Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 19 april 2012

Spil


Dit moet ik even uitleggen, denk ik. Dit is de kabelbaan van bovenaf bekeken, vanaf Montmartre en de Sacré-Coeur. We gaan dat kerkplein verlaten, naar beneden, om spoorslags Parijs te verlaten op deze maandagnamiddag 20 september 2010, waarmee ook deze extreem lange fotoserie langzaam ten einde zal gaan.

‘Studio040 is de naam waarmee de publieke lokale omroep voor Eindhoven, Omroep Eindhoven uitzendt via radio en televisie en informatie verspreidt via internet. De omroep bestaat sinds 1992, maar is in zijn huidige vorm actief sinds 13 december 2010.’
Dinsdag kwam deze Studio040 met het bericht ‘Nieuw SPIL-centrum Vrije School’:
‘Vandaag wordt het nieuwe SPIL-centrum De Sterren geopend, bij de Vrije School Brabant, aan de Nuenenseweg. De school bestaat dit jaar veertig jaar en dat wordt de hele week gevierd met een feestweek. In 1972 werd de school geopend, en toen zat er ook meteen al een peuterafdeling bij. Later zijn daar ook nog een buitenschoolse opvang en een kinderopvang bijgekomen. En al die onderdelen gaan vanaf vandaag verder als SPIL-centrum. Volgens de directeur zorgt de vrije school er op die manier voor dat ze geen eiland meer zijn, maar kunnen aansluiten bij de andere SPIL-centra in de stad.’
Dat maakt nieuwsgierig, en dus bezoeken we de website van ‘Spilcentrum De Sterren’:
‘SPIL-centrum De Sterren (SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren) is een plek waar peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdzorg samenkomen. Dit vanuit de antroposofische gedachte en op basis van de vrije schoolpedagogiek. Het kind van 0 tot 12 jaar staat daarbij centraal en wordt gestimuleerd zich in een veilige omgeving maximaal te ontwikkelen. Het Spilcentrum voorziet tevens in de ondersteuning en begeleiding van zowel kinderen als ouders als het gaat om opvoeding, opvang en leren. Zo kunt u als ouder op één adres terecht met al uw vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind.

Onderwijs & Opvang

Spilcentrum De Sterren bestaat onder meer uit:
Vrije School Brabant (basisonderwijs)
Kinderdagverblijf De Kleine Prins (voor kinderen van 0 tot 4 jaar)
Peuterspeelzaal De Rozenpoort (voor kinderen van 2 tot 4 jaar)
Naschoolse opvang Peronniek (voor kinderen van 4 tot 13 jaar)

SPIL – Stichting De Vrije School Brabant heeft in haar visie en missie geformuleerd dat ze op pedagogisch gebied wil aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. SPIL biedt ons daartoe de kans. De doorgaande ontwikkelingslijn en gezamenlijke zorgstructuur voor de kinderen is al sterk verankerd in ons soort onderwijs. Met SPIL verplaatsen we ons echter van een geïsoleerd “cultuureiland” naar een Eindhovense school die meedraait op gemeentelijk niveau. Een school bovendien die zich als zodanig verder professioneel kan ontwikkelen. Binnen de kaders van SPIL blijft er voldoende ruimte voor onze eigen identiteit en het ontwikkelen van een eigen pedagogisch beleid.’
Hier vind ik ook ‘Laatste nieuws’:
‘Feestweek 40 jaar Vrije School Brabant

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 april hebben we een Feestweek in verband met 40 jaar Vrije School Brabant.’
Er is een link bij, die leidt naar dit persbericht, gedateerd ‘Eindhoven, 3 april 2012’:
‘Jubilerende Vrije School Brabant wordt Spilcentrum De Sterren

Van vrijdag 13 april tot en met donderdag 19 april 2012 viert de Vrije School Brabant (VSB) te Eindhoven haar 40-jarig jubileum met een feestweek voor (oud) leerlingen, ouders en medewerkers. De VSB is in 1972 van start gegaan en kent vanaf het prille begin een eigen peuterafdeling. Vervolgens is de school uitgebreid met buitenschoolse opvang en later een eigen kinderopvang, allen op antroposofische basis. Voortaan gaan alle onderdelen verder als SPIL-centrum De Sterren. Tijdens de feestweek verricht de school op dinsdag 17 april om 13.00 uur de feestelijke opening van het SPIL-centrum.

Het thema van de feestweek is “Omzien naar de toekomst” en begint met een ballonnenwedstrijd op vrijdag. Op zaterdag 14 april is er in de middag reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers en ’s avonds een groot feest voor de ouders. Maandag 16 april worden de kinderen getrakteerd op een megataart en vangt de rest van het feest-en lesprogramma aan. Donderdag 19 april besluit de school de feestweek met een circusvoorstelling die de leerlingen die dag hebben ingestudeerd.

De Sterren: SPIL-centrum avant la lettre

SPIL is een veelomvattend concept van de Gemeente Eindhoven dat staat voor Spelen Integreren en Leren. Door intensieve samenwerking tussen peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg krijgen kinderen van 0 tot 12 jaar de kans zich optimaal te ontwikkelen. Binnen de Vrije School Brabant vallen kinderopvang De Kleine Prins, peuterspeelzaal De Rozenpoort, buitenschoolse opvang Peronniek en de school onder één bestuur. Alle partijen zijn gewend om vanaf de prille oprichting en vanuit dezelfde antroposofische visie nauw samen te werken. Een unieke situatie, omdat binnen de gemeente Eindhoven niet eerder vanuit een dergelijke, stevige basis een SPIL centrum is ontstaan.

“Onze school staat na 40 jaar nog fier overeind met aan de horizon een goedgezind toekomst- perspectief”, aldus Ray Kusters, directeur van de VSB. “Met SPIL verplaatsen we ons van een geïsoleerd cultuureiland naar een Eindhovense school die meedraait op gemeentelijk niveau en zich als zodanig verder professioneel kan ontwikkelen. Dat noemen we nog eens omzien naar de toekomst!”’
Ander vrijeschoolnieuws komt vandaag uit Roosendaal. Edith Jansen schrijft ‘In het basisarrangement’:
‘Er zijn Bossche Bollen in de lerarenkamer van de Rudolf Steinerschool in Roosendaal. De ouders hebben een mooi symbolisch geschenkje ontvangen ter gelegenheid van het feit de inspectie oordeelde dat de onderwijskwaliteit van de school weer op orde is. In 2009 kreeg de school de gevreesde “rode kaart” van de onderwijsinspectie. Daarmee kwam zij op de lijst van zeer zwakke scholen.

“Het predicaat zeer zwak sloeg in als een bom”, vertelt schoolleidster mevrouw Maria Duif. “Leerkrachten gingen iedere dag met hart en ziel met de kinderen aan de slag. Daar lag het niet aan. Wel moest er een inhaalslag gemaakt worden in de afstemming, structurering en de verantwoording van het onderwijs. Samen hebben wij daar hard aan gewerkt. Wij zijn geweldig trots dat het gelukt is.”

Vrijeschool

De Rudolf Steinerschool is een Vrijeschool. In de pedagogiek en didactiek is er een accent op een evenwichtige opvoeding met aandacht voor zowel “hoofd, hart en handen” als voor “denken, voelen en willen”. Kern van het onderwijs is het leerplan waarin bijvoorbeeld ruimte is voor kunstzinnige activiteiten en voor de integratie van denken en doen. Mevrouw Duif: “We hebben een gevarieerd onderwijsprogramma en proberen de leerstof te brengen op een manier die de leerling raakt en prikkelt. Zo kun je bijvoorbeeld pannenkoeken bakken en aan de hand van het opdelen van de pannenkoek breuken uitleggen. Zo verbinden wij kennis en handelen.”

Onderwijskwaliteit

De inspectie gaf in 2009 de rode kaart af. Mevrouw Duif: “De eerste reactie was een ontkenning. Wij dachten dat de inspectie niet weet waar het in ons onderwijs om draait. Dat de inspectie alleen naar kille cijfers kijkt en ons wil dwingen om mee te gaan in een eenheidsworst.” Vervolgens groeide het besef dat er wel degelijk verbetering noodzakelijk en mogelijk was, met behoud van de eigen identiteit. Aan de hand van een stappenplan werd er hard gewerkt om te voldoen aan de inspectie-eisen. Mevrouw Duif: “Wij hebben hard gewerkt om de leeropbrengsten op een voldoende niveau te krijgen. Het onderwijsprogramma is aangepast, wij hebben onze toetsen verbeterd en wij zijn de leerlingen intensiever gaan volgen. Ook de samenwerking tussen de leraren is aangepakt. We komen uit een cultuur waarbij iedere klas op zichzelf gericht was. Dat is veranderd. De leerplannen zijn nu beter afgestemd en vormen een doorlopende lijn. De leraren werken nu veel hechter en beter samen.”

Meer dan kennis

Ondertussen waakt de school er voor om niet teveel nadruk te leggen op de leeropbrengsten . Mevrouw Duif: “Het is natuurlijk prachtig dat onze kinderen goed zijn in rekenen en taal. Dat stemt ouders tevreden maar het is niet alleen dat waarvoor ze komen. Wij blijven ook aan de andere zaken werken, wij blijven met onze kinderen schilderen, tekenen, knutselen en muziek maken. Wij blijven verhalen vertellen en wij laten de kinderen schitteren in toneelstukken. In ons gevarieerde leerplan en onze bijzondere aandacht voor ieder kind ligt onze opdracht en onze kracht. En daarin willen wij ons verder blijven ontwikkelen.”’
Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vind ik geen enkele zeer zwakke vrijeschool meer staan, geen basisschool en geen middelbare school. Ik heb daar zoveel berichten aan gewijd in het verleden, in de inmiddels vier jaar dat Antroposofie in de pers bestaat, nu hoeft dat blijkbaar helemaal niet meer.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)