Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 2 juli 2009

Wisselingen

Personele wisselingen her en der. Het loopt tegen het einde van het seizoen, de zomer staat voor de deur (feitelijk is die momenteel al met de deur in huis gevallen, zo voelt het). Dus dan probeert iedereen alvast nieuwe posities in te nemen voor na de zomervakantie. Zo ook Antroz. Deze meldde afgelopen dinsdag een Nieuwe voorzitter en samenstelling Raad van Toezicht Antroz’:

‘Antroz neemt per 1 juli 2009 afscheid van de heer J.J.A. Schmitz als voorzitter van de Raad van Toezicht. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor het behartigen van het voorzitterschap zowel ten tijde van het bestuur van de Stichting Antroposofische Ouderenzorg tot 1 januari 2008 alsmede het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Antroz nadien.

De heer drs. G. van Barneveld, reeds lid Raad van Toezicht sinds maart 2004, zal per 1 juli 2009 de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht vervullen. De Raad van Toezicht is verheugd dat de heer Van Barneveld zich bereid heeft gevonden het voorzitterschap van de heer Schmitz over te nemen.

Antroz is eveneens verheugd over het toetreden van twee nieuwe leden Raad van Toezicht per 1 juni 2009, te weten de heer T. van der Meulen (zie nieuwsbericht 29 april 2009) en mevrouw dr. J.P. Schermers MA. Mevrouw Schermers is momenteel lid van de 2e kamer voor de CDA-fractie. Zij ziet het bewaken van de kwaliteit in een gezondheidszorg waar marktwerking heerst, als een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.

In haar loopbaan is zij steeds actief betrokken geweest bij de gezondheidszorg, ook in het buitenland. Na haar specialisatie gynaecologie is zij bijna elf jaar werkzaam geweest als gynaecoloog in de IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad. De functie van senior inspecteur Gezondheidszorg, die ze vanaf 1996 bekleed heeft, heeft ze tot mei 2006, gecombineerd met een wethouderschap in de gemeente Bunnik.’

Het genoemde nieuwsbericht van 29 april spreekt inderdaad van een Nieuw lid Raad van Toezicht’:

‘De heer T. van der Meulen treedt per 1 juni toe tot de Raad van Toezicht van Antroz. De heer Van der Meulen is in deze functie tevens voorgedragen door de Cliëntenraad van Antroz. Tot 1 februari 2009 is hij werkzaam geweest als bestuurder bij Zorgcombinatie Nieuwe Maas in Vlaardingen, gelieerd met de Zonnehuisgroep. Momenteel is de heer Van der Meulen tevens voorzitter van het Bestuur van de Zonnehuisgroep, en als zodanig actief in een landelijk netwerk van verpleeg- en verzorgingshuizen met o.a. locaties in Apeldoorn, Doorn, en Vlaardingen.’

‘Zonnehuisgroep’ is uiteraard niet te verwarren met de antroposofische instelling ‘Zonnehuizen’ in Zeist. Een andere personeelswisseling bij Antroz werd op 18 mei gemeld, namelijk over een Interim leiding Leendert Meeshuis’:

‘De locatieleiding van het Leendert Meeshuis is per 14 mei overgedragen aan mevrouw R. Vlooswijk. Mevrouw Vlooswijk zal als interim locatieleiding aanwezig blijven tot de definitieve invulling van de functie van locatiemanager afgerond is; hiervoor is een sollicitatieprocedure gestart. Desgewenst vindt u hierover informatie op deze website onder vacatures. De werving en selectie worden begeleid door Movimento, www.movimento-zorg.nl.’

Dat is een hele wereld op zich, die van de werving en selectie. Ga ik naar die genoemde organisatie, vind ik onder In de afgelopen periode hebben wij onder andere de volgende vacatures succesvol ingevuld’ ook een andere bekende vacature, namelijk deze: ‘Bestuurder, Stichting OlmenEs’. Dat is Merlijn Trouw geworden, over wie ik eerder berichtte (op 7 juni in ‘Verschil’). En verder staat er onder Overzicht ingevulde Interim Management opdrachten ook een Bestuurder, Lievegoed Zorggroep. Maar dat moet alweer een tijdje geleden zijn, want Hanno Niemeijer is die bestuurder volgens mij al een hele tijd en hij is geen interim.

Maar ook het Louis Bolk Instituut is op zoek naar nieuwe mensen:

‘Beschikt u over ervaring met het monitoren/begeleiden van klinisch onderzoek en bent u toe aan een nieuwe uitdaging om naast het monitoren van klinisch onderzoek, ook zelf onderzoeksprojecten op te zetten en uit te voeren? Dan is onderstaande functie een logische volgende stap in uw carrière.

Onderzoeker Gezondheidszorg (m/v)

De Afdeling Gezondheidszorg & Voeding is een deskundig team van 7 onderzoekers die zich met name richt op het aandragen van oplossingen voor het vraagstuk hoe de gezondheid van mensen te bevorderen. Dit doet zij door de effecten van (complementaire) behandelwijzen en (biologische) voeding op gezondheid zichtbaar (onderzoeken) en ervaarbaar (implementatie) te maken.’

In de zorg zijn er nog volop vacatures. Deze zijn er bij de Raphaëlstichting, deze bij de Lievegoedzorggroep en deze bij Zonnehuizen Kind en jeugd en bij Volwassenen, om alleen maar de drie grootste te noemen. Bij Zonnehuizen Kind en Jeugd worden onder ‘HRM/Communicatie/Beleid/Administratief/Ondersteuning’ trouwens vreemd genoeg Beleidssecretaris / NVAZ/ Zeist genoemd. Dat is ook een interessante vacature:

‘De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) is de belangenorganisatie van de antroposofische gezondheidszorg. De NVAZ bestaat uit de Sector Institutionele Zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Psychiatrie en Verslavingszorg, de Sector Therapeutica en Gezondheidscentra en de Sector Beroepsverenigingen in de Antroposofische Gezondheidszorg.

Doelstelling van de NVAZ is het stimuleren, bevorderen en het scheppen van voorwaarden voor ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de antroposofische gezondheidszorg.

Als speerpunten van beleid heeft zij:
– Externe belangenbehartiging
– Communicatie (intern en extern)
– Onderzoek en ontwikkeling
– Kwaliteitszorg
– De organisatie van evenementen

De antroposofische zorg is niet groot, maar in een pluriforme samenleving als nichespeler wel een belangrijk alternatief.

De Vereniging heeft een Bestuur en een Ledenraad en wordt bij de voorbereiding van haar beleid ondersteund door een professioneel en servicegericht verenigingssecretariaat thans in ontwikkeling – dat het vastgestelde beleid en de in het werkplan vastgelegde activiteiten van de ingestelde projectgroepen uitvoert.

Voor dit secretariaat zijn wij op zoek naar twee à drie

Beleidssecretaris (v/m)
Locatie: Zeist
32-36 uur per week

Het secretariaat organiseert geen massa, maar een intelligente coördinatie van veel deskundigheid en kwaliteit die bij de leden aanwezig is. U verricht uw werkzaamheden zelfstandig. Op het bureau is een beperkte secretariële ondersteuning aanwezig.

Wat houdt de functie in?
– Fungeren in de rol van ideeëngenerator, aanjager, enthousiastmeerder
– Beleid voorbereiden, coördineren en uitvoeren in nevenschikking en in goede afstemming met de andere beleidssecretarissen, met de leden en met het Bestuur.
– Voorbereiden bestuurs- en andere vergaderingen.

Wat vragen wij?
Wij zoeken HBO of academisch opgeleide professionals met enige jaren werkervaring, die zich herkent in de kenmerken:
– Dynamisch
– Nieuwsgierig
– Tonen van inzet en betrokkenheid
– Kennis van cq. interesse in één van de beleidsvelden Communicatie, Kwaliteitszorg, Onderzoek
– Affiniteit met de gezondheidszorg en in het bijzonder de antroposofische identiteit van de NVAZ
– Autonoom kunnen werken.
– Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Wat bieden wij?
Vooralsnog als proefjaar een dienstverband voor één jaar. Talent is schaars, derhalve behoort een vaste aanstelling tot een perspectief. Het dienstverband wordt aangegaan met Zonnehuizen vanwaar u vervolgens gedetacheerd wordt naar de NVAZ. Salariëring conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is voorlopig ingedeeld in FWG 50.’

Kijk ik op de website van de NVAZ zelf, is daar ook een pagina met vacatures. Daar staat nog wel altijd ‘De NVAZ zoekt Bestuursleden’ op (van 17 maart, ik meldde dit nog diezelfde dag in Profiel’), en ‘Bureaumedewerker Verenigingssecretariaat’ (van 30 maart, wat ik de dag daarna berichtte in ‘Drank’). Maar geen van deze beleidssecretarissen. Vreemd.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)