Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 9 december 2008

Naamsverandering

De website van de Vrije Hogeschool is geheel vernieuwd. Daarbij is de naam veranderd in Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, Vrije Hogeschool. De ontwikkelingen die hier naartoe leidden, heb ik op 18 juli 2008 beschreven in ‘De Vrije Hogeschool‘. Ik maakte daarbij dankbaar gebruik van de weblog die Jeroen Lutters mede hierover verzorgde. Op die weblog is sindsdien niks meer gebeurd. Dat komt doordat Jeroen Lutters een andere website voor hetzelfde doel in gebruik heeft genomen. Hierop houdt hij zelfs drie weblogs bij. Die hebben te maken met de verschillende taken die hij heeft. Of laat ik liever zeggen: met de drie onderzoeken waar hij mee bezig is:

‘Liberal Education

Lectoraat Liberal Education: In het kader van mijn werkzaamheden op de HU en de Vrije Hogeschool/ Bernard Lievegoed College for Liberal Arts doe ik onderzoek naar de levensvatbaarheid van een Lectoraat Liberal Education. Het lectoraat Liberal Education maakt zich hard voor het ontwikkelen van een vrije samenleving. In het verlengde daarvan houdt ze zich bezig met het ontwikkelen van culturele geletterdheid.

Art Based Learning

Adolescentie in fictie: Het gaat om een promotieonderzoek naar de adolescent in de cultuur. Door analyse van een schilderij, een literair werk en een film wordt een beeld gegeven hoe het beeld van de adolescent eruit ziet en hoe dat doorwerkt in de cultuur (Art Based Learning). Adolescentie in fictie honoreert daarbij het “anders zijn” van de adolescent. Een duidelijke verbinding wordt gemaakt tussen cultuuranalyse en cultuurpolitiek. Het onderzoek wordt gedaan in een samenwerking tussen de HU en de UvA. De promotor is Prof. Dr. Mieke Bal.

Academische Scholen

Research en Design Scala/Nuovo : Het betreft een onderzoek/ testcase voor een stimulerende leer/werkomgeving voor docenten, docenten in opleiding, en docent-onderzoekers. In het kader van de dieptepilot Academische Scholen II gaat een deelonderzoek van start. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het Scala College i.s.m. NUOVO. Het onderzoek heeft een duidelijke verbinding naar de ontwikkeling van de HU als een Research Hogeschool. In samenhang met mijn werkzaamheden voor de Academische Scholen ben ik ook betrokken bij de ontwikkeling van de Masters Leren & Innoveren (Faculteit Educatie HU).’

Zoals gezegd, van ieder van deze drie onderzoeksonderwerpen houdt Jeroen Lutters dus een weblog bij. Hij was eerst zelf directeur en is nu voorzitter van het bestuur van de Vrije Hogeschool/Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, zoals hij op zijn welkomstpagina beschrijft.

Gaan we nu naar de vernieuwde website van de Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, Vrije Hogeschool (ja, er staat ‘de’ voor College, en niet ‘het’, wat ik zou verwachten, dus dat houd ik dan maar aan), dan vinden we op de homepage de volgende tekst, waarbij de verschillende onderdelen meteen aanklikbaar zijn:

‘Liberal Arts – het gaat om de complete mens

Persoonlijke en professionele ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de basis van het Liberal Arts programma van de Bernard Lievegoed College for Liberal Arts.

Vrije Jaar (een jaar) Méér dan een oriëntatiejaar

Minor Liberal Arts (half jaar) Pre-Master voor hbo-studenten

Studie Intermezzo (3 maanden) Studietwijfels? Gestopt met je studie? Bepaal je koers!

Studie Succes (naast je studie) Studievertraging of moeite met afstuderen? Succesvol je studie afronden.

Studie Plus (naast je studie) verbreding en verdieping naast je studie.

Masterclasses Omdat je verder wilt. Inspiratie en verdieping.’

Het eerste is natuurlijk het bekendst:

‘Het Vrije Jaar: het jaar van je leven

Een jaar om je eigen talenten beter te leren kennen en om na te denken over wat je wilt studeren. Een jaar vol inspiratie in een groep mede-studenten die, net als jij, het beste uit zichzelf willen halen en je bereid je voor op een succesvolle studietijd. Het Vrije Jaar, meer dan een oriëntatiejaar. Dat is Het Vrije Jaar aan het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, de Vrije Hogeschool. [Hé, dat is gek, hier staat opeens ‘het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts’, MG] Het jaar van je leven. Een mooier begin van je studietijd is nauwelijks denkbaar.’

Maar waar mijn meeste belangstelling naar uitgaat, is de minor en de masterclass:

‘Minor Liberal Arts. Een pre-master voor hbo-studenten.

Zoek je een minor met inhoud? Een programma dat je dichter bij jezelf en je talenten brengt? Volg dan de Minor Liberal Arts aan het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, de Vrije Hogeschool.

Kunst, wetenschap en samenleving zijn de pijlers van de Minor Liberal Arts. Het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts organiseert de minor in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

De minor is bedoeld voor studenten die verdieping en verbreding willen. Die inspiratie zoeken en streven naar professionele en persoonlijke ontwikkeling. Die hun academische en onderzoekende houding verder willen ontwikkelen.

Deze minor is een belangrijke stap naar education permanente. En een goede voorbereiding voor studenten die een master willen doen.’

Over de plannen voor de masterclass hebben we al op 18 juli kunnen lezen. Eens kijken wat er nu van terecht gekomen is. De startbijeenkomst op 26 februari 2009 bestaat uit een ‘Bernard Lievegoed Lezing’ door docent Jeroen Lutters. De laatste bijeenkomst is op 11 december 2009. Het programma vermeldt:

‘De Masterclass bestaat uit vier series van telkens twee werkbijeenkomsten. De docenten presenteren het werk van een wetenschapper/kunstenaar en leggen in een open, onderzoekend gesprek de relatie met de eigen vragen van de deelnemers. De deelnemers maken aan de hand van de literatuur en de opdrachten van de werkbijeenkomsten een verslag van hun bevindingen. De docenten geven feedback en ondersteuning. De deelnemers presenteren hun visie aan elkaar op de laatste bijeenkomst. (...)

De docenten

Dr. John van Schaik was boerenknecht, werkte in de verslavingszorg, studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde in 2004 op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse christelijke katharen. Hij publiceerde over het esoterische, gnostische en mystieke christendom en is hoofdredacteur van BRES, Magazine voor religie, wetenschap en gnosis. John doceert o.a. aan de Hogeschool Windesheim en de Erasmus Universiteit.

Drs. Jeroen Lutters studeerde cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is als publicist, onderzoeker en docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Tevens is hij voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Hogeschool. Jeroen doet een promotieonderzoek over jeugd en postmoderne cultuur aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam school of Cultural Analysis). Jeroen publiceerde o.a. Adolescentie in Fictie: Caravaggio’s verbeelding van de adolescent en binnenkort verschijnt van hem een boek over Virginia Woolf.

Mr. Eric van de Luytgaarden studeerde rechten, filosofie en psychologie aan de Universiteit van Groningen, werkte als docent aan universiteiten en als rechter-plaatsvervanger. Hij is lector bij de Hogeschool Utrecht, organisatie adviseur bij het NPI en internationaal gastdocent. Eric publiceerde over humaniteit, sociale innovatie en recht.

Dr. Roel de Groot is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden en publiceerde over ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en over de betekenis van spel en speelgoed voor de ontwikkeling. Hij is lid van de ICCP (International Council for Children’s Play), van de wetenschappelijke adviesraad van Jantje Beton, gastdocent aan de Universiteit van Stellenbosch en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.’

Roel de Groot kwamen we al eerder tegen bij de opening van het Kindertherapeuticum. John van Schaik is hier ook geen onbekende. Over Eric van de Luytgaarden heb ik tot nu toe nog niet geschreven. Maar dat kan altijd nog.

5 opmerkingen:

barbara2 zei

wunderbar, dass auf diese art lievegoeds name verewigt ist und bei einer zu ihm so passenden einrichtung.

John ervenbos zei

Dag Michel,

Dank je voor deze interessante nieuwsgaring, toelichtingen en verwijzingen.

Vraag me af hoe de ‘Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap’ van AviN en het in jouw nieuwsartikel genoemde en behandelde ‘Bernard Lievegoed College For Liberal Arts’ zich tot elkaar verhouden. Niet alleen op wetenschapsgebied, wetenschapsniveau en werkgebied, maar ook qua werkcontacten, werkoverleg en personele bezetting. Harmonieert het of zijn er ook spanningsvelden?

Zo is me bijvoorbeeld bekend dat John van Schaik geijverd heeft voor de oprichting van een sectie voor Godsdienstwetenschappen (theologie) aan de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, maar dit niet ingewilligd werd. Terecht niet werd gehonereerd in mijn ogen. Het Bernard Lievegoed College heeft hem aangetrokken als docent, dat kan natuurlijk.

Voor meer over de ‘Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap’ van AviN, zie internetadres:
http://www.antroposofie.nl/vereniging/vrije_hogeschool/ms/introductie

De naamswijziging kan ook samenhangen met het feit dat beide Hogescholen al te vaak, al te makkelijk met elkaar werden verward. Hoe men ertoe gekomen is om er de naam van de bekende antroposoof Bernard Lievegoed aan te verbinden is me niet duidelijk, maar misschien staat dat ergens op de website van dat college.

De zeven vrije kunsten en de negen muzen hebben mijn bijzondere belangstelling. Verdiep me daar nader in. Kom daarbij ondermeer tot de vaststelling dat een omschrijving van de muze Polyhymnia (ook wel Polymnia genoemd) op mijn weblog aanpassing behoeft. Zal daar binnenkort toe overgaan. Polyhymnia hangt samen met de werkingssfeer van de planeet Saturnus.

Vriendelijke groet,
John

John Wervenbos zei

Vraag: of vergis ik me en had van Schaik eerder geijverd voor een faculteit Godsdienstwetenschappen aan wat nu het Bernard Lievegoed College heet? Vooralsnog hou ik het toch op het eerste, maar ik laat me graag verbeteren.

Over één en ander repte hij kort in een voordracht, welke hij enige tijd geleden voor de Antroposofisch Vereniging afdeling Rotterdam hield; onderwerp: de islam in het licht van een boek dat hij onlangs samen met een soefi-meester heeft geschreven.

Barbara, ook leuk om hier soms ook jouw commentaar te kunnen lezen.

John Wervenbos zei

Vandaag pas viel mijn oog op de brochure ‘De impuls van Bernard Lievegoed en zijn maatschappelijke betekenis voor onze tijd’, welke bij het kerstnummer van Motief bijgevoegd was. Heb het met interesse gelezen.

In de brochure wordt informatie gegeven over de ‘Werkgroep Maatschappelijke Betekenis Bernard Lievegoed’. In het bijzonder over het ontstaan, de doelstelling en de activiteiten van de werkgroep. Uiteraard bevat het ook een korte biografische schets van de activiteiten en het werk van Lievegoed.

De doelstelling is opmerkelijk: “De impuls van Bernard Lievegoed hernieuwd onder de aandacht brengen en verder ontwikkelen. Een impuls ten behoeve van een ‘cultuur van het hart’, een cultuur ‘die het kwetsbare beschermt en voedt, en die is gebaseerd op vertrouwen.’”
Daarbij wordt ook verwezen naar de website ‘100 jaar Bernard Lievegoed – De bezielde samenleving’, internetadres:
http://www.bernardlievegoed.nl/index.htm

Bijgestaan door werkgroepleden zal jij Michel de biografie gaan schrijven. Een hele opgave, maar eerst moet de financiering nog rondkomen, begrijp ik. Neem aan dat je op enig moment, over dit project, deze impuls, nog schrijven zult op ‘Antroposofie in de pers’. Ben benieuwd.

John Wervenbos zei

Goed, heb nu volkomen zekerheid. In Motief, oktober 2002, stelt Van Schaik in de slotparagraaf 'Theologische sectie', dat hij voorstander is van een theologische sectie binnen de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging. Hij legt daarbij ook uit waarom hij dat vindt.

Zie internetadres:
http://www.antroposofie.nl/literatuur/antroposofische_literatuur/artikelendatabase/ms/int/df/motief56-1

Vraag me af wie zoal deze opvatting met hem deelt.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)