Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 15 april 2012

Hefboom


Nu is er dan eindelijk toch een nieuw bericht over de ‘Bestuursvernieuwing’, waarover ik het op zaterdag 10 maart had. Hoewel toen beloofd werd regelmatig verslag te doen, hebben we dat genoegen nog niet mogen smaken. Op 1 maart liet vicevoorzitter Kees Lam namelijk weten:
‘In het maartnummer van Motief verwijst het bestuur naar de website voor de berichtgeving over het zoekproces naar het nieuwe bestuur van de Antroposofische Vereniging. Er wordt voor dit medium gekozen omdat daarmee de berichtgeving sneller kan en de intervallen tussen de berichten kleiner kunnen zijn dan bij Motief. Ook is het een test hoe berichtgeving via de website verloopt.’
Nu is er dan een ‘Tussenstand per 15 april 2012’ aan toegevoegd:
‘In de afgelopen zes weken heeft zich de verheugende ontwikkeling voorgedaan dat er zich een groep leden gevormd heeft met wie het huidige bestuur in intensief overleg is met het oog op een eventueel toekomstige bestuurspositie. Gezien de leeftijdsopbouw (dertigers (3), veertigers (2), vijftigers (2) en één zestiger) zou een werkelijke vernieuwing van het bestuur gerealiseerd kunnen worden. Grote aandacht is er voor het probleem dat met het vertrek van huidige bestuursleden in een keer know how en ervaring zou verdwijnen. Hiervoor moeten oplossingen worden gevonden. In dit verband wordt onder meer gedacht aan een bestuurskring die gedurende langere tijd het nieuwe bestuur ter zijde zou gaan staan. Bovendien hebben enkele bestuursleden zich bereid verklaard nog gedurende een jaar beschikbaar te zijn voor een verantwoorde overdracht. In de komende weken zal duidelijk worden welke personen daadwerkelijk door het huidige bestuur als kandidaat bestuurslid aan de leden zullen worden voorgesteld. Het bestuur zal de leden ruim voor de jaarvergadering hierover per brief informeren. In de jaarvergadering op 9 juni kunnen de leden zich dan uitspreken over de gekandideerde personen.’
Alsof de duvel ermee speelt, of zijn het engelen, schrijft Jelle van der Meulen vanochtend op zijn weblog over ‘Die Anthroposophie als Hebel in der Geschichte’:
‘Ich habe auf diesem Blog öfters betont, dass die Anthroposophie nicht als Ideologie oder eben als Lehre zu verstehen ist. Wenn man meint, dass die Anthroposophie bestimmte “Wahrheiten” innehat, die das ganze Leben und die ganze Welt “erklären” können, hat man ihr Wesen noch nicht erfasst.

Dass unter Anthroposophen immer wieder heftig über ideologische Themen gestritten wird, darf als Drama betrachtet werden. Richtig desaströs ist jedoch, dass auf sogenannte “Nicht-oder-noch-nicht-Anthroposophen” – junge Leute etwa, die sich in einer Ausbildung in einer “anthroposophischen” Fachschule befinden oder Eltern eines Kindes in einem Waldorfkindergarten sind – unterschwellig missbilligend oder sogar beurteilend geschaut wird.

So einer Bewertung zur Folge sind solche Menschen (noch?) nicht, was andere bereits sind, nämlich Eingeweihte in anthroposophische Geheimnisse. Sie entsteht aus einer unvollständigen Vorstellung davon, was Anthroposophie ausmacht. Ideologien sind gedankliche Bauwerke mit einer begrifflichen Architektur. Gedanken sind Vorstellungen – hat man die richtigen Vorstellungen im Kopf und ist man dazu auch noch im Stande, sie auf die vertraute Art und Weise in Worte zu fassen, ist man “Anthroposoph”.

Über den Begriff “Weltanschauung” hinaus hat Rudolf Steiner die Anthroposophie sehr oft eine “Geisteswissenschaft”, gelegentlich einen “Erkenntnisweg” und eben ein “Wesen-wie-ein-Mensch” genannt. Die Andeutung “Erkenntnisweg” ist ausgesprochen modern oder eben postmodern, sie passt eher zum Diskursbegriff von Michel Foucault. Die Anthroposophie als ein “Wesen” zu verstehen, sprengt allerdings alle bekannten Rahmen. Nun war das gerade eine von Steiners Spezialitäten: Rahmen sprengen.

Was ist ein Wesen? Als erstes könnte gesagt werden, dass ein Wesen eine souveräne Hoheit darstellt, die einen Eigennamen (“Anthroposophie”) und einen Werdegang (“Biographie”) hat. Von einem “Wesen-wie-ein-Mensch” ist nicht vorherzusagen, wo es sich morgen und übermorgen aufhalten wird. Ein “Wesen-wie-ein-Mensch” könnte vielleicht noch am besten als ein “Versuch” verstanden werden, ein Versuch zur “Menschlichkeit”.

Als zweites könnte bemerkt werden, dass Wesen komplexe und manchmal auch widersprüchliche Einheiten sind, dessen hoheitliche Wirkung auf rätselhafte Art und Weise in Erscheinung tritt. Wesen haben eine Vorgeschichte (Karma), befinden sich sozusagen in einem bestimmten Diskurs, in einem spezifischen Drama, in einer einmaligen Fragestellung... Es ist die Spannung – zum Beispiel zwischen Vorstellungen und Intentionen – die den Werdegang eines Wesens ausmachen. Die Spannung ist die Voraussetzung der Erscheinung.

Ich verstehe die Anthroposophie als eine Art “Hebel” in der modernen Geschichte, ein entscheidendes “Ereignis”, und die sogenannten anthroposophischen “Vorstellungen” sind lediglich dazu da, um einen handhabbaren und bewussten Zugang zu diesem Ereignis zu finden. Die Anthroposophie fängt nicht mit Vorstellungen, sondern mit einem ereignisstiftenden Wollen an, das auf der Ebene des Erkennens manchmal mit kräftigen Intuitionen und auf der des Fühlens mit tiefen Sehnsüchten einher geht. Deswegen sagte Steiner, dass “Anthroposophen” Menschen sind, die “Initiativen” ergreifen wollen.

Anthroposophen, egal ob sie sich so nennen oder nicht, erkennt man daran, dass sie sich danach sehnen, die Welt und das Leben aus delikaten Herzensgründen weiter zu gestalten. Menschen die DAS wollen, sind Anthroposophen. Und es ist wohl wahr, dass dieses Wollen sich auf tausend Arten und Weisen manifestieren kann.

Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel die weitere Entwicklung der Waldorfpädagogik durch weltanschauliche Wahrheitsfragen gehindert oder eben verhindert wird. Zwar ist wichtig, was Menschen denken, dass heißt, welche Vorstellungen sie vom Leben und von der Welt haben, genauso wichtig ist jedoch, was sie fühlen und wollen. Mit einem Verständnis davon, was Wollen eigentlich bedeutet, geht die Erkenntnis einher, dass es absurd ist an dieser Stelle von richtig oder falsch zu sprechen.’
Er zijn mensen die tegen zo’n verhaal meteen ‘ja’ zeggen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bij anderen roept het juist allerlei vragen op. Zo iemand is Alicia Hamberg in Zweden. Zij is een oud-vrijescholiere die (in Duitsland) negen jaar vrijeschool heeft doorlopen. Zij houdt zeer regelmatig een weblog bij, tegenwoordig onder de titel ‘the ethereal kiosk’, dan weer in het Zweeds, dan weer in het Engels, waarbij zij haar vele vragen over Waldorfpedagogie en antroposofie stelt. Wel met kritische zin, maar toch zou ik haar in plaats van critica liever een commentator noemen. Ik geef twee recente voorbeelden, in het Engels, want het Zweeds ben ik niet machtig. Het eerste is van vandaag en is geschreven als commentaar op het bericht van Jelle van der Meulen. Titel: ‘a spiritual lever’:
‘Talking on one of the blog threads about what “spiritual” really means (not for the first time, but for the thousandth time, so far getting nowhere, not even to a dictionary), I found Jelle van der Meulen’s new blog post about anthroposophy and anthroposophists particularly fun to read. Because those are two other concepts that, together with “spiritual”, cause some confusion, for sometimes quite inexplicable reasons (and sometimes for explicable ones). Basically, people don’t mean the same things when they use these words. Some people think it’s about adhering to a certain body of beliefs — found in the works of Steiner — while some other insist it’s a method or a tool for finding… something, for yourself, for the world, and so forth. Is an anthroposophist a person who identifies as an anthroposophist, a person who believes in or adheres to certain doctrines or a person who “experiences” certain things or take a certain path or a certain attitude to life, humanity and the world? With van der Meulen’s definition, the confusion is not actually lessened:
“Anthroposophen, egal ob sie sich so nennen oder nicht, erkennt man daran, dass sie sich danach sehnen, die Welt und das Leben aus delikaten Herzensgründen weiter zu gestalten. Menschen die DAS wollen, sind Anthroposophen.”
This may be a sympathetic definition, depending on one’s interpretation of it and one’s inclinations. I don’t find it unproblematic. Basically, as I understand it, it means people who don’t even know about anthroposophy can be anthroposophists anyway. Which may seem ok from some viewpoint but questionable in some other ways (it could even be seen as offensive by people who reject what Steiner taught — although clearly such people define “anthroposophist” in an other way, too). But to carry on a conversation using this definition of “anthroposophist” would be very complicated indeed. It’s much easier, and more pragmatic, to use a definition of “anthroposophist” that takes its starting point in the actual beliefs and ideals a person embraces, in this case those of anthroposophy. (This is not to say that the person must dogmatically follow every tenet; one could even say, if one wanted, that such dogmatism could contradict the intent of some other tenets…) Of course there’s another definition — there’s another hurdle right there. Anthroposophy itself. So to turn from the anthroposophists to the teaching/the worldview/the spiritual science/the path of knowledge/the being of anthroposophy/whatever (yeah, oh dear), that’s equally complicated. Unless you simply define it as the body of ideas taught by Rudolf Steiner, whether as content or as a “path”, and embraced and disseminated by his followers (the anthroposophists!) since. Van der Meulen wants a definition (or in this instance an anti-definition!) that I’ve come across many times before:
“Ich habe auf diesem Blog öfters betont, dass die Anthroposophie nicht als Ideologie oder eben als Lehre zu verstehen ist. Wenn man meint, dass die Anthroposophie bestimmte ‘Wahrheiten’ innehat, die das ganze Leben und die ganze Welt ‘erklären’ können, hat man ihr Wesen noch nicht erfasst.”
That is, a definition of what anthroposophy is not. Then, to be fair, he does give some nice indications to what it might be. (Read!) The problem is, as so often, that anthroposophy becomes so broadly defined or described as to be impossible to discuss as anthroposophy. And we end up with a world full of “anthroposophists” who have never heard of Steiner or anthroposophy. Perhaps? Although one part of his “definition”, seeing anthroposophy as a lever or deciding event, does suggest or presuppose familiarity with anthroposophical… teachings? But lots of people take initiatives, bring initiatives into the world, without being anthroposophists (and, on the contrary, some anthroposophists appear remarkably passive — but perhaps they aren’t “true” anthroposophists?). The basic, and crucial, difference is that when anthroposophists bring anthroposophical intiatives into the world they are, in some way or other, connected to the teachings (!) of anthroposophy. They are there to further ideas or ideals that you find in anthroposophy (or in reading that guru, you know).

I don’t know. All I am sure of is that for many anthroposophists — who then, perhaps, aren’t anthroposophists? — it seems anthroposophy is a teaching to apply and to follow. It consists of practical guidelines, not only of a path to finding your own truth or making up your own guidelines or to finding your own “self” or seeking your own, individual experiences. How many anthroposophists actually make it to this level at all:
“Die Anthroposophie fängt nicht mit Vorstellungen, sondern mit einem ereignisstiftenden Wollen an, das auf der Ebene des Erkennens manchmal mit kräftigen Intuitionen und auf der des Fühlens mit tiefen Sehnsüchten einher geht.”
? Even if it is all about where anthroposophy begins (not where it results or ends) — do people get to that beginning? And the point here — is it useful or even possible to carry on a discussion about anthroposophy based upon such an understanding of what it “is”? Does it suffice for public discourse or even plain conversation? Wouldn’t we be perpetually talking beside each other (the way we are, all the time, by the way, anyway...) because the definition is sufficiently broad to allow for exactly every conceivable kind of misunderstanding? There is no “is” to talk about. With only a beginning, you can end up anywhere.

(Which, by the way, I feel highly sympathetic about. Personally.)’
Het tweede voorbeeld is wat zij eergisteren schreef over ‘biodynamic dispute (ii)’. Het gaat over het onderwerp dat ik die dag beschreef in ‘Merkenrecht’ en vormt daar meteen een bijwijlen treffend commentaar op:
‘Demeter has made a public response in regard to the legal dispute with Dr Hauschka. (My earlier post.) It’s worth remembering that in the US, the term “biodynamic” is itself copyrighted. That is, Demeter owns not only the Demeter trademark, but also “biodynamic”. Dr Hauschka is an old anthroposophical manufacturer of cosmetics and anthroposophical medicines/remedies. Demeter writes:
“Unfortunately because of the increasing value of Biodynamic certification, pressure is being brought to bear by companies that wish to call their products “biodynamic” without meeting the certification requirements. This pressure is now showing up as an assault on the certification mark itself: Demeter is being challenged in federal court by Dr. Hauschka Skin Care, Inc., in an attempt to destroy the safeguards embodied in the Biodynamic certification program by claiming that it, and indeed any company, should be able to use the term in whatever way it wishes.”
The increasing value of biodynamic certification is, I assume, mostly due to the increasing interest in biodynamic wine, that is, in the commercial value of a biodynamic certification for wine in light of the recent years’ hype of such wines. Demeter certification — and in the US, the right to use the word ‘biodynamic’ on one’s products — doesn’t come cheap.

In a way I regard this all as quite silly. Biodynamic methods confers no other benefits on the product than organic farming. It should not be of commercial interest to carry the label Demeter or the designation “biodynamic” on your products unless you actually use biodynamic methods because you believe in them (that is to say, in their spiritual foundation). And I personally have a hunch that a traditionally anthroposophical company such as Dr Hauschka is more prone to believing in anthroposophical principles (in farming and otherwise) than many of these newly certified biodynamic vintners who are in it for the additional profit. They will leave when the hype peters out. That’s not to say that Dr Hauschka isn’t in it for profit too. Demeter asks an intriguing question, though:
“Do consumers deserve complete transparency in terms of what their products are made with and how they are made?”
It would be interesting, perhaps, to look at how transparent Demeter itself is, and how transparent other. similar biodynamic or otherwise anthroposophical organisations are.

The legal documents are worth taking a glance at, by the way. Here’s Dr Hauschka’s complaint and Demeter’s answer and counterclaims. It’s quite dramatic to read them against each other. I’d like to hear claims and counterclaims in the shape of speech formation and with eurythmy. Could become like a legal mystery drama. I somehow really enjoy the thought.
Dr Hauschka: “16. These associations, farmers, and consumers use the term ‘biodynamic’ generically to describe an historic farming method and agricultural system. Biodynamic products and the principles and methods of biodynamic farming existed universally prior to, and independent of, Demeter and its claims to be the sole arbiter over how the term ‘biodynamic’ may be used. Both prior to and after Demeter’s establishment, researchers, scholars, and others have come to use the term generically in articles and research literature to describe the practice, its components and characteristics.” 
Demeter: “16. DEMETER USA lacks sufficient knowledge and information to form a belief as to the truth of the allegations of paragraph 16, and therefore denied same.”
Don’t you see? But perhaps it’s more hilarious than mysterious.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)