Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 23 november 2011

Offer


Verdikkie! Zat ik gisteren in ‘Dialoog’ nog trouw te melden dat het debat over de Zonnehuizen een week is opgeschoven, blijkt het toch vanmiddag te hebben plaatsgevonden... Daar zat ik dus lelijk naast:
‘Agenda Jeugdzorg

Woensdag 23 november 2011
Openbaar
Tijd: 15:00-17:00 uur
Soort: Algemeen overleg
Voortouwcommissie: Jeugdzorg
Jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen

Noot: Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Agendapunten:
1. Financiële situatie bij Stichting Zonnehuizen en toezending van rapporten van de IGZ over Zonnehuizen 31839-135 d.d. 17 oktober 2011’
Jammer genoeg is er nog niets van terug te zien of terug te lezen. Maar wel is RTV Utrecht er als de kippen bij. Vanmiddag om half twee al met ‘Zonnehuizen vraagt offer van personeel’:
‘Om de financiële problemen van het antroposofisch zorgcentrum Zonnehuizen het hoofd te bieden, moet het personeel salaris inleveren of afzien van vakantiegeld. Dat staat in een brief van het bestuur aan de werknemers, die in handen is van RTV Utrecht.

In de brief schrijft interimbestuurder Charles Laurey dat hij onderhandelt met banken en zorgkantoren om de begroting van Zonnehuizen op orde te krijgen. Om aan geldschieters een positief signaal mee te geven, is een offer van het personeel noodzakelijk, schrijft Laurey.

De instelling voor jeugd-, ggz- en gehandicapten- en huisartsenzorg geeft jaarlijks meer geld uit dan het binnenkrijgt. Het interimbestuur probeert een faillissement af te wenden en heeft daarvoor al meerdere gebouwen van de zorginstelling in de verkoop gedaan.

Behalve de geldproblemen, kampt Zonnehuizen ook met achterstallig onderhoud op de onderkomens van de patiënten en cliënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf de instelling daarvoor afgelopen zomer nog een waarschuwing.

De tekst van de brief, getiteld ‘Externe partijen geven hun financiële steun: wat doen wij?’, luidt als volgt:
‘Vandaag, maandag 21 november, overleg ik met banken, zorgkantoren en onze samenwerkingspartners over de toekomst van Zonnehuizen. Een overleg met partijen die allen bereid zijn een aanzienlijk bedrag te investeren in onze organisatie. Het bedrag dat nodig is om van Zonnehuizen weer een gezonde organisatie te maken is groot. Voordat ik dit belangrijke overleg met de genoemde partijen in ga, wil ik jullie de volgende vraag voorleggen: wat zijn wij bereid financieel in te brengen? Voordat je meteen primair een antwoord geeft (positief of negatief) eerst het volgende...

De afgelopen periode is er veel van jullie gevraagd. Al verschillende malen heb ik benadrukt hoe bijzonder het is te ervaren dat juist ook in deze periode door de medewerkers van Zonnehuizen met grote passie en inzet wordt gewerkt. Dat is niet vanzelfsprekend en hiervoor verdienen jullie grote complimenten! Juist omdat Zonnehuizen mag rekenen op een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers vraag ik nog een andere inbreng van jullie. Ik bedoel hier nu een inbreng niet alleen in inzet en motivatie maar ook in financiële zin.

Waarom zou je bijdragen, jij bent toch niet verantwoordelijk voor de “puinhoop”? Nee dat klopt, die verantwoordelijkheid ligt elders en in het verleden. Nu, op dit moment kunnen wij samen een hele belangrijke en essentiële bijdrage leveren aan het herstel. De financiële inbreng vanuit onze eigen organisatie is van belang om de regie zo veel als mogelijk in eigen handen te houden.

Wat krijg je terug voor een financiële inbreng? Een duurzaam Zonnehuizen met toekomst, waar de antroposofische visie op zorg in praktijk wordt gebracht en waar de menselijke maat voor zowel cliënt als medewerker telt. Tegelijkertijd maken we hiermee duidelijk aan externe partijen dat wij zelf geloven in de kracht van onze organisatie en staan voor het bijzondere karakter ervan. Dit signaal zal ook andere partijen over de streep kunnen trekken ons blijvend te steunen.

Hoe verder? Samen met een aantal medewerkers, uit zowel de kind- en jeugdzorg als volwassenenzorg en uit zowel primair proces, staf en ondersteunende diensten als directie en management, ben ik de plannen aan het uitwerken hoe we deze financiële inbreng vorm kunnen geven. Verschillende mogelijkheden zijn besproken. Denk bijvoorbeeld aan het afzien van een deel van het vakantiegeld, het inleveren van een periodiek, een schenking vanuit het tegoed van de spaarloonregeling of het inleveren van PBL-uren.

Ik realiseer me heel goed dat het geen alledaags verzoek is dat ik aan jullie voorleg en ik weet ook dat deze vraag niet door iedereen positief ontvangen zal worden. Maar omdat voor een succes zoveel mogelijk medewerking noodzakelijk is, leg ik de vraag toch aan jullie allemaal voor. En daarom vraag ik je nu al om met me mee te denken. Kortom, heb je suggesties hoe de financiële inbreng vanuit de eigen medewerkers vorm kan krijgen laat het me weten op ***********@zonnehuizen.nl. Wij zullen jullie suggesties ter harte nemen en verwerken in het definitieve verzoek dat we heel binnenkort aan jullie voor zullen leggen.

Tot slot. Ik ben me bewust dat ik met een dergelijk verzoek jullie vraag af te zien van zaken waar jullie conform de CAO-bepalingen recht op hebben. Gezien de ernst van de huidige situatie, maar ook gezien de positieve toekomst die voor Zonnehuizen mogelijk is, ben ik van mening met dit verzoek te handelen in lijn met de belangen van zowel de organisatie als geheel als die van de individuele medewerker.

Ik zie jullie reactie graag tegemoet,
Charles Laurey
Bestuurder a.i.’
RTV Utrecht kwam even over half zes met ‘Kamer wil vervolging oud-bestuur Zonnehuizen’:
‘Alle partijen in de Tweede Kamer dringen aan op vervolging van de oud-bestuursleden van zorginstelling Zonnehuizen in Zeist. Dat bleek woensdagmiddag tijdens een overleg van de Kamer met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten.

De antroposofische instelling voor jeugd-, ggz- en gehandicapten- en huisartsenzorg zit in grote financiële nood en dat zou komen door mismanagement van het vorige bestuur. In twee jaar tijd zouden miljoenen euro's zijn verdampt.

Wat er precies is gebeurd, kon Veldhuijzen van Zanten nog niet zeggen. Ze heeft de jaarcijfers van 2010 nog niet ontvangen. Die krijgt ze volgende week en daarna zal ze de Tweede Kamer inlichten. Dan wordt ook duidelijk of er een gang naar de rechter volgt.

De SP in de Tweede Kamer wil dat ook de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit en het zorgkantoor in de regio worden onderzocht.

Eerder dinsdag werd bekend dat het interim-bestuur offers vraagt van het personeel om geldschieters aan te trekken en zo een faillissement te voorkomen.’
Daarmee weten we in ieder geval iets van wat er vanmiddag in de Tweede Kamer is besproken.
.

13 opmerkingen:

Frans Wuijts zei

Als het bericht juist is, is hier sprake van extreme selectieve verontwaardiging van de Tweede Kamer. Er liggen vele malen ernstiger voorbeelden voor handen om tot vervolging over te gaan, lijkt me.

Anoniem zei

Frans,

Straks komen ze nog bij jou aankloppen, want jij behoorde ook bij het management van de Zonnehuizen. :-)

matthijs zei

Hoe reëel is het een offer te vragen?
Uit: 1A: Overzicht van overschrijdingen Wopt 2009.
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancieerde Topinkomens.
Publicatie van Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Functienaam. Voorzitter Raad van Bestuur. Deeltijdfactor 100.
Totaal 2008 € 198.456,- Balkenende-norm 2008 € 181. 000,-.
Belastbaar jaarloon 2008 € 163.974. Pensioenbijdrage werkgever 2008 € 34.482

Totaal 2009 € 198.083. Balkenende-norm 2009 € 188.000,-
Belastbaar jaarloon 2009 € 161.874. Pensioenbijdrage werkgever 2009 € 36.209

Een groepsleider/-ster verdient met S.P.W. en 3 jaar ervaring per jaar bruto € 29.160, - Bron loonwijzer, die behaalt niet eens de ontvangen pensioenpremie en draagt verantwoording!

Toelichting: Een topinkomen is hoger dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers, de zogeheten Balkenendenorm.
Beloning is: (Financiële) vergoeding voor een geleverde prestatie. Salaris plus het bedrag aan emolumenten en toelagen pensioenvoorziening, uitkering na ontslag.
Sinds 1985, met de uitvoering van de Kwaliteitswet, is er sprake van het besturen van het besturen.
Lukt het bestuurders sindsdien een bedrijfs/-organisatiecultuur neer te zetten?
Het lijkt allemaal erg AJAX een bedrijf of club.
De club-de werkvloer-werkt ogenschijnlijk ongestoord verder en mag als "beloning banen inleveren" met dank aan "sociale" akkoorden met vakbonden.
Het bedrijf worstelt met zichzelf en steeds meer functies en leidt verlies.

Waarom wordt de verantwoording niet neergelegd bij “de club”, daar waar het geld binnenkomt? Namelijk bij dicht bij het bed, nu de zorgvragende/cliënt.
Waarom wordt er geen zorgondernemerschap ontwikkeld aan de basis, binnen het financiële kader wat daar ligt? Immers de zorgvragers bepalen het budget.
Daarmee kan een interim-bestuurder winst maken en tenslotte zichzelf overbodig maken en/of investeren op de werkvloer en niet in de top.
Vergaderen doe je in het kantoor van een van de kredietverlenende banken, de ene dienst is de andere waard, zo schep je ruimte voor zorgvragenden.
Het kan B.V. Thomashuizen laten sinds 2003 zien te kunnen groeien van 1 naar 94 gezinshuizen op basis van zorgondernemerschap. Aantal zorgboerderijen in 2000 is 214 in 2009 zijn er 1088, groei!

Wat ontvangt de huidige interim-bestuurder en welk percentage offert hij?
Uit de verslagen van Meavita publicatie curatoren http://www.lagrolaw.nl/ blijkt dat een interim positie "goed schuift" genoeg overschotkrachten in €uroos voor een offer.

Anoniem zei

Fijn als je nu salaris inlevert en vervolgens over een paar weken je ontslagbrief op de deurmat vindt...

matthijs zei

Mijn ex-werkgever Carel Muller, Dennendal keerde zich tegen de idee dat de groepsleiding zich diende aan te passen aan de organisatie en het idee dat het hogere personeel de 'deskundigen' (dhr. Laurey noemt dit het primair proces, staf en ondersteunende diensten als directie en management in de brief) belangrijker zouden zijn dan de groepsleiding. Men moet de centrale rol van de groepsleiding inderdaad organisatorisch verankeren...Wat je wilt dat aan de voet van de organisatie gebeurt, moet je ook bovenaan laten gebeuren. Je moet niet zelf de baas spelen en verwachten dat de groepsleiding dat niet ten aanzien van de bewoners doet. Als je kiest voor een bepaald model, moet je dat in alle lagen van de organisatie doorvoeren. Zoals er tegen je gedaan wordt, zo doe je ook tegen anderen...Een organisatie moet een plaats geven aan het ontwikkelingsaspect, niet alleen ten aanzien van bewoners, maar ook ten aanzien van de personeelsleden.Dat hoort bij elkaar. Kantel die organisatie nu.

matthijs zei

Ik wordt vreselijk sentimenteel van de Zonnehuisgeschiedenis.
Hoe kun je de Michaëlshoeve uitventen? Heilpedagogische kinderinstituten vormen de basis voor social-therapeutische instituten.
Ik heb o.a. 2 jaar op de Michaëlshoeve mede een beroeps-vormende opleiding verzorgd.
Dan besef je b.v. dat een jeugdige 18+ser kan weven omdat op de kleuterschool al het gebaar al zingend is geoefend.
Sentiment of humor; ik zou graag Adam van Eva willen worden en opnieuw willen beginnen, toen werden zij gewaar...dat bloggen een beperkt middel is tot kanteling, omvorming, bundeling van krachten.
Een blog dat ruimte biedt om heil-,sociaal-therapie op haar merites te beoordelen vanuit een positieve instelling, maar niet kritiekloos.

Michel Gastkemper zei

Aha! Het lijkt erop dat hier een nieuw initiatief wordt geboren...

matthijs zei

Kijk, daar gaat een lichtje branden...

Anoniem zei

'De SP in de Tweede Kamer wil dat ook de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit en het zorgkantoor in de regio worden onderzocht.'

Dat kan betekenen dat men in kaart gaat brengen welke functionarissen banden hebben met antroposofen. Er is wat dat betreft(vooral in de regio Zeist)heel wat in beweging en er zijn al antroposofen die tegen de gevestigde politieke macht aanleunden, die ondertussen zijn doorzien en buitenspel zijn gezet.

Ik denk dat het op dit moment niet zo leuk is om jezelf antroposoof te noemen. Zeker niet als je nog ernstig wil worden genomen. Wie wil je nog steunen als blijkt dat overal de bagger bovenkomt?

matthijs zei

Op dit moment ben ik wel een leuke antroposoof besef ik zelf, ik ben ook degene die daarover gaat en er een uitspraak over kan doen!
Welke antroposofen leunen tegen polieke macht en wie doorziet die banden en heeft ze buitenspel gezet?
Nederlanders zijn wereldwijd erkende baggeraars en worden wereldwijd met opdrachten ondersteund, dat kan je ernstig nemen.
De Volkskant houdt de al eerder genoemde traditie van halve,deels juiste berichtgeving in stand. Zie
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/zorg/article/detail/3048324/2011/11/24/Falende-zorginstelling-vraagt-personeel-salaris-in-te-leveren.dhtml

Anoniem zei

Vandaag ~(vrjidag 25/11) groot artikel in de Volkskrant over de toekomst van de Zonnehuizen!

matthijs zei

Het internet artikel blijkt minder uitvoerig en nauwkeurig dan het artikel in de papieren krant.
Kop luidt; ondernemer aast op failliete zorginstelling. Subtitel;Zonnehuizen uit Zeist staat op het punt te worden geprivatiseerd als eerste GGZ instelling. Ik weet niet of ik een artikel over mag nemen, lees de krant dus zelf, bij de buren of in de kroeg, zet er een stevige borrel naast als je werknemer/-ster bent!

matthijs zei

Loek Winter zou de private investeerder kunnen worden.
Vanaf 2011 is Loek Winter Hoogleraar Healthcare Entrepreneurship aan de Nyenrode Business Universiteit.
uitgebreide biografie en c.v. op;
http://loekwinter.nl/biografie.php

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)