Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 25 november 2011

Healthcare Entrepreneurship

Er is veel te doen om de Zonnehuizen de laatste dagen. Ik merk het alleen al aan de bezoekersaantallen hier: die zijn verdubbeld. Het laatste nieuws is wat de Volkskrant vanmorgen bericht; ‘Anoniem’ wees daar vanochtend om tien uur al op (onze Matthijs deed daar vervolgens een schepje bovenop). Maar voordat ik daarover begin, even een kleine mediareconstructie van de opeenvolging van nieuws. Ik heb zelf de onduidelijkheid in de hand gewerkt, door dinsdag in ‘Dialoog’ de veronderstelling te uiten dat het op 23 november geplande kamerdebat een week was uitgesteld. Ik had er echter geen rekening mee gehouden dat het Algemeen Overleg geen plenaire vergadering, maar een commissievergadering zou zijn. Het debat vond plaats van drie tot vijf, zoals ik woensdagavond meldde in ‘Offer’. Nu is het interessante dat SP’er Renske Leijten (een van de twee die de kamervragen aan de minister formuleerden) die dag daaraan voorafgaand op de website van de SP de kat op het spek bond, in ‘Leijten: “Onderzoek mogelijke fraude bij Zonnehuizen”:
‘Stichting Zonnehuizen – een instelling voor jeugd- en gehandicaptenzorg – zit in zwaar financieel weer en is op zoek naar private financiers. SP-Kamerlid Renske Leijten vertrouwt het niet en wil dat de staatssecretaris een grootschalig fraudeonderzoek laat doen. Leijten: “De Zonnehuizen sloten 2009 af met meer dan 6 miljoen aan eigen vermogen en dat was afgelopen zomer opeens verdampt? Dit zaakje stinkt!”

Afgelopen zomer kwamen de eerste tekenen naar buiten dat het niet goed ging bij de zorginstelling en een bestuurder ruimde het veld. Leijten: “Het reilen en zeilen van deze bestuurder en de toezichthouders moet tot op de bodem worden uitgezocht. Ik verwacht van de staatssecretaris dat ze falende zorgbestuurders en toezichthouders niet laat wegkomen. Ze moet kijken of deze mensen – wanneer ze hebben gefaald – persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.”

Leijten wil verder dat de staatssecretaris onderzoekt of de Nederlandse Zorgautoriteit en het zorgkantoor in de regio goed hebben gehandeld. Leijten: “Zij hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de kwaliteit van zorg en de juiste besteding van de publieke middelen. Ik wil weten waarom ze niet hebben ingegrepen.”

Leijten: “De staatssecretaris mag niet op haar handen blijven zitten. Bij de Zonnehuizen krijgen meer dan 2000 kinderen en gehandicapten zorg en er werken ook meer dan 2000 mensen. Van deze mensen wordt ondertussen verwacht dat zij geld inleveren om bij te dragen aan De Zonnehuizen. Wanneer het toezicht faalt, bloeden de patiënt en de verzorger. De staatssecretaris mag dit niet laten gebeuren.”

Vanmiddag is er een debat over de situatie bij de Zonnehuizen.’
Dit was duidelijk een actie om meer publiciteit te genereren. Dat lukte ook, gezien de twee berichten die RTV Utrecht dezelfde middag op zijn website zette. Ook hierin figureerde Leijten. Zoals ik in ‘Offer’ schreef, een om half twee – dit was een ook met Leijten voorgekookt item – en een om half zes, dus na afloop van het debat. Zo was de stand dus woensdagnamiddag. Wat volgde? Om half zeven het Eindhoven Dagblad met ‘Zorgverlener vraagt offer van personeel’, maar daarin niets nieuws. Even later had De Telegraaf een gelijkluidend bericht ‘Zorgverlener vraagt offer van personeel’.

De volgende ochtend ook een samenvattend bericht van Wouter van den Elsen op de website van ‘Zorgvisie’ op basis van het ANP, ‘Zonnehuizen vraagt offer van personeel’, evenmin met nieuwe feiten. Donderdagochtend om kwart over elf kwam Gijs Herderscheê van de Volkskrant met ‘Falende zorginstelling vraagt personeel salaris in te leveren’. Hierin wel enige nieuwe gezichtspunten, in de tweede helft van het artikel:
‘De Zonnehuizen is in acute financiële nood geraakt. In 2009 had de instelling nog een vermogen van ruim 6 miljoen euro. Het jaarverslag over 2010 is nog steeds niet verschenen maar volgens leden van de Tweede Kamer is 20 miljoen euro “verspeeld”.

Het bestuur en de raad van toezicht van de Zonnehuizen zijn inmiddels opgestapt. Laurey is aangesteld als saneerder. Die rol vervulde hij eerder bij thuiszorginstelling Meavita die in 2009 failliet ging. Bij de doorstart gingen daar honderden banen verloren. Aan die doorstart droeg de premiebetaler 37 miljoen euro bij. Toenmalig PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid was nauw bij die doorstart betrokken.

Andere opstelling
De huidige staatssecretaris van Volksgezondheid, Marlies Veldhuijzen van Zanten - Hyllner (CDA), kiest een andere opstelling, zo bleek woensdag tijdens een overleg met de Kamerfracties van PvdA, SP, VVD, CDA en PVV. Veldhuijzen vindt het de verantwoordelijkheid van Zonnehuizen om weer een gezonde organisatie te worden. “Dan gaat het zowel om de kwaliteit van de zorg als om de financiën.”

Wat haar betreft moeten de betrokken partijen – zorgkantoren, zorgverzekeraars, banken, medewerkers en cliënten – er samen uitkomen om Zonnehuizen te redden. “Als dat onverhoopt niet lukt heb ik een plan B klaarliggen om de zorg aan de cliënten te garanderen.” Bij Bussemaker speelde ook het voortbestaan van werkgelegenheid een rol.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft inmiddels twee afdelingen van Zonnehuizen gesloten vanwege slechte omstandigheden waarin de kinderen waren gehuisvest én ondermaatse zorg. Volgens Veldhuijzen houdt de IGZ de kwaliteit van zorg nu scherp in de gaten.

Een grote puinhoop
De fracties in de Tweede Kamer zijn niet onder de indruk. “Het is een grote puinhoop bij Zonnehuizen, met slechte zorg, ondermaatse huisvesting afgezien van het directiepand dat goed onderhouden is”, zegt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester, “Waar is de afgelopen twee jaar dan 20 miljoen euro aan uitgegeven? Niet aan huisvesting of zorg.”

Ook Veldhuijzen wil snel het jaarverslag 2010 van Zonnehuizen om te weten of inderdaad 20 miljoen euro verlies is gedraaid. Laurey, die het debat in de zaal volgde, zegt dat niet gefraudeerd is, maar dat verlies is gemaakt door de nieuwe financiering van de zorg met “zorgzwaartepakketten”. “Daar heeft het management zich enorm op verkeken.”’
Dat PvdA-kamerlid praat ook alleen maar een eerder bericht met twijfelachtige bronnen in de Volkskrant na, met ‘het is een grote puinhoop bij Zonnehuizen, met slechte zorg’: lees ‘Malaise’ op 16 september. Op 17 oktober kwam ik in ‘Kamerbrief’ met het
Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van het inspectiebezoek aan Klinisch Centrum Jeugd GGZ (locatie Veldheim) ...
Rapport, 16-06-2011, VWS’,
en daarin staat toch wel een heel andere beoordeling. Wel kritisch, maar niet vernietigend. Dus niet alleen de SP, maar ook de PvdA gaat voornamelijk voor het eigen publicitaire belang, zou je hierdoor gaan denken. Reden genoeg voor opiniewebsite Joop.nl om er om kwart over twaalf ook aandacht aan te besteden, in een ongesigneerd bericht, ‘GGZ-instelling vraagt personeel financiële puinhoop op te ruimen’. Maar ook dit leverde bedroevend weinig op; het is gewoon meedrijven op de stroom.

Wat volgde gisteren nog meer? Opnieuw RTV Utrecht, met een follow up om kwart voor een, ‘Zonnehuizen moedigt ontslag personeel aan’. Maar die bestond vooral uit de mening van een oud-medewerker (met vervormde stem, durft dan niemand gewoon te staan voor wat hij meemaakt of ervan vindt?):
‘Personeel van zorginstelling Zonnehuizen in Zeist moet niet alleen salaris inleveren, maar wordt aangemoedigd om zelfs te vertrekken. Dat meldt een oud-medewerker aan RTV Utrecht. De leiding geeft werknemers twee maanden salaris mee, zodat ze ontslag nemen.

Zonnehuizen zit in financieel zwaar weer. De instelling voor jeugd-, ggz- en gehandicapten- en huisartsenzorg geeft jaarlijks meer geld uit dan het binnenkrijgt. Het interim-bestuur probeert een faillissement af te wenden en heeft daarvoor al meerdere gebouwen van de zorginstelling in de verkoop gedaan.

Behalve de geldproblemen, kampt Zonnehuizen ook met achterstallig onderhoud op de onderkomens van de patiënten en cliënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf de instelling daarvoor afgelopen zomer nog een waarschuwing.

De Tweede Kamer vindt het schandalig dat het personeel nu moet opdraaien voor het mismanagement van oude bestuursleden en wil die ter verantwoording roepen.’
Gisteren kwam ook de Zonnehuizen zelf met een bericht naar buiten. Hoewel eerder herhaaldelijk door Zonnehuizen is verklaard dat men nu actief de berichtgeving zou gaan verzorgen, moet je hier concluderen dat het allemaal maar zeer reactief en dus ook onvoldoende blijft. Dit is de tekst van ‘Verzoek tot meedenken over financiële medewerkersparticipatie op vrijwillige basis’:
‘In verschillende media wordt bericht over het verzoek om mee te denken over een eventuele financiële medewerkerparticipatie bij Zonnehuizen. Hierbij wordt ten onrechte de indruk gewekt dat dit een verplicht karakter zou hebben. Niets is minder waar: het betreft een verzoek tot meedenken. Bovendien zou de medewerkersparticipatie strikt op vrijwillige basis zijn.

Om Zonnehuizen een duurzame toekomst te kunnen bieden, waarin de antroposofisch geïnspireerde zorg gecontinueerd wordt, heeft de bestuurder a.i. op 21 november jl. de medewerkers van Zonnehuizen verzocht mee te denken over mogelijke vormen van vrijwillige financiële inbreng.

Er is dus geen sprake van financiële medewerkerparticipatie; net zo min dat er sprake is van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. De medewerkers van Zonnehuizen krijgen maandelijks het salaris uitbetaald waar ze recht op hebben met behoud van de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO.
Gerry Nutters
Woordvoerder Zonnehuizen’
En dan is er vanochtend weer de Volkskrant, die niet op de website, maar wel in de papieren en digitale editie bij monde van ‘onze verslaggevers Merijn Rengers, John Schoorl’ (die we goed hebben leren kennen in ‘Malaise’), schrijft over ‘Ondernemer aast op failliete zorginstelling’. In de eerste helft ervan staat het meest explosieve nieuws:
‘Zorgondernemer Loek Winter wil de noodlijdende antroposofische zorginstelling Zonnehuizen in Zeist overnemen. Dat staat in een vertrouwelijke presentatie die vorige week is gehouden ten overstaan van de banken en zorgkantoren die de GGZ-instelling nu overeind houden.

Als de deal doorgaat, zijn de Zonnehuizen de eerste grote GGZ-instelling in Nederland die in private handen komt. Vooruitlopend op de overname heeft Winter maandag twee bedrijven opgericht, Zonnehuizen Centra en Zonnehuizen Centra Onroerend Goed, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel.

De kern van het plan is dat Winter eigenaar wordt van al het vastgoed van de Zonnehuizen. Ook gaat hij de volwassenenzorg bij de antroposofische instelling verzorgen. De jeugdzorginstelling LSG-Rentray zou volgens de presentatie antroposofisch onderwijs en de zorg voor kinderen voor haar rekening nemen, in panden die worden gehuurd van Winter.

Om te garanderen dat de Zonnehuizen, tot voor kort het boegbeeld van de antroposofische GGZ-zorg in Nederland, haar karakter behoudt, wordt een speciale stichting opgericht. Die moet via speciale franchise-contracten waken over de identiteit van de Zonnehuizen.’
Ook het einde is brisant:
‘Het jaarverslag over 2010 werd door de accountant afgekeurd, en er zou 20 miljoen euro “zijn verspeeld”. De Kamer wil nu een onder zoek naar fraude bij de Zonnehuizen.

Winter, van huis uit radioloog, is eigenaar van de IJsselmeerziekenhuizen en Diagnostische Centra. Zijn voorstel ligt bij de instelling. Volgens Winter is Zonnehuizen “zeer zeer ernstig ziek”, maar dat hij er een “een gezonde onderneming” van kan maken. Eén van de manieren is volgens de ondernemer het snijden in de hoeveelheid personeel.

Winter doelt daarmee niet “op de handen aan de bedden”, maar op “de managementlaag”. Van een mogelijk fraude bij de instelling, of van het verdwijnen van miljoenen euro’s, weet Winter niets.

Renske Leijten, zorgspecialist van de SP-fractie in de Tweede Kamer, verafschuwt de op handen zijnde overname van Winter. Zij vindt het “onmenselijk en onwenselijk” dat een zorginstelling “door een soort hedgefund” wordt leeggegeten.’
Wie is deze Loek Winter? Op 4 oktober 2009 was hij te gast in het discussieprogramma ‘Buitenhof’:
‘Loek Winter
Medicus/ zorgondernemer
Pionier in de zorg

Zorgondernemer Loek Winter redde de IJsselmeerziekenhuizen van de ondergang en is binnenkort mede-eigenaar van zijn tweede ziekenhuis. De ambitie om zijn bedrijf uit te laten groeien tot een landelijke keten van zorginstellingen steekt hij niet onder stoelen en banken. Maar krijgt de oud radioloog voldoende ruimte van minister Klink om zijn droom waar te maken? En is de wil om te ondernemen met winstoogmerk wel gepast in de zorgsector?

Loek Winter is eigenaar van de IJsselmeerziekenhuizen, medicus en ondernemer. Hij studeerde geneeskunde in Maastricht en later gezondheidswetenschappen. Winter was vijftien jaar radioloog bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. In 2005 stopte hij met werken voor het OLVG. Vanwege zijn ergernis over het trage tempo waarmee verbeteringen in de zorg konden worden doorgevoerd, zette Winter al in 1995 het Diagnostisch Centrum Amsterdam op. Loek Winter heeft kritiek op het financieringsstelsel van de zorg. Dat kan en moet volgens hem beter. Hij wil afrekenen met wat hij noemt inefficiënte, ontoegankelijke, improductieve, ondoorzichtige organisaties en tegelijk de kwaliteit van de zorg verbeteren.

De combinatie IJsselmeerziekenhuizen is het tweede Nederlandse ziekenhuis dat in handen is gekomen van een ondernemer, na het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Winter gaat samenwerken met het OLVG in Amsterdam. Loek Winters MC Groep exploiteert vijf diagnostische centra en heeft een aandeel in de Amsterdamse privékliniek MC Jan van Goyen, waarvan Winter medisch directeur is.’
Op Skipr verscheen op 2 februari 2009 een column van Ruud Koolen, getiteld ‘Ondernemer Loek Winter is goed wijs’:
‘“Mensen die tegen marktwerking in de zorg zijn, zijn niet goed wijs.” Ondernemer Loek Winter windt er geen doekjes. Ziekenhuizen werken volgens hem slecht omdat ze een planeconomie vormen: “Hoe specialisten en verplegers ook presteren, ze krijgen hun geld toch wel. Een planeconomie prikkelt niet om je best te doen.”

Marktwerking en geld verdienen
Grappig is dat juist weekblad Elsevier ondernemer Winter het vuur na aan de schenen legt over marktwerking en geld verdienen aan zorg. “Geld is niet mijn drijfveer”, kaatst Winter terug. Als radioloog verdiende hij veel meer. Hij wil laten zien dat ziekenhuizen beter kunnen worden gerund. “Ik steek mijn nek uit voor een ziek bedrijf. De 5 miljoen euro die ik investeer, moet ik privé lenen omdat ik ze anders niet van de bank krijg. Als de ziekenhuizen failliet gaan, heb ik wat uit te leggen.”

Planeconomische reflex
Ziekenhuizen die niet failliet gaan hebben ook wat uit te leggen. Waarom ze bijvoorbeeld bijna failliet gaan vanwege uit de hand gelopen bouwkosten. Waarom ze een vestiging willen sluiten na een fusie.

Met het ultramoderne maar dure Maasziekenhuis in Sittard lijkt het na een geslaagde verhuisoperatie overigens goed te komen. In Zeeland daarentegen volop rumoer. Al zou je de demonstratie van duizenden Zeeuwen tegen de dreigende sluiting van het ziekenhuis in Vlissingen kunnen afdoen als een planeconomische reflex. Horen we daar de woordvoerder van de Socialistische Partij fulmineren? Zijn de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg werkelijk in het geding?

Overheid bestrijdt uitwassen marktwerking
Planeconomie of niet: de ziekenhuiszorg kan op tal van onderdelen efficiënter, goedkoper, veiliger en kwalitatief beter worden uitgevoerd. Daarvan getuigen bijna-faillissementen, inspectierapporten, conflicten tussen medici en bestuurders en regelrechte schandalen.

De overheid hoeft niet meer te doen dan uitwassen van de markt tegen te gaan door eisen te stellen aan de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Winter drukt het zo uit: “Acute zorg, traumatologie en oncologie moeten voor iedereen op 20 minuten reistijd aanwezig zijn. Alle andere zorg mag best 45 minuten reizen zijn.”

Disfunctionerende specialisten
Ik wil het experiment in de Flevopolder wel eens meemaken. Loek Winter met zijn MC Groep garandeert de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Hij zet disfunctionerende specialisten over de dijk. Hij maakt de zieke organisatie gezond. En dan kijken we heel planeconomisch over een jaartje of vijf wie er wel en niet goed wijs is. NZa, laat Winter even zijn gang gaan. Niet te lang wachten, want de verliezen lopen met de dag op.’
De website van de MC Groep vertelt het volgende:
‘MC Groep staat voor een gastvrij onthaal van patiënten en bezoekers. Verwijzers verwelkomen we als onze partners. Als ondernemend ziekenhuis zorgen we ervoor dat we geen of nauwelijks wachtlijsten hebben, een vriendelijke service bieden en zorgen voor een snelle diagnostiek en behandeling. Alles is er op gericht om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Werken bij MC Groep
We zijn één van de grootste werkgevers in de regio. Voor onze ruim 1.000 medewerkers zorgen we voor een goed werkklimaat zodat zij zich thuis kunnen voelen bij MC Groep. Onze medewerkers zetten zich elke dag optimaal in voor onze klanten. Zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten. Wij werken dan ook voortdurend aan het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid.

MC Groep heeft drie locaties: MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. Afhankelijk van de functie, werken onze artsen en medewerkers op één of meerdere locaties. Dat maakt het werken bij MC Groep divers en afwisselend.

Jaardocument
Elk jaar maken we een jaardocument waarin we verantwoordeling afleggen over het voorgaande kalenderjaar. Het nieuwe jaardocument verschijnt rond de zomer.

Besturingsmodel
We werken volgens het integrale managementbesturingsmodel, met resultaatverantwoordelijke eenheden veelal aangestuurd door een duaal management. Ieder afdelingshoofd en/of zakelijk leider sluit jaarlijks een managementcontract af. Dit betekent dat het hoofd danwel de leider resultaatverantwoordelijk is voor het behalen van de daarin afgesproken doelstellingen, zoals het inhoudelijke zorgbeleid, het personeelsbeleid, de productie en kosten van de afdeling. De managementcontracten worden jaarlijks geëvalueerd.’
‘Zorgmarkt’ berichtte recent (op 30 augustus) dat ‘Loek Winter neemt Kliniek DeLairesse over’:
‘Kliniek DeLairesse in Amsterdam Zuid maakt sindskort deel uit van DC Groep en gaat verder onder de naam DC Lairesse. Zorgondernemer en directeur van DC Groep Loek Winter heeft samen met investeerder Tinseltown de statige kliniek aan het Valeriusplein onder zijn hoede genomen. Zijn insteek: geen managementlagen, doen waar je goed in bent en de zorg op efficiënte wijze aanbieden.

Een chique pand in een chique buurt, maar binnenin wordt medisch specialistische zorg geboden aan elke patiënt die snel geholpen wil worden. Al vijftien jaar heeft Kliniek DeLairesse een breed aanbod van verzekerde en onverzekerde zorg. Orthopedie, neurologie, gynaecologie en plastische chirurgie vormen belangrijke pijlers. Binnenkort wordt endoscopie aan dit rijtje toegevoegd.

Voor elke behandeling geldt: de patiënt moet snel terecht kunnen. Hiermee sluit Kliniek DeLairesse naadloos aan op DC Groep. In deze keten van diagnostische centra worden onderzoeken en spreekuren uitgevoerd waarvoor in ziekenhuizen vaak lange wachttijden bestaan. Het aanbod breidt zich uit met operaties, want met de overname van Kliniek DeLairesse komen ook twee A-klasse operatiekamers tot de beschikking.

In 1995 opende radioloog Loek Winter in Amsterdam het eerste Diagnostisch Centrum (DC). Inmiddels is DC Groep uitgegroeid tot tien vestigingen, onder andere in Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Almere.’
Eind vorig jaar berichtte ‘Zorgmarkt’ zelfs dat ‘Zorgondernemer Loek Winter hoogleraar bij Nyenrode’ is:
‘Zorgondernemer Loek Winter wordt bijzonder hoogleraar Healthcare Entrepreneurship bij Nyenrode Business Universiteit.

De universiteit wil ondernemers in de zorg vaardigheden en kennis aanbieden om vernieuwingen te realiseren. Loek Winter zal zijn expertise op dit vlak bij Nyenrode uitbouwen en uitdragen.

Winter zal als bijzonder hoogleraar onder meer verschillende programma’s opzetten om healthcare entrepreneurs aan Nyenrode Business Universiteit op te leiden. Daarnaast zal hij met de Nyenrode collega's wetenschappelijk onderzoek rond ondernemen in de zorg ontwikkelen en daaraan bijdragen. Ook zal hij het publieke debat over het onderwerp inspireren en beïnvloeden. Daarnaast zal hij bijdragen aan de ontwikkeling van business plannen en de incubatie daarvan.

De inhoudelijke bijdrage van Loek Winter betreft de manier waarop ondernemerschap bijdraagt aan vernieuwing en verbetering van de zorg. Ook onderzoekt hij op welke wijze ondernemen belangen als vraag versus volume en kwaliteits- en service eisen versus kosten weet te verenigen. Daarnaast kijkt hij naar de manier waarop het zorgsysteem kan bijdragen aan een voortvarende en gezonde ontwikkeling van ondernemerschap, vooral wat betreft randvoorwaarden als wetgeving en financiering.

De leerstoel is ingesteld door Veroz, het platform voor ondernemers in de zorg en is ingebed bij het Center voor Enterpreneurship van Nyenrode. De benoeming van Loek Winter is per 1 januari 2011.

Over Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is de oudste en enige particuliere universiteit van Nederland. Ze werd in 1946 voor en door het bedrijfsleven opgericht. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een managementfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap.’

Update 12.25 uur:

Nu gaat het nieuws natuurlijk snel. Het Reformatorisch Dagblad om elf uur op basis van het ANP, ‘Zorgondernemer Winter wil Zonnehuizen overnemen’:
‘Zorgondernemer Loek Winter wil de zorginstelling Zonnehuizen in Zeist overnemen. Hij is geïnteresseerd in de volwassenenzorg en in het vastgoed van de instelling. Jeugdzorgverlener LSG-Rentray is partner voor de zorg en het onderwijs aan kinderen en jongeren. Winter zei dat vrijdag naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant. De op antroposofische leest geschoeide Zonnehuizen staan er financieel slecht voor.

Winter heeft 2 weken geleden gesproken met de banken en informeel met een van de zorgkantoren die nu betrokken zijn bij de Zonnehuizen. Hij heeft een voorstel gedaan voor overname en wacht de reactie af. Hij heeft er vertrouwen in dat hij het voor elkaar krijgt. “Al is het een enorme klus, want het is een heel ziek bedrijf.” De Zonnehuizen hebben “een heel slechte exploitatiepositie en grote schulden”, maar volgens hem staan de banken niet negatief tegenover zijn voorstel.

Winter heeft ervaring opgedaan met de IJsselmeerziekenhuizen. Hij investeerde in 2008/2009 met zijn MC Groep in de ziekenhuizen die op het punt van faillissement stonden.’

6 opmerkingen:

matthijs zei

In de herfst met Winter bezig!
Met veel genoegen geven wij u te kennen dat op 11 oktober 2011 professor Loek Winter officieël is benoemd tot Hoogleraar 'Healthcare Entrepreneurship' aan de Nyenrode Business Universiteit. Professor Winter bekleedt de VEROZ* leerstoel; de eerste leerstoel in Nederland op het gebied van ondernemerschap in de zorg.
Geciteerd uit persbericht; inaugurele rede: 'Zorgondernemerschap als therapie' beschrijft hij de snelle veranderingen in de gezondheidszorg. Hij spreekt zijn zorg uit over de structurele groei van de zorguitgaven, is kritisch hoe de patient in het huidige zorgstelsel wordt bediend en pleit voor het centraal stellen van kwaliteit en het faciliteren in ondernemerschap.
Winter bepleit voorts voor sterke uitbreiding van ondernemerschap in de zorg.
Dit impliceert toegang voor private kapitaal. Het leidend speerpunt- verantwoord ondernemerschap- in de zorg van VEROZ is de aanzet geweest tot het instellen van deze VEROZ Leerstoel.
VEROZ stelt sinds haar oprichting in 2009 de belangen van de patiënt centraal en wil dat ondernemers in de zorg doelmatig en innovatief kunnen werken aan de kwaliteit van zorg. De VEROZ Leerstoel heeft het doel dat er over 10 jaar meer zorgondernemers dan zorgbestuurders zijn.
* platforum van VERenigde Ondernemers in de Zorg. zie http://www.veroz.nl

Waar herstucturing gaat plaatsvinden zit je niet allemaal in een feestwinkel. Ik kan als leuke antroposoof, dat had ik mij vanmorgen, zie offers, voorgenomen, melden dat uit de jaarverslagen 2009, 2010 IJsselmeerziekenhuizen in de zin van herstructurering organisatie een beeld ontstaat wat passend is bij het huidig tijdsgewricht. Het Marioncollege kan zich voorbereiden op cursussen in individueel ondernemerschap,wat zich verhoudt met een op de antroposofie geïnspireerde invulling. Zo kan de geest weer handen en voeten krijgen.

Wij willen zo tesamen werken, datin de spiegel van iedere mensenziel zich vormt de hele gemeenschap en in de gemeenschap leeft de kracht van iedere mensenziel. Als mensen tesamen in innerlijke eerlijkheid op zoek zijn naar de geest dan vinden ze ook de weg tot elkaar van ziel tot ziel.
Tot zover 1 dag de leuke antroposoof zijn, kleine moeite.

matthijs zei

Citaten uit: Verbinding nr.75 maart 2004. Door Mark van Seggelen. 'Verbond dient alert te zijn op maatschappelijke ontwikke-lingen".
Samenwerking is de inzet van het Heil-Pedagogisch Verbond.
Het HPV bestaat uit 26 rechts-personen en stichtingen die bij elkaar 65 voorzieningen in stand houden. Er wordt aan ongeveer 2.500cliënten zorg en/of ondersteuning geboden. Er werken in totaliteit meer dan 4.000 medewerkers.
Bureau
Daarna (de erkenning van het heilpedagogisch diploma) spande Heldt zich in om voor het HPV een bureau te ontwikkelen, waarin alle gemeenschappelijke belangen worden ondergebracht.
Heldt voerde samen met Michel Gastkemper individuele gesprekken met alle directeuren en brachten daarna een rapport uit.
Door maatschappelijke ontwikkelin-gen zit het HPV niet in een rustig vaarwater. "Het HPV houdt de anten-ne naar de samenleving gericht.En het is belangrijk dat we voldoende voeling blijven houden met de samenleving. Zitten we wel genoeg aan tafel met organisaties? We moeten alert en scherp zijn." De modernisering van de AWBZ is één van de ontwikkelingen die gaande is. De schotten tussen de instel-lingen zijn er niet meer.
Het zou mooi zijn als er één samenwerkingsverband, één groep zou komen van het HPV (2.500 cliënten)…verbindend artikel.
citaten uit; VERBINDING nr.76 april 2004 Door Mark van Seggelen.
Deze tijd vergt meer samenwerking, vindt Yvon ten Brummelhuis. Ze is penningmeester van het Heilpedagogisch Verbond en project-leider van de Projectgroep Administratieve Organisatie.
Ondernemerschap, marketing, klantgericht, marktwerking en vraaggericht werken. Deze woorden lijken niet te passen bij de heilpedagogie en sociaaltherapie. Toch vraagt juist het huidige tijdsgewricht aandacht voor deze begrippen. Het wiel niet telkens door de eigen instelling laten uitvinden, maar samenwerking in het Heilpedagogisch Verbond, is het credo.

Vernieuwingen in de zorg gaan razendsnel. Voorbeelden zijn onder meer financiën en indicatie-stellingen. Als kleine instelling red je het niet om zélf die ontwikkeling inhoud te geven.

Vanuit de klant denken werd bij Ten Brummelhuis met de paplepel ingegoten. Haar ouders hadden een schoenenwinkel, waar ze regelmatig werkte. "Mijn ouders waren continu bezig met de vraag van de klant en hoe daar op in te spelen. Een dergelijke ontwikkeling vindt nu ook in de zorg plaats".

"De veranderingen in de zorg vragen om persoonlijk ondernemerschap. Iedere moment van de dag dien je kwaliteit te leveren, omdat cliënten veel bewuster met de zorginvulling bezig zijn en kunnen shoppen".
Een eerste werkgroep door Yvon ging over het zorgzwaartepakket, direct daarna startte een pilot. Haar vraag was om voor 2 bewoners de 6 functies voor indicatie in vullen. In 3 uur vulde ik toen voor 8 zorgvragers deze lijsten in, het centrum indicatiestelling CIZ "hangt" hier €uroos aan.
Uit voorgaande blijkt dat er tijdig is geparticipeerd. Ik kan mij er geen voorstelling van maken, dat verlies is gemaakt door de "nieuwe financiering" van de zorg met zorgzwaartepakketten. Dan faal je dusdanig, dat je de zonnewinkel kunt sluiten. Kun je dan wel een zorgplan,een rooster enz. schrijven of überhaupt communiceren?

matthijs zei

Vanwege de zondag lees ik eens een bijbeltekst in relatie met zorg en financiëen. Jawel hoor!
Lukas 10:33
..Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam daar toen ook; toen hij hem zag, kreeg hij medelijden en ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op; toen hief hij hem op zijn eigen lastdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. DE VOLGENDE DAG NAM HIJ TWEE ZILVERSTUKKEN, gaf die aan de waard en zeide: VERPLEEG HEM,EN ALLE KOSTEN DIE GIJ VERDER NOG VOOR HEM MAAKT, ZAL IK U VERGOEDEN WANNEER IK TERUGKOM...
PGBeetje of zorgzwaartepakketje?

Michel, heb jij enig idee, hoe het bestuur of raad van toezicht rondom Charles Laurey is samengesteld?
Hebben de Ondernemings Raad, medezeggenschapsraad cliënten en medewerkers/-sters, ouders/verwanten Zonnehuizen nog enige informatie of betekenis of is dit protocolair en/of juridisch op slot gezet?

Gezien de berichten in je laatste blogtekst blijft een faillisse-ment in de lucht hangen. De sales and leaseback constructies zijn blijkens juridische uitspraken niet per definitie een sleutel tot langetermijn succes.Die techniek is omstreden omdat experts van oordeel zijn dat b.v. de overheid op het einde van het verhaal meer zal betalen dan mocht het (on)roerend goed in eigen beheer gebleven zijn.

Michel Gastkemper zei

Je hebt een mooi citaat gevonden, Matthijs. Maar ‘individuele gesprekken met alle directeuren’ is volgens mij een fabeltje. We hebben samen (dat moet medio jaren negentig zijn geweest) enkele collega-koepelinstellingen bezocht (Cruquis, Philadelphia) om te kijken hoe zij de zaken hadden georganiseerd. Maar dat was op het moment van publicatie in De Verbinding al achterhaald, omdat er inmiddels nieuw onderzoek was verricht, dat ik op 11 februari 2009 beschreef in ‘Informateurs’.
En de huidige Raad van Toezicht van de Zonnehuizen heb ik op 11 juli van dit jaar in ‘Plan van aanpak’ kunnen noemen.

matthijs zei

Beste Michel
ik heb eerst mijn duim nagezien, daarna daarna was ik toch aangewezen op de Verbinding nr.75 maart 2004 een interview met Bernard Heldt deze fabel: "Bureau
Daarna spande Heldt zich in om voor het Heilpedagogisch Verbond een bureau te ontwikkelen, waarin alle gemeenschappelijke belangen worden ondergebracht. Heldt voerde samen met Michel Gastkemper individuele gesprekken met alle directeuren en brachten daarna een rapport uit. Aanvankelijk was er aarzeling, merkt Heldt op, want zo’n bureau werd door sommigen als mogelijk bedreigend gezien.Het was in een periode dat de antroposo-fische beweging bol stond van de
conflicten. Ontwikkelingen in de samenleving werden eerder met afweer bejegend dan met interesse. Maar na enige aarzeling gaf het bestuur toe. Ik ben loyaal en mijn inzet was en is nog steeds dat ik geen eigen belang heb, maar het algemeen belang dien."
Ik kan me goed voorstellen, als een deel van het leven al "knippend en plakkend" besteed wordt aan antroposofie in de pers, waarvoor een vermelding in Guiness book of records niet misplaatst zou zijn, weleens een fabeltje opdoemd. Gelukkig kunnen lezers een reactie plaatsen!
Dat rapport zou overigens interessant kunnen zijn in de contekst van de historische ontwikkeling van de heil-en sociaal-therapeutische beweging.
groetjes en dank voor al je werk aan het blog!

matthijs zei

Kijk Michel, een perspectief op knippen, kopiëren, plakken.
Knippen staat voor onzichtbaar maken, vergeten.
Kopiëren heeft de betekenis van inleven, nadoen, meebewegen.
Plakken is vastleggen, zichtbaar maken, documenteren, geschiedenis schrijven.

Je kan er een ontwikkelingsweg van maken met antroposofisch perspectief b.v. als je de uiterlijke weg tot uitdrukking komend in bloggen, verinnerlijkt naar ervaringen van het dagelijks leven.

Antroposofie heeft sowieso een beter netwerk dan mobiele telefonie of internet , altijd bereikbaar en je beltegoed raakt niet op!

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)