Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 8 november 2013

Tellingen

Een nieuwe fotoserie, ik had het al aangekondigd. Hij begint misschien een beetje vreemd. Hij is ook anders dan alle voorgaande. Ik zal pas later verklappen waar dit is.

Het is een beetje laat om er nog over te beginnen, maar beter laat dan ooit. Bij de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding vind ik dit in de agenda:
‘vrijdag 8 november 2013 Helend water Amersfoort

waarnemingen aan water uit “heilige” bronnen
met ir Christine Sutter van het Institut für Strömungswissenschaften, Herrischried (D)

Locatie: Royal Haskoning DHV Hoofdkantoor, Laan 1914 no. 35, 3818 EX Amersfoort

Presentaties in het Duits, voertaal discussie: Duits/Engels

Inleiding

Verering van bronnen en gebruik van “helend” water zijn misschien wel zo oud als de mensheid. Hoe kunnen we met een moderne, wetenschappelijke instelling geneeskrachtig water onderzoeken en leren begrijpen? Beeldvormende methoden, in het bijzonder de systematische observatie van de werking van water op een proefpersoon (Wirkungssensorik) bieden daarvoor een opening. In de afgelopen jaren werd water uit verschillende bijzondere bronnen met deze methode onderzocht (Chalice Well/GB, Odilienquelle/F, Lourdes/F, Maria am Stein/D, e.a.) en voor deze gelegenheid eenmalig ook uit enige Nederlandse bronnen. De resultaten van deze waarnemingen zullen worden gepresenteerd.

Christine Sutter is een autoriteit op dit gebied. Zij is sinds 1985 verbonden aan het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D), dat werd opgericht door Theodor Schwenk.

Programma

14.00 Welkomswoord van Maarten Gast (voorzitter SWDL)
14.10 Einführung Heilige Quellen und heilende Wässer. Beispiele und Begriffe (CS)
14.40 Einführung Wasseruntersuchung mit der Wirkungssensorik (CS)
15.00 Theepauze
15.30 Ergebnisse von Untersuchungen an “heilenden” Wässer aus verschiedenen Quellen (CS)
16.30 Diskussie
17.00 Afsluiting seminar
Borrel
17.30 Einde bijeenkomst

Aanmelding

Aanmelding bij de Stichting WATER Drager van Leven (www.stichtingwater.nl) onder vermelding van naam, emailadres en eventueel beroepsachtergrond.

De kosten van deelname bedragen € 25. Betaling vooraf op bankrekening 2547 89 862, t.n.v. Stichting WATER Drager van Leven te Zeist. Meer informatie kan worden verkregen bij Hans van Sluis (06 1032 6422 of via info@stichtingwater.nl).

Initiatief van de Stichting WATER Drager van Leven – Franklinstraat 88, 3817 VH Amersfoort’
‘Seminar over Helend Water op 8 november 2013 – aangevuld programma

Unieke kennismaking met de resultaten van fenomenologisch wetenschappelijk onderzoek

Op 8 november zal een middagseminar worden gewijd aan waarnemingen aan water uit “heilige” bronnen. Christine Sutter van het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D) zal inleidingen verzorgen over het verschijnsel “heilige” bronnen en over haar onderzoek van hieruit geput water met de zgn. Wirkungssensorik. Deze fenomenologische waarnemingsmethode richt zich op de uitwerking van het gedronken water op een proefpersoon. Resultaten van onderzoek aan verschillende buitenlandse en ook enkele Nederlandse bronnen zullen worden besproken. Gebleken is, dat de bronnen zich met deze methode goed laten typeren. Met deze kennis wordt het begrijpelijker waarom "heilige" bronnen soms al eeuwenlang worden bezocht en vereerd.

Aanvulling: Frank Silvis zal verslag doen van zijn radiësthetische waarnemingen aan de onderzochte Nederlandse “heilige” bronnen. Doordat beiden vier dezelfde monsters (drie uit Nederland en een uit Zuid-Duitsland) hebben onderzocht, is een interessante vergelijking mogelijk.

Programma en aanmelding

Waterkring

De volgende bijeenkomst van de Waterkring in ’s-Heerenberg is gepland voor 30 november 2013.

Effecten van behandeling met watervitalisatoren in onderzoek aangetoond

Een eerste onafhankelijk verkennend onderzoek naar de werking van verschillende typen watervitalisatoren heeft uitgewezen dat effecten kunnen worden vastgesteld met daarop toegesneden onderzoeksmethoden. Deze effecten zijn reproduceerbaar en geven genuanceerde informatie. Prof. Dr. Christian Liess en Dr. Manfred Schleyer van het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D) gaven op 26 october 2012 inleidingen over waarnemingsmethodieken, resultaten en conclusies van dit onderzoek. Zie verder...

De eindrapportage (C. Sutter-Picariello, M. Schleyer, C. Liess (2013): Untersuchung von Methoden der Wasserbehandlung zur Qualitätsverbesserung, so genannte “Vitalisierung”, “Energetisierung” oder “Belebung”, Projektbericht, Herrischried) is bij het Institut für Strömungswissenschaften te bestellen.

Contact: Stichting WATER drager van Leven – email
last updated 01-11-2013’
Op de website van het Louis Bolk Instituut is onder de datum van 4 november dit persbericht opgenomen, ‘Erisman spreker op boekpresentatie Heel de Wereld’:
‘Auteur Jelleke de Nooy presenteert haar publicatie op 11 november 2013. Directeur Jan Willem Erisman is gevraagd te reflecteren op dit boek.

Op maandag 11 november presenteert Jelleke de Nooy-van Tol haar boek “Heel de Wereld, op weg naar agro-ecologische landbouw en genoeg goed voedsel voor iedereen” tijdens een persconferentie in Nieuwspoort, Den Haag. Het voorwoord is geschreven door Herman Wijffels, lid van de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding en Hoogleraar “Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering” aan de Universiteit Utrecht.

Directeur Jan Willem Erisman is gevraagd een toelichting op het boek te vinden vanuit zijn visie op duurzame landbouw, waarin de focus moet liggen op weerbaarheid van het systeem, in plaats van op “vanzelfsprekende” groei. “Verder gaan wij er van uit dat landbouw, voeding en gezondheid drie peilers zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.” Het Louis Bolk Instituut is regelmatig in het nieuws gekomen met dit standpunt, naar aanleiding van discussies over nut en noodzaak van intensieve landbouw.

De Nooy is verbonden aan Catalyst4Change als internationaal procesbegeleider bij transities naar duurzame landbouw en stad-landontwikkelingen. Verder is zij betrokken bij diverse agro- en milieuinitiatieven, waaronder Down2Earth.’
Een ‘toelichting vinden’ (moet zijn: geven), ‘peilers’ (moet zijn: pijlers), ‘presenteert haar publicatie’ (vreemd om je eigen publicatie te presenteren), bovendien ‘tijdens een persconferentie’ (je geeft hooguit een persconferentie om een of ander nieuwsfeit toe te lichten), het is allemaal wel weer erg gestoethaspel en weinig stijlvol daar bij het Louis Bolk Instituut... Maar goed, we gaan niet muggenziften. [Update vrijdag 14.15 uur. Waar een weblog al niet goed voor is: het is gelukkig intussen verbeterd.] Bionext kwam gisteren met ‘Biologische sector ook in 2014 ondersteund door EZ’:
‘Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maakt toch geld vrij voor de beleidsmatige ondersteuning van de biologische sector in 2014. Dit naar aanleiding van begrotingsvragen in de Tweede Kamer en een recente bespreking met Bionext. De toezegging is een mooie opsteker voor de inhoudelijke en marktstimulerende projecten van de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. In 2014 wil Bionext zich vooral richten op projecten voor verdere kwaliteitsverbeteringen, zoals regionalisering van de veevoerproductie, het stimuleren van de biodiversiteit, verhoging van de natuurlijke weerstand van dieren (en verder minimaliseren van antibioticumgebruik), nog betere borging van biokwaliteit bij handel en verwerking en exportondersteuning in de omringende landen.’
Een ander bericht gisteren van Bionext was ‘Biologisch heeft vaste plek in schap, EKO-tellingen niet meer nodig’:
‘De EKO-tellingen van Milieudefensie golden als een “stok achter de deur” voor reguliere supermarkten om het biologische assortiment te vergroten. Inmiddels heeft biologisch een vaste plek in het schap gekregen en daarom stopt de organisatie met de tellingen. Supermarktketen Hoogvliet scoort dit jaar het best, met gemiddeld 398 biologische producten. De biologische supermarkten met een veel ruimer assortiment zijn trouwens niet meegenomen in het onderzoek.

Bekijk hier het persbericht over de EKO-tellingen 2013:

Aanbod biologische en fairtrade producten in supermarkten opnieuw gestegen

Het aantal producten met het EKO-keurmerk dat bij reguliere supermarkten in de schappen ligt, lag met een gemiddelde van 155 producten dit jaar tien procent hoger dan vorig jaar. Het Fairtrade aanbod steeg zelfs met twintig procent naar gemiddeld 41 producten.

“Het is goed om te zien dat, ondanks de crisis, het biologische en fairtrade aanbod blijft groeien”, aldus Jacomijn Pluimers, campagneleider Voedsel bij Milieudefensie. De afgelopen zeven jaar is het biologisch aanbod elk jaar gestegen, gemiddeld met zestien procent.

Score supermarkten

Supermarktketen Hoogvliet scoort als beste, met gemiddeld 398 biologische producten. Plus staat met een gemiddelde van 342 EKO-producten op de tweede plaats. De Plus aan de Arhemseweg in Amersfoort komt als beste filiaal uit de bus met de meeste EKO-producten. Hier werden maar liefst 1215 EKO-producten gevonden. De meeste fairtrade producten zijn gevonden in de C1000 aan de Tathorst in Wageningen, waar 228 fairtrade-producten zijn geteld.

Biologisch aanbod in alle supermarkten

Milieudefensie stopt na zestien jaar met de landelijke EKO-tellingen. “Biologisch is niet langer een marginaal aanbod voor in speciaalzaken maar heeft zijn weg gevonden naar de schappen van alle supermarkten”, aldus Pluimers. “De EKO-tellingen hebben daarmee hun functie van ‘breekijzer’ wel voltooid.” Milieudefensie startte in 1998 met de EKO-tellingen, om het aanbod van biologische producten in reguliere supermarkten te stimuleren. Dat jaar werden er nog maar gemiddeld 6 EKO-producten geteld.

Milieudefensie laat weten dat de supermarkten de trend wel moeten doorzetten. “Supermarkten moeten verder met het verduurzamen van hun aanbod. Tijdens de EKO-tellingen merken we dat er enthousiaste koplopers zijn waar de middenmoot van de sector veel van kan leren.” Het verschil tussen filialen van dezelfde keten is groot. Dat betekent dat filiaalhouders echt een verschil kunnen maken.

Meer dan tweehonderd vrijwilligers van lokale afdelingen van Milieudefensie hebben de tellingen gedaan. Zij telden dit jaar meer dan vijfhonderd supermarkten. Zonder al deze tellers waren er geen EKO-tellingen. Enkele lokale afdelingen van Milieudefensie hebben laten weten op regionaal niveau door te gaan met de tellingen. Pluimers: “Het is mooi om te zien dat het voor lokale afdelingen een goede manier blijft om met filiaalhouders van supermarkten in gesprek te zijn over verduurzaming van het aanbod.”

Bron: Milieudefensie, www.ekotellingen.nl
Eergisteren stond in ‘De Stad Amersfoort’ dit bericht van Arjan Klaver, ‘Estafette breidt winkelruimte uit’:
‘Steeds meer Nederlandse consumenten keren zich af van conventionele producten en grijpen naar biologische en biologisch dynamische voeding. Dat blijkt niet alleen uit kille cijfers van het ministerie van Economische Zaken, maar ook in de dagelijkse praktijk. Zoals bij Estafette de biologische eetwinkel op de Leusderweg, dat recentelijk haar winkelruimte heeft verdubbeld.

“Dankzij de verdubbeling van de winkelvloer kan de winkelaar zelf ervaren dat er veel keuze is in duurzame voeding”, weet Grainne van Woensel. Zij is filiaalhoudster van Estafette de biologische eetwinkel, dat op haar beurt samen met liefst 18 winkels en groothandel Odin ressorteert onder de vlag van de Coöperatie Odin. “Alle producten bij Estafette zijn afkomstig uit de gecontroleerde biologische of biologisch-dynamische producenten met wie de organisatie een duurzame verbintenis is aangegaan. Het resultaat is een uitgebreid assortiment dagelijkse boodschappen: Van fair trade koffie en thee tot rijst en pasta, van broodbeleg en vruchtensap tot noten en zuidvruchten en van zuivel tot brood. Bovendien hebben we door de verbouwing een groter deel van de winkel benut voor verse groenten en fruit van het seizoen. Voorts hebben we ambachtelijke boerenkazen, natuurlijk vlees en mooie wijnen en diepvriesproducten. Opmerkelijk is dat juist biologisch dynamische producten, kortweg BD, steeds meer in de belangstelling komen te staan. BD staat voor extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie.”

Het profiel van winkelaar die hier dagelijks de boodschappen doet, loopt sterk uiteen. “Het zijn hoofdzakelijk klanten die gekozen hebben voor een bewuste omgang met voeding”, weet Van Woensel. “Soms omdat ze door ziekte anders moeten gaan eten of dat ze allergieën hebben voor gluten of bijvoorbeeld voor bepaalde chemische stoffen of conserveringsmiddelen.” Bijkomend voordeel voor de consument is dat Estafette een heldere en transparante organisatie is waarin je als klant ook actief mee kunt doen. Het twee prijzensysteem levert daarin een bijdrage. Naast de normale prijs is er en een tweede, lagere prijs. Voor leden. Wie lid wordt van de coöperatie en een maandelijkse bijdrage – afhankelijk van de gezinssamenstelling 18 of 21 euro – levert in de beheerkosten van de winkel, rekent bij de kassa de ledenprijzen af. Dit is zo berekend dat iedereen die voor ongeveer 25 euro aan boodschappen per week doet, al voordeel heeft. Hoe meer boodschappen, hoe groter het voordeel. Win-win, dus. De invoering van de ledenprijzen is een van de manieren om de coöperatieve bedrijfsstructuur in de Estafette-winkels zichtbaar en ‘beleefbaar’ te maken voor iedereen, klanten en leden. Door het prijsvoordeel wordt biologisch boodschappen doen voor meer mensen nog aantrekkelijker.”

Estafette de biologische eetwinkel, Leusderweg 206, 3817 KG Amersfoort, Tel. 033-4480081, amersfoort@estafette.org, www.estafettewinkel.nl’
Gisteravond nog vond ik op de Facebookpagina van ‘Estafette de biologische eetwinkel’:
‘We hebben nog even hard moeten werken met z’n allen, maar we zijn er klaar voor bij Estafette Zutphen: morgen zijn we weer open na de verbouwing. De derde Estafette-winkel met ledenvoordeel. Daar proosten we op. En dan nu naar bed. Tot morgen!’
Op de weblog van de ‘Summer Foundation’ verscheen ‘Fairtrade’, van John Hogervorst:
‘“Hulp is mooi, maar een eerlijke prijs voor onze koffie is nog beter. Dan hoeven we onze hand niet langer op te houden.” Deze dringende oproep van een aantal koffieboeren in Mexico leidde in 1988 tot de oprichting van het Max Havelaar-keurmerk. Nog in november 1988 kwam de eerste “fairtrade-koffie” beschikbaar. Nu, 25 jaar later, is fairtrade een algemeen bekend begrip, zijn er enkele duizenden fairtrade-producten beschikbaar en is de fairtrade-beweging actief in tientallen landen.

Dat het kleine koffieboertje in Latijns-Amerika een eerlijke prijs verdient voor het product dat hij levert, is een gedachte die elk mens kan volgen, en kan bevestigen. En daarover doordenkend, is het ook niet moeilijk om in te zien dat niet alleen de koffieboer een eerlijke prijs verdient maar ook zijn medewerkers en alle anderen die iets gedaan hebben met de koffie die ik aanschaf. En het is ook helder dat dit alles niet alleen geldt voor koffie, maar ook voor thee, bananen, pindakaas, kleding... voor alles dat ik consumeer.

Wie iets maakt of wie meewerkt aan het maken van een product, kan dat slechts doen wanneer er een concrete behoefte bestaat aan dat product. Het is de consument die een economisch productieproces mogelijk maakt. Dat doet hij door producten aan te schaffen en te consumeren. De verhouding tussen producent en consument is een verhouding van wederzijdse afhankelijkheid: producent en consument kunnen niet zonder elkaar.

Zonder de consument kan de producent niet produceren; zonder de producent kan de consument niet consumeren. (Ze worden daarin bijgestaan door de handel als schakel tussen producent en consument.) Producent en consument zijn levenslang op elkaar aangewezen!

Dat maakt het betalen van eerlijke prijzen tot een kwestie van gezond verstand. Door eerlijke prijzen te betalen lever ik mijn bijdrage aan een economie die in sociaal opzicht toekomstbestendig is: de mensen die meewerken aan de producten die ik consumeer, kunnen dankzij een eerlijke prijs een menswaardig bestaan opbouwen – en dat stelt hen in staat voor mij, en anderen, te blijven produceren.

Eerlijk duurt dus echt het langst...

John Hogervorst, november 2013’
‘Je zult in het traditionele Bordeaux wijngaarden bezitten en er volledig van doordrongen zijn dat biologisch werken, zelfs biologisch-dynamisch werken, de enige weg vooruit is. Dat chemicaliën niet thuis horen in de wijngaard. Dat een grotere biodiversiteit in de wijngaard en goede vruchtbaarheid van de bodem essentieel zijn voor gezonde druiven. En dat je daarom het risico op een kleinere oogst voor lief neemt. Dan ben je in Bordeaux nog een buitenbeentje. Want Bordeaux houdt ook op dat vlak vast aan traditie. Het aantal wijnboeren dat er biologisch werkt ligt ver onder het gemiddelde voor heel Frankrijk.

Catherine en Jean Luc Hubert, vijfde generatie wijnmakers in Bordeaux, maakten in de jaren ’90 de ommezwaai naar biologische wijnbouw. Ze doorbreken zo ongeveer elk stereotype van Bordeaux: naast het feit dat de wijngaarden biologisch-dynamisch worden bewerkt, zijn de wijnen jong al heerlijk drinkbaar en hebben ze een geweldige prijs/kwaliteit-verhouding.

De biologische wijnen Château Peybonhomme Les Tours en Château La Grolet hebben nog de traditionele uitstraling van een Bordeaux wijn. Met nieuwere cuvées, L’Atypic en Les Vacances de Monsieur Merlot, nemen ze afstand van de traditionele aanpak.

Kennismaken met Jean Luc Hubert en zijn wijnen proeven? Dat kan aanstaande zondag, tijdens de najaarsproeverij van Biowijnclub. Deze is van 15-18 uur, op de Burgemeester Reigerstraat 28 in Utrecht. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.biowijnclub.nl.’
Dat is dus helaas al voorbij, want dat moet op 3 november hebben plaatsgevonden. Metro had op 5 november een artikel van Marissa van Loon, ‘Hugo (10) uit Rotterdam is Nederlands jongste imker’:
‘De 10-jarige Hugo Bakker is de jongste imker van Nederland. Net na de zomervakantie behaalde hij zijn imkerdiploma.

“Ik ben biologisch dynamisch imker”, vertelt de 10-jarige Hugo Bakker uit Rotterdam bloedserieus. De meeste jongens en meisjes van zijn leeftijd weten nog niet eens hoe je de woorden spelt en wat ze betekenen, maar Hugo weet meer over bijen dan wie dan ook. “En ik ben ook nog eens de jongste van Nederland. Ik oogst alleen als de bijen te veel honing hebben, want dat doet een biologisch dynamisch imker.” In de Spoortuin bij de Essenburgsingel heeft het jochie een kast vol met bijen. Met zijn imkerpak aan staat hij tussen de bomen en losgewaaide bladeren naast de kast en vertelt hij enthousiast over zijn grootste hobby: “Het zijn ongeveer vijftigduizend bijen. Ik had er eerst meer, maar het is nu niet de goede tijd voor bijen. Het is te koud voor ze.”’
Ik denk dat Metro het niet leuk vindt als ik meer overneem. De rest van het artikel kunt u daar verder lezen. Op de website van zorgboerderij Urtica/De Vijfsprong vond ik het volgende nieuws van 31 oktober, te beginnen met ‘Succes voor Tuinen van de Kaardebol’:
‘Dankzij ruim 700 stemmen is het project “Tuinen De Kaardebol”, waarin wij ook particperen, zesde geworden in de landelijke prijsvraag Groen en Doen. Het was een spannende race waarbij ze in de laatste dagen nog heel veel stemmen bij elkaar hebben gekregen. De Kaardebol is nu geplaatst voor de finale die in ieder geval een prijs van € 5.000 oplevert. En ze gaan door voor de hoofdprijs van € 25.000. Een deskundige jury beoordeelt de projectplannen van de acht finalisten en de drie beste projecten krijgen elk de hoofdprijs. Uitslag begin november.

En er is nog meer succes voor “Tuinen De Kaardebol” van Atelier 3D. In de prijsvraag van Stichting voor Elkaar (Univé) zijn zij uit meer dan 130 inzendingen gekozen bij de acht beste projecten. Deze dingen mee naar prijzen van € 10.000, € 15.000 en € 25.000. Ook deze prijsvraag gaat via een stemronde die eind november start. Wij zullen hiervan melding maken!

Internationaal bezoek Triodosbank

Op 15 november komen circa dertig mensen van de Triodosbank op werkbezoek (“Values Seminar”). Het internationale gezelschap bezoekt ieder jaar twee projecten die (deels) gefinancierd zijn door de Triodosbank. Ons vastgoed op de Reeoordweg én op Hoogkamp (Hackfort) is door de Triodosbank mede gefinancierd. Wij verzorgen een inleiding, twee van onze cliënten doen de rondleiding (in het Engels) en daarna gaan de mensen naar onze brasserie De Keuken van Hackfort voor een lunch en een bezoek aan de kasteeltuinen van Natuurmonumenten.

Feestelijke presentatie van boekje “Antroposofie, een inleiding”

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Pentagon een nieuw boekje van onze directeur-bestuurder Ed Taylor: “Antroposofie – een inleiding”. Dit boekje biedt een kennismaking met de antroposofie in ons dagelijks leven, verlevendigd met praktische oefeningen.

Op 28 november (van 20.00-21.30 uur) verzorgt “Antiquariaat Mooi Exemplaar” in ’t Pakhuys (Berkelkade 15a, Zutphen) een feestelijke presentatie van dit boekje. Ed neemt de toehoorders, via woord en oefening, mee in de wereld van de antroposofie.

Bedoeld voor iedereen die meer wil weten over antroposofie als verbindingskunst. Verdere info bij Freya Pardoel en Ruud Postma, Antiquariaat Mooi Exemplaar (www.mooiexemplaar.nl of 06-21175595).’
Daarmee zijn we bij de boeken beland. Op haar boekenweblog schreef Marijke Steenbruggen op 19 oktober over Wordt vervolgd’:
‘“Wordt vervolgd, de logica van karma en reïncarnatie”, Michiel Rietveld

Twintig jaar geleden zou het onderwerp bijzonder zijn geweest, maar inmiddels is de belangstelling voor karma en reïncarnatie gewoon geworden. Michiel Rietveld is van mening dat dit komt omdat het onderwerp aan de orde is in deze tijd en hij meent dat je er baat bij kunt hebben als je op de hoogte bent van de logica die ten grondslag ligt aan de werking van herbelichaming en levenslot.

Na een inleidend woord van Hans Stolp maakt Rietveld duidelijk dat hij het onderwerp benadert vanuit de werkhypothese dat karma en reïncarnatie bestaan, het zijn realiteiten, maar de verklaring ervan onttrekt zich principieel aan de materiële wereld die weegbaar, telbaar en meetbaar is. Dat is een uitdagend uitgangspunt! Vervolgens bouwt hij zijn betoog logisch op door de lezer uit te nodigen mee te gaan in zijn verhaal en mee te doen met de oefeningen, waardoor je zelf ervaringen opdoet die je iets kunnen leren.

Wat de auteur knap gedaan heeft is dat hij voor de ideeën van Rudolf Steiner eigen woorden heeft gevonden. Het ingewikkelde van het onderwerp is dat je alleen uit eigen ervaring over nieuwe ontdekkingen kunt vertellen, heb je die eigen ervaring niet dan blijft het praten óver of reproduceren van wat je gehoord of gelezen hebt van anderen. Rietveld wisselt eigen ervaring en eigen onderzoek af met ideeën van Steiner en heeft daar een knappe balans in gevonden.

Het accent ligt op het mee kunnen denken met de logica van zijn werkhypothese om van daaruit tot eigen waarnemingen en ervaringen te komen. Wil je meer over herbelichaming en levenslot weten, dan is dit een goed leesbaar boek.’
Op 9 oktober besprak zij Het Avondmaal’:
‘“Het Avondmaal”, Judith von Halle

Een mooi uitgegeven boekje met leeslint waarin het proces beschreven staat van de voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie.

De schrijfster vertelt in haar eigen, kenmerkende stijl over de gebeurtenissen in de tijd van het begin van de jaartelling in heldere bewoordingen. Door deze helderheid komt de essentie van de gebeurtenissen aan het licht. Wat was het wezenlijke van de ontwikkelingen in de tijd van het leven van Christus op aarde? En wat werd anders en leerde Christus aan zijn leerlingen?

Judith von Halle geeft een duidelijk beeld van die tijd en van de ontwikkeling die de mensheid sindsdien is gegaan waardoor je een duidelijk gevoel krijgt voor het verschil tussen toen en nu. De wereld werd toen anders beleefd door de mens, de hemel was dichterbij en helemaal niet abstract zoals wij er in onze tijd over praten en denken. Door die ontwikkeling kijken wij met meer afstand en stellen de vraag: wat is nu nog de betekenis van het avondmaal? Is die betekenis er nog wel? Judith von Halle geeft haar antwoord op deze vragen en laat aan de hand van drie onderdelen: het Pesachfeest, de voetwassing en de transsubstantiatie de metamorfose die plaatsvond zien en beschrijft welke betekenis dit kan hebben voor mensen in onze tijd.’
‘27 november 2013 om 11.45 in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam, Boelelaan 1105. Gnostisch adoptianisme in de manicheïsche christologie.’
Ik heb verschillende keren over Roland van Vliet geschreven, zoals in ‘Trilogie’ op 2 april 2011 en in ‘Mani’ op 10 februari 2012. In dit laatste bericht stond nog:
‘Roland van Vliet zal in het voorjaar van 2012 promoveren op het Manicheïsch Christendom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn these is dat deze vorm van het Christendom vanaf de derde eeuw na Christus moet worden beschouwd als de tweede hoofdstroom in de toenmalige wereld naast het katholicisme. Zoals bekend heeft eeuwen lang alleen het katholicisme de Europese cultuur beheerst en is het Manicheïsme langzaam in de vergetelheid geraakt.’
Op de website van Manisola valt nu echter te lezen:
‘Beste bekende van het Manisola-instituut,

Roland van Vliet gaat op 27 november promoveren in de filosofie. Hij verdedigt in Gnostischer Adoptianismus in der manichäischen Christologie de opvatting dat het Manicheïsme geen radicaal dualisme is en dat volgens Mani (216-276) Christus bij de doop in de Jordaan mens geworden is. Hij hoopt daarmee zestien eeuwen vooroordelen te kunnen weerleggen.

Je bent van harte uitgenodigd bij de promotie van 11.45 tot 13.00 uur en de receptie daarna aanwezig te zijn. Het is in de grote aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam (www.vu.nl). Als je wilt komen, kun je je opgeven op promotierolandvanvliet@gmail.com. We zijn helaas genoodzaakt voor de receptie een kleine bijdrage te vragen van 9 euro op 21.21.77.567 van de Triodos-bank. Het is een belangrijke gebeurtenis!

Hartelijke groet,
Jacquem en Marja’
Volg ik de eerdere link over de promotie, kom ik uit bij deze aankondiging op de agenda van de Vrije Universiteit:
‘Gnostischer Adoptianismus in der manichäischen Christologie
Startdatum: 27-11-2013
Tijd: 11.45
Locatie: Aula
Titel: Gnostischer Adoptianismus in der manichäischen Christologie
Spreker: R. van Vliet
Promotor: prof.dr. A.P. Bos, prof.dr. A. van Tongerloo
Onderdeel: Faculteit der Wijsbegeerte
Wetenschapsgebied: Theologie en wijsbegeerte
Evenementtype: Promotie’
Tot slot van vandaag heb ik nog een bericht van 2 november op de website van ‘Vooronzevrijescholen’ in Zutphen, ‘Wat er niet klopt aan het argument van de krimp’:
‘Hoe zat het ook alweer?
Er waren twee redenen die het noodzakelijk zouden maken om een basisschool te sluiten:
1. Teruglopende leerlingenaantallen als gevolg van bevolkingskrimp
2. De penibele financiële situatie van de stichting
Beide pijlers onder het besluit zijn echter niet houdbaar gebleken. Zo weten we inmiddels dat er geen financiële noodzaak is om een school te sluiten (zie onze nieuwsbrief van vorige week). Daarmee vervalt pijler 2.

Daling in Zutphen valt mee

Maar ook pijler 1 is niet houdbaar. Het bestuur noemt steeds een daling van 25% in de komende 15 jaar, maar officiële cijfers van het CBS laten een daling van slechts 14% zien. Daarmee blijven de drie basisscholen ruim boven de opheffingsnorm van de gemeente.

Kansen voor groei

Dat het aantal leerlingen in een regio krimpt wil trouwens niet zeggen dat dat ook automatisch voor elke school zal gelden. Waarschijnlijker is dat sommige scholen, met name scholen die veel kleiner zijn dan de onze, moeten gaan sluiten terwijl andere scholen gelijk blijven of zelfs kunnen groeien.

Maar stel dat onze leerlingenaantallen wel gaan dalen, wat betekent dan eigenlijk een daling van 14% over 15 jaar? Dat betekent per school 2 leerlingen per jaar! Is dat een reden om een school te sluiten? Wij vinden van niet. Het moet zeker mogelijk zijn om jaarlijks 2 leerlingen per school te winnen – en wel meer ook. Met goede PR (waar de afgelopen jaren vrijwel niets aan is gedaan) en tevreden ouders (mond op mond reclame) zijn die leerlingen zo binnen.

Athena laat zien dat het kan...

Dat dit inderdaad mogelijk is wordt bewezen door de Stichting Vrijescholen Athena, die veel vrije basisscholen in de ons omringende gebieden onder haar hoede heeft. In het afgelopen jaar zijn deze scholen met gemiddeld 8% gegroeid! Sommige scholen groeiden zelfs meer. Voorbeelden: De Vijfster in Apeldoorn: +20%. De Parcivalschool in Arnhem: +17%. De Esch in Winterswijk (krimpregio bij uitstek): +15%.

...terwijl VSNON kiest voor krimp

Ons omringende vrije scholen groeien dus, volkomen in lijn met de landelijke trend dat het vrijeschoolonderwijs in de lift zit. Maar ons bestuur gelooft er niet in en kiest zelf voor krimp. Wij vinden dit een angstige en onbegrijpelijke keuze. Laten we zo snel mogelijk overstappen naar een andere stichting (zoals Athena) zodat we drie scholen open kunnen houden en ook kunnen groeien. Velen zijn hier voorstander van maar bestuur en raad van toezicht houden het tegen. Waarom? Welke belangen dienen zij daarmee?

Met vriendelijke groet,
Namens de samenwerkende groepen initiatiefnemers van de Zwaan, de Berkel en de IJssel,
Fred Leffers, Ronald van ’t Hul en Stijn van der Ree

P.S. Wist je dat....

– De MR Zwaan in een recente brief aan bestuur en directie indringende (en zeer terechte) vragen heeft gesteld over het proces van drie naar twee;
– Het bestuur en de raad van toezicht een inhoudelijke discussie over onze argumenten steeds uit de weg zijn gegaan;
– Een besluit niet onomkeerbaar wordt door herhaaldelijk te zeggen dat het onomkeerbaar is.’
Het gaat er hiermee op lijken dat Athena een serieuze concurrent wordt voor VSNON... Als de drie basisscholen in Zutphen werkelijk zouden overstappen naar Athena, dan heeft men bij de Stichting Vrije School Noord- en Oost-Nederland iets helemaal fout gedaan. Daar kunnen ze toch onmogelijk gelukkig mee zijn.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)