Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 7 februari 2015

Mismatch

Vanochtend schreef Eva de Valk op de website van NRC Handelsblad ‘Griepprik beschermt dit jaar slecht’:
‘De griepprik is dit jaar weinig effectief. Van de bijna drie miljoen Nederlanders die het vaccin hebben gekregen, is “een groot deel” voor hooguit 10 tot 20 procent beschermd tegen het circulerende griepvirus. Dat schrijft De Telegraaf. Met name ouderen lopen daardoor extra gezondheidsrisico’s. Viroloog Ab Osterhaus van de Universiteit Utrecht zegt tegen de Telegraaf dat de griepprik zeker 70 tot 80 procent bescherming had moeten bieden. Hij spreekt van een “mismatch”. Het vaccin, waarin drie virusstammen zitten (A-H1N1, A-H3N2 en B-influenza), sluit niet goed aan bij de huidige griepepidemie, die wordt gedomineerd door een andere variant van het A-H3N2-influenzavirus.

Mogelijk verband toename longontsteking bij 65-plussers

NRC Handelsblad schreef al eerder dat de griepprik dit jaar minder bescherming biedt. Er zijn meer 65-plussers met een longontsteking dan in andere jaren – dat is een beruchte griepcomplicatie. “De samenhang tussen ernstigere ziekten bij ouderen en het veranderde virus is nog niet bewezen, maar het lijkt allemaal bij elkaar te passen”, aldus Gé Donker, epidemioloog aan het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), tegenover de krant.’
René Steenhorst in De Telegraaf maakte er vanochtend nog iets veel mooiers van, ‘Griepprik werkt nauwelijks’:
‘De griepprik werkt dit jaar amper. Een groot deel van de bijna drie miljoen Nederlanders die het vaccin hebben gekregen, is voor hooguit 10 tot 20 procent beschermd tegen het circulerende griepvirus. Honderdduizenden met hart- en vaatziekten, diabetes, vormen van kanker of longziekten, vooral ouderen, lopen nu extra gezondheidsrisico’s. Dit, terwijl de griepinjectie hen juist had moeten vrijwaren.

Virologen erkennen de dramatisch slechte effectiviteit van het griepvaccin van dit jaar. RIVM-viroloog dr. Adam Meijer noemt de situatie zorgwekkend. Prof. dr. Ab Osterhaus van de Universiteit van Utrecht betitelt het vaccin als een “mismatch”. “De bescherming had zeker 70 tot 80 procent moeten zijn.”

Het huidige vaccin sluit vrijwel niet aan bij de werkelijkheid. Lees meer in De Telegraaf van vandaag
Twee dagen eerder waren de mazelen in het nieuws. In de Volkskrant schreef Arie Elshout ‘In VS zijn zelfs de mazelen politiek’:
‘Er is een uitbraak van mazelen in Amerika. Woensdag waren er 102 gevallen. Dat zijn er weleens meer geweest de afgelopen jaren. Maar de presidentsverkiezingen van 2016 komen eraan en dan wordt alles al gauw politiek, ook de mazelen.’
Ook Trouw liet zich die dag niet onbetuigd, maar gaf er een andere draai aan. En hengelde daarmee naar de prijs voor het grootste mismatch-artikel. Jan Kruidhof schreef eergisteren namelijk een artikel met de titel ‘Vaccinaties vooral impopulair bij rijken en antroposofen’. Hij constateerde:
‘Bij een uitbraak van mazelen wordt in Nederland al snel naar de biblebelt gekeken.’
Om vervolgens te concluderen:
‘Toch vormen reformatorische christenen niet de grootste groep anti-inenters. Want dat, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder al, zijn antroposofen.’
De link leidt naar een artikel van Emiel Hakkenes op 3 augustus 2013, ‘Vooral antroposofen enten kinderen niet in’, dat als bron fungeert. Hij schreef daarin onder meer:
‘De grootste groep niet-inenters bestaat volgens het RIVM uit antroposofen.’
Maar dit is onzin, gewoon niet waar en allang weerlegd, notabene door het RIVM zelf. Trouw blijft het echter maar herhalen. Ik heb dit aangetoond op dezelfde 3 augustus 2013 in ‘Koeienletters’ met behulp van scepticus Jan Willem Nienhuys en ben er op 3 mei 2014 teruggekomen in ‘Wereldbeelden’. Maar dat helpt allemaal niets. Daarom hier nog een keer wat het ‘Rijksvaccinatieprogramma (RVP)’ op 5 augustus 2013 schreef op Facebook:
‘Uit een artikel in Trouw van afgelopen zaterdag is abusievelijk het beeld ontstaan dat RIVM heeft gezegd dat de grootste groep mensen die niet willen vaccineren, antroposofen zijn. Dat is een verkeerde uitleg van wat het RIVM (Roel Coutinho) heeft gezegd. Antroposofen vormen één van de groepen mensen die om wat voor reden dan ook, geen vaccinatie tegen bijvoorbeeld mazelen nemen. Hoe groot die groep is, weten we niet precies. De reden waarom mensen hun kinderen niet laten vaccineren, registreren we niet. In Nederland kiest 4 tot 5% van de mensen ervoor om hun kinderen niet te laten vaccineren. Die groep bestaat uit bevindelijk gereformeerden (naar schatting zo’n 1 tot 1,5%), antroposofen, mensen die vertrouwen op homeopathie, mensen die bang zijn voor bijwerkingen en mensen die om welke andere reden dan ook niet laten vaccineren. Of een combinatie daarvan. Harde cijfers hierover hebben we dus niet. Het interview in Trouw is niet vooraf door het RIVM gezien, dus we hebben de feiten niet vooraf kunnen checken.’
Kun je zo’n krant nog serieus nemen? Misschien wel de beste krant van Nederland? Op deze manier zeker niet! Juist vandaag is het februarinummer van Motief verschenen, over antroposofische gezondheidszorg. Dat is blijkbaar hard nodig. Inhoud van de nieuwe editie nummer 189:
‘Meer zingeving in de spreekkamer

Dr. Machteld Huber promoveerde onlangs op het concept “positieve gezondheid”. Zingeving en spiritualiteit vormen een belangrijk onderdeel van deze visie. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat wanneer een patiënt ontdekt wat zijn of haar drijfveren zijn, je echt een stap verder in het helingsproces komt.

Nieuws

Een nieuwe column en wel van voorzitter Jaap Sijmons. Deze maand over de exposities rond Rothko en Steiner. Verder een proefschrift over Marie Steiner-von Sivers, een prijs voor het warmte-onderzoek van Astrid van Zon en aandacht voor jongerenscholing, de Antroposanapolis en een broodfonds voor antroposofische zzp’ers. Natuurlijk treft u ook weer een goedgevulde agenda.

Zuigelingenzorg: welkom in je lichaam

Als antroposoof realiseer je je, misschien meer dan veel andere ouders, dat een kindje ergens vandaan komt. In de natuurlijke kraamzorg en op het antroposofisch consultatiebureau speelt een goede begeleiding van het incarnatieproces een belangrijke rol, hoewel de basis van deze zuigelingenzorg hetzelfde is als bij de reguliere variant.

Zorginstellingen in zwaar weer

Omdat de zorg goedkoper moet, is de structuur ervan op ongekende schaal op de schop gegaan. Zorg in instellingen is te duur en dus moet er steeds meer ambulant gewerkt worden. Hoe raken de veranderingen antroposofische zorginstellingen en wat is hun antwoord hierop? Samenwerking en behoud van antroposofische waarden blijken hierbij sleutelbegrippen.

Is antroposofische zorg nog betaalbaar

Hoe goed wordt antroposofische zorg door de zorgverzekeringen gedekt? Het is helemaal niet eenvoudig deze door zorgverzekeraars te laten vergoeden, zo vertellen zowel John Benjamin van de NVAZ als Andreas Reigersman van Antroposana. Er is nog veel te winnen wat betreft onderzoek naar en positionering van antroposofische therapieën.

Slaap er eens een nachtje over

In de antroposofische literatuur is bekend dat innerlijke scholing bevorderend werkt op de gezondheid. Kun je dat menskundig doorzien? Joop van Dam legt uit hoe je zowel in de nacht als overdag kunt werken aan de opbouw van levenskrachten. Hij ziet de scholingsweg als het lopen van een nieuw pad.’
Een voorspelling die uit gaat komen deed ik twee jaar geleden. Op 9 april 2013 schreef ik in ‘Kleuters’:
‘Het is lang geleden, op 22 juli 2012 in “Nacht”, dat ik het over de aanstaande biografie van Andreas Burnier door Elisabeth Lockhorn had. Volgens mijn gissing had die afgelopen najaar moeten uitkomen. Nu vond ik een tweet van 29 maart van Tilly Hermans van Uitgeverij Augustus, waarin zij schrijft: 
Tilly Hermans ‏@TillyHermans 29 maart
Goed volk op Goede Vrijdag. Elisabeth Lockhorn is druk bezig aan levensverhaal v Andreas Burnier. Fascinerend! pic.twitter.com/j4FXYxcNmX” 
Dat belooft wat. Maar dan zal het wel 2014 of zelfs 2015 worden, vermoed ik...’
Op 5 september 2014 in ‘Veertienhonderdenéén’ presenteerde ik:
‘De stichting Andreas Burnier is opgericht om het litteraire en wetenschappelijke werk te beheren van Andreas Burnier (pseudoniem van C.I. Dessaur, 1931-2002), de herinnering aan haar persoon levend te houden en projecten die hiertoe bijdragen financieel te ondersteunen. De stichting heeft geen eigen kapitaal en is afhankelijk van subsidies en sponsoren.’
Met even verderop de vermelding, op ‘Nieuws & Blog’:
‘Biografie Andreas Burnier
17-12-2013
In het najaar 2014 verschijnt een biografie van Andreas Burnier (C.I. Dessaur), geschreven door publiciste Elisabeth Lockhorn.’
Die had er dus allang moeten zijn. Op Eerste Kerstdag jongstleden speurde ik hiernaar en vond het volgende bij Bruna:
‘Andreas Burnier, metselaar van de wereld

Paperback
Elisabeth Lockhorn
Dit product is beschikbaar vanaf 1 mei 2015

Samenvatting

Schrijver en criminoloog Andreas Burnier / Ronnie Dessaur (1931-2002) was een leven lang ontheemd, hetgeen zijn weerslag vond in indringende romans als Een tevreden lach, De litteraire salon, Het jongensuur en in talrijke essays en lezingen. Als Joods kind werd zij in de oorlog in zestien verschillende onderduikgezinnen geplaatst. Als “transgender avant la lettre” worstelde zij met haar identiteit. Als feministe weigerde zij mannenhaat en gebrek aan ambitie als deugden te aanvaarden. Als wetenschapper waagde ze het te vloeken in de Kerk der Rede. Wat Reve betekende voor de mannelijke homoseksueel, betekende Andreas Burnier voor de vrouwelijke. Toen de euthanasiewet in de maak was, die door heel vooruitstrevend Nederland werd omhelsd, wees zij in een fel pamflet op de gevaren ervan en bepleitte zij andere vormen van omgang met stervenden. In een tijd dat de ziel werd afgeschaft had zij de euvele moed het over de ziel te hebben.

Productinformatie

Auteur: Elisabeth Lockhorn
Taal: Nederlands
Uitgever: Atlas Contact, Uitgeverij
ISBN: 9789045028644
Productsoort: Boek
Categorie: Biografie van schrijvers
Leeftijd: Volwassenen
Verschenen: mei 2015
Pagina’s: 480
Formaat’
Een heel ander bericht vond ik vandaag op de website van het Goetheanum in Zwitserland, het thuis van de Algemene Antroposofische Vereniging. Onder de rubriek ‘Aus dem Leben am Goetheanum’ is daar te lezen ‘Euroabwertung erfordert einen Einkommensverzicht der Goetheanum-Mitarbeitenden’:
‘Durch einen Verzicht auf 7,7% des Einkommens aller Mitarbeitenden will das Goetheanum die Verluste aus der Euroabwertung abfangen und dadurch Entlassungen vermeiden sowie die aktuellen Projekte aufrechterhalten.

Durch den Entschluss der Schweizerischen Nationalbank, ab dem 15. Januar 2015 den Mindestkurs des Schweizer Franken gegenüber dem Euro von CHF 1,20 zu € 1,00 nicht mehr zu sichern, werden im Jahr 2015 dem Goetheanum nur aus diesem Währungsgefälle voraussichtlich 1,2 Mio CHF im Haushalt fehlen, denn 80% der Spenden und 90% der Mitgliederbeiträge kommen aus dem Euroraum. Dieser Verlust entspricht 8% des Gesamtbudgets. Die Verantwortlichen des Goetheanum möchten diese Herausforderung auf dreifache Weise beantworten:

1. Nach den Renovationen des Bühnenraumes und der Hülle des Goetheanum und vielfältigem personellen Umbaus befindet sich das Goetheanum auf einem dynamischen Kurs, der mit der Faustinszenierung 2015/16 besonderen Ausdruck bekommt. An dieser Dynamik möchte die Goetheanum-Leitung trotz der Währungseinbussen festhalten. Für den geplanten Umbau des Erdgeschosses setzt sie nur zweckgebundene Rücklagen und Spenden ein sowie bestimmte Erbschaften. Durch diese Investitionen hofft Justus Wittich, Finanzchef des Goetheanum, schon 2016 ein positiveres Ergebnis erzeugen zu können.

2. Diese Gesamtleistung möchte die Goetheanum-Leitung in den nächsten beiden Jahren mit der bestehenden Mitarbeiterschaft trotz der knappen Mittel stemmen und dabei möglichst ohne Entlassungen auskommen.

3. Dies wird erreicht, wenn durch Verzicht aller Mitarbeitenden auf das 13. Monatseinkommen und durch weitere Sparanstrengungen bei den Sachausgaben es gelingt, die zu erwartenden Einnahmeverluste weitgehend auszugleichen.

Der solidarische Lohnverzicht des 13. Monatseinkommens entspricht einer Reduktion des Einkommens von 7,7% und entlastet den Haushalt des Goetheanum um 700.000 CHF.’
Eerder had de website van een Zwitsers televisieprogramma, dat neem ik tenminste aan maar weet ik niet zeker, hier op 3 februari ook al aandacht aan besteed, in ‘Anthroposophen kürzen Mitarbeitern die Löhne’:
‘Der starke Franken fordert erneut einen Tribut: Die Mitarbeiter der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft müssen auf den 13. Monatslohn verzichten.’
Daarin wordt het sterker (en slechter) voorgesteld:
‘Wer die Lohnkürzung nicht akzeptiert, dem wird eine Änderungskündigung aufgezwungen. Er erhält ein Angebot zur Wiedereinstellung zu schlechteren Bedingungen. Der neue Lohn dürfte so viel tiefer ausfallen, dass die Gesamtsumme einer Streichung des 13. Monatslohns entspricht.’
En:
‘Nächste Woche würden die rund 180 Mitarbeiter des Goetheanums einen Brief erhalten, bestätigt Mediensprecher Wolfgang Held.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)