Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 9 juli 2009

Negatieve invloed

Het is natuurlijk zomer. Dus je kunt niet verwachten dat alles en iedereen up-to-date is. Maar op sommige plekken ziet het er wel erg dol uit.

Ik blijf een beetje haken achter een zinsnede uit het jaarverslag 2008 van Hogeschool Helicon, dat ik gisteren citeerde in ‘Overname’:

‘Het CvB [College van Bestuur, MG] meent dat het beleid van de hogeschool gericht op zelfstandig voortbestaan slechts succesvol kan zijn indien er intensief wordt samengewerkt met de Vereniging van vrijescholen als brancheorganisatie. Voor de positionering van de hogeschool is het van groot belang dat het beleid van de hogeschool is afgestemd op het werkveld waarvoor primair wordt opgeleid. Daarnaast versterkt de hogeschool haar positie door het beleid van de hogeschool af te stemmen met een aantal andere partners in het speelveld van vrijescholen, zoals de Begeleidingsdienst voor vrijescholen en de pedagogische sectie van de Antroposofische Vereniging in Nederland.’

Dit is eigenlijk hetzelfde idee dat de koepelgroep van de Vereniging van vrijescholen heeft. Ik berichtte daarover op 22 juni in ‘Koepelgroep’. Daarin wordt deze pedagogische sectie steevast ook genoemd. Deze sectie is van de Antroposofische Vereniging in Nederland. In feite van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Een jaar geleden, op 9 juni 2008, heb ik me er een beetje vrolijk over gemaakt in ‘Smakelijk en vermakelijk’. Nu die sectie weer zo prominent wordt genoemd, heb ik weer eens een kijkje genomen op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Dat stemt niet vrolijk, tot mijn spijt. Wat is dat toch, dat er zo met de pet naar wordt gegooid? Waarom lukt het maar niet om er iets serieus van te maken?

Wat staat daar dan? Nou, dit:

‘Doelstelling
Vanuit de sectie voor pedagogie binnen de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap wordt geprobeerd om enerzijds de studie van het vakgebied te stimuleren en anderzijds om binnen de gebieden waar pedagogie wordt toegepast ondersteuning te bieden aan de uitvoerders daarvan.

Organisatie van de sectie
De sectie is in een fase van herbezinning. Coördinator is Marcel de Leuw. Hij is werkzaam als docent pedagogie aan Hogeschool Helicon in Zeist. Hij is bereikbaar via email AViN of via het secretariaat van de Antroposofische Vereniging, tel. 030 6918216. Daarnaast wordt de cordinator bijgestaan door de medewerker van de pedagogische sectie dhr. Gijs Langeslag. Hij is werkzaam als school ondersteuner bij de stichting Pallas voor samenwerkende Vrijescholen. Hij is bereikbaar AViN secretariaat van de Antroposofische Vereniging.

Samenwerking
Er zijn contacten met de diverse organen in de Nederlandse Schoolbeweging, de internationale schoolbeweging en de Pedagogische Sektion in Dornach.

Activiteiten
Naast de Werkgroep van de Pedagogische Sectie, contactpersoon H. Huesse, is er de Conferentie van de Pedagogische Sectie, contactpersoon: M. de Leuw en de Artsen Priesters, Lerarengroep. contactpersoon mevr.Mena Kiene.’

Dat is allemaal niet wereldschokkend. Je zou er zelfs een excuus in kunnen zien (‘De sectie is in een fase van herbezinning’) voor wat er na komt, of ook voor de hier al gedebiteerde diverse schrijffouten. Maar dan toch. Het vervolg is namelijk dit (ik neem het weer exact zo over als het er staat):

‘Landelijke pedagogische bijeenkomst voor vrijeschool-pedagogen uit Nederland en België
Op donderdag 23 april 2009 met als thema:
Verdieping van de vrijeschoolpedagogie
Plaats: Vrije school Driebergen Faunalaan 250 Driebergen- Rijsenburg

In het werken met de vrijeschoolpedagogie vraagt het versterken van de innerlijke basis voortdurend onze aandacht. Voor de 4e keer nodigt de pedagogische sectie u uit om gezamenlijk te werken aan de zo noodzakelijke verdieping van deze pedagogie.

Dit jaar zullen de omgang met de ongedrukte passage en de openingswoorden bij de cursus algemene menskunde als inhoud centraal staan.

Programma:
17.00 uur: Inloop met koffie, thee, soep en broodjes
17.45 uur: Welkom
“Hoe kunnen we omgaan met de “ongedrukte passage?” Door Marcel de Leuw.
Werkopdracht in kleine groepen.
19.00 uur: Pauze met koffie en thee
19.30 uur: Berichten uit de praktijk over het werken in verschillende college’s van leerkrachten in het achterliggende jaar.
Hierbij zullen een aantal praktijkervaringen klinken vanuit De Rudolf Steiner school te Venlo en
20.00 uur: Inleiding door dhr. Frans Lutters
de openingswoorden bij het begin van de cursus algemene menskunde.
20.50 uur: Afsluiting door Marcel de Leuw.

Opgaven uiterlijk 14 april i.v.m. de catering en de zaal.
Opgave via e-mail pedsektie@hotmail.com.
Deelnamekosten € 10,- pp, te voldoen op giro rekening gironr 9716 t.n.v. Antroposofische Vereniging in Nederland o.v.v. Landelijke pedagogische vergadering 09.’
Marcel de Leuw (coördinator pedagogische sectie).’

Dit is toch verschrikkelijk? Zet dan nog liever niets op de website. Maar dit is nog niet alles, het gaat nog verder:

‘Aan de medewerkers van de vrijescholen in Nederland en België,
UITNODIGING
MENSKUNDE WEEKEND.
VRIJDAG 8 ZATERDAG 9 en ZONDAG 10 MEI. 2009

Hierbij nodigt de pedagogische sectie u uit om deel te nemen aan het 2e studieweekend over de 2e voordracht van Algemene Menskunde van R. Steiner.
Plaats: Vrije school De Driestroom te ´s Hertogenbosch. Kosten : € 110,-
Medewerkers: Marcel de Leuw, Kim Lapré Pre Maria Pedro da Silva Brand (euritmie), , Merel Boon en Gijs Langeslag.

Het weekend heeft het volgende programma;
Vrijdag 8 mei
Inloop vanaf 19.30 u.
20.00 u Welkom door Marcel de Leuw
20.30 u. Gezamenlijke opbouw van de inhoud van de tweede voordracht; verzamelen van vragen
22.00 u. (sluiting)

Zaterdag. 9 mei
9.00 u. Euritmie
9.30 u. Werkgroepen.
11.00 u Pauze.
11.30 u Samenvatting 2e voordacht: Kim LaPré
12.30 u. Lunch.
14.00 u. Kunstzinnige werkgroep(en) Boetseren +
15.30 u. Pauze
16.00 u. werkgroepen
17.00 u. Euritmie
17.30 u. Pauze.
19.30 u. Culturele activiteit. Rusalki quoartet.
Zie http://www.rusalkiquartet.nl/

Zondag 10 mei.
9.00 u. Euritmie
9.30 u. Werkgroepen
11.00 u. Pauze
11.30 u. Indrukken van de werkgroepen
11.45 u. Voordracht door Marcel de Leuw
12.30 u Eenvoudige Lunch en afscheid.

Aanmelden via e-mail pedsektie@hotmail.com.
U krijgt dan per omgaande een aanmeldingsformulier.
Inschrijven tot uiterlijk 28 april 2009.
Kosten van € 110,-- over te maken op gironr. 9716 tnv Antroposofische Vereniging in Nederland o.v.v. Menskunde weekend 09.
G Langeslag .(medewerker Ped. Sectie)’

Dit is dus geen haar beter. Leert men het dan nooit? Wat schreef men op Hogeschool Helicon ook alweer in het jaarverslag? Oja, dit:

‘Vooral de pabo lijdt, evenals andere pabo’s in Nederland, onder het negatieve imago van het basisonderwijs en de lerarenopleidingen, en daarbovenop ook onder het negatieve imago van het vrijeschoolonderwijs zoals dat in de media verschijnt. Dit alles heeft een negatieve invloed op het studiekeuzegedrag van studenten.’

En verderop:

‘Een en ander heeft te maken met het nog steeds bestaande enigszins negatieve imago van de hogeschool in het veld van vrijescholen. Dit imago is gebaseerd op ervaringen van jaren geleden.’

Nu heeft de pedagogische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap op zichzelf weinig te maken met die andere (echte) hogeschool: Hogeschool Helicon in Zeist en Den Haag. Maar dit straalt er natuurlijk wel op af. En dat is dus niet ‘gebaseerd op ervaringen van jaren geleden.’ Wie doet er eens wat aan?

Trouwens, over Hogeschool Helicon gesproken (ik zou het nog bijna vergeten). Op 25 juni meldde ik in Heilpedagogie nieuws over de accreditatie:

‘Hogeschool Helicon is één van de pabo’s die die deze week een positief accreditatiebesluit van de NVAO kunnen verwachten.’

Nu staat er dit:

‘Hogeschool Helicon is één van de pabo’s die een positief accreditatiebesluit van de NVAO hebben ontvangen.’

Dat is mooi, dat is prachtig.
.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Anoniem.

Jazeker heel prachtig!

Alleen wel jammer dat Helicon door de jaren heen wel een aardige slok water bij de wijn heeft moeten doen wat in hun geloofwaardigheid en kwaliteit wat heeft ingeboet.

Dat accreditatiebesluit van de NVAO is inderdaad geweldig.
Maar dat komt ook door hun erkenning vanuit Dornach. Dat telt tegenwoordig aardig mee. En ook daarvoor is behoorlijk wat water bij de wijn gedaan maar het wordt gelukkig wel serieus genomen door overheden.

Een absolute opsteker!

Michel Gastkemper zei

Beste Anoniem,
Betreffende: ‘Maar dat komt ook door hun erkenning vanuit Dornach. Dat telt tegenwoordig aardig mee.’
Wat bedoelt u met ‘hun erkenning vanuit Dornach’: is dat erkenning van Hogeschool Helicon (wat voor soort erkenning, erkenning als wat), en dat door Dornach (wie in Dornach dan)? En bij ‘dat telt tegenwoordig aardig mee’: bij wie telt dat mee?
Nu blijft het nogal onduidelijk waar u precies op doelt. Overigens geldt dat ook voor ‘het water bij de wijn doen’: wat is hier de wijn en wat het water? Het maakt namelijk behoorlijk wat uit met welk perspectief u deze zaak bekijkt.
Met vriendelijke groet,
Michel Gastkemper

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)