Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 17 augustus 2012

Tweet


Herman Wijffels weer door de bocht. Op Lowlands notabene! Dat muziek- en cultuurfestival in de Flevopolder ging vanmiddag van start. Op de website van NRC Handelsblad berichtte Steven de Jong op zijn weblog ‘Wijffels op LowLands: deze crisis is fundamenteler, een stap in de evolutie’:
‘Voor de zesde keer in tien jaar moeten we naar de stembus. Volgens Herman Wijffels getuigt dat van een politiek bestel dat niet meer in staat is om degelijk bestuur te leveren. Graag zou hij daarom af willen van de strikte scheiding tussen regering en oppositie. Wisselende meerderheden, luidt zijn devies.

Systemen openbreken, daar ging Wijffels’ lezing over vandaag op Lowlands University, een initiatief van Coolpolitics. “Evolueren”, zoals hij het zelf noemt. De voormalig bankier, CDA-prominent en oud-voorzitter van de SER wist een zwetende massa festivalgangers liefst vijftig minuten te boeien met een betoog over duurzaamheid. Zijn specialisme als hoogleraar, maar dat mag volgens hem geen vakgebied heten.

Dat bleek helaas ook uit zijn lezing. De helft van de tijd ruimde hij in voor een vage schets van de industriële revolutie, alarmbellen over de bevolkingsgroei en “de onhoudbaarheid van onze huidige manier van leven en werken”. Gedragen sprak hij het ene na het andere cliché uit, met als uitsmijter dat we “meer van binnenuit moeten gaan leven”. Toch bleek er meer achter te zitten. Al verhalende maakte Wijffels het publiek duidelijk dat we op een keerpunt staan: het gaat niet meer om “the survival of the fittest”, maar om “the survival of the specie”. De overleving van de soort, onze soort, de mens.

Geestelijke evolutie

De huidige economische crisis ziet hij als een symptoom van een ecologische crisis. Eén die ontstond doordat de mens vasthield aan het take-make-dump-principe. We verbruiken voorraden in plaats van dat we oogsten uit stromen. We putten de natuur uit zonder erin te investeren. “We willen meer dan nu beschikbaar is. We trekken de toekomst als het ware naar voren.”

Die houding speelt ons volgens Wijffels op alle gebieden parten. In de gezondheidszorg, in het sociale beleid: we verzorgen de zieken, keren uit aan werklozen. Dat kan ook anders. Waarom niet meer inzetten op preventie of mensen aan het werk houden, betoogde de hoogleraar. In het bedrijfsleven ontdekte hij al een omslag. BMW ziet zich in de toekomst niet meer als leverancier, maar als dienstverlener in mobiliteit. Bezit raakt uit, hoopt Wijffels. Het gaat volgens hem niet om het eigendom, maar om de functie van goederen.

Die verandering is volgens hem zo fundamenteel dat hij spreekt over een evolutieproces. Niet lichamelijk, zoals het Darwinisme ons leert, maar geestelijk. Een bewustzijnsverandering met radicale kantjes, zo bleek. Wijffels betitelt de natiestaat als “een vastloper” en meent dat we “mondiaal moeten organiseren”.’
We kennen dit verhaal van Wijffels: signaleerden het al bij het congres ‘Naar nieuwe maatschappelijke verhoudingen’ op 9 februari 2002 in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam, zoals vermeld in ‘Statement’ op 26 september 2009. Over kerken gesproken: vandaag pas ontdekte ik bij toeval dat de website van de Christengemeenschap volledig is vernieuwd. Dat is mooi. De ‘Introductie’ beschrijft nu:
‘De Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing – wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven bijeenkomen. Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aards-vergankelijke, maar ook van de niet-zintuiglijke, geestelijke werkelijkheid, waarin de mens zijn oorsprong heeft. Juist door een religieus leven te leiden, kan een mens zich tussen geboorte en dood bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook – na het sterven – zijn bestemming is. 
Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan het altaar, die in andere kerken de “mis” of eredienst wordt genoemd en in de Christengemeenschap de naam “mensenwijdingsdienst” draagt. Het voltrekken van dit sacrament is niet alleen een zaak van de priester, maar net zozeer van de aanwezige gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend, draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van het sacrament. 
De Christengemeenschap is geen protestants, geen rooms-katholiek en ook geen antroposofisch kerkgenootschap. Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis (credo) en ook geen vaststaande geloofswaarheden (dogma’s), behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. Ze staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt. 
Meer hierover in de brochure 
Korte geschiedenis 
Na de eerste Wereld Oorlog volgt een periode van heroriëntering zowel op maatschappelijk als religieus gebied. In dit klimaat richt zich een aantal studenten tot Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, met de vraag naar religieuze vernieuwing. Dit wordt concreet als Friedrich Rittelmeyer, een bekend theoloog en predikant in die tijd, zich verbindt met het initiatief. Met hulp van Rudolf Steiner ontstaan nieuwe vormen van de traditionele zeven sacramenten. Uiteindelijk, verspreid over een aantal dagen voltrekt Friedrich Rittelmeyer, in aanwezigheid van Rudolf Steiner, de verschillende delen van de mensenwijdingsdienst. Als stichtingsdatum geldt de dag waarop dit alles voltooid is: 16 september 1922. 
Nu telt de Christengemeenschap ongeveer 320 gemeenten in 32 landen, verspreid over alle werelddelen. 
Lees meer 
De meeste verwijzingen via bijv. Lees meer of hyperlinks in de teksten van deze website betreffen citaten uit het boek “De Christengemeenschap”, herziene versie uit 2012, geschreven door drs. Otilia Broekers in de serie Wegwijs. De gedrukte versie van dit boek is verkrijgbaar via het Landelijk Secretariaat en kan aangevraagd worden via het Contactformulier (rechts op deze pagina). Het pdf document kan als Wegwijs opgevraagd worden.’
Merkwaardig, die eerste Wereld Oorlog, dat is er maar niet uit te krijgen. In de brochure zelf staat het gewoon goed: Eerste Wereldoorlog. En wat staat er bij het nieuws? Dit, met als meest actuele 27 juni:
Informationen
Gepubliceerd op 27 juni 2012 
In de rubriek buitenland kunt u verder steeds de laatste nieuwsbrief (Informationen) vinden, die door de Foundation wordt uitgegeven. Daarin vindt u bijdragen vanuit alle regio’s van de Christengemeenschap. Deze uitgave wordt vanaf het adventnummer 2011 zowel in het Engels als het Duits gepubliceerd. Wij publiceren via onze website alleen de Engelse versie. Om dit pdf document te kunnen lezen heeft u voor de Johanni uitgave een paswoord nodig. Het paswoord is johanni. De Duitse en Engelse versie zijn ook verkrijgbaar via het Landelijk Secretariaat. U kunt via het contactformulier een aanvraag doen om toegevoegd te worden aan de mailinglijst.
De meest recente Engelse aflevering van “Informationen” kunt u via deze link opvragen (vergeet niet het paswoord te noteren, anders kunt u het document niet openen). 
Nieuwe website Zuid-Afrika
Gepubliceerd op 25 juni 2012 
Tot op heden was Zuid-Afrika de enige regio van de Christengemeenschap waar nog geen eigen website beschikbaar was. Deze is sinds kort beschikbaar met daarbij ook een overzicht van alle gemeenten, voorzien van vele foto’s, zodat men zich op deze wijze een beeld kan vormen van de gemeenten en de activiteiten. De website is toegevoegd aan de rubriek links
Nieuwe website Australie/ Nieuw-Zeeland
Gepubliceerd op 2 mei 2012 
De regio Australie/Nieuw-Zeeland heeft de website geheel vernieuwd. Via de rubriek Links kunt u de vernieuwde website bezoeken. 
Internationale Conferentie
Gepubliceerd op 18 april 2012 
Internationale Conferentie van de Christengemeenschap
In Vancouver van 21 tot en met 29 juli 2012 
Met als titel Living Gold wordt in Vancouver een internationale conferentie georganiseerd voor leden en belangstellenden uit Noord- en Zuid-Amerika. Deze conferentie staat uiteraard open voor iedereen. Voor onderdak kan worden gezorgd, maar met name voor deelnemers uit Nederland zou dit tevens een interessante vakantiebestemming kunnen zijn. Aan de conferentie neemt ook Craig Wiggins deel, nu geestelijke in San Francisco, die daar een workshop zal leiden. Voor informatie over de conferentie, programma, kosten, aanmelding e.d. kunt u op deze link klikken
Arnhem bouwt
Gepubliceerd op 18 april 2012 
De Christengemeenschap Arnhem heeft besloten om te gaan bouwen. Naast de pagina van de gemeente Arnhem zelf op deze website kunt u ook op de hoogte blijven via een directe link naar de eigen website die zij hebben geopend over alle activiteiten met betrekking tot de bouw. U kunt deze website bezoeken via de onderstaande link: www.BouwgemeenteArnhem.nl 
Nieuw verschenen boeken
Gepubliceerd op 16 april 2012

Doop, zondagsdienst voor de kinderen, jeugdwijding door Wilma Bos
Deel 1 in de serie De sacramenten van de Christengemeenschap

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten uiteengezet. In deel 1 staan de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding centraal. Lees meer...
Dit roept natuurlijk de vraag op wanneer deze website eigenlijk online is gegaan. Al in april soms? Bij het nieuws staat het helemaal niet. Ik ben er op een onorthodoxe plek achtergekomen: Twitter! De Christengemeenschap heeft zowaar een eigen twitteradres, en bijbehorende hashtag:
‘@Christengmschap
DE CHRISTENGEMEENSCHAP; BEWEGING TOT RELIGIEUZE VERNIEUWING, 7 vernieuwde Sacramenten, 1 gezamenlijk Credo, geen Leerstellingen en Dogma’s.
The Netherlands http://www.christengemeenschap.nl
De nieuwste tweet is van 17 juli:
‘“EEN GEMEENSCHAP IS MEER DAN DE SOM DER DELEN” Nieuwe website van De #Christengemeenschap al gezien? #christoforuskerk http://www.christengemeenschap.nl
Eerdere tweets zijn van 22 januari en 7 december en verder terug. Dat schiet dus niet erg op. Maar goed, het is een begin. En bij 7 december 2011 staat:
‘Bastiaan@Baan in herfst 2012 naar Spring Valley NewYork, Priester uit Nederland in @seminary leiding Amerika. http://www.thechristiancommunity.org/seminary/
Het is gek dat ik dit nieuws op de website nergens ben tegengekomen. Het is me nogal nieuws zeg! Bastiaan Baan is in Nederland een geliefd priester en spreker, en een productief schrijver. Dus dit is nogal een ingreep. Zoek ik verder op de website, kom ik uit bij gemeenten. En wel die van Zeist. Ik kan daar ook de ‘Gemeenteberichten’ inzien:
Hierin bedanken Bastiaan Baan en zijn echtgenote op bladzijde 7 voor hun afscheidsfeest met Pinksteren. Maar dat is wel zo’n beetje alles. Gelukkig stond er in de tweet een website bij vermeld. En via die website kom ik dan uit bij de Seminary of The Christian Community in Chestnut Ridge, NY. ‘News & Events’ maakt me weinig wijzer (nou ja, alleen ‘Another director joins the Seminary of The Christian Community in North America Rev. Bastiaan Baan’), maar wel de ‘Newsletters’. Zoals deze van ‘Fall 2010’, met ‘North American Seminary News’:
‘Dear Friends of the Seminary!

There is a priest training in English, in North America! There is a place where people can come and see if ordained priesthood might be a life-path for them. There is a place where people can come and work on the priestly aspect of their own life path. Praise God and the angels and the many people that have made and are making this possibility a reality.

That place, the Seminary has been located in Chicago since 2003 and is now moving to Spring Valley, not far from New York City and will be ready for a new class in the fall of 2011. We are a movement for religious renewal and we are on the move. The move will allow us to form a new and soon-to-be younger director-team for the seminary’s future. The move will allow us to create a second year of study, moving towards a full training in English. There are 11 priests in 6 communities that can provide the resources needed to make these moves in the development and unfolding of the seminary. The move will allow more people to have easy access to the training--to come and see. The move will allow the seminary to participate more in the life of one-half of the congregations on this continent.

For all of these reasons--we are on the move, looking and leaning forward into the future. We do not know what all will be happening in the world and in The Christian Community in the coming years. We, like Abraham, are moving into new, uncharted, unknown territory. We will discover what that future brings by moving into it with courage and trust and determination. We are not waiting to see--we are moving forward.

- Richard Dancey, Co-director’
De nieuwsbrief van ‘Spring 2012’ onthult het een en ander. Emma Heirman en Jennifer Zimberg schrijven meteen op de eerste bladzijde:
‘Dear Friends,

Spring has sprung, and how vigorously! Walking in Children’s Park for our World of Things class in mid-April, it was as hot as the height of July and yet the leaves had not entirely broken through the buds on the trees. This unexpect­ed intensity in nature is sometimes reflected in how we work in the Seminary, as the heat of study burns down on our still budding initiative. Continuous striving in our classes has cultivated rich ideas to feed us, both individually and as a group, and formed the cultural life of the Seminary. It remains to be seen where our unique paths will take each of us, but the Seminary is firmly planted and will continue to grow as a second year is added in the autumn with the ar­rival of Rev. Bastian Baan from the Netherlands, confirming the opportunity now for a complete training in English. We all, students and friends alike, are witnessing the springtime of the North American Seminary of The Christian Community and we look forward to the burst of the bud and the bloom of the flower.’
Op bladzijde 10 doet Bastiaan Baan zelf zijn verhaal, in ‘From the West Coast to the East Coast, Taking the Scenic Route’:
‘When I was twenty-one, I spent a year at UCLA as an exchange student from the Netherlands. Through a practicum at an inner-city school in Venice, California, known at the time as “the roughest place in the world,” this year became a turning point in my life. As a Wal­dorf School pupil, and later as a student in a conventional teacher­training program, I had been completely unaware of the lives of the twelve-year-old dropouts I met there in 1970–during the student revo­lutions–children who had already lost all hope in their own future. My eyes were opened.

Those encounters formed my wish to become a priest in The Christian Community. After completing teacher-training, I taught for several months at the Gandhi Schools in the slums of India, and then for seven years as a Waldorf teacher in the Netherlands. During my following two years at the seminary in Stuttgart, my wife cared for our three young children.

Following ordination in 1981, I have been working in The Christian Community, especially with young people. Since I had be­gun at age eighteen as a staff-member in its summer camps, these have been a joyfully uninterrupted 44 years. During this time, I have also been developing religious and spiritual themes in lectures and semi­nars, gathered in nine books (www.christofoor.nl). Some of which have been translated into German (www.urachhaus.com).

So I will be only 63 when I come to Spring Valley, NY; to work as director at the Seminary of The Christian Community! And although my wife Aeola and I will miss our four grown sons and their families in the Netherlands, I am joyfully looking forward to a new life on the East Coast, in Spring Valley: Outwardly a roundabout path, but perhaps inwardly a direct one.’
Het nieuws moet je dus soms van ver halen. Toch is er nog een andere, onverwachte bron. Die werd al genoemd op de Nederlandse website onder ‘Informationen’. Met ‘bijdragen vanuit alle regio’s van de Christengemeenschap’. In ‘Reports From Regions. Events – Finances – Future Plans. No. 55 Easter 2012’ van Foundation The Christian Community International staat te lezen over:
‘Netherlands and Flanders

Priests

Ardan Heerkens was ordained on 4. March in Stuttgart. He has been sent to the Amsterdam congregation. He and his family will be warmly welcomed there on 1. April. Bastiaan Baan and his wife are preparing for their leave in August to Spring Valley, where Bastiaan Baan will be leader of the Spring Valley Seminary for the next years. In the same period Frank Storm and his wife will move from the Hague to Zeist/Driebergen. Frank Storm will be priest for the coming years in the congregation of Driebergen. Siegwart and Katarina Knijpenga will move in the summer from Amsterdam to Leiden. Both will remain active, although not full time anymore. Katarina will work in the branch congregation Leiden, while Siegwart continues to support Alkmaar.

Publications

On 25. March a new book by Wilma Bos (retired priest) will be presented about “Baptism, Sunday service for children and Confirmation”. This is the first of a series about the sacraments. The book is written in Dutch, but a translation into German or English can be considered depending on the interest received.

Housing Fund

Due to the above changes it will be a busy period for the Housing Fund. A house will be bought for the family Heerkens. The family Knijpenga needs a new house in Leiden, while their house in Amsterdam will have to be sold, after they have moved to Leiden. The Housing Fund also decided to put solar panels on the houses it owns, whenever possible.

Finances

It is the time of the year that the financial reports of last year will become available. The Regional Fund has a small surplus. The Housing Fund has a deficit, mainly due to the loss of book value of two houses sold in 2011. The Allowance Fund has a much lower deficit than expected (€41,000 instead of €67,000). The interest from the capital of Land & Bosch is about €65,000. As discussed in the regional council, the interest will be used to cover the deficit of the Allowance Fund. Most congregations have sent their financial reports to the regional board. It can be concluded that the financial position of the region looks overall sound. Based on these reports work has started for the budget 2013.

Building communities

It is expected that both congregations (Eindhoven and Arnhem) will start really (re)building in this year. Arnhem plans to start in the summer period. Both congregations have now put so called building letters online. Anyone interested in the reconstruction plans should visit our website: www.christengemeenschap.nl, click on “gemeenten”. When you choose Eindhoven, you will find on top of that page “Bouwbrieven”. Click on this link and open Bouwbrief nummer 4. On page 3 you will find a model of the planned extension of the present little church. Arnhem has opened its own website, called Bouwgemeente Arnhem. When you click on this link http://www.bouwgemeentearnhem.nl/documenten you will find a full description of their building process in English and German. Where Eindhoven will be building around the present church, Arnhem will extend the building into the garden to create a new room for the cult.

Website

Based on the evaluation of the present website, work is now in progress for a complete overhaul. We hope to release the new website by the end of June this year. It is planned that the communities themselves will become responsible to create and maintain their own part of the website. The website will be developed according to the present state of the art. The layout of the website will also be updated.

Whitsunconference 2016

The conference has now been announced in various ways, a. o. via the Rundbrief to the priests, but also via an article included in the website of Living Gold, see http://www.livinggold2012.com/links_eng/. Presently we are working on two objectives; to plan a budget as realistic as possible and to compose what will be called an observation group. A description of this group can be found in the herefore mentioned article.

Peter Rosenbrand’
Dezelfde Peter Rosenbrand meldt in No. 56 van Johanni 2012 bij ‘Priests’:
‘Bastiaan Baan and his wife are expected to move to the United States by the end of August. However, a request for a religious worker visa to enter the United States takes at least five months. A lot of paper work has been done by the North-American Christian Community. The next step to get the visa from the consulate in the Netherlands requires the approval from the US Homeland Security.’
Dit nieuws hoeven ze nu niet meteen te geven op de Nederlandse website. Maar alle rest alstublieft wél. En dat weten we nu allemaal dankzij een tweet...


Update 22.30 uur:

Terwijl ik dit aan het schrijven en plaatsen was, verscheen op Wetenschap24 dit interessante interview met Wijffels, afgenomen net voordat hij op Lowlands het podium op moest.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)