Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 24 januari 2013

Treffen


Er is zoveel te melden dat ik gewoon niet weet waar te beginnen. Dan maar bij het Goetheanum. Daar zie ik bij de rubriek ‘Aus dem Leben am Goetheanum’ op de homepage onder de datum van 23 januari ‘Neuer Eintrag: Treffen der europäischen Generalsekretäre mit dem Vorstand am Goetheanum’ staan. Dat was dus gisteren. Maar klik ik erop, komt alleen deze titel nogmaals tevoorschijn, verder nog niets. Dus ook daarop klikken en zowaar, maar nu gedateerd op 13 januari, kunnen we deze tekst van Bodo von Plato lezen:
‘Niederlande: Treffen der Europäischen Generalsekretäre mit dem Vorstand am Goetheanum

Von 11. bis 13. Januar 2013 fand in Amsterdam im Haus der Iona-Stiftung das halbjährliche Treffen der europäischen Generalsekretäre mit dem Vorstand am Goetheanum statt.

Ron Dunselman, Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden, hatte das Treffen so vorbereitet, dass Beiträge von niederländischen Mitgliedern und ihm selbst die Geschichte der Niederlande und Amsterdams, das Wirken Rudolf Steiners und die Entwicklung der anthroposophischen Bewegung im Lande darstellten. Zudem fand ein ausführliches Treffen mit den neun Mitgliedern des 2012 neu bestellten Vorstandes der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden statt, bei dem über Ziele der Anthroposophischen Gesellschaft und Erfahrungen der Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinaus gesprochen wurde.

Die Themen, die in den Beratungen der europäischen Generalsekretäre und der Vorstandsmitglieder am Goetheanum auf der Tagesordnung standen, geben eine guten Überblick der Vorgänge, die gegenwärtig eine wichtige Rolle im Leben der Anthroposophischen Gesellschaft spielen:

– der Aufbau, die Ziele und die Arbeitsweise der neuen Goetheanum-Leitung
– Aufgabe und Arbeitsweise der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion und die Rolle der Generalsekretäre im Rahmen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
– die Entwicklungen im Vorstand am Goetheanum durch die Krankheit von Sergej Prokofieff
– die Zäsur von Seija Zimmermann und die Designation von Joan Sleigh als neues Vorstandsmitglied
– die umfangreichen Bauvorhaben zur Sanierung von Bühne, Dach, Fassade und Terrasse des Goetheanum
– die Entscheidung für ein gemeinsames Engagement der Anthroposophischen Gesellschaft und der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung in einem Fonds für das Kulturerbe Rudolf Steiners
– die Vorbereitung der kommenden Generalversammlung am Goetheanu
– die für 2013 geplanten größeren Tagungen am Goetheanum und schließlich
– wichtige Vorgänge und Entwicklungen in den Landesgesellschaften.

Über diese Themen wurde oder wird in “Anthroposophie weltweit” oder im “Goetheanum” ausführlich und kontinuierlich geschrieben. Die Zusammenkünfte aber – und das Treffen in Amsterdam war ein in diesem Sinne glücklicher Moment – bieten die in ihrer Wirkung kaum zu überschätzende Möglichkeit, im unmittelbaren Gespräch die anthroposophischen, sachlichen und menschlichen Komponenten dieser Themen zu formulieren, abzuwägen und aus verschiedenen Blickwinkeln zu beurteilen. Die dabei entstehende Komplementarität in der Urteilsbildung, die konkreten menschlichen Beziehungen und die Perspektiven für die weitere Arbeit bilden ebenso solide wie lebendige Bausteine für die weitere Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft.

Der Autor ist Mitglied des Vorstands am Goetheanum.’
Dat is dus lekker actueel. Zo mag ik het graag zien. Nog actueler is deze voorbeschouwing van Hugo Hoes uit de VPRO Gids van deze week, sinds vandaag ook op de website, ‘Veluwse boeren’. Het gaat over het programma ‘De hokjesman’, vanavond op Ned 3, 21.35-22.30 uur:
‘Op zijn reis langs gesloten gemeenschappen is de hokjesman bij de Veluwse boeren in de Gelderse Vallei beland. Daar lijkt de tijd te hebben stilgestaan en gaan klompen niet langer dan een maand mee. Er wordt hard gewerkt, veel gebeden, maar ook gerecreëerd. Echter nooit op zondag. De hokjesman ziet er geen been in om gestoken in overall de broers Warensveld te helpen bij de uittocht der koeien, hij bezoekt een hagepreek, is getuige van een stoere trekkertrekwedstrijd en onderhoudt zich met de lokale jeugd in hun keet over de hedendaagse vrijerij. We leren onder meer wat een refocontainer is en waarom vrouwen geen broeken behoren te dragen. De streek lijkt een door God gezegend land waar iedereen welkom is, mits de zondagsrust en andere regionale ongeschreven wetten wordt gerespecteerd. Nooit is God ver weg en dat geldt ook voor de duivel. Alle deuren gaan weer open voor onze vriendelijke onderzoeker, behalve die van de kerk. Die zijn namelijk altijd al open. Volgende week begeeft de hokjesman zich onder de adel.’
De aankondiging op de website van De Hokjesman zelf (waar de eerdere afleveringen nog te bekijken zijn, evenals op Uitzending Gemist), ‘Aflevering 3: De Boeren’, zegt het enigszins anders:
‘Op de Veluwe woont een stug en behoudend volkje. Vroeger leefde men er totaal geïsoleerd, het omringende bos schermde het af van de buitenwereld. Men moest zien te overleven door te ploeteren op de arme zandgronden en voor een goede oogst was men afhankelijk van God. Vandaag de dag is men rijk en niet meer afhankelijk van de grond, langzaamaan verdwijnt het boerenleven. De buitenwereld dringt zich steeds verder op, door internet, uitgaan en werken buiten het gebied. Stadse problemen zijn niet meer buiten te houden.

Toch probeert men de identiteit te behouden en de rust te bewaren. Dit door zich vast te klampen aan het geloof en de daarbij behorende leefregels. Hoe te leven ligt duidelijk vast, van geboorte tot aan de dood. En wie je bent ook. Het is een strak stramien en veel jongeren springen dan ook flink uit de band. Dat mag zolang het maar op eigen erf gebeurt; en gaat het mis gaat dan wordt het binnen de gemeenschap opgelost. Want samen staat men sterk en kan men zich weren tegen de wereld daarbuiten.

Enerzijds lijkt het een keurige, overzichtelijke wereld waar alles aangeharkt is en iedereen netjes volgens de regels leeft. Maar ook de boerencultuur leeft voort met alle lompe en ruwe dingen die daarbij horen: zuipen, racen en feesten. Niks neerkijken op het boer zijn, dit wordt juist eerbiedig hoog gehouden. Dat is wat men is, daar komt men vandaan.’
Hoe zullen straks, over vier weken precies, de antroposofen omschreven worden? Vorige week was een prachtige aflevering over Molukkers, waarover Hugo Hoes als vooraankondiging schreef, ‘Onder Molukkers’:
‘Na zijn bezoek vorige week aan het pittoreske Volendam doet hokjesman Michael Schaap deze week verslag van zijn verblijf onder Molukkers. Zijn onthaal is bijna overal even gastvrij, terwijl deze gemeenschap toch aardig wat zorgen kent. Eén daarvan was de penibele financiële situatie van het Moluks Historisch Museum in Utrecht, waar de hokjesman nog net voor de definitieve sluiting een kijkje kon nemen.

Die sluiting is klein leed vergeleken bij het gestaag in rook opgaande ideaal van een Vrije Republiek der Zuid-Molukken. Niemand van hen zal het hardop zeggen, maar de hoop op een eigen land wordt steeds kleiner. De hokjesman is onder meer in woonoord Lunetten in Vught bij de jaarlijkse herdenking van de proclamatie van deze staat, hoort verhalen over strenge opvoedingsmethoden en prikt een vorkje mee bij een echte Molukse maaltijd. Als hem een verijdeld plan om wijlen Koningin Juliana te ontvoeren uit de doeken wordt gedaan, weet hij niet wat hij hoort. Wij weten niet wat we zien als de jongens van Molukse Motorclub Satudarah zich van hun andere kant laten zien. Waar zou de hokjesman volgende week zijn?’
Zondag 20 januari had ik het in ‘Halve maan’ al over de BioVak, de biologische vakbeurs in Zwolle die momenteel bezig is. Wat zouden we zijn zonder Biojournaal? Want dit medium houdt ons prima op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op dit gebied. Het belang daarvan kan niet onderschat worden. Lees bijvoorbeeld ‘Studenten Wageningen UR en Faculteit Utrecht naar BioVak’ van eergisteren:
‘BioVak-organisator en biologisch veehouder Sjoerd de Hoop heeft al enkele tientallen reacties van studenten uit Wageningen en Utrecht die graag voor een vrijkaart in aanmerkingen willen komen om BioVak 2013 te bezoeken.

De discussie over het nut van biologische landbouw en de negatieve houding van Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR over deze kwestie heeft volgens Sjoerd de belangstelling bij studenten alleen maar verhoogd. Sjoerd was aanwezig bij de discussie op 10 december in het Forumgebouw van Wageningen UR Daar waren 200 kritische studenten die zich niet herkenden in de toonzetting van de bestuursvoorzitter.

Via sociale media zijn studenten geïnformeerd dat zij vrijkaarten van BioVak kunnen krijgen wanneer zij zich bij Sjoerd de Hoop melden. Ook van de faculteit voor Diergeneeskunde uit Utrecht is een groep studenten die graag meer over de biologische visie op dierhouderij wil worden geïnformeerd tijdens de studie. De aandacht voor alternatieve geneeswijze is in Utrecht nog bedroevend laag. Op het Diergezondheidsplein van BioVak is ruim aandacht voor alle facetten van biologische diergeneeskunde met 15 dierenartsen die daar aan meewerken.

Op de laatste dagen is aanmelding en versturen van vrijkaarten niet meer mogelijk. Studenten die zich nu nog willen melden kunnen alleen nog bellen met Sjoerd de Hoop 06 13442679.’
‘Via de Odin-groothandel (en uiteraard ook in de Odin-webwinkel en de Estafette-winkels) worden momenteel twee BD-boeken aangeboden:
De aarde zal weer vruchtbaar zijn – van Ellen Winkel
Op weg naar een fijnzinnige landbouw – van Jan Schrijver

Het tweede boek is op dit moment nog volop verkrijgbaar. Voor wie het nog niet heeft ingekeken: in het boek gaat BD-boer Jan Schrijver van De Lepelaar in Sint Maarten ging samen met medeauteur John van der Rest op zoek naar het antwoord op de vraag “Wat heeft de bio-dynamische landbouw de mens en aarde te bieden?” De reis bracht hen bij professionals op het gebied van bodem, economie en gezondheid. Van Machteld Huber en Jan Diek van Mansvelt tot Herman Wijffels. Ook staat ook er een uitgebreid interview in met Estafette Odin-directeur Frank Niemeijer, dat goed weergeeft waar Estafette Odin als bedrijf voor staat.

Wie op de BioVak in de stand van de Odin-groothandel (C.138) aan de keukentafel aanschuift voor een lekkere kop koffie en een goed gesprek, krijgt daarom van Estafette Odin een exemplaar cadeau.’
Dezelfde twee boeken werden maandag ook genoemd in een artikel in Trouw (met een uiterst fraaie foto van Hannie Joziasse, een schilderij van Monet gelijk), waarover men dinsdag berichtte op de website van het Louis Bolk Instituut in ‘Boer wordt natuurvorser’:
‘In dagblad Trouw het interview met Merijn Bos, projectleider van Bloeiend Bedrijf. 550 boeren leggen akkerranden aan om plagen op een natuurlijke wijze te bestrijden.

Het project Bloeiend Bedrijf boekt successen. Voor journalist Kees de Vré van dagblad Trouw reden om projectleider Merijn Bos te interviewen. Lees het artikel van maandag 21 januari 2013.

Lees de projectbeschrijving op onze site Bloeiend Bedrijf of ga naar www.bloeiendbedrijf.nl
Een bijzonder mooi artikel in Trouw. U moet er zelf maar op klikken, ik mag het hier niet overnemen. Wat ik wel kan doen, is aanhalen wat ‘Bloeiend Bedrijf’ is:
‘Met 550 boeren aan de slag

Met steun van het ministerie van E,L&I en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling werken honderden boeren in heel Nederland aan kruidenrijke akkerranden die speciaal zijn ontwikkeld voor natuurlijke vijanden. Het samenwerkingsverband wordt begeleid door ruim 30 regionale partners, het Louis Bolk Instituut, Veelzijdig Boerenland, de ZLTO, De Natuurweide en Boerennatuur.

Winst voor bedrijf en biodiversiteit!

Akkerranden kunnen natuurlijke vijanden van landbouwplagen stimuleren, en plagen zoals bladluis helpen te voorkomen. Bovendien maken de bloeiende planten een aantrekkelijk bedrijfsplaatje, wordt uitspoeling van meststoffen voorkomen, en hoeft er minder gespoten te worden.

Bloeiend Bedrijf staat voor een landbouwbedrijf dat tegen een stootje kan

De natuur kan daar een belangrijk steentje aan bijdragen. Zo verzorgt bodemleven een vruchtbare bodem, en helpen natuurlijke vijanden bij het bestrijden van plagen en ziekten.’
‘Op woensdag 23 januari om 14.30 uur in zaal 2 (BD/Demetertent) op de BioVak vertelt tuinder André Vollenberg over bedrijfsopvolging en het overdragen van vermogen. André Vollenberg, die samen met zijn vrouw Gerri gedurende 30 jaar Maatschap Vollenberg uitbreidde van 2,5 naar 17 hectare plus witloftrek in de volle grond, vond een bedrijfsopvolger. Deze opvolger, Fred Willemsen, komt van buiten de familie Vollenberg. In de biologische sector komt opvolging buiten de familie vaker voor dan in de reguliere sector. Niet-familiaire opvolging heeft speciale vraagstukken. Hoe draag je dan het bedrijfsvermogen over? Zodat de opvolger “het kan betalen”. En zodat de overdrager zich betrokken voelt, maar steeds een stapje terug kan doen. André Vollenberg deelt zijn ervaringen met zijn zoektocht naar meerdere opvolgers, zijn aanpak en geeft een handzame manier aan om in fases het bedrijf over te geven.

De workshop wordt begeleid door Helmer Wieringa, Land & Co. Ondernemers met plannen voor bedrijfsoverdracht of opvolging zijn harte welkom bij de workshops In de BD/Demetertent, met dit jaar speciale aandacht voor bedrijfsopvolging. Het hele programma vol workshops over bedrijfsopvolging en andere biologisch-dynamische onderwerpen vindt u hier.

BioVak 2013 is geopend woensdag 23 januari van 14:00 uur tot 22:00 uur en donderdag 24 januari van 10:30 uur tot 20:00 uur. Meer en actuele informatie over het BD/Demeterplein, de workshops en gesprekken op hoog niveau is te vinden op www.bdvereniging.nl. Nadere informatie over de BioVak 2013 op www.biovak.nl.

De workshops over bedrijfsopvolging bij het BD/Demeterplein worden mede mogelijk gemaakt door het praktijknetwerk Opvolging gezocht! en gefinancierd door de BD vereniging, stichting Warmonderhof en het ministerie van EL&I. Europa investeert in haar platteland.’
Goed hè! Nog meer moois kwamen we dinsdag tegen bij ‘Stichting EKO-keurmerk rekent op 100 gecertificeerde bio-winkels in 2013’:
‘Op de BioVak (23 en 24 januari, Zwolle) wordt de Inspiratieprijs Biowinkels uitgereikt die is opgezet door beursorganisator ICEM in combinatie met de Biowinkelvereniging. Stichting EKO-merk biedt de genomineerde winkels een gratis certificering aan voor het EKO-keurmerk Winkels. Er zijn nu vijf gecertificeerde winkels sinds de start in september 2012, met een flinke rij winkels “in proces”. Stichting EKO-keurmerk rekent er op in 2012 honderd winkels gecertificeerd te hebben. Om ervoor in aanmerking te komen moet een winkel een duurzaamheidsbeleid hebben, inclusief jaarlijkse verbeterdoelstellingen, en minimaal 90 procent biologische inkoop waarvan zelfs 100 procent in drie van de vier versgroepen.

Voor iedere winkelier met vragen over winkelcertificering: bezoek de stand van Stichting EKO-keurmerk op de BioVak of kom naar een van de workshops op woensdag of donderdag over het winkel- en de andere keurmerken.

Voor meer informatie: www.eko-keurmerk.nl
Meteen aan het begin van de week, op maandag 21 januari, kwam Biojournaal ter voorbereiding al met ‘“Kroon op ons werk om genomineerd te worden”. De Schoffel en EkoPlaza Den Haag reageren op nominatie Inspiratieprijs Bio-Winkel 2012’:
‘Woensdagavond 23 januari wordt omstreeks 20:30 uur tijdens de BioVak in Zwolle bekendgemaakt welke winkel er met de Inspiratieprijs Bio-Winkel 2012 vandoor gaat. De jury heeft deze vier winkels genomineerd:

EkoPlaza, Grote Marktstraat 177, Den Haag
Boerderijwinkel de Schoffel, Mijlstraat 34, Lennisheuvel (Boxtel)
De Groene winkel, 1e Hogeweg 18, Zeist
GooodyFooods, Potgietersingel 1, Zwolle

Hieronder volgen de reacties van twee genomineerden. Morgen is het de beurt aan de andere twee.

EkoPlaza Den Haag

Dick Heinen, bedrijfsleider, EkoPlaza aan de Grote Marktstraat 177 Den Haag: “Ik ben vanaf het begin al met de ontwikkeling van EkoPlaza betrokken. In de afgelopen jaren is er bij Ekoplaza een grote stroomversnelling gekomen. Wat in het juryrapport staat is ook precies wat wij graag willen laten zien en iedere dag ons best voor doen. Al onze medewerkers zijn bijzonder klantvriendelijk. De klant gaat met een 100% tevreden gevoel de deur uit.”

Citaten uit het juryrapport: Een “prettige winkel om boodschappen te doen”. “Deze grootste biologische supermarkt van Nederland, gelegen bij een OV-knooppunt, kent een zeer volledig assortiment. Wanneer je er binnenstapt krijg je meteen het gevoel van een kwaliteitssupermarkt. De winkel is goed verzorgd en strak ingedeeld.” Daarnaast wordt in het rapport waardering voor EkoPlaza uitgesproken, omdat ze het afgelopen jaar landelijk zeer veel bereikt heeft en biologisch toegankelijk heeft gemaakt voor een groter publiek.

De inspiratiepunten van EkoPlaza, Den Haag: zeer compleet assortiment, groot, verzorgd, strak, toegankelijk.

Boerderijwinkel De Schoffel

Marina van Es (Boerderijwinkel De Schoffel, Mijlstraat 34, Lennisheuvel): “Het is fantastisch en een kroon op ons werk om genomineerd te worden. We zijn erg trots dat we dit samen als familiebedrijf hebben bereikt. We zijn al meer dan 20 jaar biologische boer en we zijn 18 jaar geleden begonnen op de markt. Toen bleek dat er veel mensen waren die ook op andere dagen nog iets op de boerderij wilden afhalen. Van lieverlee zijn we toen een winkel begonnen. Toen onze zoons serieuze plannen hadden om op het bedrijf te kom en werken hebben we ook de plannen voor een professionele winkel opgepakt. De gemeente was erg welwillend met de vergunningen. De klanten zijn ook erg blij met onze nominatie. Een aantal van hen nemen we woensdag mee als publiek.”

Citaten uit het juryrapport: De Schoffel wordt een voorbeeld van het vervolg op boerderijwinkels genoemd. “Het is een mooie, ruime, en complete winkel met veel vers en veel bijzondere eigen producten. Je kunt er tegelijkertijd voor alle boodschappen terecht. Door met een vast aantal mensen vanuit een zorginstelling te werken, vervult de winkel een duidelijke en functionele rol voor zorgvragers in een rationele omgeving. Er is een speeltuin voor de kinderen. Op het dak van de winkel zijn 120 zonnepanelen geplaatst. Het is een professionele winkel met in het seizoen veel superverse groenten en fruit van eigen teelt, en in de winter een prachtig warm versassortiment.”

De inspiratiepunten van De Schoffel: sociale functie, upgrade van een boerderijwinkel, vers regionaal karakter in combinatie met one- stop- shopping.

De jury van de Inspiratieprijs Bio-Winkel 2012 bestaat uit Edwin Crombags (Zuiver Zuivel), Nico Broersen (People 4 Earth), Ruud Hendriks (Warmonderhof) en Michel Jansen (De Kleinste Soepfabriek).

De winnaar van de verkiezing ontvangt een cheque van 1.500 euro. De tweede prijs bedraagt 500 euro en de derde en vierde prijs zijn beide goed voor een geldbedrag van 250 euro.

Kosteloze winkelcertificering

Stichting EKO-keurmerk biedt de genomineerde winkels een kosteloze winkelcertificering aan. Een winkelcertificering geeft de winkelier inzicht of hij in aanmerking komt voor het EKO-keurmerk Winkels. Uitgangspunt is dat een winkel een duurzaamheidsbeleid heeft dat aansluit bij de IFOAM-kernwaarden voor biologische landbouw, dat minimaal 90% van de inkoop biologisch is, en in drie van de vier versgroepen zelfs 100%. Interimvoorzitter Suzanne van der Pijll zal de cheques uitreiken.

Voor meer informatie: verkiezingwinkel@josvanduinen.nl
Het is natuurlijk gewoon reclame, maar mag dat nu ook eens gewoon voor zulke hardwerkende middenstanders? Dinsdag bracht Biojournaal inderdaad het vervolg, ‘“Trots op wat wij hebben neergezet”. De Groene Winkel en GooodyFooods Zwolle reageren op nominatie Inspiratieprijs Bio-Winkel 2012’:
‘In dit bericht reageren Rudi Gerding van De Groene Winkel Zeist en Koos Mosterman van GooodyFooods Zwolle op hun nominatie voor de Inspiratieprijs Bio-Winkel 2012. Gisteren zijn al reacties vanuit Den Haag en Lennisheuvel (Boxtel) gepubliceerd. Klik hier voor de reacties van de andere twee genomineerde winkeliers: Dick Heinen van EkoPlaza Den Haag en Marina van Esch van Boerderijwinkel De Schoffel.

De Groene winkel, 1e Hogeweg 18, Zeist

Rudi en Astrid Gerding-Weidmann zijn de eigenaren van De Groene Winkel in Zeist. Rudi: “Mijn vrouw en ik zijn al 30 jaar actief in deze branche en wij volgen vooral onze eigen ideeën die wij opdoen in de dagelijkse contacten met de klanten in Zeist. We zijn zeer vereerd met deze nominatie. We zijn elke dag met de klant bezig en we voelen dit niet als een wedstrijd waarin we alleen op een bepaald moment zouden moet pieken. De essentie van een klassieke winkel is dat klant het leuk vind om er te komen. Je moet vooral nu iets meer bieden dan dat klanten gewoon van achter de computer iets bij je bestellen. Wij kunnen ons prima vinden in de woorden van de jury.”

Juryrapport: De Groene Winkel wordt een “zeer inspirerende winkel” genoemd; met een eigen gezicht, uitnodigend en met een enorme versafdeling. De winkel is altijd actief op de winkelvloer met proeverijen en andere activiteiten. Voor de jaarwisseling zijn er bijvoorbeeld weer duizenden oliebollen voor de deur gebakken. De winkel nodigt uit tot het doen van alle inkopen. Het is een warm bad. De persoonlijke aandacht voor de consument van de medewerkers van De Groene winkel wordt, naast de mogelijkheid om er anoniem boodschappen te doen, expliciet genoemd in het rapport.

GooodyFooods, Potgietersingel 1, Zwolle

Koos Mosterman is mede-eigenaar van GooodyFooods in Zwolle. Koos: “Wij zijn heel trots op wat wij hebben neergezet en hoe anderen er tegenaan kijken. We hebben dit altijd als toekomstbeeld gehad hoe een biologische winkel zou kunnen zijn. Ger Fleuren voegt daar nog aan toe: Hoe wij het doen dat komt door de mening van de klanten en daarnaast ook van het personeel dat heel lang hier blijft werken. Wij hebben zeer regelmatig open sollicitaties, wij hoeven nooit mensen te zoeken. Wij ervaren deze nominatie nu al als een overwinning; wij gaan sowieso vrijdag en zaterdag koffie en taart uitdelen aan de klanten ongeacht welke plaats wij krijgen.”

Koos: “Ruim 2 jaar geleden konden wij naar een nieuwe locatie aan de rand van het centrum van Zwolle en vanaf dat moment konden we aan onze droom gaan werken. De tijdgeest is ook goed. Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer consumenten bij gekomen en dan kun je ook verder gaan investeren.” Koos zit 15 jaar in het vak, zijn mede-eigenaren Anita Mosterman (zus) en Ger Fleuren (zwager) zijn 25 jaar gelden in Almelo begonnen. De familie Fleuren - Mosterman is 18 jaar actief in Zwolle.

Juryrapport: Het is een “prachtige, mooi uitgevoerde, uitnodigende winkel”. “In de winkel is ruimte gemaakt voor natuurtherapeutische behandelingen. Er is gedacht aan een kinderhoek en is er verse koffie. De winkel is zeer compleet te noemen, is ruim en helder en zit op een goede locatie. Enerzijds is het een speciaalzaak met luxe artikelen, anderzijds een winkel waar je terecht kunt voor de dagelijkse boodschappen.” De persoonlijke aandacht voor de consument van de medewerkers van GooodyFooods wordt ook hier expliciet genoemd in het rapport. Daarnaast ook de mogelijkheid om er gewoon anoniem boodschappen te doen.’
Goed, dat is wel weer even genoeg over landbouw en zo. Ik heb nog belangrijk nieuws van de website van het ‘Handelsblatt’ op zondag 20 januari, in de rubriek ‘Economy, Business & Finance’, getiteld ‘Naturkosmetikfirma Weleda erwartet 2012 schwarze Zahlen’:
‘Nach Millionenverlusten in den Vorjahren hat der Naturkosmetikhersteller Weleda 2012 wieder schwarze Zahlen erreicht. “Wir rechnen mit einem ausgeglichenen Ergebnis für 2012”, sagte ein Weleda-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Details wollte er noch nicht nennen. Man liege mit den Kosten aber “voll auf Plan”. Auch der Umsatz sei gewachsen. 2011 hatte das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Arlesheim 8,6 Millionen Euro Verlust geschrieben. Um Kosten zu sparen, hatte Weleda unter anderem seine Führungsebene verschlankt. Auch die Einführung neuer Körperpflegelotionen habe zuletzt positiv zum Ergebnis beigetragen, sagte der Sprecher.

Quelle: dpa’
Verder vermeldt de website ook nog:
‘Schwäbisch Gmünd – Ein Grund für das Minus in den Vorjahren sei auch die Struktur von Weleda gewesen. Das Unternehmen stellt neben Naturkosmetik auch Arzneimittel her. Letztere seien oft lediglich für sehr individuelle Therapien gedacht. Dadurch sei das Sortiment sehr groß, erklärte der Sprecher. Das wiederum sei mit sehr hohen Kosten verbunden. Sparmaßnahmen an anderen Stellen sollen das künftig auffangen. Zudem werde die Produktion insgesamt überarbeitet. “Da füllen wir Lücken in unserem Sortiment”, kündigte der Sprecher an. Details wollte er auch hier noch nicht bekanntgeben. Hauptproduktionsstätte von Weleda ist Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis).

Quelle: dpa’
Wat de ontwikkelingen van de vrijeschool in Zutphen betreft, waar ik het op dinsdag 15 januari in ‘Ons vermogen’ het laatst over had, werd vrijdag 18 januari ‘Berichtgeving afwachten...’ gemeld:
‘Woensdag 16 januari was er een ouderavond op de Berkelschool. We wachten met berichtgeving hierover totdat we een reactie hebben ontvangen van de bestuurder.’
Dit werd gisteren gevolgd door ‘Nu-flits 10 en 16 januari’:
‘De beide ouderavonden, op de 10e en de 16e werden zeer druk bezocht. De bijdragen van de ouders en van de enquête hebben tot een uiteindelijk constructieve avond geleid.

Op de avond waren ook enkele ouders van de Zwaan die aangaven dat zij, vanuit de ervaring wat er op de Zwaan gebeurde toen die gesloten dreigde te worden, zich betrokken voelen bij wat er nu op de Berkel plaatsvindt. Wij betreuren het dat – in tegenstelling tot hetgeen werd toegezegd – de ouders verbonden aan de IJssel en De Zwaan niet meer in de mogelijkheid zijn gebracht om hun vragen te stellen.

De verslagen van zowel de 10e als de 16e volgen binnenkort op deze website.’
Ondertussen schreef De Stentor op dinsdag gewoon over ‘Open dagen Vrije School basis- en voortgezet onderwijs’:
‘De afdeling voortgezet onderwijs van de Vrije School Zutphen houdt zaterdag 26 januari een open dag. Kinderen en ouders krijgen een kijkje achter de schermen. Zo wordt er een les “magische” natuurwetenschappen gegeven en een open les toneel. Het thema “Hoofd, hart en handen” staat centraal in de Vrije School. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over de Vrije Schoolpedagogiek, over de 7e en 8e klas (leerjaar 1 en 2) en over de Regge-stroom. De open dag is van 10.00 tot 13.00 uur aan de Weerdslag 14A in Zutphen.

De vrije basisscholen De IJssel, De Berkel en De Zwaan in Zutphen houden zaterdag 2 februari een open dag. Belangstellenden zijn tussen 11.00 en 14.00 uur welkom. De Zwaan zit aan de Valckstraat 30, De Berkel aan de Weerdslag 14b en De IJssel aan de Henri Dunantweg 4.’
Ook elders wordt van alles gedaan om de vrijescholen in het zonnetje te zetten. Zondag 20 januari laakte ik in ‘Halve maan’ weer de Vereniging van vrijescholen die maar niet laat zien waar allemaal Open Dagen worden gehouden. Nu ontdekte ik wel op de website van ‘Antroposofie en het kind’ een kaart van Nederland met daarop blijkbaar alle ‘Vrijescholen’:
‘Zoek een vrijeschool in Nederland

onderbouw
bovenbouw
tobiasschool’
Dat is tenminste wat. Maar kan er niet een beetje beter samengewerkt worden? Nu hangt het allemaal weer van individuele scholen af. Gisteren plaatste vrijeschool ‘De Sterrenzanger’ (die trouwens een prachtig vormgegeven website heeft, zoals al hun publieke uitingen) dit bericht op zijn Facebookpagina:
‘Op woensdagavond 16 januari was de algemene ouderavond van onze school. Het thema was: “Kunstzinnig onderwijs”. De bijeenkomst werd door een enthousiaste oudergroep bezocht! Ook waren nagenoeg alle leerkrachten aanwezig. De bijeenkomst werd ingeleid door juf Ellie Bus. Het belangrijkste deel van de avond werd ingevuld door Dick Bruin, schoolleider van de Parcivalschool in Hoorn en autoriteit op het gebied van schildertechnieken binnen de vrijeschool. Nadat de aanwezigen waren ingezongen gaf Dick een inspirerende lezing over het gebruik van verschillende kunstzinnige werkvormen en hun belang voor de zintuigontwikkeling van de kinderen in de verschillende fasen van hun schoolperiode. Verder ging Dick nog specifiek in op het schilderen op school. Kleuterjuf Kitty nam het woord over en vertelde over de uitwerking van kunstzinnige vakken op de zintuigontwikkeling bij de kleuters. Tot slot konden de aanwezige ouders zelf aan de slag met de diverse kunstzinnige vakken die wij op school geven: schilderen, vormtekenen, muziek en hout- en steenbewerken. Er waren allerlei materialen en werken van kinderen tentoongesteld. De avond werd genoeglijk afgesloten met een hapje en een drankje. Al met al een erg inspirerende ouderavond voor zowel de ouders als leerkrachten! — Inspirerende en gezellige algemene ouderavond (4 foto’s)’
Ik vond dit bericht dus op Facebook, maar het staat sinds eergisteren ook gewoon op de website van de school. Dan wil ik u nog wijzen op de website van Uitgeverij Perun, die daar deze ‘Boekpresentatie’ bekendmaakte:
‘Op zondag 10 februari 2013 zal dan eindelijk, na vele jaren voorbereiding, de officiële presentatie plaatsvinden van het boek “De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus” van Sergej O. Prokofieff.
De boekpresentatie zal van 14:30 uur tot circa 17:00 uur duren (inclusief een gezellig samenzijn achteraf).
Plaats van samenkomst: Raphaëlkerk, van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist

Bekijk programma >>
Bekijk inhoudsopgave plus Voorwoord boek >>

U bent allen van harte welkom. Toegang gratis.
Uiteraard bestaat gelegenheid het boek na afloop van de presentatie aan te schaffen.’
Erboven staat ‘Voorintekenactie beëindigd!’
‘Met ingang van vandaag 02-01-2013 is de voorintekenactie voor het nieuwe boek van Sergej Prokofieff beëindigd. De boeken kunnen vanaf 11 februari bij de afhaalpunten worden afgehaald. Mensen die hebben aangegeven het boek per post te willen ontvangen, zullen het boek rond die datum thuisgestuurd krijgen. Afhalen bij Perun alleen na telefonische afspraak.

Inmiddels heeft iedereen die van de mogelijkheid tot voorintekenen gebruik heeft gemaakt, hierover bericht ontvangen. Mocht u onverhoopt geen bevestiging van uw bestelling hebben ontvangen, neemt u dan svp even contact met ons op.’
En over het boek zelf nog deze gegevens:
‘Nieuw!!

Sergej Prokofieff
De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus

Prokofieffs tweede grote boek na Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysterien
Ruim 500 pagina’s; gebonden; linnen omslag; stofomslag
Prijs € 39,90

Voorintekenprijs € 34,90 (t/m 30 november 2012)’
Gisteren verscheen op de website van ‘News Network Anthroposophy Limited (NNA)’ dit bericht Anthroposophie als Herausforderung für christliche Kirchen’. Als auteur wordt ‘ams’ gegeven, maar ik ben er nog niet achter wie dat is:
‘Berlin (NNA) – Esoterische Weltanschauungen wie die Anthroposophie Rudolf Steiners stellen eine Herausforderung dar, der sich die christlichen Kirchen verstärkt stellen sollten. Diese Auffassung vertritt der protestantische Theologie Jan Badewien in der jüngsten Ausgabe des Materialdiensts der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW).

Badewien schreibt in dem Text wörtlich: “Es gibt auf verschiedenen Feldern der Anthroposophie Anfragen an Kirche und Theologie, die ernst genommen werden müssen: nicht, weil sie unbedingt neu sind, sondern weil sie Fragen vieler Menschen heute betreffen und von daher schlüssige Reaktionen von Theologie und Kirche erfordern.”

Sonst sei es die Aufgabe christlicher Theologen und Apologeten, esoterische Bewegungen kritisch zu befragen, aber auch die selbstkritische Auseinandersetzung mit den Stärken neuer Glaubens- und Erkenntnisformen sei für eine moderne Kirche unverzichtbar. Die größte Herausforderung sieht Badewien im Verhältnis von Theorie und Praxis. Er zitiert Heinrich Böll mit den Worten “Wie ist es möglich, dass 800 Millionen Christen diese Welt so wenig zu verändern vermögen?” Die Zahl der Christen sei heute noch größer geworden, “aber die Anfrage bleibt”, so Badewien. Dagegen betont er “die überall anerkannte Weise, wie Anthroposophen sich um Behinderte kümmern, wie in ihren Krankenhäusern und Arztpraxen der ganze Mensch im Zentrum steht”. Eine Beschäftigung mit der Anthroposophie liege hier nahe.

Auseinandersetzen sollten sich die Kirchen nach Badewien auch mit der anthroposophischen Christologie und Steiners Konzept der “Akasha-Chronik.” In Steiners Geschichtsvisionen aus “höheren Welten” tauche auf esoterischem Wege eine “neue Offenbarung” neben dem biblischen Kanon auf. Theologen seien hier in der Verantwortung, die Autorität der Bibel immer wieder neu zu begründen und zu zeigen, warum solche neuen Offenbarungen im christlichen Verständnis “nicht nötig” seien.

Badewien vergleicht die anthroposophische Geisteswissenschaft, die er in Anführungszeichen setzt, mit anderen Glaubensrichtungen, sie funktioniere wie diese. Aus den ebenfalls in Anführungszeichen gesetzten Forschungen Steiners, an die man zuerst glauben müsse, werde ein konsistentes Weltbild abgeleitet. Wenn man ihre Grundlagen glaubend akzeptiere, erschienen Steiners Schilderungen von spiritueller Vergangenheit und Zukunft der Menschheitsgeschichte, an der der Einzelne durch Reinkarnation teilnehme, “plastisch, detailliert und nachvollziehbar”, schreibt Badewien. Auch die Theodizeefrage – die Frage, wie die Existenz eines allliebenden Gottes mit dem Leid in der Welt vereinbart werden kann – werde mit dem Glauben an “Karma”-Gesetze von der Anthroposophie schlüssig beantwortet. Die Aufgabe der Theologie sieht Badewien darin, demgegenüber die christliche Idee der Schöpfung, Auferstehung und Vergebung der Sünden zu betonen. Es müsse hervorgehoben werden, dass “dass hier Bereiche angesprochen sind, über die verantwortlich nur in Bildern geredet werden kann”.

Die Vorstellung von Karma und Selbsterlösung passt nach Badewien zum heutigen “Zeitgeist, der davor warnt, sich etwas schenken zu lassen.” Der “mündige Bürger” von heute wolle “auch seine Spiritualität selbstbestimmt leben. Auch hier liegen tiefe Anfragen an die Kompatibilität von christlichem Glauben und Theologie mit der Lebenswelt der Gegenwart”, so Badewien weiter. Die Kirche sei gefordert, ihre Inhalte auf immer neue Weise in diese Gegenwart zu übersetzen. Altbekannte Dogmen müssten einer grundlegenden “Revision” unterzogen werden, damit sie im Alltag der Menschen sinnvoll ihren Platz finden.

Badewien hat sich bereits in der Vergangenheit mehrfach kritisch mit der Anthroposophie befasst. Auch im Materialdienst der EZW wird die Weltanschauung Rudolf Steiners immer wieder diskutiert. Zuletzt hatte 2011 zu Steiners 150. Geburtstag der Theologe Werner Thiede die religiösen Einflüsse des Anthroposophie-Gründers hervorgehoben: “Steiner und die Religion – welch ein Thema! ... Seine Impulse für eine religiöse Erneuerung reichen deutlich über die Anthroposophie hinaus.”

Links:
www.ekd.de/ezw/Publikationen_2827.php
www.ekd.de/ezw/Publikationen_2455.php
Tot besluit van vandaag keren we weer terug naar weekblad ‘Das Goetheanum’, dat weer eens iets op zijn website heeft geplaatst, namelijk een soort redactioneel bij de start van het nieuwe jaar, ‘Die 1 in 2013’ door Wolfgang Held:
‘Der ferne Blick: USA, China und Russland, mit Kanada die größten Länder der Erde, haben 2012 ihr Staatsoberhaupt, ihre Regierung neu bestimmt. So verschieden die drei Reiche auch sind, sie stehen alle vor der Frage der Einheit. Offensichtlich ist es in Amerika, wo in zentralen gesellschaftlichen Fragen der politische Dialog kaum mehr gelingt. Russlands Weg zu einer modernen Gesellschaft und die gegenwärtige Politik der Einschüchterung bieten ebenfalls enorme Spannung. Und China? Dort besitzen nur 10% der Bevölkerung 85% des Vermögens. «Ein Level an Ungleichheit, den man nur von einigen afrikanischen Staaten kennt», so Prof. Gian Li (Texas University).

Vielleicht am dramatischsten stellt sich die Frage um die Einheit in Europa. Armer Süden, reicher Norden: Wie ernst meinen wir es mit der europäischen Gemeinschaft? 2013 wird das Jahr, in der nicht mehr Vokalbeln einer theoretischen Hilfe wie Schutzschirm und Eurobonds Antwort bieten, sondern vermutlich nur tatsächliche Hilfe, tatsächliches Opfer.

Und wenn der Blick nahe fällt: Der Ruf nach Selbstbehauptung und nach Selbstaufklärung in der Anthroposophischen Gesellschaft finden schwer in ein Boot. Und noch näher, ist es schließlich das Selbst, das in dem Maß Tag für Tag Wirklichkeit wird, in dem seine Pole von Empfinden und Handeln, von Lieben und Erkennen eine Einheit feiern.

Möge 2013 ein Jahr der Einheit werden – nahe und fern.’
Nabericht: net deed ‘Triodos Bank Nederland’ op zijn Facebookpagina deze melding:
‘De Groene Winkel in Zeist, gefinancierd door Triodos Bank, heeft de Inspiratieprijs Bio-Winkel 2012 gewonnen!’

4 opmerkingen:

Geert Looyschelder zei

Helaas is de lijst met vrijescholen op de website van "Antroposofie en het kind" zeer verouderd en bevat deze veel onjuistheden. Den Helder en Boxmeer staan nog vermeld terwijl die niet meer bestaan. Harderwijk en Emmen staan niet vermeld. Adressen kloppen bij veel scholen niet. Etc.
De lijst op www.watisdevrijeschool'.nl is wel up-to-date.

Michel Gastkemper zei

Ah, kijk, dat is nou eens goede informatie! Ik zal meteen de juiste link erbij geven. Maar waarom blijft alles op die website zo vreselijk klein op mijn scherm staan? Die plattegrond bijvoorbeeld is nu heel erg ingekaderd, ik kan hem ook niet vergroten. Ook niet echt handig dus.

Geert Looyschelder zei

Helaas geef je de link naar een andere site door, die is van de Vereniging van Vrijescholen.
De informatieve site waarnaar ik verwijs is een particulier initiatief: www.watisdevrijeschool.nl
Op die site is veel informatie over het vrijeschoolonderwijs te vinden.

Michel Gastkemper zei

O, u bedoelt de website van Hapé Smeele! Dat had ik inderdaad niet begrepen. Maar daar staat geen kaart van Nederland met alle scholen op. Als het om meer dan alleen een lijst gaat, kan ik ook bij de Vereniging van vrijescholen terecht, en daar ook per provincie. Of is die soms ook niet actueel?

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)