Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 31 augustus 2011

Augustusoogst

Het mag wel een wonder heten. Vandaag berichtten AntroVista en de Antroposofische Vereniging gezamenlijk dat zij samenwerken bij de agenda van activiteiten. Het heeft ongeveer tien jaar geduurd... maar wat telt, is het resultaat. AntroVista schrijft ‘AViN neemt deel aan gezamenlijke agenda’:
‘We zijn er heel blij mee dat vandaag de Antroposofische Vereniging (AViN) deelnemer is geworden van de gezamenlijke antroposofische agenda. De AViN heeft er bovendien expliciet voor gekozen om zonder uitzondering alle activiteiten in hun agenda te tonen. Berichten die u in de agenda plaatst, verschijnen daardoor nu ook automatisch in de agenda van: www.antroposofie.nl. Het aantal deelnemers aan de gezamenlijke agenda is hiermee op 19 gekomen. Een volledige lijst en meer informatie vindt u hier: over de gezamenlijke agenda...
En de Antroposofische Vereniging is wat uitvoeriger met ‘AViN en Antrovista samen één agenda’:
‘Vanaf vandaag werken de AViN en Antrovista samen. De AViN maakt gebruik van de agendaberichten van Antrovista en vice versa. Zoals u wellicht weet heeft www.antrovista.nl de meest uitgebreide agenda op het gebied van “antroposofische” activiteiten. Vanaf heden kunnen bezoekers van onze website direct van deze agenda gebruik maken door te klikken op onze agenda. Dat deze samenwerking door veel mensen gewenst werd, bleek ook uit een enquete die de AViN onlangs hield. Het voordeel van deze samenwerking voor u is dat u op deze manier een (bijna) volledig en zeer actueel overzicht krijgt van antroposofische activiteiten (cursussen, lezingen, exposities, conferenties, workshop, etc.). Bovendien zullen aan de AViN gelieerde (openbare) activiteiten vanaf nu ook op www.antrovista.nl en in principe ook in de agenda’s van achttien andere antroposofische websites die met antrovista samenwerken, aangekondigd worden. Ook voor mensen die zelf activiteiten organiseren is deze samenwerking prettig; zij hoeven voortaan nog maar één keer hun activiteit op te geven – bij Antrovista – en de activiteit verschijnt op de agenda van negentien websites. Het invullen van het betreffende formulier van Antrovista is simpel en het bericht verschijnt doorgaans binnen enkele uren op alle meewerkende websites. Natuurlijk nadat gekeken is of het bericht past op de betrokken sites.

Hieronder een lijst van die sites:
ABC Boekenservice: www.abc-antroposofie.nl; Antroposana: www.antroposana.nl; Antroposofie en het Kind: www.antroposofiekind.nl; Antroposofie in Friesland: www.antroposofieinfriesland.nl; Antroposofie in Groningen: www.antroposofieingroningen.nl; De Zonneboom: www.zonneboom.nl; DoeHoek: www.doehoek.nl; Euritmie & Theater Impresariaat Nederland: www.euritmie.nl; Margarete van den Brink: www.margaretevandenbrink.nl; Praktijk Zin: www.praktijk-zin.nl; Spectrum: www.antroposofierotterdam.nl; Stichting Mens en Muziek: www.mensenmuziek.nl; Therapeuticum Egelantier: www.therapeuticum-egelantier.nl; Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK): www.vrijeopvoedkunst.nl; Wederzijds: www.wederzijds-stervenscultuur.nl; Werkgemeenschap voor Sociale Driegeleding: ww.werkgemeenschap.nl; Zelf Beter Worden: www.zelfbeterworden.nl
Het is eind van de maand, tijd voor de augustusoogst. Ondanks de vakantietijd is het toch een lange lijst geworden, excuses daarvoor. Hij ziet er als volgt uit.


Vrijescholen

De Rudolf Steinerschool in Ieper is verhuisd naar een groter pand en hield een opendeurdag om de nieuwe school te tonen. De school is ook van naam veranderd en heet voortaan Koningsdale. De methodenschool is het slachtoffer van haar eigen succes. Vanaf 1 september neemt de Steinerschool dus haar intrek in een ruimer pand enkele huizen verder in dezelfde straat.

Overlast bij Reigersbek 3 augustus 2011
De gemeente Purmerend heeft de laatste tijd regelmatig signalen gekregen van overlast op het speelplein bij Reigersbek 2. Auto’s rijden ’s avonds laat met harde muziek het speelplein op en er wordt alcohol gedronken. Ook zijn er vernielingen geconstateerd, onder andere aan het dak van De Vrije School Waterland. In de Gors is een overleg dat dit soort overlast bespreekt. Naast de gemeente zijn de wijkagent, straathoekwerker, wijkadviseur van Clup Welzijnswerk en vertegenwoordigers van Wooncorporaties bij het overleg aanwezig. Momenteel wordt er een plan gemaakt om de overlast op te lossen.

Er wordt gekeken naar het afsluiten van het toegangshek van het speelplein vanaf 18.00 uur, zodat auto’s ‘s avonds het terrein niet meer op kunnen. Ook wil men het hek rondom het speelplein (bij de voetbaldoeltjes) dit jaar vervangen door een hoger en geluidsdempend hek. Medewerkers van Clup Welzijnswerk of straathoekwerk gaan buurtbewoners en jongeren opzoeken en met elkaar in contact brengen.  Mocht er nog sprake zijn van overlast of vandalisme, meld dit dan bij de politie. Contact opnemen met de straathoekwerker via de gemeente kan ook, 0299-452452.

Vrije School Zutphen is met 1013 leerlingen iets gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Daartoe behoren 183 nieuwe brugklassers. Vorig jaar was het totale aantal: 973 onder wie 158 nieuwe leerlingen. Onder hen ook de vavo-leerlingen (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

Uit onderzoek naar de situatie rondom school en de routes van en naar school is gebleken, dat er vooral tijdens het halen en brengen van kinderen problemen ontstaan. (...)

In het nieuwe plan wordt het fietspad naar de Nijendal weer hersteld en helemaal als fietspad doorgetrokken. Naast het fietspad komt een apart trottoir. Tussen het fietspad en de Faunalaan komt een aparte parkeerstrook met langparkeerhavens die wordt gescheiden van het fietspad door een lage haag. Op deze parkeerstrook kunnen ouders hun kinderen veilig laten in- en uitstappen. In de haag komen twee doorgangen waar de voetgangers het fietspad kunnen oversteken. De parkeerstrook is vanuit de Faunalaan slechts van één richting in te rijden. Hierdoor wordt de situatie eenvoudiger en overzichtelijker. In de bijlage is een kaartje opgenomen die de situatie weergeeft.

Voor een stukje acteren draait de 10-jarige Bastiënne Ramos Marta uit Zwolle haar hand niet om, maar nu ze oog in oog met hoofdrolspeler Pim uit het Nickelodeonprogramma Huis van Anubis staat, is ze toch wat stilletjes.

Met Pim (of Alex Molenaar zoals hij in het echt heet) gaat ze een taart bakken voor haar zusje Minke. “Dat is in het kader van het nieuwe Nickelodeonprogramma Nickbattle”, vertelt een medewerker van het programma. “Kinderen kunnen zich aanmelden om in dat programma iemand te verrassen, een angst te overwinnen of een langgekoesterde wens te laten vervullen.”


Gezondheidszorg

Op 18 mei 2011 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek aan het Klinisch Centrum voor Jeugd-GGZ. Na afloop van dit bezoek complimenteerde de Inspectie de medewerkers van Zonnehuizen voor de getoonde betrokkenheid, inzet en professionaliteit. Daarnaast sprak de Inspectie zijn zorgen uit over onder andere de staat van de gebouwen, de (inhoudelijke) aansturing, de implementatie van beleid en de veiligheid. Daarop kondigde de Inspectie een 15-tal maatregelen af.

De belangrijkste maatregel was de buiten gebruikstelling van de huisvesting van twee groepen en renovatie van de huisvesting van twee andere groepen. Deze maatregel heeft ertoe geleid dat de jongeren van de buiten gebruik gestelde groepen op 29 juli zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen op hetzelfde terrein. Hierdoor blijven ze in hun vertrouwde omgeving en kunnen ze naar de Zonnehuisschool blijven gaan. Daarnaast is de renovatie van de andere twee groepen voortvarend opgepakt. De gangen, badkamers en groepskamers zijn voorzien van nieuwe vloeren. Verder worden de bestaande vloeren in de was gezet en de muren geschilderd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 18 juli opnieuw een bezoek gebracht aan het Klinisch Centrum voor jeugd-GGZ. (...) In een brief naar aanleiding van dit bezoek laat de inspecteur het volgende weten: ‘De Inspectie heeft aangegeven dat er is voldaan aan het nemen van alle onmiddellijke maatregelen.’

Gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift British Medical Journal publiceert nieuw gezondheidsconcept van Huber e.a. Het artikel “How should we define health”, gepubliceerd door o.m. Machteld Huber van het Louis Bolk Instituut in het British Medical Journal prijkt niet alleen op de cover, maar blijkt bovendien de Editors’ Choice te zijn en het best gelezen artikel van deze periode.

Huber en haar collega’s stellen dat de huidige definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO niet meer past, in het licht van een sterk stijgend aantal chronisch zieken, en bovendien niet toepasbaar is in wetenschappelijk onderzoek. Die definitie luidt namelijk dat gezondheid gelijk staat aan een situatie van ‘volledig welbevinden’. Het nieuwe concept voor ‘gezondheid’ dat de internationale groep onderzoekers voorstelt is ‘health as the ability to adapt and to self manage in the face of physical, emotional and social challenges.’

Abstract / summary in English: The current WHO definition of health, formulated in 1948, describes health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

At that time this formulation was groundbreaking because of its breadth and ambition. It overcame the negative definition of health as absence of disease and included the physical, mental, and social domains. Although the definition has been criticised over the past 60 years, it has never been adapted. Criticismis now intensifying, and as populations age and the pattern of illnesses changes the definition may even be counterproductive. The paper summarises the limitations of the WHO definition and describes the proposals for making it more useful that were developed at a conference of international health experts held in the Netherlands.

Huber, M.A.S., J.A. Knottnerus, L. Green, H. van der Horst, A.J. Jadad, D. Kromhout, B. Leonard, K. Lorig, M.I. Loureiro, J.W.M. van der Meer, P. Schnabel, R. Smith, C. van Weel and H. Smid. 2011. How should we define health? BMJ. 343(4163):235-237.
C.N.M. Renckens
Stuur iemand met rugpijn langs een homeopaat, een (ortho)manuele arts, een natuurgeneeskundige, een acupuncturist of een antroposoof en elk van deze hulpverleners zal een andere therapie voorstellen. (...) Als vertegenwoordigers van de diverse clubs moeten optreden bij de overheid of bij ziektekostenverzekeraars, dan hoor je hen nimmer over de totaal verschillende benaderingen die zij voorstaan, dan benadrukken zij juist hun eenheid en gemeenschappelijke kenmerken. Dat terwijl hun enige gemeenschappelijke kenmerk nu juist is dat zij niet-regulier zijn. Zolang het lukt de eenheid naar buiten te bewaken, zolang kunnen deze alternatieve artsen daar vaak goed garen bij spinnen.

Zo ontstond in de jaren ‘90 de koepel AAG, artsen voor alternatieve/additieve geneeswijzen, maar deze is inmiddels een zachte dood gestorven. (...)

Inmiddels lijkt de eenheid binnen de kwakzalversclubs alweer ver te zoeken, want wat lezen wij op de website van de artsenvereniging voor natuurgeneeswijzen ABNG-2000? ‘Welkom op de website van Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde AVIG. AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABGN-2000, ABB en NVNR.’  Per 1 januari 2012 zal deze samenwerking operationeel worden. Wat is hier aan de hand? Waarom doen plotseling de acupuncturisten, de antroposofen, de manuele knijpers en rukkers niet meer mee? Dit kan maar een ding betekenen. De druk van buiten is voor even weggevallen en er is weer ruzie in de tent. Zoiets kan bij een zo heterogeen gezelschap van disfunctionerende en excentrieke hulpverleners natuurlijk ook nooit lang uitblijven. Het gedachtegoed van de verschillende vormen van alternatieve geneeskunde vertoont een onderlinge verwantschap waarbij vergeleken een kruiwagen met kikkers een toonbeeld van eensgezindheid is.

Tekenen, schilderen of boetseren als therapie? Nou en of. Kunstzinnig therapeut Elske Hoen uit Wageningen heeft al heel wat klanten met een glimlach bij haar de deur uit zien gaan. ‘Kunstzinnige therapie zorgt voor meer energie en minder stress.’

Stress, spanning, vermoeidheid of erg weinig energie. Herkenbaar? Of ligt er een burnout op de loer? Overweeg dan een kunstzinnige therapie bij Elske Hoen. Zij is ervaringsdeskundige en gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van stress en vermoeidheid. De enthousiaste therapeute heeft inmiddels een uitgebreid aanbod aan workshops en creatieve cursussen ontwikkeld. Voor elk wat wils. Het aanbod van Elske rust in feite op drie onderdelen: individuele therapie, vitaalkunst en creatieve cursussen.

Vrouwen van middelbare leeftijd die gezond leven en eten, worden gemiddeld 15 jaar ouder dan vrouwen die daar minder op letten. Bij mannen is de winst met 8,5 jaar iets minder groot. Dat blijkt uit een zeer breed gezondheidsonderzoek van de Universiteit van Maastricht. De onderzoekers berekenden van 125.000 mensen de leefstijlscore op basis van vier factoren: rookgedrag, beweegpatroon, voedingspatroon en lichaamsgewicht. De deelnemers waren bij aanvang van het onderzoek tussen de 55 en 69 jaar en werden 25 jaar lang gevolgd. Een gezonde leefstijl bestaat uit: niet roken, 30 minuten bewegen per dag, een Mediterraan voedingspatroon en een BMI tussen de 18 en 25.

Het omvangrijke buitenterrein van de gastvrije woon- en werkgemeenschap Midgard in Tuitjenhorn is een afzonderlijke etappe waard. Dat ontdekte de Zomertoer donderdag. Het mooie is: het parkachtige complex is volledig openbaar toegankelijk. Vanuit een antroposofische visie begeleidt Midgard ruim 100 jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat gaat super. Apetrots vertelde bewoner Frenk de Zomertoer tijdens een tussenstop van de vijfde etappe tot het onafzienbare lint van sportieve bezoekers over het internationale succes van ‘zijn’ papierwerkplaats. De schriften van Midgard gaan de hele wereld over.

Op 1 augustus werden de eerste klanten verwelkomd in ‘Rozemarijn Santé’. De natuurvoedingswinkel ligt op steenworpafstand van Ferm Rozemarijn in Haarlem. De bakkerij van Ferm is ook ondergebracht in de winkel. ‘Nu heb ik echt gevoel dat ik naar mijn werk ga’, aldus een van de deelnemers die op Ferm Rozemarijn woont. Adres: Venkelstraat 30a, Haarlem. tel. (023) 535 5920. Klik hier voor een fotoimpressie. Op de foto: Astrid van Zon en winkelier John van Ham.

De kracht van een integrale aanpak in theorie en praktijk: nieuwe inzichten uit de psychiatrie, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Dinsdag 4 oktober 2011, 13.00-18.00u, Antropia Driebergen.

Deskundigen op het vakgebied presenteren inzichten en onderzoek op het gebied van psychiatrie, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Met name de overlappingen daartussen en de vernieuwende aanpak die zij daarin voorstaan komen aan de orde. Na afloop van elke lezing is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie, onder leiding van dagvoorzitter Gijs Wanders.

– Drs. Marko van Gerven psychiater, oprichter Bernard Lievegoed Kliniek: Integrale behandeling van depressie
– Dr. Martina Bühring psychiater, medisch manager Altrecht psychosomatiek en Vesalius: Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling voor somatoforme stoornissen – Integratie van lichaam en geest
– Drs. Wilfried Minne psychiater Lievegoed Zorggroep: Minder praten en meer doen: behandelen, leven en werken in een gemeenschap
– Prof. Hans Reinders hoogleraar ethiek VU, Bernard Lievegoedleerstoel: De binnenkant van professionaliteit: de kracht van ambachtelijkheid


Landbouw en voeding

Bionext verhuist naar Zeist 22 augustus 2011
Op vrijdag 16 september verhuist Bionext naar een nieuwe locatie. We laten de tijdelijke huisvesting bij stadion Galgenwaard (‘de skybox’) achter ons en nemen onze intrek in een kantoor in Zeist. De locatie in Zeist is wat compacter en er kan gevarieerd worden met het aantal vierkante meters (bijv. huur van vergaderruimtes). Dit zal direct kostenbesparend werken voor Bionext. Op de dag van de verhuizing is Bionext niet bereikbaar per e-mail of telefoon. Daar kunt u ons bereiken op de gebruikelijke telefoonnummers en mailadressen (deze blijven ongewijzigd). Het nieuwe bezoekadres is Laan van Vollenhove 3221, 3706 AR in Zeist. Dit wordt ook het postadres.

Bionext is de ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding van het biologische bedrijfsleven (ondermeer Biohuis/LTO Nederland, VBP en Vereniging Bioretail i.o.). Doel van de organisatie is om een bijdrage te leveren aan de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve groei van de duurzame, biologische sector door belangenbehartiging, keten-innovatie projecten en communicatieprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven. Bionext is de organisatie achter kennisnetwerk Bioconnect, de campagnes Adopteer een Kip en Adopteer een Appelboom, het “Lekker naar de Boer” weekend en magazine Smaakmakend.

De actie “Wilde tomaat”, die begin juni werd gehouden, was een succes: bijna 20.000 consumenten hebben een bakje Wilde Tomaten gekocht bij hun biologische speciaalzaak. Voor elk verkocht bakje gaat tien cent naar Stichting Zaadgoed. De opbrengst zal gebruikt worden om de instandhouding en biologische zaadvermeerdering van enkele wild wonder tomatenrassen te verbeteren. Met steun van Stichting zaadgoed gaat tomatenteler Frank de Koning hiervoor samenwerken met zaadbedrijf de Bolster. De vermeerdering van oude rassen is lastig omdat de zaadkwaliteit soms te wensen overlaat. (...)

Voor de actie Wilde tomaat hebben de groothandels/ retailers Natudis, Udea en Estaffette samengewerkt met leverancier Nature & More (EOSTA) en tomatenkweker Frank de Koning. De actie had als doel om geld in te zamelen voor biologische zaadteelt en veredeling én om het bewustzijn over het belang van diversiteit op ons bord te vergroten. Vanuit Bionext was Maaike Raaijmakers, projectleider biodiversiteit, betrokken bij dit initiatief.
In de fruitboomgaard van De Engelenweij in Schoonebeek is een bijzonder natuurverschijnsel geconstateerd. Een van de appelbomen draagt tegelijkertijd appels en bloesem. De boom, vermoedelijk een notarisappel, stond al in de boomgaard toen Willem en Ria van Engelenhoven de boerderij betrokken in 2007. De Van Engelenhovens hebben bij kenners navraag gedaan en ontdekten dat er iets heel bijzonders in hun tuin gebeurt.

Willem en Ria van Engelenhoven zijn in 2007 gestart met De Engelenweij aan het Oostersebos. Ze organiseren hier groepsarrangementen en teambuildingsessies. Voor de catering wordt alleen producten uit eigen tuin gebruikt die biologisch dynamisch geteeld worden. De appeloogst, die dit jaar overvloedig is, zal niet groter worden door de opnieuw bloeiende boom. Gezien de tijd van het jaar zullen de appels niet rijp zijn voor de winter invalt.

Het biologisch-dynamische merk LunaeTerra van Wessanen breidt haar assortiment uit met vers seizoensfruit. Hiermee geeft ze een extra dimensie aan de belofte het ritme van de natuur in alle facetten te volgen. Vanaf vandaag zijn verse bramen en pruimen, bij uitstek hét zomerfruit in augustus, verkrijgbaar bij Natuurwinkel, GooodyFooods en andere natuurvoedingswinkels in Nederland.

In het komende jaar streeft LunaeTerra ernaar meer bijzondere fruitsoorten en vergeten groentes aan te bieden. De samenwerking met zusterorganisatie Kroon Biologische Verswaren te Nieuwegein speelt een belangrijke rol bij het zo kort mogelijk houden van de logistieke keten tussen boer en consument. LunaeTerra profiteert hiermee van het feit dat Wessanen Benelux na de overname van Kroon in 2010 is uitgegroeid tot een dagelijkse totaalleverancier van zowel verswaren als droge kruidenierswaren aan biologische winkels.

Jan Peter Oosterloo gaat in oktober een EkoPlaza in Bilthoven openen. “De visie van de Udea-club past goed bij mij. En de EkoPlaza-formule heeft de afgelopen maanden sterke ontwikkelingen doorgemaakt. Daarom heb ik nu voor het EkoPlaza-concept gekozen voor de nieuw te openen winkel”, vertelt de winkelier.

Oosterloo runt ook Natuurwinkel De Bilt. Vanaf oktober zal hij zelf in de nieuwe winkel gaan staan en neemt een bedrijfsleider de dagelijkse leiding in De Bilt over. Hij heeft enorm veel zin in de nieuwe uitdaging. “Ik was al een tijdje op zoek naar een constructie om twee winkels te runnen. Op deze manier gaat dat helemaal lukken.”

We hebben u afgelopen weken al veel verteld over de producten van het seizoen; de Zeeuwse aardappels, de sperziebonen, en laatste twee weken over de suikermaïs en Hollandse appels & peren. Vaak komt dan ook ter sprake of ze vroeg zijn dit jaar, welke invloed het weer heeft gehad, op de groei en de oogst. Biologische boeren leven vanzelfsprekend met de seizoenen en de natuur. (...)

Ad Mulder van Biologische tuinderij De Goudsbloem verzorgt regelmatig de sla in uw groentetas. We vroegen hem hoe hij dit groeiseizoen ervaart. In Buren, hartje Betuwe, teelt Ad wel 40 soorten groenten en kruiden op 8 hectaren.

Regelmatig krijgen we de vraag wat precies het verschil is tussen Demeter en EKO. Door de toenemende producten van Demeter kwaliteit in natuurvoedingswinkels nemen de vragen daarover toe. Zowel Demeter als EKO voldoen aan de Europese wetgeving voor biologische landbouw en voeding en zijn dus biologisch. Demeter gaat op een aantal aspecten, zoals dierenwelzijn, nog een stapje verder. (...)

Overigens, de scheidslijn tussen Demeter en EKO op bedrijfsniveau is niet heel scherp te trekken. Er zijn ook EKO bedrijven die gemengd zijn of de hoorns van hun koeien laten staan. Maar alleen de boer die het Demeter certificaat heeft, laat zich ook op de extra eisen van Demeter kwaliteit controleren. Demeter producten in de natuurvoedingswinkel herkent u aan het Demeter keurmerk.

PIJNACKER - Groen moet je samen doen! is het thema van de Biesland Dagen op 3 en 4 september. Omdat ook de organisatie van dit evenement te kampen heeft met teruglopende inkomsten, wordt gevraagd of iedereen zijn steentje bij te dragen. In de vorm van appeltaart bijvoorbeeld.

De taart kan verkocht worden bij de koffie, om zo weer wat meer te verdienen. Tijdens de Biesland Dagen wordt duidelijk gemaakt dat de polder met veel vogels, een scala aan planten, natuurvriendelijke oevers en biologisch dynamische veeteelt en landbouw niet gemist kan worden.

Het Faunafonds erkent dat een biologisch dynamische fruitteler in Varik aanvankelijk een veel te lage vergoeding heeft gekregen voor schade. De teler had schade aan de wortels van appel- en perenbomen, die veroorzaakt zijn door beschermde woelratten. De fruitteler bracht zijn zaak vorige maand tot aan de Raad van State die woensdag uitspraak heeft gedaan in de slepende kwestie. De hoogste bestuursrechter besliste dat het Faunafonds door de rechtbank in Arnhem terecht is opgedragen een schadevergoeding van ongeveer 200.000 euro te betalen aan de fruitteler.

Het Faunafonds wilde de agrariër tussen 2006 en 2010 niet meer betalen dan zo’n 80.000 euro. Pas na een uitspraak van de Arnhemse rechtbank dat er 200.000 euro op tafel moest komen erkende het Faunafonds dat fouten zijn gemaakt bij de schadeberekening en kwam over de brug. De fruitteler ging bij de Raad van State in hoger beroep. Hij becijfert de schade zelf op 800.000 euro. De Raad van State verklaarde zijn hoger beroep ongegrond maar besliste wel dat het Faunafonds al zijn gemaakte proceskosten moet vergoeden.


Diversen

Op zondag 2 oktober om 14.00 uur opent het nieuwe Rudolf Steiner, kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum (inclusief bibliotheek)feestelijk zijn deuren aan de Weteringschans 74 in Amsterdam Centrum. Ter opluistering van de feestelijkheden zal Dolf van Aalderen vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van de Rudolf Steiner Bibliotheek. Vervolgens zal Frans Lutters een voordracht houden over ‘Ita Wegman en Michael.’ Het geheel wordt muzikaal omlijst. De indertijd aan de Ruysdaelstraat gevestigde Rudolf Steiner bibliotheek is verhuisd naar dit nieuwe centrum. Na een financiële oproep in april van dit jaar werd een intensieve verbouwing en verbetering van het therapeuticum aan de Weteringschans mogelijk om de bibliotheek te kunnen huisvesten. De entree is veiliger gemaakt, er komen nieuwe boekenkasten, een koffiehoek en een leestafel. Voor verdere informatie: Ria Over de Linden, 020-6234562.

Een aantal maanden geleden werd bezoekers van deze website gevraagd naar hun mening over de huidige site en de wensen voor een nieuwe. Maar liefst honderd bezoekers vulden onze vragenlijst in. Dank daarvoor! Hieronder een korte samenvatting van de uitslagen van het onderzoekje. Het oordeel over de huidige site varieerde van een dikke onvoldoende tot een prima rapportcijfer. Het gemiddelde kwam uit op een zeer mager zesje. Veel mensen misten een goede zoekfunctie, overzichtelijkheid (met name waar het de agendaberichten betrof), vonden de site onvoldoende aantrekkelijk en te compact. Ook noemde een flink aantal bezoekers de site weinig uitnodigend voor ‘outsiders’.

Veelgenoemde wensen voor de nieuwe site zijn: teksten waarin een relatie gelegd wordt naar actuele onderwerpen, interactiviteit/koppelingen naar bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook en een zeer regelmatige vernieuwing van de inhoud. Er moet zowel basisinformatie over antroposofie als verdiepende informatie op de site te vinden zijn. Qua vormgeving wensen velen een kunstzinniger en rustiger beeld, een meer gevulde letter en een open, frisse en toegankelijke uitstraling. De wensen voor de structuur van de nieuwe site zijn: logisch, overzichtelijk en uitnodigend. Aan een optimale zoekfunctie wordt veel waarde gehecht. Verschillende mensen opperden een samenwerkingsverband met Antrovista aan te gaan. We nemen ieders wensen ter harte en hopen binnen niet al te lange tijd een aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke nieuwe AViN-site te ontwikkelen.

In het KRO programma Heb Ik Genoeg? staat Karin de Groot stil bij wat ècht belangrijk is in het leven. Ervan uitgaande dat geld niet gelukkig maakt, gaat ze op zoek naar immateriële rijkdom. Karin stort zich met heel haar ziel en zaligheid in een (haar) onbekende wereld.

In deze nieuwe serie duikt Karin tijdens KRO’s Maand van de Spiritualiteit onder in de wereld van de spiritualiteit. Zo zal Karin onder andere twee weken leven als Hare Krishna, maar ook volgens de leer van de Antroposofie, het Boeddhisme en het Sjamanisme. Uiteraard wordt het Katholicisme niet vergeten: Karin gaat op zoek naar haar eigen beschermengel om – als het lukt – daarmee in contact te komen. Heb ik Genoeg? vanaf dinsdag 1 november (5x) om 19.30 uur bij de KRO op Nederland 2.

De Vijfsprong op TV 30 augustus
Van woensdag 24 augustus tot en met vrijdag de 26e was mevrouw K(arin) de Groot van de KRO bij ons samen met een filmploeg van de KRO aanwezig. Waarom kwam Karin de Groot bij ons? Zij wil graag programma’s maken over vijf verschillende levensbeschouwingen en over de wijze, hoe die zich manifesteren in de wereld. Op Urtica De Vijfsprong wilde zij graag meemaken hoe de antroposofie in de landbouw en in de zorg naar voren komt. In november zal de KRO de programma’s over de levensbeschouwingen uitzenden. Zodra we weten wanneer dat is, zullen we dat op onze website melden.

Het komt vrijwel niet voor, dat ik attendeer op nieuw verschenen boeken [ik is hier Ed Taylor, directeur/bestuurder van De Vijfsprong, MG]. Maar voor de nieuwe kwartaaluitgave van de Flensburgerhefte maak ik dit keer graag een uitzondering. Onder de titel ‘Autisten berichten over hun ervaringen in de geestelijke wereld’ verscheen een verslag van mensen, die door hun autisme niet kunnen spreken en weinig tot geen controle over hun fysieke lichaam hebben.

Dankzij een nieuwe methodiek kunnen zij echter leren schrijven, net zoals blinde mensen dankzij het brailleschrift boeken kunnen lezen en dove mensen dankzij de gebarentaal kunnen leren ‘horen’. In het boek wordt uitvoerig ingegaan op menskundige aspecten, op de methodiek van het schrijven, maar het boek is vooral interessant omdat we de ervaringen en belevingen van deze mensen zelf horen. Bovendien blijken deze mensen buitengewone gaven te hebben: zij hebben waarnemingen in de geestelijke werkelijkheid en berichten daarover.

Voor Nederlandse lezers kan het feit, dat dit een Duits boek is, wellicht een hindernis lijken, maar het is buitengewoon inspirerend en niet al te moeilijk te lezen. Zie verder de website van de Flensburgerhefte (http://www.flensburgerhefte.de/titel/fh/fh112.html) of bestel het boek bij de Nieuwe Boekerij (Flensburgerhefte nr. 112, titel: ’Autisten berichten’, ISBN 978-3-935679-64-0).

In Leuven is Frans Bogaerts, oprichter van het milieuvriendelijke wasmiddelenmerk Ecover, op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een slepende ziekte overleden. Bogaerts begon in de jaren zeventig te experimenteren met de ontwikkeling van een fosfaatvrij wasmiddel. Frans Bogaerts werd daarmee een pionier op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op het einde van de jaren zeventig leidde dat tot de oprichting van Ecover, dat als eerste Europees bedrijf fosfaatvrije reinigingsmiddelen op de markt bracht. Ecover streefde ernaar om economische en ecologische streefdoelen met elkaar te verzoenen. In de jaren tachtig werden de producten van Ecover vooral aangeboden in natuurwinkels, maar sindsdien zijn ze in vele supermarkten op de internationale markt te koop. Ecover wordt op dit ogenblik geleid door de Nederlander Philip Malmberg. (MH)

Tot 1 oktober exposeert de Tielse kunstenares Ina Blom in tweedehandsboekenwinkel De Boekenlegger. Afkomstig uit de wereld van De Vrije School werkt zij graag met thema’s als de vier elementen: water, aarde, lucht en vuur. De kleurrijke doeken zijn te koop en een deel van de opbrengst gaat naar het Straatkinderenproject in Tanzania waar Stichting de Boekenlegger zich voor inzet. Info: www.boekenleggertiel.nl.

D.N. Dunlop: Initiation August 10, 2011
Before Daniel Nicol Dunlop met Dr. Steiner (and Dr. Stein), he had given some lectures and published some articles, amongst which Initiation is to be found. He gave this lecture before the Theosophical Society in December 1915. Curiously, after meeting with Dr. Steiner in 1922, he would not speak or publish again on the subject of spiritual matter.

That D.N. Dunlop had intimate knowledge of the content he spoke about is reflected in this lecture. It is, from this point of view, of high interest to everyone striving for spiritual development. For now, however, we would like to emphasize a different aspect of the lecture: Initiation can give us a sense of Daniel Dunlop’s inner maturity and spiritual realism in which he lived. It seems to us that his attitude is foremost very down-to-earth.

In september zal het Engels-Australische duo Terry Oldfield en Soraya weer in Flevoland neerstrijken tijdens hun Europese tournee. Oldfield, bekend als ‘de broer van Mike’, is ook zelf een bekend musicus, die mee dan drie miljoen verkochte CD’s met vooral dwarsfluitmuziek op zijn naam heeft staan. De laatste tien jaar werkt hij daarbij samen met zijn Australische vrouw Soraya. Tijdens hun verblijf in Nederland geven zij twee workshops en een avondvullend concert, alle in Almere. De muziek van Terry en Soraya staat er om bekend dat deze de luisteraar diep raakt en tot ontspanning brengt. Tijdens de workshops is er gelegenheid om met deze twee bijzondere mensen in een intensievere samenwerking te komen.

Mantra and Meditation Evening, vrijdagavond 23 september, 19.30 uur. Terry Oldfield en Soraya spreken over de kracht van mantra’s en hoe deze in je leven op te nemen. Er worden gezamenlijk kirtans gezongen en er is een meditatie. Alle mantra’s worden live gezongen en begeleid door Terry en Soraya, onder andere met keybord en gitaar. Kosten van deelname € 20. De avond wordt gehouden in de aula van Vrijeschool Raphaël, Lierstraat 7, 1312 JZ Almere.

(...) Terry Oldfield werd geboren in London in een muzikale familie. Naast zus Sally verwierf broer Mike Oldfield wereldfaam met de megahit ‘Tubular Bells’. Terry is een muzikaal autodidact, die in de jaren zeventig bekendheid genoot als componist en uitvoerend muzikant van muziek bij televisiefilms en documentaires. Steeds meer richtte hij zich op natuurfilms en verwerkte  hij onder andere de geluiden van walvissen in zijn muziek. Meer en meer is Terry ontwikkeld tot een beoefenaar van spirituele muziek, zeker na zijn huwelijk met de Australische Soraya Saraswati.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)