Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 19 december 2013

Programmacoördinator

Ik heb al een hele tijd weinig tot geen nieuws kunnen melden in verband met de antroposofische gezondheidszorg. Daar kan vandaag eindelijk verandering in komen. Met een beetje goed zoeken, heb ik nu zelfs heel veel nieuws. Maar er zijn ook nog berichten uit andere sectoren. Dus kan het vandaag wel weer eens lang worden... Ik begin gewoon. Met deze brief op de website van de NVAZ, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, getiteld ‘aanstelling programmacoördinator NVAZ’:
‘Aan de leden en relaties van de NVAZ
Zeist, 10 december 2013
Betreft: aanstelling programmacoördinator NVAZ

Beste mensen,

Hierbij kan ik – namens het bestuur van de NVAZ – u meedelen dat het ons gelukt is een programmacoördinator te vinden. Wij hebben John Benjamin bereid gevonden ons te versterken. Hij is per heden in functie en voor 8 uur per week beschikbaar.

In de Algemene Ledenvergadering van 19 november jongstleden is de herziene koers van de NVAZ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat wij met een programmacoördinator willen werken. Deze heeft drie hoofdtaken: het aansturen van het secretariaat, het ondersteunen van het bestuur voor verenigingszaken en het coördineren van projecten.

Wij zijn verheugd dat John Benjamin deze taken op zich wil nemen. John is thuis in de antroposofische gezondheidszorg waarin hij vele jaren gewerkt heeft en nog steeds werkzaam is, met name in de tweede lijnszorg. Hij is thans directeur van het opleidingsinstituut Edith Maryon College (EMC) en onderhoudt in die hoedanigheid ook met velen van u contact. Wij zien veel mogelijkheden tot synergie, alleen al omdat de secretariaten van NVAZ en EMC in hetzelfde gebouw zitten.

Wij wensen hem een goede start in het nieuwe jaar.
Ook u wensen wij een goede kersttijd en een voorspoedig nieuw jaar waarin wij gezamenlijk enkele krachtige initiatieven zullen nemen,

Met vriendelijke groet,
Pim Blomaard
voorzitter a.i. NVAZ’
Inderdaad, u leest het goed. Pim Blomaard, lid van de Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting, is als tijdelijke voorzitter Bert Vroon opgevolgd, die vanaf het begin zeven jaar geleden voorzitter van de NVAZ is geweest. Op donderdag 28 november meldde ik in een uitgebreid bericht, ‘Commissaris’ getiteld, het overlijden van Tineke Schilthuis. Een dag later verscheen op de website van Antroz ‘In dankbare herinnering: Tineke Schilthuis’:
‘Op 26 november jl. is mevrouw Tineke Schilthuis op 92- jarige leeftijd overleden. Mevrouw Schilthuis heeft mede aan de wieg gestaan van het Leendert Meeshuis.

Ze was bestuurslid van De Maretak, het antroposofische verpleeg- en therapiehuis in Driebergen. In 1988 sloot De Maretak weliswaar haar deuren, maar de formele erkenning van dit huis bleef bestaan. Het is mede aan de niet aflatende inspanningen van mevrouw Schilthuis te danken, dat uiteindelijk in 1998 het Leendert Meeshuis haar deuren kon openen, als voorzetting van De Maretak. Het was dan ook mevrouw Schilthuis die met de toenmalige gedeputeerde mevrouw T. Poortenaar-Sikkema, de grondsteen van het Leendert Meeshuis in de aarde legde.

De grondsteen – een koperen ketting met twaalf schakels – ligt onder de blauwmarmeren plaat bij de ingang van het Leendert Meeshuis en verwijst naar het gegeven dat de geest, het onsterfelijke deel van de mens, na dit aardeleven verder gaat in de geestelijke wereld. Dit gedachtegoed heeft mevrouw Schilthuis altijd geïnspireerd en het bestaan van het Leendert Meeshuis is hier een concrete uiting van.

Wij herdenken haar in grote dankbaarheid.
Els Koster, Raad van Bestuur’
Ook op 29 november twitterde Erik Baars‏@Lectoraat_AG:
‘Artikel “Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe” gepubliceerd in GAHMJ http://www.gahmj.com/
De link leidt naar:
‘Global Advances in Health and Medicine (GAHMJ), an international, peer reviewed, scholarly medical journal, launched in March 2012, has three areas of primary focus: (1) global convergences in health and medicine, (2) whole systems approaches in healthcare, and (3) high quality case reports.
GAHMJ has an international editorial team, including Jason Jishun Hao, DOM, MTCM, MBA; Helmut Kiene, Dr med; Gunver Kienle, Dr med; Michele Mittelman, MPH, RN; Gregory Plotnikoff, MD, MTS, FACP; and David Riley, MD.
GAHMJ is published in digital and print formats, with abstracts in Chinese, English, and Spanish.’
In ‘November 2013, Volume 2, Number 6’ staat het genoemde artikel, ‘Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe’, door:
‘Gunver S. Kienle, Dr med, Germany; Hans-Ulrich Albonico, Dr med, PhD, Switzerland; Erik Baars, Dr med, MSc, PhD, The Netherlands; Harald J. Hamre, Dr med, Germany, Norway; Peter Zimmermann, Dr med, PhD, Finland; Helmut Kiene, Dr med, Germany’
En dit is de ‘Abstract’:
‘Anthroposophic medicine is an integrative multimodal treatment system based on a holistic understanding of man and nature and of disease and treatment. It builds on a concept of four levels of formative forces and on the model of a three-fold human constitution. Anthroposophic medicine is integrated with conventional medicine in large hospitals and medical practices. It applies medicines derived from plants, minerals, and animals; art therapy, eurythmy therapy, and rhythmical massage; counseling; psychotherapy; and specific nursing techniques such as external embrocation. Anthroposophic healthcare is provided by medical doctors, therapists, and nurses. A Health-Technology Assessment Report and its recent update identified 265 clinical studies on the efficacy and effectiveness of anthroposophic medicine. The outcomes were described as predominantly positive. These studies as well as a variety of specific safety studies found no major risk but good tolerability. Economic analyses found a favorable cost structure. Patients report high satisfaction with anthroposophic healthcare.’
Over de auteurs wordt dit nog gezegd, in ‘Affiliations’:
‘Institute for Applied Epistemology and Medical Methodology at the University of Witten/Herdecke, Germany (Dr Kienle).
European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products (ESCAMP), Freiburg, Germany (Dr Kienle).
Clinic for Family and Complementary Medicine, Langnau im Emmental, Switzerland (Dr Albonico).
European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products (ESCAMP), Freiburg, Germany (Dr Baars).
University of Applied Sciences Leiden, The Netherlands; Louis Bolk Institute, Driebergen, The Netherlands (Dr Baars).
Institute for Applied Epistemology and Medical Methodology at the University of Witten/Herdecke, Germany (Dr Hamre).
European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products (ESCAMP), Freiburg, Germany (Dr Hamre).
Department of Gynecology, Plusterveys, Nastola Medical Center, Finland (Dr Zimmermann).
Institute for Applied Epistemology and Medical Methodology at the University of Witten/Herdecke, Germany (Dr Kiene).’
Dan heb ik hier nadere informatie over de zorgverzekering van Antroposana. ‘Polis’ staat erboven:
‘Zorgverzekeringen 2014

Hier vindt u informatie over de collectieve zorgverzekeringen via Antroposana, die we voor onze leden bij zorgverzekeraar De Amersfoortse hebben afgesloten.

De belangrijkste voordelen van de Antroposanapolis

– Onderzoek en behandeling uitgevoerd door een arts, mits aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) of de Vereniging Homeopathische Artsen Nederland (VHAN).
– Antroposofische therapieën op doorverwijzing van een antroposofisch of homeopathisch (huis)arts of specialist, mits de therapeut lid is van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.
– Antroposofische en homeopathische geneesmiddelen op voorschrift van een antroposofisch (huis)arts, homeopathisch (huis)arts of specialist en geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts en waarvoor een vergunning in Nederland of Duitsland voor is afgegeven. Hieronder vallen tevens de magistrale of antroposofische apotheekbereidingen. Antroposofische geneesmiddelen van Wala en Weleda kunnen ook via Duitse apotheken worden geleverd.
– Onderzoek en behandeling uitgevoerd in 5 antroposofische klinieken in Duitsland en Zwitserland, na toestemming van De Amersfoortse Verzekeringen en tot de in de polisvoorwaarden gestelde maxima.
– Dieetadvies wordt voor drie uur vergoed in de basisverzekering; de Antroposanapolis biedt 100% vergoeding in de aanvullende verzekeringen, met een maximum van vier uur in totaal in de Antroposana AV Budget en Antroposana AV Basis en 100% in de Antroposana AV Uitgebreid en Antroposana AV Optimaal.
– Uitgebreide dekking fysiotherapie.
– De premies zijn gunstig.

De belangrijkste voordelen van de reguliere aanvullende polis

– Onder de noemer “alternatieve geneeswijzen en – geneesmiddelen” voorziet deze verzekering in de regel in een goede dekking voor alternatieve geneeswijze en alternatieve geneesmiddelen (echter géén dekking voor antroposofische geneesmiddelen uit Duitsland en voor behandelingen bij een antroposofisch therapeut).
– Uitgebreide dekking fysiotherapie.
– De premies zijn gunstig.

Voor vragen over uw declaraties bij De Amersfoortse kunt u terecht bij onze intermediair. Flexis Groep, tel. 020 62 60 628. Vraag naar Marlies of René. Of mail naar antroposanapolis@flexisgroep.nl

Downloads over de zorgverzekering 2014

Klik hier... voor FAQ / de veel gestelde vragen polis 2014 – download volgt
Aanvraagformulier zorgverzekering Antroposana 2014
Antroposana Premietabel 2014.pdf
Dekkingsoverzicht Antroposana zorgverzekeringen 2014
Dekkingsoverzicht algemeen 2014
Beroepsverenigingen aangesloten bij de NVAZ
Behandelingen in buitenlandse antroposofische kliniek
Vergelijkend dekkingsoverzicht zorgverzekeraars 2014

Polisvoorwaarden

Hieronder kunt u de polisvoorwaarden in PDF-formaat lezen en/of downloaden.
Polisvoorwaarden Basisverzekering Flexibel 2014
Polisvoorwaarden Antroposana Aanvulling Budget 2014
Polisvoorwaarden Aanvulling Budget 2014
Polisvoorwaarden Antroposana Aanvulling Basis 2014
Polisvoorwaarden Aanvulling Basis 2014
Polisvoorwaarden Antroposana Aanvulling Uitgebreid 2014
Polisvoorwaarden Aanvulling Uitgebreid 2014
Polisvoorwaarden Antroposana Aanvulling Optimaal 2014
Polisvoorwaarden Aanvulling Optimaal 2014
Polisvoorwaarden Tandarts Basis 2014
Polisvoorwaarden Tandarts Uitgebreid 2014
Polisvoorwaarden Tandarts Optimaal 2014
Polisvoorwaarden Comfort Module 2014

Als u de PDF-bestanden op deze pagina niet kunt openen, klik dan hier voor de gratis reader. Lees de polisvoorwaarden voor de exacte vergoedingen, voorafgaand aan de behandeling of bestelling van uw geneesmiddelen, goed door!’
Het was op donderdag 25 juli in ‘Tekenen’ dat ik voor het laatst melding maakte van een Nieuwsbrief van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden dat onder leiding staat van lector Erik Baars. Intussen is in november verschenen:
11-2013 nr. 13 Met o.a. onderzoek naar mazelen, een terugblik op de werkconferentie en het imago van AG.’
Over dat mazelenonderzoek heb ik wel bericht, namelijk op donderdag 31 oktober in ‘Deelname’ (waarom die berichten steeds op donderdag zijn, weet ik ook niet; het heeft geloof ik geen reden). Men geeft nu aan:
‘Dit is de dertiende Nieuwsbrief van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.’
Ook hier vinden we dit terug, in ‘Onderzoek naar mazelen bij “antroposofische kinderen”’:
 ‘Het lectoraat AG gaat op verzoek van de NVAA, in samenwerking met kinderarts E. Schoorel onderzoek doen naar de ervaringen met het doormaken van de mazelen en de vaccinatiegraad bij kinderen die Vrijeschool onderwijs volgen en/of een antroposofisch huisarts hebben. Voor dit onderzoek is extra financiering nodig. Lees verder
We lezen hier onder meer:
‘Voor dit onderzoek is minimaal 7.500 Euro nodig. We kunnen dit belangrijke onderzoek al goed uitvoeren als bijvoorbeeld 2.500 mensen slechts 3 Euro overmaken.
Uw bijdrage komt volledig ten goede aan het mazelenonderzoek van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.
Op dit moment staat de teller op € 1.055,02. We hebben nog € 6.444,98 nodig.’
Dan is er deze ‘Terugblik werkconferentie 7 juni’:
‘Op 7 juni organiseerde het lectoraat de werkconferentie “Met meer bewustzijn van onze AG identiteit gezamenlijk de toekomst in!” De conferentie werd met ongeveer 120 aanwezigen goed bezocht en is positief geëvalueerd. Lees verder
Daar staat vervolgens:
‘Op 7 juni 2013 organiseerde het lectoraat AG een conferentie waarvoor het gehele AG zorgveld uitgenodigd was om gezamenlijk te werken aan transparantie, versterking en verzorging van de identiteit in de praktijk. Inleidingen en gesprekken zijn gevoerd rondom zes thema’s. Enkele bijdragen worden hieronder samengevat weergegeven:

1. Zorgkwaliteit: Diverse kenmerken van AG kwaliteit worden genoemd. De AG heeft waardevolle bijdragen aan de gezondheidszorg, die echter veelal onzichtbaar zijn. Er is daarom een noodzaak tot planmatig en transparant zichtbaar maken en goed verwoorden.

2. Samenwerking en organisatie van zorginstellingen: De mens als een biografisch, zich ontwikkelend wezen in een gemeenschap beschouwen. In de samenwerking horizontaal leiderschap inzetten. Beter samenwerken, organiseren, ondernemen en verbinding maken met tijdsvragen. Hierbij AG steeds opnieuw laten ontstaan.

3. Positionering & communicatie over AG: Het imago van AG is vaak slecht, onzichtbaar en onhelder. Er is een grote noodzaak tot profileren. Hierbij begrijpelijke, hedendaagse taal gebruiken en laten ervaren. Met name vanuit patiëntbehoeften communiceren en gebruik maken van nieuwe media.

4. Ondernemerschap om AG in de wereld te zetten: De huidige zorg met marktwerking vraagt om een nieuw soort ondernemerschap, waar de AG niet goed in is. We moeten expliciteren wat onze meerwaarde en onze innovaties zijn. Strategische marketing.

5. Verzorgen van de bron/scholing: Er is meer samenwerking nodig. De jongere generatie moet aangesproken en geïnspireerd worden; vanuit eigen persoonlijke bron; levend en ervaringsgericht.

6. Onderzoek dat in dit geheel (verder) kan ontwikkelen, ondersteunen en verantwoorden: Evidence-based medicine (EBM) is een uitdrukking van de zich ontwikkelende bewustzijnsziel. De zich verder ontwikkelende EBM zal, naar verwachting, acceptatie van AG en integratie met reguliere gezondheidszorg mogelijk maken. Er moet binnen de AG meer overeenstemming komen over de rol en het belang van onderzoek.

Een verslag van de dag is recent verstuurd naar de deelnemers.’
Het volgende item in de nieuwsbrief is ‘Imago-onderzoek’:
‘Studente Communicatie Irene de Graaff deed onderzoek naar het imago van het lectoraat AG onder haar stakeholders en ontving voor haar scriptie van Hogeschool Leiden de derde prijs! Lees hier de belangrijkste conclusies
Dat gaan we natuurlijk doen:
‘Inleiding

Van februari t/m mei heeft Irene de Graaff, communicatiestudent aan Hogeschool Leiden, een afstudeeronderzoek uitgevoerd voor het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG). Het onderzoek stond in het teken van de organisatieidentiteit en het organisatie-imago. Het merendeel van de medewerkers en 146 klanten namen deel aan het onderzoek. Irene stelde hun vragen over hoe men tegen het lectoraat aankijkt en of men nog verbeterpunten ziet. Door de verkregen informatie kon er een duidelijk beeld geschetst worden van het lectoraat. Deze kennis is weer meegenomen in het advies dat zij voor het lectoraat heeft geschreven. Namens Irene nogmaals dank voor de interesse en de medewerking aan dit onderzoek. Ze heeft het onderzoek met veel plezier uitgevoerd.

Aanleiding onderzoek

Het lectoraat AG onderneemt al jaren verschillende activiteiten op het gebied van communicatie om zijn doelgroep te informeren over actualiteiten en recent onderzoek rondom de AG. Aangezien het lectoraat AG veel waarde hecht aan klanttevredenheid en men de klantenkring bovendien graag wil uitbreiden, is er behoefte aan inzicht in deze groep. Ook op het gebied van communicatie vraagt men zich het een en ander af: worden de juiste communicatiemiddelen ingezet? En dragen de communicatie activiteiten bij aan het imago van het lectoraat? Een positief organisatie-imago en identiteit zijn van groot belang aangezien het lectoraat indirect weer bijdraagt aan het imago van de AG in zijn geheel. De centrale onderzoeksvraag was: op welke wijze verhouden de identiteit en het imago van het lectoraat AG zich ten opzichte van elkaar?

Methode van onderzoek

Het onderzoek omvatte drie verschillende onderzoeksgroepen: de leiding van het lectoraat AG, de medewerkers en de huidige klantenkring. In totaal zijn vijf fasen doorlopen die uiteindelijk de organisatie-identiteit en het organisatie-imago in kaart brachten. De verschillen en de overeenkomsten tussen de gewenste situatie en de werkelijke situatie stonden hierbij centraal.

– Organisatie-identiteit
Na het vooronderzoek in februari ging in april het hoofdonderzoek van start met het in beeld brengen van de organisatie-identiteit. Als eerste is de “gewenste identiteit” vastgesteld door middel van een interview met de lector Erik Baars. Hierbij zijn de kernwaarden/gemeenschappelijke vertrekpunten (GVP’S) van de organisatie achterhaald. Tijdens de tweede fase van het onderzoek: het vaststellen van de “werkelijke identiteit” zijn er tien medewerkers geïnterviewd en is in kaart gebracht in welke mate men zich identificeert met de gemeenschappelijke vertrekpunten. Ook hun visie op communicatie is tijdens dit onderdeel uitgebreid aan bod gekomen. Tijdens de derde fase is de “fysieke identiteit” onderzocht op basis van vijf verschillende categorieën: producten/diensten, informatie, symboliek, omgeving en gedrag.

– Organisatie-imago
Tijdens de vierde fase van het onderzoek is de externe omgeving onderzocht. Naast de kwalitatieve onderzoeksmethode is er gekozen voor kwantitatief onderzoek in de vorm van een surveyonderzoek. In totaal hebben 1517 klanten een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online enquête. 146 klanten hebben uiteindelijk deelgenomen aan de enquête, waarvan 134 personen de gehele vragenlijst hebben ingevuld. In de enquête kwamen verschillende aspecten aan bod wat uiteindelijk resulteerde in het organisatie-imago. Ook hierbij stonden de GVP’S centraal.

Belangrijkste resultaten

Uit de onderzoeksbevindingen kwam naar voren dat er zich zowel overeenkomsten als kleine kloofjes tussen de gewenste situatie en de werkelijke situatie bevinden.

– Gewenste identiteit
De kernwaarden van het lectoraat die zijn vastgesteld zijn: “staan voor en werken vanuit een spirituele mens- en wereldvisie”, “wetenschappelijk”, “eerlijk” en “maatschappelijk betrokken”.

– Werkelijke identiteit
De medewerkers voelen zich verbonden en betrokken bij het lectoraat. Dit uit zich in het feit dat het grootste gedeelte van de medewerkers zich identificeert met de GVP’S. Een klein aandachtspunt voor het lectoraat is de communicatie in het algemeen. Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan consistentie, duidelijkheid en een hogere frequentie van communiceren.

– Fysieke identiteit
De GVP’S zijn voornamelijk zichtbaar in de producten/diensten en in de informatie. De kernwaarden van de organisatie zijn het minst zichtbaar in de symboliek en in de omgeving. Dit komt voornamelijk omdat het lectoraat visueel geheel afgestemd is op Hogeschool Leiden en dit heeft tot gevolg dat het “verdwijnt” in een groter geheel.

– Imago
De klanten die deelnamen aan de enquête hebben veel waardering voor het lectoraat en het merendeel wist de GVP’S te benoemen. 74% van de ondervraagden gaf aan dat het lectoraat een duidelijke identiteit heeft. Het lectoraat werd bovendien meerdere keren gecomplimenteerd voor het werk dat verricht wordt.

Figuur 1: Weergave interesse in voorlichting per vakgebied.

Wat betreft de communicatie: de digitale nieuwsbrieven, het symposium en publicaties zijn methoden waarop de onderzoeksgroep het liefst contact heeft met het lectoraat. Facebook wordt echter het minst gewaardeerd. Uit het kwantitatieve onderzoek kwam verder naar voren dat men hoopt op meer betrokkenheid en samenwerking vanuit het lectoraat met het (reguliere) werkveld. De communicatie werd daarnaast door een kleine groep respondenten eveneens als inconsistent ervaren en 40% van de ondervraagden gaf overigens aan dat er te weinig over de AG gecommuniceerd wordt.

Conclusie

Op een aantal kleine punten na kan gezegd worden dat de organisatie-identiteit en het organisatie-imago goed zijn en in grote lijnen overeenkomen met de gewenste situatie. Voorop staat dat de medewerkers en de klanten die deelnamen aan de enquête zich identificeren met de GVP’S en zich verbonden voelen met de organisatie. Ook zijn de kernwaarden grotendeels zichtbaar in de meeste fysieke contactelementen. Tussen de gewenste situatie en de werkelijke situatie bevindt de grootste “gap” zich op het gebieden van communicatie en betrokkenheid. Men hoopt op meer betrokkenheid/samenwerking vanuit het lectoraat AG met het gezondheidswerkveld. Door daarnaast nog duidelijker en meer te communiceren over de AG zal de waardering voor het lectoraat nog groter worden.

Aanbevelingen

Om de (kleine) verschillen, die zich bevinden tussen de gewenste situatie en de werkelijke situatie, te verkleinen heeft de onderzoeker een aantal aanbevelingen gedaan. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen:

– Op dezelfde voet verder gaan met de “bruisende” energie die men in het werk stopt.
– In het algemeen meer structuur en duidelijkheid aanbrengen. Specifiek op het gebied van communicatie. Dit geldt zowel voor de interne omgeving als de externe omgeving. Door maandelijks een teamvergadering in te plannen kan intern het gat van informatieachterstanden gedicht worden en de betrokkenheid onder de medewerkers worden vergroot.
– Gehoor geven aan de behoefte om meer betrokkenheid te tonen met het (reguliere)zorgwerkveld. Dit kan door een panelgroep samen te stellen en twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren onder het mom “werken aan praktijkproblemen in de antroposofische gezondheidszorg”.
– Helder communicatiebeleid opstellen met een handleiding zodat de communicatie naar de klanten duidelijker wordt.
– Een brand identity creëren zodat de organisatie visueel meer tot zijn recht komt.’
Het volgende item in de nieuwsbrief is ‘Platformbijeenkomst onderzoek’:
‘Op woensdag 30 oktober werd de tweede Platformbijeenkomst Onderzoek in 2013 gehouden. Het lectoraat had het AG veld uitgenodigd om de wensen en behoeften van het werkveld t.a.v. onderzoek in kaart te brengen. Lees verder
We vinden daar:
‘Op woensdag 30 oktober werd de halfjaarlijkse Platformbijeenkomst Onderzoek gehouden. Deze bijeenkomst is in algemene zin ingericht om een platform te creëren waar op een open wijze uitgewisseld kan worden over alle aspecten van onderzoek in het AG veld. Met 31 deelnemers vanuit vrijwel alle besturen van de AG beroepsgroepen, zorginstellingen (therapeutica en grote zorginstellingen), onderwijsinstellingen en onderzoekers, is op een zeer constructieve wijze met elkaar gewerkt aan het bespreken van wensen en behoeften t.a.v. onderzoek, ingrediënten van en bijbehorende voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst tussen AG veld, financiers en lectoraat voor een mogelijke derde projectperiode (2015-2018). De vruchten van deze bijeenkomst zullen worden meegenomen in het traject, waarin met de verschillende stakeholders van het lectoraat verder gesproken zal worden.’
Dan is er dit over ‘Medewerkers’:
‘Het lectoraat heeft afscheid genomen van associate lector Joop Hoekman. Esther Kok (onderzoeker) is in juni in dienst gekomen van het lectoraat. Lees verder
Men schrijft:
‘Associate lector Joop Hoekman heeft per 1 september afscheid van het lectoraat genomen. De afgelopen twee jaar heeft hij bijgedragen aan diverse projecten en onder meer een belangrijke rol gespeeld in de optimalisering van de samenwerking tussen de opleiding Kunstzinnige Therapie en het lectoraat. Joop blijft nog wel betrokken bij de Hogeschool Leiden en heeft daarnaast een nieuwe baan gevonden als Senior Onderzoekscoördinator / Kwartiermaker bij het Landelijk Kenniscentrum Lichte Verstandelijke Beperking in Utrecht. Wij zijn Joop dankbaar voor zijn inzet, expertise en collegialiteit en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe werkzaamheden.

Per 15 juni is Dr. Esther Kok werkzaam bij het lectoraat. Zij is een gepromoveerd epidemioloog en heeft o.a. gewerkt als epidemioloog/ onderzoeksmanager aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Esther zal een belangrijke rol gaan spelen in het opzetten en uitvoeren van klinische studies en het coachen van onderzoekers bij het lectoraat. De onderzoeken die zij momenteel onder haar hoede heeft zijn: complementaire en alternatieve gezondheidszorg bij infectieziekten (CAMBI), uitwendige therapie en artrose, hooikoortsonderzoek (Citrus/Cydonia comp. en euritmietherapie), fysiotherapie en vermoeidheid bij borstkanker, en het mazelenonderzoek.’
Tot het ‘Overig kort nieuws’ behoort:
‘CAMBI Lees verder
Scholingsbijeenkomsten Academie Antroposofische Gezondheidszorg (AAG) Lees verder
Presentaties ECIM 2013 in Berlijn Lees verder
Europese parlement Brussel Lees verder
Richtlijn voor case-studies Lees verder
We lezen natuurlijk overal achtereenvolgens verder:
‘Het probleem van antimicrobiële resistentie (AMR) is groot. Mondiaal is er sprake van gestaag toenemende resistentie tegen gangbare antibiotica en antimycotica. Deze tendens is ook in Nederland waarneembaar, zowel in ziekenhuizen, verpleeghuizen als in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het thema AMR staat in Nederland en internationaal op de onderzoeks- en beleidsagenda, hetgeen ertoe heeft geleid dat in de zorgpraktijk de nadruk gelegd moet worden op preventie van resistentie o.a. door beperking van antibioticagebruik in de gezondheidszorg, door middel van goed antibioticagebruik (terughoudend voorschrijven), monitoren van gebruik en resistentie en het geven van voorlichting aan professionals en patiënten.

In sommige “complementary and alternative medicine” (CAM) stromingen, waaronder de antroposofische gezondheidszorg (AG), worden alternatieve, aanvullende behandelingen bij infecties aangeboden, die klinisch werkzaam lijken te zijn, aldus het oordeel van voorschrijvende en behandelende artsen, therapeuten en verpleegkundigen. Er zijn tevens aanwijzingen dat deze CAM therapieën geen resistentie bewerkstelligen en minder negatieve bijwerkingen geven in vergelijking met antibioticagebruik. Het grote probleem van deze aanvullende behandelingen is echter dat er nog te weinig goede wetenschappelijke bewijzen van veiligheid en effectiviteit zijn, zodat brede inzet in de klinische praktijk nog onvoldoende mogelijk is.

In de huisartspraktijken (eerste lijn) zijn met name luchtweginfecties, urineweginfecties en huidinfecties veelvoorkomende infectieziekten waarbij antimicrobiële resistentie een toenemend probleem vormt. Het lectoraat zal in samenwerking met de lectoraten Biodiversiteit en Innovatieve Moleculaire diagnostiek (Hogeschool Leiden), en het Louis Bolk Instituut enkele CAM behandelwijzen (verder) ontwikkelen en in in-vitro en klinisch onderzoek testen voor deze infectieziekten. Voor een eerste onderzoek, dat door lector Barbara Gravendeel (Lectoraat Biodiversiteit) is opgezet, is reeds financiering verworven.

Tijdens het 6de European Congress for Integrative Medicine (ECIM 2013) te Berlijn, op 4 oktober jl. presenteerde onderzoeker Evi Koster de eerste resultaten van kwalitatief onderzoek naar klantervaringen met antroposofische gezondheidszorg (AG) in Nederland. In een grootschalige survey bij patiënten van antroposofische huisartsen in 2011 is gevraagd of en zo ja, op welke manier de behandeling heeft bijgedragen aan de kwaliteit van leven. Ongeveer 1000 mensen hebben hierop geantwoord. Hieruit zijn de volgende (aan kwaliteit van leven gerelateerde) thema’s naar voren gekomen: (1) positieve arts-patiëntrelatie, (2) op een natuurlijke wijze beter worden, (3) rust en ontspanning, (4) zingeving, (5) actieve bijdrage aan de eigen genezing, (6) beter voelen en vermindering van klachten, (7) kennis en inzicht met betrekking tot gezondheid en ziekte, (8) bewustere en positievere houding ten opzichte van het probleem, (9) een persoonlijke op maat gemaakte behandeling, (10) gezonde leefstijl, (11) beter functioneren, (12) meer kracht en energie, en (13) een verbrede holistische visie. De resultaten geven een eerste inzicht in de ervaring met de antroposofische zorg vanuit patiënten perspectief.

Tijdens het ECIM congres verzorgde Erik Baars samen met drie sprekers een symposium van ESCAMP over wetenschappelijke en regulatoire aspecten van “Whole medical systems” zoals de AG.

Ook was er een posterpresentatie van een onderzoek van Annemarie Abbing en Erik Baars, met de titel Routine Outcome Monitoring in anthroposophic art therapy: results from a Dutch pilot study.

Op 27 juni en 18 september jl heeft lector Erik Baars op uitnodiging presentaties verzorgd in het Europese Parlement in Brussel. De bijdrage aan de eerste bijeenkomst “An investment in health” was de presentatie “Cost-effectiveness and efficiency of CAM”. De bijdrage aan de tweede bijeenkomst “Workshop on Effectiveness of Medicines and Therapies” was de presentatie “The position and role of complementary and alternative medicines”.

David Riley, MD, hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Global Advances in Health and Medicine, presenteerde op het International Congress on Peer Review and Biomedical Publication in Chicago, gesponsord door de BMJ en JAMA, de CARE (Case Report) richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gelijktijdig in zeven medische tijdschriften gepubliceerd. De CARE richtlijnen, die in ontwikkeling zijn sinds 2011, leiden tot een verbetering van de transparantie en nauwkeurigheid van gepubliceerde case reports en bieden de mogelijkheid dat in de klinische praktijk en het onderzoek vroege signalen van effectiviteit, bijwerkingen en kosten kunnen worden. De richtlijnen zijn beschikbaar op www.care-statement.org. Het lectoraat AG zal binnenkort in samenwerking met het lectoraat Eigen Regie cursussen op het gebied van het schrijven van case-studies ontwikkelen.’
Tot slot zijn er deze ‘Nieuwe publicaties’:
‘Er zijn weer een aantal nieuwe publicaties bij het lectoraat verschenen. Lees verder
Opgesomd worden:
‘– Abbing, A.C., Baars, E.W. (2013). Routine Outcome Monitoring in anthroposophic art therapy: results from a Dutch pilot study. Forschende Komplementarmedizin 20(3):27 (abstract poster).
– Baars, E.W. (2013). Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Prakijkonderzoek en kennisoverdracht. Supplement 3: 20-21.
– Baars, E.W., Kienle, G.S., Heusser, P., Hamre, H.J. (2013). Is anthroposophic medicine a scientific research field? Forschende Komplementarmedizin 8th Annual International Congress of Complementary Medicine Research, ICCMR 2013 London, 11-13 April, 2013. ABSTRACTS. 20(3):15.
– Baars, E.W. (2013). The benefit/risk balance of subcutaneous injections as used in homeopathy and anthroposophic medicine. Forschende Komplementarmedizin 8th Annual International Congress of Complementary Medicine Research, ICCMR 2013 London, 11-13 April, 2013. ABSTRACTS. 20(3):52.
– Koster, E., Raaphorst, N., Baars, E., Delnoij, D. (2013). Client experiences with anthroposophic healthcare. Forschende Komplementarmedizin 20(3):5 (abstract oral presentation).’
Goed, dit was de Nederlandse nieuwbrief. Maar er is ook nog een internationale Engelstalige, de ‘International Research Newsletter on Anthroposophic Medicine’. De negende is blijkbaar deze maand uitgekomen:
12-2013 nr. 9 Met o.a. collaboration and competition in research, and the International Eurythmy Forum.’
We lezen daar onder ‘News’ bijvoorbeeld over een ‘International Scientific Congresses on AM’:
‘Preliminary information on both congresses that will take place at the University of Applied Sciences Leiden, the Netherlands, in June 2014, organized by the Professorship Anthroposophic Healthcare. > Read more...
We komen dan terecht bij ‘2014 International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine in Leiden’:
‘The Professorship Anthroposophic Healthcare of the University of Applied Sciences Leiden, the Netherlands invites you to two scientific congresses on Anthroposophic Medicine (AM). Below you will find a preliminary description. Further information on registration, abstract submission, program, speakers, workshops, and more will be available at the website: www.hsleiden.nl/amcongress2014

Scientific Congress “The Contribution of Anthroposophic Medicine to the Development of Integrative Medicine”
Thursday June 26, 2014 – 10:00 am-5:30 pm (open congress)

Integrative Medicine (IM) is an increasing worldwide movement that is also expanding in the Netherlands. Anthroposophic Medicine (AM) is clearly willing and able to contribute to this movement. IM is essentially based on four pillars: (1) the horizontal doctor/therapist-patient relationship or partnership, (2) the active role of the individual (patient) in preventing disease, wellbeing and their own healing process, (3) the use of evidence-based safe and effective complementary and alternative therapies in combination with conventional therapies, and (4) working in a “healing environment”.

Since 2000, in the United States, the Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine (IM) is working on the development, scientific justification and implementation of IM in healthcare. Meanwhile, the consortium encompasses 57 academic medical centers including, for example, Harvard Medical School and Johns Hopkins University. In other parts of the world, Europe and the Netherlands, there is increasing interest in IM among policy makers, scientists, healthcare professionals and patients. For example, in 2011, the Dutch governmental healthcare fund ZonMW published the document “Effectiveness of complementary care interventions” in which more research on complementary therapies is called for.

The contribution of Anthroposophic Medicine

Throughout the more than 90 years of existence of AM, IM principles have been a natural aspect of AM practices. AM has rapidly developed in this period, both quantitatively and qualitatively. Within AM, the knowledge and practice of conventional medicine and the knowledge of anthroposophic science are integrated in healthcare practice. Both the treatment approach and the use and selection of medicinal products and other therapies are highly individualized and intend to bring about a “process of development” within the patient, reinforcing the patient’s natural self-healing ability. Originated in Central Europe, AM is currently practiced, studied and taught in most European countries and in more than 80 countries around the world.

The congress

The aim of the first congress is to demonstrate some of the important developments of Integrative Medicine (IM), to demonstrate AM and its contribution to the development of IM. Moreover it will provide a dialogue platform to discuss these topics with scientists and policy makers from conventional medicine, IM and AM. During the workshops AM and IM science can be discussed and AM and IM practices can be experienced. The lectures will focus in particular on scientific and policy issues. The workshops also focus on IM and AM in healthcare practice.

4th International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine
Thursday June 26 (8:00 am)-Saturday June 28, 2014 (2:00 pm) (open only for AM researchers and AM healthcare professionals)

The aim of this congress is to provide an international platform for AM scientists and AM healthcare professionals where scientific projects and policy issues will be presented and discussed in order to strengthen the scientific work and the social coherence of the AM (scientific) community.

In order to better help fulfilling the needs of researchers and help them come further in their own work, and also try to tackle research-related needs of anthroposophic health professionals we kindly ask your opinion about program, speakers, workshops, discussions. Please refer to another article at this edition for more information.

Registration
From mid-January please register on the website of the congress for one (or both) of the congresses.

Congress The contribution of AM to the development of IM (Thursday)
– Professionals: 125 euro
– Students: 75 euro

Congress 4th International Scientific Congress on AM (Thursday evening, Friday and Saturday morning)
– Professionals: 125 euro
– Students: 60 euro

Dinner 4th International Scientific Congress on AM:
Thursday: We provide a dinner at the congress; the price is included in the Congress Fee.
Friday: We can provide a reservation at a restaurant nearby (Restaurant Top Level). The restaurants in Leiden are most of the time booked at Thursdays and Fridays. This dinner is not included in the congress fee; costs € 32,50, organic food.

Both congresses (Thursday, Friday and Saturday morning)
– Professionals: 250 euro
– Student: 135 euro

If conference is full booked, there is a possibility to ask to be put on “stand by” and notified in case of cancellations.
The conference Fee includes documentation and lunch.

Deadline for registration
June 1st, 2014

Cancellation
A cancellation of your registration must be received by the Congress Secretariat in written notice before June 1st, 2014. Otherwise you will be liable for payment for the full conference fee.

Organisation
University of Applied Sciences Leiden
Professorship Antroposophic Healthcare
If you have any question(s) or remarks please contact Rachel Heybroek-Bellwinkel at: Email: heybroek.r@hsleiden.nl, Phone: 0031 (0)71 5188 715

Please feel free to send this information further to others you think might be interested.

On behalf of the Professorship Anthroposophic Healthcare at the University of Applied Sciences Leiden,
Prof. Dr. Erik W. Baars’
Het volgende nieuws in de nieuwsbrief is dit:
‘Your opinion is very important to build the 4th International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine in Leiden, The Netherlands!

Please send us your opinion and help us make the 4thInternational Scientific Congress on Anthroposophic Medicine meet your needs! > Read more...
Daar lezen we:
‘Besides strengthening the scientific work and the social coherence of the AM (scientific) community, the 4th International Scientific Congress on Anthroposophic Medicine wants to better help fulfilling the needs of researchers, as well as the research-related needs of anthroposophic health care professionals.

Therefore, we kindly ask you to send your opinion on (some of) the following topics to Rachel Heybroek-Bellwinkel at: heybroek.r@hsleiden.nl

– Which topics/issues related to AM research will be important for your work in the next 5-10 years?
– Which topics/issues related to AM research would you like to have a lecture on by an expert in the field?
– Which topics would you like to see addressed in the form of a workshop?
– Which topics would you like to see addressed in the form of a round table discussion?
– Which topics related to AM research would you like to be regularly informed about? By what form?
– Which questions do you have for the Steering committee of the Research Council?
– What other suggestions or requests/ questions do you have regarding the content of the congress?
– What other suggestions or requests/questions do you have regarding research in anthroposophic medicine?

Thank you in advance for your cooperation!

On behalf of the Professorship Anthroposophic Healthcare at the University of Applied Sciences Leiden,
Prof. Dr. Erik W. Baars’
Dan hebben we ook nog ‘Collaboration and competition in research’:
‘Collaboration in research is viewed by some research communities as the only way of meeting their objectives. How is this related to research in anthroposophic healthcare? > Read more...
En hier staat dan:
‘The annual meeting of the COR-NTD (Coalition for Operational Research on Neglected Tropical Diseases) took place in Washington, last November 17-18. Several key health, research, and funding organizations participated, such as the World Health Organization (WHO), the US Agency for International Development (USAID), UK Department for International Development (DfID), the Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), as well as many program managers from several countries.

The NTD community is interested in bringing better health, quality of life, more equity/equality, to more than a billion people affected with NTDs worldwide, mostly poor.

Since NTD research and funding is not a global priority – for many different reasons – and also because funding is (as everywhere else) limited, many discussions are taking place on how to optimize the multiple efforts, in order to achieve the best possible results.

Several suggestions were discussed at the COR-NTD meeting:

– The need to link the investigators to the health programs, protocols, practitioners in each country
– The creation of “research yellow pages”, where researchers and health professionals can find “who is researching what and where”
– The need of a systematic way of sharing and showing results
– The necessity of a more bottom-up approach towards research, where the discussions with health professionals, patients, program managers, policy makers and other stakeholders from many countries would establish which questions are eventually common to all or to many, their needs and consequently the research priorities and funding allocation (instead of the current way of researchers establishing priorities that are not related to practice)
– The need of a systematic way of transforming research results into public policies and assessing if results are really being used in practice, by whom, and which ones turned into best practices
– The creation of a research consortium, to combine expertise, collaboration, efforts and minimize the waste of time and funding
– The need for more transparency in setting research priorities and for criteria in funding allocation
– Coordination of the funding allocation between the major funding agencies, to ensure that funding will be awarded to all established priorities, instead of some being over and others being underfunded
– The collaboration between partners with overlapping or related research lines, so that their joint effort could result in a better use of financial resources
– The need of more research quality assessment and standardized data collection (to enable data to be used also at other projects)
– Allocation of funding for short term answers/unexpected questions/issues

The COR-NTD group is a very “conventional” research community, that aims at billions of people, speaks of funding optimization – despite the substantial amounts provided by major funding organizations – and follows guidelines set by democratic world assemblies and meetings with global representatives of their stakeholders. This might seem a very different scenario than the one faced by anthroposophic research.

Since many difficulties of the COR-NTD group are similar to the anthroposophic health care research environment, and the assumption is that anthroposophic research and anthroposophic health care has the purpose of helping as many people as possible worldwide, perhaps the topics above could serve as an inspiration and maybe be discussed with the broad anthroposophic research community.

How about the next international scientific congress on anthroposophic medicine?’
Goed, tot zover deze internationale nieuwsbrief. Het overige nieuws bestaat vooral uit vertalingen van wat we al in de Nederlandse nieuwsbrief hebben kunnen lezen. Dan heb ik nog deze cursussen zoals aangekondigd op de website van de ‘Academie Antroposofische Gezondheidszorg’:
‘Nieuw: Basiscursus “Tijd voor antroposofie in de zorg”

Naast de interdisciplinaire basismodule voor professionals die in de directe zorgverlening werken, is een cursus ontwikkeld vooronderzoekers, beleidsfunctionarissen, managers, coördinatoren en staffunctionarissen in de zorg.
Een cursusdag heeft als opbouw:
– Een centraal thema uit de antroposofische gezondheidszorg
– Een kunstzinnige activiteit
– Reflectie en betekenis van de behandelde stof voor de eigen werksituatie
De thema’s en kunstzinnige activiteiten worden door verschillende docenten verzorgd. Moduleleider is Martin Niemeijer, arts en onderzoeker o.a. voor het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.
De cursus omvat 8 bijeenkomsten op donderdagen van 14.00 tot 20.00 uur. Cursusdata: 30-1, 13-2,13-3, 3-4, 25-4, 15-5, 12-6 en 19-6. Meer informatie: klik hier Programma: klik hier Aanmelding: klik hier

Interdisciplinaire nascholing in samenwerking met het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Dit betreft o.a. de zorgprogramma’s die samen met het veld ontwikkeld zijn: hechtingsstoornissen, hooikoorts, kanker en depressie

* Vrijdag 17 januari: “Kwaliteitsverbetering van het professionele handelen” Het Lectoraat heeft een visie ontwikkeld op de manier waarop cliëntendossiers kunnen worden bijgehouden ter verbetering van de zorg en verdere beroepsontwikkeling. Programma: klik hier Aanmelding: klik hier

* Vrijdag 31 januari “Hechtingsproblematiek, begeleiding en behandeling in de tweede lijn” Informatie: klik hier Aanmelding: klik hier

* Vrijdag 14 februari: “Ademhalingsproblematiek” Interdisciplinaire nascholing voor artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen/psychologen e.a. met Christina van Tellingen. Er vindt een presentatie van een patiënt plaats met een beeldvormende patiëntbespreking. Programma: klik hier Aanmelding: klik hier

* Vrijdag 14 maart: “Behandeling van depressieve klachten, een antroposofische benadering” Interdisciplinaire nascholing in samenwerking met het lectoraat met Anne Ponstein, Marko van Gerven en Christof Zwart.  Informatie: klik hier Aanmelding: klik hier

Plaats van de scholingen: Lenteleven, Utrechtseweg 62 te Zeist.
Zo, dat is voorlopig wel weer even genoeg over antroposofische gezondheidszorg. Maar er moest dan ook een inhaalslag gemaakt worden. Nu heb ik nog een hele berg ander nieuws... Misschien moet ik dat voor een ander, nieuw bericht bewaren. En dit hier eerst afsluiten.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)