Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 15 mei 2012

Homoboer


Daar gaat mijn plan voor vandaag... fietst net ‘Boer zoekt vrouw’ er doorheen. De uitzending was zondagavond, alleen volg ik dat programma niet. Ik was niet een van de 3,5 miljoen kijkers, zoals de NOS gisteren schreef in ‘Boer zoekt vrouw scoort weer goed’:
‘De eerste uitzending van Boer zoekt vrouw heeft bijna 3,5 miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het ’t best bekeken tv-programma van gisteravond.

In deze uitzending werden tien vrijgezelle boeren en een boerin aan de kijkers voorgesteld. Voor het eerst doen ook een tweeling mee, en een homoseksuele boer.

Kijkers die een van de boeren persoonlijk willen leren kennen, kunnen hem of haar een brief schrijven. In de eerste aflevering in het najaar maken de boeren een keus uit de brieven die zij kregen.

Best bekeken

Boer zoekt vrouw is een programma van de KRO. Begin vorig jaar trok een aflevering 5,4 miljoen kijkers. Daarmee was het het best bekeken tv-programma van 2011.’
Geen kijker zijnde, had ik dus ook geen weet van die ene van de twaalf die van een biologisch-dynamische zorgboerderij komt. In ‘Imago’ op 10 augustus 2009 meldde ik de deelname aan dit programma van een andere bd-boer:
‘bij Boer zoekt vrouw was het ook een biologisch-dynamische boer, namelijk Joris (die we op 3 juni nog tegenkwamen in Boer Joris”), die met de eerste serie in het seizoen 2005-2006 de gemoederen in Nederland tot lang daarna bezighield. Hij was mateloos populair, waar verschillende organisaties dankbaar gebruik van maakten’.
De bijzonderheid dit jaar is dat deze bewuste kandidaat, Willem Beekman, een homoseksuele bd-boer is en dus geen vrouw, maar een man zoekt. Overigens moet hij niet verwisseld worden met die andere Willem Beekman, de bekende auteur en spreker. De Gelderlander schreef gisteren over ‘Boer Willem: “extra handicap als homo”’:
‘Boer Willem, de eerste homoseksuele boer in de geschiedenis van het populaire programma Boer zoekt vrouw, is op zoek naar een “eerlijk en spontaan maatje met een mannelijke uitstraling”. Dat zei hij zondagavond in de aflevering waarin de tien deelnemers werden voorgesteld.

Zie ook: Willem verklapt niets over “Boer zoekt man”

Willem Beekman (47) uit Vorden wilde eerder niet ingaan op de geruchten dat voor het eerst in het programma een boer op zoek zou gaan naar een man.

Volgens Beekman hebben boeren per definitie veel problemen om de juiste partner te vinden, maar heeft hij gezien zijn geaardheid “een extra handicap”. “De ware kom je niet zomaar tegen.”

In september wordt duidelijk hoeveel mannen op de oproep van boer Willem hebben gereageerd.’
Dus niet alleen een biologisch-dynamisch werkende boer, nu nog baanbrekender vanwege zijn seksuele geaardheid, maar bovendien van de in televisieland zeer gewilde zorgboerderij in Vorden. Ze hebben het hem weer gelapt! Nu door 3,5 miljoen kijkers gezien. We kennen die zorgboerderij intussen aardig goed. Denk aan ‘Heb ik genoeg?!’ van de KRO (zie bijvoorbeeld ‘Vergaan’ op 10 november 2011). Dat het inderdaad deze is, wordt bevestigd door het andere, eerdere artikel van De Gelderlander, op 13 april, te vinden onder de link in het artikel van gisteren:
‘Willem Beekman (47) uit Vorden geeft geen uitsluitsel of hij de homoboer is die deelneemt aan de nieuwe reeks van de tv-serie Boer Zoekt Vrouw van de KRO. “Ik heb gehoord dat dat in de krant staat”, zegt Beekman en doelt daarmee op een publicatie vrijdagmorgen in het AD.

Zie ook: Boer Willem: “extra handicap als homo”
Interview Volkskrant

“Vanmorgen ben ik door de KRO gebeld en die hebben me gezegd dat ik bij alle vragen hierover moet doorverwijzen naar de omroep.”

Volgens het AD doet er voor het eerst een homoboer – die dus op zoek is naar een man – mee aan de populaire tv-serie.

Het AD heeft het over de 47-jarige Willem, eigenaar van een biologisch-dynamische zorgboerderij waar verstandelijk gehandicapten werken in de Achterhoek.

Willem Beekman runt in Vorden de landbouwtak van zorgboerderij Urtica De Vijfsprong.

Een woordvoerder van de KRO laat weten voor de eerste uitzending op 13 mei geen mededelingen te doen over de deelnemers van Boer Zoekt Vrouw.

Bekijk hier een filmpje met boer Willem.’
We zien hem zichzelf voorstellen in het recente filmpje op de website van ‘Boer zoekt vrouw’, ‘Oproep boer Willem’:
‘Web-only video bij Aflevering Boer zoekt vrouw kick-off

De 47-jarige Willem zou graag met een enthousiaste, ondernemende man iets leuks van het leven willen maken.’
Ander nieuws vandaag is afkomstig van Klik Nieuws Boxmeer, met ‘Bronlaak: wonen en werken in welbehagen’:
‘“Na alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, is er nu weer rust in de organisatie. Als je het zo bekijkt, is dit symposium de eerste activiteit waarmee we met het nieuwe Bronlaak naar buiten treden.”

Aldus Hester Buijs, sinds de overname door DeSeizoenen locatiemanager van de woon- en werkgemeenschap Bronlaak in Oploo, na afloop van het symposium “t(h)uis op Bronlaak”.

Woongebouwen

Tijdens het symposium werden de zeventig deelnemers uitvoerig geïnformeerd over de historie van de in het landgoed De Groote Slink groen ingebedde instelling voor antroposofische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. John Benjamin, adviseur van DeSeizoenen en kenner van Bronlaak, voerde zijn gehoor met veel bevlogenheid langs de organisatie en de woongebouwen. Eerst in zijn inleiding, later tijdens een ‘verkenningstocht’ door de helende omgeving.

Omarming

De jongste aanwinst op het terrein is het woongebouw Parcival. Dit gebouw werd vorig jaar juli al opgeleverd, maar het faillissement zette een rem op de inrichting. Nu is het dan zover want op 21 mei trekken de bewoners er in.

Parcival is een zeer bijzonder en veelgeprezen ontwerp van het Eindhovense architectenbureau Vissers & Roelants. Het gebouw, dat met een “knipoog naar de nabijgelegen monumentale villa” is ontwikkeld, voldoet volgens Karin Vissers aan alle eisen die aan een eigentijds woonhuis voor mensen met een beperking worden gesteld. “Het is vernieuwend, geïnspireerd op de omgeving en de antroposofie”. Dat laatste gaf het voor Vissers “zeker een extra dimensie”.

Het woonhuis, dat als het ware de groene omgeving omarmt, biedt ruimte aan drie groepen van zes bewoners. Geborgenheid is een sleutelwoord. Elke bewoner heeft een eigen kamer en elke groep heeft eigen faciliteiten zoals een woonkamer en keuken. “De woonkamer is zo ontworpen dat bewoners die daar behoefte aan hebben, zich kunnen terugtrekken. Ook de keuze voor natuurlijke materialen en harmonische kleurstelling sluiten hier naadloos bij aan.”

Wie kennis wil maken met de bijzondere woon- en werkgemeenschap in Oploo kan terecht op de tweejaarlijkse open dag. Deze wordt gehouden op 2e Pinksterdag 28 mei van 10.00 tot 16.00 uur.’
Maandag berichtte Klik Nieuws Uden dat er ‘Weinig hoop voor Het Kabouterhofje’ is. We hadden het daarover in ‘Feedback’ op 21 april. De stand is nu:
‘Over het voormalige peuterspeelzaaltje Het Kabouterhofje in Raam is nog veel onduidelijkheid. De gemeente wil het slopen, de Stichting ter bevordering van de Antroposofie ( STBA) wil het behouden. Ondertussen heeft zich een gegadigde aangemeld die wellicht een invulling heeft voor het pandje. Wethouder Thijs Vonk wacht dat nog af. Volgens de stichting heeft hij zijn besluit toch al genomen.

SP-raadslid Spencer Zeegers stelde vorige week in een commissievergadering de sloop van het Kabouterhofje ter discussie. Hij deed een oproep om samen met de stichting te zoeken naar een alternatief. De meeste fracties vonden dat geen taak van de gemeente of het college. Alleen de fracties Gerda Vervoort en Gewoon Uden steunden de SP. D66 had er alle vertrouwen in dat de stichting zelf wel met een nieuwe invulling zal komen.

Wethouder Vonk vertelde dat zich twee gegadigden hadden gemeld, waarvan er al een was afgevallen. Met de tweede initiatiefnemer moet nog gesproken worden. Hij wil dat serieus bespreken, zo zei hij. Ook zei hij dat er een gesprek was geweest met de stichting.

De STBA heeft moeite met de gang van zaken. “Het bezwaarschrift tegen de sloop is niet door ons ingetrokken en dus nog in procedure. De brief met het verzoek voor een gesprek is nooit beantwoord. Er is alleen telefonisch contact geweest.” Vonk zei: “Er zijn in mijn ogen geen argumenten die mijn besluit kunnen veranderen. Ik heb afspraken gemaakt met andere partijen (Kind Centrum).”

Kapitaalsvernietiging

Op het verzoek van de STBA om toch een gesprek aan te gaan om mogelijkheden voor een andere bestemming van het gebouw te bezien zei hij “Het maakt niet uit wat u gaat zeggen. Mijn besluit staat vast. Het gebouw gaat gesloopt worden”. Tijdens een telefonisch gesprek met ambtenaar J. Boot zei betreffende: “Als u nog spullen uit het gebouw wilt hebben zal ik u bellen zodra we gaan slopen en dat is op korte termijn”.

De gemeente wil groen- en speelvoorzieningen aanleggen na de sloop van De Springplank en het Kabouterhofje. “Op de ontwerptekening staat ter plaatse van het gebouw alleen wat lage beplanting ingetekend, die verder geen functie heeft in het definitieve ontwerp van de gehele ruimte. Zonder ook maar enige inspanning van de gemeente kan het gebouw dus blijven staan. Slopen is in strijd met de beginselen van duurzaamheid.” Gerda Vervoort: “De stichting wil het pand kopen. Dan zou het buiten ons accommodatiebeleid vallen en is sloop kapitaalsvernietiging.” 
Zie ook: 13-04-2012 Toekomst Kabouterhofje blijft onzeker
Op 2 januari van het vorig jaar stelde ik in ‘IJsvogel’ de ‘Kingfisher Foundation’ voor. Ik ging daar gisteren weer eens langs, en ontdekte twee jaarverslagen, van 2010 en 2011. Eerst maar eens het ‘Bestuursverslag KFF 2011’:
‘In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voorgenomen activiteiten op beide werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) in 2011 besproken.

Ontwikkeling en toepassing van de biokristallisatie methode

1. De eerste fase van het GESTE-project (Gestalt Evaluation and STructure Evaluation), in samenwerking met Duitse en Deense onderzoekers, is afgerond. Dit heeft geresulteerd in a) de wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek van Gestalt-beoordeling in kristallisatiebeelden, b) het karakteriseren en leren waarnemen van het Gestalt-domein “veroudering”, zoals dat zichtbaar wordt in kristallisatiebeelden en c) de integratie van de software van de structuuranalyse in de bestaande softwareomgeving. Deze laatste actie heeft al tot veelbelovende resultaten geleid, zoals het met de computer onderscheiden van biologisch en gangbaar geteelde tarwe over diverse jaren. Over deze resultaten zullen in 2012 artikelen geschreven worden.

2. Het ondersteunen van de fondswerving voor de tweede fase van het GESTE-project. Hiervoor is in totaal € 15.000 van de benodigde € 257.000 geworven via de Kingfischer Foundation en de Duitse Verein zur Entwicklung der bildschaffenden Methoden zur Qualitätsforschung.

3. Het Nederlandse laboratorium van het Biokristallisatie Triangle Consortium, het “Crystal lab – Picturing quality” (www.crystal-lab.nl) is operationeel.

4. De publicatie “Development of a biocrystallisation method for examining effects of homeopathic preparations on germinating cress seeds” is ingediend bij een peer-reviewed journal.

5. De publicatie “Development and application of a structural image analysis approach on patterns from CuCl2 2H2O crystallization with additives”, naderde eind 2011 de eindfase.

6. Het project rond homeopathie en biokristallisaties “Effects of heating and electromagnetic radiation on homeopathic preparations of Stannum metallicum, as examined in a cress seedling / biocrystallisation test system”, looptijd 2012-2013, is van start gegaan. Hiervoor is in totaal

7. € 107.000 geworven bij Weleda (CH) en de Ekhagastiftelsen (SE). Verdere fondsenwerving voor een bedrag van € 14.000 zal worden ondersteund door de Kingfisher Foundation.

Research en productie van Bolk’s Companions in 2011

1. In 2011 is de Companion “Depressive Stoornissen” in het Nederlands verschenen bij uitgeverij SWP. Het is voor de Companiongroep van de Kingfisher Foundation een nieuwe stap, die voortkomt uit het streven meer zichtbaar te zijn.

2. Een artikel op basis van de Companion “The Healing Process” is aan het Duitse medische tijdschrift Merkurstab aangeboden, met daarin de antroposofische uitwerking van de inhoud van de Companion “Wie wirkt Heilung? Das ‘Heilungsorgan’ als übersinnliche Organisation des Heilprozesses und als Grundlage zum Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Therapie”.

3. Een gewijzigde herdruk van de Companion Pharmacology en een herdruk Embryology werd uitgegeven.

4. De Companion over de fenomenologische methode is per 31.12.2011 bijna geheel vertaald en gaat door de laatste ronde van correcties. De terminologie die gangbaar is in de wereld van studenten en jonge artsen nu is één van de aandachtspunten voor deze nieuwe uitgave.

5. Research werd verricht voor Companions over hart- en vaatziekten en het endocriene systeem. Deze laatste is eind 2011 in het stadium dat er gewerkt wordt aan het opschrijven van de gedane ontdekkingen.

6. In het kader van een grotere zichtbaarheid en het uitzoeken van een optimale terminologie, werd deelgenomen aan het project Health 3.0, dat zich baseert op Otto Scharmer’s “Theory U”.

7. Plannen voor uitwisseling en communicatie werden gemaakt met een PR-adviseur.

8. Marko van Gerven, Christa van Tellingen en Guus van der Bie voerden gedurende het jaar coaching-gesprekken met de junior-onderzoekers.

9. De junior-onderzoekers hebben onderwijs gegeven aan opleidingen voor artsen en verschillende therapierichtingen zowel in Nederland als ook in Hongarije en aan medische studenten aan de Universiteit Utrecht. De senior-onderzoekers hebben hun onderwijsactiviteiten verder voortgezet.

10. De relaties met het Louis Bolk Instituut (LBI), de Kingfisher Foundation, en de Medische Sectie aan het Goetheanum werden verder onderhouden, evenals die met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Witten-Herdecke en verschillende antroposofisch medische opleidingen en opleiders in diverse Europese landen.

11. Via de website werden de Companions meer dan 16.000 keer gedownload in 2011 en er werden ruim 300 Companions verkocht.

12. De 10 Companions uitgegeven tot nu toe zijn: Embryology; Biochemistry; Anatomy; Physiology; Immunology; Pharmacology; The Healing Process; Respiratory Disorders; Depressive Disorders; Depressieve Stoornissen.

Het bestuur heeft in 2011 vijf maal vergaderd.’
Een bijzonder mooi resultaat. For the record geef ik meteen ook het eerder ‘Bestuursverslag KFF 2010’:
‘In dit bestuursverslag worden van de voorgenomen activiteiten kort de resultaten op beide werkterreinen van de KFF in 2010 besproken.

Het Bestuur is elf maal bij elkaar gekomen.

Ontwikkeling en toepassing van de bio-kristallisatie methode

1. Ondersteunen van de fondswerving voor het GESTE-project (Gestalt Evaluation and Structure Evaluation), in samenwerking met Duitse en Deense onderzoekers.
Hiervoor is in totaal 406 K€ geworven via Software AG Stiftung, Zukunftsstiftung Landwirtschaft, St. Phoenix Doorn.

3. Ondersteunen van de wederopbouw van de Nederlandse afdeling van het bio-kristallisatie Triangle consortium. Dit behelst het opbouwen en testen van de kristallisatiekast en het inrichten van een laboratoriumruimte.
Een passende locatie is gevonden en deels ingericht. De kristallisatiekast is opgebouwd. Oplevering is gepland medio april 2011.

3. Indienen van de wetenschappelijke publicatie “Development of a biocrystallisation method for examining effects of homeopathic preparations on germinating cress seeds”.
Het artikel is geschreven en wordt in 2011 ingediend bij een peer-reviewed journal.

4. Het schrijven en indienen van een wetenschappelijke publicatie “Development of a Structure analysis approach for the evaluation of biocrystallisations”.
De voorbereidende fase van het schrijven is begonnen.

5. Ondersteunen van het opstellen van een projectvoorstel voor een vervolg op het homeopathie-project.
Het voorstel is geschreven en zal dienen als basis voor de fondsenwerving die binnen enkele maanden van start zal gaan, eventueel via de KFF.

6. Literatuuronderzoek betreffende onderzoeksresultaten van patroonherkenning en Gestaltevaluatie ten dienste van het GESTE project is gerealiseerd.

7. Actieve participatie aan de internationale onderzoeksgroep van het GESTE project is gaande.

Research en productie van Bolk’s companions

1. In 2010 is de Companion “Depressive Disorders” gereed gekomen en uitgegeven. De eerste reacties zijn positief.
Het traject om deze Companion in 2011 Nederlandstalig te laten uitgeven door een reguliere uitgeverij is in gang gezet en lijkt veelbelovend en wordt gerealiseerd in 2011.

2. De productie van de Companion “Phenomenology” is trager verlopen dan verwacht.
Het jaar kon afgesloten worden met een overzicht van de gehele inhoud en de eerste schrijfronde van de eerste 5 hoofdstukken.

3. De groep artsen die samenwerken in het Companion project, heeft vruchtbaar samengewerkt. Er is een taakverdeling tot stand gekomen waarbij elk der deelnemers een verantwoordelijkheidsgebied heeft gekregen.

Tot de activiteiten van deze groep behoorde in 2010:
a. Het research verrichten voor een Companion over fenomenologie, hart- en vaatziekten en het endocriene systeem.
b. Het voeren van coaching-gesprekken door Christa van Tellingen en Guus van der Bie met de junior-onderzoekers.
c. Het doen van fenomenologische oefeningen in gezamenlijkheid met enkele medewerkers van het LBI.
d. Het plannen en houden van gezamenlijke bijeenkomsten met de gehele groep waar inhoudelijke en organisatorische zaken besproken worden.
e. Het participeren in een door het LBI opgezet onderzoek, een interventiestudie bij kinderen met hoofdpijn tussen de 9 en 18 jaar. De inbreng betreft hier de fenomenologische aspecten die aan het onderzoek te onderkennen en/of in te voeren zijn.
f. Waar mogelijk een actieve inbreng in de bijeenkomsten van de Netwerkuniversiteit.
g. Een overeenkomst voor het geven van een workshop op verzoek van de Gezondheidszorg afdeling van het LBI en het NIKIM over depressieve stoornissen op een studentencongres in 2011.

Companions bestellen: Louis Bolk Instituut (meeste publicaties) en Uitgeverij SWP (Depressieve stoornissen: Een integraal psychiatrisch antwoord)’
En inderdaad, dat was totnogtoe aan mijn aandacht ontsnapt, sinds een jaar is dit boek al uit, ‘Depressieve stoornissen. Een integraal psychiatrisch antwoord’:
Marko van Gerven, Christa van Heek-van Tellingen
ISBN: 978 90 8850 228 6
136 pagina’s
Prijs: € 19.90

Dit boek benadert depressie vanuit een fenomenologische en systeembiologische achtergrond. Fenomenologisch wordt vanuit patroonherkenning recht gedaan aan individuele factoren die het ontstaan en beloop van depressie beïnvloeden. Systeembiologisch worden de vele risicofactoren op depressie gerangschikt naar vier verschillende biologische niveaus. Elk van deze niveaus beschikt over herstelmechanismen. Het bevorderen van deze herstelmechanismen is vanuit een integraal psychiatrische visie belangrijk. Samen met de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt kan een op de patiënt toegesneden beeld van diagnose en therapie ontstaan. Om zelfherstellende mechanismen optimaal te gebruiken is casuïstiek toegevoegd en zijn verschillende bewezen integrale behandelingsvormen ingedeeld in tabellen per systeemniveau. De auteurs geven met deze studie een integraal psychiatrisch antwoord op het gevaar van “kookboek ”-behandeling van depressieve stoornissen.

Het boek richt zich op psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, huisartsen, studenten geneeskunde en psychologie en paramedici met interesse voor integrale gezondheidszorg.

De overzichtskaart voor behandeling (pg. 134 en 135 in het boek) kunt u hier downloaden.

Citaten: 
“Dit boek beschrijft op heldere wijze hoe een systematische benadering... de basis kan vormen voor een meer individuele benadering in de behandeling van depressie...”
Prof.dr. Jan van der Greef, hoogleraar analytische biowetenschappen Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur Systeembiologische Research bij TNO

“Het boek inspireert tot het vinden van een individuele toegang tot de depressieve patiënt en ondersteunt de behandelaar in het ondersteunen van de eigen herstelprocessen van de patiënt...”
Anne-Marije Schat, assistent psychiatrie in opleiding, UMC Utrecht 
Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Over de auteurs leren wij het volgende:
‘Marko van Gerven is psychiater en werkzaam geweest in complementaire en reguliere werkverbanden. Zijn interesse is gedurende zijn beroepsleven uitgegaan naar een synthese van reguliere en aanvullende behandelmethodieken. Het werkzaam zijn in wisselende werkverbanden hebben het mogelijk gemaakt tot begrip voor de voorwaarden van een dergelijke synthese te komen. Ook zijn publicaties hebben zich op beide terreinen afgespeeld.

Christa van Tellingen (1949) werkte vanaf 1982 als huisarts in een eigen praktijk in de Verenigde Staten. Ze is recent weer in Nederland en werkt nu als consultatief arts en als onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut via de Kingfisher Foundation. Ze is betrokken bij de opleiding van medische studenten, artsen en therapeuten in fenomenologische en antroposofische aspecten van de geneeskunde in de Verenigde Staten, Canada en Europa, inclusief Nederland sinds ze begon te werken als huisarts.

Momenteel werkt zij ook mee aan de opleiding van medische studenten en artsen aan de Universiteit van Witten/Herdecke bij Dortmund, Duitsland.

Zij is lid van de Medische Sectie van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen aan het Goetheanum, Dornach, Zwitserland.’
Die Uitgeverij SWP timmert dus flink aan de weg met antroposofisch geïnspireerde uitgaven.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)