Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 28 november 2011

Surseance


De beer is los. Vrijdag kon ik in ‘Healthcare Entrepreneurship’ dankzij de Volkskrant eindelijk de naam van de private investeerder noemen: Loek Winter. Maar vandaag meldt de website van de Zonnehuizen een heel ander verhaal: ‘Zonnehuizen vraagt surseance van betaling aan’:
‘Op dit moment verkeert Zonnehuizen in betalingsonmacht. Na overleg met Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad en na goedkeuring door de Raad van Toezicht heeft interim-bestuurder Charles Laurey daarom bij de rechtbank een verzoek tot surseance van betaling ingediend. “Hoe zeer ik dit besluit ook betreur, een andere oplossing blijkt niet mogelijk”, aldus Laurey.

Eerder dit jaar bleek Zonnehuizen in grote financiële problemen te verkeren. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht stapten vervolgens op. De afgelopen maanden heeft de interim-bestuurder van Zonnehuizen gestuurd op continuïteit van zorg onder eigen regie, met behoud van de antroposofische identiteit. Hierbij was de inzet tevens het voorkomen dat de zorgorganisatie zou worden opgesplitst. Al snel werd echter duidelijk dat een zelfstandig voortbestaan van Zonnehuizen niet mogelijk was. Daarom is Zonnehuizen in gesprek gegaan met mogelijke samenwerkingspartners. Met twee partijen, LSG-Rentray en zorgondernemer Loek Winter, is overeenstemming bereikt over het einddoel en de hersteloperatie die daarvoor noodzakelijk is. Het is de drie partijen echter niet gelukt om in de korte tijd die er was de financiële problemen van Zonnehuizen direct op te lossen. “Ik heb dan ook moeten besluiten een andere stap te zetten”, licht Laurey toe.

Bewindvoerder
De surseance van betaling houdt in dat Zonnehuizen voor een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt. Laurey: “Zo krijgen we tijd om orde op zaken te stellen. De rechter zal een bewindvoerder aanstellen. Deze zal samen met mij de organisatie leiden; er kunnen dus geen beslissingen genomen worden zonder goedkeuring van de bewindvoerder. De bewindvoerder is een objectieve partij die ons advies geeft, helpt bij de onderhandelingen met schuldeisers en zich daarom richt op het waarborgen van de continuïteit van zorg en onderwijs. Wat mij betreft betekent dat zoveel mogelijk de voortzetting van Zonnehuizen als geheel.”

De rechtbank zal later vandaag een bewindvoerder aanstellen. Die zal zich vervolgens de komende dagen nadrukkelijk laten informeren door de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad van Zonnehuizen.
Gerry Nutters
Woordvoerder’

Update 14.55 uur:

Het persbericht dat ik net overnam van de website van de Zonnehuizen, blijkt gebaseerd op een schrijven van interimbestuurder Charles Laurey zelf, dat rond half twee werd verstuurd. Voor een groot deel is dit dezelfde tekst, maar in de ik-vorm en met belangrijke extra informatie voor de medewerkers:
‘Op dit moment verkeert Zonnehuizen in betalingsonmacht. Na overleg met Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad en na goedkeuring door de Raad van Toezicht heb ik daarom noodgedwongen bij de rechtbank een verzoek tot surseance van betaling ingediend. Hoe zeer ik dit besluit ook betreur, een andere oplossing blijkt niet mogelijk.

Wat is de achtergrond bij deze drastische stap?
De laatste maanden heb ik als interim-bestuurder van Zonnehuizen gestuurd op continuïteit van zorg onder eigen regie, geen opsplitsing van Zonnehuizen en behoud van de antroposofische identiteit. Al snel werd duidelijk dat een zelfstandig voortbestaan van Zonnehuizen niet mogelijk was. Daarom zijn we in gesprek gegaan met mogelijke samenwerkingspartners. Met twee partijen, LSG-Rentray en zorgondernemer Loek Winter, zijn we het eens over het einddoel en de hersteloperatie die daarvoor noodzakelijk is. Het is de drie partijen echter niet gelukt om in de korte tijd die er was de financiële problemen van Zonnehuizen direct op te lossen. Ik heb dan ook moeten besluiten een andere stap te zetten.

Wat is surseance van betaling?
De surseance van betaling houdt in dat Zonnehuizen voor een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt. Zo krijgen we tijd om orde op zaken te stellen. De rechter zal een bewindvoerder aanstellen. Deze zal samen met mij de organisatie leiden. Er kunnen geen beslissingen genomen worden zonder goedkeuring van de bewindvoerder. De bewindvoerder is een objectieve partij die ons advies geeft, helpt bij de onderhandelingen met schuldeisers en zich daarom richt op het waarborgen van de continuïteit van zorg en onderwijs. Wat mij betreft betekent dat zoveel mogelijk de voortzetting van Zonnehuizen als geheel. De rechtbank zal later vandaag een bewindvoerder aanstellen. Die zal zich vervolgens de komende dagen nadrukkelijk laten informeren door de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad van Zonnehuizen.

Betekent dit nu dat we failliet gaan?
Nee, dat betekent het niet maar we staan er slecht voor. In de surseance van betaling is alles er nog steeds op gericht om de continuïteit van zorg en onderwijs met behulp van anderen te garanderen. Wat mij betreft blijft de inzet: Zonnehuizen – zoveel mogelijk als geheel – als een gezonde organisatie waar gewerkt kan worden vanuit een antroposofische inspiratie.

De zorg gaat door!
Wat er ook gebeurt: de continuïteit van zorg is te allen tijde gewaarborgd. In het geval dat Zonnehuizen niet op eigen kracht financieel verder zou kunnen, dan zijn de zorgkantoren vanwege hun wettelijke zorgplicht ermee belast dat de zorg wordt gecontinueerd.

Worden de salarissen de komende maand wel uitbetaald?
De salarissen van december en eindejaarsuitkering zullen in de surseance gewoon uitbetaald worden. De zorg en onderwijs die we bieden is nodig en gaat door; hierover worden afspraken gemaakt met betrokken partijen uit de zorg (denk aan de zorgkantoren) en het onderwijs.

Hoe verder?
Dit bericht zal veel emotie en onzekerheid oproepen. De komende periode zal zwaar zijn. Ik doe een dringend beroep op jullie om juist ook in deze periode er te zijn: voor elkaar en vooral voor de kinderen, jongeren en volwassenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Laten we ons vooral samen inzetten voor datzelfde einddoel: een Zonnehuizen dat zoveel mogelijk als geheel in stand blijft om de continuïteit van zorg en onderwijs vanuit een antroposofische inspiratie te garanderen! Je kunt ervan op aan dat ik er alles aan zal doen om dat te bereiken. Via intranet zal ik jullie op de hoogte houden van de stappen die gezet zullen worden.

Charles Laurey
Bestuurder a.i.’

Update 15.40 uur:

Kijk, zo werkt de pers. Een op zichzelf juist en vrij feitelijk bericht om kwart over drie op de website van RTV Utrecht krijgt als kop ‘Zorginstelling Zonnehuizen failliet’, terwijl dat (nog) niet aan de orde is. Hoezo sensatiezoekers, daar in Utrecht?
‘De in opspraak geraakte zorginstelling Zonnehuizen in Zeist vraagt surséance van betaling aan.

Eerder dit jaar bleek Zonnehuizen in grote financiële problemen te verkeren. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht stapten vervolgens op. De directie zou de afgelopen jaren twintig miljoen euro hebben verspeeld door mismanagement.

Het interim-bestuur probeerde de afgelopen tijd een faillissement af te wenden en ging in gesprek gegaan met mogelijke samenwerkingspartners.

Met twee partijen, LSG-Rentray en zorgondernemer Loek Winter, is gesproken en een overeenkomst bereikt, maar het is de drie partijen niet gelukt om in de korte tijd die er was de financiële problemen van Zonnehuizen op te lossen.’

Update 15.45 uur:

Men heeft zichzelf vijf minuten geleden gecorrigeerd. Nu is de titel van hetzelfde bericht ‘Zorginstelling Zonnehuizen vraagt surséance aan’ geworden en is er dit aan toegevoegd:
‘De surseance houdt in dat Zonnehuizen voor een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt. Interim-bestuurder Laurey: “Zo krijgen we tijd om orde op zaken te stellen. De rechter zal een bewindvoerder aanstellen. Die gaat samen met mij de organisatie leiden.Wat mij betreft betekent dat zoveel mogelijk de voortzetting van Zonnehuizen als geheel.”’

Update 16.45 uur:

RTV Utrecht heeft er nog wat meer werk van gemaakt en meldt nu ook:
‘Vandaag en morgen zijn er verschillende bijeenkomsten, waar medewerkers worden geïnformeerd door de interim-bestuurder. Volgens de woordvoerder zijn de medewerkers aangeslagen door het nieuws. Ze krijgen in ieder geval nog deze en volgende maand uitbetaald. De zorg voor de cliënten is voor de komende tijd gegarandeerd.’
Inmiddels zijn ook Zorgvisie en Skipr gevolgd met berichtgeving. Zij melden niets nieuws wat wij niet al weten. Interessant is wel wie zij als bron aanvoeren. Zorgvisie noemt RTV Utrecht, Skipr de website van Zonnehuizen. Maar alle drie konden ze beter Antroposofie in de pers vermelden, want die was er eerder bij dan hen. Ik zeg het er in alle bescheidenheid maar even bij. Ik moet mijn belangen ook verdedigen, dat is geen overbodige luxe.
.

12 opmerkingen:

Adri zei

Dag Michel,

Het zijn treurige berichten die ik steeds lees over de Zonnehuizen.

Maar, bedankt dat je ons zo keurig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Ik volg je Blog nog steeds met veel belangstelling. Zoals ik vandaag ook weer merk is dat een betrouwbaarder bron dan veel andere "gerenommeerde" media.

Hartelijke groet,

Adri

Anoniem zei

Is er een lijn te ontdekken in de berichten van de afgelopen weken op je weblog: financiele problemen en sluiting bij de antroposofische vrijeschool in Zutphen én het financiele wanbeleid bij deze antroposofische zorginstelling?

matthijs zei

Aan anoniem zo je wil kun je stellen dat er een lijn ligt naar dezelfde bron, er gaan echter, net als naar Rome, meerdere wegen naar Dornach en daarin zit het verschil.
Het zijn te onderscheiden zaken met een eigen organisatie-biografie en individuele verantwoordelijkheden.

matthijs zei

Een echte surprise is het niet. Alleen wonderen kunnen nog redden en die komen niet zonder menselijke inzet tot stand!
Mensen van de werkvloer wens ik alle mogelijke krachten toe, tenslotte dragen die het werk.
Op Bronlaak deed zich in het verleden de situatie voor dat de instelling werd doorgedragen door de bewoners, op 1 april 1980 bleek 1 man dhr. Wim van der Brug de instelling op kort termijn te kunnen vlot trekken!
Waarmee ik wil zeggen dat de juiste man/vrouw op de plek "wonderen" kan doen.
Overigens is nu nieuw dat dhr. Charles Laurey nu de Zonnehuizen als geheel bijeen wil houden en voordien sprake was van uitsplitsing!

matthijs zei

De "zaak" Zonnehuizen raakt aan de bron antroposofie. Een crisis die zich enerzijds uitdrukt in een miljoenen tekort, drukt zich ook uit in een verhouding tot de geest.

Slotwoorden van Rudolf Steiner aan het einde van de Heilpedagischer Kurs.
Zwölfter Vortrag Dornach, 7, Juli 1924
…Aber dazu kommt noch das: es wird in der Zukunft die Entscheidung an die Anthroposophische Gesellschaft herantreten, die in ganz intensiver Weise dahin geht: Sind die Verantwortlichkeiten aufrechtzuerhalten, oder sind sie nicht aufrechtzuerhalten?
…Denken Sie in einer geistigen Bewegung daran, diese geistige Bewegung für das praktische Leben fruchtbar zu machen, dann muß man diese geistige Bewegung als eine lebendige ansehen.
Das zur Kraft, zur Steuer und zum guten Wirken Ihres Willens, meine lieben Freunde!

Anoniem zei

Surseance is het voorportaal van het faillissement.

matthijs zei

Ja anoniem, zo is dat!
Een dood paard levert minder op dan een werk- of dressuurpaard welk nog in de wei loopt.
Is er een achterliggend plan? Met een investeerder in het geding en de bestaande zorgmarkt kun je stellen dat de waarde van de instelling dalende is. Wordt er gewacht om op het juiste moment te investeren?

matthijs zei

In de jaarekening 2009 staat vermeld dat bij de oprichting van de stichting Zonnehuizen in 1968 een kapitaal van guldens omgerekend naar €uroos nog steeds € 45,- staat. Een bodemprijsje.

Behalve het ontstane begrotingsgat wat vanaf juni 2011 sinds de interim manager, interim bestuurder of saneerder aantrad verder oploopt, staat er ook nog een 3-voud uit aan kort- en langlopende schulden. De €urozen groeien bij 3 grote betrokken banken natuurlijk niet op goede intenties, die leveren de aanzienlijke rente's niet op.

De vraag is wie van de 2 de rol van Sint of Zwarte Piet krijgt de interim-bestuurder of de bewindvoerder/-ster. Anders gezegd wie haalt voor wie de wind uit de zeilen?
Wie er in de zak zitten en de roede krijgen...?

matthijs zei

Het nieuws is als Sinterklaas, het komt, maar wanneer Michel.

Het blijft kopieëren,knippen, plakken als het gaat om innerlijke rust te vinden op mijn innerlijke marktplaats.
Op Bronlaak stond ooit de Fifth Discipline P.Senge in de picture, na Avatar als alternatief voor daar aanwezige "Prinzipereiter" een begrip ontleent aan de toenmalige orthopedagoog die Avatar bestudeerde en uitvoerde.

Nu uit Rethinking the Fifth Discipline. Learning within the unknowable van R.L. Flood als handreiking in roerige tijden.

The fifth discipline and complexitytheory have their say about uncertainty,then the way we think about and approach management and organisation will change.We will operate in conscious regognition of the following three paradoxes:
We will not struggle to manage over things-we will manage within the unmanageble.
We will not battle to organise the totality-we will organise within the unorganisible.
We will not simply know things-but we will know of the unknowable!
Zo kom tot satori en wordt het weer licht!
Nieuwe stichting;"Zon & Maan huizen",om het reflectieve moment in te brengen?

matthijs zei

fffff voor het slapen aan de Zonnehuizen denken, dat deed dhr.Laurey ook met een bericht van 30 november 2011, in plaats van vooruit kijken, wordt nu achteruit gekeken.

ZEIST (ANP) - Zonnehuizen in Zeist, de antroposofische organisatie voor hulpverlening aan jeugd en volwassenen, wil precies weten hoe de instelling in een paar jaar tijd een financieel tekort van 17 miljoen euro kon oplopen.

Bestuurder ad interim Charles Laurey heeft daarom woensdag een advocatenkantoor opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken voor juridische stappen tegen oud-bestuursleden. Zonnehuizen moest begin deze week uitstel van betaling aanvragen.

Laurey zei woensdag dat hij het personeel en anderen op dit moment niet kan uitleggen hoe "de puinhoop"is ontstaan. "Medewerkers worden straks ontslagen zonder een vertrekpremie en niemand weet hoe het zo is gekomen." Laurey vroeg de medewerkers vorige week al om een loonoffer, maar dat verzoek staat in de ijskast, sinds er uitstel van betaling is aangevraagd.

Er loopt al een onderzoek naar mogelijk wanbeheer onder het oude bestuur. Laurey drong eerder bij oud-bestuursleden aan op opening van zaken, maar kreeg volgens eigen zeggen geen enkele reactie. Daarom wil hij het nu via de juridische weg proberen.

Er hebben zich zorgondernemers gemeld die delen van Zonnehuizen willen overnemen. De instelling beheert 6 huizen voor volwassenen en 14 kinder- en jeugdinstellingen. Er werken honderden mensen. Laurey denkt dat hij met de bewindvoerder tot een „maatschappelijk aanvaardbare oplossing" kan komen, zei hij woensdag.
bron: http://www.nationalezorggids.nl

matthijs zei

Beste Michel, ik heb gisteren bovenstaand bericht ingezet.
Het staat nu in een "uithoekje" van jouw blog en verdient eigenlijk om voorpagina nieuws te zijn.
Ik wil jouw "geen vliegen afvangen", daar ik alle respect heb voor jouw inzet op deze blog, ik ken geen andere weg om jouw te bereiken dan dit blog, vandaar op deze plek.

Persoonlijk ben ik kritisch op deze stap, feitelijk vind deze plaats na de door jouw gepubliceer-de berichten m.b.t. de politieke aandacht voor de Zonnehuizen.
Deze actie zie ik in het perspec-tief "schone handen" houden een strategische stap.
Ondertussen vind ik tot nu toe geen spoor van het jaarverslag 2010ik neem aan dat de betrokken minister dit via de wettelijk vastgestelde weg jaarverslagen zorg.nl wil ontvangen en niet via de achterdeur.
Overigens is het maar net waar je de vinger op legt als het erom gaat het tekort te traceren. Een kind kan de was doen. Ik begrijp niet dat dit, na bijna een half jaar, zo in nevelen blijft voor Charles. Het is minder gecompliceerd dan Wallstreet gedrag.
Voor mij geld: Partijen zullen geen negatieve uitlatingen over elkaar aan derden doen...bla,bla,bla, dat geeft mij een kader.
Het blijft onverlet dat de op de antroposofie geinspireerde leefgemeenschap, het beste concept ooit is, als het gaat om zorg voor mensen met een beperking. Het is het Hilton onder de zorg, beter gezegd het kan het Hilton onder de zorg zijn!!!

matthijs zei

Ik plaatste nog een korte aanvulling in dit hokje, die kwam niet door, nog een poging.
Voor mij geld...enz. Is juridisch bepaald.
Hoe stuur je de geschiedenis in het land van Henk en Ingrid, als guillotineren geen trend meer is?

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)