Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 12 december 2008

Directeur

Een week of wat geleden kreeg ik weer de regelmatige mailing van opleidingsinstituut Kraaybeekerhof in de bus, gedateerd 28 november. Ik had er totnogtoe niet goed ingekeken. Het eerste wat me opviel, was dat er iets met de typemachine was (wordt die nog gebruikt tegenwoordig?). Want steeds na elke ‘w’ volgde er een spatie, waar deze letter ook in het woord staat, en dat is een gek gezicht. De mailing ging over de in-company training ‘Antroposofie als frisse wind’.

‘Graag komen w e, w anneer u geïnteresseerd bent, met u in gesprek over een training op maat die past bij u w instituut en uw mensen. Mocht u w illen horen hoe deze trainig door uw voorgangers is ervaren, dan brengen w ij u graag in contact met organisaties w aar w ij eerder onze diensten leverden.’

Maar het meest opvallend was de onderteking. Namelijk niet door Michiel Rietveld, sinds jaar en dag oprichter en directeur van Kraaybeekerhof, maar door ‘Suzanne van Haaften, directeur’. Dat is natuurlijk wel een schok. En ook een vreugdevolle herkenning. Want Suzanne van Haaften is een bekende, in verschillende opzichten.

Ik ging eerst naar de website van Kraaybeekerhof, om bevestiging van deze ingrijpende verandering te krijgen. Maar nee hoor, geen enkel teken dat hierop duidt. Nog erger, de meest recente berichten lijken van jaren geleden te stammen. Een kras voorbeeld:

‘Kraaybeekerhof is de winnaar van de milieuprijs 2000. De jury was unaniem in haar oordeel. Het bedrijf is gekozen uit 12 aanmeldingen, omdat het blijk geeft van goed doordachte milieuzorg, innovatief en creatief is. Milieugedeputeerde P.J.M. Rombouts heeft op 19 december de prijs uitgereikt aan de directeur van het bedrijf.’

En deze:

‘In 2004 en 2005 wordt een reorganisatie op het landgoed doorgevoerd waardoor de samenhang van het landgoed nog beter te beleven is. Uitbreiding van de bloemkwekerij en de moestuinen en de nieuwe inrichting van een fruitboomgaard horen daarbij. Doordat enige vervallen schuren zijn opgeruimd is het landgoed veel weidser geworden. Stilte plekken en verhoogde bankjes maken een bezoek aan het landgoed tot een onvergetelijke gebeurtenis.’

Over de organisatie van Kraaybeekerhof:

‘Eigenaar van het landgoed is de Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof (SOGK). Er zijn diverse huurders. De grootste huurder is de Stichting Studiecentrum Kraaybeekerhof (SSK). Het SSK is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische kanten van het cursuswerk.

Onder de inhoudelijke paraplu van het SSK valt de Kraaybeekerhof Facilitair BV. Deze BV draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de zalen en het restaurant. Tevens onder de inhoudelijke paraplu van het SSK valt de Stichting Biologisch dynamische Landbouw. Deze Stichting draagt zorg voor het dagelijks onderhoud op het Landgoed.

Er werken bij SSK, Facilitair BV en Stichting BD Landbouw samen 20 mensen (stand 1 mei 2005), deels part time. Het SSK heeft maar 1 docent in dienst. Het cursus bedrijf draait dan ook op ongeveer 30 parttime en freelance docenten.’

Over Kraaybeekerhof heb ik zelf nog Michiel Rietveld voor Motief in februari 2005 mogen interviewen. Hierin vertelt hij over de oorsprong van dit cursuscentrum en hoe het met zijn eigen biografie verweven is.

‘Kraaybeekerhof startte in 1977 in samenwerking met het agrarisch opleidingscentrum Warmonderhof een tweejarige scholingscursus bd-landbouw een opleiding voor mensen die de bd-landbouw in wilden. “Die opleiding is nog steeds een van onze paradepaardjes; hij heeft nog geen enkel jaar ontbroken.” Kraaybeekerhof wil aanbieden wat elders niet gebeurt. Van een ondernemingsopleiding voor natuurvoedingswinkeliers, destijds afgesloten met een officieel middenstandsdiploma tot een driejarige opleiding tot natuurvoedingsconsulent.’

Suzanne van Haaften komen we op de website van Kraaybeekerhof tegen bij het gedeelte over de Natuurvoedingskundige: Driejarige opleiding voor gezondheid door goede voeding’, onder de docenten:

‘Suzanne van Haaften (studieleider): ervaringskunde; oefenuur; intervisie; gesprekstechniek, kindervoeding’.

Maar meer dan dit is er tot nu toe ook niet te vinden. Wel is er een Nieuwsbrief van het Kindertherapeuticum van 20 december 2003 (nr. 13), waarin zij wordt voorgesteld als nieuwe medewerker:

‘Van meet af aan was het de bedoeling om iemand in ons team te hebben met verstand van voeding. We zijn ontzettend blij dat dat nu gelukt is. Suzanne van Haaften is te consulteren via een gewone intake in het Kindertherapeuticum, maar ook kunt u als verwijzer direct naar haar doorverwijzen. De assistente maakt de afspraken, consulttarief volgens de richtlijnen van de beroepsgroep, op het moment 40 Euro per uur.

“Omdat ik als nieuweling bij het Kindertherapeuticum ben komen werken, wil ik mijzelf graag introduceren. Mijn naam is Suzanne van Haaften, ik ben 35 jaar en moeder van twee jonge kinderen. De wens om te werken met kinderen leeft bij mij al lang. Na mijn schooltijd te hebben doorgebracht op de Vrije School in Den Haag, werkte ik een jaar in een heilpedagogische instelling: een Camphill Community in Engeland. Vervolgens startte ik de Vrije Pedagogische Academie, vanuit de wens om meer te weten over de ontwikkeling van het kind in het licht van de antroposofie. Het leraarschap was mij echter niet op het lijf geschreven zodat ik de opleiding stopte, waarna ik anderhalf jaar werkte bij het voormalig biologisch dynamische Restaurant Lembas in Driebergen. Als jong mens was ik mij zeer bewust van de voordelen die dat had: ik kreeg iedere dag – gratis – een gezonde maaltijd voorgeschoteld! In de jaren daarna liet ik de ‘antroposofische kringen’ wat los en werkte ik in het ‘gewone’ bedrijfsleven. Eerst als office manager, later als editor. Het werk verdiende goed, maar gaf slechts tijdelijke voldoening. Steeds bleef het gevoel knagen dat ik nog niet deed wat mij werkelijk te doen stond. Los van mijn regelmatige gang naar de natuurvoedingswinkel, ging de wereld van voeding en voedingsproblematiek tenslotte pas voor mij open met de geboorte van mijn twee dochters, nu 3 en 4 jaar oud. De problemen die zij beiden na hun geboorte hadden met verteren, deden mij dichter bij mijn ‘missie’ komen. Ik volgde de opleiding tot ‘Natuurvoedingsconsulent’ bij instituut Kraaybeekerhof in Driebergen en besloot van de kindervoeding mijn werkterrein te maken. In de kindervoeding spreken de thema's vertering (in breedste zin) en ritme mij met name aan. Tijdens het eerste jaar van de opleiding stond het werken bij het Kindertherapeuticum mij al als absolute hoofdprijs voor ogen. Ik ervaar het als heel inspirerend en leerzaam om daar nu te werken met mensen die met zoveel warmte en betrokkenheid het kind (en de ouders) op zijn weg proberen te ondersteunen. Met de functie van ‘voedingskundige’ hoop ik hieraan bij te kunnen dragen!”’

Ze heeft ook een eigen website, ‘Pompoen’ geheten. Daar schrijft ze over zichzelf:

‘Opgeleid bij instituut Kraaybeekerhof te Driebergen ben ik in 2003 als voedingskundige gestart met Pompoen, praktijk voor Kind en Voeding. Naast mijn praktijk ben ik onder andere werkzaam als zelfstandig voedingskundige bij het Kindertherapeuticum in Utrecht en ben ik als docente en studieleider verbonden aan instituut Kraaybeekerhof. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Vereniging voor Natuurvoedingsconsulenten. Niet alleen binnen mijn werk, maar ook als moeder van twee kinderen is het thema “Kind en Voeding” voor mij elke dag een uitdaging.’

Ook deze website is bepaald niet up-to-date. Want de Nieuwsbrief nr. 17 van het Kindertherapeuticum van 20 december 2005 bericht dat Suzanne van Haaften heeft

‘moeten besluiten, om ons te verlaten. Ze is toe aan een bezinningsperiode. We zijn haar dankbaar, dat ze het thema voeding in het Kindertherapeuticum verzorgd heeft en we zijn er zeker van dat dit thema een vast onderdeel van het aanbod blijft uitmaken.’

Hoe dan ook, ze is dus nu de nieuwe directeur van Kraaybeekerhof.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)