Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 9 december 2012

Ranken

Gisterochtend meldde Den Haag FM dat ‘Gymnasium Haganum één van de beste VWO’s’ is:
‘Het Gymnasium Haganum in Den Haag behoort tot de beste VWO-scholen van Nederland, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Bij het VMBO doen De Vrije School en het Wellantcollege Westvliet in Den Haag het goed.

Eén van de slechtst scorende VMBO-scholen is het Maris Kijkduin in Den Haag, onder de HAVO’s behalen het Stanislascollege in Rijswijk en het Rijswijk Lyceum slechte resultaten. Bij het onderzoek is gemeten welke school het meest uit de leerlingen haalt.’
Bij ‘het onderzoek’ bleek het te gaan om een maar al te bekend jaarlijks onderzoek, zoals de Volkskrant die ochtend meldde. Marjan van den Berg schreef in ‘Scholen Noord-Brabant scoren het best’:
‘Middelbare scholen in Noord-Brabant halen het meeste uit hun leerlingen. De vwo’s, havo’s en vmbo-b’s in de provincie scoren allemaal zeer goed. Dat blijkt uit berekeningen van onderwijssocioloog Jaap Dronkers, die de Volkskrant vandaag publiceert. De afgelopen jaren verschenen ze in dagblad Trouw.’
Onze speciale belangstelling gaat natuurlijk uit naar de vrijescholen. Hoe is het nu met hen gesteld? Dat vraagt een beetje zoeken op de website van de Volkskrant, maar uiteindelijk is alles daar wel te vinden. In ‘Hoe werken de cijfers?’ wordt uitgelegd hoe men aan de beoordeling is gekomen:
‘De cijfers die onderwijssocioloog Jaap Dronkers heeft berekend, zijn een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Het geeft weer over hoeveel kennis en vaardigheden de op het eindexamen geslaagde leerlingen van de scholen beschikken. De cijfers die leerlingen halen op het centraal schriftelijk examen zijn dus de belangrijkste basis van dat oordeel.

Daaraan voegt Dronkers de verschillen tussen de cijfers voor school- en centraal examen, en de toegevoegde waarde van de scholen toe als extra bonuspunten. De toegevoegde waarde zet de prestaties van leerlingen af tegen het advies dat zij kregen van de basisschool.
Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte data en methode, klikt u hier.
‘De cijfers die onderwijssocioloog Jaap Dronkers heeft berekend, zijn een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Dit zijn de scholen die het meest uit hun leerlingen halen.
Open pdf (102,4 kB)’
Ik vind het eigenlijk wel opzienbarende cijfers. In de top tien van ‘Vwo met meeste toegevoegde waarde’ vind ik geen vrijescholen, maar wel in van ‘Havo met meeste toegevoegde waarde’: maar liefst drie. Dat zijn op 2. het Karel de Grote College in Nijmegen, op 3. de Stichtse Vrije School Zeist in Zeist en op 6. de Vrije School Noord Holland, Locatie Adriaan Roland Holst School in Bergen Nh. In de top tien van ‘Vmbo-k met meeste toegevoegde waarde’ en van ‘Vmbo-b met meeste toegevoegde waarde’ vinden we geen vrijescholen, maar ook niet in de vijf verschillende top tienen met ‘Scholen met negatieve toegevoegde waarde’. En verder zou je het per regio of stad moeten bekijken, hoe het dan zit. Maar dit is in ieder geval niet slecht, om niet te zeggen: heel goed! – Gisteren liet bd-opleiding ‘Warmonderhof’ op Facebook weten:
‘Warmonderhof is ontsloten: de Hanzelijner rijdt vanaf vandaag. Het nieuwe traject voert langs Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle en verbindt de Randstad en Noord- en Noordoost-Nederland.

Dit betekent dat Dronten ook per trein verbonden is met “het oude land”: twee keer per uur stopt er een trein op station Dronten. Buslijnen 145 en 21 sluiten aan op deze treinen en stoppen op de Drieslag. Voorbeelden: de reistijd Amsterdam-Dronten: 1.06 uur, Zwolle-Dronten: 19 minuten.’
‘Onlangs is in Colmar (Frankrijk) het “Internationaler Demeter-Weinbau-Zukunftskongress” gehouden. Meer dan 100 deelnemers uit vele landen (van Bulgarije tot Spanje en van Brazilië tot de Verenigde Staten) kwamen bijeen om de toekomst van de bio-dynamische wijnbouw te bespreken. Het congres werd georganiseerd door het Demeter Verband en de agrarische sectie van het Goetheanum.

De focus tijdens het congres lag voornamelijk op maatregelen tegen het verlies van vitaliteit van de wijnranken. Er gaat steeds meer vitaliteit verloren, dus dit is een belangrijk onderwerp voor BD-wijnboeren. Het moet prioriteit zijn om de “Rebmonokultur” te transformeren in een complexe leefomgeving.

Gedurende het congres kwam ook naar voren dat er behoefte is aan vermindering van de mechanisatie in de wijngaard. In de bio-dynamische wijnbouw wordt het met de hand plukken al voorgeschreven, maar dit moet in de hele wijnbouw gestimuleerd worden.’
Een veel uitgebreider bericht naar aanleiding hiervan staat op de website van het Goetheanum onder de datum van 16 november, namelijk een interview dat Sebastian Jüngel de nieuwe leiding van de landbouwsectie aldaar afnam. Het is trouwens sinds 26 november ook te vinden bij Anthromedia.net:
‘Am 16. November begann die Weinbautagung der Sektion für Landwirtschaft und von Demeter International in Colmar mit Besuch des Goetheanum am 17. November. Die Bedeutung die Rebe für die Menschheit, das Interesse von Winzern am biologisch-dynamischen Anbau und das Verhältnis zum Alkohol erläutern Jean-Michel Florin und Ueli Hurter von der Leitung der Sektion für Landwirtschaft in “Anthroposophie weltweit” Nr. 12/2012 (hier folgt ein Vorabdruck).’
Op de website van de NVAZ (de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders) staat onder ‘nieuws’ dit bericht over ‘Wijziging bestuur De Wederkerigheid’:
‘Geachte relatie van De Wederkerigheid,

Wij laten u hierbij weten dat Jannette Folkertsma, initiatiefneemster, mede-bestuurder en algemeen coördinator van Landgoed-zorgboerderij De Wederkerigheid, per 1 januari 2013 niet meer werkzaam zal zijn bij De Wederkerigheid.

Wij verzoeken u vriendelijk dit bericht, waar relevant, door te sturen naar uw relaties. Tevens verzoeken wij u uw post, tot nader bericht, te adresseren ter attentie van Albert de Vries.

Met vriendelijke groet,
Bertram Lammers, voorzitter Raad van Toezicht
Albert de Vries, interim coördinator
Jannette Folkertsma’
De website van De Wederkerigheid blijkt niet meer bereikbaar, wel is nog een vermelding te vinden van ‘St. De Wederkerigheid op Landgoed de Reehorst’ op zorgboeren.nl. Bij dezelfde NVAZ is ook ‘alv nvaz dd.11-12-2012’ te vinden, met de volgende inhoud:
‘Geachte Leden van de NVAZ,

Op dinsdag 11 december 2012 houdt de NVAZ de Algemene Ledenvergadering.
Tijdstip van 17.00 uur tot 21.00 uur.
Locatie: NVAZ vergaderaccommodatie Lenteleven te Zeist.

Download bijlagen:
aankondiging ALV 11-12-2012
agenda_en_stukken_Algemene_Ledenvergadering_NVAZ_11_december_2012.doc
De bijlagen zijn nagenoeg gelijk van inhoud. De eerste is een aankondiging van 13 november, de tweede de officiële uitnodiging van 4 december:
‘Op 17 oktober jl. heeft het bestuur van de NVAZ met een aantal stakeholders een informeel gesprek gehouden over de toekomst van de NVAZ. Wij herkennen daarbij een aantal uitdagingen.

Uitdagingen: perspectief NVAZ

De leden van de NVAZ zijn niet gelijk; maar lopen zeer uiteen qua schaal, belang (intern en extern) en plaats in de zorgkolom. De NVAZ vangt deze ongelijksoortigheid onvoldoende op, omdat soms de inzet van het bureau van de NVAZ ook niet parallel met het belang van leden loopt. Deze solidariteit noopt tot herbezinning, ook in de taken en mogelijke vorm van de NVAZ.

Buiten de NVAZ vinden veel activiteiten plaats, ook geïnstitutionaliseerd, die men eveneens tot de core business van de NVAZ zou kunnen rekenen. Het betreft hier scholing en opleiding, onderzoek, en de organisatie van congressen en themadagen. Deze outsourcing van activiteiten leidt ook tot discussie over het belang van de NVAZ. De integratiefunctie van de NVAZ staat daarmede volop in het licht. Een notitie is bijgevoegd.

Er is tot op heden nog geen zekerheid over een verbinding c.q. het soort verbinding tussen de De Seizoenen en LSG-Rentray met de NVAZ. Gesprekken daarover worden nu gestart. Vanuit beide organisaties zijn voorstellen gedaan richting NVAZ, maar de uitkomst van deze gesprekken moet mede in het perspectief van het bovenstaande geplaatst worden. De Seizoenen en LSG-Rentray worden ook als kandidaat-leden voor deze ALV uitgenodigd. Hun visie treft u bij deze stukken aan.

Het NVAZ Bestuur wil u uiteraard over zijn (eerste) indrukken informeren. Graag gaan wij het gesprek daarover met u aan.


Begroting

Inmiddels dient de NVAZ de Begroting 2013 te presenteren. Dat zal een voorlopige werkbegroting zijn. Met het wegvallen van De Zonnehuizen/Kind en Jeugd is immers een derde van de inkomsten NVAZ weggevallen.

Inhoud

Naast deze huishoudelijke vraagstukken, is er ook ruimte voor inhoud. Inleider is Ron Dunselman. Hij zal spreken over “schaduwzijden van de wil”.

Wij zijn zeer verguld met het gegeven, dat naast Ron Dunselman, de directie van De Seizoenen bereid is hun eerste indrukken over hun ervaringen met de antroposofische zorg binnen De Seizoenen, als opvolger van De Zonnehuizen, weer te geven. Spreker zal zijn Philipp Jan Flach. Mocht deze alsnog verhinderd zijn dan zal als spreker optreden zijn collega directielid Peter Lensselink. Met de sprekers gaan wij in gesprek.

Agenda:

NB: Inloop van 17.00 tot 17.30 uur met lichte maaltijd. 
1. (17.30 uur) Opening door de voorzitter van de NVAZ, Bert Vroon.
2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei jl. (bijlage 1).
3-a. Inleiding Ron Dunselman: “schaduwzijde van de wil”.
3-b. Gesprek over deze inleiding.
4. Vaststelling Begroting 2013 (bijlage 2).
5-a. Inleiding door Philipp Jan Flach: ervaringen met De Seizoenen.
5-b. Gesprek over deze inleiding.
6. Notitie over inhoudelijke dynamiek van de NVAZ (bijlage 3 plus bijlagen 3-a, b, c en d).
7. (21.00 uur) Slot.’
Alle genoemde bijlagen zijn niet op de website te vinden.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)