Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 15 juli 2009

Verhelderend

Er blijkt sinds vrijdag ook een jaarverslag van Antroposana op internet te staan. Een bijzonder prettig leesbaar stuk tekst, zo op het eerste oog. En reuze praktisch opgesteld. Neem nu alleen al die lijst met afkortingen op bladzijde 3. Heel verhelderend. De inleiding op bladzijde 4 meldt:

‘Antroposana heeft in het jaar 2008 op landelijk niveau veel veranderingen ondergaan. Twee bestuursleden hebben onverwacht hun functie neergelegd. Een directeurswisseling heeft plaats gevonden. Er is per 1 september een eigen werkplek voor de directeur gecreëerd, waardoor de directeur bijna dagelijks op deze locatie bij het HOB [het ondersteunend bureau in Amersfoort, MG] vertoeft. Dit leidt tot een andere verhouding met het secretariaat van het HOB. Er ontstaat een meer directe relatie, waardoor administratieve taken anders vormgegeven worden. Zo heeft bijvoorbeeld de postverwerking een metamorfose ondergaan, doordat alle post vanaf september dagelijks naar de directeur gaat ipv de eerdere wekelijkse verzending naar bestuursleden.

Kortom, er was alle reden om af en toe een pas op de plaats te maken en te zorgen, dat de radertjes zo optimaal mogelijk blijven draaien. De voorzitter, Annemieke Jansen, heeft dan ook menig extra uur besteed aan het stabiliseren van Antroposana, zoals het inwerken van de nieuwe directeur en ondervangen van de vacatures in het bestuur.

De resultaten doen er nauwelijks voor onder; Antroposana heeft veel activiteiten ontplooid in de drie kerntaken belangenbehartiging, voorlichting & informatievoorziening en (lotgenoten) contactgroepen.’

Op de volgende bladzijde wordt over het ledental geschreven:

‘Ondanks het ten opzichte van vorig jaar teruggelopen ledental is 2008 geëindigd met 7920 leden. De terugloop is het gevolg van wijzigingen in de Antroposana-polis, de collectieve ziektekostenverzekering bij De Amersfoortse.

Een noodzakelijke ingreep om de polis financieel gezond te maken na het exorbitant hoge gebruik van complementaire geneeswijzen in de eerste twee polisjaren 2006 en 2007, kon niet uitblijven. Waar in 2006 en 2007 veel complementaire behandelingen door therapeuten niet-artsen nog vergoed werden, moest het pakket in 2008 beperkt worden tot behandelingen door therapeuten van de antroposofische beroepsgroepen, die aangesloten zijn bij de NVAZ. Ook is gekozen voor een ruime vergoeding voor antroposofische geneesmiddelen, ook uit Duitsland. En voor behoud van complementaire gezondheidszorg bij consulten, gegeven door artsen van de beroepsverenigingen VHAN, NAAV en ABNG-2000.’

Over de financiën staat op bladzijde 9:

‘Ook dit jaar is het weer gelukt om de financiële situatie van Antroposana gezond te houden.

Nadat eind 2007 onrust ontstond, omdat de minister van VWS opwierp alléén nog aan categorale patiëntenverenigingen subsidie toe te willen kennen, is er in de Tweede Kamer en met betreffende koepelorganisaties discussie gevoerd over deze “move” van de minister. Daarna zijn er nog verschillende bijeenkomsten van het ministerie van VWS geweest met patiëntenverenigingen, waar Antroposana ook de belangen van haar leden heeft behartigd. Dit heeft goed uitgepakt voor verenigingen als Antroposana, die niet georganiseerd zijn op basis van een specifiek ziektebeeld, maar een brede doelgroep van patiënten vertegenwoordigen.

Antroposana heeft op grond van haar ledental en kerntaken het volledig budget Instellingssubsidie voor patiëntenverenigingen toegekend gekregen. In de loop van het jaar is daaraan een subsidiebudget voor professionalisering van de organisatie toegevoegd.

Het positief resultaat mag toegevoegd worden aan de risicoreserve. De risicoreserve kent een maximumgrens van 10 % van contributiegelden plus subsidietoekenning. Een aantal leden betaalde meer dan de minimale contributie. Deze overbetalingen worden beschouwd als schenkingen van individuele leden aan de afdeling waarin zij woonachtig zijn, bestemd voor activiteiten op het gebied van antroposofische gezondheidszorg in die afdeling.’

Wat voor hier ook nog wel interessant is, is het gedeelte over de website op de bladzijden 15 en 16:

‘De verzorging van de Antroposana website ligt in handen van de heren John Hogervorst (Uitgeverij Nearchus) en Wilfried Nauta (Wilfried Nauta Webdesign/Stichting Antrovista). Zij werken nauw samen met de directeur van Antroposana.

In 2008 werd de website ongeveer 63.875 keer bezocht, met een gemiddeld bezoek van 175 keer per dag. In november zien we een piek van gemiddeld 225 keer per dag. Het gemiddeld aantal pagina’s dat per dag bezocht werd was 953, met een piek in december van 1803 pagina’s per dag. De Antroposana-polis is hoofdzakelijk de reden van dit veelvuldig bezoek. Actualiteiten zoals over de antroposofica, de BTW-heffing of het Elektronisch Patiënten Dossier worden overzichtelijk op de website vermeld. Maar ook de agenda met allerlei activiteiten in afdelingen wordt goed bijgehouden.

Op het bezoekersforum stellen mensen vragen aan elkaar en aan Antroposana. Voor de actualiteit is het van belang om dit forum goed bij te houden. Er is een aanzet gemaakt tot het samenstellen van een database van sprekers, bedoeld voor afdelingsbesturen als “pool” om uit te putten bij het organiseren van themabijeenkomsten e.d. Hierover houdt de directeur contact met de webdesigner, die voor de Stichting Antrovista deze opdracht uitvoert. Dit project is begonnen in 2008 en wordt het volgend jaar vervolgd.

In het verlengde van een disclaimer voor het tijdschrift, heeft het bestuur dit jaar ook een disclaimer voor de website opgesteld, die in 2009 nader besproken en op de website geplaatst wordt.’

Er staat nog veel meer behartenswaardigs in het jaarverslag. Het is allemaal prima na te lezen op de website van Antroposana.

3 opmerkingen:

barbara2 zei

so,so, du bist gerade in deinem blog,-) und ich wunderte mich schon, ob du nun auch einmal im urlaub bist
herzlich
barbara

Anoniem zei

Liebe Barbara,
Das war vor eine Woche; ich bin jetzt gerade im Urlaub!
Herzlich,
Michel

barbara2 zei

lieber michel,
also doch im urlaub. was ich vorhin meinte war nicht der beitrag. das der schon eine woche alt ist, habe ich gesehen;-)
aber vorhin waren diese stifte unten an dem post deines blogs, was ein zeichen dafür ist, dass der inhaber gerade eingelogt ist.
geniesse deinen urlaub, försteliesel ist weiterhin fleissig
herzlich
barbara

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)