zitten of ze melden zich niet. We weten dat we strenge kwaliteitseisen stellen, waar overigens altijd over gediscussieerd kan worden, misschien zijn ze wel te streng. Misschien durven potentiële auteurs niet eens meer teksten aan te bieden. Toch gaan we altijd serieus in op alle aangeboden teksten en besteden soms we heel veel tijd aan het publicabel maken ervan. Het komt voor dat we teksten afwijzen, soms zonder dat de auteurs dat begrijpen, maar we proberen altijd controleerbare argumenten te geven voor afwijzing of juist verbetering van de teksten. Het continue gesprek over het doen van geesteswetenschappelijk onderzoek en het publiceren van de resultaten ervan in goede teksten voor de onbevangen geïnteresseerde lezer, is het continue kerngesprek van alle mensen die actief zijn voor De Aardespiegel.

kernactiviteit

Terugblikkend op De Aardespiegel tot nu toe, is het onze kerntaak om tweewekelijks een mooi, goed en waar nummer te maken en tegelijkertijd onze website up-to-date te houden. Daarnaast zien we het als onze kerntaak om regelmatig “in het veld” en “onder de mensen” te verkeren om verslag te doen van mensen en hun initiatieven, nog afgezien van de noodzaak om zelf onderzoek te blijven doen. Om die prestaties elke keer weer opnieuw te kunnen leveren, zouden we een budget nodig hebben van naar schatting € 50.000. Stel dat alle lezers gemiddeld 50 euro zouden schenken, dan zouden we 1000 lezers nodig hebben om in dit ritme te kunnen blijven werken. Conclusie: onder de huidige voorwaarden is het niet mogelijk om eens per twee weken een nummer van De Aardespiegel te produceren. Pas als de kernredactie is uitgebreid met twee of drie mensen, we om ons heen een vaste auteurskring hebben van tien tot vijftien mensen en een lezerskring van 1000 mensen en we dus kunnen werken met een budget van 50.000 euro, dan kunnen we een ritme van eens in de twee weken waarmaken. En met een budget van 100.000 euro, 2000 lezers, en 25 auteurs kunnen we zelfs weer terug naar een wekelijks ritme.

beeld voor het komend jaar

Feit is dat we op dit moment 337 lezers hebben. Wij vragen hen bij deze om naar eigen inzicht in één of meerdere termijnen een bedrag te schenken aan de Stichting ter Bevordering van Geesteswetenschappelijke Onderzoeksjournalistiek (richtbedrag 50 euro). Dit levert 300 x 50 = € 15.000 op. Daarnaast overwegen we om de leningen van in totaal € 3000 aan De Aardespiegel om te zetten in een schenking. Dit zou ons een budget op kunnen leveren van € 18.000 voor jaargang 2012/2013*.

Wat kunnen we van september 2012 t/m juli 2013 waarmaken voor dat budget?

– We produceren eens in de vier weken een nummer van De Aardespiegel (in totaal 12 nummers) van minimaal 20 en maximaal 30 pagina’s (in tegenstelling tot nu zullen de teksten ook direct op de website worden gepubliceerd),
– We houden de website continu up-to-date, dat wil zeggen: alle teksten die in de losse nummers zijn gepubliceerd, zijn er altijd op te vinden, er kan op worden gereageerd, en op de site staat ook een agenda met Aardespiegel-activiteiten, naast de kwaliteitseisen voor de teksten, de richtlijnen voor de onderzoeksjournalist en de actuele cijfers,
– We bewaken de kwaliteit van de teksten, gaan serieus in op alle aangeboden teksten, redigeren die, en helpen mensen bij het publicabel maken van hun teksten,
– We bezoeken regelmatig mensen en hun initiatieven om er verslag van te doen dan wel hen te interviewen,
– We organiseren minimaal drie symposia,
– We vormen subredacties rond specifieke vraagstukken of ter gelegenheid van bepaalde evenementen of onze eigen symposia, die naast en/of in plaats van de twaalf reguliere nummers “specials” zullen maken, zoals de Filosofie-vd-Vrijheid-special er één was, onder docenten op vrije scholen, boeren, mensen in de (gezondheids)zorg, de financiële sector, kunstenaars of wat er zich ook aandient,
– We betrekken er meer lezers bij,
– Maar bovenal: we blijven openstaan voor iedereen die in wat voor vorm dan ook bijdragen wil leveren aan
– de verdere ontwikkeling van De Aardespiegel, in de ontmoeting, in het goede onderlinge overleg, vertrouwen we erop dat we altijd zullen komen tot werkbare vormen waar iedereen gelukkiger van wordt.

Daarnaast:

Onafhankelijk van dat budget formuleren we als onderzoekers eigen onderzoeksvoorstellen inclusief budgetten, waar we apart fondsen voor zullen gaan werven. Daarnaast organiseren we naar behoefte presentaties, workshops en voordrachten waar we ook apart geld voor zullen vragen.

nogmaals zaterdag 23 juni

Op deze manier hopen we dat De Aardespiegel zich verder kan ontwikkelen tot een door een kring van lezers gedragen antroposofische onderzoeksgemeenschap, die elkaar bovendien regelmatig ontmoeten om vragen en antwoorden met elkaar uit te wisselen. Dus nogmaals: ter viering van een jaar Aardespiegel en ter vernieuwing van De Aardespiegel-impuls organiseren we op zaterdag 23 juni een ontmoetingsdag met symposiumkarakter. Dus zet die datum alvast in je agenda en overweeg een donatie. Liever nog: doe het meteen.
Het is makkelijker gezegd dan gedaan, een tijdschrift maken, ook al is het online. Zelfs een weblog goed bijhouden is een opgave. Dat zien we bijvoorbeeld bij Hugo Verbrugh. Ik schreef over hem op 6 april in ‘Porsche’ ongerust:
‘Waar is die trouwens gebleven? Zijn weblog staat al tijden onbeheerd. Tot medio januari was hij dagelijks druk bezig met zijn bekende onderwerpen. Toen kwam er de klad in. Eind februari keerde hij terug met één bericht. Op 9 maart volgde er nog één, nu in een geheel vernieuwd design. Sindsdien echter taal noch teken; waarbij zelfs de interne links naar de “Recente reacties” niet meer werken. Wat is hier aan de hand? Achtergelaten en verweesde weblogs en websites zijn er genoeg, die hoeven niet vermeerderd te worden...’
Prompt volgde daar op 8 april ‘Maand van de filosofie: de ziel is een zoekplaatje’. Daarna bleef het echter weer akelig stil. Maar hij is niet de enige in de internationale antroposofische ‘Blogosphäre’, zoals de Duitsers dit zo mooi kunnen uitdrukken, die moeite heeft zich te handhaven. Op 21 september 2011 moest ik in ‘Nominatie’ melding maken van het verdwijnen van ‘Terra Canaillo’:
‘Als we het over het uitdoven of sterven van weblogs en websites hebben, moet ik hier nu ook Terra Canaillo gedenken. Ach und weh. Das tut uns leid. Joseph Canaillo kondigde het ruim een week geleden zelf aan met “11. September”. Ze hebben het daar toch vanaf 22 maart 2006 volgehouden, langer dus dan de gemiddelde weblogleeftijd van 2 à 3 jaar. Men kondigt aan binnenkort de weblog helemaal te sluiten. Dan zal ik ook die van mijn blogroll moeten afvoeren; daar staan nu nog een paar andere oude Volkskrantwebloggen voor hetzelfde op de nominatie. Zusterweblog Uribistan Daily schijnt het nog wel vol te houden.’
Op 10 maart van dit jaar volgde Jostein Saether met ‘Einloggen, bloggen, flüggen’:
‘Während vier Jahre habe ich unterschiedliche Blogs betrieben. Der Respons auf dieser Art Wortlaute war sehr unterschiedlich – manchmal positiv und aufmunternd, ab und zu kritisch und beratschlagend, bisweilen auch einfach unpassend. Ich hätte mich allerdings hier und da mehr Kommentare und Rückmeldungen gewünscht, die zu weiteren Erforschungen in geistigen Fragen hätten führen können. Besonders bei den skandinavischen Blogs gab es sehr wenig Feedback, und es hat auch geringfügig genutzt, sich bei Facebook zu portionieren, wo ich zwei Jahre lang Mitglied war und mit über 500 Menschen verschiedene Berührungen hatte, aber jetzt wegen der Geschäftspolitik des FB ausgestiegen bin.

Ich fing 2008 an mit einem deutschen Blog, der lange auf meine eigene Webadresse gamamila.de gepostet wurde. Als ich zu blogspot.com überging, ging leider die bis dahin geposteten Illustrationen verloren. Damit wurde der Blog etwas unvollständig und nach einer Weile führte ich meinen deutschen Kurztexten weiter auf die neue Adresse bei twoday.net. Auch in demselben Jahr startete ich einen norwegischen Blog auf blogg.no. Später ergänzte ich diese publizistische Tätigkeit mit einem englischen und noch einem Blog in schwedischer Sprache.

Statt mein Bloggen auf drei unterschiedlichen Stellen zu orten, was etwas mühsam ist, da ich immer zwischen grundverschiedener Profile wechseln muss, möchte ich jetzt alle in einem neuen Blog auf Blogspot.com vereinen. Hiermit lade ich alle meine Leser ein, mich auf der neuen Blog zu folgen und, sofern man etwas gut findet, auch anderswo weiterzuvermitteln. Der neue Blog hat etwa das gleiche Layout wie die ehemaligen englischen und schwedischen Blogs. Der eventuelle Erfolg solcher literarischen Beschäftigung hängt selbstverständlich davon ab, ob Leser mich finden, aber auch wenn der Blog meist “unsichtbar” außerhalb der Debatten im Rampenlicht sein würde, habe ich außerordentlich viel Spaß beim Schreiben und lerne sehr viel davon.

Auf diesem Blog werde ich ab jetzt nichts Neues posten. Der Blog bleibt jedoch eine Zeitlang stehen, so dass die älteren Texte aufrufbar sein werden. Anstelle ist jeder auf gamamila.blogspot.com willkommen, auf sowohl Deutsch, Englisch, Norwegisch als auch Schwedisch weiter zu lesen!’
Bij Jostein Saether is eerder het probleem dat hij zo sanguïnisch te werk gaat dat zijn werk versplintert. Daarom is het goed dat hij zijn werkzaamheden concentreert; niettemin spreekt hier toch enige resignatie uit. Op genoemde nieuwe weblogadres schreef hij op 4 april ‘Kann ich noch Sachbücher schreiben über spirituelle Forschung – oder lieber mit Fantasy anfangen?
‘Es ist nun mehr als drei Monate gegangen, seitdem ich einen großen Teil des Manuskripts über Luzifer für öffentliche Begutachtung herausstellte und mehreren Freunden und Interessenten das Ganze als PDF-Datei zukommen ließe. Mehr als zwei Hundert Leser haben die Manuskripte in Englisch und Norwegisch, die bis gestern bei Scribod zugänglich waren, angeschaut. Kaum jemand von diesen unbekannten Lesern haben sich jedoch gemeldet.

Bereits kurz nach Silvester bekam ich das erste Feedback von einigen Freunden, die das Buch sofort gelesen, nachdem sie es von mir ganz bekommen hatten. Sie gaben mir sowohl Kritik, Ratschläge als auch Empfehlungen zu einer Verschlankung des Inhalts und der Form. Von Australien bekam ich sogar ein Angebot gegen Zahlung für die professionelle Unterstützung bei der Grammatik des englischen Manuskripts. Andere schrieben später im Winter und erreichten mir positives Feedback, substanzielle Kritik und weiterführende Anmerkungen. Die Restlichen, von denen ich noch nichts gehört habe, ließen allenfalls den Text liegen wegen anderer Pflichten und Aufgaben im Leben.

In der Zwischenzeit jedoch erhielt ich auch Bescheide von zwei Verlagen – einem in Norwegen und dem anderen in England. Die beiden Herausgeber kamen zu ganz unterschiedlichen Urteilen, und selbst wenn sie zu einem gewissen Grad positiv sind, ist es jetzt klar, dass sie das Buch in der vorliegenden Umfang und Niederschrift nicht veröffentlichen werden. Mit einer Ablehnung vom norwegischen anthroposophischen Verleger, den ich aus der nordischen anthroposophischen Szene gut kenne, habe ich einfach erwartet, aber es ist bedauerlich, dass sie – wie sie schreiben – “aufgrund von Kapazitätsproblemen nicht die Möglichkeit haben, in eine detaillierte Beurteilung von Inhalt und Sprache” zu gehen. Es ist ja nicht gerade jeden Tag, dass eine neue anthroposophische Forschung auf meditativer Basis vorgestellt wird. Da mein englischer Verleger sich auch nicht leisten kann, ein solch teures Buch zu publizieren, habe ich nun zu prüfen, wie mit diesem umfassenden und – falls es ausnahmsweise erlaubt ist, über sich selbst zu prahlen – außerordentlichen Forschungsmaterial fortgesetzt werden kann.

Ist es nicht eine Schande, dass es intern unter Anthroposophen und im anthroposophischen Umfeld so schwierig ist, mehr Unterstützung und Verständnis für Karmaforschung und Karmapraxis zu finden, die so viele neue Erkenntnisse darüber geben, warum es heute in gewisser Hinsicht mit der Entwicklung der Anthroposophie und mit der Selbstverständnis der Anthroposophen “so schlecht steht”? Mittlerweile habe ich über 15 Jahren auf verschiedenen Arten versucht, zu Karmaverständnis beizutragen und zu eigener Karmapraxis aufzumuntern. Jedoch erlebe ich immer mehr, dass es fast unmöglich ist, eine neue geistige und meditative Forschung in der Anthroposophischen Gesellschaft aufzubauen. Sei es zu erwägen, ob auf das Projekt, Bücher zu diesen Themen auszuarbeiten, gänzlich verzichtet werden müsste? Sollte ich stattdessen vielleicht meine umfassenden geistigen Erfahrungen und radikalen karmischen Einsichten in eine fiktive Form gestalten – vielleicht als Fantasyromane? Zumindest ist es sicher, dass die junge Generation auf der Grundlage ihrer karmischen Bedingungen frei sein muss, der Führung der geistigen Welt Folge leisten, egal was von anthroposophischer Seite angeboten wird.’
Dit was voor mij aanleiding als volgt te reageren, Michel Gastkemper Apr 4, 2012 09:39 AM:
‘Lieber Jostein, 
Ich habe gerade im letzten Woche Dein Buch “Ganz Auge und Ohr” endlich gelesen. Und es hat mir eine grosse Freude gemacht! Das meiste wusste ich schon vom Deinem Blog her. Aber es war gerade gut, um es nochmal und im Zusammenhang zu lesen. Wie bist Du gewachsen als Schriftsteller. Wie feinsinnig hast Du schwierige Themen behandelt. Immer integer und mit Respekt für Deinem Gegenüber. Und die Humor! Es hat mir mehrmals zum Lachen gebracht.

Daher habe ich jetzt wiederum Dein erstes Buch, “Wandeln unter unsichtbaren Menschen”, aus meinem Buchschrank genommen. Das muss ich vor zehn Jahre oder so etwas gelesen und niemals mehr berührt haben. Aber jetzt konnte ich es noch ganz anders aufnehmen. Es schien gereift. Mindestens bei mir.

Ich erzähle das, um zu zeigen, dass es Schicksale gibt, die Zeit brauchen. Viel Zeit. Für Deinem aktuelle Problem ist es keine Lösung. Aber ich möchte das Angegebene Dir überhaupt und unbedingt schreiben. Und jetzt hatte ich einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt.’
Afgelopen maandag kreeg ik van hem antwoord, Jostein Sæther Apr 16, 2012 12:34 AM:
‘Lieber Michael, 
es tut gut früher oder später einen Leser-Kommentar zu bekommen. Ich freue mich sehr über deine Worte hier zu meinen zwei genannten Büchern. Ja, die Zeit lässt Vieles reifen! Die menschliche Seele braucht sowieso viel Zeit für ihre Entfaltung und für ihre Entdeckungen. – Ich überlege schon ernsthaft, wie es mit meinem Schreiben weitergehen kann. Die Zeit der Papierbücher ist vielleicht gänzlich vorbei, aber die E-Bücher sind noch nicht ganz gereift für eine Übernahme des Buchmarktes. Und in einen kleinen Blog kann ich nicht alles reinstopfen. Ich bin noch seelisch-geistig voll von meditativ erforschten Motiven, karmischen Zusammenhängen und sonstigen Perspektiven, aber solange sie in der Welt kaum gefragt werden, weiß ich nicht, wie ich das alles im Leben noch herumtragen soll. 
Aufrichtig, Jostein’
Vlak voor Pasen liet ook Michael Eggert weten zijn internetactiviteiten een flink tandje lager te moeten zetten. Zo schreef hij op woensdag 18 april concluderend in ‘Besinnung und Neuorientierung’:
‘Die Egoisten ziehen sich nach weit über zehn Jahren dauernden Diskurses zum Teil zurück. Daher sind die meisten Beiträge dieser Jahre – auch frühere Beiträge aus Zeitschriften und Vorträgen – nicht mehr im aktuellen Verzeichnis des Blogs verfügbar. Die Gastautoren bitte ich um Verzeihung, dass auch eine Reihe von Beiträgen damit verschwinden. Falls hier und da tote Links erscheinen sollten, bitte ich ebenfalls um Verständnis. Ein Neustart ist nicht ausgeschlossen, aber das möchte ich mir offen halten.’
Als commentaar voegde hij hier echter aan toe:
‘Teile der Website sind neu aufgesetzt – auch Teile des Blogs als Startseite –; vor allem, um tägliche Anfragen nach dem Einen oder Anderen zu vermeiden.’
Een gevolg is in ieder geval dat hij op zijn weblog de commentaarfunctie heeft uitgeschakeld; dat geeft een hoop gedoe minder. Hij blijft gelukkig wel nieuwe bijdragen plaatsen; daaronder heel mooie. Dan volgde eergisteren de ‘Finale’ op de website van onze buren de Uribieren van The Uribistan Daily, toepasselijk boventiteld met ‘The End’, in de heerlijke sweeping style die ons ook goed bekend is van de beide Canaillisten (en ik kan ze nog altijd niet goed uit elkaar houden, in hun spel van dubbelaars en driedubbelaars blijf ik het gevoel houden dat alles het werk is van slechts één man... maar dat wordt in alle toonaarden ontkend; maakt in feite ook niets uit):
‘(noch einmal: deutsj!) liebe leserInnen! ich hoffe, sie haben das video hier oben bis zum ende geschaut*. erst schauen, danach lesen. auch wenn Sie kein opernfreund sind, und eventuell nichts mit divas am hut haben. Die langsamkeit der einstellung, ab sek. 40 nur noch La Divina, Maria Callas, im bild, wartend auf ihrem einsatz, die bewegung, die mimik, die lockerheit und die spannung, der moment. es explodiert ein lied über die liebe, als intro zu diesem beitrag.

wie ich auf Callas gekommen bin? gerade in diesen tagen habe ich, nach langer zeit, “Medea” von Pier Paolo Pasolini wieder angesehen. ein großartiger film – auch schööön langsam. daher.

sowohl Herrmann Finkelsteen als auch Joseph haben mich gefragt, doch noch einmal etwas zu schreiben. Terra Canaillo, zwar noch existierend in den weiten des internets, aber quasi stillgelegt, kam nicht in frage – der beitrag sollte auch nicht dort sein, sondern hier auf The Uribistan Daily. ich war doch auch dabei, am anfang, das ist am 2. februar 2007 als The Daily das internetlicht sah (und beim zurückblättern noch immer nachzulesen ist). jetzt, am ende, darf ich ein schlußwort schreiben. Finkelsteen wird wohl noch etwas schreiben, und HH Murat Joy Tchundyk vielleicht auch, hoffe ich doch, er meldet sich mit einem seiner wunderbaren wackelvideos.

bei der gelegenheit möchte ich noch einmal betonen, dass, und das wird immer wieder durcheinander gebracht, Murat nicht Marat ist – nicht hier in der virtualität, und auch nicht in der “analogen” welt – und Joseph nicht Murat ist. ausserdem standen die buchtstaben T.C. schon auf meinem briefkasten, bevor es Terra Canaillo gab – dass Terra Canaillo auch mit T.C. anfing, fiel uns erst auf, nachdem leser meinten, dass T.C. sonst nichts als Terra Canaillo bedeutet. eine koinzidenz, aber, das ist auch nicht weiter wichtig.

the Uribistan Daily hat mehr als fünf jahre die geschicke von Murat und Marat verfolgt, Herrmann schreiben lassen, Mo Slim interviewen lassen (Radio Uribistan – leider mit dem untergang des anbieters auch verschwunden), und eine menge humorvolle filmchen, selbstgemachte oder aus dem internet geholte, mit oder ohne Uribi-musik, präsentiert. the Daily war (und ist) immer etwas anarchistisch und unorganisiert, die sgn. tags zum beispiel, bei den einzelnen beiträgen, fehlen meistens, und sind sonst eine einzige katastrophe...

jetzt ist aber schluß. es war schön und es hat alle beteiligten viel spaß gemacht, es wurde viel gelacht im redaktionsgebäude in Hamasheyk. Murat Tchundyk zieht sich zurück auf seinem farm und ashram in Uribistan und hat sich der bienenzucht verschrieben – jedenfalls in Uribistan sollen diese überaus wichtige tiere überleben, weit weg vom gentechnik, pestiziden, und was sonst noch an störungen in der umwelt stattfindet. Joseph Canaillo zieht jetzt endgültig um nach Süd-Amerika und wird sich angeblich ebenso mit bienen beschäftigen. Herrmann Finkelsteen hat mittlerweile ein immobiliengeschäft in Hamasheyk und wird sich um den tourismus in Uribistan kümmern. Marat wird noch am meisten herumreisen, der esprit von Uribistan verbreiten und sich um ein gutes kamel sutré kümmern. ich bin bereits länger weg aus der sgn. “blogosphäre”, mir geht es gut.

ob der leser Joseph, Murat & Marat, noch einmal sonst irgendwo im internet finden wird, ist dahingestellt: alle drei haben, und das ist vielleicht auf dem ersten blick etwas paradox, nichts mit dem internet am hut. mit Terra Canaillo und The Daily ging es vor allem darum, mehr oder weniger kreativ in diesem medium unterwegs zu sein – mittlerweile haben sie es hinter sich. schreiben kann man immer noch mit bleistift und papier, litteratur schmeckt am besten in handfesten büchern, malen tut man auf der leinwand und musik kann man auch live machen. Marat ist zum beispiel einer der wenigen leute, die ich kenne, die kein handy besitzen: “ich denke an jemanden, dass genügt um ihn oder sie zu erreichen.” pflegt er zu sagen. meistens klappt es.

the Uribistan Daily crew dankt alle leserInnen, für alle kommentare und streitgespräche, für die lebendige szene, die es hier zwischen den blogs mal gab. wir entlassen sie in der realen welt. dort gibt es genug zu tun. auch nach dem 21.12.2012 wird es weiter gehen (ich weiss nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe den eindruck, dass, in dem wir jetzt in 2012 sind, kein mensch mehr über den 21.12 spricht oder schreibt – gut, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der (seine) tage zählt).

was aber in diesem jahr durchaus gefeiert werden kann, ist der Seelenkalender von Rudolf Steiner. 100 jahre alt ist er geworden. ein kleinod, dass sich noch längst nicht ganz hat öffnen lassen. bereits viel ist über den seelenkalender geschrieben worden, aber seine wirkung entfaltet er erst im täglichen erleben. vielleicht erst in ein paar hundert jahren wird man in der öffentlichkeit die einzigartigkeit dieses büchleins verstehen, und sich wundern, dass heute so wenige mit diesem material etwas angefangen haben – was will man auch, wird und wurde es doch, hauptsächlich als pflichtnummer, aufs langweiligste vorgelesen in anthro-heimen und in schlafzweigen. Aber, noch einmal: dieses gebilde ist genial, und wenn nur der Seelenkalender übrig bliebe von der anthroposophie, wäre es grund genug um über diesen Steiner aus dem 19. und 20. jahrhundert zu staunen; dass dieses werk von einem einzelnen menschen in die welt gesetzt worden ist – dieses buch der bewegungen und transformationen.

aber zurück nach Hamasheyk, Uribistan. man konnte hier immer wieder lesen über die erfahrungen mit der sogenannten “anthropsfy”, und über die haarsträubenden entdeckungen im Hamasheyk Institut für Psychocybernetik. Marat Tchundyk hat darum gebeten, dass wir am ende dieses beitrags, ein allerletztes aus dem institut präsentieren, eine entdeckung, die von einem assistenten für teures geld nach amerika verkauft worden ist: das kussvirus.

vielleicht, liebe leserInnen, waren Sie auch schon mal davon infiziert worden.

Es geht Ihnen gut! Um es auf Uribisch zu sagen: magash! und wie Marat Tchundyk Gundo sagt: overstreamingz!

Ja, overstreamingz in allen köpfen und in allen zungen!
T.C. Kronstadt

*es gibt eine bessere version des Callas videos auf youTube, läßt sich aber nicht einbetten in anderen websites: http://youtu.be/KQHmEUa7WT8
um beide videos reibungslos abzuspielen, ist es bei langsamen verbindungen ratsam, um sie sich erst ganz unterladen zu lassen (rote-, bzw., schwarzgraue balken zu ende laufen lassen).’
De fenomenen zijn duidelijk, een heel tijdperk gaat ten einde. Maar niet te lang getreurd, een nieuw tijdperk staat immers op het punt van aanbreken. Kijkt u maar eens naar deze website:
‘Willkommen auf der neuen Website der Sektion für Sozialwissenschaften. Mit dieser Website wollen wir Ihnen einen Überblick über die weltweit Arbeit der Sektion geben und über anthroposophische Ansätze der Sozialwissenschaften informieren. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, die international stattfindenden Aktivitäten, die Forschung und Arbeit von Menschen, die mit der Sektion in Verbindung stehen, sichtbar zu machen und zu vernetzen. Wir wünschen viel Spass beim Erkunden der Website!’
Wie had dat gedacht? En dan nog wel de sociale sectie! Het ziet er echt prachtig uit. We lezen snel verder (ik had u al gewaarschuwd dat het lang zou worden; maar dit is dan ook echt het laatste onderwerp) bij ‘Über uns’:
‘Die Sektion für Sozialwissenschaften wurde 1923 von Rudolf Steiner als Teil der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum gegründet.

Das Forschungsfeld der Sektion sind die Beziehungen der Menschen zueinander, ausgehend von Rudolf Steiners Idee der Dreigliederung. Diese Beziehungen zu erforschen und zu gestalten ist eine der wichtigsten Aufgaben der Sektion und wird in allen drei, von Rudolf Steiner genannten, Bereichen des gesellschaftlichen Lebens (Rechtsleben, Geistesleben, Wirtschaftsleben) betrieben.

Mitglieder, Interessierte und verschiedene regionale Gruppen tragen weltweit die Arbeit der Sektion durch Ihre Inititiativen und Forschung. Die Gruppen der Sektion finden sich weltweit (in Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Grossbritannien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Neuseeland, Österreich, auf den Phillipinen, in Polen, Russland, der Schweiz, in Skandinavien, Tschechien und in den USA).

Die inhaltliche Arbeit der Sektion basiert auf Forschungsergebnissen Rudolf Steiners in seiner sozialen Symptomatologie:

Das soziologische Grundgesetz
Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte, 1898, GA 31 
Das soziale Hauptgesetz
Die Welträtsel und die Anthroposophie, 1905, GA 54 
Die Dreigliederung des sozialen Organismus
Die Kernpunkte der sozialen Frage, 1917-1919, GA 23 
Grundbegriffe einer Weltwirtschaftsordnung
Nationalökonomischer Kurs, 1922, GA 340
Over de ‘Organe’ wordt het volgende geschreven:
‘Organe der Sektion für Sozialwissenschaften

Sektionsleitung

Die Sektionen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft werden von Einzelnen oder mehreren Sektionsleitenden verantwortet. Sektionsleitende und Vorstandsmitglieder bilden zusammen das Hochschulkollegium, das für die Gesamtleitung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft verantwortlich ist.

Paul Mackay leitet seit dem Jahr 2000 die Sektion für Sozialwissenschaften. Seit 1996 gehört er dem Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft an. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und war einige Jahre im internationalen Bankwesen tätig. Danach war er Mitbegründer und Direktor der Triodos Bank, Niederlande, später Vorstand – heute Aufsichtsratsvorsitzender – der GLS Bank, Deutschland.

Kollegium

Das Kollegium der Sektion besteht zur Zeit aus Alexandra Abensperg-Traun, Christine Blanke, Friedrich Glasl, Anita Greandjean, Ingo Krampen, Franziska Schmidt-von Nell, Justus Wittich, Joachim Ziegler sowie Paul Mackay als Sektionsleitung und Monika Clément als Assistenz der Sektionsleitung.

Es hat zur Aufgabe, die Initiativen von Sektionsmitgliedern wahrzunehmen und zu begleiten sowie aktuelle Themen und gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen. Das Kollegium bereitet das jährliche Sektionstreffen inhaltlich vor und berät die Sektionsleitung. Insbesondere erfolgt im Kollegium regelmäßig ein Austausch über die aktuellen und die langfristigen Aufgaben der Sektion. Das Kollegium trifft sich zwei Mal im Jahr, jeweils im November und im Rahmen des Sektionstreffens im März. Die Treffen des Kollegiums werden von der Sektionsleitung und ihrer Assistenz vorbereitet. Bei Bedarf können Abstimmungen des Kollegiums auch per Mail erfolgen. Die Berufung und Abberufung der Kollegiumssmitglieder erfolgt durch die Sektionsleitung. Die Mitarbeit im Kollegium ist ehrenamtlich.

Initiativen

Die Initiativen der Sektion bestehen aus Sektionsmitgliedern, die ihre Initiative in den Rahmen der Sektion stellen möchten. Initiative als zukunftsweisendes gesellschaftliches Gestaltungsprinzip soll in der Sektion bewusst erforscht und gepflegt werden. Die Initiativträger sind selbst für ihr Vorhaben verantwortlich und darauf ansprechbar. Den Initiativen geht es darum, dass eine gegenseitige Wahrnehmung und daraus eine konstruktive Zusammenarbeit erwächst.

Sektionsmitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in der Sektion bedeutet gleichzeitig die Mitgliedschaft in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum. Aufgabe der Mitglieder ist es, die berufliche Tätigkeit mit anthroposophischer Erkenntnis zu durchdringen. Die Mitgliedschaft in der Sektion für Sozialwissenschaften kann über den Sektionsleitenden erworben werden. Zurzeit besteht der Kreis der Sektionsmitglieder aus etwa 900 Menschen. 
Im März findet das jährliche Sektionstreffen am Goetheanum statt (Kurzbericht 2011, Doku 2011, Fotogalerie) zu dem die Sektionsmitglieder und Interessierte eingeladen werden.

Interessenten und Freunde der Sektion

Unter diesen versteht sich der Kreis von Menschen, die an der Arbeit der Sektion Interesse zeigen, gelegentlich an Veranstaltungen teilnehmen oder die Sektion unterstützen, aber nicht oder noch nicht Mitglieder in der Sektion sind. Der Adressverteiler der Sektion umfasst zurzeit etwa 3500 Personen. Wenn Sie in den Adressverteiler der Sozialwissenschaftlichen Sektion aufgenommen werden möchten, schreiben Sie bitte eine Email mit Ihren Adressdaten an Monika Clément.

Sekretariat

Das Sekretariat der Sektion befindet sich am Goetheanum (im ersten Stock des Hauptgebäudes). Ansprechpartnerin ist Monika Clément, Assistentin von Paul Mackay.’
Dan kunnen we nog de ‘Geschichte’ bekijken:
‘Die sozialen Impulse Rudolf Steiners und die Entwicklung der Sektion für Sozialwissenschaften

Entstehungsgeschichte in chronologischer Übersicht

1898 
Veröffentlichung des soziologischen Grundgesetzes im Magazin für Literatur (GA 31)
“Die Menschheit strebt im Anfang der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen.”

1905 
Veröffentlichung des sozialen Hauptgesetzes in der theosophischen Zeitschrift “Lucifer-Gnosis” unter dem Titel “Theosophie und soziale Frage” (GA 34): 
“Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden. Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer Elend und Not erzeugen.”

1917/1918 
Gespräche Rudolf Steiners mit Richard von Kühmann (Staatssekretär des Auswärtigen Amtes) und mit Prinz Max von Baden (später, 1918, kurze Zeit Reichskanzler) finden statt. 
Otto von Lerchenfeld und Ludwig von Polzer-Hoditz treffen Rudolf Steiner im Sommer 1917 zu Fragen der Friedensfindung und Perspektiven der Nachkriegszeit. (Es entstehen zwei Memoranden, GA 24). 
Im März 1918 (mit dem Friedenschluss von Brest-Litowsk) beginnt Rudolf Steiner mit öffentlichen Vorträgen zur Dreigliederung
Emil Molt, Carl Unger, Hans Kühn und Roman Boos wollen in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner eine Volksbewegung für Dreigliederung initiieren. 
Im November werden Komitees gegründet, in Deutschland: Emil Molt, Carl Unger, Wilhelm von Blume (Tübinger Staatsrechtler), in Österreich: Walter Johannes Stein, Ludwig von Polzer-Hoditz, Staatsrat Stefan von Licht und in der Schweiz: Roman Boos, Albert Steffen.

1919 
Im Februar hält Rudolf Steiner Vorträge in der Schweiz (GA 328), daraus entsteht das Buch: Die Kernpunkte der Sozialen Frage (GA 23). 
Am 5. März erscheint der Artikel Rudolf Steiners: “Aufruf an das Deutsche Volk und die Kulturwelt” in vielen Tageszeitungen und als Flugblatt (GA 23/24, S. 328 ff). 
Im April werden “Die Kernpunkte der sozialen Frage” (GA 23) herausgegeben, in dem folgenden drei Monaten werden 30.000 Exemplare verkauft, ausserdem finden Vorträge bei Daimler und Bosch statt, (GA 330 und GA 331). 
Am 22. April wird der “Bund für Dreigliederung” in Stuttgart mit Hans Kühn, später Walter Kühne und Ernst Uehli als Geschäftsführer gegründet. Zum “Arbeitsausschuss” gehören: Emil Molt, Carl Unger, Wilhelm von Blume, Emil Leinhas, Theodor Binder, Max Benzinger und Rudolf Steiner (Vorsitz). 
Ab Juli wird dann die Wochenschrift “Dreigliederung des sozialen Organismus” durch den Bund für Dreigliederung unter der Redaktion von Ernst Uehli, Stuttgart herausgegeben; es folgt die Gründung des Schweizer Bundes für Dreigliederung und die Herausgabe des Mitteilungsblattes “Soziale Zukunft” von Roman Boos in der Schweiz (als Boos erkrankt übernimmt Willy Storrer interimsmässig ab Juni 1921 die Leitung), in den Niederlanden steht später für die Dreigliederungsbewegung Johanna Maria Tak van Portvliet, in England Georg Adams-Kaufmann. Weitere Beteiligte: Hans Büchenbacher, Erhard Bartsch, Richard Eriksen, Pieter de Haan, Herbert Hahn, Karl Heyer, Johannes Hohlenberg, Karl Ingero, Bruno Krüger, Hans Erhard Lauer, Joseph van Leer, Einar Lunde, Alfred Meebold, Martin Münch, Felix Peipers, Ehrenfried Pfeiffer, Carlo Septimus Picht, Alexander Strakosch, Günther Wachsmuth, Kurt Walther. 
Am 19. August setzt Rudolf Steiner den Schwerpunkt der Dreigliederung auf das freie Geistesleben mit der Gründung der Freien Waldorfschule Stuttgart und hält Vorträge für die Lehrerinnen und Lehrer.

1920 
Am 17. März wird die Aktiengesellschaft “Der kommende Tag AG” zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger Werte in Stuttgart gegründet. Im Vorstand: Konradin Hausser, Hans Kühn, Wilhelm Trommsdorff, Eugen Benkendörffer, Emil Leinhas und Wolfgang Wachsmuth, Aufsichtsrat: Rudolf Steiner, Emil Molt, Emil Leinhas, Carl Unger, Jose del Monte, später auch: Rudolf Zoeppritz. Angegliederte Institutionen und Initiativen: Klinisch-Therapeutisches Institut und die pharmazeutische Produktion in Stuttgart, die Waldorfschule, der Verlag “Der kommende Tag”, das biologische Forschungsinstitut (Lili Kolisko) und einige landwirtschaftliche Betriebe (Carl von Keyserlingk, Immanuel Voegele) . Mit der Inflation 1922/23 entstehen jedoch schon Finanzierungsengpässe und 1925 wird die AG schliesslich liquidiert. 
Am 16. Juni wird die Futurum AG durch Roman Boos und Emil Molt (trotz Bedenken Rudolf Steiners) gegründet, im Verwaltungsrat: Rudolf Steiner, Roman Boos, Ernst Gimmi, Ernest Etienne, Johann Hirter, Paul de Kalbermatten, Christian Krebs, Frederik Tharaldsen. Direktion: Arnold Ith, Ernst Schaller, Adolf Padrutt. Die pharmazeutische Produktion und das klinisch-therapeutische Institut in Arlesheim, der Verlag am Goetheanum mit der Wochenschrift “Das Goetheanum” werden eingegliedert. Andere erfolgversprechende Unternehmen werden aufgekauft. 
Im November 1920 initiiert Moritz Bartsch die Schlesienfrage aus Sicht der Dreigliederung, daraus entsteht die Oberschlesische Aktion (Anfang 1921).

1921 
Gründung der Zeitschrift “Die Drei. Monatszeitschrift für Anthroposophie und Dreigliederung” mit der Redaktion: Ernst Uehli, Eugen Kolisko (Gründer), Kurt Piper, Erich Schwebsch, Herbert Witzenmann, Fritz Götte, Hans Erhard Lauer – 1921-35 und ab 1948. 
Auf Anregung Storrers hält Steiner im Februar den Orientierungskurs für Redner der Dreigliederung (GA 339).

1922 
Die wirtschaftliche Lage der Futurum AG verschlechtert sich zusehens. Nach einigen Personellen Veränderungen löst auch Ita Wegmann die Arlesheimer pharmazeutischen Betriebe heraus. (später: Weleda AG). Die Auflösung der Futurum AG erfolgt 1924. 
Im Juli wird der “Bund für Dreigliederung” in “Bund für freies Geistesleben” übergeleitet. Die Wochenschrift heisst nun: “Anthroposophie. Wochenschrift für freies Geistesleben” (1922-1935 mit der Redaktion: Ernst Uehli, Jürgen von Grone, Kurt Piper, Emil Leinhas, Hans Erhard Lauer, Hans Büchenbacher, Carlo Septimus Picht).

1923 
Im Mai diesen Jahres zieht sich Rudolf Steiner als Aufsichtsratsvorsitzender aus der Aktiengesellschaft “Der Kommende Tag” zurück. Die erfolgreichen Unternehmen wie die Waldorfschule, der pharmazeutische Betrieb und das Biologische Forschungsinstitut werden aus der Aktiengesellschaft, die schliesslich Anfang 1925 liquidiert wird, ausgegliedert. 
Zum Jahreswechsel 1924 findet die Weihnachtstagung mit der Neugründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft statt und Rudolf Steiner entwickelt den Grundsteinspruch.

Gründung und Entwicklung der Sektion für Sozialwissenschaften

1962-1965 
Günther Wachsmuth holt Kurt Franz David, Generalsekretär der Österreichischen Landesgesellschaft, zum Aufbau der Sektion für Sozialwissenschaften ans Goetheanum nach Dornach.

1965-1970 
Herbert Witzenmann, seit 1963 Vorstand am Goetheanum, übernimmt die Sektion für Sozialwissenschaften, bis er durch Meinungsverschiedenheiten zum Umgang mit der Nachlassverwaltung nach Albert Steffens Tod, eine eigene seminaristische Arbeit und Aktivitäten ausserhalb des Goetheanums durchführt.

1970-1975 
Der Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (Rudolf Grosse, Friedrich Hiebel, Margarete Kirchner-Bockholt, Werner Berger und Hagen Biesantz) übernimmt die Leitung der Sektion.

1975-2000 
Unter Manfred Schmidt-Brabant entwickelt sich ein reges Sektionsleben. Im Ausblick auf das Arbeitsjahr 1998-99 schreibt er: “Aufgabe der Sektion ist es, diejenigen Bedingungen und Gesetzmässigkeiten zu erforschen, durch die in der Gesellschaft (dem Ganzen des sozialen Organismus) sowohl im Mikrosozialen wie im Makrosozialen, menschenwürdige Lebensverhältnisse möglich sind. Und dann aus der Erkenntnis solcher Bedingungen die Fähigkeiten zu bilden oder zu schulen, durch die ein sachgemässes Handeln im sozialen Raum möglich wird. Dazu kann nicht allein nur auf äussere Fakten und Sozialprozesse geblickt werden. Die Ur-Aufgabe der Hochschule: ‘Forschung auf geistigem Gebiet’ verlangt auch für das Soziale das Einbeziehen der hinter der äusseren Welt liegenden geistigen Wirklichkeiten. Eine solche Forschung kann zunächst aber immer nur an einzelnen Projekten oder Bereichen durchgeführt werden.”

Seit November 2000 
Paul Mackay, Vorstand am Goetheanum, übernimmt die Leitung der Sektion für Sozialwissenschaften.

Quelle u.a.: Anthroposophie im 20. Jahrhundert, Ein Kulturimpuls in biografischen Portraits, Hrsg. Bodo von Plato, Verlag am Goetheanum, Dornach’
Voor de volledigheid sluit ik af met ‘Mitgliedschaft’:
‘Mitgliedschaft in der Sektion für Sozialwissenschaften

Im Rahmen der Sektionsarbeit wird für die berufliche Praxis eine geisteswissenschaftliche Erkenntnis angestrebt. Durch die Initiativen und die Arbeit der Mitglieder konnte sich bereits ein vielfältiges Leben im Bereich der Forschung, Lehre und im beruflichen und gesellschaftlichen Kontext entfalten.

Innerhalb der Sektion treffen sich Menschen, die mit den Impulsen Rudolf Steiners umgehen und auf beruflichem Felde Dialogpartner suchen. Wer sich mit der Anthroposophie verbunden fühlt, kann dies durch die Mitgliedschaft in der Anthroposophischen Gesellschaft und in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft bekräftigen.

Die Mitgliedschaft in der Sektion für Sozialwissenschaften setzt die Aufnahme in die Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum voraus. Diese wurde von Rudolf Steiner im Rahmen der Weihnachtstagung 1923/24 als esoterische Hochschule begründet. Heute umfasst die Hochschule eine Allgemeine Sektion sowie – neben der Sektion für Sozialwissenschaften – noch neun weitere Sektionen. Grundkenntnisse der Anthroposophie, eine meditative Praxis im Sinne der anthroposophischen Geisteswissenschaft und die Mitgliedschaft in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft sind die Basis für eine Aufnahme in die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft.

Jeweils im März findet das jährliche Sektionstreffen am Goetheanum statt, zu dem die Sektionsmitglieder und Interessierte eingeladen werden. Zur Zeit besteht der Mitglieder-Kreis aus ca. 900 Menschen weltweit.

Die Mitgliedschaft in der Sektion für Sozialwissenschaften wird erworben durch die schriftliche Bewerbung bei dem Sektionsleitenden (Paul Mackay). Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Monika Clément

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)