Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 29 december 2012

Day after

Op Facebook meldde John Wervenbos gisteren een nieuwsbericht zoals het intussen ontelbare keren door allerlei media is overgenomen. Dit is de versie bij nu.nl waar hij naar verwees, een ANP-bericht getiteld ‘“Rauwegroentejongen” Tom hoeft niet uit huis’:
‘Tom Watkins, de 15-jarige jongen uit Amsterdam die alleen rauw voedsel eet, wordt niet uit huis geplaatst. Door een samenwerking tusen de Wereldschool en het Geert Groote College Amsterdam gaat hij vanaf 7 januari erkend onderwijs volgen. Bureau Jeugdzorg stopt daarom de spoedprocedure tot uithuisplaatsing, meldt de Kinderombudsman vrijdag.

Tom zal afstandsonderwijs krijgen via de Wereldschool en tegelijkertijd ingeschreven staan als leerling van het Geert Groote College in Amsterdam. Op die manier kan hij zowel in Nederland les krijgen als in Groot-Brittannië, waar hij regelmatig naartoe gaat omdat zijn vader en broer daar wonen.

Kinderombudsman

De partijen kwamen tot deze afspraak in overleg met de Kinderombudsman Marc Dullaert. “Ik juich het toe dat er een oplossing is gekomen, die aansluit bij de wensen en behoeften van Tom. Ieder kind heeft volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind het recht om op te groeien bij zijn ouders én recht op onderwijs. Met deze oplossing komen alle partijen hieraan tegemoet.” Verder wil de Kinderombudsman niets kwijt over de zaak. Ook Bureau Jeugdzorg, Tom zelf en zijn moeder willen niet reageren op het besluit.

Gepest

Tom ging de afgelopen jaren niet meer naar school omdat hij daar zou worden gepest om zijn dieet. Bovendien verkocht de schoolkantine niet het gewenste voedsel. Tom en zijn moeder eten onder meer rauwe groenten, fruit, noten, zaden, crackers, chocolade en smoothies. Volgens hen is het ongezond om verhit, gebakken of gekookt voedsel te eten, waaronder ook vlees en zuivel. Zijn moeder gaf hem thuis les, maar had daarvoor geen toestemming van de leerplichtambtenaar.

Documentaire

Onlangs werd er een documentaire uitgezonden over de levensstijl van Tom en zijn moeder. Daarin meldde een kinderarts dat Tom ondervoed zou zijn. Toen Bureau Jeugdzorg met een uithuisplaatsing dreigde, besloot Tom onder te duiken.’
Of het ‘ingeschreven staan als leerling van het Geert Groote College in Amsterdam’ ook werkelijk betekent dat hij daar vrijeschoolonderwijs zal genieten, kan ik uit het bericht niet opmaken. Maar dat deze vrijeschoolbovenbouw zich hiermee in de kijker speelt, dat is wel zeker. Ander opvallend nieuws, waar John Wervenbos gisteren op Facebook ook mee voor de draad kwam, is vandaag door verschillende media opgepikt. Hij wees op ‘Fair Produce: Uitspraken Asscher over AH ongelukkig’ zoals dit gisteren verscheen op de website van RTL:
‘Bart Jan Krouwel, voorzitter van Fair Produce, noemt de uitspraken van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken over Albert Heijn ongelukkig: “Ik ken ketens die over certificering niet eens willen praten. Jumbo bijvoorbeeld, ketens die zijn aangesloten bij de inkooporganisatie Superunie, en buitenlandse ketens als Aldi en Lidl.”

Aanleiding voor de ophef is een uitzending van het KRO-televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde dat liet zien hoe vooral Oost-Europese werknemers worden uitgebuit in de Nederlandse champignonteelt. Asscher liet in een persbericht eerder vandaag weten dat hij zo snel mogelijk een gesprek met de directeur van Albert Heijn wil. De supermarktketen zou weigeren te kiezen voor eerlijk geproduceerde champignons in Nederland.

Einde aan “middeleeuwse toestanden”

Asscher wil een einde maken aan de “middeleeuwse toestanden” in die sector en ondersteunt daarom het keurmerk fair produce. De minister riep de supermarkten op in te kopen bij eerlijke champignontelers, zoals bijvoorbeeld C1000, COOP of Jan Linders al doen. En hij roept de klant op de supermarkten die dat niet doen onder druk te zetten door daar geen champignons meer te kopen.

Ontrecht, vindt Krouwel, voorzitter van Fair Produce. Hij noemt Albert Heijn een verkeerd voorbeeld van supermarktketens die een publicitaire draai om de oren verdienen. “Nog niet al hun champignonleveranciers zijn weliswaar al gecertificeerd, maar Albert Heijn is daar wel druk mee bezig. Om puur administratieve redenen is het nog niet rond, maar ik verwacht dat dit begin 2013 wel het geval is.”

Albert Heijn heeft nu naar eigen zeggen twee Nederlandse champignonleveranciers die al wel gecertificeerd zijn. Het gaat om de bedrijven Van Roij Personeel en Productie BV en Voet Champignons BV. Daarnaast haalt Albert Heijn champignons uit België. Die twee bedrijven zijn nog niet gecertificeerd, omdat tot voor kort alleen Nederlandse bedrijven een Fair produce certificaat konden krijgen. Er zit nog een vijfde bedrijf in het certificeringsproces, dat wel uit Nederland komt.

Uitspraak ongelukkig

Krouwel: “Formeel heeft de minister dus gelijk als hij zegt dat Albert Heijn champignons verkoopt van bedrijven die nog niet allemaal gecertificeerd zijn. Maar het was handiger geweest als het ministerie ons toch even van te voren had gebeld. Want wij hadden dus wel betere voorbeelden geweten, en Albert Heijn heeft zijn zaken bijna op orde. In die zin is de uitspraak van de minister ongelukkig.”’
Dat werpt wel een heel ander licht op de zaak! Je moet dus niet klakkeloos geloven wat je in de media leest of ziet. Donderdag liet ik Hugo Verbrugh mopperen in ‘Eeuwfeest’ over het feit dat de Antroposofische Vereniging onvoldoende aandacht heeft voor haar eigen honderdjarig bestaan. Nu stuitte ik op het redactionele voorwoord van hoofdredacteur Thomas Meyer in zijn maandblad ‘Der Europäer Dezember/Januar 2012/13 (Jg 17 / Nr. 02/03)’, getiteld ‘Die Erneuerung des anthroposophischen Strebens vor 100 Jahren – und heute?’, dat dus hier juist wél over gaat:
‘Nach dem Rauswurf der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft aus der internationalen Theosophischen Gesellschaft im Dezember 1912 – bedingt durch die Nicht-Annahme der Krishnamurti-Doktrin durch Rudolf Steiner – wurde auf die Initiative von Mathilde Scholl hin beschlossen, eine Anthroposophische Gesellschaft zu gründen. Nach den fatalen Erfahrungen innerhalb der TG wirkte Steiner in dieser neuen Gesellschaft nur als Lehrer, ohne deren Mitglied zu sein.*
Ein neuer Zug ging nun durch Rudolf Steiners ganzes Wirken.

«Es war einfach nicht möglich», bilanziert Steiner in der Einleitung zum Haager Zyklus (GA 145) am 20. März 1913 die Wirksamkeit innerhalb der TG, «dasjenige, was man in berechtigter Weise Okkultismus nennt, in all seiner Weitherzigkeit und in seiner Angepasstheit an unseren gegenwärtigen Menschheitszyklus zur Geltung zu bringen. Und ich hoffe, wenn es uns gegönnt ist, die Anthroposophische Gesellschaft weiter zu führen, werden sich unsere Freunde überzeugen, dass die Befreiung von der Theosophischen Gesellschaft uns nicht bringen wird eine Verengung, sondern im Gegenteil gerade eine Erweiterung unseres okkulten Strebens.»**

Der Haager Zyklus war nach der am 7. März 1913 durch Annie Besant vorgenommenen Annullierung der Stiftungsurkunde der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft der erste umfassende Vortragszyklus nach der Trennung von der TG. Nicht zufällig finden sich gerade in ihm «Musterimaginationen» von ganz allgemein-menschlicher Bedeutung – als «Korrektur» und Ausgleich für die zahlreichen theosophischen Partikular-Imaginationen mit Täuschungscharakter, wie sie in der Krishnamurti-Illusion – er wurde ja als «wiederverkörperter Christus» ausgegeben – kulminierten.

100 Jahre nach dem Befreiungsschritt von 1912/13 ist ein entsprechender Schritt innerhalb der gegenwärtigen anthroposophischen Arbeit fällig. Ein solcher Schritt kann nur gelingen, wenn das weitgehend abgerissene Kontinuitätsbewusstsein wieder neu gebildet wird: d.h. wenn spirituell erneut und vermehrt an die Bemühungen Rudolf Steiners und seiner großer Schüler angeknüpft wird. Dies sind Schüler, die teils innerhalb der AAG selbst in Bedrängnis kamen wie Marie Steiner oder W.J. Stein, teils aus der 1923 neu gegründeten AAG ausgeschlossen wurden oder sie auch selbst verließen, ohne damit ihr Wirken für den anthroposophischen Universalimpuls abzuschwächen oder einzustellen.

Dieses Heft bringt Beiträge von solchen und über solche bedeutenden Schüler Rudolf Steiners – von W.J. Stein über Ludwig Polzer-Hoditz bis zu D.N. Dunlop und Bruno Krüger. Die Reihe solcher mit der Anthroposophie innerhalb oder außerhalb der Gesellschaft tief verbundener Schülergestalten ist damit natürlich keineswegs erschöpft und soll durch die genannten Beispiele nicht einseitig festgelegt werden.

Alle dogmatischen Versicherungen eines unbedingten Goodwills der geistigen Welt gegenüber einer Erdengesellschaft sind Schall und Rauch. Was zählt, ist die konkrete Substanz anthroposophischer Arbeit. Was zählt, ist der Wille zur Kontinuitätsbildung auf Grundlage wirklichen anthroposophischen Strebens. Was zählt, ist der verstehend-verehrende Blick auf die leuchtenden Sterne am Geisteshimmel des anthroposophischen Impulses.

Thomas Meyer

* Dies änderte er erst, als er zu Weihnachten 1923 die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft selbst begründete und zugleich deren ersten Vorsitz übernahm.
** Diese Einleitung wie auch die Schlussworte des Zyklus sind in GA 145 nicht enthalten und sollen in einer nächsten Nummer abgedruckt werden.’
Maar of Hugo Verbrugh hier nu zo blij  mee is, weet ik niet, want eerder toonde hij zich geen grote fan van deze Thomas Meyer, om het zachtjes uit te drukken. Interessant is wel dat hier een directe link met Nederland wordt gelegd, via een serie voordrachten in maart 1913 in Den Haag, bij Uitgeverij Pentagon verschenen onder de titel ‘Spirituele ontwikkeling’. Overigens gaat het in het door mij op 19 juni in ‘Wat U Zegt’ al voorgestelde nieuwe ‘Archivmagazin’ juist over die oprichting van de Antroposofische Vereniging:
‘Das erste Heft (Nr. 1, Juni 2012) des neuen Archivmagazin stellt die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft 1912/13 ins Zentrum. Nebst Materialien und Dokumenten finden sich ausführliche Forschungsergebnisse von Alexander Lüscher und Roland Halfen.’
Op Antroposofie in de pers is de herdenking van die oprichting trouwens wel degelijk meermaals ter sprake gekomen, bijvoorbeeld in ‘Cadeau’ op 29 september 2012, dus aan belangstelling ervoor heeft het niet ontbroken. Neem ik nu echter dat bewuste Archivmagazin erbij, dan blijkt de oprichtingsdatum nog helemaal niet zo eenvoudig te bepalen. Zo schrijft Alexander Lüscher op bladzijde 70 van zijn omvangrijke artikel ‘Materialien zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft 1912/13’ onder de kop ‘Die erste Generalversammlung – Abschluss der Gründung’:
‘Man vergegenwärtige sich noch einmal die einzelnen Schritte der Gründung: Eingeleitet wurde sie am 8. Dezember 1912 mit dem Gründungsentschluss des Gründungskomitees, in ihrer spirituellen Bedeutung dargestellt hatte sie Rudolf Steiner am 24. Dezember 1912 in einem Mitgliedervortrag in Berlin, nach außen kundgetan wurde sie am 28. Dezember 1912 durch die Aufnahme von zahlreichen Mitgliedern anlässlich der Vortragsveranstaltung in Köln und abgeschlossen mit der Ersten Generalversammlung der Mitglieder am 4. Februar 1913 in Berlin und der damit verbundenen Feier, von der man allerdings kaum mehr etwas weiß. Genau genommen dauerte die Generalversammlung vom 3. bis 8. Februar 1913 (...)’
Zodat je van een werkelijk feitelijke en officiële oprichting eigenlijk alleen kunt spreken op 4 februari. Dat is nog heel wat nachtjes slapen...! Maar goed, dit alles heeft weekblad ‘Die Zeit’ niet weerhouden om gisteren in de online versie Hellmuth Vensky, in de rubriek ‘Wissen’ en daarbinnen weer in ‘Geschichte’, in de volle breedte te laten schrijven over hoe ‘Erfolgreich mit Karma, Ausdruckstanz und Scheinmedizin’ de ‘Anthroposophie’ eigenlijk wel is. Het begint, zoals tegenwoordig wel vaker, met een paar sensatiewekkende schimpscheuten, om al snel daarna tot op zich best wel feitelijk juiste informatie over te gaan. Ik mag het natuurlijk totaal niet overnemen, maar het is zo interessant om te zien hoe dit gedaan wordt, dat ik dit artikel u hier toch heel graag in zijn geheel wil tonen. Dus vooruit, for better or for worse, daar gaat-ie:
‘Von Waldorfpädagogik bis Demeter-Landbau: Die esoterischen Ideen Rudolf Steiners sind bis heute erfolgreich. Vor 100 Jahren taten sich die ersten Anthroposophen zusammen.

In Rinderhörner gestopfter und gequirlter Kuhmist als Dünger, inhaltsfreie Zuckerkügelchen als Medizin und Tanzen in wallenden Gewändern als Unterrichtsfach: So würden die Kritiker der Anthroposophie wohl zusammenfassen, was diese vermeintliche Lehre hervorgebracht hat. Die Ideen Rudolf Steiners sind nicht totzukriegen. Im Gegenteil: Demeter-Landwirtschaft, anthroposophische Heilkunde und Waldorfpädagogik sind präsenter denn je.

Kein Wunder, würde Steiner sagen: Sie sind ja auch auf “geisteswissenschaftliche” Weise erarbeitet. Damit meint der am 27. Februar 1861 an der damaligen Grenze Österreichs zu Ungarn im heutigen Kroatien geborene Doktor allerdings so ziemlich das Gegenteil dessen, was man sonst unter Wissenschaft versteht. Seine Erkenntnisse erlangte er nach eigenen Angaben in übersinnlichen Erfahrungen.

Dabei hat Steiner lange mit radikalen Denkern wie Friedrich Nietzsche und Max Stirner sympathisiert und wenig von Gott, Jenseits oder Wiedergeburt gehalten. Weggefährten aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts beschreiben ihn als Anarchisten, Materialisten und Atheisten. Steiner lehrt fünf Jahre lang an der vom Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht begründeten Arbeiter-Bildungsschule in Berlin.

Doch damit und als Herausgeber unter anderem der naturwissenschaftlichen Schriften Johann Wolfgang Goethes kommt Steiner finanziell auf keinen grünen Zweig. Da trifft es sich gut, dass er als Nietzsche-Kenner gilt und nach dessen Tod 1900 als Vortragsredner gefragt ist. Im September spricht er in der Theosophischen Bibliothek des Grafen Cay von Brockdorff in Berlin über den Philosophen und kurz darauf über ein Märchen Goethes. Steiner kommt an: Die Theosophen verpflichten ihn umgehend zu einer ganzen Vortragsreihe.

Jesus, asiatische Einflüsse, Karma und Reinkarnation

Die Theosophie ist eine zur Jahrhundertwende moderne esoterische Bewegung, die das okkulte Gedankengut von Freimaurern, Rosenkreuzern und anderen westlichen Geheimbünden mit buddhistischen und hinduistischen Ideen vermählt. Der Hauptprotagonistin Helena Petrovna Blavatsky werfen Zeitgenossen betrügerische Machenschaften und Plagiate vor.

Blavatskys 1875 in New York gegründete Theosophische Gesellschaft streut Ableger in alle Welt. Jener Cay von Brockdorff, der Steiner zum Vortrag einlädt, ist 1894 einer der Mitbegründer der Deutschen Theosophischen Gesellschaft. Sie geht 1902 in der Deutschen Sektion der theosophischen Gesellschaft auf. Die theosophischen Logen in Deutschland sind untereinander zerstritten wie linke Hochschulgruppen nach 1968. So erklärt sich wohl, dass ausgerechnet der Theosophie-Neuling Steiner 1902 erster Generalsekretär der neuen Gesellschaft wird: Er ist unbelastet von diesen Konflikten.

Steiner hat nun zwar einen Job, aber so ganz will er sich mit der Lehre Blavatskys nicht anfreunden. Er denkt individualistischer, hält an einer Sonderrolle von Jesus Christus über alle anderen “Meister” fest und will sich stärker an europäischen Wurzeln orientieren. Trotzdem übernimmt auch er asiatische Versatzstücke, die Lehre vom Karma und der Reinkarnation etwa. 1911 beginnt die internationale Theosophische Gesellschaft, den Teenager Jiddu Krishnamurti als Weltlehrer Maitreya zu verehren, als Wiederkunft Buddhas oder Inkarnation Christi. Die meisten deutschen Theosophen lehnen den Kult ab, es kommt zum Schisma: Am 28. Dezember 1912 gründet sich in Köln die Anthroposophische Gesellschaft.

Die Neugründung ist ganz auf Steiner zugeschnitten, auch wenn er kein Vorstandsamt innehat. Nicht nur stammt der Begriff Anthroposophie – sinngemäß: Weisheit vom Menschen – von ihm, er wird auch Ehrenpräsident. Stenografen schreiben jeden seiner rund 6.000 Vorträge mit. Ein großer Teil der Steinerschen Schriften besteht aus solchen von ihm nicht mehr bearbeiteten Protokollen.

Es gibt kaum ein Thema, zu dem der “Geisteswissenschaftler” nichts zu sagen hätte. Aus seinen Ideen entstehen der biologisch-dynamische Landbau, die anthroposophische Medizin, die Christengemeinschaft als religiöse Konfession. Steiner erfindet die Bewegungskunst Eurythmie, eine Art spiritueller Ausdruckstanz, und propagiert eine soziale Dreigliederung, die Trennung von Kultur, Staat und Wirtschaft. Auf Bitten von Emil Molt, Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart, entwickelt Steiner 1919 für die Arbeiterkinder die erste Waldorfschule. 1926 kommt dank der Initiative anderer Anthroposophen – Steiner ist 1925 gestorben – der erste Waldorfkindergarten hinzu. Heute gibt es weltweit mehr als 1.000 solcher Schulen und rund 2.000 Kindergärten.

Viele Gedanken Steiners bleiben skizzenhaft, andere verbergen sich hinter seiner verquasten Sprache. Diese Interpretationsfähigkeit zusammen mit dem für Gurus untypischen Appell Steiners an seine Anhänger, seine Thesen eigenständig weiterzuentwickeln, sind wohl das Geheimnis ihres Erfolges. Sie überleben die vielen Streitereien in der Anthroposophischen Gesellschaft ebenso wie deren Verbot durch die Nationalsozialisten. Nach den Lehren von Madame Blavatsky dagegen kräht heute kaum noch ein Hahn.’
In een apart kader wordt dan nog vermeld:
‘Die Anthroposophische Gesellschaft

Dachverband der Anthroposophen in aller Welt ist heute die 1923 gegründete Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Dornach in der Schweiz, die nach eigenen Angabenrund 50.000 Mitglieder in 78 Ländern zählt. Ihr gehört auch die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland mit rund 20.000 Mitgliedern an. Sie ist damit die größte und am längsten kontinuierlich – vom Verbot in der NS-Zeit abgesehen – existierende esoterische Organisation der Bundesrepublik.

Rassismus

Zu den Ideen, die Steiner von Blavatsky übernimmt, gehören die “Wurzelrassen”: In jeder Epoche bringe eine bestimmten Volksgruppe die Menschheit besonders voran. Zu Steiners Zeit sollen das die “Arier” sein, unter denen er allerdings anders als später die Nationalsozialisten “die gesamte Kulturmenschheit” versteht. “Rasse” und “Blut” hält er eigentlich für obsolet, aber seine Theorien enthalten rassistische Wertungen. Heutige Waldorfschulen distanzieren sich ausdrücklich von diesen Passagen.’
Dat is toch eigenlijk een heel net artikel, of niet soms? Zo hebben we de datum van 28 december, ook al is het vandaag de dag erna, nog aardig in het zonnetje gezet.
.

2 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Interessant en prikkelend blogartikel weer Michel. Zeker ook het redactionele voorwoord van hoofdredacteur Thomas Meyer heb ik met veel belangstelling gelezen. Dat december/januari nummer van het tijdschrift Der Europaer zou ik best wel willen doornemen. Zou willen dat gemeentebibliotheek Rotterdam dit soort tijdschriften ook in hun collectie zouden opnemen. Was in het verleden wel zo met tijdschrift Driegonaal, maar die ligt sinds een aantal jaren helaas ook niet meer in de schappen aan de Hoogstraat, locatie hoofdbibliotheek te Rotterdam.

Fijn dat er aandacht is besteed aan het honderdjarig bestaan van de Antroposofische Vereniging. Stel ik zeker op prijs! Wat Hugo Verbrugh betreft: Facebook zou misschien toch wel wat voor hem kunnen zijn als media- en communicatiemiddel. Behoorlijk bereik, zeker in zijn geval, en handige functionaliteit immers.

Michel Gastkemper zei

Als het je gegeven is, John, (en geld geen rol speelt), dan kun je via de eerste link het betreffende nummer heel eenvoudig digitaal in huis krijgen. Dit dubbelnummer kost zestien eurootjes.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)