Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 25 september 2011

Cohortonderzoek


Afgelopen donderdag 22 september kwam het Louis Bolk Instituut met het volgende bericht naar buiten, ‘Biologisch-dynamische melk gezonder. Uniek onderzoek toont verschillen tussen gangbare en biologisch-dynamische zuivel’:
‘Bij moeders die tijdens hun lactatieperiode biologisch-dynamische zuivel gebruiken, worden opvallend méér gunstige vetzuren (zoals rumenzuur en trans-vacceenzuur) in de moedermelk gevonden in vergelijking met moeders die gangbare zuivel gebruiken. Bovendien bevat die moedermelk minder ongunstige transvetzuren (zoals elaïdinezuur) dan wanneer zij gangbare melk gebruiken. Moedermelk van vrouwen die biologische zuivel nuttigen, vertoonde tussenliggende waarden. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Universiteit Maastricht, het Zwitserse Paracelsus Ziekenhuis en het Louis Bolk Instituut.

Langlopend onderzoek om gezondheidsbevorderende werking te achterhalen
Het onderzoek maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek Koala dat in 2000 gestart is, waarbij onderzoekers de gezondheid van kinderen en volwassenen over een lange tijd volgen. Doel is om na te gaan in hoeverre leefstijl (zoals eetpatronen en speciale voeding) van invloed zijn op de gezondheid. Uit onderzoek uit 2008 bleek al dat 2-jarige kinderen tot 30% minder last hebben van eczeem als zij biologische zuivelproducten gebruiken in plaats van gangbare zuivel. Het deelonderzoek over de kwaliteit van biologisch-dynamische producten is onlangs afgerond.

Gezonde start als baby basis voor gezondheid
“Een verklaring voor het verschil in vetzuren kunnen we zoeken in de samenstelling van het veevoer. Koeien van biologisch-dynamisch werkende veehouders eten veel vers gras uit een kruidenrijke wei en bijna geen krachtvoer. Dit heeft gevolgen voor de vetzuursamenstelling”, licht Lucy van de Vijver, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, toe. “Bovendien wordt biologisch-dynamische melk – in tegenstelling tot biologische en gangbare melk – niet gehomogeniseerd bij de bewerking van rauwe melk naar consumptiemelk. Hieruit blijkt weer dat zelfs de voeding op heel jonge leeftijd een belangrijke basis is voor gezondheid.”

Meer informatie over dit Koala-onderzoek vindt u op onze website. Referentie: DOI 10.1007/s13165-011-0013-4. Het Engelstalige artikel kunt u online raadplegen.’
De link naar dat meer onderzoek op onze website leidt naar ‘Koala: onderzoek naar biologisch gezonder’:
‘Gezondheid van kinderen die biologisch eten
In het onderzoeksproject Koala (2008-2011) onderzoekt het Louis Bolk Instituut of biologische producten een gezondheidsbevorderende werking hebben. De onderzoekers bestuderen dit bij kinderen van 7 en 8 jaar en richten zich op de ontwikkeling van overgewicht en allergie. Ook vergelijken ze de nieuwe onderzoeksdata met de resultaten die eerder uit het Koala-onderzoek (2000-2007) zijn gekomen. Het Louis Bolk voert het onderzoek samen met de Universiteit van Maastricht uit. Het project wordt door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie gefinancierd in het kader van de Nota Biologische Landbouw.

Waarom zou biologisch gezonder zijn?
De hypothese is dat biologische voeding een gezondheidsbevorderende werking heeft. De producten komen voort uit een teeltsysteem dat geen gebruik maakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De plant zelf moet robuust zijn, waardoor ziekten en plagen minder kans krijgen. Bovendien wordt in de veeteelt antibioticum incidenteel in plaats van systematisch toegediend. Als uit het onderzoek blijkt dat biologische producten gezondheidsbevorderende effecten bij mensen hebben, kan dit gebruikt worden bij de vermarkting. Bij dieren is duidelijk geworden dat biologische voeding effect heeft op het immuunsysteem. Meer hierover leest u in de Nederlandstalige samenvatting van onze publicatie Organic More Healthy? uit 2007.

Uniek onderzoek wereldwijd
Het eerste deel van het cohortonderzoek Koala is al in 2000 gestart. Destijds is van ruim 2800 zwangere vrouwen uitgebreid informatie verzameld over hun leefstijl en voeding. Sinds hun geboorte zijn de kinderen onderzocht en elk jaar opnieuw gescreend. Dit is het enige onderzoek wereldwijd waarbinnen het effect van biologische voeding of andere specifieke leefwijzen op de gezondheid van opgroeiende kinderen wordt onderzocht. Kinderen die overwegend biologische zuivelproducten gebruikten, bleken op 2-jarige leeftijd 30% minder kans op eczeem te hebben. Verder blijkt moedermelk van vrouwen die biologisch-dynamische zuivel nuttigen, meer gunstige vetzuren (zoals rumenzuur en trans-vacceenzuur) te bevatten en minder ongunstige transvetzuren (zoals elaïdinezuur). Deze en andere conclusies zijn in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, zoals in het British Journal of Nutrition, Organic Agriculture en in Allergy. Kijk voor meer informatie op de website van het gezamenlijke Koala-onderzoek.

Voor meer informatie over het voedingsonderzoek dat het Louis Bolk uitvoert kunt u contact opnemen met Lucy van de Vijver.

Lees ook

1 opmerking:

barbara2 zei

danke für den tipp, die englische veröffentlichung konnte ich mir tatsächlich herunterladen

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)