Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 24 augustus 2011

Spiegel


Ook deze is niet scherp, maar wel effectvol en zo klein valt het toch niet erg op... Het is overigens nog steeds zaterdag 18 september 2010 om kwart over zes in de avond.

Frans Wuijts meldde vanochtend 24 augustus 2011 08:08 bij mijn bericht Binnenwereld’ van vrijdag 19 augustus:
‘Inmiddels heeft migratie plaats gevonden van alle blogs van vkblog.nl naar vblog.nl. De berichten kunnen aldaar nog niet worden geopend. De database van vblog.nl komt binnenkort beschikbaar.’
De problemen zijn nog niet voorbij, meldt vanmiddag ook Coen Wesselman in ‘Wij zijn aan het migreren! Coen plaatst dit op Aug-24 15:32’:
‘Zoals je gemerkt hebt zijn wij begonnen met de migratie naar het nieuwe systeem. Omdat de homepage er om vreemde redenen uit ligt wordt iedereen naar dit bericht verwezen. Ik leg je snel uit wat er nu plaats vindt en wat er ongeveer zou moeten gaan gebeuren. Ik zeg ongeveer omdat er zoals je gemerkt hebt nog wel dingen veranderen in het proces.’
Zo makkelijk gaat het dus allemaal niet. En zolang blijven wij verstoken van de Middernachtszon, om over de rest van de oude Volkskrantblogs nog maar te zwijgen. Maar zoals u weet is ‘De grote Rudolf Steiner Citatensite’ gewoon bereikbaar (nu niet meer met de Engelse titel ‘The Great Rudolf Steiner Quote Site’ blijkbaar).

Ondertussen zijn er ook wat andere dingen gaande die de moeite van het melden waard zijn. Helaas moet ik zeggen dat de ‘Antroflora’ na een vliegende start bijna stilgevallen is. Ik meldde vijf weken geleden, op woensdag 20 juli in ‘Onderwijsprominenten’, dit initiatief van Ivar Römer:
‘Deze website biedt een forum voor de antroposofie. Ze is in het leven geroepen om uit te wisselen over antroposofische thema's en het antroposofische leven.’
Daarbij had het een heel actuele aanleiding:
‘Het bestuur van de AViN (de Antroposofische Vereniging in Nederland) heeft de leden laten weten op de jaarvergadering van 2012 te zullen aftreden om plaats te maken voor vernieuwing. Ze deed in Motief van juli/augustus de dringende oproep om ideeën over de toekomst van de antroposofie en de vorming van een nieuw bestuur bij haar in te dienen. Ze wil dat graag voor 31 augustus per brief of mail ontvangen.

Dit forum biedt een mogelijkheid om deze ideeën ook hier kenbaar te maken en er met elkaar van gedachten over te wisselen.’
Maar er zijn de laatste tijd bar weinig ideeën binnengekomen en veel tijd is er niet meer: nog slechts een kleine week. Ik vraag me af of de Antroposofische Vereniging het hierop kan doen. Vermeldenswaard is verder dat de genoemde Ivar Römer ook ‘webdesigner’ is met zijn ‘Venus Webdesign’ en als zodanig de maker van dit forum. Diezelfde woensdag 20 juli stelde ik ook ‘De Aardespiegel’ voor. Die website wordt eveneens door Venus Webdesign gemaakt, zoals sinds eergisteren te zien is, de datum waarop dit spannende initiatief online is gegaan. Onder de titel ‘Onderzoeksjournalistiek vanuit de antroposofie; actualiteit en achtergronden’ lees ik:
Voor en door naar antwoorden op levensvragen hongerende en dorstende mensen is De Aardespiegel bedoeld. Enerzijds vormt de redactie zich continu een beeld van de vragen van lezers met betrekking tot de actualiteit; anderzijds biedt De Aardespiegel een podium aan een bont gezelschap van geesteswetenschappelijke onderzoeksjournalisten, die open en eerlijk verslag doen van hun onderzoek naar antwoorden op die vragen. Het afstemmen van vragen op antwoorden, van schrijvers op lezers – en elke schrijver is ook een lezer en elke lezer is een potentiële schrijver – week na week, nummer na nummer verheft de redactie van De Aardespiegel tot levenskunst.

Deel wat u raakt met betrekking tot de actualiteit en stel uw vragen. En meld u aan. Want dan ontvangt u elke donderdag internetkrant De Aardespiegel waarin geesteswetenschappelijke onderzoeksjournalisten ingaan op uw vragen.

U maakt De Aardespiegel mogelijk niet alleen door het te lezen en vragen te stellen, maar ook door in één of meerdere termijnen 50 euro of meer per jaar te schenken aan de Stichting ter Bevordering van Geesteswetenschappelijke Onderzoeksjournalistiek.

de redactie
Stephan Geuljans,
Werner Govaerts en
Jac Hielema’
In een apart kader ernaast schrijft de redactie:
‘Geachte (potentiële) lezer,
Als redactie van De Aardespiegel willen we vooral een bemiddelende rol spelen tussen enerzijds de vragen die leven bij lezers met betrekking tot de actualiteit en anderzijds het antroposofisch onderzoek naar antwoorden op deze vragen. Het is de bedoeling dat elke week weer geesteswetenschappelijke onderzoeksjournalisten in hedendaagse taal open en eerlijk verslag doen van hun onderzoekservaringen en -resultaten. Intussen hebben we enigszins een beeld van waar welke antroposofen bezig zijn met welke thema’s. Aan de verdere invulling van dit levende beeld zal voortdurend worden gewerkt. Maar we zoeken nog naar een juiste manier om ons continu een beeld te kunnen vormen van de “harte- en gemoeds”-vragen die leven bij de lezers door hen in deze rubriek hun waarnemingen en vragen (anoniem) met elkaar te laten delen. Hoe? Door iedere dag een bericht te plaatsen waar lezers hun vragen bij kunnen stellen? Door iedere dag een waarneming van een lezer te plaatsen waar lezers op kunnen reageren? Graag ontvangen wij uw advies per email info@aardespiegel.nu of door te klikken op “reageren, klik hier...”’
En om een idee te geven hoe dat in zijn werk gaat, dit voorbeeld:
‘De eerste lezersvraag is binnen. Het heeft betrekking op een artikel dat op maandag 22 augustus in Trouw stond over het voornemen van minister Van Bijsterveldt om in het onderwijs extra nadruk te leggen op taal en rekenen in navolging van de praktijk in Engeland en de Verenigde Staten. “Niet verstandig!”, oordeelt Robin Alexander, hoogleraar onderwijskunde in Cambridge. “Er is ‘substantieel bewijs’ dat het Engelse en Amerikaanse beleid niet werkt.” Hij heeft grootschalig onderzoek gedaan naar de staat van het Engelse basisonderwijs, de Cambridge Primary Review.

Het is dus een vraag over het onderwijs. De redactie gaat nu op zoek naar iemand die het genoemde rapport zou willen bestuderen en becommentariëren en zou kunnen vertellen hoe er vanuit de Vrije Schoolpedagogie naar de taal en rekenen wordt gekeken.

Dit is het artikel in Trouw.

Geplaatst door Jac Hielema op 23 augustus 2011’
Ik moet er nog aan toevoegen, zoals onder ‘Agenda‘ te lezen is (ik kan geen directe link geven, want ook bij deze webdesign gaat dit helaas niet), dat het eerste nummer van De Aardespiegel op donderdag 8 september verschijnt. Dit is dus nog de voorbereidingsfase. Dan verder: vandaag werd op de website van weekblad ‘Das Goetheanum‘ de volgende levensbeschrijving van Taco Bay geplaatst, die op 5 augustus is gestorven, zoals ik in ‘Taco Bay’ meldde. Deze bevat enige interessante aspecten die in mijn bericht nog niet voorkwamen. Het artikel heet ‘Zum Tode von Taco Bay’ en is blijkbaar geschreven door Andreas Weymann:
‘Als siebentes und letztes Kind wurde Taco Marianus Christian Bay in Beatenberg am 22. September 1933 im Berner Oberland geboren.

Das Haus der Familie hatte der Vater Paul Bay, Architekt und Bildhauer, selbst entworfen; er war schnitzend an der Entstehung des Ersten Goetheanums beteiligt gewesen und hatte in engem Kontakt zu Rudolf Steiner die Planung für einige Häuser in Dornach übernommen. Taco Bay war zeitlebends dankbar für die ersten sieben Lebensjahre, in denen er in der Geborgenheit der Familie und der Weite der Natur heranwachsen durfte.

Während des Krieges hatte der Vater als Offizier die Aufgabe, verschiedene Flüchtlingslager zu leiten. Die Familie zog immer mit. Deshalb musste Taco Bay zwölf verschiedene Schulen besuchen und wurde in vier Sprachen unterrichtet. Schließlich, nachdem die Eltern nach Großbritannien umgezogen waren, wuchs er in die englische Sprache herein. In Großbritannien ließ er sich zum Sonderschullehrer und Heilpädagogen ausbilden und war dann in Camphill, Schottland, tätig.

In dieser Zeit musizierte er zusammen mit seiner Frau Ita zum Kultus der Christengemeinschaft. Von der Musik aus wuchs er in die Sprache der Menschenweihehandlung hinein, bis sich ihm in einer Weihnachtszeit die Gewissheit öffnete: «Ich muss Priester werden.» Nach der Priesterweihe 1962 in London war er in Edinburgh als Gemeindepfarrer tätig. Ab 1974 übernahm Taco Bay Leitungsaufgaben, zunächst in den Niederlanden, dann in Württemberg, bis er schließlich 1986 als Nachfolger von Rudolf Frieling das Amt des Erzoberlenkers übernahm (bis 2005). So oblag es ihm, das Sakrament der Priesterweihe zu vollziehen. Nun kam ihm die in der Jugend veranlagte Vielsprachigkeit zugute: Er hat auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch Priesterweihen gehalten.

Durch sein herzliches Wesen konnte er unmittelbar die Menschen erreichen. Sein Humor bewahrte er sich auch in belastenden Krankheitszeiten. Als er im Alter eine Gehhilfe brauchte, sagte er einmal, statt über «Stock und Stein» hieße es jetzt für ihn: «mit Stock und Steiner». Trotz seiner Neigung zu Ruhe und Langsamkeit – er war ein ‹bekennender Berner› – hat Taco Bay viel in Bewegung gebracht. So setzte er sich unter anderem dafür ein, dass die verschiedenen Regionen der Christengemeinschaft bis in die Finanzverhältnisse hinein brüderlich zusammen wirken (Gründung der Foundation 1983), dass die Ausbildung zum Priester in drei Seminaren stattfinden kann: Chicago (jetzt Spring Valley), Hamburg und Stuttgart, dass die Leitung 2004 ihren Sitz von Stuttgart nach Berlin verlegt hat. Wir haben ihm, der am 5. August verstarb, in der Christengemeinschaft vieles zu verdanken.’
Tot slot een klein berichtje over een ‘Nieuwe toezichthouder bij Antroz’:
‘Mevrouw Astrid van Zon MA, directeur bij Rozemarijn te Heemstede, onderdeel van de Raphaëlstichting, is per 1 juni 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Antroz. Daarmee is de Raad van Toezicht van de Stichting Antroz weer compleet met 5 leden: de heer drs. G. van Barneveld (voorzitter), de heer drs. H.P.A. Boogaard, de heer Th. van der Meulen, mevrouw Dr. J.P. Schermers en mevrouw A. van Zon MA. De Raad van Toezicht van Stichting Antroz functioneert volgens de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht is verheugd dat mevrouw Van Zon toetreedt tot de Raad. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor het gebied van de antroposofische zorg, zorginnovatie en ondernemerschap.’
Ik geloof niet dat daarmee te veel is gezegd.


Update 31 augustus:

Ik vond nog wat extra gegevens over Taco Bay die eens te meer de band met Nederland duidelijk maken. Frank Hörtreiter schreef eergisteren op anthromedia.net in ‘Nachricht vom Tode Taco Bays’:
‘Die ersten drei Erzoberlenker der Christengemeinschaft gehörten schon von deren Gründung (1922) an zum Priesterkreis. Als Taco Bay 1986 auf Rudolf Frieling folgte, markierte dies nicht nur einen Generationenwechsel. Der gebürtige Schweizer hatte mit seiner holländischen Frau als Heilpädagoge in Schottland gearbeitet und wurde 1962 zum Priester geweiht. Als Erzoberlenker spiegelte er die wachsende Weltweite der Christengemeinschaft; so hat er Priesterweihen auf englisch, holländisch, französisch und deutsch vollzogen.

Taco Bay hat sein Amt zu Lebzeiten weitergegeben (im Jahre 2005, ein Novum in der Geschichte der Christengemeinschaft). Danach hat er in Neuseeland und am Bodensee gewirkt. Taco Bays Nachfolger ist Vicke von Behr.’

1 opmerking:

R. van Dijk zei

Bedankt dat u mijn blog weer even genoemd hebt. Ja, die Engelse naam heb ik maar weer veranderd. Ik dacht dat ik door die titel misschien meer lezers zou krijgen, maar dat was niet zo, tenminste ik zag het niet in de statistieken.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)